Overzicht modulefiches Kantoor en gegevensbeheer BSO 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht modulefiches Kantoor en gegevensbeheer BSO 3"

Transcriptie

1 Overzicht modulefiches Kantoor en gegevensbeheer BSO 3 Inhoud FRANS... 2 BSO3 INLEIDING FRANS A BSO Frans BSO Frans BSO Frans ENGELS... 6 BSO 3 Engels BSO 3, Engels B BSO 3 Engels B BOEKHOUDEN... 9 BSO Boekhouden C BSO Boekhouden C BSO Boekhouden C RECHT Burgerlijk en handelsrecht Sociaal en fiscaal recht TOEGEPASTE ECONOMIE BSO3 Toegepaste economie E1 TV TOEGEPASTE INFORMATICA Toegepaste Informatica I Toegepaste Informatica I BSO3 Toegepaste informatica i3 TV BSO3 Toegepaste informatica i4 TV NEDERLANDSE HANDELSCORRESPONDENTIE Nederlandse handelscorrespondentie F FRANSE HANDELSCORRESPONDENTIE Franse handelscorrespondentie KANTOORTECHNIEKEN Kantoortechnieken KANTOORWERK Kantoorwerk

2 FRANS Naam module BSO3 INLEIDING FRANS A1 - woordenschat - grammatica - 4 vaardigheden: lezen, luisteren, spreken, schrijven => verwerkt in 5 hoofdstukken Lestijden 80 Morena Ventrone Concreet en praktisch: - De cursisten zijn in staat te functioneren als betrokkene bij de verkoop of dienstverlening, als lid van een onthaaldienst, als lid van een secretariaat. - De cursisten zijn in staat om een gesprek te voeren, zowel rechtstreeks als telefonisch. - belangrijke attitudes te helpen verwerven, zoals communicatiebereidheid, openheid, spreekdurf, spreekbereidheid en begrip voor andermans pogingen tot communicatie. Grammatica : - les articles / l article après une négation ou une indication de quantité - le pluriel des substantifs - l adjectif : place, féminin, pluriel - l adjectif possessif / l adjectif cardinal / l adjectif démonstratif - les pronoms sujet : la forme tonique - types de phrases : interrogative, négative - l adjectif et l adverbe interrogatif ; l adjectif exclamatif - l adverbe de temps / l adverbe de quantité / l adverbe de négation - verbes réguliers en -er, -ir - verbes irréguliers : avoir, être, aller, faire, prendre, voir - l indicatif présent / le futur proche Conversatie: - begroeten en afscheid nemen - zichzelf en anderen voorstellen: naam, leeftijd, beroep, adres, familie - zeggen hoe iemand eruit ziet: geslacht, leeftijd - zeggen dat je Frans leert, nog niet veel kent, iets niet begrijpt - iemand of iets aanwijzen / iemand of iets ruimer lokaliseren: wijk, stad, - zeggen waar men iemand of iets kan vinden in huis, tuin, school, - tijdsaanduidingen geven: uur, dag, maand - de volgorde van een reeks activiteiten bepalen - de verschillende vervoermiddelen benoemen / zeggen hoe je je verplaatst - voorwerp beschrijven: vorm, kleur, afmetingen; zeggen waarvoor het dient - hoeveelheid bepalen - zeggen en vragen hoe men zich voelt - verschillende bewegingen aanduiden / verschillende manipulaties benoemen - de reden en het doel van een handeling aanduiden (parce que, pour, ) - de omgeving bepalen (stil, veel volk, geen plaats, ) - zich verontschuldigen, zeggen wat je ervan vindt, (niet) akkoord gaan, bevestigen / ontkennen, zekerheid / twijfel uitdrukken, feliciteren / goedkeuren, Geen voorkennis vereist - Luistervaardigheid en luisterbereidheid: de betekenis begrijpen van duidelijk uitgesproken aanwijzingen, instructies, waarschuwingen, aankondigingen in dagelijkse situaties; in een eenvoudig gesprek hun gesprekspartner voldoende begrijpen om hem te woord te staan - Leesvaardigheid en leesbereidheid: de betekenis begrijpen van eenvoudige aanwijzingen, informatie opzoeken in dialogen / zakelijke teksten - Spreekvaardigheid en spreekdurf: eenvoudige vragen kort beantwoorden; op eenvoudige wijze informatie geven over zichzelf, familie, leefwereld; eenvoudige vragen formuleren - Schrijfvaardigheid en zin voor correctheid: woorden, zinnen, teksten zonder spelfouten overnemen; eenvoudige zinnen over bestudeerde teksten schriftelijk beantwoorden; inlichtingen geven op eenvoudige invulformulieren Klassikale les Gespreide evaluatie en een eindevaluatie 2

3 Eigen cursus Begindatum 01/09/2011 Einddatum 31/01/2012 Nee Naam module BSO Frans 2 Er wordt kennis verworven van de basis grammaticale en lexicale structuren om deze in de eenvoudige communicatiesituaties te gebruiken: boodschappen doen, weg vragen, vragen om langzamer te spreken Lestijden 80 Begindatum 01/09/11 Einddatum 30/06/11 nee Agnieszka Krzyzowska In deze module leren de cursisten hoe ze zich uit de slag moeten trekken in hedendaagse situaties waarbij men gebruik moet maken van publieke diensten. De cursisten zullen de vorming en het gebruik van de belangrijkste tijden leren om het verleden, de tegenwoordigheid en de toekomst te kunnen uitdrukken. Er komt ook de gebiedende wijs en het deelaangevend lidwoord aan bod. De behandelde woordenschat heeft betrekking op: wegbeschrijving, fysieke kenmerken van een persoon, kledij, winkels, aankopen, geneesmiddelen, de meest voorkomende voorwerpen voor huis, school en tuin. Het is wenselijk dat de cursisten over zichzelf en hun eigen omgeving kunnen spreken en op de juiste manier het bijvoeglijk naamwoord met het zelfstandig naamwoord kunnen gebruiken. klassikale les, rollenspel permanente evaluatie en een eindevaluatie eigen cursus 3

4 Naam module Lestijden 80 Agnieszka Krzyzowska eigen cursus Begindatum 01/09/11 Einddatum 31/01/11 nee BSO Frans 3 Deze module laat cursisten toe communicatieve vaardigheden te verwerven in verband met onthaal, inlichtingen verstrekken (b.v. bezoekuren, aanwijzen van een plaats ) Men leert hier hoe zich te behelpen in een hotel, naar gegevens vragen, conversatie voeren over familiale situatie of doorgebrachte vakantie. In deze module wordt er gestreefd naar het bereiken van de vaardigheden en de kennis die nodig zijn in beroepssituaties waarbij de uitwisseling van de informatie ter sprake komt. In de informele situatie moeten cursisten in staat zijn het onderwerp familie of vakantie in de uitgebreide context te kunnen behandelen. Cursisten leren in deze module vragen op verschillende manieren te stellen, twee elementen met elkaar vergelijken (de vergelijkende trap), persoonlijke en betrekkelijke voornaamwoorden gebruiken, zich uitdrukken in de onvoltooid verleden tijd Het is wenselijk dat cursisten de onvoltooid tegenwoordige tijd, de onvoltooid toekomende tijd en de voltooid tegenwoordige tijd goed kunnen gebruiken en over de communicatieve vaardigheden beschikken die het mogelijk maken om in de publieke plaatsen zich uit de slag te trekken. klassikale les, rollenspel, debat permanente evaluatie en een eindevaluatie 4

5 Naam module BSO Frans 4 De leerstof die in deze module behandeld wordt is toegewijd aan de communicatie op het kantoor. Cursisten leren in deze module gesprekken voeren via telefoon en communiceren met de medewerkers. Er wordt alsook de woordenschat gebruikt in verband met de tewerkstelling en economie. Lestijden 80 eigen cursus Begindatum 01/02/11 Einddatum 30/09/11 Ja (25% ) Agnieszka Krzyzowska Cursisten moeten kunnen: informatie vragen en verstrekken, gepast reageren op mededelingen, in volledige zinnen dialogeren en gegevens aan de telefoon noteren. de onvoltooid verleden toekomende tijd, de gérondif, de subjonctief, de voorwaardelijke zin, woordenschat betreffende de telefonische communicatie en onthaal Het is wenselijk dat cursisten soepel kunnen communiceren in de hedendaagse situaties en de Franse grammatica (een paar punten na die bahandeld worden in A4) beheersen. klassikale les, rollenspel, debat permanente evaluatie en een eindevaluatie 5

6 ENGELS Naam module BSO 3 Engels 1 Communicatie : spreken, lezen, luisteren, schrijven Lestijden 80 Begindatum 01/09/2011 Einddatum 31/01/2012 Nancy Boosten Overwegend praktisch en concreet Belangrijkste : reizen, telefoneren, data afspreken, food & drink, voorzetsels, voornaamwoorden, simple present, simple past, present continuous, past continuous Geen Klassikale les, pairwork, groupwork Toetsen en schriftelijk en mondeling examen Eigen cursus nee 6

7 Naam module BSO 3, Engels B 3 Communicatie : spreken, lezen, luisteren, schrijven Lestijden 80 Nancy Boosten De beroepsgerichte taalbeheersing moet de cursisten in staat stellen in voorspelbare (beroeps)situaties te functioneren. De belangrijkste : personen beschrijven, winkelen, reizen, wonen, familie, vrije tijd, voorzetsels, voornaamwoorden, present perfect (en continuous), past perfect (en continuous), simple future, intentional future, trappen van vergelijking, frequency adverbs Het is wenselijk dat de cursisten de inhouden en vaardigheden van module B 1 grondig beheersen. Klassikale les, pairwork, groupwork Toetsen, taken, schriftelijk en mondeling examen Eigen cursus Begindatum 01/09/2011 Einddatum 31/01/2012 nee 7

8 Naam module BSO 3 Engels B 4 Communicatie door spreken, lezen, luisteren en schrijven Lestijden 80 Nancy Boosten Overwegend praktisch. De beroepsgerichte taalbeheersing moet de cursisten in staat stellen in voorspelbare (beroeps)situaties te functioneren. De belangrijkste : herhaling van de werkwoordstijden, het bijwoord, het passief (eenvoudig), de modale hulpwerkwoorden, gerund of infinitief, en business English, op restaurant, vervoermiddelen en reizen, op de bank, in de garage, de weg vragen Het is wenselijk dat de cursisten de inhouden en vaardigheden van module B 1 en B 3 grondig beheersen. Klassikale les, pairwork, groepswerk Permanente evaluatie en eindevaluatie Eigen cursus, media Begindatum 01/02/2012 Einddatum 30/06/2012 nee 8

9 BOEKHOUDEN Naam module BSO Boekhouden C1 Enkelvoudig Boekhouden Lestijden 40 Ilse Cruysberghs en Rik Leenen Begindatum Einddatum Op het einde van deze module kunnen de cursisten een aantal principes toepassen van het enkelvoudig boekhouden. - berekenen BTW (inclusief/exclusief) - berekenen maatstaf van heffing - opstellen factuur - aankoopdagboek - verkoopdagboek - kasboek - BTW-aangifte - voorraadadministratie - resultaatberekening Er is geen voorkennis vereist. Klassikale les, met heel veel oefeningen Permanente evaluatie en eindtoets Eigen cursus februari 2012 (september 2011 voor de avond) Juni 2012 (januari 2012 voor de avond) nee 9

10 Naam module BSO Boekhouden C2 Dubbel Boekhouden Lestijden 60 Ilse Cruysberghs Na deze module moeten de cursisten op basis van de principes van het dubbel boekhouden een aantal basisboekingen moeten kunnen maken. Dit moeten ze kunnen onder de vorm van oefeningen, met T-rekeningen en journalen. - balans - actief- en passiefrekeningen - resultatenrekening - kosten- en opbrengstenrekeningen - minimum algemeen rekeningstelsel - aankoop- en verkoopboekingen - BTW-afsluiting - eindbalans - jaarrekening Er is geen voorkennis vereist. eigen cursus Begindatum september 2011 Einddatum januari 2012 nee Klassikale les, met heel veel oefeningen. Permanente evaluatie en eindtoets 10

11 Naam module BSO Boekhouden C3 Boekhouden op computer Lestijden 40 Ilse Cruysberghs Op het einde van deze module kunnen de cursisten hun kennis, opgedaan in de vorige module, toepassen in een boekhoudkundig softwarepakket. - verkoopfacturen - creditnota s verkoop - aankoopfacturen - creditnota s aankoop - bankverrichtingen - kasverrichtingen - personeelskosten - BTW-afsluiting - gegevens opzoeken De cursisten moeten geslaagd zijn voor de module Boekhouden C2. Klassikale les, met heel veel oefeningen Begindatum februari 2012 Einddatum juni 2012 Eindtoets Boekhouden met BOB-software (er is een nieuw handboek in aantocht). nee 11

12 RECHT Naam module Lestijden Burgerlijk en handelsrecht Burgerlijk recht Handelsrecht 40 lt Peter Graulus / Rik Leenen basiselementen van burgerlijk en handelsrecht herkennen zich een minimum aan rechtsterminologie eigen maken de reglementen, voorschriften, beperkingen en wetten leren ervaren als richtingaanwijzers die de mens in bepaalde levenssituaties helpen beschermen tegen zichzelf en anderen. Via de rechtskennis zijn plichten en rechten ten opzichte van de omringende gemeenschap leren ervaren en beoordelen in een breder kader. Basisbegrippen Bewijzen De voornaamste contracten Huwelijksvermogensstelsels Zakelijke zekerheden De handelaar Handelsvormen Bijzondere handelsreglementeringen Geen OLG, Zelfstandig werk Begindatum 01/09/2011 Einddatum 31/01/2012 Ja (25%) Permanente evaluatie en eindevaluatie Eigen cursus 12

13 Naam module Lestijden Sociaal en fiscaal recht Sociaal recht Sociaal zekerheidsrecht Fiscaal recht 40 lt Peter Graulus / Rik Leenen praktische toepassingen van fiscaliteit (BTW en personenbelasting) en sociale wetgeving; zich een minimum aan rechtsterminologie eigen maken; de reglementen, voorschriften, beperkingen en wetten leren ervaren als richtingaanwijzers die de mens in bepaalde levenssituaties helpen beschermen tegen zichzelf en anderen. Via de rechtskennis zijn plichten en rechten ten opzichte van de omringende gemeenschap leren ervaren en beoordelen in een breder kader. Sociale zekerheid Arbeidswetgeving Sociaal overleg/sociale partners De arbeidsovereenkomst Het arbeidsreglement Geen Eigen cursus Begindatum 01/02/2012 Werken als zelfstandige of werknemer Sociaal statuut Zelfstandige in hoofdberoep Zelfstandige in bijberoep Helper Meewerkende echtgenote Het verschil tussen bediende/arbeider en een zelfstandige Belastingen soorten belastingen: directe en indirecte belastingen vast, proportionele en progressieve belastingen Personenbelasting: inkomsten uit onroerende goederen en onroerende voorheffing inkomsten uit roerende goederen en roerende voorheffing inkomsten uit arbeid en bedrijfsvoorheffing diverse inkomsten eenvoudige studie van het aanslagbiljet Fiscaal statuut van de zelfstandige fiscaal statuut zelfstandige in hoofdberoep zelfstandige in bijberoep voorafbetalingen de Belasting over de Toegevoegde Waarde: het begrip BTW en belangrijkste tarieven werking fiscale verplichtingen OLG, Zelfstandig werk Permanente evaluatie en eindevaluatie 13

14 Einddatum 30/06/2012 Ja (25%) 14

15 TOEGEPASTE ECONOMIE Naam module Lestijden 40 BSO3 Toegepaste economie E1 TV Alle handelingen die een handelaar moet uitvoeren om handel te kunnen drijven komen aan bod in deze module. De onderwerpen zijn: Goedele NUYTS de invulling van de marketingmix, de aan- en verkoopverrichtingen, de aankoopkanalen, de betaling en inning, het krediet, de berekening van de kostprijs, verkoopprijs en winst. Deze module laat de cursisten toe om bedrijfseconomische kennis te verwerven. De technische inhouden worden in een ruimer algemeen kader gesitueerd door middel van groepsopdrachten. De leerinhouden omvatten: invulling van de marketingmix (Welk product, prijs, plaats, promotie, potentiële klanten, personeel, presentatie), het verloop van een aankoop (documenten en berekeningen), de aankoopkanalen, de betalingsmodaliteiten, courante kredietvormen en steunmaatregelen, jaarlijks kostenpercentage kunnen berekenen, een financieel plan kunnen opstellen, kostprijs, verkoopprijs en winst kunnen berekenen. Er is geen voorkennis vereist. Toch is het wenselijk dat de cursisten met een computer (Word, Excel) overweg kunnen. Vooreerst worden alle onderwerpen klassikaal behandeld. De leerkracht maakt hierbij gebruik van een Smartboard/beamer. In tweede instantie worden deze thema s door middel van groepsopdrachten aan de realiteit gekoppeld. (Bv. de cursisten voeren een marktonderzoek, ontwerpen een logo, advertentie en factuur, voeren factuur- en kredietberekeningen uit) Permanente evaluatie, tussentijdse evaluatie en eindevaluatie Eigen cursus Begindatum 01/02/2012 Einddatum 30/06/2012 nee 15

16 TOEGEPASTE INFORMATICA Naam module Lestijden 40 Toegepaste Informatica I1 Typen Ilse Cruysberghs en Rik Leenen De cursisten kunnen op het einde van deze module typen: - met een foutenpercentage lager dan 0,5% - met een snelheid hoger dan 130 aanslagen per minuut - blind - met tien vingers - azerty-klavier - letters - hoofdletters - leestekens en andere tekens - numeriek klavier Er is geen voorkennis vereist. Begindatum september 2011 Einddatum januari 2012 Klassikale oefeningen, en zelfstudie. Permanente evaluatie, en eindtoets. Typ-Top Vandaag Plus, Geert Bonte, Dirk Vandeputte en Koenraad Six, uitgeverij de boeck nee 16

17 Naam module Lestijden 80 Toegepaste Informatica I2 Tekstverwerking: Word Ilse Cruysberghs Op het einde van deze module kunnen de cursisten werken met een tekstverwerkingspakket (Word). - Programma opstarten documenten openen - Helpfunctie gebruiken - Verplaatsingen binnen een document - Verbeteringen aan een document - Verschillende weergaven - Opslaan - Codes zichtbaar maken - Marges - Tekst uitlijnen - Tekst opmaken - Tekst verplaatsen en kopiëren - Zoeken en vervangen - Tabinstellingen (alle verschillende soorten) - Spelcontrole - Alineaopmaak Inspringen Randen en arceringen Genummerde lijsten en opsommingen - Tabellen - Paginaopmaak Kop- en voetteksten Paginanummering Papierformaat Tekst verticaal uitlijnen Er is geen voorkennis vereist. Klassikale les, met veel oefeningen. Permanente evaluatie en eindtoets. eigen cursus Begindatum februari 2012 Einddatum juni 2012 nee 17

18 Naam module Lestijden 80 BSO3 Toegepaste informatica i3 TV 3 In deze module worden onderstaande onderdelen behandeld: Goedele NUYTS verdere uitdieping van het werken met een tekstverwerker, basisvaardigheden van een rekenblad, rekenblad kunnen ontwerpen (lay-out en opmaak),, formules kunnen ingeven, grafieken kunnen maken. Het inzichtelijke verwerven van een tekstverwerker en een rekenblad. Dit inzichtelijk werken gebeurt vanuit bedrijfsgerichte en/of administratieve situaties. De cursisten moeten hierbij eveneens gegevens uit eerdere modules kunnen integreren en verwerken. Bij problemen moeten zij in staat zijn om de beste en meest efficiënte oplossing te kunnen kiezen. Tekstverwerking: afbeeldingen invoegen en bewerken, afdruk samenvoegen, sjablonen en wizards, invulformulieren, stijlen. Rekenblad: basistechnieken; de lay-out en opmaak van een rekenblad wijzigen, formules (ingeven, absolute en relatieve celadressering); grafieken aanmaken; werken met meerdere werkbladen, voorwaardelijke opmaak en validatie. Attest van Toegepaste informatica TV 2 hebben of slagen in een toelatingsproef. Klassikale les waarbij elke leerling beschikt over een computer en de leerkracht les geeft met behulp van een Smartboard/beamer. Tussentijdse evaluatie en eindevaluatie Eigen cursus Begindatum 01/09/2011 Einddatum 31/01/2011 nee 18

19 Naam module Lestijden 40 BSO3 Toegepaste informatica i4 TV 4 In deze module worden onderstaande onderdelen behandeld: Goedele NUYTS databank aanmaken, wijzigingen kunnen aanbrengen in een databank, gegevens kunnen opzoeken, queries kunnen opstellen, snelformulier kunnen aanmaken. Het inzichtelijke verwerven van een databank. Dit inzichtelijk werken gebeurt vanuit bedrijfsgerichte en/of administratieve situaties. De cursisten moeten hierbij eveneens gegevens uit eerdere modules kunnen integreren en verwerken. Bij problemen moeten zij in staat zijn om de beste en meest efficiënte oplossing te kunnen kiezen. Gegevensbeheer: een databank kunnen aanmaken, tabellen kunnen aanmaken, relaties leggen tussen tabellen, gegevens invoeren en wijzigen, veldeigenschappen van een tabel kunnen instellen, een tabel kunnen opmaken, gegevens kunnen zoeken, sorteren en filteren, queries (Selectie en bijwerkqueries) kunnen opstellen, snelformulier kunnen aanmaken. Voor deze module is geen voorkennis vereist. Toch is het wenselijk dat de cursisten over een basiskennis rekenblad beschikken. Klassikale les waarbij elke leerling beschikt over een computer en de leerkracht les geeft met behulp van een Smartboard/beamer. Tussentijdse evaluatie en eindevaluatie Eigen cursus Begindatum 01/02/2012 Einddatum 30/06/2012 nee 19

20 NEDERLANDSE HANDELSCORRESPONDENTIE Naam module Nederlandse handelscorrespondentie F1 Er wordt gewerkt aan zakelijke correspondentievaardigheden zoals zakelijke brieven en s schrijven, zakelijk telefoneren, solliciteren en vergaderen. Lestijden 40 Tanya Daniels De algemene doelstellingen van het vak Nederlands rond de taalvaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven) zijn in dit vak van toepassing. Essentieel in dit vak is het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden in een zakelijke context. Deze zakelijke communicatie is immers een belangrijke component binnen een bedrijfsgerichte vorming. De nadruk ligt op de praktijkgerichtheid en op het uitvoerend aspect. de deelnemers passen de BIN-norm NBN Z correct toe de deelnemers leren zakenbrieven correct schrijven, vertrekkend van de opgegeven modellen en uitgeschreven tekstschema s Bv: De zakenbrief : Belang Inhoudelijke vereisten In dit vak wordt ook specifiek aan de volgende attitudes en vaardigheden gewerkt: zin voor orde en nauwkeurigheid zelfstandig werken, met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel een opdracht correct en secuur uitvoeren discreet en tactvol optreden de eigen plaats in de organisatie correct inschatten Brieftypes: tekstschema opstellen en opstellen en schrijven van volgende brieftypes: prijsaanvraag: verzoek toezending catalogus, monster, vertegenwoordiger offerte: antwoord op een prijsaanvraag, offerte: tegenofferte bestelling: bestelbon en bestelbrief, bevestiging, wijziging, annulatie uitvoering van de bestelling: bericht van verzending transport: vraag naar tarieven en voorwaarden, opdracht betaling en incassering: versturen van facturen en andere handelsdocumenten verzekering: brieven over verzekering van vrachtgoed, transportmiddelen, brand, ongevallen klachten en klachtenbehandeling: uitvoering van bestelling, transport, betaling correspondentie met banken: vraag naar voorwaarden, inlichtingen, verkeerde boekingen, vergissingen bij berekenen, opdrachten, kredietopeningen vorderingsbrieven: herinneringsbrieven, maanbrieven, dreigbrieven, in gebreke stellen brieven in verband met het dienstcontract: sollicitatie, verzoek om aanbeveling, vooropzeg verzoek om en verstrekken van informatie verkoopbrieven: circulaires, eigenlijke verkoopbrieven, follow-up reeks Enkel een basiskennis van het Nederlands wordt verwacht (eindtermen 2 e graad 20

21 BSO) en liefst de modules van PAV3(2) Een basis Word of Dactylo wordt eveneens verwacht. De cursisten kunnen: het belang van de zakenbrief verwoorden. de vereisten van een zakelijke brief naar de inhoud verwoorden: commercieel-technische: nauwkeurigheid, ordelijkheid, duidelijkheid, bondigheid psychologisch dienstbetoon: standpunt van de lezer innemen, persoonlijkheid voor de onderstaande brieftypes een tekstschema opstellen en/of vanuit een brieftype een tekstschema Begindatum Einddatum opstellen, de onderstaande brieftypes opstellen/schrijven: Prijsaanvraag Offerte bestelling uitvoering van de bestelling transport betaling en incassering verzekering klachten en klachtenbehandeling correspondentie met banken vorderingsbrieven brieven in verband met het dienstcontract verzoek om en verstrekken van informatie verkoopbrieven Brieven opstellen via de computer, klasgesprekken, rollenspellen omtrent telefoneren, solliciteren en vergaderen, groepswerk, Gespreide evaluatie, eindwerkje, theoretisch examen Cursus geschreven door leerkracht, voorbeeldbrieven, vacatures, vacaturewebsites 1 september (dag), februari (avond) 31 januari (dag), 30 juni (avond) Overdag: nee s Avonds: nee 21

22 FRANSE HANDELSCORRESPONDENTIE Naam module Lestijden 40 Franse handelscorrespondentie Deze module biedt de mogelijkheid aan om zakelijke brieven te leren schrijven rekening houdend met de geldende regels van BIN-normen. Agnieszka Krzyzowska zakenbrieven correct schrijven, zin voor nauwkeurigheid en orde ontwikkelen in de correspondentie, de geldende normen passen prijsaanvraag, offerte, bestelling, uitvoering van de bestelling, klachten en klachtenbehandeling Voldoende kennis van grammaticaregels is vereist voor om de schrijfhandelingen. individueel werk permanente evaluatie en een eindevaluatie eigen cursus Begindatum 01/09/11 Einddatum 31/01/11 nee 22

23 KANTOORTECHNIEKEN Naam module Lestijden Kantoortechnieken Het hoofddoel van deze module is de cursisten voor te bereiden op een bedrijfsstage of een baan in een bedrijf/kantoor 40 lt Peter Graulus Het hoofddoel van deze module is de cursisten voor te bereiden op een bedrijfsstage of een baan in een bedrijf/kantoor Organisatie van een onderneming secretariaat: kantoormachines Klassement en archief postbehandeling telecommunicatie vergaderen en plannen voorbereiden van bezoeken en reizen public relations en human resources personeelszaken en solliciteren Geen OLG, zelfstandig werk, groepswerk Permanente evaluatie en eindevaluatie Eigen cursus, internet Begindatum 01/09/2011 Einddatum 31/01/2012 Nee 23

24 KANTOORWERK Naam module Lestijden Kantoorwerk In deze module doe je een stage in een bedrijf gedurende 10 weken. 80 lt + 80 lt Peter Graulus Uitbouwen en aanvullen van de theoretische kennis aan de hand van een bedrijfsstage. Onthaal, receptie Telefoon Computer Gebruik van kantoorapparatuur Taalgebruik Dactylografie Kennis Office Kennis handelscorrespondentie PAV Werkplekleren Begindatum 31/01/2012 Einddatum 30/06/2012 Stagebeoordeling + stageboek Nee 24

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 25-9-2008 STUDIEGEBIED HANDEL. Modulaire opleiding Secretariaatsmedewerker BO HA 002

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 25-9-2008 STUDIEGEBIED HANDEL. Modulaire opleiding Secretariaatsmedewerker BO HA 002 RLLL/EXT/ADV/001bijl1 STUDIEGEBIED HANDEL Modulaire opleiding Secretariaatsmedewerker BO HA 002 Bijlage bij het Vlor-advies Pagina 1 van 34 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 25-9-2008 1

Nadere informatie

Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs

Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs Vakdocumenten Frans (2004) Visie en accenten leerplan Frans BaO 1 De eerste stappen zetten - Basiswoordenschat

Nadere informatie

Secretaresse. De module zakelijk Duits is beschikbaar als extra module bij de opleiding Secretaresse.

Secretaresse. De module zakelijk Duits is beschikbaar als extra module bij de opleiding Secretaresse. Secretaresse Van een secretaresse wordt verwacht dat hij/zij alle voorkomende uitvoerende werkzaamheden kan verrichten. Hierbij moet je denken aan: postbehandeling, correspondentie, receptietaken, archiveren,

Nadere informatie

11. De leerling leert verder vertrouwd te raken met de klank van het Frans door veel te luisteren naar gesproken en gezongen teksten.

11. De leerling leert verder vertrouwd te raken met de klank van het Frans door veel te luisteren naar gesproken en gezongen teksten. A. LEER EN TOETSPLAN Leerjaar: 3 Onderwerp: Luistervaardigheid 11, 12, 13, 14 11. De leerling leert verder vertrouwd te raken met de klank van het Frans door veel te luisteren naar gesproken en gezongen

Nadere informatie

Secretaresse. NVOG opleidingen groep. 1 jaar, 36 lessen van 3 uur, een avond per week + 4 examenavonden Alkmaar Hoorn

Secretaresse. NVOG opleidingen groep. 1 jaar, 36 lessen van 3 uur, een avond per week + 4 examenavonden Alkmaar Hoorn Secretaresse 1 jaar, 36 lessen van 3 uur, een avond per week + 4 examenavonden Voor iedereen die werkzaam is of wil zijn in een secretariële functie en daarvoor het volledig secretaressediploma wil behalen

Nadere informatie

13. De leerling leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en geschreven Engelstalige teksten.

13. De leerling leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en geschreven Engelstalige teksten. A. LEER EN TOETSPLAN Onderwerp: Leesvaardigheid 12, 13, 14, 17 geschreven Engelstalige teksten. 14. De leerling leert in Engelstalige schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, te ordenen

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding modulenaam Talen Duits Richtgraad 1: niveau 1 en niveau 2 (ERK = Breakthrough en Waystage) code module 5850/5851 en 5852/5853 goedkeuring door aantal 120/jaar studiepunten datum

Nadere informatie

Overzicht modules Algemene vorming TSO3

Overzicht modules Algemene vorming TSO3 Overzicht modules Algemene vorming TSO3 Inhoud TSO3 Aardrijkskunde 1... 2 TSO3 Aardrijkskunde 2... 3 TSO3 Aardrijkskunde 3... 4 TSO3 Engels 1... 5 Engels 2... 6 TSO3 Nederlands 1... 7 TSO3 Nederlands 2...

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Meertalig Secretariaat modulenaam Tekstverwerking code module C3 Geldig vanaf 01/09/2015 aantal lestijden 80 studiepunten structuurschema / volgtijdelijkheid link: structuurschema

Nadere informatie

NVOG opleidingen. Secretaresse. 1 jaar, 36 lessen van 2 3/4 uur, een avond per week + 4 examenavonden Alkmaar Hoorn

NVOG opleidingen. Secretaresse. 1 jaar, 36 lessen van 2 3/4 uur, een avond per week + 4 examenavonden Alkmaar Hoorn vo Secretaresse 1 jaar, 36 lessen van 2 3/4 uur, een avond per week + 4 examenavonden Voor iedereen die werkzaam is of wil zijn in een secretariële functie en daarvoor het volledig secretaressediploma

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure ADMINISTRATIE & RETAIL (2de graad BSO, Kantoor & Verkoop) Leerlingprofiel Je bent 14-15 jaar. Je kiest voor een studierichting in de tweede graad. Je wilt meer te

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Meertalig secretariaat modulenaam Rekenprogramma 1 code module C4 Geldig vanaf 01/09/2015 aantal lestijden 60 studiepunten structuurschema / volgtijdelijkheid link: structuurschema

Nadere informatie

NVOG opleidingen. Financieel Administratief Medewerker. 36 lesavonden van 2 3/4 uur, een avond per week + 4 examenavonden Alkmaar Hoorn

NVOG opleidingen. Financieel Administratief Medewerker. 36 lesavonden van 2 3/4 uur, een avond per week + 4 examenavonden Alkmaar Hoorn Financieel Administratief Medewerker 36 lesavonden van 2 3/4 uur, een avond per week + 4 examenavonden Voor wie? Iedereen die een financieel administratieve kantoorfunctie ambieert en daarvoor over de

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Talen modulenaam Frans Richtgraad 1: niveau 1 en niveau 2 (ERK = Breakthrough en Waystage) code module 5858/5859 en 5860/5861 goedkeuring door aantal lestijden 120/jaar studiepunten

Nadere informatie

Financieel Administratief Medewerker

Financieel Administratief Medewerker Financieel Administratief Medewerker 36 lesavonden van 3 uur, een avond per week + 4 examenavonden Voor wie? Iedereen die een financieel administratieve kantoorfunctie ambieert en daarvoor over de juiste

Nadere informatie

Jaarplan Softwarepakketten

Jaarplan Softwarepakketten Schooljaar 2012-2013 Leerkracht(en): Jan Sleebus Vak: Softwarepakketten Klassen: 5NI Schooljaar: 2012-2013 Algemene gegevens Leerjaar en studierichting: Vak: Leerplannummer: Handboek: Varia: Network &

Nadere informatie

Basis dubbel boekhouden (module A1)

Basis dubbel boekhouden (module A1) Basis dubbel boekhouden (module A1) In deze module maakt de cursist kennis met de techniek van het boekhouden. Er wordt ingegaan op alle belangrijke basisboekingen binnen een onderneming. basisbegrippen

Nadere informatie

OVERZICHT MODULES PAV

OVERZICHT MODULES PAV OVERZICHT MODULES PAV Inhoud PAV 3(2) Functionele rekenvaardigheid... 2 PAV 3(2) Functionele taalvaardigheid... 3 PAV 3(2) Maatschappelijk en ethisch bewustzijn, weerbaarheid en verantwoordelijkheid...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2011 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Telefonist-receptionist BO HA 004 Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding...3 1.1 Relatie

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Informatica-toepassingssoftware modulenaam Rekenblad 1 code module 6858 goedkeuring door aantal lestijden 60 studiepunten datum goedkeuring structuurschema / volgtijdelijkheid link:

Nadere informatie

Computeropleidingen mét een persoonlijke aanpak COMPUTEROPLEIDINGEN VOOR SENIOREN BEGINNERS GEVORDERDEN

Computeropleidingen mét een persoonlijke aanpak COMPUTEROPLEIDINGEN VOOR SENIOREN BEGINNERS GEVORDERDEN Computeropleidingen mét een persoonlijke aanpak COMPUTEROPLEIDINGEN VOOR SENIOREN BEGINNERS GEVORDERDEN Affligem Computeropleidingen 2011 2012 http://www.tvds.be Hoe inschrijven? Inschrijven kan ten laatste

Nadere informatie

Opleiding. Meertalig secretariaat. Code + officiële benaming van de module. A3 Frans 1. Academiejaar 2015-2016. Semester. 1 en 2.

Opleiding. Meertalig secretariaat. Code + officiële benaming van de module. A3 Frans 1. Academiejaar 2015-2016. Semester. 1 en 2. Opleiding Meertalig secretariaat Code + officiële benaming van de module A3 Frans 1 Academiejaar 2015-2016 Semester 1 en 2 Studieomvang 9 studiepunten Totale studietijd 180 Aantal lestijden 120 Aandeel

Nadere informatie

Secundair Volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair Volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2011 Secundair Volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Secretariaatsmedewerker BO HA 003 Versie 2.0 - Ontwerp Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure ADMINISTRATIE & RETAIL (3de graad BSO) Leerlingprofiel Je bent 16-17 jaar. Je kiest voor een studierichting in de derde graad. Je wil meer te weten komen over het

Nadere informatie

Secundair Volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair Volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl9 Secundair Volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding BO HA 003 Bijlage bij het Vlor-advies[Geef tekst op][geef tekst op] [Geef tekst op] Inhoud Vlaams Ministerie van

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie opleiding Medewerker Reisbureau/Touroperator modulenaam Zakelijke Communicatie in eerste vreemde taal 1 code module A2 goedkeuring door aantal lestijden 80 studiepunten datum goedkeuring

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie opleiding Medewerker Reisbureau/Touroperator modulenaam Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 2 code module A4 goedkeuring door aantal lestijden 80 studiepunten datum goedkeuring

Nadere informatie

Vereiste basiscompetenties om rechtstreeks te kunnen instappen in Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 2

Vereiste basiscompetenties om rechtstreeks te kunnen instappen in Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 2 te kunnen instappen in Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 2 Om te kunnen starten in deze sequentiële module Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 2 en dus vrijgesteld te worden

Nadere informatie

Onderstaande studierichtingsfoto kan service verlenen in volgende contexten/het formuleren van antwoorden op:

Onderstaande studierichtingsfoto kan service verlenen in volgende contexten/het formuleren van antwoorden op: Leren in samenhang in de studierichting Kantoor bso: aanzet tot het uittekenen van leerlijnen, horizontale/verticale vak(groep)samenwerking, VOET, evaluatiebeleid, Scholen worden van langsom meer bevraagd

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Medewerker Reisbureau/Touroperator modulenaam Zakelijke Communicatie in een eerste vreemde taal 1 - Frans code module A2 goedkeuring door aantal lestijden 80 studiepunten datum

Nadere informatie

Kalenderaanbod Light-versie 2015

Kalenderaanbod Light-versie 2015 Kalenderaanbod Light-versie 2015 1. BUREAUTICA Word Intro 2007/2010 De deelnemers leren van bij het begin op een correcte manier te werken met tekstverwerking, zodat ze kwaliteitsvolle documenten kunnen

Nadere informatie

Themaboek IBL1 - Internationaal marktanalist

Themaboek IBL1 - Internationaal marktanalist Duits IBL1 Vakcode 56008 Verantwoordelijke e-mail mevr. K. Voogd k.m.voogd@saxion.nl ECTS 4 Kwartiel 1.1 en 1.2 Competenties IBL1 Prestatie-indicatoren 1.3 Zie bijlage 1 voor een overzicht van de competenties

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Administratie & Retail (2de graad BSO) Leerlingprofiel Je bent 14-15 jaar. Je kiest voor een studierichting in de tweede graad. Je wil meer te weten komen over het

Nadere informatie

1 Spelling en uitspraak

1 Spelling en uitspraak Inhoud 1 Spelling en uitspraak 1 de spellingregels 11 Klinkers en medeklinkers 12 Accenttekens 11 Apostrof ( ) en koppelteken (-) 12 Hoofdletters 13 Los of aan elkaar? 13 Afbreken 14 2 uitspraak 14 Medeklinkers

Nadere informatie

De leerling leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van zijn Duitse woordenschat.

De leerling leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van zijn Duitse woordenschat. A. LEER EN TOETSPLAN DUITS Onderwerp: Leesvaardigheid De leerling leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van zijn Duitse woordenschat. De leerling leert strategieën te gebruiken bij het verwerven

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Medewerker Reisbureau/Touroperator modulenaam Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 2 - Frans code module A4 goedkeuring door aantal lestijden 80 studiepunten datum

Nadere informatie

Vereiste basiscompetenties om rechtstreeks te kunnen instappen in Boekhouden voor een boekhoudkundige bediende

Vereiste basiscompetenties om rechtstreeks te kunnen instappen in Boekhouden voor een boekhoudkundige bediende te kunnen instappen in Boekhouden voor een boekhoudkundige bediende Om te kunnen starten in deze sequentiële module Boekhouden voor een boekhoudkundige bediende en dus vrijgesteld te worden van Inleiding

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding modulenaam code module Talen Engels Richtgraad 2: niveau 3, 4, 5 en 6 (ERK = Threshold) 5906/5907 en 5908/5909 en 5910/5911 en 5912/5913 goedkeuring door aantal lestijden 120/jaar

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure SECRETARIAAT-TALEN (3de graad TSO) Leerlingenprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting TSO Secretariaat-Talen iets

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding modulenaam code module aantal lestijden Talen Duits Richtgraad 2: niveau 3, 4, 5, 6 (ERK = Treshold) 5892/5893 en 5894/5895 en goedkeuring door 5896/5897 en 5898/5899 120/jaar studiepunten

Nadere informatie

Opleiding: ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

Opleiding: ADMINISTRATIEF MEDEWERKER Opleiding: ADMINISTRATIEF MEDEWERKER Als administratief medewerker sta je in voor het onthaal, het bedienen van de telefoon, het verwerken van de post, het uitvoeren van administratieve taken en het bijhouden

Nadere informatie

~ 1 ~ selecteren. (LPD 1,8,27) (LPD 13,22,23,27)

~ 1 ~ selecteren. (LPD 1,8,27) (LPD 13,22,23,27) ~ 1 ~ Functionele taalvaardigheid/ tekstgeletterdheid Eindtermen (P)AV voor 2 de graad SO 3 de graad SO 3 de jaar 3 de graad SO DBSO niveau 2 de graad DBSO niveau 3 de graad DBSO niveau 3 de jaar 3 de

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Kantooradministratie en gegevensbeheer. SOSP BSO3 Modulair. Studiegebied Handel

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Kantooradministratie en gegevensbeheer. SOSP BSO3 Modulair. Studiegebied Handel VSKO Leerplan OPLEIDING Kantooradministratie en gegevensbeheer SOSP BSO3 Modulair Studiegebied Handel Goedkeuringscode: 06-07/1634/N/G 1 maart 2007 Kantooradministratie en gegevensbeheer - BSO3 2007-03-01

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Winkelmanagement modulenaam Logistiek beheer opleidingsonderdeel ICT 2 (Rekenblad) code module C1 Geldig vanaf 01/02/2016 aantal lestijden 36 studiepunten 3 structuurschema / volgtijdelijkheid

Nadere informatie

Maak kennis met de richting kantoor

Maak kennis met de richting kantoor Maak kennis met de richting kantoor De 2de en de 3de graad kantoor BSO ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER Leerlingen 6 kantoor (begeleiding: Van Peer Karina) Inhoud a Wat mag je verwachten in de 2 de graad?... 3 b

Nadere informatie

3KA Toegepaste informatica

3KA Toegepaste informatica 3KA Toegepaste informatica Thierry Willekens, leerkracht Koninklijk Technisch Atheneum Mol 2008 WOORD VOORAF Alle leerlingen verwerven de basisvaardigheden van ICT in het eerste jaar van de eerste graad

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel 1 Word 2010

Inhoudsopgave. Deel 1 Word 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 9 Nieuwsbrief... 9 Introductie Visual Steps... 10 Wat heeft u nodig?... 10 Verschillende versies... 11 Uw voorkennis... 11 Hoe werkt u met dit boek?... 12 De volgorde van lezen...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED HANDEL (bso)

STUDIEGEBIED HANDEL (bso) (bso) Tweede graad... Kantoor Derde graad Kantoor Kantooradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) Studierichting Kantoor de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Interesse voor werken met

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie opleiding Winkelmanagement modulenaam Organisatie en ondernemen Opleidingsonderdeel ICT 1 code module goedkeuring door aantal lestijden studiepunten 3 datum goedkeuring structuurschema /

Nadere informatie

Kantoor. Sint-Ursula-Instituut. Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Kantoor. Sint-Ursula-Instituut. Onze-Lieve-Vrouw-Waver Kantoor Sint-Ursula-Instituut Onze-Lieve-Vrouw-Waver Schooljaar: 2012-2013 0 1 VERNIEUWINGEN KANTOOR VERNIEUWINGEN 2 DE GRAAD Office & Retail: 13 uur/week. Inhoud: administratie, boekhouding, verkoop.

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie opleiding Boekhouden modulenaam Sociale wetgeving code module C1 goedkeuring door aantal lestijden 80 studiepunten datum goedkeuring structuurschema / volgtijdelijkheid link: inhoud link

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl12 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Telefonist-receptionist BO HA 004 (Ontwerp) Bijlage bij het Vlor-advies [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Talen modulenaam Spaans Richtgraad 3: niveau 7 en 8 (ERK = Vantage) code module 6014/6015 en 6016/6017 goedkeuring door aantal lestijden 120/jaar studiepunten datum goedkeuring

Nadere informatie

13. De leerling leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en geschreven Engelstalige teksten.

13. De leerling leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en geschreven Engelstalige teksten. A. LEER EN TOETSPLAN Vak: Engels Onderwerp: Leesvaardigheid 12, 13, 14, 17 13. De leerling leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en geschreven Engelstalige teksten.

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) De cursist: Kan het begrip btw omschrijven. Hij kan het principe van de btw verklaren.

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) De cursist: Kan het begrip btw omschrijven. Hij kan het principe van de btw verklaren. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module A4 BTW( 6 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: De cursist krijgt zicht op het belang en de betekenis

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Secretariaat-Talen (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Zou de richting TSO Secretariaat-Talen

Nadere informatie

5HA- Dactylografie / toegepaste informatica

5HA- Dactylografie / toegepaste informatica 5HA- Dactylografie / toegepaste informatica Thierry Willekens, leerkracht Koninklijk Technisch Atheneum Mol 2007 WOORD VOORAF Alle leerlingen hebben in de tweede graad kennisgemaakt met de computer, de

Nadere informatie

1. OpenOffice.org downloaden en installeren 13 1.1 Downloaden en installeren... 14 1.2 Achtergrondinformatie... 20 1.3 Tips... 21

1. OpenOffice.org downloaden en installeren 13 1.1 Downloaden en installeren... 14 1.2 Achtergrondinformatie... 20 1.3 Tips... 21 Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Nieuwsbrief... 7 Introductie Visual Steps... 8 Wat heeft u nodig?... 8 Uw voorkennis... 9 Hoe werkt u met dit boek?... 10 De volgorde van lezen... 11 Website... 11 Toets uw

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) kan de boekingsregels toepassen. kan personeelskosten boeken. kent de balansrubrieken

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) kan de boekingsregels toepassen. kan personeelskosten boeken. kent de balansrubrieken STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module A1 Basis Dubbel Boekhouden Plaats van de module in de opleiding: Een eerste kennismaking met boekhouden. Na

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ADMINISTRATIEF MEDEWERKER KMO

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ADMINISTRATIEF MEDEWERKER KMO OPLEIDINGENSTRUCTUUR ADMINISTRATIEF MEDEWERKER KMO 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) POLYVALENT BEDIENDE Beroepsprofiel (SERV/CEVORA, juni 2003)

Nadere informatie

WERKOMGEVING... 3 INSTELLINGEN... 3 BASISVAARDIGHEDEN... 3 INVOEREN GEGEVENS... 3 OPMAAK... 3

WERKOMGEVING... 3 INSTELLINGEN... 3 BASISVAARDIGHEDEN... 3 INVOEREN GEGEVENS... 3 OPMAAK... 3 Competentieprofiel Excel Basis De gebruiker van dit document mag: het werk kopiëren, verspreiden en doorgeven, evenals afgeleide werken maken, onder de volgende voorwaarden: Naamsvermelding. De gebruiker

Nadere informatie

Cursus toegepaste informatica 6 TSO

Cursus toegepaste informatica 6 TSO Cursus toegepaste informatica 6 TSO T. Willekens Leerkracht Technisch Atheneum Mol 2010 WOORD VOORAF Deze bundel is samengesteld voor leerlingen van de 3 graad 2 leerjaar (TSO-niveau). Het vak Toegepaste

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL/EXT/ADV/006bijl6 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Telefonist-receptionist BO HA 004 (Ontwerp) Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs Handel Telefonist-Receptionist Versie

Nadere informatie

Onderstaande studierichtingsfoto kan service verlenen in volgende contexten/het formuleren van antwoorden op:

Onderstaande studierichtingsfoto kan service verlenen in volgende contexten/het formuleren van antwoorden op: Leren in samenhang in de studierichting Verkoop: aanzet tot het uittekenen van leerlijnen, horizontale/verticale vak(groep)samenwerking, VOET, evaluatiebeleid, Scholen worden van langsom meer bevraagd

Nadere informatie

Kruistabel ter inspiratie voor het opmaken van een jaarplan Duits voor de derde graad Moderne Talen

Kruistabel ter inspiratie voor het opmaken van een jaarplan Duits voor de derde graad Moderne Talen Titel / thema tekst / toets Kruistabel ter inspiratie voor het opmaken van een jaarplan Duits voor de derde graad Moderne Talen LUISTERVAARDIGHEID De leerlingen kunnen Lu 1 op beschrijvend niveau van narratieve,

Nadere informatie

Economie & maatschappij E&M. Economie Handel Handel-talen Kantoor Verkoop. Studiegids tweede graad 7

Economie & maatschappij E&M. Economie Handel Handel-talen Kantoor Verkoop. Studiegids tweede graad 7 Economie & maatschappij E&M Economie Handel Handel-talen Kantoor Verkoop AT Studiegids tweede graad 7 Economie AT Aardrijkskunde 1 1 Geschiedenis 2 2 Nederlands 4 4 Engels 3 2 Duits 0 1 Biologie 1 1 Chemie

Nadere informatie

EL ABANICO CURSUSSEN SPAANS ROTTERDAM STUDIEGIDS

EL ABANICO CURSUSSEN SPAANS ROTTERDAM STUDIEGIDS EL ABANICO CURSUSSEN SPAANS ROTTERDAM STUDIEGIDS 1 Naam cursus INICIAL 1 Aan het eind van de cursus kunt u zich redden in eenvoudige situaties. U kunt een simpele conversatie in het Spaans voeren over

Nadere informatie

Doorlopende leerlijn vaardigheden Frans ERK (PO - havo/vwo) 2009 Streefniveaus en eindniveaus ERK per vaardigheid

Doorlopende leerlijn vaardigheden Frans ERK (PO - havo/vwo) 2009 Streefniveaus en eindniveaus ERK per vaardigheid Doorlopende leerlijn vaardigheden Frans ERK (PO - havo/vwo) 2009 Streefniveaus en eindniveaus ERK per vaardigheid Kernvaardigheden PO Onderbouw havo en vwo Tweede fase havo Tweede fase vwo 1. Leesvaardigheid

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Secretariaat-talen (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Zou de richting Secretariaat-talen iets

Nadere informatie

Opleiding. Meertalig Secretariaat. Code + officiële benaming van de module. B1 Bedrijfsbeheer. Academiejaar 2015-2016.

Opleiding. Meertalig Secretariaat. Code + officiële benaming van de module. B1 Bedrijfsbeheer. Academiejaar 2015-2016. Opleiding Meertalig Secretariaat Code + officiële benaming van de module B1 Bedrijfsbeheer Academiejaar 2015-2016 Semester 1+2 Opmerking: studenten die deze module van het derde jaar van het modeltraject

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie opleiding MEDEWERKER REISBUREAU/TOUROPERATOR modulenaam Specifieke toeristische communicatie in een eerste vreemde taal code module B1 goedkeuring door aantal lestijden 60 studiepunten datum

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Transport- en logistiek medewerker BO HA 007 Versie 1.0 - BVR Pagina 1 van 29 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september

Nadere informatie

Trainingsomschrijving Excel 97 / 2000 / 2003 NL

Trainingsomschrijving Excel 97 / 2000 / 2003 NL Module 1 Basisvaardigheden Module 2 Spreadsheets opzetten Module 3 Layout en afdrukken Module 4 Grafieken Module 5 Functies Module 6 Geautomatiseerde oplossingsmethoden Module 7 Werken met databases Module

Nadere informatie

MS Publisher. Module 0. tccbk00228. MS Publisher, versie 2000 (NL) Nummer: 228 (11062002) The Courseware Company

MS Publisher. Module 0. tccbk00228. MS Publisher, versie 2000 (NL) Nummer: 228 (11062002) The Courseware Company MS Publisher Module 0 tccbk00228 MS Publisher, versie 2000 (NL) Nummer: 228 (11062002) The Courseware Company Niets van deze uitgave mag verveelvoudigd worden en/of openbaar worden gemaakt door middel

Nadere informatie

OFFICE A LA CARTE - WORD 2013

OFFICE A LA CARTE - WORD 2013 OFFICE A LA CARTE - WORD 2013 Inhoud Module: WFW-01: Basishandelingen Hfdst: WFW-1.1: Starten (0:20) Opstarten van Word Scherminformatie Helpfunctie Hfdst: WFW-1.2: Basismanipulaties (0:20) Tekst intypen

Nadere informatie

Vak: Toegepaste informatica

Vak: Toegepaste informatica Vak: Toegepaste informatica Let op: de inhoud van een vakfiche wordt jaarlijks aangepast. Zorg ervoor dat u de juiste vakfiche raadpleegt. Deze vakfiche is geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Meertalig secretariaat modulenaam Sociale wetgeving beroepsethiek en personeelsbeleid code module B3 Geldig vanaf 01/02/2016 aantal lestijden 60 studiepunten structuurschema / volgtijdelijkheid

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Basiskennis... 1-23 Muistechnieken... 1-23 Windows Verkenner... 1-24

Hoofdstuk 2 Basiskennis... 1-23 Muistechnieken... 1-23 Windows Verkenner... 1-24 Module 1 Basisvaardigheden Hoofdstuk 1 De Fluent Interface... 1-9 Lint... 1-9 Backstage... 1-12 Knopafbeeldingen in het lint... 1-15 Werkbalk Snelle toegang... 1-15 Scherminfo... 1-15 Miniwerkbalk... 1-16

Nadere informatie

Eigen vaardigheid Taal

Eigen vaardigheid Taal Eigen vaardigheid Taal Door middel van het beantwoorden van de vragen in dit blok heeft u inzicht gekregen in uw kennis en vaardigheden van de grammatica en spelling van de Nederlandse taal. In het overzicht

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Fiscale wetenschappen modulenaam Vennootschapsbelasting 2 code module B5 geldig vanaf 01/02/2016 aantal lestijden 120 studiepunten structuurschema / volgtijdelijkheid link: structuurschema

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL-RLLL-ADV-002bijl6 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Transport- en BO HA 007 Versie 1.0 - Ontwerp Pagina 1 van 23 Inhoud 1 Opleiding... 5 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Info 3 de graad Business en IT (Boekhouden Informatica) 14 MAART 2009

Info 3 de graad Business en IT (Boekhouden Informatica) 14 MAART 2009 Info 3 de graad Business en IT (Boekhouden Informatica) 14 MAART 2009 Agenda 1. Leerinhouden 2. Werkvormen 3. Projecten 4. Evalueren 5. Remediëren LEERINHOUDEN Leerinhouden Instroom Toegepaste Informatica

Nadere informatie

Opleiding. Meertalig secretariaat. Code + officiële benaming van de module. A4 Frans 2. Academiejaar 2015-2016. Semester

Opleiding. Meertalig secretariaat. Code + officiële benaming van de module. A4 Frans 2. Academiejaar 2015-2016. Semester Opleiding Meertalig secretariaat Code + officiële benaming van de module A4 Frans 2 Academiejaar 2015-2016 Semester 2 (+ online herhalingsopdrachten tijdens het 1 ste semester) Studieomvang 6 studiepunten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel 1 Word 13

Inhoudsopgave. Deel 1 Word 13 Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Nieuwsbrief... 7 Introductie Visual Steps... 8 Wat heeft u nodig?... 8 Uw voorkennis... 9 De volgorde van lezen... 9 Hoe werkt u met dit boek?... 10 Website... 11 Toets uw

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Medisch administratief bediende BO HA 005 Pagina 1 van 15 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud... 3

Nadere informatie

1. KORTE BIJSCHOLINGEN

1. KORTE BIJSCHOLINGEN 1. KORTE BIJSCHOLINGEN 1.1 TRANSVERSAAL AANBOD FE-BI 1.1.1 Bureautica Gezien het succes van de vorige edities, behoort het thema bureautica met 9 subthema s - opnieuw tot het transversaal kalenderaanbod

Nadere informatie

3. Afbeeldingen en vormen 77 3.1 Afbeeldingen invoegen... 78

3. Afbeeldingen en vormen 77 3.1 Afbeeldingen invoegen... 78 Inhoudsopgave Voorwoord... 9 Nieuwsbrief... 9 Introductie Visual Steps... 10 Wat heeft u nodig?... 10 Uw voorkennis... 11 De volgorde van lezen... 11 Hoe werkt u met dit boek?... 12 Website... 13 Toets

Nadere informatie

Inhoud. 1 Spelling en uitspraak. 2 Grammatica

Inhoud. 1 Spelling en uitspraak. 2 Grammatica Inhoud 1 Spelling en uitspraak 1 spelling 11 Algemene regels 11 Klinkers en medeklinkers 11 Accenttekens 12 Hoofdletters 13 Los of aan elkaar? 13 Afbreken 14 2 uitspraak 14 De letters van het alfabet 15

Nadere informatie

Bosdamlaan Beveren-Waas. Kijk eens wat ik al kan! Naam : ICT-zakboekje. Centrumschool Beveren-Waas Pagina 1

Bosdamlaan Beveren-Waas. Kijk eens wat ik al kan! Naam : ICT-zakboekje. Centrumschool Beveren-Waas Pagina 1 Bosdamlaan 1 9120 Beveren-Waas Kijk eens wat ik al kan! Naam : ICT-zakboekje Pagina 1 INLEIDING Waarom een ICT zakboekje? ICT kan in alle vakken aan bod komen in de lagere school. Het is geen vak apart.

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME RLLL-RLLL-DOC-012-bijlage 28 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME Opleiding Toeristisch receptionist BO TO 002 Versie 1.0 Ontwerp Pagina 1 van 23 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding

Nadere informatie

CONCEPT. Tussendoelen Engels onderbouw vo havo/vwo

CONCEPT. Tussendoelen Engels onderbouw vo havo/vwo Tussendoelen Engels onderbouw vo havo/vwo Preambule Voor alle domeinen van Engels geldt dat het gaat om toepassingen van kennis en vaardigheden op thema s die alledaags en vertrouwd zijn. Hieronder worden

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie opleiding Marketing modulenaam Technieken van marktonderzoek Toegepaste statistiek code module A13B Geldig vanaf 01/09/2015 aantal lestijden 40 studiepunten structuurschema / volgtijdelijkheid

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Bij Organisatie:

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Bij Organisatie: STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module Organisatie en communicatie Plaats van de module in de opleiding: De cursist krijgt zicht op het belang van

Nadere informatie

Engels, vmbo gltl, Liesbeth Pennewaard kernen subkernen Context (inhoud) taalvaardigheidsniveau CE of SE Eindterm niveau GL/TL Exameneenh eid Lezen

Engels, vmbo gltl, Liesbeth Pennewaard kernen subkernen Context (inhoud) taalvaardigheidsniveau CE of SE Eindterm niveau GL/TL Exameneenh eid Lezen Engels, vmbo gltl, Liesbeth Pennewaard kernen subkernen Context (inhoud) taalvaardigheidsniveau CE of SE Eindterm niveau GL/TL Exameneenh eid Lezen Correspondentie lezen Opleiding: uitwisseling, vorming,

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME RLLL-RLLL-ADV-002bijl26 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME Opleiding Host/hostess op een toeristische bestemming BO TO 003 Host/hostess op een toeristische bestemming - Versie 1.0 Ontwerp

Nadere informatie

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA 011 01.02.2017 Bedrijfsbeheer Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs REFERENTIEKADER: ERKENDE BEROEPSKWALIFICATIE: KAPPER- SALONVERANTWOORDELIJKE NIVEAU

Nadere informatie

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs VR 2016 0912 DOC.1344/7 Bijlage 5 bij het besluit van de Vlaamse Regering van.../.../... tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de

Nadere informatie

Paritair leercomité 330 OPLEIDINGSPROGRAMMA ADMINISTRATIEF MEDEWERKER 24 maanden

Paritair leercomité 330 OPLEIDINGSPROGRAMMA ADMINISTRATIEF MEDEWERKER 24 maanden Paritair leercomité 330 OPLEIDINGSPROGRAMMA ADMINISTRATIEF MEDEWERKER 24 maanden Toelichting: Op dit formulier worden de competenties hernomen die binnen de opleiding tot administratief medewerker worden.

Nadere informatie

Inventarisatie Microsoft Office

Inventarisatie Microsoft Office Om te bepalen welke modules voor u wenselijk zijn verzoeken wij u onderstaande vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen. Voornaam + achternaam: E-mail: Telefoon (Optioneel): Werkgever: Wat is de aard

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel 1 - Word 15

Inhoudsopgave. Deel 1 - Word 15 Inhoudsopgave Voorwoord... 9 Nieuwsbrief... 9 Introductie Visual Steps... 10 Wat heeft u nodig?... 10 Uw voorkennis... 11 De volgorde van lezen... 11 Hoe werkt u met dit boek?... 12 Website... 13 Toets

Nadere informatie