INFOBROCHURE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFOBROCHURE 2013-2014"

Transcriptie

1 Donkvijverstraat Beveren Tel: Fax: Website: ASO BSO TSO SPORT- EN NETBOOKSCHOOL WAASLAND INFOBROCHURE Kennismakingsnamiddag met proeflesjes Zat. 23 februari 2013 Van 14u tot 16u Donkvijverstraat Beveren Tel: Opendeurdag Superhelden Zaterdag 04 mei 2013 vanaf 13u Met rondleidingen, open klassen & proeflesjes NIEUWSFLASH: We hebben de kaap van 670 leerlingen overschreden! Netbooks: van het 1 ste tot het 3 de jaar! Inschrijvingen Doorlopend tijdens de schooluren van 8.40u u. Op zaterdag 16 maart 2013 van 10u-12u en 14u-16u. Grote vakantie: tem. vrijdag 05 juli en vanaf maandag 19 augustus 2013, telkens van 09u tot 12u en van 13u tot 16u30. Donderdag 22 en 29 augustus 2012 van 18.30u tot 20u30. Wielrennen en Tennis nu ook in de 3 de graad Nieuwe richting: 7 de Bijzondere schrijnwerkconstructies Onze basketters gaan naar het WK in Cyprus 1

2 In het Koninklijk Atheneum van Beveren & Sport- en netbookschool Waasland Een moderne school met oog voor jou! Even kennismaken? We zijn een vrij kleine, gemoedelijke, sportieve school in hartje Beveren, met afdelingen ASO TSO en BSO, met veel aandacht voor het welbevinden van elke leerling. Je bent bij ons geen nummer, maar een lid van de familie, een bouwsteen van onze school. We hebben oog voor je eigen karakter, je eigen goede eigenschappen, je noden, je kleine of grotere problemen. Je kunt steeds bij ons terecht. We proberen je te helpen en te begeleiden naar de wereld van volwassenen. Al onze afdelingen scoorden goed tijdens de doorlichting. Jij loont de moeite van onze inzet. Met Vriendelijke Groeten Directeur F. Van Gheem Nieuw op 1 september 2013: i Wielrennen en tennis in de 3 de graad i Handel met optie sport in het 3 de en 4 de jaar i 7 de specialisatiejaar - Bijzondere schrijnwerkconstructies 2

3 IEDEREEN = VIP Ons gemeenschapsonderwijs wil zijn: een plaats waar het goed om leven is voor alle kinderen. Waar alle leerlingen harmonisch samen leven in verstandhouding en met respect voor elkaar. HET OPVOEDINGSPROJECT = HET SCHOOLBEELD We werken op basis van een schooleigen opvoedingsproject. Ons uitgangspunt? Elk kind, ongeacht zijn godsdienstige overtuiging, culturele of socio-economische achtergrond, heeft recht op kwaliteitsvol onderwijs. Uiteraard is kennis belangrijk. Maar je kunt later in je job slechts goed functioneren, als je ook sociaal vaardig bent, als je kan samenwerken en je mannetje kan staan. Daarom leren we vlot communiceren, fair en respectvol omgaan met de anderen, beleefd zijn en ons aan leefregels houden. We voeden onze leerlingen op tot volwaardige burgers, die met gemak hun weg maken in de snel veranderende samenleving... Om dit kwaliteitsonderwijs te garanderen wordt het opvoedingsproject opgebouwd rond de volgende pijlers: Een dynamische, lerende school met aandacht voor alle onderdelen van het traject. Eerbied en respect voor ieders geloofsovertuiging. Extra-muros: Geïntegreerde werkperioden en projectdagen. vb. gezondheid, verkeersveiligheid, milieu, rijbewijs op school. Een school waar ouders welkom zijn als partners in het opvoedingsproject, waar leefregels in onderling overleg worden opgesteld en toegepast. Verdraagzaamheid bevorderen. Een sportieve school: voetbal, ping- pong, basketbal, dans... Accent op dienstbaarheid: afdeling schrijnwerkerij, verkoop met 7 de specialisatiejaar Winkelinrichting en Etalage, verzorging met specialisatiejaren Thuis en Bejaardenzorg en Kinderzorg. Aandacht voor de kwetsbaren: Gelijke Onderwijs Kansen (GOK) - begeleiding. 3

4 DYNAMISCHE SCHOOL Onze scholengemeenschap wil elk kind, volgens zijn eigen mogelijkheden, zo ver mogelijk brengen. Dit kunnen we door: Rekening te houden met de beginsituatie van elk kind en socio-emotionele begeleiding te geven. Te werken met een geïnformatiseerd leerlingvolgsysteem. Te werken in kleine goed begeleide groepjes. Individuele hulp te bieden waar nodig: huiswerkklassen, inhaallessen, differentiatie binnen de klas, elektronische leeromgeving (http://www.kabeveren.net/moodle). Werkmateriaal en handboeken te gebruiken die voldoen aan de nieuwste vereisten en conform de officiële leerplannen en eindtermen. Computerondersteund onderwijs te bieden in elke afdeling. Zeer zorgvuldig te toetsen en te evalueren: 5 rapportperiodes en 2 of 3 examenperiodes met begeleidende klassenraad en oudercontacten. Intensieve samenwerking met CLB - Waasland

5 LEREN OP MAAT Onze scholengemeenschap wil een levend, dynamisch geheel zijn waar het aangenaam is om te leren, te spelen, te leven. We gaan naar de sporthal, het gemeentelijk zwembad, het fitnesscentrum, de schaatsbaan. We nemen enthousiast deel aan sportdagen, SVS-competitie, interscolaire sportactiviteiten op woensdagnamiddag: zwemmen, voetbal, schaatsen (http://www.kabeveren.net/sport). Er is een brede waaier van leeruitstappen binnen en buiten de gemeente. We hebben aandacht voor cultuur met film-, dans- en toneelvoorstellingen in CC ter Vesten en bezoek aan de boekenbeurs. We gaan internationaal: met onze studiereizen naar Europese steden en met onze Epos Europrojecten (Oslo). 5

6 Onze school is letterlijk open. Van op de straat kan je de leerlingen zien. We staan open voor de buitenwereld. Elke ouder kan lid worden van het oudercomité en het dagelijks leven mee bepalen. Jullie zijn welkom op infoavonden, contactdagen, overlegvergaderingen en rapportbesprekingen. We kunnen rekenen op de morele en financiële steun van vriendenkring en oud-leerlingenbond ColRMS. Er is regelmatige samenwerking met externe partners zoals logo Waasland, VAD, Dienst mobiliteit, de andere secundaire scholen van Beveren, politie, brandweer, technische dienst, VDAB, Unizo,. 6

7 GROEN & KLEINSCHALIG De school situeert zich in het centrum van Beveren op een domein van meer dan 2 hectare. De klassen staan, los van elkaar, verspreid over deze oppervlakte. Geen verdiepingen met op elkaar gestapelde klaslokalen. We hebben leefruimte! Er zijn verschillende speelplaatsen met een voetbalveld, pingpongtafels, veel gras en bomen tussen de lokalen. Een school van zo'n 670 leerlingen, in een groene omgeving, met accent op persoonlijke individuele begeleiding, veiligheid, gezondheid met een modern gemotiveerd schoolteam en met een directie die elke leerling bij naam kent en er tijd voor vrij maakt... Zo'n school is misschien wel iets voor jou. 7

8 SAMENSPRAAK & INSPRAAK De directeur Neemt natuurlijk de eindbeslissingen, maar pas na raadpleging van de schoolraad, het pedagogisch college van leerkrachten, MVD-personeel, het oudercomité en de leerlingenraad. De Schoolraad (Contactadres: Donkvijverstraat 30, tel ) De schoolraad geeft advies aan de directeur. In die raad zetelen naast de directeur ook drie afgevaardigden van de ouders, drie afgevaardigden van de leerkrachten en twee leden van de sociaal- economische en culturele milieus. Als vertegenwoordigers van de ouders op de schoolraad zetelen M. Ben Staes M. Julien Van Mol M. Luc D Hooghe Als vertegenwoordigers van pedagogisch college M. Wim Van Britsom Mevr. Ann Verstrynge M. Jimmy De Smet Als vertegenwoordigers van de socioculturele milieus M. Willy Van der Aa M. Chris Van Nieuwenhuyse Als vertegenwoordigers van het oudercomité Voorzitter: M. Ben Staes Penningmeester: M. Luc D Hooghe Voorzitter Pedagogisch college Voorzitter: Marie-Jeanne Meul De Leerlingenraad: Bij het begin van elk nieuw schooljaar wordt de leerlingenraad herkozen. Die raad, samengesteld uit vertegenwoordigers van alle leerjaren en alle afdelingen, vergadert regelmatig samen met M. De Smet en brengt daarna advies uit aan directeur Van Gheem, aan de schoolraad, aan het pedagogisch college. Doel: positief-kritisch nadenken over alle mogelijke verbeteringen. Ze hebben een PR-functie bij officiële gelegenheden zoals ontvangst op Cortewalle, begrafenissen, trouwpartijen, ontvangst buitenlandse studenten enz... en helpen mee aan de organisatie van schoolactiviteiten. Voorzitter: Freya D Hooghe Waar het hen aanbelangt, vragen we ook raad aan het Meester- Vak- en Dienstpersoneel (MVD). Door alle betrokken groepen inspraak te geven, waarborgen we een open en democratisch beleid. 8

9 ERVARINGSGERICHT & PROJECTONDERWIJS In projectwerking wordt gescoord voor vakgebonden en vakoverschrijdende eindtermen. Dan verdwijnt het etiket ASO BSO - TSO, jonge mensen leren mekaars sterke punten ontdekken. Er wordt contact gemaakt met de buitenwereld, maar bovenal: het is leuk en verrijkend. Vandaar het groot succes van onze extramuros-activiteiten in binnen- en buitenland. Onze wetenschapsrichting zit in de lift. Leerlingen vinden experimenteren boeiend. Onze projecten: Gender in de blender VCR Hout Accord for a different Future (2 de graad handel) EHBO-Helper (4TLO) Jeugdanimator (6TLO) Unplugged & Croes ism preventiedienst gemeente Beveren Rookvrije klassen ism Logo Waasland Verkeersveiligheid ism Politie Beveren Responsible Young Drivers: Een heer in het verkeer Rijbewijs op School ism Ministerie van Mobiliteit Cultuurdag (tweejaarlijks) Festival (tweejaarlijks) Pisa-test Universiteit Gent (wetenschappelijke studie) Wiskunde Olympiade Kangoeroewedstrijd (wiskunde wedstrijd) (wetenschappen wedstrijd) Plankgas (economie - wedstrijd voor het beste ondernemingsplan - 5HA en 5EC) Top Team (bedrijfssimulatie 2 de GR handel en economie) Vlajo Jieha (4HA) Studentenbedrijven van Vlajo (3de graad TLO) Mini-onderneming (6HA) Tutti Frutti (fruitproject) Milieu EPOS, Europroject Oslo ( 3ASO) Stages: Zowel in de hout- en handelsafdeling als in verkoop en verzorging als in de sportafdeling zijn onze leerlingen graag geziene werkkrachten. Ze doen wekelijks ervaring op in winkels, rust en verzorgingstehuizen, kinderdagverblijven of bedrijven in de buurt, als medeorganisatoren van sportactiviteiten in kleuter -en lagere scholen Ons doel? De jeugd vanuit de realiteit interesse bijbrengen via vakoverschrijdend samenwerken. Als je er het nut van inziet, is leren geen opgave, maar een bevrediging van behoefte. 9

10 ONZE SCHOOL- STRUCTUUR A Stroom A-Stroom B-Stroom 1A Met optie: algemene sporten, basketbal, dans, tennis, voetbal of wielrennen 1A Met optie: algemene sporten, basketbal, dans, tennis, voetbal of wielrennen 1B Beroepsvoorbereidend jaar 1 STE GRAAD Of met optie Wetenschappen of Techniek of Economie of Crea 1A Latijn Met optie: algemene sporten, basketbal, dans, tennis, voetbal of wielrennen 2 e Latijn 2 e Moderne wetenschappen Met optie: algemene sporten, basketbal, dans, tennis, voetbal of wielrennen Of met optie: Wetenschappen Techniek Economie Crea 2 e Handel Met optie: algemene sporten, basketbal, dans, tennis, voetbal of wielrennen 2BVL Beroepsvoorbereidend jaar Met beroepsvelden: Bouw-Hout Voeding-Verzorging Kantoor Verkoop Of met optie: aardrijkskunde/dactylografie ASO TSO BSO 2 DE GRAAD Latijn Wiskunde/wetenschappen of talen/cultuurwetenschappen Economie Met keuze sport: algemene sporten, basketbal, dans, tennis, voetbal of wielrennen Of keuze Talen/Cultuurwetenschappen Of keuze Talen/Wiskunde Wetenschappen Met keuze sport: algemene sporten, basketbal, dans, tennis, voetbal of wielrennen Of met keuze Wetenschappelijk Werk/Cultuurwetenschappen Handel Met keuze sport: algemene sporten, basketbal, dans, tennis, voetbal of wielrennen Of met keuze: Dactylografie/Kantoortechnieken (3 de jaar) Informatica/Verkoop (4 de jaar) Lich. Opv. & sport Met keuze sport: algemene sporten, basketbal, dans, tennis, voetbal of wielrennen Hout Kantoor Voeding Verzorging Economie moderne talen* Economie Wiskunde* Handel Hout Verkoop Etalage 3 DE GRAAD Wetenschappen Wiskunde* Latijn Wetenschappen* Latijn Moderne talen* * Richtingen met keuze: Met keuze sport: algemene sporten, basketbal, dans, tennis, voetbal of wielrennen Of met keuze: Wetenschappelijk werk/cultuurwetenschappen Lich. Opv. & sport Met keuze sport: algemene sporten, basketbal, dans, tennis, voetbal of wielrennen Verzorging 7 e Winkelbeheer Etalage 7 e Thuis- en bejaardenzorg 7 e Kinderzorg 7 e Bijzondere schrijnwerkconstructies (houtskeletbouw) Of met keuze: Wiskunde/Toeg. informatica 10

11 NIEUW KA Beveren ondergaat een ware gedaanteverandering en is klaar voor de toekomst. Een nieuw gebouw Door de jaarlijkse stijging van het leerlingenaantal, zag KA Beveren zich genoodzaakt te moderniseren en haar infrastructuur uit te breiden. Met een modern nieuw gebouw, 18 klassen en een prachtige refter/polyvalente ruimte bieden we de leerlingen een perfecte omgeving aan om zich te ontplooien. Het gebouw is goed geïsoleerd en elke klas wordt van verse lucht voorzien via pulsie en tractie met warmterecuperatie. De refter biedt plaats aan meer dan 300 leerlingen en is voorzien van een self-service voor warme maaltijden. De leerlingen van de eerste graad (eerste en tweede jaar) zullen les volgen in mooie nieuwe lokalen die voorzien zijn van beamer en draadloos internet. Een school met visie, een team met pit. In een tijdperk waar de computer niet meer weg te denken valt, is het voor ons uitermate belangrijk om mee te evolueren met de nieuwste tendensen. Als innovatieve school met een jong en dynamisch team biedt het KA aan de leerlingen van het 1 ste jaar tem 3 de jaar een netbook aan via leasing. Hiermee kunnen ze nu intensief aan de slag gaan, in de les en thuis. Het hoger onderwijs en de universiteit werken reeds gedigitaliseerd en nu is ook het KA Beveren de enige digitale school in de regio. Voordelen van het gebruik van netbooks tijdens de lessen. Onderwijs op maat van elke leerling: Via onze netbooks krijgen zowel intelligente leerlingen als leerlingen die het wat moeilijker hebben extra oefeningen aangeboden (elk op hun niveau). Onmiddellijke feedback: Omdat de computer de oefeningen à la minute verbetert, kent de leerling zijn resultaat en kan hij of zij dadelijk beginnen met reflectie. Vallen de resultaten mee? OK, naar een volgend hoger niveau. Vallen ze tegen? Wat is er fout gelopen? Efficiëntie: Tijdwinst in de klas nu de oefeningen via de leeromgeving verbeterd worden i.p.v. aan het bord. Aansluitend bij de leefwereld van de jongere. Beamers in elk lokaal: Resultaat: gemotiveerde leerlingen die het beste van zichzelf geven. Bovendien zijn alle klassen voorzien van een beamer. De leerkracht projecteert het beeld bij het woord. 11

12 ONS AANBOD: 1 STE GRAAD Eerste Leerjaar Eerste leerjaar B Lat Godsdienst/Zedenleer 2 Godsdienst/Zedenleer 2 2 Nederlands 5 Nederlands 5 5 Frans 2 Frans 5 4 Geschiedenis 1 Engels 2 2 Aardrijkskunde 1 Geschiedenis 1 1 Wiskunde 4 Aardrijkskunde 2 2 Natuurwetenschappen 2 Wiskunde 6 5 Plastische Opvoeding 2 Natuurwetenschappen 1 1 Lichamelijke Opvoeding 2 Plastische Opvoeding 1 1 Muzikale Opvoeding 1 Lichamelijke Opvoeding 2 2 Techniek 10 Techniek 2 2 Totaal 32 Muzikale Opvoeding 1 1 Latijn - 4 Keuzegedeelte: Techniek (2) of Wetenschappelijk werk (2) of Economie (2) of Crea (2) Sport: Voetbal (4) of Alg.sport(4) of Dans (4) of Basket (4) of Tennis (4) of Wielrennen (4) Totaal: (met optie sport)

13 ONS AANBOD: 1 STE GRAAD Tweede Leerjaar Latijn Godsdienst/Zedenleer 2 Nederlands 5 Frans 3 Engels 2 Geschiedenis 2 Aardrijkskunde 1 Wiskunde 4 Natuurwetenschappen 2 Plastische Opvoeding 1 Lichamelijke Opvoeding 2 Techniek 2 WW natuurwetenschappen 2 Latijn 4 Totaal: 32 Tweede leerjaar Moderne Tweede Leerjaar Handel Godsdienst/Zedenleer 2 Godsdienst/Zedenleer 2 Nederlands 5 Nederlands 5 Frans 3 Frans 3 Engels 2 Engels 2 Geschiedenis 2 Geschiedenis 2 Aardrijkskunde 1 Aardrijkskunde 2 Wiskunde 4 Wiskunde 4 Natuurwetenschappen 2 Natuurwetenschappen 2 Plastische Opvoeding 1 Plastische Opvoeding 1 Lichamelijke Opvoeding 2 Lichamelijke Opvoeding 2 Techniek 2 Techniek 2 Economie 2 Handel 4 WW Natuurwetenschappen 2 Dactylografie 1 Keuzegedeelte: Keuzegedeelte facultatief: Dactylografie (1) + Aardrijkskunde (1) 2 Algemene sport of Dans of Voetbal of Basketbal 4 Dans of Voetbal of 4 4 Algemene sport of Tennis of Wielrennen Basketbal of Tennis of Wielrennen Totaal 32 Totaal 32 (met optie sport) 34 (met optie sport) 36 13

14 ONS AANBOD: 1 STE GRAAD Tweede Leerjaar Beroepsvoorbereidend jaar Bouw - Hout Tweede Leerjaar Beroepsvoorbereidend jaar Kantoor en Verkoop-Verzorging-Voeding Godsdienst/Zedenleer 2 Godsdienst/Zedenleer 2 Nederlands 3 Nederlands 4 Frans 2 Frans 2 Geschiedenis 1 Geschiedenis 1 Aardrijkskunde 1 Aardrijkskunde 1 Wiskunde 2 Wiskunde 2 Natuurwetenschappen 1 Natuurwetenschappen 1 Plastische Opvoeding 1 Plastische Opvoeding 1 Lichamelijke Opvoeding 3 Lichamelijke Opvoeding 3 TV Hout 2 Handel 5 TV Bouw 2 Dactylografie 3 Praktische Oef. hout 7 TV Verzorgingstechnieken 1 Praktische Oef. bouw 7 TV Voeding 1 Totaal 34 Praktische Oef. Verzorgingstechnieken 3 Praktische Oef. Voeding 4 Totaal 34 14

15 ONS AANBOD: 2 de - 3 de GRAAD ASO ASO - LATIJN Derde en Vierde Leerjaar Latijn 3 de 4 de Godsdienst / Zedenleer 2 2 Nederlands 4 4 Frans 3 3 Engels 3 3 Geschiedenis 2 2 Aardrijkskunde 1 1 Wiskunde 4 4 Fysica 1 1 Biologie 1 1 Chemie 1 1 Informatica 1 1 Lichamelijke opvoeding 2 2 Latijn 4 4 Keuzepakket Talen Frans 1 1 Engels 1 1 Cultuurwetenschappen 1 1 Keuzepakket Wetenschappen Fysica 1 1 Chemie 1 1 Wiskunde 1 1 Totaal Voor leerlingen met behoorlijke dosis inzicht (wiskunde), culturele en literaire interesses (talen) en een goed doorzettingsvermogen Mens Sana Incorpore Sano 15

16 ONS AANBOD: 2 de - 3 de GRAAD ASO Vijfde en Zesde leerjaar Latijn Wetenschappen 5 de 6 de Aardrijkskunde 2 1 Biologie 1 2 Chemie 2 2 Engels 2 2 Frans 3 3 Fysica 2 2 Geschiedenis 2 2 Lichamelijke Opvoeding 2 2 Nederlands 4 4 Latijn 4 4 Wiskunde 7 7 Godsdienst/zedenleer 2 2 Totaal Vijfde en Zesde leerjaar - Latijn Moderne Talen 5 de 6 de Aardrijkskunde 1 1 Engels 3 3 Frans 4 4 Geschiedenis 2 2 Lichamelijke Opvoeding 2 2 Natuurwetenschappen 2 2 Nederlands 4 4 Latijn 4 4 Wiskunde 3 3 Godsdienst/Zedenleer 2 2 Duits 2 2 Spaans 2 2 Keuzepakket Cultuurwetenschappen Cultuurwetenschappen 1 1 Keuzepakket Informatica Toegepaste Informatica 1 Totaal

17 ONS AANBOD: 2 de - 3 de GRAAD ASO ASO - WETENSCHAPPEN Derde en Vierde Leerjaar Wetenschappen 3 de 4 de Godsdienst / Zedenleer 2 2 Nederlands 4 4 Frans 3 3 Engels 3 3 Geschiedenis 2 2 Aardrijkskunde 1 1 Wiskunde 5 5 Fysica 2 2 Biologie 2 2 Chemie 2 2 Informatica 1 1 Lichamelijke opvoeding 2 2 Keuzegedeelte Sport Algemene sport 4 4 Voetbal 4 4 Dans 4 4 Basketbal 4 4 Tennis 4 4 Wielrennen 4 4 Keuzepakket Wetenschappen Wetenschappelijk werk 2 2 Cultuurwetenschappen 1 1 Totaal (met optie sport) Voor leerlingen geboeid door logisch redeneren en het exactwetenschappelijke en die het belang van de moderne talen onderkennen. 17

18 ONS AANBOD: 2 de - 3 de GRAAD ASO Vijfde en zesde leerjaar Wetenschappen Wiskunde 5 de 6 de Godsdienst / Zedenleer 2 2 Nederlands 4 4 Frans 3 3 Engels 2 2 Geschiedenis 2 2 Aardrijkskunde 2 1 Wiskunde 7 7 Fysica 2 2 Biologie 1 2 Chemie 2 2 Lichamelijke opvoeding 2 2 Keuzegedeelte Sport Algemene sport 4 4 Voetbal 4 4 Dans 4 4 Basketbal 4 4 Tennis 4 4 Wielrennen 4 4 Keuzepakket Wetenschappelijk Werk Wetenschappelijk Werk 2 2 Toegepaste Informatica 1 1 Totaal (met optie sport)

19 ONS AANBOD: 2 de - 3 de GRAAD ASO ASO - Economie Derde en Vierde Leerjaar Economie 3 de 4 de Godsdienst / Zedenleer 2 2 Nederlands 4 4 Frans 3 3 Engels 3 3 Geschiedenis 2 2 Aardrijkskunde 1 1 Wiskunde 4 4 Fysica 1 1 Biologie 1 1 Chemie 1 1 Informatica 1 1 Lichamelijke opvoeding 2 2 Economie 4 4 Keuzegedeelte Sport Algemene Sport 4 4 Voetbal 4 4 Dans 4 4 Basketbal 4 4 Tennis 4 4 Wielrennen 4 4 Keuzepakket Wiskunde Wiskunde 1 1 Frans 1 1 Engels 1 1 Keuzepakket Talen Cultuurwetenschappen 1 1 Frans 1 1 Engels 1 1 Totaal (met optie sport) Voor leerlingen die wiskundig of taalkundig goed zijn, met ook belangstelling voor economie als algemeen vormend vak. 19

20 ONS AANBOD: 2 de - 3 de GRAAD ASO Vijfde en zesde leerjaar Economie Moderne Talen Vijfde en zesde leerjaar Economie Wiskunde 5 de 6 de 5 de 6 de Aardrijkskunde 1 1 Aardrijkskunde 1 1 Engels 3 3 Engels 2 2 Frans 4 4 Frans 3 3 Geschiedenis 2 2 Geschiedenis 2 2 Lichamelijke Opvoeding 2 2 Lichamelijke Opvoeding 2 2 Natuurwetenschappen 2 2 Fysica 1 1 Nederlands 4 4 Nederlands 4 4 Wiskunde 3 3 Wiskunde 7 7 Godsdienst/Zedenleer 2 2 Godsdienst/Zedenleer 2 2 Economie 4 5 Chemie 1 1 Spaans 2 2 Biologie 1 1 TE Bedrijfsbeheer 1 - Economie 4 5 TE Bedrijfsbeheer 1 - Keuzegedeelte Sport Keuzegedeelte Sport Algemene Sport of Basketbal of Dans Algemene Sport of Basketbal of Dans of Tennis of Voetbal of Wielrennen of Tennis of Voetbal of Wielrennen Keuzepakket Wiskunde Keuzepakket Cultuurwetenschappen Wiskunde 2 2 Cultuurwetenschappen 1 1 Keuzepakket Taal Keuzepakket Taal Duits 2 2 Duits 2 2 Totaal Keuzepakket Informatica (met optie sport) Toegepaste informatica 1 1 Totaal (met optie sport) (met optie taal)

21 TSO Handel Derde en Vierde leerjaar Handel 3 de 4 de Godsdienst/zedenleer 2 2 Nederlands 4 4 Frans 3 3 Engels 2 2 Geschiedenis 1 1 Aardrijkskunde 1 1 Wiskunde 3 3 Natuurwetenschappen 1 1 Toegepaste Informatica 1 1 Informatica CA - 1 Lichamelijke Opvoeding 2 2 Kantoortechnieken 1 2 Dactylografie 2 2 Verkoop 2 2 Toegepaste Economie 7 7 Keuzepakket Kantoor / Verkoop 3 de 4 de Dactylografie 1 Kantoortechnieken 1 Informatica 1 Verkoop 1 Keuzegedeelte sport Algemene sport 4 4 Basketbal 4 4 Dans 4 4 Tennis 4 4 Wielrennen 4 4 Voetbal 4 4 Totaal (met optie Kantoor/Verkoop) Totaal (met optie Sport) Voor wie denkt aan een commerciële of een administratieve loopbaan. NIEUW: Handel + Sport 21

22 Vijfde en Zesde leerjaar Handel 5 de 6 de Godsdienst/Zedenleer 2 2 Nederlands 3 3 Frans 3 3 Engels 3 3 Geschiedenis 1 1 Aardrijkskunde 1 1 Wiskunde 2 2 Lichamelijke Opvoeding 2 2 Boekhouding 4 2 Toegepaste Economie 6 5 Economie - 2 Verkoop 1 2 Dactylografie 2 2 Toegepaste Informatica 2 - Stage - 2 Totaal

23 TSO Lichamelijke Opvoeding & sport Derde en vierde leerjaar Lichamelijke Opvoeding & Sport 3 de 4 de Godsdienst/zedenleer 2 2 Nederlands 4 4 Frans 2 2 Engels 2 2 Geschiedenis 1 1 Aardrijkskunde 1 1 Wiskunde 3 3 Fysica 1 1 Biologie 1 1 Toegepaste Biologie 1 1 Chemie 1 1 Toegepaste Informatica 1 1 Economie 2 2 Sport algemeen 4 4 Sport theorie 2 2 Keuze Algemene Sport Sport Algemeen 6 6 Keuze Voetbal Voetbal 6 6 Keuze Dans Dans 6 6 Keuze Basketbal Basketbal 6 6 Keuze Tennis Tennis 6 6 Keuze Wielrennen Wielrennen 6 6 Totaal Voor sportminded leerlingen waarbij een intense lichaamsbeweging een extra motivatie betekent voor hun studieloopbaan. 23

24 ONS AANBOD: 2 de - 3 de GRAAD TSO Vijfde en Zesde leerjaar Lichamelijke Opvoeding & Sport 5 de 6 de Godsdienst/zedenleer 2 2 Nederlands 3 3 Frans 2 2 Engels 2 2 Geschiedenis 1 1 Aardrijkskunde 1 1 Wiskunde 2 2 Toegepaste Economie 3 3 Sport algemeen 6 4 Sport theorie 4 4 Stage Sport - 2 Keuzegedeelte wiskunde Wiskunde 2 2 Sport - Keuze uit: Algemene Sport 6 6 Voetbal 6 6 Dans 6 6 Basketbal 6 6 Tennis 6 6 Wielrennen 6 6 Totaal (met optie wiskunde)

25 HOE ONS BEREIKEN? BSO Kantoor/Verkoop Kantoor 3 de 4 de Godsdienst / Zedenleer 2 2 PAV 6 6 Toegepaste Informatica 2 2 Lichamelijke Opvoeding 2 2 Kantoortechnieken 3 3 Dactylografie / Toegepaste Informatica 3 3 Verkoop: Verkoop 2 2 Etaleren 1 1 Frans 3 3 Engels 2 2 Nederlands 2 2 Toegepaste Economie 6 6 Totaal Voor leerlingen met belangstelling voor eenvoudig administratieve taken en een praktische opleiding tot kantoorbediende of verkoper. 25

26 HOE ONS BEREIKEN? Vijfde en zesde leerjaar Verkoop 7 de Specialisatiejaar Winkelbeheer & Etalage 5 de 6 de 7 de Godsdienst / Zedenleer 2 2 Lichamelijke opvoeding 2 PAV 4 4 Godsdienst/Zedenleer 2 Lichamelijke Opvoeding 2 2 PAV 8 Dactylografie 2 2 Engels 1 Stage Verkoop 6 9 Frans 1 Frans 3 3 Stage Verkoop 11 Engels 2 2 Toegepaste economie 4 Boekhouden 2 2 Verkoop 3 Toegepaste economie 2 2 Verkoop Etaleren 3 Toegepaste Informatica 2 - Vaktechnieken 1 Public Relations - 2 Toegepaste Economie 3 Verkoop 4 - Totaal 35 Vaktechnieken - 2 Verkoop Etaleren 2 2 Nederlands 1 1 Totaal Tijdens de opendeurdag, een snoepverkoop van 6VK voor een hun GIP - promoten van de richting Verkoop. De winst gaan naar een goed doel! 26

27 HOE ONS BEREIKEN? BSO Verzorging Derde en Vierde leerjaar Verzorging-Voeding 3 de 4 de Godsdienst / Zedenleer 2 2 Frans 2 2 PAV 6 6 Lichamelijke opvoeding 2 2 Plastische Opvoeding 2 2 Praktijk Huishoudkunde - Voeding 6 6 Praktijk Huishoudkunde - Gezinstechnieken 5 5 Theorie Huishoudkunde Voeding (TV) 2 2 Theorie Huishoudkunde Gezinstechnieken (TV) 6 6 Muzikale opvoeding 1 1 Totaal Voor leerlingen met belangstelling voor algemene verzorgingstaken in kinderdagverblijven, buitenschoolse kinderopvang, rust- en verzorgingstehuizen. 27

28 HOE ONS BEREIKEN? Vijfde en Zesde leerjaar Verzorging 5 de 6 de Godsdienst / Zedenleer 2 2 PAV 4 4 Lichamelijke Opvoeding 2 2 Expressie 2 2 Praktijk Huishoudkunde 2 2 Theorie Huishoudkunde (TV) 1 1 Theorie Opvoedkunde verzorging (TV) 4 4 Praktijk Verzorging 2 2 Theorie Verzorging (TV) 5 5 Stage Verzorging 6 6 Stage Huishoudkunde 2 2 Stage Opv. & Verzorging 2 2 Frans 2 2 Totaal de Specialisatiejaar Thuis- en bejaardenzorg 7 de Specialisatiejaar Kinderzorg 7 de 7 de Lichamelijke opvoeding 2 Lichamelijke opvoeding 2 Godsdienst/Zedenleer 2 Godsdienst/Zedenleer 2 PAV 8 PAV 8 Praktijk Huishoudkunde 1 Expressie 2 Praktijk Opvoedkunde 1 Praktijk Opvoedkunde 2 Praktijk Verzorging 1 Praktijk Verzorging 1 Stage Huishoudkunde 4 Stage Opvoedkunde 6 Stage Verzorging 8 Stage Verzorging 2 Theorie Huishoudkunde (TV) 1 Stage Verzorging opvoedkunde 2 Theorie Opvoedkunde (TV) 2 Theorie Opvoedkunde (TV) 4 Theorie Verzorging (TV) 2 Theorie Verzorging (TV) 1 TE Bedrijfsbeheer 2 TE Bedrijfsbeheer 2 Totaal 34 Totaal 34 28

29 HOE ONS BEREIKEN? BSO Hout Derde en Vierde Leerjaar Houtbewerking 3 de 4 de Godsdienst / Zedenleer 2 2 PAV 6 6 Frans 2 2 Lichamelijke opvoeding 2 2 Praktijk hout Theorie hout (TV) 6 6 Totaal Voor leerlingen met vaardige handen. In de hout- en bouwsector schreeuwt men om goed opgeleide stielmannen. Werkzekerheid! Vijfde en zesde leerjaar Houtbewerking Nieuw! 7 de jaar Bijzondere Schrijnwerkconstructies 5 de 6 de 7 de Godsdienst / Zedenleer 2 2 Godsdienst / Zedenleer 2 PAV 4 4 Lichamelijke opvoeding 2 Lichamelijke opvoeding 2 2 PAV 8 Praktijk hout Praktijk hout 8 Stage hout 4 8 Theorie hout 6 Theorie hout (TV) 7 7 Stage hout 8 Frans 2 2 Totaal 34 Totaal Het Atheneum ligt in hartje Beveren recht tegenover Colruyt. 29

30 HOE ONS BEREIKEN? Lesuren: 8.40u u. & 13.05u u. Of 16.35u. Schoolbussen: Rit 1: St-Gillis, Zandstraat - St-Pauwels/Kemzeke, De Klinge, Kieldrecht, Meerdonk, Verrebroek, Vrasene, Beveren Rit 2: Rupelmonde, Mercatorschool, Rupelmondestraat, Bazel Dorp, Oyevaer Bazel, Kouterweg, Kruibeke, ter hoogte van Avia, Burcht Kazerne, Ytong, KBC Burcht Dorp, Zwijndrecht Laar Rit 3: Kruibeke Reynaertschool Opstapplaatsen af te spreken Openbaar vervoer (onder voorbehoud van wijziging): Met de trein: Het KA ligt op 10 minuten wandelafstand van Beveren station. Antw. Cen.: 7.32u. - Beveren station: 7.55u. Antw. Berch.: 7.37u. - Beveren station: 7.55u. St. Niklaas: 7.55u. - Beveren station: 8.04u. Lokeren: 7.41u. - Beveren station: 8.04u. Temse 7.50u. - Beveren station: 8.24u. Met de lijnbus (of belbus): Alle bussen hebben een bushalte op 50 m van de school en sluiten perfect aan op de schooluren. Kieldrecht lijn 84 Kerk: 7.53u Beveren markt: 8.22u Nieuwkerken lijn 31 en 81 Dorp: 7.20u Sint-Niklaas station: 7.30u Sint-Niklaas station: 7.38u Beveren markt: 8.00u St. Gillis lijn 85 Kerk: 7.53u Beveren markt: 8.22u Zwijndrecht lijn Dorp: 7.49u Beveren markt: 8.02u Dorp: 8.00u Beveren markt: 8.13u Burcht lijn 87 en 81 tot 85 Kerkplein: 7.26u Zwijndrecht dorp: 7.34u Zwijndrecht dorp: 7.34u Beveren Markt: 7.56u Temse lijn 99 / 81 Lijn 99 tot Kruibeke dorp, aansluiting met schoolbus Kruibeke- Beveren Waasmunster lijn 81 Waasmunster: 7.09u Beveren ziekenhuis: 8.05u Of met de belbus: 09/ (2u op voorhand reserveren) Fietsen en bromfietsen: Overdekte stalling met camerabewaking Auto s: Parking in de buurt van de school 30

31 SPORT Sport in het Atheneum Onze sportafdeling bestaat uit een richting met algemene sporten, een richting met voetbal, een richting met basketbal, een richting met dans, een richting met tennis en een richting met wielrennen. Het is de bedoeling om studie en sport volwaardig te combineren. Sport motiveert om te studeren. Leerlingen die een sportieve carrière willen uitbouwen, kunnen tegelijkertijd een normaal diploma behalen. Overtuig uzelf, en vergelijk de lessentabellen van de verschillende studiejaren. Nieuw: TENNIS en WIELRENNEN 3 de graad De voetbalklassen worden georganiseerd in A- en B-klassen, volgens niveau en gaan steeds door op de terreinen van KSK Beveren, op wandelafstand van de school. Ook de richting tennis - en wielrennen worden de komende jaren uitgebouwd. Instromers in de 2e en 3e graad TSO dienen oriënteringsproeven af te leggen en aanvullend een evaluatiegesprek met de LO-leerkracht om te peilen naar kennis, vaardigheden en motivatie. Wenst u meer informatie, contacteer ons vrijblijvend op onderstaand adres of kom naar: Infonamiddag met proeflessen op zaterdag 23 februari 2013 om 14u. Opendeurdag op 4 mei 2013 Extra info: Voetbal: Dans: Basketbal: Tennis: Wielrennen: Stijn De Rudder & David De Bock Karen Van Vaerenbergh Wim Van Britsom & Christoph Remy Jan Claessens Dieter De Clercq Algemene Sport: Kristien Van Guyse Met sportieve groeten, Directeur F. Van Gheem & het schoolteam 31

32 SCHOLEN- GROEP 17 Onze school maakt deel uit van GO Scholengroep 17 Waasland. Hieronder vind je alle scholen die daar ook toe behoren: Koninklijk Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs Donkvijverstraat Beveren tel.: Basisschool "De Bever": kleuter- en lager onderwijs Donkvijverstraat 30, 9120 Beveren Tel.: Fax.: Basisschool De Bron Buitenstraat 2, 9170 De Klinge tel.: fax.: Leefschool De Zonnewijzer Beukenlaan Kieldrecht tel.: Leefschool: De Sterappel Nieuwstraat Sint-Gillis-Waas tel.: fax.: Leefschool De Wollewei Zandstraat 26 B 9120 Haasdonk tel.: fax.: Basisschool Reynaert Kattestraat Kruibeke tel.: fax.: Basisschool Mercator G. De Cremerstraat 91a 9150 Rupelmonde tel.: fax.: Basisschool t Krinkelding Kerkwegels z.n Bazel tel.: Internaat: De Spits Thonetlaan Antwerpen tel.: Inschrijvingen: 1e week van juli en laatste week van augustus. Janitor - Centrum voor Volwassenenonderwijs GO St. Niklaas-Beveren Tel.:

INFOBROCHURE 2015-2016

INFOBROCHURE 2015-2016 Donkvijverstraat 30 9120 Beveren Tel: 03 750 96 80 Fax: 03 775 81 47 Email: info@kabeveren.net Website: www.kabeveren.net ASO TSO BSO SPORT- EN NETBOOKSCHOOL WAASLAND INFOBROCHURE 2015-2016 Infozaterdag

Nadere informatie

Wie kiest er volgend jaar voor onze sport- en netbookschool?

Wie kiest er volgend jaar voor onze sport- en netbookschool? Wie kiest er volgend jaar voor onze sport- en netbookschool? Infobrochure 1 ste graad 2015-2016 1 Nuttige gegevens School van de Vlaamse gemeenschap Donkvijverstraat 30 9120 Beveren-Waas Tel: 03 750 96

Nadere informatie

CAMPUS Mercurius Lommel. informatiebrochure

CAMPUS Mercurius Lommel. informatiebrochure CAMPUS Mercurius Lommel informatiebrochure CAMPUS Mercurius Lommel informatie & inschrijvingen Mudakkers 25 3920 Lommel Tel: 011 54 41 94 Fax: 011 54 65 11 e-mail GO! Middenschool: ms.lommel@g-o.be e-mail

Nadere informatie

PS SB. Inhoud. Van harte welkom, met jouw talent vind je in onze school ruimte voor creativiteit, zelfontplooiing en ondernemingszin.

PS SB. Inhoud. Van harte welkom, met jouw talent vind je in onze school ruimte voor creativiteit, zelfontplooiing en ondernemingszin. PS SB Inhoud Waarom kies ik PSSB 5 Even voorstellen 7 Dit mag je ook weten 8 Onze afdelingen onder de loep genomen 10 Eerste jaar 11 Tweede jaar 12 Handel 14 Mechanische vormgevingstechnieken 16 Lassen

Nadere informatie

Inleiding. Waar ben jij naar op zoek?

Inleiding. Waar ben jij naar op zoek? Inleiding Waar ben jij naar op zoek? De meeste vragen kan je tegenwoordig beantwoorden met behulp van een zoekmachine, maar hoe ontdek je eigenlijk wie je zelf bent? In de tweede graad gaan we samen op

Nadere informatie

Sint-Jozefsinstituut- College Torhout. We maken samen je toekomstdroom waar

Sint-Jozefsinstituut- College Torhout. We maken samen je toekomstdroom waar Sint-Jozefsinstituut- College Torhout We maken samen je toekomstdroom waar Het Sint-Jozefsinstituut-College maakt deel uit van de Scholengroep Sint-Rembert en van de Scholengemeenschap Houtland WELKOM

Nadere informatie

College Essen. Rouwmoer 7 2910 Essen Tel. 03 667 20 51 www.collegeessen.be

College Essen. Rouwmoer 7 2910 Essen Tel. 03 667 20 51 www.collegeessen.be College Essen Studeren kan je in het groen goed doen College Essen Rouwmoer 7 2910 Essen Tel. 03 667 20 51 www.collegeessen.be De stap van de basisschool naar het secundair onderwijs is voor elke leerling

Nadere informatie

Infobrochure. wegwijs in onze school. vernieuwen om te verbeteren

Infobrochure. wegwijs in onze school. vernieuwen om te verbeteren vernieuwen om te verbeteren editie 2015-2016 Infobrochure wegwijs in onze school Brede middenschool / aso / tso / bso / Se-n-Se Secundair onderwijs Sint-Jozef Sint-Pieter Blankenberge Weststraat 86 tel.

Nadere informatie

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET www.sintmichiel.be www.sintmichiel.be INFOBROCHURE 2015 LATIJN SOCIALE ECONOMIE BOVENBOUW 2 DE EN 3 DE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS ONZE SCHOOL Het studieaanbod in Bovenbouw Sint-Michiel

Nadere informatie

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw Handel Informatiebrochure Unieke groeikansen voor unieke mensen Broederschool Handel St-Niklaas Nieuw -Traject Sport (1ste graad) - Logistics (Specialisatiejaar) 1 Hallo! Ben je na het zesde leerjaar

Nadere informatie

Schoolbrochure 2015-2016 1

Schoolbrochure 2015-2016 1 Schooljaar 2015-2016 Schoolbrochure Schoolbrochure 2015-2016 1 Schoolbrochure Pegasus EERSTE GRAAD 8-12 TWEEDE GRAAD 13-17 DERDE GRAAD 18-23 Studieaanbod STUDIEAANBOD 6-7 ALGEMEEN 3-5 algemeen Schoolbrochure

Nadere informatie

SCHOOLWERKPLAN 2011-2013

SCHOOLWERKPLAN 2011-2013 SCHOOLWERKPLAN 2011-2013 Inhoudsopgave Inleiding 1 Verantwoording en doelstellingen 1 1. De schoolcultuur 4 1.1. Welke school willen we worden? 4 1.2. Hoe kan de school dit ideaalbeeld bereiken? 4 1.2.1.

Nadere informatie

LESSENTABELLEN 2013-2014. Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek

LESSENTABELLEN 2013-2014. Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek LESSENTABELLEN 2013-2014 Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek Koninklijk Atheneum Assebroek GO! - Scholengroep 25 - Brugge-Oostkust Daverlostraat 132-8310 Assebroek 050/36.68.80 web:

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

Studieaanbod Schooljaar 2015-2016

Studieaanbod Schooljaar 2015-2016 Studieaanbod Schooljaar 2015-2016 SINT-LODEWIJKSCOLLEGE Beste leerling Met deze brochure in de hand kun je zien welke studierichtingen in het Sint- Lodewijkscollege aangeboden worden. Het is een waaier

Nadere informatie

WAT VERANDERT ER IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS?

WAT VERANDERT ER IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS? Veel praktijkvoorbeelden binnenin WAT VERANDERT ER IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS? Brochure voor leraren ELITEONDERWIJS VOOR IEDEREEN TIJDLIJN EENHEIDSSTRUCTUUR 1990 1992 DE SCHOOL STAAT NIET ALLEEN ACCENT

Nadere informatie

BSO: van het eerste tot het zevende jaar!

BSO: van het eerste tot het zevende jaar! BSO: van het eerste tot het zevende jaar! Eerste graad: 1B BVL kennismaking met verschillende beroepen - Je leert omgaan met de mogelijkheden van een computer. - Je leert de beginselen van verkoop. - Je

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Met de S van Specialisatiejaar

Met de S van Specialisatiejaar Met de S van Specialisatiejaar Infobrochure derde graad - specialisatiejaar Kantooradministratie en Gegevensbeheer (BSO) Organisatie-Assistentie (BSO) Winkelbeheer en Etalage (BSO) Veiligheidsberoepen

Nadere informatie

Henleykaai 83 9000 GENT. tel. 09 267 12 10 fax 09 267 12 11 e-mail: info@phtigent.be website: www.phtigent.be

Henleykaai 83 9000 GENT. tel. 09 267 12 10 fax 09 267 12 11 e-mail: info@phtigent.be website: www.phtigent.be Provinciaal Handels- en Taalinstituut Henleykaai 83 9000 GENT tel. 09 267 12 10 fax 09 267 12 11 e-mail: info@phtigent.be website: www.phtigent.be studiegebied Handel Inhoudstafel 2 de graad Handel tso...

Nadere informatie

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders 2011 Binnenste Buiten Inhoud Welkom 2 1 Waar staan wij voor? 5 2 Welke lijn kun je kiezen? 6 3 Wat kun je verwachten?

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET WEGWIJS IN HET GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS en LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 1. HET PEDAGOGISCH PROJECT VAN 'DE LEEFSCHOOL L LIEVEN GEVAERT'... 7 1.1. Inleiding :...

Nadere informatie

Christelijke Scholengemeenschap gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Altijd in beweging. www.develsteincollege.nl

Christelijke Scholengemeenschap gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Altijd in beweging. www.develsteincollege.nl Christelijke Scholengemeenschap gymnasium, atheneum, havo en vmbo Altijd in beweging www.develsteincollege.nl Welkom op het DevelsteinCollege Het DevelsteinCollege, vestiging Develsingel, is een brede,

Nadere informatie

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u.

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. 2015 magazine Wageningen vmbo Pantarijn Ontdek(t) je talent vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. Open huis 2015 2 Pantarijn Wageningen VMBO Aan de leerlingen van groep 8 Je laatste jaar op de basisschool.

Nadere informatie

Studeren aan Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen. Een sterke partner, een sterk diploma. www.howest.be. Brugge / Kortrijk

Studeren aan Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen. Een sterke partner, een sterk diploma. www.howest.be. Brugge / Kortrijk Studeren aan Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen Een sterke partner, een sterk diploma Brugge / Kortrijk www.howest.be 1 Howest in een notendop Welkom in Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen Howest,

Nadere informatie

Het handelsonderwijs situeert zich tussen de algemeen vormende richtingen van de humaniora en de specifiek praktisch technische richtingen.

Het handelsonderwijs situeert zich tussen de algemeen vormende richtingen van de humaniora en de specifiek praktisch technische richtingen. DERDE GRAAD Geachte mevrouw Geachte heer Uw dochter/zoon staat voor een belangrijke stap in haar/zijn schoolloopbaan. Waarom kiest u voor het handelsonderwijs? Het handelsonderwijs situeert zich tussen

Nadere informatie

Infobrochure. SBS De Hoeksteen Vossenhoek 10 3581 Beringen. Inhoudsopgave

Infobrochure. SBS De Hoeksteen Vossenhoek 10 3581 Beringen. Inhoudsopgave Infobrochure SBS De Hoeksteen Vossenhoek 10 3581 Beringen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Situering van onze school... 2 Hoofdstuk 2 Organisatorische afspraken 5 Hoofdstuk 3 Schoolverandering 11 Hoofdstuk 4

Nadere informatie

Wereldburgerschap in je vak of project

Wereldburgerschap in je vak of project Deel 2 Wereldburgerschap in je vak of project 1 WAT WIL IK MET MIJN LEERLINGEN BEREIKEN?... 48 2 HOE PAK IK HET BINNEN MIJN VAK AAN?... 54 3 HOE PAK IK HET VAK- EN KLASOVERSCHRIJDEND AAN?... 62 4 BESCHIK

Nadere informatie