FAQ Bijgewerkt 28 mei Wat u moet weten STOCKFOTORECHTEN.NL 1. Inhoud. Verschillende soorten beelden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAQ Bijgewerkt 28 mei 2010. Wat u moet weten STOCKFOTORECHTEN.NL 1. Inhoud. Verschillende soorten beelden"

Transcriptie

1 FAQ Bijgewerkt 28 mei 2010 Wat u moet weten Hier is een aantal essentiële punten dat u moet weten. We hebben veelgestelde vragen onderverdeeld in overzichtelijke hoofdstukken. Elk onderdeel neemt maar een moment in beslag om door te lezen. U kunt natuurlijk ook onze video bekijken, 'Beeldrechten beeldend uitgelegd', voor een overzicht van de belangrijkste onderwerpen. Inhoud Verschillende soorten beelden...1 Auteursrecht...2 Juridische bescherming Gratis beelden en Creative Commons...5 Afwijkend en persoonlijk gebruik...6 Vragen aan uw leverancier...6 Verschillende soorten beelden V: Gaat deze website hoofdzakelijk over beelden die voor zakelijke doeleinden worden gebruikt? A: Ja, stockphotorights.nl is vooral gericht op stockbeelden met licenties voor zakelijk gebruik.. V: Wat zijn de verschillende soorten stockbeelden? A: Stockbeelden zijn onder te verdelen in twee groepen: royalty free en rights managed. Voor royalty free-beelden geldt een vrijwel onbeperkt gebruik. U kunt het beeld vrijwel overal voor toepassen, zo lang u maar wilt, als u maar blijft voldoen aan de voorwaarden van de licentieovereenkomst. Het beeld is direct gereed voor gebruik vanaf het moment van aankoop van de licentie. Na betaling van de licentie zijn geen aanvullende royalties verschuldigd. Met rights managed-beelden is uw recht het beeld te gebruiken aan strikte voorwaarden gebonden, met beperkingen voor zaken als gebruiksduur, geografisch gebied, bedrijfstak, etc., zoals vastgelegd in de licentieovereenkomst. V: Mag ik royalty free-beelden gratis gebruiken? A: Nee. Royalty free betekent dat als eenmaal een prijs voor de licentie is betaald, de beelden vele malen gebruikt mogen worden. Maar de oorspronkelijke licentie is wel nodig om uzelf en uw klanten te beschermen. Als u een licentie koopt voor een royalty free-beeld, kunt u het vrijwel overal voor gebruiken, zolang als u wilt, volgens de licentieovereenkomst (alhoewel voor gebruik in sommige gevallen een uitbreiding van de licentie nodig is). De kosten zijn dikwijls gebaseerd op de grootte van het bestand, het aantal toegestane gebruikers, of andere factoren. STOCKFOTORECHTEN.NL 1

2 Auteursrecht V: Wat is auteursrecht? A: Auteursrecht (of copyright) is een vorm van bescherming die de wet biedt aan de rechten van auteurs op hun originele werken. Volgens de Conventie van Bern voor de bescherming van letterkundige en kunstwerken zijn werken beschermd in alle 160 bij de conventie aangesloten landen, en ook door verschillende andere wetten, zoals de US Copyright Act. V: Geldt dit voor alle beelden? A: Ja, dit geldt voor alle beelden. Een foto of ander beeld is automatisch auteursrechtelijk beschermd vanaf het moment dat het wordt gemaakt. V: Wat is inbreuk op het auteursrecht? A: Inbreuk kan een schending zijn van de rechten van de maker of degene die de rechten bezit. Voorbeelden van schending bij beelden zijn: Het gebruik van een geheel of deel van een beeld zonder toestemming Het gebruik buiten de grenzen die in de licentie of toestemming worden gesteld Toepassen van een beeld zonder toestemming (kunstzinnige interpretatie) Een andere fotograaf vragen een identieke foto te maken als een bestaande V: Wie is er verantwoordelijk als er sprake is van inbreuk? A: Verantwoordelijke partijen kunnen zijn: De schendende partij (allereerst de fotograaf of de persoon die zich het beeld heeft toegeëigend), zelfs zonder dat het diens bedoeling was Werknemers of anderen die hebben deelgenomen aan het inbreuk plegen Iedereen die een beeld publiceert waarvan de auteursrechten zijn geschonden, of ze daar kennis van droegen of niet Iedereen die toestemming gaf of aanspoorde tot het schenden van auteursrechten V: Waarom zou ik me zorgen maken om schending van auteursrecht? A: Schending van auteursrecht kan leiden tot financiële schade, rechtszaken, hoge juridische kosten en in een aantal zeldzame gevallen tot strafrechtelijke vervolging. V: Er kan toch zeker niemand dat ene plaatje vinden op het grote internet? A: Nieuw technologie maakt het mogelijk voor bezitters van auteursrechten om beelden zonder licentie op te sporen en daartegen op te treden. Beelden zijn gemerkt, hebben een 'fingerprint', zodat het mogelijk is ze te traceren en het gebruik vast te stellen, zelfs als het beeld is veranderd, opnieuw gecreëerd of er slechts een deel van is gebruikt. Het beeld wordt onder de aandacht van de houder van het auteursrecht gebracht, zodat die kan nagaan of de juiste licentie is verstrekt. V: Ik gebruik een beeld dat ik heb gevonden via een Google Image search. Als het op het internet staat, betekent dat het dan vrij te gebruiken is? A: Nee. Alleen omdat een beeld op het internet staat, wil nog niet zeggen dat het zomaar te gebruiken is. Het kan best zijn dat u de juiste licentie nodig heeft om het te mogen gebruiken. Er is een verschil tussen een beeld dat online is en een beeld dat zich in het 'publieke domein' bevindt (de term die wordt gegeven aan content die niemands eigendom is of waarop niemand rechten kan laten gelden). V: Iemand anders bouwde mijn website. Ben ik dan verantwoordelijk voor de beelden zonder de juiste licentie? A: Als een derde partij, ontwerper, werknemer, contractant of stagiair de website van uw bedrijf heeft ontwikkeld, dan bent u er verantwoordelijk voor dat ze de licenties hebben verkregen, waardoor u de beelden mag gebruiken. Als er geen geldige licenties zijn, dan ligt de verantwoordelijkheid bij het bedrijf (de eindgebruiker) die het beeld gebruikt. V: Als iemand anders mijn website heeft gebouwd, hoe kan ik dan weten dat de licenties verlopen? A: Ga er niet van uit dat uw ontwerper of beeldleverancier contact met u opneemt over een verlopende licentie. Indien de licentie voor het beeld verloopt (wat in het algemeen niet het geval is met royalty freebeelden), kan de beeldleverancier een voorstel tot verlenging sturen aan de koper van de licentie. Het kan zijn dat uw webdesigner die namens u de beeldlicentie regelde dit bericht heeft ontvangen. Het beste is om de rekeningnummers of verkoopordernummers voor de beelden op de website zelf in bezit te hebben en uw beeldleverancier te vragen of de licentie is gekoppeld aan uw website. Het is ook verstandig al uw licenties bij elkaar te bewaren, zodat u de strekking weet en de expiratiedatum van elke licentie. V: Ik ben maar een blogger en mijn website is niet commercieel. Kan ik beelden dan gratis gebruiken? A: In de meeste gevallen niet. Tenzij het gebruik nadrukkelijk is toegestaan door auteursrechtelijke wetgeving, moet u voor alle beelden op uw website een geldige licentie hebben, ongeacht de aard van uw website. U kunt natuurlijk gebruik maken van heel goedkope beelden van vele beeldleveranciers die uitstekend geschikt zijn voor webgebruik en waarvoor de juiste licentie verkregen kan worden. V: Hoe kan ik er zeker van zijn dat ik de juiste stappen heb gezet om een licentie voor een beeld te verkrijgen? A: Er bestaan verschillende plaatsen waar u daarover informatie kunt vinden. Hopelijk geeft deze website u inzicht in de risico's waar u rekening mee moet houden. U moet contact opnemen met uw advocaat of juridisch adviseur bij specifieke vragen. Kijk ook op onze sectie met bronnen voor meer informatie en bezoek onze sectie 'Wat u moet doen?' STOCKFOTORECHTEN.NL 2 Nuttige informatie over auteursrecht en licenties van stockfoto'

3 Juridische bescherming V: Ik heb voor mijn beeld betaald, hoef ik daarom nooit bang te zijn voor een claim? A: Niet noodzakelijkerwijs. Zelfs als u een beeldlicentie hebt verkregen van een betrouwbare leverancier, kunnen nog steeds geschillen over auteursrecht ontstaan ( evenals diverse andere geschillen). V: Hoe kan ik er zeker van zijn dat ik dekking heb tegen deze potentiële juridische geschillen? A: Voor de grootste zekerheid moet u altijd uw advocaat consulteren. De beste manier is om een leverancier te vinden die een rechtsbescherming aanbiedt bij zijn beelden. De eerste bescherming vindt u in de vorm van model en property releases als er mensen op de foto staan, of zaken die geen publiek eigendom zijn. Sommige beeldleveranciers bieden gratis een aanvullende juridische bescherming, of bieden voor een extra bedrag een uitbreiding van de garantie. Dat geeft gemoedsrust op het moment dat er een geschil ontstaat, bijvoorbeeld over auteursrecht, u heeft dan in de meeste gevallen dekking. Als u een licentie voor een beeld koopt met rechtsbescherming, dan biedt dat u een bepaalde zekerheid. Als bijvoorbeeld iemand claimt het auteursrecht te hebben en beweert dat u dat geschonden heeft, kan degene die u de licentie heeft verkocht in actie komen, de juridische strijd aangaan en de juridische kosten dekken (ervan uitgaande dat de u als gebruiker handelt naar de van kracht zijnde licentieovereenkomst). Leveranciers die juridische bescherming bieden in de vorm van model en property releases, plus uitgebreide bescherming, kunnen ook controles uitoefenen op de beelden die ze aanbieden. V: Zijn er andere woorden of zinnen die hetzelfde betekenen als rechtsbescherming? A: Ja, 'schadeloosstelling' wordt algemeen gezien als een wettelijk begrip, dat in essentie hetzelfde betekent als 'rechtsbescherming'. Het kan op die manier zijn omschreven in uw licentieovereenkomst. Bepaalde beeldleveranciers kunnen ook andere namen hebben voor de juridische bescherming die ze bieden, er zijn bijvoorbeeld bureaus die het een juridische garantie noemen. V: Wat betekent schadeloosstelling in juridische zin? A: Het wettelijke concept van schadeloosstelling (meer algemeen aangeduid als rechtsbescherming) wordt doorgaans geacht te betekenen dat een partij instemt met het dragen van de verantwoordelijkheid en de kosten die ontstaan door bepaalde juridische claims. In licentieovereenkomsten waarin rechtsbescherming is inbegrepen, accepteert de leverancier aansprakelijkheid voor bepaalde claims en kosten, afhankelijk van het soort beeld. V: Hoe gaat schadeloosstelling nu eigenlijk in zijn werk? A: Als een klant een claim ontvangt, stelt hij zijn leverancier daarvan in kennis. Die neemt de behandeling van de claim daarna over (ervan uitgaand dat het een claim is die valt onder de dekking van de overeenkomst voor rechtsbescherming). Het hoe en wat hangt af van de leverancier, maar is dikwijls gedetailleerd vastgelegd in de overeenkomst voor rechtsbescherming. V: Welke beeldleveranciers bieden rechtsbescherming aan? A: Verscheidene bedrijven bieden rechtsbescherming aan in verschillende mate. Het is het beste om de licentieovereenkomst grondig te controleren voordat u instemt met de koop en ga in zee met een leverancier die rechtsbescherming biedt in situaties waar u meer gemoedsrust wenst. V: Wat voor conflicten kunnen ontstaan nadat ik op legale wijze een beeldlicentie heb gekocht? A: Conflicten kunnen zelfs ontstaan nadat u een legale beeldlicenties heeft aangeschaft bij een betrouwbare leverancier. Een potentiële bron van conflicten zijn personen die zijn afgebeeld op de foto. Alle modellen hebben publiciteitsrechten en privacy. De publiciteitsrechten beschermen hen tegen het commercieel gebruik van hun naam, stem, gelijkenis, of persoon zonder hun toestemming. Het recht op privacy biedt bescherming tegen de openbaarmaking van privégegevens en het scheppen van een vals beeld van iemand op een onaangename wijze. Modellen die worden afgebeeld op stockfoto's moet gevraagd worden een verklaring te ondertekenen waarin ze toestemming geven dat hun beeltenis commercieel wordt gebruikt. Gerenommeerde beeldleveranciers moet model releases hebben voor toepasselijke stockbeelden die de leverancier en zijn klanten bescherming bieden tegen claims voor het schenden van privacy of openbaarmaking. Er zijn echter omstandigheden dat iemand claimt te zijn afgebeeld op een foto en zegt daarvoor geen model release te hebben ondertekend. Dat betekent dat wie de foto's gebruikt aansprakelijk gesteld kan worden voor de juridische kosten ter verdediging tegen deze claim, tenzij voor het beeld rechtsbescherming van toepassing is. STOCKFOTORECHTEN.NL 3

4 Juridische bescherming (vervolg) V: Worden alle soorten beelden met een model release geleverd? A: Nee. Het is altijd het beste dit na te gaan. De leverancier moet aangeven op zijn website, of in de licentieovereenkomst of er een model release voor elke foto beschikbaar is. V: Wat moet ik doen als ik een beeld zonder release voor een commercieel doel wil gebruiken? A: Sommige stockbureaus hebben dienstverlening op het gebied van rechten en het regelen daarvan. Zij kunnen soms speciale toestemming verkrijgen voor een bepaald gebruik, maar dat is iets dat van geval tot geval bekeken moet worden. Q: Zijn model en property releases vereist bij redactioneel gebruik van beelden? A: Over het algemeen zijn model en property releases vereist bij commercieel gebruik van beelden (bijvoorbeeld voor advertenties, promotie of marketing) maar niet voor redactioneel gebruik (zoals gebruik in nieuwsverhalen) V: Hoe zit het met items waarop een beeldmerk staat? Kan ik door de eigenaar van dat beeldmerk worden geclaimd? A: Ja, het is hetzelfde als met een model release die nodig is als er mensen zijn afgebeeld op een foto, is er een property release nodig voor het gebruik van een beeldmerk op een foto. Een beeldmerk kan een woord zijn, een vorm, dat wordt gebruikt bij het onderscheid van een product of dienst van anderen. Er kan bijvoorbeeld op een foto van een model met een fiets waarop een beeldmerk staat, een property release nodig zijn voor het afbeelden daarvan. Net als voor model releases voor personen geldt dat gerenommeerde leveranciers property relases moeten hebben als het beeld dat nodig maakt. Maar er zijn ook gevallen dat geen property release nodig is. Voor authentieke beelden van een straatscène is het niet praktisch en kan niet verlangd worden dat voor elke afgebeelde gevel van een winkel of billboard een property release is verkregen. Het is altijd het beste om te controleren of er voor een beeld een property release is en of dit van invloed is op de rechtsbescherming die bij het beeld wordt geleverd. V: Dus, afgezien van zaken met een beeldmerk, hoef ik me geen zorgen te maken over andere dingen die op het beeld staan? A: Ja, kunstwerken, zoals schilderijen en beeldhouwwerken die in beeld worden gebracht, zijn beschermd door auteursrechtelijke wetgeving. In sommige landen zijn deze wetten ook van toepassing op het afbeelden van unieke architecturale werken of gebouwen. Aanvullend hierop: sommige gebouwen, zoals het Sydney Opera House, zijn zelfs een geregistreerd beeldmerk. Een property release geeft goedkeuring voor het gebruik van een afbeelding van een auteursrechtelijk beschermd kunstwerk en biedt bescherming tegen claims over schending van het auteursrecht op het beeldmerk van gebouwen die worden afgebeeld op een foto. Het beste is om te controleren of er een property release is. Zo niet, dan kan dat betekenen dat er geen rechtsbescherming is bij het bewuste beeld. V: Zijn er redenen waarom geen rechtsbescherming wordt geboden als er een claim wordt neergelegd? A: Gewoonlijk moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan door de leverancier om rechtsbescherming te bieden aan een klant voor het geval een claim wordt ingediend. Deze worden omschreven in de voorwaarden en condities van de licentieovereenkomst van de leverancier. Het kan zijn dat de klant de leverancier binnen een bepaalde tijdslimiet in kennis moet stellen van een claim. Klanten moeten handelen in overeenstemming met de voorwaarden in de licentieovereenkomst om in aanmerking te komen voor de geboden rechtsbescherming. STOCKFOTORECHTEN.NL 4

5 Gratis beelden en Creative Commons V: Is het mogelijk om legaal gratis beelden te krijgen? A: Ja. Er zijn bronnen met gratis, legale beelden. V: Betekent dat er voor die gratis beelden geen auteursrecht bestaat? A: Nee. Auteursrecht wordt automatisch toegekend aan de maker van het beeld. De auteursrechthebbende moet nadrukkelijk verklaren dat het beeld gratis gebruikt mag worden. V: Is het mogelijk om rechtsbescherming te krijgen voor gratis, legale beelden? A: Gewoonlijk niet. Bij gratis beelden wordt doorgaans geen enkele vorm van rechtsbescherming geboden. De meeste gratis beelden worden geleverd zonder model of property releases en als er wordt geclaimd, dan zal de klant verantwoordelijk worden gehouden voor de claim. V: Zijn er nadelen verbonden aan gratis beelden? A: De kwaliteit van deze beelden kan lager zijn dan voor beelden waarvoor betaald moet worden. De gratis foto's van betere kwaliteit worden dikwijls bovenmatig veel gebruikt, de effectiviteit zwakt ook af doordat het beeld op zoveel verschillende plaatsen te zien is. Leveranciers van gratis beelden hebben waarschijnlijk ook geen inspectieproces om te zien of model of property releases nodig zijn, wat op zijn beurt weer kan leiden tot een grotere kans op het ontstaan van geschillen. V: Wat is een Creative Commons licentie? A: Creative Commons is een organisatie zonder winstoogmerk die onder die naam verscheidene licenties verspreidt. Deze licenties maken het makers van content (inclusief beelden) mogelijk te communiceren welke rechten ze zich voorbehouden en welke rechten ze vrijgeven ten behoeve van ontvangers of andere auteurs. Beperkingen bepalen of een beeld mag worden gebruikt voor persoonlijke of commerciële doeleinden, en of de fotograaf verlangt dat zijn naam erbij wordt vermeld. V: Bieden Creative Commons licenties bescherming tegen alle juridische risico's? A: Nee. Een Creative Commons licentie kent nog steeds bepaalde beperkingen voor het gebruik van een foto en bevestigt niet automatisch of de benodigde model of property releases zijn verkregen, wardoor u nog steeds aansprakelijk gesteld kunt worden ingeval van een geschil. Rechtsbescherming is niet inbegrepen bij een Creative Commons licentie, zodat bij een geschil over de afbeelding van een bepaald gebouw, beeldmerk of kunstwerk, de klant aansprakelijk kan worden gesteld. STOCKFOTORECHTEN.NL 5

6 Afwijkend en persoonlijk gebruik V: Mijn werkgever heeft me gevraagd beelden te zoeken voor een presentatie binnen het bedrijf. Moet ook voor deze beelden worden betaald? A: Ja, in de meeste gevallen wel. U moet toch betalen voor het beeld en een licentie verkrijgen voor commercieel gebruik. Er bestaan verschillende bronnen met gratis foto- en beeldmateriaal die te gebruiken zijn, maar deze beelden moeten steeds voorzien zijn van een licentie of toestemming van de auteursrechthebbende. V: Wat is het verschil tussen 'persoonlijk gebruik' en 'commercieel gebruik'? A: Persoonlijk gebruik kan over het algemeen omschreven worden als een gebruik voor een niet-commercieel doel. Voorbeelden van persoonlijk gebruik (en niet-commercieel gebruik) zijn een nieuwsbrief voor vrienden of de aankondiging van een huwelijk. Commercieel gebruik kan over het algemeen omschreven worden als gebruik voor commerciële doeleinden, promoties, endorsments, advertenties of marketing. Voorbeelden zijn het commercieel gebruik voor de website van een bedrijf, brochures, advertenties, presentaties of producten. V: Zijn er verschillende licenties nodig voor commercieel en niet-commercieel gebruik? A: Dat hangt af van de beeldleverancier. Er zijn verschillende soorten licenties beschikbaar voor commercieel en nietcommercieel gebruik. V: Moet ik beelden bestemd voor persoonlijk gebruik kopen of mag ik ze gratis gebruiken? A: U heeft een licentie nodig voor persoonlijk gebruik en voor commercieel gebruik. Er bestaan verscheidene bronnen met gratis stockbeelden en clipart die u kunt gebruiken, maar deze gratis beelden moeten nog steeds voorzien zijn van een licentie, tenzij het gebruik specifiek wordt toegestaan door een auteurswet. V: Ik heb een bedrijf, maar heb ook een persoonlijke blog waarmee ik een aantal overlappingen heb met mijn klanten. Wordt deze blog nog steeds gezien als persoonlijk? A: Zolang uw blog voor persoonlijk gebruik is en geen commercieel doel dient (zoals het vergaren van inkomsten of de promotie van commerciële diensten) moet die worden gezien als persoonlijk gebruik, zolang de site niet is bedoeld voor het behalen van financieel voordeel. Desondanks moeten de beelden nog steeds een passende licentie hebben. V: Ik heb voor mijn bedrijf op Facebook een pagina gemaakt. Wordt dat gezien als persoonlijk gebruik? A: Dit moet worden gezien als commercieel gebruik, omdat Faceboek Groepen is ontwikkeld om bedrijfsactiviteiten te promoten. Aanvullend: Facebook heeft een eigen sectie, alleen in het Engels, Protecting Other People s Rights ( waarin een aantal nadere richtlijnen staan voor gebruikers van zijn website. Vragen voor uw leverancier 1. Bent u gemachtigd om een licentie te verstrekken voor het auteursrecht? 2. Beschikt u over model en property releases voor al uw beelden? 3. Biedt u aanvullende rechtsbescherming voor het geval een geschil ontstaat? 4. Heeft u een inspectiesysteem om potentieel riskante eigendommen, beeldmerken, etc. op beelden te identificeren? Kunt u dat nader beschrijven? STOCKFOTORECHTEN.NL 6

FOTOREGELS. Uitleg en regels rondom het gebruik van foto s. Het auteursrecht. Als ik een foto koop, krijg ik dan ook de rechten op de foto?

FOTOREGELS. Uitleg en regels rondom het gebruik van foto s. Het auteursrecht. Als ik een foto koop, krijg ik dan ook de rechten op de foto? FOTOREGELS Uitleg en regels rondom het gebruik van foto s Over auteursrecht op foto s is bij consumenten wel eens onduidelijkheid. Soms kan dat tot vervelende situaties leiden voor zowel klant als fotograaf.

Nadere informatie

MARTISZ CHECKLIST AUTEURSRECHTINBREUK

MARTISZ CHECKLIST AUTEURSRECHTINBREUK MARTISZ CHECKLIST AUTEURSRECHTINBREUK Martisz Checklist Auteursrechtinbreuk Copyright 2015 Martisz Alle rechten voorbehouden 1 e versie, 2015-06-09 Adres: KvK nr: BTW nr: IBAN: BIC: Rekening nr: Tel: WhatsApp:

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. [NAAM ARCHITECT(ENBUREAU)], geboren op [ ] te [ ], wonende te [ ] aan de [ ]/ gevestigd en kantoorhoudende aan de [ ] te [ ], (ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

CAG/13/12.12/DOC.104 bijlage 1

CAG/13/12.12/DOC.104 bijlage 1 Modellicenties voor open data Versie 1.1 CAG/13/12.12/DOC.104 bijlage 1 Licentiemodellen open data v1.1 2 Inleiding In deze nota worden een aantal modellicenties voorgesteld voor het ter beschikking stellen

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

OPEN CONTENT. Wat is het en hoe kun je het gebruiken?

OPEN CONTENT. Wat is het en hoe kun je het gebruiken? pd OPEN CONTENT Wat is het en hoe kun je het gebruiken? Creative Commons laat zien welke mogelijkheden er bestaan tussen volledig auteursrecht (copyright: alle rechten voorbehouden) en het publieke domein

Nadere informatie

/// Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 5m, testdata

/// Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 5m, testdata /// Gebruiksvoorwaarden en bepalingen Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 5m, testdata Voor taken van algemeen belang GDIVlaanderen deelnemers Elke deelnemer aan GDIVlaanderen heeft toegang

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

GEBRUIKERSVOORWAARDEN GEBRUIKERSVOORWAARDEN Definities Gebruiker: geregistreerde gebruikers van de website [ondertitel.com] Bezoeker: niet geregistreerde personen die de website [ondertitel.com] bezoeken Gebruik: handelingen

Nadere informatie

Servicevoorwaarden van My-TOC

Servicevoorwaarden van My-TOC Servicevoorwaarden van My-TOC Deze Servicevoorwaarden van My-TOC zijn van kracht vanaf 1 januari 2012. Laatst aangepast: 15 september 2014. Welkom bij My-TOC! Hartelijk dank dat u onze producten en services

Nadere informatie

MODELLICENTIE OPEN DATA

MODELLICENTIE OPEN DATA / Licentie MODELLICENTIE OPEN DATA Versie 1.2 2.08.2016 Modellicentie open data 1/5 Inhoudstafel 1 Inleiding 3 2 Artikel 1. Interpretatie 3 3 Artikel 2. Definities 3 4 Artikel 3. Voorwerp van de licentie

Nadere informatie

Modellicenties Open Data. http://www.vlaanderen.be/opendata info@opendataforum.info Skype: opendataforum_ LinkedIn: Open Data Group

Modellicenties Open Data. http://www.vlaanderen.be/opendata info@opendataforum.info Skype: opendataforum_ LinkedIn: Open Data Group Modellicenties Open Data http://www.vlaanderen.be/opendata info@opendataforum.info Skype: opendataforum_ LinkedIn: Open Data Group INLEIDING In deze nota worden een aantal modellicenties voorgesteld voor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan en gebruik van DroomCraft. Door het gebruik van onze diensten verklaar je

Nadere informatie

Het doel van Instructie.nu is om gratis instructies online te zetten zodat iedereen deze kan gebruiken om te leren hoe iets moet.

Het doel van Instructie.nu is om gratis instructies online te zetten zodat iedereen deze kan gebruiken om te leren hoe iets moet. Gebruiksvoorwaarden. 1: Algemeen 2: Voorwaarden bij het bezoeken van deze website 3: Ingezonden instructies 4: Verantwoordelijkheid 5: Cookies & privacy 6: Juistheid van de instructies 7: Voorwaarden bij

Nadere informatie

gebruikersvoorwaarden

gebruikersvoorwaarden Gebruikersvoorwaarden van Aristoco International BVBA, fabrikant van Cubigo en MaxxGemak, leverancier van Cubigo NL Toestemming Als bezoeker of lid van Cubigo ga je akkoord met de onderstaande bepalingen

Nadere informatie

Auteursrecht. Wat mag wel en wat mag niet. Mr. J.J. Jorna en Rien Welman

Auteursrecht. Wat mag wel en wat mag niet. Mr. J.J. Jorna en Rien Welman Auteursrecht Mr. J.J. Jorna en Rien Welman Wat mag wel en wat mag niet fotoschool noord holland cursussen en workshops fotografie, photoshop www.fotoschoolnh.nl Auteursrecht Een foto is een kunstwerk in

Nadere informatie

Creative Commons in. Informatie voor projectleiders bij hogeronderwijsinstellingen. CC BY: Creative Commons Mountain View HQ

Creative Commons in. Informatie voor projectleiders bij hogeronderwijsinstellingen. CC BY: Creative Commons Mountain View HQ Creative Commons in SURF-projecten Informatie voor projectleiders bij hogeronderwijsinstellingen CC BY: Creative Commons Mountain View HQ 3 Creative Commons in SURF-projecten Creative Commons in SURF-projecten

Nadere informatie

Auteursrecht. Reader. Mr. J.J. Jorna en Rien Welman. Auteursrecht welmanstudio

Auteursrecht. Reader. Mr. J.J. Jorna en Rien Welman. Auteursrecht welmanstudio Mr. J.J. Jorna en Rien Welman Reader welmanstudio cursussen en workshops fotografie, photoshop en fotoreizen www.welmanstudio.nl Een foto is een kunstwerk in de zin van de Auteurswet. Iedereen die zich

Nadere informatie

Op toegang tot en gebruik van deze website van Artilan BV is deze disclaimer, alsmede het Nederlands recht van toepassing.

Op toegang tot en gebruik van deze website van Artilan BV is deze disclaimer, alsmede het Nederlands recht van toepassing. DISCLAIMER Op toegang tot en gebruik van deze website van Artilan BV is deze disclaimer, alsmede het Nederlands recht van toepassing. Klik op de link voor meer informatie over: 1. Algemeen 2. Acceptatie

Nadere informatie

Praktische gids voor het gebruik van sociale netwerksites

Praktische gids voor het gebruik van sociale netwerksites Rapport Praktische gids voor het gebruik van sociale netwerksites Je rechten en plichten eenvoudig uitgelegd Colofon Praktische gids voor het gebruik van sociale netwerksites auteur(s): Ellen Wauters,

Nadere informatie

Flexibel ter beschikking stellen van leerinhouden

Flexibel ter beschikking stellen van leerinhouden Flexibel ter beschikking stellen van leerinhouden http://www.picdiary.com/new/nyc2004-widescreen/3 Flexibel ter beschikking stellen van leerinhouden Het klassieke auteursrecht Auteursrecht in de onderwijscontext

Nadere informatie

Abonnement voor software- en serviceadviseurs van Microsoft

Abonnement voor software- en serviceadviseurs van Microsoft Abonnement voor software- en serviceadviseurs van Microsoft DOOR NAAR HET EINDE VAN DEZE AANVULLING OP DE MSPP-OVEREENKOMST (MICROSOFT PARTNER PROGRAM) TE BLADEREN EN OP DE KNOP 'AKKOORD' TE KLIKKEN, BEVESTIGT

Nadere informatie

Recht week 1 15-4-2013

Recht week 1 15-4-2013 Recht week 1 15-4-2013 Intellectueel eigendomsrecht * Uitsluitend recht van de mens op de producten van zijn denkarbeid * Geestelijk eigendom (want gaat over wat je denkt, eigenaar van eigen ideen) * een

Nadere informatie

Creative Commons Licenties. Rechtenvrije muziek, geluiden en afbeeldingen

Creative Commons Licenties. Rechtenvrije muziek, geluiden en afbeeldingen Creative Commons Licenties Rechnvrije muziek, geluiden en afbeeldingen Colofon Creative Commons Licenties auur(s): Maks vzw 2013-2014 Een publicatie van Mediawijs.be. Pleinlaan 9, 1050 Brussel mediawijs@iminds.be

Nadere informatie

A creative commons presenteert: creatieve werken. delen met anderen - een strip. door alex roberts, rebecca royer en jon phillips

A creative commons presenteert: creatieve werken. delen met anderen - een strip. door alex roberts, rebecca royer en jon phillips A creative commons presenteert: creatieve werken delen met anderen - een strip door alex roberts, rebecca royer en jon phillips A creatieve werken delen met anderen Met Creative Commons gaat voor iedereen

Nadere informatie

4. Licentie verstrekking voor gebruik van gegevens

4. Licentie verstrekking voor gebruik van gegevens 1. Doel Resourcedin is een online matching platform voor professionele dienstverlening in Nederland. Het platform biedt de mogelijkheid voor detacheringsbureau s, ZZP ers en andere professionele dienstverleners

Nadere informatie

nadere toelichting op het programma.

nadere toelichting op het programma. nadere toelichting op het programma. CheckZis CheckZis is de plek waar mensen hun projecten starten. daarom wil CheckZis mensen helpen en inspireren. dat doen we met praktische en inspirerende Lijsten.

Nadere informatie

Toelichting op de licentieovereenkomst van DANS

Toelichting op de licentieovereenkomst van DANS Toelichting op de licentieovereenkomst van DANS >>> Het onderstaande is een toelichting op de licentie-overeenkomst die altijd wordt afgesloten met DANS wanneer een dataset in EASY wordt gedeponeerd. Door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS connectedcare services b.v. Hogestraat 54 6953 AW Dieren 085-7739903 contact@connectedcare.nl www.connectedcare.nl ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS In dit document zijn de algemene voorwaarden

Nadere informatie

KVK BTW NL B01B

KVK BTW NL B01B WWW.FOSCOFOTOGRAFIE.NL FOSCOFOTOGRAFIE@HOTMAIL.COM KVK 63979721 BTW NL218916012B01B Deze algemene voorwaarden genoemd Algemene Voorwaarden Foscofotografie zijn opgemaakt door Lotte van Alderen. Hierna

Nadere informatie

Google geeft zichzelf vrijbrief op publiek maken van ieders email en documenten.

Google geeft zichzelf vrijbrief op publiek maken van ieders email en documenten. Google geeft zichzelf vrijbrief op publiek maken van ieders email en documenten. Google heeft in haar eigen service voorwaarden regels opgenomen die het haar mogelijk maken ieders data (die gebruik maakt

Nadere informatie

omhoog dat u dit niet merkt is hoogstens normaal, daar de koeling daarvoor zorg draagt, doch het kleppenhuis word meer dan 100 heter en onze Halo

omhoog dat u dit niet merkt is hoogstens normaal, daar de koeling daarvoor zorg draagt, doch het kleppenhuis word meer dan 100 heter en onze Halo Deze website wordt onderhouden door Halo- Europe.com en de site Halo-Benelux.com Afdeling van Inoviniti Van den Bergh G.C.V.,Hogenstraat 10a 3440 Zoutleeuw, met als rechtbank van Koophandel te Leuven.

Nadere informatie

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden Algemene verkoopsvoorwaarden Deze website wordt beheerd door Tickoweb bvba. Door deze website te bezoeken of te gebruiken stemt u in met de voorwaarden van het online verkoops- en privacybeleid van Tickoweb,

Nadere informatie

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN Welkom bij de applicatie e-coupons van Beneficio by Edenred Belgium 1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN GELIEVE DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DEZE APPLICATIE AANDACHTIG TE LEZEN We vragen u deze Algemene

Nadere informatie

Patiënt Intelligence Panel Limited ("wij", "ons" of "onze") is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy.

Patiënt Intelligence Panel Limited (wij, ons of onze) is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Patiënt Intelligence Panel Limited, Privacy Policy 1 Inleiding Patiënt Intelligence Panel Limited ("wij", "ons" of "onze") is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Dit privacy-beleid

Nadere informatie

Servicevoorwaarden van Simplintho

Servicevoorwaarden van Simplintho Servicevoorwaarden van Simplintho Laatst aangepast: 28 februari 2016 Welkom bij Simplintho! Hartelijk dank dat u onze producten en services ( Services ) gebruikt. De Services worden geleverd door Simplintho

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST 1 LICENTIEOVEREENKOMST De ondergetekenden: AntrAciet gevestigd aan de Franseweg 80 te Elst, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 24450322 en ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Harmanda Wapstra fotografie.

Algemene voorwaarden Harmanda Wapstra fotografie. Algemene voorwaarden Harmanda Wapstra fotografie. Bedrijfsgegevens Handelsnaam: Harmanda Wapstra Fotografie Kvk nr: 68484879 BTW-nr: NL210086051 Rekening nummer: NL65 INGB 0652 9528 95 1. Algemeen 1. Deze

Nadere informatie

Geheimhoudingsovereenkomst

Geheimhoudingsovereenkomst Dit is een voorbeeld geheimhoudingsovereenkomst (NDA) zoals gegenereerd met de NDA generator van ICTRecht: www.ndagenerator.nl In dit voorbeeld wordt een NDA gesloten in verband met een nieuwe internetdienst

Nadere informatie

Verenigde Naties - Universele verklaring van de rechten van de mens (1948)

Verenigde Naties - Universele verklaring van de rechten van de mens (1948) Auteursrecht Auteursrecht is een, via de wet geregeld, recht dat jou als maker van een creatief werk (bijvoorbeeld film, tekst, muziek, foto s) toekomt om te bepalen wat een ander wel en niet met jouw

Nadere informatie

Deze voorwaarden gelden voor alle geleverde diensten, aanbiedingen en iedere overeenkomst.

Deze voorwaarden gelden voor alle geleverde diensten, aanbiedingen en iedere overeenkomst. Algemene voorwaarden Disclaimer De informatie op mijn website is met zorgvuldigheid samengesteld. Typisch-M wijst alle aansprakelijkheid voor onvolkomenheden, onjuistheden en de gevolgen hiervan af. Aan

Nadere informatie

Spelregels fotowedstrijd #DeVerliefdeCamera

Spelregels fotowedstrijd #DeVerliefdeCamera Spelregels fotowedstrijd #DeVerliefdeCamera SPELREGELS Deze spelregels zijn van toepassing op de fotowedstrijd #DeVerliefdeCamera, (verder te noemen: de fotowedstrijd ) van het Stedelijk Museum Amsterdam

Nadere informatie

SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE 1. VERLENING VAN LICENTIE

SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE 1. VERLENING VAN LICENTIE SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE LEES DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE ("OVEREENKOMST") ZORGVULDIG DOOR. DEZE VOORWAARDEN BEPALEN HOE DE SOFTWARE

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u izi4u.com bestaat uit verscheidene websites en webpagina's die worden onderhouden door Electronic Gallery n.v. of door haar gelieerde bedrijven (zoals Ekivita) -

Nadere informatie

Nieuwsflits praktijkgroep Technologie, Media & Entertainment

Nieuwsflits praktijkgroep Technologie, Media & Entertainment Nieuwsflits praktijkgroep Technologie, Media & Entertainment Geachte heer, mevrouw, Hierbij ontvangt u de 4 e nieuwsflits van onze praktijkgroep Technologie, Media en Entertainment. Met deze digitale nieuwsflits

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over spam (FAQ s)

Veel gestelde vragen over spam (FAQ s) Veel gestelde vragen over spam (FAQ s) Het Nederlandse verbod op spam wordt uitgebreid. Dit zijn ongevraagde elektronische berichten (via mail, sms, fax en automatische oproepsystemen) met een commercieel,

Nadere informatie

Intellectueel eigendom en software. Voor de digitale economie

Intellectueel eigendom en software. Voor de digitale economie Intellectueel eigendom en software Voor de digitale economie Intellectueel eigendom is een verzamelnaam voor een aantal rechten op zogenaamde voortbrengselen van de menselijke geest, zoals een schilderij,

Nadere informatie

Hulp voor uitvinders. Bescherm uw ideeën Patentgeschiedenis Vooraf de aanvraag Is het een creatieve uitvinding? Verkrijgen van een patent

Hulp voor uitvinders. Bescherm uw ideeën Patentgeschiedenis Vooraf de aanvraag Is het een creatieve uitvinding? Verkrijgen van een patent Hulp voor uitvinders Pag. 1 Pag. 2 Pag. 3 Pag. 4 Pag. 5 Bescherm uw ideeën Patentgeschiedenis Vooraf de aanvraag Is het een creatieve uitvinding? Verkrijgen van een patent Bescherm uw ideeën Wanneer u

Nadere informatie

PRAKTISCH VERMISTE, GEVONDEN OF ACHTERGELATEN DIEREN - WETGEVING. www.licg.nl over houden van huisdieren

PRAKTISCH VERMISTE, GEVONDEN OF ACHTERGELATEN DIEREN - WETGEVING. www.licg.nl over houden van huisdieren PRAKTISCH VERMISTE, GEVONDEN OF ACHTERGELATEN DIEREN - WETGEVING l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n over houden van huisdieren Dieren leiden soms hun

Nadere informatie

Naamsvermelding NietCommercieel - GelijkDelen 2.0

Naamsvermelding NietCommercieel - GelijkDelen 2.0 Creative Commons Licentie Attribution NonCommercial ShareAlike, Draft belgian version (dutch) 11/10/2004 Naamsvermelding NietCommercieel - GelijkDelen 2.0 CREATIVE COMMONS CORPORATION IS GEEN ADVOCATENKANTOOR

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Datingsites 2014

Algemene Voorwaarden Datingsites 2014 Algemene Voorwaarden Datingsites 2014 Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de SER Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg en treden in werking

Nadere informatie

Bijlage 1 behorend bij de Algemene Voorwaarden Caresharing: Acceptable use policy

Bijlage 1 behorend bij de Algemene Voorwaarden Caresharing: Acceptable use policy Bijlage 1 behorend bij de Algemene Voorwaarden Caresharing: Acceptable use policy Colofon Document : Acceptable Use Policy (AUP) Service : Caresharing Leverancier : CareSharing B.V. Versie: : 2.0 Datum

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van toepassing op diensten door NewFunding B.V.

Algemene Voorwaarden van toepassing op diensten door NewFunding B.V. Algemene Voorwaarden van toepassing op diensten door NewFunding B.V. Versie 3.2 1. Definities 1. Algemene Voorwaarden: deze voorwaarden zoals op de Website gepubliceerd en bij de Kamer van Koophandel zijn

Nadere informatie

Taak 1.4.12 Machnie Inhoud

Taak 1.4.12 Machnie Inhoud Taak 1.4.12 Machnie Inhoud Taak 1.4.12 Machnie... 1 Inhoud... 1 Inleiding... 2 Waarom deze e-mail?... 3 Wat zijn auteursrechten en waar gelden ze voor?... 3 Auteursrecht... 3 Citaatrecht... 4 Fair use...

Nadere informatie

Uitwerking Case Social media-kanalen

Uitwerking Case Social media-kanalen Uitwerking Case Social media-kanalen Naam: Lorianne Hooijmans & Dennis Langeveld Docent: Isolde Sprenkels Groep: B13 1. Facebook Facebook kent de meeste gebruikers op social media. De gebruikers gebruiken

Nadere informatie

Muziek in films. Het gebruik van rechten vrij muziek in films

Muziek in films. Het gebruik van rechten vrij muziek in films Muziek in films Het gebruik van rechten vrij muziek in films Waar gaan wij het over hebben? Disclaimer Uitgangspunten Wat is het probleem? Welke mogelijkheden zijn er? De oplossingen Demo: Hoe vind en

Nadere informatie

Licentieovereenkomst betreffende knowhow

Licentieovereenkomst betreffende knowhow Licentieovereenkomst betreffende knowhow Snijders Advocaten Vughterweg 74 5211 CM s-hertogenbosch Contactpersoon: Bart Huijs M: 06 51 62 35 02 E: bhuijs@snijders-advocaten.nl Disclaimer - Deze modelcontracten

Nadere informatie

Voorwaarden StucGoed webpagina

Voorwaarden StucGoed webpagina Voorwaarden StucGoed webpagina Samenvattend Aan het gebruik van een StucGoed webpagina kan geen enkel recht worden ontleend. Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van jouw webpagina. Op StucGoed.nl

Nadere informatie

1 Beleidsregels inzake gebruik Woord- en Beeldmerk

1 Beleidsregels inzake gebruik Woord- en Beeldmerk 1 Beleidsregels inzake gebruik Woord- en Beeldmerk 1.1 Uitgangspunten 1. Het Woord en Beeldmerk SnelStart is officieel gedeponeerd in het Merkenregister voor de Benelux landen 2. Het gebruik van het Woord-

Nadere informatie

RONDE TAFEL SESSIE COOKIEWETGEVING

RONDE TAFEL SESSIE COOKIEWETGEVING RONDE TAFEL SESSIE COOKIEWETGEVING WELKOM! Copyright 2012, iprospect, Inc. All rights reserved. PROGRAMMA 10.00-10.15 Voorstelrondje & individuele verwachtingen 10.15-11.00 De cookiewet in de praktijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het gebruik van Med-Pack

Algemene voorwaarden voor het gebruik van Med-Pack Algemene voorwaarden voor het gebruik van Med-Pack Medline International Germany GmbH, Wilhelm-Sinsteden-Straße 5-7, 47533 Kleve (hierna Medline genoemd) biedt haar klanten het gebruik van de onlineservice

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities EINDGEBRUIKER OVEREENKOMST FIORATO EINDGEBRUIKER OVEREENKOMST FIORATO VERSIE 1 OKTOBER 2013 Fiorato (de applicatie ) is een applicatie voor computers, iphone en Android en is bedoeld om jou te helpen jezelf

Nadere informatie

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties,

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, geluidsfragmenten e.d.) is eigendom van ThiemeMeulenhoff, tenzij

Nadere informatie

Disclaimer Bank Insinger de Beaufort

Disclaimer Bank Insinger de Beaufort Disclaimer Bank Insinger de Beaufort 1. Toepasselijkheid Deze voorwaarden ( de Disclaimer") zijn van toepassing op elk bezoek aan en gebruik van de website ("de Website") van Bank Insinger de Beaufort

Nadere informatie

Voorwaarden: ARTIKEL 1 Definities Aanbieder Afspraak: Algemene Voorwaarden: Beloning: Contract: Gedragscode Linkd: Promotiemateriaal

Voorwaarden: ARTIKEL 1 Definities Aanbieder Afspraak: Algemene Voorwaarden: Beloning: Contract: Gedragscode Linkd: Promotiemateriaal Voorwaarden: ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieder: aanbieder(s) van Producten met wie Linkd op enig moment samenwerkt, zoals omschreven in de Overeenkomst.

Nadere informatie

Vertaling Terms & Conditions Memosyne Ltd.

Vertaling Terms & Conditions Memosyne Ltd. Vertaling Terms & Conditions Memosyne Ltd. DISCLAIMER De thans voor u liggende Nederlandse vertaling van de Terms & Conditions van Memesyne Ltd. is slechts bedoeld om het lezen van de oorspronkelijke Terms

Nadere informatie

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN").

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: CIRAN). GEBRUIKSOVEREENKOMST Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN"). Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: "Voorwaarden")

Nadere informatie

Auteursrecht voor Wikipedianen. WCN 2013 Sjo Anne Hoogcarspel Klos Morel Vos & Schaap

Auteursrecht voor Wikipedianen. WCN 2013 Sjo Anne Hoogcarspel Klos Morel Vos & Schaap Auteursrecht voor Wikipedianen WCN 2013 Sjo Anne Hoogcarspel Klos Morel Vos & Schaap Internationale regelingen Nederlandse boekverkopers miljoenen verdienen omdat de Fransen vlug van geest zijn (Voltaire)

Nadere informatie

NUTRITION HOME HOME NUTRITION YOUR BUSINESS HOME EUROPESE WEBSITE BELEID VOOR AMWAY BUSINESS OWNERS NUTRITION

NUTRITION HOME HOME NUTRITION YOUR BUSINESS HOME EUROPESE WEBSITE BELEID VOOR AMWAY BUSINESS OWNERS NUTRITION NUTRITION NUTRITION NUTRITION EUROPESE WEBSITE BELEID VOOR AMWAY BUSINESS OWNERS EUROPESE WEBSITE BELEID VOOR AMWAY BUSINESS OWNERS Om de naamsbekendheid van Amway, de Amway producten en de Zakelijke Mogelijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Paiq.nl. d.d

Algemene voorwaarden Paiq.nl. d.d Algemene voorwaarden Paiq.nl d.d. 2015 1 28 Deze algemene voorwaarden zijn gebaseerd op de klantvriendelijke tweezijde voorwaarden welke met de Consumenten Bond overeen zijn gekomen. ARTIKEL 1 - Definities

Nadere informatie

Inleiding, toelichting... 2. Algemene bepalingen... 2. Artikel 1: Begripsbepalingen... 2. Artikel 2: Reikwijdte... 3. Artikel 3: Doel...

Inleiding, toelichting... 2. Algemene bepalingen... 2. Artikel 1: Begripsbepalingen... 2. Artikel 2: Reikwijdte... 3. Artikel 3: Doel... PRIVACYREGLEMENT REGIORECHT ANTI-FILESHARINGPROJECT INHOUD Inleiding, toelichting... 2 Algemene bepalingen... 2 Artikel 1: Begripsbepalingen... 2 Artikel 2: Reikwijdte... 3 Artikel 3: Doel... 3 Rechtmatige

Nadere informatie

Wanneer u zich houdt aan bovengenoemde bepalingen, hebt u het recht een onbeperkt aantal kopieën van de Software te gebruiken.

Wanneer u zich houdt aan bovengenoemde bepalingen, hebt u het recht een onbeperkt aantal kopieën van de Software te gebruiken. Softwarelicentieovereenkomst van d-basics LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG. DOOR DE SOFTWARE TE INSTALLEREN EN TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN UIT DEZE OVEREENKOMST. ALS U NIET AKKOORD

Nadere informatie

Steden omvormen voor een betere kwaliteit van leven bevorderen van samenwerking door Living Labs. Deel 6: LEVER

Steden omvormen voor een betere kwaliteit van leven bevorderen van samenwerking door Living Labs. Deel 6: LEVER Steden omvormen voor een betere kwaliteit van leven bevorderen van samenwerking door Living Labs Deel 6: LEVER 1 Samenvatting Nadat je gefocused hebt op de thema s en geformuleerde oplossingen, zijn de

Nadere informatie

IPR regelingen binnen het STEVIN-programma

IPR regelingen binnen het STEVIN-programma In deze figuur is getracht informatiestromen (zwarte lijnen) en de overeenkomsten die moeten worden afgesloten (oranje pijlen) naast elkaar te leggen. Binnen een STEVINproject (gesymboliseerd door het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Zelfhulpprogramma VerbeterJeRelatie en webshop

Algemene Voorwaarden Zelfhulpprogramma VerbeterJeRelatie en webshop Algemene Voorwaarden Zelfhulpprogramma VerbeterJeRelatie en webshop Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende het gebruik van de Multipharma website en privacy beleid.

Algemene voorwaarden betreffende het gebruik van de Multipharma website en privacy beleid. Algemene voorwaarden betreffende het gebruik van de Multipharma website en privacy beleid. Multipharma C.V.B.A. ("Multipharma") Square Marie Curie 30 B-1070 Brussel BTW BE 0866.855.346 Verantwoordelijke

Nadere informatie

Nieuwsflits praktijkgroep Technologie, Media en Entertainment

Nieuwsflits praktijkgroep Technologie, Media en Entertainment Nieuwsflits praktijkgroep Technologie, Media en Entertainment Geachte heer, mevrouw, Hierbij ontvangt u de 3 e nieuwsflits van onze praktijkgroep Technologie, Media en Entertainment. Met deze digitale

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JOINjoin

Algemene Voorwaarden JOINjoin Algemene Voorwaarden JOINjoin 1 Algemeen 1.1 JOINjoin organiseert events voor alleenstaanden en mensen die hun vriendenkring uit willen bereiden. 1.2 Deelname aan events is mogelijk nadat je je hebt aangemeld

Nadere informatie

Algemeen. Copyright (auteursrecht) / Intellectuele eigendomsrechten

Algemeen. Copyright (auteursrecht) / Intellectuele eigendomsrechten LEES DEZE MEDEDELING AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE SITE GEBRUIKT. HIERIN WORDT HET GEBRUIK GEREGELD DAT U MAAKT VAN DE SITE EN AL HET MATERIAAL OP DE SITE. Algemeen Door toegang te zoeken tot de site accepteert

Nadere informatie

Open Data bij de Vlaamse overheid. 19 juni 2015

Open Data bij de Vlaamse overheid. 19 juni 2015 Open Data bij de Vlaamse overheid 19 juni 2015 Open Data in Vlaanderen Anno 2015 Strategisch Inhoudelijk Open Data Raamwerk 4 sporen Juridisch Technisch 2012 2013 2014 2015 2016 VIP projecten Coördinatiecomité

Nadere informatie

Privacy beleid. Algemeen

Privacy beleid. Algemeen Privacy beleid Algemeen In dit Privacy beleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonsgegevens om de websites van JaMa Media, zoals Mijnkoopwaar

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven

Algemene Voorwaarden Bedrijven Algemene Voorwaarden Bedrijven Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden Bedrijven... 1 Algemeen... 2 Definities... 2 Toepassing... 2 Aansprakelijkheid... 3 Overmacht... 4 Huurovereenkomsten... 4 Plaatsing...

Nadere informatie

REPARTITIEREGLEMENT StOP NL

REPARTITIEREGLEMENT StOP NL REPARTITIEREGLEMENT StOP NL Overwegingen I. StOP NL heeft ten doel het op doelmatige wijze behartigen en bevorderen van de belangen van Producenten van Filmwerken en hun rechtverkrijgenden, in het bijzonder

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden van XtraMath

Gebruiksvoorwaarden van XtraMath Gebruiksvoorwaarden van XtraMath Lees de volgende Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door. Als u zich registreert voor een XtraMath account, erkent u dat u de volgende Algemene voorwaarden heeft gelezen en

Nadere informatie

VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK van door het museum VERSTREKTE REPRODUCTIES

VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK van door het museum VERSTREKTE REPRODUCTIES VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK van door het museum VERSTREKTE REPRODUCTIES 1. Gebruiksvergoeding Bij openbaarmaking van afbeeldingen uit de collecties van het museum wordt een gebruiksvergoeding berekend volgens

Nadere informatie

Advertentie voorwaarden op de StaySu website. www.staysu.info

Advertentie voorwaarden op de StaySu website. www.staysu.info Advertentie voorwaarden op de StaySu website www.staysu.info Voorwaarden Lees deze algemene voorwaarden nauwkeurig door voordat u gebruik maakt van StaySu. Het gebruik maken van de diensten van StaySu

Nadere informatie

iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf die:

iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf die: Algemene voorwaarden Consumenten Definities Hoorndeals: de vennootschap onder firma Hoorndeals, Hoorndeals V.O.F., statutair gevestigd te (1689WD) Zwaag, aldaar kantoorhoudende aan de Wierdijk 119. Hoorndeals

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Datingsites 2014

Algemene Voorwaarden Datingsites 2014 COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG Algemene Voorwaarden Datingsites 2014 SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Algemene Voorwaarden Datingsites 2014 AV CZ / 140 Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer Luxdeco, handelsnaam toebehorende aan de bvba Maxideco. Brusselsesteenweg 389/102 2800 Mechelen BTW BE 476867836 Telefoon 0489/777712 Email

Nadere informatie

1.2. Afwijking van deze voorwaarden hebben slechts gelding met een door een bevoegd persoon van Q1hosting ondertekend schrijven.

1.2. Afwijking van deze voorwaarden hebben slechts gelding met een door een bevoegd persoon van Q1hosting ondertekend schrijven. Algemene voorwaarden 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, dienst, overeenkomst en rechtsbinding tussen het webhosting bedrijf Q1hosting ingeschreven bij de kamer van koophandel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1. Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden. 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1 De Algemene Voorwaarden van HousingSpots zijn van toepassing op iedere overeenkomst tot bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of volgende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Boom uitgevers Amsterdam BV (consumenten)

Algemene voorwaarden Boom uitgevers Amsterdam BV (consumenten) Algemene voorwaarden Boom uitgevers Amsterdam BV (consumenten) Deze algemene voorwaarden gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel en zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen

Nadere informatie

SBS BROADCASTING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PROGRAMMA PARTICIPATIE 2015. Inhoudsopgave

SBS BROADCASTING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PROGRAMMA PARTICIPATIE 2015. Inhoudsopgave Kijk voor meer informatie op: WWW.ADVERTERENBIJSBS.NL SBS BROADCASTING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PROGRAMMA PARTICIPATIE 2015 Inhoudsopgave 1. Het Programma 2. Participatie aan het Programma 3. Productie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden VrijwilligersVacaturebank.nl - Gebruikers

Algemene Voorwaarden VrijwilligersVacaturebank.nl - Gebruikers Algemene Voorwaarden VrijwilligersVacaturebank.nl - Gebruikers In dit document zijn de algemene voorwaarden van Stichting VrijwilligersVacaturebank beschreven. De algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Veilig een huis kopen in Spanje

Veilig een huis kopen in Spanje Veilig een huis kopen in Spanje Het Ministerie van Publieke Werken, Transport en Huisvesting heeft, in samenwerking met de Spaanse Vereniging van vastgoed- en commerciële administrateurs, een korte, eenvoudige

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

1. Betalings- en algemene voorwaarden inspearit

1. Betalings- en algemene voorwaarden inspearit 1. Betalings- en algemene voorwaarden inspearit De facturering vindt plaats per periode van 4 weken op basis van daadwerkelijk bestede uren. De betalingstermijn die inspearit hanteert is 30 dagen. 1. Uitvoering

Nadere informatie

EUROPESE WEBSITE BELEID VOOR AMWAY BUSINESS OWNERS

EUROPESE WEBSITE BELEID VOOR AMWAY BUSINESS OWNERS EUROPESE WEBSITE BELEID VOOR AMWAY BUSINESS OWNERS 1 EUROPESE WEBSITE BELEID VOOR AMWAY BUSINESS OWNERS Om de naamsbekendheid van Amway, de Amway producten en de Zakelijke Mogelijkheid van Amway te vergroten

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT.

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. HIERIN WORDEN DE VOORWAARDEN BESCHREVEN VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE. Algemeen Deze website (exclusief

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie