Voortgangsrapport 2014 over de verantwoordelijkheid van toeleveranciers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voortgangsrapport 2014 over de verantwoordelijkheid van toeleveranciers"

Transcriptie

1 Voortgangsrapport 2014 over de verantwoordelijkheid van toeleveranciers

2 Inhoud Voortgangsrapport 2014 over de verantwoordelijkheid van toeleveranciers 3 Kernpunten uit het voortgangsrapport 2014 Werknemers opleiden en mondiger maken 6 Kernpunten uit het voortgangsrapport 2014 Productiemedewerkers en managers leren werken volgens verantwoorde methoden. Werknemers kansen bieden om te leren. De EHS Academy: kennis opbouwen voor een veiliger werkplek. Ervoor zorgen dat de stem van productiemedewerkers wordt gehoord. Arbeids- en mensenrechten 10 Kernpunten uit het voortgangsrapport 2014 Geen extreem lange werkdagen. Stagiairs beschermen tegen uitbuiting. Een basis bieden voor ethisch verantwoorde werkgelegenheid. Voorkomen van arbeid door minderjarigen. Buitensporige bemiddelingskosten en schuldhorigheid een halt toeroepen. Een verantwoorde herkomst van mineralen. Gezondheid en veiligheid 18 Kernpunten uit het voortgangsrapport 2014 Verbeterde gezondheid en meer veiligheid door opleiding. Risico s herkennen en beperken. Voorbereid op noodsituaties. Welzijn en verbeterde ergonomie. Milieu 22 Kernpunten uit het voortgangsrapport 2014 Apple hecht aan een verantwoord milieubeleid. De EHS Academy: kennis opbouwen voor een beter milieu. Nieuw: het Clean Water Program. Verantwoording 26 Kernpunten uit het voortgangsrapport 2014 Versterken van de Apple gedragscode voor toeleveranciers en de normen voor de verantwoordelijkheid van toeleveranciers. Hoe een Apple audit in zijn werk gaat. Audits over de hele wereld. Grove overtredingen en corrigerende maatregelen. Verantwoorde principes integreren in onze bedrijfsvoering. Auditresultaten 31 Arbeids- en mensenrechten Gezondheid en veiligheid Milieu Ethiek Managementsysteem Verantwoordelijkheid van toeleveranciers van Apple Voortgangsrapport

3 Voortgangsrapport 2014 over de verantwoordelijkheid van toeleveranciers Bij Apple houden we ingewikkelde dingen graag eenvoudig. Ons doel is dan ook het bedenken van intuïtieve producten die het leven van onze klanten verrijken. Achter die eenvoud gaat een van de grootste toeleveringsketens ter wereld schuil. Aan de totstandkoming van producten als iphone, ipad en Mac komen meer dan een miljoen mensen te pas, verspreid over de hele wereld, die ofwel bij Apple ofwel bij een van onze honderden productiepartners in dienst zijn. Verantwoordelijkheid van toeleveranciers van Apple Voortgangsrapport

4 Al deze productiemedewerkers hebben recht op veilige, ethisch verantwoorde arbeidsomstandigheden. Daarom voeren we tot ver in onze toeleveringsketen controles uit en verplichten we onze toeleveranciers om zich te houden aan onze normen, die binnen onze branche tot de allerstrengste behoren. We vinden de manier waarop onze producten worden gemaakt namelijk net zo belangrijk als de manier waarop ze worden ontworpen. Dit is de achtste keer dat we ons jaarrapport over de verantwoordelijkheid van toeleveranciers publiceren en we zijn trots op de vooruitgang die we in hebben geboekt. Onze gedragscode voor toeleveranciers was al een van de strengste binnen de elektronica-industrie, en we hebben hem nog verder aangescherpt. Via 451 audits in alle lagen van onze toeleveringsketen hebben we toegezien op de naleving van onze gedragscode, en onze toeleveranciers hebben meer dan 1,5 miljoen werknemers opgeleid over hun rechten. Door ons toedoen hebben onze toeleveranciers zich voor gemiddeld 95 procent aan een werkweek van maximaal 60 uur gehouden. We weten dat audits en follow-ups alleen niet voldoende zijn om structurele problemen de wereld uit te helpen. Tijdens onze inspecties in de diepere lagen van de toeleveringsketen pakken we daarom ook de onderliggende oorzaken aan. Door middel van training en gespecialiseerde programma s proberen we zo daadwerkelijk iets te veranderen. In hebben we ons onverminderd ingezet voor meer en beter onderwijs. Inmiddels bieden achttien fabrieken ons gratis opleidings- en ontwikkelingsprogramma aan: dat zijn er twee keer zo veel als in En in hebben meer dan mensen een cursus gevolgd in bijvoorbeeld boekhouden, Engels, webdesign en zelfs bloemschikken. Met de nieuwe vaardigheden die ze hebben opgedaan, kunnen ze hun carrière een zetje geven of juist iets heel anders gaan doen. Om in China het tekort aan gekwalificeerd personeel op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid op te vangen, hebben we de Apple EHS Academy voor toeleveranciers opgezet; een officieel opleidings- en trainingsprogramma van anderhalf jaar op ongekende schaal dat uniek is voor welke toeleveringsketen dan ook. In hebben zich meer dan 240 werknemers, die samen meer dan productiemedewerkers vertegenwoordigen, voor dit programma aangemeld. De EHS Academy leidt binnen de gehele branche tot verbeteringen op het gebied van welzijn en veiligheid van werknemers. Om stagiairs te beschermen tegen uitbuiting, hebben we een onderzoek opgezet waarbij de ervaringen van meer dan stagiairs, afkomstig van meer dan 130 beroepsopleidingen, worden geëvalueerd. Dit project beoogt dat deze scholen meer verantwoordelijkheid nemen, dat de kwaliteit van het onderwijs voor stagiairs verbetert en dat stages in de fabrieken van onze toeleveranciers aan de wet- en regelgeving voldoen. Ethisch verantwoord winnen van mineralen vormt een belangrijk onderdeel van onze missie om veilige en eerlijke arbeidsomstandigheden te garanderen. We hebben in januari 2014 vastgesteld dat alle actieve, bekende smelterijen van tantaal binnen onze toeleveringsketen door externe controleurs als conflictvrij zijn beoordeeld. Bovendien zijn we nu bezig om van onze toeleveranciers te eisen dat ze hun tin, wolfraam en goud voortaan betrekken bij goedgekeurde leveranciers. Om de verantwoordelijkheid van de smelterijen te stimuleren en belanghebbenden in staat te stellen om onze voortgang te volgen, publiceren we dit jaar voor het eerst een lijst met daarin de smelterijen en raffinaderijen in onze toeleveringsketen en hun certificeringsstatus. De lijst met smelterijen is maar een van de voorbeelden van wat we allemaal doen om een grotere transparantie te bereiken. Wij denken namelijk dat transparantie van cruciaal belang is om de arbeidsomstandigheden van werknemers overal ter wereld te verbeteren. We publiceren onze Code of Conduct (gedragscode, alleen Engelstalig) al sinds 2005, maar we vonden het belangrijk om belanghebbenden ook toegang te verschaffen tot alle details. Voor het eerst publiceren we daarom ook onze Supplier Responsibility Standards Verantwoordelijkheid van toeleveranciers van Apple Voortgangsrapport

5 (normen voor de verantwoordelijkheid van toeleveranciers, alleen Engelstalig) meer dan 100 pagina s met uitgebreide vereisten waaraan onze toeleveranciers zullen moeten voldoen om zaken te kunnen doen met Apple. Zodra we zien dat aan een eis niet wordt voldaan, nemen we direct maatregelen. Bovendien blijven we al onze bevindingen rapporteren, zowel de goede als de slechte. Apple ziet het als een van zijn speerpunten om de mensen die onze producten maken meer mogelijkheden te bieden en te garanderen dat zij respectvol en waardig worden behandeld. We zullen ook in de toekomst nauw samenwerken met onze toeleveranciers en belanghebbenden om overal waar Apple producten worden gemaakt te zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden en het milieu te beschermen. Kernpunten uit het voortgangsrapport 2014 We zijn gestart met de Apple EHS Academy voor toeleveranciers (Environment, Health, and Safety), een opleidingsprogramma van anderhalf jaar met als doel meer EHS-kennis in onze toeleveringsketen. In hebben zich meer dan 240 productiemedewerkers, die meer dan werknemers vertegenwoordigen, voor dit programma aangemeld. We hebben een project opgestart om beroepsopleidingen die stagiairs in fabrieken van onze toeleveranciers plaatsen ertoe aan te zetten meer verantwoordelijkheid te nemen. We hebben onze toeleveranciers ertoe aangezet zich voor gemiddeld 95 procent aan een werkweek van maximaal 60 uur te houden. We hebben daarbij van meer dan een miljoen werknemers wekelijks de werktijden bijgehouden. We hebben in januari 2014 vastgesteld dat alle actieve, bekende smelterijen van tantaal binnen onze toeleveringsketen door externe controleurs als conflictvrij zijn beoordeeld. We hebben een lijst gepubliceerd met smelterijen en raffinaderijen van wie wij tin, tantaal, wolfraam en goud gebruiken, zodat duidelijk is welke hiervan gecontroleerd zijn en conflictvrij zijn bevonden en welke nog niet door een onafhankelijke instantie zijn goedgekeurd. We hebben op dertien productielocaties, die samen meer dan 41 miljoen kubieke meter water per jaar verbruiken, een pilot voor het Clean Water Program gestart, met als doel een aanzienlijk deel van het gezuiverde afvalwater opnieuw te gebruiken en in het productieproces zo veel mogelijk water te recyclen. We hebben door middel van 33 gerichte audits onderzocht of er sprake is van mishandeling van arbeidsmigranten; van deze 33 zijn er 16 uitgevoerd in fabrieken die nog niet eerder zijn gecontroleerd. We hebben leveranciers 3,9 miljoen dollar laten terugbetalen aan contractarbeiders uit het buitenland die buitensporige bemiddelingskosten hadden betaald aan werkbemiddelaars, waarmee het totaal aan terugbetalingen sinds 2008 uitkomt op 16,9 miljoen dollar. We hebben ervoor gezorgd dat onze toeleveranciers sinds 2008 meer dan 3,8 miljoen werknemers hebben opgeleid over hun rechten, waarvan alleen al in meer dan 1,5 miljoen. We hebben 451 audits uitgevoerd in alle lagen van onze toeleveringsketen; een toename van 51 procent ten opzichte van de 298 audits in Daarbij hebben we fabrieken bezocht waar meer dan 1,5 miljoen arbeiders Apple producten maken. We hebben onze gedragscode voor toeleveranciers verder aangescherpt en de Supplier Responsibility Standards (normen voor de verantwoordelijkheid van toeleveranciers, alleen Engelstalig) gepubliceerd; een document van meer dan honderd pagina s met daarin de uitgebreide vereisten op het gebied van arbeids- en mensenrechten, ethiek, veiligheid en gezondheid, en het milieu. Verantwoordelijkheid van toeleveranciers van Apple Voortgangsrapport

6 Met nieuwe vaardigheden en kennis kunnen mensen hun levensstandaard verhogen. Werknemers opleiden en mondiger maken We bieden productiemedewerkers in onze toeleveringsketen allerlei scholingsmogelijkheden aan, van cursussen over hun wettelijke rechten tot gratis taal- en computerlessen. Zo krijgen ze bijvoorbeeld de kans om een propedeuse- of bachelordiploma te halen. Verantwoordelijkheid van toeleveranciers van Apple Voortgangsrapport

7 Kernpunten uit het voortgangsrapport 2014 We hebben in anderhalf miljoen arbeiders opgeleid over hun rechten en meer dan 3,8 miljoen sinds Het SEED-programma (Supplier Employee Education and Development) is verdubbeld van 9 tot 18 locaties. Er zijn via SEED gratis cursussen aangeboden aan meer arbeiders met meer dan deelnemers in. Productiemedewerkers en managers leren werken volgens verantwoorde methoden. Bedrijven die zaken willen doen met Apple moeten voldoen aan de strengste normen binnen de branche, en we zorgen ervoor dat onze verwachtingen glashelder zijn. We bieden leidinggevenden in fabrieken trainingen over de manier waarop aan onze verwachtingen kan worden voldaan, met instructies over de communicatie met personeel, het behoud van veiligheid en wederzijds respect op de werkvloer, en het voorkomen van mogelijke intimidatie. Het is essentieel dat productiemedewerkers bovendien een goed begrip van hun rechten hebben, zodat ze voor zichzelf kunnen opkomen bij twijfels of wanneer ze van mening zijn dat hun rechten worden geschonden. Nieuwe en bestaande medewerkers moeten een cursus volgen op het gebied van onze gedragscode, lokale wetgeving en arboregels. Sinds 2007 hebben meer dan 3,8 miljoen productiemedewerkers en managers binnen onze toeleveringsketen een dergelijke cursus gevolgd, waarvan 1,5 miljoen in. Participation Deelname aan in training Workers werknemersrechten Rights Training 4M 3,8 mln Cumulatieve deelname Jaarlijkse deelname 3M 163K 2,3 mln 2M 1,3 mln 1,5 mln 1M 1,02 mln Verantwoordelijkheid van toeleveranciers van Apple Voortgangsrapport

8 Werknemers kansen bieden om te leren. Als onderdeel van ons SEED-programma (Supplier Employee Education and Development) hebben we miljoenen geïnvesteerd in de inrichting van leslokalen in de fabriek: computers, educatieve software en systemen voor videoconferenties. Medewerkers die hun opleiding willen verbreden, kunnen voor of na het werk gratis cursussen volgen. Het aanbod is divers. Denk aan Engels, certificering voor elektriciens en lassers, basiskennis computergebruik, managementvaardigheden, CAD, economie, cosmetologie, enzovoort. Daarnaast zijn we een samenwerkingsverband aangegaan met plaatselijke universiteiten om medewerkers toegang te bieden tot opleidingen op middelbaar en hoger niveau. Het aantal deelnemende fabrieken in het SEED-opleidingsprogramma is in verdubbeld van 9 naar 18. Sinds de start van het programma in 2008 hebben meer dan werknemers lessen gevolgd Het lijkt wel of ik les heb op een echte hogeschool. De lokalen zijn voor hoger onderwijs ingericht en ik doe nieuwe kennis op die een aanvulling vormt op wat ik tijdens het werk zelf leer. Sinds Apple 2008 and suppliers hebben meer dan have trained werknemers more than deelgenomen 3.5 million people aan since SEED, waaronder 2007, including million in workers in.. Mengmeng Che Herstelmedewerker De EHS Academy: kennis opbouwen voor een veiliger werkplek. Om aan het tekort aan gekwalificeerd personeel op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid (EHS) tegemoet te komen, hebben we de Apple EHS Academy voor toeleveranciers opgezet (meer informatie hierover is te vinden onder Gezondheid en veiligheid). De Academy met een programma van anderhalf jaar biedt 25 cursussen op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid en omvat zowel algemene als gespecialiseerde modules over onderwerpen als risicobepaling en -evaluatie, brandveiligheid, beheer van gevaarlijke chemische stoffen, arbeidshygiëne, ergonomie, PPE en Lockout/Tagout (LOTO: een procedure voor het isoleren van gevaarlijke materialen en energie tijdens onderhoud en modificaties). De Academy richt zich op het bieden van basiskennis en het opbouwen van vaardigheden, management en leiderschap. Deelnemers moeten minimaal negentien cursussen volgen en voltooien. Na afronding van het programma ontvangen de deelnemers een certificaat van de universiteit. De deelnemers wordt gevraagd hun kennis in de praktijk toe te passen om zo projecten in de fabriek op te zetten en uit te voeren. In hebben meer dan 240 deelnemers uit meer dan 60 fabrieken waarmee meer dan productiemedewerkers worden vertegenwoordigd zich voor de Academy ingeschreven. We zijn van plan het programma in 2014 uit te breiden. Verantwoordelijkheid van toeleveranciers van Apple Voortgangsrapport

9 Ervoor zorgen dat de stem van productiemedewerkers wordt gehoord. Productiemedewerkers hebben het recht om in een omgeving te werken waarin ze ongehinderd hun zorgen kunnen uitspreken, en waarin ploegleiders en managers daar iets aan doen. Daarom is positieve communicatie tussen personeel en management een vast onderdeel van onze managementtraining. Maar dat is nog niet voldoende. We zoeken dus naar nieuwe en meer doeltreffende manieren waarmee medewerkers eventuele klachten aan hun leidinggevenden kunnen doorgeven en waarmee toeleveranciers de feedback zodanig kunnen verwerken dat aan de behoeften van de medewerkers wordt voldaan. Toeleveranciers met een totaal personeelsbestand van bijna mensen nemen deel aan deze programma s en pilotbeoordelingen voor communicatie tussen productiemedewerkers en managers. Daarnaast blijven we deelnemen aan een multilateraal programma van de IDH, The Sustainable Trade Initiative, waarmee we met andere bedrijven kunnen samenwerken om de managementteams en productiemedewerkers van onze toeleveranciers te kunnen voorzien van de juiste tools en hulpmiddelen om klachtensystemen te verbeteren. Werknemers bij een training in een halfgeleiderfabriek in Kuala Lumpur (Maleisië). Verantwoordelijkheid van toeleveranciers van Apple Voortgangsrapport

10 Bedrijven die met ons zaken willen doen, moeten strenge waarden naleven op het gebied van mensenrechten. Arbeids- en mensenrechten We zetten ons in om onfatsoenlijke inhuurpraktijken en uitbuiting van productiemedewerkers uit te bannen ook als de lokale wetgeving dergelijke praktijken wel toestaat. We blijven ons inspannen om een eind te maken aan extreem lange werkdagen. En we zoeken naar verantwoorde bronnen van tin, tantaal, wolfraam en goud. Verantwoordelijkheid van toeleveranciers van Apple Voortgangsrapport

11 Kernpunten uit het voortgangsrapport 2014 Voor meer dan een miljoen werknemers binnen onze toeleveringsketen hebben we de wekelijkse werkuren bijgehouden. We hebben onze toeleveranciers ertoe aangezet zich voor gemiddeld 95 procent aan een werkweek van maximaal 60 uur te houden. Er is een project gestart om verantwoordelijkheid te stimuleren voor beroepsopleidingen die stagiairs in fabrieken van onze toeleveranciers plaatsen. Er zijn 33 gespecialiseerde audits uitgevoerd bij fabrieken met arbeidsmigranten die het risico lopen onredelijk te worden behandeld. We hebben leveranciers 13,9 miljoen dollar laten terugbetalen aan contractarbeiders uit het buitenland. We hebben in januari 2014 vastgesteld dat alle actieve, bekende smelterijen van tantaal binnen onze toeleveringsketen door externe controleurs als conflictvrij zijn beoordeeld. We hebben een lijst gepubliceerd met smelterijen en raffinaderijen van wie wij tin, tantaal, wolfraam en goud gebruiken, zodat duidelijk is welke hiervan gecontroleerd zijn en conflictvrij zijn bevonden. 95 % In Suppliers voldeden averaged 95% onze work-hour toeleveranciers compliance voor across gemiddeld all work weeks 95 in, procent a 3% aan increase ons werktijdencriterium; from een toename van 3 procent in vergelijking met Geen extreem lange werkdagen. Werkweken van meer dan zestig uur zijn een hardnekkig probleem in de elektronicaindustrie, en het verminderen van excessieve overuren is een prioriteit voor Apple. We beperken de werkweek tot zestig uur behalve in uitzonderlijke omstandigheden. En overwerken mag uitsluitend op vrijwillige basis. Om de mensen die onze producten maken beter tegen extreem lange werkdagen te beschermen, houden we voor meer dan een miljoen mensen binnen onze toeleveringsketen de uren per week bij een programma waarmee we in 2011 zijn begonnen. Hoewel aantallen werkuren lastig te voorspellen zijn voor Apple en de toeleveranciers, vereisen we dat toeleveranciers ons vooraf op de hoogte stellen als ze verwachten dat de productieplanning tot meer werkuren zal leiden. Op die manier kunnen we problemen vóór zijn en met de toeleverancier en de inkoopteams van Apple samenwerken om de beste oplossingen te vinden. Als gevolg van de inspanningen van zowel Apple als de toeleveranciers is er in voor alle werkweken een naleving van 95 procent gerealiseerd. Alle werknemers werkten gemiddeld minder dan 50 uur per week. In hebben we ook werkuren van werknemers bijgehouden die minimaal 40 uur per week werken; voor deze werknemers is een gemiddelde van 54 uur per week geregistreerd. Voor meer dan 97 procent van alle werkweken is voldaan aan ons vereiste van minimaal één dag rust per zeven dagen. Verantwoordelijkheid van toeleveranciers van Apple Voortgangsrapport

12 Average Gemiddeld Weekly aantal Working werkuren Hours per week 8080h u * 6060h u * 4040h u * 2020h u * 0 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Dec * Arbeiders die ten minste 40 uur per week werken. Supplier Naleving Work-Hour van de werktijden Compliance bij toeleveranciers 100% * 75% * 50% * 25% * 0 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec * Naleving van norm voor werkweek van 60 uur. * Work Weeks Compliant with 60-Hour Standard. Verantwoordelijkheid van toeleveranciers van Apple Voortgangsrapport

13 12 Stagiairs beschermen tegen uitbuiting. Leerlingen met een middenschool-diploma hebben in China verschillende keuzes. Ze 12 kunnen de arbeidsmarkt betreden, verder leren aan het middelbaar of hoger onderwijs, 130 of een beroepsopleiding gaan volgen. Tijdens een beroepsopleiding is het voor de leerlingen doorgaans verplicht om als onderdeel van het studieplan stage te lopen. Maar scholen schieten vaak tekort als het gaat om het koppelen van de juiste leerling aan de juiste stage of het bieden van adequate ondersteuning voor stagiairs. In het gunstigste geval bieden de instituten de leerlingen handige praktijkervaring en economische mogelijkheden. In het slechtste geval treden de scholen op als werkbemiddelaar en werven ze eenvoudigweg jongeren om aan de vraag van fabrieken te voldoen, zonder hierbij aandacht aan relevante opleidingen te besteden. Wij zijn van mening dat het voor leerlingen belangrijk is om over hoogwaardige stagemogelijkheden te beschikken. Maar doordat er weinig gegevens over scholen voorhanden zijn, is het voor leerlingen, toeleveranciers en elektronicabedrijven lastig om hun kwaliteit te beoordelen. Om die reden is Apple in de samenwerking aangegaan met het Rural Education Action Program (REAP) van Stanford University en met Dell Inc. in een project dat ontworpen is om toeleveranciers aan betrouwbare scholen te koppelen, verantwoording voor beroepsopleidingen aan te sturen en de kwaliteit van het onderwijs voor stagiairs naar een hoger plan te tillen. Samen evalueren we de prestaties van het onderwijs en de stageplekken van meer dan leerlingen van meer dan 130 scholen van tot De gegevens worden gebruikt om de onderwijsprestaties van elke school te beoordelen. Bovendien ontwikkelen we tools waarmee HR-managers bij toeleverende fabrieken de kwaliteit van scholen op verantwoorde en systematische wijze kunnen beoordelen tijdens het aannemen van personeel. Deze tools worden openbaar gemaakt zodat alle leerlingen niet alleen stagiairs die voor Apple werken een gedegen keuze kunnen maken als ze zich voor een beroepsopleiding aanmelden of een stageplek kiezen. 130 We re evaluating the education and internship performance of over 12,000 students, representing more than 130 schools. We re evalueren evaluating de stages van the education meer dan and leerlingen, internship performance die afkomstig zijn of over van 12,000 meer dan students, 130 representing scholen. more than 130 schools. Toeleveranciers van Apple die stagiairs aannemen moeten daarbij aanvullende normen volgen. Ze moeten controleren of het onderwijsprogramma aansluit op de educatieve doelstellingen van de leerling. De werkuren van leerlingen mogen het schoolbezoek niet in de weg staan, en toeleveranciers met veel leerlingen moeten onze Student Worker Training -programma s volgen. In onze beleving zorgt Apple er als geen ander bedrijf voor dat stagiairs zich kunnen ontplooien. Het bedrijf werkt samen met toeleveranciers om praktijknormen en innovatieve strategieën op te stellen om stagiairs te beschermen. We werken met Apple samen om de kwaliteit te beoordelen van beroepsopleidingen de voornaamste bron van stagiairs in China. Doordat we onze bevindingen breed beschikbaar stellen, wordt Apple niet alleen geholpen selectieve samenwerkingsverbanden met scholen aan te gaan, maar kunnen ook binnen de gehele branche managers worden aangenomen om medewerkers te beschermen en op te leiden. Scott Rozelle Directeur, Rural Education Action Program, Stanford University Verantwoordelijkheid van toeleveranciers van Apple Voortgangsrapport

14 Een basis bieden voor ethisch verantwoorde werkgelegenheid. We nemen extra maatregelen om werknemers in de leeftijd van jaar, stagiairs en contractarbeiders uit het buitenland te beschermen. In hebben we onze Prevention of Underage Labor Training - en Student Worker Training -programma s verder uitgebreid en samengevoegd in een enkel programma met de naam Ethical Hiring. Het nieuwe programma omvat hulpmiddelen en training om te voorkomen dat onze toeleveranciers deze werknemers uitbuiten. In hebben deelnemers van 64 toeleveranciers waarmee meer dan productiemedewerkers worden vertegenwoordigd onze Ethical Hiring -training gevolgd. In dit programma worden beproefde praktijken voor personeelsbeleid uitgelegd (zoals planning van mankracht en inzet van personeel) en ligt de nadruk op de ethische aspecten van het aannemen van en leidinggeven aan diverse werknemers. De training is met name gericht op werving van en leidinggeven aan stagiairs, uitzendkrachten en jonge werknemers, omgaan met particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling en voorkomen en uitbannen van werk door minderjarigen. 64 Representatives from 64 vertegenwoordigers van 64 supplier productielocaties facilities attended hebben the Ethical in Hiring de Training Ethical Program Hiring -training in. bijgewoond. Managers van een toeleverend bedrijf bij de Student Worker Training van Apple in Shanghai (China). Voorkomen van arbeid door minderjarigen. Ons beleid ten aanzien van arbeid door minderjarigen is helder: dat dulden we niet en we doen er alles aan om dit verschijnsel uit te roeien. Een leverancier die met minderjarigen werkt, wordt onder toezicht gesteld. Als de overtreding van zeer ernstige aard is, beëindigen we de samenwerking. We gebruiken een uitgebreide auditprocedure om te achterhalen of er minderjarige arbeiders worden ingezet: we controleren duizenden arbeidscontracten en werknemersgegevens en vergelijken de datum van indiensttreding en de geboortedatum om te controleren op minderjarigheid bij aanvang van het contract. Ook tijdens rondes door de fabriek kijken we of er aanwijzingen zijn dat er minderjarigen werken. We voeren persoonlijke gesprekken om de foto op de ID-kaart van de werknemers te controleren en stellen vragen over de wervings- en selectieprocedure. Underage Labor Remediation Program Toeleveranciers Suppliers must: moeten: Return underage Minderjarige workers to school. medewerkers Finance their naar education. school laten terugkeren. Continue to Hun provide opleiding income. financieren. Inkomen blijven doorbetalen. Verantwoordelijkheid van toeleveranciers van Apple Voortgangsrapport

15 In hebben we grondiger dan ooit audits uitgevoerd binnen onze toeleveringsketen; we hebben 451 audits uitgevoerd bij toeleverende fabrieken waar in totaal bijna 1,4 miljoen werknemers werkzaam zijn. Uit deze audits bleek dat 23 werknemers minderjarig waren toen ze werden aangenomen aanzienlijk minder dan het voorgaande jaar. Binnen ons Underage Labor Remediation Program moeten toeleveranciers die de regels voor minderjarige arbeiders overtreden de minderjarigen weer naar school sturen, hun opleiding financieren op een door de familie gekozen school en hetzelfde inkomen blijven doorbetalen. Daarna controleren we regelmatig of die werknemers nog steeds op school zitten en of de toeleverancier aan zijn financiële verplichtingen voldoet. Buitensporige bemiddelingskosten en schuldhorigheid een halt toeroepen. In landen waar een arbeidstekort heerst, hebben fabrikanten vaak ingewikkelde netwerken van tussenpersonen om hun fabrieken van arbeidskrachten te voorzien. Deze wervingsbureaus zoeken contractarbeiders uit andere landen. De bureaus maken vaak gebruik van meerdere onderaannemers, die de werknemers soms vragen om een vergoeding in ruil voor werk. Dat betekent dat veel werknemers al een enorme schuld hebben opgebouwd voordat ze ook maar één dag hebben gewerkt. Ze moeten dan een groot deel van hun loon direct afstaan om die schuld af te betalen. Ook zijn ze verplicht om het werk te blijven doen tot de hele schuld is afbetaald. Buitensporige bemiddelingskosten meer dan een nettomaandloon beschouwen wij als een vorm van schuldhorigheid, en deze kosten zijn volgens onze gedragscode voor toeleveranciers streng verboden. $ 17M Amount our suppliers Onze toeleveranciers hebben reimbursed sinds to 2008 workers bijna for excessive 17 miljoen recruitment dollar aan fees buitensporige since bemiddelingskosten terugbetaald aan werknemers. Apple vereist dat toeleveranciers de buitensporige bemiddelingskosten terugbetalen aan alle betreffende contractarbeiders die aan Apple projecten werken. We sporen onze toeleveranciers aan in de gehele fabriek dezelfde norm aan te houden ook op afdelingen waar geen Apple werknemers werken. Sinds 2008 hebben onze toeleveranciers in totaal 16,9 miljoen dollar terugbetaald aan contractarbeiders, waarvan 3,9 miljoen in. Omdat we weten dat fabrieken in bepaalde landen vaak contractarbeiders uit het buitenland inzetten, controleren we juist die fabrieken op gevallen van schuldhorigheid. We helpen hen om hun managementsystemen en processen zodanig aan te passen dat ze wel aan onze normen voldoen. Tijdens vervolgaudits worden er zelden opnieuw gevallen van schuldhorigheid aangetroffen. Daardoor vertrouwen we erop dat de combinatie van streng beleid en strenge controles kan helpen dit probleem aan te pakken. Een verantwoorde herkomst van mineralen. Wat is een conflictmineraal? Metalen als tantaal, tin, wolfraam en goud worden in veel industrieën gebruikt. Ook bij de fabricage van elektronica. Maar verschillende van deze mineralen zijn afkomstig uit de Democratische Republiek Congo en naburige landen, en zijn mogelijk gewonnen om milities te financieren die in verband worden gebracht met schendingen van de mensenrechten. Daarom worden deze vier metalen ook wel conflictmineralen genoemd. Verantwoordelijkheid van toeleveranciers van Apple Voortgangsrapport

16 Ethisch verantwoord winnen van mineralen vormt een belangrijk onderdeel van onze missie om veilige en eerlijke arbeidsomstandigheden te garanderen voor iedereen binnen onze toeleveringsketen. Als een van de eerste bedrijven binnen onze branche hebben wij onze toeleveranciers gecontroleerd om na te gaan van welke smelterijen zij gebruikmaken en om na te gaan waar mogelijk conflictmineralen in de toeleveringsketen terecht zouden kunnen komen. We zetten onze smelterijen en raffinaderijen ertoe aan de regels te volgen van het CFSP (Conflict-Free Smelter Program) of een gelijksoortig auditprogramma van een andere partij. In plaats van het gebruik van mineralen uit Congo en de buurlanden helemaal te vermijden, ondersteunen we goedgekeurde toeleveringsketens en economische ontwikkeling in de regio. De weg van de minste weerstand zou zijn de complexe problemen rond de mineraalwinning in het Grote Merengebied in midden- Afrika de rug toe te keren. Maar een gewaagde en opzienbarende werkwijze is juist om hier te blijven, en de handen ineen te slaan met de samenwerkende regeringen van Rwanda en de Democratische Republiek Congo en zo een directe bijdrage te leveren aan verandering en een betere wereld via gezaghebbende initiatieven. We zijn verheugd dat Apple voor die laatste benadering heeft gekozen. Mark Viso President, Pact, een itsci-partner We hebben in januari 2014 vastgesteld dat alle actieve, bekende smelterijen van tantaal binnen onze toeleveringsketen door externe controleurs als conflictvrij zijn beoordeeld, en we blijven van alle toeleveranciers eisen dat ze uitsluitend tantaal uit goedgekeurde bronnen gebruiken. We weten dat toeleveringsketens te maken hebben met fluctuatie, en we blijven de smelterijen van onze toeleveranciers doorlopend controleren. Voor wat betreft tin, wolfraam en goud: de elektronica-industrie gebruikt slechts een klein percentage van deze mineralen. De enige manier om schendingen van de mensenrechten ter plekke te beïnvloeden is naar onze mening om een kritieke massa te bereiken van goedgekeurde, conflictvrije smelterijen, zodat de vraag naar levering van mineralen afkomstig uit twijfelachtige bronnen afneemt. In plaats van gebruik te maken van een beperkt aantal goedgekeurde smelterijen of smelterijen die hun grondstoffen buiten Congo winnen, richten we ons op uitbreiding van het aantal goedgekeurde smelterijen. We werken rechtstreeks met deze smelterijen samen en bezoeken wereldwijd een groot aantal van deze bedrijven om deelname aan het CFSP te stimuleren. Ieder kwartaal publiceren we de namen, landen en CFSP-deelnamestatus van de smelterijen en raffinaderijen binnen onze toeleveringsketen. Zo stimuleren we verantwoordelijkheid en kunnen belanghebbenden onze voortgang volgen. Download de lijst (pdf) > Verder blijven we samenwerken met ngo s, handelsgroeperingen, overheidsagentschappen en anderen om druk te blijven uitoefenen en voor daadwerkelijke veranderingen te zorgen. De regionale programma s die we ondersteunen zijn onder andere CFTI (Conflict- Free Tin Initiative), het Partnership for Social and Economic Sustainability van KEMET, Solutions for Hope en de PPA (Public-Private Alliance). Apple is altijd een van de eerste ondernemingen die zich inzetten en hun verantwoordelijkheid voor de toeleveringsketen nemen zelfs tot op het niveau van mineraalwinning. Apple heeft een proactieve leidinggevende rol gespeeld bij het vormen en ondersteunen van de IDH Indonesian Tin Working Group. Het bedrijf zet zich in om daadwerkelijk invloed uit te oefenen bij verantwoorde materiaalwinning door samen te werken met smelterijen, branchegenoten en belanghebbenden. Ted van der Put Program Director, IDH, The Sustainable Trade Initiative Verantwoordelijkheid van toeleveranciers van Apple Voortgangsrapport

17 Ons werk ten aanzien van ethisch verantwoorde mineraalwinning betreft niet alleen Afrika. Een groot percentage van het tin wereldwijd (ook in Apple producten) is namelijk afkomstig van Banka-Billiton in Indonesië. Toen we ontdekten dat een deel van het tin schade toebrengt aan het milieu of risico s voor de mijnwerkers met zich meebrengt, zijn we naar Indonesië gegaan om onderzoek te doen en rond de tafel te gaan zitten met de grootste belanghebbenden, waaronder overheidsambtenaren, ngo s en de smelterijen. Sindsdien werken we samen met de EICC en IDH, The Sustainable Trade Initiative, om de Indonesian Tin Working Group op te zetten. Deze groep heeft als doel te onderzoeken hoe de leden de milieuproblematiek en sociale kwesties van de tinmijnen op Banka en Billiton kunnen aanpakken, en tegelijk de economische voordelen van een stabiele mijnexploitatie kunnen waarborgen. We blijven samenwerken met de Indonesian Tin Working Group en onze regionale partners bij de aanpak van deze kwesties. Belangrijke partners en belanghebbenden Conflict-Free Sourcing Initiative (CFSI) Conflict-Free Tin Initiative (CFTI) Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) Enough Project Indonesian Tin Working Group van IDH, The Sustainable Trade Initiative ITRI Partnership for Social and Economic Sustainability van KEMET London Bullion Market Association (LBMA) Partnership Africa Canada (PAC) Public-Private Alliance (PPA) Responsible Jewellery Council (RJC) Tungsten Industry-Conflict Minerals Council (TI-CMC) Verantwoordelijkheid van toeleveranciers van Apple Voortgangsrapport

18 Elke productiemedewerker heeft recht op veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Gezondheid en veiligheid Op het gebied van veiligheid staan we geen enkele schending van de regels toe. We zijn continu op zoek naar manieren om productieprocessen en fabrieken veiliger te maken. Daarnaast bieden we toonaangevende opleidingsmogelijkheden om het beheer van gezondheid en veiligheid binnen de toeleveringsketen te verbeteren. Verantwoordelijkheid van toeleveranciers van Apple Voortgangsrapport

19 Kernpunten uit het voortgangsrapport 2014 We zijn gestart met de Apple EHS Academy voor toeleveranciers (Environment, Health, and Safety). Inmiddels zijn er 240 toeleveranciers met in totaal meer dan arbeiders bij de EHS Academy aangemeld. De ergonomische normen voor het beheer van ontwerpwijzigingen voor werkstations zijn versterkt. Verbeterde gezondheid en meer veiligheid door opleiding. De gezondheid en veiligheid van werknemers zijn al lange tijd prioriteiten voor Apple, en via onze processen voor audits en corrigerende maatregelen hebben we een aansturende werking gehad op verbeteringen. Het is belangrijk deze basis verder uit te bouwen, en ervaren managers op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid (EHS) zijn hierbij van essentieel belang. Maar er is een probleem. Er is een tekort aan mensen met geavanceerde EHS-vaardigheden. Dus in veel gevallen hebben leidinggevenden in fabrieken geen andere keus gehad dan ondergekwalificeerd personeel als EHSmanagers in te zetten. Deze mensen kunnen problemen achteraf oplossen, maar ze beschikken niet over de opleiding en kennis om kwesties proactief op te zoeken en aan te pakken voordat het daadwerkelijk problemen worden. Om deze onderwijskloof aan te pakken en het aantal gekwalificeerde EHS-managers op te vangen, hebben we de Apple EHS Academy voor toeleveranciers opgezet; een officieel opleidings- en trainingsprogramma van anderhalf jaar op ongekende schaal dat uniek is voor welke toeleveringsketen dan ook. Bij de ontwikkeling van de Academy hebben we samengewerkt met Nanjing University, Sun Yat-sen University en het ISC (Institute for Sustainable Communities), een non-profitorganisatie die zich inzet om klimaatverontreiniging in de VS en China op lokaal niveau tegen te gaan. Met gebruikmaking van bestaande studieplannen hebben we een uniek programma opgezet om deskundig EHS-personeel op te leiden. De kosten van het programma worden gedeeld met de toeleveranciers, die voor deelnemers slechts de helft van het inschrijvingsgeld voor de Academy hoeven te betalen. In hebben meer dan 240 fabrieksmedewerkers van meer dan 60 toeleverende fabrieken (met in totaal werknemers) zich aangemeld bij de EHS Academy. We zijn van plan het programma in 2014 verder uit te breiden. We zijn er trots op met Apple te mogen samenwerken bij het bieden van uitgebreide opleidingen voor de toeleveringsketen via de EHS Academy, een van de meest geavanceerde opleidingsprogramma s voor milieu, gezondheid en veiligheid in Azië. Samen helpen we fabrieksmanagers de veiligheid op de werkplek te verbeteren en de belasting van het milieu zo veel mogelijk te beperken niet alleen op de locatie zelf, maar ook binnen de plaatselijke gemeenschap. George Hamilton President, Institute for Sustainable Communities EHS Academy in 240 participants deelnemers 60 supplier facilities toeleveranciers/fabrieken 270 workers represented productiemedewerkers vertegenwoordigd De Academy biedt 25 cursussen op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid en omvat zowel algemene als gespecialiseerde modules over onderwerpen als risicobepaling en -evaluatie, brandveiligheid, ergonomie, arbeidshygiëne, waterbeheer en bestrijding van luchtverontreiniging. De Academy richt zich op het bieden van basiskennis en het opbouwen van vaardigheden, management en leiderschap. Deelnemers moeten minimaal Verantwoordelijkheid van toeleveranciers van Apple Voortgangsrapport

20 negentien cursussen volgen en voltooien. Na afronding van het programma ontvangen de deelnemers een certificaat. De deelnemers wordt gevraagd hun kennis in de praktijk toe te passen om zo projecten in de fabriek op te zetten en uit te voeren. Bovendien kunnen ze hun nieuwe vaardigheden waar dan ook voor hun carrière gebruiken bij Apple toeleveranciers of elders. Dat betekent dat de Apple EHS Academy voor toeleveranciers het vermogen heeft de normen voor EHS-beheer tot ver buiten de eigen toeleveringsketen te transformeren. Het zijn niet alleen fabrieksmedewerkers die bij de Academy betrokken worden. Besluitvormers op senior niveau leren meer over het programma tijdens een verplicht eendaags seminar dat gezamenlijk wordt geleid door onze Supplier Responsibility- en Operations-teams. Door deelname aan dit seminar staan fabrieksmanagers persoonlijk in voor ondersteuning van hun EHS-managers gedurende de gehele loop van de Academy. Risico s herkennen en beperken. De Apple EHS Academy voor toeleveranciers wordt aangevuld met gespecialiseerde training over EHS-onderwerpen die meer diepgaande technische aandacht vragen. Dankzij deze extra training kunnen zowel toeleveranciers als Apple werknemers zich beter voorbereiden op het tegengaan van gevaren tijdens werk in een toeleverende fabriek. In hebben meer dan 320 werknemers van toeleveranciers voorlichting gekregen over onderwerpen als lasers, niet-ioniserende en ioniserende straling en ongevallenpreventie. Meer dan 100 werknemers van toeleveranciers waaronder al onze toeleverende anodiseerbedrijven zijn voorgelicht over de bestrijding van chemische gevaren, en we hebben op bijna 20 locaties evaluaties van chemische gevaren en controles van de arbeidshygiëne uitgevoerd. Meer dan 1200 Apple medewerkers die in onze toeleveringsketen werkzaam zijn hebben deelgenomen aan cursussen over onderwerpen als EHBO, ergonomie, veiligheid op de locatie, en milieu, gezondheid en veiligheid. Doordat we gespecialiseerde beoordelingen koppelen aan een gerichte training, zijn onze medewerkers in staat mogelijke gevaren op te sporen, de toeleveranciers de benodigde kennis bij te brengen en hen te helpen bij het doorvoeren van wijzigingen die de veiligheid in hun fabrieken ten goede komen. 420 In Supplier hebben personnel in totaal 420 trained werknemers on accident van toeleveranciers privation and hazard een training management gekregen topics op in het. gebied van gezondheid en veiligheid. Een EHS-deskundige spreekt met kaderpersoneel van een toeleverancier in Suzhou (China) over het belang van de EHS Academy. Verantwoordelijkheid van toeleveranciers van Apple Voortgangsrapport

gedragscode voor leveranciers van Quintiles

gedragscode voor leveranciers van Quintiles gedragscode voor leveranciers van Quintiles 2 Quintiles maakt zich sterk voor duurzame zakelijke praktijken. Op basis van internationaal erkende normen, is deze gedragscode voor leveranciers ( Code ) gericht

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

Beleid tegen mensenhandel en slavernij

Beleid tegen mensenhandel en slavernij Beleid tegen mensenhandel en slavernij Inhoud Doel Bereik Beleidsverklaring onderzoek en naleving auditbeleid Verwante documenten en processen 2 B e l e i d t e g e n m e n s e n h a n d e l en s l a v

Nadere informatie

Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment

Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment Contents P. 2 Introductie P. 2 VINCI s commitments P. 4 Leveranciers commitments P. 6 Implementatie 1 15 april 2012 Introductie Deze Code «Global Performance

Nadere informatie

Beschrijving van de methodiek

Beschrijving van de methodiek Beschrijving van de methodiek De gangbare voor de elektronica-industrie die wordt gebruikt in dit overzicht, is door SOMO gebaseerd op het duurzaamheidsbeleid, de duurzaamheidsstandaard en -praktijk, zoals

Nadere informatie

I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO.

I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO. MVO Beleid Inhoudsopgave I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO.. People.1. Goed werkgeverschap... Maatschappelijke betrokkenheid.... Eerlijk zakendoen.. Planet.1. Duurzame mobiliteit...

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 DOEL VAN DE MANUCHAR GEDRAGSCODE... 3 TOEPASSINGSGEBIED... 3 TOEZICHT OP DE NALEVING... 3 GEDRAGSCODE... 4 RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 NALEVING

Nadere informatie

Wij leggen rekenschap af over:

Wij leggen rekenschap af over: VRAGEN Het afleggen van rekenschap. ANTWOORDEN TOELICHTING / VOORBEELDEN VRAAG 1. Onze organisatie legt rekenschap af over onze effecten op de maatschappij, de economie en het milieu. Welke activiteiten

Nadere informatie

Duurzaamheidsverklaring

Duurzaamheidsverklaring DUURZAAMHEIDSVERKLARING Ondergetekende: [Naam Leverancier en rechtsvorm [ ], statutair gevestigd te [plaats], aan de [straat, nummer en postcode] (KvK ), hierna te noemen Leverancier, hierbij rechtsgeldig

Nadere informatie

Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen

Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen Van der Meer B.V. heeft in 2011 een nulmeting laten uitvoeren door een externe adviseur. Deze actie is genomen om op een objectieve

Nadere informatie

Principes voor gedrag door de onderneming

Principes voor gedrag door de onderneming Uitgegeven september 2005 Gereviseerd april 2012 Gereviseerd oktober 2017 Principes voor gedrag door de onderneming Epson vervult haar sociale verantwoordelijkheid door te handelen in lijn met de onderstaande

Nadere informatie

Praktijk Voorbeeld nº 1

Praktijk Voorbeeld nº 1 1. Bedrijfs ID Naam van het bedrijf: Praktijk Voorbeeld nº 1 Van Dorp installaties bv Sector: Technische installaties Core Business / Belangrijkste Brandpreventie, technische ondersteuning, klimaatbeheersing

Nadere informatie

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE LORD Corporation ( LORD ) zet zich in voor zakendoen met integriteit en hoge ethische normen. Daarnaast verplichten wij onszelf tot de naleving van alle wetgeving en voorschriften

Nadere informatie

Samenvatting pilotstudie China: onderzoek naar naleving chemische regelgeving

Samenvatting pilotstudie China: onderzoek naar naleving chemische regelgeving Samenvatting pilotstudie China: onderzoek naar naleving chemische regelgeving Samenvatting Ten aanzien van het beheer van chemische stoffen heeft Primark een strikt beleid dat volledig voldoet aan, en

Nadere informatie

Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016

Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016 Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013 Grafimedia en Creatieve Industrie Versie: augustus 2016 Uitgave van de branche (SCGM) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 4 1. ONDERWERP EN

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

NSG Group Gedragscode voor leveranciers

NSG Group Gedragscode voor leveranciers Inleiding NSG Group Gedragscode voor leveranciers Het doel van NSG Group is om op professioneel, juridisch en ethisch vlak de hoogst mogelijke wereldwijde reputatie te genieten voor de manier waarop wij

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Mensenrechten Beleid (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.2/2013 op 22 februari 2013) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

Meer transparantie in de wereldwijde kledingindustrie!

Meer transparantie in de wereldwijde kledingindustrie! POSITION PAPER 1 Meer transparantie in de wereldwijde kledingindustrie! Zou Rana Plaza vandaag zijn ingestort, zouden we weer tussen het puin op zoek moeten naar labels No. 1 Juni 2017 2 Inleiding. De

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

MVO gedragscode gavilar B.V.

MVO gedragscode gavilar B.V. PAGINA 1 MVO gedragscode B.V. Documentgegevens Bedrijf Adres Opgesteld Gecontroleerd Akkoord : B.V. : Kamerlingh Onnesweg 63, 3316 GK Dordrecht : R. ten Hove : QHSE-coördinator : P. Klijs : Operations

Nadere informatie

Beleidsplan MVO 2015-2017

Beleidsplan MVO 2015-2017 Beleidsplan MVO 2015-2017 CB Concreet Duurzaam April 2015 Inleiding Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) speelt een belangrijke rol binnen de prestatie- en groeistrategie van Cementbouw. Als een

Nadere informatie

Copyright by Katoen Natie en by Dicky voor de illustraties. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Copyright by Katoen Natie en by Dicky voor de illustraties. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van The Safety Bible Copyright by Katoen Natie en by Dicky voor de illustraties. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke

Nadere informatie

Algemene Informatie. Naam van beleid Gedragscode voor leveranciers aan NSG Group Goedgekeurd door Procurement Policy Steering Committee Datum van

Algemene Informatie. Naam van beleid Gedragscode voor leveranciers aan NSG Group Goedgekeurd door Procurement Policy Steering Committee Datum van Algemene Informatie Naam van beleid Gedragscode voor leveranciers aan NSG Group Goedgekeurd door Procurement Policy Steering Committee Datum van 17.06.2009 goedkeuring Doelpubliek Dit beleid geldt voor

Nadere informatie

Praktische hulpmiddelen voor IMVO

Praktische hulpmiddelen voor IMVO Praktische hulpmiddelen voor IMVO SER IMVO werkconferentie 21 juni 2011 Globalisering: complexe toeleveringsketens 8 juni 2011 Spectaculaire groei van producten met Max Havelaar keurmerk 10 juni 2011 Nederlandse

Nadere informatie

Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers

Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers RBW-621-L Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers Januari 2014 Pagina 1 van 6 Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers 1. Missie Koninklijke Boskalis Westminster

Nadere informatie

04 Support staff training

04 Support staff training Het introduceren van referentiekaders voor kwaliteitsborging op het gebied van beroepsonderwijs en training (VET) is de afgelopen jaren tot een prioriteit uitgegroeid. Tijdens de vroege stadia van de ontwikkeling

Nadere informatie

Wat kunt u doen aan risico s die spelen in uw toeleveringsketen?

Wat kunt u doen aan risico s die spelen in uw toeleveringsketen? Wat kunt u doen aan risico s die spelen in uw toeleveringsketen? Welke invloed heeft u op uw toeleveringsketen? En hoe kunt u invloed uitoefenen om uw (in)directe toeleveranciers maatschappelijk verantwoord

Nadere informatie

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol zorgt ervoor dat je je managementtijd halveert en meer rust in je hoofd ervaart. Terwijl je de productiviteit en

Nadere informatie

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 The world has changed, a revision was needed Alumni-event, Milieu- en preventiemanagement Joerdi Roels, 20-10-2016 Hoeveel officiële ISO certificaten zijn er wereldwijd uitgereikt

Nadere informatie

MVO verklaring

MVO verklaring Voor u ligt het MVO beleid van Kamphuis Lastechniek BV. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen is verankerd in ons bedrijfsbeleid. Voor nu, en voor de toekomst. Doordat Kamphuis Lastechniek

Nadere informatie

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths De Code van Bedrijfsethiek voor van Smiths Als een internationaal bedrijf werkt de Smiths Group overal ter wereld samen met klanten, aandeelhouders en leveranciers. Deze belanghebbenden, tezamen met de

Nadere informatie

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol zorgt ervoor dat je je managementtijd halveert en meer rust in je hoofd ervaart. Terwijl je de productiviteit en

Nadere informatie

Vraag 1. Wanneer zijn outsourcingprojecten van belang voor medewerkers?

Vraag 1. Wanneer zijn outsourcingprojecten van belang voor medewerkers? Vragen en antwoorden over outsourcing-projecten Vraag 1. Wanneer zijn outsourcingprojecten van belang voor medewerkers? Outsourcingprojecten zijn relevant voor medewerkers als een bedrijf niet alleen ICT-diensten

Nadere informatie

Samenvatting pilotstudie China: Nader onderzoek naar naleving van regelgeving inzake chemische stoffen (september 2015)

Samenvatting pilotstudie China: Nader onderzoek naar naleving van regelgeving inzake chemische stoffen (september 2015) Samenvatting pilotstudie China: Nader onderzoek naar naleving van regelgeving inzake chemische stoffen (september 2015) Samenvatting Ten aanzien van het beheer van chemische stoffen heeft Primark een strikt

Nadere informatie

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven alleen succesvol kunnen zijn in maatschappijen waarin mensenrechten beschermd en gerespecteerd worden. Wij erkennen

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wint aan terrein in het bedrijfsleven en in de samenleving als geheel. Het verwachtingspatroon

Nadere informatie

De nieuwe compliance norm ISO 19600 en risicomanagement Een praktijkvoorbeeld voor een license to operate. Arjan Donatz

De nieuwe compliance norm ISO 19600 en risicomanagement Een praktijkvoorbeeld voor een license to operate. Arjan Donatz De nieuwe compliance norm ISO 19600 en risicomanagement Een praktijkvoorbeeld voor een license to operate. Arjan Donatz Group Director, QHSE 11 September 2014. ABOUT US FTS Hofftrans Oil transportation

Nadere informatie

Afdeling Inkoop Januari 2017

Afdeling Inkoop Januari 2017 Maatschappelijk Verantwoord Inkopen MVI-beleid in de praktijk Afdeling Inkoop Januari 2017 MVI-beleid Doel Waarom MVI-beleid? Als netbeheerder willen wij in de transitie naar een duurzame samenleving onze

Nadere informatie

Open sociale media en operationeel verkeersmanagement

Open sociale media en operationeel verkeersmanagement Open sociale media en operationeel verkeersmanagement Een pilot naar het monitoren van open bronnen ter ondersteuning van operationeel verkeersmanagement Eindrapportage april 2017, definitief Inhoud Doel

Nadere informatie

HoE kwam dit duurzaamheids- verslag tot StAnd?

HoE kwam dit duurzaamheids- verslag tot StAnd? hoofdstuk 2 Hoe kwam dit duurzaamheidsverslag tot stand? Voor de opmaak van dit duurzaamheidsverslag heeft AWDC beroep gedaan op de richtlijnen voor duurzaamheidsrapportering van Global Reporting Initiative

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSBELEID NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL

DUURZAAMHEIDSBELEID NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL DUURZAAMHEIDSBELEID NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL INLEIDING Wij bestaan..dus wij denken, wij doen, wij handelen, geven en ontvangen, gebruiken, belasten en consumeren. En daarmee voegen wij iets toe:

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

Supplier Code of Conduct. Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst

Supplier Code of Conduct. Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst Supplier Code of Conduct Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst Bij Kramp gaan we voor zakelijk succes op de lange termijn. Daarbij voelen we een sterke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Groene ICT en Duurzame ontwikkeling: Meters maken in het HO. 31-1-2013 Groene ICT en Duurzame ontwikkeling

Groene ICT en Duurzame ontwikkeling: Meters maken in het HO. 31-1-2013 Groene ICT en Duurzame ontwikkeling : Meters maken in het HO Visie ICT groeit, ongecontroleerd, in een ijzingwekkend tempo. In hetzelfde tempo groeit onze afhankelijkheid, ongecontroleerd. Dit levert een enorm spanningsveld waarvan weinig

Nadere informatie

In 10 stappen naar een managementsysteem

In 10 stappen naar een managementsysteem In 10 stappen naar een managementsysteem Luc Bortels Publisher HSE 9/2/2017 Luc Bortels Publisher Health, Safety & Environment bij Wolters Kluwer meer dan 25 jaar ervaring in het opzetten van systemen

Nadere informatie

Generieke systeemeisen

Generieke systeemeisen Bijlage Generieke Systeem in kader van LAT-RB, versie 27 maart 2012 Generieke systeem NTA 8620 BRZO (VBS elementen) Arbowet Bevb / NTA 8000 OHSAS 18001 ISO 14001 Compliance competence checklist 1. Algemene

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

De Relatie Tussen de OESO Richtlijnen voor Multinationale Bedrijven en de Sustainable Development Goals verwachting vs uitnodiging

De Relatie Tussen de OESO Richtlijnen voor Multinationale Bedrijven en de Sustainable Development Goals verwachting vs uitnodiging De Relatie Tussen de OESO Richtlijnen voor Multinationale Bedrijven en de Sustainable Development Goals verwachting vs uitnodiging Alexandra van Selm, Programma-directeur internationaal MVO bij de SER

Nadere informatie

Leveranciersgedragscode

Leveranciersgedragscode Leveranciersgedragscode 1. Achtergrond en uitgangspunten Het Ronald McDonald Kinderfonds vangt gezinnen op van ernstig zieke kinderen. In onze bedrijfsvoering streven wij naar optimaal en verantwoord rendement

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen OHSAS 18001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job OHSAS 18001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Atlas Copco

Nadere informatie

Wel of niet certificatie? K. de Jongh

Wel of niet certificatie? K. de Jongh K. de Jongh Tijdsduur: 30 minuten Certificatie; ondermeer status 2015 versies De nieuwe norm; HLS en 2015 versies Voorbeelden uit de praktijk HLS en 2015 versies in de praktijk Conclusies? 9-3-2015 2 Certificatie:

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 14001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 14001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring

MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring 1 Waarom MVO? Moeten: Horen: Lonen: gedrag af MVO handelen wordt afgedwongen MVO handelen o.b.v. vrijwilligheid (morele motivatie) De markt beloont MVO en straft

Nadere informatie

STAKEHOLDERDIALOOG. De tabel schetst hoe wij onze stakeholders actief betrekken en welke verwachtingen zij hebben.

STAKEHOLDERDIALOOG. De tabel schetst hoe wij onze stakeholders actief betrekken en welke verwachtingen zij hebben. STAKEHOLDERDIALOOG Op verschillende momenten gedurende het jaar onderhouden we nauwe contacten met diverse stakeholders. Transparantie is een van de belangrijkste grondslagen voor onze bedrijfsvoering

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg En op welke wijze wij onze klanten verder willen brengen. Inhoud Onze Visie 4 Onze Missie 6 Onze kernwaarden 8 Onze gedragscode 10 Algemeen 11 Naleving van de wet 11 Medewerkers

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

FUGRO GEOSERVICES B.V.

FUGRO GEOSERVICES B.V. FUGRO GEOSERVICES B.V. CO 2 Prestatieladder - Energiemanagement Aktieplan Bijlage C - Transparantie Datum: 21 april 2017 Versie 1.0 Versie 1.0 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. BEHEERSMAATREGELEN... 4

Nadere informatie

van Puijenbroek Textiel sociaal jaarverslag Sociaal jaarverslag over 2008 Van Puijenbroek Textiel

van Puijenbroek Textiel sociaal jaarverslag Sociaal jaarverslag over 2008 Van Puijenbroek Textiel Sociaal jaarverslag over 2008 Van Puijenbroek Textiel Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 2 2. Basis vereisten van het FWF deelnemerschap... 3 3. Inkoop...3 4. Monitoringsysteem en uitvoering van verbeterplannen...

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

www.vptex.com www.havep.com www.bucofa.com Start date membership Organisational chart Social report Van Puijenbroek Textiel 1/ 7

www.vptex.com www.havep.com www.bucofa.com Start date membership Organisational chart Social report Van Puijenbroek Textiel 1/ 7 www.vptex.com www.havep.com www.bucofa.com Start date membership 2004 Organisational chart Social report Van Puijenbroek Textiel 1/ 7 Responsibilities: Policy formulation & work plan Sourcing policy Monitoring

Nadere informatie

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl Gedragscode Always By Your Side. www.polygongroup.com/nl Our Responsibility Introductie op de Gedragscode van Polygon In onze Gedragscode worden de belangrijkste principes beschreven die Polygon nastreeft

Nadere informatie

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Meeuw Nederland Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com De Meeuw en MVO Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

DAKACCENT MVO 2017 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

DAKACCENT MVO 2017 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen DAKACCENT MVO 2017 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Duurzaam vooruit Dakaccent wil op een maatschappelijk verantwoorde manier werken, in samenwerking met medewerkers, klanten, leveranciers en overige

Nadere informatie

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence Gedragscode Twence Twence in Hengelo is een (inter)nationale speler op de markt van grondstoffen en duurzame energie met hoogwaardige verwerking van afvalstromen en biomassa. Met innovatieve technieken

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits Beheer Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Definitief Augustus 2015-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?!

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! Stichting QualityMasters Nieuwland Parc 157 3351 LJ Papendrecht 078-3030060 info@qualitymasters.com www.qualitymasters.com 02-2015 Inhoud Inleiding pagina 3 Van Oud naar

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS (SWEDISH TRANSPORT WORKERS UNION) OVER

OVEREENKOMST TUSSEN. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS (SWEDISH TRANSPORT WORKERS UNION) OVER Gelieve er nota van te nemen dat dit een vertaling is van een origineel document in het Engels. OVEREENKOMST TUSSEN SECURITAS AB (publ) EN UNION NETWORK INTERNATIONAL EN DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS

Nadere informatie

Organisatieprestatiescan. Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie.

Organisatieprestatiescan. Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie. 1 Bijlage 2 De organisatieprestatiescan Techniek: Organisatieprestatiescan Toepassingsgebied: Achtergrond: Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie.

Nadere informatie

De tien gouden regels voor het beleggen in aandelen door Aberdeen Asset Management

De tien gouden regels voor het beleggen in aandelen door Aberdeen Asset Management De tien gouden regels voor het beleggen in aandelen door Aberdeen Asset Management Finance Avenue, 14 november 2015 Christophe Palumbo, Senior Business Development Manager Benelux Aberdeen Asset Management

Nadere informatie

VEMW Energie besparen met een slim besparingsplan

VEMW Energie besparen met een slim besparingsplan VEMW Energie besparen met een slim besparingsplan 7 oktober 2016 René van Deursen Energy Lead MSD Animal Health Netherlands Content: Animal Health Boxmeer Energiebesparingsroute Monitoren en meten Recente

Nadere informatie

Bijeenkomst Veiligheidsplatform IJmond

Bijeenkomst Veiligheidsplatform IJmond Bijeenkomst Veiligheidsplatform IJmond VERSIE 12 APRIL 2016 Tata Steel Slide 2 AGENDA Opening Jeffrey Flemming Samenwerking Hans van den Berg Vereniging VPIJ Clement Kieftenbeld Samenwerking dec-12 jan-13

Nadere informatie

Enkele kernelementen nader toegelicht

Enkele kernelementen nader toegelicht Enkele kernelementen nader toegelicht Het IMVO-convenant is gebaseerd op een gedegen prioritering van risico s Aan ieder IMVO-convenant is een zorgvuldig proces van due diligence voorafgegaan. Wanneer

Nadere informatie

SER, Internationaal MVO 2 april 2009 Louise Bergenhenegouwen

SER, Internationaal MVO 2 april 2009 Louise Bergenhenegouwen SER, Internationaal MVO 2 april 2009 Louise Bergenhenegouwen Secretaris NEN Nederlandse normcommissie MVO en Expert in de ISO-werkgroep voor Social Responsibility SER-congres Internationaal MVO ISO 26000-

Nadere informatie

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding DACHSER Gedragscode 1. Inleiding De basis voor alle activiteiten bij Dachser is het naleven van juridisch bindende regelgeving op nationaal en internationaal niveau, evenals alle verplichtingen die wij

Nadere informatie

Informatie over EthicsPoint

Informatie over EthicsPoint Informatie over EthicsPoint Melden algemeen Beveiliging en vertrouwelijkheid van meldingen Tips en beste praktijken Informatie over EthicsPoint Wat is EthicsPoint? EthicsPoint is een uitgebreid en vertrouwelijk

Nadere informatie

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ONZE VERANTWOORDELIJKHEID CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I Inhoud Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen 4 Maatschappelijke betrokkenheid

Nadere informatie

CMM 3: levert het wat op?

CMM 3: levert het wat op? CMM 3: levert het wat op? Philips Analytical De noodzaak en voordelen van Software Process Improvement Wie is Philips Analytical? Waarom is voor ons software proces verbetering zo essentieel? Hoe hebben

Nadere informatie

Verantwoordelijkheid van toeleveranciers

Verantwoordelijkheid van toeleveranciers Verantwoordelijkheid van toeleveranciers Voortgangsrapport 2017 Verbetering van toeleveranciers 3 Milieubewuste productie 11 Werknemers van toeleveranciers trainen en mondiger maken 15 Verantwoorde inkoop

Nadere informatie

1. Mobiliteitscoach, van idee tot project: Inleiding

1. Mobiliteitscoach, van idee tot project: Inleiding 1. Mobiliteitscoach, van idee tot project: Inleiding De afsluitende bijeenkomst van het Leonardo-project Key to Mobility vond plaats in september 2011. Het resultaat van het project was een trainingscursus

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE BUSINESS ASSURANCE STAKEHOLDERS Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 1 DNV GL 2014 Stakeholders 19 November 2015 SAFER, SMARTER, GREENER

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag over 2008. Tricorp Textiles Europe BV

Sociaal jaarverslag over 2008. Tricorp Textiles Europe BV Sociaal jaarverslag over 2008 Tricorp Textiles Europe BV Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 2 2. Basis vereisten van het FWF deelnemerschap... 3 3. Inkoop... 3 4. Monitoringsysteem en uitvoering van verbeterplannen...

Nadere informatie

Internationale veiligheidsrichtlijnen Hoofdstuk 13. Hoofdstuk 13 MENSELIJKE FACTOREN

Internationale veiligheidsrichtlijnen Hoofdstuk 13. Hoofdstuk 13 MENSELIJKE FACTOREN Hoofdstuk 13 MENSELIJKE FACTOREN Dit hoofdstuk beschrijft in algemene termen een aantal fundamentele overwegingen m.b.t. menselijke factoren voor het maken en in stand houden van een veilige werkomgeving

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSSCAN. Ja/altijd Meestal Soms Meestal niet Nee/nooit Niet van toepassing

DUURZAAMHEIDSSCAN. Ja/altijd Meestal Soms Meestal niet Nee/nooit Niet van toepassing DUURZAAMHEIDSSCAN Hoe duurzaam is uw bedrijfsvoering? Deze duurzaamheidsscan geeft een globaal beeld van uw niveau van duurzaamheid en laat zien hoe maatschappelijk verantwoord u onderneemt in vergelijking

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl. Opleiding Periode maart t/m juni 2016 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Bergse Bossen in Driebergen www.huisartsvanmorgen.nl P R A K T I J K M A N A G E M E N T De opleiding tot praktijkmanager

Nadere informatie

ISO9001:2015, in vogelvlucht. Door Tjarko Vrugt

ISO9001:2015, in vogelvlucht. Door Tjarko Vrugt ISO9001:2015, in vogelvlucht Door Tjarko Vrugt 18-11-2015 - Qemc - Tjarko Vrugt Bron: NEN - Delft 2 DE NIEUWE NEN EN ISO 9001 : 2015 Deze presentatie beperkt zich tot de essentie Sktb besteed in 2016

Nadere informatie

Partner van duurzaamheid Duurzaamheidsbeleid Lensing Food B.V. Ruud Harmsen

Partner van duurzaamheid Duurzaamheidsbeleid Lensing Food B.V. Ruud Harmsen Partner van duurzaamheid Duurzaamheidsbeleid 2017-2018 Lensing Food B.V. Ruud Harmsen PROCEDUREHANDBOEK Bladzijde 1/7 Inhoud Over Lensing Food B.V. 2 People 3 Voedselveiligheid 3 Sociale betrokkenheid

Nadere informatie

Gemeenschappelijke verklaring betreffende telewerken door de Europese sociale partners in de verzekeringssector

Gemeenschappelijke verklaring betreffende telewerken door de Europese sociale partners in de verzekeringssector Gemeenschappelijke verklaring betreffende telewerken door de Europese sociale partners in de verzekeringssector I. Inleiding Sinds de Europese sociale partners meer dan tien jaar geleden, op 16 juli 2002,

Nadere informatie

MVO Kwartaalbericht Juli 2017

MVO Kwartaalbericht Juli 2017 MVO Kwartaalbericht Juli 2017 1 Iedereen levert een bijdrage pagina 4 Samen werken aan een betere toekomst pagina 6 Ik zie bij BRAND al vele mooie initiatieven ontstaan pagina 8 MVO helpt mij om normen

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016. GrausBouw BV, De Koumen 41-43, 6433 KG, Hoensbroek

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016. GrausBouw BV, De Koumen 41-43, 6433 KG, Hoensbroek Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 GrausBouw BV, De Koumen 41-43, 6433 KG, Hoensbroek Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 03 2. Onderzoek naar sector- en keteninitiatieven pag. 04 2.1 Initiatieven bespreken

Nadere informatie

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING 1 / 5 Geachte leverancier, Sapa is een gediversifieerd industrieconcern dat wereldwijd actief is. Sapa s waarden en onze cultuur van duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

Verklaring omtrent de sociale rechten en de industriële betrekkingen bij LEONI

Verklaring omtrent de sociale rechten en de industriële betrekkingen bij LEONI Verklaring omtrent de sociale rechten en de industriële betrekkingen bij LEONI Preambule LEONI legt aan de hand van deze verklaring de principiële sociale rechten en beginselen vast. Deze vormen de basis

Nadere informatie

ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014

ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014 ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014 Ondernemingscode Procumulator B.V. - juli 2014 1 INHOUD 1. Doel van de Ondernemingscode... 3 2. Integriteit... 3 3. Zaken doen... 5 4. Bedrijfsmiddelen en informatie...

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT Het aanbieden of ontvangen van relatiegeschenken en amusement is vaak een geschikte manier voor

Nadere informatie