Over regulering internettelefonie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Over regulering internettelefonie"

Transcriptie

1 Amsterdam, januari 2006 Essay in opdracht van KPN Over regulering internettelefonie Nut en noodzaak van de regulering van VoIP Joost Poort m.m.v. Barbara Baarsma Coen Teulings

2 De wetenschap dat het goed is SEO Economisch Onderzoek doet onafhankelijk toegepast economisch onderzoek in opdracht van overheid en bedrijfsleven. Ons onderzoek helpt onze opdrachtgevers bij het nemen van beslissingen. SEO Economisch Onderzoek is gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam. Dat geeft ons zicht op de nieuwste wetenschappelijke methoden. We hebben geen winstoogmerk en investeren continu in het intellectueel kapitaal van de medewerkers via promotietrajecten, het uitbrengen van wetenschappelijke publicaties, kennisnetwerken en congresbezoek. SEO-rapport nr. 863 ISBN Copyright 2006 SEO Economisch Onderzoek, Amsterdam. Alle rechten voorbehouden. Het is geoorloofd gegevens uit dit rapport te gebruiken in artikelen en dergelijke, mits daarbij de bron duidelijk en nauwkeurig wordt vermeld.

3 OVER REGULERING INTERNETTELEFONIE i Woord vooraf Op 28 november 2005 organiseerde SEO Economisch Onderzoek een symposium met de titel Publieke belangen en regulering internettelefonie. Die bijeenkomst bood een groep van genodigden de gelegenheid om te debatteren over nut en noodzaak van regulering van internettelefonie op de Nederlandse markt. Coen Teulings en Joost Poort van SEO Economisch Onderzoek verzorgden inleidingen over de regulering van internettelefonie in nationaal en internationaal perspectief, waarna Cees Tromp van BTG de positie van de grootgebruikers toelichtte en Kor Noorlag van Opta ten slotte de visie van de toezichthouder uiteenzette. Ter afsluiting vond er onder leiding van Barbara Baarsma van SEO Economisch Onderzoek een paneldiscussie plaats tussen Kor Noorlag, Coen Teulings, Marcel Smits (CFO van KPN) en Sweder van Wijnbergen (hoogleraar Economie aan de Universiteit van Amsterdam). Aanwezig waren verder vertegenwoordigers van diverse spelers op de telecommarkt, beleidsmakers van verschillende ministeries, wetenschappers, juristen en geschreven pers. Dit essay geeft een economische analyse van de behoefte aan regulering van internettelefonie. Het bouwt voort op de presentaties van SEO Economisch Onderzoek op het symposium en een opiniestuk van de hand van dezelfde auteurs dat op 16 december 2005 in Het Financieele Dagblad verscheen. Tevens maakt het daarbij gebruik van de inzichten en standpunten die naar voren kwamen tijdens het symposium.

4

5 OVER REGULERING INTERNETTELEFONIE Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting Internettelefonie De opmars van VoiP Relatie tussen VoIP en klassieke telefonie Integratie of internationalisatie? Toegang tot netwerken en nummers Bouwstenen voor de bloei van VoIP Interconnectie Nummering en nomadisme Europese kader en invulling in lidstaten Conclusies Tariefregulering Marktafbakening, dominantie en concurrentie Regulering minimumprijs Conclusie Literatuur...27

6

7 OVER REGULERING INTERNETTELEFONIE 1 1 Managementsamenvatting Internettelefonie wordt door velen gezien als een ontwikkeling die de telefoniemarkt op zijn grondvesten doet schudden: It is probably the most significant paradigm shift in the entire history of modern telecommunications, since the invention of the telephone, aldus Michael Powell, voorzitter van de Amerikaanse telecomtoezichthouder FCC, begin 2004 bij het World Economic Forum in Davos. En in september 2005 kopte The Economist: How the Internet killed the phone business. Dit essay bespreekt vanuit economisch perspectief wat overheden en toezichthouders moeten doen en laten om deze vadermoord mogelijk te maken. Daarbij komt allereerst de vraag aan bod, waarom juist sinds een jaar of twee de doodsklok voor klassieke telefonie wordt geluid. Het is immers alweer een jaar of tien geleden dat het internet begon door te breken bij het grote publiek, en telefonie over het internet in diverse technische varianten bestaat ook al ruim tien jaar. Ook van belang is de vraag waarom we de geschetste paradigmaverschuiving eigenlijk zouden moeten toejuichen. Het antwoord op deze vragen wordt gegeven in Hoofdstuk 2. De explosieve groei van het aantal breedbandgebruikers en een aantal technische innovaties hebben er de afgelopen paar jaar voor gezorgd dat de kwaliteit en het gebruiksgemak van internettelefonie in hoog tempo zijn verbeterd en inmiddels kunnen wedijveren met klassieke telefonie. Tegelijk is internettelefonie stukken goedkoper dan klassieke telefonie. Gebruikers met een breedbandverbinding bellen onderling vaak gratis en ook op het overige telefoonverkeer zijn doorgaans enorme besparingen te realiseren. Bovendien opent internettelefonie tal van mogelijkheden om nieuwe diensten te ontwikkelen en bestaande diensten te integreren. Zo kan spraaktelefonie worden gecombineerd met de uitwisselingen van beelden, bestanden en berichten. Ook maakt de techniek het mogelijk vaste en mobiele communicatie verder te integreren, zodat gebruikers overal waar zij toegang hebben tot het internet bereikbaar zijn op hun vaste nummer. Hoofdstuk 2 besluit met de constatering dat de markt voor internettelefonie met verschillende businessmodellen vanuit binnen- en buitenland bestormd wordt. Niet alleen de eigenaren van breedbandnetwerken bieden internettelefonie aan, maar ook internetproviders op die netwerken en wereldwijd opererende dienstverleners en softwaregiganten. Hoe verschillend deze invalshoeken ook zijn hun producteigenschappen en gebruiksgemak convergeren in hoog tempo. Hoofdstuk 3 formuleert vervolgens welke vormen van interventie nodig zijn om internettelefonie tot bloei te laten komen. Interconnectie met het klassieke net en de toegang van en naar klassieke telefoonnummers zijn de eerste vereisten. Beide worden al expliciet in de Europese regelgeving gewaarborgd. Om een snelle acceptatie van de technologie mogelijk te maken en haar innovatieve toepassingen optimaal te benutten, is het tevens van belang nummerportabiliteit en zogeheten nomadisme mogelijk te maken. In de niet al te verre toekomst kan de rolverdeling in het interconnectievraagstuk echter radicaal omdraaien, waarbij de partijen die nu de positie van de klassieke telefonie aanvallen, de machtsblokken geworden zijn die interconnectie afweren. Het huidige Europese regelgevend kader lijkt niet toegerust om met die laatste situatie om te gaan.

8 2 HOOFDSTUK 1 Wanneer de randvoorwaardelijke kwesties uit Hoofdstuk 3 goed geregeld zijn, is de vraag relevant of er sprake is van een gelijk speelveld tussen voldoende partijen. Met andere woorden: zijn er voldoende mogelijkheden voor concurrentie en toetreding? Of is het zo dat de markt nu of in de voorzienbare toekomst gedomineerd wordt door een partij die toetreding kan belemmeren? Als dat zo is, bestaat er een reëel gevaar dat deze partij zich een groot deel van de maatschappelijke baten van internettelefonie toe kan eigenen en innovatie zal belemmeren. Hoofdstuk 4 constateert dat de concurrentieverhoudingen binnen de internettelefonie steeds minder worden bepaald door de voorwaarden waaronder partijen toegang hebben tot de breedbandverbinding met de klant. Die breedbandverbinding die in Nederland gelukkigerwijs geboden wordt door twee concurrerende vaste aansluitnetten is het domein waarop zich een concurrentieslag zal aftekenen die gaat om netwerkeffecten en interconnectie. Prijsregulering van de Nederlandse marktpartijen geeft in dit spectrum geen pas. De prijsvorming van internettelefonie wordt aan de bovenkant begrensd door de geldende regelgeving voor het klassieke telefoonnet. Aan de onderkant zorgt de turbulente groei van gratis internettelefonie met software als Skype en MSN Messenger voor een sterke prijsdruk. Desondanks wil telecomtoezichthouder Opta internettelefonie van KPN binden aan een minimumprijs, om te voorkomen dat andere partijen die gebruik maken van het net van KPN uit de markt gedrukt worden. Zolang er in Nederland geen derde of vierde aansluitnet voor breedband is, meent Opta de belangen van die partijen te moeten beschermen. De consument is echter allerminst gebaat bij deze vorm van bescherming. Op korte termijn kan het de prijzen van de Nederlandse spelers alleen maar opdrijven, terwijl softwaregiganten de lachende derde zijn. Bovendien brengt het beschermen van concurrenten op het kopernet door minimumprijzen de door Opta gedroomde concurrentie tussen infrastructuren geen stap dichterbij. Integendeel. Eerder dreigen inefficiënte partijen op het kopernet zo in leven gehouden te worden.

9 OVER REGULERING INTERNETTELEFONIE 3 2 Internettelefonie De inleiding gaf aan dat internettelefonie sinds een jaar of twee als een serieuze bedreiging voor klassieke telefonie wordt gezien. Dit hoofdstuk bespreekt kort de ontwikkelingen die internettelefonie op de kaart hebben gezet. Vervolgens komt de relatie tussen klassieke telefonie en internettelefonie aan de orde, alsmede de nieuwe mogelijkheden die internettelefonie opent. 2.1 De opmars van VoiP Telefonie over het internet bestaat in diverse technische varianten ruim tien jaar. Maar door een aantal ontwikkelingen is VoIP, Voice over Internet Protocol, een jaar of twee geleden aan een opmars begonnen als serieus alternatief voor klassieke telefonie. In de eerste plaats is het aantal breedbandaansluitingen in westerse landen de laatste jaren explosief gegroeid. Mede dankzij de felle concurrentie tussen het kopernet van KPN en de coaxnetten van de kabelbedrijven, is Nederland wereldwijd na Korea zelfs koploper, afgemeten aan het aantal breedbandaansluitingen per honderd inwoners (zie Figuur 2.1). Dat aantal groeide van ongeveer 4 % begin 2002, naar 22,5% medio In de gehele OECD groeide het aantal breedbandabonnees van 15 miljoen in 2000 naar 137 miljoen medio Meer dan de helft van de Nederlandse huishoudens beschikt inmiddels over een breedbandaansluiting. Figuur 2.1 Breedbandabonnees per 100 inwoners in OESO-landen (juni 2005) Korea Netherlands Bron: OESO DSL Cable Other Denmark Iceland Switzerland Canada Finland Belgium Norway Sweden Japan United States United Kingdom France Austria Luxembourg Australia Germany Italy Portugal Spain New Zealand OECD average Hungary Ireland Poland Czech Republic Slovak Republic Turkey Mexico Greece In de tweede plaats is de kwaliteit van VoIP-gesprekken door een aantal technische ontwikkelingen aanzienlijk verbeterd. De geluidskwaliteit van VoIP was aanvankelijk een zwak punt. Klassieke telefonie houdt voor de duur van een gesprek een lijn open, hetgeen een continue kwaliteit waarborgt maar tevens een erg inefficiënt gebruik van bandbreedte met zich meebrengt. VoIP daarentegen hakt gesprekken op in spraakpakketjes, die zich net als het andere internetverkeer via verschillende routes van zender naar ontvanger kunnen verplaatsen. Hierdoor

10 4 HOOFDSTUK 2 ontstaat een kans op vertraging en het (tijdelijk) zoekraken van pakketjes, met negatieve gevolgen voor de kwaliteit. Door technologische verbeteringen kan aan deze problemen steeds beter het hoofd geboden worden en kan de geluidskwaliteit van internettelefonie op de hogere frequenties zelfs beter zijn (Intermediair, ). In de derde plaats komt een aantal innovaties op het gebied van randapparatuur en software, die de overstap naar internettelefonie een stuk eenvoudiger hebben gemaakt, en internettelefonie uit het domein van de whizzkids halen. Zo presenteerde Philips bijvoorbeeld op de grote Consumer Electronics Show in Las Vegas begin dit jaar de VoIP321. Deze draadloze huistelefoon, die het bedrijf samen met Skype ontwikkelde, schakelt naadloos tussen klassieke telefonie en internettelefonie via Skype. 2.2 Relatie tussen VoIP en klassieke telefonie Omdat VoIP in zijn rudimentaire vorm nauwelijks afwijkt van gewoon internetverkeer, stelt het internetgebruikers met een breedbandverbinding in staat om zonder verdere kosten met elkaar te bellen. Het maakt daarvoor in principe niet uit of die gebruikers op hetzelfde bedrijfsnetwerkje zitten, of dat de gesprekspartners zich aan weerszijden van de aardbol bevinden. Figuur 2.2 geeft een grafische voorstelling van de diverse varianten van VoIP in relatie tot klassieke telefonie. De horizontale stippellijn scheidt het klassieke PSTN -netwerk van het IP-verkeer. Figuur 2.2a stelt dus een klassiek telefoongesprek voor tussen Alice en Bob. Figuur 2.2b verschilt voor de gebruiker niet wezenlijk van de eerste figuur: het eerste en laatste stukje van de verbinding wordt gelegd met klassieke technologie en gewone telefoontoestellen, maar op de ruggengraat van het netwerk wordt het verkeer afgewikkeld volgens het efficiëntere IP-protocol. KPN heeft aangekondigd voor 2010 over te schakelen op zulk carrier internal use, wat een jaarlijkse inkrimping van het personeelsbestand met arbeidsplaatsen met zich mee zal brengen (KPN, 2005). In Figuur 2.2c belt Alice naar Bob over het internet, bijvoorbeeld met het populaire programma Skype. Wanneer beiden achter hun computer zitten, kunnen zij met dat programma een telefoongesprek of sinds kort ook een videogesprek voeren zonder tussenkomst van klassieke telefoontechnologie, telefoonnummers of tikken en dus ook zonder gesprekskosten. Uiteraard vormt de eis dat beide gesprekspartners achter hun computer zitten een beperking van het gebruiksgemak van deze vorm van telefonie. Innovaties zoals de eerder genoemde VoIP321 van Philips, waarmee draadloos en zonder tussenkomst van een pc die aan moet staan over de internetverbinding kan worden gebeld, breken deze barrières echter in hoop tempo af.

11 INTERNETTELEFONIE 5 Figuur 2.2 Relatie en interconnectie klassieke telefonie en VoIP a b c d e Bron: SEO Economisch Onderzoek Een andere beperking is fragmentatie. Klassieke telefonienetwerken zijn met elkaar verbonden en vormen zo voor de gebruiker één groot netwerk. Als een gesprek over netwerken van verschillende eigenaren gaat, merkt de gebruiker dat doorgaans alleen aan de rekening. Mobiele en vaste telecombedrijven in Europa en in de Verenigde Staten zijn verplicht te onderhandelen over zogeheten interconnectie. Voor VoIP zijn echter tal van programma s voorhanden, zoals Skype, MSN en Google Talk, die meestal niet met elkaar interconnecteren. Gebruikers die op deze manier met elkaar willen communiceren moeten dus over hetzelfde programma beschikken. Hoewel de software doorgaans gratis te downloaden is en een gebruiker in principe meerdere pakketten naast elkaar kan gebruiken, zorgt dit toch voor een sterke concentratietendens: hoe meer gebruikers een bepaald programma al heeft, hoe zinvoller het is om ook dát programma te gaan gebruiken. Skype werd in augustus 2003 opgericht en kende eind 2005 wereldwijd 60 miljoen geregistreerde gebruikers, waaraan dagelijks zo n 175 duizend gebruikers worden toegevoegd (al ligt het aantal actieve gebruikers waarschijnlijk een stuk lager). Ter vergelijking: het aantal breedbandaansluitingen in de gehele OESO lag in juni 2005 op 137 miljoen. Vorig jaar beweerde Skype 45 % van het Amerikaanse VoIP-verkeer in handen te hebben (The Economist, ). In september 2005 werd Skype bij een omzet van slechts $ 60 miljoen door Ebay gekocht

12 6 HOOFDSTUK 2 voor $ 2,6 miljard. 1 Naar verluidt hadden ook Microsoft, Yahoo!, News Corporation en Google interesse in het jonge bedrijf (The Economist, ). Er zijn geen recente gegevens beschikbaar over het aantal Skype-gebruikers in Nederland, maar eind 2004 waren het er ongeveer 330 duizend. Als de groei in Nederland sindsdien gelijke tred heeft gehouden met de andere landen, ligt dat aantal momenteel rond 2 miljoen. MSN is nog veel groter dan Skype, maar in de eerste plaats als chatprogramma. Behalve chatten kunnen gebruikers van MSN echter ook met elkaar bellen, videogesprekken voeren en tegen betaling sms en. In Nederland worden naar verluidt via MSN al meer minuten gechat dan er op het vaste net gebeld wordt. MSN is nauw verweven met de populaire gratis dienst Hotmail en is eigendom van Microsoft. Wereldwijd had Hotmail per september 2005 ongeveer 215 miljoen actieve gebruikers, waarvan 5,7 miljoen in Nederland (per november). Het aantal gebruikers van MSN Messenger lag wereldwijd op 165 miljoen, die dagelijks meer dan 2,5 miljard berichten versturen. Het aantal Nederlandse gebruikers van MSN Messenger lag in november 2005 op 5,3 miljoen (advertising.msn.nl). Microsoft heeft in augustus 2005 VoIP-bedrijf Teleo ingelijfd (The Economist, ). In oktober kondigden MSN en Yahoo! aan onderling een vorm van interconnectie of interoperabiliteit te gaan bieden. Dit moet het sturen van zogeheten instant messages tussen gebruikers van beide programma s mogelijk maken (Emerce, ). In november vorig jaar ten slotte, werd bekend dat Microsoft met MCI in zee is gegaan om de VoIP-mogelijkheden van MSN verder uit te bouwen. Google Talk biedt gebruikers van Google s gratis mailservice Gmail, gratis VoIP en instant messaging. Als enige van deze drie programma s is Google Talk ontwikkeld met een open standaard en nodigt het derden expliciet uit te interconnecteren. Toch blijven de gebruiksmogelijkheden van de bovenstaande VoIP-software beperkt zolang de gebruiker geen verbinding kan leggen met het klassieke telefoonnet. Dat gebeurt in Figuur 2.2d: Alice belt vanuit Skype met Bob, die beschikt over een klassieke PSTN-aansluiting. Hiervoor heeft een VoIP-programma wel medewerking van de PSTN-netwerkbeheerder nodig en zal ook moeten worden betaald. Skype-gebruikers kunnen bijvoorbeeld een prepaid tegoed deponeren, waarna ze ook naar buiten kunnen bellen. De gesprekskosten zijn meestal een fractie van de klassieke kosten, omdat interlokale en internationale gesprekken alleen voor het laatste stukje over het klassieke net gaan en dan tegen lokaal tarief worden afgerekend. Figuur 2.3 illustreert dit voor een bundel binnenlandse gesprekken. Voor internationale gesprekken zijn de potentiële besparingen nog groter. 1 Wanneer de komende jaren een aantal doelstellingen gehaald wordt kan dit bedrag oplopen tot $ 4,1 miljard.

13 INTERNETTELEFONIE 7 Figuur 2.3 Kosten van een bundel binnenlandse gesprekken via PSTN en Skype-out 300 USD PPP PSTN Skype out Australia United States Finland Turkey Poland France Hungary Portugal Belgium Slovakia Japan Switzerland Norway Germany Spain Greece Iceland Italy Denmark Netherlands Ireland Sweden Austria Mexico United Kingdom Korea New Zealand Luxembourg Czech Republic Canada Bron: OESO (2005a, Figuur 6.1) Een verdere vervlechting met klassieke telefonie is mogelijk, wanneer ook inkomende gesprekken van PSTN-gebruikers kunnen worden ontvangen. Dit wordt verbeeld in Figuur 2.2e. Bob maakt gebruik van de dienst Skype in en kan zo gebeld worden door Alice, die nog een klassieke aansluiting heeft. Ook hiervoor is medewerking van de PSTN-netwerkbeheerder nodig de VoIP-gebruiker moet bijvoorbeeld gekoppeld worden aan een uniek tiencijferig telefoonnummer en zullen gesprekskosten worden gerekend. 2 Combinatie van al deze diensten levert, met gebruikmaking van slimme randapparatuur, een dienst op die in bijna alles lijkt op klassieke telefonie: de gebruiker kan zonder tussenkomst van een computer via zijn breedbandverbinding iedereen bellen en gebeld worden door iedereen, voor een fractie van de kosten. Maar er is meer: gesprekken kunnen desgewenst worden aangevuld met de uitwisseling van beelden, berichten en bestanden. Een andere interessante nieuwe mogelijkheid is nomadicity (nomadisme): wanneer een VoIPgebruiker te bereiken is via een klassiek tiencijferig telefoonnummer, maakt het in principe niet uit waar hij zich bevindt, zolang hij beschikt over een breedbandverbinding. Het zogenaamde vaste nummer met de bijbehorende gesprekskosten kan ineens overal worden meegenomen. Het Amerikaanse bedrijf Vonage richt zich al een paar jaar op de mogelijkheden die dit biedt: het biedt een kastje aan dat tussen breedbandmodem en telefoontoestel wordt geschakeld, waaraan een of meerdere lokale nummers in de Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk gekoppeld 2 In Nederland is deze dienst bij Skype overigens nog niet beschikbaar. Wel zijn er andere aanbieders van internettelefonie die bereikbaarheid vanaf vaste telefoonaansluitingen bieden. In de volgende hoofdstukken komt dit uitvoerig aan bod.

14 8 HOOFDSTUK 2 kunnen worden. Daarmee kunnen de ruim één miljoen gebruikers van Vonage overal ter wereld tegen lokale tarieven bellen en gebeld worden in de regio s naar keuze. 2.3 Integratie of internationalisatie? Voor alle bovenstaande VoIP-toepassingen vormt een breedbandverbinding het uitgangspunt. Nederland beschikt over twee concurrerende vaste aansluitnetten het coaxnet van de kabelbedrijven en het kopernet van KPN die heftig met elkaar concurreren, en dankzij toegangsregulering is ook op het koper van KPN de concurrentie fel. 3 De eigenaren van deze breedbandnetwerken begeven zich in hoog tempo op de VoIP-markt, in de hoop de klant te kunnen binden met een gecombineerd aanbod van breedband en internettelefonie. In Nederland bieden behalve KPN ook alle grote kabelbedrijven zoals UPC, Essent en Casema internettelefonie aan. Behalve deze netwerkeigenaren en hun dochters, bieden ook internetproviders (ISP s) die gebruik maken van het ADSL-net van KPN internettelefonie in combinatie met breedband aan. Het gaat hier bijvoorbeeld om de bedrijven Tiscali, Versatel en Wanadoo. Zij betalen KPN om over diens koperlijnen toegang te krijgen tot de klant en regelen verder zelf het verkeer. Zo zijn ze net als de netwerkeigenaren tot op zekere hoogte in staat de geluidskwaliteit van hun VoIP te waarborgen (zie box 2.1), en kunnen ze het gebruiksgemak van internettelefonie optimaliseren met een aangepast modem of soortgelijk kastje, zodat het oude telefoontoestel bruikbaar blijft zonder tussenkomst van een PC. In Nederland hadden de netwerkeigenaren en ISP s medio 2005 samen ongeveer 183 duizend VoIP-abonnees. De hiervoor besproken Skype, MSN Messenger en Google Talk daarentegen, zijn niet geïntegreerd met breedbandnetwerken en ook niet actief als ISP. Deze aanbieders van internettelefonie opereren louter via software, wat ze minder grip geeft op het dataverkeer. Daar staat tegenover dat ze op wereldschaal opereren en zo wereldwijde netwerkeffecten creëren (meer daarover in het volgende hoofdstuk). Met hun miljoenen Nederlandse gebruikers hebben ze bovendien een aanzienlijk fist mover advantage. Tussen deze businessmodellen in ligt een grote verscheidenheid van aanbieders van hybride producten zoals het eerder genoemde Vonage. Deze bedrijven nemen doorgaans een breedbandverbinding als uitgangspunt van hun dienst, maar leveren specifieke randapparatuur in combinatie met software, om het gebruiksgemak, de kwaliteit en de mogelijkheden van internettelefonie te optimaliseren. Het bedrijf Sandvine schat dat er alleen al in de VS 1100 van zulke VoIP-providers zijn. Met ontwikkelingen als de VoIP123 schuift ook Skype op in deze richting. 3 VoIP over smalbandige inbelverbindingen is technisch wel mogelijk, maar zowel kwalitatief als kostentechnisch weinig interessant. Draadloos breedband over UMTS wordt daarentegen een steeds serieuzer alternatief, en ook een derde vaste aansluitnet van glasvezel komt in diverse gemeenten steeds serieuzer in beeld.

15 INTERNETTELEFONIE 9 Box 2.1 Managed en unmanaged IP-telefonie Internettelefonie verzorgd door netwerkbeheerders en ISP s wordt door sommige toezichthouders anders bezien dan VoIP via software als Skype en MSN, zo zal blijken in Hoofdstuk 4. Aanbieders die zelf de breedbandtoegang verzorgen hebben namelijk meer mogelijkheden de gesprekskwaliteit te beïnvloeden of garanderen, en kunnen de gebruiker wat eenvoudiger het gebruiksgemak bieden dat lijkt op klassieke telefonie. Deze vorm van internettelefonie wordt aangeduid met Voice over Broadband, Managed IP-telefonie, of Managed VoB. Internettelefonie die zonder tussenkomst van de ISP gebruik maakt van software of andere randapparatuur, wordt dan aangeduid met Unmanaged IP-telephony, of Voice over Internet (VoI). (European Commission ( )). Zoals in de volgende hoofdstukken zal blijken, zijn de meningen verdeeld over de vraag welke partijen de slag om de internetbeller gaan winnen: de partijen die op zoek gaan naar integratievoordelen met het netwerk, of de partijen die het zoeken in internationale schaalvoordelen. Zeker is, dat niet alle netwerkeigenaren VoIP omarmen. Zo zijn er telecombedrijven die VoIP trachten te dwarsbomen in de hoop zo hun inkomsten uit klassieke telefonie te beschermen. Vodafone behoudt zich in Duitsland bijvoorbeeld het recht voor om bij nieuwe abonnees VoIPverkeer te blokkeren. Ook kleinere operators hebben zich naar verluidt schuldig gemaakt aan tegenwerking, zoals het blokkeren van de site van Skype of het dwarsbomen van Vonage (The Economist, ). Vooral toezichthouders en telefoonbedrijven in armere landen met slecht ontwikkelde telefoonnetwerken beschouwen internettelefonie met argusogen. Zij vrezen dat internettelefonie het lucratieve inkomende internationale verkeer zal kannibaliseren, waarmee een belangrijke financieringsbron voor het netwerk wegvalt. Deze redenering blijkt echter empirisch nauwelijks te onderbouwen. Bovendien blijkt het verbieden van internettelefonie in de praktijk lastig (Garcia-Murillo, 2003). Behalve nieuwe mogelijkheden brengt internettelefonie dus ook nieuwe problemen met zich mee op het gebied van regulering. Deze betrekken zich op de relatie met het klassieke telefoonnet en de regelgeving die daar van kracht is. Ook de concurrentieverhouding tussen verschillende aanbieders van internettelefonie bezorgt toezichthouders hoofdbrekens. De volgende twee hoofdstukken gaan daar verder op in.

16

17 OVER REGULERING INTERNETTELEFONIE 11 3 Toegang tot netwerken en nummers Het vorige hoofdstuk sloot af met de constatering dat klassieke telefoniebedrijven er belang bij kunnen hebben de ontwikkeling van internettelefonie te dwarsbomen. Zelfs internettelefonie die binnen het IP-domein blijft zoals de basisdienst van Skype gesprek C in Figuur 2.2 kunnen zij de voet dwars proberen te zetten. Voor diensten die een groter gebruiksgemak willen bieden door een verdere integratie aan te gaan met het klassieke telefoonnet, zouden zij zelfs bij ontstentenis van regelgeving onoverkomelijke drempels kunnen opwerpen, bijvoorbeeld door interconnectie te weigeren. Dit hoofdstuk gaat in de op de vraag welk ingrijpen nodig of wenselijk is, om dergelijk gedrag tegen te gaan en de ontwikkeling van internettelefonie te stimuleren. Dit wordt getoetst aan de geldende Europese regelgeving en de invulling die de lidstaten daaraan tot nu toe hebben gegeven. 3.1 Bouwstenen voor de bloei van VoIP Voor de bloei van op software gebaseerde VoIP-diensten, is het noodzakelijk dat gebruikers spraakpakketten kunnen versturen en toegang hebben tot de websites van de aanbieders van de benodigde software. Het komt er dus feitelijk op neer dat breedbandproviders en netwerkbedrijven niet discrimineren tussen VoIP en andere sites en dataverkeer. Voor verdergaande integratie met klassieke telefonie komen de thema s interconnectie, nummering en nomadisme in het spel Interconnectie Interconnectie is een centraal thema binnen de telecommunicatie. De International Telecommunication Union (ITU) definieert het als: The commercial and technical arrangements under which service providers connect their equipment, networks and services to enable customers to have access to the consumers, services and networks of other service providers. (ITU in Noam, 2002, p. 387) Interconnectie tussen netwerken is dus nodig om elkaars gebruikers te kunnen bereiken. Dat speelt tussen de klassieke telefoonnetten van diverse landen en regio s, tussen vaste en mobiele netten en tussen mobiele netten onderling. Om gebruikers van internettelefonie in staat te stellen te bellen met gebruikers van klassieke telefonie is eveneens interconnectie nodig. Dit geldt in beide richtingen, dus zowel om te bellen als om gebeld te worden. Bij onderhandelingen over interconnectie spelen de machtsverhoudingen en de concurrentie tussen de netwerkbedrijven een grote rol. Interconnectie tussen twee regionale netwerken, bijvoorbeeld het vaste net van Nederland en België, zal weinig problemen opleveren. Ze zijn geen concurrenten van elkaar, omdat gebruikers niet kunnen overstappen van het ene net naar het

18 12 HOOFDSTUK 3 andere. Ondertussen vergroot interconnectie de gebruikswaarde voor iedere gebruiker door een groter aantal potentiële gesprekspartners wat hogere vaste tarieven mogelijk kan maken of meer gesprekken genereert. Interconnectie tussen concurrerende netwerken is problematischer en zal niet altijd vrijwillig tot stand komen. Interconnectie vergroot immers niet alleen de gebruikswaarde voor iedere gebruiker, maar het maakt de netten ook meer inwisselbaar: je kunt dan namelijk vanaf het ene netwerk ook de klanten van het andere bereiken. Er valt dus een unique selling point van de netwerken weg, namelijk de gebruikers die op het netwerk te bereiken zijn. In een groeimarkt die nog niet verdeeld is, weegt dit verlies het zwaarst voor het grootste netwerk. Het grootste netwerk heeft in deze fase dus het meeste te verliezen van interconnectie. Analoog hieraan hebben de aanbieders van internettelefonie meer belang bij interconnectie met het klassieke net dan andersom, omdat er momenteel meer gebruikers zijn van klassieke telefonie en gebruikers van internettelefonie vooralsnog meestal ook op andere wijze bereikbaar zijn. Internettelefonie heeft interconnectie met klassieke telefonie dus harder nodig dan andersom; interconnectie levert hen meer zogeheten netwerkeffecten op. Klassieke telefoonbedrijven zouden deze macht kunnen kapitaliseren door absurd hoge tarieven te vragen voor gespreksdoorgifte, of door interconnectie categorisch te weigeren. In vergelijkbare kwesties in het verleden is dat vaak het geval geweest: In the past [horizontal interconnection] was suppressed by the stronger of the two parties, often with the support of government. The historic experience with interconnection around the world shows that interconnection is not made available freely by an incumbent to its competitors (Noam, 2002, pp ). Om misbruik van de machtspositie door klassieke telecombedrijven tegen te gaan, is het daarom wenselijk klassieke telefoonbedrijven te verplichten desgevraagd te interconnecteren met bedrijven die internettelefonie aanbieden en de tarieven voor gespreksafgifte zonodig te reguleren. Wanneer er omgekeerd geen verplichtingen en regulering bestaan voor aanbieders van internettelefonie, levert dit een asymmetrische situatie op, die te verdedigen is met het oog op de asymmetrische marktverhoudingen. Op zeker moment, wanneer het verschil in marktmacht afkalft, zal echter ook een einde moeten komen aan de asymmetrische regulering. Het is lastig te bepalen wanneer het moment daarvoor is aangebroken. Noam drukt deze dynamiek van gedwongen interconnectie als volgt uit: The flip side of the anti-monopoly rationale is that a carrier without market power would owe no interconnection to anybody. This means an asymmetrical arrangement among carriers. This, in turn creates instability. If interconnection rights vanish with bottleneck power, the determination of that point is fiercely fought over. The question, after all, is not an easy one to answer conceptually or empirically, and it may vary by location, service and customer class. (Noam, 2002, p. 389) Zolang aanbieders van VoIP beschouwd worden als toetreders op de telecommarkt die de strijd aanbinden met de PSTN-incumbents, blijft het verdedigbaar ze geen interconnectieplicht op te leggen. Maar naar verwachting is het binnen afzienbare termijn economisch wenselijk om de regulering van interconnectie met het vaste net af te bouwen of op te heffen en om te zetten in

19 TOEGANG TOT NETWERKEN EN NUMMERS 13 vrijwillige interconnectie. Wanneer als gevolg van netwerkeffecten echter bestendige machtsconcentraties ontstaan in de virtuele VoIP-markt, is het zelfs mogelijk dat op termijn interconnectieverplichtingen voor grote VoIP-aanbieders maatschappelijk gewenst zijn. Dat geldt dan vooral voor interconnectie tussen VoIP-aanbieders onderling. Hierboven bleek alleen Google Talk met een open standaard te werken, terwijl MSN en Yahoo! samen een kongsi zijn aangegaan voor instant messaging. Skype gebruikt weer een eigen standaard en staat niet met deze partijen in verbinding. Google presenteert zijn open standaard graag als onderdeel van een sympathieke bedrijfsfilosofie, maar deze keuze is ook te verklaren uit de marktpositie van Google Talk, na Skype en MSN. Ook in het virtuele domein geldt het principe dat de grootste speler het minste en de kleinste speler het meeste baat heeft bij interconnectie. Een aantal ontwikkelingen suggereert evenwel dat de VoIP-aanbieders zonder ingrijpen tot interconnectie over zullen gaan. 4 Daarvoor zal om te beginnen overeenstemming bereikt moeten worden over de te gebruiken communicatieprotocollen. Skype heeft in de consultatieronde van de Europese Commissie aangegeven voorstander te zijn van interconnectie, al vormt het afwijkende protocol dat het programma gebruikt daarvoor een obstakel. De vraag blijft of mastodonten als MSN zo lang mogelijk zullen blijven kiezen voor splendid isolation eventueel samen met strategische partners als Yahoo! of dat ze onder toenemende druk op termijn ook spontaan overgaan tot interconnectie Nummering en nomadisme Nummering en nomadisme zijn vereist om een gebruiker van internettelefonie bereikbaar te maken voor gebruikers van klassieke telefonie. Voor het toewijzen van een nummer bestaan diverse opties. Het is mogelijk een aparte reeks herkenbare nummers te reserveren voor internettelefonie. Dit kan diverse voordelen hebben. Zo kan het een signaal geven over een eventueel afwijkende tariefstructuur, afwijkende kwaliteitsaspecten en over de onzekere geografische locatie van de gesprekspartner. Dat laatste kan ook een nadeel zijn, bijvoorbeeld voor een bedrijf dat als gevolg daarvan door potentiële klanten moeilijker in verband wordt gebracht met een bepaalde regio. Belangrijker dan deze voordelen van een aparte nummerreeks is echter het nadeel dat het reserveren van een aparte nummerreeks een overstapdrempel schept voor huishoudens en bedrijven die willen overstappen naar VoIP. Zij zullen hun nieuwe nummer moeten communiceren, eventueel nieuw briefpapier moeten drukken, etc. Het openstellen van geografische nummers met de mogelijkheid het oude nummer mee te nemen (nummerportabiliteit) levert op dit punt aanzienlijke voordelen op en zal de overstap naar internettelefonie eenvoudiger maken. Terwijl het dus om overstapdrempels te elimineren van belang is nummerportabilteit van geografische nummers naar VoIP toe te staan, zijn er wel argumenten om terughoudend te zijn met de vrije verkoop van geografische nummers zoals in de Verenigde Staten en het Verenigd 4 Een voorbeeld is de ontwikkeling van het peeringnetwork e164.info, een soort clearing house voor het VoIP-verkeer van inmiddels 33 bedrijven (www.e164.info).

20 14 HOOFDSTUK 3 Koninkrijk wel is toegestaan. Daar kan een bedrijf onafhankelijk van de vestigingslocatie een nummer aanvragen dat in verband wordt gebracht met een specifieke regio. Dit kan een run op bepaalde nummers teweegbrengen, waarbij zonder een adequaat allocatiemechanisme schaarste zal ontstaan en nee verkocht moet worden aan bedrijven en huishoudens die daadwerkelijk in de desbetreffende regio zijn gevestigd (Opta, 2004). Nomadisme hangt hier nauw mee samen. Internettelefonie maakt het mogelijk een vast nummer mee te verhuizen naar andere regio s of mee te nemen op reis in binnen- en buitenland. Dit creëert interessante nieuwe mogelijkheden, waar het eerder genoemde bedrijf Vonage zeer effectief gebruik van maakt. Wanneer portering van geografische nummers en alle vormen van nomadisme worden toegestaan, zal op termijn de geografische betekenis van een telefoonnummer vervagen. De begincijfers 020 zullen steeds minder in verband worden gebracht met Amsterdam, net als de eerste cijfers van mobiele nummers al lang niet meer in de pas lopen met de gebruikte mobiele operator. De problemen van schaarste en misverstanden zullen naar verwachting dan ook van voorbijgaande aard zijn. 3.2 Europese kader en invulling in lidstaten Een aantal van de bovengenoemde aspecten wordt op Europees niveau geregeld. Het startpunt in de Europese regulering van internettelefonie is het Europese regelgevende kader, The regulatory framework. Dit kader is in 2002 opgezet met de toenemende convergentie van de verschillende communicatie-infrastructuren, media en ICT in het achterhoofd en met de nadrukkelijke intentie om technologieneutrale regulering te waarborgen. In 2004 bracht het DG Information Society van de Europese Commissie een informatie- en consultatiedocument uit over VoIP: Commission Staff Working Document on The treatment of Voice over Internet Protocol (VoIP) under the EU Regulatory Framework (EC, 2004). Daarin werd duidelijk gemaakt dat op software gebaseerde VoIP-diensten (zoals Skype en MSN) in beginsel niet onder het kader vallen en dus met rust gelaten moeten worden. Publiek beschikbare VoIP-diensten met toegang van en naar klassieke E.164 -telefoonnummers (zoals Skype in en out), vallen wel onder het kader. Over de in de vorige paragraaf genoemde thema s zegt het informatie- en consultatiedocument het volgende: Interconnectie: Operators of public communications networks have the right and when requested by authorised undertakings an obligation to negotiate interconnection. Over het algemeen kunnen VoIPproviders daarbij terugvallen op gepubliceerde of gereguleerde interconnectietarieven van de klassieke telefoonbedrijven. Interconnectie tussen IP-netwerken wordt momenteel niet gereguleerd en is onderhevig aan vrije onderhandeling. Nummering en nomadisme: Communicatiediensten binnen het kader zijn te onderscheiden in twee smaken, Electronic Communication Services (ECS) met minder rechten en plichten, en Publicly Available Telephone Services (PATS) met meer rechten en plichten. Bedrijven mogen zelf beslissen welke vorm van dienstverlening ze willen bieden en dus welke combinatie van lusten en lasten ze accepteren. Zowel ECS- als PATS-diensten hebben recht op aankiesbare nummers, maar alleen PATS-diensten geven het recht op nummerportabiliteit. Lidstaten kunnen zelf besluiten ook

Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie

Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie Amsterdam, oktober 2007 In opdracht van NMa/DTe Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie Barbara Baarsma Simon Bremer Michiel de Nooij Joost

Nadere informatie

ADVIES aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland

ADVIES aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland ADVIES aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland Van: 1. Stichting voor Economisch Onderzoek (SEO) der Universiteit van Amsterdam, B.E. Baarsma en M. de Nooij 2. Norton Rose Advocaten, W. Koster

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Marktmonitor 3 Digitalisering 3 Mobiel gebruik 7 Bundels 10 Breedband en internet 12 Zakelijke netwerkdiensten 16 Post 18

Inhoudsopgave. 1. Marktmonitor 3 Digitalisering 3 Mobiel gebruik 7 Bundels 10 Breedband en internet 12 Zakelijke netwerkdiensten 16 Post 18 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1. Marktmonitor 3 Digitalisering 3 Mobiel gebruik 7 Bundels 10 Breedband en internet 12 Zakelijke netwerkdiensten 16 Post 18 2. Concurrentie 21 Marktanalyses 21 Nummerbeheer

Nadere informatie

Two is not enough. De noodzaak voor gereguleerde toegang tot telecomnetwerken. Opdrachtgever: Tele2. Rotterdam, dinsdag 24 september 2013

Two is not enough. De noodzaak voor gereguleerde toegang tot telecomnetwerken. Opdrachtgever: Tele2. Rotterdam, dinsdag 24 september 2013 De noodzaak voor gereguleerde toegang tot telecomnetwerken Opdrachtgever: Tele2 Rotterdam, dinsdag 24 september 2013 De noodzaak voor gereguleerde toegang tot telecomnetwerken Opdrachtgever: Tele2 Nicolai

Nadere informatie

Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband

Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband Rapport uitgebracht aan het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. door Stratix Consulting November 2010 Management samenvatting Sinds

Nadere informatie

Whitepaper Vast-mobiel integratie

Whitepaper Vast-mobiel integratie Whitepaper Vast-mobiel integratie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Vast versus mobiel... 3 2 Wat is vast-mobiel integratie?... 4 2.1 Anywhere... 4 2.2 Mobiele apps... 5 2.3 Forced on PBX... 5 2.4 Private

Nadere informatie

Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt

Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt In opdracht van: OPTA Project: 2010.047 Publicatienummer: 2010.047.1021 Datum: Utrecht, augustus 2010 Auteurs: ir. ing. Reg

Nadere informatie

Digitale infrastructuren voor distributie van omroepdiensten; een rondgang langs netwerken

Digitale infrastructuren voor distributie van omroepdiensten; een rondgang langs netwerken Digitale infrastructuren voor distributie van omroepdiensten; een rondgang langs netwerken Rapport in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten

Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten In opdracht van: OPTA Project: 2010.130 Publicatienummer: 2010.130-1109 Datum: Utrecht, 2 mei 2011 Auteurs: ir. ing. Reg Brennenraedts ir. ing. Jurgen Verweijen

Nadere informatie

Breedbandinfrastructuur als openbare nutsvoorziening

Breedbandinfrastructuur als openbare nutsvoorziening Breedbandinfrastructuur als openbare nutsvoorziening Visiedocument Regio Rivierenland In samenwerking met ICTRecht Auteursrecht en disclaimer Dit werk is uitgebracht onder de CC BY-SA 4.0 licentie. ICTRecht

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage André Hendriks, Erik Mark Meershoek met bijdragen van Van Doorne (Kees Stuurman et al) en RAND Europe

Nadere informatie

Energiebeleid in onbalans

Energiebeleid in onbalans Energiebeleid in onbalans Amsterdam, oktober 2013 In opdracht van Eneco Energiebeleid in onbalans De energiemarkt vanuit transactiekostenperspectief Bert Tieben Carl Koopmans Ward Rougoor m.m.v. Viktória

Nadere informatie

Breedband op het platteland

Breedband op het platteland Breedband op het platteland Rapportage voor Woon- en Leefbaarheidsbasisplan Oost- Groningen K. Salemink MSc Prof.dr. D. Strijker Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen Oktober

Nadere informatie

Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN

Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN N.V. Dit document voldoet aan de relevante regelgeving

Nadere informatie

Works WET- EN REGELGEVING. in de cloud JURIDISCHE HOOFDLIJNEN. in kaart. Leren van HET AMAZON- DEBACLE. HET Vakblad over cloud computing

Works WET- EN REGELGEVING. in de cloud JURIDISCHE HOOFDLIJNEN. in kaart. Leren van HET AMAZON- DEBACLE. HET Vakblad over cloud computing Cloud www.cloudworks.nu nummer 4 mei 2011 jaargang 2 Works HET Vakblad over cloud computing WET- EN REGELGEVING in de cloud JURIDISCHE HOOFDLIJNEN in kaart Leren van HET AMAZON- DEBACLE EN VERDER: GRENZEN,

Nadere informatie

Hoogste internetpenetratie in Nederland. Nieuwsbrief Nummer 23 06 december 2007 Jaargang 5. Tweewekelijkse nieuwsbrief over breedbandontwikkelingen

Hoogste internetpenetratie in Nederland. Nieuwsbrief Nummer 23 06 december 2007 Jaargang 5. Tweewekelijkse nieuwsbrief over breedbandontwikkelingen Nieuwsbrief Nummer 23 06 december 2007 Jaargang 5 Breedband Tweewekelijkse nieuwsbrief over breedbandontwikkelingen Inhoud De grote toepassingen voor video-streaming moeten nog komen 1 Hoogste internetpenetratie

Nadere informatie

Digitale drempels. Knelpunten voor legaal digitaal aanbod in de creatieve industrie

Digitale drempels. Knelpunten voor legaal digitaal aanbod in de creatieve industrie Digitale drempels Amsterdam, juni 2012 In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Digitale drempels Knelpunten voor legaal digitaal aanbod in de creatieve industrie Jarst

Nadere informatie

1.1 Ter inleiding 4 1.2 Liberalisering 4 1.3 Duurzaamheid als opgave 7

1.1 Ter inleiding 4 1.2 Liberalisering 4 1.3 Duurzaamheid als opgave 7 ENERGIERAPPORT 1999 15 november 1999 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Het Decor 1.1 Ter inleiding 4 1.2 Liberalisering 4 1.3 Duurzaamheid als opgave 7 Hoofdstuk 2: Energie, een zekere voorziening 2.1 Inleiding

Nadere informatie

DigitalSocietyMonitor. "Cijfers en trends over de Digitale Agenda van Nederland"

DigitalSocietyMonitor. Cijfers en trends over de Digitale Agenda van Nederland DigitalSocietyMonitor "Cijfers en trends over de Digitale Agenda van " Monitor 2014 Uitgegeven door het esociety Platform Mogelijk gemaakt door: - esociety Platform - Provincie Noord-Brabant - Digitale

Nadere informatie

Monitor Draadloze Technologieën 2011

Monitor Draadloze Technologieën 2011 TNO Brassersplein 2 2612 CT Delft www.tno.nl TNO-rapport 35522 l Monitor Draadloze Technologieën 2011 Datum augustus 2011 Auteur TNO Aantal pagina's 135 Rapport 35522 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2012/444

Statenvoorstel nr. PS/2012/444 Statenvoorstel nr. PS/2012/444 Breedband Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 5 juni 2012 2012/0146724 dhr. R v Arkel, telefoon 06 516 16 463 e-mail RG.v.Arkel@overijssel.nl mw. A Bronsema, telefoon 038 499

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Managementuittreksel... 3. 2 Inleiding... 5

Inhoudsopgave. 1 Managementuittreksel... 3. 2 Inleiding... 5 Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Brassersplein 2 Postbus 5050 2600 GB Delft TNO-whitepaper IPv6 Monitoring

Nadere informatie

In opdracht van: Project: Publicatienummer: Datum: Auteurs:

In opdracht van: Project: Publicatienummer: Datum: Auteurs: Prospectief onderzoek naar de marktaandeelontwikkeling op de telecommunicatiemarkten voor internettoegang, vaste telefonie en zakelijke netwerkdiensten In opdracht van: Autoriteit Consument & Markt Project:

Nadere informatie

nieuwsbrief Breedband

nieuwsbrief Breedband Jaargang 4, nummer 01, 12 januari 2006 Tweewekelijkse nieuwsbrief over breedbandontwikkelingen en -toepassingen Pagina 1 Vaagheid van de nieuwe Richtlijn Bewaarplicht is rampzalig / Wanadoo het grootste

Nadere informatie

Toekomstbeelden Nederlandse Telecommarkten 2014. Televisie Breedband Internet Vaste Telefonie

Toekomstbeelden Nederlandse Telecommarkten 2014. Televisie Breedband Internet Vaste Telefonie Toekomstbeelden Nederlandse Telecommarkten 2014 Televisie Breedband Internet Vaste Telefonie Maart 2011 Inhoudsopgave Toekomstbeelden Nederlandse Telecommarkten 2014 Datum: Maart 2011 Status: Openbare

Nadere informatie

Jaargang 4, nr.3 / 2013 En verder

Jaargang 4, nr.3 / 2013 En verder he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 4, nr.3 / 2013 En verder Cloud Benchmark Telecommunicatie Nationale EuroCloud Monitor - Thuiswerken Dataprovider kiest hybride hostingoplossing

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Recht op ict-interoperabiliteit

Recht op ict-interoperabiliteit Recht op ict-interoperabiliteit Victor de Pous Het lijkt erop dat tegenwoordig vrijwel iedereen, van politicus tot en met netsavvy burger, een uitgesproken mening heeft over digitale technologie. Internet,

Nadere informatie

Position Paper Netwerkneutraliteit

Position Paper Netwerkneutraliteit Position Paper Netwerkneutraliteit 5 januari 2010 Position Paper Netwerkneutraliteit 5 januari 2010 Over dit stuk Bits of Freedom verdedigt communicatievrijheid en privacy in de informatiemaatschappij.

Nadere informatie

groeistuipen van Cloud Computing

groeistuipen van Cloud Computing groeistuipen van Cloud Computing strategische keuzes voor ICT-bedrijven in een vraaggestuurde markt groeistuipen van Cloud Computing strategische keuzes voor ICT-bedrijven in een vraaggestuurde markt inhoud

Nadere informatie