SPORTIEF CAPELLE SPORTIEF CAPELLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SPORTIEF CAPELLE SPORTIEF CAPELLE"

Transcriptie

1 SPORTIEF CAPELLE

2

3 SPORTIEF CAPELLE SPORTIEF CAPELLE

4 19WWW.SPORTIEFCAPELLE.NL Plezierig sporten en spelen in een veilige omgeving SPORT VERBINDT, SAMEN STERKER Sportief Capelle gaat voor een top breedtesport stad! SPORT IS MIJN LUST EN LEVEN Informeren Faciliteren Zelfvertrouwen van kinderen groeit door sport COORDINEREN Sportief Capelle versterkt de sport Vrijwilligers zijn de bouwstenen van de vereniging :

5 Kwalitatieve en duurzame accommodaties creeren we samen Kennismaken met sport voor jong en oud BIJ DE SPORTCLUB MAAK JE VRIENDEN VOOR HET LEVEN Initieren : Sport toegankelijk maken voor iedereen SPORT, EEN KRACHTIG MIDDEL REGISSEREN SPORTIEF CAPELLE, PROFESSIONEEL & BETROKKEN MEDEWERKERS STAAN KLAAR VOOR U Samen voor een sterker sportklimaat Ik beperkt? Ik kan toch gewoon sporten in Capelle aan den IJssel : 2

6 SPORTSTIMULERING De afdeling Sportstimulering van Sportief Capelle zet zich dagelijks in om de Capellenaren letterlijk en figuurlijk in beweging te krijgen of te houden. Om dit doel te realiseren vervult Sportief Capelle verschillende rollen. 3 Sportief Capelle informeert burgers en organisaties over sport en bewegen in Capelle aan den IJssel. Sportief Capelle regisseert projecten en activiteiten, waarbij de beleidsdoelstellingen van de gemeente Capelle aan den IJssel en de algemene doelstelling om heel Capelle in beweging te krijgen, als uitgangspunt dienen. Sportief Capelle faciliteert projecten en activiteiten van burgers en organisaties, welke in het teken staan van sport en bewegen. Het faciliteren bestaat uit het beschikbaar stellen van onder meer accommodaties, producten (o.a. sport- en spelmaterialen) en diensten.

7 Sportief Capelle coördineert projecten en activiteiten, welke bijdragen aan de algemene doelstellingen van sportstimulering. Bij deze projecten en activiteiten wordt zo veel mogelijk een beroep gedaan op de lokale sport- en beweegaanbieders bij de daadwerkelijke uitvoering. Sportief Capelle initieert nieuwe projecten en activiteiten, naar wens en behoefte. Om de ambities en doelstellingen op het gebied van sportstimulering te realiseren werkt Sportief Capelle vanuit verschillende programmalijnen - verenigingen - scholen - wijken - specifieke doelgroepen - sport en fun factory - sport connect 4

8 SPORTSTIMULERING VERENIGINGSONDERSTEUNING De sportverenigingen vormen de basis van het lokale sport- en beweegaanbod. Wekelijks beoefenen vele inwoners hun sport bij de verenigingen. Variërend van individueel tot in teamverband en van recreatieniveau tot top- en prestatiesportniveau. Sportief Capelle ondersteunt en versterkt de sportverenigingen en vrijwilligers op het gebied van bestuurlijke-, organisatorische- en accommodatiezaken. Dit doet Sportief Capelle door begeleidingstrajecten, themabijeenkomsten en cursussen te organiseren. Gezien de ambitie van Sportief Capelle om iedereen te laten sporten in een veilige en prettig omgeving, staan de verschillende bijeenkomsten en cursussen ook in het teken hiervan. Een echt veilige en prettige sportomgeving, maakt Sportief Capelle immers niet zelf, maar samen met onder meer de lokale sportverenigingen. De kracht van de sportverenigingen ligt bij het aanbieden van de desbetreffende sport. Uiteraard gebeurt dit binnen de sportvereniging zelf. Maar een sportvereniging kan van een nog grotere maatschappelijke waarde zijn voor de Capelse samenleving, wanneer zij hun sportaanbod ook inzetten bij andere sportstimulerings- en maatschappelijke projecten. Sportief Capelle organiseert de verschillende sportstimuleringsprojecten bij voorkeur in samenwerking met de lokale sportverenigingen. Hierbij worden krachten gebundeld. Sportief Capelle coördineert en faciliteert, terwijl de sportverenigingen hetgeen verzorgen waar zij goed in zijn, namelijk het aanbieden van de sport zelf. 59

9 SPORTSTIMULERING SCHOLEN Een primaire taak binnen het onderwijs is het geven van bewegingsonderwijs. Gekoppeld aan en aanvullend op het bewegingsonderwijs vormen de scholen een uitstekend platform om de Capelse jeugd kennis te laten maken met het (lokale) sport- en beweegaanbod. De scholen zijn derhalve belangrijke samenwerkingspartners voor Sportief Capelle. Via het project What s Your Sport worden kennismakingslessen van lokale sportaanbieders gekoppeld aan het bewegingsonderwijs. Hierdoor kan de schooljeugd actief kennismaken met verschillende takken van sport en de bijbehorende Capelse sportaanbieder. Het project richt zich op het Capelse basisonderwijs en op de VMBO scholen. Naast het opzetten en coördineren van sportkennismakingslessen adviseert en faciliteert Sportief Capelle scholen om invulling te geven aan themaweken, lespakketten of sportdagen. Om scholen te waarderen en stimuleren om actief sport als middel in te zetten, organiseert Sportief Capelle het project Scoren door Sport. Via een speciaal ontwikkeld puntensysteem scoren de scholen punten om zodoende in aanmerking te komen voor het Scoren door Sport Keurmerk. 6

10 SPORTSTIMULERING WIJKEN Bij het stimuleren van sporten en bewegen is het van belang om zo veel mogelijk beperkende drempels weg te halen. Afstand is één van de drempels. Het project Speel je Sport biedt binnen elke Capelse wijk een wekelijks aanbod van sport- en spelactiviteiten, waarbij kinderen in hun eigen veilige en vertrouwde omgeving kunnen sporten. Sportief Capelle werkt bij het project Speel je Sport met maandelijkse thema's. Iedere maand staat een andere sport centraal en kan de jeugd deelnemen aan gastclinics, welke worden gegeven door de lokale vereniging van de betreffende sport. Naast het project Speel je Sport ondersteunt Sportief Capelle ook wijk- en buurtorganisaties en wijkbewoners bij het opzetten en uitvoeren van sporten beweegactiviteiten in hun eigen wijk. De sportbuurtcoaches spelen een belangrijke rol bij het uitvoeren van projecten en activiteiten in het kader van de programmalijn Wijken. Hierbij hebben zij een initiërende, faciliterende en uitvoerende rol. De programmalijn gaat verder dan het sporten en bewegen op zich. Door sport in te zetten als middel, wordt een bijdrage geleverd aan tal van maatschappelijke- en sociale aspecten. 7

11 SPORTSTIMULERING DOELGROEPEN Het uitgangspunt van het beleid van de Gemeente Capelle aan den IJssel is om iedereen zoveel mogelijk in staat te stellen om deel te nemen of te participeren in het reguliere sport- en beweegaanbod. Desondanks zijn er bepaalde doelgroepen die door verschillende oorzaken drempels ondervinden om te gaan of blijven sporten. Sportief Capelle biedt extra aandacht aan de onderstaande specifieke doelgroepen. OUDEREN Voor de Capelse inwoners van 55 jaar en ouder organiseert Sportief Capelle verschillende activiteiten. Deze activiteiten staan enerzijds op zich zelf, anderzijds vormen zij een keten en kunnen deelnemers doorstromen. Iedere twee jaar organiseert Sportief Capelle het project Fitplus Capelle, bestaande uit een fitheidstest op basis waarvan men een persoonlijk leefstijladvies ontvangt. De 55-plussers die vrijblijvend willen kennismaken met het reguliere lokale sporten beweegaanbod kunnen terecht bij het project Sportieve Jaargetijden. Hierbij organiseert Sportief Capelle ieder kwartaal een cyclus van tien sportlessen, waarbij lokale sportaanbieders kennismakingslessen aanbieden, specifiek gericht op de 55 plussers. Ouderen die wekelijks actief willen zijn, maar zich niet willen binden aan één bepaalde sport, kunnen terecht bij Club Goud. Dit project biedt wekelijkse sportlessen, waarbij iedere maand weer een andere tak van sport centraal staat. 8

12 Speciaal voor de doelgroep 70+ organiseert Sportief Capelle wekelijks activiteiten in het kader van Meer Bewegen Voor Ouderen. Deze activiteiten vinden plaats in de woon(zorg) complexen van de ouderen en bieden laagdrempelige beweegoefeningen, welke gegeven worden onder deskundige begeleiding van één van de sportbegeleiders van Sportief Capelle. Via de Beweegwijzer 55+ brengt Sportief Capelle ieder jaar een handzaam en actueel overzicht uit van het sport- en beweegaanbod voor deze doelgroep. Deze beweegwijzer wordt op papier verspreid onder de Capelse senioren, maar is ook online te raadplegen via 9 MENSEN MET EEN FUNCTIEBEPERKING Met (soms kleine) aanpassingen en ondersteuning kunnen mensen met een functiebeperking genieten van sport. Het streven is hen te laten participeren binnen de reguliere sportvereniging. Sportief Capelle ondersteunt hiervoor de lokale sportverenigingen bij het opzetten en uitvoeren van aanbod voor mensen met een functiebeperking. Naast het aanbod vanuit de sportverenigingen werkt Sportief Capelle ook nauw samen met andere maatschappelijke organisaties met betrekking tot het opzetten en uitvoeren van een passend aanbod. Voor de individuele begeleiding en doorverwijzing naar geschikte sport- en beweegactiviteiten wordt samengewerkt met Mee Rotterdam. Gezamenlijk wordt gezocht naar een passende sportactiviteit voor een individueel persoon en worden verdere contacten gelegd en afspraken gemaakt met de sportaanbieder. Via de Beweegwijzer Aangepast Sporten brengt Sportief Capelle jaarlijks het lokale sport- en beweegaanbod in kaart voor mensen met een functiebeperking. Deze beweegwijzer verschijnt zowel op papier als digitaal via

13 WERKZOEKENDEN De stichting Werkplein IJsselgemeeenten begeleidt werkzoekenden met een bijstandsuitkering bij het vinden van werk. Binnen dit begeleidingstraject verzorgt Sportief Capelle een speciale sportmodule. De sportlessen dragen enerzijds positief bij aan de motivatie en leefstijl van de deelnemers. Anderzijds komen tijdens de sportlessen sociale aspecten aan bod zoals samenwerken, omgaan met tegenslagen en grenzen verleggen. Met het project Sport Werkt biedt Sportief Capelle werkervaringsplaatsen voor werkzoekenden. Deelnemers aan dit project doen, onder begeleiding van Sportief Capelle en verenigingen, werkervaring op bij het regulier onderhouden van de sportaccommodaties. MINIMA Sportief Capelle fungeert als intermediair voor het lokale Jeugdsportfonds. Vanuit deze functie adviseert het ouders van kinderen over de regeling en verzorgt eventuele aanvragen. 10

14 SPORTSTIMULERING SPORT EN FUN FACTORY SPORT & FUN UITLEENSERVICE Sportief Capelle beschikt over verschillende sport- en spelmaterialen. Het is mogelijk om deze materialen tegen vergoeding te lenen van Sportief Capelle. SPORT & FUN VERJAARDAGSFEESTJES Sportief Capelle biedt verschillende arrangementen voor een sportieve invulling van een kinderfeestje. De arrangementen bestaan uit het gebruik van een sportaccommodatie, de organisatie en begeleiding van een activiteit en een kleine verassing voor de jarige. SPORT & FUN DAG Een personeelsuitje of familiedag op een sportieve manier invullen? Dat kan bij Sportief Capelle. Sportief Capelle verhuurt sportaccommodaties voor allerlei sport- en beweegactiviteiten, dus ook voor sportdagen van bijvoorbeeld bedrijven of families. Naast het huren van sportaccommodaties of het lenen van sport- en spelmateriaal, kunnen de medewerkers van Sportief Capelle ook een leuk sportprogramma in elkaar zetten en begeleiden. De sportdagen kunnen naar behoefte en intensiteit worden ingevuld met diverse activiteiten. Met andere woorden: Sportief Capelle levert hierbij maatwerk. 11 Sporten en bewegen moet vooral leuk zijn. Uiteraard is het plezier beleven een uitgangspunt bij alle projecten en activiteiten, welke Sportief Capelle organiseert. Maar om het sportplezier nog extra te vergroten heeft Sportief Capelle de Sport & Fun Factory.

15 SPORT & FUN DORP Sportief Capelle bouwt iedere schoolvakantie een heus Sport & Fun Dorp waar de Capelse jeugd zich naar hartelust kan uitleven met verschillende sport- en spelmaterialen. PEUTERSPORT & FUN EN KLEUTERSPORT & FUN Sportief Capelle organiseert wekelijks activiteiten voor de jeugd van 2 tot 4 jaar en 4 tot 6 jaar. Bij de peuterlessen neemt het kind samen met een ouder deel en is er veel aandacht voor interactie tussen ouder en kind. Bij de kleutergroepen volgen de kinderen zelfstandig de lessen. Bij beide programma s worden verschillende soorten sport- en spelmaterialen ingezet, welke speciaal ontwikkeld zijn voor de allerkleinsten. De lessen helpen kinderen op een leuke en veilige manier groeien op fysiek, sociaal, cognitief en emotioneel niveau. Daarbij worden nieuwe motorische eigenschappen sneller eigen gemaakt, leren de kinderen samenspelen met leeftijdsgenootjes en krijgen ze meer zelfvertrouwen. Bij het programma Kleutersport & Fun maken de kinderen tevens kennis met verschillende sporten, welke in Capelle aan den IJssel in verenigingsverband beoefend kunnen worden. Dit om de ouders en kinderen te ondersteunen bij hun sportkeuze en te begeleiden naar wellicht structureel sporten bij één van de Capelse sportverenigingen. 12

16 SPORTSTIMULERING SPORTCONNECT Samen Sterker! Dat is het motto van SportConnect. Dit project is er op gericht om de sport te versterken door de krachten te bundelen tussen met name de sport en het (lokale) bedrijfsleven. SportConnect biedt ondernemers een platform om in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen samen met Sportief Capelle de Capelse sportverenigingen nog verder te versterken. Dit kunnen lokale ondernemers binnen SportConnect doen door producten, diensten en kortingen beschikbaar te stellen aan de sportverenigingen. Door toe te werken naar nog sterkere sportverenigingen in Capelle aan den IJssel, kan ook de maatschappelijke waarde van sport nog verder en beter worden benut. Sterke sportverenigingen zullen op hun beurt mede door SportConnect nog beter in staat zijn om hun expertise (het aanbieden van sport) in te zetten voor de Capelse bevolking. Niet alleen op de sportverenigingen zelf, maar bijvoorbeeld ook in samenwerking met Sportief Capelle in de wijken en op de scholen. Meer informatie over dit project is te lezen op de speciale website SPORT CONNECT 13

17 SPORTSERVICEPUNT Dit kan fysiek aan de balie, telefonisch, maar ook 24 uur per dag via het contactformulier op de website. Deze website geldt tevens als informatiepunt met betrekking tot sport en bewegen in Capelle aan den IJssel. Sportief Capelle is het expertisepunt met betrekking tot sport en bewegen in Capelle aan den IJssel. Iedereen met vragen en/of ondersteuningsbehoefte op het gebied van sport en bewegen kan bij Sportief Capelle terecht. 14

18 ACCOMMODATIES BINNEN- EN BUITENACCOMMODATIES Sportief Capelle onderhoudt, beheert en exploiteert de binnen- en buitensportaccommodaties binnen de gemeente Capelle aan den IJssel. Sportief Capelle heeft drie sporthallen, een sportzaal en twaalf gymzalen in beheer, aangevuld met elf multifunctionele ruimten. Daarnaast zijn er in totaal vier sportparken, waar in totaal acht buitensportverenigingen gehuisvest zijn, die beheert en onderhouden worden door Sportief Capelle. De accommodaties die in beheer zijn van Sportief Capelle zijn breed inzetbaar voor activiteiten van Capelse verenigingen, organisaties, onderwijs en particulieren. Natuurlijk zijn de accommodaties primair uitgerust voor het sporten en bewegen in Capelle aan den IJssel. De multifunctionele ruimtes die in beheer zijn van de organisaties bieden ruimte voor heel veel andere activiteiten wel of niet gecombineerd met sportactiviteiten en wel of niet ondersteund door horecavoorzieningen. (Internationale) toernooien, (bedrijfs)sportdagen, trainingen en wedstrijden, maar ook rommelmarkten, vaccinatiedagen en examens in het onderwijs, het kan in de accommodaties. Businessborrels, vergaderingen, kadertrainingen maar ook kinderfeestjes, het is allemaal mogelijk. 15

19 Sportaccommodaties vormen de basis van een veilig en plezierig sportklimaat. Als de accommodaties goed onderhouden zijn, voldoen aan de sport specifieke eisen en schoon zijn, bevordert dit het sporten en bewegen. De sportaccommodaties in Capelle faciliteren een divers aanbod aan sport- en beweegactiviteiten binnen de gemeente. Het sport- en beweegaanbod binnen de gemeente Capelle aan den IJssel is uitgebreid en zeer divers. Daarmee zijn ook de aanbieders van deze activiteiten zeer divers: van zeer kleine beweeggroepen, via de gezondheidszorg en het onderwijs naar de grote sportverenigingen. Deze aanbieders hebben allen hun wensen en behoeften ten aanzien van het gebruik. Onder het motto de mogelijkheden zijn eindeloos, streeft Sportief Capelle na om aan al deze wensen en behoeften tegemoet te komen en zoveel mogelijk gebruikers met plezier veilig te laten sporten en bewegen in de accommodaties. De vele gebruikers van de accommodaties van Sportief Capelle kunnen via de website kijken waar er nog ruimte is voor het organiseren van hun sport- en beweegactiviteit. 16

20 Via deze website informeert Sportief Capelle de (potentiële) gebruikers over het gebruik van de sportaccommodaties. Maar natuurlijk zijn de medewerkers verhuur altijd bereid om (potentiele) gebruikers te ondersteunen om een locatie te vinden en het gebruik af te stemmen op de wensen en behoeften. Hiermee coördineert Sportief Capelle het gebruik van de accommodaties met als doel zoveel mogelijk mensen te laten sporten en bewegen Het online verhuursysteem is 24 uur per dag toegankelijk voor iedere (potentiele) gebruiker voor het reserveren van een ruimte. Om de ambities en doelstellingen op het gebied van accommodatiezaken te realiseren werkt Sportief Capelle nauw samen met verenigingen, professionals en (Capelse) ondernemers.

21 Sportief Capelle regisseert het onderhoud van de accommodaties in nauwe samenwerking met de gebruikers van de accommodaties: onderwijs, sportverenigingen en aanbieders, beweeggroepen en particulieren. De gebruikers zijn, naast de medewerkers van Sportief Capelle, de ogen en oren binnen de accommodaties. Door defecten en knelpunten snel te signaleren kan Sportief Capelle handelen en op deze manier de accommodaties adequaat onderhouden. De gebruiker ervaart zich op deze wijze mede verantwoordelijk voor de accommodatie en verhoogt daarmee haar eigen sportplezier. Het beheer en onderhoud en de exploitatie van de sportaccommodaties gaat in nauwe samenwerking met de gebruikers. In deze tijden van teruglopende budgetten, stijgende kosten en nieuwe (technische) ontwikkelingen neemt Sportief Capelle het initiatief om de accommodaties optimaal te onderhouden en te exploiteren en initieert zij nieuwe technieken, nieuwe samenwerkings- en exploitatievormen. 18

22 BLIJF OP DE HOOGTE VAN DE SPORTONTWIKKELINGEN EN -ACTIVITEITEN BIJ JOUW IN DE BUURT! meld je aan voor de nieuwsbrief via like us on facebook: volg ons op Sportief Capelle Hollandsch Diep 63 (4e etage) 2904 EP Capelle aan den IJssel Postbus AD Capelle aan den IJssel T (algemeen + sportstimulering) (accommodaties)

23

24

SPORTIEF CAPELLE TERUGBLIK IN BEWEGING DOOR SAMENWERKING

SPORTIEF CAPELLE TERUGBLIK IN BEWEGING DOOR SAMENWERKING SPORTIEF CAPELLE TERUGBLIK IN BEWEGING DOOR SAMENWERKING VOORWOORD TERUGBLIKKEN, EVALUEREN EN OMKIJKEN NAAR PRESTATIES IS NIET ALTIJD EVEN EENVOUDIG. HET IS VAAK HET MEEST ONDER- BELICHTE DEEL VAN EEN

Nadere informatie

Dit subsidieaanvraagformulier is een voorbeeld en kan behulpzaam zijn bij het invullen van uw subsidieaanvraag voor Guppiesport.

Dit subsidieaanvraagformulier is een voorbeeld en kan behulpzaam zijn bij het invullen van uw subsidieaanvraag voor Guppiesport. subsidieaanvraagformulier Dit subsidieaanvraagformulier is een voorbeeld en kan behulpzaam zijn bij het invullen van uw subsidieaanvraag voor Guppiesport. Projectgegevens Checklist Onderstaande tabel is

Nadere informatie

Lekker Fit. Werken aan een gezonde leefstijl voor Rotterdamse jeugd

Lekker Fit. Werken aan een gezonde leefstijl voor Rotterdamse jeugd 01 Lekker Fit! Inhoudsopgave Lekker Fit 1 Tien pijlers 2 01 Extra bewegingsonderwijs tijdens en na schooltijd 3 02 De komst van de gymleraar nieuwe stijl 4 03 Lespakket Lekker Fit! 5 04 Sportlessen als

Nadere informatie

1. Buurtsportcoach Sport en Zorg, 0.4 fte

1. Buurtsportcoach Sport en Zorg, 0.4 fte 1. Buurtsportcoach Sport en Zorg, 0.4 fte Bevolking Doesburg De gemeente Doesburg heeft 11.437 inwoners. 30-39: 1129 Daarvan is 39% tussen de 40 64 jaar ( 4455) en 21% boven de 65 jaar ( (Bron: CBS 2014).

Nadere informatie

Ideaalplaatje. Wijk beweegteam samengesteld uit onderwijs en sport

Ideaalplaatje. Wijk beweegteam samengesteld uit onderwijs en sport Ideaalplaatje Wijk beweegteam samengesteld uit onderwijs en sport Kracht: Vakleerkracht (niveau 5) neemt kennis mee en werkt vanuit onderwijs Sportwijkwerker (niveau 4)neemt kennis mee en werkt vanuit

Nadere informatie

ADVIESRAAD GEMEENTE GOES

ADVIESRAAD GEMEENTE GOES ADVIESRAAD GEMEENTE GOES College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Goes. Goes, 16 september 2013 Geacht college, De Adviesraad van de gemeente Goes geeft hierbij haar advies inzake het uitgebrachte

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Regionale Aanpak Aangepast Sporten. Extra modules B

Regionale Aanpak Aangepast Sporten. Extra modules B Regionale Aanpak Aangepast Sporten Extra modules B 15.0015/KZ/LH Colofon Stichting Sportservice Zuid-Holland Arckelweg 30 2685 SN Poeldijk T 0174 24 49 40 F 0174 28 11 47 info@sportzh.nl www.sportzh.nl

Nadere informatie

Sportaal. Spelverdeler in sport. Welkom bij de werksessie Structureel in beweging 28 februari 2017 Nancy Gerritsen

Sportaal. Spelverdeler in sport. Welkom bij de werksessie Structureel in beweging 28 februari 2017 Nancy Gerritsen Sportaal Spelverdeler in sport Welkom bij de werksessie Structureel in beweging 28 februari 2017 Nancy Gerritsen (n.gerritsen@sportaal.nl) Sportaal: even voorstellen Sportbedrijf in de gemeente Enschede

Nadere informatie

Gemeenteraad Amsterdam t.a.v. Raadscommissie Zorg en Sport Postbus 202 1000AE Amsterdam. Amsterdam, 18 november 2014

Gemeenteraad Amsterdam t.a.v. Raadscommissie Zorg en Sport Postbus 202 1000AE Amsterdam. Amsterdam, 18 november 2014 Gemeenteraad Amsterdam t.a.v. Raadscommissie Zorg en Sport Postbus 202 1000AE Amsterdam Amsterdam, 18 november 2014 Betreft: Initiatiefvoorstel Amsterdamse ouderen in beweging Geachte heer/mevrouw, De

Nadere informatie

De kracht van Sport Samen in beweging! Samenvatting visie, ambities en acties (concept)

De kracht van Sport Samen in beweging! Samenvatting visie, ambities en acties (concept) Gezond en Sportief Opgroeien, Wonen en Werken in Gorcum De kracht van Sport Samen in beweging! Samenvatting visie, ambities en acties 2017 2021 (concept) Missie: Alle Gorcumers een leven lang actief! Pijlers:

Nadere informatie

Nota sport- en bewegen Cranendonck Samenvatting

Nota sport- en bewegen Cranendonck Samenvatting Nota sport- en bewegen Cranendonck Samenvatting 2011-015.7 nota sport en bewegen samenvatting 2451715 - (versie 1) Versie15-02-11 2 1. Samenvatting In de nota sport en bewegen beschrijven we het streven

Nadere informatie

Vragenlijst themacertificaat Bewegen en sport Voortgezet onderwijs

Vragenlijst themacertificaat Bewegen en sport Voortgezet onderwijs Vragenlijst themacertificaat Bewegen en sport Voortgezet onderwijs Vul de vragenlijst zorgvuldig in en maak ruim gebruik van de mogelijkheid om een toelichting te geven zodat het voor de beoordelaar duidelijk

Nadere informatie

Sportoriëntatie voortgezet onderwijs. Bekendheid en deelname verhogen van sportaanbod in de en regio.

Sportoriëntatie voortgezet onderwijs. Bekendheid en deelname verhogen van sportaanbod in de en regio. Aangepast project voorstel Sportservice Heemstede-Zandvoort Breedtesportactiviteiten in Heemstede Aangepaste project voorstel 1. Sporthackers Met het project Sporthackers kan de jeugd binnen het voortgezet

Nadere informatie

Vitale sportverenigingen

Vitale sportverenigingen DATUM 28 november 2011 REGISTRATIENUMMER ONDERWERP Vitale sportverenigingen Inhoudsopgave Aanleiding 2 De vitale sportvereniging 3 Definitie en vitaliteitsaspecten 3 Vitalisering sportverenigingen 5 Middelen

Nadere informatie

Combinatiefunctionaris M/V Sport Onderwijs Cultuur. Sportbedrijf Tilburg Afdeling Sportontwikkeling

Combinatiefunctionaris M/V Sport Onderwijs Cultuur. Sportbedrijf Tilburg Afdeling Sportontwikkeling Combinatiefunctionaris M/V Sport Onderwijs Cultuur Sportbedrijf Tilburg Afdeling Sportontwikkeling Inhoud presentatie Aanleiding Beleid Tilburg Functie Combinatiefunctionaris (CF) CF binnen de sportvereniging

Nadere informatie

Beschrijving vacatures.

Beschrijving vacatures. Beschrijving vacatures. Allereerst wordt een schets gegeven van de positionering van de beweeg- en cultuurcoaches. De beweeg- en cultuurcoaches zijn werkzaam in twee werkvelden. Werkveld één: in- en ten

Nadere informatie

Voortgang Meerjarenprogramma Sport en Bewegen Ter informatie. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

Voortgang Meerjarenprogramma Sport en Bewegen Ter informatie. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Voortgang Meerjarenprogramma Sport en Bewegen Ter informatie Steller E. Brakel / M. Visser De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 77 73 Bijlage(n) Ons

Nadere informatie

Als één team achter de sporters met een handicap

Als één team achter de sporters met een handicap Als één team achter de sporters met een handicap Als één team achter de sporters met een handicap In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een handicap die, om te kunnen sporten, extra ondersteuning

Nadere informatie

Voorstellen, acties en uitvoering Sportnota

Voorstellen, acties en uitvoering Sportnota Voorstellen, acties en uitvoering Sportnota 2016-2019 Speerpunt 1: Sportstimulering 1. De combinatiefunctionaris (nog) meer inzetten als verbinder van verschillende organisaties voor sport, bewegen en

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Sportverenigingen. EDITIE 4 april 2014. In deze editie: Aanpak overlast op sportpark Den Dries. Sportaanbod primair onderwijs 2014-2015

Nieuwsbrief. Sportverenigingen. EDITIE 4 april 2014. In deze editie: Aanpak overlast op sportpark Den Dries. Sportaanbod primair onderwijs 2014-2015 Nieuwsbrief Sportverenigingen EDITIE 4 april 2014 In deze editie: Aanpak overlast op sportpark Den Dries Sportaanbod primair onderwijs 2014-2015 SG Were Di zoekt samenwerking met sportverenigingen Veel

Nadere informatie

Vignet Bewegen en sport, po

Vignet Bewegen en sport, po Vignet Bewegen en sport, po Vragenlijst Bewegen en sport Deze vragenlijst is ook geschikt voor aanvragen voor scholen van het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Vul de vragenlijst zorgvuldig in en maak ruim

Nadere informatie

Verenigingen en welzijnswerk voor ouderen Organisatie: NOC*NSF Contactpersoon: Diederik Meijntjes Contactpersoon 2: Diederik Meijntjes Erkenningen:

Verenigingen en welzijnswerk voor ouderen Organisatie: NOC*NSF Contactpersoon: Diederik Meijntjes Contactpersoon 2: Diederik Meijntjes Erkenningen: Verenigingen en welzijnswerk voor ouderen Organisatie: NOC*NSF Contactpersoon: Diederik Meijntjes Contactpersoon 2: Diederik Meijntjes Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting Samenwerking

Nadere informatie

Advies LEA-Werkgroep - Combinatiefunctionarissen - Hoornaar, 23 mei 2016

Advies LEA-Werkgroep - Combinatiefunctionarissen - Hoornaar, 23 mei 2016 Advies LEA-Werkgroep - Combinatiefunctionarissen - Hoornaar, 23 mei 2016 Agenda Sport en Bewegen in de Buurt Werkgroep en Proces Advies: We zien de noodzaak en benutten de kansen Onze visie Onze programma

Nadere informatie

ZORG VOOR MEER PLEZIER IN BEWEGEN

ZORG VOOR MEER PLEZIER IN BEWEGEN ACTIEF Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden ZORG VOOR MEER PLEZIER IN BEWEGEN Motoriek, gedrag en gezonde leefstijl Voor kinderen en jongeren die een opstapje nodig hebben

Nadere informatie

Buurthuis van de Toekomst de Open Club. 4 e Leidse sportcongres 4 november 20.15-21.00 uur

Buurthuis van de Toekomst de Open Club. 4 e Leidse sportcongres 4 november 20.15-21.00 uur Buurthuis van de Toekomst de Open Club 4 e Leidse sportcongres 4 november 20.15-21.00 uur Edu van Deursen HKV/Ons Eibernest Steenwijklaan 16, 2541 RL Den Haag Projectleider Maatschappelijke Projecten (vrijwilliger)

Nadere informatie

Sportief. Hoogeveen. Sport JIJ ook? Wij zeggen: Het beste sportinitiatief van Nederland 2014-2015!

Sportief. Hoogeveen. Sport JIJ ook? Wij zeggen: Het beste sportinitiatief van Nederland 2014-2015! Sportief Hoogeveen Sport JIJ ook? Wij zeggen: Het beste sportinitiatief van Nederland 2014-2015! 1 De Hoogeveense sportfunctionarissen hebben in 2013 het project Sport JIJ ook? opgezet. Sport JIJ ook?

Nadere informatie

Gemeenten kunnen lokaal kiezen waarom ze voor Sportdorp kiezen en wat ze hierin belangrijk vinden.

Gemeenten kunnen lokaal kiezen waarom ze voor Sportdorp kiezen en wat ze hierin belangrijk vinden. Sportdorpen Limburg Wat is Sportdorp? Sportdorp is een samenwerkingsverband van sportverenigingen en andere lokale partijen in een dorpskern om inwoners vanuit hun eigen behoefte meer en vaker te laten

Nadere informatie

Wat werkt? Doorstroom van zorg naar regulier sport- en beweegaanbod verbeteren

Wat werkt? Doorstroom van zorg naar regulier sport- en beweegaanbod verbeteren Wat werkt? Doorstroom van zorg naar regulier sport- en beweegaanbod verbeteren Wat werkt? Wat zijn de werkzame principes voor lokale samenwerking tussen zorg, sport en bewegen om de doorstroom van mensen

Nadere informatie

Sportpunt Houten Alles over sport, vanaf één punt.

Sportpunt Houten Alles over sport, vanaf één punt. Sportpunt Houten Alles over sport, vanaf één punt. Colofon Hoofd- en eindredactie: Kiki Mossink Vormgeving: Kiki Mossink Drukwerk: Van de Ridder Druk & Print, Nijkerk Dit is een uitgave van Inhoudsopgave

Nadere informatie

Iedereen actief. Sportvisie Vanuit huidige kracht naar een gezonde toekomst. Gemeente Oost Gelre

Iedereen actief. Sportvisie Vanuit huidige kracht naar een gezonde toekomst. Gemeente Oost Gelre Iedereen actief Vanuit huidige kracht naar een gezonde toekomst Sportvisie 2015-2025 Gemeente Oost Gelre 0 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Waarom een nieuwe sportvisie? Wij hebben een goed sport- en beweegklimaat.

Nadere informatie

Impuls brede scholen, sport en cultuur

Impuls brede scholen, sport en cultuur Impuls brede scholen, sport en cultuur Sport Koepel Edam Volendam, combineert de hele dag! Sport Koepel is de organisatie voor Edamse en Volendamse sportverenigingen, scholen, sportieve Edammers en Volendammers

Nadere informatie

Aanvraag activiteitensubsidie 2015, gemeente Roosendaal

Aanvraag activiteitensubsidie 2015, gemeente Roosendaal Aanvraag activiteitensubsidie 2015, gemeente Roosendaal R.K.S.V. CLUZONA Voetbalvereniging Cluzona streeft er naar een vereniging te zijn waar zowel de jeugd als volwassenen met veel plezier sporten op

Nadere informatie

Beleidsuitgangspunten. Schoolsporttoernooien en Evenementen.

Beleidsuitgangspunten. Schoolsporttoernooien en Evenementen. Beleidsuitgangspunten Schoolsporttoernooien en Evenementen. Doel. Het doel van dit document is om de beleidsuitgangspunten voor schoolsportactiviteiten vast te leggen om zo de deelname van scholen en leerlingen

Nadere informatie

Het (verder) versterken van de leefbaarheid in multiculturele buurten, wijken en regio s, een en ander in de ruimste zin.

Het (verder) versterken van de leefbaarheid in multiculturele buurten, wijken en regio s, een en ander in de ruimste zin. Stichting De Wijk is van ons Allemaal is opgericht op 24 februari 1997. De roepnaam van de stichting is WijkAlliantie. De statuten omschrijven het doel van de stichting als volgt: Het (verder) versterken

Nadere informatie

SPORTSTIMULERING IN DE OPVANG

SPORTSTIMULERING IN DE OPVANG www.livingvision.nl MANAGEMENT SAMENVATTING SPORTSTIMULERING IN DE OPVANG Oktober 2009 Meedoen, de uitdaging De sportvisie van de Federatie Opvang is onderdeel van het programma Meedoen van de Federatie

Nadere informatie

Vignet Bewegen en sport, po

Vignet Bewegen en sport, po Vignet Bewegen en sport, po Vragenlijst Bewegen en sport Deze vragenlijst is ook geschikt voor aanvragen voor scholen van het Speciaal Onderwijs De basisvragen waaraan scholen voor 100% moeten voldoen

Nadere informatie

Voorwoord: Aandacht voor alle Berkellanders

Voorwoord: Aandacht voor alle Berkellanders Jaarverslag 2013 Voorwoord: Aandacht voor alle Berkellanders De afgelopen jaren heeft de gemeente als gevolg van minder financiële middelen zich op diverse terreinen terug getrokken. Privatisering van

Nadere informatie

Het Beweegidee van Capelle

Het Beweegidee van Capelle Het Beweegidee van Capelle Uitleg: Sportief Capelle organiseert en coördineert verschillende projecten en activiteiten om de inwoners van Capelle aan den IJssel in beweging te krijgen. Hierbij wordt nadrukkelijk

Nadere informatie

CDA SPORTVISIE NIEMAND BUITENSPEL _

CDA SPORTVISIE NIEMAND BUITENSPEL _ INLEIDING: SPORTVISIE NIEMAND BUITENSPEL _ De sportvisie draagt de titel Niemand buitenspel. Onze doelstelling in deze visie is, dat iedereen in de gelegenheid gesteld moet worden om te kunnen sporten.

Nadere informatie

Symposium 2015 Workshop Events 30 juni Ernst Verdoold en Mystica Smorenburg

Symposium 2015 Workshop Events 30 juni Ernst Verdoold en Mystica Smorenburg Symposium 2015 Workshop Events 30 juni 2015 Ernst Verdoold en Mystica Smorenburg Wat gaan we doen? 1. Introductie 2. Nieuwe Eventstructuur 3. Toegevoegde waarde 4. Vragen 5. Afsluiting Even voorstellen

Nadere informatie

Gemeente Venlo Verenigingsondersteuning met marketingstrategie. Henri Elbersen Senior consulent verenigingsondersteuning

Gemeente Venlo Verenigingsondersteuning met marketingstrategie. Henri Elbersen Senior consulent verenigingsondersteuning Gemeente Venlo Verenigingsondersteuning met marketingstrategie Henri Elbersen Senior consulent verenigingsondersteuning Venlo 100.006 inwoners Logistiek centrum Weinig topsport; wel breedtesport 150 verenigingen

Nadere informatie

Kadernotitie Sportbeleid Wat Hoogeveen beweegt

Kadernotitie Sportbeleid Wat Hoogeveen beweegt Kadernotitie beleid 2008 2011 Wat Hoogeveen beweegt 1. Inleiding In 2000 stelde de gemeenteraad de sportbeleidsnota Samen spelen, samen scoren vast. Deze beleidsnota beschreef de speerpunten voor de jaren

Nadere informatie

Nieuwsbrief Actief Betrokken Club

Nieuwsbrief Actief Betrokken Club Nieuwsbrief Actief Betrokken Club Wat is Actief Betrokken Club? Per 1 mei 2014 is Sportbedrijf Almelo samen met MHC, ON en PH gestart met het project Actief Betrokken Club (ABC). Doelstelling van het project

Nadere informatie

Wil jij nog meer sportplezier bij jouw verenigingen?

Wil jij nog meer sportplezier bij jouw verenigingen? Wil jij nog meer sportplezier bij jouw verenigingen? Scoor dan met ons topaanbod! Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Vraag kinderen waarom

Nadere informatie

Basis Sport Project. Buurt, onderwijs. sport

Basis Sport Project. Buurt, onderwijs. sport Buurt, onderwijs & sport Sport-Koepel Edam-Volendam, sportief het hele jaar! Sport-Koepel is de organisatie voor Edamse en Volendamse scholen, sportverenigingen, sportieve Edammers en Volendammers en inwoners

Nadere informatie

Weerbaarheidstraining voor iedereen. Weerbaar met Accres. Accres.nl/weerbaarheid

Weerbaarheidstraining voor iedereen. Weerbaar met Accres. Accres.nl/weerbaarheid Weerbaarheidstraining voor iedereen Weerbaar met Accres Accres.nl/weerbaarheid Stevig in je schoenen leren staan Weerbaarheidstraining voor iedereen! Overtuigend nee durven zeggen Weerbaar zijn betekent:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Colofon: Stichting Sportkanjers Wim van t Westeinde. November 2012 Tbv de Sportimpuls Sportkanjerclub

Inhoudsopgave. Colofon: Stichting Sportkanjers Wim van t Westeinde. November 2012 Tbv de Sportimpuls Sportkanjerclub Inhoudsopgave Samenvatting 3 Doelstelling 5 Doelgroep 6 Strategie 7 Samenwerking 8 Duur en intensiteit 9 Ondersteuning 10 Handleiding 11 Kwaliteitsbewaking 12 Draagvlak 13 Deskundigheid 14 Kosten 15 Colofon:

Nadere informatie

Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio

Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio STERA De Stichting Top Events regio Alkmaar (STERA) stimuleert talentontwikkeling. Dit doet de stichting door top-events naar de regio Alkmaar

Nadere informatie

Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie

Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie R.K.S.V. CLUZONA Voetbalvereniging Cluzona streeft er naar een vereniging te zijn waar zowel de jeugd als volwassenen met veel plezier sporten op een mooie, gezellige

Nadere informatie

Wij zijn Sport Helden! Zullen wij samen sport aanbieden?

Wij zijn Sport Helden! Zullen wij samen sport aanbieden? Wij zijn Sport Helden! Zullen wij samen sport aanbieden? Na ons gesprek zojuist kunt u in deze bijlage een stukje achtergrond informatie vinden. Mocht u vragen hebben, dan hoor ik dit graag. Veel plezier

Nadere informatie

Dit aanbod is uitstekend te combineren met Mijnzwemcoach.nl of andere interventies uit de menukaart zoals Fiets fit!, Start2run.

Dit aanbod is uitstekend te combineren met Mijnzwemcoach.nl of andere interventies uit de menukaart zoals Fiets fit!, Start2run. Zwemsport 'Sportaanbod ouders van jonge kinderen' Organisatie: Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) Contactpersoon: heer Mikel Vogels Contactpersoon 2: mevrouw Cécile Veldman Erkenningen: Sport- en

Nadere informatie

Integraal (sport) beleid. Lerende Netwerken 18 april Zaanstad

Integraal (sport) beleid. Lerende Netwerken 18 april Zaanstad Integraal (sport) beleid Lerende Netwerken 18 april Zaanstad Gemeente Katwijk Aanleiding sportnota Visie op sport en bewegen Integrale en interactief benadering Proces Sportnota Realisering combinatiefuncties

Nadere informatie

Ik wil graag... Participeren / doen

Ik wil graag... Participeren / doen Participeren / doen Ik wil graag... Een sportactiviteit organiseren - Waar vind ik een locatie? Pagina 2 - Waar kan ik sport- en spelmateriaal lenen? Pagina 3 - Hoe kan ik mijn communicatie / vormgeving

Nadere informatie

SPONSORGIDS 2013 / 2014

SPONSORGIDS 2013 / 2014 SPONSORGIDS 2013 / 2014 Gymnastiek/Turnen, Bewegen op muziek, Volleybal, Zaalvoetbal, Jazzdance, Streetdance, grote Trampolinespringen, Free-running en Ouder & Kindgym Voor jong en oud. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Vaststellen van de subsidieregeling Gehandicaptensport(3B, 2015, 118)

Vaststellen van de subsidieregeling Gehandicaptensport(3B, 2015, 118) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 52053 12 juni 2015 Vaststellen van de subsidieregeling Gehandicaptensport(3B, 2015, 118) Afdeling 3B Nummer 118 Publicatiedatum 9 juni 2015 Onderwerp

Nadere informatie

HERIJKING SPORTBELEIDSNOTA ALBLASSERDAM 8 NOVEMBER 2012

HERIJKING SPORTBELEIDSNOTA ALBLASSERDAM 8 NOVEMBER 2012 HERIJKING SPORTBELEIDSNOTA ALBLASSERDAM 8 NOVEMBER 2012 Sportbeleidsnota Alblasserdam Van april 2009. Interactief tot stand gekomen. Sport Belangen Alblasserdam: prominente rol bij vorming; uitvoering;

Nadere informatie

Zet u straks ook een combinaris in?

Zet u straks ook een combinaris in? Zet u straks ook een combinaris in? Visiedocument Combinatiefuncties in provincie Groningen juni 2008 Huis voor de Sport Groningen Visiedocument Combinatiefuncties in provincie Groningen Inhoudsopgave

Nadere informatie

Combinatiefuncties in Schinnen Eindrapportage 2014 IN CIJFERS

Combinatiefuncties in Schinnen Eindrapportage 2014 IN CIJFERS Combinatiefuncties in Schinnen Eindrapportage 2014 IN CIJFERS Registratie Sport en Cultuur in gemeente Schinnen Periode: januari 2014 t/m december 2014 Totaal aantal activiteiten: 661 Totaal aantal : 15.620

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7

Inhoudsopgave. 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7 Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7 2 1. Inleiding In dit jaarverslag worden de resultaten van de Stichting Return over

Nadere informatie

Sportfrissel Organisatie: Sport Fryslân Contactpersoon: heer Erwin Bloeming Contactpersoon 2: Erkenningen: Sport- en beweegaanbod

Sportfrissel Organisatie: Sport Fryslân Contactpersoon: heer Erwin Bloeming Contactpersoon 2: Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Sportfrissel Organisatie: Sport Fryslân Contactpersoon: heer Erwin Bloeming Contactpersoon 2: Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting Medewerkers van sociale werkvoorzieningschappen

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Onderzoek POD en Sport

Onderzoek POD en Sport 2015 Onderzoek POD en Sport Inhoud Inleiding... 2 Conclusie... 3 Aanbevelingen... 6 Het bestuur... 7 Jeugdtrainers... 8 Jeugdleden... 9 Vrijwilligers... 10 Ouders... 11 Resultaten... 12 1 Inleiding Het

Nadere informatie

Rapportage-overzicht inzet combinatiefuncties augustus 2013 - februari 2014

Rapportage-overzicht inzet combinatiefuncties augustus 2013 - februari 2014 Rapportage-overzicht inzet combinatiefuncties augustus 2013 - februari 2014 1 Verenigingsversterking CF Omschrijving Doelstelling Resultaten 1.1 s.v. B.S.M. Paul de Bree Duurzaam versterken van sportvereniging

Nadere informatie

De basisvragen waaraan scholen voor 100% moeten voldoen zijn opgenomen in de vier pijlers en zijn vetgedrukt.

De basisvragen waaraan scholen voor 100% moeten voldoen zijn opgenomen in de vier pijlers en zijn vetgedrukt. Vignet Bewegen en sport, vo Vragenlijst Bewegen en sport De basisvragen waaraan scholen voor 100% moeten voldoen zijn opgenomen in de vier pijlers en zijn vetgedrukt. Handig om bij de hand te hebben: Vakwerkplan

Nadere informatie

Utrecht.nl. Sport, bewegen en verenigingsondersteuning. Nota van uitgangspunten

Utrecht.nl. Sport, bewegen en verenigingsondersteuning. Nota van uitgangspunten Utrecht.nl Sport, bewegen en verenigingsondersteuning Nota van uitgangspunten 2018-2024 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Een sterke sociale basis en leidende principes 5 2.1 Een sterke sociale basis 5 2.2 Maatschappelijke

Nadere informatie

Anders georganiseerd sporten: verder kijken dan de sportvereniging

Anders georganiseerd sporten: verder kijken dan de sportvereniging Anders georganiseerd sporten: verder kijken dan de sportvereniging VSG Kennisdag 16 februari 2017, Rotterdam Remco Hoekman, senior onderzoeker @RemcoHoekman Mulier Instituut, Utrecht Februari, 2017 Ontwikkeling

Nadere informatie

Bijlage Special Heroes

Bijlage Special Heroes Bijlage Special Heroes Deze bijlage hoort bij de beschrijving van de interventie Special Heroes, zoals die is opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies. Meer informatie: www.nji.nl/jeugdinterventies

Nadere informatie

Toekomst van de beachvolleybal competitie Beachvolleybal connects!

Toekomst van de beachvolleybal competitie Beachvolleybal connects! Inleiding Sinds 1989 is beachvolleybal onderdeel van het Nederlandse sportlandschap. Waar de sport begon met pionieren door een kleine groep mensen, is beachvolleybal nu zowel in de top als breedte niet

Nadere informatie

Sportaccommodatiebeleid. Exploitatie en Beheer

Sportaccommodatiebeleid. Exploitatie en Beheer Sportaccommodatiebeleid Exploitatie en Beheer Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 Leeswijzer...2 2. Huidige situatie exploitatie en beheer...3 2.1. De binnensportaccommodaties...3 2.2 De buitensportaccommodaties...4

Nadere informatie

Breda Doet, samen verder! Suzan Zwiers, Dion Sillen en Mirjam Wallien gemeente Breda

Breda Doet, samen verder! Suzan Zwiers, Dion Sillen en Mirjam Wallien gemeente Breda Breda Doet, samen verder! Suzan Zwiers, Dion Sillen en Mirjam Wallien gemeente Breda Wat was de bedoeling? Met elkaar realiseren van een solide sociale basis Aansluiten bij energie professionals en wijkbewoners

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7

Inhoudsopgave. 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7 Beleidsplan 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7 2 1. Inleiding De Stichting Return heeft als doel het bevorderen van de sociale samenhang

Nadere informatie

Sport- en beweegaanbod

Sport- en beweegaanbod FUNdament: 'kennismaken met de zwemsport' Organisatie: Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) Contactpersoon: heer Mikel Vogels Contactpersoon 2: mevrouw Cécile Veldman Erkenningen: Sport- en beweegaanbod

Nadere informatie

Regionale samenwerkingsstructuur gehandicaptensport Mei 2012

Regionale samenwerkingsstructuur gehandicaptensport Mei 2012 Regionale samenwerkingsstructuur gehandicaptensport Mei 2012 1. Achtergrond Één van de doelen van NOC*NSF die ook in het Olympisch Plan 2028 vernoemd staat is om meer mensen een leven lang te laten sporten.

Nadere informatie

Inspiratiebijeenkomst VSG Modern Sport- en Beweegbeleid

Inspiratiebijeenkomst VSG Modern Sport- en Beweegbeleid Inspiratiebijeenkomst VSG Modern Sport- en Beweegbeleid Workshop Miriam van Moll, SSNB Totstandkoming visiedocument Veldhoven Beweegt! Even voorstellen Sportservice Noord-Brabant Miriam van Moll mei 2015

Nadere informatie

Regionale infrastructuur gehandicaptensport

Regionale infrastructuur gehandicaptensport Regionale infrastructuur gehandicaptensport Maart 2010 NOC*NSF in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) Rita van Driel (NOC*NSF), Rinske de Jong (NOC*NSF), Anke Visser (HAN) Achtergrond

Nadere informatie

Congres Gezonde Brede school 1 oktober 2014. De vakleerkracht bewegingsonderwijs: Waar heb ik als bestuurder mee te maken?

Congres Gezonde Brede school 1 oktober 2014. De vakleerkracht bewegingsonderwijs: Waar heb ik als bestuurder mee te maken? Congres Gezonde Brede school 1 oktober 2014 De vakleerkracht bewegingsonderwijs: Waar heb ik als bestuurder mee te maken? Even voorstellen Laurens van Tilburg: lid college van Bestuur van Stichting SchOOL,

Nadere informatie

Sport en bewegen in het sociale domein

Sport en bewegen in het sociale domein Sport en bewegen in het sociale domein Ontwikkelingen Noodzakelijke beleidswijzigingen vanuit: - Economische ontwikkelingen vanaf 2008 - Grotere aandacht gemeenten voor het sociale domein vanuit rijksbeleid

Nadere informatie

Sportactiviteiten en ondersteuning voor primair onderwijs gemeente Middelburg / Middelburg in Beweging

Sportactiviteiten en ondersteuning voor primair onderwijs gemeente Middelburg / Middelburg in Beweging Sportactiviteiten en ondersteuning voor primair onderwijs gemeente Middelburg / Middelburg in Beweging schooljaar 2015-2016 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Mededelingen Middelburg in Beweging pag. 3 1.1 Sportkennismakingsactiviteiten

Nadere informatie

Burgerijenquête 2005. Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties

Burgerijenquête 2005. Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties Burgerijenquête 2005 Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties Burgerijenquête 2005 Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties De Oosterhoutse Burgerijenquête is een vorm van onderzoek

Nadere informatie

* Medegefinancierd door het Ministerie van OCW

* Medegefinancierd door het Ministerie van OCW Inleiding 3 Buurtsportcoaches 4 Procedure 4 Stimulerende rol 5 Effectief accommodatiegebruik 5 De Sportimpuls 6 Lokale sport- en beweegaanbieders 6 Lokale aanpak en samenwerking 6 Procedure en omvang van

Nadere informatie

WintersportExperience

WintersportExperience WintersportExperience Met de WintersportExperience ontwikkelt de NSkiV samen met projectpartners een innovatief en doeltreffend programma voor de promotie en introductie van wintersporten en wintersportmogelijkheden

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

iedereen kan een held zijn! Sporten en bewegen is leuk, geeft kracht en maakt trots! Ook voor leerlingen in het speciaal onderwijs.

iedereen kan een held zijn! Sporten en bewegen is leuk, geeft kracht en maakt trots! Ook voor leerlingen in het speciaal onderwijs. iedereen kan een held zijn! Sporten en bewegen is leuk, geeft kracht en maakt trots! Ook voor leerlingen in het speciaal onderwijs. Special Heroes iedereen kan een held zijn! Special Heroes werkt eraan

Nadere informatie

Sportbesluit. Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling 16 februari 2015

Sportbesluit. Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling 16 februari 2015 Sportbesluit Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling 16 februari 2015 1 Sportbesluit op 2 februari 2010 Het Sportbesluit vloeit voort uit drie belangrijke wensen van de toenmalige gemeenteraad: 1.

Nadere informatie

Kernelement Samenwerking tussen zorg en sport

Kernelement Samenwerking tussen zorg en sport Kernelement Samenwerking tussen zorg en sport Wat en waarom? Bij de Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht (KSG) is de samenwerking tussen professionals in de sport en de -zorg essentieel, omdat het

Nadere informatie

* Medegefinancierd door het Ministerie van OCW 5

* Medegefinancierd door het Ministerie van OCW 5 Inleiding 3 Buurtsportcoaches 4 Procedure 4 Stimulerende rol 5 Effectief accommodatiegebruik 5 De Sportimpuls 6 Lokale sport- en beweegaanbieders 6 Lokale aanpak en samenwerking 7 Omvang van de subsidie

Nadere informatie

Krachtige & solide bouwstenen. voor uw verkiezingsprogramma

Krachtige & solide bouwstenen. voor uw verkiezingsprogramma Krachtige & solide bouwstenen voor uw verkiezingsprogramma Bouwstenen Sport én bewegen Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Het merendeel van de politieke partijen gaat dit jaar

Nadere informatie

vv Noordwijk, onze club

vv Noordwijk, onze club vv, onze club Inleiding Wie zijn we? Wat vinden we belangrijk? Hoe ziet onze ideale vereniging eruit? Dit is onze visie. Hier staan wij voor. Dit is vv, onze club Kernwaarden: Waar staan wij voor? Plezier

Nadere informatie

PARTICIPEREN / DOEN. ik wil graag. Een sportactiviteit organiseren PAG. 2 PAG. 3 PAG. 4

PARTICIPEREN / DOEN. ik wil graag. Een sportactiviteit organiseren PAG. 2 PAG. 3 PAG. 4 PARTICIPEREN / DOEN ik wil graag Een sportactiviteit organiseren Waar vind ik een locatie? Waar kan ik sport- en spelmateriaal lenen? Hoe kan ik mijn communicatie / vormgeving / website & financiële middelen

Nadere informatie

Uitbreiding deelname Programma Sport en Bewegen in de Buurt

Uitbreiding deelname Programma Sport en Bewegen in de Buurt gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Portefeuillehouder drs. M.J. Bezuijen Collegevergadering 4 december 2012 Inlichtingen Maurits van Tubergen Lotgering (023 5676632 ) Registratienummer 2012.0068182

Nadere informatie

Fit en Gezond in Overijssel 2016

Fit en Gezond in Overijssel 2016 Fit en Gezond in Overijssel 2016 Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Provinciale resultaten sport en bewegen Colofon Fit en Gezond in Overijssel Provinciale resultaten sport en bewegen uit de

Nadere informatie

Leusden. Auteur: Stichting Sportkanjers Wim van t Westeinde Datum: 24-12-2012 Versie: Sportkanjerclub Leusden versie 1

Leusden. Auteur: Stichting Sportkanjers Wim van t Westeinde Datum: 24-12-2012 Versie: Sportkanjerclub Leusden versie 1 Leusden Auteur: Stichting Sportkanjers Wim van t Westeinde Datum: 24-12-2012 Versie: Sportkanjerclub Leusden versie 1 Algemene beschrijving Sportkanjerclub De Sportkanjerclub is een fantastische plek voor

Nadere informatie

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Bewegen en sport.

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Bewegen en sport. Criteria en vragenlijst themacertificaat Bewegen en sport Voortgezet onderwijs Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Bewegen en sport.

Nadere informatie

Talentcoach Kwalificatieprofiel

Talentcoach Kwalificatieprofiel 10 alentcoach walificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 11 A. unctiebenaming 11 B. ypering kwalificatie 11 C. enmerken kwalificatie 11 D. In- en doorstroom 11 2 Overzicht

Nadere informatie

Nieuwsbrief Actief Betrokken Club

Nieuwsbrief Actief Betrokken Club Nieuwsbrief Actief Betrokken Club Wat is Actief Betrokken Club? Per 1 mei 2014 is Sportbedrijf Almelo samen met PH, ON en MHC gestart met het project Actief Betrokken Club (ABC). Doelstelling van het project

Nadere informatie

Ontwikkelplan SPORT; volop in beweging

Ontwikkelplan SPORT; volop in beweging Ontwikkelplan SPORT; volop in beweging Sport Sport 1 is meer dan bewegen 2. Sport is aantrekkelijk en belangrijk. Het biedt spelplezier, motiveert om te presteren en combineert ontspanning met ontplooiing.

Nadere informatie

Mei 2012 versie 1. WK versie 1

Mei 2012 versie 1. WK versie 1 2012 Mei 2012 versie 1 WK versie 1 Jong en oud samen in beweging De stichting de Buitenham heeft tot doel het bevorderen van het maatschappelijk welzijn van de inwoners van Varsselder-Veldhunten en omgeving

Nadere informatie

Sportaanbiedersmonitor

Sportaanbiedersmonitor 0-100 leden 101-250 leden 251-500 leden 501-1000 leden meer dan 1000 leden 18-2-2016 Sportaanbiedersmonitor context clubs ACCOMMODATIE 428 sportaanbieders hebben meegedaan 94% een vereniging 38% van de

Nadere informatie