VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014"

Transcriptie

1 VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI WELKE STEDEN EN GEMEENTEN NEMEN DEEL AAN DEZE ACTIE? HOE KAN IK DEZE LENINGEN AANVRAGEN? WELKE DOCUMENTEN HEB IK NODIG OM EEN AANVRAAG TE KUNNEN INDIENEN? ZIJN ER INKOMENSBEPERKINGEN OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR DEZE LENINGEN? IK HEB EEN VENNOOTSCHAP, KAN DIE OOK ZO N LENING KRIJGEN? IK BEN GEPENSIONEERD, MAAR IK WIL OOK BESPAREN OP MIJN ENERGIEFACTUUR, KAN IK NOG EEN LENING KRIJGEN? WAT IS DE LOOPTIJD VAN EEN DUWOLIM-LENING? WAT IS HET MAXIMALE BEDRAG DAT IK KAN LENEN? MOET HET VOLLEDIGE BEDRAG VAN DE LENING IN ÉÉN KEER OPGENOMEN WORDEN? WAT ALS IK HET LEENBEDRAG NIET VOLLEDIG OPNEEM? WELKE DOCUMENTEN HEB IK NODIG OM EEN EERSTE OPNAME TE DOEN? WELKE DOCUMENTEN HEB IK NODIG OM EEN TWEEDE OF VOLGENDE OPNAME TE DOEN? AAN WELKE RENTEVOET KAN IK LENEN? HOE LANG LOOPT DEZE ACTIE? WELKE INVESTERINGEN KOMEN IN AANMERKING VOOR EEN LENING? MAG IK MEER DAN ÉÉN INVESTERING TEGELIJK DOEN? IK WIL ZO N INVESTERING DOEN, WANT IK WIL OOK BESPAREN OP MIJN ENERGIEFACTUUR. MAAR WELKE INVESTERING IS HET BESTE IN MIJN GEVAL? ALS IK NU MIJN DAK ISOLEER EN HIER EEN LENING VOOR AANGA BIJ JULLIE, KAN IK DAN VOLGEND JAAR NOG EENS EEN LENING KRIJGEN VOOR BIJVOORBEELD HOOGRENDEMENTSGLAS? MOET IK EEN DOSSIERKOST BETALEN OM EEN LENING AF TE SLUITEN? ALS IK VOOR EEN INVESTERING IN HOOGRENDEMENTSGLAS KIES, MOET DAT DAN ENKEL OVER HET GLAS GAAN OF KOMEN DE VOLLEDIGE RAMEN IN AANMERKING? WIE BEHOORT TOT DE DOELGROEP VAN DE MEEST BEHOEFTIGEN? WAT HOUDT DE EXTRA ONDERSTEUNING VOOR DE DOELGROEP VAN DE MEEST BEHOEFTIGEN IN? WIE KAN ER BIJ DUWOLIM AAN 0 % (RENTELOOS DUS) LENEN? KRIJG IK VIA EEN DUWOLIM-LENING DE INTERESTKORTING VAN DE GROENE LENING? WAT IS HET FRGE? WAT IS EEN WONING? KAN IK OOK EEN LENING KRIJGEN VOOR WERKEN AAN MIJN BUITENVERBLIJF? KAN IK EEN LENING KRIJGEN VOOR ENERGIEBESPARINGSWERKEN AAN EEN HUIS DAT IK VERHUUR? WANNEER MOET IK DE EERSTE AFLOSSING VAN MIJN KREDIET BETALEN? WAT GEBEURT ER ALS IK EEN AFLOSSING TE LAAT BETAAL? WAT GEBEURT ER ALS IK EEN AFLOSSING NIET BETAAL? MOET IK EEN SCHULDSALDOVERZEKERING AANGAAN VOOR DEZE LENING? KAN IK BIJ DUWOLIM EEN SCHULDSALDOVERZEKERING AANGAAN?... 9 FAQ Duwolim

2 1. Welke steden en gemeenten nemen deel aan deze actie? Er kan een Duwolim-lening aangevraagd worden voor alle woningen in Limburg. 2. Hoe kan ik deze leningen aanvragen? De eerste stap is om je plannen te bespreken met de energiedeskundigen die bij Duwolim instaan voor de technisch begeleiding: Stebo, Windekestraat 1 te 3600 Genk Telefonisch te bereiken op: Je kan ook een mailtje sturen naar met de vraag om je te contacteren en met een korte beschrijving van de geplande verbouwingen. Vergeet niet je naam, adres en telefoonnummer duidelijk te vermelden. 3. Welke documenten heb ik nodig om een aanvraag te kunnen indienen? Je moet bij je aanvraag de volgende documenten voegen (Van BEIDEN indien gehuwd, samenwonend of gedomicilieerd op hetzelfde adres of indien beiden eigenaar zijn van de woning): Identiteitskaart (voor- en achterzijde) Inkomsten o Meest recent aanslagbiljet o Loonbriefjes van 3 laatste maanden of bewijs van pensioenuitkering, invaliditeit of ander vervangingsinkomens o Kinderbijslag - kopij bankuittreksel (indien van toepassing) o Alimentatie kopij bankuittreksel (indien van toepassing) o Vakantiegeld en eindejaarspremie (indien van toepassing) Eigendomsakte of koopakte grond/woning, met hierop vermeld: o Naam/namen eigenaar(s) o Datum van het document o Prijs/waarde van grond/woning Kopij van de regelingsakte scheiding, in voorkomend geval en als de woning eerst in medeeigendom was met de ex-partner Hypothecaire leningsakte(n) of jaarlijks attest (indien van toepassing) - Indien mogelijk aflossingstabel Kopijen van andere leningen (indien van toepassing) - Indien mogelijk aflossingstabel Offerte(s) van de energiebesparende werken Klever ziekenfonds Indien van toepassing: een kopie van de bouwvergunning die nodig is voor de geplande werken (informeer steeds bij je de stad of je renovatie vergunningplichtig is!) Verzamel alvast de documenten die je hebt en neem de nodige kopieën. Dan is je dossier snel klaar. 4. Zijn er inkomensbeperkingen om in aanmerking te komen voor deze leningen? Sinds 17/09/2013 zijn er geen inkomensgrenzen meer. Iedereen kan dan ook een Duwolim-lening aanvragen. Je kan niet te veel verdienen. Anderzijds moeten de inkomsten wel voldoende hoog zijn FAQ Duwolim

3 om een nieuwe lening te kunnen betalen zonder financiële problemen. Dat spreekt voor zich. 5. Ik heb een vennootschap, kan die ook zo n lening krijgen? Enkel wanneer het een vennootschap met een sociaal doel betreft, kan je in aanmerking komen. Maar over elke vennootschap met een sociaal doel zal Duwolim een individueel oordeel vellen of zij al dan niet in aanmerking komt. Daarbij zal voor Duwolim het sociaal doel van doorslaggevende aard zijn. De investering zelf die je als vennootschap voorstelt moet ook effectief een sociaal doel dienen. Zij mag met andere woorden bijvoorbeeld geen betrekking hebben op de kantoorgebouwen van de vennootschap, maar wel op individuele wooneenheden die ter beschikking gesteld worden van leden van een bepaalde sociale groep, die daar hun domicilie hebben. Het blijft echter steeds een geval per geval beslissing waarin een groot aantal factoren beschouwd worden. Typische gevallen die regelmatig gunstig beoordeeld worden zijn: sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren. 6. Ik ben gepensioneerd, maar ik wil ook besparen op mijn energiefactuur, kan ik nog een lening krijgen? Natuurlijk kan je als gepensioneerde bij Duwolim nog een lening krijgen. Senioren wonen soms in oudere woningen die niet goed geïsoleerd zijn of verouderd op energie-vlak. Het is net de bedoeling van Duwolim om zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid te geven om energiebesparende investeringen te doen en zo te genieten van een lagere energiefactuur. De eenvoudigste investeringen zoals dakisolatie verdienen zichzelf immers binnen zeer korte tijd terug (soms zelfs binnen het jaar!) 7. Wat is de looptijd van een Duwolim-lening? Elke lening die in dit kader afgesloten wordt, heeft een looptijd van maximaal 60 maanden. Hierdoor wordt het mogelijk dat je een beperkte investering, zoals het isoleren van je dak, kan terugbetalen met de besparing die je realiseert op je energiefactuur. De looptijd begint te lopen vanaf de volledige opname van het geleende bedrag. 8. Wat is het maximale bedrag dat ik kan lenen? Je kan bij Duwolim 100% van je investering financieren, met een maximum van ,00 EUR (en een minimum van 1250 EUR). Je lening kan nooit groter zijn dan het bedrag dat op je offerte staat. 9. Moet het volledige bedrag van de lening in één keer opgenomen worden? Nee, je kan het leenbedrag in verschillende keren opnemen (bijvoorbeeld om een voorschot te betalen aan je aannemer/installateur, en later de afrekening), maximaal gespreid over zes maanden. Met andere woorden: de opnameperiode is zes maanden. Tijdens deze opnameperiode betaal je enkel intresten op het reeds opgenomen bedrag. Aangezien deze (kleine) bedragen steeds variëren, is het aangeraden met een domiciliëring te werken, zo betaal je steeds het juiste bedrag, zonder dat je het zelf moet opvolgen. Zodra je alle sommen hebt opgenomen start de normale looptijd van het krediet en betaal je de afgesproken maandsom. Om ervoor te zorgen dat dit bedrag zeer duidelijk is, wordt je een aflossingstabel toegestuurd zodra de laatste opname gebeurd is. Zo kan je duidelijk zien wanneer je wat moet betalen. FAQ Duwolim

4 10. Wat als ik het leenbedrag niet volledig opneem? Als je het bedrag van je leningsovereenkomst niet volledig opneemt, wordt het niet opgenomen bedrag gewoon in mindering gebracht van het initieel geleend bedrag en leen je dus gewoon minder. Je betaalt natuurlijk ook maandelijks minder terug. Bedragen die niet opgenomen zijn op het einde van de opnameperiode van zes maanden worden dus automatisch in mindering gebracht van het op de kredietovereenkomst vermeld geleend bedrag. 11. Welke documenten heb ik nodig om een eerste opname te doen? Een door jou goedgekeurde factuur, waaruit blijkt dat de uitgevoerde werken ook technisch aan de voorwaarden voldoen (eventueel met een bijkomend attest van de aannemer) Formulier aanvraag opname waarop je het factuurbedrag en de datum invult en aanduidt welk gedeelte van de geplande werken uitgevoerd is (dit standaardformulier wordt door Duwolim bezorgd bij het ondertekenen van de kredietovereenkomst) Ondertekende domiciliëring, als dat nog niet in orde zou zijn In geval het van toepassing is: een kopie van de goedgekeurde bouwvergunning (informeer steeds bij je gemeente/stad of je renovatie vergunning plichtig is!) 12. Welke documenten heb ik nodig om een tweede of volgende opname te doen? Een door jou goedgekeurde factuur, waaruit blijkt dat de uitgevoerde werken ook technisch aan de voorwaarden voldoen (eventueel met een bijkomend attest van de aannemer) Formulier aanvraag opname waarop je het factuurbedrag en de datum invult en aanduidt welk gedeelte van de geplande werken uitgevoerd is (dit standaardformulier wordt door Duwolim bezorgd bij het ondertekenen van de kredietovereenkomst) 13. Aan welke rentevoet kan ik lenen? De vaste rentevoet bedraagt 2% op jaarbasis. Voor doelgroepcliënten (zie ook vraag 21) is de lening renteloos (0%) als ze de woning zelf bewonen. Ook eigenaars van een woning die verhuurd wordt aan een Sociaal VerhuurKantoor (SVK) én die bewoond wordt door huurders die behoren tot de doelgroep betalen geen rente (zie vraag 23). In sommige gemeenten kan de gemeente of stad tussenkomen in de rentekost, zodat u daar mogelijk ook renteloos kunt lenen. Neem eventueel contact op met uw gemeente of met Duwolim om hier meer over te weten. Wie bv euro leent op 60 maanden aan de maximale rentevoet van 2,00% (jaarlijks kostenpercentage of JKP) betaalt 175,19 euro per maand of in totaal ,40 euro. Wie renteloos leent (JKP= 0%) betaalt per maand 166,67 euro gedurende 60 maanden, of euro in totaal, voor een lening van euro op 60 maanden. Mogelijk past Duwolim later een andere rentevoet toe, maar dan zal die alleen gelden voor nieuwe aanvragen die aan deze nieuwe rentevoet worden afgesloten. 14. Hoe lang loopt deze actie? Er is geen einddatum bepaald voor dit project. Let wel op. De middelen zijn beperkt. Het zou kunnen gebeuren dat de middelen voor het lopende jaar uitgeput zijn, of dat er helemaal geen fondsen meer beschikbaar zijn. Als dat het geval zou zijn, dan wordt elke aanvrager daar onmiddellijk van op de hoogte gebracht. FAQ Duwolim

5 15. Welke investeringen komen in aanmerking voor een lening? Plaatsing van dak-, kelder, muur, vloerisolatie Plaatsing van hoogrendementglas Vervanging van bestaande stookketels (incl. eventuele kosten van gasaansluiting) Plaatsing van thermostatische kranen op radiatoren of een kamerthermostaat met tijdsschakeling Uitvoering van een energieaudit in de woning Installatie van een zonneboiler Plaatsing van een geothermische warmtepomp De vereisten voor de installaties zijn dezelfde als deze die gehanteerd worden om in aanmerking te komen voor belastingaftrek (zie ) en/of voor de premies van de Vlaamse overheid en/of Infrax. Hierbij zijn de strengste vereisten doorslaggevend. Je vindt meer informatie op Het plaatsen van een PV-installatie (zonnepanelen) wordt door Duwolim niet gefinancierd. Over andere investeringen die een duidelijke energiewinst opleveren, mag je zeker een vraag stellen, en Duwolim zal hierover dan samen met het FRGE beslissen, maar van bovenstaande lijst van zeven investeringen ben je zeker. Opgelet! Alle werken zijn uit te voeren door een aannemer die een gepaste inschrijving heeft in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) en dus de nodige beroepsbekwaamheid heeft aangetoond. Een uitzondering kan worden gemaakt voor doe-het-zelf isoleren van dak of zoldervloer op voorwaarde dat de uitvoering van de werken gecontroleerd kan worden door de energieadviseur van Duwolim. 16. Mag ik meer dan één investering tegelijk doen? Natuurlijk mag je meer dan één investering tegelijk doen. Je mag bijvoorbeeld je dak isoleren én hoogrendementsglas zetten én een zonneboiler. Maar je kan maximaal ,00 EUR per woning lenen. 17. Ik wil zo n investering doen, want ik wil ook besparen op mijn energiefactuur. Maar welke investering is het beste in mijn geval? Hiervoor kunt u beroep doen op de technische begeleiding van de energiedeskundigen van Stebo. Dat is ook de reden waarom de dossiers via dit kanaal ingediend moeten worden. Voor elke aanvraag zullen de energiedeskundigen grondig bekijken of de investering die u plant wel de beoogde energiebesparing zal opleveren. Zo nodig komen ze bij u thuis op bezoek. Wilt u nog verder gaan, dan kan een echte energieaudit aangevraagd worden. Dat is een uitgebreide doorlichting van je woning, waarbij de energiepijnpunten blootgelegd worden en waarna je zwart op wit in een rapport kan zien welke investering welke besparing zal opleveren. Het kost je enkele honderden euro (afhankelijk van de grootte van het gebouw, maar die kan je bijlenen (zie vraag 15 van de toegelaten investeringen). Met een energie-audit ben je zeker dat je geld eerst geïnvesteerd wordt in de werken die de meeste energiewinst opleveren. FAQ Duwolim

6 18. Als ik nu mijn dak isoleer en hier een lening voor aanga bij jullie, kan ik dan volgend jaar nog eens een lening krijgen voor bijvoorbeeld hoogrendementsglas? Zolang je niet meer leent dan euro per woning, gedurende de periode dat de actie loopt, is er geen probleem. Om de administratieve kosten te beperken kan je bij Duwolim enkel een nieuwe lening aanvragen indien de vorige meer dan 12 maanden geleden afgesloten werd. Een voorbeeldje: Onderteken je in september 2013 een lening van euro voor dakisolatie, dan kan je er in oktober 2014 eentje van euro voor het plaatsen van hoogrendementsglas aanvragen. Pakweg in november 2015 vraag je dan een lening van euro voor een nieuwe condensatieketel. Elk krediet loopt dan 60 maanden. Natuurlijk kan je bovenstaande investeringen best tegelijkertijd doen, maar het hoeft niet. 19. Moet ik een dossierkost betalen om een lening af te sluiten? Voor het aangaan van de lening is er geen dossierkost te betalen. 20. Als ik voor een investering in hoogrendementsglas kies, moet dat dan enkel over het glas gaan of komen de volledige ramen in aanmerking? In dit geval komt het volledige raam in aanmerking. Opgelet: het volledige raam moet in dat geval aan de isolatienorm voldoen! Dus schrijnwerk én glas! (klik op voor meer informatie) Indien enkel het schrijnwerk wordt vervangen, komen deze kosten uiteraard niet in aanmerking. 21. Wie behoort tot de doelgroep van de meest behoeftigen (omschrijving volgens Duwolim)? Mensen die in aanmerking komen voor verhoogde tegemoetkoming in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkering Mensen die niet tot de eerste categorie behoren, maar die een jaarlijks bruto gezinsinkomen hebben dat lager is dan ,02 EUR, verhoogd met 2 177,65 EUR per persoon ten laste (vermelde bedragen zijn gekoppeld aan de spilindex 103,14, geldend op 1 juni 1999 (basis 1996= 100). Sinds 1 december 2013 bedraagt dit ,47 EUR verhoogd met EUR per persoon ten laste. (http://www.verwarmingsfonds.be). Mensen die een schuldbemiddeling overeenkomstig de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet of een collectieve schuldregeling overeenkomstig de artikelen 1675/2 en volgende van het gerechtelijk wetboek, genieten en die bovendien niet in staat zijn om hun energiefactuur te betalen Mensen die het OCMW sociaal of budgettair begeleidt, wegens betalingsmoeilijkheden, in het bijzonder voor de rekeningen voor gas en elektriciteit. Doelgroep-cliënten kunnen aan 0 % lenen als ze zelf de woning bewonen 22. Wat houdt de extra ondersteuning voor de doelgroep van de meest behoeftigen in? Duwolim voorziet in een gratis ESCO-begeleiding voor mensen uit de doelgroep. ESCO staat voor Energy Service Company, een organisatie die energiediensten aanbiedt aan de klant, gericht op energiebesparende investeringen (zie: KB 1 Juli 2006). Een ESCO-begeleiding FAQ Duwolim

7 veronderstelt dat voorafgaand aan elke investeringsbeslissing de maandelijkse energiebesparing (in euro) dankzij de gefinancierde werken moet geraamd worden. Er wordt naar gestreefd dat de maandelijkse leningslast niet hoger ligt dan deze geraamde besparing plus de subsidies. Bovendien wordt de aannemer rechtstreeks betaald door Duwolim, waarna de cliënt de maandelijkse afbetalingen van de lening start. Duwolim zorgt er uiteraard voor dat alle premies en subsidies aangevraagd worden. Deze klanten kunnen gratis beroep doen op een technische en sociale begeleiding bij de renovatie. De lening is bovendien renteloos (zie vraag 13). Natuurlijk kunnen ook andere cliënten rekenen op een degelijke begeleiding. 23. Wie kan er bij Duwolim aan 0 % (renteloos dus) lenen? Je kan in principe aan 0 % lenen in volgende gevallen: 1) Je bewoont zelf de woning waarin de werken worden uitgevoerd en je voldoet aan één van volgende voorwaarden De ontlener(s) geniet(en) een verhoogde tegemoetkoming in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkering Je huishouden heeft een jaarlijks bruto gezinsinkomen dat lager is dan ,02 EUR, verhoogd met 2 177,65 EUR per persoon ten laste (vermelde bedragen zijn gekoppeld aan de spilindex 103,14, geldend op 1 juni 1999 (basis 1996= 100). Sinds 1 december 2013 bedraagt dit ,47 EUR verhoogd met 3 140,77 EUR per persoon ten laste. Je zit in schuldbemiddeling overeenkomstig de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet of een collectieve schuldregeling overeenkomstig de artikelen 1675/2 en volgende van het gerechtelijk wetboek, en hebt problemen hebt om de energiefactuur te betalen Je wordt begeleid door het OCMW wegens betalingsmoeilijkheden, in het bijzonder voor de rekeningen voor gas en elektriciteit. 2) Je verhuurt de woning langdurig aan een sociaal verhuurkantoor én de woning wordt bewoond door bewoners die aan één van bovenstaande voorwaarden voldoen. 3) De woning is gelegen in een gemeente die zich akkoord heeft verklaard om de rentekost ten laste te nemen en je voldoet aan de voorwaarden die daarvoor gelden (raadpleeg je Duwolim-adviseur of de gemeentediensten om dit na te vragen). 24. Krijg ik via een Duwolim-lening de interestkorting van de groene lening? De groene lening met intrestbonificatie was een tijdelijke maatregel die deel uitmaakte van de economische herstelwet van 27 maart Leningen na 01/01/2012 kunnen niet meer genieten van deze intrestkorting. Uiteraard blijft de rentevoet van de Duwolim-lening ook zonder deze extra korting erg interessant. 25. Wat is het FRGE? Het FRGE (Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost) is een fonds dat opgericht werd door de federale overheid met een dubbel doel: 1. Het verstrekken van leningen aan particulieren met het oog op het uitvoeren in particuliere woningen van structurele maatregelen die de energiekost moeten doen dalen 2. Het verstrekken van leningen aan particulieren behorend tot de doelgroep van de meest hulpbehoevenden met het oog op het uitvoeren in particuliere woningen van structurele maatregelen die de energiekost moeten doen dalen. FAQ Duwolim

8 Duwolim is actief binnen het kader van het FRGE. Info: 26. Wat is een woning? Een woning wordt gedefinieerd als een wooneenheid. Een plaats waar een gezin, of een alleenstaande, woont die daar zijn domicilie heeft. Inderdaad, vakantiewoningen komen NIET in aanmerking. Het doel van de wetgever was duidelijk energiebesparing te promoten op de plaatsen waar de mensen het grootste deel van de tijd wonen, omdat daar het verbruik het hoogste is en dus ook de besparing het grootst kan zijn. Duwolim ontleent in principe enkel voor werken aan woningen die reeds bewoond zijn. 27. Kan ik ook een lening krijgen voor werken aan mijn buitenverblijf? Neen, het doel van de wetgever was duidelijk energiebesparing te promoten op de plaatsen waar de mensen het grootste deel van de tijd wonen, omdat daar het verbruik het hoogste is en dus ook de besparing het grootst kan zijn. Maar laat dat je vooral niet tegenhouden je buitenverblijf ook te isoleren! Dat blijft immers een goede investering, maar je kan er geen Duwolim-lening voor bekomen. 28. Kan ik een lening krijgen voor energiebesparingswerken aan een huis dat ik verhuur? Ja, ook wanneer u eigenaar-verhuurder bent van een woning komt u in principe in aanmerking voor een Duwolim-lening. Het moet wel gaan om een woning, dat wil zeggen dat een gezin of een alleenstaande er zijn domicilie heeft of zal hebben. U zal de huurovereenkomst moeten voorleggen om dit aan te tonen. Eigenaar(s)-verhuurder(s) die geen natuurlijke personen zijn, dienen rechtspersonen met een sociale doelstelling te zijn. In dat geval dient de aanvraag bovendien voorafgaandelijk goedgekeurd te worden door het FRGE en door de Raad van Bestuur van Duwolim. Investeren in energiebesparende werken in een huurwoning is trouwens dubbel voordeling. Je woning krijgt een meerwaarde en zal veel makkelijker te verhuren zijn, aangezien er een veel lagere energiekost is voor de bewoner. Dat betekent minder kans op leegstand én een betere betaling van de huur! En dat is ook winst voor jou als eigenaar. Wei verhuurt aan een Sociaal Verhuurkantoor kan in bepaalde gevallen zelfs renteloos lenen. 29. Wanneer moet ik de eerste aflossing van mijn krediet betalen? De eerste aflossing van je krediet ligt in principe één maand na de laatste opname, dus één maand nadat je het laatste gedeelte van het geleende bedrag ontvangen hebt of het door Duwolim doorgestort werd naar de aannemer/installateur. Je kan vragen om een andere dag van de maand te nemen voor de maandelijkse betaling, als dat beter zou uitkomen. Zolang je de lening niet volledig opgenomen hebt, betaal je geen kapitaal terug, en betaal je dus enkel intrest op de bedragen die je reeds opgenomen hebt. 30. Wat gebeurt er als ik een aflossing te laat betaal? Het is van het allergrootste belang dat je geen aflossingen te laat betaalt, het gaat hier tenslotte om een zeer goedkoop krediet dat over een lange termijn gespreid is. De maandelijkse aflossingen zijn niet groot en in bepaalde gevallen zelfs lager dan de besparing die je doet op je energiefactuur. FAQ Duwolim

9 Het missen van een aflossing zorgt al snel voor een rappelbrief en die kost je 15,00 EUR! Bovendien beginnen er dan verwijlintresten te lopen, en die zijn hoger dan de normale intresten. Neem dus zeker een domiciliëring, dan ben je zeker dat je steeds op tijd het juiste bedrag betaalt. Als je drie maanden te laat betaald hebt, is Duwolim wettelijk verplicht (dit gebeurt automatisch door de computer, zonder enige menselijke tussenkomst) om dat door te geven aan de CKP, de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. En zo kom je op de zwarte lijst (opgelet: dat geldt voor alle kredieten die je maandelijks moet aflossen!) Nogmaals: neem dus een domiciliëring, dan ben je zeker dat je steeds op tijd het juiste bedrag betaalt. 31. Wat gebeurt er als ik een aflossing niet betaal? Als je een aflossing niet betaalt, dan zijn er (naast het feit dat er je een hoop rappelkosten en aanverwante kosten zullen aangerekend worden) onder andere twee mogelijke scenario s. Ofwel heb je werk, en dan wordt er beslag gelegd op je loon bij je werkgever. Ofwel ga je in schuldbemiddeling bij het OCMW of een erkende schuldbemiddelingsdienst. Je begrijpt wel dat wanneer de overheid een fonds opricht met als doel zoveel mogelijk mensen structureel te helpen om hun energiefactuur te betalen, het eigenlijk asociaal is om dat zeer goedkope krediet niet terug te betalen. De centen die je terugbetaalt komen immers terug bij het Fonds terecht zodat er weer iemand anders zo n krediet kan aangaan om zijn energiefactuur structureel te verlagen via energiebesparende maatregelen. Dus als jij niet terugbetaalt, beroof jij iemand anders van de mogelijkheid om zijn energiefactuur te verlagen, en dat kan toch echt niet je bedoeling zijn. Hoe meer mensen energie besparen, hoe beter voor het milieu en hoe kleiner de vraag naar energie wordt, dus hoe minder de prijs van de energie zal stijgen! En daar ben jij zelf ook weer beter mee! Zo zie je maar hoe je door ook aan een ander te denken, jezelf op langere termijn kan helpen. 32. Moet ik een schuldsaldoverzekering aangaan voor deze lening? Neen, dat is niet verplicht. Wij raden het wel aan, aangezien het meestal niet duur is en een extra zekerheid geeft voor u of uw nabestaanden. 33. Kan ik bij DUWOLIM een schuldsaldoverzekering aangaan? Neen, Duwolim biedt die niet aan. Eventueel kunnen we wel een indicatieve berekening laten bezorgen. FAQ Duwolim

Faq Duwolim 20100915-1

Faq Duwolim 20100915-1 1. Welke steden en gemeenten nemen deel aan deze actie? 2. Hoe kan ik deze leningen aanvragen? 3. Welke documenten heb ik nodig om een aanvraag te kunnen indienen? 4. Zijn er inkomensbeperkingen om in

Nadere informatie

Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen

Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen 1) Wat is het FRGE? 2) Waarom moet ik aankloppen bij wvi voor een lening bij het Fonds? 3) Welke rol speelt de stad/gemeente? 4) Welke gemeenten nemen deel aan

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING Gegevens van de kredietaanvrager Persoonlijke gegevens Aanspreking: Dhr. Mvr. Naam:... Voornaam:... Postcode:... Stad / gemeente:... Rijksregisternummer: Telefoon:... Gsm:...

Nadere informatie

de woonkantoren van de stad Antwerpen

de woonkantoren van de stad Antwerpen de woonkantoren van de stad Antwerpen Woonkantoor stad Antwerpen A. Wie zijn wij? B. Wie is onze klant? C. Wat doen wij? D. de Groene Lening E. verbouwingspremies voor eigenaar-bewoner F. verbouwingspremies

Nadere informatie

Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen!

Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen! Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen! A) PERSOONSGEGEVENS: 1. Kopie identiteitskaart 2. Bewijs van burgerlijke staat Dit bewijs kan worden geleverd met het gemeentelijk

Nadere informatie

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u!

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Stap 1 : Vraag snel een gratis energiescan aan. Stap 2 : Isoleer het dak van een private huurwoning en geniet van een extra hoge premie van 23 euro per m 2. Bekijk

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GOEDKOPE ENERGIELENINGEN

AANVRAAGFORMULIER GOEDKOPE ENERGIELENINGEN AANVRAAGFORMULIER GOEDKOPE ENERGIELENINGEN Voor wie? U kan als eigenaar-bewoner, eigenaar-verhuurder of huurder (mede-eigenaar-bewoner of mede-huurder-bewoner) de goedkope energielening aanvragen voor

Nadere informatie

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete ZORGELOOS VERHUREN Premies en steunmaatregelen voor verhuurders Katja Calsyn projectcoördinator 9 oktober 2014 CC De Kruisboog Sint-Jorisplein20, 3300 Tienen Premies en Steunmaatregelen Particulier verhuurder

Nadere informatie

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017 Studiedag energie Energielening en sociale isolatie huurwoningen 18 september 2017 REG-maatregelen: historiek Energierenovatieprogramma 2020: geen energieverslindende woningen in Vlaanderen in 2020 (dakisolatie,

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING Gegevens van de kredietaanvrager Persoonlijke gegevens Aanspreking: Dhr. Mvr. Naam:... Voornaam:... Postcode:... Stad / gemeente:... Rijksregisternummer: Telefoon:...

Nadere informatie

Voornaam: Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:... Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Rijksregisternummer:. Identiteitskaartnummer:.

Voornaam: Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:... Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Rijksregisternummer:. Identiteitskaartnummer:. Kredietaanvraag Vlaamse Energielening I. Persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens (kredietaanvrager 1) Aanspreking : Dhr. Mevr. Naam: Voornaam:.. Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:.... Geboortedatum:

Nadere informatie

Voornaam: Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:... Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Rijksregisternummer:. Identiteitskaartnummer:.

Voornaam: Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:... Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Rijksregisternummer:. Identiteitskaartnummer:. Kredietaanvraag Vlaamse Energielening I. Persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens (kredietaanvrager 1) Aanspreking : Dhr. Mevr. Naam: Voornaam:.. Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:.... Geboortedatum:

Nadere informatie

Premies 2011. Vlaams Energieagentschap

Premies 2011. Vlaams Energieagentschap Premies 2011 Vlaams Energieagentschap Fiscale voordelen 2011 Sinds 2010: heel duidelijk onderscheid tussen bestaande woningen (al 5 jaar in gebruik bij de start van de werken) en nieuwbouw. Bij bestaande

Nadere informatie

Kredietaanvraag FRGE lening. Voornaam: Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:... Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit:

Kredietaanvraag FRGE lening. Voornaam: Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:... Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Kredietaanvraag FRGE lening I. Persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens (kredietaanvrager 1) Aanspreking : Dhr. Mevr. Naam: Voornaam:.. Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:.... Geboortedatum: Geboorteplaats:

Nadere informatie

KREDIETAANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING

KREDIETAANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING KREDIETAANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING Indien u problemen mocht ondervinden bij het invullen van dit document kan u contact opnemen met uw lokaal loket of met de lokale entiteit WVI. 1. Gegevens

Nadere informatie

VLAAMSE ENERGIELENING

VLAAMSE ENERGIELENING VLAAMSE ENERGIELENING Jeroen Verbeke Energiedeskundige 04/12/2015 WVI www.wvi.be BARON RUZETTELAAN 35 8310 BRUGGE T +32 50 36 71 71 E wvi@wvi.be voormalig federaal Fonds FRGE(Fonds ter Reductie van de

Nadere informatie

Infofiche wonen. Hoogrendementsbeglazing

Infofiche wonen. Hoogrendementsbeglazing Infofiche wonen Hoogrendementsbeglazing Inhoud 1. Een woordje uitleg 2. Premies 3. FRGE-lening 4. Contactgegevens 1. Een woordje uitleg Hoogrendementsglas isoleert vijf maal beter dan enkel glas en twee

Nadere informatie

Reglement Vlaamse Energielening 2%

Reglement Vlaamse Energielening 2% 2% Particuliere bewoners niet-doelgroep & particuliere verhuurders 1 Definities 1.1 Het Vlaams Energieagentschap (hiernagenoemd VEA) is een verzelfstandigd agentschap van het Vlaams Ministerie van Leefmilieu,

Nadere informatie

Zoom in op uw dak: voor verhuurders

Zoom in op uw dak: voor verhuurders Zoom in op uw dak: voor verhuurders Thermografische foto stad Antwerpen Met 20 buurgemeenten De warmteverliezen van woningen kunnen zichtbaar gemaakt worden U krijgt een indicatie van de warmteverliezen

Nadere informatie

Voornaam Straat & nr. Postcode en woonplaats. Geboortedatum / / Geboorteplaats: Nationaliteit

Voornaam Straat & nr. Postcode en woonplaats. Geboortedatum / / Geboorteplaats: Nationaliteit AANVRAAGFORMULIER Vlaamse Energielening Gegevens van de kredietnemer Aanspreking Dhr. Mevr. Naam Voornaam Straat & nr. Postcode en woonplaats Identiteitskaartnr. Rijksregisternr. - -.. -. Geboortedatum

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN DE PROVINCIALE ENERGIE-RENOVATIELENING DUWOLIM-PLUS ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Duwolim: CVBA met sociaal

Nadere informatie

KREDIETAANVRAAG GEGEVENS VAN DE KREDIETGEVER KORTE TOELICHTING

KREDIETAANVRAAG GEGEVENS VAN DE KREDIETGEVER KORTE TOELICHTING KREDIETAANVRAAG GEGEVENS VAN DE KREDIETGEVER Pendule cvba-so IJzerenmolenstraat 4, 3001 Heverlee Tel.: 016 65 91 52 E-mail: info@pendule-leuven.be 0827.801.859 RPR Leuven Erkenningsnummer MEZ: 215344 Rekeningnummer:

Nadere informatie

Aanvraagformulier - renteloze lening

Aanvraagformulier - renteloze lening Aanvraagformulier - renteloze lening 1. Wat? Het Vlaamse Gewest verstrekt goedkope of renteloze leningen (energielening) aan natuurlijke personen voor energiebesparende ingrepen en maatregelen in particuliere

Nadere informatie

KREDIETAANVRAAG GEGEVENS VAN DE KREDIETGEVER KORTE TOELICHTING

KREDIETAANVRAAG GEGEVENS VAN DE KREDIETGEVER KORTE TOELICHTING KREDIETAANVRAAG GEGEVENS VAN DE KREDIETGEVER vzw Pendule IJzermolenstraat 4, 3001 Heverlee Tel.: 016 65 91 52 E-mail: info@pendule-leuven.be 0827.801.859 RPR Leuven Erkenningsnummer MEZ: 215344 Rekeningnummer:

Nadere informatie

DE BRUSSELSE GROENE LENING. Om energiebesparende werken in uw woning te financieren

DE BRUSSELSE GROENE LENING. Om energiebesparende werken in uw woning te financieren DE BRUSSELSE GROENE LENING Om energiebesparende werken in uw woning te financieren EEN LENING TEGEN 0 % INTEREST ZODAT IEDEREEN KAN ISOLEREN De Brusselse groene lening is een energielening met een interestvoet

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING (RENTELOOS)

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING (RENTELOOS) AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING (RENTELOOS) Voor wie? Iedere eigenaar-bewoner, eigenaar-verhuurder of huurder die: recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt

Nadere informatie

ENERGIELENING PARTICULIEREN

ENERGIELENING PARTICULIEREN Torhoutsesteenweg 287, 8400 Oostende T 059 33 91 30 eos@oostende.be ENERGIELENING PARTICULIEREN 1. Voor welke investeringen kan je lenen? 2. Hoeveel kan je lenen? 3. Wie kan lenen? 4. Hoeveel bedraagt

Nadere informatie

Reglement Vlaamse Energielening 2%

Reglement Vlaamse Energielening 2% Reglement Vlaamse Energielening 2% Particuliere bewoners niet-doelgroep & particuliere verhuurders 1 Definities 1.1 Het Vlaams Energieagentschap (hiernagenoemd VEA) is een verzelfstandigd agentschap van

Nadere informatie

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 Premies lenen en verzekeren Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure en zoeken

Nadere informatie

Reglement energielening FRGE. 1 Definities. Reglement Definities

Reglement energielening FRGE. 1 Definities. Reglement Definities Reglement energielening Reglement Definities FRGE 1 Definities 1.1 Lokale Entiteit is een instantie die op het niveau van één of meerdere gemeenten instaat voor de lokale realisering van doelstellingen

Nadere informatie

Nogmaals de voorwaarden op een rijtje om gebruik te kunnen maken van de tussenkomst van het Sociaal Verwarmingsfonds

Nogmaals de voorwaarden op een rijtje om gebruik te kunnen maken van de tussenkomst van het Sociaal Verwarmingsfonds Nogmaals de voorwaarden op een rijtje om gebruik te kunnen maken van de tussenkomst van het Sociaal Verwarmingsfonds Over welke brandstof gaat het? Het gaat om de factuur betaald voor huisbrandolie (of

Nadere informatie

Energiepremies en energieleningen. Seminarie CIB - Ecohuis 26 april 2013

Energiepremies en energieleningen. Seminarie CIB - Ecohuis 26 april 2013 Energiepremies en energieleningen Seminarie CIB - Ecohuis 26 april 2013 Overzicht - Doelstelling - Knelpunten - Ondersteuning door de stad Antwerpen - Premies - Leningen - Voorbeelden 2 Doelstelling -

Nadere informatie

Reglement energielening FRGE. 1 Definities. Reglement Definities

Reglement energielening FRGE. 1 Definities. Reglement Definities Reglement energielening Reglement Definities FRGE 1 Definities 1.1 Lokale Entiteit is een instantie die op het niveau van één of meerdere gemeenten instaat voor de lokale realisering van doelstellingen

Nadere informatie

De Brusselse Groene Lening

De Brusselse Groene Lening De Brusselse Groene Lening Om energiebesparende werken in zijn woning te financieren Een lening tegen 0 % interest zodat iedereen kan isoleren De Brusselse Groene Lening is een energielening met een interestvoet

Nadere informatie

Gegevens van de aanvrager van de Energielening (in te vullen door aanvrager)

Gegevens van de aanvrager van de Energielening (in te vullen door aanvrager) AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING UW CONTACTPERSOON IS: Inge Faes/Martine Maes/Dennis Peeters Campus Blairon200 2300 Turnhout Tel. 014 44 33 95/ Fa 014 43 92 75 huisvesting@turnhout Gegevens van de aanvrager

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING Kredietgever Energielening Westhoek Lokale entiteit OCMW Poperinge Veurnestraat 22 8970 Poperinge Uw Contactpersoon: Adres Loket: Tel loket: DEELFORMULIER IN TE VULLEN DOOR

Nadere informatie

Premies voor energiebesparende investeringen in 2014

Premies voor energiebesparende investeringen in 2014 Premies voor energiebesparende investeringen in 2014 Inhoud Premies voor energiebesparende investeringen in 2014... Een overzicht van de premies die sinds 1 januari van kracht zijn.... Nieuw in 2014...

Nadere informatie

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN DE

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN DE REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN DE VLAAMSE ENERGIELENING ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Duwolim: CVBA met sociaal oogmerk Duwolim, gevestigd

Nadere informatie

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Slim besparen 2 Slimme investeerder Familie Roubos: We wonen in een hoekhuis met veel ramen en hebben

Nadere informatie

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE PREMIE VAN JETTE DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER Voor wie? Voor alle natuurlijke personen (huurders, erfpachters of eigenaars) die dakisolatie plaatsen in een bestaand gebouw gelegen op het

Nadere informatie

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning RENO AANVRAAG-01-151127 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Reglement 0% Energielening

Reglement 0% Energielening Reglement 0% Energielening Particuliere bewoners doelgroep 1 Definities 1.1 Het Vlaams Energieagentschap (hiernagenoemd VEA) is een verzelfstandigd agentschap van het Vlaams Ministerie van Leefmilieu,

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING Voor wie? Iedere eigenaar-bewoner, eigenaar-verhuurder of huurder kan bij Interwaas een Vlaamse energielening aanvragen voor elke woning die gelegen is op grondgebied

Nadere informatie

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Slim besparen Er zijn veel mogelijkheden om te besparen op energie! Echt slim besparen op energie

Nadere informatie

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Aan: CONSIUS Accountants & Belastingconsulenten BVBA Gen. Slingeneyerlaan 87-2100 Deurne info@consius.be Tel: 03/325.49.87 Fax: 03/326.12.94 Van:

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING Versie 15/06.1 AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING Kredietgever Energielening Westhoek Lokale entiteit OCMW Poperinge Veurnestraat 22 8970 Poperinge Uw Contactpersoon: Adres Loket: Tel loket: DEELFORMULIER

Nadere informatie

De Vlaamse energielening

De Vlaamse energielening De Vlaamse energielening SVKA verhuurdersevent, 9 november 2017 Even voorstellen AG Energiebesparingsfonds Antwerpen Missie: - het particulier energieverbruik in Antwerpen duurzaam verminderen - specifiek

Nadere informatie

Handleiding voor de syndicus : aanvraag van een KBC-renovatiekrediet voor VME s

Handleiding voor de syndicus : aanvraag van een KBC-renovatiekrediet voor VME s Handleiding voor de syndicus : aanvraag van een KBC-renovatiekrediet voor VME s Hieronder vindt u de nodige stappen die dienen doorlopen te worden om een KBC-renovatiekrediet voor VME s aan te vragen en

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor SVK-verhuurders - renteloze lening (0 %)

Aanvraagformulier voor SVK-verhuurders - renteloze lening (0 %) Aanvraagformulier voor SVK-verhuurders - renteloze lening (0 %) Van toepassing vanaf 1.10.2017 1. Wat? Het Vlaamse Gewest verstrekt goedkope of renteloze leningen (energielening) aan natuurlijke personen

Nadere informatie

REG-premies 2011. REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik. Verkleinen. Meerdere premies voor éénzelfde investering. Soms maak je winst!

REG-premies 2011. REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik. Verkleinen. Meerdere premies voor éénzelfde investering. Soms maak je winst! REG-premies 2011 Dries Bruyneel Duurzaamheidsambtenaar Stad Deinze Infoavond V.T.I. Deinze 06.10.2011 REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik Verkleinen Investering Terugverdientijd Meerdere premies

Nadere informatie

Gegevens van de aanvrager van de Energielening (in te vullen door aanvrager)

Gegevens van de aanvrager van de Energielening (in te vullen door aanvrager) AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING UW CONTACTPERSOON IS: TURNHOUT Dienst Huisvesting Tel. 014 44 33 95/ Fa 014 43 92 75 huisvesting@turnhout.be BEERSE, OUD-TURNHOUT EN VOSSELAAR Wooninfopunt Tel. 0497 11

Nadere informatie

PERSBERICHT. Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie

PERSBERICHT. Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie PERSBERICHT Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie Brussel, 11/2/2016 Energiebesparende renovatie in Vlaanderen zet door

Nadere informatie

De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie

De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie Vlaamse Regering keurt nieuwe renovatiepremie definitief goed Vrijdag 30 oktober 2015 keurde de Vlaamse Regering de nieuwe renovatiepremie definitief goed. Er komt

Nadere informatie

Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek

Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek Zoals goedgekeurd door de Gemeenteraad van 22 november 2011 Premie voor fotovoltaïsche zonnepanelen Voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen kan u van de gemeente

Nadere informatie

Aanvraagformulier Vlaamse Energielening. contactpersoon Veronique Vanlaer Secretariaatsmedewerker T

Aanvraagformulier Vlaamse Energielening. contactpersoon Veronique Vanlaer Secretariaatsmedewerker T Aanvraagformulier Vlaamse Energielening datum bijlage(n) x contactpersoon Veronique Vanlaer Secretariaatsmedewerker T 09 218 99 12 Veronique.vanlaer@veneco.be Gegevens van de kredietnemer Aanspreking Dhr.

Nadere informatie

Handleiding voor de syndicus - Aanvraag van een KBC-Renovatiekrediet voor VME s

Handleiding voor de syndicus - Aanvraag van een KBC-Renovatiekrediet voor VME s Handleiding voor de syndicus - Aanvraag van een KBC-Renovatiekrediet voor s Hieronder vindt u de nodige stappen die dienen doorlopen te worden om een KBC-renovatiekrediet voor aan te vragen en op te nemen.

Nadere informatie

Presentatie ZA 23 februari 2015. Onesto?

Presentatie ZA 23 februari 2015. Onesto? Presentatie ZA 23 februari 2015 Onesto? De grootste erkende kredietmaatschappij (groep) voor sociaal woonkrediet in Vlaanderen Opgericht in 1894 Eigen vermogen 30 mio portefeuille 250 mio Kantoren in Beringen,

Nadere informatie

Gegevens van de aanvrager van de Energielening (in te vullen door aanvrager)

Gegevens van de aanvrager van de Energielening (in te vullen door aanvrager) AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING UW CONTACTPERSOON IS: TURNHOUT Dienst Huisvesting Tel. 014 44 33 95/ Fa 014 43 92 75 huisvesting@turnhout.be BEERSE, OUD-TURNHOUT EN VOSSELAAR Wooninfopunt Tel. 0497 11

Nadere informatie

SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN

SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN RENOVEREN ENERGIEZUINIG MAKEN AANPASSEN Fiscaal voordeel Verbeterings- en aanpassingspremie Renovatiepremie Vlaamse dakisolatiepremie Infrax-premies Fiscaal voordeel

Nadere informatie

Aanvraagformulier om voordracht voor Duurzaamheidslening gemeente Maasdriel

Aanvraagformulier om voordracht voor Duurzaamheidslening gemeente Maasdriel N.B.: Lees a.u.b. eerst de toelichting voordat u het formulier invult 1. Gegevens aanvrager 1 Naam en voorletters Burger Service Nummer Geboortedatum Adres Postcode en woonplaats Telefoon E-mail Gegevens

Nadere informatie

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar ANDERS-WACHTEBEKE RESULTATEN WONEN-ENQUETE 2008 1) Gezinssituatie * gehuwd of samenwonend 80,51% * alleenstaand 15,25% * alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen 4,24% * alleenstaande moeder of

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2015 - inkomstenjaar 2014 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

Ook slim investeren? Regel het nu!

Ook slim investeren? Regel het nu! Ook slim investeren? Regel het nu! Wilt u de energiekosten in de hand houden? Van uw huis een heerlijk comfortabel thuis maken? Bespaar slim! U wordt als woningeigenaar gestimuleerd om nú verstandig in

Nadere informatie

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2009

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2009 Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2009 Aan: CONSIUS Accountants & Belastingconsulenten BVBA Gen. Slingeneyerlaan 87-2100 Deurne Van: (naam 1) (naam 2) (adres) Ik bezorgde reeds eerder

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening

Energiebesparende uitgaven Groene lening JAAR 2013 (AANSLAGJAAR 2014): a. Belastingvermindering voor uitgaven = overdracht van het vorige jaar: Saldo vorig jaar: 190 Maximumbedrag van de vermindering is niet bereikt: 3 810 Geen saldo meer b.

Nadere informatie

Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen. folder niet-belastingbetalers vo1 1

Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen. folder niet-belastingbetalers vo1 1 8 Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen door niet-belastingbetalers Inleiding Komt u in aanmerking? Algemene voorwaarden De Vlaamse overheid wil dat elke woning tegen beschikt over een geïsoleerd

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor particulieren - renteloze lening (0 %)

Aanvraagformulier voor particulieren - renteloze lening (0 %) Aanvraagformulier voor particulieren - renteloze lening (0 %) Van toepassing vanaf 1.10.2017 1. Wat? Het Vlaamse Gewest verstrekt goedkope of renteloze leningen (energielening) aan natuurlijke personen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING WOONEENHEDEN SINT-NIKLAAS (UITGEZONDERD KWETSBARE DOELGROEP)

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING WOONEENHEDEN SINT-NIKLAAS (UITGEZONDERD KWETSBARE DOELGROEP) AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING WOONEENHEDEN SINT-NIKLAAS (UITGEZONDERD KWETSBARE DOELGROEP) Voor wie? Sinds 1 januari 2016 wordt de Vlaamse energielening renteloos (met 0% interest) aangeboden

Nadere informatie

Naam :... Voornaam :... Rijksregisternummer :... Burgerlijke staat :... sinds :... Woonplaats :

Naam :... Voornaam :... Rijksregisternummer :... Burgerlijke staat :... sinds :... Woonplaats : INLICHTINGENFORMULIER A DAT AANGETEKEND MOET WORDEN TERUGGESTUURD NAAR HET SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS IN HET KADER VAN EEN AANVRAAG VOOR VRIJSTELLING VAN SOCIALE BIJDRAGEN ALS ZELFSTANDIGE Gelieve een antwoord

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Editie januari - februari 2014

Nieuwsbrief. Editie januari - februari 2014 Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging Affligem, Liedekerke, Roosdaal & Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Liedekerke Tel. 053 64 55 17 E-mail: wonen@liedekerke.be Nieuwsbrief

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig. Bij co-ouderschap; bij wie zijn de kinderen gedomicilieerd?.

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig. Bij co-ouderschap; bij wie zijn de kinderen gedomicilieerd?. Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2013 - inkomstenjaar 2012 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

Opleidingscyclus/debat voor maatschappelijke werkers

Opleidingscyclus/debat voor maatschappelijke werkers Opleidingscyclus/debat voor maatschappelijke werkers Perfectioneringsmodule 04 Werkdocument Caroline GRÉGOIRE Financiële hulp en financieringen Tr@me bvba Doelstellingen De bestaande financiële hulp voorstellen

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2011 (aangifte 2012) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT? WOONWINKEL REGIO TIELT Dentergem - Meulebeke - Pittem - Ruiselede - Tielt - Wingene Jaargang 6 nr. 4 - juli/augustus 2017 WEEGT DE HUUR OOK OP JOUW BUDGET? SCHRIJF JE

Nadere informatie

DE BRUSSELSE GROENE LENING OM ENERGIEBESPARENDE WERKEN IN UW WONING TE FINANCIEREN

DE BRUSSELSE GROENE LENING OM ENERGIEBESPARENDE WERKEN IN UW WONING TE FINANCIEREN DE BRUSSELSE GROENE LENING OM ENERGIEBESPARENDE WERKEN IN UW WONING TE FINANCIEREN ENERGIEBESPARENDE WERKEN IN UW WONING BEKOSTIGEN Dankzij de Brusselse groene lening kunt u energiebesparende werken in

Nadere informatie

De Sociale groene lening in het Brussels Gewest

De Sociale groene lening in het Brussels Gewest De Sociale groene lening in het Brussels Gewest Om energiebesparende werken in zijn woning te financieren Een lening tegen 0 % interest zodat iedereen kan isoleren De Sociale groene lening is een energielening

Nadere informatie

Kredietaanvraag Vlaamse energielening

Kredietaanvraag Vlaamse energielening Kredietaanvraag Vlaamse energielening Depso-DOE/17/2012-08/01 ontvangstdatum: (In te vullen door de verantwoordelijke afdeling) Voor wie? Iedere eigenaar-bewoner, eigenaar-verhuurder of huurder kan via

Nadere informatie

5.2. Hoe groot is het voordeel?

5.2. Hoe groot is het voordeel? 5.2. Hoe groot is het voordeel? Be ta l i n g e n in 2012 é n ov e r e e n ko m s t a f g e s l ot e n t o t e n m e t 27.11.2011: Pe r c e n tage belastingv e r m i n d e r i n g Ov e r d r a agba a r

Nadere informatie

Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014

Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014 Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014 Gelieve deze checklist te overlopen en in te vullen waar nodig en de nodige attesten bij te voegen. Deel 1 Bankrekeningnr. Indien verschillend

Nadere informatie

Reglement Vlaamse Energielening 2%

Reglement Vlaamse Energielening 2% Reglement Vlaamse Energielening 2% Particuliere bewoners niet-doelgroep & particuliere verhuurders 1 Definities 1.1 Het Vlaams Energieagentschap (hiernagenoemd VEA) is een verzelfstandigd agentschap van

Nadere informatie

Energiebesparende investeringen. Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende investeringen. Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende investeringen Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren worden

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2011

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2011 Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2011 Aan: CONSIUS Accountants & Belastingconsulenten BVBA Gen. Slingeneyerlaan 87-2100 Deurne accountant@consius.be Tel: 03/325.49.87 Fax: 03/326.12.94

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015 Belangrijk :

Nadere informatie

REG-premie voor HOOGRENDEMENTSBEGLAZING (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor HOOGRENDEMENTSBEGLAZING (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor HOOGRENDEMENTSBEGLAZING (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer.... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM.. E-mail... Bankrekening nr.... EAN-nummer

Nadere informatie

Toelagereglement Woningrenovatie. Toelichting SVK november 2017

Toelagereglement Woningrenovatie. Toelichting SVK november 2017 Toelagereglement Woningrenovatie Toelichting SVK november 2017 Inleiding Wat? Toelage voor renoveren woning renoveren studentenkamer functiewijziging naar een zelfstandige woning, inclusief renovatie De

Nadere informatie

Aanvraag van subsidie voor energiebesparende maatregelen voor natuurlijke personen en feitelijke erkende verenigingen

Aanvraag van subsidie voor energiebesparende maatregelen voor natuurlijke personen en feitelijke erkende verenigingen Milieudienst Bezoekadres Postadres Openingsuren - Bereikbaarheid Braemkasteelstraat 41 9050 Gentbrugge tel.: 09 268 23 00 fax: 09 268 23 68 milieudienst@gent.be Aanvraag van subsidie voor energiebesparende

Nadere informatie

De prospectus is ter beschikking, zowel bij de kredietmakelaar als op de maatschappelijke zetel van de N.V. KREFIMA.

De prospectus is ter beschikking, zowel bij de kredietmakelaar als op de maatschappelijke zetel van de N.V. KREFIMA. PROSPECTUS CONSUMENTENKREDIET LENING OP AFBETALING Prospectusnummer: 4 01/06/2009 1. Inleiding Deze prospectus is van toepassing op leningen op afbetaling toegestaan in het kader van de Wet op het Consumentenkrediet

Nadere informatie

Record consumentenkredieten. De drijvende kracht achter al uw plannen

Record consumentenkredieten. De drijvende kracht achter al uw plannen Record consumentenkredieten lening op afbetaling kredietopening De drijvende kracht achter al uw plannen Prospectus Consumentenkrediet Prospectus consumentenkrediet nr.8 van 15.08.2009 DEZE PROSPECTUS

Nadere informatie

Mercedes-Benz Financial: Uw financiële partner

Mercedes-Benz Financial: Uw financiële partner Mercedes-Benz Financial: Uw financiële partner Deze prospectus werd opgemaakt in de naam van de verkoper wiens gegevens hieronder vermeld staan en die optreedt in de hoedanigheid van kredietbemiddelaar.

Nadere informatie

Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente Leiderdorp 2017

Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente Leiderdorp 2017 Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente Leiderdorp 2017 Gegevens van de regeling Overheidsorganisati e Officiële naam regeling Gemeente Leiderdorp Verordening Stimuleringslening

Nadere informatie

FRGE: wat? Het fonds ter reductie van de globale energiekost is een

FRGE: wat? Het fonds ter reductie van de globale energiekost is een 1-7-2011 Gebiedswerking Westhoek - toelichting FRGE 1 FRGE: wat? Het fonds ter reductie van de globale energiekost is een federaal fonds gespijsd met obligaties. Dit kapitaal moet dienen als een rollend

Nadere informatie

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2%

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2% REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE EN RENTELOZE LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST 1. Definities Doelgroep: de doelgroep

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT RATIONEEL ENERGIEVERBRUIK GROTE INGREPEN

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT RATIONEEL ENERGIEVERBRUIK GROTE INGREPEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT RATIONEEL ENERGIEVERBRUIK GROTE INGREPEN Artikel 1 Definities en begrippen Bestaande woning: een woning die voor 2006 aan het elektriciteitsnet werd gekoppeld. Lambdawaarde

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

TEKST VOOR HET INFOBLAD

TEKST VOOR HET INFOBLAD TEKST VOOR HET INFOBLAD Brussel, 1 september 2013 Betreft: kant-en-klare info om uw doelpubliek in te lichten over het Sociaal Verwarmingsfonds Geachte heer, mevrouw, U ontvangt heel wat vragen aangaande

Nadere informatie

Luc Maes, Schepen voor Energiebeleid, Beveren. Welkom

Luc Maes, Schepen voor Energiebeleid, Beveren. Welkom Welkom 2. Beleggen in energiebesparing en alternatieve energie Een rendabele uitdaging Luc Maes, schepen van energiebeleid Gemeente Beveren Programma 1. Introductie 2. Overzicht fiscale aftrekken en premies

Nadere informatie

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of een uitkering? Dan heeft u dit jaar misschien

Nadere informatie

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2%

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2% REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE EN RENTELOZE LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST 1. Definities Doelgroep: de doelgroep

Nadere informatie

Energieavond Hilversum-Zuid. 14 oktober 2015

Energieavond Hilversum-Zuid. 14 oktober 2015 Energieavond Hilversum-Zuid 14 oktober 2015 Wat kunt u verwachten? Welkom door Heikracht Bethlehemkerk, Hilversum Verbonden, Heikracht HilverZon Ambities gemeente Hilversum Wie is Hoom? Hilversum Zuid

Nadere informatie