De beleggingshorizon

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De beleggingshorizon"

Transcriptie

1 ACB Beleggingsbulletin De beleggingshorizon Beursgenoteerde ondernemingen en hun resultaten Nadat een hele reeks aan kwartaal- en jaarcijfers op de Amsterdamse beurzen waren uitgestort, stond het Damrak dinsdagochtend op verlies. Hagemeyer en TNT waren de opvallendste fondsen in de hoofdgraadmeter. De AEX-index noteerde dinsdag rond uur 0,43% lager op 465,53 punten. Hoe zit het eigenlijk met de publicatie van de jaar/kwartaalcijfers? Algemeen Een belegger die een obligatie koopt of zijn geld op deposito zet, weet welke rentevergoeding hij zal krijgen gedurende een aantal maanden of jaren. De belegger die in obligaties belegt, kan volstaan met een onderzoek naar de kredietwaardigheid van degene die de obligatie uitgeeft, om zodoende een goede inschatting te maken van het debiteurenrisico. Beleggers die beleggen in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen kunnen slechts een schatting maken hoeveel dividend zal worden uitbetaald en hoe de beurskoers van het aandeel zich zal ontwikkelen. Zowel de koers van het aandeel als de dividendopbrengsten zijn, vooral op lange termijn, in hoge mate afhankelijk van de winstverwachting van een beursgenoteerde onderneming, al dan niet op zijn beurt weer beïnvloed door bijzondere baten en of lasten. Om inzicht te verkrijgen in de financiële positie van een onderneming dient de jaarrekening, ook wel jaarverslag genoemd, zorgvuldig te worden geanalyseerd. Alle beursgenoteerde ondernemingen zijn verplicht om hun jaarrekening openbaar te maken. Dit wordt ook wel publicatieplicht genoemd. Het beoordelen van een jaarrekening wordt financiële of fundamentele analyse genoemd. Het analyseren van een jaarrekening gebeurt meestal door specialisten. Om te begrijpen wat deze specialisten doen, is enige basiskennis van de jaarrekening vereist. De jaarrekening van een onderneming bestaat uit een viertal onderdelen, te weten: Balans; Winst- en Verliesrekening; Kasstromenoverzicht; ACB Advies Centrum Braamhaar 1

2 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de commerciële en de fiscale jaarrekening. De publicatieplicht geldt alleen voor de commerciële jaarrekening. De commerciële jaarrekening is van groot belang voor beleggers. In dit hoofdstuk beperken wij ons daarom tot de commerciële jaarrekening. De fiscale jaarrekening dient louter en alleen voor het bepalen van de fiscale winst. Deze fiscale winst vormt de grondslag voor het berekenen van de verschuldigde belasting. In Nederland dient, volgens boek 2 titel 8 BW, de commerciële jaarrekening volgens normen in het maatschappelijk verkeer opgemaakt te worden. De commerciële jaarrekening dient een zodanig inzicht te geven, dat men een verantwoord oordeel kan vormen omtrent het vermogen en resultaat. De fiscale jaarwinstbepaling is vastgelegd in artikel 3.8 Wet IB en artikel 8 Wet vpb. Hierbij speelt goed koopmansgebruik een grote rol. Het begrip goed koopmansgebruik is in de fiscale jurisprudentie veelvuldig besproken en wordt in dit artikel onbesproken gelaten. Wel is het goed op te merken dat door de afwijkende fiscale regelgeving omtrent de waardering van bepaalde balans- en of verlies en winstposten het meer dan eens voor komt dat de fiscale en de commerciële winst afwijkingen ten opzichte van elkaar vertonen. Nu de fiscus belastingbetaling eist over de fiscale winst en de belegger vraagt om inzage in het commerciële winstbegrip, dienen beide berekend te worden. Uiteraard is het wel zo dat ook commercieel gezien de betaling van belastingen aan de fiscus verloopt volgens de fiscale grondslagen. Emissie: garantiebeleggen Rente Gigant Garantie Fonds II In ons beleggingsbulletin van februari heeft u reeds kunnen lezen dat steeds meer financiële instellingen, aangezet door de ver opgelopen aandelenkoersen, besluiten garantieproducten in de markt te zetten. Zo ook ABN Amrobank. Deze bank komt met het Rente Gigant Garantie Fonds. Onderstaand treft u de kenmerken van dit fonds aan. De kenmerken zijn: Uitgifteprijs: 50,- indicatief, maximaal 51,- Garantie: 50,-- Rente: 1,5% jaarlijks met mogelijkheid tot 7% afhankelijk van de koersontwikkeling van de aandeelkoersen van 50 grote ondernemingen. Inschrijving: vanaf heden tot 24 maart 2006 (15.00 uur) Verhandelbaarheid: ABN Amro Stortingsdatum: 31 maart 2006 Einddatum: 31 maart 2014 U kunt alleen bij ABN Amrobank inschrijven. ACB Advies Centrum Braamhaar 2

3 Emissie Reverse convertible De Commerzbank geeft 8,5 % reverse converteerbare obligaties uit op de aandelen ING. De omwisselkoers is gelijk aan de slotkoersen van de aandelen ING. Indicatief is dit voor ING 62,59 stuks. De Commerzbank is de verzorger van deze emissie De kenmerken zijn: looptijd: 2 jaar ( maart 2008) Rentevergoeding: 8,5 % Coupure: 2.000,- Looptijd: 2 jaar Notering: maart 2006 Inschrijving: heden tot 13 maart 2006 (15.00 uur) Stortingsdatum: 12 maart 2006 ISN code: XS Emittent: NIBC NV Voor de convertible is een notering aangevraagd op de Officiële Markt van de effectenbeurs van Euronext Amsterdam N.V. Beleggers in deze reverse convertibles worden er op gewezen dat de methodiek van aflossing inhoudt dat zij een waarde in aandelen kunnen ontvangen die lager is dan de nominale waarde van de convertible. De hoge coupon (8,5 %) van de reverse convertible is de beloning voor de belegger voor het accepteren van dit risico. Beleggers die toch al aandelen ING in hun effectenportefeuille willen opnemen biedt deze 8,5% reverse convertible van de Commerzbank een aardige mogelijkheid. U kunt zonder verdere kosten bij uw eigen bank inschrijven. Emissie Garantiefonds: Omdat de rentevergoeding op spaarmiddelen zich nog steeds op een historisch laag punt bevind, is het voor beleggers een goede zaak eens rond te kijken welke mogelijkheden zich voordoen. Een nieuwe mogelijkheid is te gaan beleggen in het 5x5 Garantiefonds van ABN Amrobank. Door te gaan beleggen in dit fonds maakt u kans op 5 jaar een rente van 5%. ACB Advies Centrum Braamhaar 3

4 De kenmerken zijn: Uitgifteprijs: 50,- indicatief, maximaal 51,- Garantie: 50,-- Rente: afhankelijk van de koersprestaties van ondernemingen, te weten Ahold, KPN, ING, Royal Dutch, Unilever en ABN Amrobank. Als de koersen van deze aandelen op een van de vijf peildata hoger zijn dan bij uitgifte, ontvangen beleggers 5% rente over elk jaar. Inschrijving: vanaf heden tot 24 maart 2006 (15.00 uur) Verhandelbaarheid: ABN Amro Stortingsdatum: 31 maart 2006 Einddatum: 31 maart 2014 U kunt alleen bij ABN Amrobank inschrijven. Actueel: het aandeel Royal Dutch Shell Koersontwikkeling aandeel Royal Dutch Shell Het aandeel fundamenteel Koers/winst verhouding : 8,2 Dividendrendement: 3,57% hoogste koers afgelopen 12 maand: 28,49 Laagste koers afgelopen 12 maand: 22,33 Actuele koers: 25,55 ACB Advies Centrum Braamhaar 4

5 Royal Dutch Shell in het nieuws 01-maart 2006 Royal Dutch Shell heeft vandaag eigen aandelen A ingekocht. Shell kocht in Amsterdam aandelen voor 25,70 per aandeel en in Londen de resterende op een koers van 1.749,24 pence. De inkoop maakt deel uit van een veel groter inkoopprogram. 27-oktober-2005 De winst van Royal Dutch Shell is in het derde kwartaal met 68 procent gestegen naar ruim 9 miljard dollar. De gewone winst per aandeel ging omhoog naar 1,35 dollar. In het recordwinstcijfer is een bate van ruim 1,5 miljard dollar meegerekend. Dit is vanochtend bekendgemaakt. De voorzitter van het bedrijf kan niet anders concluderen dan dat de operationele prestaties goede resultaten opleveren. De versterking van de portfolio van geïntegreerd gas, conventionele bronnen en omvangrijke olieprojecten zijn doelgericht en de exploratiestrategie is effectief. Er worden personeel aangetrokken om projecten uit te voeren. Tot dusver heeft Shell dit jaar al circa hooggekwalificeerde technische medewerkers aangenomen De voorzitter meent dat projectmanagement, operationele activiteiten, klanten en technologie de basis zijn voor het succes en Shell in staat stellen uitdagingen het hoofd te bieden. Wij zijn onze werknemers zeer erkentelijk voor hun inspanningen tijdens en na de orkanen in de Verenigde Staten. Ondanks het effect van orkanen is de productieverwachting voor 2005 circa 3,5 miljoen vaten olie-equivalent per dag Royal Dutch Shell technisch: koers 25,55 euro Slotkoers 25,55 Eerste weerstand 38,00 Tweede weerstand 40,50 Eerste steun 34,00 Tweede steun 30,80 ACB Advies Centrum Braamhaar 5

6 Callopties schrijven op Vedior Het aandeel Vedior is de afgelopen 6 maand in koers gestegen van 11,80 naar 16,05 zowaar een stijging van ruim 36%. Gezien de almaar toenemende vraag naar variabel inzetbare arbeid en het winst potentieel, is het aandeel ons inziens nog steeds koopwaardig. Het aandeel is goed te combineren met opties en voor beleggers die het aandeel in hun effectenportefeuille willen opnemen is het dan ook een goede zaak om hierover gelijk callopties te schrijven. Hierbij de volgende mogelijkheid: Koop 300 aandelen Vedior, 300 x 15, ,- Schrijf 3 callopties september 2006 uitoefenprijs 17,-- ( Open Buy) U ontvangt voor het aangaan van deze leveringsverplichting 300 x 1,05 = 315, ,-- Totale investering: 4.440,-- Bij het schrijven van een calloptie neemt men de verplichting op zich om de aandelen te moeten verkopen tegen een vooraf vastgestelde prijs. Hier is gekozen voor de serie september 2006 uitoefenprijs 17,-. De premie die men hiervoor ontvangt bedraagt 1,05. Door deze transactie verlaagt u de aankoopprijs van het aandeel naar 14,80. Stel dat u de aandelen de derde vrijdag in oktober 2006 of eerder moet leveren, dan krijgt u het volgende resultaat: U aandelen worden opgevraagd en u ontvang hiervoor 5.100,- Uw investering bedroeg ,- Behaalde resultaat 660,-- Procentueel is dit een resultaat van 14,86 % op jaarbasis. Natuurlijk dienen hiervan de gemaakte kosten nog in mindering te worden gebracht. Gaan we er van uit dat de aandelen pas na de dividend uitkering worden opgevraagd dan kunt u een dividend 1,20% bijtellen, zodat het totaal rendement 6,06% bedraagt. Mochten de aandelen niet worden opgevraagd, dan hebt u door deze optie te schrijven de aankoopkoers van het aandeel Vedior terug gebracht van 15,85- naar 14,80 ( - 6%) ten opzicht van de huidige koers. Mocht u de aandelen geleverd krijgen, dan is het natuurlijk zaak om te bezien of u het rendement verder kunt verhogen door er callopties overheen te schrijven? ACB Advies Centrum Braamhaar 6

7 Overzicht financiële markten Grafiek AEX Wisselkoers dollar-euro Naast beleggingsadviezen kunt u zich laten begeleiden bij het beheer van uw effecten en spaarmiddelen. ACB is een volledig uitgerust Financieel Advies Centrum waar u terecht kunt voor al uw financiële producten. Onze activiteiten bestaan onder meer uit: Het geven van financiële educatie beleggingsbegeleiding - hypotheken sparen - beleggen - verzekeren - pensioenen aankoop lijfrente - bedrijfsoverdracht - fusies -bedrijfsbeëindiging. Enkele van onze actuele rentetarieven: Hypotheekrente: 1 jaar vast 3,35 % 5 jaar vast 3,35 % 10 jaar vast 3,95 % 20 jaar vast 4,15 % Als u even niet wil beleggen, Spaarrente: 3,15% direct opvraagbaar, rentebetaling per kwartaal, geen kosten ACB beleggingsbulletin verschijnt 1 keer per maand en kost 10,- per kwartaal. Het abonnement kunt u aanvragen bij AdviesCentrum Braamhaar (telefoon.nr ) of per ( ) website ( ) BELANGRIJK: de in dit bulletin gepubliceerde beleggingsadviezen zijn algemeen van aard en niet toegesneden op de specifieke beleggingsdoelen van een individuele belegger. AdviesCentrum Braamhaar en haar medewerkers stellen dit infobulletin met de meeste zorgvuldigheid samen. Desondanks aanvaarden zij geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in dit bulletin opgenomen informatie en wenken. ACB Advies Centrum Braamhaar 7

8 ACB Advies Centrum Braamhaar 8

Inleiding Inleiding. Veel plezier bij het lezen! Lespakket Scholieren, Euronext Amsterdam, december 2004 0

Inleiding Inleiding. Veel plezier bij het lezen! Lespakket Scholieren, Euronext Amsterdam, december 2004 0 Inleiding Inleiding Dit pakket is bedoeld voor scholieren in de bovenbouw van het havo en het vwo. Het geeft antwoord op veel gestelde vragen die wij krijgen vanuit deze doelgroep. Overigens leert de praktijk

Nadere informatie

Nadere informatie beleggingsdiensten. Kenmerken en risico s van financiële instrumenten

Nadere informatie beleggingsdiensten. Kenmerken en risico s van financiële instrumenten Nadere informatie beleggingsdiensten Kenmerken en risico s van financiële instrumenten Inleiding In de Nadere Informatie Beleggingsdiensten geeft DEGIRO de gedetailleerde invulling van de contractuele

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen Deutsche Bank www.deutschebank.nl Informatie Document Beleggen 2012.04.26 Inleiding 04 Algemene risico s van beleggen 05 Valutarisico/ wisselkoersrisico Renterisico Liquiditeitsrisico Krediet-/debiteurenrisico

Nadere informatie

Handleiding Vermogensbeheer

Handleiding Vermogensbeheer Handleiding Vermogensbeheer Inhoudsopgave 1. Wat is Knab Vermogensbeheer?... 4 2. Hoe werkt Knab Vermogensbeheer?... 4 2.1. Het beleggingsplan... 5 2.1.1. Je risicoprofiel... 5 2.1.2. Jouw beleggingsexpert...

Nadere informatie

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 Kennisbank KBC-Beleggerskoers 2014-2015 KBC Beleggerskoers 2014-2015 1 Voorwoord Deze kennisbank is een bron van informatie over beleggen en andere gerelateerde

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

SPREKEN DE FINANCIËLE PAGINA S VOOR ZICH?

SPREKEN DE FINANCIËLE PAGINA S VOOR ZICH? SPREKEN DE FINANCIËLE PAGINA S VOOR ZICH? Martijn J. van den Assem en Nico L. van der Sar * Erasmus Universiteit Rotterdam Versie: december 2003 ** In vrijwel elke editie publiceren de Nederlandse dagbladen

Nadere informatie

Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger.

Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger. Ondergetekenden: Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger. Overwegende dat: Garfin Consult beschikt over de benodigde vergunning(en) om Belegger te kunnen

Nadere informatie

Kenmerken en risico s van Financiële Instrumenten

Kenmerken en risico s van Financiële Instrumenten Kenmerken en risico s van Financiële Instrumenten INHOUDSOPGAVE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN 1 INLEIDING...4 1.1 GEGEVENS SNS SECURITIES...4 2 BELEGGEN VIA SNS SECURITIES...4 2.1 BELEGGINGSADVIES...4

Nadere informatie

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico?

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico? Bijlage Beleggen In deze bijlage bij de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO leest u over: de algemene risico s van beleggen (hoofdstuk 1); en de kenmerken en risico s van soorten beleggingsproducten (hoofdstuk

Nadere informatie

Als belegger wil ik de spelregels weten.

Als belegger wil ik de spelregels weten. Als belegger wil ik de spelregels weten. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Private Banking Pur Sang Van Lanschot is een bank met een gezicht. Een bekend gezicht voor vermogende

Nadere informatie

KENMERKEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN DAARAAN VERBONDEN SPECIFIEKE RISICO S

KENMERKEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN DAARAAN VERBONDEN SPECIFIEKE RISICO S KENMERKEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN DAARAAN VERBONDEN SPECIFIEKE RISICO S INHOUDSOPGAVE I. Algemene beschrijving kenmerken en risico s Financiële Instrumenten II. Opties, futures, warrants, turbo

Nadere informatie

Handleiding Gemaksbeleggen

Handleiding Gemaksbeleggen Handleiding Gemaksbeleggen Inhoud Gemaksbeleggen... 1 1. Wat is Knab Gemaksbeleggen?... 1 2. Hoe open je een gemaksbeleggenrekening?... 2 3. Instellen van je periodieke inleg... 2 3.1 Stap 1: Het inlegbedrag...

Nadere informatie

Warrants. The first option in the warrant market

Warrants. The first option in the warrant market Warrants The first option in the warrant market Een optimaal rendement met de topfondsen van de wereld Inhoudsopgave Zijn warrants iets voor mij? 2 Waarom gedekte warrants van Commerzbank kopen? 5 Hoe

Nadere informatie

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement MoneYou Rendement Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement Een onderneming van ABN AMRO BANK N.V. MONEYou Rendement MoneYou introduceert een nieuwe en eenvoudige manier van beleggen waarbij je

Nadere informatie

Informatie betreffende NYSE Liffe

Informatie betreffende NYSE Liffe LESBRIEF OPTIES Informatie betreffende NYSE Liffe NYSE Liffe is de merknaam van de derivatenmarkt van Euronext een dochteronderneming van NYSE Euronext bestaande uit de derivatenmarkten in Amsterdam, Brussel,

Nadere informatie

Azië Participatie Note

Azië Participatie Note Structured products 1 De wordt uitgegeven onder het prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers N.V. ( Van Lanschot ) ( het Prospectus ). Het Prospectus

Nadere informatie

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 SCHOLENSTRIJD.NL Lesbrief Beleggen Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 Bewerkt van oorspronkelijke uitgave 2008 Stichting leerplanontwikkeling (), Enschede, IEX Mediagroep, Amsterdam Alle

Nadere informatie

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Beleggen in aandelen, beleggingsfondsen, grondstoffen, indices, obligaties en valuta Eenvoudig verhandelbaar via Euronext Amsterdam Versneld profiteren van koersstijgingen

Nadere informatie

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster Wanneer koopt u een Booster? The Royal Bank of Scotland plc ( RBS ), marktleider in Turbo's op Euronext Amsterdam, brengt een nieuw product op de markt: de Booster.

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

warrants www.warrants.commerzbank.com inhoudsopgave commerzbank securities the first option in the warrants market...3 zijn warrants iets voor mij?...4 waarom warrants van commerzbank kopen?...7 hoe worden

Nadere informatie

Financiële communicatie

Financiële communicatie Inleiding Er zijn veel voordelen aan een beursnotering maar er komt heel wat bij kijken, ook op communicatief gebied. is dan ook eigenlijk een apart vakgebied, dat zich bezighoudt met de financiële doelgroepen.

Nadere informatie

Bewandel nieuwe wegen in Europa

Bewandel nieuwe wegen in Europa Robeco Europe Click Mix Bewandel nieuwe wegen in Europa met 90% garantie op inleg Robeco Asset Management Robeco 1 The Investment Engineers Betrokkenheid en vakmanschap staan voorop bij The Investment

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Officieel bericht opties en futures

Officieel bericht opties en futures Officieel bericht opties en futures Officieel bericht opties en futures 1 Wat zijn opties en futures? 5 2 Beschrijving van opties 6 3 De contractspecificaties 8 4 Doelstellingen van de optiebelegger 11

Nadere informatie

Wij willen u graag helpen bij het vergroten van uw kennis over de beurs en haar producten!

Wij willen u graag helpen bij het vergroten van uw kennis over de beurs en haar producten! Lesbrief opties Inleiding Door uw investering in het bestuderen van deze lesbrief vergroot u uw kennis over de mogelijkheden die opties bieden. Het rendement daarvan kan zijn dat u mogelijk een rol ziet

Nadere informatie

Inhoud. Commerzbank Turbos s 04. Hoe werkt een Turbo? 05. BEST Turbo s 12. Limited Turbo s 14. Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16.

Inhoud. Commerzbank Turbos s 04. Hoe werkt een Turbo? 05. BEST Turbo s 12. Limited Turbo s 14. Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16. Commerzbank Turbo s Inhoud 3 Inhoud Commerzbank Turbos s 04 Hoe werkt een Turbo? 05 BEST Turbo s 12 Limited Turbo s 14 Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16 Risico s 18 Kosten 20 4 Commerzbank Turbo s

Nadere informatie

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek Rapport hefboomproducten Resultaten onderzoek Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Aandelen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep

Aandelen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Basiskenmerken aandelen 3 2. Sterke punten van aandelen 5 3. Zwakke punten van

Nadere informatie