Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo. infobrochure naar de derde graad Goed. en dichtbij. derde graad - aso tso

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo. infobrochure naar de derde graad Goed. en dichtbij. derde graad - aso tso"

Transcriptie

1 Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo infobrochure naar de derde graad Goed en dichtbij derde graad - aso tso keuzewegwijzer

2 Inhoud Welkom in de derde graad...3 secundair onderwijs derde graad Algemeen Secundair Onderwijs...5 Economie - Moderne talen...8 Economie - Wiskunde...10 Humane Wetenschappen...12 Latijn Moderne talen...14 Latijn Wetenschappen...16 Latijn - Wiskunde...18 Moderne talen Wetenschappen...20 Wetenschappen - Wiskunde...22 Technisch Secundair Onderwijs...24 Elektrische Installatietechnieken...26 Mechanische Vormgevingstechnieken...28 Schoonheidsverzorging...30 Boekhouden - Informatica...32 Elektriciteit - Elektronica...34 Elektromechanica...36 Industriële Wetenschappen...38 Secretariaat-Talen...40 Sociale en Technische Wetenschappen...42

3 Welkom in de derde graad Welkom in de Bovenschool van de Vrije Sint-Lambertusscholen Een weloverwogen studiekeuze. Hoe maak je die? De Vrije Sint-Lambertusscholen bieden je een brede waaier van studierichtingen aan op drie verschillende niveaus: aso, bso en tso. Deze studierichtingen worden per niveau alfabetisch voorgesteld. Je krijgt een korte beschrijving van de studierichting (Wat is belangrijk?). Er is een lessentabel (Hoeveel uren per week welk vak?) en een profiel (Welke leerling verwachten we in deze studierichting?). Ten slotte is er een verwijzing naar toekomstperspectieven(welke zijn de aansluitende studierichtingen na de derde graad. En later?). Denk goed na over je studiekeuze. Ga niet overhaast te werk. Best is dat je in overleg met je klassenleerkracht, je vakleerkrachten en je ouders deze keuze maakt. Stel deze keuze ook niet uit tot op het einde van het schooljaar. Raadpleeg het CLB indien je interesse hebt voor een studierichting die niet in het aanbod zit van onze school. Hoe leer ik? Het antwoord op deze vraag is belangrijk om tot een studiekeuze te komen die bij je past. Er zijn vier verschillende manieren om te leren. Eerste manier Je studeert graag vanuit de praktijklessen, met je handen, al doende. Bso-studierichtingen bieden de leerstof op deze manier aan. Het aantal zuiver theoretische vakken is beperkt. Je leert vaardigheden en competenties al doende. secundair onderwijs derde graad Wat neem je mee in een goede beslissing? Je interesses Je talenten Je vaardigheden en je competenties Je studiemethode en je studieijver Je behaalde cijfers Je A of B of C - attest De adviezen van de klassenraad De raad van je ouders 1 3

4 Welkom in de derde graad secundair onderwijs derde graad Tweede en derde manier In de studierichtingen van het tso kan je op een praktische en een theoretische manier leerstof verwerken; ofwel een combinatie van half theorie en half praktijk. Je leert dus met je hoofd en je handen. 2 Vierde manier Je studeert graag op een theoretische manier. In aso-studierichtingen biedt men de leerstof op deze manier aan. Je moet dus over een goed geheugen beschikken en op zoek gaan naar je eigen studiemethode om grotere hoeveelheden leerstof te verwerven. Dit neemt heel wat tijd in beslag. ofwel een heel stuk theorie aangevuld met een aantal vakken die vertrekken vanuit een concreet gegeven (ontleend aan de studierichting). 3 4 Aan de slag! Aan jou om te ontdekken welke leerstijl het best bij je past. Op welke manier je ook leert, samen met jou gaan we op zoek naar je talenten en capaciteiten om je voor te bereiden op een mooie toekomst in de maatschappij van morgen. Ieder op zijn manier! 4

5 Algemeen Secundair Onderwijs Studierichtingen Algemeen Secundair Onderwijs Je studeert graag op een theoretische manier. In aso-studierichtingen biedt men de leerstof op deze manier aan. Je moet dus over een goed geheugen beschikken en op zoek gaan naar je eigen studiemethode om grotere hoeveelheden leerstof te verwerven. Dit neemt heel wat tijd in beslag. Economie Moderne Talen Economie Wiskunde Humane Wetenschappen algemeen secundair onderwijs derde graad Latijn Moderne talen Latijn Wetenschappen Latijn Wiskunde Moderne talen Wetenschappen Wetenschappen Wiskunde 5

6 Algemeen Secundair Onderwijs algemeen secundair onderwijs derde graad Wat mag je algemeen verwachten? Studeren in het ASO is gericht op algemene vorming en die is een basis voor verdere studies in het Hoger Onderwijs. In het ASO is de theoretische verkenning van de werkelijkheid belangrijker dan het directe nut. Je hebt aandacht voor het waarom van de dingen en de historische evolutie van kennis. Je zoekt naar wetmatigheden en methodes. Je zal vaststellen dat alles met alles samenhangt en dat de opsplitsing in vakken slechts artificieel is. Het allerbelangrijkste is dat je, met de kennis die je opdoet, uitgroeit tot een jongvolwassene met een eigen creatieve en kritische houding tegenover de werkelijkheid. Om je hierbij te helpen gaan we als volgt te werk: je studeert tijdens de vakantie een minimumpakket, op het einde van de vakantie volgt een gesprek/toets om je vorderingen vast te stellen, gedurende het eerste trimester word je begeleid door je leraar om de eventuele verdere problemen aan te pakken. Informeer hiervoor tijdig bij je klassenleerkracht. Over keuzemogelijkheden en keuzemoeilijkheden Goede keuzes maken veronderstelt dat je op de hoogte bent van de studierichtingen in de derde graad, maar veronderstelt ook een behoorlijke dosis zelfkennis (Zie algemene introductie en kiezen voor de derde graad). De keuzemogelijkheden naar de derde graad zijn ruim, maar logische aansluitingen bieden de beste garantie op slagen. Overgaan naar een ASO-studierichting met achterstand voor een bepaald vak is een minder logische overgang en dus niet gemakkelijk. Indien je dit toch wilt doen, dan moet je gemotiveerd en bereid zijn om je achterstand bij te werken. Kiezen voor derde graad ASO? Ja, als je de aangeboden theoretische leerstof boeiend vindt, want dan wordt studeren prettiger, je jouw persoonlijke belangstelling terugvindt in de specifieke vakken die elke studierichting typeren, je grote leerstofgehelen zelfstandig kan verwerken, je jouw studie-inzet wilt verhogen je over aanleg en capaciteiten beschikt die overeenstemmen met de kenmerken van elke studierichting en haar specifieke eisen, je jouw persoonlijke studiemethode verder wilt ontwikkelen om je voor te bereiden op het Hoger Onderwijs. 6

7 Algemeen Secundair Onderwijs In tegenstelling tot de tweede graad zijn alle studierichtingen, behalve Humane Wetenschappen, nu tweepolig. Dit wil zeggen dat er twee domeinen zijn die je telkens grondig bestudeert. Naast de traditionele vakken kan je in alle richtingen behalve Moderne Talen - Wetenschappen en Latijn - Wetenschappen onder de noemer projectwerking gedurende twee lestijden per week op een zelfstandige, begeleide manier werken aan vakoverschrijdende projecten. Projectkeuzes gelden voor een schooljaar. In de derde graad kan je wiskunde studeren op verschillende manieren. De 3-uurs cursus waarvan statistiek een belangrijk onderdeel uitmaakt, voldoet voor alle studierichtingen in het Hoger Onderwijs die geen bijzondere voorkennis wiskunde vereisen. In de 4-uurs cursus leer je een wiskundige basisinstrumentarium ontwikkelen om reële problemen om te zetten in een wiskundetaal. In de 6-uurs cursus leer je voldoende wiskunde voor alle vormen van het Hoger Onderwijs. Dit pakket kan je nog uitbreiden met 2 lestijden (8 uur wiskunde) door te kiezen voor wiskunde als projectwerking. In het vak Wetenschappen in de richtingen zonder pool wetenschappen of wiskunde wordt de leerstof uit de vakken chemie, fysica en biologie als één vak aangeboden. En verder in het Hoger Onderwijs Na een geslaagd ASO-traject zijn hogere studies het streefdoel. Direct aan een beroepsloopbaan beginnen, is niet vanzelfsprekend. In de nieuwe structuur van het Hoger Onderwijs (BAMA) onderscheiden we twee soorten studies: een professioneel gerichte bacheloropleiding (3 jaar) aan een hogeschool en een academisch gerichte bacheloropleiding (3 jaar) met aansluitend een masteropleiding (minimum 1 jaar). Elke ASO-student kan voortstuderen in een professionele bacheloropleiding. Wie goede resultaten behaalt in het ASO kan via studies van academisch (= universitair) niveau een masterdiploma nastreven. Je start dan met een academische bacheloropleiding. Slagen in het Hoger Onderwijs is afhankelijk van heel wat factoren. Voorkennis is maar één element. Persoonlijkheid, intelligentie, interesse, doorzettingsvermogen en een goede studiemethode zijn vaak meer doorslaggevend dan de studierichting die men volgde in het Secundair Onderwijs. 7 algemeen secundair onderwijs derde graad

8 Economie - Moderne talen algemeen secundair onderwijs derde graad Deze studierichting is algemeen vormend, en economie en moderne talen vormen het hoofdbestanddeel. De euro, het bankwezen, de beursnoteringen, de aandelenmarkt, internationale handelsbetrekkingen, overal botsen we op de economische realiteit van onze moderne maatschappij. Deze studierichting brengt je in die wereld en geeft je de kans om zelfstandig een gemotiveerd standpunt in te nemen tegenover een aantal economische vraagstukken. Het talenpakket is ook een belangrijk onderdeel van deze studierichting. Als je later gaat vergaderen en rapporteren, discussiëren en onderhandelen, moet je taalvaardig zijn. En omdat de internationale handelscontacten steeds belangrijker worden, is een behoorlijke kennis van vreemde talen broodnodig in deze sector. In het vak Wetenschappen wordt de leerstof chemie, fysica en biologie als één vak aangeboden. Wiskunde speelt in deze studierichting een minder belangrijke rol. 8

9 Economie - Moderne talen Kiezen voor Economie - Moderne talen betekent dat je in de tweede graad de richting economie hebt gevolgd en je resultaten voor economie en talen goed waren. Indien je uit een andere richting komt, dan zul je je moeten toeleggen op het zelfstandig instuderen van de basisleerinhouden van het vak economie uit het derde en vierde jaar, je interesse en inzet uitgaan naar communicatie en de literaire studie van niet alleen Frans, Engels en Duits, maar ook van onze moedertaal. Verdere uitdieping van de verschillende communicatieve vaardigheden staat naast verdieping in theoretische achtergronden aan de hand van diverse teksten, je in het vak Economie niet alleen meer inzicht in de economische realiteit van onze maatschappij wilt krijgen, maar ook sociaal-ethische vragen wilt stellen bij het huidige economische bestel, je naast deze kritische houding meer wilt weten over middelen om een bedrijf gezond te houden: productie, kostenbeheersing, boekhouding, personeelsbeleid, enz. Aansluiting Hoger Onderwijs De uitwegen voor deze studierichting zijn vooral te situeren in het Hoger Professioneel Onderwijs. Goede studenten kunnen denken aan een academische (universitaire) masteropleiding. Richtingen in het Hoger Onderwijs met een wiskundige of exact-wetenschappelijke inhoud liggen niet voor de hand. algemeen secundair onderwijs derde graad Lessentabel Economie 4 Nederlands 4 Frans 4 Engels 3 Duits 3 Wiskunde 3 Wetenschappen 2 Godsdienst 2 Geschiedenis 2 Aardrijkskunde 1 Esthetica 1 Lichamelijke opvoeding 2 Projectwerking 2 9

10 Economie - Wiskunde algemeen secundair onderwijs derde graad Deze studierichting is algemeen vormend. Economie en wiskunde zijn de pijlers van deze studierichting. De euro, het bankwezen, de beursnoteringen, de aandelenmarkt, internationale handelsbetrekkingen, overal botsen we op de economische realiteit van onze moderne maatschappij. Deze studierichting brengt je in die wereld en geeft je de kans om zelfstandig een gemotiveerd standpunt in te nemen ten opzichte van een aantal economische vraagstukken. Economie is eigenlijk een zeer complex gegeven. Bij de studie ervan maakt men gebruik van modellen, tabellen, grafieken, extrapolaties, symbolen Om dieper door te dringen in economische principes kan je gebruik maken van wiskunde. Kiezen voor Economie - Wiskunde betekent dat je in de tweede graad de richting economie hebt gevolgd (bij voorkeur met 5 uur wiskunde) en je resultaten in wiskunde en economie goed waren. Indien je uit een andere richting komt, 10

11 Economie Wiskunde dan zul je je moeten toeleggen op het zelfstandig instuderen van de basisleerinhouden van het vak economie uit het derde en vierde jaar, je via het vak Economie niet alleen meer inzicht in de economische realiteit van onze maatschappij wilt krijgen, maar ook sociaal-ethische vragen wilt stellen bij ons huidig economisch bestel, je meer wilt weten over middelen om een bedrijf gezond te houden: productie, kostenbeheersing, boekhouding, personeelsbeleid, enz., je geboeid bent om de abstracte theoretische denkpatronen van de wiskunde toe te passen op concrete economische gegevens, je in de studie van wiskunde gespreid over zes lestijden heel wat strategieën gaat leren om mathematische problemen aan te pakken en een brede waaier van subdisciplines aangeboden krijgt zoals analyse, meetkunde, kansrekenen en statistiek. Aansluiting Hoger Onderwijs De uitwegen na deze studierichting zijn ruim. Er zijn weinig beperkingen Dit geldt zeker voor leerlingen met vrij goede cijfers. Als je denkt aan economische masteropleidingen waar wiskunde belangrijk is, is dit een goede voorbereiding. Lessentabel Economie 4 Nederlands 4 Frans 3 Engels 2 Duits 1 Wiskunde 6 Fysica 1 Biologie 1 Chemie 1 Godsdienst 2 Geschiedenis 2 Aardrijkskunde 1 Esthetica 1 Lichamelijke opvoeding 2 Projectwerking of project wiskunde 2 algemeen secundair onderwijs derde graad 11

12 Humane Wetenschappen algemeen secundair onderwijs derde graad Deze studierichting is algemeen vormend maar legt de klemtoon, zoals de benaming het zelf zegt, op de mens. Je bestudeert de mens als persoon in interactie met anderen en met de samenleving. Je neemt een kijkje achter de schermen van onze maatschappij en bestudeert andere culturen. De aandacht voor talen blijft ook groot. Meer dan in andere richtingen wordt gewerkt aan groepsdynamische vaardigheden en het inzicht in eigen functioneren om te komen tot een persoonlijke maar kritische en wetenschappelijk verantwoorde visie op onze leefwereld. Deze richting bereidt vooral voor op gedrags- en maatschappijwetenschappelijke studies. Kiezen voor Humane Wetenschappen betekent dat deze keuze logisch aansluit nadat je Humane Wetenschappen gestudeerd hebt in de tweede graad. Indien je uit een andere studierichting komt, zul je je moeten toeleggen op het zelfstandig instuderen van de basisleerinhouden uit de vakken gedrags- en cultuurwetenschappen uit het derde en vierde jaar, 12

13 Humane Wetenschappen je interesse hebt voor het menselijke doen en laten om dit te onderwerpen aan kritisch onderzoek vanuit verschillende invalshoeken, je wilt kennismaken met cultuurwetenschappen zoals economie, recht, media en kunst, je een uitgesproken belangstelling hebt voor wat er zich in en tussen mensen afspeelt en de verklaringsmodellen van de gedragswetenschappen (psychologie, antropologie, sociologie,..) wilt bestuderen, je nieuwsgierig bent naar de levenswijze van andere culturen en er ook respect voor opbrengt. Aansluiting Hoger Onderwijs De uitwegen situeren zich vooral in de sociale, communicatieve, psychologische en pedagogische richtingen. Goede studenten kunnen denken aan een academische of universitaire opleiding (master). Studierichtingen met wiskundige of exactwetenschappelijke inhoud zijn minder aangewezen. Lessentabel Gedragswetenschappen 3 Cultuurwetenschappen 3 Nederlands 4 Frans 4 Engels 3 Duits 1 Wiskunde 3 Wetenschappen 2 Godsdienst 2 Geschiedenis 2 Aardrijkskunde 1 Esthetica 1 Lichamelijke opvoeding 2 Projectwerking 2 algemeen secundair onderwijs derde graad 13

14 Latijn Moderne talen algemeen secundair onderwijs derde graad Deze studierichting is algemeen vormend. Latijn en moderne talen vormen het grootste pakket in deze richting. Het is een studierichting voor leerlingen met een zeer ruime culturele belangstelling. Het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden in het Frans, Engels, Duits en in onze moedertaal wordt gecombineerd met de rijkdom van de Latijnse taal, beschaving en cultuur. De studie van het dode Latijn en het actieve gebruik van moderne westerse talen dragen bij tot de ontwikkeling van abstract en logisch denken en tot zin voor analyse en nauwkeurig werken. In het vak Wetenschappen wordt de leerstof uit chemie, fysica en biologie als één vak aangeboden. Wiskunde speelt in deze richting een minder belangrijke rol. Kiezen voor Latijn-Moderne talen betekent dat dit een logische stap is vanuit de tweede graad Latijn op voorwaarde dat je interesse en goede resultaten hebt voor zowel Latijn als talen, je Latijn graag bestudeert vanuit een taalkundig, literair en cultureel aspect, je met de opgedane grammaticale kennis en basiswoordenschat uit de tweede graad in staat bent nuances in de ideeën van klassieke schrijvers over de grote levensvragen als oorlog en vrede, rechtvaardigheid, sterven te vatten en die 14

15 Latijn - Moderne talen kunt gebruiken om je eigen standpunt tegenover actuele onderwerpen te onderbouwen, je interesse hebt voor de uitgebreide antieke cultuur zoals die nog steeds zichtbaar is in ons archeologisch erfgoed, maar ook in de meest diverse vormen van onze hedendaagse cultuur, je interesse en inzet uitgaan naar communicatie en de literaire studie van niet alleen Frans, Engels en Duits, maar ook van onze moedertaal. Verdere uitdieping van de verschillende communicatieve vaardigheden staat naast verdieping in theoretische achtergronden vanuit diverse teksten. Aansluiting Hoger Onderwijs Je kunt voortstuderen in de vele studierichtingen waarin wiskunde geen belangrijke rol speelt. Vooral voor talenrichtingen, gedrags- en maatschappijwetenschappelijke richtingen is dit een goede voorbereiding (bachelor- en masteropleidingen). Lessentabel Latijn 4 Nederlands 4 Frans 4 Engels 3 Duits 3 Wiskunde 3 Wetenschappen 2 Godsdienst 2 Geschiedenis 2 Aardrijkskunde 1 Esthetica 1 Lichamelijke opvoeding 2 Projectwerking 2 algemeen secundair onderwijs derde graad 15

16 Latijn Wetenschappen algemeen secundair onderwijs derde graad Deze studierichting is algemeen vormend en biedt de mogelijkheid Latijn te combineren met wetenschappen. Wiskunde studeer je ter ondersteuning van de wetenschapsvakken. De leerlingen in deze studierichting vergroten hun kennis van de Latijnse taal, beschaving en cultuur. De studie van deze oude taal draagt bij tot het verder verwerven van competenties in het abstract en logisch denken enerzijds, analytisch en synthetisch denken anderzijds. Daarnaast zijn deze leerlingen ook geboeid door de exact-positieve benadering van de wetenschapsvakken biologie, chemie en fysica. Kiezen voor Latijn-Moderne talen betekent dat dit een logische stap is vanuit de tweede graad Latijn op voorwaarde dat je goede resultaten hebt voor zowel Latijn als de wetenschappelijke vakken, je met de opgedane kennis van grammatica en woordenschat in staat bent de nuances in de ideeën van de schrijvers over grote levensvragen als oorlog en vrede, goed en kwaad te vatten en die kunt gebruiken om je eigen standpunt in te nemen tegenover actuele onderwerpen, 16

17 Latijn - Wetenschappen je interesse voor de uitgebreide antieke cultuur kan tonen zowel in ons archeologisch erfgoed, als in de moderne transformaties zoals die zichtbaar zijn in hedendaagse kunst-en cultuurvormen, je een uitgesproken belangstelling hebt voor wetenschappen en de specifiek wetenschappelijke onderzoeksmethodes, dat je graag nauwgezet empirisch feitenmateriaal wilt verzamelen, analyseren en verwerken. je bereid bent om wiskunde te leren gebruiken als een taal om wetenschappelijke modellen te beschrijven, je geen projectwerking hebt in deze studierichting Aansluiting in het hoger onderwijs De uitwegen na deze studierichting zijn ruim zowel op het hoger professioneel als het academisch onderwijs. Er zijn weinig beperkingen behalve die richtingen die een zware wiskundige voorkennis vereisen. Lessentabel Latijn 4 Nederlands 4 Frans 3 Engels 2 Duits 1 Wiskunde 4 Fysica 2/3 Biologie 2 Chemie 2 Aardrijkskunde 2/1 Godsdienst 2 Geschiedenis 2 Esthetica 1 Lichamelijke opvoeding 2 algemeen secundair onderwijs derde graad 17

18 Latijn - Wiskunde algemeen secundair onderwijs derde graad Deze studierichting is algemeen vormend, maar legt de klemtoon op de vakken Latijn en wiskunde. De combinatie van Latijn, moderne talen, wetenschappen en wiskunde geeft je een zeer evenwichtige vorming. Deze brede waaier zorgt voor een sterk studieaanbod dat alle mogelijkheden open laat voor je verdere studies. Deze richting stelt hoge eisen aan je geheugen en je doorzettingsvermogen om de vroeger opgedane kennis voortdurend te onderhouden. Deze studierichting is een goede voorbereiding op alle opleidingen in het Hoger Onderwijs. Kiezen voor Latijn - Wiskunde betekent dat dit een logische stap is vanuit de tweede graad Latijn op voorwaarde dat je interesse en goede resultaten hebt voor zowel Latijn als wiskunde, je Latijn graag bestudeert vanuit een taalkundig, literair en cultureel aspect, je met de opgedane grammaticale kennis en basiswoordenschat uit de tweede graad in staat bent nuances in de ideeën van klassieke schrijvers over de grote levensvragen als oorlog en vrede, rechtvaardigheid, sterven te vatten en die kunt gebruiken om je eigen standpunt tegenover actuele onderwerpen te onderbouwen, je interesse hebt voor de uitgebreide antieke cultuur zoals die nog steeds zichtbaar is in ons archeologisch erfgoed, maar evenzeer in de meest diverse vormen van onze hedendaagse cultuur, je in de studie van wiskunde gespreid over zes lestijden heel wat strategieën 18

19 Latijn - Wiskunde gaat leren om mathematische problemen aan te pakken en een brede waaier van subdisciplines aangeboden krijgt zoals analyse, meetkunde, kansrekenen en statistiek, het verwerven van theoretische inzichten voor je erg belangrijk is; je bent je ervan bewust dat je uiteindelijke studieen beroepskeuze veraf kunnen liggen van wat je nu studeert. Aansluiting Hoger Onderwijs De uitwegen na deze studierichting zijn zeer ruim. De meeste leerlingen kiezen een universitaire studierichting (masteropleiding). Er zijn weinig beperkingen. Dit geldt zeker voor leerlingen met vrij goede cijfers. Lessentabel Latijn 4 Nederlands 4 Frans 3 Engels 2 Duits 1 Wiskunde 6 Fysica 1 Biologie 1 Chemie 1 Godsdienst 2 Geschiedenis 2 Aardrijkskunde 1 Esthetica 1 Lichamelijke opvoeding 2 Projectwerking of project wiskunde 2 algemeen secundair onderwijs derde graad 19

20 Moderne talen Wetenschappen algemeen secundair onderwijs derde graad Deze studierichting biedt de mogelijkheid talen te combineren met wetenschappen. Wiskunde studeer je ter ondersteuning van de wetenschapsvakken. De leerlingen in deze studierichting zijn taalvaardig en geïnteresseerd in de literaire en culturele achtergrond van de talen Nederlands, Frans, Engels en Duits. Daarnaast zijn ze ook geboeid door de exactpositieve benadering van de wetenschapsvakken biologie, chemie en fysica. Kiezen voor Talen -Wetenschappen betekent dat... deze richting logisch aansluit bij Wetenschappen mits goede cijfers voor wetenschappen en talen, je een uitgesproken belangstelling hebt voor wetenschapsvakken en de specifiek wetenschappelijke onderzoeksmethodes. Je verzamelt graag nauwgezet empirisch feitenmateriaal op de meest diverse manieren en je wilt de nodige tijd besteden aan de analyse en de verwerking ervan, je interesse en inzet moeten uitgaan naar communicatie en verdieping van de literaire studies van onze moedertaal en de moderne vreemde talen. Verdere uitdieping van de verschillende communicatieve vaardigheden staat naast verdieping in de theoretische achtergronden, je bereid bent om wiskunde te leren gebruiken als een taal om wetenschappelijke modellen te beschrijven, 20

21 Moderne talen Wetenschappen je kunt aansluiten vanuit Latijn of economie op voorwaarde dat je interesse en aanleg hebt voor deze twee deeldomeinen ( talen en wetenschappen), dat je geen projectwerking hebt in deze studierichting. Aansluiting in het hoger onderwijs Deze studierichting is een goede voorbereiding op universitair onderwijs en het niet-universitair hoger onderwijs in allerlei vormen. Er zijn weinig beperkingen behalve die studierichtingen die een zware wiskundige voorkennis vereisen. Lessentabel Nederlands 4 Frans 4 Engels 3 Duits 3 Wiskunde 4 Fysica 2/3 Biologie 2 Chemie 2 Godsdienst 2 Geschiedenis 2 Aardrijkskunde 2/1 Esthetica 1 Lichamelijke opvoeding 2 algemeen secundair onderwijs derde graad 21

22 Wetenschappen - Wiskunde algemeen secundair onderwijs derde graad Deze studie is algemeen vormend en legt het accent op wetenschappen en wiskunde. Door de combinatie van deze twee vakken is deze studierichting bedoeld voor leerlingen met een grote interesse voor exacte of positieve wetenschappen en met een behoorlijk inzicht in de abstracte wereld van de wiskunde. Kiezen voor Wetenschappen - Wiskunde betekent dat... je in de tweede graad best Wetenschappen hebt gestudeerd, je toch kunt aansluiten vanuit Latijn of Economie ( met 5 uur wiskunde) op voorwaarde dat je een grote interesse en goede cijfers hebt voor wetenschappen en wiskunde, je deze studierichting ook kan aanvatten vanuit Industriële Wetenschappen, je een uitgesproken belangstelling hebt voor wetenschapsvakken en de specifiek wetenschappelijke onderzoeksmethodes. Je verzamelt graag en nauwgezet empirisch feitenmateriaal op de meest diverse manieren en je wilt de nodige tijd besteden aan de analyse en de verwerking ervan, je graag wiskunde studeert en deze kennis gebruikt in de verwerking van waarnemingen en labogegevens, je in de studie van wiskunde gespreid over zes lestijden heel wat strategieën wilt leren om mathematische 22

23 Wetenschappen - Wiskunde problemen aan te pakken. Je krijgt een brede waaier van subdisciplines aangeboden zoals analyse, meetkunde, kansrekenen en statistiek. Aansluiting Hoger Onderwijs De uitwegen na deze studierichting zijn ruim. Er zijn weinig beperkingen Dit geldt zeker voor leerlingen met vrij goede resultaten. Deze studierichting is een goede voorbereiding op exact-wetenschappelijke opleidingen in het hoger onderwijs. Lessentabel Fysica 2/3 Biologie 2 Chemie 2 Wiskunde 6 Nederlands 4 Frans 3 Engels 2 Duits 1 Godsdienst 2 Geschiedenis 2 Aardrijkskunde 2/1 Esthetica 1 Lichamelijke opvoeding 2 Projectwerking of project wiskunde 2 algemeen secundair onderwijs derde graad 23

24

25 Technisch Secundair Onderwijs technisch secundair onderwijs derde graad Studierichtingen Technisch Secundair Onderwijs In de studierichtingen van het tso kan je op een praktische en een theoretische manier leerstof verwerken; ofwel een combinatie van half theorie en half praktijk. Je leert dus met je hoofd en je handen. Elektrische installatietechnieken Mechanische vormgevingstechnieken Schoonheidsverzorging 25

26 Elektrische Installatietechnieken technisch secundair onderwijs derde graad In deze studierichting leer je huishoudelijke en industriële elektrische installaties ontwerpen en uitvoeren. In de derde graad Elektrische Installatietechnieken komen vooral industriële installaties aan bod. De studierichting leidt op tot gekwalificeerd elektricien. Iets voor jou? Je wilt zowel op een theoretische als op een praktische manier kennismaken met de vele toepassingen van de elektriciteit. In de technische vakken werk je vanuit een hoofdproject (industrieel complex) aan verschillende deelprojecten waarin het grootste deel van de leerstof verwerkt is. De klemtoon ligt op het herkennen, toelichten en verwerken van de ontwerpaspecten, om zo te komen tot de praktische realisaties. In een GIP- opdracht krijg je de kans om te tonen dat je de opgedane kennis ook kunt toepassen. Stages in de bedrijfswereld geven je een duidelijk beeld van het arbeidsleven. In het zesde jaar kun je het attest VCAveiligheid behalen. 26

27 Elektrische Installatietechnieken Belangrijk in deze studierichting: Je tekent elektrische schema s met een aangepaste software. Je stelt ecologisch verantwoorde oplossingen voor, dimensioneert en installeert ze. Je ontwerpt zelf huishoudelijke, industriële en tertiaire installaties volgens gangbare voorschriften, rekening houdend met de nieuwste technologische ontwikkeling. Je voert zelfstandig de installatie van moderne huishoudelijke installaties uit en kan een klein team aansturen. Je voert kostprijsbewuste herstellingen en onderhoud uit aan elektrische installaties. Je raakt vertrouwd met schakeltechnische problemen en moderne oplossingsmethoden (elektro-pneumatica, microprocessoren en PLC). Je loopt stage als onderhoudstechnicus in een middelgroot bedrijf. Lessentabel Realisaties elektriciteit 6 Projectwerk 6 Automatisering 3 Elektriciteit en labo 6 Wiskunde 2 Nederlands 2 Frans 2 Engels 1 Godsdienst 2 Aardrijkskunde 1 Geschiedenis 1 Lichamelijke opvoeding 2 technisch secundair onderwijs derde graad En later Je kunt worden tewerkgesteld als technicus, werfverantwoordelijke, als bediende op een technische dienst of als verkoper in de elektriciteitssector. Een vestiging als zelfstandige behoort eveneens tot de mogelijkheden. Voortstuderen in een Se-n-Se (secundair na secundair - o.a. stuur- en bewakingstechnieken) is zeker mogelijk. Voor echte doorduwers kan een bacheloropleiding. 27

28 Mechanische Vormgevingstechnieken technisch secundair onderwijs derde graad Deze opleiding met negen uur vormgevingspraktijk en bedrijfsstage is een goede voorbereiding op een technisch uitvoerend beroep, zoals CNC-machinebedienaar, machinemonteerder en onderhoudsmecanicien. Iets voor jou? Deze richting sluit aan op de tweede graad mechanische technieken. Wil je vanuit een meer theoretische richting (zoals Elektromechanica) de overstap maken, dan zul je een extra inspanning moeten doen voor realisaties mechanica en ontwikkeling. Tijdens de lessen Ontwikkeling leer je met behulp van een CAD-programma (Inventor) schetsen en technische tekeningen maken. Bij Organisatie leer je werkanalyses maken en werkmethodes opstellen. Naast het werken met conventionele machines leer je in de lessen Realisatie mechanica vooral CNC-verspaningsmachines programmeren, instellen en bedienen. Daarnaast leer je er methodisch (de) monteren, meten en rapporteren. 28

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET www.sintmichiel.be www.sintmichiel.be INFOBROCHURE 2015 LATIJN SOCIALE ECONOMIE BOVENBOUW 2 DE EN 3 DE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS ONZE SCHOOL Het studieaanbod in Bovenbouw Sint-Michiel

Nadere informatie

Infobrochure. wegwijs in onze school. vernieuwen om te verbeteren

Infobrochure. wegwijs in onze school. vernieuwen om te verbeteren vernieuwen om te verbeteren editie 2015-2016 Infobrochure wegwijs in onze school Brede middenschool / aso / tso / bso / Se-n-Se Secundair onderwijs Sint-Jozef Sint-Pieter Blankenberge Weststraat 86 tel.

Nadere informatie

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw Handel Informatiebrochure Unieke groeikansen voor unieke mensen Broederschool Handel St-Niklaas Nieuw -Traject Sport (1ste graad) - Logistics (Specialisatiejaar) 1 Hallo! Ben je na het zesde leerjaar

Nadere informatie

Inleiding. Waar ben jij naar op zoek?

Inleiding. Waar ben jij naar op zoek? Inleiding Waar ben jij naar op zoek? De meeste vragen kan je tegenwoordig beantwoorden met behulp van een zoekmachine, maar hoe ontdek je eigenlijk wie je zelf bent? In de tweede graad gaan we samen op

Nadere informatie

PS SB. Inhoud. Van harte welkom, met jouw talent vind je in onze school ruimte voor creativiteit, zelfontplooiing en ondernemingszin.

PS SB. Inhoud. Van harte welkom, met jouw talent vind je in onze school ruimte voor creativiteit, zelfontplooiing en ondernemingszin. PS SB Inhoud Waarom kies ik PSSB 5 Even voorstellen 7 Dit mag je ook weten 8 Onze afdelingen onder de loep genomen 10 Eerste jaar 11 Tweede jaar 12 Handel 14 Mechanische vormgevingstechnieken 16 Lassen

Nadere informatie

CAMPUS Mercurius Lommel. informatiebrochure

CAMPUS Mercurius Lommel. informatiebrochure CAMPUS Mercurius Lommel informatiebrochure CAMPUS Mercurius Lommel informatie & inschrijvingen Mudakkers 25 3920 Lommel Tel: 011 54 41 94 Fax: 011 54 65 11 e-mail GO! Middenschool: ms.lommel@g-o.be e-mail

Nadere informatie

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur Economie Toegepaste economie Handelsingenieur 0 9 7 8 9 0 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste jaar Studieondersteuning Gewikt

Nadere informatie

Handelswetenschappen. Derde graad. Economie moderne talen Economie wiskunde. Secretariaat-talen

Handelswetenschappen. Derde graad. Economie moderne talen Economie wiskunde. Secretariaat-talen Handelswetenschappen Derde graad Economie moderne talen Economie wiskunde Handel Secretariaat-talen Specialisatiejaar: administratie en gegevensbeheer Winkelbeheer en etalage Studieaanbod derde graad 1

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

2014/2015. academiejaar. Studeren combineren. Opleidingen hoger beroepsonderwijs (Specifieke) Lerarenopleiding Flextrajecten voor bacheloropleidingen

2014/2015. academiejaar. Studeren combineren. Opleidingen hoger beroepsonderwijs (Specifieke) Lerarenopleiding Flextrajecten voor bacheloropleidingen academiejaar Studeren combineren Opleidingen hoger beroepsonderwijs (Specifieke) Lerarenopleiding Flextrajecten voor bacheloropleidingen Welkom Welkom Overdag werken, s avonds voor je gezin zorgen en tussendoor

Nadere informatie

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd 2014 3 Intro 5 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 9 Opbouw 13 Internationalisering 15 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning 32 Gewikt en gewogen 34

Nadere informatie

Sint-Jozefsinstituut- College Torhout. We maken samen je toekomstdroom waar

Sint-Jozefsinstituut- College Torhout. We maken samen je toekomstdroom waar Sint-Jozefsinstituut- College Torhout We maken samen je toekomstdroom waar Het Sint-Jozefsinstituut-College maakt deel uit van de Scholengroep Sint-Rembert en van de Scholengemeenschap Houtland WELKOM

Nadere informatie

Schoolbrochure 2015-2016 1

Schoolbrochure 2015-2016 1 Schooljaar 2015-2016 Schoolbrochure Schoolbrochure 2015-2016 1 Schoolbrochure Pegasus EERSTE GRAAD 8-12 TWEEDE GRAAD 13-17 DERDE GRAAD 18-23 Studieaanbod STUDIEAANBOD 6-7 ALGEMEEN 3-5 algemeen Schoolbrochure

Nadere informatie

Henleykaai 83 9000 GENT. tel. 09 267 12 10 fax 09 267 12 11 e-mail: info@phtigent.be website: www.phtigent.be

Henleykaai 83 9000 GENT. tel. 09 267 12 10 fax 09 267 12 11 e-mail: info@phtigent.be website: www.phtigent.be Provinciaal Handels- en Taalinstituut Henleykaai 83 9000 GENT tel. 09 267 12 10 fax 09 267 12 11 e-mail: info@phtigent.be website: www.phtigent.be studiegebied Handel Inhoudstafel 2 de graad Handel tso...

Nadere informatie

Word de beste versie van jezelf. Infobrochure 2014-2015

Word de beste versie van jezelf. Infobrochure 2014-2015 Word de beste versie van jezelf Infobrochure 2014-2015 PROFICIAT. Dat je deze brochure leest, vertelt veel over jou. Het betekent dat je verder wilt studeren. Dat je nadenkt over je toekomst. Maar ook

Nadere informatie

Met de S van Specialisatiejaar

Met de S van Specialisatiejaar Met de S van Specialisatiejaar Infobrochure derde graad - specialisatiejaar Kantooradministratie en Gegevensbeheer (BSO) Organisatie-Assistentie (BSO) Winkelbeheer en Etalage (BSO) Veiligheidsberoepen

Nadere informatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie Toegepaste taalkunde Vertalen - tolken - meertalige communicatie 2013 3 Intro 4 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 7 Opbouw 14 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning

Nadere informatie

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO Vakken in de bovenbouw Wolfert Lyceum HAVO 2014 Inhoudsopgave Aardrijkskunde... 3 Biologie... 4 CKV... 5 Duits... 6 Economie... 7 Engels... 8 Frans... 9 Geschiedenis... 10 Kunst - Algemeen... 11 Kunst

Nadere informatie

Studeren aan Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen. Een sterke partner, een sterk diploma. www.howest.be. Brugge / Kortrijk

Studeren aan Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen. Een sterke partner, een sterk diploma. www.howest.be. Brugge / Kortrijk Studeren aan Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen Een sterke partner, een sterk diploma Brugge / Kortrijk www.howest.be 1 Howest in een notendop Welkom in Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen Howest,

Nadere informatie

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso)

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso) (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen Derde graad Techniek-wetenschappen Studierichting Techniek-wetenschappen de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Logisch denken Laboratoriumwerk

Nadere informatie

2012-2013. hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica. moderne vreemde talen. Nederlands voor anderstaligen

2012-2013. hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica. moderne vreemde talen. Nederlands voor anderstaligen 2012-2013 hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica tweedekansonderwijs boekhoudkundige bediende lasser meertalig polyvalent bediende multimediaoperator secretariaatsmedewerker

Nadere informatie

PROFESSIONELE BACHELOR: BOUW ELEKTROMECHANICA ELEKTRONICA-ICT TOEGEPASTE INFORMATICA DEPARTEMENT N-TECHNOLOGIE WWW.XIOS.BE.

PROFESSIONELE BACHELOR: BOUW ELEKTROMECHANICA ELEKTRONICA-ICT TOEGEPASTE INFORMATICA DEPARTEMENT N-TECHNOLOGIE WWW.XIOS.BE. PROFESSIONELE BACHELOR: BOUW ELEKTROMECHANICA ELEKTRONICA-ICT TOEGEPASTE INFORMATICA DEPARTEMENT N-TECHNOLOGIE WWW.XIOS.BE Xchange Xperience 1 2 xios hogeschool limburg Beste student(e) Bedankt voor je

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

College Essen. Rouwmoer 7 2910 Essen Tel. 03 667 20 51 www.collegeessen.be

College Essen. Rouwmoer 7 2910 Essen Tel. 03 667 20 51 www.collegeessen.be College Essen Studeren kan je in het groen goed doen College Essen Rouwmoer 7 2910 Essen Tel. 03 667 20 51 www.collegeessen.be De stap van de basisschool naar het secundair onderwijs is voor elke leerling

Nadere informatie

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN Inhoudsopgave Voorwoord 3 Nederlands 4 Engels 5 Frans 7 Duits 7 Cultureel kunstzinnige vorming 8 Lichamelijke opvoeding 9 Godsdienst/levensbeschouwing

Nadere informatie

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Onderbouw-VO Noordzeelaan 24A 8017 JW Zwolle T 038 42 54 750 F 038 42 54 760 Postbus 266 8000 AG Zwolle E info@onderbouw-vo.nl

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

Voorsprong 2015 opleidingsaanbod

Voorsprong 2015 opleidingsaanbod Voorsprong 2015 opleidingsaanbod Gezondheidszorg Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Industriële Wetenschappen en Technologie Onderwijs Sint Lucas Antwerpen (Audiovisuele en Beeldende Kunsten) Sociaal-Agogisch

Nadere informatie

LEERPLAN. Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen. (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week)

LEERPLAN. Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen. (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week) LEERPLAN Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week) Beroeps Secundair Onderwijs Derde graad ingediend door: Federatie van R. Steinerscholen in

Nadere informatie

Studie Keuze Informatie Avonden (SKIA) Gids voor studie en opleiding na HAVO en VWO 2013-2014

Studie Keuze Informatie Avonden (SKIA) Gids voor studie en opleiding na HAVO en VWO 2013-2014 Informatiegids Haarlem Studie Keuze Informatie Avonden (SKIA) Gids voor studie en opleiding na HAVO en VWO 2013-2014 Een uitgave van Aob Compaz in opdracht van de kringen van schoondecanen in Kennemerland

Nadere informatie