RUT do Intro klas 2 op het sportveld MTP/RUJ vr Uitslag taken Vakdocent

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RUT do 03-09 Intro klas 2 op het sportveld MTP/RUJ vr 04-09 Uitslag taken Vakdocent"

Transcriptie

1 Jaarkalender Alle data onder voorbehoud Versie: Periode Week Dag Datum Activiteit Moller Aanspreekpunt 1 35 vr Ontvangst nieuwe medewerkers Inleveren taken leerlingen bij de receptie Start 1 e helft schooljaar ma Start schooljaar Vrij voor leerlingen u ontvangst u plenair start Dr. Mollercollege u teamoverleg u t/m u overleg mentoren 1e leerjaar u lunch met Walewyc u ontvangst nieuwe brugklassen Plaatsen studiewijzer in ELO voor periode 1 di wo e lesdag Introductie: Intro klas 1: 1 e t/m 8 e u sportveld en De Terp Intro klas 2 en 3: tijdens 1 e en 2 e lesuur klassikaal, daarna les volgens rooster Klas 3B 3 e lesuur presentatie over zorgleerling h4, v4 en v5: 1 e en 2 e lesuur introductie met mentor, daarna les volgens rooster h5 en v6: 1 e en 2 e lesuur introductie met mentor, 3 e t/m 8 e lesuur PWS-dag o.l.v. PWS-begeleider Introductie: Intro klas 1a t/m 1d mentorles 1 e en 2 e u, daarna les vlg. rooster Intro klas 1e t/m 1g introductie TTO 1 e en 2 e u, daarna les vlg. rooster of mentorles Intro h3 en v3: 1 e en 2 e lesuur les volgens rooster, vanaf uur activiteiten Aanleveren PTA aan sectievoorzitters /RUJ /RUJ /RUJ NUH/DEM NUH/DEM /RUJ /RUJ do Intro klas 2 op het sportveld /RUJ vr Uitslag taken 1 37 ma Afname diataal Engels en Nederlands di : RTTI training u Afname diataal Engels en Nederlands wo Afname diataal Engels en Nederlands do Afname diataal Engels en Nederlands Informatieavond v u/v u vr Opgave voor herkansingen SE h5/v5/v6 NUH/DEM

2 Afname diataal Engels en Nederlands 1 38 ma Schoolfotograaf voor alle klassen en medewerkers Inleveren PTA bij Informatieavond h u di Schoolfotograaf voor alle klassen en medewerkers Inleveren pws; beoordelingsmoment 1 (onderwerp en vragen) Teamoverleg Informatieavond h u/h u wo Schoolfotograaf voor alle klassen en medewerkers LES do Herkansingen SE h5/v5/v6 Informatieavond v u/v u + Informatieavond studiereizen vr Opgave huiswerkklas 1 39 ma Informatieavond v u/v u di CPS trainingsbijeenkomst u Informatieavond h u/h u + Informatieavond studiereizen Leerlingen roostervrij wo do vr Diploma-uitreiking CAE/IB u Cijfers inleveren herkansingen SE h5/v5/v6 Openingsfeest klas1 en 2 in De Tavenu LES LES NUH/DEM REB/RSM REB/RSM BRF NUH/DEM 1 40 ma TTO European day of languages TTO klankbordgroep u (ouders) di /sectievoorzittersoverleg MR wo do Jaartaakformulier voor akkoord naar docenten AMEN vr MAC 1 41 ma Dag van de leraar di v4 naar Den Haag op excursie (maatschappijleer) GRW Ander overleg: OT(extern)/TTO wo do vr Inleveren jaartaakformulier bij leidinggevende 1 42 ma di Inleveren pws; beoordelingsmoment 2 (plan van aanpak en bronnen) wo do h4 naar Den Haag op excursie (maatschappijleer) GRW vr ma e Activiteitenweek/studiereizen Globaland klas 1 /RUJ

3 di wo do vr Afname diacijfer Project DOEN! voor v6 (Ma) e Activiteitenweek/studiereizen Globaland klas 1 Afname diacijfer Klappen voor Bart klas 3 Voorlichtingsavond voor leerlingen h5 en v6 over studiefinanciering (aanvang 19.30u) Excursie Kt naar Nijmegen met klas e Activiteitenweek/studiereizen Afname diacijfer e Activiteitenweek/studiereizen Afname diacijfer Excursie Beekse Bergen Excursie Xanten met klas e Activiteitenweek/studiereizen Afname diacijfer GRW /RUJ WAC CHK BCE CHK 1 44 ma Herfstvakantie di Herfstvakantie wo Herfstvakantie do Herfstvakantie vr Herfstvakantie 1 45 ma Huiswerkvrij di CPS werkbijeenkomst u wo Proefwerkweek/SE do Proefwerkweek/SE vr Proefwerkweek/SE Plaatsen studiewijzer in ELO voor periode 2 sectievoorzitter 1 46 ma Proefwerkweek/SE Voorlichtingsavond groep 8 op SG de Overlaat (Gemeente Sprang-Capelle/Waspik) di Proefwerkweek/SE Teamoverleg Voorlichtingsavond groep 8 op SG de Overlaat (Gemeente Waalwijk) wo Little Victorians Drama workshop (avond) do De Dag van de Franse taal MRP vr Opgave huiswerkklas 2 47 ma Voorlichtingsavond groep 8 op het W.v.Oranjecollege W&A (Gemeente Aalburg) di /sectievoorzittersoverleg

4 wo Gesprek personeelscoach met directie Voorlichtingsavond groep 8 op het Van Haestrechtcollege (Gemeente Loon op Zand) Cijfers invoeren IJken MR VLE Sectie do IJken Sectie vr IJken Opgave voor herkansing SE h5/v6 Inleveren pws; beoordelingsmoment 3 (theoretisch kader) 2 48 ma Minirooster + herijken Voorlichtingsavond groep 8 op het d Oultremontcollege (Gemeente Heusden) di Minirooster + herijken Voorlichtingsavond groep 8 op het d Oultremontcollege (Gemeente Heusden) Sectie wo Minirooster + herijken do Minirooster + herijken vr Minirooster + herijken 2 49 ma Herkansing SE h5/v6voorlichtingsavond ouders pakketkeuze h u, v u di : RTTI training u Ander overleg: OT(extern)/TTO Rapport 1 wo Open lessen groep u (gebied Waalwijk) do AMEN vr MAC 2 50 ma Cijfers inleveren herkansingen SE h5/v6 TTO voorlichting groep 8 basisschool u di wo do Ouderavond vakdocenten vr ma di Overleg teamcoaches - directie 13.20u Ouderavond mentoren wo Open lessen groep u (buiten Waalwijk) do Inleveren pws; beoordelingsmoment 4 (proefversie) vr Kerstviering leerlingen (geen lessen) Kerstviering personeel STD RUJ

5 Kerstgala LSD-cie 2 52 ma Kerstvakantie di Kerstvakantie wo Kerstvakantie do Kerstvakantie vr Kerstvakantie 2 53 ma Kerstvakantie di Kerstvakantie wo Kerstvakantie do Kerstvakantie vr Kerstvakantie 2 1 ma Huiswerkvrij Nieuwjaar wensen 1 e uur Leerlingen 1 e uur vrij Deze week voorlichting nieuwe keuzevakken voor leerlingen di Teamoverleg Pws; terugkoppelen proefversie/pws-middag wo do Open avond Walewyc Minirooster t/m 8 e uur vr ma Voorlichtingsavond voor ouders nieuwe keuzevakken leerjaar 3 h/v TTO klankbordgroep u (ouders) MR di Dagexcursie Brussel clusters Frans v5 wo Eerste afnameperiode rekentoets Open Avond Minirooster t/m 8 e uur do Eerste afnameperiode rekentoets vr Eerste afnameperiode rekentoets Voorlopige pakketkeuze leerjaar 3 h/v HUY/VLE 2 3 ma Eerste afnameperiode rekentoets Kijk-en luistervaardigheid h5/v6 di CPS trainingsbijeenkomst u Eerste afnameperiode rekentoets Kijk-en luistervaardigheid h5/v6 wo Eerste afnameperiode rekentoets Kijk-en luistervaardigheid h5/v6 do Eerste afnameperiode rekentoets SE Ec (h5) en MO (v6) Informatieavond gymnasium vr Eerste afnameperiode rekentoets SE Ec (v6) en MO (h5) 2 4 ma Eerste afnameperiode rekentoets di Eerste afnameperiode rekentoets

6 Ander overleg: OT(extern)/TTO wo do Cijfers invoeren SE Ec en MO h5/v6 vr Opgave voor herkansing SE Ec en MO h5/v6 2 5 ma Afspraken maken warme overdracht Doorloop Panpodium in De Leest di Overleg mentor 3 e leerjaar - decaan vaststellen mogelijkheden profielkeuze Biologie olympiade v6 en v5 /sectievoorzittersoverleg wo Versturen advies profielkeuze 3 e leerjaar Voorlichtingsavond voor leerlingen v4, v5 en h4 bij St. Janslyceum () do AMEN + open koelkast 12,5 jarig jubilea Onderzoek GGD klas 2 Pws; inleveren definitieve versie Herkansing SE Ec en MO h5/v6 Carnavalsfeest klas 1 en 2 in De Tavenu vr Vrij voor leerlingen en personeel NIM LAS KTM MAC 2 6 ma Krokusvakantie di Krokusvakantie wo Krokusvakantie do Krokusvakantie vr Krokusvakantie Start 2 e helft schooljaar ma Huiswerkvrij Cijfers inleveren herkansingen SE Ec en MO h5/v6 di Panpodium in De Leest LAS wo do vr Plaatsen studiewijzer in ELO voor periode 3 sectievoorzitter 2 8 ma Ouderavond decanen i.v.m. definitieve profielkeuze di CPS werkbijeenkomst u Ouderavond decanen i.v.m. definitieve profielkeuze wo Proefwerkweek Mondelingen en practica do Proefwerkweek Mondelingen en practica vr Ouderavond decanen i.v.m. definitieve profielkeuze Proefwerkweek Mondelingen en practica Definitieve profielkeuze h3 en v3 2 9 ma Proefwerkweek Mondelingen en practica Oproep m.b.t. aanleveren items concept-jaarplanning volgend schooljaar Inschrijfavond nieuwe leerlingen di Proefwerkweek Mondelingen en practica NIM

7 Teamoverleg Inschrijfavond nieuwe leerlingen wo MR do Start bezoek basisscholen/warme overdracht Onderzoek GGD klas 2 vr Opgave huiswerkklas 3 10 ma Informatieavond ouders TTO1 Engeland reis di Cijfers invoeren wo IJken Sectie do IJken Sectie vr IJken Opgave voor herkansingen kijk-en luistervaardigheid en mondeling h5/v6 Sectie 3 11 ma Minirooster + herijken di Minirooster + herijken wo Tweede afnameperiode rekentoets Minirooster + herijken do Tweede afnameperiode rekentoets Minirooster + herijken vr Tweede afnameperiode rekentoets Minirooster + herijken SE Examen elementair boekhouden SAP 3 12 ma SE Tweede afnameperiode rekentoets di SE Ander overleg: OT(extern)/TTO Tweede afnameperiode rekentoets Rapport 2 wo SE Tweede afnameperiode rekentoets do SE Tweede afnameperiode rekentoets vr Goede vrijdag (gewoon les) Tweede afnameperiode rekentoets SE 3 13 ma e Paasdag di Vrij voor leerlingen en personeel Aanleveren overgangsprognose wo Tweede afnameperiode rekentoets Cijfers inleveren herkansingen kijk-en luistervaardigheid en mondeling SE 5h/6v do Ouderavond vakdocenten Cijfers SE invoeren h5/v6 vr / 3 14 ma Opgave voor herkansing SE di /sectievoorzittersoverleg

8 Informatie avond voor ouders en ll-en van h4 die een overstap naar mbo overwegen bij Rooi Pannen in Tilburg ( u) Ouderavond voor mentoren wo do Herkansingen SE AMEN MAC vr Herkansingen SE 3 15 ma di Gesprek personeelscoach met directie wo Cijfers inleveren herkansingen SE 5h/6v Herexamens (afgesloten vakken) TTO3 checkpoint examens do TTO3 checkpoint examens vr Inzage/controle SE-dossiers 3 16 ma e Activiteitenweek Examentraining Afname Diataal Engels en Nederlands TTO1 Engeland TTO3 uitwisseling MR di e Activiteitenweek Examentraining Teamoverleg Afname Diataal Engels en Nederlands TTO1 Engeland TTO3 uitwisseling Meesterproefdag CKV v4 wo e Activiteitenweek Examentraining Controle jaartaakformulier lopend schooljaar ivm overwerk Uitslag toelating nieuwe leerlingen Afname Diataal Engels en Nederlands TTO1 Engeland TTO3 uitwisseling Excursie "Leiden' naar ESA (Na) en Boerhaeve (Bi) voor TTO2 do e Activiteitenweek Examentraining Alle cijfers examenklassen zijn ingevoerd VLE GRW/KRK HGH KTM

9 vr Diploma-uitreiking elementair boekhouden Afname Diataal Engels en Nederlands TTO1 Engeland TTO3 uitwisseling Meesterproefdag CKV h e Activiteitenweek Examentraining Laatste lesdag examenklassen (LSD) Aanbieden jaarplanning aan deelraad Aanbieden tekst schoolgids Afname Diataal Engels en Nederlands TTO1 Engeland TTO3 uitwisseling CKV v4 activiteit SAP HGH NIM NIM HGH 3 17 ma Meivakantie di Meivakantie wo Meivakantie (Koningsdag) do Meivakantie vr Meivakantie 3 18 ma Meivakantie di Meivakantie wo Meivakantie do Meivakantie (Hemelvaart + Bevrijdingsdag) vr Meivakantie 3 19 ma Huiswerkvrij di wo do CE vr CE 3 20 ma e Pinksterdag di CE Ander overleg: OT(extern)/TTO wo CE do CE vr CE 3 21 ma CE TTO klankbordgroep u (ouders) di CE MR (reserve) wo CE do CE vr ma Derde afnameperiode rekentoets di Derde afnameperiode rekentoets

10 wo do vr Derde afnameperiode rekentoets Derde afnameperiode rekentoets Derde afnameperiode rekentoets 3 23 ma Derde afnameperiode rekentoets di Teamoverleg Derde afnameperiode rekentoets wo Derde afnameperiode rekentoets Musical (dag en avond) do Derde afnameperiode rekentoets Musical (dag en avond) vr Derde afnameperiode rekentoets Musical (dag) STD STD STD 3 24 ma MR di /sectievoorzittersoverleg Kennismaking nieuwe brugklassers u wo do Uitslag CE-I h/v Examenvergadering h u Examenvergadering v u Mentoren/vakdocenten ontvangen afgewezen leerlingen u Mentor vr Ontvangst geslaagde leerlingen 3 25 ma di CE-II Ander overleg: OT(extern)/TTO wo CE-II do CE-II vr Mollerbandavond (atrium) RUJ 3 26 ma TTO1/2h slotavond u di TTO1/2v slotavond u wo 29-06

11 do TTO3 diploma-uitreiking u vr ma di Uitslag CE-II h/v Proefwerkweek wo Proefwerkweek do Diploma-uitreiking h (18.00 u), v (20.00 u) vr Proefwerkweek Proefwerkweek Personeelsuitstap RUJ 3 28 ma Proefwerkweek di Proefwerkweek Teamoverleg MR wo do vr Inhalen gemiste proefwerken Personeelsfeest/afscheid Cijfers invoeren vóór u Voorbesprekingen rapportvergadering 3 29 ma PAN-zeilkamp Rapportvergadering di PAN-zeilkamp Rapportvergadering wo PAN-zeilkamp Revisievergadering u Decanen aanwezig voor het voeren van gesprekken do PAN-zeilkamp Eindfeest klas 1 en 2 in de Tavenu vr Rapport 3 Slot APV PAN-zeilkamp TLT TLT TLT / TLT TLT 3 30 ma Zomervakantie di Zomervakantie wo Zomervakantie Afsluiten schooljaar OOP do Zomervakantie vr Zomervakantie Voor alle data geldt: onder voorbehoud van wijzigingen Nog inplannen: Actualiseren Scholen op de kaart () Deelraad (SVF) Coachingsbijeenkomsten (VLE) Rendementen onderbouw en bovenbouw, zie kwal.doc. () Klankbordgroep leerlingen (teamcoaches) Leerlingenraad () Gesprek met buurtbewoners in september (LES) Afname VSV leerjaar 1 (RUJ/) Survival leerjaar 3 (vertrek na schooltijd) (BLD) Excursie Lille "Le Petit Prince" voor alle lln met Fa uit 4-5 havo (MRP)

12 Skireis leerjaar 3 (BLD) Afname onderzoek naar tevredenheid ouders leerjaar 3 () Reizend DNA lab voor V6 (KTM) Natuureducatie voor V5 (KTM) Excursie naar Keulen met TTO2 (HFR) Iddink data () Beroepenvoorlichting door beroepsbeoefenaars voor leerlingen () Data bijeenkomsten ouderraad (OR) Griekenlandreis () CAE examens () Olympiade Latijn () Wiskunde-olympiade (TLT) Fotograaf examenklassen

13 Overzicht jaarplanning Wekelijks overleg: - Gezamenlijke directievergadering dinsdag u - vergadering dinsdag u - IOT dinsdag 1 e lesuur Terugkerend overleg: Teamoverleg Ander overleg soverleg

Nieuwsbrief Paulus Mavo & Vmbo

Nieuwsbrief Paulus Mavo & Vmbo Haarlem, maandag 1 juni 2015 Aan onze Paulus leerlingen, en hun ouders / verzorgers, Nieuwsbrief Paulus Mavo & Vmbo Nummer 9 Schooljaar 2014 2015 VOORWOORD: JUNI & JULI: AFWACHTEN: We wachten allemaal

Nadere informatie

Van de redactie. Ontwikkelingen op onze school

Van de redactie. Ontwikkelingen op onze school NUMMER 14 24 APRIL 2015 Van de redactie De volgende Mollerinfo ontvangt u op 22 mei. Kopij voor deze aflevering kunt u doorgeven via mollerinfo@drmollercollege.nl vóór donderdag 21 mei 12.00 uur. Ontwikkelingen

Nadere informatie

CC Collage. CC Gala. Kerstactie AA. In dit nummer o.a. Elsevier scholenonderzoek. KairosTheater. ECDL geslaagden

CC Collage. CC Gala. Kerstactie AA. In dit nummer o.a. Elsevier scholenonderzoek. KairosTheater. ECDL geslaagden CC Collage F E B R U A R I 2 0 1 2 Nieuwsbrief voor de ouders van de leerlingen van het Canisius College In dit nummer o.a. Elsevier scholenonderzoek KairosTheater ECDL geslaagden Kerstactie AA CC Gala

Nadere informatie

Op het moment dat u dit profielkeuzeboek krijgt heeft u een kind in het derde leerjaar van de middelbare school.

Op het moment dat u dit profielkeuzeboek krijgt heeft u een kind in het derde leerjaar van de middelbare school. Inhoudsopgave Inleiding 2 Inrichting Tweede Fase Vwo 3 Studielast en studiehuis 6 Examen 6 Keuzetraject 7 Nederlands 8 Latijnse taal en cultuur 9 Griekse taal en cultuur 10 Engels 11 International Baccalaureate

Nadere informatie

Talent. voor vwo-leerlingen 2014-2015. Ruimte voor ontwikkeling. scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium)

Talent. voor vwo-leerlingen 2014-2015. Ruimte voor ontwikkeling. scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) 2014-2015 scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) Ruimte voor ontwikkeling Inhoud Inleiding Inleiding 3 Activiteiten per leerjaar 4 Bèta + 6 Cambridge Engels examen 8 Elementair

Nadere informatie

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN JAARGIDS -5 5 7 8 / TWEEDE FASE 9 6 LEERJAAR 6 LEERJAAR + 7 HAVO +5 8 VWO +5+6 9 0 namen & adressen afkortingen 8 9 Geachte ouders/verzorgers, Wij willen dat graag doen in nauwe samenwerking met de ouders

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Beste leerlingen, beste ouders, Op De Meergronden leer je voor het leven. Voor een leven in de 21e eeuw waarin je met allerlei mensen, van

Nadere informatie

schoolgids 2013-2014 Openbare scholengemeenschap voor atheneum, havo, HTL, vmbo en leerwegondersteuning

schoolgids 2013-2014 Openbare scholengemeenschap voor atheneum, havo, HTL, vmbo en leerwegondersteuning schoolgids 2013-2014 Openbare scholengemeenschap voor atheneum, havo, HTL, vmbo en leerwegondersteuning inhoud 3 Voorwoord 28 Financiële zaken 4 Schooltijden en vakanties 31 Verzekeringen, aansprakelijkheid

Nadere informatie

Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015. Calvijn Meerpaal. Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg

Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015. Calvijn Meerpaal. Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015 Calvijn Meerpaal Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg Inhoud 1. Inleiding 3 2. Toelichting op Programma van Toetsing

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

Schoolgids RSG Ter Apel 2014-2015

Schoolgids RSG Ter Apel 2014-2015 Schoolgids RSG Ter Apel 2014-2015 CONTACTGEGEVENS Oude Weg 41 9561 LB Ter Apel 0599 581226 info@rsgterapel.nl Banknummer: IBAN: NL51ABNA0486967190 BIC: ABNANL2A t.n.v. RSG Ter Apel Locatie Ter Apelervenen

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor H.A.V.O

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor H.A.V.O Programma van Toetsing & Afsluiting voor H.A.V.O Examenperiode: H.A.V.O. 2013 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting H.A.V.O. A. Examenreglement blz. 3 B. Algemeen gedeelte. blz. 4 1. Het examen in

Nadere informatie

Inhoud. Uit de school. Blaudruk. Blaudruk

Inhoud. Uit de school. Blaudruk. Blaudruk 2 Inhoud 3 uit de school 6 brugnieuws klas 1 9 brugnieuws klas 2 11 leerling naar Mauretanië 13 waarom praten die mensen zo moeilijk? 15 een veilige school 18 twee gesprekken over veiligheid 21 wetenschapsweek

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u.

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. 2015 magazine Wageningen vmbo Pantarijn Ontdek(t) je talent vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. Open huis 2015 2 Pantarijn Wageningen VMBO Aan de leerlingen van groep 8 Je laatste jaar op de basisschool.

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN Waarom de overstap naar andere schooltijden? We verwachten dat bij invoering van Andere Schooltijden met korte middagpauze er meer rust en regelmaat voor de

Nadere informatie

Nieuwsbrief 10. Saskia. Gosse. Terugblik april. Vakantierooster

Nieuwsbrief 10. Saskia. Gosse. Terugblik april. Vakantierooster Saskia Nieuwsbrief 10 Sinds enige tijd is Saskia afwezig. Dit i.v.m. het overlijden van haar moeder. Gelukkig hebben we de vervanging van de groep goed weten te regelen. Diana is de vaste schakel gebleven

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers WP wijzer team 4 Schooljaar 2014-2015 Voor de werkers van klas 1G, G1A, G1B, 2G, G2A, G2B Beste werker van team 4, Het boekje dat voor je ligt is een gids met informatie over de leerjaren 1 en 2 havo/vwo

Nadere informatie

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders 2011 Binnenste Buiten Inhoud Welkom 2 1 Waar staan wij voor? 5 2 Welke lijn kun je kiezen? 6 3 Wat kun je verwachten?

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer,

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer, Schoolgids 2014-2015 Welkom op het MLA Beste lezer, Deze schoolgids laat iets zien van de manier waarop wij het leren van kinderen begeleiden in een belangrijke fase van hun leven. De school heeft een

Nadere informatie

inhoud Voorwoord 2. Diploma s en de weg hier naar toe 3. De middenbouw: klas 7 en 8 / Een indruk van de schooljaren klas 7 klas 8

inhoud Voorwoord 2. Diploma s en de weg hier naar toe 3. De middenbouw: klas 7 en 8 / Een indruk van de schooljaren klas 7 klas 8 2 GGCA schoolgids 10/11 GGCA schoolgids 10/11 3 inhoud Voorwoord 1. Een vlam ontsteken, onze visie 2. Diploma s en de weg hier naar toe 3. De middenbouw: klas 7 en 8 / Een indruk van de schooljaren klas

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

Weer naar school koffieochtend maandag 1 september

Weer naar school koffieochtend maandag 1 september 16 juli 2013 Agenda van deze week Do 17 Vr 18 12.30 uur start zomervakantie. Zomervakantie t/m zondag 1 september Ma 1 1 e schooldag Weer naar school koffieochtend Di 2 Wo 3 Gruitdag Do 4 Vr 5 Beste ouders

Nadere informatie

13. Praktische punten

13. Praktische punten 13. Praktische punten 13.1 Aanmelding en toelating Als de kinderen de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt mogen ze wettelijk worden toegelaten tot de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig.

Nadere informatie

Algemene informatie. Directeur: Dhr. J.Haest Op de Keuken 22 6451 JL Schinveld e-mail: johnhaest@basisschoolfatima.nl

Algemene informatie. Directeur: Dhr. J.Haest Op de Keuken 22 6451 JL Schinveld e-mail: johnhaest@basisschoolfatima.nl Voorwoord. Beste ouders, Aan het begin van ieder schooljaar krijgt elk gezin een schoolkalender. Op deze kalender vindt u de globale jaarplanning als ook enige informatie over de gang van zaken op onze

Nadere informatie

PASEN AGENDA. nieuwsbericht voor ouders en leerlingen

PASEN AGENDA. nieuwsbericht voor ouders en leerlingen nieuwsbericht voor ouders en leerlingen Ds. Kuypersstraat 3 3863 CA Nijkerk T 033 245 64 34 F 033 245 20 23 corlaer@corlaercollege.nl www.corlaercollege.nl Jaargang 13 nummer 13 27 maart 2015 PASEN Het

Nadere informatie