VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014"

Transcriptie

1 VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI WELKE STEDEN EN GEMEENTEN NEMEN DEEL AAN DEZE ACTIE? HOE KAN IK DEZE LENINGEN AANVRAGEN? WELKE DOCUMENTEN HEB IK NODIG OM EEN AANVRAAG TE KUNNEN INDIENEN? ZIJN ER INKOMENSBEPERKINGEN OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR DEZE LENINGEN? IK HEB EEN VENNOOTSCHAP, KAN DIE OOK ZO N LENING KRIJGEN? IK BEN GEPENSIONEERD, MAAR IK WIL OOK BESPAREN OP MIJN ENERGIEFACTUUR, KAN IK NOG EEN LENING KRIJGEN? WAT IS DE LOOPTIJD VAN EEN DUWOLIM-LENING? WAT IS HET MAXIMALE BEDRAG DAT IK KAN LENEN? MOET HET VOLLEDIGE BEDRAG VAN DE LENING IN ÉÉN KEER OPGENOMEN WORDEN? WAT ALS IK HET LEENBEDRAG NIET VOLLEDIG OPNEEM? WELKE DOCUMENTEN HEB IK NODIG OM EEN EERSTE OPNAME TE DOEN? WELKE DOCUMENTEN HEB IK NODIG OM EEN TWEEDE OF VOLGENDE OPNAME TE DOEN? AAN WELKE RENTEVOET KAN IK LENEN? HOE LANG LOOPT DEZE ACTIE? WELKE INVESTERINGEN KOMEN IN AANMERKING VOOR EEN LENING? MAG IK MEER DAN ÉÉN INVESTERING TEGELIJK DOEN? IK WIL ZO N INVESTERING DOEN, WANT IK WIL OOK BESPAREN OP MIJN ENERGIEFACTUUR. MAAR WELKE INVESTERING IS HET BESTE IN MIJN GEVAL? ALS IK NU MIJN DAK ISOLEER EN HIER EEN LENING VOOR AANGA BIJ JULLIE, KAN IK DAN VOLGEND JAAR NOG EENS EEN LENING KRIJGEN VOOR BIJVOORBEELD HOOGRENDEMENTSGLAS? MOET IK EEN DOSSIERKOST BETALEN OM EEN LENING AF TE SLUITEN? ALS IK VOOR EEN INVESTERING IN HOOGRENDEMENTSGLAS KIES, MOET DAT DAN ENKEL OVER HET GLAS GAAN OF KOMEN DE VOLLEDIGE RAMEN IN AANMERKING? WIE BEHOORT TOT DE DOELGROEP VAN DE MEEST BEHOEFTIGEN? WAT HOUDT DE EXTRA ONDERSTEUNING VOOR DE DOELGROEP VAN DE MEEST BEHOEFTIGEN IN? WIE KAN ER BIJ DUWOLIM AAN 0 % (RENTELOOS DUS) LENEN? KRIJG IK VIA EEN DUWOLIM-LENING DE INTERESTKORTING VAN DE GROENE LENING? WAT IS HET FRGE? WAT IS EEN WONING? KAN IK OOK EEN LENING KRIJGEN VOOR WERKEN AAN MIJN BUITENVERBLIJF? KAN IK EEN LENING KRIJGEN VOOR ENERGIEBESPARINGSWERKEN AAN EEN HUIS DAT IK VERHUUR? WANNEER MOET IK DE EERSTE AFLOSSING VAN MIJN KREDIET BETALEN? WAT GEBEURT ER ALS IK EEN AFLOSSING TE LAAT BETAAL? WAT GEBEURT ER ALS IK EEN AFLOSSING NIET BETAAL? MOET IK EEN SCHULDSALDOVERZEKERING AANGAAN VOOR DEZE LENING? KAN IK BIJ DUWOLIM EEN SCHULDSALDOVERZEKERING AANGAAN?... 9 FAQ Duwolim

2 1. Welke steden en gemeenten nemen deel aan deze actie? Er kan een Duwolim-lening aangevraagd worden voor alle woningen in Limburg. 2. Hoe kan ik deze leningen aanvragen? De eerste stap is om je plannen te bespreken met de energiedeskundigen die bij Duwolim instaan voor de technisch begeleiding: Stebo, Windekestraat 1 te 3600 Genk Telefonisch te bereiken op: Je kan ook een mailtje sturen naar met de vraag om je te contacteren en met een korte beschrijving van de geplande verbouwingen. Vergeet niet je naam, adres en telefoonnummer duidelijk te vermelden. 3. Welke documenten heb ik nodig om een aanvraag te kunnen indienen? Je moet bij je aanvraag de volgende documenten voegen (Van BEIDEN indien gehuwd, samenwonend of gedomicilieerd op hetzelfde adres of indien beiden eigenaar zijn van de woning): Identiteitskaart (voor- en achterzijde) Inkomsten o Meest recent aanslagbiljet o Loonbriefjes van 3 laatste maanden of bewijs van pensioenuitkering, invaliditeit of ander vervangingsinkomens o Kinderbijslag - kopij bankuittreksel (indien van toepassing) o Alimentatie kopij bankuittreksel (indien van toepassing) o Vakantiegeld en eindejaarspremie (indien van toepassing) Eigendomsakte of koopakte grond/woning, met hierop vermeld: o Naam/namen eigenaar(s) o Datum van het document o Prijs/waarde van grond/woning Kopij van de regelingsakte scheiding, in voorkomend geval en als de woning eerst in medeeigendom was met de ex-partner Hypothecaire leningsakte(n) of jaarlijks attest (indien van toepassing) - Indien mogelijk aflossingstabel Kopijen van andere leningen (indien van toepassing) - Indien mogelijk aflossingstabel Offerte(s) van de energiebesparende werken Klever ziekenfonds Indien van toepassing: een kopie van de bouwvergunning die nodig is voor de geplande werken (informeer steeds bij je de stad of je renovatie vergunningplichtig is!) Verzamel alvast de documenten die je hebt en neem de nodige kopieën. Dan is je dossier snel klaar. 4. Zijn er inkomensbeperkingen om in aanmerking te komen voor deze leningen? Sinds 17/09/2013 zijn er geen inkomensgrenzen meer. Iedereen kan dan ook een Duwolim-lening aanvragen. Je kan niet te veel verdienen. Anderzijds moeten de inkomsten wel voldoende hoog zijn FAQ Duwolim

3 om een nieuwe lening te kunnen betalen zonder financiële problemen. Dat spreekt voor zich. 5. Ik heb een vennootschap, kan die ook zo n lening krijgen? Enkel wanneer het een vennootschap met een sociaal doel betreft, kan je in aanmerking komen. Maar over elke vennootschap met een sociaal doel zal Duwolim een individueel oordeel vellen of zij al dan niet in aanmerking komt. Daarbij zal voor Duwolim het sociaal doel van doorslaggevende aard zijn. De investering zelf die je als vennootschap voorstelt moet ook effectief een sociaal doel dienen. Zij mag met andere woorden bijvoorbeeld geen betrekking hebben op de kantoorgebouwen van de vennootschap, maar wel op individuele wooneenheden die ter beschikking gesteld worden van leden van een bepaalde sociale groep, die daar hun domicilie hebben. Het blijft echter steeds een geval per geval beslissing waarin een groot aantal factoren beschouwd worden. Typische gevallen die regelmatig gunstig beoordeeld worden zijn: sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren. 6. Ik ben gepensioneerd, maar ik wil ook besparen op mijn energiefactuur, kan ik nog een lening krijgen? Natuurlijk kan je als gepensioneerde bij Duwolim nog een lening krijgen. Senioren wonen soms in oudere woningen die niet goed geïsoleerd zijn of verouderd op energie-vlak. Het is net de bedoeling van Duwolim om zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid te geven om energiebesparende investeringen te doen en zo te genieten van een lagere energiefactuur. De eenvoudigste investeringen zoals dakisolatie verdienen zichzelf immers binnen zeer korte tijd terug (soms zelfs binnen het jaar!) 7. Wat is de looptijd van een Duwolim-lening? Elke lening die in dit kader afgesloten wordt, heeft een looptijd van maximaal 60 maanden. Hierdoor wordt het mogelijk dat je een beperkte investering, zoals het isoleren van je dak, kan terugbetalen met de besparing die je realiseert op je energiefactuur. De looptijd begint te lopen vanaf de volledige opname van het geleende bedrag. 8. Wat is het maximale bedrag dat ik kan lenen? Je kan bij Duwolim 100% van je investering financieren, met een maximum van ,00 EUR (en een minimum van 1250 EUR). Je lening kan nooit groter zijn dan het bedrag dat op je offerte staat. 9. Moet het volledige bedrag van de lening in één keer opgenomen worden? Nee, je kan het leenbedrag in verschillende keren opnemen (bijvoorbeeld om een voorschot te betalen aan je aannemer/installateur, en later de afrekening), maximaal gespreid over zes maanden. Met andere woorden: de opnameperiode is zes maanden. Tijdens deze opnameperiode betaal je enkel intresten op het reeds opgenomen bedrag. Aangezien deze (kleine) bedragen steeds variëren, is het aangeraden met een domiciliëring te werken, zo betaal je steeds het juiste bedrag, zonder dat je het zelf moet opvolgen. Zodra je alle sommen hebt opgenomen start de normale looptijd van het krediet en betaal je de afgesproken maandsom. Om ervoor te zorgen dat dit bedrag zeer duidelijk is, wordt je een aflossingstabel toegestuurd zodra de laatste opname gebeurd is. Zo kan je duidelijk zien wanneer je wat moet betalen. FAQ Duwolim

4 10. Wat als ik het leenbedrag niet volledig opneem? Als je het bedrag van je leningsovereenkomst niet volledig opneemt, wordt het niet opgenomen bedrag gewoon in mindering gebracht van het initieel geleend bedrag en leen je dus gewoon minder. Je betaalt natuurlijk ook maandelijks minder terug. Bedragen die niet opgenomen zijn op het einde van de opnameperiode van zes maanden worden dus automatisch in mindering gebracht van het op de kredietovereenkomst vermeld geleend bedrag. 11. Welke documenten heb ik nodig om een eerste opname te doen? Een door jou goedgekeurde factuur, waaruit blijkt dat de uitgevoerde werken ook technisch aan de voorwaarden voldoen (eventueel met een bijkomend attest van de aannemer) Formulier aanvraag opname waarop je het factuurbedrag en de datum invult en aanduidt welk gedeelte van de geplande werken uitgevoerd is (dit standaardformulier wordt door Duwolim bezorgd bij het ondertekenen van de kredietovereenkomst) Ondertekende domiciliëring, als dat nog niet in orde zou zijn In geval het van toepassing is: een kopie van de goedgekeurde bouwvergunning (informeer steeds bij je gemeente/stad of je renovatie vergunning plichtig is!) 12. Welke documenten heb ik nodig om een tweede of volgende opname te doen? Een door jou goedgekeurde factuur, waaruit blijkt dat de uitgevoerde werken ook technisch aan de voorwaarden voldoen (eventueel met een bijkomend attest van de aannemer) Formulier aanvraag opname waarop je het factuurbedrag en de datum invult en aanduidt welk gedeelte van de geplande werken uitgevoerd is (dit standaardformulier wordt door Duwolim bezorgd bij het ondertekenen van de kredietovereenkomst) 13. Aan welke rentevoet kan ik lenen? De vaste rentevoet bedraagt 2% op jaarbasis. Voor doelgroepcliënten (zie ook vraag 21) is de lening renteloos (0%) als ze de woning zelf bewonen. Ook eigenaars van een woning die verhuurd wordt aan een Sociaal VerhuurKantoor (SVK) én die bewoond wordt door huurders die behoren tot de doelgroep betalen geen rente (zie vraag 23). In sommige gemeenten kan de gemeente of stad tussenkomen in de rentekost, zodat u daar mogelijk ook renteloos kunt lenen. Neem eventueel contact op met uw gemeente of met Duwolim om hier meer over te weten. Wie bv euro leent op 60 maanden aan de maximale rentevoet van 2,00% (jaarlijks kostenpercentage of JKP) betaalt 175,19 euro per maand of in totaal ,40 euro. Wie renteloos leent (JKP= 0%) betaalt per maand 166,67 euro gedurende 60 maanden, of euro in totaal, voor een lening van euro op 60 maanden. Mogelijk past Duwolim later een andere rentevoet toe, maar dan zal die alleen gelden voor nieuwe aanvragen die aan deze nieuwe rentevoet worden afgesloten. 14. Hoe lang loopt deze actie? Er is geen einddatum bepaald voor dit project. Let wel op. De middelen zijn beperkt. Het zou kunnen gebeuren dat de middelen voor het lopende jaar uitgeput zijn, of dat er helemaal geen fondsen meer beschikbaar zijn. Als dat het geval zou zijn, dan wordt elke aanvrager daar onmiddellijk van op de hoogte gebracht. FAQ Duwolim

5 15. Welke investeringen komen in aanmerking voor een lening? Plaatsing van dak-, kelder, muur, vloerisolatie Plaatsing van hoogrendementglas Vervanging van bestaande stookketels (incl. eventuele kosten van gasaansluiting) Plaatsing van thermostatische kranen op radiatoren of een kamerthermostaat met tijdsschakeling Uitvoering van een energieaudit in de woning Installatie van een zonneboiler Plaatsing van een geothermische warmtepomp De vereisten voor de installaties zijn dezelfde als deze die gehanteerd worden om in aanmerking te komen voor belastingaftrek (zie ) en/of voor de premies van de Vlaamse overheid en/of Infrax. Hierbij zijn de strengste vereisten doorslaggevend. Je vindt meer informatie op Het plaatsen van een PV-installatie (zonnepanelen) wordt door Duwolim niet gefinancierd. Over andere investeringen die een duidelijke energiewinst opleveren, mag je zeker een vraag stellen, en Duwolim zal hierover dan samen met het FRGE beslissen, maar van bovenstaande lijst van zeven investeringen ben je zeker. Opgelet! Alle werken zijn uit te voeren door een aannemer die een gepaste inschrijving heeft in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) en dus de nodige beroepsbekwaamheid heeft aangetoond. Een uitzondering kan worden gemaakt voor doe-het-zelf isoleren van dak of zoldervloer op voorwaarde dat de uitvoering van de werken gecontroleerd kan worden door de energieadviseur van Duwolim. 16. Mag ik meer dan één investering tegelijk doen? Natuurlijk mag je meer dan één investering tegelijk doen. Je mag bijvoorbeeld je dak isoleren én hoogrendementsglas zetten én een zonneboiler. Maar je kan maximaal ,00 EUR per woning lenen. 17. Ik wil zo n investering doen, want ik wil ook besparen op mijn energiefactuur. Maar welke investering is het beste in mijn geval? Hiervoor kunt u beroep doen op de technische begeleiding van de energiedeskundigen van Stebo. Dat is ook de reden waarom de dossiers via dit kanaal ingediend moeten worden. Voor elke aanvraag zullen de energiedeskundigen grondig bekijken of de investering die u plant wel de beoogde energiebesparing zal opleveren. Zo nodig komen ze bij u thuis op bezoek. Wilt u nog verder gaan, dan kan een echte energieaudit aangevraagd worden. Dat is een uitgebreide doorlichting van je woning, waarbij de energiepijnpunten blootgelegd worden en waarna je zwart op wit in een rapport kan zien welke investering welke besparing zal opleveren. Het kost je enkele honderden euro (afhankelijk van de grootte van het gebouw, maar die kan je bijlenen (zie vraag 15 van de toegelaten investeringen). Met een energie-audit ben je zeker dat je geld eerst geïnvesteerd wordt in de werken die de meeste energiewinst opleveren. FAQ Duwolim

6 18. Als ik nu mijn dak isoleer en hier een lening voor aanga bij jullie, kan ik dan volgend jaar nog eens een lening krijgen voor bijvoorbeeld hoogrendementsglas? Zolang je niet meer leent dan euro per woning, gedurende de periode dat de actie loopt, is er geen probleem. Om de administratieve kosten te beperken kan je bij Duwolim enkel een nieuwe lening aanvragen indien de vorige meer dan 12 maanden geleden afgesloten werd. Een voorbeeldje: Onderteken je in september 2013 een lening van euro voor dakisolatie, dan kan je er in oktober 2014 eentje van euro voor het plaatsen van hoogrendementsglas aanvragen. Pakweg in november 2015 vraag je dan een lening van euro voor een nieuwe condensatieketel. Elk krediet loopt dan 60 maanden. Natuurlijk kan je bovenstaande investeringen best tegelijkertijd doen, maar het hoeft niet. 19. Moet ik een dossierkost betalen om een lening af te sluiten? Voor het aangaan van de lening is er geen dossierkost te betalen. 20. Als ik voor een investering in hoogrendementsglas kies, moet dat dan enkel over het glas gaan of komen de volledige ramen in aanmerking? In dit geval komt het volledige raam in aanmerking. Opgelet: het volledige raam moet in dat geval aan de isolatienorm voldoen! Dus schrijnwerk én glas! (klik op voor meer informatie) Indien enkel het schrijnwerk wordt vervangen, komen deze kosten uiteraard niet in aanmerking. 21. Wie behoort tot de doelgroep van de meest behoeftigen (omschrijving volgens Duwolim)? Mensen die in aanmerking komen voor verhoogde tegemoetkoming in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkering Mensen die niet tot de eerste categorie behoren, maar die een jaarlijks bruto gezinsinkomen hebben dat lager is dan ,02 EUR, verhoogd met 2 177,65 EUR per persoon ten laste (vermelde bedragen zijn gekoppeld aan de spilindex 103,14, geldend op 1 juni 1999 (basis 1996= 100). Sinds 1 december 2013 bedraagt dit ,47 EUR verhoogd met EUR per persoon ten laste. (http://www.verwarmingsfonds.be). Mensen die een schuldbemiddeling overeenkomstig de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet of een collectieve schuldregeling overeenkomstig de artikelen 1675/2 en volgende van het gerechtelijk wetboek, genieten en die bovendien niet in staat zijn om hun energiefactuur te betalen Mensen die het OCMW sociaal of budgettair begeleidt, wegens betalingsmoeilijkheden, in het bijzonder voor de rekeningen voor gas en elektriciteit. Doelgroep-cliënten kunnen aan 0 % lenen als ze zelf de woning bewonen 22. Wat houdt de extra ondersteuning voor de doelgroep van de meest behoeftigen in? Duwolim voorziet in een gratis ESCO-begeleiding voor mensen uit de doelgroep. ESCO staat voor Energy Service Company, een organisatie die energiediensten aanbiedt aan de klant, gericht op energiebesparende investeringen (zie: KB 1 Juli 2006). Een ESCO-begeleiding FAQ Duwolim

7 veronderstelt dat voorafgaand aan elke investeringsbeslissing de maandelijkse energiebesparing (in euro) dankzij de gefinancierde werken moet geraamd worden. Er wordt naar gestreefd dat de maandelijkse leningslast niet hoger ligt dan deze geraamde besparing plus de subsidies. Bovendien wordt de aannemer rechtstreeks betaald door Duwolim, waarna de cliënt de maandelijkse afbetalingen van de lening start. Duwolim zorgt er uiteraard voor dat alle premies en subsidies aangevraagd worden. Deze klanten kunnen gratis beroep doen op een technische en sociale begeleiding bij de renovatie. De lening is bovendien renteloos (zie vraag 13). Natuurlijk kunnen ook andere cliënten rekenen op een degelijke begeleiding. 23. Wie kan er bij Duwolim aan 0 % (renteloos dus) lenen? Je kan in principe aan 0 % lenen in volgende gevallen: 1) Je bewoont zelf de woning waarin de werken worden uitgevoerd en je voldoet aan één van volgende voorwaarden De ontlener(s) geniet(en) een verhoogde tegemoetkoming in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkering Je huishouden heeft een jaarlijks bruto gezinsinkomen dat lager is dan ,02 EUR, verhoogd met 2 177,65 EUR per persoon ten laste (vermelde bedragen zijn gekoppeld aan de spilindex 103,14, geldend op 1 juni 1999 (basis 1996= 100). Sinds 1 december 2013 bedraagt dit ,47 EUR verhoogd met 3 140,77 EUR per persoon ten laste. Je zit in schuldbemiddeling overeenkomstig de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet of een collectieve schuldregeling overeenkomstig de artikelen 1675/2 en volgende van het gerechtelijk wetboek, en hebt problemen hebt om de energiefactuur te betalen Je wordt begeleid door het OCMW wegens betalingsmoeilijkheden, in het bijzonder voor de rekeningen voor gas en elektriciteit. 2) Je verhuurt de woning langdurig aan een sociaal verhuurkantoor én de woning wordt bewoond door bewoners die aan één van bovenstaande voorwaarden voldoen. 3) De woning is gelegen in een gemeente die zich akkoord heeft verklaard om de rentekost ten laste te nemen en je voldoet aan de voorwaarden die daarvoor gelden (raadpleeg je Duwolim-adviseur of de gemeentediensten om dit na te vragen). 24. Krijg ik via een Duwolim-lening de interestkorting van de groene lening? De groene lening met intrestbonificatie was een tijdelijke maatregel die deel uitmaakte van de economische herstelwet van 27 maart Leningen na 01/01/2012 kunnen niet meer genieten van deze intrestkorting. Uiteraard blijft de rentevoet van de Duwolim-lening ook zonder deze extra korting erg interessant. 25. Wat is het FRGE? Het FRGE (Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost) is een fonds dat opgericht werd door de federale overheid met een dubbel doel: 1. Het verstrekken van leningen aan particulieren met het oog op het uitvoeren in particuliere woningen van structurele maatregelen die de energiekost moeten doen dalen 2. Het verstrekken van leningen aan particulieren behorend tot de doelgroep van de meest hulpbehoevenden met het oog op het uitvoeren in particuliere woningen van structurele maatregelen die de energiekost moeten doen dalen. FAQ Duwolim

8 Duwolim is actief binnen het kader van het FRGE. Info: 26. Wat is een woning? Een woning wordt gedefinieerd als een wooneenheid. Een plaats waar een gezin, of een alleenstaande, woont die daar zijn domicilie heeft. Inderdaad, vakantiewoningen komen NIET in aanmerking. Het doel van de wetgever was duidelijk energiebesparing te promoten op de plaatsen waar de mensen het grootste deel van de tijd wonen, omdat daar het verbruik het hoogste is en dus ook de besparing het grootst kan zijn. Duwolim ontleent in principe enkel voor werken aan woningen die reeds bewoond zijn. 27. Kan ik ook een lening krijgen voor werken aan mijn buitenverblijf? Neen, het doel van de wetgever was duidelijk energiebesparing te promoten op de plaatsen waar de mensen het grootste deel van de tijd wonen, omdat daar het verbruik het hoogste is en dus ook de besparing het grootst kan zijn. Maar laat dat je vooral niet tegenhouden je buitenverblijf ook te isoleren! Dat blijft immers een goede investering, maar je kan er geen Duwolim-lening voor bekomen. 28. Kan ik een lening krijgen voor energiebesparingswerken aan een huis dat ik verhuur? Ja, ook wanneer u eigenaar-verhuurder bent van een woning komt u in principe in aanmerking voor een Duwolim-lening. Het moet wel gaan om een woning, dat wil zeggen dat een gezin of een alleenstaande er zijn domicilie heeft of zal hebben. U zal de huurovereenkomst moeten voorleggen om dit aan te tonen. Eigenaar(s)-verhuurder(s) die geen natuurlijke personen zijn, dienen rechtspersonen met een sociale doelstelling te zijn. In dat geval dient de aanvraag bovendien voorafgaandelijk goedgekeurd te worden door het FRGE en door de Raad van Bestuur van Duwolim. Investeren in energiebesparende werken in een huurwoning is trouwens dubbel voordeling. Je woning krijgt een meerwaarde en zal veel makkelijker te verhuren zijn, aangezien er een veel lagere energiekost is voor de bewoner. Dat betekent minder kans op leegstand én een betere betaling van de huur! En dat is ook winst voor jou als eigenaar. Wei verhuurt aan een Sociaal Verhuurkantoor kan in bepaalde gevallen zelfs renteloos lenen. 29. Wanneer moet ik de eerste aflossing van mijn krediet betalen? De eerste aflossing van je krediet ligt in principe één maand na de laatste opname, dus één maand nadat je het laatste gedeelte van het geleende bedrag ontvangen hebt of het door Duwolim doorgestort werd naar de aannemer/installateur. Je kan vragen om een andere dag van de maand te nemen voor de maandelijkse betaling, als dat beter zou uitkomen. Zolang je de lening niet volledig opgenomen hebt, betaal je geen kapitaal terug, en betaal je dus enkel intrest op de bedragen die je reeds opgenomen hebt. 30. Wat gebeurt er als ik een aflossing te laat betaal? Het is van het allergrootste belang dat je geen aflossingen te laat betaalt, het gaat hier tenslotte om een zeer goedkoop krediet dat over een lange termijn gespreid is. De maandelijkse aflossingen zijn niet groot en in bepaalde gevallen zelfs lager dan de besparing die je doet op je energiefactuur. FAQ Duwolim

9 Het missen van een aflossing zorgt al snel voor een rappelbrief en die kost je 15,00 EUR! Bovendien beginnen er dan verwijlintresten te lopen, en die zijn hoger dan de normale intresten. Neem dus zeker een domiciliëring, dan ben je zeker dat je steeds op tijd het juiste bedrag betaalt. Als je drie maanden te laat betaald hebt, is Duwolim wettelijk verplicht (dit gebeurt automatisch door de computer, zonder enige menselijke tussenkomst) om dat door te geven aan de CKP, de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. En zo kom je op de zwarte lijst (opgelet: dat geldt voor alle kredieten die je maandelijks moet aflossen!) Nogmaals: neem dus een domiciliëring, dan ben je zeker dat je steeds op tijd het juiste bedrag betaalt. 31. Wat gebeurt er als ik een aflossing niet betaal? Als je een aflossing niet betaalt, dan zijn er (naast het feit dat er je een hoop rappelkosten en aanverwante kosten zullen aangerekend worden) onder andere twee mogelijke scenario s. Ofwel heb je werk, en dan wordt er beslag gelegd op je loon bij je werkgever. Ofwel ga je in schuldbemiddeling bij het OCMW of een erkende schuldbemiddelingsdienst. Je begrijpt wel dat wanneer de overheid een fonds opricht met als doel zoveel mogelijk mensen structureel te helpen om hun energiefactuur te betalen, het eigenlijk asociaal is om dat zeer goedkope krediet niet terug te betalen. De centen die je terugbetaalt komen immers terug bij het Fonds terecht zodat er weer iemand anders zo n krediet kan aangaan om zijn energiefactuur structureel te verlagen via energiebesparende maatregelen. Dus als jij niet terugbetaalt, beroof jij iemand anders van de mogelijkheid om zijn energiefactuur te verlagen, en dat kan toch echt niet je bedoeling zijn. Hoe meer mensen energie besparen, hoe beter voor het milieu en hoe kleiner de vraag naar energie wordt, dus hoe minder de prijs van de energie zal stijgen! En daar ben jij zelf ook weer beter mee! Zo zie je maar hoe je door ook aan een ander te denken, jezelf op langere termijn kan helpen. 32. Moet ik een schuldsaldoverzekering aangaan voor deze lening? Neen, dat is niet verplicht. Wij raden het wel aan, aangezien het meestal niet duur is en een extra zekerheid geeft voor u of uw nabestaanden. 33. Kan ik bij DUWOLIM een schuldsaldoverzekering aangaan? Neen, Duwolim biedt die niet aan. Eventueel kunnen we wel een indicatieve berekening laten bezorgen. FAQ Duwolim

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Duwolim: cvba met sociaal oogmerk

Nadere informatie

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2%

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2% REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE EN RENTELOZE LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST 1. Definities Doelgroep: de doelgroep

Nadere informatie

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Cvba met sociaal oogmerk Duwolim:

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE)

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE) REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE) Artikel 1. Definities 1. De Schakelaar: vereniging De Schakelaar is een vereniging

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Het Soepel Woonkrediet in de praktijk FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Wie heeft recht op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas? Welke maatregelen beschermen je tegen afsluiting? Sociale maatregelen

Nadere informatie

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof limburg.be/wonen 011 23 72 02 Energie besparen Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Geld gooi

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas 2 In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P 19

Nadere informatie

Aanpak energiearmoede Zonnebeke

Aanpak energiearmoede Zonnebeke Aanpak energiearmoede Zonnebeke Evaluatie en aanbevelingen 1. INLEIDING In 2011 werd de Westhoek erkend als lokale entiteit voor het FRGE (fonds ter reductie van de globale energiekost). De opstart van

Nadere informatie

SOCIALE LENINGEN VAN DE VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW) EN HET VLAAMS WONINGFONDS (VWF)

SOCIALE LENINGEN VAN DE VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW) EN HET VLAAMS WONINGFONDS (VWF) WOONLENINGEN Wil je een woning kopen, renoveren of bouwen? Dan heb je een lening nodig. In deze folder bespreken we: sociale leningen van de VMSW en het VWF; woonkredieten van kredietmaatschappijen erkend

Nadere informatie

Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers

Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers Inhoud Krachtlijnen van het advies... 3 Advies... 4

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Wettelijk prospectus EDITIE Nr. 15 GELDIG VANAF 17 MAART 2015 Dit prospectus is van toepassing op de kredietaanvragen die werden ingediend bij Elantis N.V. Elantis,

Nadere informatie

KADER EN RANDVOORWAARDEN:

KADER EN RANDVOORWAARDEN: SVK DE POORT VZW DAMASTWEVERSSTRAAT 3 8500 KORTRIJK INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Het intern huurreglement is openbaar en kan dus door iedereen worden

Nadere informatie

INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG

INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG Erwin De bruyn Stebo Joachim de Wijs Stebo INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG Infrax als sociale netbeheerder Als netbedrijf vervult Infrax een belangrijke sociale rol. Zo

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 2015 Voorjaar Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE ENERGIELENING

REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE ENERGIELENING REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE ENERGIELENING Artikel 1. Definities 1. Beleidsgroep: de beleidsgroep is samengesteld uit één vertegenwoordiger per gemeente en één per OCMW van de deelnemende gemeenten

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

Praktische gids. voor mede-eigenaars

Praktische gids. voor mede-eigenaars Praktische gids voor mede-eigenaars In deze gids... Inleiding 1. Wat moet ik weten als ik mede-eigenaar word? 5 2. De belangrijkste organen van een mede-eigendom 7 3. Belangrijke documenten voor een mede-eigenaar

Nadere informatie

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Hospitalisatieverzekering, schuldsaldoverzekering, verzekering gewaarborgd wonen, verzekering voor motorrijtuigen,

Nadere informatie

Thema 7. 1 Begrip en belang. Krediet. Info & analyse

Thema 7. 1 Begrip en belang. Krediet. Info & analyse Thema 7 Krediet Wat zul je leren? Het begrip krediet omschrijven en het belang ervan aantonen. Het begrip kredietopening omschrijven en het gebruik van de kredietopening toelichten. Het begrip kaskrediet

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

Praktische vragen over de werking van de groepsaankoop gas en elektriciteit

Praktische vragen over de werking van de groepsaankoop gas en elektriciteit FAQ: Alle vragen en antwoorden over de groepsaankoop van Testaankoop voor jou op een rijtje! Top 10 meest gestelde vragen (tijdens inschrijffase) 1. Wat is de groepsaankoop gas en elektriciteit? 2. Wat

Nadere informatie

Gids consumentenkrediet nr. 14, geldig vanaf 01/01/2014. Consumentenkredieten

Gids consumentenkrediet nr. 14, geldig vanaf 01/01/2014. Consumentenkredieten Gids consumentenkrediet nr. 14, geldig vanaf 01/01/2014 Consumentenkredieten Heel vaak heeft men geld nodig net op het moment dat men het krapst bij kas zit. Stel: tijdens een herfststorm merkt u dat uw

Nadere informatie

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u!

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Stap 1 : Vraag snel een gratis energiescan aan. Stap 2 : Isoleer het dak van een private huurwoning en geniet van een extra hoge premie van 23 euro per m 2. Bekijk

Nadere informatie

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving Volgende wetten worden in deze brochure behandeld:

Nadere informatie

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 VLAAMS GEWEST Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 2 Inleiding Met pensioen gaan is een ingrijpende

Nadere informatie

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be 2013 CENTEN VOOR STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be Deze brochure is een realisatie van de studentenvoorzieningen van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. P.4 Studietoelagen van de Vlaamse

Nadere informatie

Praktische handleiding voor de startende zelfstandige. Jouw eigen zaak starten in 4 stappen.

Praktische handleiding voor de startende zelfstandige. Jouw eigen zaak starten in 4 stappen. Praktische handleiding voor de startende zelfstandige Jouw eigen zaak starten in 4 stappen. Ik lag nachtenlang wakker voor ik besliste om mijn eigen bloemenwinkel te starten. De medewerker van Xerius stelde

Nadere informatie