VIERDE WERELD. Beste lezers,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VIERDE WERELD. Beste lezers,"

Transcriptie

1 december 2008 nr 123 VIERDE WERELD Beste lezers, Foto Mona van den Berg Veel dynamisme in het nieuwe team van volontairs van ATD Vierde Wereld Nederland. In dit nummer komen drie van hen aan het woord. Verder zullen jullie het aanmoedigende verhaal van Jack s garden ontdekken. In een context waarin de kloof tussen arm en rijk toeneemt en wij steeds alerter moeten zijn op het respecteren van de mensenrechten, is dynamisme van nog meer mensen nodig! De nieuwe publicaties en foto-expositie van de beweging zijn een middel om hen aan te spreken. Wij hopen u via dit nummer te enthousiasmeren om er gebruik van te maken! Christine Béhain ATD Vierde Wereld, een internationale beweging Zowel in de arme als in de rijke landen worden mensen uitgesloten vanwege de diepe armoede waarin zij leven, soms al generaties lang. Joseph Wresinski ( ), een Franse priester, zelf in grote armoede geboren en opgegroeid, heeft in 1957 in Noisy-le-Grand (Frankrijk) met 250 zeer arme en dakloze gezinnen een vereniging opgericht met als hoofddoel: de extreme armoede teniet te doen. Deze vereniging is uitgegroeid tot de internationale beweging ATD Vierde Wereld. Wij zijn ervan overtuigd dat de eersten die tegen armoede strijden, de armsten zélf zijn. Hun streven naar een menswaardig bestaan dienst gerespecteerd te worden door allereerst aan hen te vragen wat daarvoor nodig is. De beweging ATD Vierde Wereld brengt mensen van uiteenlopende levensbeschouwingen en verschillende politieke richtingen samen. De actie van de beweging steunt op de armsten, op volontairs (met minimumloon werkend voor de beweging) die overal in de wereld deelnemen aan het leven van de armsten, én op duizenden medestanders die in alle lagen van de samenleving op uiteenlopende wijze de aandacht vestigen op de armsten als medeburgers.

2 Het geheim van een nieuwe wereld Interview met Ingrid Hutter Ingrid Hutter is volontaire van de beweging ATD Vierde Wereld sinds Ze is 53 jaar en woont en werkt op dit moment in Den Haag. Zij heeft acht jaar in de Verenigde Staten gewoond, waarvan bijna vier jaar in een extreem arme wijk in New Orleans, waar geweld en racisme aan de orde van de dag waren. Na terugkomst in Nederland schreef ze een boek over haar ervaringen. Hoe kwam je bij ATD Vierde Wereld terecht? In de tijd dat ik nog onderwijzeres was op een basisschool, bezocht ik de internationale broedergemeenschap in Taizé, Frankrijk. Daar heb ik uiteindelijk anderhalf jaar gewoond. Ik kwam er in contact met de Vierde Wereld Beweging. Ik werd erg met mijn neus gedrukt op het feit dat veel mensen in armoede leven. Hoewel ik daar altijd wel mee bezig was geweest, wilde ik me vanaf dat moment graag helemaal inzetten voor een betere wereld. In het begin deed ik dat vooral omdat ik vond dat het bestaan van extreme armoede onrecht was. Mijn standpunt is op dat punt inmiddels veranderd. Ik zie nu in dat er veel onwetendheid is. Mensen die in armoede leven worden vaak slecht gekend door de rest van de samenleving en omgekeerd. Wanneer mensen van verschillende achtergronden elkaar écht ontmoeten en leren kennen, brengt dat verandering teweeg bij iedereen. Een andere kijk op de werkelijkheid. Je hebt acht jaar in de VS gewoond, waaronder in New Orleans. Waarom? Père Joseph Wresinski, de stichter van de Vierde Wereld beweging, heeft me gevraagd om daarheen te gaan, om er voor twee jaar met Caritas te wonen en te werken. Caritas is een kleine gemeenschap katholieke vrouwen van verschillende rassen, opgericht in de jaren 50, toen het mensen van verschillende rassen nog verboden was samen te leven. Ik werkte er met hen in een heel arme wijk, waar vooral Afro- Amerikanen woonden. Het mooie van werken in een ander land is dat alles er nieuw is. Zo heb je meer kans om ook de allerarmsten op een meer onbevooroordeelde manier te leren kennen dan in je eigen land. Ik leerde zien dat armoede overal ter wereld dezelfde uitwerking heeft op mensen, ook al zijn de omstandigheden heel anders. Na die twee jaar ben ik naar New Orleans verhuisd om er een project in naam van de Vierde Wereld beweging te beginnen. Waarom heb je jouw belevenissen in New Orleans beschreven in een boek? Ik schrijf in mijn boek over de tijd die ik, samen met andere volontairs, in een van de armste wijken van New Orleans, de Irish Channel, doorbracht. De mensen woonden daar in erbarmelijke omstandigheden en verdrukking. Het waren ingrijpende jaren in mijn leven waarin ik veel heb meegemaakt en geleerd. Ik heb mensen leren kennen die, ondanks de erbarmelijke levensomstandigheden en schijnbaar uitzichtloze situaties, een onverwoestbare levenskracht hadden. Een kracht die zich altijd weer naar het licht wist te keren. In New Orleans woonde en werkte ik samen met andere volontaires met wie ik dagelijks tijd nam om de bijbel te lezen en samen te bidden. De bijbelverhalen kregen in die context een nieuwe betekenis voor me. Dat alles wil ik doorgeven. 2

3 Is de Vierde Wereld beweging een Christelijke beweging? Nee. Père Joseph, die zelf priester was, heeft altijd gezegd dat de armsten overal ter wereld de behoefte en het recht hebben om in het middelpunt van alle geloofsovertuigingen te staan. En dat álle mensen het recht hebben om ondanks alle verschillen toch één te zijn. Tegelijkertijd heeft hij de volontairs altijd aangemoedigd om hun eigen overtuiging ten volle te beleven én die te laten bevragen en veranderen door het leven van en met de armsten. En dat is precies wat ik gedaan heb in mijn boek, dat Het geheim van een nieuwe wereld heet. Wat bedoel je met een nieuwe wereld? In de laatste brief die père Joseph voor zijn overlijden schreef aan de volontairs, schreef hij: Ik ben ervan overtuigd dat de armsten, verbonden aan onze gemeenschap, de geboorte van een nieuwe wereld mogelijk kunnen maken; een wereld die ieder van ons diep in zichzelf draagt, maar waarvan de meesten van ons het geheim niet meer kennen. Dat intrigeerde mij enorm. Wat je in een arme wijk ziet, is het tegendeel van het beeld van een nieuwe wereld. Ik ben in mijn boek op zoek gegaan naar wat père Joseph met zijn uitspraak zou kunnen bedoelen. Dus het boek is een zoektocht? Het is onderdeel van mijn eigen zoektocht. Spiritualiteit is voor mij erg belangrijk. Ik wil het meest wezenlijke vinden van de mens, dan kom je verder. In New Orleans heb ik liefde en hoop gezien, en dat ieder mens waarde heeft. Juist de allerarmsten zijn een weg naar verandering. Het feit dat mensen in armoede leven, gaat ook ons aan. Maar het is makkelijk om dat weg te duwen. Ik heb leren zien dat je leven verbinden met mensen die zich aan de rand van onze samenleving bevinden een spirituele weg kan zijn. Ik ben er zeker van dat de armsten ons de weg kunnen wijzen naar de nieuwe wereld, in en buiten onszelf, als we samen met hen op weg durven gaan. 17,50 + 2,20 porto. Bestellen op p. 8! Tip: Nodig Ingrid Hutter uit voor een inspirerende lezing in uw vriendenkring of vereniging. Bij voorkeur op wo-do-vr. Contact: NIEUW! Vierde Wereld Verkenningen 16 Verenigde Naties werken aan richtlijnen over mensenrechten en extreme armoede In december van dit jaar wordt de zestigste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens gevierd, die in het teken staat van het thema waardigheid en gerechtigheid voor ieder van ons. De respectering van de mensenrechten voor iedereen is 60 jaar na de Universele Verklaring nog geen vanzelfsprekendheid. Vooral mensen in extreme armoede worden geconfronteerd met problemen van grote omvang. In het onlangs aangenomen document Ontwerp-Richtlijnen betreffende extreme armoede en mensenrechten van de Subcommissie voor de mensenrechten van de Verenigde Naties wordt dit erkend. De richtlijnen stellen dat extreme armoede en sociale uitsluiting de menselijke waardigheid grondig aantasten. Extreme armoede vereist een mensenrechtenbenadering en mag niet overgelaten worden aan liefdadigheid of humanitaire hulp. Alle staten en de internationale gemeenschap worden opgeroepen de naleving van de in de Ontwerp- Richtlijnen omschreven rechten te verzekeren voor met name degenen die door extreme armoede worden getroffen. Vierde Wereld Verkenningen 16 omvat de Nederlandse vertaling van deze Ontwerp-Richtlijnen. Bestellen op p. 8 voor 2 + 0,90 porto. 3

4 BONJOUR! HALLO! Arnaud Mouquet en Amandine Herpe maken sinds september deel uit van het team van zes volontairs vaste medewerkers van ATD Vierde Wereld in Nederland. Ze stellen zich graag voor! Foto s Mona van den Berg Ik ben 34 jaar geleden in Grenoble (Frankrijk) geboren en kreeg de naam Arnaud. Mijn zus en ouders wonen nog steeds in die streek. Ik haalde een diploma boekhouden, maar dat is intussen lang geleden en ik heb er niet echt iets mee gedaan. Na wat werken links en rechts, was ik lang bordenwasser in restaurants in Engeland, waar ik uiteindelijk de kans kreeg om te leren koken. Na vier jaar koos ik ervoor om uit dat beroep te stappen, want ik vond er vaak teveel business en te weinig respect voor de werknemers. Ik heb ook het geluk gehad enkele grote reizen te kunnen maken in Europa, Afrika en Zuid-Amerika; soms enkele dagen, soms enkele jaren. Sinds september 2004 ben ik volontair. Ik heb de beweging ATD Vierde Wereld ontdekt op mijn zoektocht om mijn doen en laten in overeenstemming te brengen met mijn visie. Ik kon niet meer verder klimmen in een persoonlijke carrière en anderen aan de rand van de weg laten staan. Ik kan geen onrecht en respectloosheid verdragen. Ik vind dat niemand over een ander mag oordelen zonder die persoon en diens situatie grondig te kennen. Kennen om actie te voeren en me aan te sluiten bij hen die zich dagelijks sterk maken tegen de ellende. mijn steentje bijdragen en voor zover ik kan een steun zijn voor de mensen die in stilte vaak fantastische gebaren van solidariteit stellen; anderen in beweging brengen : dat alles motiveert me sinds mijn eerste ontmoeting met heel arme mensen in onze rijke landen. Ik wens het anderen ook toe. De afgelopen vier jaar heb ik met verschillende teams in Frankrijk meegewerkt: in Pierrelaye, Rennes, Bordeaux. De laatste twee jaar was ik in Noisy-le-Grand werkzaam bij een bedrijf, opgericht door de beweging als pilotproject. Er werd nagedacht over en geëxperimenteerd met welke arbeidsvoorwaarden noodzakelijk zijn om met elke mens rekening te houden. Ik ben blij om nu met Amandine voor enkele jaren in Nederland te zijn. Zachtjes aan zullen we het land, de cultuur, de taal, de bevolking leren kennen. We volgen nu een intensieve taalcursus en op t Zwervel help ik mee met het reilen en zeilen. Ik zal ook meedoen in het team dat in 2009 de Vierde Wereld Forumdagen opstart. 4

5 Ik geloof dat we er zullen in slagen om samen met anderen ontmoetingsplekken te scheppen waar gebouwd wordt aan een rechtvaardiger samenleving die ieder als volwaardig acteur beschouwt. Laten we samenkomen, samen nadenken en ons samen vormen en échte gesprekspartners worden in de ogen van de beleidsmakers in het land en in de wereld. Tot ziens en dank u wel voor jullie ontvangst! Mijn naam is Amandine en ik woon sinds 2 maanden op boerderij t Zwervel met mijn levenspartner Arnaud. Ik ben 25 en kom uit Frankrijk. Ik heb altijd in de buurt van Parijs gewoond, dus dit is een grote verandering! Het bevalt me prima om dichter bij de natuur te zijn, om kaas en kip bij de boer om de hoek te halen. Dat is natuurlijker dan de plastic bakjes uit de supermarkt in de stad! Als jongere deed ik eerder heel veel activiteiten: dans, muziek, plastische kunsten en gymnastiek. Waarom vertel ik dat? Omdat ik het nog steeds geweldig vind, maar ook omdat ik denk dat het mij ontzettend gevormd heeft in mijn leven. Het betekende veel: leuke docenten die veeleisend waren en hun kennis heel graag wilden overdragen, vrienden die me ondersteunden, ontmoetingsplekken, er de tijd voor nemen, kwaliteiten opdoen zoals nauwgezetheid, geduld, volharding, openheid voor andere culturen, respect voor anderen én respect en ontdekking van mezelf. Het waren plekken waar ik me goed en mezelf voelde. Voor ik naar Nederland kwam heb ik vier jaar gewerkt in Noisy-le-Grand, dat is de plek waar de beweging ATD Vierde Wereld is ontstaan. Het was er heel anders dan hier. In één van de stadswijken worden er flats verhuurd aan een aantal gezinnen die daar door ons team geplaatst worden vanwege hun situatie van schrijnende en langdurige armoede. We ondersteunen deze gezinnen in hun projecten als gezin en op persoonlijk vlak, en dit gedurende meerdere jaren. Ik had er als opdracht om beschikbaar te zijn voor de ouders met kleine kinderen (0-3 jaar) en samen met hen en met anderen te kijken hoe ze hun wensen en doelen voor hun kinderen konden realiseren. Ik was ook verantwoordelijk voor de gemeenschapsvoorschool. De ouders kwamen er twee keer per week met hun kinderen: ouders uit onze flats samen met andere ouders uit de wijk en enkele volontairs. De voorschool bood ruimte voor ontmoeting, activiteiten, je kind zien opgroeien en helpen om nieuwe dingen te leren, Als het in een gesprek gaat over mijn inzet als volontair, hou ik er helemaal niet van als iemand me zegt: Wat goed van jullie!. Ik speel de bal altijd terug naar de burgerzin. Het gaat erom dat elke persoon iets kan doen op zijn manier, met zijn buren, in zijn wijk of stad. Minachting en onrecht komen voort uit onze blik op elkaar. Uiteindelijk moet iedereen daar voor zichzelf aan werken en daarbij altijd voor ogen houden: Zou ik dit voor mijzelf of wie mij lief is aanvaarden? wel dan? Tot binnenkort, voor een kennismaking bij u of op de boerderij! 5

6 Het verhaal van Jack s Garden Ik ben een buitenmens. Ik houd van de natuur, van planten en dieren en ik wenste dat ik een hele mooie tuin had. Zo hier en daar uitte ik deze wens. Een paar jaar geleden begon het meer dan alleen een wens te worden. Ongeveer drie jaar geleden zijn we verhuisd naar de plek waar we nu wonen. We hadden al een tijdje rondgekeken voor een groter huis. We hebben namelijk vier jongens die inmiddels steeds groter werden en meer ruimte nodig hadden. Voor dit huis hebben we navraag gedaan bij de woningbouwvereniging. Er moest veel in gebeuren en de tuin voor en achter het huis was een woestenij. Van verschillende kanten kreeg ik te horen dat ik dit of dat wel bij hen uit de tuin kon steken, omdat het in de verdrukking stond of omdat ze er op uit gekeken waren. Of ik vroeg of ik stekken mocht nemen van struiken en bomen. Zo heb ik stekken genomen van knotwilgen en die zijn allemaal aangeslagen. Ook zat ik uren op marktplaats.nl om te ruilen, iets gratis af te halen of iets te verkopen om daarvan weer iets anders te kunnen kopen dat ik graag in mijn tuin heb. Zo heb ik bijvoorbeeld een vijver kunnen ophalen met pomp en toebehoren in ruil voor een Hosta. Kippen en andere dieren mochten ook niet ontbreken in mijn tuin: de stal werd het verblijf voor de dieren met daaraan een kippenren. De kippenren heb ik gebouwd met het hout van een pergola die ergens uit iemands tuin moest. Het hout was nog erg goed en genoeg voor ook nog een pergola in mijn tuin. Bij de groentewinkel kan ik groente en fruit ophalen wat niet meer verkoopbaar is. Soms laat ik de kippen hun eieren uitbroeden, deze kuikens verkoop ik dan weer en houd er uiteraard zelf ook een paar. Zo met en mee begon mijn tuin wat vorm te krijgen. Er moest ook een schutting komen. Maar ja, dat is erg duur en wordt niet zomaar weggegeven op marktplaats. Zeker niet voor zo n lengte rondom de tuin. We kregen in die tijd bericht van het VGZ (ziekenfonds) dat we onze noclaimkorting terug kregen, zowel die van mij als die van mijn vrouw. Dat is voor ons heel veel geld, daar kun je heel veel commissie (boodschappen) voor doen. VOOR NA! 6

7 Maar ja, dat gaat natuurlijk gewoon op en daar zie je verder niets meer van terug. We hebben samen overlegd en besloten om er een houten schutting voor te kopen. We hadden geluk dat ze in de aanbieding waren, zodat we ook graszoden konden kopen. En er bleef ook nog wat over om commissie van te doen. Omdat ik vier jongens heb en graag met ze de natuur in trek, geef ik onderweg mijn ogen goed de kost. Er is soms veel te vinden langs de weg wat mensen afgedankt hebben. Zo heb ik verschillende struikjes uit kunnen halen die mensen op een hoop tuinafval op een braak liggend terrein hadden gedumpt. Zo zit er achter elke plant in mijn tuin een verhaal over hoe ik het verkregen heb. Dat vind ik erg leuk en daar ben ik trots op. Het resultaat mag er wezen. Dit jaar heb ik meegedaan aan de tuinwedstrijd van het dagblad De Limburger voor de mooiste ecologische tuin in Limburg. Met enige schroom heb ik foto s opgestuurd en ik werd geselecteerd voor een bezoek. Daar opvolgend werd ik genomineerd en uitgenodigd om de dag van de onthulling bij te wonen. Er waren vijf prijzen te vergeven en ik kreeg de vijfde prijs, waar ik heel blij mee ben. Wat ik voornamelijk met mijn verhaal wil vertellen is: als je een droom of wens hebt en je het heel graag wilt, kun je door je angst, je zorgen te verzetten en door creatief te zijn, van niets iets moois maken. Mijn droom, mijn wens was een mooie tuin. Die heb ik gerealiseerd. CV Jack Callemeyn Leeftijd: 45 jaar Woonplaats: Maastricht Actief als ervaringsdeskundige sinds 2003 Lid van de lokale groep ATD Vierde Wereld Zuid Limburg Doordouwers Generatiearme gezinnen in beeld Foto-expositie van Mona van den Berg en ATD Vierde Wereld Nederland Opening: zaterdag 14 februari 2009, u Cultureel centrum Holstohus in Olst (Overijssel) - tot 31 maart 2009 Vier families die armoede in hun geschiedenis en leven meedragen werkten een jaar mee aan de realisatie van hun portretten en reportages, voorzien van hun eigen commentaar. kinderen, jongeren, ouders, grootouders: mensen zoals u en ik, en toch weer niet een beeld van hun dagelijkse werkelijkheid en bijzondere levensmomenten verhalen over waardigheid, trots, kracht, liefde en een bijdrage aan onze samenleving een uitnodiging tot kennismaking en ontmoeting Voor een begripvolle en solidaire samenleving. In 2009 reist de expositie rond met een aanvullend aanbod van lezingen en informatieactiviteiten van ATD Vierde Wereld. Voor informatie, voorstellen, reservering, programma: 7

8 U wilt meer weten u wilt iets doen? o of Giro: t.n.v. Stichting ATD Vierde Wereld Nederland, Den Haag Bestellingen (inclusief verzendkosten) In dialoog met de Vierde Wereld over armoede en mensenrechten Verslag van de studieconferentie 21 november ,90 o Het geheim van een nieuwe wereld 19,70 Ingrid Hutter o Smiles worldwide Fotoboek van Jean-Louis Saporito (Engels) 27,90 o Vierde Wereldverkenningen nr. 16 2,90 Verenigde Naties werken aan richtlijnen over mensenrechten en extreme Armoede o Vierde Wereldverkenningen nr. 15 2,90 Armoede: geen zaak van liefdewerk, maar een schending van mensenrechten Lidmaatschap 2009 en Giften o lidmaatschap: 10 /jaar (of lager, naar draagkracht) o steunlidmaatschap: 20 /jaar (of meer) o gift: Dhr/Mw :... Adres:... Postcode:... Plaats:... Ik verleen de Stichting ATD Vierde Wereld de toestemming éénmalig het bedrag van... af te schrijven van mijn post)bankrekening: Handtekening: Datum:... Deze gehele coupon (of fotocopie) in een gesloten enveloppe sturen naar: Stichting ATD Vierde Wereld Nederland - Regentesseplein 13, 2562 EV Den Haag vragen? AGENDA Opening Foto-expositie (Olst) 14 februari Vierde Wereld Forum (Wijhe) 14 maart Jaarvergadering (Den Haag) 16 mei Vierde Wereld Forum (Wijhe) 13 juni COLOFON VIERDE WERELD Kwartaalblad van de beweging ATD Vierde Wereld (Nederland) ISSN Oplage: 5000 Overname van onze artikelen wordt aanbevolen, indien met bronvermelding en toezending van het elders geplaatste artikel. Wij ontvangen graag reacties op het blad; artikelen in overleg met de redactie. Toezending kwartaalblad Vierde Wereld is gratis. KOPIJ maartnummer 2009 voor REDACTIE: Vanessa Malfait-Joos Christine Béhain. FOTO S: ATD Vierde Wereld CORRESPONDENTIEADRES: Blad Vierde Wereld, Raalterweg 19, 8131 SB Wijhe, tel ABONNEMENTSWIJZIGINGEN: Regentesseplein 13, 2562 EV Den Haag 8

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Oss, het magazine najaar 2012. Is er leven na MSD?

Oss, het magazine najaar 2012. Is er leven na MSD? 6 Tekst: Gert-Jan Van Zoggel, Wilma Willemse, Roel Kuilder Fotografie: Frank Zwinkels Is er leven na MSD? Het bericht van MSD om haar vestiging in Oss grondig te reorganiseren, sloeg in de zomer van 2010

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

Roma. een project binnen Huize Triest - Gemeenschapshuis Tabor. onder de Roma s

Roma. een project binnen Huize Triest - Gemeenschapshuis Tabor. onder de Roma s Roma een project binnen Huize Triest - Gemeenschapshuis Tabor onder de Roma s De laatste drie jaar hebben we in Huize Triest Gemeenschapshuis Tabor een dertigtal Roma-families te gast gehad. Deze mensen

Nadere informatie

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Help mij Leven (AJUDE ME A VIVER) Nieuwsbrief Jaargang 21, nr. 84: oktober 2007 DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Verdachte diefstal auto Robert? Stichting Help mij leven geniet

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Eerste druk Schrijf- en Adviesbureau Yvette den Brok, juli 2014. Alles uit deze brochure mag worden gebruikt of openbaar

Nadere informatie

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013.

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. Koninklijke Hoogheden, we zijn hier in uw toekomstig werkpaleis. Over twee weken bent u Koning

Nadere informatie

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde HANDBOEK OVER GEHOORZAAMHEID door Esther Korson Ik sliep, maar mijn hart waakte, de stem van mijn Geliefde, Die klopte Ziet Hem, Hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen! Hooglied 5:2

Nadere informatie

De Vrede Express. Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken. Jan Durk Tuinier en Geu Visser

De Vrede Express. Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken. Jan Durk Tuinier en Geu Visser De Vrede Express Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken Jan Durk Tuinier en Geu Visser 1 In de Vrede Express staan de Utrecht Principles centraal: respect

Nadere informatie

IMAD EL KAKA WIE OPEN STAAT VOOR VERANDERING, GAAT SNELLER VOORUIT.

IMAD EL KAKA WIE OPEN STAAT VOOR VERANDERING, GAAT SNELLER VOORUIT. SUCCES INSPIREERT HAROEN EN ROY HOUDEN VAN BELEGGEN GBSC DANKZIJ COACH DOOR MET STUDIE OUDERS IN BEELD DE MOEDER VAN CHANTÉ FLEMING CITYCOLLEGE INTERVIEW MET RECTOR WILLEM VONK EIGEN INITIATIEF GREGORY

Nadere informatie

Waar word ik blij van? Special maart 2011

Waar word ik blij van? Special maart 2011 Special maart 2011 Colofon Inhoudsopgave Waar word ik blij van is een special bij De Arme Krant van Nederland van maart 2011. Dit is een uitgave van de werkgroep Arme Kant van Nederland/ EVA (Economie,

Nadere informatie

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG Wij willen scholen die rekening houden met kinderen die in armoede leven en die onze kinderen gelijk behandelen. Wij willen goed onderwijs voor onze kinderen. Om uit

Nadere informatie

Het is hier in één woord gewoon stom!

Het is hier in één woord gewoon stom! Het is hier in één woord gewoon stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief van kinderen en jongeren in gezinslocaties Het is hier in één woord gewoon... stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief

Nadere informatie

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer!

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer! 23e jaargang nr.7 12 oktober 2014 informatieblad van de OVG VAN DE REDACTIE In deze clip weer veel informatie. Over de komende vieringen maar ook over de gemeenschapsmiddag die volgende maand wordt gehouden.

Nadere informatie

Ieder kind een eigen verhaal. Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer

Ieder kind een eigen verhaal. Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer Ieder kind een eigen verhaal Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer Ieder kind een eigen verhaal Ieder kind een eigen verhaal Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen

Nadere informatie

Lifeline Magazine 20e jaargang, nummer 4 december - januari - februari 2014-2015 RICHTING DE TOEKOMST

Lifeline Magazine 20e jaargang, nummer 4 december - januari - februari 2014-2015 RICHTING DE TOEKOMST Lifeline Magazine 20e jaargang, nummer 4 december - januari - februari 2014-2015 RICHTING DE TOEKOMST 4 Kerstvakantie 7 Allemaal overstappen 10 Dus, wat is je echte werk 12 Het hart van de piloot kennen

Nadere informatie

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht VAN DE REDACTIETAFEL 38 e jaargang nummer 3 We zijn alweer toe aan het derde nummer van de lopende jaargang. Wat gaat 2015

Nadere informatie

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs?

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Suggesties en lesbrieven voor leerkrachten in (vreedzame) basisscholen De aanslag op de redactie van het satirische tijdschrift Charlie

Nadere informatie

Je zult eerst moeten ontdekken hoe leerlingen denken

Je zult eerst moeten ontdekken hoe leerlingen denken 1 54 NAW 5/13 nr. 1 maart 2012 Je zult eerst moeten ontdekken hoe leerlingen denken Nellie Verhoef Nellie Verhoef Faculteit Gedragswetenschappen, instituut ELAN Universiteit Twente Postbus 217 7500 AE

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

Ebook Wat wil ik nu echt? - Neem de eerste stap naar Superheld - www.superheld.nu

Ebook Wat wil ik nu echt? - Neem de eerste stap naar Superheld - www.superheld.nu Ebook Wat wil ik nu echt? - Neem de eerste stap naar Superheld - www.superheld.nu HOOFDSTUK 1 Superheld? Herken jij jezelf in de volgende uitspraken? Ik ben afgestudeerd, klaar voor een uitdaging en opzoek

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 4 Geschiedenis 6 10 Straffe madammen 9

Inhoud. Voorwoord 4 Geschiedenis 6 10 Straffe madammen 9 Meulenberg vertelt Inhoud Voorwoord 4 Geschiedenis 6 10 Straffe madammen 9 Jonge jaren in het vaderland 12 Liefde & huwelijk 16 Migratie 18 Barakken 22 Taal 28 Dagelijkse leven 32 Heimwee & terugkeer

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND Datum: 25 juni 2013 Rapportnummer: KOM4/2013 Kinderen in armoede in Nederland Verwey-Jonker Instituut Majone Steketee Trudi Nederland Jodi Mak Renske van der Gaag Maxine

Nadere informatie

zeven uitdagingen voor hulpverleners, vrijwilligers en de man of vrouw in de straat.

zeven uitdagingen voor hulpverleners, vrijwilligers en de man of vrouw in de straat. zeven uitdagingen voor hulpverleners, vrijwilligers en de man of vrouw in de straat. 1) De kracht van mensen zien. Je kan alleen het negatieve en het falen zien van mensen in armoede. Je kan echter ook

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie