Controle schoolexamencijfers door kandidaten en examinatoren. Mini-uitwisseling Gelsenkirchen en Dortmund (naar Baarn)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Controle schoolexamencijfers door kandidaten en examinatoren. Mini-uitwisseling Gelsenkirchen en Dortmund (naar Baarn)"

Transcriptie

1 Agenda wo 25 april ma 30 april vr 4 mei ma 7 vr 11 mei di 8 mei do 10 zo 13 mei ma 14 mei vr 1 juni ma 14 mei e.v. wo 16 mei do 17 ma 20 mei Controle schoolexamencijfers door kandidaten en examinatoren Meivakantie Examentraining examenleerlingen Europamarkt 2 e klassen Mini-uitwisseling Gelsenkirchen en Dortmund (naar Baarn) Centraal Examen 1 e tijdvak Start inhaal en herkansingen onderdelen schoolexamen H4, V5 TOPdag: - theatervoorstelling de Overkant voor V1 en G2 klassen - 2 e klassen toetsdag (hele dag) - v5 excursie biologie - h3 excursie aardrijkskunde Hemelvaartvakantie di 22 mei Verschijning LyceumNieuws nr. 11 H4, V4 dagexcursie Lille (voor leerlingen met Frans in pakket) Personeel De heer Den Boer (docent Scheikunde) is al lange tijd afwezig. In de voorjaarsvakantie heeft hij met zijn vrouw een ernstig ongeluk gehad in Engeland, beiden raakten zwaargewond. Hoewel hij gelukkig goed herstelt, is hij nog altijd niet in staat om les te geven. Zijn lessen worden waargenomen door collega s en daar zijn wij hen dankbaar voor. 1

2 Gewijzigde organisatiestructuur Een paar maanden geleden heeft de directie in samenspraak met de medezeggenschapsraad besloten de organisatiestructuur van de school te wijzigen. Reden is kleinere groepen docenten eigenaar van een bepaalde afdeling te maken en die afdeling ook ruimte geven specifiek beleid voor de leerlingen in de afdeling te ontwikkelen. De vaksecties zoals die nu bestaan, zullen in stand blijven: zij zijn primair verantwoordelijk voor de vakinhoud (het curriculum per vak) en de (validiteit van) de toetsing. Daarnaast ontstaan er vier afdelingen die aangestuurd worden door een afdelingsleider met zijn of haar team van docenten. Dit team bestaat uit 15 tot 20 docenten, die een substantieel deel van hun lessen binnen de afdeling verzorgen. Het team draagt de primaire onderwijskundige verantwoordelijk en gaat over pedagogiek en didactiek. De afdelingsleider is het hoofd van de afdeling en het team. Ná de mentor zal de afdelingsleider voor ouders het eerste aanspreekpunt binnen de schoolleiding zijn. Na een intensieve procedure zijn per 1 augustus aanstaande vier afdelingsleiders benoemd. Er ontstaan nu de volgende teams, aangestuurd door de volgende afdelingsleiders: Brugklas (havo/vwo) 1 en 2, inclusief sportklas 1 en 2 mevrouw Frohn: VWO+ 1, 2 en 3, inclusief gymnasium mevrouw Miedema: HAVO 3, 4 en 5 mevrouw Dirks: VWO 4, 5 en 6, inclusief gymnasium de heer Van der Struijk: Binnen de VWO-afdelingen zal het gymnasium een sterkere eigen identiteit krijgen. Mevrouw Riel blijft als conrector eindverantwoordelijk voor de onderbouw, mevrouw Roijen voor de bovenbouw. Ik wens de nieuw benoemden veel succes en ik hoop dat u de weg naar hen zult kunnen vinden. Henk van Ommen, rector Examentraining van start! Zaterdag 21 april is er een kwart van de examenleerlingen van havo 5 en vwo 6 gestart met een examentraining Latijn, Aardrijkskunde of Economie. Kwam de helft van deze leerlingen om 8:15 uur nog binnen met een slaperig koppie, de docenten mevrouw Doosje, mevrouw Huiszoon, mevrouw Henekamp, de heren Volmer Weiland en Van Laanen verwelkomden ze met thee en koffie en vanaf 8:30 uur werd er hard gewerkt. De komende twee weken zullen er op het Baarnsch Lyceum tal van examentrainingen verzorgd worden. Vele docenten hebben hun vrije zaterdag of hun doordeweekse vrije dag ingezet zodat zonder veel uitval voor de overige klassen, deze trainingen gegeven kunnen worden. Examentraining op Het Baarnsch Lyceum heeft tot doel leerlingen nog een laatste boost te geven en ze met meer vertrouwen het examen in te laten gaan. Op naar 14 mei! Annelies Dirks, coördinator examen 2

3 Roosteren keuzes maken Sinds de invoering de Tweede Fase in 1998 is het roosteren veel complexer geworden. In plaats van zes of zeven vakken kon er in de bovenbouw havo/vwo uit meer dan tien vakken gekozen worden. Daarnaast zijn er andere ontwikkelingen. Naast binnenschools leren, kunnen leerlingen ook veel buitenschools leren. Om die reden worden er excursies ingepland, zijn er (internationale) werkweken en vinden er uitwisselingen met onze zeven partnerscholen plaats. Verder vraagt de overheid van ons voldoende contacttijd te plannen en te realiseren. Die ligt momenteel voor de meeste klassen op klokuren per jaar. In de kamer ligt een voorstel om dat voor de klassen 1 en 2 te verhogen naar klokuren per jaar. Naar lessen vertaald betekent dat dat de school minstens 33,5 à 34 lessen per week moet inplannen, bij stijgt dat zelfs naar 35. Ook de cao en het hoge aantal parttimers in het onderwijs hebben hun impact op het rooster. Parttime docenten zijn een beperkt aantal dagdelen beschikbaar. Tot slot hebben ook leerlingen soms hun beperkingen: ze hebben naschoolse activiteiten vanaf uur zoals muziek, sport of een baantje. Dat alles legt een stevig beslag op het rooster. Voor het komend jaar hebben we de lessentabellen behoorlijk gewijzigd door substantieel meer lessen in te plannen. Dat betekent dat alle klassen op 33,5 of meer lesuren per week uitkomen. Om toch een rooster te kunnen maken is een aantal maatregelen nodig: De lesdag wordt verlengd tot maximaal uur, voor klas 1 en 2 tot uur. Wij denken nog na of dit consequenties moet hebben voor de verdeling van de pauzes over een dag; De vakkenkeuze in de bovenbouw blijft gereglementeerd. Het Baarnsch Lyceum laat relatief veel keuzes toe, maar er kan zeker niet uitgebreid worden. Er is een directe relatie tussen het aantal vakkenkeuzes en het aantal tussenuren c.q. lengte van de lesdag; Op onze school bestaat de traditie om in de bovenbouw één of meer vakken meer te kiezen dan wettelijk noodzakelijk is. Dat is een goed streven en past goed in de intentie om bij leerlingen eruit te halen wat erin zit. Het toelaten van extra ingeroosterde vakken betekent echter een extra investering over de gehele bovenbouw van minimaal per jaar en doet een forse aanslag op het rooster. Daarom is het des te spijtiger te moeten constateren dat meer dan de helft van de leerlingen, soms zelfs meer dan 70%, de extra vakken binnen twee jaar weer laten vallen. Om de mogelijkheid voor extra vakken niet te schrappen maar de leerling wel bewuster te maken van de consequenties van het kiezen van een extra vak, heeft de directie besloten een borg te vragen (havo: 200,-, vwo: 300,-). Voor elk jaar dat het vak serieus gevolgd is, wordt 100,- teruggestort. Wie het vak gewoon afrondt met minimaal een 5, betaalt per saldo niets. Henk van Ommen, rector 3

4 Resonansgroep onderbouw 31 januari 2012 Aanwezig: Vincent Loon, Olivier Verwoerd, David Jansen op de Haar, Laura de Rooij, Lisette de Weijer, Sanne van Wijk, Cees van Asselt Terugblik eerste lesperiode Website: Opslagmogelijkheid wordt druk gebruikt. Leerlingen kunnen zo op school bij de thuis gemaakte bestanden. Je kunt helaas maar een bestand tegelijk uploaden. Door de vele roosterwisselingen raak je in de war. Vakken zaten op onlogische plaatsen waardoor je steeds aan het zoeken bent. Sommige leerlingen de wijzigingen juist. Hierdoor krijg je soms een beter rooster. Je bent sneller van je rotrooster af. De leerlingen uit havo 3 vinden het jammer dat het huiswerkuur alleen het negende uur is. Nu moeten ze soms uren wachten voor hun strafhuiswerkuur. Het zou fijn zijn als er ergens een chillhoek is. Ook fijn voor als er toch tussenuren zijn. De regel dat je naar het huiswerkuur moet, wordt wel gewaardeerd. De leerlingen maken ook beter hun huiswerk, zeggen ze. Er zijn te weinig zitplaatsen in de aula. Waarom worden we bij de vensterbanken weggestuurd boven bij de kluisjes. Kunnen we niet ergens anders in de school zitten? Reactie: We vinden het niet nodig om voor alle leerlingen een zitplaats te regelen. Een pauze is juist goed voor wat beweging. Er zijn dan ook veel statafels. Er is een commissie (her)inrichting die zich volgend jaar wel gaat buigen over de inrichting van de aula. Er wordt dan gekeken of het mogelijk is om de grote ruimte op te delen in wat knussere hoekjes. Het aantal plekken waar gegeten mag worden moet beperkt blijven gezien de grote rotzooi die achterblijft na een pauze. Het pauzegebied is zeker met de ruimte buiten erbij nu al erg groot. In de mengklas g3e/a3e kan de klas niet verder als de helft er niet bij is. De docenten Duits en Engels (vorige periode) kunnen er niet goed mee uit de voeten. We doen bingo, kijken film enzo. Soms herhalen we ook. In het rooster kan g3e gewoon meedoen met de mentorles. Ze zijn dan uit. Waarom mogen ze er niet gewoon bijzitten. Reactie: Inmiddels heeft g3e samen met het a3e-gedeelte van de klas mentorles. Samengestelde klassen zijn er overigens al heel lang. Hoewel het voor de docenten niet ideaal is om een gedeelte van de klas een uur minder te hebben, levert het in de praktijk tot nu toe weinig problemen op. We gaan er daarbij vanuit dat gymnasiumleerlingen veel grammaticaonderwijs krijgen en de moderne vreemde talen dus iets sneller oppikken. De docent kan dus in de uren waarin de gymnasiumleerlingen er niet zijn dingen nogmaals uitleggen of extra oefeningen geven. Samengestelde klassen zijn eigenlijk onvermijdelijk. We kunnen natuurlijk wel klasjes maken van bijvoorbeeld 14 gymnasiumleerlingen, maar dat betekent automatisch dat andere klassen veel groter moeten worden. Een samengestelde klas is dus een financiële afwezig. We kunnen het geld dat wij als school krijgen maar één keer uitgeven. 4

5 Waar blijft de brandoefening? Reactie: We zitten midden in een traject waar de veiligheid van de school onder de loep wordt genomen. Er is onder andere een risico-inventarisatie gemaakt. Hierbij wordt gekeken naar de kans dat een gevaar zich voordoet, het effect dat het teweegbrengt en de frequentie waarmee werknemers en leerlingen aan het gevaar worden blootgesteld. Deze inventarisatie is inmiddels uitgevoerd. Verder zijn er een aantal werknemers naar een cursus bedrijfshulpverlening geweest. In mei zal er een brandweeroefening plaatsvinden. We hebben al een aantal keren een aula-uurtje gehad. De opvang tijdens het eerste uur gaat met name niet goed. Reactie: Bij ziekte van een collega zetten we de sneeuwbal in werking en hoeft een klas niet te komen. Soms is er het eerste uur onverwachts geen docent. Dat komt bijvoorbeeld doordat er een trein vertraging heeft of er ergens een lange file staat. We hebben voor het eerste uur een docent op reserve staan, maar als er meerdere docenten door onvoorziene omstandigheden niet op school kunnen zijn, kunnen we dat niet meer opvangen. Als het goed is (en de ns zijn best doet), komt dat maar zelden voor. Op het Baarnsch wordt in de brugklas al best veel zelfstandigheid van je verwacht. Als je niet weet hoe je je huiswerk moet maken is er weinig begeleiding. Tijdens het gesprek in de groep blijkt dat het afhankelijk is van je mentor hoeveel aandacht er aan huiswerk maken wordt besteed. Reactie: We zijn druk bezig om het materiaal voor de mentorles te ontwikkelen. Het is de bedoeling dat er een basis is die voor alle mentoren hetzelfde is. Daarnaast is er ruimte om te variëren al naar gelang de behoefte van de klas op dat moment. Verder zijn we gestart met een huiswerkinstituut binnen de school. Dat is volgens de aanwezige leerlingen een goede oplossing. Kunnen wij als school ook niet naar Soldaat van Oranje (Dat gebeurt nl. op de Waldheim)? Reactie: We hebben als school twee feesten achter de rug om de nieuwbouw te vieren. Als je een idee hebt voor een uitstap kun je dat natuurlijk altijd proberen met je klas te regelen. Neem initiatief en overleg met je mentor! De mappen tijdens de Europalessen zijn niet motiverend. De leerlingen zijn niet goed aan het werk. De vragen over Europa zijn verouderd. Er moeten laptops zijn voor de hele klas. De opdracht is wel leuk en de prijs ook! Reactie: De geschiedenis van de Europese Unie blijft hetzelfde, maar Europa zelf is steeds in beweging dat maakt de Europalessen juist zo leuk! Zie het als een uitdaging en ga, tijdens deze lessen, met elkaar op zoek naar de verschillen en de veranderingen, die dagelijks aan de orde zijn. Aangezien de Europalessen plaats vinden tijdens opvanguren is het niet altijd mogelijk om voor iedere leerling een laptop te regelen. Terugblik topdagen januari Goed, aandacht voor pesten. Leuk: schaatsen. (Jammer dat de bus niet op kwam dagen). Leuk, die Zip-your-lipactie. Leerlingen uit de derde klas hadden een kennismaking met de nieuwe vakken PPO. Dit was zeer nuttig, vonden de leerlingen. Het videoproject was wel aardig, maar had te lijden onder technische mankementen. Sommige groepen kwamen in tijdnood. Het filmen zelf was wel leuk. 5

6 Verslag resonansgroep 20 maart 2012 Nieuwe regel wiskunde in stipuren. Waarom moeten we opeens rekenen tijdens de stipuren? En je mag niet eens je rekenmachine gebruiken! Reactie: De rekenvaardigheid in stipuren is de eerste aanzet om het niveau van de rekenvaardigheden op een hoger niveau te krijgen. Alle onderbouwleerlingen moeten examen doen in rekenvaardigheden. Halen ze het niveau niet, dan zijn ze gezakt. Belangrijk om dit te doen en dus een nuttige invulling van stipuren. Bij de uiteindelijke examentoets mag ook niet altijd een rekenmachine gebruikt worden. Vandaar dat we trainen zonder rekenmachine. Er zijn geen schoolfeesten! Reactie: Er zijn dit schooljaar een flink aantal festiviteiten en activiteiten geweest met een feestelijk karakter. Denk aan de introductiedagen, het brugklasfeest, het feest ter gelegenheid van de opening en dergelijke. Tot voor een paar jaar terug organiseerden de Seniores twee á drie schoolfeesten per jaar, maar de belangstelling van met name de bovenbouw en de derde klassen nam daarvoor sterk af. De voorstelling Romeo en Julia die aan alle brugklassen wordt aangeboden is door de leerlingen die uit Soest komen al op basisschool bekeken. Reactie: Bij het boeken van deze voorstelling was niet bekend dat de voorstelling al aan de basisschoolleerlingen uit Soest was getoond. Wij konden op de korte termijn waarop we dit ontdekten geen nieuwe voorstelling meer boeken. Dit vinden wij buitengewoon vervelend. De voorstelling wordt nu wel met een andere invalshoek bekeken. In de lessen Nederlands wordt voortgeborduurd op de kunst van het vertellen. We hopen daarom dat het toch een zinvolle activiteit is. Avond voor ouders rond drugsgebruik was heel leerzaam. Kan die voorstelling ook voor leerlingen worden ingezet? Reactie: We hebben naar aanleiding van deze avond een lesproject in havo 3 gedaan in samenwerking met de Stichting Voorkom. Een ex-verslaafde heeft hier over zijn ervaringen verteld. Volgend jaar zal op een intensievere manier dan voorheen verslavingsvoorlichting gegeven worden. Deze voorlichting wordt geïntegreerd in de lessen biologie. In de eerste klas is er aandacht voor roken, in de tweede klas voor alcohol en in de derde klas voor drugs. Is het zo dat huiswerk dat niet in het klassenboek staat niet telt? Reactie: Ja, het klassenboek is richtinggevend. Het betreft hier opdrachten voor de hele klas. Individuele presentaties, inhaalafspraken e.d. moet een leerling zelf in het klassenboek zetten. Als een docent door een technisch mankement niet in het klassenboek kan, maar dat uitgebreid met de klas bespreekt, geldt het huiswerk natuurlijk wel. Kunnen we niet vaker buiten les krijgen? Buiten zijn is goed voor de mens en het doorbreekt de sleur van de dag, bovendien hebben we een prachtige buitenomgeving. Reactie: We hopen dat de docenten zich door deze opmerking laten aanmoedigen om zinvol gebruik te maken van de omgeving. Beide verslagen door Marleen Miedema, docent Nederlands, coördinator VWO+ 6

7 Sportweekend in Duitsland Leerlingen in klas 1, die internationale contacten leuk vinden en graag sporten kunnen zich aanmelden voor een sportweekend in Duitsland. Met de partnerscholen in Engeland en Duitsland heeft Het Baarnsch Lyceum momenteel een Comeniusproject. Dit houdt in dat de leerlingen van deze scholen gedurende twee jaar extra veel activiteiten samen doen. Daarom organiseert Het Max Planck Gymnasium in Gelsenkirchen een sportweekend van donderdagmorgen 31 mei tot en met zaterdagmorgen 2 juni aanstaande. In internationale teams doen de leerlingen dan verschillende sportactiviteiten. De voertaal is Engels. Zij verblijven in een gastgezin, zodat ze ook het land en de cultuur een klein beetje leren kennen. Er kunnen 20 leerlingen aan deelnemen, 10 jongens en 10 meisjes. De leerlingen die het leuk vinden om juist in het buitenland aan zoiets mee te doen, kunnen mailen naar de heer A.A. Rossen Leerlingen op uitwisseling naar Ierland Op het moment dat dit LyceumNieuws verschijnt, zijn 7 leerlingen uit havo 4 en vwo 4 op bezoek bij onze partnerschool in Schull, Ierland. Zij bezoeken daar het prachtig aan de Atlantische Oceaan gelegen Schull Community College (zie foto hieronder). De Ierse scholieren waren al bij ons afgelopen november en namen deel aan de jaarlijkse Europaweek. Nu vindt dus het tegenbezoek plaats. De leerlingen verblijven in gastgezinnen, volgen de lessen en gaan Ierland ontdekken! Dennie Heimensen, internationalisering 7

8 Uitnodiging Europamarkt U komt toch ook? Aan leerlingen en ouders, Leerlingen uit klas 2 hebben zich dit schooljaar beziggehouden met Europa. Een aantal maanden bestond dit uit een algemene oriëntatie en vervolgens kregen zij één van de 27 EU-landen toegewezen. Zij maakten een mooie prospectus van hun land, zochten daarbij passende muziek en nu vindt de presentatie plaats op de Europamarkt. Dit evenement vindt plaats op dinsdag 8 mei a.s. van tot uur in de aula van de school. De Europamarkt wordt geopend door mevrouw M. Vonno, diplomate bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en in haar huidige functie plaatsvervangend directeur Europa. Dat betekent dat zij verantwoordelijk is voor de EU-lidstaten en landen als Rusland en Turkije. De perikelen rondom de crisis in Griekenland behoren tot haar dagelijkse werkzaamheden. Als diplomate woont en werkt zij regelmatig in het buitenland. Mevrouw Vonno heeft voordat ze weer in Den Haag ging werken in Brussel en Washington gewerkt en gewoond. Na de opening gaan de leerlingen deze dag door middel van opdrachten Europa ontdekken. Hebben ze alle antwoorden goed? Dan krijgen ze een echt Italiaans ijsje! Kortom: de aula van Het Baarnsch Lyceum zal één Europa zijn! Door een bezoek te brengen aan de Europamarkt kunt u zien, hoe wij onze leerlingen voorbereiden op een internationale toekomst. Wij hopen op een gezellige en leerzame dag. Tot ziens! Met vriendelijke groet, Mevr. Y.Landolt Mevr. G. Doorten Mevr. D. Heimensen Elise Sänger naar landelijke finale Biologie Olympiade onderbouw! We wisten al dat Elise Sänger (V3g) het goed gedaan had bij de biologie olympiade, maar nu blijkt dat ze (landelijk) 3e is geworden (met maar 1 punt verschil ten opzichte van de nrs. 1 en 2) en daarmee een plaats in de landelijke finale heeft verdiend. Die finale is van 31 mei tot 2 juni en omvat praktische en theoretische lessen, excursies en natuurlijk toetsen. We wensen Elise heel veel plezier en succes en we zijn nu al trots op haar! De sectie biologie 8

9 Eemland TV doet verslag Eemland TV was onlangs aanwezig op school bij twee speciale gelegenheden en heeft de uitzendingen daarvan op YouTube geplaatst. De voorstelling Singing Wordsworth van de muziekexamenklassen is te zien via de link: index=8&feature=plcp. Daarnaast heeft de tv-zender verslag gedaan van het bezoek van Prof. Dr. Von der Dunk, emeritus hoogleraar Contemporaine en Cultuurgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht, aan Het Baarnsch Lyceum in het kader van de activiteiten rondom 4 en 5 mei. De gesprekken die hij voerde met een aantal vwo 4 klassen, aan de hand van zijn levensgeschiedenis zijn te zien op: U kunt beide links kopiëren in uw adresbalk. Geslaagden Elementair boekhouden Onlangs hebben 15 van de 20 VWO 5 leerlingen het examen Elementair boekhouden gehaald. Een bemoedigend resultaat; alle deelnemers van harte gefeliciteerd! Johan Leferink, docent economie/mo De Sportklas op bezoek bij Ajax Op maandag 2 april is de Sportklas (S1e) op bezoek geweest bij Ajax. De leerlingen kregen een rondleiding in De Arena en hebben zelfs nog gevoetbald in het stadion. Daarna hebben ze handtekeningen kunnen verzamelen bij het trainingsveld van Ajax (De Toekomst). een kijkje in de ArenA Vervolgens konden ze zich ook nog uitleven in Trampolinecentrum Bounze in Amsterdam. Ze hebben daar wat tricks geleerd en onder begeleiding een spel gedaan. Het was een dag om nooit meer te vergeten! Veel leerlingen keerden terug met handtekeningen van Ajaxspelers op hun schoenen, t-shirt of arm. Hedda Smelik, coördinator Sportklas 9

10 Aanmelden voor LyceumNieuws Het LyceumNieuws wordt geplaatst op de website van de school: U kunt op het moment van verschijnen een krijgen om u hierop te attenderen. Indien u dat wenst, kunt u op dezelfde webpagina het formulier invullen en versturen, u wordt dan opgenomen in het e- mailbestand. Volgende verschijningsdatum Het volgende LyceumNieuws zal verschijnen op dinsdag 22 mei Reacties en/of bijdragen kunt u mailen naar Rozemarijn van Harderwijk: 10

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders 2011 Binnenste Buiten Inhoud Welkom 2 1 Waar staan wij voor? 5 2 Welke lijn kun je kiezen? 6 3 Wat kun je verwachten?

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder november december 2014 In deze nieuwsbrief leest u onder andere over: * het Sinterklaasfeest * het Kerstfeest * het speelgoedmuseum van groep ¾ * het gedragsprotocol

Nadere informatie

TAAL X VAK = SUCCES 2

TAAL X VAK = SUCCES 2 TAAL X VAK = SUCCES 2 Eindverslag van het project 'Docenten aan zet bij taal in alle vakken' 2012/2013 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Opbrengsten 6 Evaluatie 11 Conclusie en aanbevelingen 14 Bijlage 1

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

DE STAAT VAN DE LEERLING

DE STAAT VAN DE LEERLING DE STAAT VAN DE LEERLING De Staat van de Leerling Voorwoord In deze Staat van de Leerling beschrijven leerlingen hun ervaringen op school. Ze zeggen wat hen motiveert. Je proeft hun enthousiasme als ze

Nadere informatie

Talentontwikkeling op de havo

Talentontwikkeling op de havo Talentontwikkeling op de havo Verhalen uit de praktijk regionale talentnetwerken Talentontwikkeling op de havo Verhalen uit de praktijk Talentontwikkeling op de havo Inhoudsopgave 1. Over deze publicatie

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto English corner op de Paulusschool in Hilversum augustus 2012 Deborah van Loon Wim Setz Onder begeleiding van prof.dr. Rick de Graaff Universiteit Utrecht in opdracht

Nadere informatie

Inhoud. Uit de school. Blaudruk. Blaudruk

Inhoud. Uit de school. Blaudruk. Blaudruk 2 Inhoud 3 uit de school 6 brugnieuws klas 1 9 brugnieuws klas 2 11 leerling naar Mauretanië 13 waarom praten die mensen zo moeilijk? 15 een veilige school 18 twee gesprekken over veiligheid 21 wetenschapsweek

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer,

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer, Schoolgids 2014-2015 Welkom op het MLA Beste lezer, Deze schoolgids laat iets zien van de manier waarop wij het leren van kinderen begeleiden in een belangrijke fase van hun leven. De school heeft een

Nadere informatie

Een Taaldorp spreekt niet vanzelf

Een Taaldorp spreekt niet vanzelf Een Taaldorp spreekt niet vanzelf Expertisecentrum Colofon Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing. Redactie: Eindredactie: Vormgeving: Erik van Nieuwenhoven Alessandra Corda Johanneke

Nadere informatie

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers WP wijzer team 4 Schooljaar 2014-2015 Voor de werkers van klas 1G, G1A, G1B, 2G, G2A, G2B Beste werker van team 4, Het boekje dat voor je ligt is een gids met informatie over de leerjaren 1 en 2 havo/vwo

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT PrOmotie M A G A Z I N E Magazine voor het praktijkonderwijs - Nr.7 najaar 2009 NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE LESBRIEF DE KREDIETCRISIS ICHTHUS

Nadere informatie

Stedelijk Gymnasium Arnhem REDACTIONEEL RECTORIS IN DEZE ABACUS. Jaargang 2008-2009, oktober 2008 VAN OUDERS VOOR OUDERS IN BEWEGING.

Stedelijk Gymnasium Arnhem REDACTIONEEL RECTORIS IN DEZE ABACUS. Jaargang 2008-2009, oktober 2008 VAN OUDERS VOOR OUDERS IN BEWEGING. ABACUS SGA Stedelijk Gymnasium Arnhem Jaargang 2008-2009, oktober 2008 VAN OUDERS VOOR OUDERS REDACTIONEEL mogelijkheid in schoolteams te hockeyen en te roeien. Of er leerlingen dan wel docenten van het

Nadere informatie

Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs

Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Dini van Donselaar APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

IEDEREEN KAN MET PROMOTIE WERKEN! WEEKDAGBOEK HET ATRIUM LESBRIEF VERKEER GRATIS MET DE HELE LONDEN STAGE LOPEN KLAS NAAR BIJ EEN DRUKKERIJ

IEDEREEN KAN MET PROMOTIE WERKEN! WEEKDAGBOEK HET ATRIUM LESBRIEF VERKEER GRATIS MET DE HELE LONDEN STAGE LOPEN KLAS NAAR BIJ EEN DRUKKERIJ PrOmotie M A G A Z I N E Magazine voor het praktijkonderwijs - Nr.6 voorjaar 2009 WEEKDAGBOEK HET ATRIUM LESBRIEF VERKEER GRATIS MET DE HELE KLAS NAAR LONDEN STAGE LOPEN BIJ EEN DRUKKERIJ IEDEREEN KAN

Nadere informatie

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u.

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. 2015 magazine Wageningen vmbo Pantarijn Ontdek(t) je talent vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. Open huis 2015 2 Pantarijn Wageningen VMBO Aan de leerlingen van groep 8 Je laatste jaar op de basisschool.

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie

Talent. voor vwo-leerlingen 2014-2015. Ruimte voor ontwikkeling. scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium)

Talent. voor vwo-leerlingen 2014-2015. Ruimte voor ontwikkeling. scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) 2014-2015 scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) Ruimte voor ontwikkeling Inhoud Inleiding Inleiding 3 Activiteiten per leerjaar 4 Bèta + 6 Cambridge Engels examen 8 Elementair

Nadere informatie