De helft haakt af. Vrijwillig het leger in JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. Jobs in HR, Rekrutering & Selectie vanaf blz jobs op jobat.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De helft haakt af. Vrijwillig het leger in JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. Jobs in HR, Rekrutering & Selectie vanaf blz. 14. + 9.157 jobs op jobat."

Transcriptie

1 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen Zaterdag 12 en zondag 13 februari 2011 BEROEPSGEHEIM Jan Eelen, regisseur van De Ronde blz. 10 EEN JOB IN HET BUITENLAND Eerst de werf, dan de partner blz. 9 ANSEEL & DENYS Het ABVV: verklaarbaar irrationeel blz. 3 JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR Vrijwillig het leger in De helft haakt af jobs op jobat.be Jobs in HR, Rekrutering & Selectie vanaf blz. 14

2 EDITO SPAREN Rudy De Leeuw, topman van het ABVV, speelde het slim deze week. Tijdens een interview, waarin hij nogmaals het interprofessioneel akkoord tackelde dat hij zelf mee onderhandeld heeft, verontwaardigde hij zich over de karige marge voor loonsverhoging die het IPA laat voor de komende twee jaar. Amper 0,3 procent, sakkerde De Leeuw, en dat terwijl Volkswagen Duitsland de lonen in één klap met 3,2 procent verhoogt omdat het bedrijf de crisis goed heeft doorstaan. Wat de sluwe vos De Leeuw niet vermeldde, was dat die 0,3 procent opslag de komende twee jaar bovenop een geschatte indexverhoging van om en bij de 4 procent komt. Als er iemand reden tot klagen heeft, zijn het wel de arbeiders van VW Duitsland. Nu is de discussie rond het al dan niet behouden van de index niet van de gemakkelijkste. Elk kamp heeft Misschien zijn ogenschijnlijk logische argumenten. Tegenstanders beroepen zich op het unieke van de index het systeem - het bestaat nergens anders ter wereld en daar zal wel een reden voor zijn - en op de inflatiespiraal waarin onze lonen en levensduurte dreigen te belanden door het in stand houden ervan. Voorstanders opperen dat het tijden allemaal zo n vaart niet loopt. Zij verwijzen graag naar de huidige conjunctuurbarometers. België heeft als beste leerling van de Europese klas de crisis doorstaan, de werkgelegenheid en de economische groei zitten in de lift. En dat allemaal ondanks de index. Wat vaststaat, is dat het effect van de automatische indexering niet te onderschatten is. Uit berekeningen van Hudson blijkt dat het loon van wie de voorbije negen jaar niet van functie of werkgever is veranderd met 44,5 procent is gestegen. 21,6 procent daarvan is te wijten aan de index. Of we zullen meemaken dat dit unieke systeem in één klap van tafel wordt geveegd, valt te betwijfelen. Zoals zoveel dossiers in dit land staat ook dit bol van de symboliek. Geven we de werkgevers vrij spel in hun loonpolitiek of zorgen we ervoor dat iedereen gegarandeerd een beetje krijgt? Misschien is een tussenoplossing - om het woord compromis niet te gebruiken - mogelijk. Misschien moeten we de index koppelen aan het principe van goede tijden, slechte tijden. Boert de economie goed, mogen de lonen best omhoog, op voorwaarde dat we kunnen leven met een bevriezing als het slechter gaat. Idem voor de werkloosheidsuitkeringen: is er voldoende jobaanbod, kan een beperking van de uitkeringen in de tijd zeker activerend werken. Zijn er minder jobs, dan mag het sociale vangnet weer wat duurder zijn. Voorwaarde is wel dat we in goede tijden sparen om de mindere te bekostigen. Dat op zich zou al iets nieuws zijn. WIM VERDOODT HOOFDREDACTEUR JOBAT moeten we koppelen aan het principe van goede tijden, slechte ARBEIDSVRAAG Het vinden van een goed evenwicht tussen werk en opleiding is niet steeds eenvoudig. Enerzijds moet je als werknemer je job uitoefenen zoals overeengekomen in je arbeidsovereenkomst, anderzijds ben je uiteraard dankbaar dat je de kans krijgt een opleiding te volgen waardoor je je kan ontwikkelen. Al heeft de wetgever nergens expliciet geregeld dat een werkgever minder werk zou moeten geven aan een werknemer die een opleiding volgt, spreekt het uiteraard voor zich dat een werkgever er moet op toezien dat het werk van zijn werknemers kan verricht worden in behoorlijke omstandigheden. Zo moet hij onder meer rekening houden met de overeengekomen arbeidsduur, de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers. Met andere woorden, het moet nog steeds mogelijk zijn om jouw job uit te voeren binnen de grenzen van jouw arbeidsovereenkomst. Terugbetalen Het spijt me, ik deed het voor de liefde Met Valentijn in het verschiet, durft een mens al wat meer. Zo ook de Chileense Grace Guajardo. Omdat ze het niet zag zitten dat haar vriend enkele maanden op een Spaans cruiseschip ging werken, belde ze de luchthaven met de melding dat er een bom aan boord was van het vliegtuig waarmee haar geliefde Rodrigo zou vertrekken. Ze had alleen maar wat liefde nodig, was zijn commentaar. Mag ik minder werken als ik een opleiding volg? Indien je tijdens het volgen van een opleiding moeilijkheden ondervindt om het werk naar behoren uit te voeren, kan je dit probleem aankaarten bij jouw werkgever. Misschien is een tijdelijke herverdeling, voor zolang de opleiding duurt, van een aantal taken onder jouw collega s een mogelijke oplossing. Blijft de combinatie werk en opleiding moeilijk, dan kan het aanvragen van betaald educatief verlof een oplossing bieden. Dit systeem laat aan de werknemer toe afwezig te zijn van het werk om een welbepaalde vorming of opleiding te volgen, met behoud van het normale loon (geplafonneerd). Opgelet: enkel de specifiek door de wet beoogde opleidingen geven recht op educatief verlof. Bovendien moet de opleiding minimum 32 uur per jaar tellen. Ga dus altijd na of jouw opleiding in aanmerking komt voor het opnemen van educatief verlof. Een andere mogelijkheid is het aanvragen van tijdskrediet, waardoor je loopbaan geheel of gedeeltelijk onderbroken wordt. Aan het tijdskrediet zijn uiteraard regels en voorwaarden verbonden. Ook hier moet je nagaan of je in aanmerking komt. Tot slot: zeker voor de duurdere en langere opleidingen sluiten heel wat werkgevers een scholingsbeding af met hun werknemers. Je volgt dan een opleiding tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, op kosten van de werkgever. Maar tegelijkertijd brengt dit een verplichting mee. Indien je tijdens de duur van het scholingsbeding het bedrijf verlaat, zal je een gedeelte van de opleidingskosten moeten terugbetalen aan jouw werkgever. IRIS TOLPE, MANAGER LEGAL DEPARTEMENT. INFORMATION & KNOWHOW BIJ SECUREX JOBAT.BE/RECHTEN-PLICHTEN Lees het antwoord op deze vragen: Ik moet mijn opleiding terugbetalen als ik ontslag neem. Kan dat zomaar? Is je werkgever verplicht om je educatief verlof te geven?

3 Anseel & Denys Frederik Anseel en Jan Denys bekijken de arbeidsmarkt beurtelings door een kritische bril. De psychologische impact van euro te verliezen is veel groter dan die van euro te winnen Het ABVV: verklaarbaar irrationeel Het interprofessioneel akkoord (IPA) was een kroniek van een aangekondigde dood. Het hing al een paar dagen in de lucht dat de socialistische vakbond het moeizaam verworven akkoord zou wegstemmen. Het onverwachte njet van de liberale vakbond kwam als de genadeslag. Adding insult to injury, heet dat. De commentaren waren niet van de poes. Onverantwoord, Hoezo, solidariteit?, Een historische kans gemist, klonk het onbegrijpend en scherp. Dure wijn Het IPA vormde een eerste aanzet tot het wegwerken van de historisch onrechtvaardige verschillen tussen arbeiders- en bediendestatuten. Deze eenmaking overschaduwde de andere discussies binnen het IPA. Wie het probleem rationeel analyseert, beseft algauw dat men bij het vormen van een eenheidsstatuut ergens tussen beide statuten moet uitkomen, met wat winst voor de arbeiders en wat verlies voor de bedienden. Doch niet het ABVV. De verbetering voor arbeiders moet sneller verlopen zonder dat de bedienden moeten inleveren, klinkt het. Een moeilijk te verdedigen standpunt, denk je dan, opnieuw zeer rationeel. En net daar wringt het schoentje. We gaan ervan uit dat mensen rationeel voor -en nadelen afwegen bij economisch belangrijke beslissingen. Maar dat klopt niet. Psycholoog Daniel Kahneman ontdekte dat mensen vaak irrationele economische keuzes maken en won daar in 2002 de Nobelprijs Economie mee (een psycholoog, ha!). Twee van zijn bevindingen kunnen de houding van de vakbonden verklaren. Eén. Mensen evalueren niet de objectieve uitkomst van een beslissing (de voordelen afgewogen tegenover de nadelen), maar ze evalueren de verandering: Welke voordelen kan ik verliezen, die ik nu wel heb? Kahneman illustreert dit met het voorbeeld van de eigenaar van een exclusieve fles wijn die weigert de fles te verkopen voor 200 euro, maar als de fles breekt, niet bereid is om 100 euro te betalen om dezelfde wijn opnieuw te kopen. Mensen kennen een hogere waarde toe aan zaken die ze al hebben dan aan zaken die ze (nog) niet hebben. Twee. Verliezen weegt altijd veel zwaarder door dan winnen. Als u op de beurs euro verliest, is de impact psychologisch veel groter dan als u exact hetzelfde bedrag wint. Daarom proberen mensen verlies zoveel mogelijk te beperken. Onderzoek suggereert dat een verlies ongeveer tweemaal zoveel kracht heeft als winst. Dit verklaart waarom het afstaan van verworven rechten zo zwaar doorweegt voor een vakbond. Wil men tot een aanvaardbaar akkoord komen, voorspel ik als psycholoog dat de voordelen dubbel zo groot moeten zijn, en dit om het verlies te compenseren. Indien u zich dus op 4 maart gepijnigd afvraagt waarom u gegijzeld wordt door een grootschalige vakbondsactie, kent u nu het antwoord: Omdat mensen nu eenmaal niet op een rationele manier beslissingen nemen. Toon echter wat begrip: in uw eigen leven doet u exact dezelfde. Frederik Anseel is professor organisatiepsychologie Universiteit Gent en hoofd onderzoeksgroep VIGOR CARTOON

4 REPORTAGE Vrijwillig het leger in Mijn lief ziet het niet zitten In het militair hospitaal van Neder-Over-Heembeek organiseert het Belgisch leger bijna dagelijks selectieproeven voor militairen en toekomstige militairen. Sinds vorig jaar zijn daar kandidaten voor de Vrijwillige Militaire Inzet bij. Waarom kiezen zij voor het gecamoufleerde keurslijf? Is het de spanning? Veel spannends gebeurt hier niet, waarschuwt majoor Didier Calmant. Het enige wat je hier ziet, zijn jongens die zich uitkleden. Tekst: Maud Oeyen / Foto s: Koen Bauters Bij een tijdelijk probleem kan de dokter je voorlopig ongeschikt verklaren. Meestal gaat het om gaatjes in de tanden, sporen van marihuana in het bloed of een BMI onder de 20 of boven de 25 Majoor Didier Calmant 6.25u. Het is nog stikdonker wanneer ik me aanmeld bij de Dienst Onthaal en Oriëntatie vlak naast het militair hospitaal. In de wachtruimte die nog het meest wegheeft van een grote kantine zitten groepjes jongeren te lezen, voor zich uit te staren of op gedempte toon met elkaar te praten. Sommigen onder hen hebben op het domein de nacht doorgebracht, anderen komen net aan. Alle kandidaten staat een zware dag te wachten. Jaarlijks melden zich hier meer dan achtduizend gegadigden aan. Zij stellen zich kandidaat voor uiteenlopende functies en statuten binnen Defensie. Enkele jongeren zijn hier voor de vrijwillige militaire inzet Twee meisjes (EVMI), zoals de vrijwillige dienstplicht officieel heet. Vandaag komen ze onder meer te weten of ze daar medisch geschikt voor zijn. In de hele zaal is er geen vrouw te bespeuren, behalve dan achter de balie. Niet zo vreemd als je bedenkt dat slechts 9 procent van het totale aantal kandidaten vrouwen zijn, verklaart majoor-stafbrevethouder Calmant. Voor de vrijwillige legerdienst ligt dat percentage zelfs nog lager. Als synthese-officier van de sectie Wervingsbeleid is majoor Calmant perfect op de hoogte van het reilen en zeilen op een selectiedag bij Defensie. Bijna iedere dag van het jaar vinden er hier selectieproeven plaats, legt hij uit, terwijl hij mij met grote stappen en zonder aarzeling wegwijs maakt in de lange, kale gangen van het hospitaal, hier en daar aanwijzigingen gevend aan personeel of verdwaalde kandidaten. Het gangenstelsel in dit gebouw zou in totaal meer dan acht kilometer lang zijn. Af en toe duikt een antiek meubel op, wat vreemd vloekt met het licht van de tl-buizen. De meubels zijn afkomstig uit het Klein Kasteeltje, het zestiendeeeuwse gebouw dat van 1951 tot 1985 dienst deed als kazerne voor het Centrum van Rekrutering en Selectie van het leger. Hier doorliep iedere dienstplichtige zijn drie dagen, waarbij hij medisch en psychisch werd gekeurd. 7u. In de onthaalruimte is de registratie van de vele kandidaten ondertussen begonnen. Enkele Nederlandstalige vrijwilligers hebben de nodige documenten al bij elkaar en zitten samen aan een tafel. Allemaal hopen ze op een goede afloop van deze dag. Waarom ze kiezen voor het leger? Voor de variatie, de opdrachten in het buitenland, voor de discipline ook. Bijna iedereen hier heeft wel een vader, nonkel, neef of vriend die bij Defensie werkt. 60 procent van de sollicitanten is hier op aanraden van kennissen of familieleden, weet majoor Calmant. Wie doorgaans minder tevreden is met de keuze van de jongens, is vrouwlief. Ken (21) uit Gent geeft het wat schoorvoetend toe. Zijn vader zit in het leger, zijn nonkel ook, en zelf heeft hij het altijd al gewild. Toch is hij al enkele jaren aan de slag als dakwerker. Mijn vriendin ziet het niet zitten, maar ik heb de stap nu toch gezet. 7.30u. Onze jongens krijgen een eerste briefing. Opgesteld in twee min of meer nette rijen horen ze nog eens wat hen de komende uren te wachten staat. In de groep zijn nu ook twee meisjes te bespeuren. Iedereen ontvangt een geel fluovestje dat hen herkenbaar maakt voor het personeel en moet voorkomen dat er iemand verloren loopt. De twee rijen zetten zich in beweging en worden langs gangen en traphallen geleid. Om het zekere voor het onzekere te nemen zijn er op de vloeren pijltjes aangebracht. Aan weerszijden van de brede gang waar de groep halt houdt, bevinden zich de zeven medische posten

5 04 05 die de kandidaten moeten doorlopen. Mannen en vrouwen worden onderworpen aan dezelfde onderzoeken, waaronder een urinetest, een drugstest, een radiografisch onderzoek van de wervelkolom, een oogonderzoek en een controle van het gebit. Wie een probleem heeft met zijn rug, heeft eigenlijk niet veel kans om militair te worden, legt majoor Calmant uit. Je wordt dan vaak definitief ongeschikt verklaart. Bij een tijdelijk probleem kan de dokter je voorlopig ongeschikt verklaren. Meestal gaat het om gaatjes in de tanden, sporen van druggebruik in het bloed of een BMI onder de 20 of boven de 25. In dat geval mag je drie maanden later nog eens terugkomen om opnieuw onderzocht te worden, nadat je bij de tandarts bent geweest of stevig bent afgevallen. Over het algemeen valt een derde van de kandidaten af bij de medische controle. De helft daarvan is definitief medisch ongeschikt. Dertien weken internaat 10.30u. De eerste kandidaten voor de fysieke proeven melden zich aan. Zij hebben zonet te horen gekregen dat ze medisch geschikt zijn om militair te worden. Tot de sportproeven behoren sit-ups (zo veel mogelijk in één minuut) en push-ups (zo vaak mogelijk pompen in één minuut). Daarna volgt een looptest op de loopband. Om de dertig seconden wordt de snelheid een beetje opgedreven. Hoe langer je volhoudt, hoe hoger je score. Kandidaten die solliciteren voor beroepsmilitair, moeten in praktijk doorgaans minstens een 16 of een 17 op 20 halen om geselecteerd te worden. Voor de vrijwillige militaire inzet volstaat een 10. Van het eerste groepje slaagt alvast iedereen voor de fysieke test. Slechts twee jongens bereiken de maximale snelheid van 14,4 km/u. De beste kandi- >> 1 op 2 geeft er de brui aan 768 Zoveel kandidaten boden zich in 2010 aan voor de 155 plaatsen die Defensie openzette voor de vrijwillige legerdienst. 103 Aantal kandidaten dat vorig jaar effectief in opleiding ging. 1 op 2 Bijna de helft gaf er ondertussen de brui aan. 34 Percentage van de beschikbare Nederlandstalige plaatsen die vorig jaar werden ingevuld. 245 Aantal plaatsen dat Defensie in 2011 reserveert voor de Vrijwillige Militaire Inzet. 7,12 Het bedrag in euro dat vrijwillige rekruten de eerste zes maanden verdienen per dag. Daarna stijgt het basisloon tot euro netto per maand. Spijt dat ik niet heb volgehouden Het is niet de eerste keer dat Davy Kolpers (23) uit Dilsen-Stokkem hier testen komt afleggen. Enkele jaren geleden deed hij al eens mee, en met succes. Ik ben toen begonnen aan de basisopleiding in Leopoldsburg, maar ik twijfelde heel erg of ik wel de juiste keuze had gemaakt. Na twaalf weken heb ik er de brui aan gegeven en ben ik beginnen werken als schilder. En toch begon het nu, na twee jaar, opnieuw te kriebelen. Ik heb best wel spijt dat ik toen niet heb volgehouden. Nu moet ik opnieuw solliciteren en alles opnieuw doorlopen. Wie de opleiding zelf stopzet, moet tien maanden wachten voor hij of zij zich opnieuw kandidaat kan stellen voor de selectietesten. Vandaag heeft Davy niet veel geluk, zo blijkt rond het middaguur. Hij wordt tijdelijk medisch ongeschikt verklaard en moet over drie maanden nog eens terugkomen naar de Dienst Onthaal en Oriëntatie voor bijkomend onderzoek.

6 REPORTAGE Deze keer lukt het wel Steven De Vetter (20) uit Berlare blaakt van enthousiasme om halfzeven s morgens. Hij studeert voor leraar lichamelijke opvoeding en geschiedenis, maar droomt er al zijn hele leven van om bij het leger te gaan. Ik stel me kandidaat voor de functie van officier. Normaal moet je daar een masterdiploma voor hebben, maar dankzij de vrijwillige legerdienst krijg ik de kans om na een bachelor al te solliciteren. Twee jaar geleden, voor de invoering van de vrijwillige militaire inzet, doorliep Steven al een keer het hele selectieproces. Hij slaagde toen voor alle proeven, maar behoorde niet tot de top van het puntenklassement en viel af. Vandaag is hij opnieuw over de hele lijn geslaagd. Volgende week moet hij terugkomen voor een gesprek met een psycholoog. Omdat hij solliciteert voor de functie van officier, moet Steven een extra proef doorstaan die zijn leiderschapskwaliteiten test. We moeten in groep een kamp bouwen. Je moet laten zien dat je in staat bent om instructies te geven en samen iets op te bouwen. Ik heb het al eens eerder gedaan en dat was niet gemakkelijk. Je moet wel bedenken dat ik toen 18 jaar was en dat er jongens bijwaren van 24 of 25 jaar. Ik vermoed dat het me deze keer beter zal lukken. Steven lijkt vastbesloten om officier te worden, al zijn er binnen het EVMI-programma slechts 10 plaatsen voor die functie. Ook zijn vader is militair, en zijn broer zit in het derde jaar aan de Koninklijke Militaire School. Mijn moeder heeft wel eens gezegd dat een job als leraar gemakkelijker te combineren is met een gezinsleven, maar verder maakt ze er geen probleem van. Ook mijn vriendin weet dat ik graag in het leger zou gaan en dat ik de eerste jaren enkel bij haar kan zijn in het weekend. Is hij niet bang dat die lange periodes ver van huis zijn relatie onder druk zullen zetten? Als jonge militair kan het misschien moeilijk zijn om een relatie en een gezinsleven op te starten, maar wanneer je elkaar langer en beter kent, gaat dat beter. >> daten kan je er eigenlijk s morgens al uitpikken, vertrouwt majoor Calmant me toe. Ze zijn al maanden bezig met deze dag. Ze gaan er echt voor. De jongens haasten zich ondertussen naar de douche. Zo meteen wacht hen een verdiende boterhammenlunch in de cafetaria. 13u. Na de lunchpauze volgt een eerste uitgebreide briefing. Een uur lang krijgen de kandidaten algemene informatie voorgeschoteld over Defensie en over de opleiding die hen te wachten staat wanneer ze slagen. En dat is nodig ook, weet majoor Calmant, want veel jongeren blijken behoorlijk onwetend over wat een leven als soldaat eigenlijk betekent. Kandidaten informeren zich vaak via de website. Dat is zeker niet slecht, maar het volstaat eigenlijk niet om een goed beeld te krijgen van de job. We zijn ook afgestapt van het idee dat we het werken bij Defensie zo aantrekkelijk mogelijk moeten voorstellen. We willen in de eerste plaats dat kandidaten een realistisch beeld hebben van hun toekomstige job. En realistisch, dat wil zeggen dat ze moeten weten wat het is om dertien weken op internaat te zitten, ver van familie, vrienden of lief. Calmant: We willen dat jongeren bewúst kiezen voor een job bij Defensie. Ze moeten alle voor- en nadelen afwegen. Het is ook niet evident om thuis een vrouw te hebben en twee kleine kinderen en ondertussen zelf maandenlang in Afghanistan te zitten. 14u. Tijd voor de psychologische test, die plaatsvindt in een computerlokaal. Tussen de computers staan schotten die het spieken moeten verhinderen. De kandidaten krij- gen meer dan 400 stellingen voorgeschoteld, die ze moeten beoordelen als waar of onwaar. Ik beschouw mijn vader als de ideale man. Ik vind het belangrijk om succesvol te zijn. Ik maak graag indruk op anderen. Majoor Calmant benadrukt dat er bij deze test geen foute antwoorden bestaan. De kandidaten moeten gewoon eerlijk zijn wanneer ze de vragen beantwoorden. Er wordt vooral gekeken naar de combinatie van je antwoorden. Extremen zijn nooit goed. Je hebt een evenwichtige persoonlijkheid nodig om goed te kunnen functioneren binnen het leger. Afvalrace Na de psychologische test volgt een intelligentietest. Opnieuw aan een computer leggen de kandidaten proeven af die hen testen op getalvaardigheid, ruimtelijke oriëntatie, geheugen en redeneren. De kandidaten die ook na deze test nog niet ongeschikt zijn verklaard, mogen zich opmaken voor een persoonlijk oriëntatiegesprek. 18u. De afvalrace zit erop voor vandaag. Wie nog overblijft, wordt volgende week verwacht voor een uitgebreider interview. Daarbij zullen zowel de gezinssituatie van de kandidaten als hun studieresultaten, financiële toestand en ambities voor de toekomst besproken worden. Een psycholoog stelt daarna een profiel op dat toelaat om een score toe te kennen. Maar zo ver is het nog niet. Na een lange en vermoeiende dag mogen de kandidaten nu eerst naar huis voor wat rust.

7 06 07 Vrijwillig het leger in? Dit moet je weten. Wat is de vrijwillige militaire inzet? De vrijwillige militaire inzet afgekort als EVMI en in de volksmond ook wel de vrijwillige legerdienst genoemd werd eind 2009 ingevoerd door minister van Defensie Pieter De Crem. Jongeren kunnen sinds oktober 2010 vrijwillig een militaire dienst vervullen in het Belgisch leger. Op die manier wil men laaggeschoolde jongeren meer kansen geven op werk, in het leger of daarbuiten. Men kan zich kandidaat stellen voor de drie personeelscategorieën: tot 26 jaar voor officier en tot 24 jaar voor onderofficier en vrijwilliger (soldaat of matroos). Combinatie van zee en koken Randy Van De Perre, een 23-jarige kandidaat uit Wilrijk, kijkt tevreden terug op de selectiedag. Ik ben geslaagd en mag donderdag terugkomen voor een gesprek met de psycholoog. Hoewel hij op voorhand erg zenuwachtig was, vond hij de proeven best meevallen. De computertesten waren moeilijk en vermoeiend. We zaten bijna drie uur voor een computer. Randy volgde een koksopleiding in Sint-Niklaas, maar zette die opleiding stop in het voorlaatste jaar omdat hij wou werken. Twee jaar lang woonde en werkte hij in grootkeukens in het buitenland. Eerst in Londen, later in Noorwegen. Toen ik hoorde dat het leger op zoek was naar matrozen, heb ik informatie verzameld. Het leven op zee spreekt me aan. Tot mijn verbazing vond ik een vacature matroos-kok. Zo kan ik de zee en het koken combineren. Als Randy binnenkort geselecteerd wordt, volgt er na de basisopleiding van dertien weken een bijkomende koksopleiding. Daarna zal hij drie maanden stage lopen op een schip. Wat zijn de voordelen? Eerst en vooral is het via de vrijwillige militaire inzet gemakkelijker om toegang te krijgen tot het leger. De kandidaten moeten weliswaar slagen voor dezelfde testen als de andere kandidaat-militairen, maar de toekenning van de vacante plaatsen gebeurt anders. Geschikte kandidaten worden aangeworven in volgorde van inschrijving, en niet in volgorde van puntentotaal zoals dat bij de beroepsmilitairen het geval is. Daarnaast zijn de uitstapmogelijkheden bij de vrijwillige militaire inzet groter. Een vrijwilliger krijgt de garantie dat hij binnen de drie dagen het leger kan verlaten. Tijdens de eerste zes maanden die ook tellen als wachttijd kan een vrijwilliger bovendien zijn werkloosheidsuitkering of kindergeld behouden. Hij krijgt een gratis uitrusting, voeding en logement. Zoals voor alle militairen zijn het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en medische zorgen kosteloos. Ook een hospitalisatieverzekering behoort tot de voordelen. Hoeveel verdien je? Van de soldij van een vrijwiller koop je aanvankelijk niet veel. Tijdens de eerste zes maanden krijgen de rekruten 7,12 euro per dag. Let wel, dit komt bovenop een eventuele uitkering (werkloosheid, kindergeld,...). Na zes maanden ontvangt een vrijwilliger hetzelfde loon als een andere rekruut. Het basisnettoloon van een soldaat of matroos bedraagt dan iets minder dan euro. Na maximum drie jaar - vier voor officieren en onderofficieren - loopt de vrijwillige legerdienst af. Mits een positieve beoordeling kan je binnen Defensie aan de slag te blijven als militair. Inschrijven voor de vrijwillige militaire inzet kan via de website van Defensie (www.mil.be/jobsite). Wie nog in aanmerking wil komen voor de indiensttreding op 2 mei dient zich in te schrijven voor 12 maart.

8 WERKBEELD Struisvogelboerderij Schobbejaks Hoogte Foto s: Marco Mertens In Aarsele bij Tielt baten dierenarts Bert Neirinck en Christel Cauwelier sinds 1989 een struisvogelboerderij uit. Hun avontuur begon met de aankoop van zes Afrikaanse struisvogels van zes maanden oud. Geleidelijk aan breidde het bedrijf uit, eerst door rechtstreekse import uit Namibië, Botswana en Zuid-Afrika, later ook door eigen selectie en zelfgekweekte vogels. Momenteel lopen er op Schobbejaks Hoogte enkele honderden struisvogels rond, zowel broedvogels en struisvogelkuikens als slachtvogels. De eieren van een struisvogel zijn 24 keer groter dan kippeneieren, moeten meer dan 40 minuten koken om gaar te zijn en wegen ongeveer 1,7 kilo. Van de eieren kan je een erg grote omelet of lekkere advocaat maken. Je vindt op de boerderij ook struisvogelpluimen, een ruim assortiment aan lederwaren en unieke artisanale struisvogelvleesbereidingen zoals paté, gerookte filet en salami. (mo) JOBAT.BE/WERKBEELD Bekijk meer foto s van dit bedrijf

9 08 09 BUITENLAND Eerst de werf, dan de partner Wie in het buitenland wil werken, moet met heel wat rekening houden. Alles kan er anders zijn: van het sollicitatieproces tot en met de manier waarop je loon berekend wordt. En dan is er nog je familie. Tekst: Barbara Vandenbussche / Illustratie: Joke Van Camp Thielen van Manpower. Het rekruteringsproces is erg lang, van twee tot zes maanden tot zelfs een jaar voor heel specifieke projecten of profielen. We peilen bij de kandidaten naar hun kennis van het land, hun persoonlijke project en persoonlijke aspecten. Het gaat niet enkel om talenkennis, maar ook om motivatie en persoonlijkheid. We vinden het ook zeer belangrijk dat kandidaten hun eerste contact met hun nieuwe land nog voor hun eerste werkdag hebben. Zo zien ze al hoe alles er georganiseerd wordt en krijgen ze een realistisch beeld van de werkomgeving. Vergeet niet dat de eerste weken of maanden in het buitenland heel leuk zijn omdat alles nog nieuw is. Daarna volgt een moeilijker periode. Rekrutering neemt dan ook maar 50 procent in van onze inspanningen. De ander helft gaat naar integratie: helpen met huisvesting, bankrekening, sociale zaken enzovoort. Kurt Janssens werkte voor Bekaert een tijdlang in Hlohovec in Slowakije. De manier van werken was er niet zoveel anders dan in Vlaanderen, maar het was een rijke ervaring, vertelt hij. Slechts een minderheid van de arbeiders en bedienden sprak er een tweede taal. Opdrachten moest ik dus direct en klaar formuleren, iets waar ik in België nog altijd rekening mee houd. Moest ik het opnieuw doen, dan zou ik wel meer aandacht besteden aan het leren van de lokale taal, omdat ik zo dicht mogelijk bij de mensen op de vloer wil staan. Nu was de tijd tussen beslissing en vertrek daar wat te kort voor. Talenkennis - van de taal van het ontvangstland of op zijn minst Engels wanneer je in een Engelstalig bedrijf terechtkomt - is belangrijk voor een expat, maar ook andere informatie is best nuttig voor je vertrekt. Hou er rekening mee dat je in verschillende landen op verschillende manieren solliciteert, raadt Isolde Van Maele, Eures-manager bij Actiris, aan. In Duitsland bijvoorbeeld, verwacht men meer Avontuur is bijzaak bijlagen bij een sollicitatiebrief. Ook werkomstandigheden kunnen sterk verschillen: langere werkdagen, andere belastingen en dus een groter of kleiner verschil tussen bruto- en nettoloon. Hr-groep Manpower heeft voor Belgische kandidaten op dit moment 152 internationale functies in heel uiteenlopende sectoren. Wie in het buitenland wil werken, moet vooral goed voorbereid zijn, vertelt Damien Van De eerste weken of maanden in het buitenland zijn heel leuk omdat alles nog nieuw is. Daarna volgt een moeilijker periode Damien Van Thielen, Manpower Voor dergelijke zaken had Kurt Janssens bij Bekaert een lokaal aanspreekpunt of steun vanuit België. Zo verloor ik geen tijd aan praktische beslommeringen. Minstens even belangrijk bleek het informele netwerk binnen de onderneming waar ik op kon terugvallen. Ik kreeg erg veel vertrouwen en vrijheid bij het invullen van mijn job, maar daar ging ook een ruime verantwoordelijkheid mee samen. Waar kandidaten voor internationale functies mee rekening moeten houden, hangt wat af van hun profiel, zegt Geert Aelbrecht, hr-directeur bij BESIX. Pas afgestudeerden trekt vooral het avontuur aan, maar ze moeten wel beseffen dat dat veeleer een prettige bijkomstigheid dan de hoofdbedoeling moet zijn. In het buitenland zijn vele zaken anders dan hier: de werkuren, de cultuur,... En het is niet altijd een gemakkelijke omgeving. We proberen mensen duidelijk te maken in welke context ze terechtkomen, en hen in contact te brengen met mensen die er al werken. Nieuwkomers vertrekken niet onmiddellijk, maar leren eerst hier de bedrijfswerking kennen, voor ze ook nog met de nieuwe leefomgeving en hun nieuwe job worden geconfronteerd. Weerslag op gezin Wanneer de kandidaten wat ouder zijn, een gezin hebben, en het de eerste keer is dat ze als expat werken, probeert Besix ook de partner erbij te betrekken. Aelbrecht: We wijzen niet enkel op de voordelen, zoals loonsvoorwaarden, accommodatie en scholen voor de kinderen, maar ook op het feit dat ze in een heel nieuwe wereld terechtkomen. Expats werken vaak meer flexibel en worden geconfronteerd met grotere uitdagingen op grotere en complexere werven. Dat geeft hen natuurlijk hun rijke ervaring en een grotere zelfstandigheid en ondernemerschap, maar heeft ook zijn weerslag op de gezinssituatie. Iedereen moet zijn plaats vinden in deze nieuwe omgeving. Daarom raden we families meestal aan niet meteen samen te vertrekken. Liever geven we de werknemer de tijd om zijn werf, collega s en omgeving te ontdekken. Zo heeft hij al een basis als zijn gezin arriveert. Werken in het buitenland? * Op 14 februari kan je tussen 14u en 19u terecht op de International Jobday (www.internationaljobday.be). * Op de website van Eures (ec.europa.eu/eures) vind je bijna één miljoen werkaanbiedingen uit heel Europa.

10 Rand gevallen Een halfuur nietsdoen Vorige week waarschuwden we u in deze rubriek al voor de gevaren van te veel koffiedrinken op de werkvloer. Vooral gestresseerde mannen zouden er slechter door presteren. En ook over het Kanaal kunnen ze ons advies best gebruiken. Deze week lazen we in de Britse krant The Telegraph dat Britten het eerste halfuur van hun werkdag niets anders doen dan koffiedrinken, roddelen en de tv-programma s van de avond ervoor becommentariëren. Sommigen komen speciaal daarvoor zelfs iets vroeger naar het werk. Maar niet vroeg genoeg, schrijft The Telegraph op basis van een onderzoek van vastgoedmakelaar Officebroker. Elke drie weken gaat er zo een volledige werkdag verloren. Dat zijn, snel omgerekend, 16 extra betaalde vakantiedagen per jaar. Niet slecht. 217 minuten zonder vrouw Als u ooit de Britse speelfilm Lawrence of Arabia heeft gezien, is het u misschien opgevallen dat er tijdens de 217 minuten - dat is meer dan 3,5 uur - die de film duurt geen enkele vrouw herkenbaar in beeld komt. Uitzonderlijk, zo leert de filmgeschiedenis ons. De voorbije decennia was er aan stoeipoezen en andere moedige vrouwelijke vertolkingen immers geen gebrek in de cinema. En toch zou het wel eens kunnen dat tussen het jaar waarin de waargebeurde avonturen van de Britse kolonel Thomas Edward Lawrence op het witte doek verschenen - en 2011 er minder is veranderd in de filmindustrie dan u zou vermoeden. Het blijft voor vrouwen bijzonder moeilijk om de hoogste hiërarchische regionen te bereiken, aldus het Center for the Study of Women in Television and Film van de San Diego State University. Aan dat zogenaamde celluloid ceiling - u herkent de vergelijking met ons glazen plafond - is de voorbije 12 jaar amper getornd. Nog steeds is slechts 16 procent van de regisseurs en producers van de 250 commerciële topfilms van het voorbije jaar een vrouw. Hoog tijd dus voor Laurence of Arabia, de ultieme feminiene remake. Tegen de wereld of tegen elkaar? Less is more. Zo klinkt het devies van Julie Greenwald, coo van Atlantic Records Group, als het op vergaderen aankomt. En dan heeft ze het niet zozeer over de lengte of de frequentie van vergaderen, maar vooral over de ruimte waarin er vergaderd wordt. Aan de New York Times vertelt ze dat ze niet bang is om 17 mensen in een klein kantoortje te duwen. Het ziet er een beetje belachelijk uit, geeft ze toe, maar het gevoel om zo nauw met elkaar te werken maakt alles goed. Julies persoonlijke record staat momenteel op 50 collega s in één en hetzelfde bureau. Idioot? Helemaal niet. Dan is het pas echt van: wij tegen de wereld, vertelt ze enthousiast. Of, als het een klein kantoor is: van wij tegen elkaar. (wv) BEROEPSGEHEIM Jan Eelen, tv-maker ijn vader is psycholoog. MAan tafel onderhield hij ons met verhalen over de baanbrekende psychologische experimenten in de jaren 70. Dat boeide mij enorm. Waarom doen mensen wat ze doen? Uiteindelijk is alles te herleiden tot de speelplaats: daar wordt een mens gevormd. Ik vermoed dat veel van wat ik maak, daarover gaat. De humor gebruik ik als glijmiddel. Dat doe ik ook nu weer in De Ronde: met de nodige dosis humor ervoor zorgen dat ik de mensen meekrijg om ze dan vervolgens keihard onderuit te slaan. Eigenlijk heb ik weinig verbeelding. Ik moet eerst weten welke acteurs mee in de boot stappen voor ik dialogen kan beginnen schrijven. Dat betekent dat iedereen bereid moet zijn om met een vaag plan in het onbekende te springen. Gelukkig heeft voor De Ronde niemand een halve minuut getwijfeld om toe te zeggen, nadat ik het basisidee had uitgelegd. Onnozel Audities doe ik nooit. Ik kies voor de acteurs die mij beter maken. Als ik nog nooit hen heb samengewerkt, en in deze serie was dat bijvoorbeeld het geval met Damiaan De Schrijver en Marleen Merckx, dan spreek ik met hen af op café om hen uit te leggen welke rol ik voor hen weggelegd zie. In Damiaan en Marleen zag ik direct een koppel à la Panamarenko en zijn Eveline. Vanaf het moment dat actie geroepen wordt, ben ik enorm geconcentreerd. Maar als na de cut de ontlading volgt, ben ik de eerste om onnozel te doen. Het is heel belangrijk dat op de set een ontspannen sfeer heerst. Ik wil een omgeving creëren waar mensen zich veilig in voelen. Acteurs stellen zich heel kwetsbaar op. Als een scène mislukt, is het best dat zo snel mogelijk weg te lachen. Met traagheid kan ik niet om, en dat is meteen de reden waarom ik nog geen film heb gedraaid. Op de set wil ik de communicatie tot het hoogstnoodzakelijke beperken. Als iets niet goed is, zeg ik dat zonder omwegen. Dat is mijn job. Ik geef toe dat ik al farces heb gehad met gastacteurs die dichtklapten door mijn zeer directe feedback. Misschien is het daarom dat ik vaak met dezelfde acteurs werk: vrienden accepteren makkelijker iets van je. Bij Woestijnvis word ik ook geregeld gevraagd om testprogramma s te beoordelen. Het is niet dat ik niet stilsta bij bepaalde gevoeligheden, maar ik denk dat iedereen ermee gediend is dat ik zo eerlijk mogelijk mijn mening geef. Vodden Of Woestijnvis mijn enige denkbare biotoop is? Ik voel er in ieder geval een absoluut wederzijds vertrouwen. Ze weten daar heel goed wanneer ze me met gerust moeten laten en wanneer ze achter mijn vodden moeten zitten. We hebben samen iets opgebouwd dat ik niet zou willen verliezen. Alles is in dit huis mogelijk. Ik vind er mensen die ik op moeilijke momenten om advies kan vragen. Tegenover hen kan ik me kwetsbaar opstellen. Zo n werksituatie vind je maar één keer in je leven, vrees ik. (pvd) In De Ronde probeer ik met humor mensen mee te krijgen om ze vervolgens keihard onderuit te slaan

11 MIJN LOON Naar wat voor werk ben je op zoek? Tot voor kort werkte ik deeltijds als administratief bediende. Weliswaar met een tijdelijk contract, en dat is nu afgelopen. Ik wil graag opnieuw een parttime job die ik kan combineren met mijn gezin. De sector speelt geen rol, maar liefst ga ik terug aan de slag in een leuke deeltijdse job. Helaas zijn die dun gezaaid. Wat vind je van een deeltijds inkomen? Ik verdiende euro netto en was daar best tevreden mee. Mijn man werkt als zelfstandige en verdient ons hoofdinkomen, anders zou het te weinig zijn. Door deeltijds te werken, kan ik er zijn voor de kinderen. Voor mij is het belangrijk dat de harmonie van ons gezin niet ten koste gaat van mijn beroep. Spaar je? Ja, ik leg zo n 250 euro per maand opzij voor later of voor onverwachte extra kosten NANCY ROGIER (41), SINT-JOB-IN- T-GOOR Privé: gehuwd, vier kinderen van 7, 9, 18 en 20 jaar Vorig beroep: administratief bediende, maar nu op zoek naar werk Laatste brutoloon: euro Laatste nettoloon: euro Extra s: vervoers- en gsm-kosten Wat is je grootste kost? De afbetaling van onze woning, zo n euro per maand, maar ook het dagelijkse leven, verzekeringen en vaste kosten. Waar geef je het liefst geld aan uit? Aan plezierige dingen: ontspanning, vrije tijd en vakantie. Af en toe doen we een citytrip, en één keer per jaar maken we een grote lange vakantie. De twee oudsten gaan zelf op reis, met de jongsten huren we meestal een huis in Italië of Frankrijk. En laatst heb ik een ipad gekocht, maar daar beleeft iedereen in ons gezin plezier aan. Waar kan je geen geld aan uitgeven? Ik denk niet meteen aan iets specifieks, maar er zijn wel grenzen. Ik neem niet altijd het duurste maar combineer merkproducten met goedkopere dingen; in de supermarkt, maar ook bijvoorbeeld voor kleding. Wat zou je doen als je de Lotto won? Eigenlijk niet veel anders dan nu. Je hebt een basis nodig om op terug te vallen, maar eens je die hebt, hoeft er niet veel bij te komen. Ik denk dat ik dezelfde dingen zou doen als nu, maar misschien iets meer zou uitgeven: wat meer reizen, wat meer comfort en luxe. Mijn persoonlijke ontwikkeling vind ik belangrijk, dus stoppen met werken zou ik niet doen. (bvdb) LUNCHTIME Gezond de trein op ***** Station Brussel-Noord. Het op drie na drukste station van België. Iedere ochtend spuwt het duizenden pendelaars uit, iedere avond slikt het duizenden pendelaars weer in. In totaal gaat het om zo n reizigers per dag. Geen wonder dus dat in en om het stationsgebouw dat werd ingehuldigd in 1952 de ene naast de andere broodjesbar is gevestigd. In een groot aantal daarvan, zoals de sandwichbar Lamourette, kan je binnengaan en aan een van de tafeltjes nog even genieten van koffie en krant, voor de werkdag écht begint. Voor de meer gehaaste reiziger zijn er in en om de hoofdingang gelukkig ook kleinere broodjesbars geïnstalleerd, zoals een Panos Rail. Ikzelf kies vanmorgen voor de Food Fever, een erg opvallende want nogal oranje ogende broodjesbar. Zitten kan je hier niet, maar dat is ook nergens voor nodig. Snelheid is een onmisbare troef in een station, en dat lijkt men bij Food Fever te weten. Je ontbijt of lunch wordt netjes en vooral snel ingepakt. Hoe lang de rij met aanschuivende pendelaars ook is, het gaat vooruit en het is zo jouw beurt. Al het eten dat er ligt uitgestald, ziet er uitzonderlijk fris en gezond uit. Reden genoeg voor heel wat reizigers om nog snel voor ze de trein opspringen een klein voorraadje in te slaan. Eerst en vooral kan je hier kiezen uit een beperkt aanbod aan lekkere en gezonde broodjes, waaronder martino, tomaat met mozzarella, club tonijn, brie met honing en walnoten of club kaas en hesp. Rijstpap met bruine suiker Wie het vroeg in de ochtend liever bij koffiekoeken houdt, komt hier ook aan zijn trekken. Croissants en chocoladebroodjes liggen uitgestald op de toog. Er is koffie en vers fruitsap in meeneembare flesjes. Dessertjes zijn verkrijgbaar in de vorm van mattentaartjes, rijstpap met bruine suiker of - gezonder - yoghurt. De verpakking van die laatste lekkernij beschikt over een apart compartimentje voor vers fruit, zoals aardbeien of bosvruchten. Tot slot springen ook de slaatjes in het oog. Op een stapel liggen ze netjes klaargemaakt te blinken in de koeltoog. Ik ga na even twijfelen voor een slaatje kip (5,50 euro) en krijg een groot lunchpakket mee naar het werk. In de broodzak zit niet alleen het bijzonder fris uitziende slaatje maar ook een pistolet met graantjes, een potje met saus en een plastieken mes en vork. Het slaatje bevat naast kip onder meer zongedroogde tomaten, komkommer, hardgekookt ei, wortel en kropsla. Een flinke, gezonde en niet eens zo dure lunch zal vanmiddag mijn deel zijn. (mo) Food Fever Noordstation Brussel jobat.be/lunchtime

12 HR, REKRUTERING & SELECTIE Help de headhunter belt! Geen paniek als je een headhunter aan de lijn hebt. Blijf jezelf en klap niet dicht. Het loont de moeite om te luisteren naar wat we te vertellen hebben, zeggen headhunters Sylvie Vercruysse (Partners for Talent) en Jonas Soenens (Schelstraete & Desmedt). Tekst: Peter Van Dyck / Illustratie: Joke Van Camp Hoe mensen reageren wanneer een headhunter aan de lijn hangt, kan erg verschillen. De manier waarop ze dat doen, verraadt meteen veel over hun persoonlijkheid. Het geeft een idee van hoe open ze zich opstellen, zegt Sylvie Vercruysse, managing partner van Partners for Talent. Bij sommigen merk je een zeker wantrouwen. Er bestaan blijkbaar nog vele vooroordelen over ons beroep. Headhunter: alleen al het woord. De agressieve bijklank die het heeft, staat haaks op onze aanpak. Als een kandidaat mij zegt dat hij gelukkig is met zijn huidige job, ga ik niet proberen om hem te overhalen. Ik realiseer me dat sommige headhunterbureaus er andere methodes op na houden. Als een consultant je op een arrogante manier opbelt, kan ik me inbeelden dat je navenant reageert. De nieuwe Europese regelgeving stelt de hrmarkt open, wat betekent dat de cowboys, die weigeren een ethische code te ondertekenen, voortaan ook vrij spel hebben. Dat de concurrentie verscherpt, moeten we accepteren. Het enige wat we kunnen doen, is onze klanten beter informeren over onze modus operandi, meent Vercruysse. Volgens haar collega Jonas Soenens van Schelstraete & Desmedt zit het wat dat betreft wel snor. De meeste werkgevers erkennen headhunter als een echt métier. Als een headhunter domme vragen stelt, wil dit zeggen dat hij zich slecht op het gesprek heeft voorbereid. Bij ons doen de research-consultants de telefonische screening. Zij bellen als eerste de kandidaat op om te checken of er initiële interesse is én om samen te kijken of zijn ervaring aansluit bij het gezochte profiel. Ego gestreeld Het mag niet verwonderen dat Sylvie Vercruysse zich niet als headhunter voorstelt. Ze zal eerder zeggen dat ze bezig is met executive search. Nadat ik me heb voorgesteld, vraag ik of ik niet op een ongelegen moment bel. Het is niet evident om mensen op hun huidig werk te storen. Jonas Soenens: In de praktijk komt het erop neer dat we meestal s avonds bellen, na de kantooruren. Als je iemand belt op een druk moment kan die persoon opgejaagd of gestresseerd zijn. Dat geeft een vertekend beeld. De kwaliteit van het contact is heel belangrijk. Het is normaal dat mensen in eerste instantie een afwachtende houding aannemen, gaat Soenens verder. In dat eerste telefoongesprek weiden we ook nog niet uit over de taken die horen bij de functie die we willen voorstellen. Het komt er eerder op neer kort de context van de uitdaging te schetsen, zodat de persoon in kwestie kan oordelen of die in zijn loopbaan past. Sylvie Vercruysse: Of het verder gaat dan nieuwsgierigheid, met andere woorden: of iemand écht gemotiveerd is, voel je snel aan. Je kan er niet omheen dat opgebeld worden door een headhunter je ego streelt. Confidentialiteit Iemand die in eerste instantie weigerachtig staat tegenover het aanbod, draait niet snel bij, is de ervaring van Sylvie Vercruysse. Zelden belt iemand terug met de mededeling dat hij van gedacht is veranderd. Als mensen niet direct geneigd zijn om op een voorstel in te gaan, zeg ik er wel bij dat hun beslissing van vandaag niets hoeft uit te sluiten voor de toekomst. Als ze binnen enkele maanden toch met een vraag zitten over hun verdere carrière, mogen ze altijd terug contact met me opnemen. Ik ben altijd bereid om advies te geven. Ik wil een wederzijds vertrouwen opbouwen. Om die vertrouwensrelatie te bereiken, is confidentialiteit een conditio sine qua non. Alles staat of valt met discretie, stelt Vercruysse. Je kan er niet omheen dat opgebeld worden door een headhunter je ego streelt Sylvie Vercruysse, Partners for Talent Zo contacteerde ik ooit iemand die mijn echtgenoot kent. Toen ik haar de eerste keer opbelde, heb ik daar met geen woord over gerept. Pas toen ik haar in levende lijve ontmoette, realiseerde ze zich wie ik was. Die discretie heeft ze heel erg geapprecieerd. Tot op de dag van vandaag weet niemand uit haar omgeving dat wij ooit een gesprek hadden. Hetzelfde geluid horen we bij Jonas Soenens. Als je er niet in slaagt om contacten geheim te houden, zal je niet lang je goede naam als headhunter behouden. Het is een te verwaarlozen minderheid die van meet af aan afwijzend reageert. De meeste mensen luisteren wel naar wat je te zeggen hebt, vertelt Soenens. Vervolgens kunnen ze wel te kennen geven geen interesse te hebben, maar écht negatieve reacties krijgen we zelden of nooit. Als het toch eens gebeurt, is het omdat iemand in het verleden slechte ervaringen had met headhunters die het niet zo nauw nemen met de ethiek en klantgerichtheid. Of iemand al vaker is gecontacteerd door headhunters kan je niet meteen afleiden uit de reactie, vindt Sylvie Vercruysse. Soms geven ze toe dat ze in het verleden nooit interesse toonden als ze door headhunters gecontacteerd werden, maar dat ze nu toch wel graag een gesprek willen. Die ommezwaai kan verband houden met de fase waarin hun loopbaan zich bevindt, maar ook met de manier waarop je hen benadert. Iemand die het niet gewend is

13 COLUMN om met een headhunter om te gaan, weet soms niet wat van hem verwacht wordt. Dan is wat toelichting geen luxe, weet Jonas Soenens. Als headhunter moet je de kandidaat wat coachen, om te vermijden dat hij een slechte indruk maakt bij de klant. Om een voorbeeld te geven: Ik zit hier omdat u mij gepolst hebt is niet het beste antwoord als de klant hem vraagt naar zijn motivatie. Beleefd blijven Gevraagd naar een tip, raadt Sylvie Vercruysse de kandidaten aan zeker niet te panikeren als ze haar aan de lijn krijgen. Je kan het best als een heel gewoon telefoongesprek beschouwen. Het loont de moeite om te luisteren naar wat de headhunter te vertellen heeft, adviseert Jonas Soenens. Wij hebben altijd een reden om je te bellen. Als we de functie hebben uitgelegd, staat het je uiteraard vrij om al dan niet op ons voorstel in te gaan. Wil je niet toehappen, handel het dan beleefd, open en eerlijk af. Als je bijvoorbeeld argumenteert dat je je hebt geëngageerd voor een project dat nog anderhalf jaar loopt, dan zal een professioneel ingestelde Voor de goede orde De chef die meer verdient headhunter daar zeker respect voor opbrengen. Probeer ook te duiden waar je interesse ligt. Het is belangrijk dat de headhunter voeling krijgt met je ambities. Als je je ervaring gevat en to the point kan meedelen, is dat een teken van intelligentie. Jezelf presenteren, is iets dat je kan trainen. Probeer niet te hoogdravend te doen over je ervaring; headhunters en werkgevers doorprikken dat onmiddellijk. Als je niet goed weet wat de juiste stap is voor je verdere loopbaan, dan mag je daar gerust voor uitkomen. Het is onze job om een heldere kijk op carrières te ontwikkelen. Aarzel dus niet om je twijfels aan een headhunter voor te leggen. De headhunter botweg afschepen, is geen goed idee. Je kan ook op een beleefde manier nee zeggen, meent Sylvie Vercruysse. Het is aan te raden om hoffelijk te blijven. Je weet nooit dat je de headhunter binnen zes maanden toch eens nodig hebt om advies te winnen. Geloof me, we blijven ons lang herinneren wie ons vriendelijk en open heeft bejegend. Als je iemand aan de lijn krijgt met wie je prettige ervaringen had, ben je bereid om je extra voor hem in te zetten. Het artikel over de gebrekkige loonspanning bij hoofdverpleegkundigen (Jobat, 5/2/2011) verwijst naar de classificatie van IF.IC (Instituut voor Functieclassificatie). Het wekt de indruk dat IF.IC partij kiest in dit debat. Dat is niet het geval. Naast de hoofden zijn er tal van andere gespecialiseerde functies die ook een correcte waardering vragen. Vakbonden en werkgevers erkennen de problemen en investeren daarom in de nieuwe classificatie (www.if-ic.org). NCK wil het probleem met amper euro oplossen. Met dat budget krijgen de hoofdverpleegkundigen slechts 50 euro opslag per jaar. Veel te weinig. De uitdagingen in de zorg verdienen beter. Didier Martens, coördinator IF.IC Vind jouw job in HR, Rekrutering & Selectie vanaf blz.14 JOBAT.BE/COLUMN Overkant Lode Herbot is er rotsvast van overtuigd dat alles beter is bij Opti Lux, de firma aan de overkant. De manager ziet er in tegenstelling tot de zijne immer goedgeluimd uit, de kantoren lijken een tikkeltje ruimer. Diva s werken er en babes die zelfs op maandagochtend glimlachend de parking over schrijden, terwijl zijn collega s bij Rex Textiles van kop tot teen bekleed lijken met onverkoopbare restanten alligatorleer. Tergend is dat voor Lode, want uiteindelijk had hij zelf aan de overkant kunnen werken. Toen hij zich kwam aanbieden bij Rex Textiles, was er immers ook bij Opti Lux een vacature voor een gelijkaardige functie. Al sinds de eerste stuurse blik van zijn collega-boekhouder, de eerste snauw van zijn baas, heeft Lode dan ook het gevoel dat hij voor de verkeerde firma heeft gekozen. Aan de overkant zou hij in een team vol supersympathieke mensen zijn terechtgekomen, in plaats van in een poel vol stress en gespuis. Het lot had de perfecte job op zijn weg gelegd, dé baan waarin hij de efficiëntie zelve zou zijn en hij, Lode Herbot, heeft zich toch wel van bedrijf vergist zeker. Elk dossier dat hij laat vallen, elke fout die hij bespeurt in zijn boekhouding, sterkt hem in die overtuiging. Hij is dan ook gefascineerd door het gebouw aan de overkant en in het bijzonder door het raam waarachter het laatst aangeworven personeelslid van Opti Lux werkt, de kerel die de openstaande functie daar in zijn plaats heeft ingevuld. Een heerschap met bruin stekelhaar dat ietwat dikker lijkt dan zijn eigen stekels. Een betere uitvoering van zichzelf lijkt die man wel, een Lode Herbot Plus die algauw loonopslag krijgt bij Opti Lux, afgaande op de chiquere auto waarmee hij plots rijdt. In wezen zijn loonsverhoging. En ook zijn sociale promotie, lijkt die andere in te pikken, als hij op een ochtend trots een mand vol suikerbonen uit zijn koffer tilt. Alsof hij, waarom ook niet, dan ook maar eventjes samen met Lodes ideale job zijn godganse ideale leven van hem heeft overgenomen. De opluchting is dan ook groot als de man plots om onverklaarbare redenen niet meer komt opdagen en er opnieuw een aanbieding in de krant staat voor de job van boekhouder bij Opti Lux. Lode solliciteert meteen en legt zo n enthousiast interview af dat hij terstond wordt aangeworven. Aanvankelijk waant hij zich werkelijk in een resort vol rust en redelijkheid, het Opti Lux van zijn dromen. Tot hij wat stoppels ziet op het onderbeen van de facturiste naast hem, waarna hem ook het norse gezicht van de secretaresse opvalt, de akelig kort gebeten nagels van de salesmanager, de dwingende stem van de ceo en de idylle in een mum van tijd stukspringt. Lode Herbot rent verbouwereerd naar het bedrijfsterrein van Rex Textiles aan de overkant en vandaar opnieuw naar Opti Lux en terug. Tot hij uitgeput op straat blijft staan, tussen de twee firma s in, moedeloos naar boven starend. Alsof het elk moment daadwerkelijk zal overvliegen, dat vliegtuigje met spandoek waarop staat: It s only a job. Ruth Lasters is leerkracht Frans in Borgerhout. Vorig jaar verscheen haar tweede roman Feestelijk Zweet. Om de beurt schrijven zij en Thomas Blondeau de werkweek van zich af.

14 Jobs via selectie-, rekruteringof interimkantoren Selectie-, rekrutering- of interimkantoren zijn voortdurend op zoek naar geschikte kandidaten voor uiteenlopende functies bij verschillende bedrijven. Benieuwd wat ze voor jou kunnen betekenen? Ontdek op volgende pagina s welke jobs ze aanbieden en vind zo de ideale match tussen jou en jouw toekomstig werkgever. Of wil je liever zelf aan de slag bij één van deze kantoren? Ook deze opportuniteiten vind je terug. Surf ook naar voor nog meer functies Wij doen alles om je aan een goede job te helpen

15 Jobs HR, REKRUTERING & SELECTIE 15 in zoveel talent gemotiveerde mannen en vrouwen: zoveel personen stelt Stad Gent tewerk om haar beleid te vertalen naar een optimale dienstverlening. controleur m/v wegenwerken niveau B In statutair dienstverband bij diverse diensten Uw functie: als controleur wegenwerken (m/v) kan u tewerkgesteld worden bij diverse diensten binnen de Stad Gent. U kan zowel centraal als decentraal worden ingeschakeld voor één of meer kerntaken inzake wegenwerken. Dit betreft niet alleen vernieuwingswerken, maar ook het onderhouden van het openbaar domein van de stad. Als controleur wegenwerken staat u o.m. in voor de organisatie, controle en opvolging van de werken op zowel technisch, administratief als financieel vlak. Daarnaast geeft u leiding aan uw medewerkers, coacht en motiveert hen volgens de principes van het personeelsbeleid van de Stad Gent. Voorwaarden: u beschikt over een bachelordiploma in één van volgende studiegebieden: architectuur, industriële wetenschappen en technologie (bouw, houttechnologie of vastgoed) OF u beschikt over een bachelordiploma aangevuld met twee jaar werkervaring in wegenwerken. De overige voorwaarden kan u terugvinden op onze website Ons aanbod: wij bieden uitdaging en variatie, de Interesse? Solliciteer online voor deze vacature via mogelijkheid tot permanente vorming, initiatiefname en onze website U vindt er ook diverse interne en externe contacten. Voor deze functie meer informatie terug over de functie, voorwaarden en bieden we een brutoaanvangswedde van 2 207,87 euro selectieprocedure. De uiterste inschrijvingsdatum voor per maand. Deze wedde is eventueel vermeerderbaar deze selectieprocedure is 1 maart met relevante anciënniteit en wordt verhoogd met reglementaire vergoedingen en bijkomende extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, enz.). Bij Stad Gent worden kandidaten geselecteerd op basis van hun competenties en wordt geen onderscheid gemaakt op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, enz. Dienst Rekrutering en Selectie Administratief Centrum Portus Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent ADVIES ADVIES KNOWHOW KENMERKEND ERVARING PROFESSIONEEL KERN KWALITEIT KWALITEIT ERVARING DUURZAAM KRACHT COACH CAPACITEITEN RAAD DOORDACHT ADVIES DISCREET DYNAMIEK ADVIES DOORDACHT RESPECT KNOWHOW KENNIS PERSONEELSMANAGEMENT ADVIES CARRIÈRE NUCHTER KLEUR VAKMANSCHAP COACH COACH RAAD KERN MENSEN STERK SELECTIE ADVIES MENS SELECTIE Vind een boom van een job op Bruggestraat Menen Tel

16 16 Jobs HR, REKRUTERING & SELECTIE in Kozmoz Design & Displays (www.kozmoz.be) met hoofdzetel in Mechelen en een filiaal in Nederland, is gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van point-of-sale (POS) materialen: displays uit metaal, aluminium, hout, kunststof... De (internationale) klantenportefeuille bestaat uit A-merk fabrikanten en grote retailers die hun producten kwaliteitsvol en kostenefficiënt in de markt plaatsen. Hiervoor roepen ze de expertise in van Kozmoz, de sterke speler op de markt die zowel het ontwerp, de ontwikkeling als de productie van de displays verzorgt. Om de verdere groei en ambities van de Belgische hoofdzetel waar te maken, zal Kozmoz het team uitbreiden met (m/v) 2 Projectcoördinatoren echte organisatoren met technisch inzicht Je functie: Je bent betrokken bij alle fasen van de levensloop van een display: van het inschatten van de haalbaarheid tot het opvolgen en coördineren vandeontwikkelingendeproductie. Jegeeft een juiste inschatting van maakbaarheid, levertijd en kosten en/of doet suggesties voor alternatieve constructies. Samen met de designafdeling ontwerp en optimaliseer je constructies en overleg en onderhandel je met leveranciers. Je communiceertregelmatigentransparantmetallebelanghebbenden zodat projecten binnen de gestelde deadlines, budgetten en specificaties worden opgeleverd. Je reist ca. 4 keer per jaar naar het VerreOostenomdeproductie-enkwaliteitscontroles uit te voeren. MECHELEN Ons aanbod: Je komt terecht in een team van jonge en gedreven collega s die samen een aangename en collegiale werksfeer creëren. Daarnaast kan je jezelf verder ontplooien en ontwikkelen en internationale ervaringen opdoen. Dit wordt aangevuld met een aangepast verloningspakket en extralegale voordelen. Je profiel: Je hebt technisch inzicht, materialenkennis en passie om creatieve oplossingen te bedenken en ze te visualiseren. Je hebt ofwel een opleiding productontwikkeling genoten en/of je hebt relevante ervaring met deze materie. Je hebt kennis van 3D-programma s (o.a. SolidWorks). Je hebt een grondige kennis van het Engels. Kozmoz werft ook een Accountmanager en een Directieassistent(e) aan! Voor meer informatie surf naar of Erkenningsnummer werving & selectie VG. 206/B BHG B-AA W.RS.98 Lid van Federgon Interesse? Stuur vandaag nog je sollicitatiebrief en cv met vermelding van referentie BE voor Projectcoördinatoren, referentie BE voor Accountmanager en referentie BE voor Directieassistent(e) naar Hudson, t.a.v. Stefanie Derks, Joe Englishstraat 56, 2140 Antwerpen, tel , Je sollicitatie wordt snel en discreet behandeld. Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson. HUDSON LANCEERT MY.HUDSON.COM. U vindt jobs die beter aansluiten bij uw profiel, ervaring en verwachtingen. My.hudson.com is een persoonlijke en beveiligde pagina op onze website die u de kans geeft om uw sollicitaties te beheren, job alerts te creëren, gebruik te maken van persoonlijk carrièreadvies en te zoeken naar internationale jobs. TOEGANG TOT DE NIEUWSTE JOBS My.hudson.com bevat onze meest recente vacatures. Door job alerts in te stellen, bent u de eerste die ze ziet. BEHEER UW SOLLICITATIES Controleer en beheer uw sollicitaties, pas uw gegevens onmiddellijk aan in onze databank en stem uw sollicitaties af op vacatures. STEM ONZE JOBS AF OP UW PROFIEL Vind een job die beter past bij uw verwachtingen op het vlak van salaris en jobinhoud, maar ook op het vlak van carrièreontwikkeling, work life balans en de werkomgeving. Surfnaarmy.hudson.comenregistreernuvooruwpersoonlijkeaccount. ANTWERPEN BRUSSEL GENT KORTRIJK HASSELT LOUVAIN-LA-NEUVE LUXEMBURG Damco Belgium maakt deel uit van de AP Møller / Maersk Group, die actief is in shipping maar ook in gecombineerd transport, energie, scheepsbouw en industrie. Met kantoren overal ter wereld biedt dit bedrijf een breed gamma aan diensten: internationaal transport (voornamelijk maritieme diensten naast baantransport en luchtvracht), supply chain management (SCM) én warehousing & distribution (WND). Om de ambitieuze groeistrategie van deze onderneming te verzekeren, zijn we op zoek naar een gemotiveerde (m/v): SALES REPRESENTATIVE (WND / SCM) met kennis van warehousing & distribution en supply chain management UW FUNCTIE UW PROFIEL Als Sales Representative bezoekt u zowel prospects als bestaande klanten en overtuigt u hen van de kwalitatieve logistieke oplossingen die Damco biedt op het vlak van supply chain management, warehousing & distribution. U bouwt langetermijnrelaties op met uw contacten en informeert hen aangaande producten, service en prijszetting. U draagt het imago en de merkbekendheid van Damco uit en vertegenwoordigt het bedrijf in de markt. Daarenboven monitort u deze markt wat betreft warehousing & distribution, alsook supply chain management. U rapporteert aan de Chief Commercial Officer en aan de Country Manager WND / SCM in Willebroek. Bikschotelaan232bus1-B-2140Antwerpen U heeft een aantal jaren ervaring in warehousing & distribution en/of supply chain management in een operationele of commerciële rol U bent een mature self starter met zin voor initiatief Tevens bent u een hands-on commercieel talent, en werkt u nauwkeurig en resultaatgericht U onderhandelt op alle niveaus en beschikt over een dosis overtuigingskracht U drukt zich goed uit in het Nederlands en het Engels U kan vlot overweg met de hedendaagse ICT-tools WIJ BIEDEN Een aantrekkelijk salaris in functie van kennis en ervaring Een pakket extralegale voordelen, waaronder een representatieve bedrijfswagen Een uitdagende functie in een groeiend internationaal bedrijf met een ruim dienstenpakket Interesse? Mail uw cv naar De Putter & Co, HRM adviseurs voor Transport, Logistiek en Automotive F: VG.171/B W.RS.146 SPIDER CONCEPTS.EU

17 Jobs HR, REKRUTERING & SELECTIE 17 in GENT OBK-bank, met hoofdkantoor in Gent, is een regionale financiële instelling die een 100-tal medewerkers tewerkstelt in de hoofdzetel en eigen kantoren en daarnaast beschikt over een netwerk van 45 zelfstandige agentschappen. OBK-bank richt zich zowel naar particulieren als naar zelfstandigen, vrije beroepen en kmo s en biedt een volledige dienstverlening aan. Als flexibele speler op de markt kan OBK-bank producten aanbieden die voor de klant een oplossing op maat betekenen. Daarnaast staat OBK garant voor een persoonlijke en onberispelijke service. Om het professionele beleid verder te zetten, wenst OBK het team uit te breiden met een (m/v) Business Analyst Generalist met kennis van bedrijfsprocessen en inzicht in informaticatoepassingen Je functie: Jeneemtdeleidingoverprojectenvoorhetoptimaliserenvandebedrijfsprocessen en werkt mee aan de administratieve vereenvoudiging van de organisatie, waarbij je verantwoordelijk bent vanaf de analysefase tot en met de implementatie en communicatienaardegebruikerstoe. Jeanalyseertbehoeftes,brengtprocessenin kaartenmaakteeninschattingvandeict-toolsen-applicaties,ofvannodigeveranderingen hieraan, die kunnen bijdragen tot een efficiëntere werking van de organisatie. Jewerktbinnenhetkadervanhetmasterplaneenvisieuitvoordekomende4jaar. Je scope is generalistisch: de projecten zijn voor 80% gericht op procesautomatisering en situeren zich binnen de verschillende afdelingen, bv. distributie & netwerken, kredieten, beleggingen, verzekeringen, risk management. Je onderhoudt een intensief contact met interne experten bij wie je de nodige bedrijfsrelevante informatie verzamelt en je blijft op de hoogte van de nieuwe wetgeving en richtlijnen via beroepsverenigingen. Jesteltprojectplannenop,controleertenbewaaktdevooruitgangenneemteen sturendeencoördinerenderolop.voorontwikkelingenprogrammeringwerkjesamen metjeinterneit-collega senexternepartners.jezorgtvooreengoedebriefingenstaat garantvooreenoptimalecommunicatie.jevolgttestcasesopenevalueertderoll-out van projecten. Je projecten situeren zich voornamelijk binnen de hoofdzetel. Tweewekelijks zit je samen met het steering comité, een meeting met de directie uitgebreid met enkele stakeholders. Je rapporteert aan de Chief Information Officer. Ons aanbod: Eenuitdagendeenveelzijdigefunctiemetveelimpactbinnendeorganisatie. De kans om deel uit te maken van een dynamische organisatie waarbij je een globalekenniskuntontwikkelenvanverschillendeaspectenvanhetbankwezen. Een aantrekkelijksalarispakketdatinzetenprestatiesbeloont. Je profiel: Jebenthogergeschooldenhebteengedegenervaringineensoortgelijke functie.ervaringinofkennisvandefinanciëlesectoriseenpluspuntmaargeenmust. Jehebteenuitgesprokenanalytischegeestenbentactiegericht. Jeprojectmatige aanpak is excellent. Je neemt initiatief, betrekt mensen en houdt doelstellingen voor ogen. Met je communicatieve vaardigheden weet je intern een netwerk op te bouwen waarmeejeconstructiefsamenwerkt. Erkenningsnummer werving & selectie VG. 206/B BHG B-AA W.RS.98 Lid van Federgon Interesse? Stuur vandaag nog je sollicitatiebrief en cv met vermelding van referentie BE naar Hudson, t.a.v. Liesbeth Reychler, Moutstraat 56, 9000 Gent, tel , Je sollicitatie wordt snel en discreet behandeld. Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson. ANTWERPEN Nateus Verzekeringen, ontstaan uit de fusie tussen onder meer Naviga en Mauretus, is een gevestigde waarde als verzekeringsmaatschappij. Zo concentreert Nateus zich op levensverzekeringen, BOAR-verzekeringen en transportverzekeringen waarbij zij werken via een netwerk van onafhankelijke makelaars. In België stellen zij ongeveer 420 medewerkers tewerk. Voor de site te Antwerpen is Nateus op zoek naar een dynamische (m/v): Manager Algemene Boekhouding en Reporting Gedreven manager met kennis van BGAAP en IFRS Je functie: Jebentverantwoordelijkvoordeoptimalewerkingvandeafdeling Algemene Boekhouding en Reporting. Je stuurt een team van 7 medewerkers op het vlak van algemene boekhouding, leveranciersboekhouding en rapportering aan. Je stuurt de businessprocessen bij binnen de afdeling, maar evenzeer in de interdepartementale samenwerking in lijn met de organisatiestrategie en in overleg met de directie en optimaliseert de verschillende boekhoudkundige applicaties en hun toepassingen. Verder werk je bestaande en nieuwe rapporteringen, financiële analyses, etc. uit. Je bent het aanspreekpunt voor externe contacten, zoals auditoren, toezichthouder en Assuralia. Samen met de externe fiscalist verzorg je de fiscaliteit. Naast je operationele en leidinggevende rol leg je je ook toe op diverse projecten (o.a. IFRS, Solvency II). Je rapporteert rechtstreeks aan de Financieel Directeur. Ons aanbod: Nateus biedt jou een functie met ruimte voor professionele groei en ontwikkeling. In ruil voor je inzet biedt Nateus een aangename bedrijfscultuur met respect voor iedere medewerker, een aantrekkelijk salarispakket met extralegale voordelen. Je profiel: Je beschikt over een universitair diploma en hebt een goede kennis van algemene boekhouding en IFRS, bij voorkeur voor het verzekeringswezen. Je hebt kennis opgebouwd binnen de fiscaliteit. Ervaring in de verzekeringswereld of financiële sector is een voordeel, evenals ervaring met Solvency II. Je hebt een sterk analytisch inzicht en weet doordachte beslissingen te nemen. Je hebt leidinggevende vaardigheden en weet teams te motiveren en coachen. Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden en bent drietalig (Nederlands / Engels / Frans). Positief denken, samenwerken met collega s en uitmuntendheid zijn voor jou essentiële waarden. Erkenningsnummer werving & selectie VG. 206/B BHG B-AA W.RS.98 Lid van Federgon Interesse? Stuur vandaag nog je sollicitatiebrief en cv met vermelding van referentie BE naar Hudson, t.a.v. Dhr. Thomas Nuyts, Joe Englishstraat 56, 2140 Antwerpen, tel , Je sollicitatie wordt snel en discreet behandeld. Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.

18 Een nieuw begin na faillissement. Heerlijk om er weer bij te horen Bij het nieuwe jaar horen goede voornemens. Stoppen met roken, meer tijd voor vrienden en familie, meer beweging, minder snoepen. Ook op professioneel gebied gooien heel wat mensen het over een andere boeg. Zelfstandigen die failliet gaan, worstelen ook met vragen over hoe ze een nieuwe start kunnen maken. Ging jouw bedrijf ook failliet? Sinds kort kun je gratis een beroep doen op een coach van Tussenstap. Je coach helpt je om de draad weer op te pikken en opnieuw succesvol te worden. Bill Gates bewijst dat het kan: hij mislukte 2 keer voor hij Microsoft opstartte. Onlangs startte Tussenstap, de begeleidingscel voor ondernemers in moeilijkheden van Zenito en UNIZO, met een nieuw project Hernieuwd ondernemerschap. Projectcoördinator Corinne Reynders licht toe: Woon je in Vlaanderen en ging je zaak ooit failliet? Dan kan je bij ons acht uur gratis begeleiding krijgen van een carrièrecoach. Je coach helpt je om de draad weer op te pikken en een nieuwe loopbaan op te starten die echt bij je past. Dit hoeft niet noodzakelijk opnieuw als ondernemer te zijn. Het zou ook kunnen dat je liever als werknemer aan de slag gaat. Ook dan begeleiden we je. Hetzelfde geldt als je jaren geleden failliet ging, intussen voor een baas werkt, maar opnieuw droomt van een eigen zaak. Beter gewapend Concreet kan je in elke Vlaamse provincie of in Brussel terecht bij een carrièrecoach voor minstens vier gesprekken van twee uur. Hierin komt het volgende aan bod: Je coach helpt je om het geloof in jezelf terug te vinden en je opnieuw op te laden. Een faillissement kan een zware emotionele klap zijn. Je hebt als het ware je kind verloren en kan niet meer doen wat je het liefst doet: je brood verdienen met je eigen zaak. Een kapster die failliet ging, getuigt Toen het faillissement van mijn kapperszaak was uitgesproken, zakte ik in elkaar en werd ik vreselijk boos. Ik was boos op alles en iedereen: de accountant, de deurwaarder, de rechtbank, mijn partner van wie ik vond dat hij veel te weinig oog had voor mijn problemen, de klanten die naar de concurrent gingen, de huisbaas die de huurschuld niet langer wilde accepteren en mijn zoon die me altijd verweet dat ik nooit tijd voor hem had. Ik voelde me een slachtoffer en legde de schuld bij anderen. Ik was toch een goede kapster? Ik werkte toch tachtig of negentig uur in de week? Ik deed toch mijn best? Waarom kreeg ik de schuld van alles en waarom begreep niemand dat ik er niets aan kon doen? Het heeft heel lang geduurd voordat ik eindelijk in de spiegel durfde kijken. Het was erg moeilijk, maar mijn partner heeft me daar enorm mee geholpen. Ik moest onder ogen zien dat mijn kapperszaak eigenlijk al jaren niet goed liep. Dat ik altijd op dezelfde manier werkte en dat mijn vakkennis en mijn techniek verouderd waren. Ik wilde niet zien dat de administratie van mijn bedrijf eigenlijk een chaos was. Ik stond in mijn zaak ook te vereenzamen; ik zag nooit meer de collega s van vroeger en was jaloers op de concurrentie. Met de hulp van mijn carrièrecoach heb ik de zaken op een rijtje gekregen. We kwamen samen tot de conclusie dat het veel beter voor mij was om in loondienst te gaan. Pas toen ik dat besluit nam en mijn trots had ingeslikt, ontdekte ik hoeveel nieuwe ontwikkelingen ik had gemist. Ik heb aanvullende opleidingen gevolgd en een baan gevonden in een kapsalon. Ik doe mijn werk met plezier en ik vind het heerlijk om weer collega s om me heen te hebben. Je gaat samen op zoek naar wat je zelf eigenlijk het liefst wil. Wil je opnieuw (de stress en verantwoordelijkheid, maar ook de voldoening) van een eigen zaak? Of zou je liever in loondienst werken? Een loopbaan in loondienst kan erg succesvol zijn. Als ex-zelfstandige weet je wat werken is. Maar ben je wel in staat om voor een baas te werken? Je coach zoekt met jou naar antwoorden. Eens je echt weet wat je wilt, stellen jullie samen een actieplan op. - Ga je voor een job in loondienst, dan beschrijft het plan welke stappen je allemaal kan zetten om werk te vinden en om een succes te maken van je nieuwe loopbaan. - Besluit je om opnieuw te ondernemen, dan bekijken jullie wat er de vorige keer precies fout ging en hoe je je hiertegen kan wapenen. Wie uit zijn fouten leert, heeft 20% meer kans om te slagen, zo blijkt uit onderzoek. Verder adviseert je coach je hoe je je business plan en strategisch verhaal sterker kan maken en hoe je je zakenpartners kan overtuigen om (opnieuw) met jou in zee te gaan. Tot slot kan je, als je dat wenst, een opleiding volgen om je ondernemerskwaliteiten op te krikken. Meer info? Surf naar Interesse? Schrijf je online in voor de begeleiding (http://www.hernieuwdondernemerschap.be/inschrijvingen.html), mail naar of bel naar Dit artikel verscheen in het januarinummer van het MagEzine. Je vindt het op: (elke werkdag van 8 tot 20 uur)

19 Jobs HR, REKRUTERING & SELECTIE 19 in GROUP GALLOO RECYCLING, met hoofdzetel in MENEN, behoort tot één van de belangrijkste recyclagebedrijven van ferro- en non-ferrometalen in West-Europa. Met filialen in Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk zijn wij als familiale bedrijvengroep sterk verankerd in de regio. Op heden realiseren wij met een team van 850 personeelsleden een groepsomzet van nagenoeg 400 miljoen euro. Ter versterking van het management wordt overgegaan tot de vaste aanwerving van een (m/v) HR-MANAGER (ref ) verantwoordelijk voor de Belgische vestigingen lic./ma met relevante HR-opleiding en -ervaring Functie: Tijdens het aanvangsjaar zal u via operationele taken kennis maken met de algemene organisatie, de diverse bedrijven, het personeel, de werksystemen, de communicatie en de bedrijfscultuur. Hierna fungeert u als een volwaardig HR Manager en neemt u de leiding over de personeelsdienst van de Belgische bedrijven (400 personeelsleden). U geeft leiding en superviseert een team van 4 ervaren medewerk(st)ers die diverse deeltaken alsook de payroll-activiteiten vervullen. Uw voornaamste opdracht betreft de verdere uitbouw van een professioneel HR-beleid op het vlak van instroom- (aanwervingen), doorstroom- en retentiebeleid alsook inzake opleidingen, evaluaties, loonbeleid, functioneringsgesprekken, communicatie en coördinatie, enz. Tevens wordt u verantwoordelijk voor de opvolging van het sociaal overleg alsook voor het beheer van de externe HR-relaties. U rapporteert rechtstreeks aan de CEO. Profiel: U genoot een masteropleiding (psychologie, economie, rechten), bij voorkeur aangevuld met een specifieke HR-vorming U beschikt over minstens 5 jaar relevante ervaring als personeelsverantwoordelijke in een middelgroot bedrijf of als adjunct van de personeelsmanager in een grote organisatie U bent vertrouwd met een productieomgeving en met een arbeiderscultuur U bent communicatief vaardig (N/F), diplomatisch en pragmatisch ingesteld U woont bij voorkeur in West-Vlaanderen. DE JUISTE BESLISSING OP HET JUISTE MOMENT! Aanbod: De uitdaging om een professioneel HR-beleid te implementeren binnen een zeer dynamische en expansieve bedrijfsomgeving Een dynamische, collegiale en familiale teamspirit Een solide bedrijvengroep met een no-nonsense bedrijfscultuur Een internationale groep met een marktleiderspositie binnen de recyclagesector Een aantrekkelijk remuneratiepakket (te bespreken). Deze aanwerving wordt exclusief begeleid door ons personeelsadviesbureau. INTERESSE? Bel: of mail: of schrijf met cv naar Verdonck Personeelsmanagement bvba, Bruggestraat 232, 8930 Menen VG. 602/B A Priori is meer dan 16 jaar succesvol als generalist op het gebied van werving & selectie. Daarnaast zijn wij meer dan thuis in HR-diensten zoals assessment & development centers, on site consultancy en het outsourcen van HR-specialisten. Klanten waarderen ons vooral om onze pittige persoonlijke aanpak en ons doorgedreven professionalisme. Ons relatie netwerk staat garant voor een grote verscheidenheid aan sollicitanten en bijgevolg een hoge kwaliteit van potentiële werknemers. Voor uw specifieke vraag bieden wij natuurlijk advies op maat. Ascento is een sterke speler binnen de top 5 van de HR adviesbureaus. Meer dan 75 medewerkers werken vanuit zeven kantoren aan diverse HR-projecten voor hun klanten. Dankzij haar totaalaanpak en maatwerk, implementeert Ascento klantspecifieke oplossingen binnen het brede HR-domein: rekrutering en selectie, talent en performance management en outplacement. Wij willen onze uitbouw versterken door de aanwerving van een (m/v): Uw aangewezen partner in: HR Consultant Rekrutering & Selectie voor Ascento Gent en Leuven recruitment & selection executive search assessment & development centers outsourcing HR specialists VG.2/B B-AB W.RS141 Uw opdracht Vanuit een grondige behoefteanalyse adviseert en begeleidt u klanten naar maatoplossingen op het vlak van rekrutering, selectie en assessment center. Door het uitvoeren van assessment centers en psychotechnische onderzoeken brengt u de competenties van kandidaten in kaart. U geeft uw advies weer in heldere en duidelijke rapporten. U bent een spil in een enthousiast en dynamisch team. U vervult een belangrijke rol bij de verdere uitbouw van de klantenportefeuille door lange termijn relaties met (potentiële) klanten te ontwikkelen. Uw profiel U hebt een Masterdiploma, bij voorkeur in arbeids- en organisatiepsychologie. U beschikt over 3 jaar relevante ervaring. U bent ondernemend en in staat om met klanten een lange termijn relatie uit te bouwen. U bent een teamplayer en een uitstekend communicator. U bent resultaatgericht en hebt een goed analytisch en beoordelingsvermogen. Ons aanbod Een boeiende en gevarieerde functie waarbinnen u uw expertise verder kan uitbouwen. U komt terecht in een team waar coaching, samenwerking en kennisdeling centraal staat. Een aantrekkelijk salaris aangevuld met extralegale voordelen en een bedrijfswagen. VG.1246/BUOSAP - B-C W.INT.RE.RS.SO DC: VOOR MEER INFO: Contacteer Koen Maes Interesse? Stuur dan uw gedetailleerde CV en begeleidende brief met referentie naar Amelie Gevers via Ascento is een divisie van

20 de juiste match MANAGING DIRECTOR Onze opdrachtgever is een producent van bouwmaterialen waarvan de aandeelhouders binnenlandse en buitenlandse vooraanstaande industriële familiale partners zijn die samen een gloednieuwe productieplant uitbouwen binnen regio Gent-Zeehaven. Deze partners, die overigens zeer complementair zijn, herbergen samen een jarenlange knowhow rond technologie en marktbenadering. Deze nieuwe productieplant wordt dan ook zeer professioneel uitgebouwd en voorzien van alle technische en state of the art middelen. Ondertussen is men volop gestart met de opbouw van de plant en wensen de aandeelhouders reeds te voorzien in de bemanning van een volledig managementploeg of volledig management team. Hiertoe zoeken we volgende pioniers m/v: FUNCTIE: Als managing director wordt u de spilfiguur op algemeen maar ook op commercieel vlak. U volgt de volledige site op (productie, kwaliteit en financieel, operationeel). U rapporteert aan de gedelegeerd bestuurders waarbij u specifiek ook de commerciële strategie implementeert en mee vorm geeft. In de praktijk voert u deze doordacht en succesvol uit. U wordt dus mede verantwoordelijke voor de businessuitbouw (vnl. Benelux, Frankrijk). Budgetten worden door u opgemaak en opgevolgd. Maandelijks rapporteert u op een professionele manier aan de gedelegeerd bestuurders. Uiteraard animeert u daarnaast uw managementteam en dankzij uw stijl, inbreng en dynamiek staat u in voor het succesvol realiseren van het businesplan. PROFIEL: We mikken ontegensprekelijk op een gedreven manager. U behaalde minstens een master diploma in economische (bv. handelsingenieur) of technische richting (bv. industrieel ingenieur), bij voorkeur aangevuld met een MBA-opleiding. Affiniteit met de markt van distributeurs en producenten van bouwmaterialen is een pluspunt. We waarderen daarnaast uw strategisch inzicht in combinatie met commerciële intelligentie. U bent een gedegen people manager die voorbeeldgedrag stelt. Zin voor resultaten en kwaliteitsstreven typeren u. U bent oplossingsgericht en durft knopen doorhakken. Talen: N/E/F, kennis van het Spaans is een pluspunt. FINANCE MANAGER FUNCTIE: Als financieel verantwoordelijke wordt u de rechterhand van de managing director op financieel en administratief vlak. In aanvangsfase staat u in voor het financiële boekhoudkundige luik van a tot z: opmaak en processing facturatie, pay-roll, BTW-aangiften, balansvoorbereiding, forecast, budgetopvolging en relaties banken, externe organisaties. In latere fase krijgt u bijkomende ondersteuning van een boekhoudkundige medewerker die door u wordt opgevolgd. Financiële analyses en rapporteringen vormen tevens een kernverantwoordelijkheid binnen uw functie. PROFIEL: We mikken op een master of bachelor in een economisch richting (bv. TEW, handelswetenschappen, optie accountancy Bij voorkeur kunt u een vijftal jaar praktische ervaring voorleggen in de sector. Wij appreciëren sterk uw cijfermatig inzicht en ervaring met rapportering. U bent analytisch sterk en uiterst discreet. Nauwkeurige opstelling en sterk kunnen omgaan met deadlines, typeren u. U bent daarnaast een teamplayer en weet in een latere fase een ploeg mensen professioneel aan te sturen en te stimuleren. Talen: N/E. PRODUCTIE MANAGER FUNCTIE: Als productie manager bent u verantwoordelijke voor het realiseren van de productieplanning, de logistiek en het maintenanceproces. U stuurt vrij snel een 30-tal productiemedewerkers aan en volgt aldus de productiviteit, het materiaalverbruik en de procesflow nauwgezet op. Qua logistiek staat u garant voor een correcte en tijdige levering bij klanten. De duurzaamheid en onderhoud van het (nieuwe) machinepark en eventuele verbetervoorstellen behoren eveneens tot uw verantwoordelijkheid. PROFIEL: We mikken op een master of bachelor in een technische richting (bv. elektromechanica of elektriciteit). Bij voorkeur groeide u door vanuit een technische hands-on functie (minstens vijf jaar). Wij appreciëren dan ook sterk uw affiniteit met de praktijk, uw probleemoplossend vermogen en technische allround kennis. Uitstekende people manager die voorbeeldgedrag stelt en medewerkers motiveert. Talen: N/E. QUALITY, SAFETY EN ENVIRONMENT MANAGER (NIVEAU 1) FUNCTIE: In eerste instantie zullen continue zorg voor uitstekende kwaliteit en veiligheid uw dagelijkse aandacht vereisen. U wordt dan ook een spilfiguur binnen het productieproces. U werkt hiertoe nauw samen met de productiemanager en dankzij uw aanwezigheid op de werkvloer sensibiliseert u medewerkers over het belang van veiligheid en welzijn. Deze uitdaging combineert u tevens met een verantwoordelijkheid inzake milieumanagement. U bewaakt verder de productiekwaliteit zorgvuldig en zorgt voor de naleving en ontwikkeling van het op te starten ISO systeem. PROFIEL: We mikken op een master of bachelor in een scheikundige richting (bv. chemie). Bij voorkeur groeide u door vanuit een labofunctie. Wij appreciëren tevens terk uw nauwkeurigheid en verantwoordelijkheidszin. U bent heel kwaliteitsbewust en bent ook beginselvast. Natuurlijke autoriteti die respect uitstraalt. U stelt zich als een volwaardige teamplayer op en onderhoudt nauwe contacten met andere afdelingen binnen de firma. Preventieadviseur niveau 1. Talen: N/E. ARBEIDSVOORWAARDEN: U komt terecht in de de pioniersfase van een op te starten productieplant. Er is een no-nonsense cultuur aanwezig met tevens uitnodiging tot constante zelfactualisatie. Ontplooiingskansen zijn dan ook op elk niveau reeël aanwezig. Tevens wordt voorzien in een marktconform verloningspakket met extralegale voordelen volgens uw ervaring, kennis en competenties. INTERESSE? Mail of stuur uw cv met begeleidend schrijven naar - HR Flux, Familie Van Rysselberghedreef 2, bus 1, 9000 GENT (ICC Gent). Uw kandidatuurstelling wordt exclusief en professioneel door HR Flux behandeld. HR Flux begeleidt u tevens na indiensttreding. Verder mag u rekenen op een discrete, snelle behandeling van uw kandidatuur. Voor bijkomende informatie tel: (kantooruren, zaterdagvoormiddag 9u-12u). HR inspireren rekruteren integreren De juiste match tussen medewerker en organisatie.

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo?

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo? Wablieft praat met Paul Verhaeghe De maatschappij maakt mensen ziek Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. De meesten van ons hebben een inkomen, een dak boven ons hoofd Toch voelen veel mensen

Nadere informatie

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS)

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Stel dat dat (te grote wonder) gebeurt, ik betwijfel of dat zal gebeuren, maar stel je voor dat, wat zou je dan doen dat je nu niet doet? (p36)

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Testen voor iedereen

Testen voor iedereen Een basistest Computertesten die je persoonlijkheid en technische gerichtheid bepalen Een medisch onderzoek Sportproeven Pré-oriëntatiegesprek Een interview (sollicitatiegesprek) Een oriëntatiegesprek.

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen.

U leert in deze les toestemming vragen. Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. TOESTEMMING VRAGEN les 1 spreken inleiding en doel U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. Bij toestemming vragen is het belangrijk dat je het op een

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Testen voor iedereen

Testen voor iedereen Eerste dag Basistest Persoonlijkheidsvragenlijst Test praktisch inzicht Een medisch onderzoek Sportproeven Pré-oriëntatiegesprek Tweede dag Een interview (sollicitatiegesprek) Een oriëntatiegesprek. Daarin

Nadere informatie

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Soms voel je je gevangen door het leven. Vastgezet door de drukte, en beklemd in je eigen hoofd. Je voelt je niet vrij en je voelt geen liefde. Met deze tips breng

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

Onderzoek werknemers met kanker

Onderzoek werknemers met kanker Onderzoek werknemers met kanker Dinsdag 15 april 2013 Over dit onderzoek Dit onderzoek is gehouden in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Aan het onderzoek

Nadere informatie

5 manieren om je eigen pad te bewandelen

5 manieren om je eigen pad te bewandelen 5 manieren om je eigen pad te bewandelen Hierbij het nieuwe artikel met als onderwerp: 5 manieren om je eigen pad te bewandelen. Het is geschreven door wandelcoach Tineke Franssen. Tineke wandelt al een

Nadere informatie

LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1

LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1 12/11/14 1 LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1 1. (lezen) Ik.... een lange tekst. 2 Hij.... een moeilijk boek. 3. Zij.... een gemakkelijk tekstje. 4..... jullie veel? Ja, wij.... graag kinderboeken.

Nadere informatie

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie.

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. De cliënt krijgt een groot vel papier en kleurkrijt. De opdracht is: Teken je gezin van herkomst rond de etenstafel. Een werkvorm

Nadere informatie

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Karin de Galan Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Ze heeft zich gespecialiseerd in het trainen van trainers en richtte in 2007 de galan school voor training op. Eerder werkte ze als

Nadere informatie

Y-choice. Luister naar De keuzes die je maakt van Van Dik Hout. Het nummer staat op de CD Het beste van 1994-2001. De songtekst vind je in bijlage 1.

Y-choice. Luister naar De keuzes die je maakt van Van Dik Hout. Het nummer staat op de CD Het beste van 1994-2001. De songtekst vind je in bijlage 1. Kiezen Opwarmertje Een eigen keuze (Naar: Kiezels 10 e jaargang, nr. 5) Laat één jongere beginnen met het noemen van een drietal belangrijke zaken uit zijn leven, bijvoorbeeld iemand kiest scooter, voetbal

Nadere informatie

Vanjezelfhouden.nl 1

Vanjezelfhouden.nl 1 1 Kan jij van jezelf houden? Dit ontwerp komt eigenlijk altijd weer ter sprake. Ik verbaas mij erover hoeveel mensen er zijn die dit lastig vinden om te implementeren in hun leven. Veel mensen willen graag

Nadere informatie

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009 Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie Mei 2009 1 Inleiding De crisis kan ook een opportuniteit zijn voor werknemers om hun job veilig te stellen en zelfs hun kansen

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

Lucas 10:25-37 - Mag Jezus jouw naaste zijn?

Lucas 10:25-37 - Mag Jezus jouw naaste zijn? Lucas 10:25-37 - Mag Jezus jouw naaste zijn? Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Bij deze preek is geen powerpoint

Nadere informatie

Feedback. in hapklare brokken

Feedback. in hapklare brokken Feedback in hapklare brokken Jan van Baardewijk Zorgteamtrainer Op zorgteamtraining.nl is de meest recente versie van feedback gratis beschikbaar. Mocht je willen weten of je de meest recente versie hebt,

Nadere informatie

DE ULTIEME SOLLICITATIEGIDS

DE ULTIEME SOLLICITATIEGIDS DE ULTIEME SOLLICITATIEGIDS HOOFDSTUK 1. 9 feiten over het zoeken van een baan. 1. Je moet het heft in eigen hand nemen. In plaats van zoeken op de traditionele manier en reageren op vacatures, begin je

Nadere informatie

Waar een wil is, is een Weg!

Waar een wil is, is een Weg! 5 tips om moeiteloos voor jezelf te kiezen en een stap te zetten. Waar een wil is, is een Weg! - Lifecoach http://www.facebook.com/arlettevanslifecoach 0 Je bent een ondernemende 40+ vrouw die vooral gericht

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Belbin Teamrollen Vragenlijst

Belbin Teamrollen Vragenlijst Belbin Teamrollen Vragenlijst Lindecollege 2009 1/ 5 Bepaal uw eigen teamrol. Wat zijn uw eigen teamrollen, en die van uw collega s? Deze vragenlijst kan u daarbij behulpzaam zijn. Zeven halve zinnen dienen

Nadere informatie

Dit document hoort bij de training voor mentoren blok 4 coachingsinstrumenten, leerstijlen.

Dit document hoort bij de training voor mentoren blok 4 coachingsinstrumenten, leerstijlen. Dit document hoort bij de training voor mentoren blok 4 coachingsinstrumenten, leerstijlen. Leerstijlentest van David Kolb Mensen, scholieren dus ook, verschillen nogal in de wijze waarop ze leren. Voor

Nadere informatie

1. Doel: de themagesprekken kunnen inzichten verschaffen over de werkmotieven (wie ben ik en wat wil ik) en zijn kwaliteiten (wat kan ik).

1. Doel: de themagesprekken kunnen inzichten verschaffen over de werkmotieven (wie ben ik en wat wil ik) en zijn kwaliteiten (wat kan ik). 1.16. Themagesprek A. Situering Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Wat zijn mijn opties? Wat is mijn actieplan? B. Gebruik 1. Doel: de themagesprekken kunnen inzichten verschaffen over de werkmotieven

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

WAARDIG LEVEN IN BELGIË HISTORISCH ONDERZOEK

WAARDIG LEVEN IN BELGIË HISTORISCH ONDERZOEK WAARDIG LEVEN IN BELGIË HISTORISCH ONDERZOEK 1. TOELICHTING Tijdens het bezoek aan de Democratiefabriek hebben jullie kunnen vaststellen dat bepaalde elementen essentieel zijn om tot democratie te komen.

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij Rijk Phileas Fogg is een vreemde man. Hij is erg rijk. Maar niemand weet hoe hij aan zijn geld komt. Een baan heeft hij namelijk niet. Toch woont hij in een groot huis, midden in Londen. In zijn eentje.

Nadere informatie

Aantal groepjes 2 3 3 3 Leerlingen per groepje 9 8 9 10. Werkgevers: 3 Werknemers: 3 Kabinet: 2

Aantal groepjes 2 3 3 3 Leerlingen per groepje 9 8 9 10. Werkgevers: 3 Werknemers: 3 Kabinet: 2 Belangen: Polderspel Korte omschrijving werkvorm: De leerlingen spelen in groepen een onderhandelingsspel. De onderhandelingen rondom een nieuw sociaal akkoord nemen vaak veel tijd in beslag. Er ontstaat

Nadere informatie

Maart 2014. Ik ga later niet op de bank zitten. pagina 6. Meer inzicht in uw pensioen. pagina 4. Wat is het UPO? pagina 8

Maart 2014. Ik ga later niet op de bank zitten. pagina 6. Meer inzicht in uw pensioen. pagina 4. Wat is het UPO? pagina 8 Pensioen krant Maart 2014 Ik ga later niet op de bank zitten pagina 6 Meer inzicht in uw pensioen pagina 4 Wat is het UPO? pagina 8 Pensioenheld Dromen doen we allemaal Brayen Verbond (39 jaar) is projecteider

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015:

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015: Pensioen blad voor ondernemers april 2015 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 wat vinden we van ons pensioenfonds 4 Premie in 2015: pensioenpremie blijft gelijk 5 Welk pensioenloon

Nadere informatie

Lesbrief Meneer Beer

Lesbrief Meneer Beer Lesbrief Meneer Beer Het verhaal Het verhaal gaat over Meneer Beer. Hij is verliefd op een prachtig berinnetje, maar hij durft het haar niet te vertellen. Hij vindt zichzelf maar een eenvoudige beer. Om

Nadere informatie

Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering.

Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering. Bij SNAP leren we ouders en kinderen vaardigheden om problemen op te lossen en meer zelfcontrole te ontwikkelen. Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering. SNAP (STOP

Nadere informatie

Het verkoop-adviesgesprek. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? Verkopen

Het verkoop-adviesgesprek. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? Verkopen Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over verkopen aan en adviseren van gasten in horecabedrijven. Oftewel: het verkoopadviesgeprek. Wat wordt er van je verwacht? Na het bestuderen van deze kaart

Nadere informatie

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN Gratis PDF Beschikbaar gesteld door vlewa.nl Geschreven door Bram van Leeuwen Versie 1.0 INTRODUCTIE Welkom bij deze gratis PDF! In dit PDF

Nadere informatie

Verslag snuffelstage week St. Aloysiuscollege. 12 t/m 16 oktober 2015. Naam: Klas 3:

Verslag snuffelstage week St. Aloysiuscollege. 12 t/m 16 oktober 2015. Naam: Klas 3: Verslag snuffelstage week St. Aloysiuscollege 12 t/m 16 oktober 2015 Naam: Klas 3: DIT STAGEVERSLAG IS VAN Naam Emailadres Telefoon Klas MIJN STAGE DOE IK BIJ Naam organisatie Soort bedrijf Adres Plaats

Nadere informatie

Lisa Van Damme. Ik hou ervan om het juiste moment af te wachten!

Lisa Van Damme. Ik hou ervan om het juiste moment af te wachten! 2 portfolio Lisa Van Damme Lisa Van Damme begon, geïnspireerd door sociaal geëngageerde fotografen, op 17-jarige leeftijd aan een studie fotografie. Voor haar is fotografie meer dan een doel; het is eerst

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 5 Eigen keuze Inhoud 2 1. Hoe zit het met je keuzes? 3 2. Hoe stap je uit je automatische piloot? 7 3. Juiste keuzes maken doe je met 3 vragen 9 4. Vervolg & afronding 11 1. Hoe zit het

Nadere informatie

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou.

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou. JUST BE YOU.NL Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen Marian Palsgraaf - www.justbeyou.nl Het mooiste wat je kunt worden is jezelf. Mijn passie is mensen te helpen

Nadere informatie

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl 13 Acquisitietips AngelCoaching Coaching en training voor de creatieve sector Tip 1 Wat voor product/dienst ga je aanbieden? Maak een keuze, niemand kan alles! Tip 1 Veel ondernemers zijn gezegend met

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

De meest gestelde sollicitatievragen

De meest gestelde sollicitatievragen De meest gestelde sollicitatievragen Vertel eens iets meer over jezelf? Wat kan je vermelden: Naam Woonplaats Studies Werkervaring Motivatie Positieve eigenschappen Gebruik eventueel je cv als leidraad

Nadere informatie

Dé 14 fundamentele stappen naar geluk

Dé 14 fundamentele stappen naar geluk Dé 14 fundamentele stappen naar geluk Van de Amerikaanse psycholoog Michael W. Fordyce 1. Wees actief en ondernemend. Gelukkige mensen halen meer uit het leven omdat ze er meer in stoppen. Blijf niet op

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

Ben Tiggelaar. Nieuwe, praktische inzichten voor verandering en groei. Alle plaatjes uit het boek

Ben Tiggelaar. Nieuwe, praktische inzichten voor verandering en groei. Alle plaatjes uit het boek Ben Tiggelaar DOEN! Nieuwe, praktische inzichten voor verandering en groei Alle plaatjes uit het boek intenties gedrag gedrag situatie intenties gedrag situatie gepland gedrag automatisch gedrag gepland

Nadere informatie

Lesmateriaal bij de voorstelling: Zwemmen Zonder Mouwen

Lesmateriaal bij de voorstelling: Zwemmen Zonder Mouwen Lesmateriaal bij de voorstelling: Zwemmen Zonder Mouwen Beste docent, Binnenkort gaat u met uw klas naar de voorstelling Zwemmen Zonder Mouwen; een muzikale 8+ voorstelling die zich afspeelt in en rondom

Nadere informatie

Een goed leven voor.

Een goed leven voor. Een goed leven voor. Juultje Holla - Perspectief - maart 2013 Als onderdeel van het ZonMW project Zeggenschap en Inclusie Met dank aan Rob, die mij hierbij enorm geholpen heeft. Een goed leven voor. Een

Nadere informatie

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID 10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET SYSTEEM STAPT WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID Vorig jaar

Nadere informatie

ONTSLAG INDIENEN De gids om met opgeheven hoofd te vertrekken

ONTSLAG INDIENEN De gids om met opgeheven hoofd te vertrekken ONTSLAG INDIENEN De gids om met opgeheven hoofd te vertrekken Inhoudstafel 1. Bezint eer ge begint p4 2. Hoe dien je je ontslag in? p5 3. Hoe schrijf je een goede ontslagbrief? p7 4. Sollicitatieverlof

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Persoonlijk Rapport Junior Scan

Persoonlijk Rapport Junior Scan Persoonlijk Rapport Junior Scan Persoonlijke gegevens Naam test junior Datum test 02/09/2011 (17:19) Jouw ondernemersprofiel In vergelijking met het branche normprofiel geeft jouw profiel het volgende

Nadere informatie

Interviewtechnieken: objectiviteit sleutel tot succes

Interviewtechnieken: objectiviteit sleutel tot succes Interviewtechnieken: objectiviteit sleutel tot succes Interviewtechnieken: objectiviteit sleutel tot succes Er komt een moment dat alle sollicitatiegesprekken op elkaar gaan lijken: handje schudden, kandidaat

Nadere informatie

Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014

Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014 Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014 algemeen 2 Algemene principes 3 PARTIJEN BIJ UITZENDARBEID Volwaardig werk = rechten en plichten Werk zoeken via uitzend? Snel, ervaring, CV, korte opeenvolgende

Nadere informatie

Transitie in de zorg, transitie in haar leven

Transitie in de zorg, transitie in haar leven Transitie in de zorg, transitie in haar leven Op stap met onze Wandelcoach Tineke Franssen Transitie in de zorg Leonie (37) zwoegt en tobt. Ze hàd het naar haar zin, als psycholoog en casemanager in de

Nadere informatie

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg Stap 6: Deel 2 6.2.1 Dealen met afleiding onderweg In het tweede deel van jullie experiment ga je verder met het ondernemen van ACTies die je met de anderen hebt afgesproken te doen. Daarnaast krijg je

Nadere informatie

Interim als opstap voor. Young Graduates. Régis Birgel Jobat Career Launch 27/03/2013

Interim als opstap voor. Young Graduates. Régis Birgel Jobat Career Launch 27/03/2013 Interim als opstap voor Young Graduates. Régis Birgel Jobat Career Launch 27/03/2013 AGENDA 1. De arbeidsmarkt in cijfers. 2. Wat is uitzendarbeid? 3. Wanneer doen bedrijven beroep op een uitzendkracht?

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

LESBRIEF BIJ STAGE LOPEN

LESBRIEF BIJ STAGE LOPEN LESBRIEF BIJ STAGE LOPEN WAAROM DIT BOEKJE? 1. Denk jij, na het lezen van deze bladzijde dat dit boekje nuttig voor jou kan zijn? a. Ja,.. b. Nee, want c. Dat weet ik nog niet, omdat 2. Wat hoop jij na

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

30 Tips om de onderhandeling met de makelaar te winnen

30 Tips om de onderhandeling met de makelaar te winnen 30 Tips om de onderhandeling met de makelaar te winnen Waarom Jij koopt drie tot vier huizen in je leven. Je makelaar verkoopt er honderden. Hij kent dus het onderhandelingsspel beter dan jij. Wanneer

Nadere informatie

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan 08540 LerenLoopbaanBurgerschap 10-04-2008 08:28 Pagina 1 ontwikkelingsproces 1+2 1 2 3 4 5 6 7 Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan Leren, Loopbaan en Burgerschap Wat laat

Nadere informatie

6 In Beeld. Bieke Depoorter

6 In Beeld. Bieke Depoorter 6 In Beeld Bieke Depoorter De 25-jarige fotografe Bieke Depoorter uit Ingooigem besloot pas in het laatste jaar middelbaar, tot verrassing van velen, om fotografie te gaan studeren. Ze trok naar het Kask

Nadere informatie

Dialogen website Motiveren tot rookstop

Dialogen website Motiveren tot rookstop Dialogen website Motiveren tot rookstop Dialoog verandertaal uitlokken en versterken Goedemorgen. Heeft u problemen gehad sinds uw vorige controle? Ja, eigenlijk wel. Mijn tanden zijn sterk verkleurd.

Nadere informatie

Hoe Epke Zonderland Lars motiveert om zijn droom waar te maken

Hoe Epke Zonderland Lars motiveert om zijn droom waar te maken Hoe Epke Zonderland Lars motiveert om zijn droom waar te maken Lars (33) werkt 7 jaar als adviseur in de vastgoedsector, voornamelijk in kantooromgevingen. Sinds een half jaar heeft hij een nieuwe werkgever.

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken. van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt

Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken. van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt orthodontist Daniël van der Meulen samen met veertien assistentes intensief

Nadere informatie

www.accountemps.be 1 Hoe behoudt u uw beste medewerkers?

www.accountemps.be 1 Hoe behoudt u uw beste medewerkers? www.accountemps.be 1 Hoe behoudt u uw beste medewerkers? Gespecialiseerd boekhoudkundig of financieel personeel uitzenden is ons vak. Daarnaast adviseren en informeren wij bedrijven ook graag over verloning

Nadere informatie

Jolan. Jolanda Omvlee (42),

Jolan. Jolanda Omvlee (42), Jolan Jolanda Omvlee (42), getrouwd met Ron (48), moeder van Lise (10) en Emmely (6) is directeur van Compassion. Ze geeft leiding aan 38 personen, haar contacten gaan internationaal. 22 tekst Wieteke

Nadere informatie

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma BE HAPPY 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma Alle rechten voorbehouden. Geen deel van dit boek mag worden gereproduceerd op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Nadere informatie

Orienterende filmpjes (hoe het wel of niet moet): https://www.blendspace.com/lessons/jg7knapaigvgmq/lerensolliciteren

Orienterende filmpjes (hoe het wel of niet moet): https://www.blendspace.com/lessons/jg7knapaigvgmq/lerensolliciteren Het sollicitatiegesprek Lesdoel: Korte inhoud: Organisatie: Lesduur: Onderwerp Werkvorm Oriëntatie Uitvoering De student weet meer over het sollicitatiegesprek en heeft een keer geoefend. De vacature is

Nadere informatie

DE GROTE LERAREN ALS SPIEGEL VOOR ZELFREFLECTIE?.

DE GROTE LERAREN ALS SPIEGEL VOOR ZELFREFLECTIE?. DE GROTE LERAREN ALS SPIEGEL VOOR ZELFREFLECTIE?. Amersfoort, 21 augustus 2007 John van den Hout Geachte aanwezigen, Toen ik me voorbereidde om voor u dit verhaal te houden, was mijn eerste gedachte: Wat

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

foto s sina willmann haar mannetje

foto s sina willmann haar mannetje foto s sina willmann Sina Willmann staat haar mannetje De wereld van quadraces staat bij het brede publiek voornamelijk bekend als een echte mannenwereld. Er zijn echter ook dames die hun mannetje weten

Nadere informatie

Vrouwenraadinfofiche 2016

Vrouwenraadinfofiche 2016 Vrouwenraadinfofiche 2016 Drie decennia deeltijds werk en de gevolgen voor vrouwen Evolutie deeltijdse arbeid De overheid en de sociale partners zijn deeltijds werk (gebaseerd op een deeltijdse arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. 2012 In samenwerking met 1 547.259 uitzendkrachten 547.259 motieven 2 Inhoudstafel 1. Uitzendarbeid vandaag 2. Doel van het onderzoek 3. De enquête 4. De verschillende

Nadere informatie

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van Juiste mens, juiste plek Maak er werk van Mens & werk De juiste mens op de juiste plek: wie wil dat nou niet? Mensen die goed op hun plek zitten presteren immers beter, hebben meer plezier in hun werk

Nadere informatie

Publiekstekst Wet investeren in jongeren

Publiekstekst Wet investeren in jongeren Publiekstekst Wet investeren in jongeren Juni 2009 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank uit aan alle

Nadere informatie

Almelo, 8 juli 2015. En dat is niet zo makkelijk voor iedereen want de meeste kinderen zijn gewend aan school, vrienden, azc, enz, enz.

Almelo, 8 juli 2015. En dat is niet zo makkelijk voor iedereen want de meeste kinderen zijn gewend aan school, vrienden, azc, enz, enz. Almelo, 8 juli 2015 Onderwerp: Moeilijk verhuizen! Beste heer/mevrouw Ik ben (...) Ik ben 14 jaar oud. Ik woon met mijn ouders en mijn 2 kleine broertjes in azc Almelo. In deze vakantie moeten er ongeveer

Nadere informatie

Ondersteuning bij sollicitatie

Ondersteuning bij sollicitatie Ondersteuning bij sollicitatie Programma 1. Inleiding 2. Procedure en praktische info 3. Overzicht mogelijke proeven 3.1 Préselectie / schriftelijke proef 3.2 Vaardigheidsproef 3.3 Rollenspel 3.4 Psychotechnische

Nadere informatie

Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen?

Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen? Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen? Visie tafelleider: Met minder geld hetzelfde of misschien zelfs meer doen. Dat is de grote uitdaging

Nadere informatie

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen +

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen + > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik JEUGDIGEN Heb jij seksueel misbruik meegemaakt of iemand in jouw gezin, dan kan daarover praten helpen. Het kan voor jou erg verwarrend zijn hierover te praten,

Nadere informatie

Charles den Tex VERDWIJNING

Charles den Tex VERDWIJNING Charles den Tex VERDWIJNING 3 Klikketik-tik-tik Het is halftwaalf s ochtends. Marja vouwt een hemd. En kijkt om zich heen. Even staat ze op haar tenen. Zo kan ze over de kledingrekken kijken. Die rekken

Nadere informatie

Leerstijlentest van David Kolb Davy Jacobs, GDD1B

Leerstijlentest van David Kolb Davy Jacobs, GDD1B Leerstijlentest van David Kolb Davy Jacobs, GDD1B Inleiding Mensen, studenten dus ook, verschillen nogal in de wijze waarop ze leren. Als je dat weet, begrijp je beter waarom een student iets aanpakt,

Nadere informatie

EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK

EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK INHOUD Over ons 1 Finance 2 Business support 3 Voorbereiding 4 De juiste indruk achterlaten 5 Het sollicitatiegesprek 7 Sollicitatievragen beantwoorden 8 OVER ONS Walters

Nadere informatie

Maak je keuze (Uit: RECHT-vaardig, menswaardig)

Maak je keuze (Uit: RECHT-vaardig, menswaardig) Maak je keuze (Uit: RECHT-vaardig, menswaardig) De deelnemers beslissen in kleine groepjes of ze akkoord gaan met stellingen over armoede in het Noorden. Onenigheid over bepaalde stellingen moet opgelost

Nadere informatie

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit Preek Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst Thema: @Home Voorganger: ds. Bert de Wit Schriftlezing: Lucas 15:11-32 Een vader had twee zonen zo begint het verhaal. Met de beschrijving van een gezin.

Nadere informatie

Ben jij klaar voor de volgende stap?

Ben jij klaar voor de volgende stap? Ben jij klaar voor de volgende stap? De juiste beslissing maken over jouw toekomst (en eventueel de toekomst van jouw paard), is een belangrijk proces. Deze richtlijnen zullen jou helpen de juiste keuze

Nadere informatie

Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b

Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b 1 Verkondiging Enkele kinderen vragen in de kerk: waarom vieren we kerst? En wat betekent het voor u? Reactie op de antwoorden Ja, waarom vieren we kerst? En wat betekent

Nadere informatie

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten)

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten) Evaluatie-rapport STEP In-housedag bij Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten) -- De Boelelaan N-b, HV Amsterdam info@stepweb.nl T. () F. () postbank rekening K.V.K Amsterdam S INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE.

Nadere informatie