+++ Wat is nieuw in de aangifte? +++ Cijfers Toeslagen en maatregelen nieuw kabinet +++

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "+++ Wat is nieuw in de aangifte? +++ Cijfers 2013 +++ Toeslagen en maatregelen nieuw kabinet +++"

Transcriptie

1 +++ Wat is nieuw in de aangifte? +++ Cijfers Toeslagen en maatregelen nieuw kabinet +++ Belastinggids 2013 GELDGIDS 1 JANUARI 2013 ONAFHANKELIJK EN ADVERTENTIEVRIJ 1 9, 7 5 Met gratis belastinghulp online Aangifte inkomstenbelasting 2012

2 CGA2013_P01_Cover.indd :14 Uw lidmaatschap biedt meer dan u denkt! U ontvangt de Consumentengids of een van onze andere gidsen. Al onze uitgaven zijn 100% onafhankelijk en advertentievrij. U heeft 24 uur per dag toegang tot onze betrouwbare, onlinetestinformatie over meer dan 2000 producten en diensten. U kunt tot honderden euro s besparen op uw energierekening en zorgverzekering. U profiteert van gezamenlijke acties en campagnes. U ontvangt 20-30% korting op boeken, e-books en extra gidsen van de Consumentenbond. U ontvangt van onze afdeling Service & Advies gratis advies over aankoop, service, garantie en heel handig uw rechten. U ontvangt gratis de Consumentengids Auto, Minigidsen en diverse handige apps. U bent via de SpaarAlert altijd op de hoogte van de hoogste spaarrente. De Consumentenbond houdt voor u de vinger aan de pols bij wetswijzigingen. U ontvangt wekelijks onze gratis nieuwsbrief. U kunt deelnemen aan testpanels. Consumentengids AUTO 2013 Onafhankelijk en advertentievrij Consumentengids 6,95 Elektrische auto s: verbruik in de praktijk COMPLETE TESTRESULTATEN EN VAN 150 AUTO S AUTO 2013 Test van 20 navigatie-apps VEILIGHEID ZO HELPT ELEKTRONICA EEN BOTSING VOORKOMEN Een compleet en actueel overzicht van uw lidmaatschap vindt u op Contact Service & Advies: (070) Internet: Contactformulier: Volg ons ook op Voorwaarden lidmaatschap en abonnement Kijk op

3 Inhoud Introductie Wat is nieuw in de aangifte 2012? 7 Hulp bij uw aangifte Onze online-aangiftehulp 13 1 De aangifte 15 Uw persoonlijke gegevens 16 Box 1: werk en woning 17 Box 1: andere inkomsten 25 Box 1: uitgaven lijfrenten e.d. 30 Box 2: aanmerkelijk belang 31 Box 3: sparen en beleggen 33 Aftrekposten 37 Vrijstellingen en verminderingen 43 Bijzondere situaties 45 Te verrekenen bedragen 46 Heffingskortingen 47 Verdeling 47 Zorgverzekeringswet 47 2 Uw persoonlijke situatie Inleiding Van geboorte tot 18 jaar worden Studeren Huren of kopen van een woning Samenwonen Trouwen a Gevolgen voor vermogen b Fiscaal partnerschap Fiscaal partnerschap a Deel van het jaar partnerschap b Meer partners c Het einde van het partnerschap Gevolgen fiscaal partnerschap a Verdelen van inkomsten en vermogen b Slechts één eigen woning c Invloed op drempels d Vrijstelling in box 3 voor oude kapitaalverzekeringen e Teruggave heffingskortingen bij onvoldoende inkomen f Alleenstaande-ouderkorting Minderjarige (stief-/pleeg)- kinderen a Inkomenstoerekening b Overige fiscale gevolgen minderjarige kinderen Echtscheiding a Overzicht gevolgen b Einde fiscaal partnerschap c Geen inkomenstoerekening meer d Heffingskortingen e Partneralimentatie f Onderhoudsverplichting jegens kinderen g De echtelijke woning h Verdeling van het huwelijksvermogen i Pensioenen j Aftrekbare kosten Eenoudergezinnen a Co-ouders Ontbinding niet-huwelijks samenlevingsverband Overdragen van vermogen a Vrijstellingen en tarieven b Schuldigerkenning uit vrijgevigheid (schenken op papier) jaar worden a Het hele jaar ouder dan b In jaar geworden Overlijden a Wie doet aangifte over welke inkomsten? b Fiscaal partnerschap in jaar van overlijden 59 3 Loon en pensioen Inleiding Loon uit dienstbetrekking a Wat behoort tot uw loon? b Bijzonder loon Fiscaal voordelige beloningsvormen a Werkkostenregeling b Vergoedingen en verstrekkingen c Aandelenopties d Renteloze of laagrentende leningen e Spaarloonregeling f Aanspraken g Levensloopregeling Afvloeiing en ontslag a Schadeloosstellingen b Smartengeld c Beëindigingsverhogingen en boetes Complicaties bij loon uit dienstbetrekking a Uw arbeid blijkt achteraf in dienstbetrekking te zijn verricht b Fictieve dienstbetrekkingen c Loonheffing wel ingehouden, maar niet afgedragen Reiskosten woning-werk a De forfaitaire aftrek voor werknemers b De forfaitaire vergoeding c Carpool d Parkeren Fietsaftrek De auto a Auto van de zaak b Zakelijk gebruik privé-auto c Privégebruik motorfiets 73 Consumentenbond Belastinggids

4 inhoud 3.9 Uitkeringen en pensioenen a Uitkeringen onder inhouding van loonheffing b Pensioenen 74 4 De eigen woning De eigenwoningregeling 4.1a De eigen woning in box b De bijtelling van de huurwaarde c Andere voordelen uit eigen woning d Kostenaftrek voor de eigen woning e Niet alleen renteaftrek bij hypothecaire geldlening f Renteaftrek alleen voor leningen voor de eigen woning g Beperkingen kostenaftrek h De bijleenregeling i Depotrente (nieuwbouwdepot) j Aftrek bij geen of geringe eigenwoningschuld Kapitaalverzekering eigen woning a Voorwaarden kapitaalverzekering eigen woning b Vrijstelling kapitaalverzekering eigen woning c Vrijstelling en schuld eigen woning d Gehuwden en andere fiscale partners e Vrijstellingen oudregimekapitaalverzekering f Vrijstelling eenmaal per leven g Uitkeringen bij overlijden h Samenloop vrijstellingen met spaarrekening eigen woning en beleggingsrecht eigen woning i Fictieve uitkeringen j Verkoop eigen woning k Koppelen ná Banksparen a Spaarrekening eigen woning b Beleggingsrecht eigen woning c Omzetten spaarrekening eigen woning, beleggingsrecht eigen woning en kapitaalverzekering eigen woning Verhuur van de eigen woning a Tijdelijke verhuur b Duurzame verhuur c Verhuur van een deel van de eigen woning d Verhuur aan ex-echtgenoot tijdens eerste twee jaar na scheiding Gratis ter beschikking stellen Meer eigenaren/ongehuwd samenwonenden Eén eigenaar, meer gebruikers De tweede woning a Woning in aanbouw b Twee woningen bij verhuizing c Leegstaande woning na echtscheiding d Woning voor uw ouders of kinderen e Tweede woning in het buitenland Kamerverhuur Overheidsbijdragen eigen woning Werkruimte in de eigen woning a Woning behoort tot privévermogen b Woning staat op de resultaatbalans c Woning is gesplitst 98 5 Andere inkomsten Inleiding Ontvangen alimentatie en afkoopsommen a Alimentatie in de vorm van woongenot woning b Aftrekbare kosten Periodieke uitkeringen en afkoopsommen a Lijfrente-uitkeringen en afkoopsommen b Aftrekbare kosten c Overheidsbijdragen eigen woning Resultaat uit overige werkzaamheden a Soorten inkomsten b Bijzondere soorten resultaat uit overige werkzaamheden c Resultaatbepaling Ter beschikking stellen vermogensbestanddelen a Bepaling van het resultaat Overige inkomsten 5.6a Rente en huur van vóór 1 januari b Belast deel van uitkering uit kapitaalverzekering Terugontvangen bedrag of vergoeding voor een bedrag dat u eerder heeft afgetrokken Aftrek premies lijfrente Lijfrentes Toegestane lijfrentevormen a Algemene voorwaarden b Toegestane lijfrentes c Combinaties van lijfrentes d Omzetten lijfrente Aftrek van premies a Jaarruimte b Reserveringsruimte c Retourprovisie/advieskosten U heeft te veel premies betaald Tijdstip van aftrek a Verzuimde premieaftrek Oude lijfrentepolissen Lijfrentesparen of -beleggen Toegestane uitkeringen lijfrentesparen of -beleggen a Oudedagsuitkering b Nabestaandenuitkering c Tijdelijke oudedagsuitkering Aftrek van de inleg Omzetting van lijfrentevormen Sparen en beleggen Inleiding Wat behoort tot uw vermogen? a Bezittingen b Schulden c Verkrijgingen krachtens erfrecht d Fiscale partners Heffingvrij vermogen a Hoogte heffingvrij vermogen b Kindertoeslag c Ouderentoeslag Vrijstellingen a Bos- en natuurterreinen en landgoederen b Voorwerpen van kunst en wetenschap Consumentenbond Belastinggids 2013

5 inhoud 7.4c Rechten op roerende zaken krachtens erfrecht d Bepaalde rechten e Contant geld en dergelijke f Spaarloonregeling/ levensloopregeling g Kortlopende termijnen van inkomsten en verplichtingen h Maatschappelijke beleggingen i Beleggingen in durfkapitaal Waardering bezittingen en schulden a Woningen anders dan de eigen woning/hoofdverblijf b Overige onroerende zaken c Huurrechten d Effecten e Vorderingen f Spaarbewijzen g Periodieke uitkeringen h Genotsrechten/blooteigendom Boxhoppen Overgangsmaatregelen a Lopende en gerijpte termijnen van huren, pachten en rente b Participatiemaatschappijen Kapitaalverzekeringen a Hoofdlijnen b Kapitaalverzekering in box c Overgangsregelingen d Samenloopbepalingen e Kapitaalverzekering wel of niet koppelen? Aftrekposten Inleiding a Hoe wordt er afgetrokken? Betaalde alimentatie a Partneralimentatie b De eigen woning Uitgaven voor levensonderhoud van kinderen a Voorwaarden b Aftrekbedrag c Mate van onderhouden d Aftrek levensonderhoud en fiscaal partnerschap Uitgaven voor specifieke zorgkosten a Toerekening en samenvoeging specifieke zorgkosten b Niet-aftrekbare drempel c Kring van verwanten d Welke kosten mogen worden afgetrokken? e Bevalling f Verhoging bepaalde ziektekosten g Verzilveringsregeling (TSZ) Weekenduitgaven gehandicapten Scholingsuitgaven a Wat zijn scholingsuitgaven? b Toerekening partners c Vergoedingen voor studiekosten d Vooruitbetaalde studiekosten e Welke studiekosten zijn aftrekbaar? f Welke studiekosten zijn niet aftrekbaar? g Niet-aftrekbare drempel en maximum h Studiefinanciering i Lening voor studiekosten Aftrekbare giften a Giften en partnerschap b Losse giften c Periodieke giften d Giften in de vorm van renteloze leningen Monumentenwoning a Aftrek onderhoudskosten b Overgangsregeling Kwijtgescholden durfkapitaal van u en uw fiscale partner Restant persoonsgebonden aftrekposten voorafgaande jaren negatieve persoonsgebonden aftrekposten Verdelen Inleiding Wie kunnen verdelen? a Hele jaar fiscaal partner b Gedeelte van het jaar fiscaal partner Wat valt er te verdelen? De gevolgen van verdelen a Tariefvoordeel b Ouderenkorting c Ouderentoeslag box d Aanslaggrens e Schuiven met persoonsgebonden aftrekposten Na het einde van het partnerschap Tarieven en heffingskortingen Inleiding Tarieven a Tarief in box b Tarief in box c Tarief in box Heffingskortingen a Algemene heffingskorting b Arbeidskorting c Doorwerkbonus d Inkomensafhankelijke combinatiekorting e Ouderschapsverlofkorting f Alleenstaande-ouderkorting g Jonggehandicaptenkorting h Ouderenkorting i Alleenstaande-ouderenkorting j Levensloopverlofkorting k Extra heffingskorting maatschappelijke beleggingen l Extra heffingskorting beleggingen in durfkapitaal en culturele beleggingen m Wijze van uitbetaling Middeling Hardheidsclausule Rekenvoorbeeld Na de aangifte Inleiding Correctie op de aangifte a U corrigeert uw aangifte zelf b Fiscus corrigeert uw aangifte Teruggaaf vóór 1 juli Voorlopige teruggaaf a Aftrekposten b Heffingskortingen c Aanvraag De verplichte aanslag Soorten aanslagen 162 Consumentenbond Belastinggids

6 inhoud 11.6a Voorlopige aanslag b Definitieve aanslag c Navorderingsaanslag d Conserverende aanslag Bezwaar, beroep en cassatie a Bezwaar b Vergoeding kosten bezwaarfase c Beroep bij de rechtbank d Hoger beroep bij gerechtshof e Cassatie f Vergoeding proceskosten Betaling van aanslagen, heffings- of belastingrente en invorderingsrente a Betaling van aanslagen b Belastingrente c Heffingsrente d Invorderingsrente e Coulancerente TBU/TSZ Toeslagen Inleiding Toeslagpartner Zorgtoeslag Kindgebonden budget Huurtoeslag Kinderopvangtoeslag Voorschot en afrekening Bezwaar en beroep a Tarief inkomsten uit werk en woning b Loon c Eigen woning d Lijfrentepremies e Uitgaven voor specifieke zorgkosten f Scholingsuitgaven g Aftrek levensonderhoud voor kinderen h Weekenduitgaven gehandicapten Box a Tarief in box Box 3: sparen en beleggen a Heffingvrij vermogen b Ouderentoeslag c Schuldendrempel d Vrijstelling maatschappelijke beleggingen/beleggingen in durfkapitaal e Kleine overlijdensverzekering f Vrijstelling contant geld g Waarde verhuurde woningen in box Heffingskortingen a Wijzigingen in de heffingskortingen Aanslaggrens Schenkingsrecht Toeslagen Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet a Maximale bijdrage-inkomen b Percentage inkomensafhankelijke bijdrage 180 Register Cijfers en wijzigingen voor Inleiding Verhoging AOW-leeftijd Box 1: werk en woning 175 Colofon Let op De Geldgids is een publicatie van de Consumentenbond, Enthovenplein 1, Postbus 1000, 2500 BA Den Haag, telefoon (070) , fax (070) , De Belastinggids 2013 is een speciale uitgave van de Geldgids van de Consumentenbond, nr. 1 januari 2013 Auteur Mr. Marjan Langbroek Uitgever Dieneke Hengeveld Redactie Reinout van der Heijden (hoofdredacteur), Vantilt Producties, Nijmegen (eindredactie), Georgie Dom (correctie) Verder werkte mee Mr. Peter Constandse Illustraties Rupert van der Linden Vormgeving en prepress Pieter Kers, Realizapp, Schiedam Marketing Rina Sanders Druk Senefelder Misset, Doetinchem ISBN Copyright 2013 Consumentenbond, Den Haag Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Deze Belastinggids behandelt algemene informatie, voortvloeiend uit vragen in de aangifte inkomstenbelasting. Het is helaas niet mogelijk u via onze ledenservice met persoonlijke adviezen van dienst te zijn. Wel kunt u als u lid bent via de website (www. consumentenbond.nl/belastingaangifte, 'Vraag de expert') een vraag stellen aan de auteur van deze Belastinggids. Bovendien kunt u op deze website voor een antwoord op overige vragen rondom de aangifte te rade gaan. De Belastinggids 2013 is met de grootste zorg tot stand gekomen. De Consumentenbond kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor fouten en/ of onvolledigheden met betrekking tot de inhoud van deze gids. 6 Consumentenbond Belastinggids 2013

Inkomstenbelasting 2009

Inkomstenbelasting 2009 Inkomstenbelasting 2009 Inleiding Algemene opzet Box 1 Belastbaar inkomen uit werk en woning, bestanddelen 1 Belastbare winst uit onderneming - Toelichting van termen - Soorten vermogen - Fiscaal toegestane

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Deze toelichting hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van de Raad

Nadere informatie

BRIEFNIEUWS. [SPECIAL] Nummer 5

BRIEFNIEUWS. [SPECIAL] Nummer 5 NIEUWS BRIEFNIEUWS BRIEF [SPECIAL] Nummer 5 Eindejaarstips 2013 Maak nu gebruik van de fiscale mogelijkheden. Voor veel regelingen betekent dat: actie onder nemen vóór 31 december van dit jaar. Onze eindejaarstips

Nadere informatie

Leergang Hypothecaire Planning. Leerdoelen van vandaag. Programma van vandaag 26-8-2013. Cursusdag 2

Leergang Hypothecaire Planning. Leerdoelen van vandaag. Programma van vandaag 26-8-2013. Cursusdag 2 Leergang Hypothecaire Planning Cursusdag 2 1 Leerdoelen van vandaag 1. Inzicht krijgen in het rechtssysteem personen- en familierecht vermogensrecht goederenrecht overeenkomst 2. Werken met het NBI Programma

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015 Op dinsdag 16 december 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2015. Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste

Nadere informatie

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE Addendum WFt Basis Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht van de

Nadere informatie

[SPECIAL] Nummer 5 [INHOUD] Eindejaarstips 2014. Tips voor particulieren. Eindejaar 2014

[SPECIAL] Nummer 5 [INHOUD] Eindejaarstips 2014. Tips voor particulieren. Eindejaar 2014 NIEUWS NIEUWS BRIEF BRIEF Eindejaarstips 2014 [SPECIAL] Nummer 5 Maak nu gebruik van de fiscale mogelijkheden, nu het nog kan. Voor veel regelingen betekent dat: actie onder nemen vóór 31 december van

Nadere informatie

gegevens aangifte inkomstenbelasting

gegevens aangifte inkomstenbelasting Gegevens aangifte inkomstenbelasting Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit

Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit Eindejaarstips 2012 Het is slim om sommige belastingzaken nog dit jaar te regelen, want daarmee kunt u flink wat geld besparen. We hebben de belangrijkste tips onder elkaar gezet. We hebben geprobeerd

Nadere informatie

Eindejaartips 2014 voor Particulieren

Eindejaartips 2014 voor Particulieren Eindejaartips 2014 voor Particulieren BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Zoek uit voor welke investeringsregelingen u in aanmerking kunt komen. Kies het meest gunstige btw-aangiftetijdvak

Zoek uit voor welke investeringsregelingen u in aanmerking kunt komen. Kies het meest gunstige btw-aangiftetijdvak Eindejaarstips 2014 Tips voor de ondernemer Laat uw herinvesteringsreserve niet Maak optimaal gebruik van verlopen investeringsaftrek Voorkom verliesverdamping Zoek uit voor welke investeringsregelingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2009

Nieuwsbrief December 2009 Nieuwsbrief December 2009 HBK nieuwsbrief Fiscale eindejaarstips 2009 Omdat het einde van het jaar er weer aankomt, hebben wij voor u de belangrijkste aandachtspunten op een rijtje gezet. Zo kunt u uw

Nadere informatie

Voordeel uit sparen en beleggen

Voordeel uit sparen en beleggen Had u in 2014 bezittingen, zoals spaargeld, aandelen of een tweede woning? Dan is het voordeel uit sparen en beleggen een vast rendement van 4% van uw Nederlandse en niet-nederlandse bezittingen samen,

Nadere informatie

Optimaal beleggen in box 3

Optimaal beleggen in box 3 Eindejaarstips 2012 Tips voor particulieren Schenkingsvrijstellingen 2012 Heeft u de belastingvrije schenkingen aan kinderen, kleinkinderen en goede doelen al benut? De vrijgestelde bedragen voor 2012

Nadere informatie

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers Handleiding Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers Introductie Deze handleiding is niet alleen geschikt voor de scheppend kunstenaar, maar voor alle ondernemers. Wanneer

Nadere informatie

Eindejaartips 2011 voor Particulieren

Eindejaartips 2011 voor Particulieren Eindejaartips 2011 voor Particulieren BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

SCHEIDEN ZONDER GEDOE

SCHEIDEN ZONDER GEDOE SCHEIDEN ZONDER GEDOE Wat regelt ScheidingsProfs voor u? 5.1 Het gemeenschappelijk vermogen 5.1 HET GEMEENSCHAPPELIJK VERMOGEN EN DE PEILDATUM Voordat het gemeenschappelijk vermogen verdeeld kan worden,

Nadere informatie

Sparen en beleggen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9

Sparen en beleggen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9 Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9 9.1 Belastingheffing in box 3 9.2 Waarderingsgrondslagen 9.3 Heffingvrij vermogen 9.4 Vrijgesteld vermogen in box 3 9.5 Onroerende zaak in box 1 of box 3 9.6

Nadere informatie

HANDLEIDING AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 VOOR KUNSTENAARS DIE ALS ZELFSTANDIGE WERKEN

HANDLEIDING AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 VOOR KUNSTENAARS DIE ALS ZELFSTANDIGE WERKEN HANDLEIDING AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 VOOR KUNSTENAARS DIE ALS ZELFSTANDIGE WERKEN geschreven door Carla Custers (Reken ErOp) (Druk- en typefouten voorbehouden. De auteur en uitgever zijn niet aansprakelijk

Nadere informatie

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Aaabee Accountants Eindejaarstips 2014 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Inhoudsopgave Voor de ondernemer... 3 1 Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen... 3 2 Voorkom verliesverdamping...

Nadere informatie

Fiscalect Najaarstips 2014

Fiscalect Najaarstips 2014 / Tips voor ondernemers Blad 1 van Inhoud Tips voor ondernemers... 2 Voorkom verliesverdamping... 2 Wilt u juist winst uitstellen?... 2 Houd in december uw werkkapitaal op peil... 2 Betaal nooit contant

Nadere informatie

Eindejaartips 2012 voor Particulieren

Eindejaartips 2012 voor Particulieren Eindejaartips 2012 voor Particulieren BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 Inhoudsopgave 1 s voor alle belastingplichtigen 3 2 s voor ondernemers en rechtspersonen 6 3 s voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 4 s voor de bv en de dga 12 5 s voor werkgevers 14 6 s voor

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Vtlb-rapport Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Versie juli 2009 Volgnummer: 2009:2; bijgewerkt tot 1 juli 2009

Nadere informatie

Tips voor alle belastingplichtigen

Tips voor alle belastingplichtigen www.stolk-accountants.nl Tips voor alle belastingplichtigen Wat moet u écht nog dit najaar doen, óf juist niet, om iscaal voordeel te behalen? In de tips voor alle belastingplichtigen vindt u volop informatie.

Nadere informatie

Toelichting Aangiftebiljet IB A 2012 Inkomstenbelasting, AOV/AWW en Zorgverzekering. Algemeen

Toelichting Aangiftebiljet IB A 2012 Inkomstenbelasting, AOV/AWW en Zorgverzekering. Algemeen Toelichting Aangiftebiljet IB A 2012 Inkomstenbelasting, AOV/AWW en Zorgverzekering Algemeen De Belastingdienst De Belastingdienst heeft als taak de belastingwetgeving efficiënt en integer uit te voeren.

Nadere informatie

Eindejaar sactualiteiten2014

Eindejaar sactualiteiten2014 Accens wil met haar ondernemende accountants en adviseurs dichtbij de klant staan. Wij brengen ondernemers verlichting in de administratieve taken. Met inzicht in cijfers en feiten scheppen we mogelijkheden

Nadere informatie