Controle schoolexamencijfers door kandidaten en examinatoren. Mini-uitwisseling Gelsenkirchen en Dortmund (naar Baarn)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Controle schoolexamencijfers door kandidaten en examinatoren. Mini-uitwisseling Gelsenkirchen en Dortmund (naar Baarn)"

Transcriptie

1 Agenda wo 25 april ma 30 april vr 4 mei ma 7 vr 11 mei di 8 mei do 10 zo 13 mei ma 14 mei vr 1 juni ma 14 mei e.v. wo 16 mei do 17 ma 20 mei Controle schoolexamencijfers door kandidaten en examinatoren Meivakantie Examentraining examenleerlingen Europamarkt 2 e klassen Mini-uitwisseling Gelsenkirchen en Dortmund (naar Baarn) Centraal Examen 1 e tijdvak Start inhaal en herkansingen onderdelen schoolexamen H4, V5 TOPdag: - theatervoorstelling de Overkant voor V1 en G2 klassen - 2 e klassen toetsdag (hele dag) - v5 excursie biologie - h3 excursie aardrijkskunde Hemelvaartvakantie di 22 mei Verschijning LyceumNieuws nr. 11 H4, V4 dagexcursie Lille (voor leerlingen met Frans in pakket) Personeel De heer Den Boer (docent Scheikunde) is al lange tijd afwezig. In de voorjaarsvakantie heeft hij met zijn vrouw een ernstig ongeluk gehad in Engeland, beiden raakten zwaargewond. Hoewel hij gelukkig goed herstelt, is hij nog altijd niet in staat om les te geven. Zijn lessen worden waargenomen door collega s en daar zijn wij hen dankbaar voor. 1

2 Gewijzigde organisatiestructuur Een paar maanden geleden heeft de directie in samenspraak met de medezeggenschapsraad besloten de organisatiestructuur van de school te wijzigen. Reden is kleinere groepen docenten eigenaar van een bepaalde afdeling te maken en die afdeling ook ruimte geven specifiek beleid voor de leerlingen in de afdeling te ontwikkelen. De vaksecties zoals die nu bestaan, zullen in stand blijven: zij zijn primair verantwoordelijk voor de vakinhoud (het curriculum per vak) en de (validiteit van) de toetsing. Daarnaast ontstaan er vier afdelingen die aangestuurd worden door een afdelingsleider met zijn of haar team van docenten. Dit team bestaat uit 15 tot 20 docenten, die een substantieel deel van hun lessen binnen de afdeling verzorgen. Het team draagt de primaire onderwijskundige verantwoordelijk en gaat over pedagogiek en didactiek. De afdelingsleider is het hoofd van de afdeling en het team. Ná de mentor zal de afdelingsleider voor ouders het eerste aanspreekpunt binnen de schoolleiding zijn. Na een intensieve procedure zijn per 1 augustus aanstaande vier afdelingsleiders benoemd. Er ontstaan nu de volgende teams, aangestuurd door de volgende afdelingsleiders: Brugklas (havo/vwo) 1 en 2, inclusief sportklas 1 en 2 mevrouw Frohn: VWO+ 1, 2 en 3, inclusief gymnasium mevrouw Miedema: HAVO 3, 4 en 5 mevrouw Dirks: VWO 4, 5 en 6, inclusief gymnasium de heer Van der Struijk: Binnen de VWO-afdelingen zal het gymnasium een sterkere eigen identiteit krijgen. Mevrouw Riel blijft als conrector eindverantwoordelijk voor de onderbouw, mevrouw Roijen voor de bovenbouw. Ik wens de nieuw benoemden veel succes en ik hoop dat u de weg naar hen zult kunnen vinden. Henk van Ommen, rector Examentraining van start! Zaterdag 21 april is er een kwart van de examenleerlingen van havo 5 en vwo 6 gestart met een examentraining Latijn, Aardrijkskunde of Economie. Kwam de helft van deze leerlingen om 8:15 uur nog binnen met een slaperig koppie, de docenten mevrouw Doosje, mevrouw Huiszoon, mevrouw Henekamp, de heren Volmer Weiland en Van Laanen verwelkomden ze met thee en koffie en vanaf 8:30 uur werd er hard gewerkt. De komende twee weken zullen er op het Baarnsch Lyceum tal van examentrainingen verzorgd worden. Vele docenten hebben hun vrije zaterdag of hun doordeweekse vrije dag ingezet zodat zonder veel uitval voor de overige klassen, deze trainingen gegeven kunnen worden. Examentraining op Het Baarnsch Lyceum heeft tot doel leerlingen nog een laatste boost te geven en ze met meer vertrouwen het examen in te laten gaan. Op naar 14 mei! Annelies Dirks, coördinator examen 2

3 Roosteren keuzes maken Sinds de invoering de Tweede Fase in 1998 is het roosteren veel complexer geworden. In plaats van zes of zeven vakken kon er in de bovenbouw havo/vwo uit meer dan tien vakken gekozen worden. Daarnaast zijn er andere ontwikkelingen. Naast binnenschools leren, kunnen leerlingen ook veel buitenschools leren. Om die reden worden er excursies ingepland, zijn er (internationale) werkweken en vinden er uitwisselingen met onze zeven partnerscholen plaats. Verder vraagt de overheid van ons voldoende contacttijd te plannen en te realiseren. Die ligt momenteel voor de meeste klassen op klokuren per jaar. In de kamer ligt een voorstel om dat voor de klassen 1 en 2 te verhogen naar klokuren per jaar. Naar lessen vertaald betekent dat dat de school minstens 33,5 à 34 lessen per week moet inplannen, bij stijgt dat zelfs naar 35. Ook de cao en het hoge aantal parttimers in het onderwijs hebben hun impact op het rooster. Parttime docenten zijn een beperkt aantal dagdelen beschikbaar. Tot slot hebben ook leerlingen soms hun beperkingen: ze hebben naschoolse activiteiten vanaf uur zoals muziek, sport of een baantje. Dat alles legt een stevig beslag op het rooster. Voor het komend jaar hebben we de lessentabellen behoorlijk gewijzigd door substantieel meer lessen in te plannen. Dat betekent dat alle klassen op 33,5 of meer lesuren per week uitkomen. Om toch een rooster te kunnen maken is een aantal maatregelen nodig: De lesdag wordt verlengd tot maximaal uur, voor klas 1 en 2 tot uur. Wij denken nog na of dit consequenties moet hebben voor de verdeling van de pauzes over een dag; De vakkenkeuze in de bovenbouw blijft gereglementeerd. Het Baarnsch Lyceum laat relatief veel keuzes toe, maar er kan zeker niet uitgebreid worden. Er is een directe relatie tussen het aantal vakkenkeuzes en het aantal tussenuren c.q. lengte van de lesdag; Op onze school bestaat de traditie om in de bovenbouw één of meer vakken meer te kiezen dan wettelijk noodzakelijk is. Dat is een goed streven en past goed in de intentie om bij leerlingen eruit te halen wat erin zit. Het toelaten van extra ingeroosterde vakken betekent echter een extra investering over de gehele bovenbouw van minimaal per jaar en doet een forse aanslag op het rooster. Daarom is het des te spijtiger te moeten constateren dat meer dan de helft van de leerlingen, soms zelfs meer dan 70%, de extra vakken binnen twee jaar weer laten vallen. Om de mogelijkheid voor extra vakken niet te schrappen maar de leerling wel bewuster te maken van de consequenties van het kiezen van een extra vak, heeft de directie besloten een borg te vragen (havo: 200,-, vwo: 300,-). Voor elk jaar dat het vak serieus gevolgd is, wordt 100,- teruggestort. Wie het vak gewoon afrondt met minimaal een 5, betaalt per saldo niets. Henk van Ommen, rector 3

4 Resonansgroep onderbouw 31 januari 2012 Aanwezig: Vincent Loon, Olivier Verwoerd, David Jansen op de Haar, Laura de Rooij, Lisette de Weijer, Sanne van Wijk, Cees van Asselt Terugblik eerste lesperiode Website: Opslagmogelijkheid wordt druk gebruikt. Leerlingen kunnen zo op school bij de thuis gemaakte bestanden. Je kunt helaas maar een bestand tegelijk uploaden. Door de vele roosterwisselingen raak je in de war. Vakken zaten op onlogische plaatsen waardoor je steeds aan het zoeken bent. Sommige leerlingen de wijzigingen juist. Hierdoor krijg je soms een beter rooster. Je bent sneller van je rotrooster af. De leerlingen uit havo 3 vinden het jammer dat het huiswerkuur alleen het negende uur is. Nu moeten ze soms uren wachten voor hun strafhuiswerkuur. Het zou fijn zijn als er ergens een chillhoek is. Ook fijn voor als er toch tussenuren zijn. De regel dat je naar het huiswerkuur moet, wordt wel gewaardeerd. De leerlingen maken ook beter hun huiswerk, zeggen ze. Er zijn te weinig zitplaatsen in de aula. Waarom worden we bij de vensterbanken weggestuurd boven bij de kluisjes. Kunnen we niet ergens anders in de school zitten? Reactie: We vinden het niet nodig om voor alle leerlingen een zitplaats te regelen. Een pauze is juist goed voor wat beweging. Er zijn dan ook veel statafels. Er is een commissie (her)inrichting die zich volgend jaar wel gaat buigen over de inrichting van de aula. Er wordt dan gekeken of het mogelijk is om de grote ruimte op te delen in wat knussere hoekjes. Het aantal plekken waar gegeten mag worden moet beperkt blijven gezien de grote rotzooi die achterblijft na een pauze. Het pauzegebied is zeker met de ruimte buiten erbij nu al erg groot. In de mengklas g3e/a3e kan de klas niet verder als de helft er niet bij is. De docenten Duits en Engels (vorige periode) kunnen er niet goed mee uit de voeten. We doen bingo, kijken film enzo. Soms herhalen we ook. In het rooster kan g3e gewoon meedoen met de mentorles. Ze zijn dan uit. Waarom mogen ze er niet gewoon bijzitten. Reactie: Inmiddels heeft g3e samen met het a3e-gedeelte van de klas mentorles. Samengestelde klassen zijn er overigens al heel lang. Hoewel het voor de docenten niet ideaal is om een gedeelte van de klas een uur minder te hebben, levert het in de praktijk tot nu toe weinig problemen op. We gaan er daarbij vanuit dat gymnasiumleerlingen veel grammaticaonderwijs krijgen en de moderne vreemde talen dus iets sneller oppikken. De docent kan dus in de uren waarin de gymnasiumleerlingen er niet zijn dingen nogmaals uitleggen of extra oefeningen geven. Samengestelde klassen zijn eigenlijk onvermijdelijk. We kunnen natuurlijk wel klasjes maken van bijvoorbeeld 14 gymnasiumleerlingen, maar dat betekent automatisch dat andere klassen veel groter moeten worden. Een samengestelde klas is dus een financiële afwezig. We kunnen het geld dat wij als school krijgen maar één keer uitgeven. 4

5 Waar blijft de brandoefening? Reactie: We zitten midden in een traject waar de veiligheid van de school onder de loep wordt genomen. Er is onder andere een risico-inventarisatie gemaakt. Hierbij wordt gekeken naar de kans dat een gevaar zich voordoet, het effect dat het teweegbrengt en de frequentie waarmee werknemers en leerlingen aan het gevaar worden blootgesteld. Deze inventarisatie is inmiddels uitgevoerd. Verder zijn er een aantal werknemers naar een cursus bedrijfshulpverlening geweest. In mei zal er een brandweeroefening plaatsvinden. We hebben al een aantal keren een aula-uurtje gehad. De opvang tijdens het eerste uur gaat met name niet goed. Reactie: Bij ziekte van een collega zetten we de sneeuwbal in werking en hoeft een klas niet te komen. Soms is er het eerste uur onverwachts geen docent. Dat komt bijvoorbeeld doordat er een trein vertraging heeft of er ergens een lange file staat. We hebben voor het eerste uur een docent op reserve staan, maar als er meerdere docenten door onvoorziene omstandigheden niet op school kunnen zijn, kunnen we dat niet meer opvangen. Als het goed is (en de ns zijn best doet), komt dat maar zelden voor. Op het Baarnsch wordt in de brugklas al best veel zelfstandigheid van je verwacht. Als je niet weet hoe je je huiswerk moet maken is er weinig begeleiding. Tijdens het gesprek in de groep blijkt dat het afhankelijk is van je mentor hoeveel aandacht er aan huiswerk maken wordt besteed. Reactie: We zijn druk bezig om het materiaal voor de mentorles te ontwikkelen. Het is de bedoeling dat er een basis is die voor alle mentoren hetzelfde is. Daarnaast is er ruimte om te variëren al naar gelang de behoefte van de klas op dat moment. Verder zijn we gestart met een huiswerkinstituut binnen de school. Dat is volgens de aanwezige leerlingen een goede oplossing. Kunnen wij als school ook niet naar Soldaat van Oranje (Dat gebeurt nl. op de Waldheim)? Reactie: We hebben als school twee feesten achter de rug om de nieuwbouw te vieren. Als je een idee hebt voor een uitstap kun je dat natuurlijk altijd proberen met je klas te regelen. Neem initiatief en overleg met je mentor! De mappen tijdens de Europalessen zijn niet motiverend. De leerlingen zijn niet goed aan het werk. De vragen over Europa zijn verouderd. Er moeten laptops zijn voor de hele klas. De opdracht is wel leuk en de prijs ook! Reactie: De geschiedenis van de Europese Unie blijft hetzelfde, maar Europa zelf is steeds in beweging dat maakt de Europalessen juist zo leuk! Zie het als een uitdaging en ga, tijdens deze lessen, met elkaar op zoek naar de verschillen en de veranderingen, die dagelijks aan de orde zijn. Aangezien de Europalessen plaats vinden tijdens opvanguren is het niet altijd mogelijk om voor iedere leerling een laptop te regelen. Terugblik topdagen januari Goed, aandacht voor pesten. Leuk: schaatsen. (Jammer dat de bus niet op kwam dagen). Leuk, die Zip-your-lipactie. Leerlingen uit de derde klas hadden een kennismaking met de nieuwe vakken PPO. Dit was zeer nuttig, vonden de leerlingen. Het videoproject was wel aardig, maar had te lijden onder technische mankementen. Sommige groepen kwamen in tijdnood. Het filmen zelf was wel leuk. 5

6 Verslag resonansgroep 20 maart 2012 Nieuwe regel wiskunde in stipuren. Waarom moeten we opeens rekenen tijdens de stipuren? En je mag niet eens je rekenmachine gebruiken! Reactie: De rekenvaardigheid in stipuren is de eerste aanzet om het niveau van de rekenvaardigheden op een hoger niveau te krijgen. Alle onderbouwleerlingen moeten examen doen in rekenvaardigheden. Halen ze het niveau niet, dan zijn ze gezakt. Belangrijk om dit te doen en dus een nuttige invulling van stipuren. Bij de uiteindelijke examentoets mag ook niet altijd een rekenmachine gebruikt worden. Vandaar dat we trainen zonder rekenmachine. Er zijn geen schoolfeesten! Reactie: Er zijn dit schooljaar een flink aantal festiviteiten en activiteiten geweest met een feestelijk karakter. Denk aan de introductiedagen, het brugklasfeest, het feest ter gelegenheid van de opening en dergelijke. Tot voor een paar jaar terug organiseerden de Seniores twee á drie schoolfeesten per jaar, maar de belangstelling van met name de bovenbouw en de derde klassen nam daarvoor sterk af. De voorstelling Romeo en Julia die aan alle brugklassen wordt aangeboden is door de leerlingen die uit Soest komen al op basisschool bekeken. Reactie: Bij het boeken van deze voorstelling was niet bekend dat de voorstelling al aan de basisschoolleerlingen uit Soest was getoond. Wij konden op de korte termijn waarop we dit ontdekten geen nieuwe voorstelling meer boeken. Dit vinden wij buitengewoon vervelend. De voorstelling wordt nu wel met een andere invalshoek bekeken. In de lessen Nederlands wordt voortgeborduurd op de kunst van het vertellen. We hopen daarom dat het toch een zinvolle activiteit is. Avond voor ouders rond drugsgebruik was heel leerzaam. Kan die voorstelling ook voor leerlingen worden ingezet? Reactie: We hebben naar aanleiding van deze avond een lesproject in havo 3 gedaan in samenwerking met de Stichting Voorkom. Een ex-verslaafde heeft hier over zijn ervaringen verteld. Volgend jaar zal op een intensievere manier dan voorheen verslavingsvoorlichting gegeven worden. Deze voorlichting wordt geïntegreerd in de lessen biologie. In de eerste klas is er aandacht voor roken, in de tweede klas voor alcohol en in de derde klas voor drugs. Is het zo dat huiswerk dat niet in het klassenboek staat niet telt? Reactie: Ja, het klassenboek is richtinggevend. Het betreft hier opdrachten voor de hele klas. Individuele presentaties, inhaalafspraken e.d. moet een leerling zelf in het klassenboek zetten. Als een docent door een technisch mankement niet in het klassenboek kan, maar dat uitgebreid met de klas bespreekt, geldt het huiswerk natuurlijk wel. Kunnen we niet vaker buiten les krijgen? Buiten zijn is goed voor de mens en het doorbreekt de sleur van de dag, bovendien hebben we een prachtige buitenomgeving. Reactie: We hopen dat de docenten zich door deze opmerking laten aanmoedigen om zinvol gebruik te maken van de omgeving. Beide verslagen door Marleen Miedema, docent Nederlands, coördinator VWO+ 6

7 Sportweekend in Duitsland Leerlingen in klas 1, die internationale contacten leuk vinden en graag sporten kunnen zich aanmelden voor een sportweekend in Duitsland. Met de partnerscholen in Engeland en Duitsland heeft Het Baarnsch Lyceum momenteel een Comeniusproject. Dit houdt in dat de leerlingen van deze scholen gedurende twee jaar extra veel activiteiten samen doen. Daarom organiseert Het Max Planck Gymnasium in Gelsenkirchen een sportweekend van donderdagmorgen 31 mei tot en met zaterdagmorgen 2 juni aanstaande. In internationale teams doen de leerlingen dan verschillende sportactiviteiten. De voertaal is Engels. Zij verblijven in een gastgezin, zodat ze ook het land en de cultuur een klein beetje leren kennen. Er kunnen 20 leerlingen aan deelnemen, 10 jongens en 10 meisjes. De leerlingen die het leuk vinden om juist in het buitenland aan zoiets mee te doen, kunnen mailen naar de heer A.A. Rossen Leerlingen op uitwisseling naar Ierland Op het moment dat dit LyceumNieuws verschijnt, zijn 7 leerlingen uit havo 4 en vwo 4 op bezoek bij onze partnerschool in Schull, Ierland. Zij bezoeken daar het prachtig aan de Atlantische Oceaan gelegen Schull Community College (zie foto hieronder). De Ierse scholieren waren al bij ons afgelopen november en namen deel aan de jaarlijkse Europaweek. Nu vindt dus het tegenbezoek plaats. De leerlingen verblijven in gastgezinnen, volgen de lessen en gaan Ierland ontdekken! Dennie Heimensen, internationalisering 7

8 Uitnodiging Europamarkt U komt toch ook? Aan leerlingen en ouders, Leerlingen uit klas 2 hebben zich dit schooljaar beziggehouden met Europa. Een aantal maanden bestond dit uit een algemene oriëntatie en vervolgens kregen zij één van de 27 EU-landen toegewezen. Zij maakten een mooie prospectus van hun land, zochten daarbij passende muziek en nu vindt de presentatie plaats op de Europamarkt. Dit evenement vindt plaats op dinsdag 8 mei a.s. van tot uur in de aula van de school. De Europamarkt wordt geopend door mevrouw M. Vonno, diplomate bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en in haar huidige functie plaatsvervangend directeur Europa. Dat betekent dat zij verantwoordelijk is voor de EU-lidstaten en landen als Rusland en Turkije. De perikelen rondom de crisis in Griekenland behoren tot haar dagelijkse werkzaamheden. Als diplomate woont en werkt zij regelmatig in het buitenland. Mevrouw Vonno heeft voordat ze weer in Den Haag ging werken in Brussel en Washington gewerkt en gewoond. Na de opening gaan de leerlingen deze dag door middel van opdrachten Europa ontdekken. Hebben ze alle antwoorden goed? Dan krijgen ze een echt Italiaans ijsje! Kortom: de aula van Het Baarnsch Lyceum zal één Europa zijn! Door een bezoek te brengen aan de Europamarkt kunt u zien, hoe wij onze leerlingen voorbereiden op een internationale toekomst. Wij hopen op een gezellige en leerzame dag. Tot ziens! Met vriendelijke groet, Mevr. Y.Landolt Mevr. G. Doorten Mevr. D. Heimensen Elise Sänger naar landelijke finale Biologie Olympiade onderbouw! We wisten al dat Elise Sänger (V3g) het goed gedaan had bij de biologie olympiade, maar nu blijkt dat ze (landelijk) 3e is geworden (met maar 1 punt verschil ten opzichte van de nrs. 1 en 2) en daarmee een plaats in de landelijke finale heeft verdiend. Die finale is van 31 mei tot 2 juni en omvat praktische en theoretische lessen, excursies en natuurlijk toetsen. We wensen Elise heel veel plezier en succes en we zijn nu al trots op haar! De sectie biologie 8

9 Eemland TV doet verslag Eemland TV was onlangs aanwezig op school bij twee speciale gelegenheden en heeft de uitzendingen daarvan op YouTube geplaatst. De voorstelling Singing Wordsworth van de muziekexamenklassen is te zien via de link: index=8&feature=plcp. Daarnaast heeft de tv-zender verslag gedaan van het bezoek van Prof. Dr. Von der Dunk, emeritus hoogleraar Contemporaine en Cultuurgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht, aan Het Baarnsch Lyceum in het kader van de activiteiten rondom 4 en 5 mei. De gesprekken die hij voerde met een aantal vwo 4 klassen, aan de hand van zijn levensgeschiedenis zijn te zien op: U kunt beide links kopiëren in uw adresbalk. Geslaagden Elementair boekhouden Onlangs hebben 15 van de 20 VWO 5 leerlingen het examen Elementair boekhouden gehaald. Een bemoedigend resultaat; alle deelnemers van harte gefeliciteerd! Johan Leferink, docent economie/mo De Sportklas op bezoek bij Ajax Op maandag 2 april is de Sportklas (S1e) op bezoek geweest bij Ajax. De leerlingen kregen een rondleiding in De Arena en hebben zelfs nog gevoetbald in het stadion. Daarna hebben ze handtekeningen kunnen verzamelen bij het trainingsveld van Ajax (De Toekomst). een kijkje in de ArenA Vervolgens konden ze zich ook nog uitleven in Trampolinecentrum Bounze in Amsterdam. Ze hebben daar wat tricks geleerd en onder begeleiding een spel gedaan. Het was een dag om nooit meer te vergeten! Veel leerlingen keerden terug met handtekeningen van Ajaxspelers op hun schoenen, t-shirt of arm. Hedda Smelik, coördinator Sportklas 9

10 Aanmelden voor LyceumNieuws Het LyceumNieuws wordt geplaatst op de website van de school: U kunt op het moment van verschijnen een krijgen om u hierop te attenderen. Indien u dat wenst, kunt u op dezelfde webpagina het formulier invullen en versturen, u wordt dan opgenomen in het e- mailbestand. Volgende verschijningsdatum Het volgende LyceumNieuws zal verschijnen op dinsdag 22 mei Reacties en/of bijdragen kunt u mailen naar Rozemarijn van Harderwijk: 10

WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo

WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo Binnenkort ga je naar de middelbare school. Den Haag heeft veel middelbare scholen. Dat is maar goed ook, want je kunt samen

Nadere informatie

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2015 5 VWO Cursus: 2013-2014

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2015 5 VWO Cursus: 2013-2014 Bijlage 1 Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier Cohort 2012-2015 5 VWO Cursus: 2013-2014 NB 1: Volgens afspraak Praktische opdracht Natuurkunde

Nadere informatie

WEEK BLOK DATUM TIJD OMSCHRIJVING. vr 11/12 avond Bovenbouwfeest op verzoek

WEEK BLOK DATUM TIJD OMSCHRIJVING. vr 11/12 avond Bovenbouwfeest op verzoek WEEK BLOK DATUM TIJD OMSCHRIJVING vr 11/12 avond Bovenbouwfeest op verzoek vr 11/12 Paarse vrijdag za 12/12 zo 13/12 ma 14/12 2e en 3e uur Workshop Reanimatie ev3c in lokaal 224 ma 14/12 4e en 5e uur Workshop

Nadere informatie

Brugklasbrochure voor leerlingen

Brugklasbrochure voor leerlingen Brugklasbrochure voor leerlingen 2015 2016 Beste leerling van groep 8, Beste leerling van groep 8, Binnenkort moet je beslissen naar welke middelbare school je wilt. De keuze die je gaat maken is belangrijk

Nadere informatie

50 minutenrooster Informatie Open dagen door Tmw in de Arena do 14/1 13.30-16.00 Group 8 4 talent

50 minutenrooster Informatie Open dagen door Tmw in de Arena do 14/1 13.30-16.00 Group 8 4 talent WEEK DATUM TIJD OMSCHRIJVING za 19/12 zo 20/12 52 ma 21/12 tot en met vr 25/12 Kerstvakantie za 26/12 zo 27/12 53 ma 28/12 tot en met vr 1/1 Kerstvakantie za 2/1 zo 3/1 ma 4/1 di 5/1 18.30-21.00 Onderwijsmarkt

Nadere informatie

do 14/1 18.30-20.30 Onderwijsmarkt Soest-Baarn Baarnsch Lyceum do 14/1 20.00 Oudercommissie

do 14/1 18.30-20.30 Onderwijsmarkt Soest-Baarn Baarnsch Lyceum do 14/1 20.00 Oudercommissie 2 2-8 3 2-9 4 3-1 ma 11/1 voor 8.30 M4 Inleveren sws definitieve versie ma 11/1 ma 11/1 Saqi brugklas deze week volgens rooster ma 11/1 19.00 Informatieavond voor ouders m3 in de Arena ma 11/1 20.00 Informatieavond

Nadere informatie

op Het Streek tel ik mee!

op Het Streek tel ik mee! op Het Streek tel ik mee! CSG Het Streek Bovenbuurtweg voor mavo, havo, vwo, gymnasium en technasium Yes, dat vind ik leuk! Daar ben ik goed in! Leuk om dat bij jezelf te ontdekken. Op onze school aan

Nadere informatie

OVERZICHT DATA EN ACTIVITEITEN SCHOOLJAAR 2015-2016. Versie ouders en leerlingen

OVERZICHT DATA EN ACTIVITEITEN SCHOOLJAAR 2015-2016. Versie ouders en leerlingen OVERZICHT DATA EN ACTIVITEITEN SCHOOLJAAR 2015-2016 Versie ouders en leerlingen Schooljaar 2015-2016 Jaarplanning 2015-2016 wk Datum Dag HAVO/VWO (Breeweg) VMBO/MAVO (Kruisweg) Deze week starten directie

Nadere informatie

Ouderinformatie avond 4 MAVO

Ouderinformatie avond 4 MAVO Ouderinformatie avond 4 MAVO Maandag 14 september 2015 Tijd: 20.00 uur Mentor Eerste aanspreekpunt voor leerlingen Op de hoogte van resultaten & cijfers Eerste aanspreekpunt voor ouders (ziekte, cijfers

Nadere informatie

Wat een ieder moet weten over het eindexamen

Wat een ieder moet weten over het eindexamen Wat een ieder moet weten over het eindexamen examen 2011/2012 Schoolexamens De schoolexamens komen als volgt tot stand: zij worden gevormd door het geheel van alle behaalde cijfers van alle examentoetsen

Nadere informatie

augustus - september 2014 september - oktober 2014

augustus - september 2014 september - oktober 2014 augustus - september 2014 september - oktober 2014 25 31 augustus (week 35) do 28 vr 29 1 7 september (week 36) ma 1 di 2 vr 5 8 14 september (week 37) Afhalen boeken Start schooljaar Studiedag personeel

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 Maandag 25 september 2017 Agenda Gesprek in de zaal Wat is belangrijk als je wil slagen? Exameneisen en examenregels Wanneer ben je geslaagd? Waar heb je rekening mee te

Nadere informatie

Welkom op het Baarnsch Lyceum. Voorlichtingsavond atheneum en gymnasium 456

Welkom op het Baarnsch Lyceum. Voorlichtingsavond atheneum en gymnasium 456 Welkom op het Baarnsch Lyceum Voorlichtingsavond atheneum en gymnasium 456 Ch. Custers MEd MSEN afdelingsleider atheneum en gymnasium 4, 5 en 6 cus@hetbaarnschlyceum.nl Indeling van de avond Algemeen gedeelte

Nadere informatie

Een uitdagende en succesvolle schooltijd

Een uitdagende en succesvolle schooltijd Een uitdagende en succesvolle schooltijd HAVO ATHENEUM GYMNASIUM 2015 Past het Boni bij mij? Je bent op zoek naar een school met een veilige en prettige sfeer? Je wil graag docenten die met je meedenken

Nadere informatie

di 24/11 19.00-20.30 Onderwijsmarkt Bunschoten/Spakenburg Oostwende College di 24/11 19.30 Remedial Teaching - informatieavond

di 24/11 19.00-20.30 Onderwijsmarkt Bunschoten/Spakenburg Oostwende College di 24/11 19.30 Remedial Teaching - informatieavond WEEK BLOK DATUM TIJD OMSCHRIJVING do 15/10 Werkweek m4, h4, vg4 vr 16/10 Werkweek m4, h4, vg4 za 17/10 zo 18/10 43 ma 19/10 tot en met vr 23/10 herfstvakantie za 24/10 zo 25/10 di 27/10 di 27/10 19.30-21.00

Nadere informatie

JAAROVERZICHT TWEEDE HALFJAAR

JAAROVERZICHT TWEEDE HALFJAAR JAAROVERZICHT 2016 2017 TWEEDE HALFJAAR Week dag datum Activiteit 03 Ma 18 jan TW2 Di 17 jan TW2 Wo 18 jan TW2 Open lesmiddag groep 8 (1 van 2; 13.30-15.30 uur) Do 19 jan Rekentoets herkansers 4m/6V (08.30-11.15)

Nadere informatie

WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo

WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo Binnenkort ga je naar de middelbare school. Den Haag heeft veel middelbare scholen. Dat is maar goed ook, want je kunt samen

Nadere informatie

Schoolfotograaf bovenbouw. ma 5 september uur: informatieavond uitwisseling havo 4 & vwo uur: kennismakingsavond 3 e klassen

Schoolfotograaf bovenbouw. ma 5 september uur: informatieavond uitwisseling havo 4 & vwo uur: kennismakingsavond 3 e klassen L y c e u m N i e u w s jaargang 7, nr. 0, maandag 22 augustus 2011 Agenda ma 22 augustus di 23 augustus wo 24 augustus ma 29 augustus 9.00 uur: bijeenkomst mentoren en juniormentoren klas 1 (aula) Inleveren

Nadere informatie

Jaaragenda Klas/Leerjaar

Jaaragenda Klas/Leerjaar Jaaragenda 2016-2017 Datum Dag Activiteit 22-8-2016 ma Opening nieuwe schooljaar/ team/ vakgroep 23-8-2016 di introductiedag klas 1 t/m 4 24-8-2016 wo 25-8-2016 do 26-8-2016 vr 27-8-2016 za 28-8-2016 zo

Nadere informatie

MAAK WERK VAN JOUW TALENT

MAAK WERK VAN JOUW TALENT MAAK WERK VAN JOUW TALENT Schatgraven heeft altijd iets spannends. Zeker als je weet dat je iets gaat vinden. Wat komt er tevoorschijn? De komende jaren ga jij schatgraven. Als het kan op onze school.

Nadere informatie

Insula College, locatie Halmaheiraplein voor havo en vwo. Basiskalender cursus 2015-2016. Basiskalender 2015 2016 1

Insula College, locatie Halmaheiraplein voor havo en vwo. Basiskalender cursus 2015-2016. Basiskalender 2015 2016 1 Insula College, locatie Halmaheiraplein voor havo en vwo Basiskalender cursus 2015-2016 Versie 30 oktober 2015 Wijzigingen voorbehouden. roosterperiode 1 week 10 Deze week topactiviteiten voor klas 1,

Nadere informatie

Jaarrooster 2015-2016 LEERLINGEN - OUDERS augustus

Jaarrooster 2015-2016 LEERLINGEN - OUDERS augustus augustus 31 za 1 ZOMERVAKANTIE zo 2 t/m 23 augustus 32 ma 3 di 4 wo 5 do 6 vr 7 za 8 zo 9 33 ma 10 di 11 wo 12 do 13 vr 14 za 15 zo 16 34 ma 17 di 18 wo 19 do 20 vr 21 za 22 zo 23 35 1 ma 24 start personeel

Nadere informatie

De ouders/verzorgers en de leerlingen van 5 havo en 6 vwo. Hoorn, december 2013 Betreft: informatie rondom examens en einde schooljaar

De ouders/verzorgers en de leerlingen van 5 havo en 6 vwo. Hoorn, december 2013 Betreft: informatie rondom examens en einde schooljaar De ouders/verzorgers en de leerlingen van 5 havo en 6 vwo Hoorn, december 2013 Betreft: informatie rondom examens en einde schooljaar Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, Nu het examenjaar al flink

Nadere informatie

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2014 5 HAVO Cursus: 2013-2014

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2014 5 HAVO Cursus: 2013-2014 Bijlage 1 Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier Cohort 2012-2014 5 HAVO Cursus: 2013-2014 September Vr 27 Praktische Opdracht Kunst muziek/beeldend

Nadere informatie

activiteit periode week dag datum tijd lokaal

activiteit periode week dag datum tijd lokaal 2 2 wk 2 2 ma 5-jan 13:00 I.v.m. studieochtend vervallen alle lessen van het 1e t/m 5e uur. Alle 6e lesuren beginnen om 13:00 uur. 2 2 do 8-jan 12:30-16:15 skills masters in Ahoy vmbo basis 3, vmbo kader

Nadere informatie

Jaaragenda minuten rooster (lessen stoppen om uur)

Jaaragenda minuten rooster (lessen stoppen om uur) Jaaragenda 2016-2017 22-8-2016 ma Opening nieuwe schooljaar/ team/ vakgroep 23-8-2016 di introductiedag klas 1 t/m 4 24-8-2016 wo 25-8-2016 do 26-8-2016 vr 27-8-2016 za 28-8-2016 zo 29-8-2016 ma 30-8-2016

Nadere informatie

Jaaragenda.. 2015-2016. omschrijving. Week 35. Ma 24-08-15 zomervakantie. Di 25-08-15 zomervakantie. Wo 26-08-15 zomervakantie

Jaaragenda.. 2015-2016. omschrijving. Week 35. Ma 24-08-15 zomervakantie. Di 25-08-15 zomervakantie. Wo 26-08-15 zomervakantie Jaaragenda.. 2015-2016 Week 35 tijd omschrijving Ma 24-08-15 zomervakantie Di 25-08-15 zomervakantie Wo 26-08-15 zomervakantie Do 27-08-15 zomervakantie Vr 28-08-15 zomervakantie Week 36 Ma 31-08-15 11.00

Nadere informatie

Sint-Jan havo atheneum tweetalig vwo (op gymnasium én op atheneum) Waarom noemen we de eerste klas brugklas? Wat is het doel van de brugklas?

Sint-Jan havo atheneum tweetalig vwo (op gymnasium én op atheneum) Waarom noemen we de eerste klas brugklas? Wat is het doel van de brugklas? Sint-Jan havo atheneum tweetalig vwo (op gymnasium én op atheneum) traditioneel onderwijs met oog voor nieuwe ontwikkelingen Waarom noemen we de eerste klas brugklas? Wat is het doel van de brugklas? Welke

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA 2015-2016 voor leerlingen/ouder(s)/verzorger(s) Versie 11 september 2015 t.b.v. www.picasso-lyceum.nl

JAARPROGRAMMA 2015-2016 voor leerlingen/ouder(s)/verzorger(s) Versie 11 september 2015 t.b.v. www.picasso-lyceum.nl JAARPROGRAMMA 2015-2016 voor leerlingen/ouder(s)/verzorger(s) Versie 11 september 2015 t.b.v. www.picasso-lyceum.nl Dit jaarprogramma wordt met ingang van maandag 7 september wekelijks geactualiseerd.

Nadere informatie

Jaarplanning 2015-2016 versie 26-8-2015

Jaarplanning 2015-2016 versie 26-8-2015 Jaarplanning 2015-2016 versie 26-8-2015 week 34 0 facultatief do 20-aug-2015 vrij 21-aug-2015 week 35 1 ma 24-aug-2015 ORGANISATIEDAG 1 (docent op school, leerlingen vrij) 8.30-16.00 uur di 25-aug-2015

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Vmbo/PRO Jeanine Hamers Decaan vmbo Theoretische /Gemengde Leerweg Vmbo KB-TK brugklas Typisch Elde College De leerling is in beeld > we kennen de leerling Goede resultaten

Nadere informatie

Algemeen Cito-vo toetsen klas 2 Sportmiddag klas 1

Algemeen Cito-vo toetsen klas 2 Sportmiddag klas 1 Algemeen In deze nieuwsbrief hebben we weer informatie voor u op een rij gezet en kunnen we u laten meegenieten van allerlei leuke activiteiten die onlangs bij ons op school hebben plaatsgevonden. Cito-vo

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 Maandag 26 september 2016 Agenda Gesprek in de zaal Wat is belangrijk als je wil slagen? Voorbereiding, exameneisen en examenregels Wat is een goede voorbereiding voor een

Nadere informatie

Voorlopige jaarplanning 2014-2015

Voorlopige jaarplanning 2014-2015 Pagina 1 Voorlopige jaarplanning 2014-2015 Maand september 2014 ma 1 sep 13.00-16.00 Introductieprogramma Brugklas ma 1 sep 14.00-16.00 Introductieprogramma tweede leerjaar ma 1 sep 14.00-16.00 Introductieprogramma

Nadere informatie

JAARAGENDA 2015-2016

JAARAGENDA 2015-2016 JAARAGENDA 2015-2016 Week 34 4,5 lesdagen PTA avond ma 17 aug di 18 aug voorlichting faciliteiten dyslectische leerlingen leerjaar 2 en 3 (tijdens lesuur) voorlichting faciliteiten dyslectische leerlingen

Nadere informatie

Insula College, locatie Halmaheiraplein voor havo en vwo. Basiskalender cursus 2015-2016. Basiskalender 2015 2016 1

Insula College, locatie Halmaheiraplein voor havo en vwo. Basiskalender cursus 2015-2016. Basiskalender 2015 2016 1 Insula College, locatie Halmaheiraplein voor havo en vwo Basiskalender cursus 2015-2016 Versie 24 augustus 2015 Wijzigingen voorbehouden. roosterperiode 1 week 1 35 24 aug Roostervrije dag leerlingen m.u.v.

Nadere informatie

schooljaar 2016/2017 Utrechts Stedelijk Gymnasium

schooljaar 2016/2017 Utrechts Stedelijk Gymnasium schooljaar 2016/2017 Utrechts Stedelijk Gymnasium Beste achtstegroeper, Welkom bij het Utrechts Stedelijk Gymnasium! Het USG is een overzichtelijke, goede, fijne school voor slimme leerlingen, die veel

Nadere informatie

: Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten. Met deze brief wil ik u informeren over de bijdrage die jaarlijks van u wordt gevraagd.

: Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten. Met deze brief wil ik u informeren over de bijdrage die jaarlijks van u wordt gevraagd. Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van het Mill-Hillcollege Goirle, 24 september 2015 Uw kenmerk : Ons kenmerk Onderwerp : BLA-1516-032/NIK/AHA/spe : Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten

Nadere informatie

Insula College, locatie Halmaheiraplein voor havo en vwo. Basiskalender cursus Basiskalender

Insula College, locatie Halmaheiraplein voor havo en vwo. Basiskalender cursus Basiskalender Insula College, locatie Halmaheiraplein voor havo en vwo Basiskalender cursus 2016 2017 Versie 23 januari 2017 Wijzigingen voorbehouden. roosterperiode 2 week 1 4 23 jan. 8.30 uur KLT Duits vwo 8.30 uur

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ouders. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2013-2014 April nr. 7

Nieuwsbrief Ouders. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2013-2014 April nr. 7 Beste ouder(s)/verzorger(s), In mijn voorwoord in de voorgaande nieuwsbrief maakte ik melding van het feit dat er enquêtes uitgezet zouden gaan worden. De ouders van leerlingen in het 1 e en 3 e leerjaar

Nadere informatie

LESSENTABELLEN ONDERBOUW

LESSENTABELLEN ONDERBOUW LESSENTABELLEN ONDERBOUW TL-Havo-VWO 2014-2015 Vakken Leerjaar 1 Leerjaar 2 Nederlands 4 3 Frans 3 3 Duits 3 Engels 3 3 Geschiedenis 2 2 Aardrijkskunde 2 2 Wiskunde 4 3 Rekenen 0,5 0,5 Natuur- en scheikunde

Nadere informatie

Nieuws, verslagen en berichten van Het Baarnsch Lyceum Jaargang 6, nr. 2 Donderdag 21 september 2010. Sport Interlyceale Amsterdams Lyceum

Nieuws, verslagen en berichten van Het Baarnsch Lyceum Jaargang 6, nr. 2 Donderdag 21 september 2010. Sport Interlyceale Amsterdams Lyceum Agenda Nieuws, verslagen en berichten van Het Baarnsch Lyceum Jaargang 6, nr. 2 Donderdag 21 september 2010 vr 24 september za 25 september t/m za 2 oktober ma 27 september di 28 september do 30 september

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE EINDE SCHOOLJAAR START SCHOOLJAAR ONDERBOUW (m.u.v. 1e klassers ) MAVO HAVO VWO GYMNASIUM

INFORMATIEBOEKJE EINDE SCHOOLJAAR START SCHOOLJAAR ONDERBOUW (m.u.v. 1e klassers ) MAVO HAVO VWO GYMNASIUM INFORMATIEBOEKJE EINDE SCHOOLJAAR 2011-2012 START SCHOOLJAAR 2012-2013 ONDERBOUW (m.u.v. 1e klassers 2012-2013) MAVO HAVO VWO GYMNASIUM Meridiaan College Vestiging Het Nieuwe Eemland Daam Fockemalaan 12

Nadere informatie

BRC Onderbouw: 075-6404104 BRC Bovenbouw 075-6210426

BRC Onderbouw: 075-6404104 BRC Bovenbouw 075-6210426 BRC Onderbouw: 075-6404104 BRC Bovenbouw 075-6210426 Aan de ouder(s)/verzorger(s) van en de leerlingen van de 1 e, 2 e, 3 e, 4 e, 5 e en 6 e klassen Krommenie, 24 februari 2016 Geachte mevrouw, mijnheer,

Nadere informatie

AUGUSTUS 2011. ma di wo do vr za zo 1 zomervakantie. 3 zomervakantie. 10 zomervakantie. 17 zomervakantie. 24 zomervakantie

AUGUSTUS 2011. ma di wo do vr za zo 1 zomervakantie. 3 zomervakantie. 10 zomervakantie. 17 zomervakantie. 24 zomervakantie september 0 versie 0 In rood activteiten in het Michaël college-markenhage examentraject die op Markenhage plaatsvinden (leerlingen klas en ). AUGUSTUS 0 7 8 0 7 8 0.00 uur-. uur SLV.. uur Ontvangst nieuwe

Nadere informatie

Insula College, locatie Halmaheiraplein voor havo en vwo. Basiskalender cursus Basiskalender

Insula College, locatie Halmaheiraplein voor havo en vwo. Basiskalender cursus Basiskalender Insula College, locatie Halmaheiraplein voor havo en vwo Basiskalender cursus 2016 2017 Versie 24 oktober 2016 Wijzigingen voorbehouden. Week Datum Activiteiten roosterperiode 1 week 9 43 24 okt. 25 okt.

Nadere informatie

Informatie Profielkeuze Vernieuwde Tweede Fase cohort

Informatie Profielkeuze Vernieuwde Tweede Fase cohort Informatie Profielkeuze 2015-2016 Vernieuwde Tweede Fase cohort 2016-2019 Informatieboekje profielkeuze Tweede fase en de keuze van een profiel Leerlingen die nu in de derde klas zitten, krijgen volgend

Nadere informatie

Insula College, locatie Halmaheiraplein voor havo en vwo. Basiskalender cursus Basiskalender

Insula College, locatie Halmaheiraplein voor havo en vwo. Basiskalender cursus Basiskalender Insula College, locatie Halmaheiraplein voor havo en vwo Basiskalender cursus 2017 2018 Versie 26 oktober 2017 Wijzigingen voorbehouden. Week Datum Activiteiten roosterperiode 1 week 9 Deze week werkweek

Nadere informatie

kw sw Datum Omschrijving 33 0 ma 10-08-15 zomervakantie 33 0 di 11-08-15 zomervakantie 33 0 wo 12-08-15 zomervakantie 33 0 do 13-08-15 zomervakantie

kw sw Datum Omschrijving 33 0 ma 10-08-15 zomervakantie 33 0 di 11-08-15 zomervakantie 33 0 wo 12-08-15 zomervakantie 33 0 do 13-08-15 zomervakantie 33 0 ma 10-08-15 zomervakantie 33 0 di 11-08-15 zomervakantie 33 0 wo 12-08-15 zomervakantie 33 0 do 13-08-15 zomervakantie 33 0 vr 14-08-15 zomervakantie 34 1 ma 17-08-15 Boeken halen 3de jaars; Info

Nadere informatie

Welkom op het Baarnsch Lyceum. Voorlichtingsavond havo 5 en vwo 6

Welkom op het Baarnsch Lyceum. Voorlichtingsavond havo 5 en vwo 6 Welkom op het Baarnsch Lyceum Voorlichtingsavond havo 5 en vwo 6 Wie zijn wij? A.E.J. Dirks afdelingsleider HAVO 4, 5 Ch. Custers MEd MSEN afdelingsleider VWO 4, 5, 6 drs. H. Van Ommen, rector / bestuurder

Nadere informatie

JAARPLANNING SCHOOLJAAR 2015/2016

JAARPLANNING SCHOOLJAAR 2015/2016 JAARPLANNING SCHOOLJAAR 2015/2016 week 34 Begin schooljaar centen en leerlingen Klassen 17 augustus ma 17 09.00 Stuedag centen, leerlingen ij Kantine A 18 09.00 Start introprogramma brugklassen 10.00 Start

Nadere informatie

SEPTEMBER ma di wo do vr za zo 1 Start OOP en directie: school open. 7 MH Introductie H4. Start lessen volgens rooster

SEPTEMBER ma di wo do vr za zo 1 Start OOP en directie: school open. 7 MH Introductie H4. Start lessen volgens rooster SEPTEMBER Start OOP en directie: school open 2 4.00-.00 uur Opmaat docenten MH Introductie H4, V4 en H, V. uur opening Schooljaar Klas en tot.00 op VS MH Introductie H4 Start lessen volgens rooster MH

Nadere informatie

18 apr. Werkweek Praag voor A5 Voorbereiding gymnasiumfestival voor G2-3-4-5 19 apr. Werkweek Praag voor A5. 19.30 uur gymnasiumfestival

18 apr. Werkweek Praag voor A5 Voorbereiding gymnasiumfestival voor G2-3-4-5 19 apr. Werkweek Praag voor A5. 19.30 uur gymnasiumfestival Insula College, locatie Halmaheiraplein voor havo en vwo Basiskalender cursus 2015-2016 Versie 4 april 2016 (2) Wijzigingen voorbehouden. roosterperiode 2 week 10 Deze week voorbereiding examen voor H5

Nadere informatie

Centraal Examen 2016, eerste tijdvak Het vakkenrooster is in bijlage 1 toegevoegd. In april 2016 wordt het lokalenrooster gepubliceerd.

Centraal Examen 2016, eerste tijdvak Het vakkenrooster is in bijlage 1 toegevoegd. In april 2016 wordt het lokalenrooster gepubliceerd. De ouders/verzorgers en de leerlingen van 5 havo en 6 vwo Hoorn, 11 december 2015 Betreft: informatie rondom examens en einde schooljaar Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, Nu het examenjaar al

Nadere informatie

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan OPEN DAG 2015 Borculo Beukenlaan 24 januari 10 tot 13 uur Borculo Herenlaan bovenbouw vmbo 24 januari 10 tot 13 uur Lochem Zutphenseweg 24 januari 10 tot 13 uur www.staring.nl Het Staring College daagt

Nadere informatie

Welkom! Ouderpresentatie schooljaar 2017/18

Welkom! Ouderpresentatie schooljaar 2017/18 Welkom! Ouderpresentatie schooljaar 2017/18 Wat heeft uw kind nodig? Inspirerende en veilige omgeving Meer dan een diploma, brede ontwikkeling Leuke, actieve middelbareschooltijd Ouders en leerlingen waarderen

Nadere informatie

Inrichting van de Tweede Fase op het HML

Inrichting van de Tweede Fase op het HML 1 tweede fase Inrichting van de Tweede Fase op het HML 1. Uitgangspunten van de school 2. De profielen 3. Werken in de bovenbouw 4. Examendossier 5. Het studiehuis op het HML 6. Leerlingbegeleiding 7.

Nadere informatie

activiteit periode week dag datum tijd lokaal

activiteit periode week dag datum tijd lokaal 2 50 wk 2 50 ma 8-dec rapportage 1 2 50 ma 8-dec spreekavond Farel Lyceum vakdocenten 2 50 ma 8-dec 18:00-21:00 ouderavond voor ouders van leerlingen Lyceo 2 50 ma 8-dec 19:30-20:45 informatieavond ouders

Nadere informatie

Het Amsterdams Lyceum Jaaragenda

Het Amsterdams Lyceum Jaaragenda Het Amsterdams Lyceum Jaaragenda augustus 2013 maandag 26 augustus Begin 97e cursus 9:00-17:00 Uitreiken boeken 10:00 Toelatingsexamens dinsdag 27 augustus 9:00-17:00 Uitreiken boeken 12:30 Leerlingen

Nadere informatie

AGENDA CURSUS

AGENDA CURSUS AGENDA CURSUS 2016 2017 AUGUSTUS 2016 dinsdag 30 augustus 2016 start cursus kennismaking, ophalen roosters en inleveren ondertekende gebruikersovereenkomst schoolboeken: - 11.30 uur: klas 1-11.45 uur:

Nadere informatie

AGENDA CURSUS

AGENDA CURSUS AGENDA CURSUS 2017 2018 SEPTEMBER 2017 dinsdag 5 september 2017 start cursus kennismaking, ophalen roosters en inleveren ondertekende gebruikersovereenkomst schoolboeken: - 11.30 uur: klas 1-11.45 uur:

Nadere informatie

openbaar lyceum havo - vwo - vwo bèta

openbaar lyceum havo - vwo - vwo bèta openbaar lyceum havo - vwo - vwo bèta Welkom op De Berg! De Amersfoortse Berg is een school met een prettige sfeer. Veel van jullie voorgangers voelden zich er snel thuis, ook al is de overgang van de

Nadere informatie

Informatiegids. Samen maken wij jouw ambities waar

Informatiegids. Samen maken wij jouw ambities waar Informatiegids Samen maken wij jouw ambities waar Welke brugklassen zijn er? Samen maken wij jouw ambities waar - havo/vwo - atheneum/gymnasium - tweetalig atheneum/gymnasium De vmbo-t/havo brugklas zit

Nadere informatie

CONCEPT 23 AUGUSTUS Betreft: PLANNING SCHOOLJAAR

CONCEPT 23 AUGUSTUS Betreft: PLANNING SCHOOLJAAR CONCEPT 23 AUGUSTUS 2016 Betreft: PLANNING SCHOOLJAAR 2016-2017 week 35 - start 1 e kwartiel / 1 e trimester ma 29-08 t/m vr 02-09 - introductie 1 e, 2 e, 3 e klassen ma 29-08 - overleg mentoren 1 e klassen

Nadere informatie

Een uitdagende en succesvolle schooltijd

Een uitdagende en succesvolle schooltijd Een uitdagende en succesvolle schooltijd HAVO ATHENEUM GYMNASIUM 2015 Yair Past het Boni bij mij? Bruggers aan het woord Yair: Ik voel me thuis op het Boni. Het is heel fijn in de brugklas. Je wordt hier

Nadere informatie

: Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten. Met deze brief wil ik u informeren over de bijdrage die jaarlijks van u wordt gevraagd.

: Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten. Met deze brief wil ik u informeren over de bijdrage die jaarlijks van u wordt gevraagd. Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van het Mill-Hillcollege Goirle, 24 september 2015 Uw kenmerk : Ons kenmerk Onderwerp : BLA-1516-032/NIK/AHA/spe : Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten

Nadere informatie

Contactavond (T)VWO 3. 6 oktober 2016

Contactavond (T)VWO 3. 6 oktober 2016 Contactavond (T)VWO 3 6 oktober 2016 programma Opening door mw. Van der Walle, plaatsvervangend voor de afdelingsleider, dhr. Van der Gaag informatie leerlingencoördinator klas 2 tot en met 6 vwo: mw.

Nadere informatie

Locatie Rachmaninowlaan

Locatie Rachmaninowlaan a r t x e n i n Zi s e i k : g n uitdagi het voor m u i s a Gymn Locatie Rachmaninowlaan Waarom het gymnasium? Je bent jong en je wilt wat? Dan is onze gymnasiumbrugklas zeker iets voor jou! Het gymnasium

Nadere informatie

Informatieavond Klas 3 Welkom

Informatieavond Klas 3 Welkom Informatieavond Klas 3 Welkom Programma opening het 3 vwo team uw kind op 3 vwo communicatie LOB: Profielkeuzeproces in 3 vwo Pauze (kopje koffie in het dolninarium) kennismaking met de mentor Leerlingen

Nadere informatie

m e d e d e l i n g e n

m e d e d e l i n g e n m e d e d e l i n g e n Activiteitenweek 2 e klas De activiteitenweek voor de 2 e klas stond in het teken van goede doelen. Er waren 8 goede doelen waarvoor verschillende activiteiten georganiseerd waren.

Nadere informatie

jaaragenda 2014-2015 ouders/leerlingen versie 2015 01 21

jaaragenda 2014-2015 ouders/leerlingen versie 2015 01 21 activiteiten in rood zijn wijzigingen tov de vorige versie WKNR DATUM TIJD ACTIVITEIT LOCATIE 4 ma 19-01 luistertoetsen: havo- Frans; vwo-duits di 20-01 wo 21-01 do 22-01 vr 23-01 za 24-01 19.30 MR vergadering

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2015-2016

Bevorderingsnormen 2015-2016 Visser t Hooft Lyceum Bevorderingsnormen 2015-2016 Leiden, Leiderdorp, Rijnsburg september 2015 INHOUD BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016...3 Termen en begrippen...3 Rapportcijfers en bevordering...3 BEVORDERING

Nadere informatie

OVERZICHT DATA EN ACTIVITEITEN SCHOOLJAAR april 2017 Versie ouders en leerlingen 2 e deel van het schooljaar

OVERZICHT DATA EN ACTIVITEITEN SCHOOLJAAR april 2017 Versie ouders en leerlingen 2 e deel van het schooljaar OVERZICHT DATA EN ACTIVITEITEN SCHOOLJAAR 2016-2017 7 april 2017 Versie ouders en leerlingen 2 e deel van het schooljaar Schooljaar 2016-2017 52/ 01 02 (16) 03 (17) 04 (18) 05 (19) 26-12-16 ma KERSTVAKANTIE

Nadere informatie

augustus-2015 Informatieavond studiereizen Trayecto Español, Fast Lane English en Corso Italiano 4e klas woensdag 16 september 20:00

augustus-2015 Informatieavond studiereizen Trayecto Español, Fast Lane English en Corso Italiano 4e klas woensdag 16 september 20:00 augustus-2015 maandag 17 augustus Begin 99e cursus 8:30-17:00 Uitreiken boeken 10:00 Toelatingsexamens dinsdag 18 augustus 8:30-17:00 Uitreiken boeken 12:30 Leerlingen halen uitslag toelatingsexamens bij

Nadere informatie

POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM

POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM School voor: vmbo mavo havo technasium (havo+vwo) gymnasium (vwo) atheneum (vwo) PROGRAMMA Voorstellen (Op)bouw school Veranderingen Begeleiding Leren is leuk! In welke

Nadere informatie

Talent in ontwikkeling. voor Toekomstige brugklassers. Informatiebrochure brugperiode Theresialyceum School voor havo atheneum gymnasium

Talent in ontwikkeling. voor Toekomstige brugklassers. Informatiebrochure brugperiode Theresialyceum School voor havo atheneum gymnasium Talent in ontwikkeling voor Toekomstige brugklassers Informatiebrochure brugperiode 2017 Theresialyceum School voor havo atheneum gymnasium 2 Beste brugklasser, Je bent het nog niet, maar het duurt niet

Nadere informatie

Ontwikkel. jezelf op. Roncalli. méér dan een diploma!

Ontwikkel. jezelf op. Roncalli. méér dan een diploma! Ontwikkel jezelf op Roncalli méér dan een diploma! Beste bijna-brugklasser, Het is zover: je mag je middelbare school gaan kiezen. Dat is best een pittige klus. Reden om samen met je ouder(s) op zoek te

Nadere informatie

Open avonden 2014 GO TRINITAS

Open avonden 2014 GO TRINITAS Open avonden 2014 GO TRINITAS OPEN AVONDEN 2014, SPECIAAL VOOR JOU! Beste leerling uit groep 8, Over een paar maanden is je basisschooltijd voorbij. Dan begin je op een nieuwe school. Dat is leuk én spannend.

Nadere informatie

Reinier de Graafpad Reinier de Graafpad. Het begint bij jou! mavo. havo

Reinier de Graafpad Reinier de Graafpad. Het begint bij jou! mavo. havo Het begint bij jou! mavo havo #ReinierdeGraafpad volg ons op social media Stanislascollege 2 dagen. Delft Allemaal een #Chromebook. In de les en thuis wordt ermee gewerkt. StanislasReinierdeGraafpad...

Nadere informatie

OOMC = Overkoepelende Oudervereniging Markland College PIA = profielinformatieavond MDR = meerdaagse reizen MaS = maatschappelijke stage

OOMC = Overkoepelende Oudervereniging Markland College PIA = profielinformatieavond MDR = meerdaagse reizen MaS = maatschappelijke stage Gebruikte afkortingen V = vwo H = havo VH = vwo/havo OGA = Oudenbosch gymnasium atheneum OH = Oudenbosch havo OM = Oudenbosch mavo BGL = beroepsgerichte leerwegen BB = basis beroepsgerichte leerweg KB

Nadere informatie

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen! Op mavo, havo of drie jaar vwo onderbouw: Engels PLUS Sport PLUS Science PLUS Business

Nadere informatie

huiswerk- en toetsvrij

huiswerk- en toetsvrij jaarrooster 2017-2018 ouders en leerlingen versie 2017 12 22 in rood = wijzigingen t.o.v. de vorige versie 2 maandag 8 januari 2018 huiswerk- en proefwerkvrij alle leerlingen v.a. 12.10 uur lessen volgens

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL - cursus 2014-2015 1 Algemeen deel van het PTA TL// Op de TL, het en het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgende vaste onderdelen:

Nadere informatie

Inhoud. Algemeen Onderwijs Ondersteuning

Inhoud. Algemeen Onderwijs Ondersteuning Focus op jou Inhoud Algemeen Onderwijs Ondersteuning Missie Leerlingen begeleiden naar een mavo/vmbo-t diploma op basis van: - Structuur - Veiligheid - Overzicht - Persoonlijke aandacht Uiteindelijk Werken

Nadere informatie

Deze presentatie kunt u terug vinden op onze site

Deze presentatie kunt u terug vinden op onze site Deze presentatie kunt u terug vinden op onze site Roel Gaj Algemeen Overstap vmbo - havo Bovenbouw havo Profielen Andere vakken Toelatingsvoorwaarden Procedure Jullie zijn zeer welkom!!!! havo 1300 ll

Nadere informatie

OVER EIJKHAGEN onze leerlingen vertellen

OVER EIJKHAGEN onze leerlingen vertellen OVER EIJKHAGEN onze leerlingen vertellen Wat kunt u verwachten? Presentatie tot 20.30 uur: - de overstap, - wat biedt Eijkhagen, - specifieke informatie. Informatie schakelklas, in de Martinzaal vanaf

Nadere informatie

wo 30-sep do 1-okt vr 2-okt za 3-okt zo 4-okt 41 ma 5-okt LOOT golfdag (opbrengst LOOT) di 6-okt sectievergaderingen

wo 30-sep do 1-okt vr 2-okt za 3-okt zo 4-okt 41 ma 5-okt LOOT golfdag (opbrengst LOOT) di 6-okt sectievergaderingen WK Dag Datum Activiteit schooljaar 2015-2016 versie 240815 do 27-aug vr 28-aug za 29-aug zo 30-aug einde zomervakantie 36 ma 31-aug start schooljaar di 1-sep ontvangst leerlingen wo 2-sep start lessen

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016 Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016 Den Haag, juli 2015 Geachte ouder/verzorger (en beste leerlingen), Het

Nadere informatie

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe!

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! JENAPLAN Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! BUITENGEWOON JENA een andere, succesvolle aanpak In Heerenveen kunnen leerlingen sinds 1997 in de onderbouw van Jenaplan-onderwijs volgen in heterogene klassen:

Nadere informatie

Jaaroverzicht

Jaaroverzicht wk Datum Algemeen Informatie Vergaderingen Excursies / Sport Examens en toetsing 34 ma 22-8 zomervakantie di 23-8 zomervakantie wo 24-8 zomervakantie do 25-8 zomervakantie 10.30-13.30 uur MT, blauwe (+

Nadere informatie

1e en 2e uur examentraining / po (ne) 4 mavo gelders orkest leerjaar 3 mavo, havo en vwo (onder voorbehoud, schema volgt)

1e en 2e uur examentraining / po (ne) 4 mavo gelders orkest leerjaar 3 mavo, havo en vwo (onder voorbehoud, schema volgt) JAARPLANNING 2013 2014 (versie 4: 10 maart 2014) aanpassingen per 10 maart geel gearceerd za 01-03-14 voorjaarsvakantie tot en met zo 9 maart 10 ma 10-03-14 toetsij leerjaar 1, 2 en 3 26 11 stue-oriëntatieweek

Nadere informatie

JAARKALENDER VHBO, VMBO, havo/vwo

JAARKALENDER VHBO, VMBO, havo/vwo toetsweek 2 Bonnefanten College JAARKALENDER 2015-2016 VHBO, VMBO, havo/vwo gewone lesdag introductie projectweek (reizen, excursies, enz.) jaarafsluiting toetsdag inhaaldag afwezige leerlingen toetsweek

Nadere informatie

Lestijden leerjaren 1 en 2 leerjaren 3 en 4

Lestijden leerjaren 1 en 2 leerjaren 3 en 4 Lestijden leerjaren 1 en 2 leerjaren 3 en 4 1. 08.35 09.25 uur 2. 09.25 10.15 uur korte pauze 3. 10.30 11.20 uur 4. 11.20 12.10 uur middagpauze 5. 12.45 13.35 uur 6. 13.35 14.25 uur korte pauze 7. 14.40

Nadere informatie

Porta Nieuws 12 2014-2015 Porta Mosana College havo-vwo-tto 19 november 2014

Porta Nieuws 12 2014-2015 Porta Mosana College havo-vwo-tto 19 november 2014 Porta Nieuws 12 2014-2015 Porta Mosana College havo-vwo-tto 19 november 2014 Jaaragenda Aanmelden leerlingen voor Porta Frans en Porta Duits Rapporten Magister: e-mailadressen / verzending Porta Nieuws

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

JAARROOSTER 2014-2015 week 36 2-9 t/m 5-9 startweek: introductie BC verjaardag 1-9-2014 organisatiedag, leerlingen lesvrij Boeken ophalen klas 3 en

JAARROOSTER 2014-2015 week 36 2-9 t/m 5-9 startweek: introductie BC verjaardag 1-9-2014 organisatiedag, leerlingen lesvrij Boeken ophalen klas 3 en JAARROOSTER 2014-2015 week 36 2-9 t/m 5-9 startweek: introductie BC verjaardag 1-9-2014 organisatiedag, leerlingen lesvrij Boeken ophalen klas 3 en hoger 2-9-2014 introductiedag alle leerjaren, schoolfotograaf

Nadere informatie

Lestijden leerjaren 1 en 2 leerjaren 3 en 4

Lestijden leerjaren 1 en 2 leerjaren 3 en 4 Lestijden leerjaren 1 en 2 leerjaren 3 en 4 1. 08.35 09.25 uur 2. 09.25 10.15 uur korte pauze 3. 10.30 11.20 uur 4. 11.20 12.10 uur middagpauze 5. 12.45 13.35 uur 6. 13.35 14.25 uur korte pauze 7. 14.40

Nadere informatie

Jaarplanning versie

Jaarplanning versie Jaarplanning 2017-2018 versie 23-8-2017 week 34 1 Periode 1 ma 21-aug-2017 ORGANISATIEDAG 1 (docent op school, leerlingen vrij) Periode A di 21-aug-2017 ORGANISATIEDAG 2 (docent op school, leerlingen vrij)

Nadere informatie

AUGUSTUS ma di wo do vr za zo Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

AUGUSTUS ma di wo do vr za zo Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 31 AUGUSTUS 2017 1 2 3 4 5 6 Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 32 7 8 9 10 11 12 13 Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 33 14 15 16 17 18 19 20 Zomervakantie

Nadere informatie

AGENDA CURSUS 2015 2016

AGENDA CURSUS 2015 2016 AGENDA CURSUS 2015 2016 Wijzigingen voorbehouden. Voor de meest actuele agenda verwijzen we u naar www.wimgertenbachcollege.nl AUGUSTUS 2015 dinsdag 18 augustus 2015 start cursus, kennismaking, ophalen

Nadere informatie