geld uit uw vennootschap halen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "geld uit uw vennootschap halen"

Transcriptie

1 Maandelijke adviebrief om de geldtroom uit uw vennootchap te maximalieren OPTIMALISATIETIP VAN DE MAAND Geen privévoordeel meer voor grati auto? CEO ontlopen de privébelating op hun dure bedrijfauto, luidde een recente kop in een krant. Dat klinkt uiteraard intereant, maar moet het een en ander toch niet in het juite perpectief geplaatt worden? Vanwaar die krantenkop? Onlang vercheen er een zgn. ruling waarin de Rulingcommiie aanvaardde dat een zaakvoerder met een Porche in zijn vennootchap niet langer belat hoefde te worden op een voordeel auto (ruling nr van ). Daar heeft de per gretig op ingepeeld door te laten uitchijnen dat een zaakvoerder die grati met een auto van zijn vennootchap rijdt, daar gemakkelijk onderuit zou kunnen komen! Toegeving van de ficu? Neen. De Rulingcommiie pat hier eigenlijk gewoon de wet toe. In het pecifieke geval had de zaakvoerder immer belit om vanaf een bepaald moment zijn Porche niet meer voor privéverplaatingen te gebruiken. Welnu, al u met de auto van uw vennootchap niet (meer) privé rijdt, kunt u niet op een voordeel auto belat worden. Wel uw zaak hard maken! Inderdaad en hier i du wel degelijk de nodige nuancering nodig ten aanzien van het kranten artikel. Uw zaak hard maken zal niet altijd gemakkelijk zijn. In dit geval had de bedrijfleider naat de Porche ook privé nog een portauto (een MG) waarmee hij zijn privé verplaatin gen kon doen. Verder wa zijn vennootchap gevetigd op zijn privéadre, zodat er geen woon-werkverplaatingen waren die, zoal u weet, ficaal ook al privéverplaatingen meetellen. Feitelijke ituatie telt! Er mag geen enkel privégebruik zijn, de zetel van uw vennootchap moet op uw privéadre zijn en u moet privé nog een eigen auto hebben. In andere ituatie zal de controleur normaal gezien niet geneigd zijn om u te geloven. Tip. U taat wel terker wanneer u een adminitratie bijhoudt van uw verplaatingen met de auto van de vennootchap, zodat u bij een controle gemakkelijk kunt aantonen dat die allemaal puur profeioneel waren. Hierbij kan een zgn. trackand-trace-yteem helpen. Let op! Indien de ficu privégebruik kan bewijzen, al i dat maar één km, heeft u meteen het volledige voordeel aan uw broek. Het aantal privékilometer dat u met de auto aflegt, i immer niet meer van belang voor de berekening van het voordeel. Enkel en alleen al u de auto van uw vennootchap zuiver beroepmatig gebruikt, u daarnaat privé over een auto bechikt én uw vennootchap gevetigd i op uw privéadre, zal u kunnen hard maken dat er geen privé belatbaar voordeel auto te belaten i! In dit nummer... Optimaliatietip van de maand Geen privévoordeel meer voor grati auto?...1 Deze maand te bekijken Roerende voorheffing vatklikken op 10%?...2 Creativiteit loont Twee vennootchappen, wat met de huurherkwalificatie? % rv voor dividenden, kapitaal verhogen of lenen?...4 Veelgetelde vragen Werkloo, dan ook ontlag al zaakvoerder? %-aanlag 309% dood en begraven?...7 Nuttig om te weten Meer km-vergoeding...8 Geplitt kopen kan weer!...8 Fairne tax voor u...8 Al ABONNEE heeft u EXCLUSIEF toegang tot de ite: Afgiftekantoor 2800 Mechelen Mail - P jaargang - nummer 1 2 eptember 2013 Verchijnt niet in augutu

2 DEZE MAAND TE BEKIJKEN Roerende voorheffing vatklikken op 10%? Uw vennootchap liquideren kot u vanaf 1 oktober 2014 geen 10%, maar 25% roerende voorheffing. Bent u niet van plan om te liquideren, dan kunt u de rv voor betaande reerve nu vatklikken op 10%. Hoe dan en i dat intereant? Wat moet u doen? Dividenduitkering en kapitaalverhoging. Uw vennootchap moet de reerve die u wilt vatklikken uitkeren al een dividend. U betaalt daarop 10% rv. Met het nettodividend, du 90% van de reerve, doet u dan een kapitaalverhoging. Latere uitkering belatingvrij. Wacht u vervolgen ten minte vier jaar om die in kapitaal opgenomen reerve aan uzelf uit te keren via een kapitaalvermindering, dan betaalt u op die uit kering geen belating meer. Let op! Voor grote vennootchappen bedraagt de wachttijd acht jaar. Betaande reerve? Enkel belate reerve, zoal die ten laatte op goedgekeurd zijn door de algemene vergadering, komen in aanmerking. Concreet zijn dat doorgaan de reerve in de jaarrekening voor boekjaar De jaar rekening voor boekjaar 2012 wordt immer meetal pa goedgekeurd door een jaarvergadering ná Eventueel nog een extra aanlag. We beparen u de techniche detail, maar al uw vennootchap in ten minte een van de vorige vijf boek jaren een dividend uitgekeerd heeft, dan i er om op een tuk van de uitgekeerde reerve ook nog een extra belating van 15% te betalen. Wanneer zeker niet? Uiteraard indien uw vennootchap de laatte vijf boekjaren geen dividend uitgekeerd heeft. Dat i echter ook het geval al uw vennootchap voor het boekjaar waarin ze gebruik maakt van deze regeling (normaal gezien boekjaar 2013) geen boekhoudkundige wint behaald heeft. Tegen wanneer en hoe? Meetal vóór De uitkering en de kapitaalverhoging moeten plaatvinden in het laatte boekjaar dat afluit vóór Loopt het boekjaar van uw vennootchap gelijk met het kalenderjaar, dan gaat het over boekjaar U heeft dan du maar tijd tot eind dit jaar. Let op! Heeft uw vennootchap een zgn. gebroken boekjaar, dan heeft u om nog minder tijd (bv. tot al de balandatum i) en om ook meer, maar uiterlijk tot (nl. bij balandatum 30.09). Notari. Een kapitaalverhoging wordt belit door een zgn. buitengewone algemene vergadering, die u in principe voor een notari moet houden. Bedrijfrevior. Meetal zal uw vennootchap het dividend niet uitbetalen, maar krijgt u voor het bedrag van het nettodividend een vordering op uw vennootchap. U heeft dan voor de kapitaalverhoging normaal gezien een verlag van een bedrijfrevior nodig. De inbreng van een vordering i immer een zgn. inbreng in natura. Intereant? Meetal wel. U kunt immer geld uit uw vennootchap halen waarop u lecht 10% rv moet betalen in plaat van normaal gezien 25%. Som niet. Bent u niet van plan om de reerve op middellange termijn uit uw vennootchap te halen, al liquidatiebonu of al dividend, dan duurt het nog lang vóór u daar 25% rv op moet betalen. U laat het geld dan michien beter voor de 10% rv in uw vennootchap, zodat het daar kan opbrengen. Die opbrengt i normaal gezien op termijn groter dan het verchil tuen 10% en 25% rv. U betaalt lecht 10% roerende voorheffing wanneer u de reerve uitkeert en onmiddellijk gebruikt voor een kapitaalverhoging. Meetal heeft u hiervoor maar tijd tot Dit i intereant, tenzij u niet van plan bent om die reerve op middellange termijn uit uw vennootchap te halen

3 CREATIVITEIT LOONT Twee vennootchappen, wat met de huurherkwalificatie? Onlang werd de zgn. revaloriatiecoëfficiënt voor 2013 bekendgemaakt. Hoeveel huur kunt u dan voor 2013 vragen zonder dat die (deel) geherkwalificeerd wordt in loon? Hoe zit dat eigenlijk al u aan meer dan een vennootchap verhuurt? Herkwalificatie van huur in loon Wat? Verhuurt u een deel van uw woning aan een vennootchap waarvan u zaakvoerder bent, dan moet de huur geherkwalificeerd worden in loon voor zover die meer bedraagt dan een bepaald grenbedrag. Tip. Bent u wel aandeelhouder, maar geen zaakvoerder of betuurder, dan i de herkwalificatie niet van toepaing, ook niet al het uw echtge no(o)t(e) i die zaakvoerder of betuurder i. Grenbedrag. Dat i gelijk aan het ongeïndexeerd kadatraal inkomen (ki) van (het deel van) het verhuurde gebouw, gerevalorieerd met de zgn. revaloriatiecoëfficiënt en maal 5/3. Revaloriatiecoëfficiënt De revaloriatiecoëfficiënt wordt elk jaar aangepat en i 4,19 voor inkomtenjaar 2013 (KB van , BS van ). Heeft u bv. een woning met een ki van waarvan u 20% verhuurt aan uw vennootchap, dan kunt u in 2013 maximaal (= x 20% x 4,19 x 5/3) huur vragen. U verhuurt aan twee vennootchappen Herkwalificatie per vennootchap. Bent u zaakvoerder of betuurder van twee of meer vennootchappen en werkt u voor elk ervan ook thui, dan wordt de herkwalificatie berekend per vennootchap. U kunt zo du méér huur vragen dan bij verhuur aan lecht één vennootchap. Meerdere bureauruimte verhuren? Voor elke vennootchap een apart bureau in uw woning inrichten, i een pite die wegen plaatgebrek echter vaak niet mogelijk en meetal ook niet nodig i. Normaal gezien zal u niet voor elke vennootchap een aparte ruimte, andere meubel of een aparte computer gebruiken. Indien dit echter wel zo zou zijn, verhoogt de herkwalificatiegren. Die wordt dan immer berekend op een hoger percentage van het ki. Voorbeeld. We gaan verder met het voorbeeld. U verhuurt nu niet alleen aan bvba X 20% van uw woning voor het maximale niet-herkwalificeerbare bedrag van 1.676, maar bovendien aan uw nv Y ook nog een 15%. Beperkt u de huur van dit tweede bureau tot ( x 15% x 4,19 x 5/3), dan i er ook daarvoor geen herkwalificatie in loon nodig. Dezelfde bureauruimte verhuren? Dat kan ook, maar uiteraard niet tegelijkertijd. Wat u du kunt doen, i dezelfde ruimte afwielend ver huren aan uw verchillende vennootchappen, bv. de ene helft van de week aan bvba X en de andere helft aan nv Y. Vermit de herkwalificatie berekend wordt per vennootchap, kunt u du zo ook meer niet-herkwalificeerbare huur uit uw vennootchap halen dan wanneer lecht één vennootchap u het totale huurbedrag zou betalen. Let op! Dit moet praktich haalbaar zijn! U moet du de activiteiten voor uw verchillende vennootchappen voldoende kunnen cheiden in de tijd. Voorbeeld. U verhuurt 20% van uw woning met een ki van en dat afwielend voor de helft aan elke vennootchap. U vraagt aan beide vennootchappen huur per jaar of in totaal Er i dan geen herkwalificatie. Al u dezelfde huur voor dezelfde ruimte zou krijgen van één vennootchap, dan zou de helft van de huur geherkwalificeerd moeten worden. De huurherkwalificatie moet per vennootchap berekend worden. Heeft u meerdere vennootchappen, dan kunt u du in totaal meer huur vragen zonder dat er een tuk geherkwalificeerd wordt in loon. Verhuur het bet, al het praktich haalbaar i, dezelfde ruimte afwielend aan die vennootchappen

4 TACTIEK & STRATEGIE 15% rv voor dividenden, kapitaal verhogen of lenen? Sind 2013 i het tarief van de roerende voorheffing (rv) geüniformieerd op 25%. Onlang werd echter opnieuw een tarief van 15% ingevoerd voor ommige dividenden. Wat doet u dan nu het bet wanneer u geld in uw vennootchap wilt toppen, het kapitaal verhogen of geld lenen? Nieuwe verlaagde rv voor dividenden Voor welke aandelen? De aandelen waaraan de dividenden toegekend worden, moeten nieuwe aandelen op naam zijn, die verworven zijn met nieuwe inbrengen in geld gedaan vanaf 1 juli De aandelen moeten volledig voltort zijn en mogen geen zgn. preferente aandelen zijn (dat zijn aandelen die verhoudinggewij een groter dividend krijgen dan andere). Let op! De aandelen die uitgegeven worden in het kader van de maatregel regeling waarbij belate reerve in het kapitaal opgenomen worden na afhouding van lecht 10% rv, komen niet in aanmerking. Voor welke vennootchappen? Uw vennootchap moet klein zijn (op bai van omzet, balantotaal en gemiddeld peroneelbetand) voor het aanlagjaar dat verbonden i aan het boekjaar waarin de inbreng gedaan i. Verder moet het een vennootchap zijn met een wettelijk minimumkapitaal, du geen vof, comm.v of cvoa, behalve indien een vennootchap van die vorm na de inbreng van het nieuwe kapitaal een maatchappelijk kapitaal heeft dat ten minte gelijk i aan het minimumkapitaal voor een bvba ( ). Welke bijzondere voorwaarde geldt er nog? U moet deze aandelen in principe ononderbroken in volle eigendom behouden vanaf de inbreng. Uitzonderingen op dit principe zijn er voor overdrachten in rechte lijn of tuen echtgenoten ingevolge een erfopvolging of chenking. Ook voor de omruiling en vervreemding van aandelen in het kader van belatingneutrale verrichtingen (inbrengen, fuie, plitingen) i een uitzondering voorzien. Wat i dan het tarief? Het tarief van de verlaagde rv i 15%, maar dat geldt wel pa voor dividenden die toegekend worden uit de wintverdeling voor het derde boekjaar (of volgende) na dat van de inbreng. Stel bv. dat u nog in 2013 het kapitaal verhoogt, dan i de rv pa 15% voor dividenden die toegekend worden vanaf boekjaar Worden er reed voor het eerte boekjaar na dat van de inbreng dividenden toegekend of betaalbaar geteld, dan blijft het gewone tarief van 25% rv van toepaing. Voor dividenden uit de wintverdeling voor het tweede boekjaar na dat van de inbreng i het tarief 20%. Let op! Het verlaagd tarief geldt alleen voor de dividenden die betrekking hebben op dat nieuwe kapitaal. Verhoogt u bv. het kapitaal van naar , dan krijgt u du op 33% van de dividenden het 15%-tarief. Verchillen tuen kapitaal en lening Dividend niet aftrekbaar, interet wel. Een dividend dat uw vennootchap betaalt aan de aandelen i voor haar geen aftrekbare kot, interet op een lening i dat wel, tenminte voor zover er geen herkwalificatie in een dividend moet gebeuren omdat de lening of de interetvoet overdreven i. Notionele interetaftrek (NI). Een kapitaalverhoging zorgt in principe voor extra notionele interetaftrek. Door een lening te geven, wijzigt er niet aan de NI. Tarief vennootchapbelating. Een kapitaalverhoging zorgt ervoor dat uw vennootchap in de toekomt meer dividenden kan toekennen zonder het verlaagd tarief in de vennootchapbelating te verliezen. De zgn. 13%-gren (= de dividenden mogen niet meer dan 13% van het getorte kapitaal bedragen) verhoogt immer. Een lening verhoogt deze gren niet. Notari of niet. Opteert u voor een kapitaalverhoging, dan moet u naar de notari en betaalt u du extra koten. Een lening geven kan zonder tuenkomt van een notari

5 Vergelijking kapitaal met lening Gegeven. U topt privé in uw vennootchap, ofwel al kapitaal, ofwel al lening. U wilt een jaarlijke brutovergoeding (dividend of interet) van 5%. Uw vennootchap i klein en de aandelen voldoen aan alle voorwaarden om de verlaagde rv te kunnen genieten. De intereten moeten niet geherkwalificeerd worden. We vergelijken de jaarlijke nettokoten voor uw vennootchap, het nettodividend of de netto-interet die u overhoudt en de verhouding tuen beide. Voor de NI gaan we ervan uit dat het kmo-tarief voor het aanlagjaar 2014 van 3,242% ook de volgende aanlagjaren geldt. We verondertellen teven dat het gaat over het derde boekjaar na de inbreng of later en dat de dividend volledig betrekking heeft op het extra kapitaal van Hoeveel kot het uw vennootchap? dividend interet brutodividend/bruto-interet (A) 5.000, ,00 notionele interetaftrek ,00 - Beparing vennootchapbelating op notionele interetaftrek of werkelijke interet (B) verlaagd tarief chijf 1-809, ,88 verlaagd tarief chijf , ,50 verlaagd tarief chijf , ,75 gewoon tarief , ,50 Nettokoten voor uw vennootchap (A+B) verlaagd tarief chijf , ,13 verlaagd tarief chijf , ,50 verlaagd tarief chijf , ,25 gewoon tarief 3.898, ,50 Hoeveel houdt u ervan over? brutodividend/bruto-interet 5.000, ,00 rv -750, ,00 netto-opbrengt voor u 4.250, ,00 Verhouding opbrengt privé/koten voor uw vennootchap verlaagd tarief chijf 1 1,01 1,00 verlaagd tarief chijf 2 1,07 1,10 verlaagd tarief chijf 3 1,10 1,16 gewoon tarief 1,09 1,14 Beluit. Uit dit voorbeeld blijkt dat de verhouding tuen de opbrengt privé en de koten voor uw vennootchap enkel beter i voor een dividend wanneer de notionele interetaftrek of de werkelijke interetaftrek gebeurt in de laagte chijf van het verlaagd vennootchaptarief. In de andere gevallen i een lening aan uw vennootchap ficaal goedkoper dan een kapitaalverhoging, ook al i de rv op dividenden lecht 15% en die op intereten 25%. De beparing aan vennootchapbelating i immer groter dan het verchil in rv. Dat komt omdat de interetvoet op de lening hoger i dan de interetvoet voor de NI (5% t.o.v. 3,242%). Anderzijd blijft het uitgepaarde geld wel in uw vennootchap zitten, terwijl u met een dividend een groter bedrag privé krijgt. Vergeet ook niet dat u aan de koten van een dividend nog de (weliwaar eenmalige) notarikoten moet toevoegen. De totale ficale kot van interet, belat tegen 25% rv, i meetal lager dan die van een dividend met 15% rv. De ficale beparing zit immer in uw vennootchap, doordat de werkelijke interetaftrek normaal hoger i dan de notionele interetaftrek. Anderzijd houdt u privé bij het toekennen van een lening netto wel minder over dan bij een dividend

6 VEELGESTELDE VRAGEN Werkloo, dan ook ontlag al zaakvoerder? Uw partner krijgt zijn/haar ontlag al bediende en moet gaan tempelen. Rikeert u dan op termijn problemen met de RVA al hij/zij ook zaakvoerder i in uw vennootchap? Maakt het daarbij uit of dat een onbezoldigd mandaat i of niet? Hoe vermijdt u dan problemen? Wat i het probleem? Ontlagen op het werk. Stel, het bedrijf waar uw echtgeno(o)t(e) werkt, hertructureert of gaat failliet en hij/zij krijgt een C4 in handen. In principe heeft hij/zij dan recht op een uitkering van de RVA. Wel nog zaakvoerder. Mogelijk i uw echtgeno(o)t(e) benoemd tot zaakvoerder in uw bvba (of betuurder in uw nv). Op zich geen probleem, denkt u. Hij/zij i immer niet actief in de zaak. RVA eit uitkeringen terug. Voor de RVA i een mandaat al zaakvoerder of betuurder een zelftandige activiteit. Die i niet cumuleerbaar met een werklooheiduitkering. Let op 1! Bij de initiële aanvraag van uitkeringen controleert de RVA niet of uw echtgeno(o)t(e) al dan niet zaakvoerder/betuurder i. Mogelijk komt de aap pa jaren later uit de mouw. Let op 2! Door de koppeling van de databanken van divere overheiddienten komt zo n cumul tegenwoordig veel neller aan het licht. Heeft u een goed excuu? Onbezoldigd, du geen probleem? Dat uw echtgeno(o)t(e) onbezoldigd zaakvoerder i, maakt niet uit. Dat neemt volgen de RVA, daarin gevolgd door de meete rechter, niet weg dat hij/zij al zaakvoerder en du al zelftandige actief kan zijn. Enkel zaakvoerder op papier. De RVA en de rechter hebben evenmin begrip voor het argument dat men enkel op papier zaakvoerder of betuurder i, bv. omdat er in een nv minten twee betuurder nodig zijn. Enkel voor kenni bedrijfbeheer? Ook het excuu dat uw echtgeno(o)t(e) enkel tot zaakvoerder benoemd werd omdat hij/zij de nodige diploma had om de kenni van bedrijfbeheer te bewijzen, wordt telelmatig door de RVA van tafel geveegd. Die inbreng van kenni taat voor de RVA gelijk met het verrichten van arbeid. Alle uitkeringen terugbetalen. Dat i veelal de eindconcluie al u met de RVA in dicuie gaat. Hoe vermijdt u problemen? Meteen ook ontlag nemen al zaakvoerder. Zo vermijdt u dat u (uw echtgeno(o)t(e)) achteraf met zo n ei van de RVA geconfronteerd wordt. Let op! Retroactief ontlag nemen kan niet. Hij/zij kan du vandaag niet via laten weten dat hij/zij bv. per 1 april 2013 ontlag nam. Concreet. Uw echtgeno(o)t(e) moet ontlag nemen vooraleer de periode ingaat waarvoor hij/zij in principe recht heeft op uitkeringen. Het voltaat dat hij/ zij een of een (gedateerde!) brief vertuurt. Notuleer kort nadien in een verlag van een (bijzondere) algemene vergadering de datum van dat ontlag en dring er bij uw boekhouder op aan dat hij ervoor zorgt dat het zo nel mogelijk in het Staatblad gepubliceerd wordt. Tip. Bent u ondertuen (minten) drie jaar (mede) zaakvoerder van uw bvba, dan kunt u ook zonder diploma toch zelf uw kenni van het bedrijfbeheer bewijzen aan de hand van praktijkervaring. U kunt zo du opvangen dat uw echtgeno(o)t(e) al zaakvoerder moet afhaken om zijn/haar recht op uitkeringen te behouden. Volgen de RVA heeft uw echtgeno(o)t(e) geen recht op werklooheiduitkeringen al hij/zij mee zaakvoerder i en blijft in uw bvba. Hij/zij neemt dan ook het bet meteen ontlag uit die functie. Het voltaat dat hij/zij een of een (gedateerde) brief tuurt. Dit ontlag moet nadien in het Staatblad gepubliceerd worden

7 NIEUW - 309% AANSLAG 309% dood en begraven? De wetgeving inzake de monterboete van 309% die tot voor kort in feite elke vennootchap rikeerde, i dan toch eindelijk aangepat. Er vercheen zelf al een circulaire over en daaruit blijkt dat de ficu zowaar milder i dan de onlang gewijzigde wet Het principe van de monterboete Op de loonfiche vermeld of niet? Dat i inderdaad de hamvraag die zich op dit vlak telt. Alle bezoldigingen en vooral dan de privé belatbare voordelen die u opneemt uit uw vennootchap, moeten vermeld worden op uw individuele loonfiche Voor al wat er niet op vermeld wordt, kan de ficu in principe de fameuze aanlag geheime commiielonen of monterboete van 309% opleggen. Zwaard van Damocle? Daar leek het inderdaad op! Voor elk privé belatbaar voordeel waarvoor er geen fiche opgemaakt werd of een fiche voor een, volgen de ficu dan toch, foutief bedrag, kon uw controleur immer zeggen dat hij daarvoor uw vennootchap zou belaten met een aanlag van 309%. Enkel al u te goeder trouw een uitzonderlijke fout voor een gering bedrag gemaakt had, kon u de 309%-dan ontpringen... Geen zekerheid. Vermit die begrippen vaag bleven en voor interpretatie van uw plaatelijke controleur vatbaar, wa er du nood aan een effectief wetgevend ingrijpen. Onlang werd dan ook de reed lang aangekondigde wetwijziging inzake de regel voor de fameuze aanlag van 309% gepubliceerd (Wet van , BS van ). Wat i er aan de wet veranderd? Vroeger maar één ontnappingmogelijkheid. Heeft u van uw vennootchap een voordeel gekregen dat niet op uw loonfiche taat, dan kon uw vennootchap volgen de oude wettekt maar op één manier aan de aanlag ontnappen. Zij moet dan nl. aantonen dat u dat voordeel privé tijdig en pontaan aangegeven had in de peronenbelating. Nu een tweede mogelijkheid. Voortaan kunt u de 309% ook vermijden wanneer u het voordeel niet pontaan aangegeven heeft, maar u er bv. tijden een vennootchapcontrole nog akkoord mee gaat om u er privé op te laten belaten en dat binnen de gewone aanlagtermijn van drie jaar. Let op! Het voordeel i voor uw vennootchap dan wel niet meer al koten aftrekbaar. Wat maakt de circulaire zo mild? 309% wordt echt de uitzondering. De circulaire (circ. nr. 30/2013 van ) telt immer dat de 309% alleen maar toegepat moet worden al het voordeel, met of zonder uw akkoord, niet meer bij u privé belat kan worden, lee: al de driejarige aanlagtermijn voorbij i. Wel aftrekbaar voor vennootchap. De ficu aanvaardt bovendien dat al u privé tijdig belat kunt worden en uw vennootchap te goeder trouw i, het voordeel in hoofde van uw vennootchap toch aftrekbaar blijft! Enkel al er echt prake i van kwade trouw, worden de voordelen die alnog privé belat kunnen worden ook nog een in de vennootchap belat onder de zgn. verworpen uitgaven. Ook dan volgt er echter geen 309% monterboete! Ook voor verleden. Volgen de wet gelden de nieuwe regel pa vanaf inkomtenjaar 2013, maar voor de ficu mogen ook lopende gechillen van vorige aanlagjaren in de geet van de nieuwe wet en circulaire opgelot worden. Uw volgende tap Download de circulaire van van De aanlag van 309% zal alleen nog toegepat worden wanneer een niet-aangegeven voordeel niet meer bij u privé belat kan worden. Gaat het om een vergiing te goeder trouw, dan blijft het voordeel ook nog al beroepkoten aftrekbaar. Ook lopende gechillen moeten opgelot worden rekening houdend met deze veroepeling

8 NUTTIG OM TE WETEN Meer km-vergoeding Door jaarlijke indexatie. De km-vergoeding die uw vennootchap u kan betalen per km die u voor haar aflegt met een eigen auto, wordt jaarlijk geïndexeerd en bedraagt ind ,3461 per km. Tot wa dat nog 0,3456 per km. Tip. Om het aantal terugbetaalde kilometer te verantwoorden, houdt u het bet een overzicht bij van die verplaatingen (datum, traject en reden van de verplaating). Aftrek bij uw vennootchap? Vermit 30% van de vergoeding geacht wordt betrekking te hebben op de brandtofkoten, i die 30% voor 75% aftrekbaar. De ret of 70% i dan nog aftrekbaar volgen de CO 2 -uittoot van uw auto. Hoe belat bij u? Niet! Een kmvergoeding i immer de terugbetaling van koten eigen aan uw vennootchap. Voor u i dat bedrag du volledig belatingvrij. Zolang u er maar voor zorgt dat de terugbetaling enkel laat op werk-werkkilometer... De kilometervergoeding bedraagt ind ,3461 per km in plaat van 0,3456. Geplitt kopen kan weer! Wat? De geplitte aankoop van een pand door ouder en kinderen i een techniek om ucceierechten te beparen. Vaak krijgen de kinderen het geld voor de aankoop van de blote eigendom vooraf door de ouder gechonken. Ficu deed moeilijk. Enkele maanden geleden belite de ficu dat hij vanaf zo n voorafgaande chenking onder vuur zou nemen, lee: er zouden dan toch ucceierechten betaald moeten worden. Al gevolg van alle commotie hierrond, liet de miniter de zaak opnieuw onderzoeken. Goed nieuw. Uit een recente beliing blijkt nu dat de voorafgaande chenking toch geen probleem i wanneer er op de chenking chenkingrechten betaald zijn of wanneer het duidelijk i dat de kinderen vrij over de chenking kunnen bechikken. Tip. Schenk du niet de exacte kotprij van de blote eigendom, of laat voldoende tijd tuen de chenking en de aankoop. Een chenking aan uw kinderen vóór een geplitte aankoop i doorgaan dan toch geen probleem. Fairne tax voor u? Wat i dat? De fairne tax i ingevoerd met de Wet van houdende divere bepalingen (BS van ) en i een minimale belating voor vennootchappen die dividenden uitkeren, maar in de normale vennootchapbelating geen of weinig belating betalen omdat ze nog ficale aftrekpoten hebben. Hoeveel? Het tarief van die afzonderlijke tak i 5,15% (5% + aanvullende criibijdrage). Dit tarief wordt kortweg toegepat op de nog niet belate dividenden in de mate waarin ze door notionele interetaftrek en overgedragen verliezen niet belatbaar zijn in de gewone vennootchapbelating. Ook voor uw vennootchap? Neen, normaal gezien niet hoeft u daarvoor niet te vrezen. De tax geldt enkel voor grote vennootchappen volgen de criteria van het vennootchaprecht (omzet, balantotaal, peroneelbetand). De overgrote meerderheid van de kmo i volgen die criteria klein. De nieuwe fairne tax i een minimale belating voor grote vennootchappen. Uw kmo blijft du buiten chot! Al ABONNEE heeft u EXCLUSIEF toegang tot de ite: Colofon Hoofdredacteur: L. Voen Eindredacteur: P. VanRyckeghem Aan dit nummer werkten mee: H. Certyn Financieel advieur L. Jonker Belatingconulent E. Stier Boekhouder F. Vanden Heede Ficaal jurit Verantwoordelijke uitgever: G. Glorieux Veldtraat Bouterem Dit i een uitgave van: Tieneteenweg Leuven RPR Leuven Abonnementen: Tel.: 016/ Fax: 016/ Niet uit deze uitgave mag in enige vorm of op enige wijze worden overgenomen zonder voorafgaande chriftelijke toetemming van de uitgever. De redactie taat in voor de betrouwbaarheid van de in haar uitgaven opgenomen informatie waarvoor ze echter niet aanprakelijk kan worden geteld.

Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren?

Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren? Maandelijks instrument voor de bedrijfsleider bij het nemen van de juiste financiële en fiscale beslissingen. Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren? In dit nummer gaan we

Nadere informatie

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013 Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal 14 november 2013 Programmawet 28 juni 2013 (BS 01/07/2013) 2 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Verhoging RV op liquidatiebonus RV op liquidatieboni van 10%

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze?

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze? Binnenkort moet u op de jaarvergadering een bestemming geven aan de winst voor boekjaar 2014. U kunt die winst uitkeren als dividend of tantième of ze reserveren. Wanneer is een bepaalde winstbestemming

Nadere informatie

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder).

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder). Beste Vanaf aanslagjaar 2015 (vanaf boekjaar per kalenderjaar 31/12/2014) kunnen liquidatiereserves in de vennootschap worden aangelegd tijdens de resultaatbestemming. Dit betekent dat een kleine vennootschap

Nadere informatie

o jaaromzet: 7.300.000 excl. btw; o balanstotaal: 3.650.000; o gemiddeld personeelsbestand: 50.

o jaaromzet: 7.300.000 excl. btw; o balanstotaal: 3.650.000; o gemiddeld personeelsbestand: 50. Toch nog dividend uitkeren aan 15 procent? Is dat nog mogelijk? Inhoud De regering wil kapitaalverhogingen bij, en de oprichting van, kmo's aanmoedigen door een verlaagd tarief in de roerende voorheffing

Nadere informatie

Infosessie 12/09/2013

Infosessie 12/09/2013 Infosessie 12/09/2013 Roerende voorheffing op liquidatieboni Roerende voorheffing op dividenden Bankgeheim 10% roerende voorheffing op liquidatieboni Slaan en zalven tegelijkertijd Tarief roerende voorheffing:

Nadere informatie

5. Waarom wordt een rc ook weleens een vuilbakrekening genoemd?... 3

5. Waarom wordt een rc ook weleens een vuilbakrekening genoemd?... 3 Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1. Wat is een rc precies? 1. Kunt u uw rc vergelijken met een bankrekening?... 2 2. Wat boekt uw boekhouder eigenlijk op uw rc?... 2 3. Wanneer heeft u een slechte of negatieve

Nadere informatie

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1 Vo o r wo o r d................................................................................ 1 Deel 1 Bezoldiging Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 4 Wat wordt er bedoeld met bezoldiging?... 4 Hoe neemt

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan.

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. Beste klant, Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. 1. De belangrijkste wijziging betreft de roerende voorheffing

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Taxforius Imposto Advocaten www.taxforius.be Onderwerp Het verlaagd tarief van de roerende voorheffing voor KMO-dividenden? Datum 6 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

Gautier Kristof vdvaccountants.be 24

Gautier Kristof vdvaccountants.be 24 3.5. De holding en onroerende goederen. De holding hoeft niet noodzakelijk enkel het beheer van de aandelen van andere ondernemingen uitoefenen. Het is ook mogelijk dat de holding fungeert als patrimoniumvennootschap.

Nadere informatie

Geen monsterboete van 309% meer?

Geen monsterboete van 309% meer? tipsenadvies-belastingen.be Veertiendaagse adviesbrief voor belastingbesparing en actualiteitsanalyse In dit nummer... Controle Geen monsterboete van 309% meer?... 1 Voordeel auto Hoezo, geen privé belastbaar

Nadere informatie

Principe. Daarom heeft de wetgever 2 belangrijke beperkingen ingevoerd. Beperking 1: maximumstand rekening-courant

Principe. Daarom heeft de wetgever 2 belangrijke beperkingen ingevoerd. Beperking 1: maximumstand rekening-courant Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant? Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant?... Principe... Beperking 1: maximumstand rekening-courant... Een voorbeeld verduidelijkt

Nadere informatie

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud 1. Vergelijking eenmanszaak en vennootschap... 2 1.1 Tarieven personenbelasting... 2 1.2 Tarieven vennootschapsbelasting... 2 1.3 Sociale bijdrage...

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De incorporatie van reeds belaste reserves in kapitaal: interessant voor u? Datum 16 juli 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Fiscale Actualiteit Inkomstenbelas2ngen. Voorzi'er FHS, Prof. FHS, HUB- EHSAL en UA 5 december 2013

Fiscale Actualiteit Inkomstenbelas2ngen. Voorzi'er FHS, Prof. FHS, HUB- EHSAL en UA 5 december 2013 Fiscale Actualiteit Inkomstenbelas2ngen aes Luc M Voorzi'er FHS, Prof. FHS, HUB- EHSAL en UA 5 december 2013 Fiscaal KMO- beleid Bestaande fiscale voordelen GunsCg afschrijvingsregime Geen proratering

Nadere informatie

Memo inzake liquidatiereserve

Memo inzake liquidatiereserve Memo inzake liquidatiereserve 1. Algemeen De verhoogde roerende voorheffing van 25 % op liquidatieboni kan vermeden worden in KMO s: de tijdelijke vastklikregeling voor reserves (omzetting in kapitaal

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 148 www.moorestephens.be Onderwerp Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant? Datum 24 september 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Inleiding 1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 1.1. Alle beloningen... 1 1.2. Tantièmes, zitpenningen, enz.... 1 1.3. Huur wordt soms ook aanzien als

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I. U stapt in in een vennootschap. dossier. 1. Waar start u?... 1. 2. Wat laat u op papier zetten?... 9

Inhoudstafel. Deel I. U stapt in in een vennootschap. dossier. 1. Waar start u?... 1. 2. Wat laat u op papier zetten?... 9 Inhoudstafel Deel I. U stapt in in een vennootschap 1. Waar start u?... 1 1.1. U stapt in in een bestaande vennootschap... 1 1.1.1. Via een overname van aandelen... 1 1.1.2. Via een kapitaalverhoging...

Nadere informatie

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017?

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? 24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? De krijtlijnen van het zomerakkoord worden steeds duidelijker. Aangezien de meeste maatregelen ingaan vanaf 2018, rijst de vraag of er bepaalde zaken

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave...7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap...13 1.1 Het tariefvoordeel...13 Tarieven personenbelasting:... 14 Tarieven sociale zekerheid:...

Nadere informatie

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?...

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?... Inhoudstafel Deel 1 - Inkoop van eigen aandelen 1. Inleiding... 1 2. Wat is een verkrijging van eigen aandelen?... 2 2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen

Nadere informatie

Komt u in aanmerking voor het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting?

Komt u in aanmerking voor het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting? Het basistarief van de vennootschapsbelasting bedraagt 33 %, verhoogd met de aanvullende crisisbelasting van 3 % komt dat neer op 33,99 %. Vennootschappen die een beperkt belastbaar inkomen hebben, kunnen

Nadere informatie

Fiscale en andere nieuwtjes.

Fiscale en andere nieuwtjes. Fiscale en andere nieuwtjes. Fiscus int boete via loon, huur of bankrekening. Vanaf 1 februari 2017 zal de fiscus de openstaande boetes innen door een betere opvolging via een computer die systematisch

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave... 7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap... 13 1.1 Het tariefvoordeel... 13 Tarieven personenbelasting... 14 Tarieven sociale zekerheid...

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

Boeking van de liquidatiebonus: dit in verschillende stappen. Volgens artikel 537 WIB 92 wordt het tarief van de roerende voorheffing

Boeking van de liquidatiebonus: dit in verschillende stappen. Volgens artikel 537 WIB 92 wordt het tarief van de roerende voorheffing Boeking van de liquidatiebonus: dit in verschillende stappen Inhoud 1. Beslissing dividenduitkering door algemene vergadering... Boeking van interim/tussentijds dividend... 2. Betaalbaarstelling... 3.

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou u een vennootschap oprichten? 1. Een vennootschap oprichten om fiscale redenen

Deel 1 - Waarom zou u een vennootschap oprichten? 1. Een vennootschap oprichten om fiscale redenen Deel 1 - Waarom zou u een vennootschap oprichten? 1. Een vennootschap oprichten om fiscale redenen 1.1. Waar zit precies het fiscale voordeel?....................... 3 1.1.1. Een lager belastingtarief?...

Nadere informatie

is op de zogenaamde liquidatiebonus 10 procent roerende voorheffing verschuldigd.

is op de zogenaamde liquidatiebonus 10 procent roerende voorheffing verschuldigd. Vanaf 1 oktober 2014 stijgt de roerende voorheffing op de liquidatiebonus van 10 naar 25 procent. Wie dat hogere tarief wil vermijden, is er maar beter als de kippen bij. Heel wat vennootschappen moeten

Nadere informatie

ArtikeL 269. De tekst van art. 269, 1,

ArtikeL 269. De tekst van art. 269, 1, ArtikeL 269 De tekst van art. 269, 1, 30 is vervangen en treedt in werking op 16.07.2014. (Art. 96, W 12.05.2014) B.S. 30.06.2014 en (Art. 33, KB 13.07.2014) B.S. 16.07.2014 De rechtspersonen die op 16.07.2014

Nadere informatie

Hoe haalt u optimaal geld uit uw vennootschap? Deel 10. Deel 10. Gratis woning

Hoe haalt u optimaal geld uit uw vennootschap? Deel 10. Deel 10. Gratis woning Hoe haalt u optimaal geld uit uw vennootschap? Deel 10 Deel 10 Gratis woning Hoofdstuk 1: Begrip Wat w o r d t er bedoeld m e t een g r at i s w o n i n g? We hebben hier de situatie voor ogen waarbij

Nadere informatie

Werken via een vennootschap voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF

Werken via een vennootschap voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF 1. OPRICHTING VENNOOTSCHAP ARGUMENTEN PRO S & CONTRA S 2. VENNOOTSCHAPSVORMEN 1. oprichting vennootschap:

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel 1: Bezittingen van uw vennootschap. 1. Uw investeringen van het afgelopen boekjaar... 1

Inhoudstafel. Deel 1: Bezittingen van uw vennootschap. 1. Uw investeringen van het afgelopen boekjaar... 1 Inhoudstafel Deel 1: Bezittingen van uw vennootschap 1. Uw investeringen van het afgelopen boekjaar... 1 1.1. Zijn het wel investeringen of eerder kosten?... 1 1.1.1. Wanneer is een uitgave een kost?...

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Wat is een kostenvergoeding precies?... 1. 2. Vragen en antwoorden over de algemene forfaitaire kostenvergoeding...

Inhoudstafel. 1. Wat is een kostenvergoeding precies?... 1. 2. Vragen en antwoorden over de algemene forfaitaire kostenvergoeding... Inhoudstafel 1. Wat is een kostenvergoeding precies?... 1 1.1. In principe een terugbetaling van kosten door uw vennootschap... 1 1.1.1. U heeft betaald voor uw vennootschap en zij betaalt u dat terug...

Nadere informatie

De wijzigingen aan de roerende voorheffing in de programmawet van 28 juni 2013

De wijzigingen aan de roerende voorheffing in de programmawet van 28 juni 2013 BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ De wijzigingen aan de roerende voorheffing in de programmawet van 28 juni 2013 p. 5/ Aanslag geheime commissielonen : nieuwe wettekst

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

Werken via een vennootschap voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Voorzitter BIBF

Werken via een vennootschap voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Voorzitter BIBF voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Voorzitter BIBF 1. OPRICHTING VENNOOTSCHAP ARGUMENTEN PRO S & CONTRA S 2. VENNOOTSCHAPSVORMEN 1. oprichting vennootschap: pro

Nadere informatie

TARIEF IN DE VEN.B. 33 % + ACB van 3 opcentiemen = 33,99 % VERMINDERD BASISTARIEF

TARIEF IN DE VEN.B. 33 % + ACB van 3 opcentiemen = 33,99 % VERMINDERD BASISTARIEF TARIEF IN DE VEN.B. BASISTARIEF 33 % + ACB van 3 opcentiemen = 33,99 % VERMINDERD BASISTARIEF tarief met ACB 0 tot 25.000 EUR 24,25% 24,98% 25.000 tot 90.000 EUR 31,00% 31,93% 90.000 tot 322.500 EUR 34,50%

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Ontwerpadvies van X november 2013 I. Inleiding

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 15 februari 2017 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap

Nadere informatie

2. Voordelen van een doktersvennootschap

2. Voordelen van een doktersvennootschap 2. Voordelen van een doktersvennootschap 2.1 Samenwerken Een belangrijke reden om te starten met een vennootschap is de samenwerkingsfactor. De vennoten kunnen elkaar bijstaan in raad en daad. Het is natuurlijk

Nadere informatie

Spotlights - juni 2014

Spotlights - juni 2014 Spotlights - juni 2014 De fairness tax, eindelijk (wat) verduidelijking Met ingang van aanslagjaar 2014 zijn de zogenaamde "grote" vennootschappen onderworpen aan een nieuwe belasting, de "fairness tax".

Nadere informatie

Wat is een "gesplitste aankoop" en "vruchtgebruik"?

Wat is een gesplitste aankoop en vruchtgebruik? Recent is al heel wat inkt gevloeid omtrent de vraag of de gesplitste aankoop in het kader van successieplanning al dan niet fiscaal misbruik is. Een andere zaak is echter de gesplitste aankoop waarbij

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/17 - De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Advies van 27 november

Nadere informatie

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal Algemene herhalingsoefening NV BRUG : Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal 1935 Oprichting

Nadere informatie

Beleggen binnen of buiten de vennootschap!

Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Iven De Hoon BELEGGEN BINNEN OF BUITEN DE VENNOOTSCHAP 1. Beïnvloedt een belegging de vennootschapsbelasting?... 3 2. Beïnvloedt een belegging de notionele intrestaftrek?...

Nadere informatie

tail Amsterdam, 1 december 2009 Betreft; gewijzigd dienstenaanbod Geachte heer, mevrouw,

tail Amsterdam, 1 december 2009 Betreft; gewijzigd dienstenaanbod Geachte heer, mevrouw, tail STUDIO Amterdam, 1 december 2009 Betreft; gewijzigd dientenaanbod Geachte heer, mevrouw, U hebt in het verleden een taalanalye of contra-expertie bij De Taaltudio aangewaagd. Zoal u vermoedelijk via

Nadere informatie

FAQ : liquidatiebonus

FAQ : liquidatiebonus FAQ : liquidatiebonus 1. Met ingang van 1 oktober 2014 gaan de roerende voorheffing (RV) en het tarief van de personenbelasting op liquidatieboni omhoog van 10 naar 25 %. 2. In het kader van een overgangsmaatregel

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

De 100 meest begeerde fiscale tips!

De 100 meest begeerde fiscale tips! De 100 meest begeerde fiscale tips! Voor al wie belastingontwijking een mensenrecht vindt, 100 haalbare en praktische fiscale tips. Iven De Hoon Inhoudsopgave DEEL 1 Twintig tips voor elke Belg, ook de

Nadere informatie

Deel 1 - Wat zegt de vernieuwde federale antimisbruikbepaling precies? 1. Hoe is de antimisbruikbepaling geformuleerd?... 5

Deel 1 - Wat zegt de vernieuwde federale antimisbruikbepaling precies? 1. Hoe is de antimisbruikbepaling geformuleerd?... 5 Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Wat zegt de vernieuwde federale antimisbruikbepaling precies? 1. Hoe is de antimisbruikbepaling geformuleerd?... 5 1.1. Hoe luidt die antimisbruikbepaling precies?...

Nadere informatie

De holding. vdvaccountants.be

De holding. vdvaccountants.be 2. De oprichting van een holding. De holding werd in het verleden al onder vuur genomen. Daar waar het vroeger makkelijker was om voor een holding te kiezen, is dit nu het geval niet meer. De vraag is

Nadere informatie

Aanvullende analyses variant 1 nieuwe verhuiskostenregeling

Aanvullende analyses variant 1 nieuwe verhuiskostenregeling Aanvullende analye variant 1 nieuwe verhuikotenregeling Datum augutu 2008 Kenmerk VW064 MuConult B.V. Potbu 2054 3800 CB Amerfoort Tel. 033 465 50 54 Fax 033 461 40 21 E-mail INFO@MUCONSULT.NL Internet

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. De notionele interestaftrek in een notendop... 1. 2. Wat zijn de spelregels?... 6

Inhoudstafel. 1. De notionele interestaftrek in een notendop... 1. 2. Wat zijn de spelregels?... 6 Inhoudstafel 1. De notionele interestaftrek in een notendop... 1 1.1. Wat is dat precies, die notionele interestaftrek?... 1 1.1.1. Waar komt de naam vandaan?... 1 1.1.2. Waarom heeft men de notionele

Nadere informatie

Verhoging roerende voorheffing van 25% naar 27% vanaf 1 januari 2016, maar wat bij uitkering?

Verhoging roerende voorheffing van 25% naar 27% vanaf 1 januari 2016, maar wat bij uitkering? Verhoging roerende voorheffing van 25% naar 27% vanaf 1 januari 2016, maar wat bij uitkering? Wij hebben vastgesteld dat veel van onze klanten gebruik gemaakt hebben van de bijzondere liquidatiereserve.

Nadere informatie

De professionele vennootschap

De professionele vennootschap De professionele vennootschap Marc Gielis Verantwoordelijke fiscaal en patrimoniaal advies - Belastingconsulent Bank J.Van Breda & C Financiële topics : onderwerpen 1. Het beheer van de vennootschap 2.

Nadere informatie

Fiscaliteit is onze passie, onze passie is uw voordeel.

Fiscaliteit is onze passie, onze passie is uw voordeel. Fiscaliteit is onze passie, onze passie is uw voordeel. E. Banningstraat 41-47-B - 2000 Antwerpen Tel.: 03 225 52 30 - Fax: 03 225 52 33 E-mail: info@dehoon.be - www.dehoon.be Hoe betaal ik écht minder

Nadere informatie

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd?

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Mr. Image Pieterjan not found or type Smeyers unknown Mr. Pieterjan Smeyers Advocaat

Nadere informatie

MEERWAARDE OP AANDELEN. Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten

MEERWAARDE OP AANDELEN. Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten MEERWAARDE OP AANDELEN Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten Fiscaal regime Capita Selecta Roerende voorheffing Toekomstige meerwaarde op aandelen Liquidatieboni Overdracht van aandelen Familiaal

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.)

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.) Tessenderlo Chemie Naamloze Vennootschap (de "Vennootschap") Zetel: Troonstraat 130, 1050 Brussel (België) RPR 0412.101.728 Rechtsgebied Brussel BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG

Nadere informatie

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP?

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? 1. Begrippen 1.1. Het begrip eenmanszaak Een eenmanszaak is een bedrijfsvorm waarbij één persoon in alle opzichten hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk is voor de activiteiten

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Laurius Advocaten Fiscale Nieuwsbrief www.laurius.be Onderwerp Verlaging tarieven schenkbelasting onroerende goederen Datum Juli 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan

Nadere informatie

1 van 5 4-10-2013 11:02 Home > Recente wijzigingen > Circulaire nr. Ci.RH.233/629.295 (AAFisc. 35/2013) dd. 01.10.2013 Algemene administratie van de Fiscaltiteit - Centrale diensten Dienst Personenbelasting

Nadere informatie

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Hoofdstuk 4: BESTEMMING VAN HET RESULTAAT Indeling: 1. Juridische aspecten 2. Boekhoudkundige verwerking 3. Gevolgen voor de financiële structuur van de onderneming Bestemming resultaat

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

Kosten eigen aan de werkgever

Kosten eigen aan de werkgever CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosten eigen aan de werkgever info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De bedragen die aan

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. Reserves Overgedragen winst (verlies)

HOOFDSTUK 4. Reserves Overgedragen winst (verlies) HOOFSTUK 4 Reserves Overgedragen winst (verlies) Blz. 55 tot 108 BALANS per --/--/-- ATIVA PASSIVA I. KAPITAAL 10 A. Geplaatst kapitaal 100 B. Niet-Opgevraagd kapitaal (-) 101 II. UITGIFTEPREMIES 11 III.

Nadere informatie

I. Kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van het keuzedividend

I. Kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van het keuzedividend Gereglementeerde informatie* Brussel, 8 juni 2010 Informatiedocument KEUZEDIVIDEND I. Kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van het keuzedividend Drie keuzemogelijkheden Coupon nummer 73 kan worden

Nadere informatie

1. De spelregels voor privé-uitgaven met uw vennootschap... 1

1. De spelregels voor privé-uitgaven met uw vennootschap... 1 Inhoudstafel 1. De spelregels voor privé-uitgaven met uw vennootschap... 1 1.1. De vennootschapsrechtelijke regels... 1 1.1.1. Kunt u met uw vennootschap eigenlijk wel privé-uitgaven doen?... 1 1.1.2.

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap 5 kernvragen 1. Welke impact heeft de RV? 2. Komt de toepassing van het Verlaagd

Nadere informatie

Restaurantkosten veilig voor 309%?

Restaurantkosten veilig voor 309%? tipsenadvies-vennootschap.be Veertiendaags alles wat u zeker moet weten om optimaal om te springen met uw vennootschap 5 jaargang - nummer 18 30 augustus 2013 Verschijnt niet in juli In dit nummer... 309%-aanslag

Nadere informatie

Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen

Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen 1 Vraag 1 Reeds sedert 2000 houdt een in de USA gevestigde moedervennootschap ( Usco ) alle aandelen aan in een in België gevestigde

Nadere informatie

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd.

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. In het Belgische staatsblad van 12 april 2016 werd het Koninklijk Besluit ( 1 ) gepubliceerd dat de formaliteiten

Nadere informatie

Een vordering op de vennootschap ingeschreven op R/C, geldlening of niet?

Een vordering op de vennootschap ingeschreven op R/C, geldlening of niet? Een vordering op de vennootschap ingeschreven op R/C, geldlening of niet? Interest Wenst u meer info over dit onderwerp? Contacteer ons vrijblijvend via contact@vdl.be. Fiscale Wenken nr. 2015/15 Een bedrijfsleider

Nadere informatie

Nog slechts 13 dagen de tijd om uw fiscaal geschenk binnen te halen: de liquidatiereserve 2013

Nog slechts 13 dagen de tijd om uw fiscaal geschenk binnen te halen: de liquidatiereserve 2013 Nog slechts 13 dagen de tijd om uw fiscaal geschenk binnen te halen: de liquidatiereserve 2013 Als uw KMO in 2013 winst heeft gemaakt, kunt u eerstdaags nog een bijzondere liquidatiereserve aanleggen.

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen van dinsdag

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur FOD Financiën Onderwerp 19 vragen en antwoorden omtrent de fiscale aftrek voor de enige eigen woning Datum februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

DEXIA SA/NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel nr

DEXIA SA/NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel nr a DEXIA SA/NV Rogierplein 11 1210 Brussel RPR Brussel nr 458.548.296 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde - Artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen

Nadere informatie

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500.

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500. MARX VAN RANST VERMEERSCH & PARTNERS The LAW FIRM that WORKS Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 Bruno De Vuyst MVV&P - 2007 Vereist aantal

Nadere informatie

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten (van toepassing vanaf 01.01.2017) Artikel 60bis 1. In afwijking van de artikelen 48 en 48², worden het successierecht en het recht van overgang

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/6 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 29 APRIL 2011 INZAKE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 29 APRIL 2011 INZAKE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN. COFINIMMO Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (Vastgoedbevak) naar Belgisch Recht Woluwelaan 58 1200 Brussel B.T.W. nummer 426.184.049 RPR Brussel 0426.184.049

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord?

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord? Nieuwsbrief 2014/4 Wat brengt het regeerakkoord? Hierbij geef ik u een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen van de nieuwe regering. Let wel, sommige regelingen zijn nog niet definitief

Nadere informatie

PATRIMONIALE ACTUALITEIT

PATRIMONIALE ACTUALITEIT PATRIMONIALE ACTUALITEIT Moet u uw interesten en dividenden aangeven of niet? Enkele tips. Laurence Mertens estate planner Om uw verplichtingen te kennen op het vlak van de aangifte van uw interesten en

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

KBC-seminarie. Gent 14 november 2005

KBC-seminarie. Gent 14 november 2005 KBC-seminarie Gent 14 november 2005 Programma Verwelkoming Jacque De Bruycker, regiodirecteur Gent Beleggen in vennootschap of privé? Arthur De Wachter, senior fiscaal adviseur KBC Notionele interestaftrek

Nadere informatie