NAM-directeur Bart van de leemput:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NAM-directeur Bart van de leemput:"

Transcriptie

1 I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 18 NUMMER 2 > 2013 NAM-directeur Bart van de leemput: GEZAMENLIJKE ENERGIE VOOR EEN KRACHTIGE REGIO > Erik Ziengs: politicus met bril van ondernemer > Luitenant-generaal Mart de Kruif over leiderschap > Exporteren naar China: hoe pak je dat aan? > Ledenplatforms VNO-NCW Noord voor 1 noordelijke agenda

2 2011 KPMG Staffing & Facility Services B.V. All rights reserved. Uw Voor contactpersonen meer informatie: bij KPMG kpmg.nl Groningen Willemina Feenstra en Rudi Kleinhuis Voor meer informatie: kpmg.nl

3 1 Inhoud NoordNieuws 2 > NAM-directeur Bart van de Leemput geeft tekst en uitleg Luitenant-generaal Mart de Kruif over leiderschap Exporteren naar China: hoe doe je dat? Verder in dit nummer: Actueel: 4 Ledenplatforms VNO-NCW Noord voor één noordelijke agenda 10 NoordNieuws in t kort 15 Willem Lodewijk Conferentie 2013: Back to basics 16 Bernard Wientjes over het belang van een sociaal akkoord 18 AIESEC congres in teken van duurzaamheid: De tijd dringt 26 Landart Drenthe: nieuw icoon voor de regio? 29 Maak vaart met gemeentelijke herindeling praktijk: 6 Erik Ziengs: politicus met de bril van een ondernemer 24 Ondernemersvriendelijk Aanbesteden lanceert website 28 She-vent 2013: vrouwen en mannen met pit! 31 Met Stichting Present handen uit de mouwen als teambuilding 35 Noordgang: hét platform om actief te zijn binnen VNO-NCW Noord vaste rubrieken: 9 Column Lambert Zwiers 20 VNO-NCW Noord in beeld: bezoek rederij Doeksen 32 JNO in the picture JNO start coachingstraject 37 Welkom nieuwe leden 38 Nieuwe leden stellen zich voor 40 Agenda Volg ons ook op Voorwoord Het nieuws dat Noord-Nederland - en Groningen in het bijzonder - de afgelopen maanden veel heeft beziggehouden is de aardbevingsproblematiek. In deze editie van NoordNieuws geeft NAM-directeur Bart van de Leemput tekst en uitleg aan ondernemend Noord-Nederland. Hoe is het bedrijf omgegaan met de enorme stroom aan klachten, meningen en (media) aandacht? Maar vooral: welke maatregelen zijn getroffen om nu en in de toekomst mensen in het gebied te helpen, zorgen weg te nemen en perspectief te bieden aan de regio? Naast het verhaal van de NAM zijn er uiteraard meer interessante interviews in dit nummer. Bijvoorbeeld met Luitenantgeneraal Mart de Kruif, die een jaar lang de leiding had over tienduizenden militairen in Afghanistan en zijn visie op leiderschap geeft. Maar ook met Erik Ziengs, noordelijk Tweede Kamerlid namens de VVD en wellicht degene met de voor ondernemend (Noord-)Nederland meest relevante portefeuilles. En met Marion Tjin-Tham-Sjin, half Chinees half Nederlands en expert op het gebied van exporteren naar China. Combineer dat met ons eigen verenigingsnieuws een verslag van de ledenplatformbijeenkomsten, het bezoek van Bernard Wientjes, een nieuw coachingstraject van JNO en de Willem Lodewijk Conferentie en er ligt weer een editie van NoordNieuws die we u met gepaste trots kunnen presenteren. Veel leesplezier! Voor vragen, reacties en suggesties over NoordNieuws kunt u contact met ons opnemen via Namens de redactie, wlex Kloosterman

4 2 NoordNieuws april 2013 Lex Kloosterman Bart van de Leemput, directeur NAM: Gezamenlijke energie voor een krachtige regio De afgelopen maanden stond de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) volop in de schijnwerpers in de discussie over de aardbevingsproblematiek in Groningen. Hoe ging het bedrijf hiermee om, welke maatregelen zijn getroffen? Directeur Bart van de Leemput: We moeten het blijven verdienen nog decennia lang de energiepartner te zijn voor deze bloeiende regio. Van de Leemput: De afgelopen jaren heeft Groningen zich ontwikkeld tot een topregio voor de energiesector. De bedrijven in dit gebied hebben de ambitie om deze positie nog verder uit te bouwen. Dat is belangrijk, voor de bedrijven, maar ook voor de Groningers en voor de Nederlandse economie. Tegelijkertijd werken en wonen we in een gebied dat is opgeschrikt door aardbevingen door gaswinning uit het Groningen-gasveld en nieuwe inzichten rondom de zwaarst mogelijke aardbeving als gevolg van de gaswinning. Dat is niemand in de koude kleren gaan zitten. Verschillende bedrijven hebben mij al benaderd om te informeren hoe wij hier mee omgaan. Graag maak ik van deze gelegenheid van VNO-NCW Noord gebruik om dat toe te lichten. Duidelijkheid De aardbevingen worden veroorzaakt door de winning van aardgas uit het Groningen-gasveld. Dat is niet nieuw. Wel zijn een aantal inzichten rondom dit onderwerp veranderd en is er aanvullend onderzoek nodig om duidelijkheid te krijgen rondom de maximale magnitude van aardbevingen als gevolg van de gaswinning. Als eindverantwoordelijke van de NAM ben ik de omgeving hierover uitleg verschuldigd. Ons bedrijf mag immers al meer dan zestig jaar rekenen op de gastvrijheid van de inwoners van Groningen en op de hechte samenwerking met het bedrijfsleven. Dat schept verplichtingen. Want de realiteit is dat er aardbevingen zullen blijven zolang we gas winnen uit het Groningen-gasveld. Ons uitgangspunt blijft dat de NAM het moet blijven verdienen om nog decennia lang de energiepartner te zijn voor deze bloeiende regio. Schadeafhandeling Bedrijven en bewoners moeten kunnen vertrouwen op een ruimhartige reparatie van schade die is ontstaan door de aardbevingen. Wij doen er alles aan om deze in gezamenlijkheid op een bevredigende manier op te lossen. Sinds de aardbeving van augustus 2012 zijn er circa schademeldingen gedaan. Iedereen die schade melden krijgt een eigen NAMcontactpersoon die u tijdens het hele schadeproces begeleidt. Betrouwbaarheid is voor ons belangrijk. Daarom kunt u, indien gewenst, op kosten van de NAM gebruik maken van een tweede, onafhankelijke taxateur. Mensen die tevreden zijn met het taxatierapport kunnen een aannemer kiezen die de schade herstelt. Onafhankelijk onderzoek Hoewel ik ervaar dat de bedrijven in deze regio vol ambitie en vertrouwen zitten, zijn er ook nog steeds onbeantwoorde vragen over de gevolgen van aardbevingen. Daarom zijn verschillende onderzoeken gestart en wordt reeds lopend onderzoek versneld uitgevoerd. Niet minder dan elf onderzoeken vinden onder de coördinatie van het ministerie van Economische Zaken plaats. Een van deze onderzoeken gaat in op de gevolgen van sterkere bevingen op buisleidingen, dijken en andere mogelijke economische schade. De uitkomsten van dit specifieke onderzoek worden in juni 2013 door minister Kamp gepubliceerd. De NAM draagt aan deze onderzoeken bij met haar specialistische kennis van de ondergrond en het Groningen-gasveld. Daarnaast lopen er onderzoeken om beter inzicht te krijgen in de maximale ACTUEEL

5 3 Net zoals ik samen met mijn managementteam bij inwoners op de koffie ga, zijn we natuurlijk ook bereid om met u als ondernemer in gesprek te blijven magnitude van toekomstige aardbevingen in Groningen en de effecten daarvan aan de oppervlakte. Ook wordt specifiek gekeken naar de plaatsen waar de kans het grootst is dat een mogelijke zwaardere aardbeving optreedt. Samen met het KNMI wordt het meetnetwerk in Groningen fors uitgebreid. Op die manier kan er nog beter data verzameld worden waardoor we ook in de toekomst de ondergrond goed kunnen monitoren en aanvullende studies kunnen uitvoeren. NAM onderzoekt daarnaast mogelijkheden voor alternatieve vormen van reservoir management, oftewel: kunnen we op een andere manier produceren waardoor we de magnitude van aardbevingen kunnen beïnvloeden? Om de onafhankelijkheid van de onderzoeken te waarborgen heeft het ministerie van Economische Zaken een stuurgroep en een technische begeleidingscommissie ingesteld. NAM zal voor 1 december 2013 een geupdate versie van het winningsplan indienen. Op basis hiervan en de overige onderzoeken zal de minister eind 2013 of begin 2014 een besluit nemen over de gaswinning uit het Groningen-gasveld. Veiligheid voorop In afwachting van deze onderzoeken blijft de veiligheid van vandaag en morgen belangrijk. Daarom helpt de NAM bij het inventariseren van de gebouwen die vanuit veiligheidsoogpunt direct versterking nodig hebben. Voor die acuut onveilige gebouwen worden, vanzelfsprekend, onmiddellijk maatregelen genomen. Hoe gebouwen in de nabije toekomst het meest optimaal preventief versterkt kunnen worden om onveilige situaties te voorkomen, is onderwerp van een verkenning die de NAM samen met externe deskundigen uitvoert. Dat geeft handvatten voor bewoners en bedrijven om ook hun eigen situatie te beoordelen. Daarbij geldt natuurlijk ook dat dit verband houdt met bijvoorbeeld de bouwvoorschriften die voor bedrijven al bestaan en vaak stevige voorwaarden stellen voor robuust bouwen. Europese topregio Ik heb mensen in Groningen leren kennen als ondernemende en doelgerichte mensen. Het belang van energie voor deze regio is ontegenzeggelijk. Om samen aan de toekomst invulling te geven, blijven wij met u in gesprek. In Loppersum hebben wij het Regionaal Informatiepunt Gaswinning geopend. Dit is ook de plek waar wij elke week inwoners ontmoeten en speciale informatiebijeenkomsten houden. NAM is natuurlijk vertegenwoordigd in diverse brancheorganisaties en andere samenwerkingsverbanden, ook hier zullen we u met regelmaat bijpraten over de ontwikkelingen. Net zoals ik samen met mijn managementteam bij inwoners op de koffie ga, zijn we natuurlijk ook bereid om met u als ondernemer in gesprek te blijven, schroom niet mij te bereiken via Op de speciale website voor aardbevingen, vindt u veel extra informatie, bijvoorbeeld over wat u het beste kunt doen voor, tijdens en na een aardbeving. U vindt hier ook de agenda van de themabijeenkomsten in het Regionaal Informatiepunt Gaswinning in Loppersum. Bart van de Leemput, directeur van de NAM Ondertussen gaan we door als NAM met onze werkzaamheden en overige activiteiten, want het Groningen-gasveld is slechts een van de activiteiten van NAM. Met ruim 1700 medewerkers zijn we actief op zo n 400 plekken in Nederland, waarvan het merendeel in Groningen, Friesland en Drenthe ligt. Jaarlijks investeren we ruim 500 miljoen euro. Naast olie- en gaswinning proberen we ook lokale initiatieven te ondersteunen en willen we de regio waarin we werken versterken. Hier zullen we onverkort mee doorgaan. <

6 4 NoordNieuws april 2013 Hester Joustra Foto: JAV Studio s, Assen Platformbijeenkomsten groot succes; wordt vervolgd De slag naar één noordelijke investeringsagenda VNO-NCW Noord heeft begin 2013 twaalf platformbijeenkomsten georganiseerd met als doel om van de leden te horen waar Noord-Nederland economisch gezien op moet inzetten om onze toekomst veilig te stellen. In de vorige editie van NoordNieuws heeft u over de eerste bijeenkomsten een kort verslag kunnen lezen. Inmiddels is de ledenraadpleging afgerond en is een totaalverslag aan de Algemene Ledenvergadering voorgelegd. Het bedrijfsleven aan zet Anno 2013 staat Nederland voor de grote uitdaging om te ontwikkelen naar een toekomstbestendige en duurzame economie. In het huidig economisch tijdsgewricht is dit geen gemakkelijke opgave. Het publieke bestuur van Noord-Nederland krijgt te maken met bezuinigingen van rijkswege waardoor de bestuurlijke slagkracht van met name gemeenten sterk vermindert. Dit waarnemende stelt VNO-NCW Noord vast dat het bedrijfsleven mede aan zet is om de economie in Noord-Nederland vlot te trekken. Met het oog daarop heeft VNO-NCW Noord begin 2013 twaalf platformbijeenkomsten georganiseerd waarbij ruim 230 leden met elkaar van gedachten hebben gewisseld over de toekomst van Noord-Nederland. Wat is de kracht van onze regio? Op welke fronten kan het Noorden zijn kracht verder uitbreiden of versterken en welke concrete projecten passen daarbij? Het resultaat: een zeer breed overzicht van sterke kanten, verbeterpunten en gewenste strategische projecten. Verslag in vogelvlucht Op de platformbijeenkomsten is allereerst stilgestaan bij de kracht van Noord- Nederland. Waar moeten we het in het Noorden van hebben? Met name de ruimtelijke omgeving en de noordelijke mentaliteit zijn vaak genoemd. Noord- Nederland wordt gezien als een homogeen en overzichtelijk gebied dat goed bereikbaar is en centraal ligt binnen Noord-Europa. De grond in het Noorden is relatief goedkoop. De noordelijke mentaliteit staat bekend als nuchter en betrouwbaar en het arbeidsethos ten opzichte van de rest van Nederland is sterk. Als krachtige sectoren in Noord- Nederland zijn genoemd de energiesector, de agrofoodsector, watertechnologie, de gezondheidszorg, maakindustrie, sensortechnologie en de toeristische/ recreatieve sector. Sterk vertegenwoordigd in Noord-Nederland zijn bovendien logistiek, ICT, bouw, techniek en scheepsbouw. Een breed palet aan opportunities. Er is ook gesproken over verbeterpunten: waarop kan Noord-Nederland zich (nader) manifesteren? De opbrengst is te verdelen in zeven noemers: infrastructuur, onderwijs in relatie tot de arbeidsmarkt, gezondheidszorg, noordelijke topsectoren, export, noordelijke identiteit en publiek domein. Voor elke noemer is een aantal strategische projecten genoemd. Deze projecten variëren van algemene plannen - het verbeteren van het vestigingsklimaat in het Noorden, meer samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt, het inzetten op het Noorden als dé energieregio van Nederland - tot meer concrete voorstellen als de verbreding van de zeesluis in Delfzijl ten behoeve van de binnenvaart, het opzetten van een noordelijke versie van de Dutch Trade Board ten behoeve van de export, het opnieuw invoeren van een zuivelschool in Friesland en het opstellen van één marketingstrategie als noordelijke regio in plaats van provinciale marketingprogramma s. Daarnaast is in ACTUEEL De opbrengst van de platformbijeenkomsten is zeer omvangrijk en biedt perspectief op een evenwichtige economische investeringsagenda voor Noord-Nederland

7 5 Platformbijeenkomst in Assen het kader van gezondheidszorg gepleit voor het opzetten van een zorgcampus waar onderwijs en zorg worden gecombineerd. Ook met betrekking tot het publieke bestuur is een aantal gewenste ontwikkelingen genoemd, met als voornaamste de verbetering van bestuurlijke samenwerking tussen de drie provincies. Van brede opbrengst naar focus De opbrengst van de platformbijeenkomsten is zeer omvangrijk en biedt perspectief op een evenwichtige economische investeringsagenda voor Noord-Nederland. Om tot een investeringsagenda te komen is echter het aanbrengen van focus vereist: welke strategische projecten hebben prioriteit? Waarop kan Noord-Nederland zich nu het beste richten? Waar ligt een rol voor VNO-NCW Noord en waar voor andere partijen? In het totaalverslag van de platformbijeenkomsten, dat op 9 april j.l. aan de Algemene Ledenvergadering is gepresenteerd, heeft VNO-NCW Noord een eerste aanzet gegeven op de wijze waarop de opbrengst tot verdere uitwerking kan worden gebracht: enabling, content, marketing & sales. Enabling Tot enabling worden alle randvoorwaarden gerekend die ondernemend Noord-Nederland nodig heeft om tot economische vooruitgang te komen. Hieronder vallen de noemers infrastructuur, onderwijs in relatie tot de arbeidsmarkt en het publiek domein. Goede fysieke en digitale bereikbaarheid, een degelijke kennisinfrastructuur en een faciliterende en betrouwbare overheid zijn immers de basisvoorwaarden voor een bedrijf of organisatie om goed te kunnen functioneren. Content De daadwerkelijke economische activiteit in Noord-Nederland vormt een tweede categorie, namelijk content. Hieronder vallen de noemers noordelijke topsectoren en gezondheidszorg. Het valt op dat Noord-Nederland bij uitstek de expertise in huis heeft om zich op het gebied van de mondiale vraagstukken rond voedsel, water, energie en healthy ageing sterk te profileren. De focus die Noord-Nederland de afgelopen jaren heeft gelegd op de energiesector, de grote mate van kennis op het gebied van watertechnologie, de activiteiten op het gebied van healthy ageing en de omvang van de productie en export in de agro/foodsector bieden Noord-Nederland een wezenlijke kans om aan te haken bij deze mondiale vraagstukken, daarin te excelleren en zich zodoende te profileren als een aantrekkelijke regio. Aan deze mondiale thema s zijn feitelijk alle in het Noorden aanwezige sectoren goed te koppelen. Het ligt dan ook voor de hand om een investeringsagenda langs deze lijn uit te werken. Marketing & sales Buiten de randvoorwaarden en de inhoud is het van belang dat het Noorden zich meer profileert in de richting van de rest van Nederland en de wereld. Het vermarkten van de noordelijke identiteit en de export vallen dan ook onder marketing & sales. Het vervolg De indeling in enabling, content en marketing & sales is aan de Algemene Ledenvergadering voorgelegd. VNO-NCW Noord zal in de komende maanden verder werken aan de uitwerking van een economische investeringsagenda. Maar bovenal willen wij u, onze leden, danken voor de enthousiaste deelname aan de ledenplatforms en voor de geleverde inbreng. Ook in de toekomst legt VNO- NCW Noord graag onderwerpen aan de leden voor. Zo zullen de platforms na de zomer een vervolg krijgen in het kader van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. < Het uitgebreide verslag van de platformbijeenkomsten is te downloaden op onder Publicaties

8 6 NoordNieuws april 2013 Lex Kloosterman Interview met Erik Ziengs, noordelijk Tweede Kamerlid Politicus met de bril van een ondernemer Als rasechte Drent vertelt Erik Ziengs over zijn ervaringen als noordelijk Tweede Kamerlid voor de VVD. Als oud-ondernemer heeft hij met onder andere Economische Zaken, MKB, zzp ers, Ondernemerschap, Regelgeving en Kleinere Overheid voor ondernemend (Noord-)Nederland zeer relevante portefeuilles. Ziengs: Ik benader zaken nog steeds vanuit de ondernemerskant. Over zijn start als politicus In 2010 ben ik Tweede Kamerlid geworden. Daarvoor was ik jarenlang regionaal actief in de politiek, maar met name aan de bestuurlijke kant. Ik ben binnen een afdeling van de VVD begonnen, heb folders rondgebracht, op verkiezingsmarkten gestaan en ben vervolgens in Assen in de gemeenteraad terechtgekomen. Ik heb dat een aantal jaren gedaan, totdat mijn bedrijf flink begon te draaien en ik de keuze moest maken tussen beide werelden. Die keuze was toen gemakkelijk, want van mijn bedrijf kon ik eten en van de politiek niet. Desondanks ben ik altijd bestuurlijk actief gebleven, uiteindelijk afdelingsvoorzitter van Assen geworden en later provinciaal voorzitter van Drenthe. Op een gegeven moment dacht ik: als ik nog een keer wat wil, dan moet ik het nu doen. Ik verkocht mijn bedrijf, kreeg een mooie 25 e plaats op de kieslijst en kwam uiteindelijk dus in de Tweede Kamer terecht. Met mijn achtergrond lag het natuurlijk voor de hand dat ik de aan ondernemerschap gerelateerde portefeuilles kreeg. Daar ben ik stevig mee aan de slag gegaan, met als hoogtepunt het door de Tweede Kamer leiden van de Aanbestedingswet. Daar heb ik ook echt dingen in gekregen die, zoals het nu lijkt, goed zullen uitpakken voor het MKB. Over Rutte I en Rutte II Dat het Kabinet al binnen twee jaar viel, was echt ontzettend jammer. Niemand in onze fractie had dat verwacht, het was echt een donderslag bij heldere hemel. De partijen in het Catshuis waren eruit, men hoefde alleen nog maar een handtekening te zetten. Een week voordat Geert Wilders de stekker eruit trok, waren wij als fractie uitvoerig geïnformeerd over het uiteindelijke resultaat. Toen het uiteindelijk toch nog misging, was ik daar zeker een dag beroerd van. Bij de afgelopen verkiezingen stond ik op de 24 e plaats, hoog genoeg om weer terug te kunnen keren in de Tweede Kamer, zeker met de uitslag van 41 zetels. Toen we vervolgens met de portefeuilleverdeling bezig waren, dacht ik: ik zal wel wat moeten inleveren met meer mensen in de fractie. Het tegendeel was echter waar, mijn portefeuille werd uitgebreid. Ik ben daar erg blij mee, omdat ik nu een volwaardige portefeuille heb die past bij mijn achtergrond als ondernemer. Over het politieke vak Als ondernemer neem je altijd snel beslissingen. Van de tien keuzes die ik vroeger maakte, pakten er twee heel goed uit en de rest lukte uiteindelijk niet of kostte toch meer dan je dacht en dan stop je er gauw weer mee. Daar hoor je natuurlijk nooit iemand over en dat is ook niet erg, want het gaat erom wat je uiteindelijk wél bereikt als ondernemer. In de politiek geldt een andere realiteit: van de tien dingen die doet, moet alles zonder kleerscheuren verlopen. Als dat niet het geval is, word je genadeloos afgestraft, ook al heb je de negen andere dingen goed gedaan. Wat dat betreft vergt het politieke proces meer zorgvuldigheid dan het ondernemerschap. Daarnaast heb je te maken met allerlei bewegingen om je heen waar je geen grip op hebt. Als ondernemer neem je zelf een besluit, maar in de politiek moet je overeenstemming zien te bereiken met partijen die allemaal hun eigen belangen hebben. Ik benader zaken nog steeds vanuit de ondernemerskant, maar door te overleggen met iemand die vanuit de consumentenkant redeneert, kom je erachter dat je elkaar ergens moet zien te vinden en dat vergt gewoon veel tijd. Over het MKB als motor van de economie Dit gaat ook op voor de samenwerking met de PvdA op dossiers als ondernemerschap. Doordat zij in hun verkiezingsprogramma net als wij riepen: het MKB is de motor van de economie, dacht ik dat we op één lijn zaten. Maar over de vraag waar zo n motor dan op draait, zijn we het nog niet eens. Ik ben er overigens van overtuigd dat dat gaat lukken. Maar feit is wel dat we anders kijken naar ondernemerschap. Wij denken: de verantwoordelijkheid ligt bij de ondernemer, geef hem de ruimte. De PvdA denkt meer vanuit de consument die beschermd moet worden. Dan denk ik: dat gaat toch niet lukken. Iemand die willens en wetens de boel gaat belazeren, gaat dat toch doen. Zaak is dat je die vervolgens hard aanpakt. ACTUEEL

9 7 Hoogtepunt was het door de Tweede Kamer leiden van de Aanbestedingswet. Daar heb ik ook echt dingen in gekregen die, zoals het nu lijkt, goed zullen uitpakken voor het MKB voor eigen rekening en risico te gaan werken. Dus moet hij zelf zorgdragen voor bijvoorbeeld zijn verzekeringen en pensioen. Dat is de basis. Anderzijds moeten we onze ogen niet sluiten voor de onderkant, waarbij vaak sprake is van schijnzelfstandigheid. Samen met Mei Li Vos van de PvdA ben ik druk bezig om daar een oplossing voor te zoeken. Hierbij streven we ernaar om geen regelgeving op te tuigen voor de échte zzp ers, maar wel iets te organiseren om die schijnzelfstandigheid aan te pakken. Erik Ziengs: Politiek proces vergt meer zorgvuldigheid dan ondernemersschap. Een oplossing voor die onderkant is het versoepelen van het ontslagrecht, omdat je bedrijven daarmee niet langer dwingt om te zoeken naar flexibele krachten in zzp-constructies. Die flexibiliteit kun je ook krijgen als je zegt: ik neem iemand aan en we spreken van te voren een ontslagvergoeding af. Als het dan minder gaat en hij werkt al een paar jaar bij mij, is er een transitiebudget naar een volgende baan. Ik hoop dat we de komende periode gezamenlijk de slag kunnen maken om ondernemers meer ruimte te geven om te ondernemen. Vanuit onze gezamenlijke visie dat het MKB de motor van de economie is, moet het doel zijn om zo veel mogelijk belemmeringen weg te nemen. Een mooi voorbeeld is het Ondernemingsdossier. Ondernemers zetten hierbij zelf hun hele administratie in het systeem, vinken aan welke instanties daarbij mogen en daarmee voorkomen we veel administratieve rompslomp en overbodige controles bij bedrijven. Over zzp ers Het standpunt van de VVD is altijd geweest: een zzp er is een ondernemer. Dat betekent dat hij er altijd zelf voor kiest om Het moeilijke van de groep zzp ers in Nederland is de enorme complexiteit. Waar de één zich noodgedwongen als zelfstandige laat inhuren, runt de ander in zijn eentje een slagerij en weer een ander is zelfstandig accountant. Om hier beleid op te zetten dat voor iedereen passend is, is bijna onmogelijk. Er worden deze kabinetsperiode stappen gezet om een winstbox in te voeren. Hierbij wordt onder andere de zelfstandigenaftrek betrokken. Probleem is echter dat veel zzp ers de zelfstandigenaftrek niet gebruik waar hij ooit voor bedoeld was, maar het geld nodig hebben om rond te komen. De vraag is dus hoe de voorgenomen maatregelen uitpakken voor kleine zelfstandigen die net het hoofd boven water kunnen houden. Hier moeten we nog eens goed naar kijken.»

10 Wij zijn nu Stadjer We zijn verhuisd. En dit is ons nieuwe uitzicht. Het uitzicht is net zo mooi als ons duurzame kantoor met energielabel A+. We verwarmen ons nieuwe gebouw met een combinatie van aardwarmte en groen gas. Want ook voor onszelf zoeken wij naar de beste balans tussen de verschillende energiebronnen. Daarbij blijkt gas altijd weer een flexibele en verantwoorde aanvulling. Duurzaam bouwen doe je samen. Wij bedanken Triodos Vastgoedfonds, BAM Utiliteitsbouw, Ontwerpbureau DeZwarteHond, Gemeente Groningen, ITBB Elektrotechniek, Adviesbureau VanderWeele, de ABC Management Groep en alle anderen voor de prettige samenwerking!

11 9 Een oplossing om schijnzelfstandigheid tegen te gaan is het versoepelen van het ontslagrecht, omdat je bedrijven daarmee niet langer dwingt om te zoeken naar flexibele krachten in zzp-constructies Over Noord-Nederland Ik kom bij veel bedrijven in Noord-Nederland over de vloer en vind dat we ons wel wat meer op de borst mogen slaan. Ik vind dat we veel te bescheiden zijn en daarmee doe je jezelf als regio tekort. Laat maar zien wat voor mooie dingen je hier hebt. Wat het Noorden bijzonder maakt zijn de hoge arbeidsmentaliteit en de ruimte om te ondernemen. Die kenmerken moeten we beter op de kaart zetten. Waar ik me zorgen over maak, is het feit dat veel succesvolle bedrijven moeite hebben met het vinden van goed personeel. Daarom moet er een omslag komen in ons onderwijssysteem. De afgelopen decennia is er te veel tegen jongeren gezegd: je moet doen wat je leuk vindt. Met als gevolg dat zij massaal voor opleidingen als communicatie of journalistiek kozen, waar nu een overschot aan is, terwijl er juist een groot tekort is aan goed technisch personeel. Dat hoor ik trouwens in alle regio s waar ik kom. Zorg dus dat je opleidingen aanbiedt die aansluiten bij het bedrijfsleven en aan hen vraagt wat ze nodig zijn. COLUMN Het bedrijfsleven in de lead In tijden van economische tegenwind, miljardenbezuinigingen, teruglopende overheidsbudgetten en een historisch laag consumentenvertrouwen is het de hoogste tijd voor een tegengeluid. Want hoewel lang niet alles gaat zoals we zouden willen (kijk naar het afblazen van de spoorlijn Groningen-Heerenveen of het uitblijven van noordelijke samenwerking), hebben we alle reden om met een positief gevoel vooruit te kijken. Waar ik dat op baseer? In de eerste plaats op de enorme betrokkenheid van het bedrijfsleven om mee te werken aan het ontwikkelen van een duurzame economie in Noord-Nederland. Door de afwachtende houding van politiek en maatschappij, die de hand op de knip (moeten) houden, is het meer dan ooit aan het bedrijfsleven om de economie weer op gang te krijgen. Uit de goede opkomst bij de platformbijeenkomsten van VNO-NCW Noord (zie elders in dit nummer) blijkt hoe groot de bereidheid van noordelijke ondernemers is om gezamenlijk de schouders eronder te zetten. Over topsectoren en samenwerking Als we het over onze topsectoren hebben, is het goed om altijd het woord samenwerking in gedachten te houden, met name met het MKB. Kijk bijvoorbeeld naar brainport Eindhoven, waar een goed model is neergelegd hoe je met wetenschap, onderwijs, overheid en bedrijfsleven dingen tot stand kunt brengen waardoor een situatie ontstaat dat je de regio versterkt en banen creëert. Door goed samen te werken moet het toch ook mogelijk zijn om dit soort modellen ook in andere delen van het land te ontwikkelen? Wat het moeilijk maakt om de kleinere bedrijven bij het Topsectorenbeleid aan te haken, is het feit dat deze bedrijven vaak geen tijd en middelen hebben om aan te haken bij de verschillende overlegstructuren. Daar zie ik een probleem. Er zal dus een aanjager moeten komen om ook het MKB erbij te betrekken. Binnen iedere Topsector is hier wel aandacht voor, maar wat mij betreft nog niet voldoende. Daarom heb ik de minister gevraagd of de ondernemerspleinen hierbij betrokken kunnen worden. Zij kunnen een faciliterende rol in de regio spelen en kennen de juiste innovatieve bedrijven. Voor een optimale facilitering van het bedrijfsleven is ook een goede bestuurlijke samenwerking in het Noorden nodig. Deze is er nog onvoldoende. Volgens mij was ik in 2010 het enige noordelijke Kamerlid dat voorstander was van een noordelijk landsdeel, toen nog een groot taboe. Je moet gewoon opschalen, hoe je het ook wendt of keert. Ik ben dan ook blij dat vanuit Drenthe het geluid klinkt dat men bij Groningen wil aansluiten. Maar zo lang dat noordelijk landsdeel er niet is, moet je in ieder geval als drie noordelijke provincies goed samenwerken, bijvoorbeeld met een gezamenlijke inkoop van bepaalde zaken. Nu gebeurt dat te veel apart van elkaar. Het is zonde dat emoties nu de overhand hebben. < Maar alleen commitment is natuurlijk niet voldoende. Het gaat uiteindelijk om kansen. Kansen om ons te ontwikkelen, kansen om te investeren en kansen om Noord-Nederland op de kaart te zetten. Die kansen zijn er in overvloed, omdat we als regio aansluiting hebben bij de mondiale thema s die er écht toe doen: Energie, Voedsel, Water en Healthy Ageing. Het Noorden blinkt in al deze sectoren uit: kijk naar de Eemshaven, naar onze sterke agrofoodsector, naar Wetsus in Leeuwarden en naar het Healthy Ageing netwerk o.l.v. het UMCG. De kansen zijn er, de betrokkenheid van het bedrijfsleven is er: maar dan? Als VNO-NCW Noord zien wij het als ons doel en onze plicht om het bedrijfsleven nadrukkelijk in de lead te brengen binnen de sterke sectoren van het Noorden en zelf het initiatief te nemen. Om binnen deze sectoren voor een optimale ketensamenwerking en kruisbestuiving te zorgen. En om te vermarkten wat er allemaal al gebeurt in het Noorden. Want laten we niet vergeten dat ondanks de crisis hier in onze regio nu en in de nabije toekomst miljarden geïnvesteerd worden. Kijk naar de Eemshaven, de grootste bouwput van Europa, maar ook naar de investeringen die Friesland Campina doet, naar de komst van een grote kaasfabriek van A-ware in Heerenveen en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Het Noorden zit niet stil, maar houdt zich wel stil. Daar mag wel eens verandering in komen! Lambert Zwiers directeur VNO-NCW Noord

Ik ben als bestuurder in deze provincie bijzonder geïnteresseerd in de kansen van nieuwe energie voor onze kenniseconomie.

Ik ben als bestuurder in deze provincie bijzonder geïnteresseerd in de kansen van nieuwe energie voor onze kenniseconomie. Welkomstwoord van Jan Franssen, Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, bij het Lustrumcongres 'Geothermal Heat is Cool' van het Platform Geothermie, Den Haag, 24 oktober 2012 ---------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid LEEUWARDEN SÚDWEST-FRYSLÂN SMALLINGERLAND HEERENVEEN Versterk Economie en Werkgelegenheid Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord SAMEN WERKEN AAN EEN SLAGVAARDIG FRYSLÂN 2 3

Nadere informatie

Minder gaswinning, versterkingspakket voor Groningen

Minder gaswinning, versterkingspakket voor Groningen Ministerie van Economische Zaken Minder gaswinning, versterkingspakket voor Groningen Uitleg over het besluit gaswinning Groningen Geachte bewoner, Vrijdag 17 en zaterdag 18 januari 2014 heb ik in Groningen

Nadere informatie

Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011

Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011 Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011 Dames en heren, Degenen, die hier te lande na 1820 verbetering van

Nadere informatie

Nieuwjaarsspeech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Groningen, januari 2010

Nieuwjaarsspeech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Groningen, januari 2010 Nieuwjaarsspeech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Groningen, januari 2010 Dames en heren, geëerde gasten, [Inleiding] Zuinig over de drempel! Zo heette de eerste oudejaarsconference van

Nadere informatie

SNN namens SNN Verzonden: donderdag 21 mei 2015 15:17 Aan:

SNN <communicatie=snn.eu@mail203.atl81.rsgsv.net> namens SNN <communicatie@snn.eu> Verzonden: donderdag 21 mei 2015 15:17 Aan: Rienks, Diane Van: SNN namens SNN Verzonden: donderdag 21 mei 2015 15:17 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Waar verdient

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Dames en heren, [Inleiding] Ik vind het wel leuk, maar ook een beetje spannend. Maar moet

Nadere informatie

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015 p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 123, 25 juni 2015 Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 529 Gaswinning Groningen-veld Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Voorzitter, een mooi politiek moment, de laatste algemene beschouwingen van dit College, de opmaat naar de begroting voor het verkiezingsjaar.

Voorzitter, een mooi politiek moment, de laatste algemene beschouwingen van dit College, de opmaat naar de begroting voor het verkiezingsjaar. Naar Groningen 2.0 Voorzitter, een mooi politiek moment, de laatste algemene beschouwingen van dit College, de opmaat naar de begroting voor het verkiezingsjaar. In het laatste jaar van deze statenperiode

Nadere informatie

Allereerst natuurlijk de beste wensen voor 2013.

Allereerst natuurlijk de beste wensen voor 2013. Speech van Commissaris van de Koningin en voorzitter Raad van Toezicht Energy Valley Max van den Berg, nieuwjaarsreceptie Energy Valley, Groningen, 8 januari 2013 Dames en heren, Allereerst natuurlijk

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Statengriffie. Floortje van Aken Verzonden: dinsdag 9 juni 2015 15:32 Aan: Ria Veenstra Onderwerp:

Statengriffie. Floortje van Aken <Aken@vnoncw-mkbnoord.nl> Verzonden: dinsdag 9 juni 2015 15:32 Aan: Ria Veenstra Onderwerp: Statengriffie Van: Floortje van Aken Verzonden: dinsdag 9 juni 2015 15:32 Aan: Ria Veenstra Onderwerp: Inspraakreactie MKB-Noord Bijlagen: BRF_151903_Retail Agenda.pdf; Inspraakreactie

Nadere informatie

1red , NOS, Gesprek met de minister-president, Ned.2, uur

1red , NOS, Gesprek met de minister-president, Ned.2, uur 1red18248 29-06-2007, NOS, Gesprek met de minister-president, Ned.2, 22.50 uur MINISTER-PRESIDENT BALKENENDE, NA AFLOOP VAN DE MINISTERRAAD, OVER HET ONDERZOEK NAAR EVENTUELE VERLENGING VAN DE MISSIE IN

Nadere informatie

Allereerst wil ik u een gezegend, gezond en gelukkig Nieuwjaar toewensen! En uiteraard hoop en wens ik dat het uw ondernemingen goed gaat.

Allereerst wil ik u een gezegend, gezond en gelukkig Nieuwjaar toewensen! En uiteraard hoop en wens ik dat het uw ondernemingen goed gaat. Toespraak bij het Nieuwjaarsontbijt van de Building Society, door Commissaris van de Koningin, drs. Ank Bijleveld-Schouten, op 10 januari 2012 te Delden. Dames en heren, Allereerst wil ik u een gezegend,

Nadere informatie

Terugblik platformbijeenkomsten Economisch Manifest 2013. De slag naar één noordelijke investeringsagenda Opbrengst platformbijeenkomsten 2013

Terugblik platformbijeenkomsten Economisch Manifest 2013. De slag naar één noordelijke investeringsagenda Opbrengst platformbijeenkomsten 2013 De slag naar één noordelijke investeringsagenda Opbrengst platformbijeenkomsten 2013 Aanleiding Anno 2013 staat Nederland voor de grote uitdaging om te ontwikkelen naar een toekomstbestendige en duurzame

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND (SNN) IS EEN SAMENWERKING VAN DE DRIE NOORDELIJKE PROVINCIES FRYSLÂN, GRONINGEN EN DRENTHE. DEZE SAMENWERKING IS

SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND (SNN) IS EEN SAMENWERKING VAN DE DRIE NOORDELIJKE PROVINCIES FRYSLÂN, GRONINGEN EN DRENTHE. DEZE SAMENWERKING IS 14 SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND (SNN) IS EEN SAMENWERKING VAN DE DRIE NOORDELIJKE PROVINCIES FRYSLÂN, GRONINGEN EN DRENTHE. DEZE SAMENWERKING IS VASTGELEGD IN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING IN

Nadere informatie

Toespraak commissaris van de koningin Max van den Berg, Statenexcursie 17/18 november 2011 naar Hannover

Toespraak commissaris van de koningin Max van den Berg, Statenexcursie 17/18 november 2011 naar Hannover Toespraak commissaris van de koningin Max van den Berg, Statenexcursie 17/18 november 2011 naar Hannover Geachte aanwezigen, Noord-Nederland zet stevig in op sterke economische clusters rond agrofood,

Nadere informatie

Simulatiespel: Bron: The Economist. Crisisoverleg Rusland en de EU

Simulatiespel: Bron: The Economist. Crisisoverleg Rusland en de EU Simulatiespel: Bron: The Economist Crisisoverleg Rusland en de EU Inleiding: Simulatiespel: crisisoverleg EU en Rusland Dit simulatiespel is gebaseerd op realistische veronderstellingen. Rusland heeft

Nadere informatie

MKB-Nederland Noord. Folder Lokale Partners

MKB-Nederland Noord. Folder Lokale Partners MKB-Nederland Noord Folder Lokale Partners Samen haar lokale partners werkt MKB-Nederland aan krachtige en effectieve lobby op lokaal niveau. Dit document legt uit wat het Lokaal Partnerschap precies inhoudt

Nadere informatie

1. Wat is uw functie? 2 In welke branche opereert uw branche?

1. Wat is uw functie? 2 In welke branche opereert uw branche? Landbouw, bosbouw en visserij Industrie Energievoorziening Waterbedrijven en afvalbeheer Handel Vervoer & opslag Horeca Informatie en communicatie (ICT / media) Financiële dienstverlening Verhuur en handel

Nadere informatie

Excellenties, Dames en heren,

Excellenties, Dames en heren, Alleen de uitgesproken tekst geldt. Welkomstwoord van drs. Ank Bijleveld-Schouten, Commissaris van de Koningin in de provincie Overijssel, bij de opening van de relatiebijeenkomst Lente in Overijssel,

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

gesprekken te voeren van ondernemer tot ondernemer en verbindingen te leggen.

gesprekken te voeren van ondernemer tot ondernemer en verbindingen te leggen. Toespraak commissaris van de koningin Max van den Berg t.g.v. bezoek Duitse handelsdelegatie onder leiding van Minister Bode op 31 oktober 2011, Gasunie Groningen. Dames en heren, Vandaag en morgen wijzen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden over schadeafhandeling na aardbevingen door gaswinning

Veelgestelde vragen en antwoorden over schadeafhandeling na aardbevingen door gaswinning Veelgestelde vragen en antwoorden over schadeafhandeling na aardbevingen door gaswinning De NAM wil zoveel mogelijk relevante informatie bieden over schadeafhandeling na een aardbeving. Hieronder geven

Nadere informatie

Nieuwjaarstoespraak Deventer 2013

Nieuwjaarstoespraak Deventer 2013 Nieuwjaarstoespraak Deventer 2013 Dames en heren, Een fantastisch 2013 gewenst! Fijn dat u allemaal gekomen bent, hier in Schouwburg, voor de Deventer nieuwjaarsreceptie. De receptie is een gezamenlijk

Nadere informatie

Dank u wel kolonel Lambrichts, mevrouw Sybilla Dekker, Generaal, geachte aanwezigen,

Dank u wel kolonel Lambrichts, mevrouw Sybilla Dekker, Generaal, geachte aanwezigen, Spreekpunten staatssecretaris De Vries van Defensie ter gelegenheid van de eerste deeltijdopleiding Middelbare Defensie Vorming te Den Haag. Let op: Alleen gesproken woord geldt! Dank u wel kolonel Lambrichts,

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

Persinformatie. Uitdagende marktomgeving biedt ook kansen. Nieuwe directievoorzitter wil groei voortzetten

Persinformatie. Uitdagende marktomgeving biedt ook kansen. Nieuwe directievoorzitter wil groei voortzetten Persinformatie Uitdagende marktomgeving biedt ook kansen Nieuwe directievoorzitter wil groei voortzetten Mario Mehren: strategie Wintershall blijkt succesvol 2 juni 2015 Michael Sasse Tel. +49 561 301-3301

Nadere informatie

Subsidie voor innovatieve projecten. Informatie over het Innovatief Actieprogramma Groningen. provincie groningen

Subsidie voor innovatieve projecten. Informatie over het Innovatief Actieprogramma Groningen. provincie groningen Subsidie voor innovatieve projecten Informatie over het Innovatief Actieprogramma Groningen provincie groningen Subsidie voor innovatieve projecten INFORMATIE OVER HET INNOVATIEF ACTIEPROGRAMMA GRONINGEN

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Congrestoespraak Lodewijk Asscher PvdA-congres, 3 november 2012. -GESPROKEN WOORD GELDT-

Congrestoespraak Lodewijk Asscher PvdA-congres, 3 november 2012. -GESPROKEN WOORD GELDT- Congrestoespraak Lodewijk Asscher PvdA-congres, 3 november 2012. -GESPROKEN WOORD GELDT- Dames en Heren, Partijgenoten, Ik sta hier beduusd voor u. Het is een bijzondere tijd geweest. Als ik in terugkijk

Nadere informatie

Spreektekst Partij Voor de Vrijheid. Algemene Beschouwingen en Voorjaarsnota. 03 juli 2013

Spreektekst Partij Voor de Vrijheid. Algemene Beschouwingen en Voorjaarsnota. 03 juli 2013 Spreektekst Partij Voor de Vrijheid Algemene Beschouwingen en Voorjaarsnota 03 juli 2013 De Drentse bevolking zit midden in een financiële en economische crisis. En met dit kabinet van VVD en PvdA weten

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

Ervaringen met functioneringsgesprekken

Ervaringen met functioneringsgesprekken Ervaringen met functioneringsgesprekken Samenstelling CDA-bureau Afdeling HRM / Steenkampinstituut / Partijontwikkeling CDA-bestuurdersvereniging December 2006 1 Het belang van functioneringsgesprekken

Nadere informatie

ECONOMISCHE STIMULANS

ECONOMISCHE STIMULANS DE ZZP ER CENTRAAL Arnhem is een ondernemende stad. Met name het aantal ZZP ers is de afgelopen jaren spectaculair toegenomen. Bij elkaar opgeteld zijn het meer mensen dan het grootste bedrijf in Arnhem

Nadere informatie

Conclusies enquête The Future Group. November 2015

Conclusies enquête The Future Group. November 2015 November 2015 Conclusies enquête Een zzp er kiest voor zelfstandigheid, vrijheid en ondernemerschap. Daar moet je hem/haar de ruimte voor geven. Verplichte collectieve zaken staan in tegenstelling tot

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

BOUWNETWERK. Kiezen en uitblinken. Bouwnetwerk is hét netwerk voor vrouwen die werken aan de gebouwde omgeving

BOUWNETWERK. Kiezen en uitblinken. Bouwnetwerk is hét netwerk voor vrouwen die werken aan de gebouwde omgeving BOUWNETWERK Kiezen en uitblinken Bouwnetwerk is hét netwerk voor vrouwen die werken aan de gebouwde omgeving Kiezen en uitblinken Aan mevrouw Schultz van Haegen, minister van infrastructuur en milieu,

Nadere informatie

Speech door Machiel van der Kuijl, Algemeen directeur tijdens de EVO-Ledendag op 27 maart 2013 in het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum.

Speech door Machiel van der Kuijl, Algemeen directeur tijdens de EVO-Ledendag op 27 maart 2013 in het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Speech door Machiel van der Kuijl, Algemeen directeur tijdens de EVO-Ledendag op 27 maart 2013 in het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Een bijzonder welkom op deze ledendag van EVO. Een dag

Nadere informatie

Doel Doel van het programma VvW:

Doel Doel van het programma VvW: Doel Doel van het programma VvW: Een strategie en bijbehorende actielijnen opleveren en (laten) uitvoeren ten behoeve van de gewenste economische structuurversterking van de Vierkant voor Werk regio. Dit

Nadere informatie

AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR

AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR 20 AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING KOERS NOORD: OP WEG NAAR

Nadere informatie

Openingswoord Max van den Berg bijeenkomst Energy Valley in de nieuwe kabinetsperiode, 24 januari 2013, Huis van Europa, Den Haag

Openingswoord Max van den Berg bijeenkomst Energy Valley in de nieuwe kabinetsperiode, 24 januari 2013, Huis van Europa, Den Haag Openingswoord Max van den Berg bijeenkomst Energy Valley in de nieuwe kabinetsperiode, 24 januari 2013, Huis van Europa, Den Haag Dames en heren, Van harte welkom! Vanmiddag informeren wij u graag over

Nadere informatie

Passie 2.0. Teamgeest helpt bij scoren. Inkt door de aderen. Concurrenten op afstand

Passie 2.0. Teamgeest helpt bij scoren. Inkt door de aderen. Concurrenten op afstand Passie 2.0 Teamgeest helpt bij scoren Inkt door de aderen ZuidamUithof Drukkerijen spreekt met medewerkers over hun ambities, drijfveren en overtuigingen. Leidinggevenden spelen daar op in, zodat medewerkers

Nadere informatie

Social Strategy Masterclass 2014

Social Strategy Masterclass 2014 Social Strategy Masterclass 201 Bestemd voor Directie en Management actief in zowel B2B, B2C als Non profit Inhoudsopgave Inleiding Eendaagse Social Strategy MasterClass Programma Ochtendsessie Middagsessie

Nadere informatie

M E M O. We zien de oplossing niet in grote schaalvergroting naar 1 of 2 gemeenten. We zoeken het in de samenwerking vanuit de inhoud.

M E M O. We zien de oplossing niet in grote schaalvergroting naar 1 of 2 gemeenten. We zoeken het in de samenwerking vanuit de inhoud. M E M O Aan : gemeenteraad Wormerland Van : college van burgemeester en wethouders Datum : 5 februari 2015 Onderwerp : Gezamenlijke reactie Colleges Beemster, Edam- Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland,

Nadere informatie

2015-2016: WE GAAN HET DOEN!

2015-2016: WE GAAN HET DOEN! 2015-2016: WE GAAN HET DOEN! De BZW is het krachtigste ondernemerscollectief in Zuid-Nederland en het regionale netwerk van VNO-NCW. De BZW is een inspirerende plek voor ontmoeting en samenwerking, succesvol

Nadere informatie

Regionale betrokkenheid bij de voorbereiding van de nominatie

Regionale betrokkenheid bij de voorbereiding van de nominatie Directie Regionale Zaken De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum DRZN. 2007/4545 13 december 2007 onderwerp doorkiesnummer

Nadere informatie

Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO

Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO 21 januari 2014 Co-creatieteams bezoeken NPO Op 21 januari 2014 bezochten leden van de co-creatieteams de NPO (nederlandse Publieke Omroep) met een programma

Nadere informatie

Nieuwjaarstoespraak 2017 Burgemeester Visser. Beste inwoners van Twenterand, jong en oud, dames en heren,

Nieuwjaarstoespraak 2017 Burgemeester Visser. Beste inwoners van Twenterand, jong en oud, dames en heren, Nieuwjaarstoespraak 2017 Burgemeester Visser Beste inwoners van Twenterand, jong en oud, dames en heren, Van harte welkom in de vernieuwde Zandstuve, hier in Den Ham. Zoals u inmiddels weet, is het voor

Nadere informatie

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN November 2014 PVDA PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN Een plan van De Partij van de Arbeid Voorne putten Werkgroep Economie & Werk Voorne Putten PvdA Nissewaard Gert-Jan Alberts Kim van de Kant PvdA Hellevoetsluis

Nadere informatie

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP A. Inleiding en doelstelling In de regiocommissie van 24 oktober jl. is toegezegd dat het college de raad een voorstel doet ten aanzien van de

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Maritieme ontwikkelingen vanuit de maritieme logistieke keten en de wind op zee keten.

Maritieme ontwikkelingen vanuit de maritieme logistieke keten en de wind op zee keten. Maritieme ontwikkelingen vanuit de maritieme logistieke keten en de wind op zee keten. Verslag van workshop 1 tijdens de bijeenkomst Denk mee over nieuwe project ideeën voor het noordelijk grensoverschrijdend

Nadere informatie

van de juiste contacten, is natuurlijk bij het VNO-NCW ongeëvenaard.

van de juiste contacten, is natuurlijk bij het VNO-NCW ongeëvenaard. Concept-inleiding staatssecretaris van Defensie, Henk van Hoof, ter gelegenheid van de presentatie van het Platform Defensie - Bedrijfsleven, Pulchristudio, Den Haag, 3 november 1999 Graag geef ik een

Nadere informatie

Grensoverschrijdende samenwerking

Grensoverschrijdende samenwerking Grensoverschrijdende samenwerking Woensdag 19 september 2012 Groningen, 13 mei 2011 Eems Dollard Regio (EDR) Op 28 februari 1977 opgericht en vanaf 1997 openbaar lichaam. 100 leden (gemeenten, Landkreise,

Nadere informatie

F reader. Het nieuwe ondernemen. is gewoon durven te veranderen!

F reader. Het nieuwe ondernemen. is gewoon durven te veranderen! F R I E N D S F reader Het nieuwe ondernemen. is gewoon durven te veranderen! Als we de berichtgeving van de laatste maanden mogen geloven staat de non food detailhandel voor een herstructureringsslag.

Nadere informatie

Human Capital Tafel Logistiek in Drenthe op 3 oktober 2013

Human Capital Tafel Logistiek in Drenthe op 3 oktober 2013 Human Capital Tafel Logistiek in Drenthe op 3 oktober 2013 Op 3 oktober 2013 hebben Stenden Hogeschool en de provincie Drenthe samen met Transport en Logistiek Nederland, EVO en de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage. Datum 25 januari 2013 Betreft Gaswinning Groningen-veld

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage. Datum 25 januari 2013 Betreft Gaswinning Groningen-veld > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal Handboek Politiek Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid van de Derde Kamer der Staten-Generaal, Gefeliciteerd! Deze week ben jij een politicus. Je gaat samen met je klasgenoten discussiëren over

Nadere informatie

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken?

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Platform Bèta Techniek Connect 05 2015 Chemiedag 2015 Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Succesvolle samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is de basis voor groei van

Nadere informatie

Beste leden van D66, Beste sympathisanten en geïnteresseerden, Beste raadsleden en collega-bestuurders,

Beste leden van D66, Beste sympathisanten en geïnteresseerden, Beste raadsleden en collega-bestuurders, Nu vooruit! Speech lijsttrekker Berend de Vries 11 januari 2014 Beste leden van D66, Beste sympathisanten en geïnteresseerden, Beste raadsleden en collega-bestuurders, Ik wens u allen een mooi en succesvol

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

Verslag Verkiezingsdebat Provinciale Staten Regio Rivierenland 13 januari 2014

Verslag Verkiezingsdebat Provinciale Staten Regio Rivierenland 13 januari 2014 Verslag Verkiezingsdebat Provinciale Staten Regio Rivierenland 13 januari 2014 1. Inleiding Op dinsdag 13 januari j.l. heeft het eerste Provinciale Statenverkiezingsdebat in aanloop naar de verkiezingen

Nadere informatie

Nederlands uitgezonden personeel, Een bezoek aan een missiegebied is. grilliger dan pakweg een werkbezoek. aan een oefenende eenheid op de

Nederlands uitgezonden personeel, Een bezoek aan een missiegebied is. grilliger dan pakweg een werkbezoek. aan een oefenende eenheid op de Toespraak uitgesproken door de Minister van Defensie, E. van Middelkoop, bij gelegenheid van zijn Kerstbezoek aan Afghanistan, 24 december 2008 te Kaboel. Nederlands uitgezonden personeel, Een bezoek aan

Nadere informatie

Gelderland Algemene Ledenvergadering

Gelderland Algemene Ledenvergadering Gelderland Algemene Ledenvergadering De volgende personen worden door het bestuur voorgedragen Voor de functie van vicevoorzitter Mevr. J.H.A (Anita) Sørensen uit Culemborg Beroep: Fractievoorzitter CDA

Nadere informatie

Uw mening over gaswinning uit het Groningen-gasveld

Uw mening over gaswinning uit het Groningen-gasveld faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen sociale psychologie Uw mening over gaswinning uit het Groningen-gasveld Onderzoeksresultaten fase 1 Elisabeth Hoekstra Goda Perlaviciute Linda Steg onderzoekgaswinning@rug.nl

Nadere informatie

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN Gratis PDF Beschikbaar gesteld door vlewa.nl Geschreven door Bram van Leeuwen Versie 1.0 INTRODUCTIE Welkom bij deze gratis PDF! In dit PDF

Nadere informatie

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2 Tegenbegroting 2015 Inleiding Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de sociaal-democratie. In deze tegenbegroting 2015 vertaalt de PvdA Utrecht deze

Nadere informatie

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000).

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000). Begroting 2015-2018 Begroting 2015-2018 11-11-2014 voor ons ligt de begroting 2014 2018. Voor de PvdA zijn de mensen belangrijk. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die nu buiten spel staan, maar

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is.

Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. Goedendag! Als ik even de aandacht mag, ja! Dank u. Dan geef ik nu het woord aan mezelf. Als ik mij eerst eens even mag introduceren.

Nadere informatie

JA: DE KRACHT VAN HET MKB! DE KRÊFT FAN IT MKB PVDA FRYSLÂN MKB-PLAN

JA: DE KRACHT VAN HET MKB! DE KRÊFT FAN IT MKB PVDA FRYSLÂN MKB-PLAN JA: DE KRACHT VAN HET MKB! DE KRÊFT FAN IT MKB PVDA FRYSLÂN MKB-PLAN Foto: Pixabay, Creative Commons MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF: BANENMOTOR VAN DE SAMENLEVING Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is dé banenmotor

Nadere informatie

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden Enquête Mantelzorg en dementie 2014 Vooraf In juli 2014 vroegen wij onze leden naar hun ervaringen met mantelzorg in het algemeen, en mantelzorg

Nadere informatie

TOESPRAAK JOHAN REMKES, COMMISSARIS VAN DE KONINGIN IN NOORD-HOLLAND, TIJDENS HET SYMPOSIUM GROEN GAS IN ZICHT, OP 25 NOVEMBER 2010, TE ALKMAAR

TOESPRAAK JOHAN REMKES, COMMISSARIS VAN DE KONINGIN IN NOORD-HOLLAND, TIJDENS HET SYMPOSIUM GROEN GAS IN ZICHT, OP 25 NOVEMBER 2010, TE ALKMAAR TOESPRAAK JOHAN REMKES, COMMISSARIS VAN DE KONINGIN IN NOORD-HOLLAND, TIJDENS HET SYMPOSIUM GROEN GAS IN ZICHT, OP 25 NOVEMBER 2010, TE ALKMAAR Groen Gas als kans voor Noord-Holland Dames en heren, Kansen

Nadere informatie

Noordoost Fryslân Maakt Verschil!

Noordoost Fryslân Maakt Verschil! Noordoost Fryslân Maakt Verschil! Marga Waanders - 26 januari 2017 Netwerk Noordoost Gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel, de provincie

Nadere informatie

Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland 10 december 2015

Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland 10 december 2015 Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland De aftrap Op heeft JSO met u de aftrap gegeven van het programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid- Holland. Het programma voorziet in

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

ARUP studie Groningen 2013

ARUP studie Groningen 2013 ARUP studie Groningen 2013 Strategie voor structurele versteviging van gebouwen Nederlandse samenvatting Issue 17 januari 2014 Nederlandse samenvatting 1 Inleiding Dit rapport omvat een samenvatting van

Nadere informatie

Programma Regionaal Platform 20 april 2016 Locatie: Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322 te Eindhoven

Programma Regionaal Platform 20 april 2016 Locatie: Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322 te Eindhoven Programma Regionaal Platform 20 april 2016 Locatie: Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322 te Eindhoven Tijd Vanaf 12.00 uur Activiteit Inloop met broodjeslunch 13.00 uur Opening en welkom, mededelingen 13.15

Nadere informatie

Citymarketingbeleid Emmen 2012-2016

Citymarketingbeleid Emmen 2012-2016 Citymarketingbeleid Emmen 2012-2016 emmen Maakt Meer Mogelijk Inleiding Emmen is een gemeente met bijna 110.000 inwoners, en is daarmee de tweede gemeente in Noord-Nederland. Emmen is met name bekend

Nadere informatie

Samenstelling bestuur

Samenstelling bestuur Presentatie KvO 2.0 Samenstelling bestuur Krachtteam Peter Beckers : voorzitter Jan van Loon : initiatiefnemer Theo Vinken : initiatiefnemer Paul Jansen : aanvoerder werkorganisatie 2a Karel Jan van Kesteren

Nadere informatie

Gastvrij Nederland, gastvrijheid van wereldklasse! De gastvrijheidseconomie verdient voor Nederland jaarlijks minimaal 35 miljard euro. 1 De 50.000 bedrijven verschaffen werk en inkomen aan 400.000 Nederlanders.

Nadere informatie

Wie bestuurt de provincie?

Wie bestuurt de provincie? Wie bestuurt de provincie? Nederland heeft twaalf provincies. En die provincies hebben allemaal hun eigen volksvertegenwoordigers en hun eigen bestuurders. De provincies staan tussen het Rijk en de gemeenten

Nadere informatie

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo?

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo? Wablieft praat met Paul Verhaeghe De maatschappij maakt mensen ziek Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. De meesten van ons hebben een inkomen, een dak boven ons hoofd Toch voelen veel mensen

Nadere informatie

Verdieping: Eerste reactie partijen

Verdieping: Eerste reactie partijen Verdieping: Eerste reactie partijen Korte omschrijving werkvorm: Uit de berekeningen van het CPB blijkt dat het begrotingstekort van Nederland in 2013 en 2014 niet onder de door de EU gestelde 3%-norm

Nadere informatie

Besluiten Provinciale Staten extra Statenvergadering 29 januari 2014

Besluiten Provinciale Staten extra Statenvergadering 29 januari 2014 p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 106 Groningen, 31 januari 2014 Besluiten Provinciale Staten extra Statenvergadering

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

Ontbijtbijeenkomst De Maatschappij. Hartelijk welkom

Ontbijtbijeenkomst De Maatschappij. Hartelijk welkom Ontbijtbijeenkomst De Maatschappij Hartelijk welkom Even voorstellen Rabobank Breda Samen sterker Duurzaam nieuw hoofdkantoor Rabobank Breda 1509142 Duurzaam nieuw hoofdkantoor: film MKB-visie Alexander

Nadere informatie

Aanleg aansluiting A27-N629 eind 2017

Aanleg aansluiting A27-N629 eind 2017 December 2016 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De

Nadere informatie

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt.

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij vinden dat de overheid zich daarom minder met jou moet bemoeien en dat bedrijven minder invloed moeten hebben. Wij willen de overheid

Nadere informatie

2. Beter nu dan later

2. Beter nu dan later Daarom Duits 1. Engels is niet voldoende Natuurlijk is kennis van de Engelse taal essentieel, maar: Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus. Uit een enquête onder bedrijven die actief zijn in Duitsland

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

34Vraaggericht werken

34Vraaggericht werken DC 34Vraaggericht werken 1Inleiding Vraag jij aan een cliënt wat zijn wensen en behoeften zijn of weet jij wat het beste is voor de cliënt? Denk jij dat je cliënt zelf weet wat goed voor hem is en daarover

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten. Hebben bestuurders wél vertrouwen in de toekomst? kfofkfokofk

Onderzoeksresultaten. Hebben bestuurders wél vertrouwen in de toekomst? kfofkfokofk Onderzoeksresultaten Hebben bestuurders wél vertrouwen in de toekomst? kfofkfokofk Onderzoek naar vertrouwen (1/2) Van de respondenten is een ruime meerderheid er van overtuigd dat de eigen Titel onderneming

Nadere informatie

Windpark Fryslân Nieuwsflits is een digitale nieuwsbrief met korte berichten over ontwikkelingen rond Windpark Fryslân

Windpark Fryslân Nieuwsflits is een digitale nieuwsbrief met korte berichten over ontwikkelingen rond Windpark Fryslân Roo, Marijke de Van: Windpark Fryslân Verzonden: dinsdag 08 juli 2014 17:20 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Windpark Fryslân Nieuwsflits (4) Opvolgingsmarkering:

Nadere informatie

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving 16 september 2014-15:25 Het ministerie van Infrastructuur en Milieu besteedt in 2015 9,2 miljard euro aan een gezond, duurzaam

Nadere informatie