Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo. infobrochure naar de derde graad Goed. en dichtbij. derde graad - aso tso

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo. infobrochure naar de derde graad Goed. en dichtbij. derde graad - aso tso"

Transcriptie

1 Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo infobrochure naar de derde graad Goed en dichtbij derde graad - aso tso keuzewegwijzer

2 Inhoud Welkom in de derde graad...3 secundair onderwijs derde graad Algemeen Secundair Onderwijs...5 Economie - Moderne talen...8 Economie - Wiskunde...10 Humane Wetenschappen...12 Latijn Moderne talen...14 Latijn Wetenschappen...16 Latijn - Wiskunde...18 Moderne talen Wetenschappen...20 Wetenschappen - Wiskunde...22 Technisch Secundair Onderwijs...24 Elektrische Installatietechnieken...26 Mechanische Vormgevingstechnieken...28 Schoonheidsverzorging...30 Boekhouden - Informatica...32 Elektriciteit - Elektronica...34 Elektromechanica...36 Industriële Wetenschappen...38 Secretariaat-Talen...40 Sociale en Technische Wetenschappen...42

3 Welkom in de derde graad Welkom in de Bovenschool van de Vrije Sint-Lambertusscholen Een weloverwogen studiekeuze. Hoe maak je die? De Vrije Sint-Lambertusscholen bieden je een brede waaier van studierichtingen aan op drie verschillende niveaus: aso, bso en tso. Deze studierichtingen worden per niveau alfabetisch voorgesteld. Je krijgt een korte beschrijving van de studierichting (Wat is belangrijk?). Er is een lessentabel (Hoeveel uren per week welk vak?) en een profiel (Welke leerling verwachten we in deze studierichting?). Ten slotte is er een verwijzing naar toekomstperspectieven(welke zijn de aansluitende studierichtingen na de derde graad. En later?). Denk goed na over je studiekeuze. Ga niet overhaast te werk. Best is dat je in overleg met je klassenleerkracht, je vakleerkrachten en je ouders deze keuze maakt. Stel deze keuze ook niet uit tot op het einde van het schooljaar. Raadpleeg het CLB indien je interesse hebt voor een studierichting die niet in het aanbod zit van onze school. Hoe leer ik? Het antwoord op deze vraag is belangrijk om tot een studiekeuze te komen die bij je past. Er zijn vier verschillende manieren om te leren. Eerste manier Je studeert graag vanuit de praktijklessen, met je handen, al doende. Bso-studierichtingen bieden de leerstof op deze manier aan. Het aantal zuiver theoretische vakken is beperkt. Je leert vaardigheden en competenties al doende. secundair onderwijs derde graad Wat neem je mee in een goede beslissing? Je interesses Je talenten Je vaardigheden en je competenties Je studiemethode en je studieijver Je behaalde cijfers Je A of B of C - attest De adviezen van de klassenraad De raad van je ouders 1 3

4 Welkom in de derde graad secundair onderwijs derde graad Tweede en derde manier In de studierichtingen van het tso kan je op een praktische en een theoretische manier leerstof verwerken; ofwel een combinatie van half theorie en half praktijk. Je leert dus met je hoofd en je handen. 2 Vierde manier Je studeert graag op een theoretische manier. In aso-studierichtingen biedt men de leerstof op deze manier aan. Je moet dus over een goed geheugen beschikken en op zoek gaan naar je eigen studiemethode om grotere hoeveelheden leerstof te verwerven. Dit neemt heel wat tijd in beslag. ofwel een heel stuk theorie aangevuld met een aantal vakken die vertrekken vanuit een concreet gegeven (ontleend aan de studierichting). 3 4 Aan de slag! Aan jou om te ontdekken welke leerstijl het best bij je past. Op welke manier je ook leert, samen met jou gaan we op zoek naar je talenten en capaciteiten om je voor te bereiden op een mooie toekomst in de maatschappij van morgen. Ieder op zijn manier! 4

5 Algemeen Secundair Onderwijs Studierichtingen Algemeen Secundair Onderwijs Je studeert graag op een theoretische manier. In aso-studierichtingen biedt men de leerstof op deze manier aan. Je moet dus over een goed geheugen beschikken en op zoek gaan naar je eigen studiemethode om grotere hoeveelheden leerstof te verwerven. Dit neemt heel wat tijd in beslag. Economie Moderne Talen Economie Wiskunde Humane Wetenschappen algemeen secundair onderwijs derde graad Latijn Moderne talen Latijn Wetenschappen Latijn Wiskunde Moderne talen Wetenschappen Wetenschappen Wiskunde 5

6 Algemeen Secundair Onderwijs algemeen secundair onderwijs derde graad Wat mag je algemeen verwachten? Studeren in het ASO is gericht op algemene vorming en die is een basis voor verdere studies in het Hoger Onderwijs. In het ASO is de theoretische verkenning van de werkelijkheid belangrijker dan het directe nut. Je hebt aandacht voor het waarom van de dingen en de historische evolutie van kennis. Je zoekt naar wetmatigheden en methodes. Je zal vaststellen dat alles met alles samenhangt en dat de opsplitsing in vakken slechts artificieel is. Het allerbelangrijkste is dat je, met de kennis die je opdoet, uitgroeit tot een jongvolwassene met een eigen creatieve en kritische houding tegenover de werkelijkheid. Om je hierbij te helpen gaan we als volgt te werk: je studeert tijdens de vakantie een minimumpakket, op het einde van de vakantie volgt een gesprek/toets om je vorderingen vast te stellen, gedurende het eerste trimester word je begeleid door je leraar om de eventuele verdere problemen aan te pakken. Informeer hiervoor tijdig bij je klassenleerkracht. Over keuzemogelijkheden en keuzemoeilijkheden Goede keuzes maken veronderstelt dat je op de hoogte bent van de studierichtingen in de derde graad, maar veronderstelt ook een behoorlijke dosis zelfkennis (Zie algemene introductie en kiezen voor de derde graad). De keuzemogelijkheden naar de derde graad zijn ruim, maar logische aansluitingen bieden de beste garantie op slagen. Overgaan naar een ASO-studierichting met achterstand voor een bepaald vak is een minder logische overgang en dus niet gemakkelijk. Indien je dit toch wilt doen, dan moet je gemotiveerd en bereid zijn om je achterstand bij te werken. Kiezen voor derde graad ASO? Ja, als je de aangeboden theoretische leerstof boeiend vindt, want dan wordt studeren prettiger, je jouw persoonlijke belangstelling terugvindt in de specifieke vakken die elke studierichting typeren, je grote leerstofgehelen zelfstandig kan verwerken, je jouw studie-inzet wilt verhogen je over aanleg en capaciteiten beschikt die overeenstemmen met de kenmerken van elke studierichting en haar specifieke eisen, je jouw persoonlijke studiemethode verder wilt ontwikkelen om je voor te bereiden op het Hoger Onderwijs. 6

7 Algemeen Secundair Onderwijs In tegenstelling tot de tweede graad zijn alle studierichtingen, behalve Humane Wetenschappen, nu tweepolig. Dit wil zeggen dat er twee domeinen zijn die je telkens grondig bestudeert. Naast de traditionele vakken kan je in alle richtingen behalve Moderne Talen - Wetenschappen en Latijn - Wetenschappen onder de noemer projectwerking gedurende twee lestijden per week op een zelfstandige, begeleide manier werken aan vakoverschrijdende projecten. Projectkeuzes gelden voor een schooljaar. In de derde graad kan je wiskunde studeren op verschillende manieren. De 3-uurs cursus waarvan statistiek een belangrijk onderdeel uitmaakt, voldoet voor alle studierichtingen in het Hoger Onderwijs die geen bijzondere voorkennis wiskunde vereisen. In de 4-uurs cursus leer je een wiskundige basisinstrumentarium ontwikkelen om reële problemen om te zetten in een wiskundetaal. In de 6-uurs cursus leer je voldoende wiskunde voor alle vormen van het Hoger Onderwijs. Dit pakket kan je nog uitbreiden met 2 lestijden (8 uur wiskunde) door te kiezen voor wiskunde als projectwerking. In het vak Wetenschappen in de richtingen zonder pool wetenschappen of wiskunde wordt de leerstof uit de vakken chemie, fysica en biologie als één vak aangeboden. En verder in het Hoger Onderwijs Na een geslaagd ASO-traject zijn hogere studies het streefdoel. Direct aan een beroepsloopbaan beginnen, is niet vanzelfsprekend. In de nieuwe structuur van het Hoger Onderwijs (BAMA) onderscheiden we twee soorten studies: een professioneel gerichte bacheloropleiding (3 jaar) aan een hogeschool en een academisch gerichte bacheloropleiding (3 jaar) met aansluitend een masteropleiding (minimum 1 jaar). Elke ASO-student kan voortstuderen in een professionele bacheloropleiding. Wie goede resultaten behaalt in het ASO kan via studies van academisch (= universitair) niveau een masterdiploma nastreven. Je start dan met een academische bacheloropleiding. Slagen in het Hoger Onderwijs is afhankelijk van heel wat factoren. Voorkennis is maar één element. Persoonlijkheid, intelligentie, interesse, doorzettingsvermogen en een goede studiemethode zijn vaak meer doorslaggevend dan de studierichting die men volgde in het Secundair Onderwijs. 7 algemeen secundair onderwijs derde graad

8 Economie - Moderne talen algemeen secundair onderwijs derde graad Deze studierichting is algemeen vormend, en economie en moderne talen vormen het hoofdbestanddeel. De euro, het bankwezen, de beursnoteringen, de aandelenmarkt, internationale handelsbetrekkingen, overal botsen we op de economische realiteit van onze moderne maatschappij. Deze studierichting brengt je in die wereld en geeft je de kans om zelfstandig een gemotiveerd standpunt in te nemen tegenover een aantal economische vraagstukken. Het talenpakket is ook een belangrijk onderdeel van deze studierichting. Als je later gaat vergaderen en rapporteren, discussiëren en onderhandelen, moet je taalvaardig zijn. En omdat de internationale handelscontacten steeds belangrijker worden, is een behoorlijke kennis van vreemde talen broodnodig in deze sector. In het vak Wetenschappen wordt de leerstof chemie, fysica en biologie als één vak aangeboden. Wiskunde speelt in deze studierichting een minder belangrijke rol. 8

9 Economie - Moderne talen Kiezen voor Economie - Moderne talen betekent dat je in de tweede graad de richting economie hebt gevolgd en je resultaten voor economie en talen goed waren. Indien je uit een andere richting komt, dan zul je je moeten toeleggen op het zelfstandig instuderen van de basisleerinhouden van het vak economie uit het derde en vierde jaar, je interesse en inzet uitgaan naar communicatie en de literaire studie van niet alleen Frans, Engels en Duits, maar ook van onze moedertaal. Verdere uitdieping van de verschillende communicatieve vaardigheden staat naast verdieping in theoretische achtergronden aan de hand van diverse teksten, je in het vak Economie niet alleen meer inzicht in de economische realiteit van onze maatschappij wilt krijgen, maar ook sociaal-ethische vragen wilt stellen bij het huidige economische bestel, je naast deze kritische houding meer wilt weten over middelen om een bedrijf gezond te houden: productie, kostenbeheersing, boekhouding, personeelsbeleid, enz. Aansluiting Hoger Onderwijs De uitwegen voor deze studierichting zijn vooral te situeren in het Hoger Professioneel Onderwijs. Goede studenten kunnen denken aan een academische (universitaire) masteropleiding. Richtingen in het Hoger Onderwijs met een wiskundige of exact-wetenschappelijke inhoud liggen niet voor de hand. algemeen secundair onderwijs derde graad Lessentabel Economie 4 Nederlands 4 Frans 4 Engels 3 Duits 3 Wiskunde 3 Wetenschappen 2 Godsdienst 2 Geschiedenis 2 Aardrijkskunde 1 Esthetica 1 Lichamelijke opvoeding 2 Projectwerking 2 9

10 Economie - Wiskunde algemeen secundair onderwijs derde graad Deze studierichting is algemeen vormend. Economie en wiskunde zijn de pijlers van deze studierichting. De euro, het bankwezen, de beursnoteringen, de aandelenmarkt, internationale handelsbetrekkingen, overal botsen we op de economische realiteit van onze moderne maatschappij. Deze studierichting brengt je in die wereld en geeft je de kans om zelfstandig een gemotiveerd standpunt in te nemen ten opzichte van een aantal economische vraagstukken. Economie is eigenlijk een zeer complex gegeven. Bij de studie ervan maakt men gebruik van modellen, tabellen, grafieken, extrapolaties, symbolen Om dieper door te dringen in economische principes kan je gebruik maken van wiskunde. Kiezen voor Economie - Wiskunde betekent dat je in de tweede graad de richting economie hebt gevolgd (bij voorkeur met 5 uur wiskunde) en je resultaten in wiskunde en economie goed waren. Indien je uit een andere richting komt, 10

11 Economie Wiskunde dan zul je je moeten toeleggen op het zelfstandig instuderen van de basisleerinhouden van het vak economie uit het derde en vierde jaar, je via het vak Economie niet alleen meer inzicht in de economische realiteit van onze maatschappij wilt krijgen, maar ook sociaal-ethische vragen wilt stellen bij ons huidig economisch bestel, je meer wilt weten over middelen om een bedrijf gezond te houden: productie, kostenbeheersing, boekhouding, personeelsbeleid, enz., je geboeid bent om de abstracte theoretische denkpatronen van de wiskunde toe te passen op concrete economische gegevens, je in de studie van wiskunde gespreid over zes lestijden heel wat strategieën gaat leren om mathematische problemen aan te pakken en een brede waaier van subdisciplines aangeboden krijgt zoals analyse, meetkunde, kansrekenen en statistiek. Aansluiting Hoger Onderwijs De uitwegen na deze studierichting zijn ruim. Er zijn weinig beperkingen Dit geldt zeker voor leerlingen met vrij goede cijfers. Als je denkt aan economische masteropleidingen waar wiskunde belangrijk is, is dit een goede voorbereiding. Lessentabel Economie 4 Nederlands 4 Frans 3 Engels 2 Duits 1 Wiskunde 6 Fysica 1 Biologie 1 Chemie 1 Godsdienst 2 Geschiedenis 2 Aardrijkskunde 1 Esthetica 1 Lichamelijke opvoeding 2 Projectwerking of project wiskunde 2 algemeen secundair onderwijs derde graad 11

12 Humane Wetenschappen algemeen secundair onderwijs derde graad Deze studierichting is algemeen vormend maar legt de klemtoon, zoals de benaming het zelf zegt, op de mens. Je bestudeert de mens als persoon in interactie met anderen en met de samenleving. Je neemt een kijkje achter de schermen van onze maatschappij en bestudeert andere culturen. De aandacht voor talen blijft ook groot. Meer dan in andere richtingen wordt gewerkt aan groepsdynamische vaardigheden en het inzicht in eigen functioneren om te komen tot een persoonlijke maar kritische en wetenschappelijk verantwoorde visie op onze leefwereld. Deze richting bereidt vooral voor op gedrags- en maatschappijwetenschappelijke studies. Kiezen voor Humane Wetenschappen betekent dat deze keuze logisch aansluit nadat je Humane Wetenschappen gestudeerd hebt in de tweede graad. Indien je uit een andere studierichting komt, zul je je moeten toeleggen op het zelfstandig instuderen van de basisleerinhouden uit de vakken gedrags- en cultuurwetenschappen uit het derde en vierde jaar, 12

13 Humane Wetenschappen je interesse hebt voor het menselijke doen en laten om dit te onderwerpen aan kritisch onderzoek vanuit verschillende invalshoeken, je wilt kennismaken met cultuurwetenschappen zoals economie, recht, media en kunst, je een uitgesproken belangstelling hebt voor wat er zich in en tussen mensen afspeelt en de verklaringsmodellen van de gedragswetenschappen (psychologie, antropologie, sociologie,..) wilt bestuderen, je nieuwsgierig bent naar de levenswijze van andere culturen en er ook respect voor opbrengt. Aansluiting Hoger Onderwijs De uitwegen situeren zich vooral in de sociale, communicatieve, psychologische en pedagogische richtingen. Goede studenten kunnen denken aan een academische of universitaire opleiding (master). Studierichtingen met wiskundige of exactwetenschappelijke inhoud zijn minder aangewezen. Lessentabel Gedragswetenschappen 3 Cultuurwetenschappen 3 Nederlands 4 Frans 4 Engels 3 Duits 1 Wiskunde 3 Wetenschappen 2 Godsdienst 2 Geschiedenis 2 Aardrijkskunde 1 Esthetica 1 Lichamelijke opvoeding 2 Projectwerking 2 algemeen secundair onderwijs derde graad 13

14 Latijn Moderne talen algemeen secundair onderwijs derde graad Deze studierichting is algemeen vormend. Latijn en moderne talen vormen het grootste pakket in deze richting. Het is een studierichting voor leerlingen met een zeer ruime culturele belangstelling. Het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden in het Frans, Engels, Duits en in onze moedertaal wordt gecombineerd met de rijkdom van de Latijnse taal, beschaving en cultuur. De studie van het dode Latijn en het actieve gebruik van moderne westerse talen dragen bij tot de ontwikkeling van abstract en logisch denken en tot zin voor analyse en nauwkeurig werken. In het vak Wetenschappen wordt de leerstof uit chemie, fysica en biologie als één vak aangeboden. Wiskunde speelt in deze richting een minder belangrijke rol. Kiezen voor Latijn-Moderne talen betekent dat dit een logische stap is vanuit de tweede graad Latijn op voorwaarde dat je interesse en goede resultaten hebt voor zowel Latijn als talen, je Latijn graag bestudeert vanuit een taalkundig, literair en cultureel aspect, je met de opgedane grammaticale kennis en basiswoordenschat uit de tweede graad in staat bent nuances in de ideeën van klassieke schrijvers over de grote levensvragen als oorlog en vrede, rechtvaardigheid, sterven te vatten en die 14

15 Latijn - Moderne talen kunt gebruiken om je eigen standpunt tegenover actuele onderwerpen te onderbouwen, je interesse hebt voor de uitgebreide antieke cultuur zoals die nog steeds zichtbaar is in ons archeologisch erfgoed, maar ook in de meest diverse vormen van onze hedendaagse cultuur, je interesse en inzet uitgaan naar communicatie en de literaire studie van niet alleen Frans, Engels en Duits, maar ook van onze moedertaal. Verdere uitdieping van de verschillende communicatieve vaardigheden staat naast verdieping in theoretische achtergronden vanuit diverse teksten. Aansluiting Hoger Onderwijs Je kunt voortstuderen in de vele studierichtingen waarin wiskunde geen belangrijke rol speelt. Vooral voor talenrichtingen, gedrags- en maatschappijwetenschappelijke richtingen is dit een goede voorbereiding (bachelor- en masteropleidingen). Lessentabel Latijn 4 Nederlands 4 Frans 4 Engels 3 Duits 3 Wiskunde 3 Wetenschappen 2 Godsdienst 2 Geschiedenis 2 Aardrijkskunde 1 Esthetica 1 Lichamelijke opvoeding 2 Projectwerking 2 algemeen secundair onderwijs derde graad 15

16 Latijn Wetenschappen algemeen secundair onderwijs derde graad Deze studierichting is algemeen vormend en biedt de mogelijkheid Latijn te combineren met wetenschappen. Wiskunde studeer je ter ondersteuning van de wetenschapsvakken. De leerlingen in deze studierichting vergroten hun kennis van de Latijnse taal, beschaving en cultuur. De studie van deze oude taal draagt bij tot het verder verwerven van competenties in het abstract en logisch denken enerzijds, analytisch en synthetisch denken anderzijds. Daarnaast zijn deze leerlingen ook geboeid door de exact-positieve benadering van de wetenschapsvakken biologie, chemie en fysica. Kiezen voor Latijn-Moderne talen betekent dat dit een logische stap is vanuit de tweede graad Latijn op voorwaarde dat je goede resultaten hebt voor zowel Latijn als de wetenschappelijke vakken, je met de opgedane kennis van grammatica en woordenschat in staat bent de nuances in de ideeën van de schrijvers over grote levensvragen als oorlog en vrede, goed en kwaad te vatten en die kunt gebruiken om je eigen standpunt in te nemen tegenover actuele onderwerpen, 16

17 Latijn - Wetenschappen je interesse voor de uitgebreide antieke cultuur kan tonen zowel in ons archeologisch erfgoed, als in de moderne transformaties zoals die zichtbaar zijn in hedendaagse kunst-en cultuurvormen, je een uitgesproken belangstelling hebt voor wetenschappen en de specifiek wetenschappelijke onderzoeksmethodes, dat je graag nauwgezet empirisch feitenmateriaal wilt verzamelen, analyseren en verwerken. je bereid bent om wiskunde te leren gebruiken als een taal om wetenschappelijke modellen te beschrijven, je geen projectwerking hebt in deze studierichting Aansluiting in het hoger onderwijs De uitwegen na deze studierichting zijn ruim zowel op het hoger professioneel als het academisch onderwijs. Er zijn weinig beperkingen behalve die richtingen die een zware wiskundige voorkennis vereisen. Lessentabel Latijn 4 Nederlands 4 Frans 3 Engels 2 Duits 1 Wiskunde 4 Fysica 2/3 Biologie 2 Chemie 2 Aardrijkskunde 2/1 Godsdienst 2 Geschiedenis 2 Esthetica 1 Lichamelijke opvoeding 2 algemeen secundair onderwijs derde graad 17

18 Latijn - Wiskunde algemeen secundair onderwijs derde graad Deze studierichting is algemeen vormend, maar legt de klemtoon op de vakken Latijn en wiskunde. De combinatie van Latijn, moderne talen, wetenschappen en wiskunde geeft je een zeer evenwichtige vorming. Deze brede waaier zorgt voor een sterk studieaanbod dat alle mogelijkheden open laat voor je verdere studies. Deze richting stelt hoge eisen aan je geheugen en je doorzettingsvermogen om de vroeger opgedane kennis voortdurend te onderhouden. Deze studierichting is een goede voorbereiding op alle opleidingen in het Hoger Onderwijs. Kiezen voor Latijn - Wiskunde betekent dat dit een logische stap is vanuit de tweede graad Latijn op voorwaarde dat je interesse en goede resultaten hebt voor zowel Latijn als wiskunde, je Latijn graag bestudeert vanuit een taalkundig, literair en cultureel aspect, je met de opgedane grammaticale kennis en basiswoordenschat uit de tweede graad in staat bent nuances in de ideeën van klassieke schrijvers over de grote levensvragen als oorlog en vrede, rechtvaardigheid, sterven te vatten en die kunt gebruiken om je eigen standpunt tegenover actuele onderwerpen te onderbouwen, je interesse hebt voor de uitgebreide antieke cultuur zoals die nog steeds zichtbaar is in ons archeologisch erfgoed, maar evenzeer in de meest diverse vormen van onze hedendaagse cultuur, je in de studie van wiskunde gespreid over zes lestijden heel wat strategieën 18

19 Latijn - Wiskunde gaat leren om mathematische problemen aan te pakken en een brede waaier van subdisciplines aangeboden krijgt zoals analyse, meetkunde, kansrekenen en statistiek, het verwerven van theoretische inzichten voor je erg belangrijk is; je bent je ervan bewust dat je uiteindelijke studieen beroepskeuze veraf kunnen liggen van wat je nu studeert. Aansluiting Hoger Onderwijs De uitwegen na deze studierichting zijn zeer ruim. De meeste leerlingen kiezen een universitaire studierichting (masteropleiding). Er zijn weinig beperkingen. Dit geldt zeker voor leerlingen met vrij goede cijfers. Lessentabel Latijn 4 Nederlands 4 Frans 3 Engels 2 Duits 1 Wiskunde 6 Fysica 1 Biologie 1 Chemie 1 Godsdienst 2 Geschiedenis 2 Aardrijkskunde 1 Esthetica 1 Lichamelijke opvoeding 2 Projectwerking of project wiskunde 2 algemeen secundair onderwijs derde graad 19

20 Moderne talen Wetenschappen algemeen secundair onderwijs derde graad Deze studierichting biedt de mogelijkheid talen te combineren met wetenschappen. Wiskunde studeer je ter ondersteuning van de wetenschapsvakken. De leerlingen in deze studierichting zijn taalvaardig en geïnteresseerd in de literaire en culturele achtergrond van de talen Nederlands, Frans, Engels en Duits. Daarnaast zijn ze ook geboeid door de exactpositieve benadering van de wetenschapsvakken biologie, chemie en fysica. Kiezen voor Talen -Wetenschappen betekent dat... deze richting logisch aansluit bij Wetenschappen mits goede cijfers voor wetenschappen en talen, je een uitgesproken belangstelling hebt voor wetenschapsvakken en de specifiek wetenschappelijke onderzoeksmethodes. Je verzamelt graag nauwgezet empirisch feitenmateriaal op de meest diverse manieren en je wilt de nodige tijd besteden aan de analyse en de verwerking ervan, je interesse en inzet moeten uitgaan naar communicatie en verdieping van de literaire studies van onze moedertaal en de moderne vreemde talen. Verdere uitdieping van de verschillende communicatieve vaardigheden staat naast verdieping in de theoretische achtergronden, je bereid bent om wiskunde te leren gebruiken als een taal om wetenschappelijke modellen te beschrijven, 20

21 Moderne talen Wetenschappen je kunt aansluiten vanuit Latijn of economie op voorwaarde dat je interesse en aanleg hebt voor deze twee deeldomeinen ( talen en wetenschappen), dat je geen projectwerking hebt in deze studierichting. Aansluiting in het hoger onderwijs Deze studierichting is een goede voorbereiding op universitair onderwijs en het niet-universitair hoger onderwijs in allerlei vormen. Er zijn weinig beperkingen behalve die studierichtingen die een zware wiskundige voorkennis vereisen. Lessentabel Nederlands 4 Frans 4 Engels 3 Duits 3 Wiskunde 4 Fysica 2/3 Biologie 2 Chemie 2 Godsdienst 2 Geschiedenis 2 Aardrijkskunde 2/1 Esthetica 1 Lichamelijke opvoeding 2 algemeen secundair onderwijs derde graad 21

22 Wetenschappen - Wiskunde algemeen secundair onderwijs derde graad Deze studie is algemeen vormend en legt het accent op wetenschappen en wiskunde. Door de combinatie van deze twee vakken is deze studierichting bedoeld voor leerlingen met een grote interesse voor exacte of positieve wetenschappen en met een behoorlijk inzicht in de abstracte wereld van de wiskunde. Kiezen voor Wetenschappen - Wiskunde betekent dat... je in de tweede graad best Wetenschappen hebt gestudeerd, je toch kunt aansluiten vanuit Latijn of Economie ( met 5 uur wiskunde) op voorwaarde dat je een grote interesse en goede cijfers hebt voor wetenschappen en wiskunde, je deze studierichting ook kan aanvatten vanuit Industriële Wetenschappen, je een uitgesproken belangstelling hebt voor wetenschapsvakken en de specifiek wetenschappelijke onderzoeksmethodes. Je verzamelt graag en nauwgezet empirisch feitenmateriaal op de meest diverse manieren en je wilt de nodige tijd besteden aan de analyse en de verwerking ervan, je graag wiskunde studeert en deze kennis gebruikt in de verwerking van waarnemingen en labogegevens, je in de studie van wiskunde gespreid over zes lestijden heel wat strategieën wilt leren om mathematische 22

23 Wetenschappen - Wiskunde problemen aan te pakken. Je krijgt een brede waaier van subdisciplines aangeboden zoals analyse, meetkunde, kansrekenen en statistiek. Aansluiting Hoger Onderwijs De uitwegen na deze studierichting zijn ruim. Er zijn weinig beperkingen Dit geldt zeker voor leerlingen met vrij goede resultaten. Deze studierichting is een goede voorbereiding op exact-wetenschappelijke opleidingen in het hoger onderwijs. Lessentabel Fysica 2/3 Biologie 2 Chemie 2 Wiskunde 6 Nederlands 4 Frans 3 Engels 2 Duits 1 Godsdienst 2 Geschiedenis 2 Aardrijkskunde 2/1 Esthetica 1 Lichamelijke opvoeding 2 Projectwerking of project wiskunde 2 algemeen secundair onderwijs derde graad 23

24

25 Technisch Secundair Onderwijs technisch secundair onderwijs derde graad Studierichtingen Technisch Secundair Onderwijs In de studierichtingen van het tso kan je op een praktische en een theoretische manier leerstof verwerken; ofwel een combinatie van half theorie en half praktijk. Je leert dus met je hoofd en je handen. Elektrische installatietechnieken Mechanische vormgevingstechnieken Schoonheidsverzorging 25

26 Elektrische Installatietechnieken technisch secundair onderwijs derde graad In deze studierichting leer je huishoudelijke en industriële elektrische installaties ontwerpen en uitvoeren. In de derde graad Elektrische Installatietechnieken komen vooral industriële installaties aan bod. De studierichting leidt op tot gekwalificeerd elektricien. Iets voor jou? Je wilt zowel op een theoretische als op een praktische manier kennismaken met de vele toepassingen van de elektriciteit. In de technische vakken werk je vanuit een hoofdproject (industrieel complex) aan verschillende deelprojecten waarin het grootste deel van de leerstof verwerkt is. De klemtoon ligt op het herkennen, toelichten en verwerken van de ontwerpaspecten, om zo te komen tot de praktische realisaties. In een GIP- opdracht krijg je de kans om te tonen dat je de opgedane kennis ook kunt toepassen. Stages in de bedrijfswereld geven je een duidelijk beeld van het arbeidsleven. In het zesde jaar kun je het attest VCAveiligheid behalen. 26

27 Elektrische Installatietechnieken Belangrijk in deze studierichting: Je tekent elektrische schema s met een aangepaste software. Je stelt ecologisch verantwoorde oplossingen voor, dimensioneert en installeert ze. Je ontwerpt zelf huishoudelijke, industriële en tertiaire installaties volgens gangbare voorschriften, rekening houdend met de nieuwste technologische ontwikkeling. Je voert zelfstandig de installatie van moderne huishoudelijke installaties uit en kan een klein team aansturen. Je voert kostprijsbewuste herstellingen en onderhoud uit aan elektrische installaties. Je raakt vertrouwd met schakeltechnische problemen en moderne oplossingsmethoden (elektro-pneumatica, microprocessoren en PLC). Je loopt stage als onderhoudstechnicus in een middelgroot bedrijf. Lessentabel Realisaties elektriciteit 6 Projectwerk 6 Automatisering 3 Elektriciteit en labo 6 Wiskunde 2 Nederlands 2 Frans 2 Engels 1 Godsdienst 2 Aardrijkskunde 1 Geschiedenis 1 Lichamelijke opvoeding 2 technisch secundair onderwijs derde graad En later Je kunt worden tewerkgesteld als technicus, werfverantwoordelijke, als bediende op een technische dienst of als verkoper in de elektriciteitssector. Een vestiging als zelfstandige behoort eveneens tot de mogelijkheden. Voortstuderen in een Se-n-Se (secundair na secundair - o.a. stuur- en bewakingstechnieken) is zeker mogelijk. Voor echte doorduwers kan een bacheloropleiding. 27

28 Mechanische Vormgevingstechnieken technisch secundair onderwijs derde graad Deze opleiding met negen uur vormgevingspraktijk en bedrijfsstage is een goede voorbereiding op een technisch uitvoerend beroep, zoals CNC-machinebedienaar, machinemonteerder en onderhoudsmecanicien. Iets voor jou? Deze richting sluit aan op de tweede graad mechanische technieken. Wil je vanuit een meer theoretische richting (zoals Elektromechanica) de overstap maken, dan zul je een extra inspanning moeten doen voor realisaties mechanica en ontwikkeling. Tijdens de lessen Ontwikkeling leer je met behulp van een CAD-programma (Inventor) schetsen en technische tekeningen maken. Bij Organisatie leer je werkanalyses maken en werkmethodes opstellen. Naast het werken met conventionele machines leer je in de lessen Realisatie mechanica vooral CNC-verspaningsmachines programmeren, instellen en bedienen. Daarnaast leer je er methodisch (de) monteren, meten en rapporteren. 28

VRIJE SINT-LAMBERTUS- SCHOLEN

VRIJE SINT-LAMBERTUS- SCHOLEN VRIJE SINT-LAMBERTUS- SCHOLEN WESTERLO Goed en dichtbij infobrochure 2015-2016 aso tso naar de derde graad ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS derde graad Inhoud Welkom in de derde graad Theorie Handelen Theorie

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Talen en wetenschappen

Talen en wetenschappen Talen en Grieks- Industriële Latijn-moderne talen Latijn- Moderne talen-wiskunde Wetenschappen-wiskunde Techniek- Studieaanbod derde graad 1 Grieks Aardrijkskunde 1 2 Esthetica 1 0 Grieks 4 4 Biologie 2 1

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Studierichtingen tweede graad

Studierichtingen tweede graad Studierichtingen tweede graad 2 WELKOM Beste ouders Beste leerling De eerste twee jaren van het secundair onderwijs heb je zo goed als achter de rug. Je hebt momenteel al een nieuwe studiekeuze in gedachte

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.wico.be www.shn.wico.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 3 de graad ASO

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 3 de graad ASO Economie-Moderne Talen Economie Moderne Talen natuurwetenschappen 2 2 Duits 3 3 Engels 3 3 Frans 4 4 economie 5 5 wiskunde 3 3 In deze studierichting wordt inzicht in het economisch gebeuren gecombineerd

Nadere informatie

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN De onderwijsvorm ASO is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding.

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico.

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico. STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD 0-0 WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.be www.shn.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel van het

Nadere informatie

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 2 de graad

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 2 de graad 2 de graad Handel Vakken Derde jaar Handel Vierde jaar aardrijkskunde 1 1 geschiedenis 1 1 godsdienst 2 2 lich. opvoeding 2 2 natuurwetenschappen 2 2 Frans 5 5 Engels 3 3 unde 4 4 T.E. Bedrijfshuishoudkunde

Nadere informatie

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso)

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso) (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen Derde graad Techniek-wetenschappen Studierichting Techniek-wetenschappen de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Logisch denken Laboratoriumwerk

Nadere informatie

VRIJE SINT-LAMBERTUS- SCHOLEN

VRIJE SINT-LAMBERTUS- SCHOLEN VRIJE SINT-LAMBERTUS- SCHOLEN WESTERLO Goed en dichtbij infobrochure 2015-2016 bso tso naar de derde graad Inhoud Welkom in de derde graad derde graad Theorie Handelen Theorie Handelen Theorie Handelen

Nadere informatie

Economie & maatschappij E&M. Economie Handel Handel-talen Kantoor Verkoop. Studiegids tweede graad 7

Economie & maatschappij E&M. Economie Handel Handel-talen Kantoor Verkoop. Studiegids tweede graad 7 Economie & maatschappij E&M Economie Handel Handel-talen Kantoor Verkoop AT Studiegids tweede graad 7 Economie AT Aardrijkskunde 1 1 Geschiedenis 2 2 Nederlands 4 4 Engels 3 2 Duits 0 1 Biologie 1 1 Chemie

Nadere informatie

TWEEDE EN DERDE GRAAD

TWEEDE EN DERDE GRAAD 12 Bij de overgang naar het eerste leerjaar van de tweede graad kies je een STUDIERICHTING, die reeds min of meer definitief is. Er zijn vier vormen van onderwijs: ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS TECHNISCH

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit 1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit School: Sint-Jozefinstituut Onderwijsvorm: Graad: Studierichting: 1ste graad 1 ste leerjaar A 2 de leerjaar Industriële wetenschappen

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

ZEKER WERK STERK AFDELING ELEKTRICITEIT ELEKTROTECHNIEKEN TECHNISCH TWEEDE EN DERDE GRAAD

ZEKER WERK STERK AFDELING ELEKTRICITEIT ELEKTROTECHNIEKEN TECHNISCH TWEEDE EN DERDE GRAAD TWEEDE EN DERDE GRAAD AFDELING ELEKTROTECHNIEKEN Roze 131, 9900 Eeklo secretariaat@ptieeklo.be www.facebook.be/ptieeklo www.ptieeklo.be 09 370 73 73 Science Technology Engineering Maths TECHNISCH STERK

Nadere informatie

Studieaanbod. tweede graad. Studiekeuze voor het schooljaar KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora

Studieaanbod. tweede graad. Studiekeuze voor het schooljaar KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora Studieaanbod tweede graad Studiekeuze voor het schooljaar 2012-2013 KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora adres Zuidstraat 27 8800 Roeselare telefoon 051 26 47 26 fax 051 26 47 27 webadres www.kleinseminarie.be

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

HUMANE WETENSCHAPPEN S I N T - J A N S C O L L E G E. w w w. s j c - g e n t. b e

HUMANE WETENSCHAPPEN S I N T - J A N S C O L L E G E. w w w. s j c - g e n t. b e S I N T - J A N S C O L L E G E w w w. s j c - g e n t. b e Campus Heiveld Heiveldstraat 117 9040 Sint-Amandsberg Tel: 09 228 32 40 heiveld@sjc-gent.be Campus Visitatie Visitatiestraat 5 9040 Sint-Amandsberg

Nadere informatie

Studieaanbod. tweede graad. Studiekeuze voor het schooljaar KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora

Studieaanbod. tweede graad. Studiekeuze voor het schooljaar KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora Studieaanbod tweede graad Studiekeuze voor het schooljaar 2014-2015 KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora adres Zuidstraat 27 8800 Roeselare telefoon 051 26 47 26 fax 051 26 47 27 webadres www.kleinseminarie.be

Nadere informatie

naar de derde graad woensdag 10 mei 2017

naar de derde graad woensdag 10 mei 2017 naar de derde graad woensdag 10 mei 2017 Studieaanbod in het Onze-Lieve- Vrouwcollege 1ste graad campus Bevegem campus Centrum campus Grotenberge 1ste leerjaar A- 1ste leerjaar A-moderne 2de Grieks- 2de

Nadere informatie

ZEKER WERK STERK AFDELING ELEKTRICITEIT ELEKTRICITEIT ELEKTRONICA TECHNISCH TWEEDE EN DERDE GRAAD

ZEKER WERK STERK AFDELING ELEKTRICITEIT ELEKTRICITEIT ELEKTRONICA TECHNISCH TWEEDE EN DERDE GRAAD TWEEDE EN DERDE GRAAD AFDELING ELEKTRICITEIT ELEKTRICITEIT ELEKTRONICA Roze 131, 9900 Eeklo secretariaat@ptieeklo.be www.facebook.be/ptieeklo www.ptieeklo.be 09 370 73 73 Science Technology Engineering

Nadere informatie

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET www.sintmichiel.be www.sintmichiel.be INFOBROCHURE 2015 LATIJN SOCIALE ECONOMIE BOVENBOUW 2 DE EN 3 DE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS ONZE SCHOOL Het studieaanbod in Bovenbouw Sint-Michiel

Nadere informatie

Talen en. Wetenschappen. Industriële wetenschappen. Techniek-wetenschappen. Studieaanbod tweede graad 7

Talen en. Wetenschappen. Industriële wetenschappen. Techniek-wetenschappen. Studieaanbod tweede graad 7 Talen en Grieks Industriële Latijn Techniek- Wetenschappen Studieaanbod tweede graad 7 In deze brochure studieprofielen van de tweede graad wordt elke studierichting van de scholengemeenschap Harlindis

Nadere informatie

Studiegebied. (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen. Derde graad...

Studiegebied. (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen. Derde graad... Studiegebied (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen Derde graad... Techniek-wetenschappen STUDIEGEBIED CHEMIE Studierichting Techniek-wetenschappen de graad Een woordje uitleg over de studierichting...

Nadere informatie

Studierichtingen derde graad

Studierichtingen derde graad Studierichtingen derde graad www.inspirocollege.be 2 WELKOM Beste leerling Je bent 16-17 jaar. Je hebt stilaan een betere kijk op je mogelijkheden en interesses gekregen. Het Inspirocollege biedt een waaier

Nadere informatie

BROCHURE TWEEDE GRAAD CAMPUS DON BOSCO HAACHT

BROCHURE TWEEDE GRAAD CAMPUS DON BOSCO HAACHT BROCHURE TWEEDE GRAAD CAMPUS DON BOSCO HAACHT 2015-2016 INHOUD INHOUD 1 I INLEIDING 2 II DE STUDIERICHTINGEN IN DE TWEEDE GRAAD 4 III VOORSTELLING VAN DE STUDIERICHTINGEN DON BOSCO HAACHT IN DE TWEEDE

Nadere informatie

Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas

Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas Na één jaar in de kaz-klas heb je al iets meer de kans gehad om je een beeld te vormen van de aanpak en de vakken in het secundair onderwijs. De overstap naar het

Nadere informatie

ZEKER WERK STERK AFDELING MECHANICA TECHNISCH INDUSTRIËLE ONDERHOUDSTECHNIEKEN SECUNDAIR NA SECUNDAIR

ZEKER WERK STERK AFDELING MECHANICA TECHNISCH INDUSTRIËLE ONDERHOUDSTECHNIEKEN SECUNDAIR NA SECUNDAIR SECUNDAIR NA SECUNDAIR AFDELING MECHANICA ONDERHOUDSTECHNIEKEN Roze 131, 9900 Eeklo secretariaat@ptieeklo.be www.facebook.be/ptieeklo www.ptieeklo.be 09 370 73 73 Science Technology Engineering Maths TECHNISCH

Nadere informatie

Tweede en derde graad ASO

Tweede en derde graad ASO Tweede en derde graad ASO Economie Eigenheid: wordt in twee paketten aangeboden: met meer moderne talen of met meer wiskunde het vak economie bestaat uit algemene economie en bedrijfswetenschappen (daar

Nadere informatie

Talen en wetenschappen

Talen en wetenschappen Talen en Grieks Humane Industriële Latijn moderne talen Latijn Moderne talen wiskunde Wetenschappen wiskunde Techniek Studieaanbod derde graad 7 Studierichtingen volgens belangstellingsgebieden Doel van

Nadere informatie

een SCHOOL met een HART

een SCHOOL met een HART een SCHOOL met een HART KWALITEIT WARM NEST begeleiding van leerlingen een luisterend oor LEREN LEREN LEREN LEVEN sociale vaardigheden groei naar volwassenheid bouwen aan de toekomst zorg dragen voor iedereen

Nadere informatie

Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen *

Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen * Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen * Eerste graad / Eerste jaar Eerste graad / Tweede jaar Tweede graad Derde graad Derde graad / Derde leerjaar 1A 1A Gezinstechnieken 1A Industriële Wetenschappen 1A

Nadere informatie

ASO ECONOMIE LATIJN WETENSCHAPPEN HUMANE WETENSCHAPPEN

ASO ECONOMIE LATIJN WETENSCHAPPEN HUMANE WETENSCHAPPEN ASO ECONOMIE LATIJN WETENSCHAPPEN HUMANE WETENSCHAPPEN ASO 2DE GRAAD 24 Profiel Na de eerste graad maak je een duidelijke keuze. In het derde jaar kies je een studierichting en onderwijsvorm (ASO, TSO,

Nadere informatie

Brochure 1 ste graad. School voor toegepaste wetenschappen en engineering

Brochure 1 ste graad. School voor toegepaste wetenschappen en engineering Brochure 1 ste graad Met de overstap van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs staat je zoon of dochter voor een belangrijke keuze. Welke richting is hem of haar op het lijf geschreven? Welke

Nadere informatie

onthaalbrochure

onthaalbrochure morgen begint vandaag onthaalbrochure 2017-2018 Hoe werkt onze school? iedereen telt mee EERSTE GRAAD In de eerste graad neem je een gemeenschappelijke start. Hier ontdek je waarvoor je aanleg en interesse

Nadere informatie

Sint-Jan BerchmansInstituut PuurS BOVENBOUW. Secundair Onderwijs

Sint-Jan BerchmansInstituut PuurS BOVENBOUW. Secundair Onderwijs Sint-Jan BerchmansInstituut PuurS BOVENBOUW Secundair Onderwijs Voorwoord DE BOVENBOUWSCHOOL DE STAP VAN DE EERSTE GRAAD NAAR DE BOVENBOUWSCHOOL LEREN LEREN 6 SCHOOLSTRUCTUUR 9 lessentabellen de graad

Nadere informatie

EERSTE GRAAD HET TWEEDE LEERJAAR: LATIJN-GRIEKS

EERSTE GRAAD HET TWEEDE LEERJAAR: LATIJN-GRIEKS EERSTE GRAAD HET TWEEDE LEERJAAR: LATIJN-GRIEKS Je wil extra uitdaging op theoretisch vlak. Je hebt doorzettingsvermogen, je werkt nauwkeurig en kunt een stevig studieritme aan. Door de 7 uren Latijn en

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure SECRETARIAAT-TALEN (3de graad TSO) Leerlingenprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting TSO Secretariaat-Talen iets

Nadere informatie

Algemene structuur. 2 de graad BSO

Algemene structuur. 2 de graad BSO Algemene structuur ASO 2 de graad TSO Economie Latijn Wetenschappen Handel Soc. en Techn. Wetenschappen BSO Kantoor Voeding-Verzorging ASO 3 de graad TSO Economie-Wiskunde Latijn-Wiskunde Wetenschappen-Wiskunde

Nadere informatie

Infoavond Op stap naar de tweede graad

Infoavond Op stap naar de tweede graad Infoavond Op stap naar de tweede graad Programma 1. Welkom 2. Uitleg door een klassenleraar 2A over het project: Op stap naar de tweede graad 3. Onderscheid tussen doorstroomrichting en finaliteitsrichting

Nadere informatie

Elektrotechnieken. Mechanische technieken. Technieken. Elektrische installatietechnieken Grafische media. Printmedia Multimedia

Elektrotechnieken. Mechanische technieken. Technieken. Elektrische installatietechnieken Grafische media. Printmedia Multimedia Technieken als voorbereiding op hogeschool en industrie Elektrotechnieken Elektrische installatietechnieken Grafische media Printmedia Mechanische technieken Mechanische vormgevingstechnieken THHI, een

Nadere informatie

INPROFIEL. 2 de graad TSO

INPROFIEL. 2 de graad TSO INPROFIEL 2 de graad TSO INLEIDING Wanneer je deze infomap in handen krijgt, duidt dit op interesse voor het technisch onderwijs. Kiezen voor het technisch onderwijs is kiezen voor ruime studiemogelijkheden

Nadere informatie

naar de derde graad woensdag 27 april 2016

naar de derde graad woensdag 27 april 2016 naar de derde graad woensdag 27 april 2016 Studieaanbod in het Onze-Lieve- Vrouwcollege 1ste graad campus Bevegem campus Centrum campus Grotenberge 1ste leerjaar A- 1ste leerjaar A-moderne 2de - 2de 2de

Nadere informatie

Van 2 naar 3 een belangrijke stap

Van 2 naar 3 een belangrijke stap Van 2 naar 3 een belangrijke stap spel groei hoop geloof vreugde vertrouwen verbondenheid JIJ kiest! HOE KIES JE? MOTIVATIE TALENT INFORMATIE TOEKOMSTGERICHT OPDELING UREN PER RICHTING BASISVORMING RICHTINGSVAKKEN

Nadere informatie

Studierichtingen voor de derde graad

Studierichtingen voor de derde graad Studierichtingen voor de derde graad In de derde graad bestaan alle richtingen, behalve humane wetenschappen uit twee hoofddomeinen. Er wordt naast de algemene basis gekozen voor een pakket vakken dat

Nadere informatie

Studieaanbod. 3de graad. in het schooljaar 2014-2015. KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora

Studieaanbod. 3de graad. in het schooljaar 2014-2015. KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora Studieaanbod 3de graad in het schooljaar 2014-2015 KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora adres Zuidstraat 27 8800 Roeselare telefoon 051 26 47 26 fax 051 26 47 27 webadres www.kleinseminarie.be

Nadere informatie

2 d INPROFIEL graad TSO

2 d INPROFIEL graad TSO INPROFIEL 2 de graad TSO INLEIDING Wanneer je deze infomap in handen krijgt, duidt dit op interesse voor het technisch onderwijs. Kiezen voor het technisch onderwijs is kiezen voor ruime studiemogelijkheden

Nadere informatie

Elektrotechnieken. Technisch. Elektrische installatietechnieken Mechanische technieken

Elektrotechnieken. Technisch. Elektrische installatietechnieken Mechanische technieken Technisch als voorbereiding op hogeschool en industrie Elektrotechnieken Elektrische installatietechnieken Mechanische technieken Mechanische vormgevingstechnieken Autotechnieken Grafische media Printmedia

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure HANDEL (3de graad TSO) Leerlingenprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

LESSENTABELLEN 2013-2014. Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek

LESSENTABELLEN 2013-2014. Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek LESSENTABELLEN 2013-2014 Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek Koninklijk Atheneum Assebroek GO! - Scholengroep 25 - Brugge-Oostkust Daverlostraat 132-8310 Assebroek 050/36.68.80 web:

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding quiz. Specifieke vakken binnen HW VAKDIDACTIEK HUMANE WETENSCHAPPEN. Situering Humane Wetenschappen binnen SO

Inhoud. Inleiding quiz. Specifieke vakken binnen HW VAKDIDACTIEK HUMANE WETENSCHAPPEN. Situering Humane Wetenschappen binnen SO Inhoud VAKDIDACTIEK HUMANE WETENSCHAPPEN Inleiding quiz Situering HW binnen SO Specifieke vakken binnen HW Lessentabel Profiel leerlingen Vervolgopleidingen Jaarplan Ruben Delafontaine Inleiding quiz Surf

Nadere informatie

Sportwetenschappen Zeesport & WaterSportwetenschappen. 1 ste en 2 de leerjaar

Sportwetenschappen Zeesport & WaterSportwetenschappen. 1 ste en 2 de leerjaar 13 Tweede Graad ASO Lessentabel: 32 uur Latijn Wetenschappen Sportwetenschappen Latijn wiskunde Latijn moderne talen Wetenschappen wiskunde economie Moderne talen wiskunde Sportwetenschappen Zeesport &

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Handel (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Secretariaat-talen (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Zou de richting Secretariaat-talen iets

Nadere informatie

W&M. Welzijn & maatschappij. Humane wetenschappen Sociale en technische wetenschappen Bio-esthetiek Haarzorg Verzorging-voeding

W&M. Welzijn & maatschappij. Humane wetenschappen Sociale en technische wetenschappen Bio-esthetiek Haarzorg Verzorging-voeding Welzijn & maatschappij W&M Humane wetenschappen Sociale en technische wetenschappen Bio-esthetiek Haarzorg Verzorging-voeding AT TT T 16 Studiegids tweede graad Humane wetenschappen AT Aardrijkskunde 1

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Economie (2de en 3de graad ASO) Leerlingprofiel Je bent op zoek naar een studierichting die aansluit bij jouw interesses? Al eens nagedacht over de studierichting

Nadere informatie

ZEKER WERK STERK AFDELING MECHANICA ELEKTRO MECHANICA TECHNISCH TWEEDE EN DERDE GRAAD

ZEKER WERK STERK AFDELING MECHANICA ELEKTRO MECHANICA TECHNISCH TWEEDE EN DERDE GRAAD TWEEDE EN DERDE GRAAD AFDELING MECHANICA ELEKTRO MECHANICA Roze 131, 9900 Eeklo secretariaat@ptieeklo.be www.facebook.be/ptieeklo www.ptieeklo.be 09 370 73 73 Science Technology Engineering Maths TECHNISCH

Nadere informatie

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten Atheneum De Vesten Augustijnenlaan 32 2200 Herentals Tel. 014/21 11 44 Fax 014/21 61 06 Email: info@goherentals.be

Nadere informatie

Welkom in het Gemeentelijk Technisch Instituut Londerzeel, kortweg het GTIL.

Welkom in het Gemeentelijk Technisch Instituut Londerzeel, kortweg het GTIL. Welkom in het Gemeentelijk Technisch Instituut Londerzeel, kortweg het GTIL. 01 Een school waar leerlingen zichzelf kunnen zijn. In onze school leren jonge mensen omgaan met elkaar en hun leerkrachten,

Nadere informatie

De middenschool is ten einde. Iedereen vertrekt naar een andere school

De middenschool is ten einde. Iedereen vertrekt naar een andere school De middenschool is ten einde Iedereen vertrekt naar een andere school Een stapsgewijs proces Een gezamenlijk proces Leerling Ouders School CLB STAP 1: werken aan keuzerijpheid Wie ben ik? Rapportonderzoek

Nadere informatie

Hallo! Kijk eens aan, twee jaren zitten erop. Je laat nu de middenschool of de eerste graad achter je. Tijd om je klaar te maken

Hallo! Kijk eens aan, twee jaren zitten erop. Je laat nu de middenschool of de eerste graad achter je. Tijd om je klaar te maken Hallo! Kijk eens aan, twee jaren zitten erop. Je laat nu de middenschool of de eerste graad achter je. Tijd om je klaar te maken voor het grote werk. Misschien heb je al een keuze gemaakt. Dan ben je zeker

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure HANDEL (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Latijn Economie Wetenschappen

Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Latijn Economie Wetenschappen Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Lessentabellen 2 de graad ASO Latijn Economie Wetenschappen Humane Wetenschappen 1 2 1 2 1 2 1 2 Godsdienst/Zedenleer/Islam 2 2 2 2 2 2 2 2 Nederlands

Nadere informatie

Op stap naar. Het secundair onderwijs. Vrij CLB Roeselare Kattenstraat Roeselare

Op stap naar. Het secundair onderwijs. Vrij CLB Roeselare Kattenstraat Roeselare Op stap naar Het secundair onderwijs Onderwijsloopbaanbegeleiding een opdracht van het CLB Proces begeleiding Aanvullend aan de school Op vraag Kiezen roept veel vragen op 1. Vragen naar informatie 2.

Nadere informatie

Hallo! Kijk eens aan, twee jaren zitten erop. Je laat nu de middenschool of de eerste graad achter je. Tijd om je klaar te maken

Hallo! Kijk eens aan, twee jaren zitten erop. Je laat nu de middenschool of de eerste graad achter je. Tijd om je klaar te maken Hallo! Kijk eens aan, twee jaren zitten erop. Je laat nu de middenschool of de eerste graad achter je. Tijd om je klaar te maken voor het grote werk. Misschien heb je al een keuze gemaakt. Dan ben je zeker

Nadere informatie

Studieaanbod 2 de graad. BSO / Verzorging-Voeding / aso / tso / bso

Studieaanbod 2 de graad. BSO / Verzorging-Voeding / aso / tso / bso Studieaanbod de graad ASO / Economie / Humane Wetenschappen / Latijn / Wetenschappen / TSO / Techniek-Wetenschappen / BSO / Verzorging-Voeding / aso / tso / bso 0 IKSO voor jongeren met ambitie De studierichting

Nadere informatie

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze.

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze. Deze brochure wil jou en je ouders wegwijs maken in het studieaanbod van het Sint-Norbertusinstituut. Het Sint-Norbertusinstituut is immers een school met vele studiemogelijkheden in het secundair onderwijs.

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Klassieke Talen (2de en 3de graad ASO) Leerlingprofiel Je leest graag, je wil je taalvaardigheid versterken, en je hebt interesse in cultuur en maatschappij? Een

Nadere informatie

Instituut Heilig Hart

Instituut Heilig Hart Instituut Heilig Hart Algemeen Secundair Onderwijs Kalmthout Heuvel 37-03 666 91 61 Kapellensteenweg 190-03 666 94 51 www.hhartkalmthout.be hhartkalmthout@pandora.be Instituut Heilig Hart 1 Welkom Beste

Nadere informatie

Studiekeuze voor de leerlingen van 1A en 1B

Studiekeuze voor de leerlingen van 1A en 1B Studiekeuze voor de leerlingen van 1A en 1B Examenperiode voor de leerlingen van 1A Halve dag systeem Examenrooster: op smartschool + in agenda Mogelijkheid tot instuderen op school Projectperiode voor

Nadere informatie

TWEEDE GRAAD. Technisch Secundair. Algemeen Secundair. Beroepssecundair TSO ASO BSO LATIJN HANDEL KANTOOR SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN

TWEEDE GRAAD. Technisch Secundair. Algemeen Secundair. Beroepssecundair TSO ASO BSO LATIJN HANDEL KANTOOR SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN TWEEDE GRAAD Algemeen Secundair ASO Technisch Secundair TSO Beroepssecundair BSO LATIJN HANDEL KANTOOR ECONOMIE SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN VERZORGING- VOEDING WETENSCHAPPEN Het ASO (algemeen secundair

Nadere informatie

2 Overgang van het 3 de leerjaar naar het 4 de leerjaar

2 Overgang van het 3 de leerjaar naar het 4 de leerjaar 2 Overgang van het 3 de leerjaar naar het 4 de leerjaar 2.1 Van 3ASO naar 4ASO 2.1.1 Gebruikte afkortingen EC GR GL HW Economie met 4 of 5 uur Grieks Grieks-Latijn Humane LA MO SP WE Latijn Moderne Sport

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Klassieke Talen (2de en 3de graad ASO) Leerlingprofiel Je leest graag, je wil je taalvaardigheid versterken, en je hebt interesse in cultuur en maatschappij? Een

Nadere informatie

Eerste jaar van de eerste graad. Leren leren

Eerste jaar van de eerste graad. Leren leren Eerste jaar van de eerste graad Bij de start van het secundair onderwijs wordt er getracht de leerling een zo breed mogelijke vorming te geven en hem/haar te laten proeven van verschillende vakken. Dit

Nadere informatie

studieaanbod studiegebieden aansluitend bij de interesses en talenten van de jongeren

studieaanbod studiegebieden aansluitend bij de interesses en talenten van de jongeren van harte welkom logo studiegebieden aansluitend bij de interesses en talenten van de jongeren studiegebieden auto bouw elektriciteit grafische hout koeling en warmte mechanica abstractieniveaus denkers

Nadere informatie

Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo. infobrochure. naar de tweede graad Goed. en dichtbij. tweede graad

Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo. infobrochure. naar de tweede graad Goed. en dichtbij. tweede graad Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo infobrochure naar de tweede graad Goed en dichtbij tweede graad keuzewegwijzer 2012-2013 Inhoud Algemeen Secundair Onderwijs Economie... 4 Humane wetenschappen...

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Humane Wetenschappen (2de en 3de graad ASO) Leerlingprofiel Ben je een leerling die... meer wil te weten komen over mens en samenleving; niet klakkeloos herkauwt,

Nadere informatie

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico.

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico. STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD 2011-2012 WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46 info@shn.be www.shn.be www.wico.be STUDEREN IN DE TWEEDE GRAAD

Nadere informatie

Goed. en dichtbij. wegwijs naar het tweede jaar. Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo infobrochure 2012-2013

Goed. en dichtbij. wegwijs naar het tweede jaar. Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo infobrochure 2012-2013 Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo infobrochure 2012-2013 Goed en dichtbij wegwijs naar het tweede jaar onze leerlingendiensten: voor leerlingen, ouders en leerkrachten, het kloppend hart van de school

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Secretariaat-Talen (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Zou de richting TSO Secretariaat-Talen

Nadere informatie

DON BOSCO. INPROFIEL info@donboscohoboken.be. 2 de graad BSO TECHNISCH INSTITUUT

DON BOSCO. INPROFIEL info@donboscohoboken.be. 2 de graad BSO TECHNISCH INSTITUUT DON BOSCO TECHNISCH INSTITUUT INPROFIEL info@donboscohoboken.be 2 de graad BSO INLEIDING Wanneer je deze infomap in handen krijgt, duidt dit op interesse voor het beroepsonderwijs. Kiezen voor het beroepsonderwijs

Nadere informatie

Profilering 3 de graad ASO

Profilering 3 de graad ASO Profilering 3 de graad ASO Bij de overgang naar de tweede graad wordt er door de leerling, in tegenstelling tot de 28 gemeenschappelijke uren die ze hadden in de eerste graad, een duidelijke studierichting

Nadere informatie

SINT-JORISINSTITUUT Bazel SINT-JORISINSTITUUT SINT-JORISINSTITUUT

SINT-JORISINSTITUUT Bazel SINT-JORISINSTITUUT SINT-JORISINSTITUUT 2013-2014 Kruibekestraat 55a - 9150 tel. 03 740 03 30 fax 03 744 02 90 e-mail: sint.joris@sintjorisinstituut.be www.sintjorisinstituut.be Directeur: Karl Fievez Adjunct-directeur: Annelies Van Roo SCHOLENGEMEENSCHAP

Nadere informatie

VTI School voor wetenschap en techniek

VTI School voor wetenschap en techniek VTI School voor wetenschap en techniek Het VTI staat bekend als de school voor wetenschap en techniek. Vanaf het eerste leerjaar A kun je in de optie Industriële Wetenschappen STEM alle facetten van STEM

Nadere informatie

Handelswetenschappen. Economie. Handel-talen Kantoor Verkoop. Studieaanbod tweede graad 13

Handelswetenschappen. Economie. Handel-talen Kantoor Verkoop. Studieaanbod tweede graad 13 s Economie -talen Studieaanbod tweede graad 13 In deze brochure studieprofielen van de tweede graad wordt elke studierichting van de scholengemeenschap Harlindis en Relindis belicht. De aloude criteria

Nadere informatie

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen 2015-2016

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen 2015-2016 Studierichtingen met bijhorende lessentabellen 2015-2016 Pagina 1 van 35 Algemeen Secundair Onderwijs ASO 2 de graad 3 de graad Latijn met extra Talen Latijn met extra Wiskunde Latijn Moderne Talen Latijn

Nadere informatie

ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS TWEEDE GRAAD. Economie. 3de leerjaar 4de leerjaar Godsdienst 2 2. Nederlands 4 4. Frans 5 4

ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS TWEEDE GRAAD. Economie. 3de leerjaar 4de leerjaar Godsdienst 2 2. Nederlands 4 4. Frans 5 4 LGEMEEN ECUNDIR NDERWIJ Economie Frans 5 4 Duits 0 1 Geschiedenis 2 2 Wiskunde 4 4 Biologie 1 1 Chemie 1 1 Fysica 1 1 Informatica 1 1 Economie 4 4 Muzikale opvoeding 1 0 Plastische opvoeding 0 1 De leerlingen

Nadere informatie

Overzicht studieaanbod Broederschool Stekene

Overzicht studieaanbod Broederschool Stekene Overzicht studieaanbod Broederschool Stekene 1ste leerjaar A optie! 2 1ste leerjaar B optie! 3 2de leerjaar optie! 4 Beroepsvoorbereidend leerjaar optie! 5 3de jaar ASO optie! 6 4de jaar ASO optie! 7 3

Nadere informatie