3.1 Personeelsdienst. 3.2 Extralegale voordelen Maaltijdcheques Hospitalisatieverzekering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3.1 Personeelsdienst. 3.2 Extralegale voordelen. 3.2.1 Maaltijdcheques. 3.2.2 Hospitalisatieverzekering"

Transcriptie

1 3.1 Personeelsdienst De personeelsdienst bevindt zich op de eerste verdieping van het sociaal en administratief centrum in de Kleine Landeigendomlaan 2a. Je kan je wenden tot de stafmedewerkster, Hilde T Sestigh. Zij maakt de contracten op en zorgt voor de maandelijkse verwerking van de lonen. Voor alle inlichtingen rond verloning, verlof, en sociale wetgeving. Kortom: voor alle personeelsaangelegenheden kan je bij haar terecht. 3.2 Extralegale voordelen Maaltijdcheques Per gewerkte dag heb je recht op een maaltijdcheque. Het bedrag van je maaltijdcheque is afhankelijk van je contract. Heb je een voltijds contract dan ontvang je per gewerkte dag 6 euro per maaltijdcheque. Daarvan betaal je zelf 1,12 euro. Werk je halftijds, dan ontvang je een maaltijdcheque van 4,05 euro waarvan je 1,09 euro zelf betaalt. De maaltijdcheques worden steeds de volgende maand betaald. Zo ontvang je de maaltijdcheques van januari dus in februari. Per dienst bestaat een verschillende regeling voor het afhalen van de maaltijdcheques. Dit vraag je het best aan je dienstoverste of je peter/meter Hospitalisatieverzekering Wanneer je een jaar in dienst bent, kun je gebruik maken van de mogelijkheid aan te sluiten bij de hospitalisatieverzekering van het OCMW. De verzekeringspremie voor jezelf wordt door het OCMW betaald, deze voor je inwonende familieleden betaal je aan gunstige voorwaarden zelf.

2 3.3 Premies Eindejaarspremie Volgens het KB van 23 oktober 1979, verschillende keren gewijzigd, wordt aan het overheidspersoneel, zowel statutairen, tijdelijken en contractuelen een eindejaarstoelage toegekend. De eindejaarstoelage wordt toegekend volgens de volgende formule: E = V + [2,5% (L + H) i] x c waarbij: E: eindejaarstoelage V: vast bedrag het vast bedrag wijzigt elk jaar en bevat 4 componenten: het geïndexeerde gedeelte voorzien in het oorspronkelijk KB, dat voor vastbenoemden niet onderworpen wordt aan sociale zekerheidsbijdragen; het geïndexeerde gedeelte dat werd toegevoegd ingevolge het sectoraal akkoord , dat voor vastbenoemden onderworpen wordt aan sociale zekerheidsbijdrage; het gedeelte dat werd toegevoegd ingevolge het sectoraal akkoord 2002, dat voor vastbenoemden onderworpen wordt aan sociale zekerheidsbijdrage; het gedeelte dat wordt toegevoegd ingevolge het sectoraal akkoord , dat voor vastbenoemden onderworpen wordt aan de sociale zekerheidsbijdragen. L: brutojaarbezoldiging van de maand oktober H: haard- of standplaatsvergoeding i: indexverhogingspercentage van oktober c: vermenigvuldigingscoëfficiënt: de coëfficiënt wordt gevormd door een breuk waarvan de teller de beloning is die het personeelslid werkelijk heeft ontvangen gedurende de referteperiode ( ) en de noemer de beloning overeenstemmend met de full-time bezoldiging gedurende dezelfde referteperiode Attractiviteitspremie (rusthuispersoneel) Deze maatregelen zijn enkel geldig voor de personeelsleden van het rusthuis. Attractiviteitspremie Het personeel van de centrale diensten van het OCMW heeft geen recht op de attractiviteitspremie. Onthaalbrochure verpleging en verzorging Home Bloemenbos 2

3 Uitkering bedragen: De fasering voor de toekenning van de attractiviteitspremie wordt als volgt vastgesteld: in 2006: 170 euro in 2007: 260 euro in 2008: 380 euro in 2009: 480 euro De personeelsleden van het rusthuis hebben geen recht op de vierde component van het vast bedrag van de eindejaarspremie, gezien de attractiviteitspremie gunstiger is. Eindeloopbaanproblematiek Verplegenden en verzorgenden: automatisch recht Zolang verpleegkunde een knelpuntberoep is, behoudt het verpleegkundig personeel de mogelijkheid om voor de premie te kiezen i.p.v. de vrijstelling van prestaties. De verzorgenden enkel genieten van de dagen arbeidsduurvermindering (en niet de premie). De verzorgenden die vóór 1 oktober 2005 hebben gekozen voor de premie, behouden in beginsel de premie. Zij kunnen evenwel op elk moment kiezen voor de dagen arbeidsduurvermindering; deze keuze is definitief. Bijkomende categorieën met automatisch recht Naast de verplegenden en verzorgenden worden bijkomende personeelscategorieën gecreëerd die een automatisch recht openen op arbeidsduurvermindering. Voor de RVT s en ROB s zijn vooral volgende categorieën van belang: kinesitherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en diëtisten; sociaal verpleegkundigen; logistieke assistenten; maatschappelijk assistenten en psychologische assistenten voor zover ze tewerkgesteld zijn in de zorgunits of geïntegreerd in het therapeutisch programma; psychologen, orthopedagogen en pedagogen voor zover ze tewerkgesteld zijn in de zorgunits of geïntegreerd in het therapeutisch programma. In het akkoord is expliciet opgenomen dat de beschrijving van de beroepen verwijst naar de werkelijk beoefende functie. Deze categorieën kunnen enkel aanspraak maken op arbeidsduurvermindering, en dus niet op een premie. Onthaalbrochure verpleging en verzorging Home Bloemenbos 3

4 Gelijkgestelden Ook deze categorie heeft enkel nog recht op arbeidsduurvermindering en dus niet op een premie. Het systeem om als gelijkgestelde te worden beschouwd, wordt gewijzigd: het betrokken personeelslid dient gedurende een referentieperiode van 24 maanden minstens 200 uren onregelmatige prestaties (zaterdag, zondag, feestdag, nacht of onderbroken werk) geleverd te hebben. Iemand die de leeftijd van 45 jaar heeft bereikt heeft recht op 92 uren op jaarbasis (voltijdse tewerkstelling; bij deeltijdse tewerkstelling wordt dit vermenigvuldigd met de tewerkstellingsbreuk) Iemand die de leeftijd van 50 jaar heeft bereikt heeft recht op 192 uren en iemand die de leeftijd van 55 jaar heeft bereikt heeft recht op 288 uren. 3.4 Vakantieregeling Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen statutairen/contractuelen en gesubsidieerde contractuelen. Het verlof voor de statutairen/contractuelen wordt berekend op basis van de prestaties van het lopende jaar. Het verlof voor gesubsidieerde contractuelen op basis van de prestaties van het vorige jaar. De vakantieregeling vind je ook terug in het arbeidsreglement. De vakantiedagen worden omgezet in uren. Jaarlijks beschik je over 198 u wettelijke vakantie en 53 u extra verlof dat wordt toegekend aan het gemeente- en OCMW personeel van de gemeente Zelzate. Wanneer je 45, 50 en 55 jaar wordt krijg je op jaarbasis telkens een dag bij. Sommige personeelsleden werken gemiddeld 40 uur per week. In afspraak met de dienstoverste worden deze teveel gewerkte uren teruggenomen, meestal in halve of volle dagen. Daarnaast zijn er ook nog de feestdagen: 1 januari, Pasen, 1 mei, 8 mei, OLH Hemelvaart, Pinksteren, 11 juli, 21 juli, 15 augustus, 1 november, 15 november, 25 en 26 december. Wanneer deze dagen vallen op een zaterdag of een zondag, dan worden ze apart bij je verlof gerekend (behalve Pasen en Pinksteren). Alles wordt uiteraard vermenigvuldigd met je tewerkstellingsbreuk. Werk je maar halftijds dan heb ook maar recht op de helft van het verlof. Onthaalbrochure verpleging en verzorging Home Bloemenbos 4

5 3.5 Overige Zwemkaart Alle personeelsleden kunnen samen met hun inwonende gezinsleden gebruik maken van het recreatiebad van Zelzate. Je kan daarvoor een zwemkaart bekomen op de personeelsdienst Parkeren Enkel aan het rusthuis is een parking verbonden; De parking aan de achterkant wordt eveneens gebruikt door het administratief personeel van het sociaal en administratief centrum. Aan de oostkant van het gebouw is er een ruime parking die over het algemeen wordt gebruikt door de mensen van de verpleging en verzorging Fietsenstalling Enkel het rusthuis beschikt over een overdekte fietsenstalling. Op de parking aan de zuidwest- kant van het gebouw is er een fietsenkelder. Verder zijn er buiten, aan beide kanten van het gebouw fietsenrekken geplaatst Drank Water en koffie staan op elke afdeling gratis ter beschikking van het personeel Pauzes Pauzes worden in overleg met het diensthoofd bepaald. Mensen van de administratie hebben pauze van uur tot uur; de collega s van de verpleging en verzorging pauzeren als de dienst het toelaat, meestal tussen uur en uur en van uur tot uur Maaltijden Personeelsleden kunnen van een maaltijd genieten in het rusthuis. Deze kost 4,50 euro. Je kan de maaltijd bestellen voor 10 uur op dezelfde dag bij Ria aan het onthaal. De maaltijden betaal je dezelfde dag eveneens bij Ria. Onthaalbrochure verpleging en verzorging Home Bloemenbos 5

6 3.6 Nuttige telefoonnummers Telefoonnummers OCMW Algemeen nummer Voorzitter Secretaris Ontvanger Stafmedewerkster Thuiszorg Technische dienst Telefoonnummers Home Bloemenbos Rusthuis Rusthuisdirecteur Hoofdverpleegkundige Externe OCMW-diensten Kinderdagverblijf Buitenschoolse opvang LDC De Kastanje Onthaalbrochure verpleging en verzorging Home Bloemenbos 6

7 4.1 Arbeidsreglement Zie bijlage 4.2 Functionele loopbaan Als personeelslid van een OCMW ben je tewerkgesteld in de openbare sector, in een lokaal bestuur. Dit betekent dat je functionele loopbaan afhangt van allerlei factoren. 4.3 Vorming Basisvorming Aan nieuwe personeelsleden wordt duidelijk de organisatie, de structuur en de cultuur van de dienst uitgelegd. Daarbij worden o.a. de volgende items besproken: de bevoegdheden en verantwoordelijkheden; werking van de dienst; organigram; veiligheidsaspecten; manier van werken; omgangsregels met de leidinggevenden en de medewerkers. Voortgezette vorming Het personeel heeft het recht en de plicht om op kosten van het bestuur deel te nemen aan opleidings- en vormingsinitiatieven om de kwaliteit van het bestuur en zijn persoonlijke bijdrage daartoe op peil te houden en te vergroten. Enerzijds is er verplichte vorming in kader van de functionele loopbaan, zoals in puntje 2 beschreven. Naast deze vorming in kader van de functionele loopbaan is er uiteraard ook andere vorming. Deze vorming wordt voornamelijk bepaald aan de hand van volgende criteria: vorming gedetecteerd tijdens de functioneringsgesprekken; vorming vanuit nieuwe ontwikkelingen van het werkveld; vorming vanuit problemen die zich voordoen; vorming vanuit de visie van de dienst. Onthaalbrochure verpleging en verzorging Home Bloemenbos 7

8 Deze vorming wordt om praktische redenen georganiseerd buiten de diensturen, meestal in groep, zodat op deze manier de nabespreking vlotter kan verlopen. Alle personeelsleden krijgen daartoe inspraak. Wat ze uiteindelijk volgen, kiezen ze vnl. uit wat er aangeboden wordt door vormingsinstellingen, of uit wat personeelsleden zelf naar voor brengen. De vorming wordt goedgekeurd door de Raad op voordracht van de dienstoverste. 4.4 Evaluatie Vooraleer je uiteindelijk geëvalueerd wordt, vindt een functioneringsgesprek plaats. Dit is een gesprek tussen je directe chef en jezelf. Alle personeelsleden moeten dit gesprek voeren. Dit betekent voor de diensthoofden een huzarenwerk. Ze moeten niet alleen met iedereen een gesprek voeren, maar ze moeten tevens een weergave op papier geven - een verslagje zeg maar - dat voor alle partijen duidelijk is. Dit functioneringsgesprek is een gesprek in twee richtingen. Zowel het personeelslid als de dienstoverste brengen verschillende gesprekspunten aan. Hoewel dit gesprek belangrijk is voor je verdere loopbaan, is het tevens een nuttig instrument voor de werking van de verschillende diensten en uiteindelijk voor de uitstraling van het hele OCMW. Immers, verschillende ideeën ontwikkelen zich binnen dit gesprek. Je ervaring kan niet alleen leiden tot een verbetering van je persoonlijke situatie, maar maakt eveneens problemen bespreekbaar. Dikwijls komen onderliggende moeilijkheden plots naar boven, waar beide gesprekspartners geen weet van hadden. Juist door deze gesprekken wordt achteraf getracht deze problemen op te lossen. Niet alleen problemen komen aan bod. Goeie tips over je manier van werken kunnen anderen ten goede komen. Maar al te vaak zijn het de kleine weetjes die je oversten en collega s kunnen aanwenden om de werksituatie op alle gebied te verbeteren. De evaluatieperiode bedraagt twee jaar. In deze periode moet iedereen minstens eenmaal een gesprek hebben gehad met zijn dienstoverste. Na deze periode volgt de eigenlijke evaluatie. Deze gebeurt door één of twee hiërarchische chefs, waaronder de directe dienstoverste. Deze evaluatie gebeurt aan de hand van een speciaal evaluatieformulier waarbij wordt nagegaan of de vooropgestelde doelstellingen al dan niet bereikt zijn. Daarnaast moet je als personeelslid eveneens beantwoorden aan het profiel van je functieomschrijving. Hierbij wordt rekening gehouden met je algemene gedragswaarden en de taakwaardering, zoals je inzet, je deskundigheid, je verantwoordelijkheid, en andere vaardigheden zoals discretie, flexibiliteit, patiënt/klantgerichtheid, Enkel na een gunstige evaluatie kan je overstappen naar een volgende loonschaal. Onthaalbrochure verpleging en verzorging Home Bloemenbos 8

9 Vorming Naast een gunstige evaluatie is ook je aantal uren vorming belangrijk. Het aantal uren is afhankelijk van je niveau. Zo moet iemand van niveau B en C 100 uren vorming hebben genoten om over te stappen naar een volgende schaal en iemand van niveau D en E 75 uren. Gelukkig hebben verschillende sectorale akkoorden ervoor gezorgd dat het de Raad zelf is die bepaalt welke opleiding in aanmerking komt. Schaalanciënniteit De schaalanciënniteit is de anciënniteit verworven in de weddesch(a)al(en) van de functionele loopbaan. Dit betekent dus het aantal jaren dat je wordt verloond volgens bijvoorbeeld B1, C1, D1, E1 of B2, C2, D2, E2. Let op dit is niet altijd gelijk aan je geldelijke anciënniteit, de anciënniteit zoals vermeld op je loonstrook. Sommige personeelsleden kunnen namelijk anciënniteit overnemen vanuit de privésector. Deze jaren gelden niet mee om te kunnen verhogen van schaal, maar zijn belangrijk om je verloningsniveau te bepalen in je huidige schaal. Samenvatting Bij een gunstige evaluatie kan men promoveren naar een volgende schaal onder de volgende voorwaarden: Niveau E: Het aantal vormingsuren bedraagt 75 uren. Men kan van niveau E 1 naar E 2 promoveren na 4 jaar schaalanciënniteit en 75 uren vorming of na 9 jaar schaalanciënniteit; naar niveau E 3 kan men promoveren na 18 jaar schaalanciënniteit en 75 uren vorming. Niveau D: Het aantal vormingsuren bedraagt 75 uren. Men kan van niveau D 1 naar D 2 promoveren na 4 jaar schaalanciënniteit en 75 uren vorming of na 9 jaar schaalanciënniteit; naar niveau D 3 kan men promoveren na 18 jaar schaalanciënniteit en 75 uren vorming. Niveau C: Het aantal vormingsuren bedraagt 100 uren. Men kan van niveau C 1 naar C 2 promoveren na 4 jaar schaalanciënniteit en 100 uren vorming of na 9 jaar schaalanciënniteit; naar niveau C 3 kan men promoveren na 18 jaar schaalanciënniteit en 100 uren vorming. Sommige functies kunnen niet hoger evolueren dan C 2 (kinderverzorgsters); anderen kunnen na 9 jaar schaalanciënniteit en voldoende vorming evolueren van C 3 naar C 4 (gebrevetteerde verpleegkundigen) Onthaalbrochure verpleging en verzorging Home Bloemenbos 9

10 Niveau B: Hier moet een onderscheid gemaakt worden tussen het administratief personeel en het personeel van de verzorgings- en bijstandsdiensten. Administratief personeel : Het aantal vormingsuren bedraagt 100 uren. Men kan van niveau B 1 naar B 2 promoveren na 4 jaar schaalanciënniteit en 100 uren vorming of na 9 jaar schaalanciënniteit; naar niveau B 3 kan men promoveren na 18 jaar schaalanciënniteit en 100 uren vorming Verzorgings- en bijstandsdiensten : Het aantal vormingsuren bedraagt 100 uren. Men kan van niveau BV 1 naar BV 2 promoveren na 4 jaar schaalanciënniteit en 100 uren vorming of na 9 jaar schaalanciënniteit; naar niveau BV 3 kan men promoveren na 18 jaar schaalanciënniteit en 100 uren vorming (verpleegkundig en paramedisch personeel) Een hoofdverpleegkundige kan evolueren van B 4 naar B 5 na 9 jaar anciënniteit in B 4 en 100 uren vorming Een rusthuisdirecteur kan evolueren van B 6 naar B 7 na 9 jaar anciënniteit in B 6 en 100 uren vorming. 4.5 Onregelmatige prestaties en overuren Toelichting uitbetaling onregelmatige prestaties verzorgenden Er bestaan vier soorten onregelmatige prestaties nl. (situatie januari 2007) 1. overuren 2. dagprestaties 3. nachtprestaties 4. zondagprestaties 1. overuren: het bedrag van de overuren is voor alle personeelsleden verschillend. Het hangt nl. af van je brutomaandloon (inclusief haard- of standplaatsvergoeding) dat je ontvangt. Deze worden je 100 % extra uitbetaald en op de volgende manier berekend : ((brutomaandloon x 3) / 13) / 38 = uurloon. Dit uurloon wordt vermenigvuldigd met dagprestaties (een vroege of een late dienst): het bedrag van dagprestaties is voor iedereen hetzelfde nl. 8,57338 per dagprestatie. 3. nachtprestaties: ook dit is voor alle personeelsleden hetzelfde nl. 15, zondagprestaties: het bedrag van de zondagprestaties is opnieuw voor alle personeelsleden verschillend en is afhankelijk van de brutomaandloon (exclusief haard- of standplaatsvergoeding) en wordt op dezelfde manier berekend als overuren. Alle onregelmatige prestaties worden uitbetaald op het einde van de maand volgend op de maand waarin de prestaties werden geleverd. Eind februari worden dus de onregelmatige prestaties van de maand januari uitbetaald. Deze gegevens vind je op een afzonderlijke loonstrook. Onthaalbrochure verpleging en verzorging Home Bloemenbos 10

11 Voorbeeld Tijdens de maand januari heb je 3 overuren gepresteerd, 10 dagprestaties gedaan, 2 nachtprestaties en 20 uren op zondag gewerkt. Op je loonstrook vind je : Overuren 100 % 3 x 10,17551 (verschillend naargelang je wedde) Dagprestaties 10 x 8,57338 Nachtprestaties 2 x 15,55010 Zondagprestaties 20 x 9,92045 (verschillend naargelang je wedde) Nadat de RSZ en de bedrijfsvoorheffing is afgehouden vind je uiteindelijk nog wat je netto overhoudt. Op dezelfde loonstrook vind je tevens het aantal maaltijdcheques waar je recht op had voor de maand januari en je persoonlijke bijdrage daarin. Nuttig om te weten Feestdagen die vallen op een vrije dag worden teruggegeven in tijd. Gewerkte feestdagen worden 1 x teruggegeven en 1 x extra uitbetaald. Verplichte en/of goedgekeurde vormingsuren die vallen buiten de persoonlijke werkuren worden als overuren beschouwd en worden bijgevolg uitbetaald. Wanneer je extra moet opkomen op een vrije dag moet je de gewerkte uren zo snel mogelijk recupereren. Je krijgt bovendien 4 u extra uitbetaald. Indien het een onverwachte oproep betreft (op de dag zelf) krijg je 8 u extra uitbetaald. Van dienst wisselen met je collega kan. Let wel: de onregelmatige prestaties worden uitbetaald zoals ze in het uurrooster zijn gepland. Haard- en standplaatstoelage Haard- en standplaatstoelage is afhankelijk van de gezinssituatie en van het inkomen. Wie heeft recht op haardtoelage? Het gehuwde personeelslid of het personeelslid dat samenleeft. Het alleenstaand personeelslid van wie één of meer kinderen deel uitmaken van het gezin die recht geven op kinderbijslag. Wie heeft recht op standplaatstoelage? Alle andere personeelsleden. Het maandelijks bedrag wordt vastgelegd als volgt (situatie vanaf ) Wedden die 1.878,58 euro niet te boven gaan: Haardtoelage: 84,00 euro Standplaatstoelage: 42,01 euro Wedden die liggen tussen 1.878,58 euro en 2.138,72 euro: Haardtoelage: 42,01 euro Standplaatstoelage: 21,00 euro Personeelsleden met een wedde die hoger ligt, hebben geen recht meer op haard- of standplaatstoelage. Het bedrag van de haard- of standplaatstoelage voor personen die deeltijds werken wordt vermenigvuldigd met de tewerkstellingsbreuk. Onthaalbrochure verpleging en verzorging Home Bloemenbos 11

12 Onthaalbrochure verpleging en verzorging Home Bloemenbos 12

Privé-ziekenhuizen, Psychiatrische verzorgingstehuizen Wekelijkse arbeidsduur -

Privé-ziekenhuizen, Psychiatrische verzorgingstehuizen Wekelijkse arbeidsduur - Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen endiensten 3300001 Privéziekenhuizen, Psychiatrische verzorgingstehuizen Arbeidsduur Ondertekening CAO Registratienr. 24.09.1979 5.881 Wekelijkse arbeidsduur

Nadere informatie

Rusthuizen voor bejaarden, Rust- en verzorgingstehuizen, Serviceflats, Dagverzorgingscentra voor bejaarden, Dagcentra voor bejaarden

Rusthuizen voor bejaarden, Rust- en verzorgingstehuizen, Serviceflats, Dagverzorgingscentra voor bejaarden, Dagcentra voor bejaarden Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten 3300002 Rusthuizen voor bejaarden, Rust- en verzorgingstehuizen, Serviceflats, Dagverzorgingscentra voor bejaarden, Dagcentra voor bejaarden

Nadere informatie

onderbroken dienst (d.i. vanaf 4 uur tussen 2 diensten): + 30%

onderbroken dienst (d.i. vanaf 4 uur tussen 2 diensten): + 30% Verloning en bijkomende voordelen Als medewerker bij het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen kun je rekenen op een competitief loon. Bovendien bieden we je een indrukwekkend voordelenpakket dat niet in het

Nadere informatie

Onder werknemers wordt verstaan: het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel.

Onder werknemers wordt verstaan: het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel. PC 305 dd 29/09/2005 PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST INZAKE DE VRIJSTELLING VAN ARBEIDSPRESTATIES IN HET KADER VAN DE EINDELOOPBAANPROBLEMATIEK EN DE TOEKENNING

Nadere informatie

SELECTIE VOOR TECHNISCH MEDEWERKER CULTUURCENTRUM. Voltijdse contractuele functie - niveau C

SELECTIE VOOR TECHNISCH MEDEWERKER CULTUURCENTRUM. Voltijdse contractuele functie - niveau C SELECTIE VOOR TECHNISCH MEDEWERKER CULTUURCENTRUM Voltijdse contractuele functie - niveau C 1. STATUUT De functie van technisch medewerker cultuurcentrum (niveau C) is een contractuele functie. Na de selectieprocedure

Nadere informatie

PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S van 1 SEPTEMBER 2010 tot 30 APRIL 2011

PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S van 1 SEPTEMBER 2010 tot 30 APRIL 2011 PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S van 1 SEPTEMBER 2010 tot 30 APRIL 2011 VOOR EEN OVERZICHT VAN DE MEEST RECENTE LOONBAREMA S, KLIK HIER De bijgevoegde loonbarema's zijn geldig vanaf 1 september 2010 tot

Nadere informatie

PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S vanaf 1 DECEMBER 2012

PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S vanaf 1 DECEMBER 2012 PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S vanaf 1 DECEMBER 2012 Het indexcijfer van de maand november 2012 heeft de spilindex van 119.62 punten overschreden. Onderstaande bedragen en loonbarema's zijn geldig vanaf

Nadere informatie

Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en diensten

Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en diensten Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en diensten 3310001 Instellingen erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin, Instellingen erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap Haard- en

Nadere informatie

PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S vanaf 1 SEPTEMBER 2008

PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S vanaf 1 SEPTEMBER 2008 PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S vanaf 1 SEPTEMBER 2008 Het indexcijfer van de maand augustus 2008 heeft de spilindex van 110.51 punten overschreden. De bijgevoegde loonbarema's zijn geldig vanaf 1 september

Nadere informatie

Infosessie. Infosessie. onregelmatige prestaties RPR OZ

Infosessie. Infosessie. onregelmatige prestaties RPR OZ Infosessie Infosessie onregelmatige prestaties RPR OZ Toepassingsgebied RPR OZ Personeel artikel 104, 6 OCMWdecreet Binnen OCMW Gent: het voltallig personeel van: * de woonzorgcentra * de lokale dienstencentra

Nadere informatie

SELECTIE VOOR DESKUNDIGE OPENBARE

SELECTIE VOOR DESKUNDIGE OPENBARE SELECTIE VOOR DESKUNDIGE OPENBARE WERKEN NIVEAU B 1. STATUUT De functie van deskundige openbare werken (niveau B) is een statutaire functie. Na de selectieprocedure wordt een wervingsreserve aangelegd

Nadere informatie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie Definitie Eindejaarspremie Een eindejaarspremie of dertiende maand is een vergoeding voor een jaar prestaties, die meestal rond de jaarwisseling uitbetaald wordt. De eindejaarspremie wordt niet bij het

Nadere informatie

PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S van 1 MEI 2011 tot 31 JANUARI 2012

PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S van 1 MEI 2011 tot 31 JANUARI 2012 PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S van 1 MEI 2011 tot 31 JANUARI 2012 VOOR EEN OVERZICHT VAN DE MEEST RECENTE LOONBAREMA S, KLIK HIER Onderstaande bedragen en loonbarema's zijn geldig vanaf 1 mei 2011 tot

Nadere informatie

WERKBONUS. Bijwerking (wijziging wetgeving) FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN - WEDDEN KUNSTLAAN BRUSSEL

WERKBONUS. Bijwerking (wijziging wetgeving) FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN - WEDDEN KUNSTLAAN BRUSSEL WERKBONUS Bijwerking 04-02-2014 (wijziging wetgeving) FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN - WEDDEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be Inhoudstafel Blz. 1 Wat is de werkbonus?... 3 2 Wie

Nadere informatie

Uitvoeren van klusjes teneinde bij te dragen tot het onderhoud van het gemeentelijk patrimonium.

Uitvoeren van klusjes teneinde bij te dragen tot het onderhoud van het gemeentelijk patrimonium. INFORMATIEBROCHURE VACATURE TECHNISCH ASSISTENT KLUSJESMAN Functiebeschrijving Functiebenaming Technisch assistent klusjesman Niveau D (D1-D2-D3) Relaties Intern: Extern: Rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

WERKBONUS FEDERAAL (Aanpassing 4-dagenweek) FOD PERSONEEL EN ORGANISATIE PERSOPOINT - WEDDEN HANDELSSTRAAT BRUSSEL

WERKBONUS FEDERAAL (Aanpassing 4-dagenweek) FOD PERSONEEL EN ORGANISATIE PERSOPOINT - WEDDEN HANDELSSTRAAT BRUSSEL WERKBONUS FEDERAAL 14.02.2017 (Aanpassing 4-dagenweek) FOD PERSONEEL EN ORGANISATIE PERSOPOINT - WEDDEN HANDELSSTRAAT 96 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be Inhoudstafel Blz. 1 Wat is de werkbonus?... 3 2

Nadere informatie

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Centra voor geestelijke gezondheidszorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Centra voor geestelijke gezondheidszorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector 3310002 Centra voor geestelijke gezondheidszorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap Haard- en standtoelage... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

CAO-bundeling rusthuizen en RVT s (v )

CAO-bundeling rusthuizen en RVT s (v ) Inhoudstafel Functieclassificatie Geactualiseerde lonen Loonschaal 1.12 Bediende Loonschaal 1.12 Arbeider Loonschaal 1.22 Bediende Loonschaal 1.22 Arbeider Loonschaal 1.26 Bediende Loonschaal 1.26 Arbeider

Nadere informatie

PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S vanaf 1 juni 2016

PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S vanaf 1 juni 2016 PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S vanaf 1 juni 2016 Het indexcijfer van de maand mei 2016 heeft de spilindex van 101.02 overschreden. Onderstaande bedragen en loonbarema's zijn geldig vanaf 1 juni 2016

Nadere informatie

CAO-bundeling rusthuizen en RVT s (v )

CAO-bundeling rusthuizen en RVT s (v ) Inhoudstafel Functieclassificatie Geactualiseerde lonen Loonschaal 1.12 Bediende Loonschaal 1.12 Arbeider Loonschaal 1.22 Bediende Loonschaal 1.22 Arbeider Loonschaal 1.26 Bediende Loonschaal 1.26 Arbeider

Nadere informatie

SAMENSTELLEN VAN EEN WERFRESERVE VOOR EEN REDDER NIVEAU D (D1 - D3)

SAMENSTELLEN VAN EEN WERFRESERVE VOOR EEN REDDER NIVEAU D (D1 - D3) SAMENSTELLEN VAN EEN WERFRESERVE VOOR EEN REDDER NIVEAU D (D1 - D3) 1. STATUUT De functie van redder (niveau D, graad D1-D3) is een contractuele functie. Na de selectieprocedure wordt een werfreserve aangelegd

Nadere informatie

SELECTIE ARBEIDER - LASSER NIVEAU D

SELECTIE ARBEIDER - LASSER NIVEAU D SELECTIE ARBEIDER - LASSER NIVEAU D 1. STATUUT De functie van arbeider - lasser (niveau D) is een contractuele functie (gesubsidieerd contractueel). Na de selectieprocedure wordt een wervingsreserve aangelegd

Nadere informatie

BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID

BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID Bijwerking van 21.02.2014 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN - WEDDEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

De functie is gewaardeerd op het niveau E, d.w.z. dat er geen diplomavereiste wordt gesteld.

De functie is gewaardeerd op het niveau E, d.w.z. dat er geen diplomavereiste wordt gesteld. AANLEG WERVINGSRESERVE TECHNISCH BEAMBTE SCHOONMAAK NIVEAU E GRAAD E1-E3 1. STATUUT De functie van technisch beambte is een contractuele functie. Na de selectieprocedure wordt een wervingsreserve aangelegd

Nadere informatie

Privé-ziekenhuizen, Psychiatrische verzorgingstehuizen

Privé-ziekenhuizen, Psychiatrische verzorgingstehuizen Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten 3300001 Privé-ziekenhuizen, Psychiatrische verzorgingstehuizen Haard of standplaatstoelage... 1 Eindejaarspremie... 1 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

Versie van DEEL V Titel III Hoofdstuk II Eindejaarstoelage Inhoudsopgave

Versie van DEEL V Titel III Hoofdstuk II Eindejaarstoelage Inhoudsopgave Versie van 18-12-2014 DEEL V Titel III Hoofdstuk II Eindejaarstoelage Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 4.1 Algemeen 4.2 Invloed van

Nadere informatie

Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk I Haard- en standplaatstoelage Inhoudstafel

Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk I Haard- en standplaatstoelage Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk I Haard- en standplaatstoelage Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 4.1 Principe 4.2

Nadere informatie

Loonaanpassing wegens : De aanvangsleeftijd voor alle schalen werden afgeschaft CAO 26/01/2009

Loonaanpassing wegens : De aanvangsleeftijd voor alle schalen werden afgeschaft CAO 26/01/2009 Werklieden- en technisch personeel Schaal : 1.12 Ongeschoolde (A01) 00 12.384,81 1.533,55 9,3131 89,14 44,57 01 13.422,15 1.662,00 10,0931 89,14 44,57 02 13.492,67 1.670,73 10,1461 89,14 44,57 03 13.563,17

Nadere informatie

SELECTIE VOOR MEDEWERKER ICT. Voltijdse contractuele functie - niveau C

SELECTIE VOOR MEDEWERKER ICT. Voltijdse contractuele functie - niveau C SELECTIE VOOR MEDEWERKER ICT Voltijdse contractuele functie - niveau C 1. STATUUT De functie van medewerker ICT (niveau C) is een contractuele functie. Na de selectieprocedure wordt een wervingsreserve

Nadere informatie

PARITAIR COMITÉ 331 CENTRA VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG LOONBAREMA'S geldig van 1 JUNI 2011 tot 29 FEBRUARI 2012

PARITAIR COMITÉ 331 CENTRA VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG LOONBAREMA'S geldig van 1 JUNI 2011 tot 29 FEBRUARI 2012 PARITAIR COMITÉ 331 CENTRA VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG LOONBAREMA'S geldig van 1 JUNI 2011 tot 29 FEBRUARI 2012 VOOR EEN OVERZICHT VAN DE MEEST RECENTE LOONBAREMA S, KLIK HIER De bijgevoegde loonbarema's

Nadere informatie

PARITAIR COMITÉ 331 CENTRA VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG LOONBAREMA'S geldig van 1 OKTOBER 2010 tot 31 mei 2011

PARITAIR COMITÉ 331 CENTRA VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG LOONBAREMA'S geldig van 1 OKTOBER 2010 tot 31 mei 2011 PARITAIR COMITÉ 331 CENTRA VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG LOONBAREMA'S geldig van 1 OKTOBER 2010 tot 31 mei 2011 VOOR EEN OVERZICHT VAN DE MEEST RECENTE LOONBAREMA S, KLIK HIER De bijgevoegde loonbarema's

Nadere informatie

Thuisverpleging

Thuisverpleging Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten 3300004 Thuisverpleging Haard of standplaatstoelage... 1 Eindejaarspremie... 1 Aanvullend pensioen... 2 Onregelmatige prestaties... 2 Niet ingepland

Nadere informatie

Rapporteert aan de zwembadcoördinator Relatie met de schepenen/gemeenteraadsleden Relatie met alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie

Rapporteert aan de zwembadcoördinator Relatie met de schepenen/gemeenteraadsleden Relatie met alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie INFORMATIEBROCHURE VACATURE REDDER Functiebeschrijving Functiebenaming Technisch assistent redder Niveau D (D1-D2-D3) Relaties Intern: Extern: Rapporteert aan de zwembadcoördinator Relatie met de schepenen/gemeenteraadsleden

Nadere informatie

BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID

BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID Bijwerking van 28.07.2017 FOD BOSA - PERSOPOINT Handelsstraat 96 1040 BRUSSEL www.persopoint.be www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...

Nadere informatie

Versie van DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1.

Versie van DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1. Versie van 21-03-2011 DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1.1 Volledige wedde 2.1.2 Niet volledig verschuldigde wedde 3. Recht

Nadere informatie

Weddenschalen Lokale en Regionale Besturen. vanaf 01/10/2008

Weddenschalen Lokale en Regionale Besturen. vanaf 01/10/2008 Weddenschalen Lokale en Regionale Besturen vanaf 01/10/2008 2 Beste militant Deze weddenbrochure is bedoeld als een hulp voor onze afgevaardigden bij de gemeenten, steden, OCMW s en provinciebesturen.

Nadere informatie

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4 2270000 Paritair Comité voor de audiovisuele sector Nachtarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302)... 2 Arbeid op zon en feestdagen... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

SELECTIE ARBEIDER GROEN NIVEAU D

SELECTIE ARBEIDER GROEN NIVEAU D SELECTIE ARBEIDER GROEN NIVEAU D 1. STATUUT De functie van arbeider groen (niveau D) is een statutaire functie. Na de selectieprocedure wordt een wervingsreserve aangelegd voor drie jaar waaruit een kandidaat

Nadere informatie

TIJDELIJKE VACATURE VOOR ADMINISTRATIEF MEDEWERKER VRIJETIJDSHUIS. Voltijdse contractuele functie - niveau C

TIJDELIJKE VACATURE VOOR ADMINISTRATIEF MEDEWERKER VRIJETIJDSHUIS. Voltijdse contractuele functie - niveau C TIJDELIJKE VACATURE VOOR ADMINISTRATIEF MEDEWERKER VRIJETIJDSHUIS Voltijdse contractuele functie - niveau C 1. STATUUT De functie van administratief medewerker vrijetijdshuis (niveau C) is een tijdelijke

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan.

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan. KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 OKTOBER 2011 TOT OVERPLAATSING NAAR DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN VAN DE PERSONEELSLEDEN IN DIENST BIJ DE CENTRA VAN HET EENVORMIG OPROEPSTELSEL. (inw. 31 oktober 2011) (B.S. 21.10.2011)

Nadere informatie

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS PROFICIAT! U HEBT ZOPAS EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA DE GESPECIALISEERDE DIENSTEN VAN HAYS! hays.be Meteen willen wij u graag wat wegwijs maken in de wereld van de

Nadere informatie

SELECTIE TOEZICHTER CULTUURCENTRUM NIVEAU D

SELECTIE TOEZICHTER CULTUURCENTRUM NIVEAU D SELECTIE TOEZICHTER CULTUURCENTRUM NIVEAU D 1. STATUUT De functie van toezichter cultuurcentrum (niveau D) is een contractuele voltijdse functie. Na de selectieprocedure wordt een wervingsreserve aangelegd

Nadere informatie

CAO-bundeling Opvoederssector Vlaanderen (v )

CAO-bundeling Opvoederssector Vlaanderen (v ) CAO-bundeling Opvoederssector Vlaanderen (v.2017-07-04) Inhoudstafel Functieclassificatie Gewaarborgd minimumloon CAO van 28.1.2014 Geactualiseerde lonen Loonschaal L4 Loonschaal L3 Loonschaal L2 Loonschaal

Nadere informatie

PARITAIR COMITÉ 331 KINDEROPVANG LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 juni of 1 juli 2016

PARITAIR COMITÉ 331 KINDEROPVANG LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 juni of 1 juli 2016 PARITAIR COMITÉ 331 KINDEROPVANG LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 juni of 1 juli 2016 Het indexcijfer van de maand mei 2016 heeft de spilindex van 101.02 overschreden. De loonbarema's voor de kinderopvang behorende

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN Directie Human Resources Brussel, 19 april 2004 Bureau HR 124 Sectie 53 Tel. 911/52993 Nr.2.1.393 BERICHT 23 HR Uitreiking: 99 999: 0 (Reserve HR 124:25

Nadere informatie

PARITAIR COMITÉ 331 CENTRA VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 JANUARI 2013

PARITAIR COMITÉ 331 CENTRA VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 JANUARI 2013 PARITAIR COMITÉ 331 CENTRA VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 JANUARI 2013 Het indexcijfer van de maand november 2012 heeft de spilindex van 119.62 punten overschreden. De bijgevoegde

Nadere informatie

Voor u ligt de eerste uitgave van een weddenbrochure voor het personeel van de Vlaamse Provincies, de Gemeenten en de OCMW s.

Voor u ligt de eerste uitgave van een weddenbrochure voor het personeel van de Vlaamse Provincies, de Gemeenten en de OCMW s. 1 Beste Leden, Voor u ligt de eerste uitgave van een weddenbrochure voor het personeel van de Vlaamse Provincies, de Gemeenten en de OCMW s. De eerste kolom bestaat uit de trappen waarbij elke trap staat

Nadere informatie

Rapporteert aan de administratief medewerker PR Geeft leiding aan de hostesses Relatie met alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie

Rapporteert aan de administratief medewerker PR Geeft leiding aan de hostesses Relatie met alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie INFORMATIEBROCHURE VACATURE VERANTWOORDELIJKE CATERING Functiebeschrijving 1. Functiebenaming Administratief assistent catering Niveau D (D1-D2-D3) 2. Relaties Intern: Extern: Rapporteert aan de administratief

Nadere informatie

BERICHT Nr. 27 PP 3 juli 2000

BERICHT Nr. 27 PP 3 juli 2000 BERICHT Nr. 27 PP 3 juli 2000 HAARD- EN STANDPLAATSTOELAGE Tabel van de van kracht zijnde bijvoegsels bij bericht 27 PP van 2000 Nr. van het bijvoegsel Nr. en jaar van het bericht Wijzigingen 2 50 PP/2001

Nadere informatie

BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID

BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID Bijwerking van 23.06.2011 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be

Nadere informatie

Voor u ligt de tweede uitgave van een weddenbrochure voor het personeel van de Brandweerzones.

Voor u ligt de tweede uitgave van een weddenbrochure voor het personeel van de Brandweerzones. Beste Leden, Voor u ligt de tweede uitgave van een weddenbrochure voor het personeel van de Brandweerzones. In dit boekje vindt u de nieuwe weddenschalen voor het beroepsbrandweerpersoneel, zoals vastgelegd

Nadere informatie

GOB ALS WERKGEVER. Inhoudstafel

GOB ALS WERKGEVER. Inhoudstafel GOB ALS WERKGEVER Inhoudstafel GOB ALS WERKGEVER Wie zijn wij? Wat doen wij? Hoe leven wij? 1. Loopbaan 2. Evaluatie 3. Arbeidsregeling 4. Bezoldiging en voordelen 5. Vorming 6. Welzijn En u? Vraag en

Nadere informatie

AANWERVING SCHOONMAKER/SCHOONMAAKSTER NIVEAU E CONTRACTUEEL BEPAALDE DUUR

AANWERVING SCHOONMAKER/SCHOONMAAKSTER NIVEAU E CONTRACTUEEL BEPAALDE DUUR AANWERVING SCHOONMAKER/SCHOONMAAKSTER NIVEAU E CONTRACTUEEL BEPAALDE DUUR 1. STATUUT De betrekking voor SCHOONMA(A)K(ST)ER is een deeltijdse functie (in principe 20/38) met een contract van bepaalde duur

Nadere informatie

Houder zijn van een diploma hoger secundair onderwijs of gelijkgesteld in één van volgende richtingen:

Houder zijn van een diploma hoger secundair onderwijs of gelijkgesteld in één van volgende richtingen: SELECTIE VOOR DEELTIJDS (19/38) BEGELEID(ST)ER KINDEROPVANG NIVEAU C 1. STATUUT Er zijn een aantal vacante betrekkingen voor deeltijds (19/38) begeleid(st)er kinderopvang. Na de selectieprocedure worden

Nadere informatie

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 3.1 Eengemeentepolitiezone 3.2 Meergemeentepolitiezone

Nadere informatie

2. TOELATINGS- EN AANWERVINGSVOORWAARDEN. Houder zijn van een diploma hoger secundair onderwijs of gelijkgesteld in één van volgende richtingen:

2. TOELATINGS- EN AANWERVINGSVOORWAARDEN. Houder zijn van een diploma hoger secundair onderwijs of gelijkgesteld in één van volgende richtingen: VACATURE VOOR DEELTIJDS (19/38) BEGELEID(ST)ERS KINDEROPVANG NIVEAU C 1. STATUUT Er is een tijdelijke vacante betrekking voor een deeltijds begeleid(st)ers kinderopvang (19/38). Na de sollicitatiegesprekken

Nadere informatie

Jaarlijkse vakantie. 1. Wat is jaarlijkse vakantie?

Jaarlijkse vakantie. 1. Wat is jaarlijkse vakantie? Jaarlijkse vakantie 1. Wat is jaarlijkse vakantie? Jaarlijkse vakantie is het recht om gedurende een aantal dagen arbeid te onderbreken met doorbetaling van loon. Hierbij kan je 2 begrippen onderscheiden:

Nadere informatie

Rapporteert aan het diensthoofd Relatie met de schepenen/gemeenteraadsleden Relatie met alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie

Rapporteert aan het diensthoofd Relatie met de schepenen/gemeenteraadsleden Relatie met alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie INFORMATIEBROCHURE VACATURE JEUGDCENTRUMCOÖRDINATOR Functiebeschrijving 1. Functiebenaming Administratief deskundige jeugdcentrumcoördinator Niveau B (B1-B2-B3) 2. Relaties Intern: Extern: Rapporteert

Nadere informatie

BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 15 DECEMBER 1993 houdende de subsidiëring van de personeelskosten in bepaalde voorzieningen van de welzijnssector

BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 15 DECEMBER 1993 houdende de subsidiëring van de personeelskosten in bepaalde voorzieningen van de welzijnssector BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 15 DECEMBER 1993 houdende de subsidiëring van de personeelskosten in bepaalde voorzieningen van de welzijnssector Publicatie B.S. : 16.3.1994 Inwerkingtreding : 1.1.1993

Nadere informatie

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup EINDEJAARSPREMIE P.C.111 WEST-VLAANDEREN Collectieve arbeidsovereenkomst van 06/03/2001 gesloten in het Gewestelijk Paritair Comité West-Vlaanderen voor de Metaal-, Machine en Elektrische Bouw. Hoofdstuk

Nadere informatie

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID 10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET SYSTEEM STAPT WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID Vorig jaar

Nadere informatie

2. TOELATINGS- EN AANWERVINGSVOORWAARDEN

2. TOELATINGS- EN AANWERVINGSVOORWAARDEN SELECTIE VOOR DEELTIJDS (19/38) BEGELEID(ST)ER KINDEROPVANG NIVEAU C 1. STATUUT Er is een vacante betrekking voor een deeltijds begeleid(st)er kinderopvang (19/38). Na de selectieprocedure wordt een kandidaat

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie Boek 2 Hoofdstuk 3.3 : Haard- of standplaatstoelage Inhoudstafel

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie Boek 2 Hoofdstuk 3.3 : Haard- of standplaatstoelage Inhoudstafel Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 12-10-2006 Boek 2 Hoofdstuk 3.3 : Haard- of standplaatstoelage Inhoudstafel 1 Wettelijke en reglementaire grondslagen 2 Principe 2.1 Begunstigden

Nadere informatie

BEREKENING COMPETENTIETOELAGE

BEREKENING COMPETENTIETOELAGE BEREKEIG COMPETETIETOELAGE 2007 Bijwerking van 14-08-2007 FOD FIACIE THESAURIE DIEST BETALIGE WEDDE & PESIOEE KUSTLAA 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be IHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening competentietoelage

Nadere informatie

Jaarlijkse vakantie: de spelregels

Jaarlijkse vakantie: de spelregels Jaarlijkse vakantie: de spelregels Mrs. Kathy Bergen Senior Legal Consultant De zomermaanden komen eraan, een periode waarin u wordt geconfronteerd met de jaarlijkse vakantie van uw werknemers... Wat zijn

Nadere informatie

6. Deeltijds werken. Inhoudstafel UW RECHTEN

6. Deeltijds werken. Inhoudstafel UW RECHTEN 6. Deeltijds werken Sinds het einde van de jaren 70 nam deeltijds werken vooral bij vrouwen sterk toe. De wetgeving voorziet in speciale regels om te voorkomen dat deeltijdse werknemers worden benadeeld.

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk 2140000 Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk Sectoraal akkoord 2009 2010... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2009 (92.203)... 2 Invoering van een nieuwe

Nadere informatie

VU: Peter Wieme - Gewestelijk Secretaris ACV-Openbare Diensten Gent-Eeklo, Poel 7 - Poel 7 2. Protocol 2009/06 van het federaal comité C van 21 decemb

VU: Peter Wieme - Gewestelijk Secretaris ACV-Openbare Diensten Gent-Eeklo, Poel 7 - Poel 7 2. Protocol 2009/06 van het federaal comité C van 21 decemb Poel 7 ZORGsector Toelage voor nacht- en avondwerk 1. Onderwerp Aan de werknemer wordt een uurtoeslag betaald voor nachtprestaties en voor sommige avondprestaties. 2. Bedragen Bedrag van de uurroostertoeslag

Nadere informatie

SELECTIE VOOR JEUGDCONSULENT. Voltijdse contractuele functie - niveau B

SELECTIE VOOR JEUGDCONSULENT. Voltijdse contractuele functie - niveau B SELECTIE VOOR JEUGDCONSULENT Voltijdse contractuele functie - niveau B 1. STATUUT De functie van jeugdconsulent is een voltijdse contractuele functie op niveau B, d.w.z. dat een bachelor diploma van sociaal-agogisch

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk 2140000 Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk Sectoraal akkoord 2009 2010... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2009 (92.203)... 2 Invoering van een nieuwe

Nadere informatie

2 HALFTIJDSE MEDEWERKER POETSDIENST VOOR 19 uren/week (E1-E3) ONBEPAALDE DUUR, IN CONTRACTUEEL DIENSTVERBAND

2 HALFTIJDSE MEDEWERKER POETSDIENST VOOR 19 uren/week (E1-E3) ONBEPAALDE DUUR, IN CONTRACTUEEL DIENSTVERBAND GEMEENTE MALDEGEM 2 HALFTIJDSE MEDEWERKER POETSDIENST VOOR 19 uren/week (E1-E3) ONBEPAALDE DUUR, IN CONTRACTUEEL DIENSTVERBAND Zowel vrouwelijke als mannelijke kandidaten komen in aanmerking Toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

BIJLAGE I : UURREGELING EN REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE TIJDSREGISTRATIE VAN HET OCMW- PERSONEEL (BIJLAGE BIJ ART. 8)

BIJLAGE I : UURREGELING EN REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE TIJDSREGISTRATIE VAN HET OCMW- PERSONEEL (BIJLAGE BIJ ART. 8) BIJLAGE I : UURREGELING EN REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE TIJDSREGISTRATIE VAN HET OCMW- PERSONEEL (BIJLAGE BIJ ART. 8) Inhoudsopgave 1. Principes tijdsregistratie... 2 2. Beschrijving van het systeem...

Nadere informatie

PARITAIR SUBCOMITÉ LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 juli 2016

PARITAIR SUBCOMITÉ LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 juli 2016 PARITAIR SUBCOMITÉ 319.01 LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 juli 2016 Het indexcijfer van de maand mei 2016 heeft de spilindex van 101.02 overschreden. Onderstaande bedragen en loonbarema's zijn geldig vanaf

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGELING (gecoördineerde tekst GR d.d. 21/09/2015)

RECHTSPOSITIEREGELING (gecoördineerde tekst GR d.d. 21/09/2015) RECHTSPOSITIEREGELING (gecoördineerde tekst GR d.d. 21/09/2015) GEMEENTEBESTUUR BREDENE Centrumplein 1 8450 Bredene tel. 059/33.91.91 fax 059/33.00.36 Email: gemeentebestuur@bredene.be INHOUDSTABEL Titel

Nadere informatie

SOCIAAL AKKOORD GEZONDHEIDSDIENSTEN VAN GEËVALUEERD

SOCIAAL AKKOORD GEZONDHEIDSDIENSTEN VAN GEËVALUEERD SOCIAAL AKKOORD GEZONDHEIDSDIENSTEN 2005-2010 VAN 18-07-2005 GEËVALUEERD Nu de termijn van het sociaal akkoord 2005-2010 voor de gezondheidsdiensten meer dan halfweg is, achtten wij het nuttig om de implementatie

Nadere informatie

Salarisschalen van de gemeenten, OCMW s en provincies in Vlaanderen

Salarisschalen van de gemeenten, OCMW s en provincies in Vlaanderen Salarisschalen van de gemeenten, OCMW s en provincies in Vlaanderen Vanaf 1 juli 2017 Salarisschalen van de gemeenten, OCMW s en provincies in Vlaanderen Vanaf 1 juli 2017 Inhoud Over de salarisschalen

Nadere informatie

SELECTIE VOOR WERKLEIDER/DIENSTHOOFD

SELECTIE VOOR WERKLEIDER/DIENSTHOOFD SELECTIE VOOR WERKLEIDER/DIENSTHOOFD TECHNISCHE UITVOERING NIVEAU B (graad B4 - B5) 1. STATUUT De functie van diensthoofd technische uitvoering (niveau B, graad B4 - B5) is een statutaire functie. Na de

Nadere informatie

Loopbaanonderbreking in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten mei 2014

Loopbaanonderbreking in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten mei 2014 Loopbaanonderbreking in de openbare sector ACV-Openbare Diensten mei 2014 Loopbaanonderbreking Veel personeelsleden in de openbare sector hebben mogelijkheden om hun loopbaan tijdelijk te onderbreken of

Nadere informatie

PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC ).

PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC ). PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC 318.02). COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 29 MAART 2001 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN VIJF AANVULLENDE

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD ALGEMENE INFO Het sluiten van een studentenovereenkomst Sociale zekerheid Fiscale aspecten van studentenarbeid Sociale uitkeringen voor een student 1 Studentenovereenkomst

Nadere informatie

SELECTIE VOOR MEESTERKNECHT WEGEN

SELECTIE VOOR MEESTERKNECHT WEGEN SELECTIE VOOR MEESTERKNECHT WEGEN NIVEAU C GRAAD C1-C3 1. STATUUT De functie van meesterknecht wegen (niveau C) is een statutaire functie. Na de selectieprocedure wordt een wervingsreserve aangelegd voor

Nadere informatie

MEDEDELING. Vakantiegeld voor de gesubsidieerde personeelsleden. 1 Reglementering. 2 Personeelsleden met recht op vakantiegeld

MEDEDELING. Vakantiegeld voor de gesubsidieerde personeelsleden. 1 Reglementering. 2 Personeelsleden met recht op vakantiegeld Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2014-059 datum : 2014-09-08 gewijzigd : contact : Dienst Personeel en Schoolbeheer,

Nadere informatie

Vlaamse overheid. protocol nr. 236.753

Vlaamse overheid. protocol nr. 236.753 Vlaamse overheid Agentschap voor overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 236.753 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 3 JULI 2006

Nadere informatie

SELECTIE VOOR SPORTFUNCTIONARIS / SPORTPROMOTOR NIVEAU B 1. STATUUT 2. TOELATINGS- EN AANWERVINGSVOORWAARDEN 3. FUNCTIEBESCHRIJVING

SELECTIE VOOR SPORTFUNCTIONARIS / SPORTPROMOTOR NIVEAU B 1. STATUUT 2. TOELATINGS- EN AANWERVINGSVOORWAARDEN 3. FUNCTIEBESCHRIJVING SELECTIE VOOR SPORTFUNCTIONARIS / SPORTPROMOTOR NIVEAU B 1. STATUUT De functie van sportfunctionaris / sportpromotor is een statutaire functie. Na de selectieprocedure wordt een wervingsreserve aangelegd

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2013-04 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie?... 6 Wanneer?...7 Wat invullen?... 8 Bijkomende informatie... 11 28/11/2013

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

DEEL V Titel II Hoofdstuk I Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht

DEEL V Titel II Hoofdstuk I Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel II Hoofdstuk I Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke

Nadere informatie

Vademecum bij loonstudie 2016: rapporteringsinstructies - Thuisverpleging

Vademecum bij loonstudie 2016: rapporteringsinstructies - Thuisverpleging Vademecum bij loonstudie 2016: rapporteringsinstructies - Thuisverpleging Voor elke werknemer betrokken bij de verplichte rapportering moeten volgende gegevens via een standaard excel- document overgemaakt

Nadere informatie

BERICHT Nr. 61 PP BEZOLDIGINGEN VAN HET PERSONEEL. 6e bijvoegsel bij ARPS Bundel e bijvoegsel bij bericht 27PP/2000

BERICHT Nr. 61 PP BEZOLDIGINGEN VAN HET PERSONEEL. 6e bijvoegsel bij ARPS Bundel e bijvoegsel bij bericht 27PP/2000 BERICHT Nr. 61 PP 21 november 2002 BEZOLDIGINGEN VAN HET PERSONEEL 6e bijvoegsel bij ARPS Bundel 520 1e bijvoegsel bij bericht 26PP/2000 2e bijvoegsel bij bericht 27PP/2000 1e bijvoegsel bij bericht 8PP/2001

Nadere informatie

Hoe lees ik mijn loonbrief?

Hoe lees ik mijn loonbrief? Hoe lees ik mijn loonbrief? Agenda 1. Het loon: basisbegrippen 2. Van barema naar brutoloon 3. Verschil statutair contractueel 4. Vast loon toelagen & vergoedingen 5. De timing van loonberekening en betaling

Nadere informatie

De loonkosten in de land- en tuinbouw

De loonkosten in de land- en tuinbouw De loonkosten in de land- en tuinbouw anno 2015 Een vast werknemer in dienst nemen is vaak minder duur dan gevreesd! Enkele weken geleden gaven we in een beeld van de te verwachten evolutie van de loonkosten

Nadere informatie

Aanmoedigingspremie in de Vlaamse sociale profitsector: lijst zorggerelateerde beroepen gepubliceerd

Aanmoedigingspremie in de Vlaamse sociale profitsector: lijst zorggerelateerde beroepen gepubliceerd Nr. 238 23 juni 2016 Belgisch Staatsblad Aanmoedigingspremie in de Vlaamse sociale profitsector: lijst zorggerelateerde beroepen gepubliceerd In onze vorige nieuwsbrief lieten we u reeds weten dat de aanmoedigingspremies

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2013-03 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie?... 6 Wanneer?...7 Wat invullen?... 8 Bijkomende informatie... 12 29/08/2013

Nadere informatie

BEREKENING VAKANTIEGELD

BEREKENING VAKANTIEGELD BEREKENING VAKANTIEGELD 2006 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening vakantiegeld 2006 inleiding...

Nadere informatie

SELECTIE VOOR DIRECTEUR CULTUURCENTRUM. Voltijdse statutaire functie - niveau A

SELECTIE VOOR DIRECTEUR CULTUURCENTRUM. Voltijdse statutaire functie - niveau A SELECTIE VOOR DIRECTEUR CULTUURCENTRUM Voltijdse statutaire functie - niveau A 1. STATUUT De functie van directeur cultuurcentrum (niveau A) is een statutaire functie. Na de selectieprocedure wordt een

Nadere informatie

REDDER NIVEAU D (D1 - D3)

REDDER NIVEAU D (D1 - D3) REDDER NIVEAU D (D1 - D3) 1. STATUUT De functie van redder (niveau D, graad D1-D3) is een contractuele functie. Na de selectieprocedure wordt een wervingsreserve aangelegd voor drie jaar waaruit een kandidaat

Nadere informatie

BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN STATUTAIR PERSONEELSLID

BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN STATUTAIR PERSONEELSLID BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN STATUTAIR PERSONEELSLID Bijwerking van 21.02.2014 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN - WEDDEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

SELECTIE ARBEIDER WEGEN NIVEAU D

SELECTIE ARBEIDER WEGEN NIVEAU D SELECTIE ARBEIDER WEGEN NIVEAU D 1. STATUUT De functie van arbeider wegen (niveau D) is een contractuele functie. Na de selectieprocedure wordt een wervingsreserve aangelegd voor drie jaar waaruit een

Nadere informatie

Versie van DEEL V Titel III Hoofdstuk I Vakantiegeld Inhoudsopgave

Versie van DEEL V Titel III Hoofdstuk I Vakantiegeld Inhoudsopgave Versie van 21-03-2011 DEEL V Titel III Hoofdstuk I Vakantiegeld Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijk en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Definitie 4.1 Algemeen 4.2 Invloed van bepaalde

Nadere informatie