INFOBROCHURE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFOBROCHURE 2013-2014"

Transcriptie

1 Donkvijverstraat Beveren Tel: Fax: Website: ASO BSO TSO SPORT- EN NETBOOKSCHOOL WAASLAND INFOBROCHURE Kennismakingsnamiddag met proeflesjes Zat. 23 februari 2013 Van 14u tot 16u Donkvijverstraat Beveren Tel: Opendeurdag Superhelden Zaterdag 04 mei 2013 vanaf 13u Met rondleidingen, open klassen & proeflesjes NIEUWSFLASH: We hebben de kaap van 670 leerlingen overschreden! Netbooks: van het 1 ste tot het 3 de jaar! Inschrijvingen Doorlopend tijdens de schooluren van 8.40u u. Op zaterdag 16 maart 2013 van 10u-12u en 14u-16u. Grote vakantie: tem. vrijdag 05 juli en vanaf maandag 19 augustus 2013, telkens van 09u tot 12u en van 13u tot 16u30. Donderdag 22 en 29 augustus 2012 van 18.30u tot 20u30. Wielrennen en Tennis nu ook in de 3 de graad Nieuwe richting: 7 de Bijzondere schrijnwerkconstructies Onze basketters gaan naar het WK in Cyprus 1

2 In het Koninklijk Atheneum van Beveren & Sport- en netbookschool Waasland Een moderne school met oog voor jou! Even kennismaken? We zijn een vrij kleine, gemoedelijke, sportieve school in hartje Beveren, met afdelingen ASO TSO en BSO, met veel aandacht voor het welbevinden van elke leerling. Je bent bij ons geen nummer, maar een lid van de familie, een bouwsteen van onze school. We hebben oog voor je eigen karakter, je eigen goede eigenschappen, je noden, je kleine of grotere problemen. Je kunt steeds bij ons terecht. We proberen je te helpen en te begeleiden naar de wereld van volwassenen. Al onze afdelingen scoorden goed tijdens de doorlichting. Jij loont de moeite van onze inzet. Met Vriendelijke Groeten Directeur F. Van Gheem Nieuw op 1 september 2013: i Wielrennen en tennis in de 3 de graad i Handel met optie sport in het 3 de en 4 de jaar i 7 de specialisatiejaar - Bijzondere schrijnwerkconstructies 2

3 IEDEREEN = VIP Ons gemeenschapsonderwijs wil zijn: een plaats waar het goed om leven is voor alle kinderen. Waar alle leerlingen harmonisch samen leven in verstandhouding en met respect voor elkaar. HET OPVOEDINGSPROJECT = HET SCHOOLBEELD We werken op basis van een schooleigen opvoedingsproject. Ons uitgangspunt? Elk kind, ongeacht zijn godsdienstige overtuiging, culturele of socio-economische achtergrond, heeft recht op kwaliteitsvol onderwijs. Uiteraard is kennis belangrijk. Maar je kunt later in je job slechts goed functioneren, als je ook sociaal vaardig bent, als je kan samenwerken en je mannetje kan staan. Daarom leren we vlot communiceren, fair en respectvol omgaan met de anderen, beleefd zijn en ons aan leefregels houden. We voeden onze leerlingen op tot volwaardige burgers, die met gemak hun weg maken in de snel veranderende samenleving... Om dit kwaliteitsonderwijs te garanderen wordt het opvoedingsproject opgebouwd rond de volgende pijlers: Een dynamische, lerende school met aandacht voor alle onderdelen van het traject. Eerbied en respect voor ieders geloofsovertuiging. Extra-muros: Geïntegreerde werkperioden en projectdagen. vb. gezondheid, verkeersveiligheid, milieu, rijbewijs op school. Een school waar ouders welkom zijn als partners in het opvoedingsproject, waar leefregels in onderling overleg worden opgesteld en toegepast. Verdraagzaamheid bevorderen. Een sportieve school: voetbal, ping- pong, basketbal, dans... Accent op dienstbaarheid: afdeling schrijnwerkerij, verkoop met 7 de specialisatiejaar Winkelinrichting en Etalage, verzorging met specialisatiejaren Thuis en Bejaardenzorg en Kinderzorg. Aandacht voor de kwetsbaren: Gelijke Onderwijs Kansen (GOK) - begeleiding. 3

4 DYNAMISCHE SCHOOL Onze scholengemeenschap wil elk kind, volgens zijn eigen mogelijkheden, zo ver mogelijk brengen. Dit kunnen we door: Rekening te houden met de beginsituatie van elk kind en socio-emotionele begeleiding te geven. Te werken met een geïnformatiseerd leerlingvolgsysteem. Te werken in kleine goed begeleide groepjes. Individuele hulp te bieden waar nodig: huiswerkklassen, inhaallessen, differentiatie binnen de klas, elektronische leeromgeving (http://www.kabeveren.net/moodle). Werkmateriaal en handboeken te gebruiken die voldoen aan de nieuwste vereisten en conform de officiële leerplannen en eindtermen. Computerondersteund onderwijs te bieden in elke afdeling. Zeer zorgvuldig te toetsen en te evalueren: 5 rapportperiodes en 2 of 3 examenperiodes met begeleidende klassenraad en oudercontacten. Intensieve samenwerking met CLB - Waasland

5 LEREN OP MAAT Onze scholengemeenschap wil een levend, dynamisch geheel zijn waar het aangenaam is om te leren, te spelen, te leven. We gaan naar de sporthal, het gemeentelijk zwembad, het fitnesscentrum, de schaatsbaan. We nemen enthousiast deel aan sportdagen, SVS-competitie, interscolaire sportactiviteiten op woensdagnamiddag: zwemmen, voetbal, schaatsen (http://www.kabeveren.net/sport). Er is een brede waaier van leeruitstappen binnen en buiten de gemeente. We hebben aandacht voor cultuur met film-, dans- en toneelvoorstellingen in CC ter Vesten en bezoek aan de boekenbeurs. We gaan internationaal: met onze studiereizen naar Europese steden en met onze Epos Europrojecten (Oslo). 5

6 Onze school is letterlijk open. Van op de straat kan je de leerlingen zien. We staan open voor de buitenwereld. Elke ouder kan lid worden van het oudercomité en het dagelijks leven mee bepalen. Jullie zijn welkom op infoavonden, contactdagen, overlegvergaderingen en rapportbesprekingen. We kunnen rekenen op de morele en financiële steun van vriendenkring en oud-leerlingenbond ColRMS. Er is regelmatige samenwerking met externe partners zoals logo Waasland, VAD, Dienst mobiliteit, de andere secundaire scholen van Beveren, politie, brandweer, technische dienst, VDAB, Unizo,. 6

7 GROEN & KLEINSCHALIG De school situeert zich in het centrum van Beveren op een domein van meer dan 2 hectare. De klassen staan, los van elkaar, verspreid over deze oppervlakte. Geen verdiepingen met op elkaar gestapelde klaslokalen. We hebben leefruimte! Er zijn verschillende speelplaatsen met een voetbalveld, pingpongtafels, veel gras en bomen tussen de lokalen. Een school van zo'n 670 leerlingen, in een groene omgeving, met accent op persoonlijke individuele begeleiding, veiligheid, gezondheid met een modern gemotiveerd schoolteam en met een directie die elke leerling bij naam kent en er tijd voor vrij maakt... Zo'n school is misschien wel iets voor jou. 7

8 SAMENSPRAAK & INSPRAAK De directeur Neemt natuurlijk de eindbeslissingen, maar pas na raadpleging van de schoolraad, het pedagogisch college van leerkrachten, MVD-personeel, het oudercomité en de leerlingenraad. De Schoolraad (Contactadres: Donkvijverstraat 30, tel ) De schoolraad geeft advies aan de directeur. In die raad zetelen naast de directeur ook drie afgevaardigden van de ouders, drie afgevaardigden van de leerkrachten en twee leden van de sociaal- economische en culturele milieus. Als vertegenwoordigers van de ouders op de schoolraad zetelen M. Ben Staes M. Julien Van Mol M. Luc D Hooghe Als vertegenwoordigers van pedagogisch college M. Wim Van Britsom Mevr. Ann Verstrynge M. Jimmy De Smet Als vertegenwoordigers van de socioculturele milieus M. Willy Van der Aa M. Chris Van Nieuwenhuyse Als vertegenwoordigers van het oudercomité Voorzitter: M. Ben Staes Penningmeester: M. Luc D Hooghe Voorzitter Pedagogisch college Voorzitter: Marie-Jeanne Meul De Leerlingenraad: Bij het begin van elk nieuw schooljaar wordt de leerlingenraad herkozen. Die raad, samengesteld uit vertegenwoordigers van alle leerjaren en alle afdelingen, vergadert regelmatig samen met M. De Smet en brengt daarna advies uit aan directeur Van Gheem, aan de schoolraad, aan het pedagogisch college. Doel: positief-kritisch nadenken over alle mogelijke verbeteringen. Ze hebben een PR-functie bij officiële gelegenheden zoals ontvangst op Cortewalle, begrafenissen, trouwpartijen, ontvangst buitenlandse studenten enz... en helpen mee aan de organisatie van schoolactiviteiten. Voorzitter: Freya D Hooghe Waar het hen aanbelangt, vragen we ook raad aan het Meester- Vak- en Dienstpersoneel (MVD). Door alle betrokken groepen inspraak te geven, waarborgen we een open en democratisch beleid. 8

9 ERVARINGSGERICHT & PROJECTONDERWIJS In projectwerking wordt gescoord voor vakgebonden en vakoverschrijdende eindtermen. Dan verdwijnt het etiket ASO BSO - TSO, jonge mensen leren mekaars sterke punten ontdekken. Er wordt contact gemaakt met de buitenwereld, maar bovenal: het is leuk en verrijkend. Vandaar het groot succes van onze extramuros-activiteiten in binnen- en buitenland. Onze wetenschapsrichting zit in de lift. Leerlingen vinden experimenteren boeiend. Onze projecten: Gender in de blender VCR Hout Accord for a different Future (2 de graad handel) EHBO-Helper (4TLO) Jeugdanimator (6TLO) Unplugged & Croes ism preventiedienst gemeente Beveren Rookvrije klassen ism Logo Waasland Verkeersveiligheid ism Politie Beveren Responsible Young Drivers: Een heer in het verkeer Rijbewijs op School ism Ministerie van Mobiliteit Cultuurdag (tweejaarlijks) Festival (tweejaarlijks) Pisa-test Universiteit Gent (wetenschappelijke studie) Wiskunde Olympiade Kangoeroewedstrijd (wiskunde wedstrijd) (wetenschappen wedstrijd) Plankgas (economie - wedstrijd voor het beste ondernemingsplan - 5HA en 5EC) Top Team (bedrijfssimulatie 2 de GR handel en economie) Vlajo Jieha (4HA) Studentenbedrijven van Vlajo (3de graad TLO) Mini-onderneming (6HA) Tutti Frutti (fruitproject) Milieu EPOS, Europroject Oslo ( 3ASO) Stages: Zowel in de hout- en handelsafdeling als in verkoop en verzorging als in de sportafdeling zijn onze leerlingen graag geziene werkkrachten. Ze doen wekelijks ervaring op in winkels, rust en verzorgingstehuizen, kinderdagverblijven of bedrijven in de buurt, als medeorganisatoren van sportactiviteiten in kleuter -en lagere scholen Ons doel? De jeugd vanuit de realiteit interesse bijbrengen via vakoverschrijdend samenwerken. Als je er het nut van inziet, is leren geen opgave, maar een bevrediging van behoefte. 9

10 ONZE SCHOOL- STRUCTUUR A Stroom A-Stroom B-Stroom 1A Met optie: algemene sporten, basketbal, dans, tennis, voetbal of wielrennen 1A Met optie: algemene sporten, basketbal, dans, tennis, voetbal of wielrennen 1B Beroepsvoorbereidend jaar 1 STE GRAAD Of met optie Wetenschappen of Techniek of Economie of Crea 1A Latijn Met optie: algemene sporten, basketbal, dans, tennis, voetbal of wielrennen 2 e Latijn 2 e Moderne wetenschappen Met optie: algemene sporten, basketbal, dans, tennis, voetbal of wielrennen Of met optie: Wetenschappen Techniek Economie Crea 2 e Handel Met optie: algemene sporten, basketbal, dans, tennis, voetbal of wielrennen 2BVL Beroepsvoorbereidend jaar Met beroepsvelden: Bouw-Hout Voeding-Verzorging Kantoor Verkoop Of met optie: aardrijkskunde/dactylografie ASO TSO BSO 2 DE GRAAD Latijn Wiskunde/wetenschappen of talen/cultuurwetenschappen Economie Met keuze sport: algemene sporten, basketbal, dans, tennis, voetbal of wielrennen Of keuze Talen/Cultuurwetenschappen Of keuze Talen/Wiskunde Wetenschappen Met keuze sport: algemene sporten, basketbal, dans, tennis, voetbal of wielrennen Of met keuze Wetenschappelijk Werk/Cultuurwetenschappen Handel Met keuze sport: algemene sporten, basketbal, dans, tennis, voetbal of wielrennen Of met keuze: Dactylografie/Kantoortechnieken (3 de jaar) Informatica/Verkoop (4 de jaar) Lich. Opv. & sport Met keuze sport: algemene sporten, basketbal, dans, tennis, voetbal of wielrennen Hout Kantoor Voeding Verzorging Economie moderne talen* Economie Wiskunde* Handel Hout Verkoop Etalage 3 DE GRAAD Wetenschappen Wiskunde* Latijn Wetenschappen* Latijn Moderne talen* * Richtingen met keuze: Met keuze sport: algemene sporten, basketbal, dans, tennis, voetbal of wielrennen Of met keuze: Wetenschappelijk werk/cultuurwetenschappen Lich. Opv. & sport Met keuze sport: algemene sporten, basketbal, dans, tennis, voetbal of wielrennen Verzorging 7 e Winkelbeheer Etalage 7 e Thuis- en bejaardenzorg 7 e Kinderzorg 7 e Bijzondere schrijnwerkconstructies (houtskeletbouw) Of met keuze: Wiskunde/Toeg. informatica 10

11 NIEUW KA Beveren ondergaat een ware gedaanteverandering en is klaar voor de toekomst. Een nieuw gebouw Door de jaarlijkse stijging van het leerlingenaantal, zag KA Beveren zich genoodzaakt te moderniseren en haar infrastructuur uit te breiden. Met een modern nieuw gebouw, 18 klassen en een prachtige refter/polyvalente ruimte bieden we de leerlingen een perfecte omgeving aan om zich te ontplooien. Het gebouw is goed geïsoleerd en elke klas wordt van verse lucht voorzien via pulsie en tractie met warmterecuperatie. De refter biedt plaats aan meer dan 300 leerlingen en is voorzien van een self-service voor warme maaltijden. De leerlingen van de eerste graad (eerste en tweede jaar) zullen les volgen in mooie nieuwe lokalen die voorzien zijn van beamer en draadloos internet. Een school met visie, een team met pit. In een tijdperk waar de computer niet meer weg te denken valt, is het voor ons uitermate belangrijk om mee te evolueren met de nieuwste tendensen. Als innovatieve school met een jong en dynamisch team biedt het KA aan de leerlingen van het 1 ste jaar tem 3 de jaar een netbook aan via leasing. Hiermee kunnen ze nu intensief aan de slag gaan, in de les en thuis. Het hoger onderwijs en de universiteit werken reeds gedigitaliseerd en nu is ook het KA Beveren de enige digitale school in de regio. Voordelen van het gebruik van netbooks tijdens de lessen. Onderwijs op maat van elke leerling: Via onze netbooks krijgen zowel intelligente leerlingen als leerlingen die het wat moeilijker hebben extra oefeningen aangeboden (elk op hun niveau). Onmiddellijke feedback: Omdat de computer de oefeningen à la minute verbetert, kent de leerling zijn resultaat en kan hij of zij dadelijk beginnen met reflectie. Vallen de resultaten mee? OK, naar een volgend hoger niveau. Vallen ze tegen? Wat is er fout gelopen? Efficiëntie: Tijdwinst in de klas nu de oefeningen via de leeromgeving verbeterd worden i.p.v. aan het bord. Aansluitend bij de leefwereld van de jongere. Beamers in elk lokaal: Resultaat: gemotiveerde leerlingen die het beste van zichzelf geven. Bovendien zijn alle klassen voorzien van een beamer. De leerkracht projecteert het beeld bij het woord. 11

12 ONS AANBOD: 1 STE GRAAD Eerste Leerjaar Eerste leerjaar B Lat Godsdienst/Zedenleer 2 Godsdienst/Zedenleer 2 2 Nederlands 5 Nederlands 5 5 Frans 2 Frans 5 4 Geschiedenis 1 Engels 2 2 Aardrijkskunde 1 Geschiedenis 1 1 Wiskunde 4 Aardrijkskunde 2 2 Natuurwetenschappen 2 Wiskunde 6 5 Plastische Opvoeding 2 Natuurwetenschappen 1 1 Lichamelijke Opvoeding 2 Plastische Opvoeding 1 1 Muzikale Opvoeding 1 Lichamelijke Opvoeding 2 2 Techniek 10 Techniek 2 2 Totaal 32 Muzikale Opvoeding 1 1 Latijn - 4 Keuzegedeelte: Techniek (2) of Wetenschappelijk werk (2) of Economie (2) of Crea (2) Sport: Voetbal (4) of Alg.sport(4) of Dans (4) of Basket (4) of Tennis (4) of Wielrennen (4) Totaal: (met optie sport)

13 ONS AANBOD: 1 STE GRAAD Tweede Leerjaar Latijn Godsdienst/Zedenleer 2 Nederlands 5 Frans 3 Engels 2 Geschiedenis 2 Aardrijkskunde 1 Wiskunde 4 Natuurwetenschappen 2 Plastische Opvoeding 1 Lichamelijke Opvoeding 2 Techniek 2 WW natuurwetenschappen 2 Latijn 4 Totaal: 32 Tweede leerjaar Moderne Tweede Leerjaar Handel Godsdienst/Zedenleer 2 Godsdienst/Zedenleer 2 Nederlands 5 Nederlands 5 Frans 3 Frans 3 Engels 2 Engels 2 Geschiedenis 2 Geschiedenis 2 Aardrijkskunde 1 Aardrijkskunde 2 Wiskunde 4 Wiskunde 4 Natuurwetenschappen 2 Natuurwetenschappen 2 Plastische Opvoeding 1 Plastische Opvoeding 1 Lichamelijke Opvoeding 2 Lichamelijke Opvoeding 2 Techniek 2 Techniek 2 Economie 2 Handel 4 WW Natuurwetenschappen 2 Dactylografie 1 Keuzegedeelte: Keuzegedeelte facultatief: Dactylografie (1) + Aardrijkskunde (1) 2 Algemene sport of Dans of Voetbal of Basketbal 4 Dans of Voetbal of 4 4 Algemene sport of Tennis of Wielrennen Basketbal of Tennis of Wielrennen Totaal 32 Totaal 32 (met optie sport) 34 (met optie sport) 36 13

14 ONS AANBOD: 1 STE GRAAD Tweede Leerjaar Beroepsvoorbereidend jaar Bouw - Hout Tweede Leerjaar Beroepsvoorbereidend jaar Kantoor en Verkoop-Verzorging-Voeding Godsdienst/Zedenleer 2 Godsdienst/Zedenleer 2 Nederlands 3 Nederlands 4 Frans 2 Frans 2 Geschiedenis 1 Geschiedenis 1 Aardrijkskunde 1 Aardrijkskunde 1 Wiskunde 2 Wiskunde 2 Natuurwetenschappen 1 Natuurwetenschappen 1 Plastische Opvoeding 1 Plastische Opvoeding 1 Lichamelijke Opvoeding 3 Lichamelijke Opvoeding 3 TV Hout 2 Handel 5 TV Bouw 2 Dactylografie 3 Praktische Oef. hout 7 TV Verzorgingstechnieken 1 Praktische Oef. bouw 7 TV Voeding 1 Totaal 34 Praktische Oef. Verzorgingstechnieken 3 Praktische Oef. Voeding 4 Totaal 34 14

15 ONS AANBOD: 2 de - 3 de GRAAD ASO ASO - LATIJN Derde en Vierde Leerjaar Latijn 3 de 4 de Godsdienst / Zedenleer 2 2 Nederlands 4 4 Frans 3 3 Engels 3 3 Geschiedenis 2 2 Aardrijkskunde 1 1 Wiskunde 4 4 Fysica 1 1 Biologie 1 1 Chemie 1 1 Informatica 1 1 Lichamelijke opvoeding 2 2 Latijn 4 4 Keuzepakket Talen Frans 1 1 Engels 1 1 Cultuurwetenschappen 1 1 Keuzepakket Wetenschappen Fysica 1 1 Chemie 1 1 Wiskunde 1 1 Totaal Voor leerlingen met behoorlijke dosis inzicht (wiskunde), culturele en literaire interesses (talen) en een goed doorzettingsvermogen Mens Sana Incorpore Sano 15

16 ONS AANBOD: 2 de - 3 de GRAAD ASO Vijfde en Zesde leerjaar Latijn Wetenschappen 5 de 6 de Aardrijkskunde 2 1 Biologie 1 2 Chemie 2 2 Engels 2 2 Frans 3 3 Fysica 2 2 Geschiedenis 2 2 Lichamelijke Opvoeding 2 2 Nederlands 4 4 Latijn 4 4 Wiskunde 7 7 Godsdienst/zedenleer 2 2 Totaal Vijfde en Zesde leerjaar - Latijn Moderne Talen 5 de 6 de Aardrijkskunde 1 1 Engels 3 3 Frans 4 4 Geschiedenis 2 2 Lichamelijke Opvoeding 2 2 Natuurwetenschappen 2 2 Nederlands 4 4 Latijn 4 4 Wiskunde 3 3 Godsdienst/Zedenleer 2 2 Duits 2 2 Spaans 2 2 Keuzepakket Cultuurwetenschappen Cultuurwetenschappen 1 1 Keuzepakket Informatica Toegepaste Informatica 1 Totaal

17 ONS AANBOD: 2 de - 3 de GRAAD ASO ASO - WETENSCHAPPEN Derde en Vierde Leerjaar Wetenschappen 3 de 4 de Godsdienst / Zedenleer 2 2 Nederlands 4 4 Frans 3 3 Engels 3 3 Geschiedenis 2 2 Aardrijkskunde 1 1 Wiskunde 5 5 Fysica 2 2 Biologie 2 2 Chemie 2 2 Informatica 1 1 Lichamelijke opvoeding 2 2 Keuzegedeelte Sport Algemene sport 4 4 Voetbal 4 4 Dans 4 4 Basketbal 4 4 Tennis 4 4 Wielrennen 4 4 Keuzepakket Wetenschappen Wetenschappelijk werk 2 2 Cultuurwetenschappen 1 1 Totaal (met optie sport) Voor leerlingen geboeid door logisch redeneren en het exactwetenschappelijke en die het belang van de moderne talen onderkennen. 17

18 ONS AANBOD: 2 de - 3 de GRAAD ASO Vijfde en zesde leerjaar Wetenschappen Wiskunde 5 de 6 de Godsdienst / Zedenleer 2 2 Nederlands 4 4 Frans 3 3 Engels 2 2 Geschiedenis 2 2 Aardrijkskunde 2 1 Wiskunde 7 7 Fysica 2 2 Biologie 1 2 Chemie 2 2 Lichamelijke opvoeding 2 2 Keuzegedeelte Sport Algemene sport 4 4 Voetbal 4 4 Dans 4 4 Basketbal 4 4 Tennis 4 4 Wielrennen 4 4 Keuzepakket Wetenschappelijk Werk Wetenschappelijk Werk 2 2 Toegepaste Informatica 1 1 Totaal (met optie sport)

19 ONS AANBOD: 2 de - 3 de GRAAD ASO ASO - Economie Derde en Vierde Leerjaar Economie 3 de 4 de Godsdienst / Zedenleer 2 2 Nederlands 4 4 Frans 3 3 Engels 3 3 Geschiedenis 2 2 Aardrijkskunde 1 1 Wiskunde 4 4 Fysica 1 1 Biologie 1 1 Chemie 1 1 Informatica 1 1 Lichamelijke opvoeding 2 2 Economie 4 4 Keuzegedeelte Sport Algemene Sport 4 4 Voetbal 4 4 Dans 4 4 Basketbal 4 4 Tennis 4 4 Wielrennen 4 4 Keuzepakket Wiskunde Wiskunde 1 1 Frans 1 1 Engels 1 1 Keuzepakket Talen Cultuurwetenschappen 1 1 Frans 1 1 Engels 1 1 Totaal (met optie sport) Voor leerlingen die wiskundig of taalkundig goed zijn, met ook belangstelling voor economie als algemeen vormend vak. 19

20 ONS AANBOD: 2 de - 3 de GRAAD ASO Vijfde en zesde leerjaar Economie Moderne Talen Vijfde en zesde leerjaar Economie Wiskunde 5 de 6 de 5 de 6 de Aardrijkskunde 1 1 Aardrijkskunde 1 1 Engels 3 3 Engels 2 2 Frans 4 4 Frans 3 3 Geschiedenis 2 2 Geschiedenis 2 2 Lichamelijke Opvoeding 2 2 Lichamelijke Opvoeding 2 2 Natuurwetenschappen 2 2 Fysica 1 1 Nederlands 4 4 Nederlands 4 4 Wiskunde 3 3 Wiskunde 7 7 Godsdienst/Zedenleer 2 2 Godsdienst/Zedenleer 2 2 Economie 4 5 Chemie 1 1 Spaans 2 2 Biologie 1 1 TE Bedrijfsbeheer 1 - Economie 4 5 TE Bedrijfsbeheer 1 - Keuzegedeelte Sport Keuzegedeelte Sport Algemene Sport of Basketbal of Dans Algemene Sport of Basketbal of Dans of Tennis of Voetbal of Wielrennen of Tennis of Voetbal of Wielrennen Keuzepakket Wiskunde Keuzepakket Cultuurwetenschappen Wiskunde 2 2 Cultuurwetenschappen 1 1 Keuzepakket Taal Keuzepakket Taal Duits 2 2 Duits 2 2 Totaal Keuzepakket Informatica (met optie sport) Toegepaste informatica 1 1 Totaal (met optie sport) (met optie taal)

21 TSO Handel Derde en Vierde leerjaar Handel 3 de 4 de Godsdienst/zedenleer 2 2 Nederlands 4 4 Frans 3 3 Engels 2 2 Geschiedenis 1 1 Aardrijkskunde 1 1 Wiskunde 3 3 Natuurwetenschappen 1 1 Toegepaste Informatica 1 1 Informatica CA - 1 Lichamelijke Opvoeding 2 2 Kantoortechnieken 1 2 Dactylografie 2 2 Verkoop 2 2 Toegepaste Economie 7 7 Keuzepakket Kantoor / Verkoop 3 de 4 de Dactylografie 1 Kantoortechnieken 1 Informatica 1 Verkoop 1 Keuzegedeelte sport Algemene sport 4 4 Basketbal 4 4 Dans 4 4 Tennis 4 4 Wielrennen 4 4 Voetbal 4 4 Totaal (met optie Kantoor/Verkoop) Totaal (met optie Sport) Voor wie denkt aan een commerciële of een administratieve loopbaan. NIEUW: Handel + Sport 21

22 Vijfde en Zesde leerjaar Handel 5 de 6 de Godsdienst/Zedenleer 2 2 Nederlands 3 3 Frans 3 3 Engels 3 3 Geschiedenis 1 1 Aardrijkskunde 1 1 Wiskunde 2 2 Lichamelijke Opvoeding 2 2 Boekhouding 4 2 Toegepaste Economie 6 5 Economie - 2 Verkoop 1 2 Dactylografie 2 2 Toegepaste Informatica 2 - Stage - 2 Totaal

23 TSO Lichamelijke Opvoeding & sport Derde en vierde leerjaar Lichamelijke Opvoeding & Sport 3 de 4 de Godsdienst/zedenleer 2 2 Nederlands 4 4 Frans 2 2 Engels 2 2 Geschiedenis 1 1 Aardrijkskunde 1 1 Wiskunde 3 3 Fysica 1 1 Biologie 1 1 Toegepaste Biologie 1 1 Chemie 1 1 Toegepaste Informatica 1 1 Economie 2 2 Sport algemeen 4 4 Sport theorie 2 2 Keuze Algemene Sport Sport Algemeen 6 6 Keuze Voetbal Voetbal 6 6 Keuze Dans Dans 6 6 Keuze Basketbal Basketbal 6 6 Keuze Tennis Tennis 6 6 Keuze Wielrennen Wielrennen 6 6 Totaal Voor sportminded leerlingen waarbij een intense lichaamsbeweging een extra motivatie betekent voor hun studieloopbaan. 23

24 ONS AANBOD: 2 de - 3 de GRAAD TSO Vijfde en Zesde leerjaar Lichamelijke Opvoeding & Sport 5 de 6 de Godsdienst/zedenleer 2 2 Nederlands 3 3 Frans 2 2 Engels 2 2 Geschiedenis 1 1 Aardrijkskunde 1 1 Wiskunde 2 2 Toegepaste Economie 3 3 Sport algemeen 6 4 Sport theorie 4 4 Stage Sport - 2 Keuzegedeelte wiskunde Wiskunde 2 2 Sport - Keuze uit: Algemene Sport 6 6 Voetbal 6 6 Dans 6 6 Basketbal 6 6 Tennis 6 6 Wielrennen 6 6 Totaal (met optie wiskunde)

25 HOE ONS BEREIKEN? BSO Kantoor/Verkoop Kantoor 3 de 4 de Godsdienst / Zedenleer 2 2 PAV 6 6 Toegepaste Informatica 2 2 Lichamelijke Opvoeding 2 2 Kantoortechnieken 3 3 Dactylografie / Toegepaste Informatica 3 3 Verkoop: Verkoop 2 2 Etaleren 1 1 Frans 3 3 Engels 2 2 Nederlands 2 2 Toegepaste Economie 6 6 Totaal Voor leerlingen met belangstelling voor eenvoudig administratieve taken en een praktische opleiding tot kantoorbediende of verkoper. 25

26 HOE ONS BEREIKEN? Vijfde en zesde leerjaar Verkoop 7 de Specialisatiejaar Winkelbeheer & Etalage 5 de 6 de 7 de Godsdienst / Zedenleer 2 2 Lichamelijke opvoeding 2 PAV 4 4 Godsdienst/Zedenleer 2 Lichamelijke Opvoeding 2 2 PAV 8 Dactylografie 2 2 Engels 1 Stage Verkoop 6 9 Frans 1 Frans 3 3 Stage Verkoop 11 Engels 2 2 Toegepaste economie 4 Boekhouden 2 2 Verkoop 3 Toegepaste economie 2 2 Verkoop Etaleren 3 Toegepaste Informatica 2 - Vaktechnieken 1 Public Relations - 2 Toegepaste Economie 3 Verkoop 4 - Totaal 35 Vaktechnieken - 2 Verkoop Etaleren 2 2 Nederlands 1 1 Totaal Tijdens de opendeurdag, een snoepverkoop van 6VK voor een hun GIP - promoten van de richting Verkoop. De winst gaan naar een goed doel! 26

27 HOE ONS BEREIKEN? BSO Verzorging Derde en Vierde leerjaar Verzorging-Voeding 3 de 4 de Godsdienst / Zedenleer 2 2 Frans 2 2 PAV 6 6 Lichamelijke opvoeding 2 2 Plastische Opvoeding 2 2 Praktijk Huishoudkunde - Voeding 6 6 Praktijk Huishoudkunde - Gezinstechnieken 5 5 Theorie Huishoudkunde Voeding (TV) 2 2 Theorie Huishoudkunde Gezinstechnieken (TV) 6 6 Muzikale opvoeding 1 1 Totaal Voor leerlingen met belangstelling voor algemene verzorgingstaken in kinderdagverblijven, buitenschoolse kinderopvang, rust- en verzorgingstehuizen. 27

28 HOE ONS BEREIKEN? Vijfde en Zesde leerjaar Verzorging 5 de 6 de Godsdienst / Zedenleer 2 2 PAV 4 4 Lichamelijke Opvoeding 2 2 Expressie 2 2 Praktijk Huishoudkunde 2 2 Theorie Huishoudkunde (TV) 1 1 Theorie Opvoedkunde verzorging (TV) 4 4 Praktijk Verzorging 2 2 Theorie Verzorging (TV) 5 5 Stage Verzorging 6 6 Stage Huishoudkunde 2 2 Stage Opv. & Verzorging 2 2 Frans 2 2 Totaal de Specialisatiejaar Thuis- en bejaardenzorg 7 de Specialisatiejaar Kinderzorg 7 de 7 de Lichamelijke opvoeding 2 Lichamelijke opvoeding 2 Godsdienst/Zedenleer 2 Godsdienst/Zedenleer 2 PAV 8 PAV 8 Praktijk Huishoudkunde 1 Expressie 2 Praktijk Opvoedkunde 1 Praktijk Opvoedkunde 2 Praktijk Verzorging 1 Praktijk Verzorging 1 Stage Huishoudkunde 4 Stage Opvoedkunde 6 Stage Verzorging 8 Stage Verzorging 2 Theorie Huishoudkunde (TV) 1 Stage Verzorging opvoedkunde 2 Theorie Opvoedkunde (TV) 2 Theorie Opvoedkunde (TV) 4 Theorie Verzorging (TV) 2 Theorie Verzorging (TV) 1 TE Bedrijfsbeheer 2 TE Bedrijfsbeheer 2 Totaal 34 Totaal 34 28

29 HOE ONS BEREIKEN? BSO Hout Derde en Vierde Leerjaar Houtbewerking 3 de 4 de Godsdienst / Zedenleer 2 2 PAV 6 6 Frans 2 2 Lichamelijke opvoeding 2 2 Praktijk hout Theorie hout (TV) 6 6 Totaal Voor leerlingen met vaardige handen. In de hout- en bouwsector schreeuwt men om goed opgeleide stielmannen. Werkzekerheid! Vijfde en zesde leerjaar Houtbewerking Nieuw! 7 de jaar Bijzondere Schrijnwerkconstructies 5 de 6 de 7 de Godsdienst / Zedenleer 2 2 Godsdienst / Zedenleer 2 PAV 4 4 Lichamelijke opvoeding 2 Lichamelijke opvoeding 2 2 PAV 8 Praktijk hout Praktijk hout 8 Stage hout 4 8 Theorie hout 6 Theorie hout (TV) 7 7 Stage hout 8 Frans 2 2 Totaal 34 Totaal Het Atheneum ligt in hartje Beveren recht tegenover Colruyt. 29

30 HOE ONS BEREIKEN? Lesuren: 8.40u u. & 13.05u u. Of 16.35u. Schoolbussen: Rit 1: St-Gillis, Zandstraat - St-Pauwels/Kemzeke, De Klinge, Kieldrecht, Meerdonk, Verrebroek, Vrasene, Beveren Rit 2: Rupelmonde, Mercatorschool, Rupelmondestraat, Bazel Dorp, Oyevaer Bazel, Kouterweg, Kruibeke, ter hoogte van Avia, Burcht Kazerne, Ytong, KBC Burcht Dorp, Zwijndrecht Laar Rit 3: Kruibeke Reynaertschool Opstapplaatsen af te spreken Openbaar vervoer (onder voorbehoud van wijziging): Met de trein: Het KA ligt op 10 minuten wandelafstand van Beveren station. Antw. Cen.: 7.32u. - Beveren station: 7.55u. Antw. Berch.: 7.37u. - Beveren station: 7.55u. St. Niklaas: 7.55u. - Beveren station: 8.04u. Lokeren: 7.41u. - Beveren station: 8.04u. Temse 7.50u. - Beveren station: 8.24u. Met de lijnbus (of belbus): Alle bussen hebben een bushalte op 50 m van de school en sluiten perfect aan op de schooluren. Kieldrecht lijn 84 Kerk: 7.53u Beveren markt: 8.22u Nieuwkerken lijn 31 en 81 Dorp: 7.20u Sint-Niklaas station: 7.30u Sint-Niklaas station: 7.38u Beveren markt: 8.00u St. Gillis lijn 85 Kerk: 7.53u Beveren markt: 8.22u Zwijndrecht lijn Dorp: 7.49u Beveren markt: 8.02u Dorp: 8.00u Beveren markt: 8.13u Burcht lijn 87 en 81 tot 85 Kerkplein: 7.26u Zwijndrecht dorp: 7.34u Zwijndrecht dorp: 7.34u Beveren Markt: 7.56u Temse lijn 99 / 81 Lijn 99 tot Kruibeke dorp, aansluiting met schoolbus Kruibeke- Beveren Waasmunster lijn 81 Waasmunster: 7.09u Beveren ziekenhuis: 8.05u Of met de belbus: 09/ (2u op voorhand reserveren) Fietsen en bromfietsen: Overdekte stalling met camerabewaking Auto s: Parking in de buurt van de school 30

31 SPORT Sport in het Atheneum Onze sportafdeling bestaat uit een richting met algemene sporten, een richting met voetbal, een richting met basketbal, een richting met dans, een richting met tennis en een richting met wielrennen. Het is de bedoeling om studie en sport volwaardig te combineren. Sport motiveert om te studeren. Leerlingen die een sportieve carrière willen uitbouwen, kunnen tegelijkertijd een normaal diploma behalen. Overtuig uzelf, en vergelijk de lessentabellen van de verschillende studiejaren. Nieuw: TENNIS en WIELRENNEN 3 de graad De voetbalklassen worden georganiseerd in A- en B-klassen, volgens niveau en gaan steeds door op de terreinen van KSK Beveren, op wandelafstand van de school. Ook de richting tennis - en wielrennen worden de komende jaren uitgebouwd. Instromers in de 2e en 3e graad TSO dienen oriënteringsproeven af te leggen en aanvullend een evaluatiegesprek met de LO-leerkracht om te peilen naar kennis, vaardigheden en motivatie. Wenst u meer informatie, contacteer ons vrijblijvend op onderstaand adres of kom naar: Infonamiddag met proeflessen op zaterdag 23 februari 2013 om 14u. Opendeurdag op 4 mei 2013 Extra info: Voetbal: Dans: Basketbal: Tennis: Wielrennen: Stijn De Rudder & David De Bock Karen Van Vaerenbergh Wim Van Britsom & Christoph Remy Jan Claessens Dieter De Clercq Algemene Sport: Kristien Van Guyse Met sportieve groeten, Directeur F. Van Gheem & het schoolteam 31

32 SCHOLEN- GROEP 17 Onze school maakt deel uit van GO Scholengroep 17 Waasland. Hieronder vind je alle scholen die daar ook toe behoren: Koninklijk Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs Donkvijverstraat Beveren tel.: Basisschool "De Bever": kleuter- en lager onderwijs Donkvijverstraat 30, 9120 Beveren Tel.: Fax.: Basisschool De Bron Buitenstraat 2, 9170 De Klinge tel.: fax.: Leefschool De Zonnewijzer Beukenlaan Kieldrecht tel.: Leefschool: De Sterappel Nieuwstraat Sint-Gillis-Waas tel.: fax.: Leefschool De Wollewei Zandstraat 26 B 9120 Haasdonk tel.: fax.: Basisschool Reynaert Kattestraat Kruibeke tel.: fax.: Basisschool Mercator G. De Cremerstraat 91a 9150 Rupelmonde tel.: fax.: Basisschool t Krinkelding Kerkwegels z.n Bazel tel.: Internaat: De Spits Thonetlaan Antwerpen tel.: Inschrijvingen: 1e week van juli en laatste week van augustus. Janitor - Centrum voor Volwassenenonderwijs GO St. Niklaas-Beveren Tel.:

Infobrochure 2008 ~ 2009

Infobrochure 2008 ~ 2009 Koninklijk Atheneum Beveren - Waas Sportschool Waasland 03-750.96.80 ASO TSO BSO Infobrochure 2008 ~ 2009 Kennismakingsnamiddag met proeflesjes Opendeurdag " Alles beweegt" zaterdag 01 maart 2008 zaterdag

Nadere informatie

Infobrochure 2009 ~ 2010

Infobrochure 2009 ~ 2010 Koninklijk Atheneum Beveren - Waas Sportschool Waasland 03-750.96.80 ASO TSO BSO Infobrochure 2009 ~ 2010 Kennismakingsnamiddag met proeflesjes Opendeurdag "Reis rond de Wereld; 20 jaar GO!" zaterdag 07

Nadere informatie

INFOBROCHURE 2015-2016

INFOBROCHURE 2015-2016 Donkvijverstraat 30 9120 Beveren Tel: 03 750 96 80 Fax: 03 775 81 47 Email: info@kabeveren.net Website: www.kabeveren.net ASO TSO BSO SPORT- EN NETBOOKSCHOOL WAASLAND INFOBROCHURE 2015-2016 Infozaterdag

Nadere informatie

Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Latijn Economie Wetenschappen

Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Latijn Economie Wetenschappen Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Lessentabellen 2 de graad ASO Latijn Economie Wetenschappen Humane Wetenschappen 1 2 1 2 1 2 1 2 Godsdienst/Zedenleer/Islam 2 2 2 2 2 2 2 2 Nederlands

Nadere informatie

LESSENTABELLEN 2013-2014. Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek

LESSENTABELLEN 2013-2014. Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek LESSENTABELLEN 2013-2014 Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek Koninklijk Atheneum Assebroek GO! - Scholengroep 25 - Brugge-Oostkust Daverlostraat 132-8310 Assebroek 050/36.68.80 web:

Nadere informatie

K.A. 3de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN

K.A. 3de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN K.A. SINT-NIKL A AS de graad! PARKLAAN 9 TEREKEN SCHOOL CAMPUSSEN Nuttige gegevens Koninklijk Atheneum Sint-Niklaas School van de Vlaamse Gemeenschap Parklaan 9 900 Sint-Niklaas Tel: 0 0 9 00 Fax: 0 0

Nadere informatie

Sportwetenschappen Zeesport & WaterSportwetenschappen. 1 ste en 2 de leerjaar

Sportwetenschappen Zeesport & WaterSportwetenschappen. 1 ste en 2 de leerjaar 13 Tweede Graad ASO Lessentabel: 32 uur Latijn Wetenschappen Sportwetenschappen Latijn wiskunde Latijn moderne talen Wetenschappen wiskunde economie Moderne talen wiskunde Sportwetenschappen Zeesport &

Nadere informatie

Modernewetenschappen. Sport. Aardrijkskunde 2 2 2 1. Biologie 1 1 1. Engels 2 2 2. Frans 4 4 4 2. Geschiedenis 1 1 1 1. Godsdienst/Zedenleer 2 2 2 2

Modernewetenschappen. Sport. Aardrijkskunde 2 2 2 1. Biologie 1 1 1. Engels 2 2 2. Frans 4 4 4 2. Geschiedenis 1 1 1 1. Godsdienst/Zedenleer 2 2 2 2 1 ste jaar Latijn Modernewetenschappen Sport Modernewetenschappen Techniek Beroeps Aardrijkskunde 2 2 2 1 Biologie 1 1 1 Engels 2 2 2 Frans 4 4 4 2 Geschiedenis 1 1 1 1 Godsdienst/Zedenleer 2 2 2 2 Lichamelijke

Nadere informatie

K.A. 2de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN

K.A. 2de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN K.A. SINT-NIKL A AS de graad! PARKLAAN 89 TEREKEN SCHOOL CAMPUSSEN Nuttige gegevens Koninklijk Atheneum Sint-Niklaas School van de Vlaamse Gemeenschap Parklaan 89 900 Sint-Niklaas Tel: 0 780 79 00 Fax:

Nadere informatie

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten Atheneum De Vesten Augustijnenlaan 32 2200 Herentals Tel. 014/21 11 44 Fax 014/21 61 06 Email: info@goherentals.be

Nadere informatie

Het studieaanbod van het Atheneum Jan Fevijn. Lessentabellen 2 e en 3 e graad 2015-2016

Het studieaanbod van het Atheneum Jan Fevijn. Lessentabellen 2 e en 3 e graad 2015-2016 Het studieaanbod van het Atheneum Jan Fevijn Lessentabellen 2 e en 3 e graad 2015-2016 Campus Assebroek Campus Sint-Michiels Daverlostraat 132 Baron de Serretstraat 88 8310 Assebroek 8200 Sint-Michiels

Nadere informatie

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem?

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? ASO? TSO? BSO? Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? GO! atheneum en leefschool De Tandem is een secundaire school ASO -, TSO -, BSO - afdelingen. Dit wil zeggen dat de leerlingen in de eerste

Nadere informatie

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem?

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? ASO? TSO? BSO? Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? GO! atheneum en leefschool De Tandem is een secundaire school met ASO -, TSO -, BSO - afdelingen. Dit wil zeggen dat de leerlingen in

Nadere informatie

Wie kiest er volgend jaar voor onze sport- en netbookschool?

Wie kiest er volgend jaar voor onze sport- en netbookschool? Wie kiest er volgend jaar voor onze sport- en netbookschool? Infobrochure 1 ste graad 2015-2016 1 Nuttige gegevens School van de Vlaamse gemeenschap Donkvijverstraat 30 9120 Beveren-Waas Tel: 03 750 96

Nadere informatie

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen 2015-2016

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen 2015-2016 Studierichtingen met bijhorende lessentabellen 2015-2016 Pagina 1 van 35 Algemeen Secundair Onderwijs ASO 2 de graad 3 de graad Latijn met extra Talen Latijn met extra Wiskunde Latijn Moderne Talen Latijn

Nadere informatie

GIB INFOBROCHURE. Een echt sportieve school in een groene omgeving!

GIB INFOBROCHURE. Een echt sportieve school in een groene omgeving! GIB INFOBROCHURE Een echt sportieve school in een groene omgeving! Zondag 10 mei 2015 van 14u tot 17u GIB OPENDEUR Rondleidingen in onze dynamische school Leerlingen in actie en doe-activiteiten Kinderopvang

Nadere informatie

SCHOOLBROCHURE 2013-2014

SCHOOLBROCHURE 2013-2014 KOEKELARE Een stap in de goede rich9ng SCHOOLBROCHURE 2013-2014 Ac9viteitenkalender 2012-2013 vr 21.09.12 18u Intake oudercontact voor nieuwe leerlingen. Mosselsouper do 08.11.12 18u Oudercontact zo 11.11.12

Nadere informatie

BSO 2 DE GRAAD - 1 STE EN 2 DE LEERJAAR

BSO 2 DE GRAAD - 1 STE EN 2 DE LEERJAAR BSO 2 DE GRAAD - 1 STE EN 2 DE LEERJAAR HOUT BASISMECHANICA ELEKTRISCHE INSTALLATIES 3de jaar 4de jaar 3de jaar 4de jaar 3de jaar 4de jaar BASISVORMING 12U 12U 12U 12U 12U 12U Godsdienst/zedenleer 2 2

Nadere informatie

COMMERCIELE SECTOR VERZORGENDE SECTOR INDUSTRIELE SECTOR SOCIALE & TECHNISCHE WETENSCHAPPEN

COMMERCIELE SECTOR VERZORGENDE SECTOR INDUSTRIELE SECTOR SOCIALE & TECHNISCHE WETENSCHAPPEN COMMERCIELE SECTOR VERZORGENDE SECTOR INDUSTRIELE SECTOR HANDEL SOCIALE & TECHNISCHE WETENSCHAPPEN MECHANISCHE TECHNIEKEN INFORMATICABEHEER Begijnhoflaan 1, 9200 Dendermonde 052 25 88 10 info@ktad.be www.ktad.be

Nadere informatie

Infobrochure MS Blankenberge

Infobrochure MS Blankenberge Infobrochure MS Blankenberge Maerlant Middenschool Van Maerlantstraat 8370 Blankenberge Tel. 050 43 5 5 Fax 050 43 5 7 ms.blankenberge@g-o.be www.msblankenberge.be Woord vooraf Woord vooraf Geachte ouder

Nadere informatie

Starten in het secundair onderwijs

Starten in het secundair onderwijs Starten in het secundair onderwijs Een overzicht Inleiding Structuur van het secundair onderwijs Wat verandert er in de toekomst? PAUZE Verhalen van kinderen Een goede schoolkeuze Waarmee rekening houden?

Nadere informatie

TWEEDE GRAAD 2013-2014

TWEEDE GRAAD 2013-2014 Tel: 02 363 80 20 Parklaan 7 1500 Halle Website: www.hhchalle.be Infobrochure TWEEDE GRAAD 20132014 Directeur: Ann Debroyer Coördinatoren: Liesbet Jacobs Chris Moens Christoffer Merens Voor elk wat wils

Nadere informatie

Sint-Jan BerchmansInstituut PuurS BOVENBOUW. Secundair Onderwijs

Sint-Jan BerchmansInstituut PuurS BOVENBOUW. Secundair Onderwijs Sint-Jan BerchmansInstituut PuurS BOVENBOUW Secundair Onderwijs Voorwoord DE BOVENBOUWSCHOOL DE STAP VAN DE EERSTE GRAAD NAAR DE BOVENBOUWSCHOOL LEREN LEREN 6 SCHOOLSTRUCTUUR 9 lessentabellen de graad

Nadere informatie

Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas

Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas Na één jaar in de kaz-klas heb je al iets meer de kans gehad om je een beeld te vormen van de aanpak en de vakken in het secundair onderwijs. De overstap naar het

Nadere informatie

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 1 2 Inhoud info-avond 1. Hervorming secundair onderwijs 2. Huidige structuur secundair onderwijs 3. Hoe kiezen? 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 4. Inschrijven 5. Waar vind ik verdere informatie?

Nadere informatie

Studierichtingen 2 e GRAAD ASO

Studierichtingen 2 e GRAAD ASO 2 e GRAAD ASO EC-M = Economie (economie met extra talen 4 u wiskunde) EC-W = Economie (economie met extra wiskunde 5 u wiskunde) LA = Latijn WE = Wetenschappen Lessenrooster EC-M EC-W LA WE Godsdienst

Nadere informatie

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico.

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico. STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD 2011-2012 WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46 info@shn.be www.shn.be www.wico.be STUDEREN IN DE TWEEDE GRAAD

Nadere informatie

TSO 2 DE GRAAD - 1 STE EN 2 DE LEERJAAR ELEKTROMECHANICA

TSO 2 DE GRAAD - 1 STE EN 2 DE LEERJAAR ELEKTROMECHANICA TSO 2 DE GRAAD - 1 STE EN 2 DE LEERJAAR ELEKTROMECHANICA HANDEL 3de jaar 4de jaar 3de jaar 4de jaar BASISVORMING 17U 18U 18U 18U Godsdienst/zedenleer 2 2 2 2 Aardrijkskunde 1 1 1 1 Engels 2 2 2 2 Frans

Nadere informatie

Kiezen na de basisschool

Kiezen na de basisschool Kiezen na de basisschool WATHOE LEREN KIEZEN Wat gebeurt er in de klas? Het werkboekje WATHOE leren kiezen WATHOE het secundair onderwijs Hoe ziet het secundair onderwijs eruit? Wat kan ik er leren? Het

Nadere informatie

LEERMEESTER GODSDIENST 12/24 ISLAMITISCHE GODSDIENST

LEERMEESTER GODSDIENST 12/24 ISLAMITISCHE GODSDIENST Vacante betrekkingen 2015 Scholengroep 6 Rivierenland GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 600301 5/10 Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom PSYCHO-PEDAGOGISCH WERKER 600302 10/10 Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Nadere informatie

Scholengroep 6 Rivierenland 600301 10/10. Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom MEDEWERKER 600302 7/10. Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom

Scholengroep 6 Rivierenland 600301 10/10. Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom MEDEWERKER 600302 7/10. Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom Vacante betrekkingen 2012 Scholengroep 6 Rivierenland GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 600301 10/10 Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom MEDEWERKER 600302 7/10 Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Nadere informatie

L E S S E N T A B E L L E N

L E S S E N T A B E L L E N O n z e L i e v e V r o u w c o l l e g e C a m p u s C e n t r u m L E S S E N T A B E L L E N schooljaar 01013 Zavel 15 960 Zottegem Tel. 09 360 1 9 Fax 09 361 0 88 http://www.centrum.olvcollege.be L

Nadere informatie

Overzicht studieaanbod Broederschool Stekene

Overzicht studieaanbod Broederschool Stekene Overzicht studieaanbod Broederschool Stekene 1ste leerjaar A optie! 2 1ste leerjaar B optie! 3 2de leerjaar optie! 4 Beroepsvoorbereidend leerjaar optie! 5 3de jaar ASO optie! 6 4de jaar ASO optie! 7 3

Nadere informatie

Secundair. Onderwijs Sint-Michiel. Infobrochure 2016. Opendeurdag. Leopoldsburg STEM IN HET TWEEDE LEERJAAR. 1 Foto: uitstap blotevoetenpad Zutendaal

Secundair. Onderwijs Sint-Michiel. Infobrochure 2016. Opendeurdag. Leopoldsburg STEM IN HET TWEEDE LEERJAAR. 1 Foto: uitstap blotevoetenpad Zutendaal Onderwijs Sint-Michiel Leopoldsburg Infobrochure 2016 NIEUW VANAF SEPTEMBER 2016: STEM IN HET TWEEDE LEERJAAR Samen op weg naar een toekomst vol talent Secundair Opendeurdag 22 april 16 van 15 tot 20u

Nadere informatie

Studieaanbod Schooljaar 2015-2016

Studieaanbod Schooljaar 2015-2016 Studieaanbod Schooljaar 2015-2016 SINT-LODEWIJKSCOLLEGE Beste leerling Met deze brochure in de hand kun je zien welke studierichtingen in het Sint- Lodewijkscollege aangeboden worden. Het is een waaier

Nadere informatie

Starten in het secundair onderwijs

Starten in het secundair onderwijs CLB Brugge(n) Sint Maartensbilk 2, 8000 Brugge Tel. 050 440 220 Starten in het secundair onderwijs 1 Wie zijn wij? 2 Waarvoor kan je bij het CLB terecht? zich goed voelen Josefien is erg nerveus bij toetsen.

Nadere informatie

Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen *

Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen * Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen * Eerste graad / Eerste jaar Eerste graad / Tweede jaar Tweede graad Derde graad Derde graad / Derde leerjaar 1A 1A Gezinstechnieken 1A Industriële Wetenschappen 1A

Nadere informatie

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze.

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze. Deze brochure wil jou en je ouders wegwijs maken in het studieaanbod van het Sint-Norbertusinstituut. Het Sint-Norbertusinstituut is immers een school met vele studiemogelijkheden in het secundair onderwijs.

Nadere informatie

Middenschool Sint-Gertrudis

Middenschool Sint-Gertrudis KATHOLIEK ONDERWIJS LANDEN Middenschool Sint-Gertrudis Groenendael 2A www.kolanden.be Informatienamiddag Zondag 15 maart 2015 om 14 uur In de feestzaal van de school Eerste leerjaar A Godsdienst + KEUZE

Nadere informatie

5 Nederlands Frans Wiskunde ICT-vaardigheden

5 Nederlands Frans Wiskunde ICT-vaardigheden Lessentabellen eerste graad EERSTE LEERJAAR A In het eerste jaar zijn er 7 lestijden gemeenschappelijk, d.w.z. dat die 7 lestijden voor iedereen gelijk zijn. De overige 5 lestijden moeten gekozen worden.

Nadere informatie

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS +18 JAAR verder studeren werk 12-17 JAAR 2,5-11 JAAR SECUNDAIR ONDERWIJS

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.wico.be www.shn.wico.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel

Nadere informatie

Goedgekeurde lijst RVB dd. 10.03.2016 Vacante betrekkingen 2016

Goedgekeurde lijst RVB dd. 10.03.2016 Vacante betrekkingen 2016 1 Vacante betrekkingen 2016 Scholengroep 16 Midden-limburg GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G 1601001 Basisschool HerckerHof ONDERWIJZER

Nadere informatie

Secundair Onderwijs Sint-Michiel

Secundair Onderwijs Sint-Michiel Leopoldsburg Infobrochure 2015 NIEUW VANAF SEPTEMBER 2015: Samen op weg naar een toekomst vol talent Secundair Onderwijs Sint-Michiel STEM IN HET EERSTE JAAR A Kijk snel op pagina 8 OPENDEURDAG 30 april

Nadere informatie

Alle ruimte. voor jou w groei COGNOSCO

Alle ruimte. voor jou w groei COGNOSCO Alle ruimte voor jou w groei COGNOSCO Cognosco Campus Het Spoor Mol 02 Inleidend woordje Campus Het Spoor biedt naast het traditionele onderwijs ook het succesvolle Cognosco-onderwijs. De leerlingen kiezen

Nadere informatie

olvp ieder1 telt Kies voor jouw talent juiste accent! het

olvp ieder1 telt Kies voor jouw talent juiste accent! het olvp Beste ouder(s) Een school en studiekeuze maken na zesde leerjaar is niet gemakkelijk. U krijgt heel wat informatie en wilt met zoveel mogelijk zaken rekening houden. In deze kleine brochure maken

Nadere informatie

WAT? IN VKO HOE? WIE? WAAR?

WAT? IN VKO HOE? WIE? WAAR? HOE? WIE? WAAR? WAT? IN VKO Beste Ben je op zoek naar een school waar elke jongere telt; waar elke leerling sterk op maat begeleid wordt; waar het niveau en de kwaliteit van de opleiding gegarandeerd

Nadere informatie

Vacante betrekkingen 2014. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap VERSIE 3 JUNI 2014 MET WIJZIGINGEN ZIE 601602-601903 - 601934-601945 - 601953

Vacante betrekkingen 2014. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap VERSIE 3 JUNI 2014 MET WIJZIGINGEN ZIE 601602-601903 - 601934-601945 - 601953 Vacante betrekkingen 2014 Scholengroep 6 Rivierenland GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 600301 0,4 Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom PARAMEDISCH WERKER 600302 0,5 Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Nadere informatie

Brochure 1e graad. Sint-Norbertusinstituut Duffel. Info en inschrijvingen 1e jaar. Opendeurdagen alle jaren. Vrijdag 4 maart 17 22 u.

Brochure 1e graad. Sint-Norbertusinstituut Duffel. Info en inschrijvingen 1e jaar. Opendeurdagen alle jaren. Vrijdag 4 maart 17 22 u. Sint-Norbertusinstituut Stationsstraat 6, 2570 Duffel 015 30 38 58 mail@snorduffel.be www.snorduffel.be Sint-Norbertusinstituut Duffel LEREN EN LEVEN Brochure 1e graad Info en inschrijvingen 1e jaar Vrijdag

Nadere informatie

KTA. WELKOM in het. april. www.ktabrugge.be. van 14 uur tot 17 uur OPENDEURDAGEN 2014. Rijselstraat 7 8200 Sint-Michiels

KTA. WELKOM in het. april. www.ktabrugge.be. van 14 uur tot 17 uur OPENDEURDAGEN 2014. Rijselstraat 7 8200 Sint-Michiels OPENDEURDAGEN 2014 26 27 WELKOM in het april van 14 uur tot 17 uur www.ktabrugge.be Rijselstraat 7 8200 Sint-Michiels KTA tel.: 050 388 288 info@ktabrugge.be 1. VERWELKOMING DOOR DE DIRECTIE Mevr. De Schepper

Nadere informatie

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico.

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico. STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD 0-0 WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.be www.shn.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel van het

Nadere informatie

Vacante betrekkingen (15.04.2014) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei

Vacante betrekkingen (15.04.2014) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei Vacante betrekkingen (15.04.2014) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei 22/ 1 Atheneum Gentbrugge 22/ 2 22/ 3 22/ 4 22/ 5 22/ 6 22/ 7 22/ 8 22/ 9 4 / 22 SO 1 AV Godsdienstleraar Katholieke godsdienst Atheneum

Nadere informatie

OVERZICHT VACANTVERKLARING 2015

OVERZICHT VACANTVERKLARING 2015 Nummer: 1001 BS Europa Bredene Volume: 2/24 Leermeester godsdienst Katholieke godsdienst R Nummer: 1002 BS Europa Bredene Volume: 2/24 Leermeester godsdienst Protestantse godsdienst R Nummer: 1003 BS Europa

Nadere informatie

Studieaanbod 1 ste graad

Studieaanbod 1 ste graad Studieaanbod 1 ste graad A-stroom / optie Latijn / Optie moderne / Optie handel / Optie techniek / B-stroom / 1B / BVL / Verzorging-voeding en mode / Elektriciteit en metaal / aso / tso / bso 02 IKSO voor

Nadere informatie

Wie kiest er volgend jaar voor een innovatieve school?

Wie kiest er volgend jaar voor een innovatieve school? Wie kiest er volgend jaar voor een innovatieve school? Infobrochure ste graad 204 205 Nuttige gegevens School van de Vlaamse gemeenschap Donkvijverstraat 30 920 BeverenWaas Tel: 03 750 96 80 Email: Website:

Nadere informatie

Scholengroep 25 Brugge-Oostkust

Scholengroep 25 Brugge-Oostkust 1000 Basisschool D'Oefenschool 4 uur 1001 Basisschool D'Oefenschool 8 uur Pagina 1/25 1002 Basisschool D'Oefenschool 13 uur ORTHODOXE GODSDIENST 1003 Basisschool D'Oefenschool 8 uur ICT-COÖRDINATOR (HSO)

Nadere informatie

LESSENTABELLEN 2013-2014. INDUSTRIEWEG 230, 9030 MARIAKERKE (GENT) Tel. 09 216 36 36 - Fax 09 216 36 37 www.viso.be - info@viso.be

LESSENTABELLEN 2013-2014. INDUSTRIEWEG 230, 9030 MARIAKERKE (GENT) Tel. 09 216 36 36 - Fax 09 216 36 37 www.viso.be - info@viso.be LESSENTABELLEN 2013-2014 INDUSTRIEWEG 230, 9030 MARIAKERKE (GENT) Tel. 09 216 36 36 - Fax 09 216 36 37 www.viso.be - info@viso.be J.B. GUINARDSTRAAT 23, 9000 GENT Tel. 09 223 04 68 - Fax 09 269 00 88 www.viso.be

Nadere informatie

STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016

STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016 STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016 EERSTE GRAAD Eerste leerjaar Algemene vorming (moderne) Klassieke studiën ( of CLIL-) Tweede leerjaar Grieks- Moderne wetenschappen (SEI of CLIL-SEI) ASO TWEEDE

Nadere informatie

Welkom op de website van de Steinerschool Lier! Wij hopen u spoedig te verwelkomen op onze nieuwe site

Welkom op de website van de Steinerschool Lier! Wij hopen u spoedig te verwelkomen op onze nieuwe site Welkom op de website van de Steinerschool Lier! Momenteel is de informatie op deze website beperkt tot de lestabellen van de verschillende jaren en richtingen met hierbij een korte toelichting. Wil u meer

Nadere informatie

GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSWETENSCHAPPEN

GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSWETENSCHAPPEN Onze school heet u van harte welkom in de studierichting: TSO 3 de graad GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSWETENSCHAPPEN Inschrijvingen: tijdens schooldagen en zomervakantie van 9u tot 12u en van 13u tot 16u Opendeurdag:

Nadere informatie

Vacante betrekkingen (01.03.2016) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei

Vacante betrekkingen (01.03.2016) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei Vacante betrekkingen (01.03.2016) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei 22/ 1 GO! internaat De Koekoek (102319) 15/ 36 Aut. internaat Stud.-Opv. Internaat 22/ 2 GO! basisschool De Klaver Destelbergen (002782)

Nadere informatie

Instituut Heilig Hart

Instituut Heilig Hart Instituut Heilig Hart Algemeen Secundair Onderwijs Kalmthout Heuvel 37-03 666 91 61 Kapellensteenweg 190-03 666 94 51 www.hhartkalmthout.be hhartkalmthout@pandora.be Instituut Heilig Hart 1 Welkom Beste

Nadere informatie

DEEL I 1 ste Graad. 1 ste graad. Lessentabel: Complementaire uren worden aangegeven met *****(één voor elk lesuur)

DEEL I 1 ste Graad. 1 ste graad. Lessentabel: Complementaire uren worden aangegeven met *****(één voor elk lesuur) 1ste graad 1ste jaar B School: Graad: Studierichting: Heilig Hart van Maria-instituut s Gravenwezel Mater Dei-Instituut Brasschaat Sint-Cordula-instituut Schoten Sint-Jozefinstituut Schoten 1 ste graad

Nadere informatie

Voorwoord. Groeien in talent! Mosselerlaan 62 Mosselerlaan 94 Halmstraat 12 3600 GENK

Voorwoord. Groeien in talent! Mosselerlaan 62 Mosselerlaan 94 Halmstraat 12 3600 GENK Voorwoord Geachte ouders Wellicht is het grote moment weldra aangebroken: het moment, dat je zoon of dochter de knusse basisschool moet verlaten en op zoek gaat naar een grote school. Het secundair onderwijs

Nadere informatie

S on d w ij s. editie 2016. 15_08_11 SecOnderwijs_Beveren_2016.indd 1

S on d w ij s. editie 2016. 15_08_11 SecOnderwijs_Beveren_2016.indd 1 u n c dair e S on d er w in ij s B ev er e n editie 2016 15_08_11 SecOnderwijs_Beveren_2016.indd 1 3/11/2015 10:18:04 2 Inhoudstafel Voorwoord...3 Centra voor Leerlingenbegeleiding...4 Gemeentelijk Technisch

Nadere informatie

Studiegids derde graad

Studiegids derde graad Studiegids derde graad Algemene structuur tweede graad ASO TSO Economie wiskunde 4 u wiskunde 5 u Latijn wiskunde 4 u wiskunde 5 u Wetenschappen wiskunde 5 u Handel Sociale en Technische Wetenschappen

Nadere informatie

TWEEDE GRAAD. Technisch Secundair. Algemeen Secundair. Beroepssecundair TSO ASO BSO LATIJN HANDEL KANTOOR SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN

TWEEDE GRAAD. Technisch Secundair. Algemeen Secundair. Beroepssecundair TSO ASO BSO LATIJN HANDEL KANTOOR SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN TWEEDE GRAAD Algemeen Secundair ASO Technisch Secundair TSO Beroepssecundair BSO LATIJN HANDEL KANTOOR ECONOMIE SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN VERZORGING- VOEDING WETENSCHAPPEN Het ASO (algemeen secundair

Nadere informatie

ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS TWEEDE GRAAD. Economie. 3de leerjaar 4de leerjaar Godsdienst 2 2. Nederlands 4 4. Frans 5 4

ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS TWEEDE GRAAD. Economie. 3de leerjaar 4de leerjaar Godsdienst 2 2. Nederlands 4 4. Frans 5 4 LGEMEEN ECUNDIR NDERWIJ Economie Frans 5 4 Duits 0 1 Geschiedenis 2 2 Wiskunde 4 4 Biologie 1 1 Chemie 1 1 Fysica 1 1 Informatica 1 1 Economie 4 4 Muzikale opvoeding 1 0 Plastische opvoeding 0 1 De leerlingen

Nadere informatie

Tweede jaar van de eerste graad

Tweede jaar van de eerste graad Tweede jaar van de eerste graad Na één jaar secundair onderwijs heeft de leerling al iets meer de kans gehad zich een beeld te vormen van de aanpak en de vakken in het secundair onderwijs. De overstap

Nadere informatie

Algemene info eerste graad

Algemene info eerste graad Algemene info eerste graad Leerlingen die instappen in de eerste graad secundair onderwijs, stappen een andere onderwijswereld binnen. Plots zijn er veel meer vakken, veel meer leerkrachten, andere aandachtspunten,

Nadere informatie

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 2 de graad

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 2 de graad 2 de graad Handel Vakken Derde jaar Handel Vierde jaar aardrijkskunde 1 1 geschiedenis 1 1 godsdienst 2 2 lich. opvoeding 2 2 natuurwetenschappen 2 2 Frans 5 5 Engels 3 3 unde 4 4 T.E. Bedrijfshuishoudkunde

Nadere informatie

BSO: van het eerste tot het zevende jaar!

BSO: van het eerste tot het zevende jaar! BSO: van het eerste tot het zevende jaar! Eerste graad: 1B BVL kennismaking met verschillende beroepen - Je leert omgaan met de mogelijkheden van een computer. - Je leert de beginselen van verkoop. - Je

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Economie (2de en 3de graad ASO) Leerlingprofiel Je bent op zoek naar een studierichting die aansluit bij jouw interesses? Al eens nagedacht over de studierichting

Nadere informatie

Alle ruimte. voor jou w groei BEROEPSONDERWIJS

Alle ruimte. voor jou w groei BEROEPSONDERWIJS Alle ruimte voor jou w groei BEROEPSONDERWIJS Campus Het Spoor Mol 02 Leerlingen leren door te doen, te ondervinden, mee te maken,. Ze beleven met hun zintuigen, verstand en gevoel, alleen of in groep.

Nadere informatie

WAT? WIE? WAAR? Vrij Katholiek Onderwijs. 2016-2017 Kwaliteitsonderwijs met een hart!

WAT? WIE? WAAR? Vrij Katholiek Onderwijs. 2016-2017 Kwaliteitsonderwijs met een hart! HOE? WIE? WAAR? WAT? IN VKO Informatiebrochure Vrij Katholiek Onderwijs 016-017 Kwaliteitsonderwijs met een hart! VKO-Opwijk Karenveldstraat 3 1745 Opwijk Middenschool 05 35 71 1 vko.middenschool@vko.be

Nadere informatie

Lessentabellen Atheneum: Eerste graad A-stroom

Lessentabellen Atheneum: Eerste graad A-stroom Lessentabellen Atheneum: Eerste graad A-stroom 1ste graad A 1 A 2 MW Basisvorming 28u 30u Godsdienst / zedenleer 2 2 Lichamelijke opvoeding 2 2 Plastische opvoeding 1 1 Muzikale opvoeding 1 - Techniek

Nadere informatie

Vacante betrekkingen (15.04.2013) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei

Vacante betrekkingen (15.04.2013) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei Vacante betrekkingen (15.04.2013) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei 22/ 1 Atheneum Gentbrugge 22/ 2 22/ 3 22/ 4 22/ 5 22/ 6 4 / 22 SO 1 AV Godsdienstleraar Katholieke godsdienst Atheneum Gentbrugge 4 /

Nadere informatie

Een compleet opleidingenaanbod!

Een compleet opleidingenaanbod! Een compleet opleidingenaanbod! Campus Hof van Riemen Frans Coeckelbergsstraat 17-22 2220 Heist-op-den-Berg T 015 24 18 45 F 015 24 12 13 kta.heist-op-den-berg@g-o.be www.campushofvanriemen.be Citaten

Nadere informatie

LEERMEESTER GODSDIENST 12/24 ISLAMITISCHE GODSDIENST

LEERMEESTER GODSDIENST 12/24 ISLAMITISCHE GODSDIENST Vacante betrekkingen 2013 Scholengroep 6 Rivierenland GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 600301 4/10 Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom MAATSCHAPPELIJK WERKER 600302 10/10 Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Nadere informatie

De middenschool is ten einde. Iedereen vertrekt naar een andere school

De middenschool is ten einde. Iedereen vertrekt naar een andere school De middenschool is ten einde Iedereen vertrekt naar een andere school Een stapsgewijs proces Een gezamenlijk proces Leerling Ouders School CLB STAP 1: werken aan keuzerijpheid Wie ben ik? Rapportonderzoek

Nadere informatie

Welkom op de campus. Burchtstraat

Welkom op de campus. Burchtstraat Dag meisje, dag jongen, Welkom op de campus Burchtstraat Ben je bang voor de overstap naar het middelbaar onderwijs? Dat hoeft niet! Zeker niet als je steeds je best doet, zoals je nu al van plan bent!?

Nadere informatie

Sint-Lievens InformatieMagazine, 7de jaargang, nr. 37, maart 2007 Verschijnt in september, december, maart, april, juni.

Sint-Lievens InformatieMagazine, 7de jaargang, nr. 37, maart 2007 Verschijnt in september, december, maart, april, juni. Inschrijven kan! na afspraak op werkdagen 9-12 en 14-17 uur behalve van 9 juli tot en met 20 augustus Het Sint-Lievenscollege Een kennismaking Afzender en ver. uitg. Johan Wagemans, p/a Kasteelpleinstraat

Nadere informatie

EERSTE GRAAD. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen

EERSTE GRAAD. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen EERSTE GRAAD A-STROOM met optie... Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen B-STROOM ste leerjaar B de beroepsvoorbereidend leerjaar met beroepenvelden Kantoor en Verkoop/Verzorging-voeding

Nadere informatie

LESSENTABELLEN 2015-2016. INDUSTRIEWEG 230, 9030 MARIAKERKE (GENT) Tel. 09 216 36 36 - Fax 09 216 36 37 www.viso.be - info@viso.be

LESSENTABELLEN 2015-2016. INDUSTRIEWEG 230, 9030 MARIAKERKE (GENT) Tel. 09 216 36 36 - Fax 09 216 36 37 www.viso.be - info@viso.be LESSENTABELLEN 2015-2016 INDUSTRIEWEG 230, 9030 MARIAKERKE (GENT) Tel. 09 216 36 36 - Fax 09 216 36 37 www.viso.be - info@viso.be J.B. GUINARDSTRAAT 23, 9000 GENT Tel. 09 223 04 68 - Fax 09 269 00 88 www.viso.be

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure SECRETARIAAT-TALEN (3de graad TSO) Leerlingenprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting TSO Secretariaat-Talen iets

Nadere informatie

Algemene structuur. 2 de graad BSO

Algemene structuur. 2 de graad BSO Algemene structuur ASO 2 de graad TSO Economie Latijn Wetenschappen Handel Soc. en Techn. Wetenschappen BSO Kantoor Voeding-Verzorging ASO 3 de graad TSO Economie-Wiskunde Latijn-Wiskunde Wetenschappen-Wiskunde

Nadere informatie

Studieaanbod. 3de graad. in het schooljaar 2014-2015. KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora

Studieaanbod. 3de graad. in het schooljaar 2014-2015. KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora Studieaanbod 3de graad in het schooljaar 2014-2015 KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora adres Zuidstraat 27 8800 Roeselare telefoon 051 26 47 26 fax 051 26 47 27 webadres www.kleinseminarie.be

Nadere informatie

ATHENEUM GENTBRUGGE. Leren - Inspireren - Innoveren 2015-2016. Brochure 1ste graad

ATHENEUM GENTBRUGGE. Leren - Inspireren - Innoveren 2015-2016. Brochure 1ste graad ATHENEUM GENTBRUGGE Leren - Inspireren - Innoveren Brochure 1ste graad 2015-2016 Lid van Scholengroep Panta Rhei - GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ooievaarsnest 3-9050 Gentbrugge - tel. 09/210

Nadere informatie

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit 1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit School: Sint-Jozefinstituut Onderwijsvorm: Graad: Studierichting: 1ste graad 1 ste leerjaar A 2 de leerjaar Industriële wetenschappen

Nadere informatie

Info-avond Secundair Onderwijs

Info-avond Secundair Onderwijs Info-avond Secundair Onderwijs CLB-Kempen www.clb-kempen.be Naar de grote school Nieuw onderwijssysteem Andere manier van lesgeven Grotere studiebelasting Noodzaak om zich te organiseren verband planningsvaardigheden

Nadere informatie

Het Maria Assumpta Lyceum

Het Maria Assumpta Lyceum Het Maria Assumpta Lyceum Een school met een hart en oog voor talent Beste ouder, De lagere school loopt op zijn einde en binnenkort moet u samen met uw zoon of dochter een secundaire school kiezen. Liefst

Nadere informatie

Basisschool De Reinpad Gelieren: Waar kinderen op handen gedragen worden!

Basisschool De Reinpad Gelieren: Waar kinderen op handen gedragen worden! Basisschool De Reinpad Gelieren: Waar kinderen op handen gedragen worden! 1. Wie zijn wij? Onze school telt twee vestigingsplaatsen, elk met hun eigen karakter. Zowel in De Reinpad als in Gelieren zijn

Nadere informatie

Sint-Lievens InformatieMagazine, 5de jaargang, nr. 21, maart 2004 Verschijnt in september, oktober, december, maart, april, juni.

Sint-Lievens InformatieMagazine, 5de jaargang, nr. 21, maart 2004 Verschijnt in september, oktober, december, maart, april, juni. Sint-Lievens InformatieMagazine, 5de jaargang, nr. 21, maart 2004 Verschijnt in september, oktober, december, maart, april, juni. Afzender en ver. uitg. Johan Wagemans, p/a Kasteelpleinstraat 31, 2000

Nadere informatie

Studiekeuze voor de leerlingen van 1A en 1B

Studiekeuze voor de leerlingen van 1A en 1B Studiekeuze voor de leerlingen van 1A en 1B Examenperiode voor de leerlingen van 1A Halve dag systeem Examenrooster: op smartschool + in agenda Mogelijkheid tot instuderen op school Projectperiode voor

Nadere informatie

Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G

Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G Vacante betrekkingen 2016 Scholengroep 14 Maasland GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G 1401000 Basisschool De Sprong KATHOLIEKE GODSDIENST

Nadere informatie

Regina Pacis Hove. Algemeen Secundair Onderwijs 1

Regina Pacis Hove. Algemeen Secundair Onderwijs 1 Regina Pacis Hove Algemeen Secundair Onderwijs 1 Dag zesdeklasser Volgend jaar ga je naar het eerste jaar secundair onderwijs. Er staat je een leerrijke en boeiende tijd te wachten, met nieuwe ervaringen

Nadere informatie

Wij stimuleren leergierigheid

Wij stimuleren leergierigheid Wij stimuleren leergierigheid 1 HET KAT: WIJ STIMULEREN LEERGIERIGHEID Een school kiezen voor uw zoon of dochter is heel belangrijk, maar niet gemakkelijk. Het is belangrijk omdat het secundair onderwijs

Nadere informatie