Uit het oog, in het hart 10 jaar samenwerking Vlaanderen-Chili

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uit het oog, in het hart 10 jaar samenwerking Vlaanderen-Chili"

Transcriptie

1

2

3 Inhoud 2 Ten geleide... 3 Even voorstellen... 4 Warm welkom in een koud land... 5 Uit de dop... 7 Bij nader inzien... 8 Werelderfgoed in weer en wind...11 Chili gidst Vlaanderen in Centraal-Amerika...13 Papas de Chiloé Bouwen aan Amberes.. 16 De minifundistas van Araucanië...18 Afvalberg in het paradijs...20 KMO s kunnen meer Eerlijke handel Groei, diversifiëring, integratie en partnerschap...24 Economische dynamiek dankzij rijst en chicorei...26 Basisdemocratie in de praktijk...27 Water: bron van leven of conflicten?...28 Vlaanderen stript in Valparaíso...30 Van kolengruis en bloemblaadjes...31 Huizen voor de Pehuenche...32 Santa Julia: eerste bejaardendagcentrum van Chili...34 GIS verlegt grenzen Latijns-Amerika op rijm 36 Door het vuur voor de kleine brandweerkorpsen...38 Wetenschappelijke samenwerking op hoog niveau...39 Projectenlijst Colofon... 44

4 Ten geleide Op 2 oktober 1995 tekenden Chili en Vlaanderen een algemeen samenwerkingsverdrag. Daaruit groeide snel een brede en gevarieerde internationale samenwerking. Ngo s, universiteiten, ministeries, belangengroepen en andere organisaties uit Chili en Vlaanderen vonden mekaar rond gezamenlijke projecten. Bij ons of aan de andere kant van de wereld. En gesteund door beide regeringen. Dit boekje wil, na tien jaar, de Vlaams-Chileense samenwerking in beeld brengen. 3 Een eerste groep bijdragen schetst vooral de context. Met aandacht voor wat voorafging, en oog voor de plaats van Chili in het buitenlands beleid van de Vlaamse Regering. Ook de economische belangen en interacties krijgen hier een plaats. Centraal in dit deel staat de rubriek met feiten en cijfers dat een overzicht biedt van alle vormen van samenwerking, betrokken partners en gemobiliseerde middelen - en probeert het geheel te vatten in tabellen en grafieken. Vervolgens wordt een aantal Chileens-Vlaamse projecten tot leven gewekt. Dit luik draait rond de mensen, de motieven, de resultaten, en de verhalen achter de cijfers. Vanzelfsprekend nemen juist deze verhalen het leeuwendeel van dit boekje voor hun rekening. Want beter dan de helderste grafiek tonen zij de kracht, de essentie en de veelzijdigheid van het internationaal partnership dat de voorbije tien jaren werd opgebouwd.

5 4 Even voorstellen Oppervlakte Chili km² ( km² Chileens Antarctica) Vlaanderen 13,522 km² Bevolking Kindersterfte 10/1000 4,9/1000 Fertiliteit 2,4 1,7 Levensverwachting 75,2 jaar 79,4 jaar Bevolking boven de 65 jaar 7,5% 17,3% BBP 70,5 miljard euro 160 miljard euro Export 32,0 miljard euro 145,8 miljard euro Gemiddelde economische groei tussen 1990 en 2002 Inkomensongelijkheid *interquintielratio (verhouding inkomen hoogste 20% t.o.v. laagste 20%) Plaats op Human Development Index (cijfers ) 4,4% 1,8% *8,3 4, Analfabetisme 4,3% 1% Aantal krantentitels Onderzoekers per 1 miljoen inwoners Internetgebruikers per 1000 inwoners Feiten en cijfers op 01/01/ ,5 328,3

6 Warm welkom in een koud land Wereldmediatheek 5 De Chileense ballingen in Vlaanderen Op 11 september 1973 kwam een groep militairen rond generaal Augusto Pinochet in opstand tegen de democratisch verkozen regering Allende. Vele Chilenen ontvluchtten hun land of werden in ballingschap gestuurd. Een verrassend groot aantal van hen belandde in Vlaanderen. Op de vlucht voor repressie Alle hervormingsgezinde krachten en sectoren die zich tijdens de jaren zestig en vooral tijdens de jaren van Allende s bewind hadden ingezet voor sociale verandering werden beschouwd als binnenlandse vijand en konden worden vervolgd, opgesloten, vermoord of verbannen. Voor wie niet al te zeer verbrand was, was interne ballingschap een optie. Men schikte zich, trachtte niet op te vallen en beleefde zijn overtuigingen enkel in kleine kring. Maar niet iedereen kreeg die kans of wilde zich met dit leven verzoenen. Nog tijdens de coup zochten vele Chilenen een toevlucht in buitenlandse ambassades. In de Belgische ambassade kregen tussen september 1973 en juni Chilenen, 20 niet-chilenen en 1 Belg onderdak. 1973: staatsgreep door militairen tegen regering Allende 1974: Pinochet benoemt zichzelf tot president 1980: nieuwe, beperkte grondwet aangenomen in volksraadpleging, Pinochet president tot : volk wijst in referendum verlenging van Pinochet s presidentschap tot 1997 af 1989: Patricio Aylwin wordt democratisch verkozen tot president Ze kregen zonder uitzondering politiek asiel. Steun voor een rechtvaardige zaak Later zou de stroom vluchtelingen nog veel grotere vormen aannemen en ontwikkelde zich een hele organisatie om de asielprocedure tot een goed einde te brengen. De Belgische regering stelde zich bijzonder gastvrij op voor de Chileense vluchtelingen. Dat hing samen met de sympathie en steun die de vluchtelingen en hun zaak bij brede lagen van de bevolking genoten. Waar kwam die steun voor een land km van ons verwijderd vandaan? Zeker was er een element van zelfherkenning en identificatie. Chili was een ontwikkeld land met een democratische traditie die al ver terugging. Het opkomen voor democratie en een rechtvaardige samenleving voor de Chilenen was tegelijk opkomen voor democratie en rechtvaardigheid bij ons. Op diverse manieren werd gepoogd om voor de vluchtelingen de schok met het onbekende te verzachten. De regering trof snel maatregelen om de

7 6 vluchtelingen van ziekteverzekering, werkloosheidsuitkering en andere sociale voorzieningen te laten genieten. Geen overbodige luxe want de vlucht en de daaraan voorafgaande problemen had de meesten berooid in ons land doen aankomen. Om ervoor te zorgen dat ze toch snel aan de slag zouden kunnen, organiseerde de RVA speciale taalcursussen. Mijn valies stond klaar België en Vlaanderen vormden voor Chileense ballingen een belangrijke bestemming, enkel voorafgegaan door Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Vaak vormde ons land een toegangspoort tot Europa, wat niet noodzakelijk betekende dat de vluchtelingen ook hier bleven. Voor een deel van de Chilenen was ons land dan ook een etappe, waarna ze zich verspreidden over naburige landen. Op die manier zijn naar schatting Chilenen via ons land aan de dictatuur ontkomen. Maar hoe was de ervaring van de Chileense vluchtelingen die hier bleven? Waarom kozen ze voor ons land en wat wisten ze ervan? Om eerlijk te zijn was de keuze voor ons land meestal ingegeven door omstandigheden, perspectieven op werk of opvang, de aanwezigheid van vrienden of familie die hen waren voorgegaan. Men wist niet zo veel over ons land en dacht dat het verblijf hier maar van korte duur zou zijn en het militaire regime spoedig de geest zou geven. Mijn valies stond klaar is wat vele Vlaamse Chilenen over die eerste jaren vertellen. Gaandeweg vervloog toch de hoop op een spoedige terugkeer. De meeste Chilenen integreerden zich meer en meer in onze samenleving via studies, werk en persoonlijke banden. Het einde van de dictatuur heeft dan ook niet geleid tot een massale terugkeer naar Chili. De valies was uitgepakt en op zolder gezet. Santiago, september Boekverbranding. Omslagfoto met president Allende bij de stembus gaat in vlammen op. Mijn vader, mijn geschiedenis Andres Pablo Lübbert (20 jaar) heeft een Chileense vader en een Vlaamse moeder. Hij groeide op in Leuven. In juli 2004 trok hij naar Chili om een documentaire te maken over het land dat zijn vader in de jaren 70 moest ontvluchten. Andres kreeg steun van ExtraTime (JINT), een initiatief dat jongeren de kans wil geven een persoonlijk project in de wereld te realiseren. Het werd een sobere, maar indringende documentaire, een zoektocht ook naar de eigen wortels. Hij sprak er met familieleden, jeugdvrienden van zijn vader, mensen die gevangen zaten of gefolterd werden tijdens de dictatuur. De documentaire laat ons zien hoe gewone mensen die moeilijke jaren beleefden, hoe verstikkend de repressie was en hoe sommigen zo ver werden gedreven dat ballingschap de enige optie werd. Meer info: Organisaties trekken mee aan de kar Het genereuze en gastvrije overheidsbeleid ten aanzien van de Chileense vluchtelingen gold wel slechts voor degenen die via de officiële kanalen naar ons land kwamen. De vluchtelingen die via andere kanalen kwamen, konden op veel minder hulp van de overheid rekenen. Gelukkig waren er tal van organisaties (vakbonden, ngo s, kerkelijke organisaties, ) die zich bekommerden om deze groep en bijstand boden op diverse terreinen, gaande van huisvesting tot juridische bijstand. Andres Lübbert

8 Uit de dop Geboorte en ontwikkeling van het Vlaams buitenlands beleid Het samenwerkingsakkoord tussen Vlaanderen en Chili van 1995 vormde één van de eerste concrete realisaties van het toen nog prille Vlaams Buitenlands Beleid. Sindsdien heeft het Buitenlands Beleid flink aan belang gewonnen. In een veranderende internationale en federale context onderging het naast een kwantitatieve ook een kwalitatieve metamorfose. Een overzicht. Geboorte van het Vlaams buitenlands beleid Het Sint-Michielsakkoord van 1993 was de geboorteakte van een formeel Vlaams Buitenlands Beleid. Dit akkoord tussen Gemeenschappen, Gewesten en de federale overheid legde de grondslag van het Vlaams buitenlandse optreden. De materies waarvoor Vlaanderen op binnenlands vlak bevoegd was, zouden voortaan ook op buitenlands vlak tot haar bevoegheid behoren. In foro externo, in foro interno, zoals dat heet. Vlaanderen kreeg verdragsrecht. Door deze grondwettelijke doorbraak, en door het feit dat in Vlaanderen al eerder de gemeenschaps- en gewestbevoegdheden waren samengebracht in één uitvoerende en wetgevende macht, kreeg de Vlaamse buitenlandse politiek eindelijk een solide basis. Erg veel buitenland Het laatste decennium is de veelbesproken economische globalisering onmiskenbaar in hogere versnelling gegaan. De internationale handel is sterk toegenomen, economieën zijn steeds inniger verstrengeld en dankzij technologische doorbraken gebeurt alles aan een tempo dat vroeger ondenkbaar was. Vlaanderen staat middenin deze evolutie. Als klein land heeft Vlaanderen erg veel buitenland. Altijd gehad. De gunstige ligging van Vlaanderen in Europa versterkt nog in belangrijke mate deze buitenlandse oriëntatie. Vergeleken met andere landen of regio s ligt het import- en exportaandeel in onze economie dan ook bijzonder hoog. Maar globalisering is meer dan buitenlandse handel. Het gaat ook gepaard met een toenemende invloed van buitenlandse regelgeving op Vlaanderen en evenzeer met een veel grotere individuele verwevenheid van Vlamingen met de rest van de wereld. Een beleid voor Vlaanderen kan niet anders dan ook een beleid buiten Vlaanderen zijn. Een integraal buitenlands beleid met een scherpe focus Het Vlaams buitenlands beleid heeft vanaf het prille begin een geïntegreerd beleid willen zijn, steeds bewust ook van de verbanden en de samenhang tussen de verschillende componenten. Het voeren van een coherent beleid staat of valt met wederzijdse afstemming van het bilaterale op het multilaterale en op het Europese beleid. De internationale handel is sterk toegenomen, economieën zijn steeds inniger verstrengeld en dankzij technologische doorbraken gebeurt alles aan een tempo dat vroeger ondenkbaar was. Vlaanderen staat middenin deze evolutie. Het Vlaams buitenlands beleid is al bij al nog pril en moet het stellen met relatief beperkte middelen. Daarom werkt het buitenlands beleid met een sterke regionale focus. Men kan eenvoudigweg niet overal aanwezig zijn. Het zwaartepunt van de Vlaamse internationale activiteit ligt logischerwijze in Europa. De opvolging van de EU-besluitvorming, de samenwerking met buurlanden en regio s, en de relaties met de landen van Centraal- en Oost-Europa staan daarin centraal. Buiten Europa wordt vooral geïnvesteerd in de relaties met Zuid-Afrika, Japan, de VS en Québec. In Latijns- Amerika koos de Vlaamse Regering voor Chili als focus en partnerland. 7

9 Bij nader inzien Een samenwerking in cijfers en data In de loop van 10 jaar bilaterale samenwerking Vlaanderen Chili heeft de Vlaamse overheid in dit kader ongeveer 13,3 miljoen euro gespendeerd. Daarmee zijn over de 100 subsidiedossiers gefinancierd. Een overzicht. 8 7 departementen, 1 draaischijf Administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn 1,7% AMINAL (Leefmilieu) 4,6% Administratie Wetenschap en Innovatie 17,2% Administratie Cultuur 0,6% Departement onderwijs 0,2% Administratie Buitenlands Beleid 75,7% Top 3: Wetenschap, onderwijs, Innovatie Hoofdmoot van de samenwerking heeft (met ruime voorsprong) betrekking op wetenschappelijke en technische samenwerking, onderwijs en leefmilieu. Schijnbaar ontmoeten Vlaamse expertise en Chileense noden elkaar het meest op deze terreinen. Andere domeinen waarop intensief werd samengewerkt waren cultuur en welzijn. Regionale focus De samenwerking tussen Chili en Vlaanderen legt duidelijke regionale accenten. Behalve de projecten die een multiregionale focus bezitten, hebben de meeste inspanningen betrekking op de achtste regio. Vlaanderen Centraal-Amerika 5de Regio 4de Regio 9de Regio 12de Regio 1ste Regio Multi-regio Elk departement van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap is verantwoordelijk voor de eigen internationale relaties en dossiers/acties. Wanneer er afspraken gemaakt worden tussen Vlaanderen en Nederland betreffende de uitdieping van waterwegen, dan wordt dit uiteraard rechtstreeks behandeld tussen het Vlaamse Departement Leefmilieu en Infrastructuur en het Nederlandse Verkeer- en Waterstaat. Gaat het echter om sectoroverschrijdende thema s of om ontwikkelingssamenwerking, dan wordt de administratie Buitenlands Beleid de draaischijf. 6% 7% 8% 5% 4% 11% Onderwijs 3% 2% Leefmilieu Landbouw Welzijn 12% 23% 19% Economie (met o.a. rechtvaardige handel en KMO) Politieke vorming en lokale besturen Sociale Huisvesting Jeugd en opbouwwerk Inheemse volkeren Cultuur en erfgoed 10de Regio 13de Regio (Groot- Santiago) 8ste Regio Kwalitatieve veranderingen, kwantitatieve gevolgen De samenwerking tussen Vlaanderen en Chili werd aanvankelijk vooral door ngo s gestalte gegeven. Doordat aan Vlaamse zijde flink wat financiële middelen werden ingezet, groeide de samenwerking gedurende de eerste jaren vrij snel. Vanaf 1999 werden, naast de middelen uit het budget bilaterale samenwerking, ook middelen aangesproken uit het budget ontwikkelingssamenwerking. Op die manier bereikte de samenwerking in budgettaire termen een hoogtepunt

10 in het jaar Op 29 november 2001 werd de Vlaams-Chileense samenwerking door de Vlaamse Regering geëvalueerd. De opgemaakte balans was ondubbelzinnig positief, en er werd besloten de samenwerking voort te zetten. De Vlaamse Regering besliste echter dat Chili niet langer kon rekenen op geld uit de begroting ontwikkelingssamenwerking. Sociaal en economisch behoorde Chili inmiddels immers tot de middengroep, zoals het gestaag oprukken in de Human Development Index illustreerde. leidsdomeinen aan bod waar Vlaanderen voor bevoegd is. Tussen 1996 en 2004 vonden 4 VGC s plaats met 4 werkprogramma s als eindresultaat. Ter voorbereiding van de derde VGC besloten Vlaanderen en Chili de twee eerste werkprogramma s (periode ) grondig te evalueren. Als voorbereiding van de laatste VGC in december 2004 werd gezamenlijk het derde werkprogramma volledig doorgelicht. 9 De samenwerking onderging vanaf 2002 dan ook belangrijke veranderingen. De donorrelatie die bij de aanvang nog domineerde, werd geleidelijk aan afgebouwd. Er was minder financiering beschikbaar voor projectwerking en de nadruk verschoof naar directe samenwerking van overheid tot overheid. Daarbij draait alles om uitwisseling van beleidsinformatie, expertise, best practices en know-how. Een heel andere vorm van partnerschap dus, aangepast aan de veranderende realiteiten in ons partnerland. Dat deze nadruk op samenwerking van overheid tot overheid werkt, bewijzen de resultaten op het terrein. Onder andere de inspanningen van de Vlaamse Milieu-inspectie bij de opleiding van de collega s uit Chili is hiervan een mooi voorbeeld. Het Vlaams Parlement en Chili De belangrijkste akkoorden en resoluties m.b.t. Chili Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) en de Republiek Chili inzake wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen. Instemmingsdecreet Vlaams Parlement: Goedkeuring van de Resolutie betreffende het respect voor de mensen-rechten van inheemse volkeren bij internationale samenwerkingsverdragen. Aangenomen op in plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds. Instemmingsdecreet Vlaams Parlement: Ambtelijke samenwerking De samenwerking Chili-Vlaanderen wordt gestuurd door de Vaste Gemengde Commissie (VGC). Deze vergadert op gezette tijden om de samenwerking tegen het licht te houden, waar nodig bij te sturen en nieuwe activiteiten te plannen. Op deze vergaderingen komen alle be-

11 Waarom Chili? De keuze van Vlaanderen om met Chili te gaan samenwerken kan gezien de afstand op het eerste oog onwaarschijnlijk lijken. Toch viel ze niet uit de lucht. In de jaren 50 en 60 studeerden immers een groot aantal Chilenen aan de universiteit van Leuven. De banden tussen Chili en ons land werden via deze persoonlijke contacten erg nauw aangehaald. Toen in 1973 de militairen de parlementaire democratie omver wierpen, werd dit nieuws in Vlaanderen op verbijstering onthaald. De verslaggeving over de staatsgreep van televisie-journalist Maurice Dewilde belandde in volle rauwheid in de Vlaamse huiskamers. Heel wat Chilenen zochten nadien via ons land een uitweg uit het gemilitariseerde Chili. Toen deze turbulente periode na het volksreferendum van 1989 ten einde kwam, wenste Vlaanderen op haar manier een steentje bij te dragen aan de heropbouw van de democratie. In eerste instantie konden de Vlaamse en Chileense NGO s die in Chili aan de slag waren op erg veel steun rekenen van Vlaanderen. 10 Met de fonkelnieuwe bevoegdheid voor het buitenlands beleid zag Vlaanderen kans om structureel en van overheid tot overheid met Chili te gaan samenwerken. De voorwaarden voor een constructieve samenwerking waren midden jaren 90 vervuld. Op korte tijd had Chili de rechtsstaat hersteld, de economie draaide op volle toeren en het land had zijn rol als politiek, sociaal en economisch laboratorium van Latijns-Amerika terug ten volle opgenomen. In Vlaanderen zelf zagen zowel de politieke wereld als het bedrijfsleven in Chili een solide partner met wie een lange termijnsamenwerking tot de mogelijkheden behoorde. Het bedrijfsleven zag Chili als een ideale toegangspoort tot Zuid-Amerika en de universitaire wereld toonde interesse om de bestaande samenwerking verder uit te diepen. Tenslotte speelde ook de schaal van het land een rol. Met 15 miljoen inwoners is Chili één van de kleinere landen in de regio. Met een partner van vergelijkbare grootte zijn de kansen voor een symmetrisch partnerschap hoe dan ook het best. Politiek gezien ondersteunt Chili vaak de posities die de EU inneemt op het internationale toneel. Chili heeft overigens uitstekende bilaterale relaties met alle EU-lidstaten. Vlaams Minister-president Luc Van den Brande en Chileens President Eduardo Frei bij de ondertekening van het Vlaams-Chileens samenwerkingsakkoord Santiago de Chile, 2 oktober 1995

12 Werelderfgoed in weer en wind Sernatur 11 De houten kerken van Chiloé Een eiland voor de Chileense zuidkust. Veel regen. Meer schapen dan mensen. Maar niet minder dan 60 adembenemende houten kerken. In 2000 uitgeroepen tot werelderfgoed. Mét Vlaamse steun. Een synthese van culturen De houten kerken werden in de 17de en 18de eeuw gebouwd door de Jezuiëten, met de hulp van plaatselijke vaklui. Wie denkt aan wrede, gewapende Spanjaarden op paarden die de lokale bevolking als slaven inzetten, heeft het mis. Wat de kolonisatie van Chiloé bijzonder maakt is dat ze erg vreedzaam verliep, in een sfeer van samenwerking en uitwisseling, waarbij de plaatselijke cultuur zich moeiteloos vermengde met de cultuur van de nieuwkomers. Een groot contrast met de wijze waarop dit in de rest van Latijns-Amerika vaak verliep. De Spanjaarden brachten het katholieke geloof naar het eiland, maar spraken al gauw de plaatselijke taal in plaats van het Spaans. Ook qua levenswijze pasten ze zich aan aan de cultuur en de condities op het eiland Ze werden vissers of boeren, net als de oorspronkelijke bevolking. Het harde klimaat en de enorme afstand tot het moederland hadden vast iets te maken met de inschikkelijke houding van de nieuwkomers. Houtsnijders met gouden handen De houten kerken van Chiloé getuigen van deze versmelting van twee culturen. De architectuur en het grondplan van de kerken zijn duidelijk van Europese inspiratie. Constructief hebben de kerken echter niets Europees. Ze zijn niet alleen van hout opgetrokken, maar tevens volgens technieken die enkel op Chiloé bekend waren en die voornamelijk stamden uit de botenbouw. De Chiloten waren dan ook ongeëvenaarde houtsnijders. De grondstof voor de huizen, het meubilair en de siervoorwerpen kwam uit het gematigde regenwoud dat het eiland toen nog voor een groot stuk bedekte. Ondanks het meesterschap van de Chilootse vaklui vertonen vele van deze kerken na 200 of 300 jaar ernstige tekenen van sleet. Het klimaat op Chiloé is niet van de meest gunstige voor de conservering van hout. Ontvolking en gebrek aan geld deden de rest. Vlaanderen steunt opleiding timmerlui De Fundación Cultural Amigos de las Iglesias de Chiloé (Culturele Stichting Vrienden van de Kerken van Chiloé) besloot in te grijpen voor het te laat was. Met een subsidie van de Vlaamse overheid werden zestien gespecialiseerde timmerlui opgeleid. Naast het behoud van dit unieke erfgoed beoogde de Fundación ook een sociaal effect: jonge mensen de kans geven een beroep te leren en uit te oe-

13 12 Wereldmediatheek Op het eiland Chiloé wordt bijna alles uit hout vervaardigd. fenen, de band tussen de bevolking en hun erfgoed te onderhouden, de kennis over de bouwtechniek en het hout als bouwmateriaal terug op peil te brengen en de oprichting van lokale bedrijfjes te stimuleren. Vlaamse steun voor het Chileense erfgoed In 2000 werden 14 van de 60 houten kerken van Chiloé op de lijst van het Unescoerfgoed geplaatst. In het illustere gezelschap van Djenné, de Taj Mahal en de Vlaamse belforten en begijnhoven. Vlaanderen steunde actief de voordracht van de Chilootse kerken binnen de Unesco. In 2003 heeft Vlaanderen ook de inschrijving van het centrum van Valparaíso als werelderfgoed ondersteund De administratie Buitenlands Beleid had natuurlijk ook de aankoop van bouwmateriaal kunnen financieren. Maar ze koos ervoor te investeren in mensen en in vaardigheden. Die zestien timmerlui hebben meestal een familie te onderhouden. Samen zijn dat gauw 60 à 80 mensen die je een toekomst en een perspectief op het eiland biedt. De houten kerken tentoongesteld Eind september 2005 opende in het Boudewijngebouw van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap de tentoonstelling Iglesias Rurales de Chile/Landelijke Kerken van Chili met foto s van de bekende Chileense fotograaf Luis Poirot. De houten kerken van het eiland Chiloé eisen terecht de hoofdrol op Het eiland Chiloé is vermaard om zijn donkere stormen en donkere aarde, zijn fuchsia- en bamboebosjes, zijn Jezuïetenkerken en de gouden handen van zijn houtsnijders L. Poirot (uit Bruce Chatwin s In Patagonia)

14 Chili gidst Vlaanderen in Centraal-Amerika Trilaterale samenwerking in El Salvador en Nicaragua Jarenlang werd de internationale samenwerking gedomineerd door bilaterale of door multilaterale samenwerking. In de loop van de jaren 90 zag een nieuwe vorm het levenslicht: trilaterale samenwerking. Ook Vlaanderen en Chili vonden elkaar als partners op dit terrein. Van land tot land of met zijn drieën? Bilaterale samenwerking of samenwerking van land tot land is natuurlijk de meest courante manier van internationale samenwerking. Gaat het echter om thema s waarbij meer landen betrokken zijn of die zelfs een mondiale dimensie hebben, dan is een multilaterale aanpak vaak geschikter. Daarbij speelt een internationale organisatie meestal een coördinerende of initiërende rol en participeren een groot aantal staten of regio s. Nicaraguaanse cursisten op stage in Chili Een relatieve nieuwigheid is de trilaterale samenwerking. Het principe is nog steeds gebaseerd op een donorland en een ontvangend land. Nieuw is echter dat er ook beroep wordt gedaan op een derde land dat zijn technische expertise of zijn regionale contacten kan inzetten om het project mee tot een goed einde te brengen. Na de verwoestende orkaan Mitch (1999) wilde Vlaanderen iets doen voor de getroffen regio. Op dat ogenblik had de Vlaamse overheid in de Centraal-Amerikaanse regio geen enkele ervaring. Trilaterale samenwerking bood de oplossing. Met Chili had Vlaanderen ook in 1999 al ettelijke jaren voorbeeldig samengewerkt. En aangezien ook Chili vragende partij was om de regio bij te staan én het land in de gehele regio als een voortrekker wordt beschouwd, was een partnerschap snel beklonken. Vlaanderen bood financiering, Chili knowhow, contacten en kennis van de taal. Samen realiseerden Chili en Vlaanderen 2 projecten in Centraal-Amerika, telkens met een ander partnerland. Partners in El Salvador en Nicaragua In El Salvador werd samengewerkt aan een project rond lokale ontwikkeling en versteviging van het gemeentelijk bestuursapparaat. Daarbij leerden Salvadoraanse gemeenten van Chileense via seminaries, work- shops, technische assistentie en wederzijdse werkbezoeken. Het project werd door Vlaanderen en Chili gecofinancierd. Vlaanderen en Chili trekken samen aan de kar in Nicragua en El Salvador In Nicaragua sloegen Chili en Vlaanderen de handen in elkaar om kleine en middelgrote ondernemingen te helpen ontwikkelen. Zowel Chili als Vlaanderen staan binnen hun regio immers bekend als dé KMO-landen bij uitstek. Conceet werd onderzocht hoe kleinschalige plattelandsbedrijven competitiever konden worden, welke maatregelen de overheid hiertoe kon nemen en welke stappen ze zelf konden zetten. Via ruime aandacht in de pers tot en met voorzitterschap door de president in hoogsteigen persoon- hoopt men dat dit project eveneens als katalysator kan dienen voor andere sectoren. 13

15 Papas de Chiloé 14 Broederlijk Delen Duurzame rurale ontwikkeling in Chiloé en Temuco De wieg van de aardappel, zo zou je Chiloé kunnen noemen. Alle aardappelen die we vandaag kennen gaan genetisch terug op de Chilootse aardappel en in de cultuur en de keuken van het eiland is het knolgewas alomtegenwoordig. Terecht vormt de aardappel dan ook de spil van een opmerkelijk ontwikkelingsproject. De aardappel heruitgevonden Liesbeth Faes werkt al 11 jaar voor de Chileense ngo Meulin. Het aardappelproject startte vier jaar geleden onder impuls van de Chileense ngo-koepel Komyuniti. In samenwerking met 15 lokale ngo s, waaronder Meulin, ging men op zoek naar een methode om de lokale rurale gemeenschappen te versterken. Chiloé heeft namelijk erg te lijden van de trek naar de stad meer nog dan andere delen van het land- en loopt het gevaar op termijn onleefbaar te worden. Gedurende de laatste 30 jaar is de bevolking van het eiland met 25% gedaald. Het aardappelproject wil dan ook in de eerste plaats nieuwe economische perspectieven bieden aan de lokale bevolking. De ngo s Estudios Agrarios Ancud Ltda en Meulin Ltda zochten en vonden hoogwaardige aardappelsoorten, ideaal aangepast aan de lokale omstandigheden. Chiloé mag dan wel de bakermat van de aardappelteelt zijn (samen met Peru), de laatste jaren was de teelt kwalitatief sterk achteruit gegaan. Daarnaast werden grote inspanningen geleverd om beter transport te organiseren en de aardappelen ook centraal te gaan wegen, selecteren en verpakken. Juridische en praktische bijstand voor de landbouwers, vormingen en kredietverlening geven hen een extra duwtje in de rug. De resultaten zijn er. De laatste jaren zijn productie en inkomsten uit de aardappelverkoop flink toegenomen. Lokale economie globale ecologie Het rechtstreeks promoten van de economische activiteit is echter maar één aspect. Het aardappelproject wil de leefbaarheid van het eiland verhogen en dus is duurzaamheid van cruciaal belang. Samen met de boeren gaat men op zoek naar ecologische landbouwmethoden, waarbij biopesticiden en organische meststoffen worden ingezet. Dit leidt in eerste instantie misschien tot lagere opbrengsten, maar op termijn verhoogt deze aanpak de waarde van onze aardappelen, zegt Liesbeth Faes. Op de Chileense markt ontstaat stilaan een vraag naar kwalitatieve ecologische streekproducten. Daar pro-

16 beren we op in te spelen. Goed voor de portemonnee én voor het milieu: wat wil je nog meer? Het aardappelproject wil tenslotte ook een ruimer demonstratie-effect hebben en een milieubewuste reflex kweken bij boeren, lokale leiders en gemeenteambtenaren. Ook in de gevallen dat het niet om aardappelteelt gaat. Vormingen, seminaries en publicaties moeten hiertoe verder bijdragen. Het aardappelproject Met eigen ogen Hoe kan de faam van de Chilootse aardappel beter verspreid worden, dan door het organiseren van ecotoerisme? Bezoekers kunnen dan met eigen ogen zien hoe de aardappelen geteeld worden, zelf een handje toesteken op de boerderij en de lokale cultuur en inheemse bevolking van nabij leren kennen en waarderen. Deze laatste module van het project speelt in op een nieuwe trend Looptijd project: 4 jaar (januari januari 2006) Totaal budget: 1,55 miljoen euro Vlaamse subsidie: euro Betrokken ngo s: Estudios Agrarios Ancud, Fundecam, Tekhne, Meulin, IEP, GEA, PET Objectieven: duurzame landbouwsector creëren en ondersteunen ecologisch bewustzijn bevorderen ecotoerisme promoten van betrokken toerisme en is zowel een promotioneel instrument als een rechtstreekse bron van inkomsten voor de lokale bevolking. Een grondige diagnose van de kansen en mogelijkheden voor ecotoerisme op het eiland moet deze laatste module van het project een solide basis verlenen. Broederlijk Delen Waar de Chilootse aardappel en een echt Vlaams fritkot elkaar ontmoeten.. Beeldmontage van Broederlijk Delen voor het aardappelproject. 15 Ecoclubs Chili is een land met ernstige milieu-problemen. Tijdens de dictatuur konden de bedrijven lozen wat en waar ze wilden. Maar ook de modale burger nam het met het milieu lange tijd niet zo nauw. Chili kreeg in 1994 een milieuwetgeving. Stilaan wordt de omvang van het probleem duidelijk en treedt er een mentaliteitswijziging op. De Ecoclubs spelen daarin een grote rol. Initiatiefnemer van de Ecoclubs is het Instituto de Ecología Política (IEP). Deze ngo neemt al sinds het begin van de jaren 90 initiatieven om het milieubewustzijn bij de bevolking te verbeteren. Vooral bij de jongeren slaat dit aan. Het merendeel van de Ecoclubs is geconcentreerd in de 8e regio, een gebied dat niet toevallig in het verleden heel wat Evgeniy Pavlenko vervuiling heeft moeten slikken. Via de vorming van nieuwe Ecoclubmonitoren zou het aantal Ecoclubs in Chili op korte tijd kunnen uitbreiden. Vlaanderen bekostigde in de 16 maanden durende opleidingscyclus voor maar liefst 60 Ecoclubmonitoren.

17 Bouwen aan Amberes Vlaamse en Chileense scouts stampen gemeenschapscentrum uit de grond Amberes heet de scoutsgroep van Lo Espejo, een arme voorstad van Santiago. Het Vlaams Verbond van Katholieke Scouts en Meisjesgidsen (VVKSM) financierde de bouw van hun nieuwe lokaal en het op poten zetten van een uitgebreid vormingsaanbod. 16 Een stukje Antwerpen in Chili De scoutsgroep Amberes werd in 1966 gesticht door een Vlaamse pater, die Antwerpen blijkbaar moeilijk kon missen. De wijk Lo Espejo, waar Amberes thuis is, lijkt anders in weinig op de havenstad. Lo Espejo ligt op een hoogvlakte en het is één van de dichtstbevolkte en armste wijken van heel Chili. De wijk heeft weinig faciliteiten voor jongeren en er is aanzienlijk wat criminaliteit. De scoutsgroep betrok tot 2000 houten barakken, zonder echte nutsvoorzieningen. Regelmatig werd er huisgehouden door vandalen. Het gebrek aan goede accommodatie kwam de werking niet ten goede en Amberes besloot alles op alles te zetten om nieuwe lokalen te bouwen. Voor de Vlaamse scouts was Chili geen onbekend terrein. Op de wereldjamboree van 1999 waren ze in grote getale aanwezig en werden er al heel wat Vlaams-Chileense scoutsbanden gesmeed. VVKSM besloot daarom mee in de bres te springen voor de bouw van Amberes. De organisatie verkreeg hiervoor een subsidie van de Administratie Buitenlands Beleid. Vechten tegen slijk en vandalisme Via de juridische structuur van de Corporación Amberes, een vzw die speciaal voor dit doel werd opgericht, werd het werk gecoördineerd. In de Corporación waren groepsleiding, ouders, de werkverantwoordelijken en een afgevaardigde van VVKSM vertegenwoordigd. De architect Alejandro Ceroni tekende de plannen. Hij voorzag een hoofdlokaal voor de groepsactiviteiten van de scouts en een zijgebouw met toiletten, de keuken, een bibliotheekje en vergaderzalen. Een houten toren moest het geheel uitstraling verschaffen en zorgen voor herkenbaarheid en zichtbaarheid. Ook werd besloten tot de aanleg van een regenwaterreservoir, aansluiting op de riolering en andere nutsvoorzieningen en de bouw van een degelijke afsluiting. stuur stelde personeel en vrachtwagens ter beschikking voor het ruimen van het puin. Van in het begin voorzag men werfbewaking om vandalisme en diefstal van materiaal te voorkomen. Een aannemer legde de funderingen en trok de ruwbouw op. Wat de scouts zelf konden doen, deden ze natuurlijk zelf: schilderen, de binnenplaats aanleggen, puin ruimen, boompjes aanplanten, In het voorjaar van 2002 waren de gebouwen voltooid en werden ze ingehuldigd. Kostprijs van het hele bouwproject: amper euro. Dit alles dankzij een strikte budgetcontrole en de inzet van vele vrijwilligers. De bestaande gebouwen werden zonder veel spijt afgebroken door leden en ouders. Het gemeentebe-

18 Vorming VVKSM gaf ook ruime aandacht aan het aspect vorming. Een goede werking berust immers niet alleen op goede lokalen. Zo werd een indrukwekkend vormingsaanbod uit de grond gestampt i.s.m La Vicaría de Esperanza Joven dat zich richt op leden, leiding en de hele gemeenschap van Lo Espejo. 17 Voortaan kan je in het blauwe huis terecht voor cursussen en workshops rond leiding geven, Engels, boekhouden, theater, milieukunde, eerste hulp, computer en andinismo. Andinismo (van Andes ) is de kunst van het overleven in de bergen: oriëntatie, gebruik van touwen, gedrag in groep, fauna en flora. San Tomé composteert met Vlaams geld Met de hulp van twee ngo s en de Vlaamse overheid zette de gemeente San Tomé in een gescheiden afvalophaling op poten. De eerste ngo bracht wetenschappelijke input aan, de tweede was verantwoordelijk voor het vertalen van de bevindingen naar een model dat ook door andere gemeenten kon gebruikt worden. Objectief: op korte termijn 25% van het huishoudafval gescheiden ophalen, op iets langere termijn 50%. Vlaanderen financierde : opleidingen en technische assistentie voor de gemeente de milieu-effectenstudie de composteringsinstallaties de ontwikkeling van een model voor de ophaling van het vuilnis de administratiekosten. Zal de gemeente San Tomé niet gebukt gaan onder de meerkosten van een gescheiden ophaling? Op korte termijn zeker wel, daar werd niet aan getwijfeld. Maar net om die eerste moeilijke periode te overbruggen kwam Vlaanderen tussenbeide met een subsidie. Op langere termijn moet de opbrengst van de compost en de minderuitgaven voor het sorteren zelfs extra geld in het laatje brengen voor de gemeente. Melissa King

19 De minifundistas van Araucanië 18 Chilephoto Integrale ontwikkeling voor de Mapuche De 9de regio, vroeger ook bekend onder de naam Araucanië, is het thuisland van het grootste Chileense inheemse volk: de Mapuche. Ooit waren ze veeboeren, maar de kolonisatie dwong hen tot sedentaire landbouw op vaak minuscule percelen. Vandaag voeren zij een harde strijd om het bestaan. Van ruiters tot keuterboeren Araucanië werd pas laat in de 19de eeuw gekoloniseerd door Chili. In 1887 verloren de Mapuche de beslissende slag tegen het Chileense leger. Voor dit ruitervolk nam het leven een heel andere wending. Hun uitgestrekte grondgebied werd aangeslagen en zelf moesten ze zich tevreden stellen met reservaten die nog geen 10% van de het oppervlak vertegenwoordigden. Veelteelt werd zo onmogelijk en de Mapuche werden boeren tegen wil en dank. Ten tijde van het Pinochet-regime werd verder gepoogd om de Mapuche los te weken van hun traditionele cultuur en volledig te assimileren binnen de Europese Chileense samenleving. Het systeem van gemeenschapsgrond cruciaal binnen de Mapuche-cultuur- werd onder druk gezet doordat de overheid de grond begon te verdelen en kwistig prikkeldraad uitdeelde. Zo werden gemeenschappen moedwillig kapot gemaakt en trokken vele Mapuche naar de steden. Daar verging het hen zelden beter dan op het platteland en belandden ze vaak in de sloppenwijken. Aandacht voor de inheemse volkeren In de periode na Pinochet is de houding van de Chileense overheid geevoleerd van onverschilligheid tot een eerst schuchter, nadien uitgesproken, engagement ten aanzien van de oorspronkelijke bevolking. Het speciaal overheidsagentschap CONADI (Corporación de Desarrollo Indigena - Agentschap voor Inheemse Ontwikkeling) werd belast met de belangenbehartiging van de inheemse volkeren. In een memorandum van de Chileense ambassade aan toenmalig minister van buitenlands beleid Jaak Gabriëls werden de inspanningen en goede intenties van de Chileense autoriteiten ten aanzien van de inheemse volkeren benadrukt en werd de vrijmaking van middelen aangekondigd voor verwerving van gronden ten bate van hen. Sinds de resolutie door het Vlaams parlement van 4 juli 2001 is het respect voor de rechten van inheemse volkeren een centrale waarde in het Vlaams buitenlands beleid. De goede voornemens en de constructieve houding van de Chileense overheid vormden dan ook een aansporing voor het Vlaams buitenlands beleid om meer projecten op dit terrein te steunen.

20 Boeren leren boeren Broederlijk Delen en de Chileense ngo SODECAM zijn al meer dan 15 jaar actief in de 9 de regio. Hun doel: integrale ontwikkeling bij de Mapuche. Sven Debuysscher (coöperant): De meeste Mapuche zijn mini-fundistas. Ze bewerken vaak zeer kleine stukjes grond. Bovendien is de landbouwcultuur nog niet zo sterk geworteld. Honderd jaar geleden waren de Mapuche namelijk nog veetelers. Best practices hebben in de landbouw heel wat tijd nodig om tot ontwikkeling te komen en zich te verspreiden. Veel grond wordt dus op een inefficiënte of zelfs ronduit foute wijze bewerkt. Zo werd er tot kort geleden door sommigen vaak nog geploegd van boven aan de helling naar beneden wat rampzalige erosie tot gevolg kan hebben. Het project mikt dus in de eerste plaats op het aanleren van dergelijke landbouwkundige basistechnieken, die de Mapuche economisch weerbaarder moeten maken. bijna zienderogen. De plastic hebben we gekocht met een krediet van SODECAM. Ook de pomp die in het droge seizoen water van een lagergelegen beekje omhoog pompt, schaften we aan met zo n lening. Integrale ontwikkeling: Lonko en Machi Het project omvat echter meer dan enkel het aanleren en verspreiden van landbouwtechnieken, de aanleg van proefvelden en het verstrekken van kredieten. Integrale ontwikkeling neemt de lokale cultuur als uitgangspunt. Het heeft geen zin om zaken te willen introduceren die niet stroken met of ingaan tegen de lokale cultuur. Veranderingen moeten gedragen worden door de gemeenschap, de héle gemeenschap, zegt Sven Debuysscher van Broederlijk Delen. Er wordt dan ook intensief gewerkt met de Mapuche-vrouwen. Als hoeders en verspreiders van de cultuur spelen zij een cruciale rol in de aanvaarding van veranderingen. Zij worden dan ook actief betrokken in de vormingssessies die SODECAM organiseert. Ook met de traditionele autoriteiten Lonko en Machi moet rekening worden gehouden. Lonko is de mannelijke figuur wiens autoriteit overgaat van vader op zoon. Machi is een vrouwelijke figuur en word je door roeping, vaak na een persoonlijke crisis. Beide hebben een grote morele autoriteit, wat nog niet betekent dat zij in het dagdagelijks leven de leiders van de gemeenschap zijn. Door leiderschapscursussen probeert SODECAM het dagelijks en praktisch leiderschap binnen de gemeenschappen te stimuleren. We zijn geen naïeve culturalisten, zegt Sven Debuysscher. De Mapuche staan onder enorme druk en vooral de jongeren leven in een gespleten wereld. De mestizering van de cultuur is een feit. Het is zinloos daartegen te willen strijden. Met een onzekere toekomst in het verschiet is het bevestigen en versterken van de lokale cultuur echter van levensbelang. Bomen zonder diepe wortels gaan immers het snelst tegen de vlakte. 19 Bij Don Julio en zijn gezin is het alvast gelukt. Onder begeleiding van SODECAM en Broederlijk Delen heeft Don Julio op zijn 4 hectare grond een gemengd en rendabel bedrijfje opgebouwd: We leven hiervan en we leven niet slecht. De velden worden bewerkt volgens een drieslagstelsel waarbij tarwe, lupinen en weiland worden geroteerd. Het terrein is omheind met struiken en hagen die dieren moeten buitenhouden. In verloren hoeken zijn boompjes aangeplant als stookhout. Onder de plastic zeilen van Julio s moestuin groeien de groenten Wereldmediatheek

Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende IV 2007-2011

Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende IV 2007-2011 Ministerie van Algemene Zaken Juni 2007 Beleidsprogramma 2007-2011 Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende IV 2007-2011 Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende

Nadere informatie

OeKU RHF YF-RB D-ENHT{N. nieuwsbrief. Oekraïne een land. op een tweesprong

OeKU RHF YF-RB D-ENHT{N. nieuwsbrief. Oekraïne een land. op een tweesprong RHF YF-RB D-ENHT{N OeKU 2006 Oekraïne een land op een tweesprong nieuwsbrief Jaarlijkse uitgave van de Stichting Oekraïne Kiev Utrecht (OeKU) ter informatie van haar relaties, sympathisanten en de begunstigers

Nadere informatie

De stad, (f)actor van ontwikkeling

De stad, (f)actor van ontwikkeling De stad, (f)actor van ontwikkeling Woord vooraf 1 Hedendaagse steden 2 Mensheid en stedelijkheid 6 Ho Chi Minh Stad 8 Kinshasa 14 Quito 26 De stad: een belangrijke ontwikkelingspartner 31 Bibliografie

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Save the Children Jaarverslag 2010 foto cover: foto save cover: the akash children / panos pictures foto: save foto: the save children the children Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter...

Nadere informatie

1 juli 2006-30 juni 2007. Jaarverslag 06-07. Plan België. www.plan-belgie.org

1 juli 2006-30 juni 2007. Jaarverslag 06-07. Plan België. www.plan-belgie.org 1 juli 2006-30 juni 2007 Jaarverslag 06-07 Plan België www.plan-belgie.org Onze visie Plan België streeft ernaar een wereld mee uit te bouwen waarin alle kinderen zich volledig kunnen ontplooien in de

Nadere informatie

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08)

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) Een nota van Guy Verhofstadt en Bart Somers een coherent project voor meer jobs Inleiding Tegen 2010 moet volgens de Lissabondoelstellingen Europa de meest competitieve

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

De kabinetten Rutte I en II

De kabinetten Rutte I en II Nieuwe leergang gemeenteraad Interview: Pieter duisenberg en Karin Straus decentralisatie: 3 5 8 langdurige zorg voorjaarscongres Jaargang in maarssen 9 9 nummer 4 4 juli 2013 Verantwoordingsdag De overheid

Nadere informatie

ampersand christendemocratie in de samenleving SPECIALE EDITIE - ONZE IDEOLOGIE

ampersand christendemocratie in de samenleving SPECIALE EDITIE - ONZE IDEOLOGIE ampersand SPECIALE EDITIE - ONZE IDEOLOGIE verantwoordelijke uitgever: Jonathan cardoen - Wetstraat 89-1040 Brussel - Fax:02/238 38 60 - email: leden@cdenv.be christendemocratie in de samenleving verbinden

Nadere informatie

Een ander Europa is mogelijk

Een ander Europa is mogelijk Een ander Europa is mogelijk Ideeën voor een nieuw Europa Willem Bos F 2,- Vooraf Na de referenda over de Europese Grondwet in Frankrijk en Nederland, op respectievelijk 29 mei en 1 juni 2005, werd door

Nadere informatie

Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE

Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE Deze brochure kwam tot stand met de steun van de Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling in

Nadere informatie

Vuile olie en Ogoni (Uit: RECHT-vaardig, menswaardig)

Vuile olie en Ogoni (Uit: RECHT-vaardig, menswaardig) Vuile olie en Ogoni (Uit: RECHT-vaardig, menswaardig) In deze workshop wordt in het eerste deel kennis gemaakt met de situatie van de Ogoni, een volk in Nigeria, dat geconfronteerd wordt met milieuproblemen

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Belangen in de wereldhandel

Belangen in de wereldhandel 1 Belangen in de wereldhandel Tineke D haese René de Schutter Wat zich in november 1999 in Seattle afspeelde, geeft treffend weer hoe de wereldhandel ervoor staat en waar het tegenwoordig op het internationale

Nadere informatie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Europa in 12 lessen door Pascal Fontaine Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie maakt deel uit van een reeks brochures waarin wordt uitgelegd wat de EU

Nadere informatie

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa Europa in de praktijk Europa en de crisis Het verhaal van een aangekondigde ramp IIRE, Ander Europa 1 Colofon Deze brochure is een gezamenlijke uitgave van het International Institute for Research and

Nadere informatie

Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID

Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID Partnerschap, daar draait het om Internationale aspecten van gemeentelijk beleid Colofon Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Inleiding 3. 5. Wij zijn Europa Onze waardengemeenschap 23 Mee met de tijd 24 Onze stem in Europa 25. Verantwoording 26

Inleiding 3. 5. Wij zijn Europa Onze waardengemeenschap 23 Mee met de tijd 24 Onze stem in Europa 25. Verantwoording 26 V O O R E E N E U R O P A D A T W E R K T 28okt ober2013 / ont wer pver ki ez i ngs pr ogr amma Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Uit de crisis Financiële sector gezond en dienstbaar maken 5 Een stabiele munt,

Nadere informatie

10 jaar Grundtvig in Nederland

10 jaar Grundtvig in Nederland 10 jaar Grundtvig in Nederland Verworvenheden en perspectieven europees platform internationaliseren in onderwijs Inhoud Colofon 2011 Europees Platform - internationaliseren in onderwijs Kennemerplein

Nadere informatie

No child is born to grow up alone

No child is born to grow up alone No child is born to grow up alone Jaarverslag 2014 SOS Kinderdorpen België Onder Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin Inhoud p.3 Voorwoord p.4 SOS Anno 2015 p.6 SOS kort samengevat p.8 Onze

Nadere informatie

Balans & Vooruitzichten 2012-2013

Balans & Vooruitzichten 2012-2013 Balans & Vooruitzichten 2012-2013 Inhoud InleIdIng door Bart De Smet 3 Voorzitter Voorwoord door PhIlIPPe Colle 6 Gedelegeerd Bestuurder algemene omgeving 8 PersoonsVerzekerIngen 22 schadeverzekeringen

Nadere informatie

VROUWEN EN EERLIJKE HANDEL

VROUWEN EN EERLIJKE HANDEL 1 VROUWEN EN EERLIJKE HANDEL 2 3 VROUWEN EN EERLIJKE HANDEL Verantwoordelijke uitgever Carl MICHIELS COÖRDINATIE Phenyx43 REDACTIE Dan AZRIA - Phenyx43 Florence NEYRINCK CONCEPT Julie RICHTER - Phenyx43

Nadere informatie

ZET MEE JE SCHOUDERS ONDER DE BZW

ZET MEE JE SCHOUDERS ONDER DE BZW ZET MEE JE SCHOUDERS ONDER DE BZW Campagnedossier FairFin December 2012 Auteurs: Stijn Suijs en Frank Vanaerschot 1. Tem het Bankwezen De financiële markten hebben ons woelige jaren bezorgd. Het bankwezen

Nadere informatie

TRADE FOR DEVELOPMENT EERLIJKE EN DUURZAME HANDEL IN OEGANDA

TRADE FOR DEVELOPMENT EERLIJKE EN DUURZAME HANDEL IN OEGANDA TRADE FOR DEVELOPMENT EERLIJKE EN DUURZAME HANDEL IN OEGANDA 1 Inhoud OEGANDA, DE PAREL VAN AFRIKA De geschiedenis van Oeganda De Oegandese economie Koffie, het zwarte goud van Oeganda EERLIJKE HANDEL

Nadere informatie

THEMATISCHE FICHE Van Bretton Woods tot Doha. het magazine van de belgische ontwikkelingssamenwerking

THEMATISCHE FICHE Van Bretton Woods tot Doha. het magazine van de belgische ontwikkelingssamenwerking het magazine van de belgische ontwikkelingssamenwerking DOSSIER: DE ZUIDKANT VAN DE ECONOMISCHE CRISIS Impact op het zuiden: kan ontwikkelingssamenwerking het verschil maken? Een scharniermoment voor duurzame

Nadere informatie

Internationale handel en landbouwbeleid: visies van vijf continenten

Internationale handel en landbouwbeleid: visies van vijf continenten h u i b s i lv i s, s i e m e n va n be r k u m, a n n e t t e n i j s, ru e r d ru be n e n t on y t e r p s t r a Internationale handel en landbouwbeleid: visies van vijf continenten (Een vijfspraak,

Nadere informatie

Europees ABC. Historiek van de Europese integratie sedert 1945. Overzicht van de instellingen van de Europese Unie. Verklarende begrippenlijst

Europees ABC. Historiek van de Europese integratie sedert 1945. Overzicht van de instellingen van de Europese Unie. Verklarende begrippenlijst Europees ABC Historiek van de Europese integratie sedert 1945 Overzicht van de instellingen van de Europese Unie Verklarende begrippenlijst Deze uitgave werd gerealiseerd door Ryckevelde vzw Copyright

Nadere informatie

Aandacht voor allochtone armoede

Aandacht voor allochtone armoede Aandacht voor allochtone armoede 1 Inhoud Inleiding...3 Aanleiding voor het project...3 Historische context...3 En de beleidscontext?...3 Maatschappelijke context...4 Een opbouwwerkproject...4 Een opbouwwerkproces

Nadere informatie

Graven om vooruit te komen

Graven om vooruit te komen Graven om vooruit te komen Een blik op de toekomst in historisch perspectief LSNed Leidingenstraat Nederland GRAVEN OM VOORUIT TE KOMEN EEN BLIK OP DE TOEKOMST IN HISTORISCH PERSPECTIEF WOORD VOORAF Veertig

Nadere informatie