KIEZEN... NIET GEMAKKELIJK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KIEZEN... NIET GEMAKKELIJK"

Transcriptie

1

2 INHOUDSTAFEL KIEZEN... NIET GEMAKKELIJK... EEN LEVENDE SCHOOL... 5 VOOR ELK WAT WILS EEN THEORETISCHE, EEN TECHNISCHE OF EEN PRAKTISCHE OPLEIDING?... 8 LEERTRAJECTEN DOORHEEN DE e EN DE e GRAAD... 9 OVERZICHT INTERESSEGEBIEDEN... 0 INTERESSEGEBIED WETENSCHAPPEN... INTERESSEGEBIED SOCIALE EN CULTURELE WETENSCHAPPEN... INTERESSEGEBIED ECONOMIE / HANDEL... INTERESSEGEBIED KLASSIEKE TALEN... 7 KEUZEVAKKEN ASO... 9 ACCENTEN IN DE LEERLIJN ASO... 0 SCHEMATISCH OVERZICHT STUDIERICHTINGEN e EN e GRAAD ASO... SCHEMATISCH OVERZICHT STUDIERICHTINGEN e EN e GRAAD TSO/BSO... LESSENTABELLEN DERDE GRAAD ASO... LESSENTABELLEN DERDE GRAAD TSO... 5 LESSENTABELLEN DERDE GRAAD BSO... 6 LEREN LEREN... 7 LEREN LEVEN... 9 DIRECTIE EN CONTACTGEGEVENS... INFODAGEN EN INSCHRIJVINGEN... GRONDPLAN...

3 KIEZEN... NIET GEMAKKELIJK Je eerste twee jaren in het secundair onderwijs zitten erop. Of maak je de overstap naar de e graad? Alleszins opnieuw tijd om een keuze te maken. Je moet elke dag een aantal keuzes maken, maar sommige beslissingen bepalen meer dan andere je toekomst. Je studiekeuze is zo n beslissing. Niet gemakkelijk en niet vanzelfsprekend. Gelukkig zijn er vele mensen die je willen bijstaan: je ouders, je familie, je vrienden, je leerkrachten Je kan ook maar doordacht kiezen als je zicht hebt op de verschillende keuzemogelijkheden. Deze brochure wil een hulp zijn bij je verdere studiekeuze. Op de volgende bladzijden stellen we de lessentabellen van alle studierichtingen van de bovenbouwscholen van de Scholengroep Voorzienigheid voor. We bieden in de tweede en derde graad een zeer brede waaier van studierichtingen aan in het ASO, TSO en BSO. De studierichtingen situeren zich binnen de studiegebieden ASO, Chemie, Personenzorg en Handel.

4 EEN LEVENDE SCHOOL Wanneer je praat met leerlingen zal je horen dat onze school een school is met duidelijke regels en afspraken, maar warm, gezellig en open. Onze leerkrachten beweren dat we een uitdagende en begeleidende school zijn. Deze combinatie is de ideale voedingsbodem voor het leren op school. Het is een prima basis om je grenzen te verkennen en ze beetje bij beetje te verleggen: je grenzen van kennen en kunnen, je sportieve, creatieve en relationele grenzen Onze school is geen eiland in de grote buitenwereld. We brengen voortdurend het echte leven binnen in de school en we gaan op zoek naar boeiende ontmoetingen buiten de school. We laten je met open geest jezelf en de hele wereld ontdekken. Vanuit onze christelijke inspiratie willen we dat je openstaat voor waarden als sociale betrokkenheid, eerlijkheid, verdraagzaamheid, respect, solidariteit 5

5 We bieden je een ruim aanbod van culturele en sportieve activiteiten, want bij een open geest hoort een actief en creatief lichaam. Middagsport, interscholencompetitie, reizen, toneel, film, getuigenissen, musea, themadagen, vieringen diepgang en actie gegarandeerd. Je grenzen verkennen en eroverheen springen is lang niet altijd gemakkelijk. Maar bij ons sta je er niet alleen voor. De leerkrachten, de leerlingbegeleiders en de directie staan altijd voor je klaar om samen met jou en je ouders een gepast antwoord te zoeken voor kleine en grote problemen op school of daarbuiten. We vinden het belangrijk dat jij je thuis voelt. Want hoe beter jij je voelt, hoe meer je zal leren. Daarvoor slaan we graag met jou de handen in elkaar. Neem je de uitdaging aan? We kijken naar je uit! Je bent welkom! 6

6 VOOR ELK WAT WILS... In onze scholengroep Voorzienigheid bieden we een zeer brede waaier van studierichtingen aan in het ASO, TSO en BSO. Onze opleidingen richten zich op verschillende interessegebieden: sterk taalkundige richtingen, positief wetenschappelijke richtingen, menswetenschappelijke richtingen en op economie of handel georiënteerde richtingen. Wetenschappen Sociale en Culturele Wetenschappen Economie Handel Klassieke Talen We bieden elk interessegebied aan op theoretisch (ASO), technisch (TSO) of praktisch (BSO) niveau. 7

7 EEN THEORETISCHE, EEN TECHNISCHE OF EEN PRAKTISCHE OPLEIDING? Ken je het verschil tussen deze opleidingsniveaus? ASO OF ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS Binnen het ASO bieden we een algemene vorming aan, die voorbereidt op hogere studies op professioneel of academisch niveau. TSO OF TECHNISCH SECUNDAIR ONDERWIJS In het TSO wordt de theorie voortdurend getoetst aan en ondersteund door de praktijk. Binnen het TSO worden sterk theoretische en meer praktische richtingen aangeboden. Nadien kan je kiezen voor een professionele bachelor in het hoger onderwijs. BSO OF BEROEPSSECUNDAIR ONDERWIJS Het BSO is zeer praktijkgericht. Wanneer je afstudeert in het BSO krijg je een getuigschrift. Wanneer je daarna slaagt in een zevende specialisatiejaar behaal je een diploma secundair onderwijs. Na het BSO kan je onmiddellijk terecht op de arbeidsmarkt. Wie wil, kan zich verder bekwamen in een hogere beroepsopleiding. 8

8 LEERTRAJECTEN DOORHEEN DE e GRAAD EN DE e GRAAD Per interessegebied wordt het leerlingprofiel voor de verschillende studierichtingen geschetst. We vertrekken steeds van de meest theoretische opleiding (ASO) en komen zo tot de meest praktische opleiding (BSO). Wanneer je jezelf in een profiel herkent, kan je je verdere schoolloopbaan bij ons uitbouwen. Voor alle leertrajecten die je kan kiezen vanaf de eerste of de tweede graad, garanderen we continuïteit tot het einde van de derde graad. 9

9 OVERZICHT INTERESSEGEBIEDEN WETENSCHAPPEN SOC. EN CULT. WET. ECONOMIE/HANDEL KLASSIEKE TALEN ASO Wetenschappen Humane wetenschappen Economie met /5u wiskunde Latijn GrieksLatijn TSO Techniekwetenschappen Sociale en technische wet. Gezondheids en welzijnswet. Handel e graad Informaticabeheer e graad Boekhoudeninformatica e graad Handel e graad Secretariaattalen e graad BSO Verzorging voeding e graad Organisatiehulp e graad Verzorging e graad Specialisatiejaren 7de jaar Kinderzorg en Thuis en bejaardenzorg Kantoor Specialisatiejaar 7 e jaar Kantooradministratie en gegevensbeheer 0

10 ASO INTERESSEGEBIED WETENSCHAPPEN WETENSCHAPPEN e GRAAD Heb je een ruime belangstelling voor de diverse wetenschappen: chemie, fysica, biologie? Is deze wetenschappelijke interesse gekoppeld aan een sterk wiskundig inzicht en aan de mogelijkheid om probleemoplossend te denken? Wetenschappen is de ideale studierichting voor jou! In de wetenschapsvakken wordt tijd besteed aan leerlingenpractica. Bij de overgang naar de derde graad kan je kiezen voor 6 of 8 uren wiskunde (Wetenschappenwiskunde), uren wiskunde (Moderne talenwetenschappen) of voor uren wiskunde (Humane wetenschappen). Een richting met economie blijft mogelijk. Als het allemaal wat te theoretisch blijft, kan je natuurlijk ook de stap zetten naar Techniekwetenschappen. Ook Sociale en technische wetenschappen en Gezondheids en welzijnswetenschappen zijn een mogelijkheid. In het hoger onderwijs kan je kiezen voor een professionele bacheloropleiding (PBA) of voor een academische bacheloropleiding (ABA) met Master (MA).

11 TSO INTERESSEGEBIED WETENSCHAPPEN TECHNIEKWETENSCHAPPEN e GRAAD en e GRAAD Je hebt interesse voor natuurwetenschappen en je wil je de natuurwetenschappelijke denk en werkwijze geleidelijk eigen maken, dan is Techniekwetenschappen de ideale richting voor jou. De twee pijlers van de opleiding zijn de natuurwetenschappen, ondersteund door labo's, en de wiskunde. De didactische aanpak is typisch technisch, m.a.w. een unieke wisselwerking tussen theorie en labooefeningen. Dit vereist natuurlijk voldoende motorische aanleg om met accuraatheid waarnemingen en experimenten uit te voeren. De talen worden op een meer praktisch niveau aangeboden: minder literair dan in het ASO. Na de tweede graad stroom je door naar de derde graad Techniekwetenschappen. Indien de wiskunde en/of de wetenschappen voor jou een beetje teveel van het goede worden, kan je overschakelen naar Sociale en technische wetenschappen of Gezondheids en welzijnswetenschappen op voorwaarde dat je over de nodige attitudes en sociale vaardigheden beschikt. TechniekWetenschappen vormt een stevige basis voor het hoger onderwijs. Je kan kiezen voor een professionele bachelor. Dit kan oa. in de richtingen chemie, milieuzorg, elektromechanica, ICT. Natuurlijk kan je ook terecht in de gezondheidszorg (verpleegkunde, vroedkunde, biomedische laboratoriumtechnologie) of het onderwijs.

12 LESSENTABELLEN e GRAAD WETENSCHAPPEN VAKKEN Godsdienst Aardrijkskunde Biologie Chemie Fysica Frans Engels Duits Nederlands Geschiedenis Wiskunde Muzikale opv. Plastische opv. Lichamelijke opv. Informatica TOTAAL WETENSCHAPPEN e jaar/ e jaar ASO 5 5 VAKKEN Godsdienst Aardrijkskunde Biologie Toeg. biologie Chemie Toeg. chemie Fysica Toeg. fysica Frans Engels Nederlands Geschiedenis Wiskunde Lichamelijke opv. Informatica Wet. tekenen Klassenuur TOTAAL TECHNIEKWETENSCHAPPEN e jaar/ e jaar 5 TSO

13 ASO INTERESSEGEBIED SOCIALE EN CULTURELE WETENSCHAPPEN HUMANE WETENSCHAPPEN e GRAAD en e GRAAD Je hebt een flinke dosis emotionele en sociale intelligentie en je bent geïnteresseerd in de mens als individu en de mens in de samenleving. Als je bovendien ook interesse hebt voor cultuur en moderne talen, dan is Humane wetenschappen echt iets voor jou. Gedrags en cultuurwetenschappen zijn specifieke vakken voor deze studierichting. Je bestudeert concepten uit de humane, politieke en sociale wetenschappen, geschiedenis, economie, rechten en wijsbegeerte. Ook de studie van moderne talen krijgt veel aandacht. Na de tweede graad stroom je door naar de derde graad Humane wetenschappen. Als je theorie en praktijk meer aan elkaar wil koppelen, kan je overschakelen naar Sociale en technische wetenschappen of Gezondheids en welzijnswetenschappen. Deze opleiding bereidt je voor op een driejarige professionele bacheloropleiding (PBA) zoals een lerarenopleiding, sociaalmaatschappelijk werk, orthopedagogie, assistent in de psychologie, gezondheidszorg...

14 TSO INTERESSEGEBIED SOCIALE EN CULTURELE WETENSCHAPPEN SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN e en e GRAAD Heb je een ruime belangstelling voor alles wat met mens, voeding en milieu te maken heeft, dan is de studierichting Sociale en technische wetenschappen iets voor jou. Je verkent de wisselwerking mens, voeding en milieu en je eigen positie daarin. Je krijgt een wetenschappelijke onderbouwing vanuit natuurwetenschappen en sociale wetenschappen. De theorie wordt steeds ondersteund door praktische taken. Door integrale opdrachten komt de nadruk te liggen op competentieontwikkelend leren. Na de tweede graad kan je verder kiezen voor de theoretischtechnische richting Sociale en technische wetenschappen of voor de meer praktischtechnische richting Gezondheids en welzijnswetenschappen. Indien je een echt praktijkgerichte opleiding wil, kan je overstappen naar een derde graad Verzorging of Organisatiehulp. Na je opleiding Sociale en Technische Wetenschappen is het de bedoeling dat je gaat verder studeren. Je kiest voor een professionele bachelor in het onderwijs, de gezondheidszorg of de sociale sector, vb. sociaalmaatschappelijk werk, orthopedagogie, assistent in de psychologie. Ook wetenschappelijke richtingen in verband met voeding en milieu blijven open, vb. diëtist, milieuzorg... 5

15 TSO INTERESSEGEBIED SOCIALE EN CULTURELE WETENSCHAPPEN GEZONDHEIDS EN WELZIJNSWETENSCHAPPEN e GRAAD Als je later een beroep wil uitoefenen binnen de gezondheidszorg of het sociaal agogisch werk dan kan je na de tweede graad Sociale en technische wetenschappen in de derde graad kiezen voor Gezondheids en welzijnswetenschappen Je toont een doorleefde interesse en inzet voor anderen en je getuigt van houdingen als vriendelijkheid, behulpzaamheid, bereidheid tot samenwerking en verantwoordelijkheidszin. Daarnaast ben je gemotiveerd om een pakket wetenschappelijke kennis op te doen. In deze studierichting doe je ervaring op in het werken in de gezondheids en welzijnssector. Je bestudeert de gezonde mens in verschillende levensfasen. De wetenschappelijke ondersteuning gebeurt vanuit natuurwetenschappen (op de mens gericht), psychologie en pedagogiek en gezondheids en welzijnsleer. Via de stages en het seminariewerk krijg je een realistisch beeld van een aantal beroepenvelden in de gezondheidszorg, de welzijnszorg en de onderwijssector. Gezondheids en welzijnswetenschappen bereidt je voor om door te stromen naar een professionele bachelor in de sociale, agogische, paramedische en onderwijssector. 6

16 BSO INTERESSEGEBIED SOCIALE EN CULTURELE WETENSCHAPPEN VERZORGINGVOEDING e GRAAD Onze maatschappij doet steeds meer beroep op gekwalificeerd personeel voor het verzorgen van zowel jonge, volwassen als oudere mensen. Je bent sociaal voelend en je hebt belangstelling voor het domein van de voeding. Je bent bekommerd om het welzijn van mensen en je hebt aandacht voor hun leef en woonsituatie. Je wil je sociale vaardigheden verder ontwikkelen en je wil omgaan met mensen van verschillende leeftijden en in verschillende situaties. Je bent vriendelijk en begripvol. Als je bovendien niet te beroerd bent om je handen uit de mouwen te steken en graag creatief bezig bent, beantwoord je volledig aan het profiel van een leerling in de studierichting Verzorgingvoeding. Via de leerinhouden van de verschillende vakken kan je in de derde graad gemotiveerd kiezen voor Verzorging of Organisatiehulp. 7

17 BSO INTERESSEGEBIED SOCIALE EN CULTURELE WETENSCHAPPEN VERZORGING e GRAAD Als jij je met hart en ziel wil inzetten voor de verzorging van kinderen, bejaarden en chronisch zieken kies je best voor de studierichting Verzorging. De drie hoofdcomponenten van de opleiding zijn de verzorgingstechnieken (verzorging), omgaan met en stimuleren van kinderen en bejaarden (omgangskunde/opvoedkunde) en het organiseren van de leef en woonsituatie (praktijk voeding en praktijk woon en leefsituatie). Je maakt kennis met de verschillende doelgroepen via de stages in verzorgingsinstellingen. Door de praktijkervaring die je opdoet, heb je verhoogde kansen op directe tewerkstelling in de verzorgende sector. ORGANISATIEHULP e GRAAD In Organisatiehulp leer je vlot, hartelijk en deskundig omgaan met mensen van verschillende leeftijden in uiteenlopende omstandigheden (sociale activiteiten). Je leert gezonde voeding smakelijk klaarmaken en verzorgd opdienen (ontvangst en bediening). Met dit getuigschrift kan je aan de slag als logistiek helpster in verzorgingsinstellingen (logistieke dienst) of warenhuizen (technische dienst). Deze studierichting is praktijkgericht. Via stages maak je uitgebreid kennis met de verschillende tewerkstellingsmogelijkheden. Deze contacten met bedrijven en organisaties (bediening in kleine horecazaken, grootkeukens, rust en verzorgingstehuizen, kruidenierszaken, supermarkten) creëren automatisch meer kansen op de arbeidsmarkt. 8

18 BSO INTERESSEGEBIED SOCIALE EN CULTURELE WETENSCHAPPEN Specialisatiejaren 7 e JAAR KINDERZORG EN THUIS EN BEJAARDENZORG In het specialisatiejaar in de kinderzorg of de thuis en bejaardenzorg worden de vakken, onderwezen in de derde graad Verzorging uitgediept en uitgebreid. Als je dit jaar tot een goed einde brengt, krijg je een diploma secundair onderwijs waarmee je kansen op de arbeidsmarkt vergroten en je studiemogelijkheden verruimen. Verder studeren behoort dan tot de mogelijkheid. Het diploma geeft je ook de kans deel te nemen aan overheidsexamens. 9

19 LESSENTABELLEN e GRAAD SOC. EN CULT. WET. HUMANE WETENSCHAPPEN SOC. EN TECHN. WET. VERZORGING/VOEDING e jaar/ e jaar e jaar/ e jaar e jaar/ e jaar Godsdienst Aardrijkskunde Biologie Chemie Fysica Frans Engels Duits Nederlands Geschiedenis Wiskunde Muzikale opvoeding Plastische opvoeding Lichamelijke opvoeding Cultuurwetenschappen Gedragswetenschappen Informatica TOTAAL ASO Godsdienst Aardrijkskunde Natuurwetenschappen Frans Engels Nederlands Geschiedenis Wiskunde Lichamelijke opv. Sociale wetenschappen Integrale opdrachten (= HHK, expr., SW, NW) Informatica Klassenuur TSO 6 Godsdienst Project Algemene Vakken Frans Lichamelijke opv. Muzikale opv. Plastische opv. Praktijk woon en leefomg. Voeding (theorie en prakt.) Omgangskunde Gezondheidsopvoeding Informatica Klassenuur TOTAAL BSO 6 6 TOTAAL 0

20 ASO INTERESSEGEBIED ECONOMIE/HANDEL ECONOMIE MET OF 5 UREN WISKUNDE e GRAAD Heb je een ruime belangstelling voor economische processen en ben je bereid om de economische kringloop en de wisselwerking tussen de producent en de consument theoretisch te bestuderen, dan kies je voor een economische opleiding. Je kan zelfstandig en ordelijk werken en je hebt aanleg voor talen. In het vak economie, specifiek voor deze studierichting, bestudeer je de huishouding van een gezin, een bedrijf en de overheid vanuit een theoretisch perspectief. In het ASO komt boekhouden niet aan bod in het vak economie. Voor economie met 5 uren wiskunde kies je wanneer je naast een ruime belangstelling voor economische processen ook een sterk wiskundig inzicht hebt. Je kan probleemoplossend denken. Naast het vak economie eist het leervak wiskunde immers een goed theoretisch inzicht en de basisvaardigheid om mathematisch problemen te stellen, te sturen en op te lossen. Vanuit Economie met uren wiskunde kan je in de derde graad doorstromen naar Economiemoderne talen of Humane wetenschappen. In het hoger onderwijs kies je voor een professionele bachelor: lerarenopleiding, bedrijfsbeheer en communicatie, informatica, toerisme, sociaal werk, medisch secretariaat. Na Economie met 5 uren wiskunde stroom je door naar Economiewiskunde, Economiemoderne talen of Humane wetenschappen een andere richting met 6 of 8 uren wiskunde (uitgezonderd klassieke talen). In het hoger onderwijs kan je kiezen voor een professionele bacheloropleiding (PBA) of een academische bacheloropleiding (ABA) met master (MA).

21 TSO INTERESSEGEBIED ECONOMIE/HANDEL HANDEL e GRAAD Handel leidt je op voor een commerciële of administratieve loopbaan in het bedrijfsleven, overheidsdiensten of de dienstensector. Je hebt een ruime algemene belangstelling en speciale interesse voor de verschillende aspecten van het bedrijfs en handelsleven en dus voor bedrijfseconomie. Je hebt aanleg en interesse voor vreemde talen en je wil je daarin vervolmaken. Je werkt graag met professionele softwarepakketten. Je kan logisch denken en bovendien nauwkeurig en ordelijk werken. Deze richting reikt je een ruime bedrijfseconomische en sociaaleconomische vorming aan en een taalkundige vorming die afgestemd is op de praktijk. Deze bedrijfs en praktijkgerichte aanpak van de talen en de economie onderscheidt de richting van gelijkaardige opleidingen in het ASO. Door de sterke variatie van de vakken is deze richting een voorbereiding op alle handelsrichtingen uit de derde graad: Informaticabeheer, Boekhoudeninformatica, Handel en Secretariaattalen. Wanneer de studie te theoretisch is en je een echt praktijkgerichte opleiding wil, kan je overstappen naar een derde graad Kantoor.

22 TSO INTERESSEGEBIED ECONOMIE/HANDEL BOEKHOUDENINFORMATICA ( e GRAAD Boekhoudeninformatica is een boekhoudkundige richting en bereidt je voor op verder studeren in hoger onderwijs (professionele bachelor). Je krijgt een brede en evenwichtige vorming met componenten: een algemene vorming met een bijzondere aandacht voor taalvaardigheden (Nederlands, Frans, Engels en Duits). De wiskunde vereist een vrij hoog abstractieniveau en is ondersteunend voor de informaticatoepassingen. De bedrijfsgerichte vorming bestaat uit een boekhoudkundig gedeelte en een informaticagedeelte met aandacht voor het analytisch denken en het ontwikkelen van oplossingen voor bedrijfsadministratieve problemen (= leren programmeren). HANDEL e GRAAD Handel is een commerciële studierichting en bereidt je voor op verder studeren in hoger onderwijs (professionele bachelor). Je krijgt een brede en evenwichtige vorming met componenten: een algemene vorming, met een bijzondere aandacht voor taalvaardigheden (Nederlands, Frans, Engels en Duits). In wiskunde krijg je oefeningen op rekenvaardigheden en op specifieke toepassingen binnen de handelssector. De bedrijfsgerichte vorming bestaat uit boekhouden (verrichtingen worden geboekt in een professioneel boekhoudpakket), toegepaste informatica, zakelijke communicatie en recht. Deze vakken komen geïntegreerd aan bod in het vak bedrijfseconomie. Hier maak je kennis met de onderneming en haar omgeving, je leert werken in een onderneming (commerciële en administratieve verrichtingen), je stapt mee in het beleid van een onderneming en je ontwikkelt ondernemersvaardigheden.

23 TSO INTERESSEGEBIED ECONOMIE/HANDEL INFORMATICABEHEER e GRAAD Informaticabeheer is een studierichting die voorbereidt op verder studeren in informaticarichtingen in het hoger onderwijs (professionele bachelor). Je krijgt een brede en evenwichtige vorming met componenten: een algemeenvormende component met bijzondere aandacht voor taalvaardigheden (Nederlands, Frans en Engels). De wiskunde vereist een hoger abstractieniveau en is ondersteunend voor de informaticatoepassingen. De bedrijfsgerichte component bestaat uit een specialistische vorming toegepaste informatica: je leert computersystemen en netwerken beheren, je leert softwarepakketten gebruiken, ontwikkelen en beheren (met inbegrip van de BINnormen), telkens gekoppeld aan de praktijk. Daarnaast krijg je nog een bedrijfseconomische vorming met administratieve, commerciële en juridische accenten. SECRETARIAATTALEN ( e GRAAD Secretariaattalen is een studierichting, die je voorbereidt op verder studeren in secretariaatsopleidingen in het hoger onderwijs (professionele bachelor). Je krijgt een specifieke vorming met componenten: een algemene vorming met bijzondere aandacht voor de taalvaardigheden (Nederlands, Frans, Engels, Duits en Spaans) aangevuld met een geïntegreerde drietalige zakelijke communicatie (Nederlands, Frans en Engels). De bedrijfsgerichte vorming bestaat uit een stevige secretariaatsvorming ( o.a. correspondentie en postverwerking coördineren, communicatie en informatieverstrekking coördineren,...) waarin de ICTtoepassingen met inbegrip van de BINnormen belangrijk zijn. Met een gerichte juridische vorming krijg je een volwaardige secretariaatsopleiding.

24 BSO INTERESSEGEBIED ECONOMIE/HANDEL KANTOOR e GRAAD en e GRAAD Een loopbaan als bediende, typist(e) of telefonist(e) zie je wel zitten. Bovendien heb je belangstelling voor de handelswereld en het bedrijfsleven. Je hebt zin voor orde en nauwkeurigheid. Je bent vlot in de omgang en hebt interesse voor moderne vreemde talen. Administratieve taken binnen het bedrijf liggen je wel. Je werkt graag met de PC en wil je verder bekwamen in informatica en tekstverwerking. De basis voor de bedrijfsgerichte vorming en voor de talencomponent krijg je in de tweede graad. In de derde graad krijg je de praktijk helemaal in de vingers door stage te lopen in een bedrijf, een handelsonderneming of financiële instelling. 7 e JAAR KANTOORADMINISTRATIE EN GEGEVENSBEHEER Je kan je opleiding Kantoor vervolledigen met een zevende jaar Kantooradministratie en gegevensbeheer. Naast de stage, werk je ook nog in een virtuele oefenfirma. Je draait mee in de afdeling van een echt bedrijf dat deel uitmaakt van een internationaal netwerk van virtuele oefenfirma s. Als je dit jaar tot een goed einde brengt, krijg je een diploma secundair onderwijs waarmee je kansen op de arbeidsmarkt vergroten en je studiemogelijkheden verruimen. Je kan je kans wagen in het hoger onderwijs of aan de slag gaan als administratief bediende in een KMO, een ziekenhuis, gemeentehuis of boekhoudkantoor. Je kan ook terecht bij een notaris of advocaat of je kan magazijnier worden in een groothandel of grootwarenhuis. 5

25 LESSENTABELLEN e GRAAD ECONOMIE/HANDEL Godsdienst Aardrijkskunde Biologie Chemie Fysica Natuurwetenschappen Frans Engels Duits Nederlands Geschiedenis Wiskunde Muzikale opvoeding Plastische opvoeding Lichamelijke opoeding Economie Bedrijfseconomie Informatica Toeg. informatica Klassenuur TOTAAL ECONOMIE (WISK. 5u) ECONOMIE (WISK. u) ASO 5 ASO 6 HANDEL TSO 6 Godsdienst P.A.V. Frans Engels Zakelijke communicatie Administratieve vorming Lichamelijke opvoeding Toegepaste informatica Klassenuur TOTAAL KANTOOR e jaar/ e jaar e jaar/ e jaar e jaar/ e jaar e jaar/ e jaar 5 BSO 6 7 6

26 ASO INTERESSEGEBIED KLASSIEKE TALEN KLASSIEKE TALEN In deze studierichtingen kan je terecht als je een uitgesproken interesse hebt voor klassieke en moderne talen en voor literatuur. Je beschikt ook over een sterk wiskundig inzicht en je kan probleemoplossend denken. In deze klassieke opleidingen gaan taal, lectuur en cultuur hand in hand. De studie van moderne talen neemt ook een belangrijke plaats in. Deze richtingen worden in de tweede graad uitsluitend aangeboden met 5 uren wiskunde. In de derde graad liggen nog veel mogelijkheden voor je open: Griekswiskunde, Latijnwiskunde of Wetenschappenwiskunde met 6 of 8 uren wiskunde Latijnwetenschappen of Moderne talenwetenschappen met uren wiskunde Latijnmoderne talen, GrieksLatijn of Humane wetenschappen met uren wiskunde Een richting met economie blijft mogelijk De vervolgstudie in het hoger onderwijs richt zich op een professionele bacheloropleiding (PBA) of een academische bacheloropleiding (ABA) met master (MA). 7

27 LESSENTABELLEN e GRAAD KLASSIEKE TALEN Godsdienst Aardrijkskunde Biologie Chemie Fysica Frans Engels Nederlands Geschiedenis Wiskunde Lichamelijke opvoeding Duits Latijn Grieks Informatica TOTAAL GRIEKSLATIJN LATIJN e jaar/ e jaar e jaar/ e jaar Godsdienst Aardrijkskunde Biologie Chemie Fysica Frans Engels Nederlands Geschiedenis Wiskunde 5 5 Muzikale opvoeding Plastische opvoeding Lichamelijke opvoeding Duits Latijn 5 Informatica TOTAAL ASO ASO 8

28 ASO ACCENTEN IN DE LEERWEG ASO In de tweede graad ASO streven we een uitstel van studiekeuze na door een ruime gemeenschappelijkheid van vakken. De verschillen tussen de studierichtingen worden relatief beperkt gehouden. De overgang van de tweede naar de derde graad wordt zo open mogelijk gehouden, wat je toelaat nog breed te kiezen in de derde graad. Het vak wiskunde is hierop de enige uitzondering. Er is een verschil in moeilijkheidsgraad en theoretische diepgang tussen richtingen met vier uren wiskunde en vijf uren wiskunde. Het vijfde lesuur wiskunde wordt niet opgevuld met remediëring, maar met verdieping, verbreding en uitbreiding. Het gaat om twee leertrajecten met verschillende doelstellingen. Als je in de derde graad wil kiezen voor een studierichting met zes of acht uren wiskunde of met de component wetenschappen raden we je aan om in de tweede graad in te stappen in een richting met vijf uren wiskunde. Anders ligt het voor de natuurwetenschappelijke vakken (biologie, fysica en chemie). Hoewel alleen in de studierichting Wetenschappen elke wetenschap twee uur aan bod komt, krijgen alle leerlingen van de tweede graad hetzelfde basispakket. In de studierichting Wetenschappen wordt het tweede lesuur gedeeltelijk ingevuld door leerlingenproeven, labo's, of ICTtoepassingen in de natuurwetenschappen. In dit extra lesuur verschuift de theoretische benadering naar een meer proefondervindelijk niveau waar onderzoeksvaardigheden op de voor 9

29 ASO grond treden. Daarnaast wordt verdiepingsleerstof aangeboden waardoor het inzicht in de natuurwetenschappen vergroot. De leerlingen uit de studierichting Wetenschappen lopen bijgevolg niet vooruit voor wetenschappen. In de derde graad is de overstap naar studierichtingen met intensieve natuurwetenschappen (vb. Wetenschappenwiskunde, Moderne talenwetenschappen ) mogelijk vanuit alle richtingen met vijf uren wiskunde. Een algemene vorming vraagt de nodige aandacht voor wat in het verleden op muzisch vlak zingevend en cultuurscheppend was voor de wereld van vandaag. Daarom staan we erop om in de derde graad in alle richtingen het vak esthetica te programmeren. We blijven belang hechten aan het ontwikkelen van taal en leesvaardigheden. We bieden alle leerlingen het vak Duits (, of lesuren) aan. Naast klassieke talen richten we alle tweepolige studierichtingen in met een sterk uitgebouwde component moderne talen (Moderne talenwetenschappen, Economiemoderne talen en Latijnmoderne talen). De moderne talen treden sterk op de voorgrond in de studierichting Humane wetenschappen. In de derde graad neemt de specialisatie toe. We geven vier lesuren gedragswetenschappen in Humane wetenschappen en vijf lesuren economie in Economiemoderne talen. Wanneer je kiest voor een studierichtingen met acht uren wiskunde heb je lestijden per week. In Latijnwiskunde krijg je ook lesuren per week, omdat we een extra uur fysica en chemie inrichten 0

30 ASO KEUZEVAKKEN ASO In de derde graad kan je volledig vrijblijvend een aantal keuzevakken volgen. Als je in een richting met minstens zes uren wiskunde zit, kan je in het vijfde en zesdejaar een extra uur wetenschappelijk tekenen volgen. Je scherpt je ruimtelijk inzicht en je tekenvaardigheden aan met potlood, passer en PC. Als je een richting met minimum vier uren wiskunde volgt, kan je in het zesde jaar een extra uur wetenschappelijke vorming volgen. Door verdieping en uitbreiding zal de overgang naar universitaire vervolgstudies in de wetenschappen vlot verlopen. Je krijg via dit vak gepaste ondersteuning bij je voorbereiding voor het toelatingsexamen voor arts of tandarts.

31 SCHEMATISCH OVERZICHT STUDIERICHTIGEN e EN e GRAAD ASO e graad A e graad HUMANE WETENSCHAPPEN WETENSCHAPPEN ECONOMIE 5u WISKUNDE ECONOMIE u WISKUNDE LATIJN GRIEKSLATIJN e graad Humande wetenschappen WetenschappenWisk. (6u of 8u) Moderne talenwetenschappen EconomieWiskunde (6u of 8u) EconomieModerne talen Humane wetenschappen WetenschappenWisk. (6u of 8u) Moderne talenwetenschappen EconomieWiskunde (6u of 8u) EconomieModerne talen Humane Wetenschappen EconomieModerne talen Humane wetenschappen LatijnWiskunde (6u of 8u) LatijnWetenschappen LatijnModerne talen WetenschappenWisk. (6u of 8u) Moderne talenwetenschappen EconomieWiskunde (6u of 8u) EconomieModerne talen Humane Wetenschappen LatijnWiskunde (6u of 8u) GrieksWiskunde (6u of 8u) LatijnWetenschappen LatijnModerne talen GrieksLatijn WetenschappenWisk. (6u of 8u) Moderne talenwetenschappen EconomieWiskunde (6u of 8u) EconomieModerne talen Humane Wetenschappen

Algemene structuur. 2 de graad BSO

Algemene structuur. 2 de graad BSO Algemene structuur ASO 2 de graad TSO Economie Latijn Wetenschappen Handel Soc. en Techn. Wetenschappen BSO Kantoor Voeding-Verzorging ASO 3 de graad TSO Economie-Wiskunde Latijn-Wiskunde Wetenschappen-Wiskunde

Nadere informatie

Studieaanbod. tweede graad. Studiekeuze voor het schooljaar KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora

Studieaanbod. tweede graad. Studiekeuze voor het schooljaar KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora Studieaanbod tweede graad Studiekeuze voor het schooljaar 2014-2015 KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora adres Zuidstraat 27 8800 Roeselare telefoon 051 26 47 26 fax 051 26 47 27 webadres www.kleinseminarie.be

Nadere informatie

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze.

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze. Deze brochure wil jou en je ouders wegwijs maken in het studieaanbod van het Sint-Norbertusinstituut. Het Sint-Norbertusinstituut is immers een school met vele studiemogelijkheden in het secundair onderwijs.

Nadere informatie

Studieaanbod. tweede graad. Studiekeuze voor het schooljaar KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora

Studieaanbod. tweede graad. Studiekeuze voor het schooljaar KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora Studieaanbod tweede graad Studiekeuze voor het schooljaar 2012-2013 KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora adres Zuidstraat 27 8800 Roeselare telefoon 051 26 47 26 fax 051 26 47 27 webadres www.kleinseminarie.be

Nadere informatie

naar de derde graad woensdag 10 mei 2017

naar de derde graad woensdag 10 mei 2017 naar de derde graad woensdag 10 mei 2017 Studieaanbod in het Onze-Lieve- Vrouwcollege 1ste graad campus Bevegem campus Centrum campus Grotenberge 1ste leerjaar A- 1ste leerjaar A-moderne 2de Grieks- 2de

Nadere informatie

L E S S E N T A B E L L E N

L E S S E N T A B E L L E N O n z e L i e v e V r o u w c o l l e g e C a m p u s C e n t r u m L E S S E N T A B E L L E N schooljaar 01013 Zavel 15 960 Zottegem Tel. 09 360 1 9 Fax 09 361 0 88 http://www.centrum.olvcollege.be L

Nadere informatie

TWEEDE EN DERDE GRAAD

TWEEDE EN DERDE GRAAD 12 Bij de overgang naar het eerste leerjaar van de tweede graad kies je een STUDIERICHTING, die reeds min of meer definitief is. Er zijn vier vormen van onderwijs: ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS TECHNISCH

Nadere informatie

LESSENTABELLEN 2013-2014. Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek

LESSENTABELLEN 2013-2014. Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek LESSENTABELLEN 2013-2014 Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek Koninklijk Atheneum Assebroek GO! - Scholengroep 25 - Brugge-Oostkust Daverlostraat 132-8310 Assebroek 050/36.68.80 web:

Nadere informatie

naar de derde graad woensdag 27 april 2016

naar de derde graad woensdag 27 april 2016 naar de derde graad woensdag 27 april 2016 Studieaanbod in het Onze-Lieve- Vrouwcollege 1ste graad campus Bevegem campus Centrum campus Grotenberge 1ste leerjaar A- 1ste leerjaar A-moderne 2de - 2de 2de

Nadere informatie

TWEEDE GRAAD. Technisch Secundair. Algemeen Secundair. Beroepssecundair TSO ASO BSO LATIJN HANDEL KANTOOR SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN

TWEEDE GRAAD. Technisch Secundair. Algemeen Secundair. Beroepssecundair TSO ASO BSO LATIJN HANDEL KANTOOR SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN TWEEDE GRAAD Algemeen Secundair ASO Technisch Secundair TSO Beroepssecundair BSO LATIJN HANDEL KANTOOR ECONOMIE SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN VERZORGING- VOEDING WETENSCHAPPEN Het ASO (algemeen secundair

Nadere informatie

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN De onderwijsvorm ASO is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding.

Nadere informatie

Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Latijn Economie Wetenschappen

Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Latijn Economie Wetenschappen Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Lessentabellen 2 de graad ASO Latijn Economie Wetenschappen Humane Wetenschappen 1 2 1 2 1 2 1 2 Godsdienst/Zedenleer/Islam 2 2 2 2 2 2 2 2 Nederlands

Nadere informatie

Studiegids derde graad

Studiegids derde graad Studiegids derde graad Algemene structuur tweede graad ASO TSO Economie wiskunde 4 u wiskunde 5 u Latijn wiskunde 4 u wiskunde 5 u Wetenschappen wiskunde 5 u Handel Sociale en Technische Wetenschappen

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Studierichtingen tweede graad

Studierichtingen tweede graad Studierichtingen tweede graad 2 WELKOM Beste ouders Beste leerling De eerste twee jaren van het secundair onderwijs heb je zo goed als achter de rug. Je hebt momenteel al een nieuwe studiekeuze in gedachte

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Studieaanbod Schooljaar 2015-2016

Studieaanbod Schooljaar 2015-2016 Studieaanbod Schooljaar 2015-2016 SINT-LODEWIJKSCOLLEGE Beste leerling Met deze brochure in de hand kun je zien welke studierichtingen in het Sint- Lodewijkscollege aangeboden worden. Het is een waaier

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET www.sintmichiel.be www.sintmichiel.be INFOBROCHURE 2015 LATIJN SOCIALE ECONOMIE BOVENBOUW 2 DE EN 3 DE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS ONZE SCHOOL Het studieaanbod in Bovenbouw Sint-Michiel

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Starten in het secundair onderwijs

Starten in het secundair onderwijs Starten in het secundair onderwijs Een overzicht Inleiding Structuur van het secundair onderwijs Wat verandert er in de toekomst? PAUZE Verhalen van kinderen Een goede schoolkeuze Waarmee rekening houden?

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.wico.be www.shn.wico.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel

Nadere informatie

een SCHOOL met een HART

een SCHOOL met een HART een SCHOOL met een HART KWALITEIT WARM NEST begeleiding van leerlingen een luisterend oor LEREN LEREN LEREN LEVEN sociale vaardigheden groei naar volwassenheid bouwen aan de toekomst zorg dragen voor iedereen

Nadere informatie

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 3 de graad ASO

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 3 de graad ASO Economie-Moderne Talen Economie Moderne Talen natuurwetenschappen 2 2 Duits 3 3 Engels 3 3 Frans 4 4 economie 5 5 wiskunde 3 3 In deze studierichting wordt inzicht in het economisch gebeuren gecombineerd

Nadere informatie

Economie & maatschappij E&M. Economie Handel Handel-talen Kantoor Verkoop. Studiegids tweede graad 7

Economie & maatschappij E&M. Economie Handel Handel-talen Kantoor Verkoop. Studiegids tweede graad 7 Economie & maatschappij E&M Economie Handel Handel-talen Kantoor Verkoop AT Studiegids tweede graad 7 Economie AT Aardrijkskunde 1 1 Geschiedenis 2 2 Nederlands 4 4 Engels 3 2 Duits 0 1 Biologie 1 1 Chemie

Nadere informatie

Tweede en derde graad ASO

Tweede en derde graad ASO Tweede en derde graad ASO Economie Eigenheid: wordt in twee paketten aangeboden: met meer moderne talen of met meer wiskunde het vak economie bestaat uit algemene economie en bedrijfswetenschappen (daar

Nadere informatie

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico.

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico. STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD 0-0 WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.be www.shn.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel van het

Nadere informatie

INFOBROCHURE 2e - 3e GRAAD. secundair onderwijs

INFOBROCHURE 2e - 3e GRAAD.  secundair onderwijs INFOBROCHURE e - 3e GRAAD www.materdeibrasschaat.be secundair onderwijs 017-018 Welkom in Mater Dei In een aangenaam en gestructureerd schoolklimaat vinden heel wat leerlingen in onze school de gepaste

Nadere informatie

Hallo! Kijk eens aan, twee jaren zitten erop. Je laat nu de middenschool of de eerste graad achter je. Tijd om je klaar te maken

Hallo! Kijk eens aan, twee jaren zitten erop. Je laat nu de middenschool of de eerste graad achter je. Tijd om je klaar te maken Hallo! Kijk eens aan, twee jaren zitten erop. Je laat nu de middenschool of de eerste graad achter je. Tijd om je klaar te maken voor het grote werk. Misschien heb je al een keuze gemaakt. Dan ben je zeker

Nadere informatie

Lessentabellen vanaf (ontwerp van 30 mei 2016)

Lessentabellen vanaf (ontwerp van 30 mei 2016) Lessentabellen vanaf 2016-2017 (ontwerp van 30 mei 2016) Lessentabellen 2 de graad ASO Latijn Economie Wetenschappen Humane Wetenschappen 1 2 1 2 1 2 1 2 Godsdienst/Zedenleer/Islam 2 2 2 2 2 2 2 2 Nederlands

Nadere informatie

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico.

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico. STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD 2011-2012 WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46 info@shn.be www.shn.be www.wico.be STUDEREN IN DE TWEEDE GRAAD

Nadere informatie

Studiegids tweede graad

Studiegids tweede graad Studiegids tweede graad Algemene structuur tweede graad ASO TSO Economie wiskunde 4 u wiskunde 5 u Latijn wiskunde 4 u wiskunde 5 u Wetenschappen wiskunde 5 u Handel Sociale en Technische Wetenschappen

Nadere informatie

STUDIEGEBIED HANDEL (bso)

STUDIEGEBIED HANDEL (bso) (bso) Tweede graad... Kantoor Derde graad Kantoor Kantooradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) Studierichting Kantoor de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Interesse voor werken met

Nadere informatie

Het studieaanbod van het Atheneum Jan Fevijn. Lessentabellen 2 e en 3 e graad 2015-2016

Het studieaanbod van het Atheneum Jan Fevijn. Lessentabellen 2 e en 3 e graad 2015-2016 Het studieaanbod van het Atheneum Jan Fevijn Lessentabellen 2 e en 3 e graad 2015-2016 Campus Assebroek Campus Sint-Michiels Daverlostraat 132 Baron de Serretstraat 88 8310 Assebroek 8200 Sint-Michiels

Nadere informatie

Sportwetenschappen Zeesport & WaterSportwetenschappen. 1 ste en 2 de leerjaar

Sportwetenschappen Zeesport & WaterSportwetenschappen. 1 ste en 2 de leerjaar 13 Tweede Graad ASO Lessentabel: 32 uur Latijn Wetenschappen Sportwetenschappen Latijn wiskunde Latijn moderne talen Wetenschappen wiskunde economie Moderne talen wiskunde Sportwetenschappen Zeesport &

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Studieaanbod 2 de graad. BSO / Verzorging-Voeding / aso / tso / bso

Studieaanbod 2 de graad. BSO / Verzorging-Voeding / aso / tso / bso Studieaanbod de graad ASO / Economie / Humane Wetenschappen / Latijn / Wetenschappen / TSO / Techniek-Wetenschappen / BSO / Verzorging-Voeding / aso / tso / bso 0 IKSO voor jongeren met ambitie De studierichting

Nadere informatie

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 2 de graad

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 2 de graad 2 de graad Handel Vakken Derde jaar Handel Vierde jaar aardrijkskunde 1 1 geschiedenis 1 1 godsdienst 2 2 lich. opvoeding 2 2 natuurwetenschappen 2 2 Frans 5 5 Engels 3 3 unde 4 4 T.E. Bedrijfshuishoudkunde

Nadere informatie

Hallo! Kijk eens aan, twee jaren zitten erop. Je laat nu de middenschool of de eerste graad achter je. Tijd om je klaar te maken

Hallo! Kijk eens aan, twee jaren zitten erop. Je laat nu de middenschool of de eerste graad achter je. Tijd om je klaar te maken Hallo! Kijk eens aan, twee jaren zitten erop. Je laat nu de middenschool of de eerste graad achter je. Tijd om je klaar te maken voor het grote werk. Misschien heb je al een keuze gemaakt. Dan ben je zeker

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

IMK Dilsen-Stokkem. Imk Lanklaar Rotem. Jeugd- en gehandicaptenzorg 3 de graad

IMK Dilsen-Stokkem.  Imk Lanklaar Rotem. Jeugd- en gehandicaptenzorg 3 de graad www.instituutmariakoningin.be IMK Dilsen-Stokkem Jeugd- en gehandicaptenzorg 3 de graad Imk Lanklaar Rotem vzw KSO Zusters van de Voorzienigheid Rijksweg 168 3650 Dilsen-Stokkem Eerste graad IMK Lanklaar

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Handel (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

Brochure 1e graad A. Info en inschrijvingen 1e jaar vrijdag 10 maart u. Opendeurdagen alle jaren vrijdag 21 april u.

Brochure 1e graad A. Info en inschrijvingen 1e jaar vrijdag 10 maart u. Opendeurdagen alle jaren vrijdag 21 april u. Info en inschrijvingen 1e jaar vrijdag 10 maart 2017 17 21 u. Opendeurdagen alle jaren vrijdag 21 april 2017 17 21 u. Sint-Norbertusinstituut Duffel LEREN EN LEVEN Brochure 1e graad A Sint-Norbertusinstituut

Nadere informatie

Koninklijk Atheneum Ninove

Koninklijk Atheneum Ninove Koninklijk Atheneum Ninove Infofolder 2014 2015 1 Woord vooraf Het Koninklijk Atheneum Ninove is een schakel tussen de eerste graad in de middenschool en het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt. In onze

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

IVV Sint-Vincentius. Iets voor jou? Sociale en Technische Wetenschappen 2de en 3de graad TSO Jeugd- en Gehandicaptenzorg 3de graad TSO

IVV Sint-Vincentius. Iets voor jou? Sociale en Technische Wetenschappen 2de en 3de graad TSO Jeugd- en Gehandicaptenzorg 3de graad TSO IVV Sint-Vincentius Iets voor jou? Sociale en Technische Wetenschappen 2de en 3de graad TSO Jeugd- en Gehandicaptenzorg 3de graad TSO Sociale en Technische Wetenschappen 2de en 3de graad TSO Je bent sociaal

Nadere informatie

Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas

Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas Na één jaar in de kaz-klas heb je al iets meer de kans gehad om je een beeld te vormen van de aanpak en de vakken in het secundair onderwijs. De overstap naar het

Nadere informatie

Studierichtingen voor de derde graad

Studierichtingen voor de derde graad Studierichtingen voor de derde graad In de derde graad bestaan alle richtingen, behalve humane wetenschappen uit twee hoofddomeinen. Er wordt naast de algemene basis gekozen voor een pakket vakken dat

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

ASO ECONOMIE LATIJN WETENSCHAPPEN HUMANE WETENSCHAPPEN

ASO ECONOMIE LATIJN WETENSCHAPPEN HUMANE WETENSCHAPPEN ASO ECONOMIE LATIJN WETENSCHAPPEN HUMANE WETENSCHAPPEN ASO 2DE GRAAD 24 Profiel Na de eerste graad maak je een duidelijke keuze. In het derde jaar kies je een studierichting en onderwijsvorm (ASO, TSO,

Nadere informatie

Immaculata TECHNISCH SECUNDAIR ONDERWIJS. Techniek-wetenschappen - STEM. Sociale en technische vorming

Immaculata TECHNISCH SECUNDAIR ONDERWIJS. Techniek-wetenschappen - STEM. Sociale en technische vorming Immaculata Immaculata biedt je opleidingen in het technisch en het beroepssecundair onderwijs. Je vindt er vooral jongeren met interesse in de mens, zijn omgeving en alle wetenschap en zorg die daarbij

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure HANDEL (3de graad TSO) Leerlingenprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso)

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso) (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen Derde graad Techniek-wetenschappen Studierichting Techniek-wetenschappen de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Logisch denken Laboratoriumwerk

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure SECRETARIAAT-TALEN (3de graad TSO) Leerlingenprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting TSO Secretariaat-Talen iets

Nadere informatie

BROCHURE TWEEDE GRAAD CAMPUS DON BOSCO HAACHT

BROCHURE TWEEDE GRAAD CAMPUS DON BOSCO HAACHT BROCHURE TWEEDE GRAAD CAMPUS DON BOSCO HAACHT 2015-2016 INHOUD INHOUD 1 I INLEIDING 2 II DE STUDIERICHTINGEN IN DE TWEEDE GRAAD 4 III VOORSTELLING VAN DE STUDIERICHTINGEN DON BOSCO HAACHT IN DE TWEEDE

Nadere informatie

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit 1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit School: Sint-Jozefinstituut Onderwijsvorm: Graad: Studierichting: 1ste graad 1 ste leerjaar A 2 de leerjaar Industriële wetenschappen

Nadere informatie

HUMANE WETENSCHAPPEN S I N T - J A N S C O L L E G E. w w w. s j c - g e n t. b e

HUMANE WETENSCHAPPEN S I N T - J A N S C O L L E G E. w w w. s j c - g e n t. b e S I N T - J A N S C O L L E G E w w w. s j c - g e n t. b e Campus Heiveld Heiveldstraat 117 9040 Sint-Amandsberg Tel: 09 228 32 40 heiveld@sjc-gent.be Campus Visitatie Visitatiestraat 5 9040 Sint-Amandsberg

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Secretariaat-Talen (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Zou de richting TSO Secretariaat-Talen

Nadere informatie

Tweede en derde graad TSO

Tweede en derde graad TSO Tweede en derde graad TSO Farmaceutisch-technisch assistent (3de graad) Eigenheid: is een praktisch-technische richting wijdt je in in de wereld van geneesmiddelen, ziekten, voedingsstoffen is minder zwaar

Nadere informatie

Studierichtingen derde graad

Studierichtingen derde graad Studierichtingen derde graad www.inspirocollege.be 2 WELKOM Beste leerling Je bent 16-17 jaar. Je hebt stilaan een betere kijk op je mogelijkheden en interesses gekregen. Het Inspirocollege biedt een waaier

Nadere informatie

SINT-JORISINSTITUUT Bazel SINT-JORISINSTITUUT SINT-JORISINSTITUUT

SINT-JORISINSTITUUT Bazel SINT-JORISINSTITUUT SINT-JORISINSTITUUT 2013-2014 Kruibekestraat 55a - 9150 tel. 03 740 03 30 fax 03 744 02 90 e-mail: sint.joris@sintjorisinstituut.be www.sintjorisinstituut.be Directeur: Karl Fievez Adjunct-directeur: Annelies Van Roo SCHOLENGEMEENSCHAP

Nadere informatie

Studierichtingen 2 e GRAAD ASO

Studierichtingen 2 e GRAAD ASO 2 e GRAAD ASO EC-M = Economie (economie met extra talen 4 u wiskunde) EC-W = Economie (economie met extra wiskunde 5 u wiskunde) LA = Latijn WE = Wetenschappen Lessenrooster EC-M EC-W LA WE Godsdienst

Nadere informatie

Studieaanbod. 3de graad. in het schooljaar 2014-2015. KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora

Studieaanbod. 3de graad. in het schooljaar 2014-2015. KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora Studieaanbod 3de graad in het schooljaar 2014-2015 KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora adres Zuidstraat 27 8800 Roeselare telefoon 051 26 47 26 fax 051 26 47 27 webadres www.kleinseminarie.be

Nadere informatie

EERSTE GRAAD VOORZIENIGHEID

EERSTE GRAAD VOORZIENIGHEID EERSTE GRAAD VOORZIENIGHEID België - Belgique PB 3290 Diest 1 2/2040 INFOBROCHURE SCHOLENGROEP VOORZIENIGHEID Schooljaar 2012-2013 Demerstraat 12-3290 DIEST 1 2 Algemeen Het einde van het zesde leerjaar

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure HANDEL (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

Brochure 2e, 3e graad en 7e jaar tso

Brochure 2e, 3e graad en 7e jaar tso Sint-Norbertusinstituut Stationsstraat 6, 2570 Duffel 015 30 38 58 mail@snorduffel.be www.snorduffel.be Sint-Norbertusinstituut Duffel LEREN EN LEVEN Brochure 2e, 3e graad en 7e jaar tso Schooljaar 2017-2018

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Secretariaat-talen (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Zou de richting Secretariaat-talen iets

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD

STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46 info@shn.wico.be www.shn.wico.be www.wico.be STUDEREN IN DE TWEEDE GRAAD

Nadere informatie

NAAR DE DERDE GRAAD ASO

NAAR DE DERDE GRAAD ASO NAAR DE DERDE GRAAD ASO Overgang na de tweede graad Een aantal nieuwe richtingen Uitgebreidere keuzemogelijkheden Vast voor jaar Attesten na de tweede graad A-attest B-attest: clausulering voor richting(en)

Nadere informatie

Sint-Jan BerchmansInstituut PuurS BOVENBOUW. Secundair Onderwijs

Sint-Jan BerchmansInstituut PuurS BOVENBOUW. Secundair Onderwijs Sint-Jan BerchmansInstituut PuurS BOVENBOUW Secundair Onderwijs Voorwoord DE BOVENBOUWSCHOOL DE STAP VAN DE EERSTE GRAAD NAAR DE BOVENBOUWSCHOOL LEREN LEREN 6 SCHOOLSTRUCTUUR 9 lessentabellen de graad

Nadere informatie

OLFA EDEGEM. WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs

OLFA EDEGEM. WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs OLFA EDEGEM WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs Wat na het zesde leerjaar??? KIEZEN = PROCES gebeurt STAP VOOR STAP (boekje klas): ) ik denk na over kiezen ) ik leer mezelf

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

K.A. 3de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN

K.A. 3de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN K.A. SINT-NIKL A AS de graad! PARKLAAN 9 TEREKEN SCHOOL CAMPUSSEN Nuttige gegevens Koninklijk Atheneum Sint-Niklaas School van de Vlaamse Gemeenschap Parklaan 9 900 Sint-Niklaas Tel: 0 0 9 00 Fax: 0 0

Nadere informatie

5 Nederlands Frans Wiskunde ICT-vaardigheden

5 Nederlands Frans Wiskunde ICT-vaardigheden Lessentabellen eerste graad EERSTE LEERJAAR A In het eerste jaar zijn er 7 lestijden gemeenschappelijk, d.w.z. dat die 7 lestijden voor iedereen gelijk zijn. De overige 5 lestijden moeten gekozen worden.

Nadere informatie

K.A. 2de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN

K.A. 2de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN K.A. SINT-NIKL A AS de graad! PARKLAAN 89 TEREKEN SCHOOL CAMPUSSEN Nuttige gegevens Koninklijk Atheneum Sint-Niklaas School van de Vlaamse Gemeenschap Parklaan 89 900 Sint-Niklaas Tel: 0 780 79 00 Fax:

Nadere informatie

Infofolder

Infofolder Infofolder 2016 2017 1 Woord vooraf Als GO! school in Ninove kiest het Koninklijk Atheneum ervoor een platform te zijn waarin de leerlingen hun interesses en talenten verder kunnen ontplooien in een waaier

Nadere informatie

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen 2015-2016

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen 2015-2016 Studierichtingen met bijhorende lessentabellen 2015-2016 Pagina 1 van 35 Algemeen Secundair Onderwijs ASO 2 de graad 3 de graad Latijn met extra Talen Latijn met extra Wiskunde Latijn Moderne Talen Latijn

Nadere informatie

Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen *

Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen * Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen * Eerste graad / Eerste jaar Eerste graad / Tweede jaar Tweede graad Derde graad Derde graad / Derde leerjaar 1A 1A Gezinstechnieken 1A Industriële Wetenschappen 1A

Nadere informatie

Op stap naar. Het secundair onderwijs. Vrij CLB Roeselare Kattenstraat Roeselare

Op stap naar. Het secundair onderwijs. Vrij CLB Roeselare Kattenstraat Roeselare Op stap naar Het secundair onderwijs Onderwijsloopbaanbegeleiding een opdracht van het CLB Proces begeleiding Aanvullend aan de school Op vraag Kiezen roept veel vragen op 1. Vragen naar informatie 2.

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Klassieke Talen (2de en 3de graad ASO) Leerlingprofiel Je leest graag, je wil je taalvaardigheid versterken, en je hebt interesse in cultuur en maatschappij? Een

Nadere informatie

STUDIEGEBIED PERSONENZORG (tso)

STUDIEGEBIED PERSONENZORG (tso) STUDIEGEBIED PERSONENZORG (tso) Tweede graad... Sociale en technische wetenschappen Derde graad Sociale en technische wetenschappen Gezondheids- en welzijnswetenschappen STUDIEGEBIED PERSONENZORG Studierichting

Nadere informatie

Studiegebied. (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen. Derde graad...

Studiegebied. (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen. Derde graad... Studiegebied (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen Derde graad... Techniek-wetenschappen STUDIEGEBIED CHEMIE Studierichting Techniek-wetenschappen de graad Een woordje uitleg over de studierichting...

Nadere informatie

onthaalbrochure

onthaalbrochure morgen begint vandaag onthaalbrochure 2017-2018 Hoe werkt onze school? iedereen telt mee EERSTE GRAAD In de eerste graad neem je een gemeenschappelijke start. Hier ontdek je waarvoor je aanleg en interesse

Nadere informatie

Maak kennis met de richting kantoor

Maak kennis met de richting kantoor Maak kennis met de richting kantoor De 2de en de 3de graad kantoor BSO ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER Leerlingen 6 kantoor (begeleiding: Van Peer Karina) Inhoud a Wat mag je verwachten in de 2 de graad?... 3 b

Nadere informatie

WIE? WAT? WAAROM? HUMANE. wetenschappen. Infodocument voor ouders en leerlingen, door het GO! Atheneum Vilvoorde.

WIE? WAT? WAAROM? HUMANE. wetenschappen. Infodocument voor ouders en leerlingen, door het GO! Atheneum Vilvoorde. WIE? WAT? WAAROM? HUMANE wetenschappen Infodocument voor ouders en leerlingen, door het GO! Atheneum Vilvoorde. HUM WET IS HET IETS VOOR MIJ? HUMANE WETENSCHAPPEN VISIE Van leerlingen Humane wetenschappen

Nadere informatie

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten Atheneum De Vesten Augustijnenlaan 32 2200 Herentals Tel. 014/21 11 44 Fax 014/21 61 06 Email: info@goherentals.be

Nadere informatie

Welkom op de website van de Steinerschool Lier! Wij hopen u spoedig te verwelkomen op onze nieuwe site

Welkom op de website van de Steinerschool Lier! Wij hopen u spoedig te verwelkomen op onze nieuwe site Welkom op de website van de Steinerschool Lier! Momenteel is de informatie op deze website beperkt tot de lestabellen van de verschillende jaren en richtingen met hierbij een korte toelichting. Wil u meer

Nadere informatie

Studiegebied. (tso) Tweede graad... Sociale en technische wetenschappen. Derde graad...

Studiegebied. (tso) Tweede graad... Sociale en technische wetenschappen. Derde graad... Studiegebied (tso) Tweede graad... Sociale en technische wetenschappen Derde graad... Sociale en technische wetenschappen Gezondheids- en welzijnswetenschappen STUDIEGEBIED PERSONENZORG Studierichting

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Administratie & Retail (2de graad BSO) Leerlingprofiel Je bent 14-15 jaar. Je kiest voor een studierichting in de tweede graad. Je wil meer te weten komen over het

Nadere informatie

Starten in het secundair onderwijs

Starten in het secundair onderwijs CLB Brugge(n) Sint Maartensbilk 2, 8000 Brugge Tel. 050 440 220 Starten in het secundair onderwijs 1 Wie zijn wij? 2 Waarvoor kan je bij het CLB terecht? zich goed voelen Josefien is erg nerveus bij toetsen.

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Economie (2de en 3de graad ASO) Leerlingprofiel Je bent op zoek naar een studierichting die aansluit bij jouw interesses? Al eens nagedacht over de studierichting

Nadere informatie

Economie - optie moderne talen. 1e jaar 2e jaar 1e jaar 2e jaar

Economie - optie moderne talen. 1e jaar 2e jaar 1e jaar 2e jaar Economie - optie wiskunde ASO 2de graad Economie - optie moderne talen Basisvakken 32u 32u Basisvakken 29u 31u Biologie 1 1 Biologie 1 1 Chemie 2 2 Chemie 1 1 Economie 4 4 Duits 0 2 Engels 3 3 Economie

Nadere informatie

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem?

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? ASO? TSO? BSO? Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? GO! atheneum en leefschool De Tandem is een secundaire school met ASO -, TSO -, BSO - afdelingen. Dit wil zeggen dat de leerlingen in

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure ADMINISTRATIE & RETAIL (3de graad BSO) Leerlingprofiel Je bent 16-17 jaar. Je kiest voor een studierichting in de derde graad. Je wil meer te weten komen over het

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding quiz. Specifieke vakken binnen HW VAKDIDACTIEK HUMANE WETENSCHAPPEN. Situering Humane Wetenschappen binnen SO

Inhoud. Inleiding quiz. Specifieke vakken binnen HW VAKDIDACTIEK HUMANE WETENSCHAPPEN. Situering Humane Wetenschappen binnen SO Inhoud VAKDIDACTIEK HUMANE WETENSCHAPPEN Inleiding quiz Situering HW binnen SO Specifieke vakken binnen HW Lessentabel Profiel leerlingen Vervolgopleidingen Jaarplan Ruben Delafontaine Inleiding quiz Surf

Nadere informatie

Brochure 2e en 3e graad aso

Brochure 2e en 3e graad aso Sint-Norbertusinstituut Stationsstraat 6, 2570 Duffel 015 30 38 58 mail@snorduffel.be www.snorduffel.be Sint-Norbertusinstituut Duffel LEREN EN LEVEN Brochure 2e en 3e graad aso Schooljaar 2017-2018 2

Nadere informatie