NAM-directeur Bart van de leemput:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NAM-directeur Bart van de leemput:"

Transcriptie

1 I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 18 NUMMER 2 > 2013 NAM-directeur Bart van de leemput: GEZAMENLIJKE ENERGIE VOOR EEN KRACHTIGE REGIO > Erik Ziengs: politicus met bril van ondernemer > Luitenant-generaal Mart de Kruif over leiderschap > Exporteren naar China: hoe pak je dat aan? > Ledenplatforms VNO-NCW Noord voor 1 noordelijke agenda

2 2011 KPMG Staffing & Facility Services B.V. All rights reserved. Uw Voor contactpersonen meer informatie: bij KPMG kpmg.nl Groningen Willemina Feenstra en Rudi Kleinhuis Voor meer informatie: kpmg.nl

3 1 Inhoud NoordNieuws 2 > NAM-directeur Bart van de Leemput geeft tekst en uitleg Luitenant-generaal Mart de Kruif over leiderschap Exporteren naar China: hoe doe je dat? Verder in dit nummer: Actueel: 4 Ledenplatforms VNO-NCW Noord voor één noordelijke agenda 10 NoordNieuws in t kort 15 Willem Lodewijk Conferentie 2013: Back to basics 16 Bernard Wientjes over het belang van een sociaal akkoord 18 AIESEC congres in teken van duurzaamheid: De tijd dringt 26 Landart Drenthe: nieuw icoon voor de regio? 29 Maak vaart met gemeentelijke herindeling praktijk: 6 Erik Ziengs: politicus met de bril van een ondernemer 24 Ondernemersvriendelijk Aanbesteden lanceert website 28 She-vent 2013: vrouwen en mannen met pit! 31 Met Stichting Present handen uit de mouwen als teambuilding 35 Noordgang: hét platform om actief te zijn binnen VNO-NCW Noord vaste rubrieken: 9 Column Lambert Zwiers 20 VNO-NCW Noord in beeld: bezoek rederij Doeksen 32 JNO in the picture JNO start coachingstraject 37 Welkom nieuwe leden 38 Nieuwe leden stellen zich voor 40 Agenda Volg ons ook op Voorwoord Het nieuws dat Noord-Nederland - en Groningen in het bijzonder - de afgelopen maanden veel heeft beziggehouden is de aardbevingsproblematiek. In deze editie van NoordNieuws geeft NAM-directeur Bart van de Leemput tekst en uitleg aan ondernemend Noord-Nederland. Hoe is het bedrijf omgegaan met de enorme stroom aan klachten, meningen en (media) aandacht? Maar vooral: welke maatregelen zijn getroffen om nu en in de toekomst mensen in het gebied te helpen, zorgen weg te nemen en perspectief te bieden aan de regio? Naast het verhaal van de NAM zijn er uiteraard meer interessante interviews in dit nummer. Bijvoorbeeld met Luitenantgeneraal Mart de Kruif, die een jaar lang de leiding had over tienduizenden militairen in Afghanistan en zijn visie op leiderschap geeft. Maar ook met Erik Ziengs, noordelijk Tweede Kamerlid namens de VVD en wellicht degene met de voor ondernemend (Noord-)Nederland meest relevante portefeuilles. En met Marion Tjin-Tham-Sjin, half Chinees half Nederlands en expert op het gebied van exporteren naar China. Combineer dat met ons eigen verenigingsnieuws een verslag van de ledenplatformbijeenkomsten, het bezoek van Bernard Wientjes, een nieuw coachingstraject van JNO en de Willem Lodewijk Conferentie en er ligt weer een editie van NoordNieuws die we u met gepaste trots kunnen presenteren. Veel leesplezier! Voor vragen, reacties en suggesties over NoordNieuws kunt u contact met ons opnemen via Namens de redactie, wlex Kloosterman

4 2 NoordNieuws april 2013 Lex Kloosterman Bart van de Leemput, directeur NAM: Gezamenlijke energie voor een krachtige regio De afgelopen maanden stond de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) volop in de schijnwerpers in de discussie over de aardbevingsproblematiek in Groningen. Hoe ging het bedrijf hiermee om, welke maatregelen zijn getroffen? Directeur Bart van de Leemput: We moeten het blijven verdienen nog decennia lang de energiepartner te zijn voor deze bloeiende regio. Van de Leemput: De afgelopen jaren heeft Groningen zich ontwikkeld tot een topregio voor de energiesector. De bedrijven in dit gebied hebben de ambitie om deze positie nog verder uit te bouwen. Dat is belangrijk, voor de bedrijven, maar ook voor de Groningers en voor de Nederlandse economie. Tegelijkertijd werken en wonen we in een gebied dat is opgeschrikt door aardbevingen door gaswinning uit het Groningen-gasveld en nieuwe inzichten rondom de zwaarst mogelijke aardbeving als gevolg van de gaswinning. Dat is niemand in de koude kleren gaan zitten. Verschillende bedrijven hebben mij al benaderd om te informeren hoe wij hier mee omgaan. Graag maak ik van deze gelegenheid van VNO-NCW Noord gebruik om dat toe te lichten. Duidelijkheid De aardbevingen worden veroorzaakt door de winning van aardgas uit het Groningen-gasveld. Dat is niet nieuw. Wel zijn een aantal inzichten rondom dit onderwerp veranderd en is er aanvullend onderzoek nodig om duidelijkheid te krijgen rondom de maximale magnitude van aardbevingen als gevolg van de gaswinning. Als eindverantwoordelijke van de NAM ben ik de omgeving hierover uitleg verschuldigd. Ons bedrijf mag immers al meer dan zestig jaar rekenen op de gastvrijheid van de inwoners van Groningen en op de hechte samenwerking met het bedrijfsleven. Dat schept verplichtingen. Want de realiteit is dat er aardbevingen zullen blijven zolang we gas winnen uit het Groningen-gasveld. Ons uitgangspunt blijft dat de NAM het moet blijven verdienen om nog decennia lang de energiepartner te zijn voor deze bloeiende regio. Schadeafhandeling Bedrijven en bewoners moeten kunnen vertrouwen op een ruimhartige reparatie van schade die is ontstaan door de aardbevingen. Wij doen er alles aan om deze in gezamenlijkheid op een bevredigende manier op te lossen. Sinds de aardbeving van augustus 2012 zijn er circa schademeldingen gedaan. Iedereen die schade melden krijgt een eigen NAMcontactpersoon die u tijdens het hele schadeproces begeleidt. Betrouwbaarheid is voor ons belangrijk. Daarom kunt u, indien gewenst, op kosten van de NAM gebruik maken van een tweede, onafhankelijke taxateur. Mensen die tevreden zijn met het taxatierapport kunnen een aannemer kiezen die de schade herstelt. Onafhankelijk onderzoek Hoewel ik ervaar dat de bedrijven in deze regio vol ambitie en vertrouwen zitten, zijn er ook nog steeds onbeantwoorde vragen over de gevolgen van aardbevingen. Daarom zijn verschillende onderzoeken gestart en wordt reeds lopend onderzoek versneld uitgevoerd. Niet minder dan elf onderzoeken vinden onder de coördinatie van het ministerie van Economische Zaken plaats. Een van deze onderzoeken gaat in op de gevolgen van sterkere bevingen op buisleidingen, dijken en andere mogelijke economische schade. De uitkomsten van dit specifieke onderzoek worden in juni 2013 door minister Kamp gepubliceerd. De NAM draagt aan deze onderzoeken bij met haar specialistische kennis van de ondergrond en het Groningen-gasveld. Daarnaast lopen er onderzoeken om beter inzicht te krijgen in de maximale ACTUEEL

5 3 Net zoals ik samen met mijn managementteam bij inwoners op de koffie ga, zijn we natuurlijk ook bereid om met u als ondernemer in gesprek te blijven magnitude van toekomstige aardbevingen in Groningen en de effecten daarvan aan de oppervlakte. Ook wordt specifiek gekeken naar de plaatsen waar de kans het grootst is dat een mogelijke zwaardere aardbeving optreedt. Samen met het KNMI wordt het meetnetwerk in Groningen fors uitgebreid. Op die manier kan er nog beter data verzameld worden waardoor we ook in de toekomst de ondergrond goed kunnen monitoren en aanvullende studies kunnen uitvoeren. NAM onderzoekt daarnaast mogelijkheden voor alternatieve vormen van reservoir management, oftewel: kunnen we op een andere manier produceren waardoor we de magnitude van aardbevingen kunnen beïnvloeden? Om de onafhankelijkheid van de onderzoeken te waarborgen heeft het ministerie van Economische Zaken een stuurgroep en een technische begeleidingscommissie ingesteld. NAM zal voor 1 december 2013 een geupdate versie van het winningsplan indienen. Op basis hiervan en de overige onderzoeken zal de minister eind 2013 of begin 2014 een besluit nemen over de gaswinning uit het Groningen-gasveld. Veiligheid voorop In afwachting van deze onderzoeken blijft de veiligheid van vandaag en morgen belangrijk. Daarom helpt de NAM bij het inventariseren van de gebouwen die vanuit veiligheidsoogpunt direct versterking nodig hebben. Voor die acuut onveilige gebouwen worden, vanzelfsprekend, onmiddellijk maatregelen genomen. Hoe gebouwen in de nabije toekomst het meest optimaal preventief versterkt kunnen worden om onveilige situaties te voorkomen, is onderwerp van een verkenning die de NAM samen met externe deskundigen uitvoert. Dat geeft handvatten voor bewoners en bedrijven om ook hun eigen situatie te beoordelen. Daarbij geldt natuurlijk ook dat dit verband houdt met bijvoorbeeld de bouwvoorschriften die voor bedrijven al bestaan en vaak stevige voorwaarden stellen voor robuust bouwen. Europese topregio Ik heb mensen in Groningen leren kennen als ondernemende en doelgerichte mensen. Het belang van energie voor deze regio is ontegenzeggelijk. Om samen aan de toekomst invulling te geven, blijven wij met u in gesprek. In Loppersum hebben wij het Regionaal Informatiepunt Gaswinning geopend. Dit is ook de plek waar wij elke week inwoners ontmoeten en speciale informatiebijeenkomsten houden. NAM is natuurlijk vertegenwoordigd in diverse brancheorganisaties en andere samenwerkingsverbanden, ook hier zullen we u met regelmaat bijpraten over de ontwikkelingen. Net zoals ik samen met mijn managementteam bij inwoners op de koffie ga, zijn we natuurlijk ook bereid om met u als ondernemer in gesprek te blijven, schroom niet mij te bereiken via Op de speciale website voor aardbevingen, vindt u veel extra informatie, bijvoorbeeld over wat u het beste kunt doen voor, tijdens en na een aardbeving. U vindt hier ook de agenda van de themabijeenkomsten in het Regionaal Informatiepunt Gaswinning in Loppersum. Bart van de Leemput, directeur van de NAM Ondertussen gaan we door als NAM met onze werkzaamheden en overige activiteiten, want het Groningen-gasveld is slechts een van de activiteiten van NAM. Met ruim 1700 medewerkers zijn we actief op zo n 400 plekken in Nederland, waarvan het merendeel in Groningen, Friesland en Drenthe ligt. Jaarlijks investeren we ruim 500 miljoen euro. Naast olie- en gaswinning proberen we ook lokale initiatieven te ondersteunen en willen we de regio waarin we werken versterken. Hier zullen we onverkort mee doorgaan. <

6 4 NoordNieuws april 2013 Hester Joustra Foto: JAV Studio s, Assen Platformbijeenkomsten groot succes; wordt vervolgd De slag naar één noordelijke investeringsagenda VNO-NCW Noord heeft begin 2013 twaalf platformbijeenkomsten georganiseerd met als doel om van de leden te horen waar Noord-Nederland economisch gezien op moet inzetten om onze toekomst veilig te stellen. In de vorige editie van NoordNieuws heeft u over de eerste bijeenkomsten een kort verslag kunnen lezen. Inmiddels is de ledenraadpleging afgerond en is een totaalverslag aan de Algemene Ledenvergadering voorgelegd. Het bedrijfsleven aan zet Anno 2013 staat Nederland voor de grote uitdaging om te ontwikkelen naar een toekomstbestendige en duurzame economie. In het huidig economisch tijdsgewricht is dit geen gemakkelijke opgave. Het publieke bestuur van Noord-Nederland krijgt te maken met bezuinigingen van rijkswege waardoor de bestuurlijke slagkracht van met name gemeenten sterk vermindert. Dit waarnemende stelt VNO-NCW Noord vast dat het bedrijfsleven mede aan zet is om de economie in Noord-Nederland vlot te trekken. Met het oog daarop heeft VNO-NCW Noord begin 2013 twaalf platformbijeenkomsten georganiseerd waarbij ruim 230 leden met elkaar van gedachten hebben gewisseld over de toekomst van Noord-Nederland. Wat is de kracht van onze regio? Op welke fronten kan het Noorden zijn kracht verder uitbreiden of versterken en welke concrete projecten passen daarbij? Het resultaat: een zeer breed overzicht van sterke kanten, verbeterpunten en gewenste strategische projecten. Verslag in vogelvlucht Op de platformbijeenkomsten is allereerst stilgestaan bij de kracht van Noord- Nederland. Waar moeten we het in het Noorden van hebben? Met name de ruimtelijke omgeving en de noordelijke mentaliteit zijn vaak genoemd. Noord- Nederland wordt gezien als een homogeen en overzichtelijk gebied dat goed bereikbaar is en centraal ligt binnen Noord-Europa. De grond in het Noorden is relatief goedkoop. De noordelijke mentaliteit staat bekend als nuchter en betrouwbaar en het arbeidsethos ten opzichte van de rest van Nederland is sterk. Als krachtige sectoren in Noord- Nederland zijn genoemd de energiesector, de agrofoodsector, watertechnologie, de gezondheidszorg, maakindustrie, sensortechnologie en de toeristische/ recreatieve sector. Sterk vertegenwoordigd in Noord-Nederland zijn bovendien logistiek, ICT, bouw, techniek en scheepsbouw. Een breed palet aan opportunities. Er is ook gesproken over verbeterpunten: waarop kan Noord-Nederland zich (nader) manifesteren? De opbrengst is te verdelen in zeven noemers: infrastructuur, onderwijs in relatie tot de arbeidsmarkt, gezondheidszorg, noordelijke topsectoren, export, noordelijke identiteit en publiek domein. Voor elke noemer is een aantal strategische projecten genoemd. Deze projecten variëren van algemene plannen - het verbeteren van het vestigingsklimaat in het Noorden, meer samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt, het inzetten op het Noorden als dé energieregio van Nederland - tot meer concrete voorstellen als de verbreding van de zeesluis in Delfzijl ten behoeve van de binnenvaart, het opzetten van een noordelijke versie van de Dutch Trade Board ten behoeve van de export, het opnieuw invoeren van een zuivelschool in Friesland en het opstellen van één marketingstrategie als noordelijke regio in plaats van provinciale marketingprogramma s. Daarnaast is in ACTUEEL De opbrengst van de platformbijeenkomsten is zeer omvangrijk en biedt perspectief op een evenwichtige economische investeringsagenda voor Noord-Nederland

7 5 Platformbijeenkomst in Assen het kader van gezondheidszorg gepleit voor het opzetten van een zorgcampus waar onderwijs en zorg worden gecombineerd. Ook met betrekking tot het publieke bestuur is een aantal gewenste ontwikkelingen genoemd, met als voornaamste de verbetering van bestuurlijke samenwerking tussen de drie provincies. Van brede opbrengst naar focus De opbrengst van de platformbijeenkomsten is zeer omvangrijk en biedt perspectief op een evenwichtige economische investeringsagenda voor Noord-Nederland. Om tot een investeringsagenda te komen is echter het aanbrengen van focus vereist: welke strategische projecten hebben prioriteit? Waarop kan Noord-Nederland zich nu het beste richten? Waar ligt een rol voor VNO-NCW Noord en waar voor andere partijen? In het totaalverslag van de platformbijeenkomsten, dat op 9 april j.l. aan de Algemene Ledenvergadering is gepresenteerd, heeft VNO-NCW Noord een eerste aanzet gegeven op de wijze waarop de opbrengst tot verdere uitwerking kan worden gebracht: enabling, content, marketing & sales. Enabling Tot enabling worden alle randvoorwaarden gerekend die ondernemend Noord-Nederland nodig heeft om tot economische vooruitgang te komen. Hieronder vallen de noemers infrastructuur, onderwijs in relatie tot de arbeidsmarkt en het publiek domein. Goede fysieke en digitale bereikbaarheid, een degelijke kennisinfrastructuur en een faciliterende en betrouwbare overheid zijn immers de basisvoorwaarden voor een bedrijf of organisatie om goed te kunnen functioneren. Content De daadwerkelijke economische activiteit in Noord-Nederland vormt een tweede categorie, namelijk content. Hieronder vallen de noemers noordelijke topsectoren en gezondheidszorg. Het valt op dat Noord-Nederland bij uitstek de expertise in huis heeft om zich op het gebied van de mondiale vraagstukken rond voedsel, water, energie en healthy ageing sterk te profileren. De focus die Noord-Nederland de afgelopen jaren heeft gelegd op de energiesector, de grote mate van kennis op het gebied van watertechnologie, de activiteiten op het gebied van healthy ageing en de omvang van de productie en export in de agro/foodsector bieden Noord-Nederland een wezenlijke kans om aan te haken bij deze mondiale vraagstukken, daarin te excelleren en zich zodoende te profileren als een aantrekkelijke regio. Aan deze mondiale thema s zijn feitelijk alle in het Noorden aanwezige sectoren goed te koppelen. Het ligt dan ook voor de hand om een investeringsagenda langs deze lijn uit te werken. Marketing & sales Buiten de randvoorwaarden en de inhoud is het van belang dat het Noorden zich meer profileert in de richting van de rest van Nederland en de wereld. Het vermarkten van de noordelijke identiteit en de export vallen dan ook onder marketing & sales. Het vervolg De indeling in enabling, content en marketing & sales is aan de Algemene Ledenvergadering voorgelegd. VNO-NCW Noord zal in de komende maanden verder werken aan de uitwerking van een economische investeringsagenda. Maar bovenal willen wij u, onze leden, danken voor de enthousiaste deelname aan de ledenplatforms en voor de geleverde inbreng. Ook in de toekomst legt VNO- NCW Noord graag onderwerpen aan de leden voor. Zo zullen de platforms na de zomer een vervolg krijgen in het kader van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. < Het uitgebreide verslag van de platformbijeenkomsten is te downloaden op onder Publicaties

8 6 NoordNieuws april 2013 Lex Kloosterman Interview met Erik Ziengs, noordelijk Tweede Kamerlid Politicus met de bril van een ondernemer Als rasechte Drent vertelt Erik Ziengs over zijn ervaringen als noordelijk Tweede Kamerlid voor de VVD. Als oud-ondernemer heeft hij met onder andere Economische Zaken, MKB, zzp ers, Ondernemerschap, Regelgeving en Kleinere Overheid voor ondernemend (Noord-)Nederland zeer relevante portefeuilles. Ziengs: Ik benader zaken nog steeds vanuit de ondernemerskant. Over zijn start als politicus In 2010 ben ik Tweede Kamerlid geworden. Daarvoor was ik jarenlang regionaal actief in de politiek, maar met name aan de bestuurlijke kant. Ik ben binnen een afdeling van de VVD begonnen, heb folders rondgebracht, op verkiezingsmarkten gestaan en ben vervolgens in Assen in de gemeenteraad terechtgekomen. Ik heb dat een aantal jaren gedaan, totdat mijn bedrijf flink begon te draaien en ik de keuze moest maken tussen beide werelden. Die keuze was toen gemakkelijk, want van mijn bedrijf kon ik eten en van de politiek niet. Desondanks ben ik altijd bestuurlijk actief gebleven, uiteindelijk afdelingsvoorzitter van Assen geworden en later provinciaal voorzitter van Drenthe. Op een gegeven moment dacht ik: als ik nog een keer wat wil, dan moet ik het nu doen. Ik verkocht mijn bedrijf, kreeg een mooie 25 e plaats op de kieslijst en kwam uiteindelijk dus in de Tweede Kamer terecht. Met mijn achtergrond lag het natuurlijk voor de hand dat ik de aan ondernemerschap gerelateerde portefeuilles kreeg. Daar ben ik stevig mee aan de slag gegaan, met als hoogtepunt het door de Tweede Kamer leiden van de Aanbestedingswet. Daar heb ik ook echt dingen in gekregen die, zoals het nu lijkt, goed zullen uitpakken voor het MKB. Over Rutte I en Rutte II Dat het Kabinet al binnen twee jaar viel, was echt ontzettend jammer. Niemand in onze fractie had dat verwacht, het was echt een donderslag bij heldere hemel. De partijen in het Catshuis waren eruit, men hoefde alleen nog maar een handtekening te zetten. Een week voordat Geert Wilders de stekker eruit trok, waren wij als fractie uitvoerig geïnformeerd over het uiteindelijke resultaat. Toen het uiteindelijk toch nog misging, was ik daar zeker een dag beroerd van. Bij de afgelopen verkiezingen stond ik op de 24 e plaats, hoog genoeg om weer terug te kunnen keren in de Tweede Kamer, zeker met de uitslag van 41 zetels. Toen we vervolgens met de portefeuilleverdeling bezig waren, dacht ik: ik zal wel wat moeten inleveren met meer mensen in de fractie. Het tegendeel was echter waar, mijn portefeuille werd uitgebreid. Ik ben daar erg blij mee, omdat ik nu een volwaardige portefeuille heb die past bij mijn achtergrond als ondernemer. Over het politieke vak Als ondernemer neem je altijd snel beslissingen. Van de tien keuzes die ik vroeger maakte, pakten er twee heel goed uit en de rest lukte uiteindelijk niet of kostte toch meer dan je dacht en dan stop je er gauw weer mee. Daar hoor je natuurlijk nooit iemand over en dat is ook niet erg, want het gaat erom wat je uiteindelijk wél bereikt als ondernemer. In de politiek geldt een andere realiteit: van de tien dingen die doet, moet alles zonder kleerscheuren verlopen. Als dat niet het geval is, word je genadeloos afgestraft, ook al heb je de negen andere dingen goed gedaan. Wat dat betreft vergt het politieke proces meer zorgvuldigheid dan het ondernemerschap. Daarnaast heb je te maken met allerlei bewegingen om je heen waar je geen grip op hebt. Als ondernemer neem je zelf een besluit, maar in de politiek moet je overeenstemming zien te bereiken met partijen die allemaal hun eigen belangen hebben. Ik benader zaken nog steeds vanuit de ondernemerskant, maar door te overleggen met iemand die vanuit de consumentenkant redeneert, kom je erachter dat je elkaar ergens moet zien te vinden en dat vergt gewoon veel tijd. Over het MKB als motor van de economie Dit gaat ook op voor de samenwerking met de PvdA op dossiers als ondernemerschap. Doordat zij in hun verkiezingsprogramma net als wij riepen: het MKB is de motor van de economie, dacht ik dat we op één lijn zaten. Maar over de vraag waar zo n motor dan op draait, zijn we het nog niet eens. Ik ben er overigens van overtuigd dat dat gaat lukken. Maar feit is wel dat we anders kijken naar ondernemerschap. Wij denken: de verantwoordelijkheid ligt bij de ondernemer, geef hem de ruimte. De PvdA denkt meer vanuit de consument die beschermd moet worden. Dan denk ik: dat gaat toch niet lukken. Iemand die willens en wetens de boel gaat belazeren, gaat dat toch doen. Zaak is dat je die vervolgens hard aanpakt. ACTUEEL

9 7 Hoogtepunt was het door de Tweede Kamer leiden van de Aanbestedingswet. Daar heb ik ook echt dingen in gekregen die, zoals het nu lijkt, goed zullen uitpakken voor het MKB voor eigen rekening en risico te gaan werken. Dus moet hij zelf zorgdragen voor bijvoorbeeld zijn verzekeringen en pensioen. Dat is de basis. Anderzijds moeten we onze ogen niet sluiten voor de onderkant, waarbij vaak sprake is van schijnzelfstandigheid. Samen met Mei Li Vos van de PvdA ben ik druk bezig om daar een oplossing voor te zoeken. Hierbij streven we ernaar om geen regelgeving op te tuigen voor de échte zzp ers, maar wel iets te organiseren om die schijnzelfstandigheid aan te pakken. Erik Ziengs: Politiek proces vergt meer zorgvuldigheid dan ondernemersschap. Een oplossing voor die onderkant is het versoepelen van het ontslagrecht, omdat je bedrijven daarmee niet langer dwingt om te zoeken naar flexibele krachten in zzp-constructies. Die flexibiliteit kun je ook krijgen als je zegt: ik neem iemand aan en we spreken van te voren een ontslagvergoeding af. Als het dan minder gaat en hij werkt al een paar jaar bij mij, is er een transitiebudget naar een volgende baan. Ik hoop dat we de komende periode gezamenlijk de slag kunnen maken om ondernemers meer ruimte te geven om te ondernemen. Vanuit onze gezamenlijke visie dat het MKB de motor van de economie is, moet het doel zijn om zo veel mogelijk belemmeringen weg te nemen. Een mooi voorbeeld is het Ondernemingsdossier. Ondernemers zetten hierbij zelf hun hele administratie in het systeem, vinken aan welke instanties daarbij mogen en daarmee voorkomen we veel administratieve rompslomp en overbodige controles bij bedrijven. Over zzp ers Het standpunt van de VVD is altijd geweest: een zzp er is een ondernemer. Dat betekent dat hij er altijd zelf voor kiest om Het moeilijke van de groep zzp ers in Nederland is de enorme complexiteit. Waar de één zich noodgedwongen als zelfstandige laat inhuren, runt de ander in zijn eentje een slagerij en weer een ander is zelfstandig accountant. Om hier beleid op te zetten dat voor iedereen passend is, is bijna onmogelijk. Er worden deze kabinetsperiode stappen gezet om een winstbox in te voeren. Hierbij wordt onder andere de zelfstandigenaftrek betrokken. Probleem is echter dat veel zzp ers de zelfstandigenaftrek niet gebruik waar hij ooit voor bedoeld was, maar het geld nodig hebben om rond te komen. De vraag is dus hoe de voorgenomen maatregelen uitpakken voor kleine zelfstandigen die net het hoofd boven water kunnen houden. Hier moeten we nog eens goed naar kijken.»

10 Wij zijn nu Stadjer We zijn verhuisd. En dit is ons nieuwe uitzicht. Het uitzicht is net zo mooi als ons duurzame kantoor met energielabel A+. We verwarmen ons nieuwe gebouw met een combinatie van aardwarmte en groen gas. Want ook voor onszelf zoeken wij naar de beste balans tussen de verschillende energiebronnen. Daarbij blijkt gas altijd weer een flexibele en verantwoorde aanvulling. Duurzaam bouwen doe je samen. Wij bedanken Triodos Vastgoedfonds, BAM Utiliteitsbouw, Ontwerpbureau DeZwarteHond, Gemeente Groningen, ITBB Elektrotechniek, Adviesbureau VanderWeele, de ABC Management Groep en alle anderen voor de prettige samenwerking!

11 9 Een oplossing om schijnzelfstandigheid tegen te gaan is het versoepelen van het ontslagrecht, omdat je bedrijven daarmee niet langer dwingt om te zoeken naar flexibele krachten in zzp-constructies Over Noord-Nederland Ik kom bij veel bedrijven in Noord-Nederland over de vloer en vind dat we ons wel wat meer op de borst mogen slaan. Ik vind dat we veel te bescheiden zijn en daarmee doe je jezelf als regio tekort. Laat maar zien wat voor mooie dingen je hier hebt. Wat het Noorden bijzonder maakt zijn de hoge arbeidsmentaliteit en de ruimte om te ondernemen. Die kenmerken moeten we beter op de kaart zetten. Waar ik me zorgen over maak, is het feit dat veel succesvolle bedrijven moeite hebben met het vinden van goed personeel. Daarom moet er een omslag komen in ons onderwijssysteem. De afgelopen decennia is er te veel tegen jongeren gezegd: je moet doen wat je leuk vindt. Met als gevolg dat zij massaal voor opleidingen als communicatie of journalistiek kozen, waar nu een overschot aan is, terwijl er juist een groot tekort is aan goed technisch personeel. Dat hoor ik trouwens in alle regio s waar ik kom. Zorg dus dat je opleidingen aanbiedt die aansluiten bij het bedrijfsleven en aan hen vraagt wat ze nodig zijn. COLUMN Het bedrijfsleven in de lead In tijden van economische tegenwind, miljardenbezuinigingen, teruglopende overheidsbudgetten en een historisch laag consumentenvertrouwen is het de hoogste tijd voor een tegengeluid. Want hoewel lang niet alles gaat zoals we zouden willen (kijk naar het afblazen van de spoorlijn Groningen-Heerenveen of het uitblijven van noordelijke samenwerking), hebben we alle reden om met een positief gevoel vooruit te kijken. Waar ik dat op baseer? In de eerste plaats op de enorme betrokkenheid van het bedrijfsleven om mee te werken aan het ontwikkelen van een duurzame economie in Noord-Nederland. Door de afwachtende houding van politiek en maatschappij, die de hand op de knip (moeten) houden, is het meer dan ooit aan het bedrijfsleven om de economie weer op gang te krijgen. Uit de goede opkomst bij de platformbijeenkomsten van VNO-NCW Noord (zie elders in dit nummer) blijkt hoe groot de bereidheid van noordelijke ondernemers is om gezamenlijk de schouders eronder te zetten. Over topsectoren en samenwerking Als we het over onze topsectoren hebben, is het goed om altijd het woord samenwerking in gedachten te houden, met name met het MKB. Kijk bijvoorbeeld naar brainport Eindhoven, waar een goed model is neergelegd hoe je met wetenschap, onderwijs, overheid en bedrijfsleven dingen tot stand kunt brengen waardoor een situatie ontstaat dat je de regio versterkt en banen creëert. Door goed samen te werken moet het toch ook mogelijk zijn om dit soort modellen ook in andere delen van het land te ontwikkelen? Wat het moeilijk maakt om de kleinere bedrijven bij het Topsectorenbeleid aan te haken, is het feit dat deze bedrijven vaak geen tijd en middelen hebben om aan te haken bij de verschillende overlegstructuren. Daar zie ik een probleem. Er zal dus een aanjager moeten komen om ook het MKB erbij te betrekken. Binnen iedere Topsector is hier wel aandacht voor, maar wat mij betreft nog niet voldoende. Daarom heb ik de minister gevraagd of de ondernemerspleinen hierbij betrokken kunnen worden. Zij kunnen een faciliterende rol in de regio spelen en kennen de juiste innovatieve bedrijven. Voor een optimale facilitering van het bedrijfsleven is ook een goede bestuurlijke samenwerking in het Noorden nodig. Deze is er nog onvoldoende. Volgens mij was ik in 2010 het enige noordelijke Kamerlid dat voorstander was van een noordelijk landsdeel, toen nog een groot taboe. Je moet gewoon opschalen, hoe je het ook wendt of keert. Ik ben dan ook blij dat vanuit Drenthe het geluid klinkt dat men bij Groningen wil aansluiten. Maar zo lang dat noordelijk landsdeel er niet is, moet je in ieder geval als drie noordelijke provincies goed samenwerken, bijvoorbeeld met een gezamenlijke inkoop van bepaalde zaken. Nu gebeurt dat te veel apart van elkaar. Het is zonde dat emoties nu de overhand hebben. < Maar alleen commitment is natuurlijk niet voldoende. Het gaat uiteindelijk om kansen. Kansen om ons te ontwikkelen, kansen om te investeren en kansen om Noord-Nederland op de kaart te zetten. Die kansen zijn er in overvloed, omdat we als regio aansluiting hebben bij de mondiale thema s die er écht toe doen: Energie, Voedsel, Water en Healthy Ageing. Het Noorden blinkt in al deze sectoren uit: kijk naar de Eemshaven, naar onze sterke agrofoodsector, naar Wetsus in Leeuwarden en naar het Healthy Ageing netwerk o.l.v. het UMCG. De kansen zijn er, de betrokkenheid van het bedrijfsleven is er: maar dan? Als VNO-NCW Noord zien wij het als ons doel en onze plicht om het bedrijfsleven nadrukkelijk in de lead te brengen binnen de sterke sectoren van het Noorden en zelf het initiatief te nemen. Om binnen deze sectoren voor een optimale ketensamenwerking en kruisbestuiving te zorgen. En om te vermarkten wat er allemaal al gebeurt in het Noorden. Want laten we niet vergeten dat ondanks de crisis hier in onze regio nu en in de nabije toekomst miljarden geïnvesteerd worden. Kijk naar de Eemshaven, de grootste bouwput van Europa, maar ook naar de investeringen die Friesland Campina doet, naar de komst van een grote kaasfabriek van A-ware in Heerenveen en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Het Noorden zit niet stil, maar houdt zich wel stil. Daar mag wel eens verandering in komen! Lambert Zwiers directeur VNO-NCW Noord

Nieuw Thialf: Schaatsmekka van de wereld MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 5 > 2012. > Integrale aanpak houdt Groningen bereikbaar

Nieuw Thialf: Schaatsmekka van de wereld MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 5 > 2012. > Integrale aanpak houdt Groningen bereikbaar I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 5 > 2012 Nieuw Thialf: Schaatsmekka van de wereld > Integrale aanpak houdt Groningen bereikbaar > VNO-NCW Noord 2012: What s in it for you? >

Nadere informatie

OP WEG NAAR DE EEUW VAN AZIË

OP WEG NAAR DE EEUW VAN AZIË I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 3 > 2012 OP WEG NAAR DE EEUW VAN AZIË terugblik op eerste WIllem lodewijk ConferentIe > Vno-nCW noord lanceert app Voor noordelijk bedrijfsleven

Nadere informatie

Weeffouten gemaakt bij invoering euro. ronald Plasterk, Pvda MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 1 > 2012

Weeffouten gemaakt bij invoering euro. ronald Plasterk, Pvda MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 1 > 2012 I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 1 > 2012 Weeffouten gemaakt bij invoering euro ronald Plasterk, Pvda > Zorgen om spoorlijn groningen - Heerenveen > publieke en private partijen

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Noord NL 17. Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5

Noord NL 17. Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5 Noord NL 17 Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5 Volop innovatie bij API Emmen Agro Valley, van kwantiteit naar kwaliteit Programmaraad: onderwijs beter aansluiten op de praktijk Samenwerking Noord-Nederland

Nadere informatie

Drenthe klaar voor vuelta MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 14 NUMMER 2 > 2009. > Maakindustrie = kenniseconomie

Drenthe klaar voor vuelta MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 14 NUMMER 2 > 2009. > Maakindustrie = kenniseconomie I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 14 NUMMER 2 > 2009 Drenthe klaar voor vuelta > Maakindustrie = kenniseconomie > Mobilteitscentrum: van werk naar werk > De aarde is plat: internationale

Nadere informatie

Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid. Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap is nooit saai

Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid. Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap is nooit saai Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Negende jaargang, september 2014 38 Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap

Nadere informatie

Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd. Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ

Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd. Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Negende jaargang, juli 2014 37 Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ DEC Liemers

Nadere informatie

Een positie als markleider behoud je alleen door te innoveren

Een positie als markleider behoud je alleen door te innoveren december 2012 Jeroen Zuidberg: Een positie als markleider behoud je alleen door te innoveren Ledenmagazine van Logistieke hotspot Rivierenland Ondernemen is ook gewoon doen Mbo en bedrijfsleven op de bres

Nadere informatie

Big data. in de praktijk CBS CWI NFI RIVM. Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien

Big data. in de praktijk CBS CWI NFI RIVM. Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien 7 m agazine over de digitale overheid p o w e r e d b y A t o s Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien 1 Big data in de praktijk René Penning de Vries Boegbeeld ICT ziet groeikansen

Nadere informatie

De kabinetten Rutte I en II

De kabinetten Rutte I en II Nieuwe leergang gemeenteraad Interview: Pieter duisenberg en Karin Straus decentralisatie: 3 5 8 langdurige zorg voorjaarscongres Jaargang in maarssen 9 9 nummer 4 4 juli 2013 Verantwoordingsdag De overheid

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2014 Nr. 121 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN

Nadere informatie

Overal op de bres voor de Drechtsteden. de regiokracht. Succesvol van start in het nieuwe schooljaar1. Regionaal sectorplan maritiem

Overal op de bres voor de Drechtsteden. de regiokracht. Succesvol van start in het nieuwe schooljaar1. Regionaal sectorplan maritiem Oktober 2014 De missie van de WD Overal op de bres voor de Drechtsteden Samenwerken aan ambities Op duurzame wijze versterken van de regiokracht Regionaal sectorplan maritiem Succesvol van start in het

Nadere informatie

ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP WETHOUDER HENK KOOL: NAJAAR 2009 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven THEMA:

ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP WETHOUDER HENK KOOL: NAJAAR 2009 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven THEMA: FOCUS HAAGLANDEN jaargang 6 ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: Wij leveren maatwerk voor ondernemers HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP Afgestudeerden boeien en binden THEMA: [werk & ondernemen] WETHOUDER HENK

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Henriëtte van den Heuvel Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Zeven burgemeesters geven hun visie commissie innovatie openbaar bestuur Noodzaak, vertrouwen en tijd

Nadere informatie

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1 Oktober 2013 Drechtsteden een kansrijke regio Innovatief ondernemen (interne) status quo doorbreken dinnerdaten vorkje prikken in de regen 1 ACTIVITEITEN AGENDA Leerparkpromenade 2013 31 oktober 14 november

Nadere informatie

Met Maxima wijzer in geldzaken

Met Maxima wijzer in geldzaken Met Maxima wijzer in geldzaken Nederlandse Vereniging van Banken Bank Wereld Kwartaalblad, nummer 1, april 2011 Ruimte voor Code Banken Vrouwen naar de top Vuist tegen internetfraude Het Korps Landelijke

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking

Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking

Nadere informatie

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom,

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom, onderwijs dat werkt nummer 14 september 2010 Het afgelopen jaar hebben 25 studenten op zeven mbo-instellingen hun Job Academy-stage positief doorlopen. Onder wie Celesta Pluijmaeckers. Een interview. Door

Nadere informatie

NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 13 NUMMER 5 > 2008. > Investeringen in provinciale en lokale infrastructuur blijven achter

NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 13 NUMMER 5 > 2008. > Investeringen in provinciale en lokale infrastructuur blijven achter NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 13 NUMMER 5 > 2008 > Investeringen in provinciale en lokale infrastructuur blijven achter > Zuiderzeewerkers uit Stadskanaal > SNN moet meerwaarde bewijzen

Nadere informatie

We willen dichtbij onszelf blijven

We willen dichtbij onszelf blijven Adelheid Ponsioen: We willen dichtbij onszelf blijven Juni 2011 Ledenmagazine van Ondernemerskansen in Turkije Biobased heeft de toekomst Beerze Bulten blijft innoveren Provincie Utrecht kan nog dynamischer

Nadere informatie

Doorpakken op Utrecht Bereikbaar. Rob Boomsma:

Doorpakken op Utrecht Bereikbaar. Rob Boomsma: juni 2009 Rob Boomsma: Doorpakken op Utrecht Bereikbaar Ledenmagazine van Internationaal toptalent zoekt bedrijven Financieel management in tijden van recessie Tauw en Landschap Overijssel slaan handen

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

Publiekprivate samenwerking in gebiedsontwikkeling

Publiekprivate samenwerking in gebiedsontwikkeling Publiekprivate samenwerking in gebiedsontwikkeling Verslagen van een bestuurlijk seminar en voorafgaande workshops met gebiedsvertegenwoordigers, ambtenaren en bestuurders. Bijeenkomsten georganiseerd

Nadere informatie

MULTINATIONAL 4GROEI JAARVERSLAG

MULTINATIONAL 4GROEI JAARVERSLAG MULTINATIONAL 4GROEI JAARVERSLAG JE COLLEGA- GROEIONDERNEMER IS DE BESTE ADVISEUR De jaarrekening van de Multinational4Groei is één van de concrete uitkomsten van de jaarlijkse bijeenkomst van de bestuurders

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

"Aan tafel!" dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers

Aan tafel! dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers kwartiermakers dialoogtafel noordoost Groningen "Aan tafel!" Een verkenning naar de mogelijkheid om in het aardbevingsgebied Noordoost Groningen een dialoogtafel op te zetten Eindadvies van de kwartiermakers

Nadere informatie