Zzp tussen vrijheid en ambitie Minder groei, meer flexibel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zzp tussen vrijheid en ambitie Minder groei, meer flexibel"

Transcriptie

1 ZZP Themavisie ING Economisch Bureau Zzp tussen vrijheid en ambitie Minder groei, meer flexibel Het aantal zelfstandigen zonder personeel () groeide de afgelopen jaren flink en nam ook in 2014 toe (+3,1). Zzp ers drukken daarmee een steeds groter stempel op het totale bedrijvenbestand. Hoewel een deel van de ers groei nastreeft is de doorgroei naar het -schap (zelfstandige met personeel) zeer beperkt. Vrijheid en flexibiliteit zijn prioriteit. Explosieve groei ers De afgelopen jaren kende het Nederlandse bedrijfsleven een sterke groei van het aantal ers. Cijfers van het CBS wijzen op meer dan extra ers in de periode Dit betekent een groei van 27,2 (van in 2007 naar in 2014). Volgens de KvK bestaat inmiddels meer dan de helft (51,4) van het bedrijvenbestand in Nederland uit zelfstandigen zonder personeel. De toename van ers is onder meer het gevolg van een veranderende, meer dynamische omgeving. Flexibiliteit is daarin steeds belangrijker. Veel organisaties kiezen sinds de crisis voor een kleiner vast personeelsbestand met daaromheen een flexibele schil. Dit resulteert in een toenemende vraag naar ers. Groei en doorgroei Op de lange termijn zou het aantal ers nog verder kunnen stijgen. Het CPB verwacht dat bij ongewijzigd (overheids)beleid het aandeel ers van één op acht werkende mannen in 2010 op kan lopen tot één op vijf in De overheid laat momenteel een Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) naar ers uitvoeren om de trends en gevolgen van de snelle groei beter te begrijpen. Men wil o.a. de consequenties voor de economie, de solidariteit van de welvaartstaat en de overheidsfinanciën verder in kaart brengen. De resultaten worden in het voorjaar verwacht. Deze kunnen een belangrijke invloed hebben op de mogelijke hervorming van het belastingstelsel. Het Kabinet heeft namelijk het voornemen uitgesproken fiscale instrumenten in de toekomst te richten op echt ondernemerschap en doorgroei. Hiermee moet de stap van er naar er (zelfstandige met personeel) makkelijker kunnen worden gemaakt. Vraag is of bij ers de wens ook aanwezig is groei te bewerkstelligen, laat staan zich te ontwikkelen tot ondernemer met personeel. Figuur 1 Aantal ers blijft groeien Bron: CBS, bewerking ING Economisch Bureau (cijfers ers volgens CBS op basis van Enquête beroepsbevolking EBB, jaar en minimaal 12 uur / week werkzaam) Zzp profiel Interessant is om te kijken waar de verschillen tussen en liggen. Wat zijn de achtergronden van deze groepen en wat drijft hen in het ondernemerschap. Zijn de ambities van zelfstandigen wezenlijk verschillend ten opzichte van ondernemers met personeel? Uit cijfers van het CBS zijn een aantal kenmerken te filteren. Zo bestaat bijna 2/3 van de ers uit mannen, maar is het aandeel vrouwen wel licht stijgend. De toename van mannen en vrouwen gaat meer gelijk op. Vooral in de gezondheidszorg, waar het aantal ers sterk stijgt, is het aandeel vrouwen hoog. Wat betreft leeftijden is groei met name waarneembaar in de hogere leeftijdsklassen. De groep tot 25 jaar blijft relatief klein met een aandeel van 4,1. Binnen deze groep is sprake van zowel een hoge instroom als uitstroom

2 Per saldo liep het aantal ers onder de 25 jaar in 2014 terug. De groep jaar bleef stabiel met een aandeel van 16,6 Het merendeel van de ers is nog altijd te vinden in de hogere leeftijdscategorieën. Ruim een kwart van de ers bevindt zich qua leeftijd tussen de 35 en 45 jaar en 31,4 tussen 45 en 55. Het aandeel van de groep bedraagt 21,5. Vooral in deze laatste twee leeftijdsgroepen was in 2014 sprake van groei. Hun gezamenlijk aandeel (45+) liep op van 50,9 tot 53. Naast geslacht en leeftijd is ook in opleidingsniveau een verandering te zien. Waar in het verleden middelbaar onderwijs domineerde is nu het aandeel van ers met een opleiding in het hoger onderwijs (hbo/universitair) het grootst (42,2). In 2008 lag dit aandeel nog op 37,5. Het aandeel lager opgeleiden is al enige jaren dalende. Samengevat wordt de groep zelfstandigen zonder personeel in Nederland gedomineerd door krachten uit de relatief oudere leeftijdsgroepen. Het aandeel vrouwen neemt langzaam toe en men heeft steeds vaker hoger onderwijs genoten. Hierin liggen een aantal verschillen opgesloten met zelfstandigen met personeel. Daar ligt het aandeel vrouwen op 28 en verandert het aandeel nauwelijks. Ook ligt de gemiddelde leeftijd bij zelfstandigen met personeel hoger en heeft men meestal middelbaar onderwijs genoten (43,8). Tabel 1 Zzp er hoger opgeleid, minder uren, minder inkomen (kenmerken en ) 64/36 man/vrouw 72/28 42,2 percentage hoger onderwijs 36,7 20,7 aandeel <35 jaar 12, euro gem. persoonlijk inkomen euro 85 van de zelfstandigen met personeel gemiddeld 35 uur of meer per week draait, ligt dit percentage bij de er op 66. Het persoonlijk inkomen van zelfstandigen met personeel ligt met gemiddeld ruim 53 duizend euro in 2012 ook een stuk hoger dan het inkomen van ers (zie tabel 1). Om inzicht te krijgen in welke bedrijfssectoren ers actief zijn is het noodzakelijk om cijfers van de KvK te bestuderen. Daaruit blijkt direct de dominantie van zakelijke dienstverlening. Deze sector wordt op afstand gevolgd door Bouw. Gezondheid plaatst zich als derde en kende het afgelopen jaar forse groei. Detailhandel, Cultuur / Sport / Recreatie en ICT maken de top 6 compleet. Tezamen zijn 70 van de ers actief in één van deze 6 sectoren. In de rest van het MKB (met personeel) zijn ondernemers relatief vaker actief in sectoren als de detailhandel, horeca en groothandel. Figuur 2 Verdeling ers en ondernemers met personeel naar activiteit (sector) 2014 Horeca Logistiek Industrie Land- en tuinbouw Groothandel ICT en media Cultuur/sport/recreatie Detailhandel Gezondheid Bouw Zakelijke diensten 66 dat >35 uur / week werkt Bron: CBS, bewerking ING Economisch Bureau mkb met personeel Dienstverlenend Ruim driekwart van de ers biedt eigen diensten terwijl een kwart producten verkoopt. Onder ers die eigen diensten aanbieden is volgens het CBS vaker sprake van parttime werk. Binnen deze groep werkt 7,2 tussen 12 en 20 uur per week en 30 tussen de 20 en 35 uur per week. Binnen de groep ers die producten verkopen werkt slechts een kwart minder dan 35 uur per week. Tegelijkertijd ligt hun inkomen gemiddeld lager. Volgens het CBS lag het gemiddelde persoonlijk inkomen in 2012 van een er met eigen diensten op 35 duizend euro. De er die producten verkoopt moest het doen met gemiddeld 25 duizend euro. Op het gebied van werktijden en inkomen zijn de verschillen tussen ers en zelfstandigen met personeel groot. Terwijl Bron: KvK, bewerking ING Economisch Bureau Instroom en uitstroom Achter de algehele groei van het aantal ers gaat een hoge mate van dynamiek schuil. Zowel het aantal starters als het aantal stoppers is hoog. Het CBS ziet vooral instroom van mensen uit loondienst (werknemers). Daarnaast is de afgelopen jaren de instroom van werklozen flink toegenomen. Naast de instroom nam zoals gemeld ook de uitstroom toe. Iets meer dan de helft (54) van de stoppers ging in loondienst. Er is echter ook een deel (15) dat de werkloosheid is ingegaan. Het restant trok zich terug van de arbeidsmarkt. ZZP Themavisie 2

3 Figuur 3 Na 5 jaar nog 52 ers ingeschreven als ondernemer, weinig doorgroei naar er overlevingsratio's mkb met personeel 57 Zakelijke diensten 51 in 2013 uitgeschreven: 46 Bouw > 5jr loondienst 69 Gezondheid 77 overlevers uitgeschreven 15 werkloos 38 Detailhandel uit arbeidsmarkt 67 Cultuur / sport / recreatie ICT en media Groothandel Land- en tuinbouw 83 na 1 jaar 2 doorgroei 58 Industrie 60 na 3 jaar 3 doorgroei Logistiek 56 Bron: CBS, KvK, bewerking ING Economisch Bureau Overlevingskans De KvK berekende onlangs dat de overlevingskansen van ers na 5 jaar op 52 liggen. Na die periode heeft dus 48 zich weer uitgeschreven als er. De overlevingskansen verschillen overigens per sector. In de detailhandel bedraagt deze slechts 38, terwijl in de gezondheidszorg de kansen op overleven veel groter zijn (69). Over het algemeen zijn de kansen voor mkb ers (met personeel) de eerste 5 jaar te overleven per sector iets groter. Daar staat tegenover dat mkb ers vaker te vinden zijn in sectoren waar de overlevingskans geringer is zoals detailhandel en horeca. Opmerkelijk genoeg is in de zakelijke dienstverlening, de sector met overall de meeste starters, de overlevingsratio van ers hoger dan die van ondernemers met personeel. De doorgroei van zelfstandige naar mkb is overigens niet groot. Van de in 2007 gestarte zelfstandigen had na 1 jaar slechts een kleine 2 personeel aangenomen en na 3 jaar 3. Dit percentage stijgt ook op langere termijn nauwelijks. Er is dus vrijwel geen doorgroei van ers naar ondernemingen met personeel. Onderzoek De doorgroei van er naar er is dus vrij klein. Hier lijkt dus zeker niet altijd de ambitie te liggen van ers. Dit is ook deels terug te voeren op de sectoren waarin ers actief zijn. Om te kijken of er ook een wezenlijk verschil is in het ambitieniveau van ers en ondernemers met personeel liet ING Economisch Bureau een onderzoek uitvoeren onder een kleine 180 ondernemers. Van deze ondernemers was ruim 1/3 zelfstandige zonder personeel. Een kleine heeft 2 tot 5 medewerkers en iets meer dan een kwart beschikt over meer dan 5 medewerkers. De ondernemers zijn onder meer ondervraagd over hun groeidoelstellingen en de wijze waarop zij groei denken te kunnen bewerkstelligen. Eigen baas Ook werd ondernemers gevraagd naar de reden om een eigen bedrijf te starten. Bij zowel zelfstandigen als ondernemers met personeel eindigt de wens om eigen baas te zijn en zelfstandig te kunnen opereren duidelijk bovenaan. Bijna de helft van de ers en ruim een derde van ondernemers met personeel geeft dit als hoofdreden. Bij ers is wel vaker sprake van werkloosheid als reden. Ruim 1 op iedere 8 ers startte een onderneming omdat men werkloos was geworden. Niet ontevreden, wel onzeker Financiële motieven zijn zelden of nooit een reden om ondernemer te worden. Geen van de ers is zelfstandige geworden om een beter inkomen te genereren. Bij ondernemers met personeel gaat het slechts om een klein percentage (4,4). Overigens is de meerderheid van de ondervraagde ondernemers niet ontevreden met zijn of haar inkomen. Onder ers ligt het percentage dat ontevreden is over het inkomen op 21,3. Onder ondernemers met personeel is dit iets lager (15,8). Wel vervelend volgens ers zijn de financiële risico s die zij lopen en de onzekerheid omtrent werk en inkomen. Gevraagd naar positieve en negatieve aspecten van ondernemerschap dan plaatst 2/3 van de ers onzekerheid omtrent werk/inkomen in de top 3 van meest negatieve aspecten. Zzp ers zijn op dit vlak vaak ook kwetsbaar door een relatief gering aantal opdrachtgevers. Uit recent onderzoek van Panteia onder ers blijkt dat drie op de tien éénpersoonsbedrijven de helft of meer van de omzet realiseert bij de belangrijkste opdrachtgever of klant. Ondernemers met personeel hebben in duidelijk mindere mate last van onzekerheid omtrent werk en inkomen (zie figuur 4). Wel worden financiële risico s gezien als een negatief onderdeel van ondernemen. Met stip op nummer 1 op de lijst van negatieve aspecten staan administratieve verplichtingen. ZZP Themavisie 3

4 Box 1 Reserves en pensioen Stichting ZZP Nederland (ondernemersorganisatie voor Zelfstandigen Zonder Personeel) publiceerde eind 2014 een onderzoek waaraan ruim van haar leden meewerkten. Zij werden ondervraagd over omstandigheden en sociale voorzieningen. Van de respondenten werkt 81 minimaal 1225 uur per jaar als zelfstandige. Ruim de helft (55) is afhankelijk van het inkomen dat men als er verdient. Anderen hebben een partner met inkomen en / of werken ook in loondienst. Van 52 bedraagt het inkomen (jaarwinst uit onderneming voor belasting en aftrekposten) minder dan euro per jaar. Vooral startende zelfstandigen moeten het eerste jaar rekening houden met lage inkomsten (30 van hen heeft het 1 e jaar een winst van minder dan euro). Eén of de vijf (19) ers beschikt niet over financiële reserves. Drie op de vijf (60) hebben een reserve van 2 tot 12 maanden. Een minderheid (21) kan het langer dan 12 maanden uithouden. Verder heeft 61 niets geregeld voor het pensioen. Ook heeft slechts 1/3 een AOV (arbeidsongeschiktheidsverzekering) afgesloten. Op initiatief van ZZP Nederland en drie andere zelfstandigenorganisaties is inmiddels een pensioenfonds ontwikkeld voor zelfstandigen op vrijwillige basis. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) kwam in januari 2015 met het advies ers te verplichten tot het opbouwen van pensioen. Figuur 4 Vrijheid van handelen positief, onzekerheid negatief meest positieve aspect ondernemerschap 34,4 31,6 18,0 16,0 11,5 14,9 vrijheid van handelen klanten blij maken uitdaging meest negatieve aspect ondernemerschap 27,9 12,3 19,7 21,1 16,4 14,0 onzekerheid werk/inkomen administrateve verpl. financiële risico's Bron: ING Economisch Bureau Positieve aspecten Kijken we naar positieve aspecten van ondernemerschap dan is, zoals al eerder aangegeven, vrijheid van handelen voor zowel er als ondernemer met personeel zeer belangrijk. Ook zelfontplooiing en creatieve aspecten worden door beide groepen regelmatig in de top 3 geplaatst van positieve aspecten. Daarin duikt ook het blij kunnen maken van klanten regelmatig op. Verschillen tussen er en ondernemer met personeel zijn te vinden in de mogelijkheid flexibel te werken. Dit wordt door ers duidelijk vaker genoemd. Voor ondernemers met personeel lijkt die optie moeilijk te realiseren. Zij noemen vaker de uitdagingen van ondernemerschap, het ontwikkelen van eigen producten / diensten en het kansen benutten in de markt als positieve aspecten van ondernemerschap. Dat positieve aspecten de overhand lijken te hebben voor ondernemers blijkt uit het feit dat de ondervraagden veelal van plan zijn ook de komende jaren te blijven ondernemen. Van de ers denkt 84 over 3 jaar nog ondernemer te zijn. 15 is tegen die tijd met pensioen. Van de ondernemers met personeel denkt 91 dan nog ondernemer te zijn. Vrijwel niemand van de ondernemers denkt er over na over 3 jaar (weer) in loondienst te zijn. Verder is van de zelfstandigen 87 gedeeltelijk of volledig eens met de stelling dat ondernemen hem of haar voldoening geeft. Bij de ondernemers met personeel ligt dit percentage op 94. Overigens zijn er wel lichte zorgen over het ondernemingsklimaat in Nederland. Van de zelfstandigen zonder personeel is bijna 1/3 het oneens met de stelling dat ondernemen in Nederland steeds interessanter wordt. Iets meer dan een kwart is het wel eens met de stelling en ruim antwoordt neutraal. Figuur 5 Ondernemen geeft mij voldoening Volledig mee eens Neutraal Volledig mee oneens Enigszins mee eens Enigszins mee oneens Bron: ING Economisch Bureau ZZP Themavisie 4

5 To grow or not to grow? Het bewerkstelligen van groei is de laatste jaren zeker niet makkelijk geweest. Een kleine 30 van de ers stelt in 2013 groei te hebben bewerkstelligd tegenover 41 van de ondernemers met personeel. Over 2014 liggen de cijfers iets hoger (respectievelijk 38 en 53). De ambities met betrekking tot groei verschillen tussen ers en ondernemers met personeel. Van de ondervraagde ers heeft 61 de ambitie om in 2015 te groeien. Bij de ondernemers met personeel ligt dit percentage op 88. Het merendeel van de ers zonder groei ambitie is overigens tevreden met de huidige omvang van zijn of haar onderneming. Slechts een gering aantal wil inkrimpen. Van de ers met de ambitie tot groei denken overigens maar een aantal dit middels het aannemen van personeel te bewerkstelligen. Dit bevestigt de geringe doorgroei van naar, zoals aangegeven door het CBS (zie blz. 3). Men tracht vooral door meer opdrachten omzet en inkomen te verhogen. Middelen als het introduceren van nieuwe diensten of samenwerken met andere ondernemingen worden door ongeveer de helft van de ers gezien als mogelijkheden om tot groei te komen. Ruim 1/3 ziet het betreden van nieuwe markten binnen Nederland als kans tot groei. Ook ondernemers met personeel denken aan introductie van nieuwe diensten / producten en samenwerking. Daarnaast kijkt ruim de helft naar het verbeteren van processen / verhogen van efficiency. Verder overweegt bijna 1/3 nieuwe markten binnen Nederland te betreden. Verschil met ers is dat ook nog eens een kwart denkt aan het betreden van nieuwe markten buiten Nederland. Figuur 4 Ambitie tot groei, veelal zonder personeel Ambitie om in te groeien Groei o.a. door aannemen personeel Flexibele ondernemer in nieuwe realiteit Uit het voorgaande is onder meer duidelijk geworden dat ers veelal tevreden lijken met hun ondernemend bestaan. Hoewel soms noodgedwongen het ondernemerschap is gezocht koestert men veelal de hiermee gewonnen vrijheid. Het zelfstandig ondernemerschap voorziet in de mogelijkheid werk naar eigen behoefte in te kunnen richten. De meeste ers hopen ondernemer te kunnen blijven. Het ondernemerschap wordt echter niet in alle aspecten omarmd. Hoewel een meerderheid groei nastreeft loopt men qua ambities duidelijk achter bij ondernemers met personeel. Gemiddeld worden minder uren gewerkt en wordt er ook minder winst / inkomen gegenereerd. Ook is slechts een miniem deel van plan door te groeien tot zelfstandige met personeel. Zelfstandigen voldoen daarmee niet aan de definitie van echt ondernemerschap zoals aangegeven door het Kabinet waarbij groei en werkgelegenheid centraal staan. De vraag is echter tegelijkertijd ook of dit wel altijd wenselijk is. Zo is bijvoorbeeld in de zakelijke dienstverlening de overlevingsratio van ers hoger dan van ondernemers met personeel. Het aannemen van personeel zal een zelfstandige zelf minder flexibel maken en dat is nu juist een kracht. Organisaties opereren namelijk in een steeds dynamischere omgeving, een nieuwe realiteit, waarin markten sneller veranderen. Het is voor organisaties moeilijk om op lange termijn vraag en benodigde capaciteit (aanbod) goed in te schatten. Om toch snel en efficiënt op veranderingen in te kunnen spelen is het daarom noodzaak flexibel te opereren. Zelfstandigen zonder personeel kunnen hier een belangrijke rol in spelen. Deze kracht van flexibiliteit is ook de reden waarom ers een belangrijke en groeiende positie in de maatschappij innemen. Probleem is echter wel, zoals ook door de overheid aangegeven, dat de bijdrage aan het collectief onder druk komt te staan. Ook voor de er zelf lijkt de situatie tussen fiscaal voordeel enerzijds en onzekerheid en gebrek aan een vangnet anderzijds niet altijd in evenwicht. De overheid staat voor de opgave te zoeken naar een oplossing waarbij een nieuw evenwicht wordt gevonden, zonder de kracht van ers en het belang van hen voor de maatschappij teniet te doen Bron: ING Economisch Bureau ZZP Themavisie 5

6 Meer weten? Kijk op ING.nl Of bel met Max Erich, ING Economisch Bureau Volg ons op Twitter: INGnl_Economie Disclaimer De informatie in dit rapport geeft de persoonlijke mening weer van de analist(en) en geen enkel deel van de beloning van de analist(en) was, is, of zal direct of indirect gerelateerd zijn aan het opnemen van specifieke aanbevelingen of meningen in dit rapport. De analisten die aan deze publicatie hebben bijgedragen voldoen allen aan de vereisten zoals gesteld door hun nationale toezichthouders aan de uitoefening van hun vak. Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie van haar cliënten. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in dit rapport heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in dit rapport kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. ING Bank N.V. noch één of meer van haar directeuren of werknemers aanvaardt enige aansprakelijkheid voor enig direct of indirect verlies of schade voortkomend uit het gebruik van (de inhoud van) deze publicatie alsmede voor druk- en zetfouten in deze publicatie. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. In Nederland is ING Bank N.V. geregistreerd bij en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. De tekst is afgesloten op 26 februari 2015.

Minder starters in 2016

Minder starters in 2016 Vooruitzicht Starters Minder starters in 2016 Aantal starters stabiel in 2015, daling verwacht in 2016 130.000 Meer starters in de bouw, minder starters in de transport percentage, jan t/m sep 2015 t.o.v.

Nadere informatie

Minder startende ondernemers

Minder startende ondernemers Starters ING Economisch Bureau Minder startende ondernemers in 2012 Aantal starters loopt in alle provincies terug Dit jaar zijn er tot en met september circa 95.000 mensen een onderneming gestart, ruim

Nadere informatie

Noord-Holland heeft hoogste startersquote

Noord-Holland heeft hoogste startersquote Vooruitzicht Starters Noord-Holland heeft hoogste startersquote Ontwikkeling aantal starters onzeker door nieuwe wetgeving Fors meer taxichauffeurs door nieuwe taxiwet en Uber Ontwikkeling aantal starters

Nadere informatie

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven Kwartaalbericht Starters ING Economisch Bureau Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven In het eerste kwartaal 2014 waren

Nadere informatie

Minder faillissementen in 2016

Minder faillissementen in 2016 Vooruitzicht faillissementen Minder faillissementen in 2016 Faillissementen nog altijd boven pre-crisis niveau In 2016 voor derde jaar op rij minder faillissementen.maar nog altijd niet terug op pre-crisis

Nadere informatie

Zzp er: werknemer nieuwe stijl

Zzp er: werknemer nieuwe stijl Vooruitzicht Starters Zzp er: werknemer nieuwe stijl Aantal starters blijft ook de komende jaren op hoog niveau 140.000 130.000 120.000 110.000 100.000 Stabilisatie aantal starters in 2016 Meer starters

Nadere informatie

Stagnatie zet door op startersmarkt Randstad trekt extra startende ondernemers

Stagnatie zet door op startersmarkt Randstad trekt extra startende ondernemers Starters ING Economisch Bureau Stagnatie zet door op startersmarkt Randstad trekt extra startende ondernemers In het eerste kwartaal van 2012 zijn er circa 39.000 mensen een onderneming gestart, ruim 4%

Nadere informatie

Meerderheid zelfstandigen bouwt geen pensioen op Een derde verwacht onvoldoende

Meerderheid zelfstandigen bouwt geen pensioen op Een derde verwacht onvoldoende ZZP ING Economisch Bureau Meerderheid zelfstandigen bouwt geen pensioen op Een derde verwacht onvoldoende pensioeninkomen te hebben Meer dan de helft van de zelfstandige zonder personeel (zzp ers) bouwt

Nadere informatie

Zzp er optimistischer over 2013

Zzp er optimistischer over 2013 MKB ING Economisch Bureau Zzp er optimistischer over 2013 Zzp er is flexibel en zoekt nieuwe markten Zelfstandigen zonder personeel (zzp er) zien 2013 met vertrouwen tegemoet. Bijna de helft van de zzp

Nadere informatie

Zorgen om arbeidsmarktkrapte

Zorgen om arbeidsmarktkrapte Regiovisie Noord-Brabant Zorgen om arbeidsmarktkrapte Arbeidspotentieel niet uitgeput, wel lastiger om te benutten De sterke groei van de Brabantse economie voedt de vraag naar personeel. De groei van

Nadere informatie

Aantal starters stabiliseert

Aantal starters stabiliseert Kwartaalbericht Starters ING Economisch Bureau Aantal starters stabiliseert in 2013 Starters zorgen voor dynamiek in de sectoren Het aantal starters lag vorig jaar rond de 121.000, en was daarmee vergelijkbaar

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

Van baan naar eigen baas

Van baan naar eigen baas M200912 Van baan naar eigen baas drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2009 Van baan naar eigen baas Ruim driekwart van de ondernemers die in de eerste helft van 2008 een bedrijf zijn gestart, werkte voordat

Nadere informatie

Economie Utrecht komt verder op stoom

Economie Utrecht komt verder op stoom Economie Utrecht komt verder op stoom De Utrechtse economie heeft de opgaande lijn duidelijk te pakken. Onder impuls van sectoren als de zakelijke dienstverlening en de ICT groeit de economie naar verwachting

Nadere informatie

Markt starters. Trendanalyse. Demografisch. Trendanalyse 14/04/16. 13 april Elles Derrez manager MKB Rabobank Westelijke Mijnstreek.

Markt starters. Trendanalyse. Demografisch. Trendanalyse 14/04/16. 13 april Elles Derrez manager MKB Rabobank Westelijke Mijnstreek. Markt starters Trendanalyse 13 april Elles Derrez manager MKB Rabobank Westelijke Mijnstreek Trendanalyse 2 1 Aantal starters door de jaren Starters per jaar 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000

Nadere informatie

Werken in startende bedrijven

Werken in startende bedrijven M201211 Werken in startende bedrijven drs. A. Bruins Zoetermeer, september 2012 Werken in startende bedrijven De meeste startende ondernemers hebben geen personeel. Dat is zo bij de start met het bedrijf,

Nadere informatie

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Het aantal ondernemers blijft groeien. In 2015 heeft

Nadere informatie

perspectief Delft en Westland Utrecht Agglomeratie Haarlem

perspectief Delft en Westland Utrecht Agglomeratie Haarlem Agglomeratie s-gravenhage Groot-Amsterdam Flevoland Regio s Zaanstreek in economisch Arnh Delft en Westland Utrecht Agglomeratie Haarlem Noord-Overijssel perspectief Kop van 2013 Noord-Holland Veluwe Groot-Rijnmond

Nadere informatie

Zet herstel bankensector door?

Zet herstel bankensector door? ING Investment Office Publicatiedatum: 29 mei 2015 Sectorcommentaar financiële waarden Zet herstel bankensector door? Door Jan Kleipool, analist van het ING Investment Office De vooruitzichten voor de

Nadere informatie

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12 inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Bevolking 9 1.1 Bevolkingsontwikkeling 9 1.2 Bevolkingsopbouw 10 1.2.1 Vergrijzing 11 1.3 Migratie 11 1.4 Samenvatting 12 2. Ontwikkelingen van de werkloosheid 13 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Visie ING Investment Office Oktober 2017

Visie ING Investment Office Oktober 2017 Visie ING Investment Office Oktober 2017 Bob Homan 21 september 2017 Kernfactoren die financiële markten bepalen 3 pijlers + sentiment Economie Sentiment Waardering Liquiditeit Hoe staat de economie ervoor?

Nadere informatie

Starters zien door de wolken toch de zon

Starters zien door de wolken toch de zon M201206 Starters zien door de wolken toch de zon drs. A. Bruins Zoetermeer, mei 2012 Starters zien door de wolken toch de zon Enkele jaren nadat zij met een bedrijf zijn begonnen, en met enkele jaren financieel-economische

Nadere informatie

Grote dynamiek in kleinschalig ondernemerschap

Grote dynamiek in kleinschalig ondernemerschap Grote dynamiek in kleinschalig ondernemerschap J. Mevissen, L. Heuts en H. van Leenen SAMENVATTING Achtergrond van het onderzoek Het verschijnsel zelfstandige zonder personeel (zzp er) spreekt tot de verbeelding.

Nadere informatie

Samenvatting Twente Index 2016

Samenvatting Twente Index 2016 Samenvatting Twente Index 2016 Kijk voor regionale en lokale data op www.twenteindex.nl INLEIDING De Twente Index wordt door Kennispunt Twente samengesteld in opdracht van de Twente Board. De Board wil

Nadere informatie

Fact sheet Ondernemerschap in Centrum Ondernemers in Centrum, 2010 Ondernemers in Amsterdam, 2010

Fact sheet Ondernemerschap in Centrum Ondernemers in Centrum, 2010 Ondernemers in Amsterdam, 2010 Fact sheet november 11 Ondernemerschap in Stadsdeel is het kloppende hart van. Het is een dynamisch stadsdeel met veel kleine bedrijven. In veel opzichten is het in het klein. Ondernemerschap in In deze

Nadere informatie

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D.

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D. M200802 Vrouwen aan de start Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, juni 2008 2 Vrouwen aan de start Vrouwen vinden het starten

Nadere informatie

Rapportage. Peiling onder mkb ers en zzp ers. 20 april 2017

Rapportage. Peiling onder mkb ers en zzp ers. 20 april 2017 Rapportage Peiling onder mkb ers en zzp ers 20 april 2017 In opdracht van: Betaalme.nu Datum: 20 april 2017 Projectnummer: 2017051 Auteurs: Kelly de Heij en Sterre Horsman Inhoud 1 Achtergrond & opzet

Nadere informatie

Daling faillissementen vlakt af

Daling faillissementen vlakt af Vooruitzicht faillissementen Daling faillissementen vlakt af Nieuwe faillissementswet moet doorstart makkelijker maken Opnieuw minder faillissementen, daling vlakt wel af Ontwikkeling aantal faillissementen

Nadere informatie

Fact sheet. Ondernemerschap in West. gen. In stadsdeel West zijn er in Amsterdam als geheel. Zo wordt er bijvoorbeeld

Fact sheet. Ondernemerschap in West. gen. In stadsdeel West zijn er in Amsterdam als geheel. Zo wordt er bijvoorbeeld Fact sheet november 11 Ondernemerschap in telt veel kleine bedrijven. Daarnaast heeft dit stadsdeel het hoogste aantal zzp ers. Ook kent geen ander stadsdeel jaarlijks meer starters dan. Het is een stadsdeel

Nadere informatie

Fact sheet Ondernemerschap in Zuidoost Ondernemers in Zuidoost, 2010 Ondernemers in Amsterdam, 2010

Fact sheet Ondernemerschap in Zuidoost Ondernemers in Zuidoost, 2010 Ondernemers in Amsterdam, 2010 Fact sheet november 11 Ondernemerschap in In is relatief veel werkgelegenheid maar er zijn wat minder bedrijven. Dit komt door de aanwezigheid van meerdere grote bedrijven op en rond het bedrijven terrein

Nadere informatie

M200916. Parttime van start. drs. A. Bruins

M200916. Parttime van start. drs. A. Bruins M200916 Parttime van start drs. A. Bruins Zoetermeer, 24 september 2009 Parttime van start Van de startende ondernemers werkt een kleine meerderheid na de start fulltime in het bedrijf. Een op de vier

Nadere informatie

Fact sheet. Ondernemers in Nieuw-West, te bestuderen kijken we eerst naar alle vesti- merschap in stadsdeel Nieuw-West zich verhoudt

Fact sheet. Ondernemers in Nieuw-West, te bestuderen kijken we eerst naar alle vesti- merschap in stadsdeel Nieuw-West zich verhoudt Fact sheet november 11 Ondernemerschap in is een samenvoeging van de vroegere stadsdelen Geuzenveld/Slotermeer, Slotervaart en Osdorp. Het stadsdeel is vooral een woongebied en heeft dan ook een relatief

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 729 Evaluatie Wet inkomensvoorziening oudere werklozen Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR JULI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR JULI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR JULI 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 HERSTELLENDE MARKT HUNKERT NAAR HERZIENINGEN 4 FREELANCERS EN FLEXWERKERS ONVERMINDERD POPULAIR 5 JONGE

Nadere informatie

Een eigen bedrijf is leuk!

Een eigen bedrijf is leuk! M200815 Een eigen bedrijf is leuk! Ervaringen van starters uit de jaren 1998-2000 drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, december 2008 2 Een eigen bedrijf is leuk! Een eigen bedrijf geeft ondernemers

Nadere informatie

Zakelijke dienstverlener profiteert van meer vraag naar advies

Zakelijke dienstverlener profiteert van meer vraag naar advies Vooruitzicht Zakelijke dienstverlening Zakelijke dienstverlener profiteert van meer vraag naar advies Volumegroei zakelijke diensten blijft hoog... +,5% 216..mede door sterke vraag naar advies.? ING Economisch

Nadere informatie

Welkom. Datum: 25 april 2014

Welkom. Datum: 25 april 2014 Welkom Datum: 25 april 2014 Even voorstellen Ronald Stoel Directeur Personal Banking Ingrid van Doremalen Financial Planner ING Private Banking 2 Uw geldzaken op orde voor nu en later, dát is Financieel

Nadere informatie

Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid

Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid M201207 Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid 1987-2010 drs. K.L. Bangma drs. A. Bruins Zoetermeer, mei 2012 Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid In de periode 1987-2010 is het aantal bedrijven per saldo

Nadere informatie

Onderzoek werkgelegenheid en werkloosheid

Onderzoek werkgelegenheid en werkloosheid Beantwoording motie M6 Onderzoek werkgelegenheid en werkloosheid Deze factsheet bevat de beantwoording van Motie M6 ingediend door de VVD. Onderzocht is de relatie tussen de toenemende werkloosheid en

Nadere informatie

Beroepsbevolking 2005

Beroepsbevolking 2005 Beroepsbevolking 2005 De veroudering van de beroepsbevolking is duidelijk zichtbaar in de veranderende leeftijdspiramide van de werkzame beroepsbevolking (figuur 1). In 1975 behoorde het grootste deel

Nadere informatie

Kortetermijnontwikkeling

Kortetermijnontwikkeling Artikel, donderdag 22 september 2011 9:30 Arbeidsmarkt in vogelvlucht Het aantal banen van werknemers en het aantal openstaande vacatures stijgt licht. De loonontwikkeling is gematigd. De stijging van

Nadere informatie

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Persbericht PB14 56 11 9 214 15.3 uur CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Meer werklozen aan de slag Geen verdere daling aantal banen, lichte groei aantal vacatures Aantal banen

Nadere informatie

Notitie Aan. Doel en opzet. Totaalbeeld. Jan Kees Boon. Sectorcommissie Boomkwekerijproducten. Agendapunt 10, vergadering d.d.

Notitie Aan. Doel en opzet. Totaalbeeld. Jan Kees Boon. Sectorcommissie Boomkwekerijproducten. Agendapunt 10, vergadering d.d. Notitie Aan Sectorcommissie Boomkwekerijproducten Van Jan Kees Boon Kenmerk Behoort bij Agendapunt 10, vergadering d.d. 9-5-2007 Totaal aantal pagina s 7 27 april 2007 SAMENVATTING ARBEIDSMARKTMONITOR

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Fact sheet. Ondernemerschap in Noord. In stadsdeel Noord zijn er in ves gekeken of de gemiddelde bedrijfsgrootte van

Fact sheet. Ondernemerschap in Noord. In stadsdeel Noord zijn er in ves gekeken of de gemiddelde bedrijfsgrootte van Fact sheet november 11 Ondernemerschap in Stadsdeel is van oudsher een woongebied (voor arbeiders) met aan de oevers grote industriële bedrijven. Na de de-industrialisatie in de jaren zeventig en tachtig

Nadere informatie

Ernst & Young ICT Leadership. Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en offshore outsourcing. Jaargang 6 17 mei 2006.

Ernst & Young ICT Leadership. Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en offshore outsourcing. Jaargang 6 17 mei 2006. Ernst & Young ICT Leadership Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en offshore outsourcing Jaargang 6 17 mei 2006 ICTbarometer Inhoud ICT-conjunctuur ICT-bestedingen Offshore ICT outsourcing

Nadere informatie

Online Seminar Beleggen Ook een beetje beleggen kan lonen

Online Seminar Beleggen Ook een beetje beleggen kan lonen Online Seminar Beleggen Ook een beetje beleggen kan lonen Annemarie van Gaal Ondernemer & financieel deskundige Bob Homan Manager ING Investment Office Amsterdam, 8 oktober 2013 Agenda 1. Wat is beleggen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, maart 2016 Doorstroom van WW naar bijstand in grotere gemeenten hoger Het aantal mensen dat na afloop van de WW in de bijstand terecht komt groeide de afgelopen jaren.

Nadere informatie

Eerste kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg

Eerste kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg Eerste kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Zzp ers in de provincie Utrecht 2013. Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep

Zzp ers in de provincie Utrecht 2013. Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep Zzp ers in de provincie Utrecht 2013 Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep Ester Hilhorst Economic Board Utrecht Februari 2014 Inhoud Samenvatting Samenvatting Crisis kost meer banen in 2013 Banenverlies

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010)

Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010) Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010) Op arbeidsmarkt en woningmarkt nog steeds weinig tekenen van herstel. Dat is kort gezegd de conclusie van deze derde versie van

Nadere informatie

Panelonderzoek Sluiting & Overdracht

Panelonderzoek Sluiting & Overdracht Panelonderzoek Sluiting & Overdracht Geacht panellid, In oktober 2014 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een onderzoek over Sluiting & Overdracht. Nogmaals hartelijk dank voor

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

M Starters en samenwerking

M Starters en samenwerking M200617 Starters en samenwerking drs. D. Snel drs. A. Bruins Zoetermeer, december 2006 2 Starters en samenwerking Samenwerking tussen (jonge) bedrijven heeft een positief effect op de resultaten van het

Nadere informatie

Fact sheet. Ondernemerschap in Oost. Ondernemerschap in Oost. Het aantal vestigingen in stadsdeel Oost groeit sterk. november 2011

Fact sheet. Ondernemerschap in Oost. Ondernemerschap in Oost. Het aantal vestigingen in stadsdeel Oost groeit sterk. november 2011 Fact sheet november 11 Ondernemerschap in Stadsdeel telt veel kleine bedrijven die zich voornamelijk bevinden in de en in de explosief groeiende cultuur en recreatie sector. Het hoge aantal starters zorgt

Nadere informatie

ICT Barometer 26 april 2005. Inhoud. ICT-conjunctuur. ICT-bestedingen. ICT-projecten

ICT Barometer 26 april 2005. Inhoud. ICT-conjunctuur. ICT-bestedingen. ICT-projecten Ernst & Young ICT Leadership Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en resultaten ICT-projecten Jaargang 5 26 2005 ICTbarometer ICT Barometer 26 2005 Inhoud ICT-conjunctuur ICT-bestedingen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-252 10 december 2002 9.30 uur Werkgelegenheid groeit in de zorg en daalt in het bedrijfsleven In het derde kwartaal van 2002 is het aantal banen van

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002)

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002) Rapportage producentenvertrouwen oktober/november 2002 Inleiding In de eerste Economische Barometer van Breda heeft de Hogeschool Brabant voor de eerste keer de resultaten gepresenteerd van haar onderzoek

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN ZELFSTANDIGEN ZONDER PERSONEEL IN NEDERLAND EEN KORT ONDERZOEK NAAR OMSTANDIGHEDEN EN SOCIALE VOORZIENINGEN STICHTING ZZP NEDERLAND

STAND VAN ZAKEN ZELFSTANDIGEN ZONDER PERSONEEL IN NEDERLAND EEN KORT ONDERZOEK NAAR OMSTANDIGHEDEN EN SOCIALE VOORZIENINGEN STICHTING ZZP NEDERLAND STAND VAN ZAKEN ZELFSTANDIGEN ZONDER PERSONEEL IN NEDERLAND EEN KORT ONDERZOEK NAAR OMSTANDIGHEDEN EN SOCIALE VOORZIENINGEN STICHTING ZZP NEDERLAND DECEMBER 2014 Stichting ZZP Nederland is de grootste

Nadere informatie

Provinciale economie in het nauw

Provinciale economie in het nauw Regio ING Economisch Bureau Provinciale economie in het nauw In 2009 wordt Nederland hard getroffen door de wereldwijde economische crisis. Vanzelfsprekend blijven de Nederlandse regio s niet onbetuigd.

Nadere informatie

Balanceren tussen regulering en klantwensen

Balanceren tussen regulering en klantwensen Vooruitzicht Accountantskantoren Balanceren tussen regulering en klantwensen Technologie geeft de doorslag in de controlepraktijk Omzet wettelijke controles 9% van totale omzet Omzet accountancybranche

Nadere informatie

KvK-Bedrijvendynamiek

KvK-Bedrijvendynamiek KvK-Bedrijvendynamiek Eerste kwartaal 2017 April 2017 Inhoudsopgave 1. Het algemene beeld 2. Dynamiek start en stop per maand 3. Segmenten 4. Sectoren 5. Provincies 6. Faillietverklaringen Bijlagen 1.

Nadere informatie

Fact sheet. Ondernemerschap in Westpoort. Vestigingen en ondernemingen in Westpoort. Ondernemerschap in Westpoort. november 2011

Fact sheet. Ondernemerschap in Westpoort. Vestigingen en ondernemingen in Westpoort. Ondernemerschap in Westpoort. november 2011 Fact sheet november 211 Ondernemerschap in is het haven-, industrie- en kantorengebied aan de westkant van. Hoewel er in weinig ondernemingen te vinden zijn, zijn er veel personen werkzaam. Daarnaast kennen

Nadere informatie

Vierde kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg

Vierde kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg Vierde kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Uitslag enquête zzp ers

Uitslag enquête zzp ers Uitslag enquête zzp ers 2015 Inleiding bladzijde: 2 In Voorschoten is de trend waarneembaar van een toenemend aantal inwoners dat een eigen bedrijf vanuit de eigen woning is gestart. Dé zzp er (zelfstandige

Nadere informatie

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname!

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Panelonderzoek ZZP Geacht panellid, In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Graag delen wij de belangrijkste

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Midden-Holland, augustus 2017 Daling WW-uitkeringen in Midden-Holland minder sterk In augustus blijft het aantal lopende WW-uitkeringen in Midden-Holland nagenoeg gelijk. Van alle

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2014. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2014. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR OKTOBER 2014 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 4 WERKGEVERS KIEZEN STEEDS VAKER VOOR FLEXWERKERS 5 FLEXWERKERS ZIJN IN ALLE REGIO S IN TREK 6 OMZET FREELANCERS

Nadere informatie

8. Werken in bestuur en zorg

8. Werken in bestuur en zorg 8. Werken in bestuur en zorg De uitzendbranche is van oudsher een belangrijke werkgever voor niet-westerse allochtonen van de eerste generatie. Bij de teruggang in de werkgelegenheid van de afgelopen jaren

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I Deze economische monitor gaat nader in op de ontwikkeling van de economie en arbeidsmarkt in Ede en de regio FoodValley met de focus op het tweede halfjaar van 20. Daarnaast

Nadere informatie

Ontdek beleggingskansen met technische analyse

Ontdek beleggingskansen met technische analyse Online Seminar Beleggen Ontdek beleggingskansen met technische analyse Bas Heijink Technisch Analist ING Investment Office Bart-Jan Blom van Assendelft Manager ING Beleggen Amsterdam, 10 september 2013

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Persbericht. Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-27 7 februari 2002 9.30 uur Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig De reeks van jaren met een gunstige arbeidsmarkt is in 2001 voortgezet. De groei van de

Nadere informatie

13 februari 2016. Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering

13 februari 2016. Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering 13 februari 2016 Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een

Nadere informatie

COEN in het kort. Inhoud rapport. Toelichting. Nederland. Herstel komt in zicht. Conjunctuurenquête Nederland I rapport vierde kwartaal 2014

COEN in het kort. Inhoud rapport. Toelichting. Nederland. Herstel komt in zicht. Conjunctuurenquête Nederland I rapport vierde kwartaal 2014 Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête (COEN) ondervraagt elk kwartaal ondernemers over onderwerpen

Nadere informatie

M Nieuwe werkgevers in 2004: De stap naar het aannemen van personeel. Guido Brummelkamp Wim Verhoeven Sjaak Vollebregt

M Nieuwe werkgevers in 2004: De stap naar het aannemen van personeel. Guido Brummelkamp Wim Verhoeven Sjaak Vollebregt M200919 Nieuwe werkgevers in 2004: De stap naar het aannemen van personeel Guido Brummelkamp Wim Verhoeven Sjaak Vollebregt Zoetermeer, december 2009 Nieuwe werkgevers Boodschap Nederland kent over de

Nadere informatie

ScaleUp Dashboard 2015

ScaleUp Dashboard 2015 Rapportage ScaleUp Dashboard 2015 ScaleUp Dashboard 2015 Prof. dr. Justin Jansen Lotte de Vos Rotterdam School of Management Erasmus Centre for Entrepreneurship Conclusies Nederland staat aan de Europese

Nadere informatie

Starten in een dal, profiteren van de top

Starten in een dal, profiteren van de top M200715 Starten in een dal, profiteren van de top drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, november 2007 2 Starten in een dal, profiteren van de top Ondernemers die in 2003 een bedrijf begonnen, waren zich

Nadere informatie

Startersmarkt stagneert Gebrek aan vertrouwen remt startersmarkt

Startersmarkt stagneert Gebrek aan vertrouwen remt startersmarkt Starters ING Economisch Bureau Startersmarkt stagneert Gebrek aan vertrouwen remt startersmarkt In 2011 is het aantal startende ondernemers licht toegenomen tot totaal 123.500. Dit aantal ligt nog altijd

Nadere informatie

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent Arbeidsmarkt in vogelvlucht Gemiddeld over de afgelopen vier maanden is er een licht stijgende trend in de werkloosheid. Het aantal banen van werknemers stijgt licht en het aantal openstaande vacatures

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Haaglanden en Zuid-Holland Centraal, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Haaglanden en Zuid-Holland Centraal, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Haaglanden en Zuid-Holland Centraal, augustus 2017 Daling WW-uitkeringen vlakt af In augustus blijft het aantal lopende WW-uitkeringen in Haaglanden en Zuid- Holland Centraal nagenoeg

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkgelegenheid commerciële sector daalt. Minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkgelegenheid commerciële sector daalt. Minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-196 26 september 2002 9.30 uur Werkgelegenheid commerciële sector daalt Voor het eerst sinds 1994 is het aantal banen van werknemers in commerciële bedrijven

Nadere informatie

Bodem bereikt in Nederlandse Economie

Bodem bereikt in Nederlandse Economie Bodem bereikt in Nederlandse Economie 8 november 213 Every picture tells a story Keijser Capital Research Nico van Geest RBA Nico.vangeest@keijsercapital.nl (1) Het consumenten vertrouwen, zoals door het

Nadere informatie

M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB

M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB A.M.J. te Peele Zoetermeer, 24 december 2004 Beperkte groei werkgelegenheid MKB in 1999-2002 De werkgelegenheid in het MKB is in 2002 met 3% toegenomen

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. Ingrid Beckers en Clemens Siermann

Ouderschapsverlof. Ingrid Beckers en Clemens Siermann Ouderschapsverlof Ingrid Beckers en Clemens Siermann Ruim een kwart van de werknemers in Nederland die in 24 recht hadden op ouderschapsverlof, hebben daarvan gebruik gemaakt. nemen veel vaker ouderschapsverlof

Nadere informatie

Consumentenvertrouwen in Amsterdam

Consumentenvertrouwen in Amsterdam Consumentenvertrouwen in Amsterdam Hoe wordt het vakantiegeld dit jaar besteed? In opdracht van: Het Parool Projectnummer: 14054-2 Carine van Oosteren Merel van der Wouden Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

Jaaroverzicht Ondernemend Nederland

Jaaroverzicht Ondernemend Nederland Jaaroverzicht Ondernemend Nederland Bedrijfsleven 2014 Samenvatting Het aantal bedrijven groeit gestaag met 5%. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het grote aantal zzp ers. Vergeleken met het jaar

Nadere informatie

Ondernemerschapsmonitor. herfst 2002

Ondernemerschapsmonitor. herfst 2002 Ondernemerschapsmonitor herfst 2002 Ondernemerschapsmonitor Herfst 2002 Themaspecial over zelfstandigen zonder personeel Ministerie van Economische Zaken Colofon Uitgave van het ministerie van Economische

Nadere informatie

Waar liggen de kansen?

Waar liggen de kansen? Grip op je vermogen Waar liggen de kansen? Bob Homan ING Investment Office 20 april 2012 Welke economie is het snelst gegroeid na invoering van de euro?* a) Zwitserland b) Duitsland c) VS d) Griekenland

Nadere informatie

Werkloosheid Redenen om niet actief te

Werkloosheid Redenen om niet actief te Sociaal Economische Trends 2013 Sociaaleconomische trends Werkloosheid Redenen 2004-2011 om niet actief te zijn Stromen op en duren de arbeidsmarkt Werkloosheidsduren op basis van de Enquête beroepsbevolking

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Ambities van ZZP ers. Een verkennend onderzoek.

Ambities van ZZP ers. Een verkennend onderzoek. Ambities van ZZP ers. Een verkennend onderzoek. Ambities van ZZP ers. Wat drijft hen, wat vinden zij belangrijk? In hun ondernemerschap, in de manier waarop ze zichzelf willen ontwikkelen. Een onderwerp

Nadere informatie

KvK-barometer provincie Utrecht

KvK-barometer provincie Utrecht KvK-barometer De economie in de blijft zwaar onder druk staan. Dit blijkt vooral uit het aantal bedrijven dat een verslechtering ziet van het economisch klimaat. Daarnaast verwachten meer ondernemers een

Nadere informatie

Arbeidsmarktanalyse Elektrotechnische detailhandel Chantal Nijhuis/Wilco Brinkman april en oktober 2014

Arbeidsmarktanalyse Elektrotechnische detailhandel Chantal Nijhuis/Wilco Brinkman april en oktober 2014 Arbeidsmarktanalyse Elektrotechnische detailhandel 2014 Chantal Nijhuis/Wilco Brinkman april en oktober 2014 1 Inhoud Blok 1: Werkgelegenheid in de sector Blok 2: Kenmerken van werknemers Blok 3: Kenmerken

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie