Installatiehandleiding tiptel SIP module voor tiptel.com 410 / 411 / 810 / 811. tiptel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Installatiehandleiding tiptel SIP module voor tiptel.com 410 / 411 / 810 / 811. tiptel"

Transcriptie

1 Installatiehandleiding tiptel SIP module voor tiptel.com 410 / 411 / 810 / 811 (NL) tiptel

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Opmerkingen...3 Leveringsomvang...3 Voorschriften voor installatie in de tiptel.com telefooncentrale...4 Milieuvriendelijkheid...4 Systeemvereisten...4 Korte samenvatting...5 In gebruik nemen... 6 Montage van de SIP module...6 Benodigde gereedschappen...6 Montagevolgorde...6 Demontage van de SIP module...7 Benodigde gereedschappen...7 Demontagevolgorde...7 Configuratie... 8 Menu Poorten...8 Instructies bij gebruik...8 Hulp bij functiestoringen... 9 Omschrijving van mogelijke functiestoringen...9 Tips bij foutmeldingen tijdens de SIP registratie...9 Status-LED's...10 Appendix Service...11 Garantie...11 Index... 12

3 Inleiding Inleiding Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van de SIP module. U hebt gekozen voor een uitbreiding van uw tiptel.com telefooncentrale die toekomstgericht is. Met de SIP module kunt u maximaal 10 SIP providers aanmelden en gesprekken via het internet voeren. U kunt de SIP module ook gebruiken om uw tiptel.com telefooncentrale te verbinden met een lokale SIP server die zich in uw netwerk bevindt. Opmerkingen Wijzigingen in de gebruiksaanwijzing en de beschreven hardware blijven te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden. De huidige versie van de gebruiksaanwijzing kunt u ook op het internet, of als pdfbestand oproepen. De teksten en afbeeldingen van deze gebruiksaanwijzing zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld, desondanks kunnen fouten niet volledig worden uitgesloten. De fabrikant is niet aansprakelijk voor foutieve informatie en de eventuele gevolgen hiervan Tiptel b.v. Almere. Alle rechten voorbehouden. Leveringsomvang Controleer voor de montage of de levering compleet is. De leveringsomvang bestaat uit: 1 SIP module 1 installatiehandleiding (dit document) 3

4 Inleiding Voorschriften voor installatie in de tiptel.com telefooncentrale Installaties dienen te worden uitgevoerd door een vakman. Installatiewerkzaamheden op het 230V-net mogen alleen worden uitgevoerd door een elektricien. Let op het voorschrift VDE Bij functiestoringen dient u de voedingskabel uit het stopcontact te halen, de ISDN bekabeling uit de NT en de netwerkkabels naar het DSL modem en de PC s te verwijderen. Milieuvriendelijkheid Bij correct gebruik kan er geen contact ontstaan met stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Onze verpakkingen bevatten geen kunststoffen. Er wordt uitsluitend karton en papier van deels gerecyclede materialen gebruikt. Systeemvereisten Configuratie van de tiptel.com telefooncentrale inclusief SIP module: Computer met functionerende ethernet netwerkverbinding Internet Explorer vanaf versie 5.5 of Mozilla Firefox vanaf versie 1.0 of Opera vanaf versie 8.5 of andere webbrowser die geschikt is voor JavaScript Bediening van de SIP module: tiptel.com 410, 810, 411 of 811 telefooncentrale Netwerk (LAN)-verbinding bestaande breedbandinternettoegang (bijv. ADSL) Let op!: Wanneer u zonder spraakcomprimering (Codec standaard G.711) internettelefoongesprekken voert, hebt u een bandbreedte van ca. 80 kbit/s per gesprek nodig. Wanneer u een standaard ADSL aansluiting met een uploadsnelheid van 128 kbit/s wilt gebruiken, dan kan dit bij gelijktijdig gebruik van het internet (upload/download van bestanden) tot storingen in de spraakoverdracht leiden. Zorg er in dit geval voor dat uw router spraakpakketten met voorrang behandelt. Neem hiervoor contact op met de fabrikant van uw router. 4

5 Inleiding Technisch gesproken is de spraakkwaliteit via het internet afhankelijk van vele factoren (bandbreedte, router, belasting van het net). Tiptel kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor afgebroken gesprekken en storingen. Neem contact op met uw provider. Korte samenvatting SIP uitbreiding van de tiptel.com telefooncentrales 410 / 411 / 810 / 811 Kosteloze (afhankelijk van de toegepaste SIP provider) internettelefonie met deelnemers in het netwerk van een provider Heldere en hoogwaardige spraakkwaliteit Eenvoudige configuratie in de Nederlandse taal Tot maximaal 10 SIP accounts Tot maximaal 10 telefoonnummers per SIP account instelbaar Vooringesteld voor gangbare SIP providers, max. 20 SIP providers mogelijk (individueel uitbreidbaar) Spraakcomprimering voor reductie van de bandbreedte mogelijk Maximaal 2 SIP gesprekken tegelijkertijd mogelijk Overdracht van het eigen telefoonnummer en deelnemeromschrijving (afhankelijk van de toegepaste SIP provider) 5

6 In gebruik nemen In gebruik nemen Montage van de SIP module Benodigde gereedschappen Platte schroevendraaiers klein / middel Montagevolgorde Voor de montage van de SIP module dient deze volgorde te worden aangehouden: 1. Schakel de telefooncentrale uit door de voedingskabel uit het stopcontact te halen en de ISDN bekabeling uit de NT, en de netwerkkabels naar het DSL modem en de PC s te verwijderen 2. Open met een schroevendraaier de behuizing op punt (1), daarna de schroevendraaier in de richting van (2) bewegen. Daarna kunt u het deksel verwijderen door deze naar achter te bewegen. 3. Inbouw van de SIP module Lokaliseer de steekplaats voor inbouw, zie witte pijl. Plaats de SIP module (componenten boven). U dient de onderste steekplaats te gebruiken, de bovenste steekplaats is voor de VCM module. Sluit de behuizing 4. Schakel de telefooncentrale weer in. LEDs

7 In gebruik nemen Demontage van de SIP module Benodigde gereedschappen Platte schroevendraaiers klein / middel Demontagevolgorde Hanteer voor demontage van de SIP module de omgekeerde volgorde van de montage. Instructie: Gebruik bij de demontage van de SIP module in geen geval gereedschap om de module uit de steekplaats te halen. Hierbij kan de printplaat van uw tiptel.com telefooncentrale beschadigd raken. Verwijder de SIP module door licht heen-en-weer bewegen en tegelijkertijd naar boven te trekken. 7

8 Configuratie Configuratie Menu Poorten De configuratie van de SIP module vindt plaats via de configuratiesoftware van de telefooncentrale. Een aanwezige SIP module wordt door de telefooncentrale automatisch herkend en de noodzakelijke configuratiemenu's worden vrijgegeven. De menupunten van de SIP module worden in het menu Poorten onder SIP (VoIP) weergegeven. Instructie: In de configuratie is een uitgebreide online help-functie opgenomen. Door te klikken op een met groene kleur aangegeven koptekst opent een nieuw venster met helptekst over dit onderwerp. Vanwege de actualiteit wordt hier geen afdruk gegeven van de online help. Druk deze indien gewenst af. Instructies bij gebruik Een conferentie gesprek met drie personen kan bij gebruik van de SIP- netlijnen niet gebruikt worden. 8

9 Hulp bij functiestoringen Hulp bij functiestoringen Omschrijving van mogelijke functiestoringen De SIP module wordt niet herkend De module is niet diep genoeg geplaatst. Druk de module volledig op de steekcontacten tot deze contact maken. Controleer of u de SIP module op de juiste wijze hebt geplaatst. U moet de diverse componenten kunnen zien. De module is defect. Neem contact op met uw leverancier. Tips bij foutmeldingen tijdens de SIP registratie Een registratieprocedure bij een SIP provider kan mislukken vanwege verschillende oorzaken. Voor enkele situaties vindt u hier tips voor het zoeken naar fouten. Proxy niet gevonden De SIP module resp. de DSL-router heeft geen verbinding met het internet. De invoer voor de standaard gateway ontbreekt of is verkeerd. De invoer voor de name server (DNS) ontbreekt of is verkeerd. De schrijfwijze voor de proxy van uw provider is verkeerd. Registrar niet gevonden De SIP module resp. DSL-router heeft geen verbinding met het internet. De invoer voor de standaard gateway ontbreekt of is verkeerd. De invoer voor de name server (DNS) ontbreekt of is verkeerd. De schrijfwijze voor de registrar van uw provider is verkeerd. Fout tijdens de registratieprocedure De SIP module resp. DSL-router heeft geen verbinding met het internet. De invoer voor de standaard gateway ontbreekt of is verkeerd. De invoer voor de name server (DNS) ontbreekt of is verkeerd. De schrijfwijze voor de registrar /Proxy/STUN-Server is verkeerd. Wanneer er voor de registrar/ Proxy/ STUN-Server IP-adressen zijn ingevoerd, dan zijn deze wellicht verkeerd. Misschien is de Server niet in bedrijf. 9

10 Hulp bij functiestoringen SIP registratie was succesvol, telefooncentrale voor inkomende externe oproepen wellicht niet bereikbaar SIP server van de provider antwoordt op zogenaamde Keep-Alive signalen niet binnen de verwachte tijd. De instelling voor de SIP poort van de VoIP-module klopt niet met de NATinstelling van uw DSL-router. Status-LED's Wanneer u foutief functioneren van de telefooncentrale vermoedt of een storing is opgetreden, geven de status-led's op de telefooncentrale een eerste indicatie van de mogelijke oorzaken. Status-LED's Power: Knippert tijdens het opstarten van de telefooncentrale. Brandt continue als de telefooncentrale actief is. LAN: Brandt continue als er een netwerk verbinding naar een PC of netwerk actief is. Online (alleen met geïnstalleerde SIP module): Knippert als een SIP provider actief is, maar minimaal 1 registratie mislukt is. Brandt continue als alle SIP providers actief zijn en alle registraties succesvol zijn. VoIP (alleen met geïnstalleerde SIP module): Brandt continue als er minimaal 1 SIP gesprek actief is. 10

11 Appendix Appendix Service Mochten er toch problemen voordoen of heeft u vragen over de bediening van het toestel, wendt u zich dan a.u.b. tot uw geautoriseerde dealer. Garantie Deze module wordt geleverd met een uitgebreide garantie van 24 maanden met uitsluiting van schadevergoeding, wijzigingen of andere eisen. Met betrekking tot deze garantie geven wij gratis vervanging of reparatie van de onderdelen die door productie- of materiaalfouten zijn ontstaan. Voor beschadigingen en storingen die door onjuist gebruik of transport zijn ontstaan, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld. De storingen of beschadigingen betreffende deze module, kunt u melden bij uw dealer. Reparaties kunnen en mogen alleen door de fabrikant worden uitgevoerd. Bij een garantiereparatie is, noch voor de vervangen onderdelen, noch voor de module zelf, sprake van een verlenging met betrekking tot de garantietermijn. Deze garantie is niet overdraagbaar en vervalt als de module wordt doorverkocht. Zij vervalt ook indien reparaties worden uitgevoerd door derden. Aanvullend zijn hier de algemeen geldende bedrijfsvoorwaarden van TIPTEL van toepassing. Bij schade of storing dient u de module, via uw dealer, naar ons op te sturen, inclusief een beschrijving van de schade of storing en het aankoopbewijs. De garantie vervalt wanneer: De typesticker of de garantiesticker verwijderd of beschadigd is. Het geen fabrieksfout is. De gebruiksaanwijzing niet geraadpleegd is (bedieningsfout). De aankoopbon niet overlegd kan worden en/of gewijzigd is. Reparaties die door anderen dan Tiptel verricht zijn. De gegevens op de herkomststicker van Tiptel zijn gewijzigd of verwijderd. De tiptel SIP module gebruikt wordt in combinatie met apparatuur die niet voldoet aan de overige wettelijke geldende eisen. Een defect een gevolg is van externe (buiten het toestel gelegen) oorzaken, bijvoorbeeld blikseminslag, overspanning, wateroverlast of brand. 11

12 Index A Appendix B Benodigd gereedschap... 6, 7 D Demontage... 7 Demontagevolgorde... 7 F Functiestoringen... 9 G Garantie I Inbedrijfstelling... 6 Inleiding... 3 Instellingen... 8 L Leveringsomvang... 3 M Milieuvriendelijkheid... 4 Montage... 6 Montagevolgorde... 6 O Opmerkingen... 3 R Registratiefase, fouten... 9 S Service Status-LED's Storing Systeemvereisten... 4

13

14

15

16 Tiptel.com GmbH Business Solutions Halskestraße 1 D Ratingen Tel.: * *(gebührenpflichtig) Vanity Tel.: TIPTEL* Internet: International: Internet: Tiptel GmbH Tenschertstraße 5 A Wien Tel.: Fax: Internet: Tiptel AG Bahnstrasse 46 CH Regensdorf Tel.: Fax: Internet: Tiptel B.V. Camerastraat 2 NL 1322 BC Almere Telefoon: 0900 BELTIPTEL of (niet gratis) Fax: Internet: Tiptel NV Leuvensesteenweg 510 bus 4 B 1930 Zaventem Telefoon: (1,12 Euro / min.) Fax: Internet: Tiptel sarl 23, avenue René Duguay-Trouin F Voisins-Le-Bretonneux Tél. : 01 / Fax : 01 / (NL) 03/2008 Internet : EDV

Over deze handleiding

Over deze handleiding 11/2009 Versie 1 Over deze handleiding Hartelijk dank voor de aanschaf van uw tiptel IP 280. In deze gebruiksaanwijzing vindt u alles wat u nodig heeft om uw nieuwe telefoon in gebruik te nemen. Controleer

Nadere informatie

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 Gebruikershandleiding Versie 1.0 en over de gebruikershandleiding Nederlands Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

tiptel Gebruiksaanwijzing

tiptel Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing (nl) Professionele telefoonbeantwoorder met USB-interface, geheugenkaart, headset, alarmingang en een aansluiting voor een voetschakelaar tiptel 570 SD tiptel Veiligheidsaanwijzingen

Nadere informatie

devolo dlan 200 AV USB extender

devolo dlan 200 AV USB extender devolo dlan 200 AV USB extender 2010 devolo AG Aken (Duitsland) Alle informatie in deze documentatie is na zorgvuldige controle samengesteld, geldt echter niet als toezegging van producteigenschappen.

Nadere informatie

OpenCom X320. Montage en in gebruik nemen Gebruiksaanwijzing

OpenCom X320. Montage en in gebruik nemen Gebruiksaanwijzing OpenCom X320 Montage en in gebruik nemen Gebruiksaanwijzing Welkom bij Aastra DeTeWe Hartelijk bedankt dat u voor een product van Aastra DeTeWe hebt gekozen. Ons product staat voor zeer hoge kwaliteit,

Nadere informatie

OpenCom 100 OpenCom 130, 131, 150: Montage en in gebruik nemen

OpenCom 100 OpenCom 130, 131, 150: Montage en in gebruik nemen OpenCom 100 OpenCom 130, 131, 150: Montage en in gebruik nemen Gebruiksaanwijzing Welkom bij DeTeWe Hartelijk bedankt dat u voor een product van DeTeWe hebt gekozen. Ons product staat voor zeer hoge kwaliteit,

Nadere informatie

Handleiding I-CE. Installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing I-CE Energie Management Systeem

Handleiding I-CE. Installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing I-CE Energie Management Systeem Handleiding I-CE Installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing I-CE Energie Management Systeem Inhoudsopgave Installatiehandleiding I-CE + inleiding 2 Stap 1 I-CE bevestigen in de meterkast 4 Stap 2 I-CE

Nadere informatie

Gebruik de telefoon niet in een explosieve omgeving. Neem de restricties in acht, en volg alle voorschriften en reglementen op.

Gebruik de telefoon niet in een explosieve omgeving. Neem de restricties in acht, en volg alle voorschriften en reglementen op. AAN DE SLAG HET EERSTE GEBRUIK Controleer de inhoud van de verpakking VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Voor uw veiligheid: Lees deze richtlijnen. Het niet opvolgen ervan kan gevaarlijk en/of (bij wet) verboden zijn.

Nadere informatie

Performance SSD PC. MEDION Akoya P5365 D. Handleiding MD 8815

Performance SSD PC. MEDION Akoya P5365 D. Handleiding MD 8815 Performance SSD PC MEDION Akoya P5365 D Handleiding MD 8815 Aansluitingen achterzijde Voorkant A B C D O N E F G H P I M R T L K B S J De aansluitingen die hier staan afgebeeld zijn symbolisch Belangrijk:

Nadere informatie

Anleitung_BG_SP_550_IF_SPK1:_ 11.06.2008 10:54 Uhr Seite 1. Handleiding Dompelpomp. Art.-Nr.: 41.704.61 I.-Nr.: 01018 BG-SP 550 IF

Anleitung_BG_SP_550_IF_SPK1:_ 11.06.2008 10:54 Uhr Seite 1. Handleiding Dompelpomp. Art.-Nr.: 41.704.61 I.-Nr.: 01018 BG-SP 550 IF Anleitung_BG_SP_550_IF_SPK1:_ 11.06.2008 10:54 Uhr Seite 1 Handleiding Dompelpomp Q Art.-Nr.: 41.704.61 I.-Nr.: 01018 BG-SP 550 IF Anleitung_BG_SP_550_IF_SPK1:_ 11.06.2008 10:54 Uhr Seite 2 Voor ingebruikname

Nadere informatie

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2)

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) Internet Control Station Kijk op www.klikaanklikuit.nl /page/ mijn-ics-1000/ voor de meest recente gebruiksaanwijzing en updates. Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) ICS-1000 Het grootste gemak

Nadere informatie

dlan 1200+ WiFi ac The Network Innovation

dlan 1200+ WiFi ac The Network Innovation dlan 1200+ WiFi ac The Network Innovation devolo dlan 1200+ WiFi ac 2014 devolo AG Aken (Duitsland) Alle informatie in deze documentatie is na zorgvuldige controle samengesteld, geldt echter niet als toezegging

Nadere informatie

Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Laad de handset min. 24 uur voor gebruik.

Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Laad de handset min. 24 uur voor gebruik. Voor registratie van uw product en ondersteuning kunt u terecht op www.philips.com/welcome CD250 SE250 NL Telefoon Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Laad de handset min. 24 uur voor

Nadere informatie

Documentatie. HiPath 3000/5000 V8 IP-Systeme. Communication for the open minded. Eerste stappen A31003-H3580-G100-3-5431

Documentatie. HiPath 3000/5000 V8 IP-Systeme. Communication for the open minded. Eerste stappen A31003-H3580-G100-3-5431 Documentatie HiPath 3000/5000 V8 IP-Systeme Eerste stappen A31003-H3580-G100-3-5431 Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.siemens.com/open Copyright Siemens Enterprise

Nadere informatie

Internet. Handleiding. EXPERIA BOX v8

Internet. Handleiding. EXPERIA BOX v8 Internet Handleiding EXPERIA BOX v8 Overzicht van de onderdelen uit het pakket Power Wireless Voice Broadband Internet TV Upgrade WPS ECO 1 x 1 x 1 x 1 x Experia Box v8 Dit is het modem. Deze regelt telefoongesprekken,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding internet

Gebruikershandleiding internet Gebruikershandleiding internet Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens in op

Nadere informatie

EW7011 USB 3.0 Docking Station voor 2.5" en 3.5" SATA Harde schijven

EW7011 USB 3.0 Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA Harde schijven EW7011 USB 3.0 Docking Station voor 2.5" en 3.5" SATA Harde schijven 2 NEDERLANDS EW7011 Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken...

Nadere informatie

MELCloud. Gebruikershandleiding. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx MELCLOUD

MELCloud. Gebruikershandleiding. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx MELCLOUD LIVING Environment Systems MELCloud Gebruikershandleiding Mobiele app xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx MELCLOUD MELCloud Inhoud 1 Toegang tot MELCloud 03 1.1 Toegang tot MELCloud via app of mobiel internet

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Hosted Telefonie

Dienstbeschrijving Hosted Telefonie TZ230714 TZ150814 Telfort Zakelijk Hosted Telefonie Dienstbeschrijving Hosted Telefonie Versie 15 augustus 2014 Inhoudsopgave 1 Voordelen Hosted Telefonie...1 2 Hosted Telefonie...2 3 Telefooncentrale

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. MEDION AKOYA E6215 MD 97466 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4567907

Uw gebruiksaanwijzing. MEDION AKOYA E6215 MD 97466 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4567907 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor MEDION AKOYA E6215 MD 97466. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de MEDION AKOYA E6215 MD 97466 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Lunar Scherm Vergroter Versie 9.0

Lunar Scherm Vergroter Versie 9.0 Lunar Scherm Vergroter Versie 9.0 voor Microsoft Windows Besturingsystemen Auteursrecht 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom Tel: +44 (0)1905

Nadere informatie

Eminent DVR App voor Apple en Android

Eminent DVR App voor Apple en Android Eminent DVR App voor Apple en Android 2 NEDERLANDS Eminent DVR App voor Apple en Android Inhoudsopgave 1.0 Installeren van de App op je smartphone... 3 2.0 Eminent DVR de eerste keer opstarten... 3 3.0

Nadere informatie

Handleidung MEDION LIFE P89654 (MD 90224)

Handleidung MEDION LIFE P89654 (MD 90224) Netzwerkfestplatte/NAS mit zwei integrierten Festplatten 2 x 4 TB (2 x 4000 GB)/ Netwerkschijf/NAS met twee ingebouwde harde schijven 2x 4 TB (2x 4000 GB)/ Disque dur réseau/ NAS avec deux disques durs

Nadere informatie

Bedieningshandleiding SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL

Bedieningshandleiding SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL Bedieningshandleiding SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL SB30-50TL-21-BE-nl-11 Versie 1.1 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG Juridische bepalingen De informatie in deze documenten

Nadere informatie

Handleiding Telestick

Handleiding Telestick Handleiding Telestick Datum 22-03-2013 Status V 2.4 Pagina 2 Colofon Commando Diensten Centra IVENT Adres Kromhoutkazerne Herculeslaan 1 3584 AB Utrecht Contactpersoon Team Telestick Opdrachtgever DMO/IVENT

Nadere informatie

Avaya one-x Quick Edition-telefoon Release 3.1.0 Handleiding systeembeheer

Avaya one-x Quick Edition-telefoon Release 3.1.0 Handleiding systeembeheer Avaya one-x Quick Edition-telefoon Release 3.1.0 Handleiding systeembeheer 16-601412 Release 3.1.0 Mei 2007 Uitgave 2 2007 Avaya Inc. Alle rechten voorbehouden. Kennisgeving Avaya Inc. heeft al het redelijkerwijs

Nadere informatie

Dienstbeschrijvin. Vodafone One Net Enterprise

Dienstbeschrijvin. Vodafone One Net Enterprise One Net Service Gids Dienstbeschrijvin g Vodafone One Net Enterprise Versie 2.8 Augustus 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Inleiding...3 2. Trainingen en documentatie...4 2.1. Inleiding... 4 2.2.

Nadere informatie

Privé-PC Project Purmerend Producten- en Dienstencatalogus de perfecte prijs/prestatie voor uw pc

Privé-PC Project Purmerend Producten- en Dienstencatalogus de perfecte prijs/prestatie voor uw pc Heeft u moeite om te bepalen met welke dienst(en) 4xP u van dienst zou kunnen zijn? Neem dan vrijblijvend even contact met ons op en leg uw probleem voor. Onze medewerkers kunnen u direct aangeven wat

Nadere informatie

NETWERKHANDLEIDING. Ingebouwde multiprotocol ethernetprintserver en draadloze Ethernet-printserver

NETWERKHANDLEIDING. Ingebouwde multiprotocol ethernetprintserver en draadloze Ethernet-printserver Ingebouwde multiprotocol ethernetprintserver en draadloze Ethernet-printserver NETWERKHANDLEIDING In deze Netwerkhandleiding staat handige informatie over netwerkinstellingen bij gebruik van de rother

Nadere informatie

EM398x-R1 UPS 600-1000-1600VA

EM398x-R1 UPS 600-1000-1600VA EM398x-R1 UPS 600-1000-1600VA EM398X-R1 - UPS 600-1000-1600VA 2 NEDERLANDS Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud van de verpakking... 3 1.3 Aansluiten van de UPS...

Nadere informatie