Voortgangsrapport 2014 over de verantwoordelijkheid van toeleveranciers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voortgangsrapport 2014 over de verantwoordelijkheid van toeleveranciers"

Transcriptie

1 Voortgangsrapport 2014 over de verantwoordelijkheid van toeleveranciers

2 Inhoud Voortgangsrapport 2014 over de verantwoordelijkheid van toeleveranciers 3 Kernpunten uit het voortgangsrapport 2014 Werknemers opleiden en mondiger maken 6 Kernpunten uit het voortgangsrapport 2014 Productiemedewerkers en managers leren werken volgens verantwoorde methoden. Werknemers kansen bieden om te leren. De EHS Academy: kennis opbouwen voor een veiliger werkplek. Ervoor zorgen dat de stem van productiemedewerkers wordt gehoord. Arbeids- en mensenrechten 10 Kernpunten uit het voortgangsrapport 2014 Geen extreem lange werkdagen. Stagiairs beschermen tegen uitbuiting. Een basis bieden voor ethisch verantwoorde werkgelegenheid. Voorkomen van arbeid door minderjarigen. Buitensporige bemiddelingskosten en schuldhorigheid een halt toeroepen. Een verantwoorde herkomst van mineralen. Gezondheid en veiligheid 18 Kernpunten uit het voortgangsrapport 2014 Verbeterde gezondheid en meer veiligheid door opleiding. Risico s herkennen en beperken. Voorbereid op noodsituaties. Welzijn en verbeterde ergonomie. Milieu 22 Kernpunten uit het voortgangsrapport 2014 Apple hecht aan een verantwoord milieubeleid. De EHS Academy: kennis opbouwen voor een beter milieu. Nieuw: het Clean Water Program. Verantwoording 26 Kernpunten uit het voortgangsrapport 2014 Versterken van de Apple gedragscode voor toeleveranciers en de normen voor de verantwoordelijkheid van toeleveranciers. Hoe een Apple audit in zijn werk gaat. Audits over de hele wereld. Grove overtredingen en corrigerende maatregelen. Verantwoorde principes integreren in onze bedrijfsvoering. Auditresultaten 31 Arbeids- en mensenrechten Gezondheid en veiligheid Milieu Ethiek Managementsysteem Verantwoordelijkheid van toeleveranciers van Apple Voortgangsrapport

3 Voortgangsrapport 2014 over de verantwoordelijkheid van toeleveranciers Bij Apple houden we ingewikkelde dingen graag eenvoudig. Ons doel is dan ook het bedenken van intuïtieve producten die het leven van onze klanten verrijken. Achter die eenvoud gaat een van de grootste toeleveringsketens ter wereld schuil. Aan de totstandkoming van producten als iphone, ipad en Mac komen meer dan een miljoen mensen te pas, verspreid over de hele wereld, die ofwel bij Apple ofwel bij een van onze honderden productiepartners in dienst zijn. Verantwoordelijkheid van toeleveranciers van Apple Voortgangsrapport

4 Al deze productiemedewerkers hebben recht op veilige, ethisch verantwoorde arbeidsomstandigheden. Daarom voeren we tot ver in onze toeleveringsketen controles uit en verplichten we onze toeleveranciers om zich te houden aan onze normen, die binnen onze branche tot de allerstrengste behoren. We vinden de manier waarop onze producten worden gemaakt namelijk net zo belangrijk als de manier waarop ze worden ontworpen. Dit is de achtste keer dat we ons jaarrapport over de verantwoordelijkheid van toeleveranciers publiceren en we zijn trots op de vooruitgang die we in hebben geboekt. Onze gedragscode voor toeleveranciers was al een van de strengste binnen de elektronica-industrie, en we hebben hem nog verder aangescherpt. Via 451 audits in alle lagen van onze toeleveringsketen hebben we toegezien op de naleving van onze gedragscode, en onze toeleveranciers hebben meer dan 1,5 miljoen werknemers opgeleid over hun rechten. Door ons toedoen hebben onze toeleveranciers zich voor gemiddeld 95 procent aan een werkweek van maximaal 60 uur gehouden. We weten dat audits en follow-ups alleen niet voldoende zijn om structurele problemen de wereld uit te helpen. Tijdens onze inspecties in de diepere lagen van de toeleveringsketen pakken we daarom ook de onderliggende oorzaken aan. Door middel van training en gespecialiseerde programma s proberen we zo daadwerkelijk iets te veranderen. In hebben we ons onverminderd ingezet voor meer en beter onderwijs. Inmiddels bieden achttien fabrieken ons gratis opleidings- en ontwikkelingsprogramma aan: dat zijn er twee keer zo veel als in En in hebben meer dan mensen een cursus gevolgd in bijvoorbeeld boekhouden, Engels, webdesign en zelfs bloemschikken. Met de nieuwe vaardigheden die ze hebben opgedaan, kunnen ze hun carrière een zetje geven of juist iets heel anders gaan doen. Om in China het tekort aan gekwalificeerd personeel op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid op te vangen, hebben we de Apple EHS Academy voor toeleveranciers opgezet; een officieel opleidings- en trainingsprogramma van anderhalf jaar op ongekende schaal dat uniek is voor welke toeleveringsketen dan ook. In hebben zich meer dan 240 werknemers, die samen meer dan productiemedewerkers vertegenwoordigen, voor dit programma aangemeld. De EHS Academy leidt binnen de gehele branche tot verbeteringen op het gebied van welzijn en veiligheid van werknemers. Om stagiairs te beschermen tegen uitbuiting, hebben we een onderzoek opgezet waarbij de ervaringen van meer dan stagiairs, afkomstig van meer dan 130 beroepsopleidingen, worden geëvalueerd. Dit project beoogt dat deze scholen meer verantwoordelijkheid nemen, dat de kwaliteit van het onderwijs voor stagiairs verbetert en dat stages in de fabrieken van onze toeleveranciers aan de wet- en regelgeving voldoen. Ethisch verantwoord winnen van mineralen vormt een belangrijk onderdeel van onze missie om veilige en eerlijke arbeidsomstandigheden te garanderen. We hebben in januari 2014 vastgesteld dat alle actieve, bekende smelterijen van tantaal binnen onze toeleveringsketen door externe controleurs als conflictvrij zijn beoordeeld. Bovendien zijn we nu bezig om van onze toeleveranciers te eisen dat ze hun tin, wolfraam en goud voortaan betrekken bij goedgekeurde leveranciers. Om de verantwoordelijkheid van de smelterijen te stimuleren en belanghebbenden in staat te stellen om onze voortgang te volgen, publiceren we dit jaar voor het eerst een lijst met daarin de smelterijen en raffinaderijen in onze toeleveringsketen en hun certificeringsstatus. De lijst met smelterijen is maar een van de voorbeelden van wat we allemaal doen om een grotere transparantie te bereiken. Wij denken namelijk dat transparantie van cruciaal belang is om de arbeidsomstandigheden van werknemers overal ter wereld te verbeteren. We publiceren onze Code of Conduct (gedragscode, alleen Engelstalig) al sinds 2005, maar we vonden het belangrijk om belanghebbenden ook toegang te verschaffen tot alle details. Voor het eerst publiceren we daarom ook onze Supplier Responsibility Standards Verantwoordelijkheid van toeleveranciers van Apple Voortgangsrapport

5 (normen voor de verantwoordelijkheid van toeleveranciers, alleen Engelstalig) meer dan 100 pagina s met uitgebreide vereisten waaraan onze toeleveranciers zullen moeten voldoen om zaken te kunnen doen met Apple. Zodra we zien dat aan een eis niet wordt voldaan, nemen we direct maatregelen. Bovendien blijven we al onze bevindingen rapporteren, zowel de goede als de slechte. Apple ziet het als een van zijn speerpunten om de mensen die onze producten maken meer mogelijkheden te bieden en te garanderen dat zij respectvol en waardig worden behandeld. We zullen ook in de toekomst nauw samenwerken met onze toeleveranciers en belanghebbenden om overal waar Apple producten worden gemaakt te zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden en het milieu te beschermen. Kernpunten uit het voortgangsrapport 2014 We zijn gestart met de Apple EHS Academy voor toeleveranciers (Environment, Health, and Safety), een opleidingsprogramma van anderhalf jaar met als doel meer EHS-kennis in onze toeleveringsketen. In hebben zich meer dan 240 productiemedewerkers, die meer dan werknemers vertegenwoordigen, voor dit programma aangemeld. We hebben een project opgestart om beroepsopleidingen die stagiairs in fabrieken van onze toeleveranciers plaatsen ertoe aan te zetten meer verantwoordelijkheid te nemen. We hebben onze toeleveranciers ertoe aangezet zich voor gemiddeld 95 procent aan een werkweek van maximaal 60 uur te houden. We hebben daarbij van meer dan een miljoen werknemers wekelijks de werktijden bijgehouden. We hebben in januari 2014 vastgesteld dat alle actieve, bekende smelterijen van tantaal binnen onze toeleveringsketen door externe controleurs als conflictvrij zijn beoordeeld. We hebben een lijst gepubliceerd met smelterijen en raffinaderijen van wie wij tin, tantaal, wolfraam en goud gebruiken, zodat duidelijk is welke hiervan gecontroleerd zijn en conflictvrij zijn bevonden en welke nog niet door een onafhankelijke instantie zijn goedgekeurd. We hebben op dertien productielocaties, die samen meer dan 41 miljoen kubieke meter water per jaar verbruiken, een pilot voor het Clean Water Program gestart, met als doel een aanzienlijk deel van het gezuiverde afvalwater opnieuw te gebruiken en in het productieproces zo veel mogelijk water te recyclen. We hebben door middel van 33 gerichte audits onderzocht of er sprake is van mishandeling van arbeidsmigranten; van deze 33 zijn er 16 uitgevoerd in fabrieken die nog niet eerder zijn gecontroleerd. We hebben leveranciers 3,9 miljoen dollar laten terugbetalen aan contractarbeiders uit het buitenland die buitensporige bemiddelingskosten hadden betaald aan werkbemiddelaars, waarmee het totaal aan terugbetalingen sinds 2008 uitkomt op 16,9 miljoen dollar. We hebben ervoor gezorgd dat onze toeleveranciers sinds 2008 meer dan 3,8 miljoen werknemers hebben opgeleid over hun rechten, waarvan alleen al in meer dan 1,5 miljoen. We hebben 451 audits uitgevoerd in alle lagen van onze toeleveringsketen; een toename van 51 procent ten opzichte van de 298 audits in Daarbij hebben we fabrieken bezocht waar meer dan 1,5 miljoen arbeiders Apple producten maken. We hebben onze gedragscode voor toeleveranciers verder aangescherpt en de Supplier Responsibility Standards (normen voor de verantwoordelijkheid van toeleveranciers, alleen Engelstalig) gepubliceerd; een document van meer dan honderd pagina s met daarin de uitgebreide vereisten op het gebied van arbeids- en mensenrechten, ethiek, veiligheid en gezondheid, en het milieu. Verantwoordelijkheid van toeleveranciers van Apple Voortgangsrapport

6 Met nieuwe vaardigheden en kennis kunnen mensen hun levensstandaard verhogen. Werknemers opleiden en mondiger maken We bieden productiemedewerkers in onze toeleveringsketen allerlei scholingsmogelijkheden aan, van cursussen over hun wettelijke rechten tot gratis taal- en computerlessen. Zo krijgen ze bijvoorbeeld de kans om een propedeuse- of bachelordiploma te halen. Verantwoordelijkheid van toeleveranciers van Apple Voortgangsrapport

7 Kernpunten uit het voortgangsrapport 2014 We hebben in anderhalf miljoen arbeiders opgeleid over hun rechten en meer dan 3,8 miljoen sinds Het SEED-programma (Supplier Employee Education and Development) is verdubbeld van 9 tot 18 locaties. Er zijn via SEED gratis cursussen aangeboden aan meer arbeiders met meer dan deelnemers in. Productiemedewerkers en managers leren werken volgens verantwoorde methoden. Bedrijven die zaken willen doen met Apple moeten voldoen aan de strengste normen binnen de branche, en we zorgen ervoor dat onze verwachtingen glashelder zijn. We bieden leidinggevenden in fabrieken trainingen over de manier waarop aan onze verwachtingen kan worden voldaan, met instructies over de communicatie met personeel, het behoud van veiligheid en wederzijds respect op de werkvloer, en het voorkomen van mogelijke intimidatie. Het is essentieel dat productiemedewerkers bovendien een goed begrip van hun rechten hebben, zodat ze voor zichzelf kunnen opkomen bij twijfels of wanneer ze van mening zijn dat hun rechten worden geschonden. Nieuwe en bestaande medewerkers moeten een cursus volgen op het gebied van onze gedragscode, lokale wetgeving en arboregels. Sinds 2007 hebben meer dan 3,8 miljoen productiemedewerkers en managers binnen onze toeleveringsketen een dergelijke cursus gevolgd, waarvan 1,5 miljoen in. Participation Deelname aan in training Workers werknemersrechten Rights Training 4M 3,8 mln Cumulatieve deelname Jaarlijkse deelname 3M 163K 2,3 mln 2M 1,3 mln 1,5 mln 1M 1,02 mln Verantwoordelijkheid van toeleveranciers van Apple Voortgangsrapport

8 Werknemers kansen bieden om te leren. Als onderdeel van ons SEED-programma (Supplier Employee Education and Development) hebben we miljoenen geïnvesteerd in de inrichting van leslokalen in de fabriek: computers, educatieve software en systemen voor videoconferenties. Medewerkers die hun opleiding willen verbreden, kunnen voor of na het werk gratis cursussen volgen. Het aanbod is divers. Denk aan Engels, certificering voor elektriciens en lassers, basiskennis computergebruik, managementvaardigheden, CAD, economie, cosmetologie, enzovoort. Daarnaast zijn we een samenwerkingsverband aangegaan met plaatselijke universiteiten om medewerkers toegang te bieden tot opleidingen op middelbaar en hoger niveau. Het aantal deelnemende fabrieken in het SEED-opleidingsprogramma is in verdubbeld van 9 naar 18. Sinds de start van het programma in 2008 hebben meer dan werknemers lessen gevolgd Het lijkt wel of ik les heb op een echte hogeschool. De lokalen zijn voor hoger onderwijs ingericht en ik doe nieuwe kennis op die een aanvulling vormt op wat ik tijdens het werk zelf leer. Sinds Apple 2008 and suppliers hebben meer dan have trained werknemers more than deelgenomen 3.5 million people aan since SEED, waaronder 2007, including million in workers in.. Mengmeng Che Herstelmedewerker De EHS Academy: kennis opbouwen voor een veiliger werkplek. Om aan het tekort aan gekwalificeerd personeel op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid (EHS) tegemoet te komen, hebben we de Apple EHS Academy voor toeleveranciers opgezet (meer informatie hierover is te vinden onder Gezondheid en veiligheid). De Academy met een programma van anderhalf jaar biedt 25 cursussen op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid en omvat zowel algemene als gespecialiseerde modules over onderwerpen als risicobepaling en -evaluatie, brandveiligheid, beheer van gevaarlijke chemische stoffen, arbeidshygiëne, ergonomie, PPE en Lockout/Tagout (LOTO: een procedure voor het isoleren van gevaarlijke materialen en energie tijdens onderhoud en modificaties). De Academy richt zich op het bieden van basiskennis en het opbouwen van vaardigheden, management en leiderschap. Deelnemers moeten minimaal negentien cursussen volgen en voltooien. Na afronding van het programma ontvangen de deelnemers een certificaat van de universiteit. De deelnemers wordt gevraagd hun kennis in de praktijk toe te passen om zo projecten in de fabriek op te zetten en uit te voeren. In hebben meer dan 240 deelnemers uit meer dan 60 fabrieken waarmee meer dan productiemedewerkers worden vertegenwoordigd zich voor de Academy ingeschreven. We zijn van plan het programma in 2014 uit te breiden. Verantwoordelijkheid van toeleveranciers van Apple Voortgangsrapport

9 Ervoor zorgen dat de stem van productiemedewerkers wordt gehoord. Productiemedewerkers hebben het recht om in een omgeving te werken waarin ze ongehinderd hun zorgen kunnen uitspreken, en waarin ploegleiders en managers daar iets aan doen. Daarom is positieve communicatie tussen personeel en management een vast onderdeel van onze managementtraining. Maar dat is nog niet voldoende. We zoeken dus naar nieuwe en meer doeltreffende manieren waarmee medewerkers eventuele klachten aan hun leidinggevenden kunnen doorgeven en waarmee toeleveranciers de feedback zodanig kunnen verwerken dat aan de behoeften van de medewerkers wordt voldaan. Toeleveranciers met een totaal personeelsbestand van bijna mensen nemen deel aan deze programma s en pilotbeoordelingen voor communicatie tussen productiemedewerkers en managers. Daarnaast blijven we deelnemen aan een multilateraal programma van de IDH, The Sustainable Trade Initiative, waarmee we met andere bedrijven kunnen samenwerken om de managementteams en productiemedewerkers van onze toeleveranciers te kunnen voorzien van de juiste tools en hulpmiddelen om klachtensystemen te verbeteren. Werknemers bij een training in een halfgeleiderfabriek in Kuala Lumpur (Maleisië). Verantwoordelijkheid van toeleveranciers van Apple Voortgangsrapport

10 Bedrijven die met ons zaken willen doen, moeten strenge waarden naleven op het gebied van mensenrechten. Arbeids- en mensenrechten We zetten ons in om onfatsoenlijke inhuurpraktijken en uitbuiting van productiemedewerkers uit te bannen ook als de lokale wetgeving dergelijke praktijken wel toestaat. We blijven ons inspannen om een eind te maken aan extreem lange werkdagen. En we zoeken naar verantwoorde bronnen van tin, tantaal, wolfraam en goud. Verantwoordelijkheid van toeleveranciers van Apple Voortgangsrapport

11 Kernpunten uit het voortgangsrapport 2014 Voor meer dan een miljoen werknemers binnen onze toeleveringsketen hebben we de wekelijkse werkuren bijgehouden. We hebben onze toeleveranciers ertoe aangezet zich voor gemiddeld 95 procent aan een werkweek van maximaal 60 uur te houden. Er is een project gestart om verantwoordelijkheid te stimuleren voor beroepsopleidingen die stagiairs in fabrieken van onze toeleveranciers plaatsen. Er zijn 33 gespecialiseerde audits uitgevoerd bij fabrieken met arbeidsmigranten die het risico lopen onredelijk te worden behandeld. We hebben leveranciers 13,9 miljoen dollar laten terugbetalen aan contractarbeiders uit het buitenland. We hebben in januari 2014 vastgesteld dat alle actieve, bekende smelterijen van tantaal binnen onze toeleveringsketen door externe controleurs als conflictvrij zijn beoordeeld. We hebben een lijst gepubliceerd met smelterijen en raffinaderijen van wie wij tin, tantaal, wolfraam en goud gebruiken, zodat duidelijk is welke hiervan gecontroleerd zijn en conflictvrij zijn bevonden. 95 % In Suppliers voldeden averaged 95% onze work-hour toeleveranciers compliance voor across gemiddeld all work weeks 95 in, procent a 3% aan increase ons werktijdencriterium; from een toename van 3 procent in vergelijking met Geen extreem lange werkdagen. Werkweken van meer dan zestig uur zijn een hardnekkig probleem in de elektronicaindustrie, en het verminderen van excessieve overuren is een prioriteit voor Apple. We beperken de werkweek tot zestig uur behalve in uitzonderlijke omstandigheden. En overwerken mag uitsluitend op vrijwillige basis. Om de mensen die onze producten maken beter tegen extreem lange werkdagen te beschermen, houden we voor meer dan een miljoen mensen binnen onze toeleveringsketen de uren per week bij een programma waarmee we in 2011 zijn begonnen. Hoewel aantallen werkuren lastig te voorspellen zijn voor Apple en de toeleveranciers, vereisen we dat toeleveranciers ons vooraf op de hoogte stellen als ze verwachten dat de productieplanning tot meer werkuren zal leiden. Op die manier kunnen we problemen vóór zijn en met de toeleverancier en de inkoopteams van Apple samenwerken om de beste oplossingen te vinden. Als gevolg van de inspanningen van zowel Apple als de toeleveranciers is er in voor alle werkweken een naleving van 95 procent gerealiseerd. Alle werknemers werkten gemiddeld minder dan 50 uur per week. In hebben we ook werkuren van werknemers bijgehouden die minimaal 40 uur per week werken; voor deze werknemers is een gemiddelde van 54 uur per week geregistreerd. Voor meer dan 97 procent van alle werkweken is voldaan aan ons vereiste van minimaal één dag rust per zeven dagen. Verantwoordelijkheid van toeleveranciers van Apple Voortgangsrapport

12 Average Gemiddeld Weekly aantal Working werkuren Hours per week 8080h u * 6060h u * 4040h u * 2020h u * 0 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Dec * Arbeiders die ten minste 40 uur per week werken. Supplier Naleving Work-Hour van de werktijden Compliance bij toeleveranciers 100% * 75% * 50% * 25% * 0 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec * Naleving van norm voor werkweek van 60 uur. * Work Weeks Compliant with 60-Hour Standard. Verantwoordelijkheid van toeleveranciers van Apple Voortgangsrapport

13 12 Stagiairs beschermen tegen uitbuiting. Leerlingen met een middenschool-diploma hebben in China verschillende keuzes. Ze 12 kunnen de arbeidsmarkt betreden, verder leren aan het middelbaar of hoger onderwijs, 130 of een beroepsopleiding gaan volgen. Tijdens een beroepsopleiding is het voor de leerlingen doorgaans verplicht om als onderdeel van het studieplan stage te lopen. Maar scholen schieten vaak tekort als het gaat om het koppelen van de juiste leerling aan de juiste stage of het bieden van adequate ondersteuning voor stagiairs. In het gunstigste geval bieden de instituten de leerlingen handige praktijkervaring en economische mogelijkheden. In het slechtste geval treden de scholen op als werkbemiddelaar en werven ze eenvoudigweg jongeren om aan de vraag van fabrieken te voldoen, zonder hierbij aandacht aan relevante opleidingen te besteden. Wij zijn van mening dat het voor leerlingen belangrijk is om over hoogwaardige stagemogelijkheden te beschikken. Maar doordat er weinig gegevens over scholen voorhanden zijn, is het voor leerlingen, toeleveranciers en elektronicabedrijven lastig om hun kwaliteit te beoordelen. Om die reden is Apple in de samenwerking aangegaan met het Rural Education Action Program (REAP) van Stanford University en met Dell Inc. in een project dat ontworpen is om toeleveranciers aan betrouwbare scholen te koppelen, verantwoording voor beroepsopleidingen aan te sturen en de kwaliteit van het onderwijs voor stagiairs naar een hoger plan te tillen. Samen evalueren we de prestaties van het onderwijs en de stageplekken van meer dan leerlingen van meer dan 130 scholen van tot De gegevens worden gebruikt om de onderwijsprestaties van elke school te beoordelen. Bovendien ontwikkelen we tools waarmee HR-managers bij toeleverende fabrieken de kwaliteit van scholen op verantwoorde en systematische wijze kunnen beoordelen tijdens het aannemen van personeel. Deze tools worden openbaar gemaakt zodat alle leerlingen niet alleen stagiairs die voor Apple werken een gedegen keuze kunnen maken als ze zich voor een beroepsopleiding aanmelden of een stageplek kiezen. 130 We re evaluating the education and internship performance of over 12,000 students, representing more than 130 schools. We re evalueren evaluating de stages van the education meer dan and leerlingen, internship performance die afkomstig zijn of over van 12,000 meer dan students, 130 representing scholen. more than 130 schools. Toeleveranciers van Apple die stagiairs aannemen moeten daarbij aanvullende normen volgen. Ze moeten controleren of het onderwijsprogramma aansluit op de educatieve doelstellingen van de leerling. De werkuren van leerlingen mogen het schoolbezoek niet in de weg staan, en toeleveranciers met veel leerlingen moeten onze Student Worker Training -programma s volgen. In onze beleving zorgt Apple er als geen ander bedrijf voor dat stagiairs zich kunnen ontplooien. Het bedrijf werkt samen met toeleveranciers om praktijknormen en innovatieve strategieën op te stellen om stagiairs te beschermen. We werken met Apple samen om de kwaliteit te beoordelen van beroepsopleidingen de voornaamste bron van stagiairs in China. Doordat we onze bevindingen breed beschikbaar stellen, wordt Apple niet alleen geholpen selectieve samenwerkingsverbanden met scholen aan te gaan, maar kunnen ook binnen de gehele branche managers worden aangenomen om medewerkers te beschermen en op te leiden. Scott Rozelle Directeur, Rural Education Action Program, Stanford University Verantwoordelijkheid van toeleveranciers van Apple Voortgangsrapport

14 Een basis bieden voor ethisch verantwoorde werkgelegenheid. We nemen extra maatregelen om werknemers in de leeftijd van jaar, stagiairs en contractarbeiders uit het buitenland te beschermen. In hebben we onze Prevention of Underage Labor Training - en Student Worker Training -programma s verder uitgebreid en samengevoegd in een enkel programma met de naam Ethical Hiring. Het nieuwe programma omvat hulpmiddelen en training om te voorkomen dat onze toeleveranciers deze werknemers uitbuiten. In hebben deelnemers van 64 toeleveranciers waarmee meer dan productiemedewerkers worden vertegenwoordigd onze Ethical Hiring -training gevolgd. In dit programma worden beproefde praktijken voor personeelsbeleid uitgelegd (zoals planning van mankracht en inzet van personeel) en ligt de nadruk op de ethische aspecten van het aannemen van en leidinggeven aan diverse werknemers. De training is met name gericht op werving van en leidinggeven aan stagiairs, uitzendkrachten en jonge werknemers, omgaan met particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling en voorkomen en uitbannen van werk door minderjarigen. 64 Representatives from 64 vertegenwoordigers van 64 supplier productielocaties facilities attended hebben the Ethical in Hiring de Training Ethical Program Hiring -training in. bijgewoond. Managers van een toeleverend bedrijf bij de Student Worker Training van Apple in Shanghai (China). Voorkomen van arbeid door minderjarigen. Ons beleid ten aanzien van arbeid door minderjarigen is helder: dat dulden we niet en we doen er alles aan om dit verschijnsel uit te roeien. Een leverancier die met minderjarigen werkt, wordt onder toezicht gesteld. Als de overtreding van zeer ernstige aard is, beëindigen we de samenwerking. We gebruiken een uitgebreide auditprocedure om te achterhalen of er minderjarige arbeiders worden ingezet: we controleren duizenden arbeidscontracten en werknemersgegevens en vergelijken de datum van indiensttreding en de geboortedatum om te controleren op minderjarigheid bij aanvang van het contract. Ook tijdens rondes door de fabriek kijken we of er aanwijzingen zijn dat er minderjarigen werken. We voeren persoonlijke gesprekken om de foto op de ID-kaart van de werknemers te controleren en stellen vragen over de wervings- en selectieprocedure. Underage Labor Remediation Program Toeleveranciers Suppliers must: moeten: Return underage Minderjarige workers to school. medewerkers Finance their naar education. school laten terugkeren. Continue to Hun provide opleiding income. financieren. Inkomen blijven doorbetalen. Verantwoordelijkheid van toeleveranciers van Apple Voortgangsrapport

15 In hebben we grondiger dan ooit audits uitgevoerd binnen onze toeleveringsketen; we hebben 451 audits uitgevoerd bij toeleverende fabrieken waar in totaal bijna 1,4 miljoen werknemers werkzaam zijn. Uit deze audits bleek dat 23 werknemers minderjarig waren toen ze werden aangenomen aanzienlijk minder dan het voorgaande jaar. Binnen ons Underage Labor Remediation Program moeten toeleveranciers die de regels voor minderjarige arbeiders overtreden de minderjarigen weer naar school sturen, hun opleiding financieren op een door de familie gekozen school en hetzelfde inkomen blijven doorbetalen. Daarna controleren we regelmatig of die werknemers nog steeds op school zitten en of de toeleverancier aan zijn financiële verplichtingen voldoet. Buitensporige bemiddelingskosten en schuldhorigheid een halt toeroepen. In landen waar een arbeidstekort heerst, hebben fabrikanten vaak ingewikkelde netwerken van tussenpersonen om hun fabrieken van arbeidskrachten te voorzien. Deze wervingsbureaus zoeken contractarbeiders uit andere landen. De bureaus maken vaak gebruik van meerdere onderaannemers, die de werknemers soms vragen om een vergoeding in ruil voor werk. Dat betekent dat veel werknemers al een enorme schuld hebben opgebouwd voordat ze ook maar één dag hebben gewerkt. Ze moeten dan een groot deel van hun loon direct afstaan om die schuld af te betalen. Ook zijn ze verplicht om het werk te blijven doen tot de hele schuld is afbetaald. Buitensporige bemiddelingskosten meer dan een nettomaandloon beschouwen wij als een vorm van schuldhorigheid, en deze kosten zijn volgens onze gedragscode voor toeleveranciers streng verboden. $ 17M Amount our suppliers Onze toeleveranciers hebben reimbursed sinds to 2008 workers bijna for excessive 17 miljoen recruitment dollar aan fees buitensporige since bemiddelingskosten terugbetaald aan werknemers. Apple vereist dat toeleveranciers de buitensporige bemiddelingskosten terugbetalen aan alle betreffende contractarbeiders die aan Apple projecten werken. We sporen onze toeleveranciers aan in de gehele fabriek dezelfde norm aan te houden ook op afdelingen waar geen Apple werknemers werken. Sinds 2008 hebben onze toeleveranciers in totaal 16,9 miljoen dollar terugbetaald aan contractarbeiders, waarvan 3,9 miljoen in. Omdat we weten dat fabrieken in bepaalde landen vaak contractarbeiders uit het buitenland inzetten, controleren we juist die fabrieken op gevallen van schuldhorigheid. We helpen hen om hun managementsystemen en processen zodanig aan te passen dat ze wel aan onze normen voldoen. Tijdens vervolgaudits worden er zelden opnieuw gevallen van schuldhorigheid aangetroffen. Daardoor vertrouwen we erop dat de combinatie van streng beleid en strenge controles kan helpen dit probleem aan te pakken. Een verantwoorde herkomst van mineralen. Wat is een conflictmineraal? Metalen als tantaal, tin, wolfraam en goud worden in veel industrieën gebruikt. Ook bij de fabricage van elektronica. Maar verschillende van deze mineralen zijn afkomstig uit de Democratische Republiek Congo en naburige landen, en zijn mogelijk gewonnen om milities te financieren die in verband worden gebracht met schendingen van de mensenrechten. Daarom worden deze vier metalen ook wel conflictmineralen genoemd. Verantwoordelijkheid van toeleveranciers van Apple Voortgangsrapport

16 Ethisch verantwoord winnen van mineralen vormt een belangrijk onderdeel van onze missie om veilige en eerlijke arbeidsomstandigheden te garanderen voor iedereen binnen onze toeleveringsketen. Als een van de eerste bedrijven binnen onze branche hebben wij onze toeleveranciers gecontroleerd om na te gaan van welke smelterijen zij gebruikmaken en om na te gaan waar mogelijk conflictmineralen in de toeleveringsketen terecht zouden kunnen komen. We zetten onze smelterijen en raffinaderijen ertoe aan de regels te volgen van het CFSP (Conflict-Free Smelter Program) of een gelijksoortig auditprogramma van een andere partij. In plaats van het gebruik van mineralen uit Congo en de buurlanden helemaal te vermijden, ondersteunen we goedgekeurde toeleveringsketens en economische ontwikkeling in de regio. De weg van de minste weerstand zou zijn de complexe problemen rond de mineraalwinning in het Grote Merengebied in midden- Afrika de rug toe te keren. Maar een gewaagde en opzienbarende werkwijze is juist om hier te blijven, en de handen ineen te slaan met de samenwerkende regeringen van Rwanda en de Democratische Republiek Congo en zo een directe bijdrage te leveren aan verandering en een betere wereld via gezaghebbende initiatieven. We zijn verheugd dat Apple voor die laatste benadering heeft gekozen. Mark Viso President, Pact, een itsci-partner We hebben in januari 2014 vastgesteld dat alle actieve, bekende smelterijen van tantaal binnen onze toeleveringsketen door externe controleurs als conflictvrij zijn beoordeeld, en we blijven van alle toeleveranciers eisen dat ze uitsluitend tantaal uit goedgekeurde bronnen gebruiken. We weten dat toeleveringsketens te maken hebben met fluctuatie, en we blijven de smelterijen van onze toeleveranciers doorlopend controleren. Voor wat betreft tin, wolfraam en goud: de elektronica-industrie gebruikt slechts een klein percentage van deze mineralen. De enige manier om schendingen van de mensenrechten ter plekke te beïnvloeden is naar onze mening om een kritieke massa te bereiken van goedgekeurde, conflictvrije smelterijen, zodat de vraag naar levering van mineralen afkomstig uit twijfelachtige bronnen afneemt. In plaats van gebruik te maken van een beperkt aantal goedgekeurde smelterijen of smelterijen die hun grondstoffen buiten Congo winnen, richten we ons op uitbreiding van het aantal goedgekeurde smelterijen. We werken rechtstreeks met deze smelterijen samen en bezoeken wereldwijd een groot aantal van deze bedrijven om deelname aan het CFSP te stimuleren. Ieder kwartaal publiceren we de namen, landen en CFSP-deelnamestatus van de smelterijen en raffinaderijen binnen onze toeleveringsketen. Zo stimuleren we verantwoordelijkheid en kunnen belanghebbenden onze voortgang volgen. Download de lijst (pdf) > Verder blijven we samenwerken met ngo s, handelsgroeperingen, overheidsagentschappen en anderen om druk te blijven uitoefenen en voor daadwerkelijke veranderingen te zorgen. De regionale programma s die we ondersteunen zijn onder andere CFTI (Conflict- Free Tin Initiative), het Partnership for Social and Economic Sustainability van KEMET, Solutions for Hope en de PPA (Public-Private Alliance). Apple is altijd een van de eerste ondernemingen die zich inzetten en hun verantwoordelijkheid voor de toeleveringsketen nemen zelfs tot op het niveau van mineraalwinning. Apple heeft een proactieve leidinggevende rol gespeeld bij het vormen en ondersteunen van de IDH Indonesian Tin Working Group. Het bedrijf zet zich in om daadwerkelijk invloed uit te oefenen bij verantwoorde materiaalwinning door samen te werken met smelterijen, branchegenoten en belanghebbenden. Ted van der Put Program Director, IDH, The Sustainable Trade Initiative Verantwoordelijkheid van toeleveranciers van Apple Voortgangsrapport

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Naar diversiteit 1725-4760 Grondrechten & anti-discriminatie Werkgelegenheid sociale zaken Europese Commissie Indien u geínteresseerd bent in toezending

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Chairman s Statement. Nancy McKinstry Chairman of the Executive Board

Duurzaamheidsverslag. Chairman s Statement. Nancy McKinstry Chairman of the Executive Board Chairman s Statement Duurzaamheidsverslag 2004 Nancy McKinstry Chairman of the Executive Board Tate consendipis dionsequat. Feugiat. Ut nullutpat. Lorper sustrud ea commod eu faccum am, consequismod mincip

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag 2010

Maatschappelijk jaarverslag 2010 Maatschappelijk jaarverslag 200 0.000 Aantal ING medewerkers wereldwijd 4,9% van onze ING Management Council bestaat uit vrouwen 72/00 ING heeft een score van 72 in de Dow Jones Sustainability Index +40

Nadere informatie

Business Ethics and Compliance Beleidsregels inzake Business Conduct

Business Ethics and Compliance Beleidsregels inzake Business Conduct Business Ethics and Compliance Beleidsregels inzake Business Conduct Beste partner, Starbucks is s werelds grootste brander van en handelaar in koffiespecialiteiten. Het merk is in korte tijd wereldwijd

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode

Zakelijke gedragscode Zakelijke gedragscode Beste collega, Iedere dag leveren onze beslissingen en acties een bijdrage aan het vormen van de reputatie en het toekomstig succes van ons bedrijf. Wij, als AbbVie medewerkers, hebben

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Inleiding en samenvatting Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een wezenlijk deel van ondernemerschap. MVO loont, voor bedrijven en voor de samenleving.

Nadere informatie

Normen voor professioneel gedrag De belofte van de Golden Arches

Normen voor professioneel gedrag De belofte van de Golden Arches Normen voor professioneel gedrag De belofte van de Golden Arches De basis voor al onze activiteiten is ethisch verantwoord gedrag, eerlijkheid en betrouwbaarheid. Het opbouwen van een reputatie vergt tijd.

Nadere informatie

Bericht van de Voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO

Bericht van de Voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO Code Zakelijke of Business gedragscode Conduct 2 Bericht van de Voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO David Lesar Voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO Beste medewerkers, Bijna een eeuw lang hebben

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode

Zakelijke gedragscode Zakelijke gedragscode 1 Zakelijke gedragscode i Zakelijke gedragscode Geachte Nordson-collega, De kern van onze zakelijke gedragscode wordt samengevat in de bedrijfsdoelstelling van Nordson: Nordson Corporation

Nadere informatie

Unilever Jaarverslag en Jaarrekening

Unilever Jaarverslag en Jaarrekening Disclaimer Opmerkingen bij het Jaarverslag en Jaarrekening 2005 Deze PDF-versie van het Unilever Jaarverslag en Jaarrekening 2005 is een exacte kopie van het document dat wordt verstrekt aan Unilevers

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Save the Children Jaarverslag 2010 foto cover: foto save cover: the akash children / panos pictures foto: save foto: the save children the children Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter...

Nadere informatie

De OESO-richtlijnen voor. Multinationale Ondernemingen

De OESO-richtlijnen voor. Multinationale Ondernemingen Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen De OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen Nederlandse vertaling, versie 2011 mesantodomingowashingtonaddisababacaracasdaressalaamlimamanilariyadhsaopaulowarsawalgierscapetowndhakakuwaitmaputoriodejaneirosarajevovilniusammancanberrad

Nadere informatie

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 Inhoud Voorwoord 5 Over dit verslag 6 De kringloop sluiten 8 Onze stakeholders 10 Ons bedrijf 12 Productie 18 Ontwikkeling 18 Leveranciers 20 Medewerkers 22 Gebruik

Nadere informatie

DOING ELLBY ELL BY. Maatschappelijk jaarverslag 2010. McDonald s Nederland OOD

DOING ELLBY ELL BY. Maatschappelijk jaarverslag 2010. McDonald s Nederland OOD DOING OING ELLBY Maatschappelijk jaarverslag 2010 DOING ELL BY McDonald s Nederland OOD 1 xx Voorwoord xx Over McDonald s xx Bewuste leefstijl xx Beter milieu xx Duurzame keten xx Groei van onze mensen

Nadere informatie

Gedragscode. Presteren met Integriteit. 1 mei 2010. Copyright: SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION 2010. All rights reserved.

Gedragscode. Presteren met Integriteit. 1 mei 2010. Copyright: SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION 2010. All rights reserved. Gedragscode Presteren met Integriteit 1 mei 2010 Copyright: SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION 2010. All rights reserved. Integriteitsboodschap van de CEO Presteren met integriteit! Dat is de fundering

Nadere informatie

Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group N.V.

Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group N.V. Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group N.V. over backstage BACK stage In dit verslag kijken we terug op vijf jaar Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group. We geven hierin uitleg van ons

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Jaarverslag STOP AIDS NOW!

Jaarverslag STOP AIDS NOW! Jaarverslag STOP AIDS NOW! 2013 STOP AIDS NOW! is een partnerschap van het Aids Fonds en vier Nederlandse ontwikkelingsorganisaties: Cordaid Memisa, Hivos, ICCO en Oxfam Novib. Onze missie luidt: Samen

Nadere informatie

Onderwijs. Stilstand is achteruitgang. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Adequate BHV ers met regelmatig oefenen en herhalen

Onderwijs. Stilstand is achteruitgang. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Adequate BHV ers met regelmatig oefenen en herhalen Eerste kwartaal 2015 3,50 Magazine voor deelnemers van Members Benefits Onderwijs Stilstand is achteruitgang Adequate BHV ers met regelmatig oefenen en herhalen Extra lesruimte voor het Corlaer College

Nadere informatie

MVO-jaarverslag 2011. Jumbo Supermarkten. Een duurzame boodschap

MVO-jaarverslag 2011. Jumbo Supermarkten. Een duurzame boodschap MVO-jaarverslag Jumbo Supermarkten Een duurzame boodschap Onze MVO-strategie Inhoudsopgave Managementverklaring 3 Samenvatting 4 1 MVO-strategie 6 2 Energie 8 Vermindering CO 2 emissies 8 Energiebesparing

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

maatschappelijk verslag

maatschappelijk verslag maatschappelijk verslag 20 07 toekomst verzekerd Dit is een print van het online maatschappelijk verslag 2007, gepubliceerd op 15 mei 2008. Inhoud Delta Lloyd Groep maatschappelijk verslag 2007 1 Mvo:

Nadere informatie

Gezondheidsbevordering

Gezondheidsbevordering Work. Adapted for all. Move Europe. Gezondheidsbevordering op het werk voor werknemers met een chronische ziekte: Een gids voor goede praktijken Europees Netwerk voor Gezondheidspromotie op het Werk (ENWHP)

Nadere informatie

Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende IV 2007-2011

Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende IV 2007-2011 Ministerie van Algemene Zaken Juni 2007 Beleidsprogramma 2007-2011 Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende IV 2007-2011 Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende

Nadere informatie

CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG

CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG INHOUDSOPGAVE De Oracle-code voor ethiek en zakelijk gedrag..........1 Inzicht in deze code...............................1 Toepasselijkheid van deze code.....................2

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen Aegon s Review 2014 Waarde creëren, waarde delen Maart 2015 Mensen zelf bewuste keuzes laten maken Aegon wil mensen helpen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Dat is bepalend

Nadere informatie

Sociaal kopen. Gids voor de inachtneming van sociale overwegingen bij overheidsaanbestedingen

Sociaal kopen. Gids voor de inachtneming van sociale overwegingen bij overheidsaanbestedingen Sociaal kopen Gids voor de inachtneming van sociale overwegingen bij overheidsaanbestedingen De opdracht voor deze publicatie wordt gegeven in het kader van het programma voor werkgelegenheid en maatschappelijke

Nadere informatie