VIERDE WERELD. Beste lezers,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VIERDE WERELD. Beste lezers,"

Transcriptie

1 december 2008 nr 123 VIERDE WERELD Beste lezers, Foto Mona van den Berg Veel dynamisme in het nieuwe team van volontairs van ATD Vierde Wereld Nederland. In dit nummer komen drie van hen aan het woord. Verder zullen jullie het aanmoedigende verhaal van Jack s garden ontdekken. In een context waarin de kloof tussen arm en rijk toeneemt en wij steeds alerter moeten zijn op het respecteren van de mensenrechten, is dynamisme van nog meer mensen nodig! De nieuwe publicaties en foto-expositie van de beweging zijn een middel om hen aan te spreken. Wij hopen u via dit nummer te enthousiasmeren om er gebruik van te maken! Christine Béhain ATD Vierde Wereld, een internationale beweging Zowel in de arme als in de rijke landen worden mensen uitgesloten vanwege de diepe armoede waarin zij leven, soms al generaties lang. Joseph Wresinski ( ), een Franse priester, zelf in grote armoede geboren en opgegroeid, heeft in 1957 in Noisy-le-Grand (Frankrijk) met 250 zeer arme en dakloze gezinnen een vereniging opgericht met als hoofddoel: de extreme armoede teniet te doen. Deze vereniging is uitgegroeid tot de internationale beweging ATD Vierde Wereld. Wij zijn ervan overtuigd dat de eersten die tegen armoede strijden, de armsten zélf zijn. Hun streven naar een menswaardig bestaan dienst gerespecteerd te worden door allereerst aan hen te vragen wat daarvoor nodig is. De beweging ATD Vierde Wereld brengt mensen van uiteenlopende levensbeschouwingen en verschillende politieke richtingen samen. De actie van de beweging steunt op de armsten, op volontairs (met minimumloon werkend voor de beweging) die overal in de wereld deelnemen aan het leven van de armsten, én op duizenden medestanders die in alle lagen van de samenleving op uiteenlopende wijze de aandacht vestigen op de armsten als medeburgers.

2 Het geheim van een nieuwe wereld Interview met Ingrid Hutter Ingrid Hutter is volontaire van de beweging ATD Vierde Wereld sinds Ze is 53 jaar en woont en werkt op dit moment in Den Haag. Zij heeft acht jaar in de Verenigde Staten gewoond, waarvan bijna vier jaar in een extreem arme wijk in New Orleans, waar geweld en racisme aan de orde van de dag waren. Na terugkomst in Nederland schreef ze een boek over haar ervaringen. Hoe kwam je bij ATD Vierde Wereld terecht? In de tijd dat ik nog onderwijzeres was op een basisschool, bezocht ik de internationale broedergemeenschap in Taizé, Frankrijk. Daar heb ik uiteindelijk anderhalf jaar gewoond. Ik kwam er in contact met de Vierde Wereld Beweging. Ik werd erg met mijn neus gedrukt op het feit dat veel mensen in armoede leven. Hoewel ik daar altijd wel mee bezig was geweest, wilde ik me vanaf dat moment graag helemaal inzetten voor een betere wereld. In het begin deed ik dat vooral omdat ik vond dat het bestaan van extreme armoede onrecht was. Mijn standpunt is op dat punt inmiddels veranderd. Ik zie nu in dat er veel onwetendheid is. Mensen die in armoede leven worden vaak slecht gekend door de rest van de samenleving en omgekeerd. Wanneer mensen van verschillende achtergronden elkaar écht ontmoeten en leren kennen, brengt dat verandering teweeg bij iedereen. Een andere kijk op de werkelijkheid. Je hebt acht jaar in de VS gewoond, waaronder in New Orleans. Waarom? Père Joseph Wresinski, de stichter van de Vierde Wereld beweging, heeft me gevraagd om daarheen te gaan, om er voor twee jaar met Caritas te wonen en te werken. Caritas is een kleine gemeenschap katholieke vrouwen van verschillende rassen, opgericht in de jaren 50, toen het mensen van verschillende rassen nog verboden was samen te leven. Ik werkte er met hen in een heel arme wijk, waar vooral Afro- Amerikanen woonden. Het mooie van werken in een ander land is dat alles er nieuw is. Zo heb je meer kans om ook de allerarmsten op een meer onbevooroordeelde manier te leren kennen dan in je eigen land. Ik leerde zien dat armoede overal ter wereld dezelfde uitwerking heeft op mensen, ook al zijn de omstandigheden heel anders. Na die twee jaar ben ik naar New Orleans verhuisd om er een project in naam van de Vierde Wereld beweging te beginnen. Waarom heb je jouw belevenissen in New Orleans beschreven in een boek? Ik schrijf in mijn boek over de tijd die ik, samen met andere volontairs, in een van de armste wijken van New Orleans, de Irish Channel, doorbracht. De mensen woonden daar in erbarmelijke omstandigheden en verdrukking. Het waren ingrijpende jaren in mijn leven waarin ik veel heb meegemaakt en geleerd. Ik heb mensen leren kennen die, ondanks de erbarmelijke levensomstandigheden en schijnbaar uitzichtloze situaties, een onverwoestbare levenskracht hadden. Een kracht die zich altijd weer naar het licht wist te keren. In New Orleans woonde en werkte ik samen met andere volontaires met wie ik dagelijks tijd nam om de bijbel te lezen en samen te bidden. De bijbelverhalen kregen in die context een nieuwe betekenis voor me. Dat alles wil ik doorgeven. 2

3 Is de Vierde Wereld beweging een Christelijke beweging? Nee. Père Joseph, die zelf priester was, heeft altijd gezegd dat de armsten overal ter wereld de behoefte en het recht hebben om in het middelpunt van alle geloofsovertuigingen te staan. En dat álle mensen het recht hebben om ondanks alle verschillen toch één te zijn. Tegelijkertijd heeft hij de volontairs altijd aangemoedigd om hun eigen overtuiging ten volle te beleven én die te laten bevragen en veranderen door het leven van en met de armsten. En dat is precies wat ik gedaan heb in mijn boek, dat Het geheim van een nieuwe wereld heet. Wat bedoel je met een nieuwe wereld? In de laatste brief die père Joseph voor zijn overlijden schreef aan de volontairs, schreef hij: Ik ben ervan overtuigd dat de armsten, verbonden aan onze gemeenschap, de geboorte van een nieuwe wereld mogelijk kunnen maken; een wereld die ieder van ons diep in zichzelf draagt, maar waarvan de meesten van ons het geheim niet meer kennen. Dat intrigeerde mij enorm. Wat je in een arme wijk ziet, is het tegendeel van het beeld van een nieuwe wereld. Ik ben in mijn boek op zoek gegaan naar wat père Joseph met zijn uitspraak zou kunnen bedoelen. Dus het boek is een zoektocht? Het is onderdeel van mijn eigen zoektocht. Spiritualiteit is voor mij erg belangrijk. Ik wil het meest wezenlijke vinden van de mens, dan kom je verder. In New Orleans heb ik liefde en hoop gezien, en dat ieder mens waarde heeft. Juist de allerarmsten zijn een weg naar verandering. Het feit dat mensen in armoede leven, gaat ook ons aan. Maar het is makkelijk om dat weg te duwen. Ik heb leren zien dat je leven verbinden met mensen die zich aan de rand van onze samenleving bevinden een spirituele weg kan zijn. Ik ben er zeker van dat de armsten ons de weg kunnen wijzen naar de nieuwe wereld, in en buiten onszelf, als we samen met hen op weg durven gaan. 17,50 + 2,20 porto. Bestellen op p. 8! Tip: Nodig Ingrid Hutter uit voor een inspirerende lezing in uw vriendenkring of vereniging. Bij voorkeur op wo-do-vr. Contact: NIEUW! Vierde Wereld Verkenningen 16 Verenigde Naties werken aan richtlijnen over mensenrechten en extreme armoede In december van dit jaar wordt de zestigste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens gevierd, die in het teken staat van het thema waardigheid en gerechtigheid voor ieder van ons. De respectering van de mensenrechten voor iedereen is 60 jaar na de Universele Verklaring nog geen vanzelfsprekendheid. Vooral mensen in extreme armoede worden geconfronteerd met problemen van grote omvang. In het onlangs aangenomen document Ontwerp-Richtlijnen betreffende extreme armoede en mensenrechten van de Subcommissie voor de mensenrechten van de Verenigde Naties wordt dit erkend. De richtlijnen stellen dat extreme armoede en sociale uitsluiting de menselijke waardigheid grondig aantasten. Extreme armoede vereist een mensenrechtenbenadering en mag niet overgelaten worden aan liefdadigheid of humanitaire hulp. Alle staten en de internationale gemeenschap worden opgeroepen de naleving van de in de Ontwerp- Richtlijnen omschreven rechten te verzekeren voor met name degenen die door extreme armoede worden getroffen. Vierde Wereld Verkenningen 16 omvat de Nederlandse vertaling van deze Ontwerp-Richtlijnen. Bestellen op p. 8 voor 2 + 0,90 porto. 3

4 BONJOUR! HALLO! Arnaud Mouquet en Amandine Herpe maken sinds september deel uit van het team van zes volontairs vaste medewerkers van ATD Vierde Wereld in Nederland. Ze stellen zich graag voor! Foto s Mona van den Berg Ik ben 34 jaar geleden in Grenoble (Frankrijk) geboren en kreeg de naam Arnaud. Mijn zus en ouders wonen nog steeds in die streek. Ik haalde een diploma boekhouden, maar dat is intussen lang geleden en ik heb er niet echt iets mee gedaan. Na wat werken links en rechts, was ik lang bordenwasser in restaurants in Engeland, waar ik uiteindelijk de kans kreeg om te leren koken. Na vier jaar koos ik ervoor om uit dat beroep te stappen, want ik vond er vaak teveel business en te weinig respect voor de werknemers. Ik heb ook het geluk gehad enkele grote reizen te kunnen maken in Europa, Afrika en Zuid-Amerika; soms enkele dagen, soms enkele jaren. Sinds september 2004 ben ik volontair. Ik heb de beweging ATD Vierde Wereld ontdekt op mijn zoektocht om mijn doen en laten in overeenstemming te brengen met mijn visie. Ik kon niet meer verder klimmen in een persoonlijke carrière en anderen aan de rand van de weg laten staan. Ik kan geen onrecht en respectloosheid verdragen. Ik vind dat niemand over een ander mag oordelen zonder die persoon en diens situatie grondig te kennen. Kennen om actie te voeren en me aan te sluiten bij hen die zich dagelijks sterk maken tegen de ellende. mijn steentje bijdragen en voor zover ik kan een steun zijn voor de mensen die in stilte vaak fantastische gebaren van solidariteit stellen; anderen in beweging brengen : dat alles motiveert me sinds mijn eerste ontmoeting met heel arme mensen in onze rijke landen. Ik wens het anderen ook toe. De afgelopen vier jaar heb ik met verschillende teams in Frankrijk meegewerkt: in Pierrelaye, Rennes, Bordeaux. De laatste twee jaar was ik in Noisy-le-Grand werkzaam bij een bedrijf, opgericht door de beweging als pilotproject. Er werd nagedacht over en geëxperimenteerd met welke arbeidsvoorwaarden noodzakelijk zijn om met elke mens rekening te houden. Ik ben blij om nu met Amandine voor enkele jaren in Nederland te zijn. Zachtjes aan zullen we het land, de cultuur, de taal, de bevolking leren kennen. We volgen nu een intensieve taalcursus en op t Zwervel help ik mee met het reilen en zeilen. Ik zal ook meedoen in het team dat in 2009 de Vierde Wereld Forumdagen opstart. 4

5 Ik geloof dat we er zullen in slagen om samen met anderen ontmoetingsplekken te scheppen waar gebouwd wordt aan een rechtvaardiger samenleving die ieder als volwaardig acteur beschouwt. Laten we samenkomen, samen nadenken en ons samen vormen en échte gesprekspartners worden in de ogen van de beleidsmakers in het land en in de wereld. Tot ziens en dank u wel voor jullie ontvangst! Mijn naam is Amandine en ik woon sinds 2 maanden op boerderij t Zwervel met mijn levenspartner Arnaud. Ik ben 25 en kom uit Frankrijk. Ik heb altijd in de buurt van Parijs gewoond, dus dit is een grote verandering! Het bevalt me prima om dichter bij de natuur te zijn, om kaas en kip bij de boer om de hoek te halen. Dat is natuurlijker dan de plastic bakjes uit de supermarkt in de stad! Als jongere deed ik eerder heel veel activiteiten: dans, muziek, plastische kunsten en gymnastiek. Waarom vertel ik dat? Omdat ik het nog steeds geweldig vind, maar ook omdat ik denk dat het mij ontzettend gevormd heeft in mijn leven. Het betekende veel: leuke docenten die veeleisend waren en hun kennis heel graag wilden overdragen, vrienden die me ondersteunden, ontmoetingsplekken, er de tijd voor nemen, kwaliteiten opdoen zoals nauwgezetheid, geduld, volharding, openheid voor andere culturen, respect voor anderen én respect en ontdekking van mezelf. Het waren plekken waar ik me goed en mezelf voelde. Voor ik naar Nederland kwam heb ik vier jaar gewerkt in Noisy-le-Grand, dat is de plek waar de beweging ATD Vierde Wereld is ontstaan. Het was er heel anders dan hier. In één van de stadswijken worden er flats verhuurd aan een aantal gezinnen die daar door ons team geplaatst worden vanwege hun situatie van schrijnende en langdurige armoede. We ondersteunen deze gezinnen in hun projecten als gezin en op persoonlijk vlak, en dit gedurende meerdere jaren. Ik had er als opdracht om beschikbaar te zijn voor de ouders met kleine kinderen (0-3 jaar) en samen met hen en met anderen te kijken hoe ze hun wensen en doelen voor hun kinderen konden realiseren. Ik was ook verantwoordelijk voor de gemeenschapsvoorschool. De ouders kwamen er twee keer per week met hun kinderen: ouders uit onze flats samen met andere ouders uit de wijk en enkele volontairs. De voorschool bood ruimte voor ontmoeting, activiteiten, je kind zien opgroeien en helpen om nieuwe dingen te leren, Als het in een gesprek gaat over mijn inzet als volontair, hou ik er helemaal niet van als iemand me zegt: Wat goed van jullie!. Ik speel de bal altijd terug naar de burgerzin. Het gaat erom dat elke persoon iets kan doen op zijn manier, met zijn buren, in zijn wijk of stad. Minachting en onrecht komen voort uit onze blik op elkaar. Uiteindelijk moet iedereen daar voor zichzelf aan werken en daarbij altijd voor ogen houden: Zou ik dit voor mijzelf of wie mij lief is aanvaarden? wel dan? Tot binnenkort, voor een kennismaking bij u of op de boerderij! 5

6 Het verhaal van Jack s Garden Ik ben een buitenmens. Ik houd van de natuur, van planten en dieren en ik wenste dat ik een hele mooie tuin had. Zo hier en daar uitte ik deze wens. Een paar jaar geleden begon het meer dan alleen een wens te worden. Ongeveer drie jaar geleden zijn we verhuisd naar de plek waar we nu wonen. We hadden al een tijdje rondgekeken voor een groter huis. We hebben namelijk vier jongens die inmiddels steeds groter werden en meer ruimte nodig hadden. Voor dit huis hebben we navraag gedaan bij de woningbouwvereniging. Er moest veel in gebeuren en de tuin voor en achter het huis was een woestenij. Van verschillende kanten kreeg ik te horen dat ik dit of dat wel bij hen uit de tuin kon steken, omdat het in de verdrukking stond of omdat ze er op uit gekeken waren. Of ik vroeg of ik stekken mocht nemen van struiken en bomen. Zo heb ik stekken genomen van knotwilgen en die zijn allemaal aangeslagen. Ook zat ik uren op marktplaats.nl om te ruilen, iets gratis af te halen of iets te verkopen om daarvan weer iets anders te kunnen kopen dat ik graag in mijn tuin heb. Zo heb ik bijvoorbeeld een vijver kunnen ophalen met pomp en toebehoren in ruil voor een Hosta. Kippen en andere dieren mochten ook niet ontbreken in mijn tuin: de stal werd het verblijf voor de dieren met daaraan een kippenren. De kippenren heb ik gebouwd met het hout van een pergola die ergens uit iemands tuin moest. Het hout was nog erg goed en genoeg voor ook nog een pergola in mijn tuin. Bij de groentewinkel kan ik groente en fruit ophalen wat niet meer verkoopbaar is. Soms laat ik de kippen hun eieren uitbroeden, deze kuikens verkoop ik dan weer en houd er uiteraard zelf ook een paar. Zo met en mee begon mijn tuin wat vorm te krijgen. Er moest ook een schutting komen. Maar ja, dat is erg duur en wordt niet zomaar weggegeven op marktplaats. Zeker niet voor zo n lengte rondom de tuin. We kregen in die tijd bericht van het VGZ (ziekenfonds) dat we onze noclaimkorting terug kregen, zowel die van mij als die van mijn vrouw. Dat is voor ons heel veel geld, daar kun je heel veel commissie (boodschappen) voor doen. VOOR NA! 6

7 Maar ja, dat gaat natuurlijk gewoon op en daar zie je verder niets meer van terug. We hebben samen overlegd en besloten om er een houten schutting voor te kopen. We hadden geluk dat ze in de aanbieding waren, zodat we ook graszoden konden kopen. En er bleef ook nog wat over om commissie van te doen. Omdat ik vier jongens heb en graag met ze de natuur in trek, geef ik onderweg mijn ogen goed de kost. Er is soms veel te vinden langs de weg wat mensen afgedankt hebben. Zo heb ik verschillende struikjes uit kunnen halen die mensen op een hoop tuinafval op een braak liggend terrein hadden gedumpt. Zo zit er achter elke plant in mijn tuin een verhaal over hoe ik het verkregen heb. Dat vind ik erg leuk en daar ben ik trots op. Het resultaat mag er wezen. Dit jaar heb ik meegedaan aan de tuinwedstrijd van het dagblad De Limburger voor de mooiste ecologische tuin in Limburg. Met enige schroom heb ik foto s opgestuurd en ik werd geselecteerd voor een bezoek. Daar opvolgend werd ik genomineerd en uitgenodigd om de dag van de onthulling bij te wonen. Er waren vijf prijzen te vergeven en ik kreeg de vijfde prijs, waar ik heel blij mee ben. Wat ik voornamelijk met mijn verhaal wil vertellen is: als je een droom of wens hebt en je het heel graag wilt, kun je door je angst, je zorgen te verzetten en door creatief te zijn, van niets iets moois maken. Mijn droom, mijn wens was een mooie tuin. Die heb ik gerealiseerd. CV Jack Callemeyn Leeftijd: 45 jaar Woonplaats: Maastricht Actief als ervaringsdeskundige sinds 2003 Lid van de lokale groep ATD Vierde Wereld Zuid Limburg Doordouwers Generatiearme gezinnen in beeld Foto-expositie van Mona van den Berg en ATD Vierde Wereld Nederland Opening: zaterdag 14 februari 2009, u Cultureel centrum Holstohus in Olst (Overijssel) - tot 31 maart 2009 Vier families die armoede in hun geschiedenis en leven meedragen werkten een jaar mee aan de realisatie van hun portretten en reportages, voorzien van hun eigen commentaar. kinderen, jongeren, ouders, grootouders: mensen zoals u en ik, en toch weer niet een beeld van hun dagelijkse werkelijkheid en bijzondere levensmomenten verhalen over waardigheid, trots, kracht, liefde en een bijdrage aan onze samenleving een uitnodiging tot kennismaking en ontmoeting Voor een begripvolle en solidaire samenleving. In 2009 reist de expositie rond met een aanvullend aanbod van lezingen en informatieactiviteiten van ATD Vierde Wereld. Voor informatie, voorstellen, reservering, programma: 7

8 U wilt meer weten u wilt iets doen? o of Giro: t.n.v. Stichting ATD Vierde Wereld Nederland, Den Haag Bestellingen (inclusief verzendkosten) In dialoog met de Vierde Wereld over armoede en mensenrechten Verslag van de studieconferentie 21 november ,90 o Het geheim van een nieuwe wereld 19,70 Ingrid Hutter o Smiles worldwide Fotoboek van Jean-Louis Saporito (Engels) 27,90 o Vierde Wereldverkenningen nr. 16 2,90 Verenigde Naties werken aan richtlijnen over mensenrechten en extreme Armoede o Vierde Wereldverkenningen nr. 15 2,90 Armoede: geen zaak van liefdewerk, maar een schending van mensenrechten Lidmaatschap 2009 en Giften o lidmaatschap: 10 /jaar (of lager, naar draagkracht) o steunlidmaatschap: 20 /jaar (of meer) o gift: Dhr/Mw :... Adres:... Postcode:... Plaats:... Ik verleen de Stichting ATD Vierde Wereld de toestemming éénmalig het bedrag van... af te schrijven van mijn post)bankrekening: Handtekening: Datum:... Deze gehele coupon (of fotocopie) in een gesloten enveloppe sturen naar: Stichting ATD Vierde Wereld Nederland - Regentesseplein 13, 2562 EV Den Haag vragen? AGENDA Opening Foto-expositie (Olst) 14 februari Vierde Wereld Forum (Wijhe) 14 maart Jaarvergadering (Den Haag) 16 mei Vierde Wereld Forum (Wijhe) 13 juni COLOFON VIERDE WERELD Kwartaalblad van de beweging ATD Vierde Wereld (Nederland) ISSN Oplage: 5000 Overname van onze artikelen wordt aanbevolen, indien met bronvermelding en toezending van het elders geplaatste artikel. Wij ontvangen graag reacties op het blad; artikelen in overleg met de redactie. Toezending kwartaalblad Vierde Wereld is gratis. KOPIJ maartnummer 2009 voor REDACTIE: Vanessa Malfait-Joos Christine Béhain. FOTO S: ATD Vierde Wereld CORRESPONDENTIEADRES: Blad Vierde Wereld, Raalterweg 19, 8131 SB Wijhe, tel ABONNEMENTSWIJZIGINGEN: Regentesseplein 13, 2562 EV Den Haag 8

IERDE WERELD. Kerst en Nieuwjaarskaarten. Publicaties. Samen met jou werken aan een wereld zonder extreme armoede. In dit nummer: Het Manifest

IERDE WERELD. Kerst en Nieuwjaarskaarten. Publicaties. Samen met jou werken aan een wereld zonder extreme armoede. In dit nummer: Het Manifest IERDE WERELD Samen met jou werken aan een wereld zonder extreme armoede Burgemeesters Op de dag dat de acteur George Clooney in Venetië met zijn geliefde Amal Alamuddin in het huwelijksbootje stapte, en

Nadere informatie

Extreme armoede uitbannen, een weg naar vrede

Extreme armoede uitbannen, een weg naar vrede k Maart 2007 Nr 116 _ Extreme armoede uitbannen, een weg naar vrede Eens vroeg een oude man aan père Joseph: Jij, die zoveel miserie hebt gezien, om wie ween je? Père Joseph antwoordde hem: Vriend, vraag

Nadere informatie

Movies that Matter @ school begeleidt en adviseert bij het vertonen van mensenrechtenfilms op school.

Movies that Matter @ school begeleidt en adviseert bij het vertonen van mensenrechtenfilms op school. Movies that Matter @ school begeleidt en adviseert bij Opdrachtenblad Naam film: Aanduidingen Kijkwijzer: Regie: Jaar: Duur: Eventueel website van de film: Leerdoelen 1. Je kunt op een kaart aanwijzen

Nadere informatie

DEN HAAG 10 oktober 2012, Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede 19:15 uur Ambassade van Frankrijk, Smidsplein 1 De Haag Voertaal: Frans.

DEN HAAG 10 oktober 2012, Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede 19:15 uur Ambassade van Frankrijk, Smidsplein 1 De Haag Voertaal: Frans. Meer informatie over de film Joseph de rebel vindt u op: http://www.atd-vierdewereld.nl/film-joseph-de-rebel.html ------------------------------------------------------------------------- Er is nog veel

Nadere informatie

Optimisme in 2009 IERDE WERELD

Optimisme in 2009 IERDE WERELD IERDE WERELD Samen met jou werken aan een wereld zonder extreme armoede MAART 2009 Nr 124 Optimisme in 2009 Er is angst door de kredietcrisis die met name door de hoog oplopende werkloosheid een oorzaak

Nadere informatie

Europese jongeren verenigen

Europese jongeren verenigen Samen met jou werken aan een wereld zonder extreme armoede MAART 2010 Nr 128 Europese jongeren verenigen zich tegen armoede In het kader van het Europees Jaar van de Bestrijding van Armoede en Sociale

Nadere informatie

mind heart body food home

mind heart body food home Inleiding 7 Een moment voor jezelf 11 Retreat your mind 16 Retreat your heart 36 Retreat your body 50 Retreat your food 82 Retreat your home 106 Extra tips 118 Dankwoord 125 Retreat Yourself_binnenwerk2.indd

Nadere informatie

IERDE WERELD. Samen met jou werken aan een wereld zonder extreme armoede. Polen, Juni, Tapori ontmoeting

IERDE WERELD. Samen met jou werken aan een wereld zonder extreme armoede. Polen, Juni, Tapori ontmoeting IERDE WERELD Samen met jou werken aan een wereld zonder extreme armoede DECEMBER 2009 Nr 127 Oh, wat schattig toch, zo n baby tje! Voor dit redactioneel stukje waag ik me aan een oefening vrij associëren

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

IERDE WERELD. Ben ik nou gek? Vierde Wereld Forum pagina 2, 3 Europese Volksuniversiteit pagina 4, 5 Bestellingen pagina 6

IERDE WERELD. Ben ik nou gek? Vierde Wereld Forum pagina 2, 3 Europese Volksuniversiteit pagina 4, 5 Bestellingen pagina 6 IERDE WERELD Samen met jou werken aan een wereld zonder extreme armoede JUNI 2012 Nr 137 Ben ik nou gek? Toen ik als jonge welzijnswerkster in de dop, mijn eerste baantje had in een opvangcentrum, ontmoette

Nadere informatie

IERDE WERELD. Samen met jou werken aan een wereld zonder extreme armoede

IERDE WERELD. Samen met jou werken aan een wereld zonder extreme armoede IERDE WERELD Samen met jou werken aan een wereld zonder extreme armoede DECEMBER 2010 Nr 131 Gaat er al een (kerst) bel rinkelen? De laatste maand van 2010 is aangebroken. Dat is een traditioneel een moment

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

Presentatie kwalitatief onderzoek beleving respondenten moestuinproject Asten - Someren

Presentatie kwalitatief onderzoek beleving respondenten moestuinproject Asten - Someren Presentatie kwalitatief onderzoek beleving respondenten moestuinproject Asten - Someren Dia 1: Hallo allemaal en welkom bij mijn presentatie. Ik heb onderzoek gedaan bij Moestuin d n Erpel in Someren.

Nadere informatie

EEN ZAMBIAANSE SPIEGEL

EEN ZAMBIAANSE SPIEGEL 26 EEN ZAMBIAANSE SPIEGEL Marike Spruyt - de Kloe / Willemieke Reijnoudt De grootste kracht van christelijk onderwijs is dat het bijdraagt aan karakterverandering. Op onze school komen kinderen uit arme

Nadere informatie

Mensen in Nood - Geel

Mensen in Nood - Geel Mensen in Nood - Geel M.I.N. Geel staat voor Mensen in Nood die in Geel wonen. Het is een V.Z.W, die opgericht werd in 1991. Momenteel zijn er twaalf vrijwilligers. Het doel van de vereniging is om mensen

Nadere informatie

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt?

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? Beste kinderen, Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? In mijn vrije tijd ben ik natuurgids. Met mijn verrekijker en vergrootglas trek ik naar allerlei plekjes om de natuur

Nadere informatie

IERDE WERELD. Een steentje bijdragen. Vierde Wereld Forum Jongeren Conjunctuur Inzoomen op Vierde Wereld Lokale groep Dromen voor Haïti - Gedicht

IERDE WERELD. Een steentje bijdragen. Vierde Wereld Forum Jongeren Conjunctuur Inzoomen op Vierde Wereld Lokale groep Dromen voor Haïti - Gedicht IERDE WERELD Samen met jou werken aan een wereld zonder extreme armoede JUNI 2010 Nr 129 Een steentje bijdragen U vraagt zich misschien af wat betekent Vierde Wereld eigenlijk? De simpelste manier om daar

Nadere informatie

VIERDE WERELD. ATD Vierde Wereld, een internationale beweging. December 2007 Nr 119

VIERDE WERELD. ATD Vierde Wereld, een internationale beweging. December 2007 Nr 119 December 2007 Nr 119 VIERDE WERELD De dochter van meneer A. woont in een pleeggezin. Hij kan haar één keer in de maand zien, maar dat mag niet thuis. Dus voelt hij zich verplicht om telkens een leuk uitstapje

Nadere informatie

Een goed leven voor.

Een goed leven voor. Een goed leven voor. Juultje Holla - Perspectief - maart 2013 Als onderdeel van het ZonMW project Zeggenschap en Inclusie Met dank aan Rob, die mij hierbij enorm geholpen heeft. Een goed leven voor. Een

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

Actielessen. Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Veel succes! http://www.edusom.nl

Actielessen. Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Veel succes! http://www.edusom.nl http://www.edusom.nl Actielessen Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Nieuwe woorden Grammatica: werkwoorden in de verleden tijd Veel succes! Deze les is ontwikkeld in opdracht van: Gemeente

Nadere informatie

Nieuwsbrief christelijke bso De Kleine Reiziger. Beste lezer,

Nieuwsbrief christelijke bso De Kleine Reiziger. Beste lezer, Nieuwsbrief christelijke bso De Kleine Reiziger Beste lezer, De december maand is weer begonnen. De bladeren zijn van de bomen en de december drukte is in volle gang, de sint is in het land, de schoentjes

Nadere informatie

Oasemoment 'Leer mij hoe ik bidden moet' Emmaüsparochie - donderdag 26 juni 2014

Oasemoment 'Leer mij hoe ik bidden moet' Emmaüsparochie - donderdag 26 juni 2014 Oasemoment 'Leer mij hoe ik bidden moet' Emmaüsparochie - donderdag 26 juni 2014 Muziek: Klokkengelui Gedicht Gij badt op enen berg alleen, en... Jesu, ik en vind er geen waar 'k hoog genoeg kan klimmen

Nadere informatie

Enkele vragen aan Kristin Harmel

Enkele vragen aan Kristin Harmel Enkele vragen aan Kristin Harmel Waar gaat Zolang er sterren aan de hemel staan over? Zolang er sterren aan de hemel staan gaat over Hope McKenna- Smith, eigenaresse van een bakkerij in Cape Cod. Ze komt

Nadere informatie

IERDE WERELD. Samen met jou werken aan een wereld zonder extreme armoede

IERDE WERELD. Samen met jou werken aan een wereld zonder extreme armoede IERDE WERELD Samen met jou werken aan een wereld zonder extreme armoede DECEMBER 2011 Nr 135 Het recht van de sterkste Op het station, wachtend in de trein zag ik een groepje duiven. Een duif had iets

Nadere informatie

Naam: Mariska v/d Boomen. Klas: TG2C. Datum: 25 Juni. Docent: Van Rijt. Schrijfverslag.

Naam: Mariska v/d Boomen. Klas: TG2C. Datum: 25 Juni. Docent: Van Rijt. Schrijfverslag. Naam: Mariska v/d Boomen. Klas: TG2C. Datum: 25 Juni. Docent: Van Rijt. Schrijfverslag. Onze vragen: 1. Wanneer bent u met uw schrijfcarrière begonnen? 8 jaar geleden ben ik begonnen met het schrijven.

Nadere informatie

Zending wereldwijd. Driebergen, januari 2015. GZB-dag 2015: op 13 juni in Gorinchem

Zending wereldwijd. Driebergen, januari 2015. GZB-dag 2015: op 13 juni in Gorinchem GZB-dag 2015: op 13 juni in Gorinchem De GZB-dag wordt dit jaar op D.V. 13 juni in de Evenementenhal in Gorinchem gehouden. Voor deze nieuwe datum en plaats is gekozen omdat er op het terrein van Hydepark

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

Eerste week vd advent

Eerste week vd advent Advent vieren en beleven derde graad Eerste week vd advent De adventskrans staat centraal. Er speelt zachte muziek. De kinderen nemen bij het binnenkomen een sparrentakje uit de mand en leggen dit rond

Nadere informatie

Lou en Lena in Ecuador

Lou en Lena in Ecuador Mijn prentenboek Prentenboek voor leerlingen 1 e en 2 e leerjaar Lou en Lena in Ecuador Mijn naam:... Mijn klas:... Mondiale Vorming - Plan België Hallo, wij zijn Lou en Lena! Kom, we nemen je mee naar

Nadere informatie

Jij bent nog onbeschreven en nog geen groot verhaal jij blaakt alleen van leven dat in jou ademhaalt.

Jij bent nog onbeschreven en nog geen groot verhaal jij blaakt alleen van leven dat in jou ademhaalt. Jij bent nog onbeschreven en nog geen groot verhaal jij blaakt alleen van leven dat in jou ademhaalt. Jij kunt geen mensen haten en doet geen ander zeer misschien ben jij het wapen waarmee ik liefde leer.

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

UNICEF stelt voor: de Millenniumdoelstellingen! Maak kennis met onze kids WaSH-ambassadeurs Bezoek het Vredeshuis in Gent

UNICEF stelt voor: de Millenniumdoelstellingen! Maak kennis met onze kids WaSH-ambassadeurs Bezoek het Vredeshuis in Gent UNICEF stelt voor: de Millenniumdoelstellingen! Maak kennis met onze kids WaSH-ambassadeurs Bezoek het Vredeshuis in Gent Driemaandelijks magazine nr. 21 juli-augustus-september 2010 Hoi unicefkids! Hebben

Nadere informatie

Noot 12 Voorbeeldselectie van thema s en vragen voor zeven groepsgesprekken

Noot 12 Voorbeeldselectie van thema s en vragen voor zeven groepsgesprekken Noot 12 Voorbeeldselectie van thema s en vragen voor zeven groepsgesprekken Bijeenkomst 1: Kennismaking 1 Bijeenkomst 2: Familie en vrienden Gesprek over subthema 1: Ouders en Grootouders : Wie was uw

Nadere informatie

Zendingsmoment voor het sterzingen, opgebouwd rond Mt. 2, 1-12

Zendingsmoment voor het sterzingen, opgebouwd rond Mt. 2, 1-12 Pagina 1 Didactisch materiaal Affiche, sterreflectoren, veiligheidsjasjes, van het sterzingen Projectfiche sterzingen 2015 Verkleedmateriaal voor Driekoningen CD met sterzangerslied Teksten van de liederen

Nadere informatie

Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu

Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu Met dit Ebook wil ik je graag inzichten geven in hoe je van jezelf kunt (leren) houden. Dit bereik je (wellicht helaas) niet door even een knop

Nadere informatie

14 februari is het Valentijnsdag! Vol verwachting kloppen de harten van de vele jongens en meisjes.

14 februari is het Valentijnsdag! Vol verwachting kloppen de harten van de vele jongens en meisjes. Valentijnsdag 14 februari is het Valentijnsdag! Vol verwachting kloppen de harten van de vele jongens en meisjes. In Engeland en de Verenigde Staten (VS) vieren mensen al eeuwen Valentijnsdag. In België

Nadere informatie

Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier

Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier Vraag 1 Hoe heb je zielsliefde ontdekt, en ontdekte je zielsliefde het ook op dat moment? Ik ontmoette haar op mijn werk in de rookruimte. We konden

Nadere informatie

1982-2007 Volksuniversiteit van de Vierde Wereld in Vlaanderen enkele belangrijke momenten uit onze 25 jaar geschiedenis

1982-2007 Volksuniversiteit van de Vierde Wereld in Vlaanderen enkele belangrijke momenten uit onze 25 jaar geschiedenis 1982-2007 Volksuniversiteit van de Vierde Wereld in Vlaanderen enkele belangrijke momenten uit onze 25 jaar geschiedenis Een stukje voorgeschiedenis : 1956 Aankomst van Joseph Wresinski in het daklozenkamp

Nadere informatie

Arigato. opdrachtenblad. Regie: Anielle Webster Scenario: Sandra Beerends Jaar: 2012 Duur: 10 minuten

Arigato. opdrachtenblad. Regie: Anielle Webster Scenario: Sandra Beerends Jaar: 2012 Duur: 10 minuten Arigato opdrachtenblad Regie: Anielle Webster Scenario: Sandra Beerends Jaar: 2012 Duur: 10 minuten Lesuurpakket Arigato Thema s: oorlogsverleden; mensenrechten; vergeven; herdenken. Verdiepingsopdrachten:

Nadere informatie

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 was de Levend evangelie Gemeente bezig met het onderwerp 40 DAGEN GEBED. Om gemeente breed

Nadere informatie

1 Naar Levenverrijkend Onderwijs

1 Naar Levenverrijkend Onderwijs 1 Naar Levenverrijkend Onderwijs INLEIDING Ik wil je een visie op de toekomst van het onderwijs aanreiken. In dit boek beschrijf ik een onderwijsproces dat geen bepaalde orde of autoriteit dient, maar

Nadere informatie

EEN SNIKHETE ZOMERMIDDAG. Het was een snikhete zat op KANTOOR en O, sorry, ik heb me nog niet eens voorgesteld: mijn naam is Stilton,

EEN SNIKHETE ZOMERMIDDAG. Het was een snikhete zat op KANTOOR en O, sorry, ik heb me nog niet eens voorgesteld: mijn naam is Stilton, EEN SNIKHETE ZOMERMIDDAG Het was een snikhete zat op KANTOOR en O, sorry, ik heb me nog niet eens voorgesteld: mijn naam is Stilton, Geronimo Stilton! Ik ben uitgever van de meest gelezen krant van Muizeneiland,

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Epifanie: Feest van de Verschijning in de Vroege kerk werd dit feest gevierd en niet Kerst. Het Feest van de verschijning van Jezus onder de mensen.

Epifanie: Feest van de Verschijning in de Vroege kerk werd dit feest gevierd en niet Kerst. Het Feest van de verschijning van Jezus onder de mensen. Inleiding: Epifanie: Feest van de Verschijning in de Vroege kerk werd dit feest gevierd en niet Kerst. Het Feest van de verschijning van Jezus onder de mensen. Wat ik u graag zou willen geven is verwondering

Nadere informatie

Inhoud van dit nummer: Al drie jaar..

Inhoud van dit nummer: Al drie jaar.. Inhoud van dit nummer: Al drie jaar.. (gedicht) Kinderen met verslaafde ouders Even voorstellen. Verslag van het Voorjaarsfeest 28 Mei Budgetrecept van Hinke Buitenveldertgroep - Hoogeveen Contactgegevens

Nadere informatie

Brief aan alle leden van de beweging ATD Vierde Wereld in de wereld van de adviesgroep voor de vernieuwing van het Algemeen Secretariaat

Brief aan alle leden van de beweging ATD Vierde Wereld in de wereld van de adviesgroep voor de vernieuwing van het Algemeen Secretariaat k Juni 2007 Nr 117 VIERDE WERELD _ Brief aan alle leden van de beweging ATD Vierde Wereld in de wereld van de adviesgroep voor de vernieuwing van het Algemeen Secretariaat 12 april 2007 Beste vrienden,

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

DIAKONALE NIEUWSBRIEF VOOR DE PCI S IN HET BISDOM HAARLEM

DIAKONALE NIEUWSBRIEF VOOR DE PCI S IN HET BISDOM HAARLEM DIAKONALE NIEUWSBRIEF VOOR DE PCI S IN HET BISDOM HAARLEM NUMMER 20, mei 2009 Voorwoord De familie Froger bij de voedselbank! En Echte Gooische Meiden leven van de bijstand! De eerste maanden van dit jaar

Nadere informatie

Ik geloof, geloof ik. Levensbeschouwelijk dossier Griftland college Bovenbouw. Mijn naam en klas:

Ik geloof, geloof ik. Levensbeschouwelijk dossier Griftland college Bovenbouw. Mijn naam en klas: Ik geloof, geloof ik Levensbeschouwelijk dossier Griftland college Bovenbouw Mijn naam en klas: Bezinningsmomenten In de godsdienstlessen stonden de afgelopen jaren verhalen centraal en de verschillende

Nadere informatie

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten www.edusom.nl Opstartlessen Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren over familie, vrienden en buurtgenoten. Antwoord geven op vragen. Veel succes! Deze les

Nadere informatie

Zorgboerderij Sterrenland 30-01-14

Zorgboerderij Sterrenland 30-01-14 Zorgboerderij Sterrenland 30-01-14 Inhoudsopgaven Inleiding...3 Bedrijfsgegevens...4 Afzetmarkt...5 De ligging...6 Het uiterlijk...7 De afdelingen...8 Regels... 9 Personeel...10 Vragen...11 Slot...12 Inleiding

Nadere informatie

Framing the Other. Opdrachtenblad

Framing the Other. Opdrachtenblad Framing the Other Ilja Kok & Willem Timmers 2013 25 minuten (film), 13 minuten (interview) http://framingtheother.wordpress.com/ 1 Kijkopdracht 1. Titel hoofdstuk Toeriste Nell maakt foto van Mursi Nadonge

Nadere informatie

Ontmoetingskerk Laren NH 1 mei Johannes 14

Ontmoetingskerk Laren NH 1 mei Johannes 14 Ontmoetingskerk Laren NH 1 mei 2016 Johannes 14 Als iemand in deze tijd zou zeggen: Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zouden we hem al snel fundamentalistisch noemen. We leven in een multiculturele

Nadere informatie

Kok als beroep Thomas en Lasse Het Baken 8a 28-1-2011

Kok als beroep Thomas en Lasse Het Baken 8a 28-1-2011 Kok als beroep Thomas en Lasse Het Baken 8a 28-1-2011 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Het ontstaan van koken... 3 De eerste ontdekking... 3 Het eerste beetje koken... 3 De ontwikkelingen... 3 Kok worden...

Nadere informatie

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 Welkom Kinderen: Dag lieve mensen allemaal, wij heten jullie heel hartelijk welkom in deze viering van onze Naamopgave. Wij komen vandaag aan Jezus zeggen dat ons hartje klaar

Nadere informatie

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten Van de redactie Wat wonen we toch in een prachtige wijk! Ja, zult u zeggen, dat weten we wel. Maar je kijkt toch anders naar je wijk wanneer een buitenstaander, die hier nooit eerder geweest is, dat zegt.

Nadere informatie

ARMOEDE. Schriftelijke Bezinning. Anoniem

ARMOEDE. Schriftelijke Bezinning. Anoniem ARMOEDE Schriftelijke Bezinning Anoniem INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE... 3 Levensvragen... 3 Stelling... 3 Antwoorden op levensvragen... 4 Mijn standpunt... 4 INTERVIEWS... 5 Derde generatie.... 5 Tweede generatie....

Nadere informatie

Teken een vriendje. voor Pjotr en maak kans op een rol. Speciaal voor de. kinderboekenweek! (voor groep 4, 5, 6 & 7)

Teken een vriendje. voor Pjotr en maak kans op een rol. Speciaal voor de. kinderboekenweek! (voor groep 4, 5, 6 & 7) Teken een vriendje voor Pjotr en maak kans op een rol in het nieuwe boek. Speciaal voor de kinderboekenweek! (voor groep 4, 5, 6 & 7) Hallo wie ben jij? Ik ben Pjotr op zoek naar nog een vriendje. Ik ben

Nadere informatie

Save the World Inspirerende teksten voor wereldverbeteraars. Anna Maria Bezemer

Save the World Inspirerende teksten voor wereldverbeteraars. Anna Maria Bezemer Save the World Inspirerende teksten voor wereldverbeteraars Anna Maria Bezemer Copyright 2017 Anna Maria Bezemer Uitgegeven door Atomo Advies in Loenen aan de Vecht 2017 www.atomo.nl, www.inspiratiekaartjes.nl

Nadere informatie

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I Preek Gemeente van Christus, De mooiste dingen in het leven kun je niet als erfernis wegschenken Let er maar eens op. De belangrijkste dingen zijn geen erfstuk. Zeker, je kunt mooie spulletjes erven. Of

Nadere informatie

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het.

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. ONTMOET HUMANITAS Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. Zonder uitzondering. Lukt het je niet alleen,

Nadere informatie

at maakt mij gelukkig? Wie wil ik worden?

at maakt mij gelukkig? Wie wil ik worden? Naam: Datum: at maakt mij gelukkig? Wie wil ik worden? W Evaluatie 1. Jezus heeft een droom van een wereld In de Bergrede noemt Jezus een aantal mensen op die bouwen aan het Rijk van God. Geef drie voorbeelden

Nadere informatie

kracht TWEEDE WERELDOORLOG VERSUS MENSENRECHTEN

kracht TWEEDE WERELDOORLOG VERSUS MENSENRECHTEN WERKb L a D WERKBLAD met terugwerkende kracht met terugwerkende kracht TWEEDE WERELDOORLOG VERSUS MENSENRECHTEN Dit werkblad is een voorbereiding op je bezoek aan de vaste tentoonstelling Met Terugwerkende

Nadere informatie

nestwarmte ontvangende hand A1 Vertrouwen versus wantrouwen een hand vol pluimen A2 Mogelijkheden versus beperkingen

nestwarmte ontvangende hand A1 Vertrouwen versus wantrouwen een hand vol pluimen A2 Mogelijkheden versus beperkingen Componenten van levensbeschouwelijke en Ervaringen en geloofsverhalen, Klasrituelen, religieuze groei belevingen geloofsbeelden, van kleuters Godsbeeld, feesten Dat verdient een pluim! Jezusbeeld GEVENDE

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

Beste lezer, Graag maken met de lezers de afspraak dat voor eventuele vragen, op- of aanmerkingen Davy Franssen en zijn team altijd beschikbaar zijn.

Beste lezer, Graag maken met de lezers de afspraak dat voor eventuele vragen, op- of aanmerkingen Davy Franssen en zijn team altijd beschikbaar zijn. Beste lezer, Dit is de eerste editie van een heus informatiebulletin van de Stichting Porta da Vida in Limbricht. Waarom? Omdat de afgelopen tijd heel wat zaken binnen Porta da Vida zijn veranderd. Omdat

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk?

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk? 25 december 2015 1 e Kerstdag Sixtuskerk te Sexbierum Ds. A.J. (Anneke) Wouda Teksten: Hebr. 1:1-6 en Lucas 2: 15-21 Geliefden van God, gemeente van Christus, Kerstochtend 2015 U zit midden in een kerstviering,

Nadere informatie

Kleur? Oorlog? Wanneer? Verhaal van. Blauw Iran-Irakoorlog 1980-1988 Neimar. Groen Oorlog in Rwanda 1994 Dominic

Kleur? Oorlog? Wanneer? Verhaal van. Blauw Iran-Irakoorlog 1980-1988 Neimar. Groen Oorlog in Rwanda 1994 Dominic OPDRACHT Op de volgende pagina vind je een tijdslijn. Daarnet werden er vijf verschillende oorlogen besproken. Duid deze oorlogen aan op de tijdslijn. Kleur de balkjes onder de tijdslijn in de juiste kleur.

Nadere informatie

Werkvormen: Lesdoelen: Filmpjes: Benodigdheden: Kinderboeken: Les 8: Verliefd. Lesoverzicht

Werkvormen: Lesdoelen: Filmpjes: Benodigdheden: Kinderboeken: Les 8: Verliefd. Lesoverzicht Les 8: Verliefd Lesoverzicht Lesdoelen: Kinderen weten dat gevoelens van verliefdheid leuk maar ook lastig kunnen zijn; Kinderen zijn zich ervan bewust dat je op verschillende types mensen verliefd kunt

Nadere informatie

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Soms voel je je gevangen door het leven. Vastgezet door de drukte, en beklemd in je eigen hoofd. Je voelt je niet vrij en je voelt geen liefde. Met deze tips breng

Nadere informatie

Vader en zoon in Genesis 22 Aansporingen voor ouders

Vader en zoon in Genesis 22 Aansporingen voor ouders Vader en zoon in Genesis 22 Aansporingen voor ouders De verhouding tussen vaders en zonen wordt ons op vele plaatsen in de Bijbel voorgesteld. Er zijn tal van bemoedigende voorbeelden bij. Maar er zijn

Nadere informatie

Ik heb het gevoel dat ik enorm veel geluk heb gehad om deze mensen te mogen ontmoeten. Zoals ik al zei, ga ik hen nooit vergeten.

Ik heb het gevoel dat ik enorm veel geluk heb gehad om deze mensen te mogen ontmoeten. Zoals ik al zei, ga ik hen nooit vergeten. Mijn Erasmus Een verslag over mijn Erasmus-avontuur - want ja, de term avontuur is hier wel op zijn plaats is niet eenvoudig te schrijven, want hoe druk je uit in woorden, wat zo een prominente plek in

Nadere informatie

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer Nieske Selles-ten Brinke Jouw reis door de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Onder de naam Jes! Junior verschijnen boeken voor kinderen tot twaalf jaar. Jes! Junior is een imprint

Nadere informatie

Een muziekles over Haydns Schöpfung (voorbeeldles basisschool)

Een muziekles over Haydns Schöpfung (voorbeeldles basisschool) Een muziekles over Haydns Schöpfung (voorbeeldles basisschool) Paul Knöps Dit materiaal is onderdeel van het compendium christelijk leraarschap dat samengesteld is door het lectoraat Christelijk leraarschap

Nadere informatie

biografie en leerplan wie ben ik? wat kan ik? wat wil ik?

biografie en leerplan wie ben ik? wat kan ik? wat wil ik? biografie en leerplan wie ben ik? wat kan ik? wat wil ik? Biografie en leerplan is een werkboek voor mensen die Nederlands als tweede taal leren (NT2). Het werkboek kan gebruikt worden door een begeleider

Nadere informatie

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp!

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Haring! Verse haring! Wie maakt me los! Ik heb verse haring! Ha... ja, nou heb ik jullie aandacht, hè? Sorry, ik ben uitverkocht. Vandaag geen haring

Nadere informatie

Over de website en de boodschappen

Over de website en de boodschappen Over de website en de boodschappen De website De website is opgericht om een reeks goddelijke boodschappen te publiceren waarvan een getrouwde moeder van een jong gezin, woonachtig in Europa, zegt dat

Nadere informatie

Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving

Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving Een eigen huis.. Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving M.H. Kwekkeboom (red.) A.H. de Boer (SCP) C.van Campen

Nadere informatie

Knabbel en Babbeltijd.

Knabbel en Babbeltijd. Knabbel en Babbeltijd. (zorg ervoor dat je deze papieren goed leest, uitprint en meeneemt naar de VBW) Het thema van deze VBW-week is Zeesterren. Het thema is de titel van de week (dus geen kreet of korte

Nadere informatie

Vertel de kinderen, of praat met hen over het verschil tussen film, tv kijken of naar het theater gaan.

Vertel de kinderen, of praat met hen over het verschil tussen film, tv kijken of naar het theater gaan. LESBRIEF Binnenkort gaan jullie met jullie groep naar de voorstelling Biggels en Tuiten Hieronder een aantal tips over hoe je de groep goed kan voorbereiden op de voorstelling. VOOR DE VOORSTELLING Vertel

Nadere informatie

Die overkant was een streek waar veel niet-joodse mensen woonden. Vreemd gebied.

Die overkant was een streek waar veel niet-joodse mensen woonden. Vreemd gebied. e Opstandingskerk - 15 maart 2015 4 zondag van de veertig dagen - Laetare Lezing: Johannes 6, 1-15 Gemeente van Christus, Het is kort voor het paasfeest. Jezus gaat naar de overkant van het Meer van Galilea.

Nadere informatie

Ontmoeting. gezondnu.nl

Ontmoeting. gezondnu.nl Ger van der Gaast (64) weet sinds 2010 dat hij de ziekte van Alzheimer heeft. Inmiddels woont hij in een verpleeghuis in Utrecht. Als voormalig docent verpleegkunde volgt Ger zijn eigen zorg kritisch.

Nadere informatie

HET GEVECHT OM GELD EN MACHT VOOR WIE BESTEMD? DOEL DUUR

HET GEVECHT OM GELD EN MACHT VOOR WIE BESTEMD? DOEL DUUR HET GEVECHT OM GELD EN MACHT Als je op het einde van de maand geen geld meer hebt om je gsm terug op te laden of om een festivalticket te kopen, ben je dan arm? Neen! Want de maand nadien krijg je opnieuw

Nadere informatie

Ik ben Steenkool. Nooit meer oorlog groep 7-8. De Steenkool, een beetje Limburg is hem niet vreemd. En hij is niet zo goed in Engels.

Ik ben Steenkool. Nooit meer oorlog groep 7-8. De Steenkool, een beetje Limburg is hem niet vreemd. En hij is niet zo goed in Engels. De Steenkool, een beetje Limburg is hem niet vreemd. En hij is niet zo goed in Engels. Hi! I am de steenkool. De cole of de stone. I am black, zwart. And I kan fire geven. Jongens, dat is wat die Europese

Nadere informatie

Zeven hulpbronnen van vertrouwen. Door: Carlos Estarippa

Zeven hulpbronnen van vertrouwen. Door: Carlos Estarippa Zeven hulpbronnen van vertrouwen Door: Carlos Estarippa Geïnspireerd door het boek van Bertie Hendriks Dagboek van de Ziel. De zeven levensfasen (Hendriks, 2013) wil ik in onderstaand artikel beschrijven

Nadere informatie

CARDIJNKRANT. Cardijnfeest 13 november '15

CARDIJNKRANT. Cardijnfeest 13 november '15 CARDIJNKRANT ZWAT-dag Op maandag 10 oktober gingen de leerlingen van OV1 en OV2 op ZWAT-dag. ZWAT staat voor ZWemmen en ATletiek. Met de bus trokken ze naar Hofstade. Daar deden ze de hele dag allerlei

Nadere informatie

Hoe gaat het in z n werk daar? Wat is er anders dan een gewone poli?

Hoe gaat het in z n werk daar? Wat is er anders dan een gewone poli? INTERVIEW d.d. 28 december 2009 Coeliakiepoli Op het interview-wenslijstje van Nynke en Zara staat Dr. Luisa Mearin. Zij is kinderarts MDL in het LUMC te Leiden en heeft als eerste met haar collega s in

Nadere informatie

Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen,

Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen, Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen, over fondsenwerving (Bron The Spirituality Of Fundraising

Nadere informatie

Identiteitsdocument Sprank

Identiteitsdocument Sprank Identiteitsdocument Sprank Christenen in hart en zorg Vanuit Gods liefde, zorgen wij voor elkaar. GOD Dit doen we samen met je familie en vrienden. Jij mag rekenen op een veilig thuis. Vragen over jouw

Nadere informatie

Boek en workshop over het verlies van een broer of zus. Een broertje dood. Door Corine van Zuthem

Boek en workshop over het verlies van een broer of zus. Een broertje dood. Door Corine van Zuthem Het overlijden van een broer of zus is een ingrijpende gebeurtenis. Toch wordt het onderwerp in de rouwliteratuur doodgezwegen. Tot verbazing van Minke Weggemans. De pastoraal therapeute schreef er daarom

Nadere informatie

Interview met de heer J.W. Wesselius

Interview met de heer J.W. Wesselius Interview met de heer J.W. Wesselius Op 4 mei jl. is de heer J.W. Wesselius in de Hofkamer komen wonen. Samen met zijn dochter heb ik hem uitgenodigd voor een interview, want twee weten altijd meer dan

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten werkt voor en met bewoners in wijken en buurten Oma Geertje vertelt. 2 Welbions: we werken er allemaal. Wij zijn dé woningcorporatie van Hengelo en verhuren meer dan 13.000 woningen aan in totaal 25.000

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

Is jouw doel om ze te overtuigen ook in Nederland te komen wonen? Nee hoor; ik ga ze gewoon kennis laten maken; verder niets.

Is jouw doel om ze te overtuigen ook in Nederland te komen wonen? Nee hoor; ik ga ze gewoon kennis laten maken; verder niets. Een stedentrip is wat Giga (28) het liefste doet tijdens zijn vakanties: het lijstje van steden die hij dit jaar nog gaat bezoeken is enorm; Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Antwerpen, Brugge, Gent, Praag,

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het zijn wonderlijke verhalen, de verhalen rond de geboorte van Jezus: Maria, die zwanger is door de heilige Geest, Jozef, die in een droom een engel

Nadere informatie

Om mee te beginnen: boekfragment en opdrachten

Om mee te beginnen: boekfragment en opdrachten Om mee te beginnen: boekfragment en opdrachten Bron: http://ninabrackman.blogspot.nl/p/de-alchemist-paulo-coelho.html Dit is een deel van een blog over De Alchemist van Paulo Coelho door Nina Brackman.

Nadere informatie

De avonturen van Duitse hangoor konijn Bassie

De avonturen van Duitse hangoor konijn Bassie De avonturen van Duitse hangoor konijn Bassie Eerste druk, 2013 2013 Janco en Marja Schat Corrector: Daniëlla Schat isbn: 9789048431069 nur: 284 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl

Nadere informatie