KIEZEN... NIET GEMAKKELIJK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KIEZEN... NIET GEMAKKELIJK"

Transcriptie

1

2 INHOUDSTAFEL KIEZEN... NIET GEMAKKELIJK... EEN LEVENDE SCHOOL... 5 VOOR ELK WAT WILS EEN THEORETISCHE, EEN TECHNISCHE OF EEN PRAKTISCHE OPLEIDING?... 8 LEERTRAJECTEN DOORHEEN DE e EN DE e GRAAD... 9 OVERZICHT INTERESSEGEBIEDEN... 0 INTERESSEGEBIED WETENSCHAPPEN... INTERESSEGEBIED SOCIALE EN CULTURELE WETENSCHAPPEN... INTERESSEGEBIED ECONOMIE / HANDEL... INTERESSEGEBIED KLASSIEKE TALEN... 7 KEUZEVAKKEN ASO... 9 ACCENTEN IN DE LEERLIJN ASO... 0 SCHEMATISCH OVERZICHT STUDIERICHTINGEN e EN e GRAAD ASO... SCHEMATISCH OVERZICHT STUDIERICHTINGEN e EN e GRAAD TSO/BSO... LESSENTABELLEN DERDE GRAAD ASO... LESSENTABELLEN DERDE GRAAD TSO... 5 LESSENTABELLEN DERDE GRAAD BSO... 6 LEREN LEREN... 7 LEREN LEVEN... 9 DIRECTIE EN CONTACTGEGEVENS... INFODAGEN EN INSCHRIJVINGEN... GRONDPLAN...

3 KIEZEN... NIET GEMAKKELIJK Je eerste twee jaren in het secundair onderwijs zitten erop. Of maak je de overstap naar de e graad? Alleszins opnieuw tijd om een keuze te maken. Je moet elke dag een aantal keuzes maken, maar sommige beslissingen bepalen meer dan andere je toekomst. Je studiekeuze is zo n beslissing. Niet gemakkelijk en niet vanzelfsprekend. Gelukkig zijn er vele mensen die je willen bijstaan: je ouders, je familie, je vrienden, je leerkrachten Je kan ook maar doordacht kiezen als je zicht hebt op de verschillende keuzemogelijkheden. Deze brochure wil een hulp zijn bij je verdere studiekeuze. Op de volgende bladzijden stellen we de lessentabellen van alle studierichtingen van de bovenbouwscholen van de Scholengroep Voorzienigheid voor. We bieden in de tweede en derde graad een zeer brede waaier van studierichtingen aan in het ASO, TSO en BSO. De studierichtingen situeren zich binnen de studiegebieden ASO, Chemie, Personenzorg en Handel.

4 EEN LEVENDE SCHOOL Wanneer je praat met leerlingen zal je horen dat onze school een school is met duidelijke regels en afspraken, maar warm, gezellig en open. Onze leerkrachten beweren dat we een uitdagende en begeleidende school zijn. Deze combinatie is de ideale voedingsbodem voor het leren op school. Het is een prima basis om je grenzen te verkennen en ze beetje bij beetje te verleggen: je grenzen van kennen en kunnen, je sportieve, creatieve en relationele grenzen Onze school is geen eiland in de grote buitenwereld. We brengen voortdurend het echte leven binnen in de school en we gaan op zoek naar boeiende ontmoetingen buiten de school. We laten je met open geest jezelf en de hele wereld ontdekken. Vanuit onze christelijke inspiratie willen we dat je openstaat voor waarden als sociale betrokkenheid, eerlijkheid, verdraagzaamheid, respect, solidariteit 5

5 We bieden je een ruim aanbod van culturele en sportieve activiteiten, want bij een open geest hoort een actief en creatief lichaam. Middagsport, interscholencompetitie, reizen, toneel, film, getuigenissen, musea, themadagen, vieringen diepgang en actie gegarandeerd. Je grenzen verkennen en eroverheen springen is lang niet altijd gemakkelijk. Maar bij ons sta je er niet alleen voor. De leerkrachten, de leerlingbegeleiders en de directie staan altijd voor je klaar om samen met jou en je ouders een gepast antwoord te zoeken voor kleine en grote problemen op school of daarbuiten. We vinden het belangrijk dat jij je thuis voelt. Want hoe beter jij je voelt, hoe meer je zal leren. Daarvoor slaan we graag met jou de handen in elkaar. Neem je de uitdaging aan? We kijken naar je uit! Je bent welkom! 6

6 VOOR ELK WAT WILS... In onze scholengroep Voorzienigheid bieden we een zeer brede waaier van studierichtingen aan in het ASO, TSO en BSO. Onze opleidingen richten zich op verschillende interessegebieden: sterk taalkundige richtingen, positief wetenschappelijke richtingen, menswetenschappelijke richtingen en op economie of handel georiënteerde richtingen. Wetenschappen Sociale en Culturele Wetenschappen Economie Handel Klassieke Talen We bieden elk interessegebied aan op theoretisch (ASO), technisch (TSO) of praktisch (BSO) niveau. 7

7 EEN THEORETISCHE, EEN TECHNISCHE OF EEN PRAKTISCHE OPLEIDING? Ken je het verschil tussen deze opleidingsniveaus? ASO OF ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS Binnen het ASO bieden we een algemene vorming aan, die voorbereidt op hogere studies op professioneel of academisch niveau. TSO OF TECHNISCH SECUNDAIR ONDERWIJS In het TSO wordt de theorie voortdurend getoetst aan en ondersteund door de praktijk. Binnen het TSO worden sterk theoretische en meer praktische richtingen aangeboden. Nadien kan je kiezen voor een professionele bachelor in het hoger onderwijs. BSO OF BEROEPSSECUNDAIR ONDERWIJS Het BSO is zeer praktijkgericht. Wanneer je afstudeert in het BSO krijg je een getuigschrift. Wanneer je daarna slaagt in een zevende specialisatiejaar behaal je een diploma secundair onderwijs. Na het BSO kan je onmiddellijk terecht op de arbeidsmarkt. Wie wil, kan zich verder bekwamen in een hogere beroepsopleiding. 8

8 LEERTRAJECTEN DOORHEEN DE e GRAAD EN DE e GRAAD Per interessegebied wordt het leerlingprofiel voor de verschillende studierichtingen geschetst. We vertrekken steeds van de meest theoretische opleiding (ASO) en komen zo tot de meest praktische opleiding (BSO). Wanneer je jezelf in een profiel herkent, kan je je verdere schoolloopbaan bij ons uitbouwen. Voor alle leertrajecten die je kan kiezen vanaf de eerste of de tweede graad, garanderen we continuïteit tot het einde van de derde graad. 9

9 OVERZICHT INTERESSEGEBIEDEN WETENSCHAPPEN SOC. EN CULT. WET. ECONOMIE/HANDEL KLASSIEKE TALEN ASO Wetenschappen Humane wetenschappen Economie met /5u wiskunde Latijn GrieksLatijn TSO Techniekwetenschappen Sociale en technische wet. Gezondheids en welzijnswet. Handel e graad Informaticabeheer e graad Boekhoudeninformatica e graad Handel e graad Secretariaattalen e graad BSO Verzorging voeding e graad Organisatiehulp e graad Verzorging e graad Specialisatiejaren 7de jaar Kinderzorg en Thuis en bejaardenzorg Kantoor Specialisatiejaar 7 e jaar Kantooradministratie en gegevensbeheer 0

10 ASO INTERESSEGEBIED WETENSCHAPPEN WETENSCHAPPEN e GRAAD Heb je een ruime belangstelling voor de diverse wetenschappen: chemie, fysica, biologie? Is deze wetenschappelijke interesse gekoppeld aan een sterk wiskundig inzicht en aan de mogelijkheid om probleemoplossend te denken? Wetenschappen is de ideale studierichting voor jou! In de wetenschapsvakken wordt tijd besteed aan leerlingenpractica. Bij de overgang naar de derde graad kan je kiezen voor 6 of 8 uren wiskunde (Wetenschappenwiskunde), uren wiskunde (Moderne talenwetenschappen) of voor uren wiskunde (Humane wetenschappen). Een richting met economie blijft mogelijk. Als het allemaal wat te theoretisch blijft, kan je natuurlijk ook de stap zetten naar Techniekwetenschappen. Ook Sociale en technische wetenschappen en Gezondheids en welzijnswetenschappen zijn een mogelijkheid. In het hoger onderwijs kan je kiezen voor een professionele bacheloropleiding (PBA) of voor een academische bacheloropleiding (ABA) met Master (MA).

11 TSO INTERESSEGEBIED WETENSCHAPPEN TECHNIEKWETENSCHAPPEN e GRAAD en e GRAAD Je hebt interesse voor natuurwetenschappen en je wil je de natuurwetenschappelijke denk en werkwijze geleidelijk eigen maken, dan is Techniekwetenschappen de ideale richting voor jou. De twee pijlers van de opleiding zijn de natuurwetenschappen, ondersteund door labo's, en de wiskunde. De didactische aanpak is typisch technisch, m.a.w. een unieke wisselwerking tussen theorie en labooefeningen. Dit vereist natuurlijk voldoende motorische aanleg om met accuraatheid waarnemingen en experimenten uit te voeren. De talen worden op een meer praktisch niveau aangeboden: minder literair dan in het ASO. Na de tweede graad stroom je door naar de derde graad Techniekwetenschappen. Indien de wiskunde en/of de wetenschappen voor jou een beetje teveel van het goede worden, kan je overschakelen naar Sociale en technische wetenschappen of Gezondheids en welzijnswetenschappen op voorwaarde dat je over de nodige attitudes en sociale vaardigheden beschikt. TechniekWetenschappen vormt een stevige basis voor het hoger onderwijs. Je kan kiezen voor een professionele bachelor. Dit kan oa. in de richtingen chemie, milieuzorg, elektromechanica, ICT. Natuurlijk kan je ook terecht in de gezondheidszorg (verpleegkunde, vroedkunde, biomedische laboratoriumtechnologie) of het onderwijs.

12 LESSENTABELLEN e GRAAD WETENSCHAPPEN VAKKEN Godsdienst Aardrijkskunde Biologie Chemie Fysica Frans Engels Duits Nederlands Geschiedenis Wiskunde Muzikale opv. Plastische opv. Lichamelijke opv. Informatica TOTAAL WETENSCHAPPEN e jaar/ e jaar ASO 5 5 VAKKEN Godsdienst Aardrijkskunde Biologie Toeg. biologie Chemie Toeg. chemie Fysica Toeg. fysica Frans Engels Nederlands Geschiedenis Wiskunde Lichamelijke opv. Informatica Wet. tekenen Klassenuur TOTAAL TECHNIEKWETENSCHAPPEN e jaar/ e jaar 5 TSO

13 ASO INTERESSEGEBIED SOCIALE EN CULTURELE WETENSCHAPPEN HUMANE WETENSCHAPPEN e GRAAD en e GRAAD Je hebt een flinke dosis emotionele en sociale intelligentie en je bent geïnteresseerd in de mens als individu en de mens in de samenleving. Als je bovendien ook interesse hebt voor cultuur en moderne talen, dan is Humane wetenschappen echt iets voor jou. Gedrags en cultuurwetenschappen zijn specifieke vakken voor deze studierichting. Je bestudeert concepten uit de humane, politieke en sociale wetenschappen, geschiedenis, economie, rechten en wijsbegeerte. Ook de studie van moderne talen krijgt veel aandacht. Na de tweede graad stroom je door naar de derde graad Humane wetenschappen. Als je theorie en praktijk meer aan elkaar wil koppelen, kan je overschakelen naar Sociale en technische wetenschappen of Gezondheids en welzijnswetenschappen. Deze opleiding bereidt je voor op een driejarige professionele bacheloropleiding (PBA) zoals een lerarenopleiding, sociaalmaatschappelijk werk, orthopedagogie, assistent in de psychologie, gezondheidszorg...

14 TSO INTERESSEGEBIED SOCIALE EN CULTURELE WETENSCHAPPEN SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN e en e GRAAD Heb je een ruime belangstelling voor alles wat met mens, voeding en milieu te maken heeft, dan is de studierichting Sociale en technische wetenschappen iets voor jou. Je verkent de wisselwerking mens, voeding en milieu en je eigen positie daarin. Je krijgt een wetenschappelijke onderbouwing vanuit natuurwetenschappen en sociale wetenschappen. De theorie wordt steeds ondersteund door praktische taken. Door integrale opdrachten komt de nadruk te liggen op competentieontwikkelend leren. Na de tweede graad kan je verder kiezen voor de theoretischtechnische richting Sociale en technische wetenschappen of voor de meer praktischtechnische richting Gezondheids en welzijnswetenschappen. Indien je een echt praktijkgerichte opleiding wil, kan je overstappen naar een derde graad Verzorging of Organisatiehulp. Na je opleiding Sociale en Technische Wetenschappen is het de bedoeling dat je gaat verder studeren. Je kiest voor een professionele bachelor in het onderwijs, de gezondheidszorg of de sociale sector, vb. sociaalmaatschappelijk werk, orthopedagogie, assistent in de psychologie. Ook wetenschappelijke richtingen in verband met voeding en milieu blijven open, vb. diëtist, milieuzorg... 5

15 TSO INTERESSEGEBIED SOCIALE EN CULTURELE WETENSCHAPPEN GEZONDHEIDS EN WELZIJNSWETENSCHAPPEN e GRAAD Als je later een beroep wil uitoefenen binnen de gezondheidszorg of het sociaal agogisch werk dan kan je na de tweede graad Sociale en technische wetenschappen in de derde graad kiezen voor Gezondheids en welzijnswetenschappen Je toont een doorleefde interesse en inzet voor anderen en je getuigt van houdingen als vriendelijkheid, behulpzaamheid, bereidheid tot samenwerking en verantwoordelijkheidszin. Daarnaast ben je gemotiveerd om een pakket wetenschappelijke kennis op te doen. In deze studierichting doe je ervaring op in het werken in de gezondheids en welzijnssector. Je bestudeert de gezonde mens in verschillende levensfasen. De wetenschappelijke ondersteuning gebeurt vanuit natuurwetenschappen (op de mens gericht), psychologie en pedagogiek en gezondheids en welzijnsleer. Via de stages en het seminariewerk krijg je een realistisch beeld van een aantal beroepenvelden in de gezondheidszorg, de welzijnszorg en de onderwijssector. Gezondheids en welzijnswetenschappen bereidt je voor om door te stromen naar een professionele bachelor in de sociale, agogische, paramedische en onderwijssector. 6

16 BSO INTERESSEGEBIED SOCIALE EN CULTURELE WETENSCHAPPEN VERZORGINGVOEDING e GRAAD Onze maatschappij doet steeds meer beroep op gekwalificeerd personeel voor het verzorgen van zowel jonge, volwassen als oudere mensen. Je bent sociaal voelend en je hebt belangstelling voor het domein van de voeding. Je bent bekommerd om het welzijn van mensen en je hebt aandacht voor hun leef en woonsituatie. Je wil je sociale vaardigheden verder ontwikkelen en je wil omgaan met mensen van verschillende leeftijden en in verschillende situaties. Je bent vriendelijk en begripvol. Als je bovendien niet te beroerd bent om je handen uit de mouwen te steken en graag creatief bezig bent, beantwoord je volledig aan het profiel van een leerling in de studierichting Verzorgingvoeding. Via de leerinhouden van de verschillende vakken kan je in de derde graad gemotiveerd kiezen voor Verzorging of Organisatiehulp. 7

17 BSO INTERESSEGEBIED SOCIALE EN CULTURELE WETENSCHAPPEN VERZORGING e GRAAD Als jij je met hart en ziel wil inzetten voor de verzorging van kinderen, bejaarden en chronisch zieken kies je best voor de studierichting Verzorging. De drie hoofdcomponenten van de opleiding zijn de verzorgingstechnieken (verzorging), omgaan met en stimuleren van kinderen en bejaarden (omgangskunde/opvoedkunde) en het organiseren van de leef en woonsituatie (praktijk voeding en praktijk woon en leefsituatie). Je maakt kennis met de verschillende doelgroepen via de stages in verzorgingsinstellingen. Door de praktijkervaring die je opdoet, heb je verhoogde kansen op directe tewerkstelling in de verzorgende sector. ORGANISATIEHULP e GRAAD In Organisatiehulp leer je vlot, hartelijk en deskundig omgaan met mensen van verschillende leeftijden in uiteenlopende omstandigheden (sociale activiteiten). Je leert gezonde voeding smakelijk klaarmaken en verzorgd opdienen (ontvangst en bediening). Met dit getuigschrift kan je aan de slag als logistiek helpster in verzorgingsinstellingen (logistieke dienst) of warenhuizen (technische dienst). Deze studierichting is praktijkgericht. Via stages maak je uitgebreid kennis met de verschillende tewerkstellingsmogelijkheden. Deze contacten met bedrijven en organisaties (bediening in kleine horecazaken, grootkeukens, rust en verzorgingstehuizen, kruidenierszaken, supermarkten) creëren automatisch meer kansen op de arbeidsmarkt. 8

18 BSO INTERESSEGEBIED SOCIALE EN CULTURELE WETENSCHAPPEN Specialisatiejaren 7 e JAAR KINDERZORG EN THUIS EN BEJAARDENZORG In het specialisatiejaar in de kinderzorg of de thuis en bejaardenzorg worden de vakken, onderwezen in de derde graad Verzorging uitgediept en uitgebreid. Als je dit jaar tot een goed einde brengt, krijg je een diploma secundair onderwijs waarmee je kansen op de arbeidsmarkt vergroten en je studiemogelijkheden verruimen. Verder studeren behoort dan tot de mogelijkheid. Het diploma geeft je ook de kans deel te nemen aan overheidsexamens. 9

19 LESSENTABELLEN e GRAAD SOC. EN CULT. WET. HUMANE WETENSCHAPPEN SOC. EN TECHN. WET. VERZORGING/VOEDING e jaar/ e jaar e jaar/ e jaar e jaar/ e jaar Godsdienst Aardrijkskunde Biologie Chemie Fysica Frans Engels Duits Nederlands Geschiedenis Wiskunde Muzikale opvoeding Plastische opvoeding Lichamelijke opvoeding Cultuurwetenschappen Gedragswetenschappen Informatica TOTAAL ASO Godsdienst Aardrijkskunde Natuurwetenschappen Frans Engels Nederlands Geschiedenis Wiskunde Lichamelijke opv. Sociale wetenschappen Integrale opdrachten (= HHK, expr., SW, NW) Informatica Klassenuur TSO 6 Godsdienst Project Algemene Vakken Frans Lichamelijke opv. Muzikale opv. Plastische opv. Praktijk woon en leefomg. Voeding (theorie en prakt.) Omgangskunde Gezondheidsopvoeding Informatica Klassenuur TOTAAL BSO 6 6 TOTAAL 0

20 ASO INTERESSEGEBIED ECONOMIE/HANDEL ECONOMIE MET OF 5 UREN WISKUNDE e GRAAD Heb je een ruime belangstelling voor economische processen en ben je bereid om de economische kringloop en de wisselwerking tussen de producent en de consument theoretisch te bestuderen, dan kies je voor een economische opleiding. Je kan zelfstandig en ordelijk werken en je hebt aanleg voor talen. In het vak economie, specifiek voor deze studierichting, bestudeer je de huishouding van een gezin, een bedrijf en de overheid vanuit een theoretisch perspectief. In het ASO komt boekhouden niet aan bod in het vak economie. Voor economie met 5 uren wiskunde kies je wanneer je naast een ruime belangstelling voor economische processen ook een sterk wiskundig inzicht hebt. Je kan probleemoplossend denken. Naast het vak economie eist het leervak wiskunde immers een goed theoretisch inzicht en de basisvaardigheid om mathematisch problemen te stellen, te sturen en op te lossen. Vanuit Economie met uren wiskunde kan je in de derde graad doorstromen naar Economiemoderne talen of Humane wetenschappen. In het hoger onderwijs kies je voor een professionele bachelor: lerarenopleiding, bedrijfsbeheer en communicatie, informatica, toerisme, sociaal werk, medisch secretariaat. Na Economie met 5 uren wiskunde stroom je door naar Economiewiskunde, Economiemoderne talen of Humane wetenschappen een andere richting met 6 of 8 uren wiskunde (uitgezonderd klassieke talen). In het hoger onderwijs kan je kiezen voor een professionele bacheloropleiding (PBA) of een academische bacheloropleiding (ABA) met master (MA).

21 TSO INTERESSEGEBIED ECONOMIE/HANDEL HANDEL e GRAAD Handel leidt je op voor een commerciële of administratieve loopbaan in het bedrijfsleven, overheidsdiensten of de dienstensector. Je hebt een ruime algemene belangstelling en speciale interesse voor de verschillende aspecten van het bedrijfs en handelsleven en dus voor bedrijfseconomie. Je hebt aanleg en interesse voor vreemde talen en je wil je daarin vervolmaken. Je werkt graag met professionele softwarepakketten. Je kan logisch denken en bovendien nauwkeurig en ordelijk werken. Deze richting reikt je een ruime bedrijfseconomische en sociaaleconomische vorming aan en een taalkundige vorming die afgestemd is op de praktijk. Deze bedrijfs en praktijkgerichte aanpak van de talen en de economie onderscheidt de richting van gelijkaardige opleidingen in het ASO. Door de sterke variatie van de vakken is deze richting een voorbereiding op alle handelsrichtingen uit de derde graad: Informaticabeheer, Boekhoudeninformatica, Handel en Secretariaattalen. Wanneer de studie te theoretisch is en je een echt praktijkgerichte opleiding wil, kan je overstappen naar een derde graad Kantoor.

22 TSO INTERESSEGEBIED ECONOMIE/HANDEL BOEKHOUDENINFORMATICA ( e GRAAD Boekhoudeninformatica is een boekhoudkundige richting en bereidt je voor op verder studeren in hoger onderwijs (professionele bachelor). Je krijgt een brede en evenwichtige vorming met componenten: een algemene vorming met een bijzondere aandacht voor taalvaardigheden (Nederlands, Frans, Engels en Duits). De wiskunde vereist een vrij hoog abstractieniveau en is ondersteunend voor de informaticatoepassingen. De bedrijfsgerichte vorming bestaat uit een boekhoudkundig gedeelte en een informaticagedeelte met aandacht voor het analytisch denken en het ontwikkelen van oplossingen voor bedrijfsadministratieve problemen (= leren programmeren). HANDEL e GRAAD Handel is een commerciële studierichting en bereidt je voor op verder studeren in hoger onderwijs (professionele bachelor). Je krijgt een brede en evenwichtige vorming met componenten: een algemene vorming, met een bijzondere aandacht voor taalvaardigheden (Nederlands, Frans, Engels en Duits). In wiskunde krijg je oefeningen op rekenvaardigheden en op specifieke toepassingen binnen de handelssector. De bedrijfsgerichte vorming bestaat uit boekhouden (verrichtingen worden geboekt in een professioneel boekhoudpakket), toegepaste informatica, zakelijke communicatie en recht. Deze vakken komen geïntegreerd aan bod in het vak bedrijfseconomie. Hier maak je kennis met de onderneming en haar omgeving, je leert werken in een onderneming (commerciële en administratieve verrichtingen), je stapt mee in het beleid van een onderneming en je ontwikkelt ondernemersvaardigheden.

23 TSO INTERESSEGEBIED ECONOMIE/HANDEL INFORMATICABEHEER e GRAAD Informaticabeheer is een studierichting die voorbereidt op verder studeren in informaticarichtingen in het hoger onderwijs (professionele bachelor). Je krijgt een brede en evenwichtige vorming met componenten: een algemeenvormende component met bijzondere aandacht voor taalvaardigheden (Nederlands, Frans en Engels). De wiskunde vereist een hoger abstractieniveau en is ondersteunend voor de informaticatoepassingen. De bedrijfsgerichte component bestaat uit een specialistische vorming toegepaste informatica: je leert computersystemen en netwerken beheren, je leert softwarepakketten gebruiken, ontwikkelen en beheren (met inbegrip van de BINnormen), telkens gekoppeld aan de praktijk. Daarnaast krijg je nog een bedrijfseconomische vorming met administratieve, commerciële en juridische accenten. SECRETARIAATTALEN ( e GRAAD Secretariaattalen is een studierichting, die je voorbereidt op verder studeren in secretariaatsopleidingen in het hoger onderwijs (professionele bachelor). Je krijgt een specifieke vorming met componenten: een algemene vorming met bijzondere aandacht voor de taalvaardigheden (Nederlands, Frans, Engels, Duits en Spaans) aangevuld met een geïntegreerde drietalige zakelijke communicatie (Nederlands, Frans en Engels). De bedrijfsgerichte vorming bestaat uit een stevige secretariaatsvorming ( o.a. correspondentie en postverwerking coördineren, communicatie en informatieverstrekking coördineren,...) waarin de ICTtoepassingen met inbegrip van de BINnormen belangrijk zijn. Met een gerichte juridische vorming krijg je een volwaardige secretariaatsopleiding.

24 BSO INTERESSEGEBIED ECONOMIE/HANDEL KANTOOR e GRAAD en e GRAAD Een loopbaan als bediende, typist(e) of telefonist(e) zie je wel zitten. Bovendien heb je belangstelling voor de handelswereld en het bedrijfsleven. Je hebt zin voor orde en nauwkeurigheid. Je bent vlot in de omgang en hebt interesse voor moderne vreemde talen. Administratieve taken binnen het bedrijf liggen je wel. Je werkt graag met de PC en wil je verder bekwamen in informatica en tekstverwerking. De basis voor de bedrijfsgerichte vorming en voor de talencomponent krijg je in de tweede graad. In de derde graad krijg je de praktijk helemaal in de vingers door stage te lopen in een bedrijf, een handelsonderneming of financiële instelling. 7 e JAAR KANTOORADMINISTRATIE EN GEGEVENSBEHEER Je kan je opleiding Kantoor vervolledigen met een zevende jaar Kantooradministratie en gegevensbeheer. Naast de stage, werk je ook nog in een virtuele oefenfirma. Je draait mee in de afdeling van een echt bedrijf dat deel uitmaakt van een internationaal netwerk van virtuele oefenfirma s. Als je dit jaar tot een goed einde brengt, krijg je een diploma secundair onderwijs waarmee je kansen op de arbeidsmarkt vergroten en je studiemogelijkheden verruimen. Je kan je kans wagen in het hoger onderwijs of aan de slag gaan als administratief bediende in een KMO, een ziekenhuis, gemeentehuis of boekhoudkantoor. Je kan ook terecht bij een notaris of advocaat of je kan magazijnier worden in een groothandel of grootwarenhuis. 5

25 LESSENTABELLEN e GRAAD ECONOMIE/HANDEL Godsdienst Aardrijkskunde Biologie Chemie Fysica Natuurwetenschappen Frans Engels Duits Nederlands Geschiedenis Wiskunde Muzikale opvoeding Plastische opvoeding Lichamelijke opoeding Economie Bedrijfseconomie Informatica Toeg. informatica Klassenuur TOTAAL ECONOMIE (WISK. 5u) ECONOMIE (WISK. u) ASO 5 ASO 6 HANDEL TSO 6 Godsdienst P.A.V. Frans Engels Zakelijke communicatie Administratieve vorming Lichamelijke opvoeding Toegepaste informatica Klassenuur TOTAAL KANTOOR e jaar/ e jaar e jaar/ e jaar e jaar/ e jaar e jaar/ e jaar 5 BSO 6 7 6

26 ASO INTERESSEGEBIED KLASSIEKE TALEN KLASSIEKE TALEN In deze studierichtingen kan je terecht als je een uitgesproken interesse hebt voor klassieke en moderne talen en voor literatuur. Je beschikt ook over een sterk wiskundig inzicht en je kan probleemoplossend denken. In deze klassieke opleidingen gaan taal, lectuur en cultuur hand in hand. De studie van moderne talen neemt ook een belangrijke plaats in. Deze richtingen worden in de tweede graad uitsluitend aangeboden met 5 uren wiskunde. In de derde graad liggen nog veel mogelijkheden voor je open: Griekswiskunde, Latijnwiskunde of Wetenschappenwiskunde met 6 of 8 uren wiskunde Latijnwetenschappen of Moderne talenwetenschappen met uren wiskunde Latijnmoderne talen, GrieksLatijn of Humane wetenschappen met uren wiskunde Een richting met economie blijft mogelijk De vervolgstudie in het hoger onderwijs richt zich op een professionele bacheloropleiding (PBA) of een academische bacheloropleiding (ABA) met master (MA). 7

27 LESSENTABELLEN e GRAAD KLASSIEKE TALEN Godsdienst Aardrijkskunde Biologie Chemie Fysica Frans Engels Nederlands Geschiedenis Wiskunde Lichamelijke opvoeding Duits Latijn Grieks Informatica TOTAAL GRIEKSLATIJN LATIJN e jaar/ e jaar e jaar/ e jaar Godsdienst Aardrijkskunde Biologie Chemie Fysica Frans Engels Nederlands Geschiedenis Wiskunde 5 5 Muzikale opvoeding Plastische opvoeding Lichamelijke opvoeding Duits Latijn 5 Informatica TOTAAL ASO ASO 8

28 ASO ACCENTEN IN DE LEERWEG ASO In de tweede graad ASO streven we een uitstel van studiekeuze na door een ruime gemeenschappelijkheid van vakken. De verschillen tussen de studierichtingen worden relatief beperkt gehouden. De overgang van de tweede naar de derde graad wordt zo open mogelijk gehouden, wat je toelaat nog breed te kiezen in de derde graad. Het vak wiskunde is hierop de enige uitzondering. Er is een verschil in moeilijkheidsgraad en theoretische diepgang tussen richtingen met vier uren wiskunde en vijf uren wiskunde. Het vijfde lesuur wiskunde wordt niet opgevuld met remediëring, maar met verdieping, verbreding en uitbreiding. Het gaat om twee leertrajecten met verschillende doelstellingen. Als je in de derde graad wil kiezen voor een studierichting met zes of acht uren wiskunde of met de component wetenschappen raden we je aan om in de tweede graad in te stappen in een richting met vijf uren wiskunde. Anders ligt het voor de natuurwetenschappelijke vakken (biologie, fysica en chemie). Hoewel alleen in de studierichting Wetenschappen elke wetenschap twee uur aan bod komt, krijgen alle leerlingen van de tweede graad hetzelfde basispakket. In de studierichting Wetenschappen wordt het tweede lesuur gedeeltelijk ingevuld door leerlingenproeven, labo's, of ICTtoepassingen in de natuurwetenschappen. In dit extra lesuur verschuift de theoretische benadering naar een meer proefondervindelijk niveau waar onderzoeksvaardigheden op de voor 9

29 ASO grond treden. Daarnaast wordt verdiepingsleerstof aangeboden waardoor het inzicht in de natuurwetenschappen vergroot. De leerlingen uit de studierichting Wetenschappen lopen bijgevolg niet vooruit voor wetenschappen. In de derde graad is de overstap naar studierichtingen met intensieve natuurwetenschappen (vb. Wetenschappenwiskunde, Moderne talenwetenschappen ) mogelijk vanuit alle richtingen met vijf uren wiskunde. Een algemene vorming vraagt de nodige aandacht voor wat in het verleden op muzisch vlak zingevend en cultuurscheppend was voor de wereld van vandaag. Daarom staan we erop om in de derde graad in alle richtingen het vak esthetica te programmeren. We blijven belang hechten aan het ontwikkelen van taal en leesvaardigheden. We bieden alle leerlingen het vak Duits (, of lesuren) aan. Naast klassieke talen richten we alle tweepolige studierichtingen in met een sterk uitgebouwde component moderne talen (Moderne talenwetenschappen, Economiemoderne talen en Latijnmoderne talen). De moderne talen treden sterk op de voorgrond in de studierichting Humane wetenschappen. In de derde graad neemt de specialisatie toe. We geven vier lesuren gedragswetenschappen in Humane wetenschappen en vijf lesuren economie in Economiemoderne talen. Wanneer je kiest voor een studierichtingen met acht uren wiskunde heb je lestijden per week. In Latijnwiskunde krijg je ook lesuren per week, omdat we een extra uur fysica en chemie inrichten 0

30 ASO KEUZEVAKKEN ASO In de derde graad kan je volledig vrijblijvend een aantal keuzevakken volgen. Als je in een richting met minstens zes uren wiskunde zit, kan je in het vijfde en zesdejaar een extra uur wetenschappelijk tekenen volgen. Je scherpt je ruimtelijk inzicht en je tekenvaardigheden aan met potlood, passer en PC. Als je een richting met minimum vier uren wiskunde volgt, kan je in het zesde jaar een extra uur wetenschappelijke vorming volgen. Door verdieping en uitbreiding zal de overgang naar universitaire vervolgstudies in de wetenschappen vlot verlopen. Je krijg via dit vak gepaste ondersteuning bij je voorbereiding voor het toelatingsexamen voor arts of tandarts.

31 SCHEMATISCH OVERZICHT STUDIERICHTIGEN e EN e GRAAD ASO e graad A e graad HUMANE WETENSCHAPPEN WETENSCHAPPEN ECONOMIE 5u WISKUNDE ECONOMIE u WISKUNDE LATIJN GRIEKSLATIJN e graad Humande wetenschappen WetenschappenWisk. (6u of 8u) Moderne talenwetenschappen EconomieWiskunde (6u of 8u) EconomieModerne talen Humane wetenschappen WetenschappenWisk. (6u of 8u) Moderne talenwetenschappen EconomieWiskunde (6u of 8u) EconomieModerne talen Humane Wetenschappen EconomieModerne talen Humane wetenschappen LatijnWiskunde (6u of 8u) LatijnWetenschappen LatijnModerne talen WetenschappenWisk. (6u of 8u) Moderne talenwetenschappen EconomieWiskunde (6u of 8u) EconomieModerne talen Humane Wetenschappen LatijnWiskunde (6u of 8u) GrieksWiskunde (6u of 8u) LatijnWetenschappen LatijnModerne talen GrieksLatijn WetenschappenWisk. (6u of 8u) Moderne talenwetenschappen EconomieWiskunde (6u of 8u) EconomieModerne talen Humane Wetenschappen

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET www.sintmichiel.be www.sintmichiel.be INFOBROCHURE 2015 LATIJN SOCIALE ECONOMIE BOVENBOUW 2 DE EN 3 DE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS ONZE SCHOOL Het studieaanbod in Bovenbouw Sint-Michiel

Nadere informatie

Inleiding. Waar ben jij naar op zoek?

Inleiding. Waar ben jij naar op zoek? Inleiding Waar ben jij naar op zoek? De meeste vragen kan je tegenwoordig beantwoorden met behulp van een zoekmachine, maar hoe ontdek je eigenlijk wie je zelf bent? In de tweede graad gaan we samen op

Nadere informatie

CAMPUS Mercurius Lommel. informatiebrochure

CAMPUS Mercurius Lommel. informatiebrochure CAMPUS Mercurius Lommel informatiebrochure CAMPUS Mercurius Lommel informatie & inschrijvingen Mudakkers 25 3920 Lommel Tel: 011 54 41 94 Fax: 011 54 65 11 e-mail GO! Middenschool: ms.lommel@g-o.be e-mail

Nadere informatie

Infobrochure. wegwijs in onze school. vernieuwen om te verbeteren

Infobrochure. wegwijs in onze school. vernieuwen om te verbeteren vernieuwen om te verbeteren editie 2015-2016 Infobrochure wegwijs in onze school Brede middenschool / aso / tso / bso / Se-n-Se Secundair onderwijs Sint-Jozef Sint-Pieter Blankenberge Weststraat 86 tel.

Nadere informatie

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw Handel Informatiebrochure Unieke groeikansen voor unieke mensen Broederschool Handel St-Niklaas Nieuw -Traject Sport (1ste graad) - Logistics (Specialisatiejaar) 1 Hallo! Ben je na het zesde leerjaar

Nadere informatie

Sint-Jozefsinstituut- College Torhout. We maken samen je toekomstdroom waar

Sint-Jozefsinstituut- College Torhout. We maken samen je toekomstdroom waar Sint-Jozefsinstituut- College Torhout We maken samen je toekomstdroom waar Het Sint-Jozefsinstituut-College maakt deel uit van de Scholengroep Sint-Rembert en van de Scholengemeenschap Houtland WELKOM

Nadere informatie

PS SB. Inhoud. Van harte welkom, met jouw talent vind je in onze school ruimte voor creativiteit, zelfontplooiing en ondernemingszin.

PS SB. Inhoud. Van harte welkom, met jouw talent vind je in onze school ruimte voor creativiteit, zelfontplooiing en ondernemingszin. PS SB Inhoud Waarom kies ik PSSB 5 Even voorstellen 7 Dit mag je ook weten 8 Onze afdelingen onder de loep genomen 10 Eerste jaar 11 Tweede jaar 12 Handel 14 Mechanische vormgevingstechnieken 16 Lassen

Nadere informatie

College Essen. Rouwmoer 7 2910 Essen Tel. 03 667 20 51 www.collegeessen.be

College Essen. Rouwmoer 7 2910 Essen Tel. 03 667 20 51 www.collegeessen.be College Essen Studeren kan je in het groen goed doen College Essen Rouwmoer 7 2910 Essen Tel. 03 667 20 51 www.collegeessen.be De stap van de basisschool naar het secundair onderwijs is voor elke leerling

Nadere informatie

Henleykaai 83 9000 GENT. tel. 09 267 12 10 fax 09 267 12 11 e-mail: info@phtigent.be website: www.phtigent.be

Henleykaai 83 9000 GENT. tel. 09 267 12 10 fax 09 267 12 11 e-mail: info@phtigent.be website: www.phtigent.be Provinciaal Handels- en Taalinstituut Henleykaai 83 9000 GENT tel. 09 267 12 10 fax 09 267 12 11 e-mail: info@phtigent.be website: www.phtigent.be studiegebied Handel Inhoudstafel 2 de graad Handel tso...

Nadere informatie

Schoolbrochure 2015-2016 1

Schoolbrochure 2015-2016 1 Schooljaar 2015-2016 Schoolbrochure Schoolbrochure 2015-2016 1 Schoolbrochure Pegasus EERSTE GRAAD 8-12 TWEEDE GRAAD 13-17 DERDE GRAAD 18-23 Studieaanbod STUDIEAANBOD 6-7 ALGEMEEN 3-5 algemeen Schoolbrochure

Nadere informatie

Met de S van Specialisatiejaar

Met de S van Specialisatiejaar Met de S van Specialisatiejaar Infobrochure derde graad - specialisatiejaar Kantooradministratie en Gegevensbeheer (BSO) Organisatie-Assistentie (BSO) Winkelbeheer en Etalage (BSO) Veiligheidsberoepen

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

Studeren aan Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen. Een sterke partner, een sterk diploma. www.howest.be. Brugge / Kortrijk

Studeren aan Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen. Een sterke partner, een sterk diploma. www.howest.be. Brugge / Kortrijk Studeren aan Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen Een sterke partner, een sterk diploma Brugge / Kortrijk www.howest.be 1 Howest in een notendop Welkom in Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen Howest,

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Voorsprong 2015 opleidingsaanbod

Voorsprong 2015 opleidingsaanbod Voorsprong 2015 opleidingsaanbod Gezondheidszorg Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Industriële Wetenschappen en Technologie Onderwijs Sint Lucas Antwerpen (Audiovisuele en Beeldende Kunsten) Sociaal-Agogisch

Nadere informatie

Studieaanbod Schooljaar 2015-2016

Studieaanbod Schooljaar 2015-2016 Studieaanbod Schooljaar 2015-2016 SINT-LODEWIJKSCOLLEGE Beste leerling Met deze brochure in de hand kun je zien welke studierichtingen in het Sint- Lodewijkscollege aangeboden worden. Het is een waaier

Nadere informatie

2014/2015. academiejaar. Studeren combineren. Opleidingen hoger beroepsonderwijs (Specifieke) Lerarenopleiding Flextrajecten voor bacheloropleidingen

2014/2015. academiejaar. Studeren combineren. Opleidingen hoger beroepsonderwijs (Specifieke) Lerarenopleiding Flextrajecten voor bacheloropleidingen academiejaar Studeren combineren Opleidingen hoger beroepsonderwijs (Specifieke) Lerarenopleiding Flextrajecten voor bacheloropleidingen Welkom Welkom Overdag werken, s avonds voor je gezin zorgen en tussendoor

Nadere informatie

Het handelsonderwijs situeert zich tussen de algemeen vormende richtingen van de humaniora en de specifiek praktisch technische richtingen.

Het handelsonderwijs situeert zich tussen de algemeen vormende richtingen van de humaniora en de specifiek praktisch technische richtingen. DERDE GRAAD Geachte mevrouw Geachte heer Uw dochter/zoon staat voor een belangrijke stap in haar/zijn schoolloopbaan. Waarom kiest u voor het handelsonderwijs? Het handelsonderwijs situeert zich tussen

Nadere informatie

Word de beste versie van jezelf. Infobrochure 2014-2015

Word de beste versie van jezelf. Infobrochure 2014-2015 Word de beste versie van jezelf Infobrochure 2014-2015 PROFICIAT. Dat je deze brochure leest, vertelt veel over jou. Het betekent dat je verder wilt studeren. Dat je nadenkt over je toekomst. Maar ook

Nadere informatie

INFOBROCHURE 2015-2016

INFOBROCHURE 2015-2016 Donkvijverstraat 30 9120 Beveren Tel: 03 750 96 80 Fax: 03 775 81 47 Email: info@kabeveren.net Website: www.kabeveren.net ASO TSO BSO SPORT- EN NETBOOKSCHOOL WAASLAND INFOBROCHURE 2015-2016 Infozaterdag

Nadere informatie

WAT VERANDERT ER IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS?

WAT VERANDERT ER IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS? Veel praktijkvoorbeelden binnenin WAT VERANDERT ER IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS? Brochure voor leraren ELITEONDERWIJS VOOR IEDEREEN TIJDLIJN EENHEIDSSTRUCTUUR 1990 1992 DE SCHOOL STAAT NIET ALLEEN ACCENT

Nadere informatie

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO Vakken in de bovenbouw Wolfert Lyceum HAVO 2014 Inhoudsopgave Aardrijkskunde... 3 Biologie... 4 CKV... 5 Duits... 6 Economie... 7 Engels... 8 Frans... 9 Geschiedenis... 10 Kunst - Algemeen... 11 Kunst

Nadere informatie

Christelijke Scholengemeenschap gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Altijd in beweging. www.develsteincollege.nl

Christelijke Scholengemeenschap gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Altijd in beweging. www.develsteincollege.nl Christelijke Scholengemeenschap gymnasium, atheneum, havo en vmbo Altijd in beweging www.develsteincollege.nl Welkom op het DevelsteinCollege Het DevelsteinCollege, vestiging Develsingel, is een brede,

Nadere informatie

Wat na het secundair onderwijs?

Wat na het secundair onderwijs? Wat na het secundair onderwijs? Najaar 2014 Vlaanderen is onderwijs & vorming doel en structuur van de brochure Inleiding Geeft je tips bij het maken van een doordachte studie- of beroepskeuze. Je vindt

Nadere informatie

LEERPLAN. Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen. (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week)

LEERPLAN. Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen. (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week) LEERPLAN Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week) Beroeps Secundair Onderwijs Derde graad ingediend door: Federatie van R. Steinerscholen in

Nadere informatie

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs.

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. Student: Gitte Van Eynde Promotor: Chris De Rijdt Academiejaar 2010-2011 Bachelor in de Orthopedagogie Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. De overstap begeleiden bij een jongere met ADHD

Nadere informatie

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN Inhoudsopgave Voorwoord 3 Nederlands 4 Engels 5 Frans 7 Duits 7 Cultureel kunstzinnige vorming 8 Lichamelijke opvoeding 9 Godsdienst/levensbeschouwing

Nadere informatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie Toegepaste taalkunde Vertalen - tolken - meertalige communicatie 2013 3 Intro 4 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 7 Opbouw 14 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning

Nadere informatie

Wie kiest er volgend jaar voor onze sport- en netbookschool?

Wie kiest er volgend jaar voor onze sport- en netbookschool? Wie kiest er volgend jaar voor onze sport- en netbookschool? Infobrochure 1 ste graad 2015-2016 1 Nuttige gegevens School van de Vlaamse gemeenschap Donkvijverstraat 30 9120 Beveren-Waas Tel: 03 750 96

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie