Rampenplan gemeente Heerhugowaard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rampenplan gemeente Heerhugowaard"

Transcriptie

1 Rampenplan gemeente Heerhugowaard (OPENBAAR) C2 3 Draaiboek CRIB Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders op

2 0. Inleiding en leeswijzer C2 3 Draaiboek CRIB Inleiding Het draaiboek bevat de uitwerking van het deelplan CRIB. Inhoud In het draaiboek komen de volgende vragen aan de orde: Wat moet ik doen? En in grote lijnen: wat zijn daarbij de aandachtspunten? Inzage Het rampenplan is openbaar met uitzondering van de bijlagen. In de bijlagen staan onder andere (persoonlijke) gegevens met betrekking tot de bereikbaarheid ten behoeve van de rampenbestrijdingsorganisatie. Doelgroep De leden van het gemeentelijk actiecentrum CRIB. Verspreiding Zie verzendlijst bij het rampenplan Rampenplan Heerhugowaard 2

3 0. Inhoudsopgave C2 3 DRAAIBOEK CRIB 2 0. Inleiding en leeswijzer 2 1. Organisatie- en activiteitenoverzicht 4 2. Alarmeringsschema 8 3. Werkinstructies Instructie voor Procesverantwoordelijke CRIB Instructie voor Coördinator Actiecentrum CRIB Instructie voor Contactpersoon Gemeente-Callcentre NRK* Instructie voor Medewerker Administratief CRIB Instructie voor Teamleider Registratie Instructie voor Medewerker Registratie Instructie voor Teamleider Verificatie Instructie voor Medewerker Verificatie Instructie voor Teamleider Inlichtingen Instructie voor Medewerker Inlichtingen Frontoffice Instructie voor Medewerker Inlichtingen Backoffice Gegevens externen Modelformulieren NRK-formulier Registratie I-RIS formulier Verzoek NRK formulier Bericht Model statuslijst Actiecentrum CRIB Bijlagen Alarmeringsschema GAC CRIB Werkinstructie Operationeel zijn bekend maken 63 Rampenplan Heerhugowaard 3

4 1. Organisatie- en activiteitenoverzicht Schema organisatie Hieronder ziet u een schematische afbeelding van de organisatie van het GAC CRIB. Gemeentelijk Beleidsteam Gemeentesecretaris Crisis Managementteam Procesverantwoordelijke CRIB Coördinator Actiecentrum CRIB Medewerker Administratief CRIB Verbindingsfunctionaris Callcenter VWS Teamleider Registratie Teamleider Verificatie Teamleider Inlichtingen Medewerkers Registratie Medewerkers Registratie Medewerkers Inlichtingen Medewerkers Inlichtingen Frontoffice Medewerkers Inlichtingen Backoffice = beleidsonderdeel gemeentelijke rampenstaf = uitvoering gemeentelijk actiecentrum = extern callcenter van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport = uitvoering ter plaatse in opvanglocatie Wie doet wat? In het onderstaande staat een compleet overzicht wie waar verantwoordelijk voor is (V) en welke organisatie daarbij ondersteunend (O) is binnen de totale rampenbestrijdingsorganisatie. Rampenplan Heerhugowaard 4

5 begrippenlijst OV = Opvang & Verzorging OO = Operationele Ondersteuning C = Centrale registratie en Inlichtingen Bureau B = Brandweer N = Nazorg P = Politie G = Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen V= Verantwoordelijk O = Ondersteunend Hoofdproces Coördinatie en commandovoering Processen Gemeentelijke Rampenstaf Regionaal Coördinatie Centrum Commando Plaats Incident Actiecentra OV C N OO VL B P G B P G Alarmering HVdiensten V V V Uitvoering GMK V V V VRNHN Alarmering gemeente V V V Uitvoering GMK VRNHN Alarmering GRSleden GBT Communicatie en V O O informatieuitwisseling CoPI Communicatie en V O O informatieuitwisseling ROT Communicatie en GBT informatieuitwisseling GRS Verslaglegging GBT V V V V V V Hoofdproces Bron- en Effectbestrijding Processen Gemeentelijke Rampenstaf Regionaal Coördinatie Centrum Commando Plaats Incident Actiecentra OV C N OO VL B P G B P G Bestrijding van brand O V en emissie van gevaarlijke stoffen Metingen verrichten O V O (Milieudienst) Technische hulpverlening O V Ontsmetten van O V O mensen Ontsmetten van O V voertuigen Verzorging, logistiek V/ O (Provincie) V V V rampbestrijdingspersoneel O Milieuzorg V O (Milieudienst) Voorzien van elektriciteit en gas V (Energiebedrijf) Drinkwater verzorgen O V (Waterbedrijf) Beheer waterkwantiteit V (Waterbeheerder) Reiniging wegen V* * Afhankelijk van wegbeheerder V (Provincie) V (Waterschap) V (Rijkswaterstaat) Inzamelen besmette waren V O Rampenplan Heerhugowaard 5

6 begrippenlijst OV = Opvang & Verzorging OO = Operationele Ondersteuning C = Centrale registratie en Inlichtingen Bureau B = Brandweer N = Nazorg P = Politie G = Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen V= Verantwoordelijk O = Ondersteunend Hoofdproces Bron- en Effectbestrijding, Vervolg Processen Gemeentelijke Rampenstaf Regionaal Coördinatie Centrum Commando Plaats Incident Actiecentra OV C N OO VL B P G B P G Reiniging oppervlakte water V (Rijkswaterstaat) V (Zuiveringsschap) O (Waterschap) Reinigen bodem V* * Afhankelijk van beheerder/ eigenaar Toegankelijk en V O O begaanbaar maken rampterrein Operationele ondersteuning V O Hoofdproces Geneeskundige hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Processen Gemeentelijke Rampenstaf Regionaal Coördinatie Centrum Commando Plaats Incident Actiecentra OV C N OO VL B P G B P G Redding V O O Triage en eerste V hulpverlening Gewonden vervoer V Medische verzorging V Registratie gewonden O O V Gezondheids- V bescherming Psychosociale hulpverlening O O V Hoofdproces Politietaken Processen Gemeentelijke Rampenstaf Regionaal Coördinatie Centrum Commando Plaats Incident Actiecentra OV C N OO VL B P G B P G Ordehandhaving V Strafrechtelijk V onderzoek Identificatie doden V Afzettingen O O V Ontruimen en O V O evacueren Verkeersregulering O V Verkeersbegeleiding V Rampenplan Heerhugowaard 6

7 begrippenlijst OV = Opvang & Verzorging OO = Operationele Ondersteuning C = Centrale registratie en Inlichtingen Bureau B = Brandweer N = Nazorg P = Politie G = Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen V= Verantwoordelijk O = Ondersteunend Hoofdproces Bevolkingszorg Processen Gemeentelijke Rampenstaf Regionaal Coördinatie Centrum Commando Plaats Incident Actiecentra OV C N OO VL GBT B P G Overig B P G Overig Waarschuwing sirenes V O Uitvoering GMK VRNHN Waarschuwing O O V O geluidswagens Communicatie V O O O O O O Transport V O getroffenen Opvang V O O Verzorging V O Primaire levens- V behoefte Gehele registratie O V O O O van personen Uitvaartverzorging V O O morgue/ chapelle ardente Herhuisvesting V Schaderegistratie en -afhandeling V Rampenplan Heerhugowaard 7

8 2. Alarmeringsschema Doel Alarmering Procesverantwoordelijke CRIB, coördinator, teamleiders en de medewerkers van het Gemeentelijk Actiecentrum CRIB Wie? Wie alarmeert wie? Wie GMK VRNHN (Gemeenschappelijke Meldkamer Veiligheidsregio Noord-Holland Noord) Ambtenaar Openbare Veiligheid (bij opschaling van GRIP 2 naar GRIP 3) Gemeentesecretaris Procesverantwoordelijke CRIB Coördinator Actiecentrum CRIB Handeling Alarmeert Ambtenaar Openbare Veiligheid Alarmeert Procesverantwoordelijke CRIB (bij GRIP 3) Alarmeert Gemeentesecretaris Alarmeert Procesverantwoordelijke CRIB Alarmeert Coördinator Actiecentrum CRIB Alarmeert teamleiders en medewerkers actiecentrum Hoe? De medewerkers kunnen op 4 manieren worden gealarmeerd: 1. Via alarmeringscomputer (Communicator) 2. Via P2000 (Burgemeester, Gemeentesecretaris, Ambtenaar Openbare Veiligheid, hoofd Voorlichting 3. Maxer (procesverantwoordelijken en coördinatoren actiecentra) 4. Telefoonboom Voor het gebruik en overdracht van pagers en maxers van de rampenstaf, zie Deel D bijlage 5 Protocol gebruik en overdracht pagers en maxers rampenstaf. Wanneer? Na opdracht van de burgemeester Overwegingen voor alarmeren GAC CRIB Indien er sprake is van ontruiming, evacuatie of het niet toegankelijk zijn van een woonwijk. Op verzoek/advies van operationele diensten (politie, geneeskundige hulpverlening of brandweer) Vervolg op volgende pagina Rampenplan Heerhugowaard 8

9 2. Alarmeringsschema, Vervolg Aandachtspunten Onderstaande tabel geeft een overzicht van de benodigde bezetting en de streeftijd waarbinnen de functionarissen aan het werk moeten zijn (operationeel zijn). Let op: Het benodigde totaalaantal is hoger omdat de aflossing van personeel hierin nog niet is opgenomen. Onderdeel Bezetting Streeftijd operationeel* GAC CRIB (registratie) 2 personen + 2 personen per 250 te registreren personen, minimaal 6 personen Binnen 1 uur na ontstaan calamiteit Opvanglocatie (registratie) 2 personen + 2 personen per 250 te registreren personen Aansluitend aan opvang (1,5 uur) GAC CRIB (verificatie) 2 personen + 2 personen per 250 te registreren personen, minimaal 4 personen Aansluitend aan start registratie (2 GAC CRIB (inlichtingen) 2 personen + 2 personen per 250 te registreren personen, minimaal 4 personen uur) Aansluitend aan start registratie (2 uur) *Er geldt in Heerhugowaard geen piketregeling. Er zijn geen nadere eisen gesteld ten aanzien van de bereikbaarheid en beschikbaarheid. Vervolg op volgende pagina Rampenplan Heerhugowaard 9

10 2. Alarmeringsschema, Vervolg Bijlage Voor het volledige alarmeringsschema inclusief bereikbaarheidsgegevens; zie bijlage 6.1 Alarmeringsschema GAC CRIB. Rampenplan Heerhugowaard 10

11 3. Werkinstructies Inhoud Dit deel behandelt de volgende onderwerpen: Onderwerp Zie hoofdstuk Instructie voor Procesverantwoordelijke CRIB 3.1 Instructie voor Coördinator actiecentrum CRIB 3.2 Instructie voor Verbindingsfunctionaris 3.3 Verwanteninformatielijn Instructie voor Medewerker Administratief CRIB 3.4 Instructie voor Teamleider Registratie 3.5 Instructie voor Medewerker Registratie 3.6 Instructie voor Teamleider Verificatie 3.7 Instructie voor Medewerker Verificatie 3.8 Instructie voor Teamleider Inlichtingen 3.9 Instructie voor Medewerker Inlichtingen frontoffice 3.10 Instructie voor Medewerker Inlichtingen backoffice 3.11 Rampenplan Heerhugowaard 11

12 Overzicht 3.1 Instructie voor Procesverantwoordelijke CRIB In deze instructie Deze instructie bevat de volgende onderwerpen. Onderwerp Zie hoofdstuk Belangrijkste taken Werkinstructies Operationeel zijn bekend maken Rampenplan Heerhugowaard 12

13 3.1.0 Belangrijkste taken Procesverantwoordelijke CRIB Procesverantwoordelijke CRIB Hieronder staan de belangrijkste taken vermeld. Dit overzicht is bedoeld als handreiking. Taken Aandachtspunten Nader uitgewerkt in Is verantwoordelijk voor het CRIB proces Alarmeert coördinator proces CRIB Zie alarmeringslijst Hst. 1 Draagt zorg voor het opstarten, het inrichten en het in bedrijf houden van het gemeentelijk actiecentrum CRIB Is lid van het Crisis Managementteam (CMT) Adviseert het Gemeentelijke Beleidsteam (GBT) (de burgemeester) via de gemeentesecretaris Informeert het GBT (de burgemeester) via de gemeentesecretaris Informeert en heeft de algehele leiding over het GAC CRIB Is verantwoordelijk voor de uitvoering van taken door het actiecentrum Stemt werkzaamheden af met overige gemeentelijke actiecentra Onderhoudt contact/ stemt werkzaamheden af met het Informatieen Adviescentrum (IAC) Draagt de CRIB informatie, na sluiting van het GAC CRIB, over aan het IAC Ziet toe op de verslaglegging Is verantwoordelijk voor de evaluatie Maak het operationeel zijn van het gemeentelijk actiecentrum (GAC) bekend aan Gemeentesecretaris (GBT) Hst Maak bereikbaarheidsgegevens intern bekend Convenant Verwanteninformatie met het Nederlandse Rode Kruis Preparatie: IRIS up-to-date? Opvanglocaties ingevuld, teamleiders ingevuld Spreek periodiek overleg af met coördinator actiecentrum CRIB en de teamleiders Stem af met gemeentelijke actiecentra o.a. Opvang en Verzorging en Communicatie over activiteiten Stem af met de procesverantwoordelijke Nazorg/ IAC Zorg voor logboek en verslaglegging t.b.v. evaluatie en voortgangscontrole Zie modelformulieren hiervoor C3 C3 Rampenplan Heerhugowaard 13

14 3.1.1 Werkinstructie Operationeel zijn bekend maken Gegevens De nadere gegevens van het actiecentrum CRIB zijn te vinden in bijlage 6.2: Werkinstructie Operationeel zijn bekend maken. Rampenplan Heerhugowaard 14

15 Overzicht 3.2 Instructie voor Coördinator Actiecentrum CRIB In deze instructie Deze instructie bevat de volgende onderwerpen. Onderwerp Zie hoofdstuk Belangrijkste taken Werkinstructies Inrichten actiecentrum CRIB Rampenplan Heerhugowaard 15

16 3.2.0 Belangrijkste taken Coördinator Actiecentrum CRIB Coördinator Actiecentrum CRIB Hieronder staan de belangrijkste taken vermeld. Dit overzicht is bedoeld als handreiking. Taken Aandachtspunten Nader uitgewerkt in Draagt zorg voor het totale registratie proces Alarmeert medewerkers actiecentrum CRIB Activeer het convenant Verwanteninformatie met het NRK Coördineert de uitvoering van de taken van het actiecentrum Geeft leiding aan het actiecentrum Rapporteert aan de procesverantwoordelijke in het CMT Voert opdrachten van de procesverantwoordelijke uit Vertaalt opdrachten van de Procesverantwoordelijke in opdrachten en instructies voor medewerkers CRIB Inventariseert benodigd personeel Vervangt de procesverantwoordelijke CRIB bij diens afwezigheid in het CMT Onderhoudt nauwe contacten met de gemeentelijke verbindingsfunctionaris bij de landelijke Verwanteninformatielijn Stemt uitvoeringszaken af met de overige gemeentelijke actiecentra Brengt de procesverantwoordelijke CRIB op de hoogte van aantallen gewonden, gezochte personen, overledenen etc. aan de hand van statuslijsten Behandelt eventuele bijstandsaanvragen voor extra personeel of deskundigheid Zie alarmeringslijst Let op aflossing Informeer buurgemeenten voor evt. inschakeling van personeel en / of (inventarisatie) Geef tijdig een voorwaarschuwing aan het NRK; dit versoepelt de start er van. Zie de regeling activering Convenanten NRK van de Veiligheidsregio NHN. Zorg voor voortgangscontrole Inventariseer benodigd personeel Spreek periodiek overleg af Stem af met coördinator Nazorg & IAC betreffende (het gebruik van de CRIB) registratie in het IAC Vraag deze statuslijsten aan de teamleider verificatie Let op aflossing personeel (uitvoering door medewerker administratief CRIB) Denk aan eventuele inschakeling regionaal rampenbestrijdingsteam, specialisme CRIB Hst. 2 Rampenplan Heerhugowaard 16

17 Draagt zorg voor verslaglegging en evaluatie Houdt een logboek bij voor de eigen activiteiten Zorg dat medewerkers gebruik maken van standaardlogboeken Gebruik het standaard logboek C3 C3 Rampenplan Heerhugowaard 17

18 3.2.1 Werkinstructie Inrichten gemeentelijk actiecentrum Operationeel Het actiecentrum CRIB is operationeel binnen 1 uur. Locatie Alternatieve locatie Het actiecentrum CRIB bevindt zich in: De vleugels van het gemeentehuis waar de reguliere werkzaamheden plaatsvinden. In geval van stroomuitval vestigen in deel van het gebouw dat van noodstroom kan worden voorzien. Is er een alternatieve locatie, bij bijvoorbeeld een buurgemeente? Kan daar IRIS gebruikt worden? Voorzieningen De onderstaande middelen dienen aanwezig te zijn Middelen Waar te vinden Benodigde Aantallen Draaiboeken Kluis burgerzaken (begane 1 grond) Rampenplannen 1 Kaartmateriaal o.a. GIS 1 1: wijkkaarten 1: Televisie (kabel) Centrale locatie GCC 1 Video Centrale locatie GCC 1 Radio Centrale locatie GCC 1 Faxapparaat Centrale fax 1 Telefoons Werkruimte actiecentrum aanwezig Telefoongidsen / KPN cd rom TIP 1 Telefoongids Noodnet GVOT (GCC) 1 PC s met internetaansluiting (IRIS) Werkruimte actiecentrum 1 Flip-over & White-board GVOT 1 Logboekformulieren Rampenkast actiecentrum 10 sets Koffer met materialen voor CRIB Rampenkast actiecentrum 2 Hesjes Rampenkast actiecentrum 15 Polsbandjes t.b.v. registratie Rampenkast actiecentrum 1000 Rampenplan Heerhugowaard 18

19 3.3 Instructie voor Contactpersoon Gemeente-Callcenter NRK* Overzicht In deze instructie Deze instructie bevat de volgende onderwerpen. Onderwerp Zie hoofdstuk Belangrijkste taken Werkinstructies * Om een juiste informatie-uitwisseling tussen de gemeente en het callcenter van de landelijke Verwanteninformatielijn te waarborgen, is het noodzakelijk dat de gemeente een functionaris aanwijst die regelmatig contact heeft met het callcenter van het Nederlandse Rode Kruis. Rampenplan Heerhugowaard 19

20 3.3.0 Belangrijkste taken Contactpersoon Gemeente- Callcenter NRK Contactpersoo n Gemeente- Callcenter NRK Hieronder staan de belangrijkste taken vermeld. Dit overzicht is bedoeld als handreiking. Taken Aandachtspunten Nader uitgewerkt in Werkt vanuit het gemeentelijk actiecentrum Draagt zorg voor een correcte gegevens- uitwisseling en communicatie tussen het callcenter en het GAC CRIB Onderhoudt nauwe contacten met de Coördinator GAC CRIB Onderhoudt nauwe contacten met het Actiecentrum Waarschuwing&Communicatie Houdt een logboek bij voor de eigen activiteiten Denk hierbij aan: Vrijgegeven slachtofferinformatie Algemene publieksinformatie uit o.a. persberichten Informeer over de verwantenvragen in het Callcenter op basis van de informatie uit IRIS. Informeert het callcenter over beschikbare publieksinformatie van het GAC W&C. Gebruik het standaard logboekformulier C3 Rampenplan Heerhugowaard 20

21 3.4 Instructie voor Medewerker Administratief CRIB Overzicht In deze instructie Deze instructie bevat de volgende onderwerpen. Onderwerp Zie hoofdstuk Belangrijkste taken Werkinstructies Rampenplan Heerhugowaard 21

22 3.4.0 Belangrijkste taken Medewerker Administratief CRIB Medewerker Administratief CRIB Hieronder staan de belangrijkste taken vermeld. Dit overzicht is bedoeld als handreiking. Taken Aandachtspunten Nader uitgewerkt in Voert alle taken uit volgens de instructies van de coördinator actiecentrum Adviseert en informeert de coördinator actiecentrum Legt alle ingekomen en uitgaande faxberichten vast in logboeken Notuleert vergaderingen en andere besprekingen in het actiecentrum Houdt overzicht (presentielijst) bij van de personele bezetting van het actiecentrum en evt. in de opvanglocatie(s) Draagt zorg voor tijdige aanvulling en aflossing van het benodigde personeel Houdt een logboek bij voor de eigen activiteiten Spreek periodiek overleg af Zorg dat alle opdrachten en handelingen worden teruggekoppeld Registreer inkomende en uitgaande faxen Leg alle besluiten van plenaire vergaderingen vast Maak gebruik van memorecorders tijdens plenaire besprekingen Zie presentielijst Inventariseer benodigd personeel en beschikbaar personeel Regel aflossing, stel een werkrooster op Gebruik het standaard logboek C3 C3 C3 C3 Rampenplan Heerhugowaard 22

23 Overzicht 3.5 Instructie voor Teamleider Registratie In deze instructie Deze instructie bevat de volgende onderwerpen. Onderwerp Zie hoofdstuk Belangrijkste taken Werkinstructies Rampenplan Heerhugowaard 23

24 3.5.0 Belangrijkste taken Teamleider Registratie Teamleider Registratie Hieronder staan de belangrijkste taken vermeld. Dit overzicht is bedoeld als handreiking. Taken Aandachtspunten Nader uitgewerkt in Coördineren van de werkzaamheden binnen het eigen taakgebied (registratie) Bewaak de voortgang Alarmeert de noodzakelijke medewerkers Voert alle taken uit volgens de instructies van de coördinator actiecentrum Adviseert en informeert de coördinator actiecentrum Zie alarmeringsschema Spreek periodiek overleg af Zorg dat alle opdrachten en Hst. 2 Vertaalt opdrachten van de coördinator actiecentrum in opdrachten en instructies voor de medewerkers registratie Stuurt medewerkers aan Is verantwoordelijk voor de registratie handelingen worden teruggekoppeld Zorg voor voortgangscontrole Registratie vindt plaats op NRKformulieren Registratie en IRIS Burgers met vragen en opmerkingen die niets te maken hebben met de taken van het CRIB, worden doorverwezen naar het algemene informatienummer Draagt de ingevulde registratiekaarten over aan Verificatie Maak gebruik van NRK-formulier Registratie en IRIS Zorgt voor tijdige aanvraag en aflossing van eigen personeel en bijstand Houdt een logboek bij Gebruik het standaard logboek C3 Rampenplan Heerhugowaard 24

25 Overzicht 3.6 Instructie voor Medewerker Registratie In deze instructie Deze instructie bevat de volgende onderwerpen. Onderwerp Zie hoofdstuk Belangrijkste taken Werkinstructies Invullen NRK-formulier Registratie Rampenplan Heerhugowaard 25

26 3.6.0 Belangrijkste taken Medewerker Registratie Medewerker Registratie Hieronder staan de belangrijkste taken vermeld. Dit overzicht is bedoeld als handreiking. De medewerker registratie zal in het kader van het convenant met het NRK door het NRK worden geleverd. Taken Aandachtspunten Nader uitgewerkt in Ontvangt opdrachten van de teamleider registratie Registreert in het gemeentehuis of een opvanglocatie Registreert adequaat en duidelijk aan de hand van het NRK-formulier Registratie en IRIS Adviseert en informeert de teamleider registratie Houdt een logboek bij Van elke melding wordt een registratiekaart ingevuld Door de medewerkers Registratie wordt absoluut geen informatie verstrekt Huisdieren worden door Opvang en Verzorging geregistreerd en vervolgens elders ondergebracht Vraag aan betrokkene een legitimatiebewijs (niet verplicht) Stel de ingevulde registratieformulieren zo spoedig mogelijk ter beschikking aan de teamleider Registratie. Let op: personen worden onder de eigen geslachtsnaam geregistreerd Hanteer bij achternamen van buitenlandse betrokkenen de volgende stelregel: - El met (El-Kathabi): opslaan bij E - El zonder (El Kathabi): opslaan bij K Spreek periodiek overleg af Zorg dat alle opdrachten en handelingen worden teruggekoppeld Gebruik het standaard logboek Houd ook telefoongesprekken bij C3 Hst C3 Rampenplan Heerhugowaard 26

27 3.6.1 Werkinstructie Invullen NRK-formulier Registratie Doel Het doel van het invullen van het NRK-formulier Registratie is het op een eenduidige wijze registeren van getroffenen naar soort, met name van doden, gezochte personen en eventueel ontheemden. Werkwijze De registratie formulieren worden handmatig ingevuld. De ingevulde formulieren worden vervolgens, ter verificatie, aan de medewerkers verificatie overhandigd. NRK-formulier Het NRK-formulier Registratie dient op de volgende manier ingevuld te worden: Onderwerp In te vullen gegevens 1 Geregistreerde Invullen van NAW-gegevens van de geregistreerde Vrouwen worden onder de eigen geslachtsnaam geregistreerd 2 Woonadres Vaste verblijfplaats geregistreerde 2a Toestemming Verwanteninformatie Ruimte voor gegevens Opvang en Verzorging Indien de geregistreerde geen toestemming geeft, kan de gemeente geen verwanteninformatie verstrekken Eventuele Opvang en Verzorging gegevens 3 Situatie Aankruisen of de geregistreerde persoon geëvacueerd is, opgenomen is in een ziekenhuis/ zorginstelling of overleden is Indien de geregistreerde persoon overleden is, het vakje overleden aan de bovenzijde van het formulier aankruisen 4 Evacué Invullen tijdelijk adres (indien van toepassing, de opvanglocatie) 5 Opname in ziekenhuis Invullen ziekenhuis/ zorginstelling en verdere gegevens 6 Overleden Gegevens invullen omtrent overlijden. Deze registratiekaart wordt direct uit de verzameling gehaald en apart gehouden! 7 Invullen datum en tijdstip invullen registratie Invullen naam lid registratieteam 8 Gegevens worden ingevuld door een medewerker verificatie Rampenplan Heerhugowaard 27

28 3.7 Instructie voor Teamleider Verificatie Overzicht In deze instructie Deze instructie bevat de volgende onderwerpen. Onderwerp Zie hoofdstuk Belangrijkste taken Werkinstructies Registratie overledenen Invullen statuslijst Rampenplan Heerhugowaard 28

29 3.7.0 Belangrijkste taken Teamleider Verificatie Teamleider Verificatie Hieronder staan de belangrijkste taken vermeld. Dit overzicht is bedoeld als handreiking. Taken Aandachtspunten Nader uitgewerkt in Coördineren van de werkzaamheden Bewaak de voortgang binnen het eigen taakgebied (verificatie) Alarmeert de noodzakelijke Zie alarmeringsschema Hst. 2 medewerkers Voert alle taken uit volgens de instructies van de coördinator actiecentrum Adviseert en informeert de coördinator actiecentrum Vertaalt opdrachten van de coördinator actiecentrum in opdrachten en instructies voor de medewerkers verificatie Stuurt medewerkers aan Is verantwoordelijk voor de verificatie en het matchen Onderhoudt contact met de vreemdelingendienst en eventueel ambassades in geval van niet- Nederlandse slachtoffers Verzoekt de politie om gegevens van overleden slachtoffers Verzoekt de GHOR om gegevens van gewonde slachtoffers in de ziekenhuizen Draagt zorg voor het invullen en het wijzigen van de statuslijsten (IRIS) op basis van nieuwe informatie over geregistreerden. Spreek periodiek overleg af Zorg dat alle opdrachten en handelingen worden teruggekoppeld Zorg voor voortgangscontrole Deze informatie wordt door het Actiecentrum Politie (SGBO) (i.o.m. RIT) verstrekt Vrijgave van deze gegevens gebeurt door het GBT Deze informatie wordt door het Actiecentrum GHOR verstrekt Het Team Inlichtingen verstrekt alleen de verblijfplaats van geregistreerde personen Maak afspraken over de actualisatie van deze lijst (bijv. 1 x per uur) Overhandig de statuslijsten aan de coördinator actiecentrum Zorgt voor tijdige aanvraag en aflossing van eigen personeel en bijstand Houdt een logboek bij Gebruik het standaard logboek C3 Hst Hst Rampenplan Heerhugowaard 29

30 3.7.1 Werkinstructie Registratie overledenen Doel Het doel van een aparte registratie van overledenen is: Het op een zorgvuldige wijze uitvoeren van deze registratie Werkwijze De gegevens van een overleden persoon worden op de volgende wijze geregistreerd: Wie Politie/ GHOR Teamleider Verificatie Teamleider Verificatie Teamleider Verificatie Teamleider Verificatie Teamleider Verificatie Actie Melding van overleden persoon Controleert: Of er van de overleden persoon een NRK-formulier Registratie aanwezig is (bij het Team Inlichtingen of in de verzameling registratiekaarten van nog niet vrijgegeven gegevens van overledenen) én of dit in IRIS is geregistreerd. Indien de overleden persoon reeds geregistreerd is: Gegevens omtrent overlijden aanvullen in de registratie Denk aan aankruisen hokje overleden aan bovenzijde registratieformulier Indien de overleden persoon nog niet geregistreerd is: Registreer de overleden persoon op een NRK-formulier Registratie Let op: personen worden onder de eigen geslachtsnaam geregistreerd Vermeld bij de registratie of de gegevens door het GBT zijn vrijgegeven* De registratiekaart met vrijgegeven gegevens toevoegen aan de centrale verzameling NRK-formulieren van het Team Inlichtingen De NRK-formulieren met nog niet vrijgegeven gegevens in een aparte verzameling bewaren bij het Team Verificatie. Deze gegevens mogen beslist niet naar het Team Inlichtingen! * Gegevens van de overledene worden door het GBT vrijgegeven middels toevoeging aan de officiële dodenlijst, nadat de politie de nabestaanden heeft geïnformeerd. Rampenplan Heerhugowaard 30

31 3.7.2 Werkinstructie Invullen statuslijst Doel Het doel van het invullen van een statuslijst is: Het verkrijgen van een actueel inzicht in de aantallen getroffenen naar soort, met name van doden, gezochte personen en eventueel ontheemden. Statuslijst De statuslijsten worden handmatig bijgehouden. Maak afspraken over de actualisatie van de statuslijs (bijv. 1 x per uur).de tellingen moeten handmatig worden uitgevoerd, terwijl het andere werk even wordt stilgelegd. In de statuslijst staat het volgende vermeld: aantal opgevangen personen; aantal gewonde personen (in ziekenhuizen); aantal overleden personen; aantal gezochte personen. Werkwijze Statuslijst: zie hoofdstuk 5 Rampenplan Heerhugowaard 31

32 Overzicht 3.8 Instructie voor Medewerker Verificatie In deze instructie Deze instructie bevat de volgende onderwerpen. Onderwerp Zie hoofdstuk Belangrijkste taken Werkinstructies Verifiëren NRK-formulier Registratie Rampenplan Heerhugowaard 32

33 3.8.0 Belangrijkste taken Medewerker Verificatie Medewerker Verificatie Hieronder staan de belangrijkste taken vermeld. Dit overzicht is bedoeld als handreiking. De medewerker verificatie zal in het kader van het convenant met het NRK door het NRK worden geleverd Taken Aandachtspunten Nader uitgewerkt in Ontvangt opdrachten van de teamleider verificatie Verifieert de geregistreerde gegevens Het matchen van verwantenvragen en geregistreerde persoonsgegevens Verstrekt geverifieerde gegevens aan het Team Inlichtingen Adviseert en informeert de teamleider verificatie Houdt een logboek bij Maak gebruik van IRIS, GBA, LRD, gegevens van ambassades Spreek periodiek overleg af Zorg dat alle opdrachten en handelingen worden teruggekoppeld Gebruik het standaard logboek Houd ook telefoongesprekken bij Hst C3 Rampenplan Heerhugowaard 33

34 3.8.1 Werkinstructie Verifiëren NRK-formulier Registratie Doel Het doel van het verifiëren is: Het op inhoudelijk juistheid controleren van de vastgelegde NAW-gegevens. Werkwijze De NRK-formulieren Registratie worden op de volgende wijze geverifieerd: Stap Handeling 1 Verifieer de geregistreerde gegevens m.b.v. de GBA, informatie uit het GBT en informatie van de GHOR en verwerk in IRIS. Verifieer de gegevens telefonisch bij de betreffende gemeente/ in de Landelijk Raadpleegbare Deelverzameling, indien de betrokkene afkomstig is uit een andere gemeente 2 Vul onderaan het NRK-formulier Registratie in of de verificatie gelukt is Parafeer het formulier na verificatie Het registratieformulier van een overledene wordt apart bewaard 3 Berg de formulieren na Verificatie systematisch op in de hiervoor bestemde kaartenbakken/ ordners bij het Team Inlichtingen Zijn er meerdere formulieren Registratie aanwezig, dan wordt het oude formulier verwijderd en in een aparte kaartenbak/ ordner bewaard Rampenplan Heerhugowaard 34

35 Overzicht 3.9 Instructie voor Teamleider Inlichtingen In deze instructie Deze instructie bevat de volgende onderwerpen. De teamleider Inlichtingen is een functionaris van het callcenter NRK indien het convenant is geactiveerd. Onderwerp Zie hoofdstuk Belangrijkste taken Werkinstructies Rampenplan Heerhugowaard 35

36 3.9.0 Belangrijkste taken Teamleider Inlichtingen Teamleider Inlichtingen Hieronder staan de belangrijkste taken vermeld. Dit overzicht is bedoeld als handreiking. Taken Aandachtspunten Nader uitgewerkt in Coördineren van de werkzaamheden binnen het eigen taakgebied (inlichtingen) Bewaak de voortgang Alarmeert de noodzakelijke medewerkers Voert alle taken uit volgens de instructies van de coördinator actiecentrum Adviseert en informeert de coördinator actiecentrum Zie alarmeringsschema Spreek periodiek overleg af Zorg dat alle opdrachten en Hst. 2 Vertaalt opdrachten van de coördinator actiecentrum in opdrachten en instructies voor de medewerkers inlichtingen Stuurt medewerkers aan Verantwoordelijk voor het verstrekken van inlichtingen aan verwanten over de verblijfplaats van personen Begint pas met informatieverstrekking nadat de coördinator actiecentrum hiertoe opdracht heeft gegeven. handelingen worden teruggekoppeld De medewerkers inlichtingen zijn onderverdeeld in frontoffice en backoffice medewerkers Zorg voor voortgangscontrole De uitvoering kan via de landelijke Verwanteninformatielijn geschieden Uitvoering binnen de gemeente geschiedt door medewerkers inlichtingen backoffice (terugbellen) Verwanten zijn gezinsleden en andere direct belanghebbenden Het Team Inlichtingen verstrekt geen enkele informatie over overleden personen De politie informeert nabestaanden van overledenen Zorgt voor tijdige aanvraag en aflossing van eigen personeel en bijstand Houdt een logboek bij Gebruik het standaard logboek C3 Rampenplan Heerhugowaard 36

37 3.10 Instructie voor Medewerker Inlichtingen Frontoffice Overzicht In deze instructie Deze instructie bevat de volgende onderwerpen. Het Front-Office wordt bij activering van het convenant gevormd door het callcenter van het NRK. Onderwerp Zie hoofdstuk Belangrijkste taken Werkinstructies Invullen I-RIS formulier Verzoek Inlichtingen verstrekken Rampenplan Heerhugowaard 37

38 Belangrijkste taken Medewerker Inlichtingen Frontoffice Medewerker Inlichtingen Frontoffice Hieronder staan de belangrijkste taken vermeld. Dit overzicht is bedoeld als handreiking. Taken Aandachtspunten Nader uitgewerkt in Ontvangt opdrachten van de teamleider inlichtingen Adviseert en informeert de teamleider inlichtingen Registreert informatieverzoeken Verwijst verzoeken om informatie van de pers door naar het GAC Communicatie Houdt een logboek bij Spreek periodiek overleg af Zorg dat alle opdrachten en handelingen worden teruggekoppeld Registratie informatieverzoeken op NRK- formulier Verzoek De medewerkers inlichtingen backoffice bellen de belanghebbende terug (indien de gezochte persoon geregistreerd is) Hanteer bij achternamen van buitenlandse betrokkenen de volgende stelregel: - El met (El-Kathabi): opslaan bij E - El zonder (El Kathabi): opslaan bij K Zorg dat het telefoonnummer van de persvoorlichting bekend is Gebruik het standaard logboek Houd ook telefoongesprekken bij Hst Hst C3 Rampenplan Heerhugowaard 38

39 Werkinstructie Invullen NRK-formulier Verzoek Doel Het doel van het invullen van het NRK-formulier Verzoek is: Het registreren van verwantenvragen Werkwijze De formulieren Verzoek worden handmatig ingevuld. De ingevulde formulieren worden vervolgens aan de inlichtingen medewerkers backoffice verstrekt. NRK-formulier Het NRK-formulier Verzoek dient op de volgende manier ingevuld te worden: Onderwerp In te vullen gegevens 1 Melder Invullen van NAW-gegevens van de melder Personen worden onder de eigen geslachtsnaam geregistreerd 2 Woonadres melder Invullen verblijfplaats melder 3 Reden van melding Melder is teruggebeld Waarom denkt melder dat de gezochte persoon bij het incident betrokken is? In te vullen door medewerker inlichtingen backoffice 4 Soort melding De soort melding aankruisen 4a Gegevens gezocht persoon Invullen gegevens gezocht persoon Invullen verwantschap melder met gezocht persoon Invullen datum laatste contact tussen melder en gezocht persoon Invullen vaste verblijfplaats gezocht persoon 5 Woonadres gezocht persoon 6 Soort adres 7 Bericht Eventueel: sociaal bericht, medische gegevens e.d. 8 Indien de melder geen toestemming geeft, kan de gemeente/ het NRK geen verwanteninformatie verstrekken Rampenplan Heerhugowaard 39

40 3.11 Instructie voor Medewerker Inlichtingen Backoffice Overzicht In deze instructie Deze instructie bevat de volgende onderwerpen. Het Back-Office wordt bij activering van het convenant gevormd door het callcentre van het NRK. Onderwerp Zie hoofdstuk Belangrijkste taken Werkinstructies Inlichtingen verstrekken Rampenplan Heerhugowaard 40

41 Belangrijkste taken Medewerker Inlichtingen Backoffice Medewerker Inlichtingen Backoffice Hieronder staan de belangrijkste taken vermeld. Dit overzicht is bedoeld als handreiking. Taken Aandachtspunten Nader uitgewerkt in Ontvangt opdrachten van de teamleider inlichtingen Adviseert en informeert de teamleider inlichtingen Verstrekt aan verwanten* informatie over de verblijfplaats van de gezochte persoon Spreek periodiek overleg af Zorg dat alle opdrachten en handelingen worden teruggekoppeld Op basis van de ingevulde NRKfomulieren Verzoek Indien de gezochte persoon geregistreerd is én de gegevens geverifieerd zijn Er wordt geen enkele informatie verstrekt over overleden personen (de politie informeert de nabestaanden van overledenen) Inlichten worden telefonisch verstrekt (de medewerkers bellen de verwanten) Alleen aan verwanten Houdt een logboek bij Gebruik het standaard logboek C3 Houd ook telefoongesprekken bij * Verwanten zijn gezinsleden andere direct belanghebbenden Hst Rampenplan Heerhugowaard 41

42 Werkinstructie Inlichtingen verstrekken Doel Het doel van het verstrekken van inlichtingen is: Het verstrekken van informatie over de verblijfplaats van een bevraagd persoon aan verwanten. Werkwijze Inlichtingen worden op de volgende wijze verstrekt: Stap Handeling 1 Aan de hand van het NRK-formulier Verzoek wordt in de kaartenbak gezocht naar een formulier Registratie van de gezochte persoon. 2 Indien er een registratie aanwezig is wordt de verblijfplaats van de gezochte persoon telefonisch aan de belanghebbende/ verwante verstrekt. Er wordt geen enkele informatie verstrekt over overleden personen (de politie informeert de nabestaanden van overledenen) 3 Teken op het NRK-formulier Verzoek aan wanneer de belanghebbende/ verwante is teruggebeld (pagina 1 onderaan) Rampenplan Heerhugowaard 42

43 4. Gegevens externen Inhoud Dit deel behandelt de volgende onderwerpen: Onderwerp Zie hoofdstuk Rampenplan Heerhugowaard 43

44 5. Modelformulieren Inhoud Dit deel bevat de volgende modelformulieren: Onderwerp Zie Hoofdstuk NRK-formulier Registratie 5.1 NRK-formulier Verzoek 5.2 NRK-formulier 'Bericht 5.3 Model statuslijst 5.4 Rampenplan Heerhugowaard 44

45 5.1 NRK-formulier7 Registratie NRK-formulier Registratie Op de volgende pagina is het NRK- formulier Registratie opgenomen. Rampenplan Heerhugowaard 45

46 Formulier Registratie (geel) vertrouwelijk versie 2.1 Formulier ontvangen dd tijd door Formulier ingevoerd in I-RIS dd tijd paraaf Mijn gegevens zijn Persoonlijk ID (nummer gekregen in opvanglocatie) Burgerservicenummer Geboortenaam Voorna(a)m(en) (voorletters) Geboortedatum Nationaliteit Geboortenaam partner Mijn woonadres is Straatnaam Voorvoegsel Geboorteplaats Voorvoegsel O man O vrouw O man O vrouw Postcode Huisnummer Extensie (toevoeging) Plaatsnaam Land Tel. 1 Tel. 2 De geregistreerde geeft geen toestemming om de gegevens door te geven conform het privacyreglement van het NRK ter uitvoering van Verwanteninformatie (aankruisen indien van toepassing) Mijn tijdelijke verblijfplaats is Straatnaam of Locatienaam en -code Postcode Huisnummer Extensie (toevoeging) Plaatsnaam Tel. 1 Tel. 2 Gegevens opvang en verzorging (alleen invullen op opvanglocatie) Rampenplan Heerhugowaard 46

47 O Dieet O Medicijnen O Naam behandelend arts O Overige zorgbehoefte O de geregistreerde is overleden op (datum en tijd noteren) Rampenplan Heerhugowaard 47

48 5.2 I-RIS formulier Verzoek I-RIS formulier Verzoek Op de volgende pagina s is het I-RIS formulier Verzoek opgenomen. Rampenplan Heerhugowaard 48

49 Formulier Verzoek (blauw) vertrouwelijk versie 2.1 Formulier ontvangen/ingevuld dd tijd door Formulier ingevoerd in I-RIS dd tijd paraaf Gegevens melder Persoonlijk ID Burgerservicenummer Geboortenaam Voorna(a)m(en) (voorletters) Geboortedatum Nationaliteit Voorvoegsel Geboorteplaats O man O vrouw Geboortenaam Voorvoegsel partner Verblijfplaats (waar melder te bereiken is) Straatnaam of Locatienaam en -code Postcode Huisnummer Extensie (toevoeging) Plaatsnaam Land O man O vrouw Tel. 1 Tel. 2 Reden van melding Gegevens gezochte O gezocht persoon O opheffing melding gezocht persoon datum: : : Totaal aantal gezochten: Alleen invullen bij meerdere personen. Noteer de hoofdgezochte op voorkant, de rest op achterkant. Geboortenaam (tijdelijke locatie op achterzijde zetten) tijd: Burgerservicenummer Voorvoegsel : Voorna(a)m(en) (voorletters) Geboortedatum Nationaliteit De gezochte is mijn (relatie) Geboortenaam partner (van gezochte) Geboorteplaats Datum laatste contact Voorvoegsel O man O vrouw O man O vrouw Rampenplan Heerhugowaard 49

50 Woonadres (van gezochte) (eventueel ander adres op achterzijde formulier noteren) Straatnaam Postcode Huisnummer Extensie (toevoeging) Plaatsnaam Land Tel. 1 Tel. 2 De gezochte geeft geen toestemming om de gegevens door te geven conform het privacyreglement van het NRK ter uitvoering van Verwanteninformatie (aankruisen indien van toepassing) O aanvullende informatie op de achterzijde van dit formulier Rampenplan Heerhugowaard 50

51 5.3 NRK formulier Bericht I-RIS formulier Bericht Op de volgende pagina s is het I-RIS formulier Bericht opgenomen. Rampenplan Heerhugowaard 51

52 Formulier Bericht (roze) vertrouwelijk versie 2.1 Formulier ontvangen/ingevuld dd tijd door Formulier ingevoerd in I-RIS dd tijd paraaf Gegevens afzender Persoonlijk ID Burgerservicenummer Verplicht! Geboortenaam Voorvoegsel Voorna(a)m(en) (voorletters) Geboortedatum Nationaliteit Geboorteplaats O man O vrouw Geboortenaam Voorvoegsel partner Verblijfplaats (waar afzender te bereiken is) Straatnaam of Locatienaam en -code Postcode Huisnummer Extensie (toevoeging) Plaatsnaam Land O man O vrouw Tel. 1 Tel. 2 Gegevens geadresseerde (voor wie het bericht bedoeld is) Burgerservicenummer Geboortenaam Voorna(a)m(en) (voorletters) Geboortedatum Nationaliteit Voorvoegsel Geboorteplaats O man O vrouw Geboortenaam Voorvoegsel partner (van geadresseerde) Woonadres geadresseerde Straatnaam of Locatienaam en -code Postcode Huisnummer Extensie (toevoeging) Plaatsnaam Land O man O vrouw Tel. 1 Tel. 2 Rampenplan Heerhugowaard 52

53 Bericht Rampenplan Heerhugowaard 53

54 5.4 Model statuslijst Actiecentrum CRIB Model statuslijst In deze statuslijst wordt het aantal geregistreerde personen naar soort en aantal ingevuld. De gegevens kunnen uit IRIS worden gehaald Gemeente: Datum: Tijdstip: Opgemaakt door: Heerhugowaard Opgevangen personen Soort Verblijfplaats Aantal personen Opvanglocatie: Elders Totaal Gewond (ziekenhuis) Ziekenhuis/ zorginstelling: Overleden Gezocht Totaal Lijsten worden verzameld door de Teamleider Verificatie Rampenplan Heerhugowaard 54

55 v Versie Noord-Holland Noord (versie 02-05) FORMULIER REGISTRATIE (betrokkene bij calamiteit) Overleden vertrouwelijk R 1. Geregistreerde: Eigen geslachtsnaam Voorvoegsel o man o vrouw Voornaam Geboortedatum Geboorteplaats Nationaliteit Geslachtsnaam partner Voorvoegsel o man o vrouw 2. Woonadres Vaste verblijfplaats Postcode Of buitenlandse regiocode Straatnaam Huisnummer Extensie Woonplaats Land Tel/mob. 1 Tel/mob. 2 In te vullen door lid registratieteam bij ontvangst van het formulier 2a. De geregistreerde geeft wel / geen toestemming om de gegevens door te geven conform het privacyreglement van het NRK ter uitvoering van verwanteninformatie. Ruimte voor gegevens Opvang en Verzorging 3. Situatie: O Evacué, vul 4 op achterzijde in O Opgenomen in ziekenhuis, vul 5 op achterzijde in Rampenplan Heerhugowaard 55

56 O Overleden, vul 6 op achterzijde in In te vullen door lid registratieteam Tijdelijk opvangadres invullen op achterzijde 4. Evacué, tijdelijke opvang, logeeradres Naam Code Postcode Of buitenlandse regiocode Straatnaam Huisnummer Extensie Woonplaats Land Tel/mob. 1 Tel/mob Opname in ziekenhuis Naam ziekenhuis/ zorginstelling Datum opname Administratie/ opname nr. 6. Overleden Plaats en tijdstip overlijden Stoffelijk overschot bevindt zich te Indien reeds begraven wanneer/ waar Indien gegevens vrijgegeven door GBT Ja, op Blijkt uit 7. Ontvangen dd. Tijd Door In te vullen bij handmatige Verificatie 8. Verificatie geslaagd: Rampenplan Heerhugowaard 56

57 o ja dd. Tijd Door Paraaf o nee dd. Tijd Door Paraaf Rampenplan Heerhugowaard 57

58 Versie Noord-Holland Noord (versie 02-05) FORMULIER REGISTRATIE VERZOEK (betrokkene bij calamiteit) Overleden vertrouwelijk RV 1. Melder: Eigen geslachtsnaam Voorvoegsel o man o vrouw Voornaam Geboortedatum Geboorteplaats Nationaliteit Geslachtsnaam partner Voorvoegsel o man o vrouw 2. Woonadres melder Waar melder te bereiken is Postcode Of buitenlandse regiocode Straatnaam Huisnummer Extensie Woonplaats Land Tel/mob. 1 Tel/mob. 2 In te vullen door telefoon- /registratieteam 3. Reden van melding Tijdstip melding: In te vullen door medewerker inlichtingen backoffice Melder is teruggebeld o ja dd. Tijd Door Paraaf In te vullen door lid telefoonteam of registratieteam 4. Soort melding: O Gezocht persoon, vul 4a en 5 in O Opheffen melding gezocht persoon dd. tijd O Bericht doorgeven aan Rampenplan Heerhugowaard 58

59 Op achterzijde formulier invullen gegevens gezocht persoon 4a. Gezocht persoon: Eigen geslachtsnaam Voorvoegsel o man o vrouw Voornaam Geboortedatum Geboorteplaats Nationaliteit Geslachtsnaam partner Voorvoegsel o man o vrouw Gezochte/ geadresseerde is mijn Datum laatste contact 5. Woonadres gezocht persoon Postcode Huisnummer Extensie Of buitenlandse regiocode Straatnaam Woonplaats Land Tel/mob. 1 Tel/mob Soort adres o Alternatief adres, waar geïnformeerd kan worden o Tijdelijke opvanglocatie, tijdelijke opvang, logeeradres o Geadresseerde Naam Code Postcode Huisnummer Extensie Of buitenlandse regiocode Straatnaam Woonplaats Land Tel/mob. 1 Tel/mob Bericht Rampenplan Heerhugowaard 59

60 Soort bericht: o Medisch o Sociaal 8. De gevonden persoon geeft wel / geen toestemming om de gegevens door te geven conform het privacyreglement van het NRK ter uitvoering van verwanteninformatie. Ingevuld dd. Tijd Door Paraaf Rampenplan Heerhugowaard 60

61 6. Bijlagen Inhoud Dit deel behandelt de volgende onderwerpen: Bijlagen Zie hoofdstuk Alarmeringsschema GAC CRIB 6.1 Werkinstructie Operationeel zijn bekend maken 6.2 Rampenplan Heerhugowaard 61

62 6.1 Alarmeringsschema GAC CRIB Telefoonlijst In verband met persoonlijke bereikbaarheidsgegevens is deze bijlage niet openbaar. Rampenplan Heerhugowaard 62

63 6.2 Werkinstructie Operationeel zijn bekend maken Telefoonlijst In verband met vertrouwelijke bereikbaarheidsgegevens is deze bijlage niet openbaar. Rampenplan Heerhugowaard 63

B6-3 Deelplan Registratie

B6-3 Deelplan Registratie B6-3 Deelplan Registratie B6-3.0 Inleiding en inhoudsopgave Inleiding Bij elk incident en elke ramp, waarbij grotere aantallen personen zijn betrokken, zal snel gevraagd worden naar de identiteit van de

Nadere informatie

Rampenplan gemeente Heerhugowaard. Inhoudsopgave

Rampenplan gemeente Heerhugowaard. Inhoudsopgave Rampenplan gemeente Heerhugowaard Inhoudsopgave Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders op 08-07-2008 0. Inhoudsopgave Inhoud Dit document bevat de volgende onderwerpen. DEEL A RAMPENPLAN:

Nadere informatie

Introductie rampenplan Overzicht

Introductie rampenplan Overzicht Introductie rampenplan Overzicht Inleiding Dit deel vormt een introductie op het rampenplan. Inhoud Dit deel behandelt de volgende onderwerpen: Onderwerp Voorwoord en leeswijzer Onderdelen rampenplan:

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15. Organisatorisch deel

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15. Organisatorisch deel Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Geestelijke zorg Deelproces 24b

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Geestelijke zorg Deelproces 24b Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Organisatorisch deel Geestelijke zorg Deelproces 24b Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave organisatorisch

Nadere informatie

Communicatietoolkit Verwantencontact

Communicatietoolkit Verwantencontact Communicatietoolkit Verwantencontact 088 269 00 00 Inhoud 1. Standaard berichten voor website en Twitter 2. Website Verwantencontact en animatie 3. Q en A voor burgers 4. Informatie over Verwantencontact

Nadere informatie

Rampenplan gemeente Heerhugowaard

Rampenplan gemeente Heerhugowaard Rampenplan gemeente Heerhugowaard (OPENBAAR) C1 Draaiboek Gemeentelijke rampenstaf Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders op 08-07-2008 C1 Draaiboek Gemeentelijke rampenstaf Inleiding

Nadere informatie

B1 - Basisplan en hoofdprocessen Inleiding en leeswijzer

B1 - Basisplan en hoofdprocessen Inleiding en leeswijzer B1 - Basisplan en hoofdprocessen B1 0 Inleiding en leeswijzer Inleiding In het basisplan ligt het accent op de bestuurlijke, organisatorische en coördinerende elementen bij het bestrijden van een ramp

Nadere informatie

B6 1 Deelplan Opvang en Verzorging

B6 1 Deelplan Opvang en Verzorging B6 1 Deelplan Opvang en Verzorging B6-1.0 Inleiding en leeswijzer Inleiding Om een goede voorbereiding op de rampenbestrijding te garanderen schrijft de Wet rampen en zware ongevallen voor dat iedere gemeente

Nadere informatie

VEILIGHEIDSBELEID RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND. Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders.

VEILIGHEIDSBELEID RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND. Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders. VEILIGHEIDSBELEID EN RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders. We kunnen met z'n allen wel proberen onveilige situaties te

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Ontruimen en evacueren Deelproces 5. Organisatorisch deel

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Ontruimen en evacueren Deelproces 5. Organisatorisch deel Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Ontruimen en evacueren Deelproces 5 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave organisatorisch

Nadere informatie

Bijlagenboek. Processen Bevolkingszorg

Bijlagenboek. Processen Bevolkingszorg Bijlagenboek Processen Bevolkingszorg Dit bijlagenboek is voor het laatst herzien op : 10-12-2013 Colofon Format: Bureau Bevolkingszorg Actualisatie: Bureau Bevolkingszorg Versie geschiedenis: Versiedatum

Nadere informatie

Toelichting Rampenplan

Toelichting Rampenplan Toelichting Rampenplan De gemeente Stein heeft tot taak rampen te voorkomen en te bestrijden. Hoe de gemeente Stein dit denkt te doen staat beschreven in het Rampenplan gemeente Stein 2007. Het rampenplan

Nadere informatie

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2-0 Overzicht Samenvatting In dit deel is de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings- Procedure (GRIP) Noord-Holland Noord

Nadere informatie

Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis, hierna te noemen 'het ziekenhuis', vertegenwoordigd door mevr. P. Terwijn, lid Raad van Bestuur,

Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis, hierna te noemen 'het ziekenhuis', vertegenwoordigd door mevr. P. Terwijn, lid Raad van Bestuur, Overeenkomst tussen Veiligheidsregio IJsselland en de Saxenburgh Groep, Röpcke-Zweers Ziekenhuis, over de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen, rampen en crises Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis,

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Centrale Registratie Afhandeling Schaden (CRAS) Deelproces 25. Organisatorisch deel

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Centrale Registratie Afhandeling Schaden (CRAS) Deelproces 25. Organisatorisch deel Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Centrale Registratie Afhandeling Schaden (CRAS) Deelproces 25 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december

Nadere informatie

December Deelproces Verslaglegging en archivering

December Deelproces Verslaglegging en archivering December 2006 Deelproces Verslaglegging en archivering Deelproces verslaglegging en archivering December 2006 Inhoudsopgave 1 Algemeen...2 2 Verslaglegging en dossiervorming...2 2.1 Doel...2 2.2 Doelgroep...2

Nadere informatie

B3-2 Deelplan Operationele Ondersteuning

B3-2 Deelplan Operationele Ondersteuning B3-2 Deelplan Operationele Ondersteuning B3-2.0 Inleiding en inhoudsopgave Inleiding Om een goede voorbereiding op de rampenbestrijding te garanderen schrijft de Wet rampen en zware ongevallen voor dat

Nadere informatie

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem B & W-nota Portefeuille mr. J.J.H. Pop Auteur P. Abma Telefoon 023 5114489 E-mail: pabma@haarlem.nl PD/Veiligheid/2005/547

Nadere informatie

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke Documentbeheer Vastgesteld door laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke AB 6 juli 2009 7 september 2009 Pagina 2 van 29 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...3 1. Algemeen...4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Doel

Nadere informatie

Paginanummer Pagina 1 van 22

Paginanummer Pagina 1 van 22 Paginanummer Pagina 1 van 22 Documentbeheer Vastgesteld door laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke AB 6 juli 2009 7 september 2009 Paginanummer Pagina 2 van 22 Draaiboek Doel 21 Registratie

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Toegankelijk en begaanbaar maken Deelproces 20. Organisatorisch deel

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Toegankelijk en begaanbaar maken Deelproces 20. Organisatorisch deel Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Toegankelijk en begaanbaar maken Deelproces 20 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Functies en teams in de rampenbestrijding

Functies en teams in de rampenbestrijding B Functies en teams in de rampenbestrijding De burgemeester - De burgemeester heeft de eindverantwoordelijkheid voor en de algehele leiding bij het bestrijden van incidenten in de eigen gemeente; - De

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inhoud: 1. Doelstelling pag. 3 2. Realisatie pag. 4 3. Begrippen pag. 5 4. Verantwoordelijkheid pag. 6 5. Pastorale verzorger pag. 7 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke Documentbeheer Vastgesteld door laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke AB 6 juli 2009 7 september 2009 Pagina 2 van 23 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen...4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Doel... 4 1.3 Doelgroep...

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009. Procesmodellen

REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009. Procesmodellen REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009 Het Referentiekader Regionaal Crisisplan 2009 Leeswijzer Begin vorig jaar is het projectteam Regionaal Crisisplan, in opdracht van de Veiligheidskoepels, gestart

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inho ud: 1. Doelstelling pag. 4 2. Realisatie pag. 5 3. Begrippen pag. 6 4. Verantwoordelijkheid pag. 7 5. Pastorale verzorger pag. 8 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Fase 1: Alarmeren. Stap 1. Stap 2. Stap 3. Actie. Toelichting. Betrokken partijen. Betrokken partijen. Actie. Toelichting. Betrokken partijen

Fase 1: Alarmeren. Stap 1. Stap 2. Stap 3. Actie. Toelichting. Betrokken partijen. Betrokken partijen. Actie. Toelichting. Betrokken partijen Draaiboek Brand 2016 Het Draaiboek Brand is onderdeel van het Protocol Grootschalige calamiteiten van het Verbond van Verzekeraars. In het draaiboek is beschreven hoe de coördinatie vanuit de branche Brand

Nadere informatie

Handboek Bevolkingszorg

Handboek Bevolkingszorg Handboek Bevolkingszorg Opzet Handboek Bevolkingszorg Dit hoofdstuk is opgedeeld in vijf delen. Deel A bevat de samenvattingen van de vijf taakorganisaties bevolkingszorg. De delen B tot en met F bevatten

Nadere informatie

Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek

Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Reader bij e-learning basiskennis SIS Redactie: Sjan Martens 3 Foto omslag SIS is ingezet bij het kraanongeval

Nadere informatie

Toelichting RADAR. Pagina 1 van 8

Toelichting RADAR. Pagina 1 van 8 Toelichting RADAR Inleiding De ambitie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is dat eind 2009 de (organisatie van de) rampenbestrijding en crisisbeheersing op orde moet zijn

Nadere informatie

Deel BI - Basisplan. Dit hoofdstuk behandelt de volgende onderwerpen: Onderwerp

Deel BI - Basisplan. Dit hoofdstuk behandelt de volgende onderwerpen: Onderwerp I- O Inleiding en inhoudsopgave Deel I - asisplan Inleiding In het basisplan ligt het accent op de bestuurlijke, organisatorische en coördinerende elementen bij het bestrijden van een ramp en de terugkeer

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

GEMEENTE WOUDENBERG DRAAIBOEK 22 VOORZIEN IN PRIMAIRE LEVENSBEHOEFTEN DEEL 3

GEMEENTE WOUDENBERG DRAAIBOEK 22 VOORZIEN IN PRIMAIRE LEVENSBEHOEFTEN DEEL 3 GEMEENTE WOUDENBERG DRAAIBOEK 22 VOORZIEN IN PRIMAIRE LEVENSBEHOEFTEN DEEL 3 Documentbeheer Vastgesteld door College van B&W Datum Datum laatste wijziging November 2007 Paraaf procesverantwoordelijke Simone

Nadere informatie

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren.

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren. Introduceren en in gebruik nemen Regionaal Crisisplan: Wij zijn gespecialiseerd in de rampenbestrijding en crisisbeheersing en uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het Regionaal CrisisPlan

Nadere informatie

Rampenplan Gemeente Assen 2007 Deel IX: Deelproces Verslaglegging en archivering

Rampenplan Gemeente Assen 2007 Deel IX: Deelproces Verslaglegging en archivering Rampenplan Gemeente Assen 2007 Deel IX: Deelproces Verslaglegging en archivering Rampenplan Gemeente Assen 2007 versie 9 mei 2007 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2 2 Verslaglegging en dossiervorming... 2

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek Facilitaire Ondersteuning (FO)

Gemeentelijk Draaiboek Facilitaire Ondersteuning (FO) Gemeentelijk Draaiboek Facilitaire Ondersteuning (FO) Versie FO/2007 Datum: 25 juni 2007 Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 3 juli 2007 P.S.M. Perriëns Secretaris. R.A.L. Severijns Burgemeester

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Limburg-Noord

Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Limburg-Noord 2011 2012 Colofon Multidisciplinaire werkgroep Regionaal Crisisplan Regionaal Crisisplan 2011-2012 Versie: 0.9 Vaststellingsdata: Algemeen bestuur 18-11-2011 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen...4 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Programma. Even voorstellen. Beeldvorming. De Calamiteiten coördinator VRGZ

Programma. Even voorstellen. Beeldvorming. De Calamiteiten coördinator VRGZ Programma Even voorstellen Beeldvorming De Calamiteiten coördinator VRGZ Even voorstellen Beeldvorming Gemeenschappelijke meldkamer Gelderland-Zuid Brandweer Meldkamer Ambulance Politie Calamiteiten coördinator

Nadere informatie

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen BEDRIJFSNOODPLAN Amstelveen 1. Inleiding Algemeen De Arbo-wet verplicht ieder bedrijf of instelling om passende bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren teneinde de gevolgen voor werknemers bij ongevallen

Nadere informatie

Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant. Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg

Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant. Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg Colofon Opdrachtgever dhr. H.A.M. Arkesteijn Auteur(s) mw. D. Aarts dhr. B.M.J. Peute Versie geschiedenis: Versiedatum Veranderingen

Nadere informatie

Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek

Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Reader bij e-learning basiskennis SIS Projectgroep SIS Redactie: Sjan Martens Foto omslag In Amsterdam zijn op

Nadere informatie

B3 - Hoofdproces Bron- en Effectbestrijding Deelplan Bron- en Effectbestrijding Brandweer B3-1.0 Inleiding en leeswijzer

B3 - Hoofdproces Bron- en Effectbestrijding Deelplan Bron- en Effectbestrijding Brandweer B3-1.0 Inleiding en leeswijzer B3 - Hoofdproces Bron- en Effectbestrijding B3-1 Deelplan Bron- en Effectbestrijding Brandweer B3-1.0 Inleiding en leeswijzer Inleiding De brandweer is verantwoordelijk voor het hoofdproces bron- en effectbestrijding.

Nadere informatie

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke Documentbeheer Vastgesteld door laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke AB 6 juli 2009 7 september 2009 Pagina 2 van 16 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen...4 1.1 Inleiding...4 1.2 Doel...4 1.3 Doelgroep...4

Nadere informatie

Crisismanagement Groningen. Basismodule

Crisismanagement Groningen. Basismodule Crisismanagement Groningen Basismodule Doel van de module Kennismaken met crisismanagement Groningen Inzicht krijgen in rollen en taken Beeld krijgen bij samenwerken in de crisis-organisatie Programma

Nadere informatie

Sheets over SIS basisset voor presentaties

Sheets over SIS basisset voor presentaties Sheets over SIS basisset voor presentaties Bestemd voor regionale SIS-coördinatoren en andere experts die een selectie van de sheets kunnen gebruiken voor eigen presentaties Sjan Martens 16 juni 2016 Algemeen

Nadere informatie

1 De coördinatie van de inzet

1 De coördinatie van de inzet 1 De coördinatie van de inzet Zodra zich een incident voordoet of dreigt voor te doen, wordt de rampenbestrijdingsorganisatie via het proces van opschaling opgebouwd. Opschalen kan worden gedefinieerd

Nadere informatie

Rampenplan Gemeente Drechterland 2008

Rampenplan Gemeente Drechterland 2008 Over dit document Rampenplan Gemeente Drechterland 2008 Doel Het doel van dit document is het vastleggen van het model rampenplan Noord-Holland Noord. Hierdoor wordt een uniforme rampenbestrijding in de

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement u. Functie officier van dienst Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub u Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Spelregels Systeemtest Keten 2014 versie 0.2

Spelregels Systeemtest Keten 2014 versie 0.2 Spelregels Systeemtest Keten 2014 versie 0.2 Onverwachte simulatie van een calamiteit In de periode van 1 tot en met 14 december 2014 wordt op een onaangekondigd tijdstip buiten kantooruren (kan dus ook

Nadere informatie

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden B.1 1. Algemeen Onderwerp: Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden Implementatie Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS) in de VRHM en opzeggen convenanten Nederlandse Rode Kruis Opgesteld door:

Nadere informatie

mei 2008 ERO VGWM Gezondheid Veiligheid Welzijn VGWM A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert!

mei 2008 ERO VGWM Gezondheid Veiligheid Welzijn VGWM A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert! mei 2008 VGWM A WAY OF LIVING Veiligheid Gezondheid Welzijn Milieu VGWM Standaards voor professionals, wees alert! Werk veilig of werk niet Het werken op een locatie is niet altijd zonder risico s. Theoretisch

Nadere informatie

Draaiboek Zwaar weer Gemeente Rijssen-Holten Vastgesteld door B&W op: 12 november 2002

Draaiboek Zwaar weer Gemeente Rijssen-Holten Vastgesteld door B&W op: 12 november 2002 Draaiboek Zwaar weer Gemeente Rijssen-Holten Vastgesteld door B&W op: 12 november 2002 Wijzigingen Datum Aard van de wijziging Paraaf 27 april 2004 - RAC vervangen door meldkamer Twente - Regionale Brandweer

Nadere informatie

Omgevingszorg. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg

Omgevingszorg. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Omgevingszorg Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Omgevingszorg Handboek Bevolkingszorg Deel D Datum: Kenmerk: Auteurs: Werkgroep Regionaal Crisisplan Bevolkingszorg Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Verslaglegging Deelproces 29

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Verslaglegging Deelproces 29 Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Organisatorisch deel Verslaglegging Deelproces 29 Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave organisatorisch

Nadere informatie

Evaluatieverslag SIS-oefening De Wissel Veiligheidsregio Brabant-Noord op 19 mei 2015

Evaluatieverslag SIS-oefening De Wissel Veiligheidsregio Brabant-Noord op 19 mei 2015 Evaluatieverslag SIS-oefening De Wissel Veiligheidsregio Brabant-Noord op 19 mei 2015 Samenvatting Inhoud 1. Inleiding 2. Verloop van de SIS-inzet in een oogopslag 3. Bevindingen 4. Aanbevelingen Kees

Nadere informatie

DIENSTVERLENING BEVOLKINGSZORG DOOR NEDERLANDSE RODE KRUIS

DIENSTVERLENING BEVOLKINGSZORG DOOR NEDERLANDSE RODE KRUIS DIENSTVERLENING BEVOLKINGSZORG DOOR NEDERLANDSE RODE KRUIS Het Rode Kruis ondersteunt een aantal taakorganisaties Bevolkingszorg van de gemeentelijke kolom in de Veiligheidsregio, met de volgende dienstverlening:

Nadere informatie

Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren

Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren December 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Doel... 2 3. Doelgroep... 2 4. Kritische proceselementen... 2 5. Uitvoering: activiteiten

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek Geestelijke zorg. Deelproces 24b. Versie 24b/2007 Datum: 19 juni 2007

Gemeentelijk Draaiboek Geestelijke zorg. Deelproces 24b. Versie 24b/2007 Datum: 19 juni 2007 Gemeentelijk Draaiboek Geestelijke zorg Deelproces 24b Versie 24b/2007 Datum: 19 juni 2007 Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 3 juli 2007 P.S.M. Perriëns Secretaris R.A.L. Severijns Burgemeester

Nadere informatie

Procedure communicatie & gewondenspreiding tijdens opgeschaalde zorg / rampopvang

Procedure communicatie & gewondenspreiding tijdens opgeschaalde zorg / rampopvang Procedure communicatie & gewondenspreiding tijdens opgeschaalde zorg / rampopvang Document-informatie onderdeel van het kritische proces opschaling opgesteld door manager MKA & directie Ambulance Amsterdam

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Pagina 1

Calamiteitenprotocol Pagina 1 Calamiteitenprotocol Wensbus/Wensauto Dit protocol is opgesteld ten behoeve van alle vrijwilligers die een wensbus of wensauto rijden en geeft aan hoe te handelen bij calamiteiten. A. Waarom doen we dit

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Rampenplan gemeente Heerhugowaard. B3 1 Deelplan Bron- en Effectbestrijding Brandweer

Rampenplan gemeente Heerhugowaard. B3 1 Deelplan Bron- en Effectbestrijding Brandweer Rampenplan gemeente Heerhugowaard B3 1 Deelplan Bron- en Effectbestrijding Brandweer Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders op 08-07-2008 B3 1 Deelplan Bron- en Effectbestrijding Brandweer

Nadere informatie

Oplegvel. Onderwerp Regionaal convenant Opvang en Verzorging met het Nederlandse Rode Kruis B&W:

Oplegvel. Onderwerp Regionaal convenant Opvang en Verzorging met het Nederlandse Rode Kruis B&W: Oplegvel Onderwerp Regionaal convenant Opvang en Verzorging met het Nederlandse Rode Kruis Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur drs. G.E. Sterken Telefoon 5113837 E-mail: gesterken@haarlem.nl VVH/VHR

Nadere informatie

Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK

Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK Risico- en crisisbeheersing Brandweer Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMK) Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK Wie

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

Burgerzaken modules - CRIB

Burgerzaken modules - CRIB Burgerzaken modules - CRIB Versie 2.0.0 Datum 23-04-2013 Definitief Inhoud Inhoud 2 Wijzigingshistorie 3 1 Burgerzaken module CRIB 5 1.1 Beschrijving van het proces 5 1.2 Gebruikte producten en diensten

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Inhoudsopgave Grip op hulpverlening 4 Routinefase 6 GRIP 1 8 GRIP 2 12 GRIP 3 18 GRIP 4 24 Gebruikte afkortingen 30 4 Grip op hulpverlening Dit boekje bevat de samenvatting

Nadere informatie

gemeentelijk rampenplan Noord- en Midden-Limburgse gemeenten

gemeentelijk rampenplan Noord- en Midden-Limburgse gemeenten Rampenplan van de gemeente Roermond Versiebeheer datum paraaf AOV vastgesteld door B&W op: Juli 2005 1 e wijziging: Juli 2007 2 e wijziging: Januari 2008 3 e wijziging Juli 2009 4 e wijziging 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 14 september 2015, kenmerk 2015-0000537904, heeft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie

Nadere informatie

Vaststelling van het crisiscommunicatieplan Brabant-Noord ter vervanging van het gemeentelijke deelplan voorlichting, onderdeel van het rampenplan

Vaststelling van het crisiscommunicatieplan Brabant-Noord ter vervanging van het gemeentelijke deelplan voorlichting, onderdeel van het rampenplan College Onderwerp: V200701211 Vaststelling van het crisiscommunicatieplan Brabant-Noord ter vervanging van het gemeentelijke deelplan voorlichting, onderdeel van het rampenplan Collegevoorstel Inleiding:

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek Voorlichting Deelproces 3

Gemeentelijk Draaiboek Voorlichting Deelproces 3 Gemeentelijk Draaiboek Voorlichting Deelproces 3 Versie 03/2007 Datum: 25 juni 2007 Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 3 juli 2007 P.S.M. Perriëns Secretaris. R.A.L. Severijns Burgemeester

Nadere informatie

GEMEENTE DRAAIBOEK 20 UITVAARTVERZORGING DEEL 4

GEMEENTE DRAAIBOEK 20 UITVAARTVERZORGING DEEL 4 GEMEENTE DRAAIBOEK 20 UITVAARTVERZORGING DEEL 4 Documentbeheer Vastgesteld door AB Datum 6 juli 2009 Datum laatste wijziging 7 september 2009 Paraaf procesverantwoordelijke Versie Paginanummer Pagina 2

Nadere informatie

LEIDRAAD EVACUATIE ZORGINSTELLINGEN

LEIDRAAD EVACUATIE ZORGINSTELLINGEN Januari 2009 Overname van teksten uit de leidraad evacuatie zorginstellingen is toegestaan. Beide GHOR bureaus worden hierover graag geïnformeerd. ghor@vnog.nl secretariaat@ghor.gelderland-zuid.nl LEIDRAAD

Nadere informatie

Procesrichtlijn Slachtofferregistratie

Procesrichtlijn Slachtofferregistratie Procesrichtlijn Slachtofferregistratie Aanbevelingen voor het verzamelen en uitwisselen van informatie tussen hulpverleningsdiensten en gemeenten ten behoeve van een sluitende slachtofferregistratie Deze

Nadere informatie

WIJZINGSFORMULIER BBZ

WIJZINGSFORMULIER BBZ WIJZINGSFORMULIER BBZ Naam: BSN: Naam partner: BSN: U ontvangt een uitkering van de afdeling Werk Inkomen en Zorgverlening (WIZ). Gebruik dit formulier voor het doorgeven van wijzigingen. Dit formulier

Nadere informatie

AGENDAPUNT NR: 2008.0.106.306. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 24 november 2008. Pagina 1 van 12

AGENDAPUNT NR: 2008.0.106.306. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 24 november 2008. Pagina 1 van 12 AGENDAPUNT NR: 2008.0.106.306 Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 24 november 2008 Pagina 1 van 12 Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2008.0.106.306 Datum Zaaknummer 2008-11-01858

Nadere informatie

Evaluatieverslag SIS-oefening als onderdeel van ZiROP-oefening Ik vertrek Maxima Medisch Centrum en Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost op 17 juni 2017

Evaluatieverslag SIS-oefening als onderdeel van ZiROP-oefening Ik vertrek Maxima Medisch Centrum en Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost op 17 juni 2017 Evaluatieverslag SIS-oefening als onderdeel van ZiROP-oefening Ik vertrek Maxima Medisch Centrum en Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost op 17 juni 2017 Samenvatting Inhoud 1. Inleiding 2. Verloop van de

Nadere informatie

DIENSTVERLENING BEVOLKINGSZORG DOOR HET NEDERLANDSE RODE KRUIS

DIENSTVERLENING BEVOLKINGSZORG DOOR HET NEDERLANDSE RODE KRUIS DIENSTVERLENING BEVOLKINGSZORG DOOR HET NEDERLANDSE RODE KRUIS Het Rode Kruis ondersteunt een aantal taakorganisaties Bevolkingszorg van de gemeentelijke kolom in de Veiligheidsregio, met de volgende dienstverlening:

Nadere informatie

Evaluatieverslag SIS-oefening Sister Act van Veiligheidsregio Kennemerland op 13 mei Samenvatting

Evaluatieverslag SIS-oefening Sister Act van Veiligheidsregio Kennemerland op 13 mei Samenvatting Evaluatieverslag SIS-oefening Sister Act van Veiligheidsregio Kennemerland op 13 mei 2015 Samenvatting Inhoud 1. Inleiding 2. Verloop van de SIS-inzet in een oogopslag 3. Bevindingen 4. Aanbevelingen Annemarie

Nadere informatie

Versie 14-05-2009 1/7

Versie 14-05-2009 1/7 Versie 14-05-2009 1/7 Draaiboek : 12 Titel: Draaiboekcoördinator: Afzetten en afschermen Gerrit Kok Doelstelling: Bij een crisis moet de hulpverlening en de bestrijding van het incident door de betrokken

Nadere informatie

Oefenen met landelijk SIS in de responscel

Oefenen met landelijk SIS in de responscel Oefenen met landelijk SIS in de responscel Instituut Fysieke Veiligheid Expertisecentrum Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Colofon Datum: 16 maart

Nadere informatie

Draaiboek. Deelproces CRIB (incl. Verwanteninformatie)

Draaiboek. Deelproces CRIB (incl. Verwanteninformatie) Draaiboek Deelproces CRIB (incl. Verwanteninformatie) Dit draaiboek is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op :29-3-2013 Dit draaiboek is voor het laatst herzien op : Dit draaiboek is geldig tot en met

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15

Gemeentelijk Draaiboek Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15 Gemeentelijk Draaiboek Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15 Versie 15/2007 Datum: 18 juni 2007 Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 3 juli 2007 P.S.M. Perriëns Secretaris

Nadere informatie

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD 2012 Inhoudsopgave Inleiding...2 Bedrijfsprocessen...2 Regionaal Beleidsteam...6 Gemeentelijk Beleidsteam...10 Regionaal Operationeel Team...12

Nadere informatie

Evaluatieverslag SIS-oefening van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden op 17 november Samenvatting

Evaluatieverslag SIS-oefening van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden op 17 november Samenvatting Evaluatieverslag SIS-oefening van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden op 17 november 2016 Samenvatting Inhoud 1. Inleiding 2. Verloop van de SISI-inzet 3. Bevindingen 4. Aanbevelingen 5.

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

Normenkader Gemeentelijke Processen

Normenkader Gemeentelijke Processen Normenkader Gemeentelijke Processen Categorieën 1. Organisatie 1.1 Continuïteit gemeentelijke crisisorganisatie 1.2 Gemeentelijk Beleidsteam (Besluit VR, art. 2.1.1 lid f) Normen De gemeentelijke crisisorganisatie

Nadere informatie

Handreiking. afspraken tussen openbaar bestuur en ziekenhuizen over slachtofferinformatie bij rampen en crises. Versie 1.

Handreiking. afspraken tussen openbaar bestuur en ziekenhuizen over slachtofferinformatie bij rampen en crises. Versie 1. Handreiking afspraken tussen openbaar bestuur en ziekenhuizen over slachtofferinformatie bij rampen en crises Versie 1.3, 6 december 2012 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van

Nadere informatie

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BHV Ontruimingsplan stroomschema BO Ontruimingsplan stroomschema Portier

Nadere informatie

Geestelijke Hulp bij Ongevallen en Rampen (GVOR)

Geestelijke Hulp bij Ongevallen en Rampen (GVOR) Procesplan Geestelijke Hulp bij Ongevallen en Rampen oktober 2008 Regio Groningen Geestelijke Hulp bij Ongevallen en Rampen (GVOR) Regio Groningen Procesplan GVOR Bureau GHOR Groningen In samenwerking

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Zvw-pgb

Wijzigingsformulier Zvw-pgb Wijzigingsformulier Zvw-pgb Met dit formulier kunt u diverse wijzigingen met betrekking tot uw persoonsgebonden budget (PGB) uit de zorgverzekeringswet (Zvw-pgb) aan ons doorgeven. 1. Gegevens budgethouder

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Crisismodel GHOR Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Status Definitief Besluit Raad DPG d.d. 26 april 2013 Beheer PGVN

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Opvang en verzorging Deelproces 14

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Opvang en verzorging Deelproces 14 Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Organisatorisch deel Opvang en verzorging Deelproces 14 Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave organisatorisch

Nadere informatie

Donoren zijn van levensbelang Inclusief donorformulier

Donoren zijn van levensbelang Inclusief donorformulier Dit is een uitgave van NTS-Donorvoorlichting www.donorvoorlichting.nl Donoren zijn van levensbelang Inclusief donorformulier Donoren zijn van levensbelang Donororganen en donorweefsels zijn nodig om ernstig

Nadere informatie