Dienstenwijzer Verberkmoes Assurantiën

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienstenwijzer Verberkmoes Assurantiën"

Transcriptie

1 Dienstenwijzer Verberkmoes Assurantiën Versie: 01 oktober 2014

2 Dienstenwijzer Verberkmoes In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw wensen zijn onze leidraad. In deze dienstenwijzer maken wij u wegwijs in onze onderneming. In deze dienstwijzer vindt u onze algemene gegevens, openingstijden, informatie over onze dienstverlening en waar u met klachten terecht kunt. Wie zijn wij? Postadres Postbus AB Valkenswaard Vestigingen Maastrichterweg GE Valkenswaard Willibrorduslaan KC Eersel Bereikbaarheid Telefoon: Fax: Internet: Natuurlijk kunt u ook ons kantoor bezoeken. Op werkdagen zijn de openingstijden van 8:30 tot 17:00 uur. Voor afspraken buiten kantooruren kunt u telefonisch contact met ons opnemen. Internet Op onze internetsite kunt u meer informatie vinden over de organisatie en onze diensten. Ga voor deze informatie naar Onze medewerkers Onze medewerkers bekwamen zich in hun vak via permanente educatie. Zij zijn in bezit van alle relevante diploma s en certificaten, die nodig zijn om u van passend advies te voorzien. Aandeelhouders De aandelen van Verberkmoes Assurantiën BV zijn voor 31% ondergebracht bij ASAM NV (100% dochter van ASR verzekeringen. Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is geregistreerd bij: NVGA College Bescherming Persoonsgegevens NVGA De Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven behartigt de bedrijfsbelangen van gevolmachtigde agenten in het algemeen en van haar leden in het bijzonder. Op dit moment heeft de NVGA ongeveer 190 leden. Om in aanmerking te komen voor het lidmaatschap van de NVGA dient men aan een aantal kwaliteitscriteria / lidmaatschapsvoorwaarden te voldoen. Hier voldoet Verberkmoes vanzelfsprekend aan. Diploma s en certificaten Wij zijn in het bezit van de volgende relevante diploma s en certificaten: WFT schade, leven, hypotheken, FFP (financiële planning),assurantie diploma A, Diploma Branche Brand, Diploma Branche Leven, Diploma Branche Varia, Diploma Gevolmachtigd Agent en Certificaat Stichting Erkenning Hypotheek Adviseurs. KiFiD Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u toch een klacht over onze dienstverlening hebben, en wij komen er samen niet uit, dan kun u zich wenden tot KiFiD, een onafhankelijke stichting die uw klacht kan beoordelen. Registratienummer: AFM Ons kantoor is ingeschreven bij de AFM (Autoriteit Financiële Markten). De AFM is gedragstoezichthouder op de financiële markten. De AFM houdt toezicht op het gedrag van de gehele financiële marktsector: sparen, beleggen, verzekeren en lenen. Registratienummer : Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder het nummer College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) Verberkmoes is aangemeld bij het CBP onder meldingsnummers , en

3 Onze diensten Verberkmoes Assurantiën BV geeft u adviezen en biedt oplossingen op het gebied van schadeverzekeringen, levensverzekeringen, hypotheken, (individuele) pensioenen, financiële planning en (spaar)bank. Indien u ons de opdracht daartoe geeft, inventariseren wij samen met u wat voor risico s verzekerd dienen te worden en bemiddelen we bij de totstandkoming van de overeenkomsten die u wenst aan te gaan. Wij onderhouden voor u de contacten met de verzekeraars waar u uw verzekeringen heeft ondergebracht. U kunt zowel particulier als zakelijk, geadviseerd worden op het gebied van: Schadeverzekeringen Met dit soort verzekeringen kunt u schade vergoedt krijgen die u lijdt in het geval dat u bijvoorbeeld ziek wordt en daardoor niet meer kunt werken, uw bagage tijdens een vakantie zoek raakt, u een aanrijding met uw auto krijgt, er brand uitbreekt in uw huis etc. U kunt hierbij denken aan ziektekostenverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, een reisverzekering, een autoverzekering en brandverzekeringen en in het algemeen die producten welke de verzekeraars waarmee wij zaken doen aanbieden. Levensverzekeringen/individuele pensioenen Hierbij gaat het bijvoorbeeld om verzekeringen waarmee u spaart voor een aanvullend pensioen, een studie voor uw kind, de aflossing van een schuld. Voorbeelden zijn: koopsompolis, studieverzekering, een gemengde verzekering in combinatie met een hypotheek of financiering. Hypotheken Onze doelstelling hierbij is ervoor te zorgen dat de financiering voor de aankoop van uw woning goed aansluit bij uw persoonlijke situatie en uw financiële mogelijkheden. Financiële planning Dit houdt in dat wij u inzage geven in uw financiële situatie nu en in de toekomst. In de mate waarin u dat wenselijk acht, kunnen wij u vervolgens adviseren over financiële producten om uw inkomsten veilig te stellen c.q. te doen toenemen. (Spaar)bank In onze vestiging in Eersel vindt u een kantoor van de Regiobank. Hier kunt u terecht voor al uw bankzaken van salarisrekening tot diverse soorten spaarrekeningen

4 Hoe komen wij tot een advies? Adviesvrij Ons kantoor heeft geen enkele verplichting om financiële producten bij één of meer financiële instellingen onder te brengen. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering. Ondernemersvrijheid Geen enkele financiële instelling zoals een bank of een verzekeringsmaatschappij heeft beslissende zeggenschap in onze onderneming. Deze vrijheid om u te kunnen adviseren wat wij in uw belang vinden, gaat hand in hand met onze vrijheid als ondernemer. Keuze van aanbieders De markt kent veel aanbieders van financiële producten en diensten. Wij werken met speciale vergelijkingsprogramma s die het mogelijk makken om een objectieve analyse te maken van nagenoeg de gehele markt. Uit al deze aanbieders zullen wij een aanbod selecteren dat goed past bij uw persoonlijke wensen. Deze vergelijking maken wij op basis van een groot aantal factoren. Natuurlijk valt daar de hoogte van de premie onder. Maar ook de kwaliteit van de voorwaarden en de ervaring met de instelling en hoe die zich opstelt indien een beroep wordt gedaan op een uitkering. Omdat wij op deze wijze werken kunnen wij als een ongebonden en objectieve bemiddelaar voor u optreden. Hoe zit het met onze kosten? Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Enkele voorbeelden hiervan zijn: salarissen, huisvestingskosten, opleidingen en vergunningen. Deze kosten worden op verschillende wijzen vergoed. Ons kantoor hanteert verschillende vormen van vergoeding voor onze kosten. Deels van de kosten ontvangen wij middels een provisie. De premie betaalt u rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij. Vervolgens draagt deze een deel hiervan af aan ons ter dekking van onze bedrijfskosten. Wijzen van betaling Incasso U kunt ons machtigen om de verschuldigde bedragen middels automatische incasso van uw bank- of girorekening af te laten schrijven. Periodieke betaling U kunt ook kiezen voor de betaling van een periodiek bedrag voor al uw verzekeringen ineens. In overleg met ons kunt u ervoor kiezen de verschuldigde bedragen per half jaar, per kwartaal of per maand te betalen. Als er kosten zijn verbonden aan een dergelijke periodieke betaling, dan wordt u daarover vooraf ingelicht. Maatschappij incasso U kunt kiezen om de maatschappij waar u via ons verzekerd bent te machtigen om de verschuldigde bedragen middels automatische incasso van u bank- of girorekening af te laten schrijven. Afspraken rond premiebetaling Het is belangrijk dat u het verschuldigde op tijd betaalt. Indien u verzuimt te betalen of niet tijdig betaalt, kan de verzekeraar in bepaalde omstandigheden bij schade weigeren te vergoeden. Als u in gebreke bent met betaling, kan de betaling gerechtelijk worden geïncasseerd. De kosten die hieraan verbonden zijn, kunnen en zullen aan u in rekening worden gebracht. Als u verwacht niet op tijd te kunnen betalen, dient u ons tijdig te informeren. Wij zullen dan alles binnen de wettelijke mogelijkheden in het werk stellen om een oplossing te vinden. Indien u op grond van de verzekeringsvoorwaarden recht heeft op gehele of gedeeltelijke premierestitutie, zullen wij namens u de contacten met de verzekeraar hierover verzorgen. In geen geval mag u verschuldigde bedragen verrekenen met nog niet toegekende uitkeringen of restituties. Een ander deel van onze kosten worden vergoed op fee basis. Er wordt geen provisie in rekening gebracht en wij ontvangen in dit geval dus ook geen vergoeding vanuit de maatschappij, maar ontvangen een vaste vergoeding van de relatie. Deze vergoeding is vooraf bekend. Vraagt u ons diensten waarbij deze wijze van honorering niet mogelijk is, dan zullen wij altijd vooraf met u een andere afspraak maken over onze honorering. U weet dus altijd vooraf op welke wijze wij worden gehonoreerd.

5 Wij vragen ook iets van u Om uw belangen op het gebied van financiële diensten optimaal te kunnen behartigen, vragen wij ook een aantal zaken van u. Juiste en volledige informatieverstrekking Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. In de relatie die wij met u hebben vragen wij van u, afhankelijk van actualiteiten, dat u ons regelmatig informeert. Bijvoorbeeld of er wijzigingen zijn in uw gezinssamenstelling, in uw inkomenssituatie of dat u recent grote uitgaven hebt gedaan voor u woning. De informatie die wij van u ontvangen is mede bepalend voor de adviezen die wij u geven. Totaalbeeld Uw financiële portefeuille kunt u het beste vergelijken met een puzzel. Het beeld is pas compleet te maken als alle puzzelstukjes bekend zijn. Het is mogelijk dat u bepaalde financiële producten elders laat begeleiden. Om uw belangen optimaal te kunnen behartigen is het voor ons echter belangrijk een totaalbeeld te hebben. Zo kan voorkomen worden dat wij u niet attent zouden maken op een bepaald risico omdat wij konden weten dat u dit elders al geregeld had. Daarom vragen wij u mee te werken aan het vervolmaken van het totaalbeeld van uw financiële dienstpakket. Wijzigingen doorgeven Vanzelfsprekend vragen wij u ons te informeren over wijzigingen in uw persoonlijke situatie, die van invloed zou kunnen zijn op uw pakket van financiële diensten. Denkt u bijvoorbeeld aan verhuizing, een andere baan, een huwelijk, een geboorte, werkloosheid of arbeidsongeschikt raken. Als u een klacht heeft Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële diensten zo goed mogelijk. Maar ook wij kunnen fouten maken. Dat kan ertoe leiden dat u een klacht heeft. Eerst de klacht aan ons kenbaar maken Indien u een klacht hebt, vragen wij u deze eerst kenbaar te maken aan de medewerkers of directie van ons kantoor. In de meeste gevallen zullen wij uw klacht snel kunnen verhelpen. Daarna eventueel naar het KiFiD Indien wij er samen niet uitkomen kunt u zich altijd wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), een onafhankelijke stichting die uw klacht verder zal beoordelen. KiFiD is bedoeld om één loket te bieden voor de beslechting van (dreigende) conflicten met financiële dienstverleners en voor informatie over financiële zaken. U kunt zich hiervoor wenden tot: KiFiD Postbus AG DEN HAAG Telefoon: 0900-fklacht ofwel Wij doen meer voor u Wij behartigen de belangen van onze klanten op het brede terrein van financiële diensten. Onze dienstverlening omvat meer dan wij u in deze dienstwijzer kunnen aangeven. Heeft u vragen, aarzelt u dan niet om ons een verdere toelichting te vragen. Wij zijn u graag van dienst. Informatie doornemen Indien wij voor u een bepaalde financiële dienst verzorgen zal het vaak gebeuren dat wij u informatie zenden. Soms gaat het om informatie die wij u wettelijk verplicht zijn te zenden. Maar ook kunnen wij u informatie toesturen omdat wij denken dat u zich daarmee nog beter kunt oriënteren op bestaande of nieuwe financiële producten en diensten. Wij vragen u al onze informatie aandachtig door te nemen en ons zonodig te raadplegen. In ieder geval vragen wij u de polissen en andere contracten altijd zelf te controleren en vast te stellen of deze zijn opgesteld conform u wensen. Vanzelfsprekend controleren wij deze documenten ook.

Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten

Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

tolle'ls Dienstenwijzer Jan Stoffers Assurantien BV Wie zijn wij?

tolle'ls Dienstenwijzer Jan Stoffers Assurantien BV Wie zijn wij? tolle'ls ASSURANTIEN BV Slalionssrraal39 6J8l AD Eisioo Lb. Dienstenwijzer Jan Stoffers Assurantien BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiele diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze

Nadere informatie

Internet. Dienstverleningsdocument

Internet. Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies.

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies. Dienstenwijzer RIETMAN FINANCIEEL ADVIES Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

FPN Groep Dienstverlening Particulier

FPN Groep Dienstverlening Particulier FPN Groep Dienstverlening Particulier Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Hoogkamer Assurantiën B.V.

Dienstverleningsdocument Hoogkamer Assurantiën B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer (particulier)

Dienstenwijzer (particulier) persoonlijk en dichtbij Dienstenwijzer (particulier) 1 Dienstenwijzer (particulier) De Vries Verzekeringen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 0174-292650.

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 0174-292650. Dienstenwijzer (particulier) Boutkan Assurantiën b.v. Introductie Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Nico Poel Financiële Diensten behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Nico Poel Financiële Diensten behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. DIENSTENWIJZER Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Wie zijn wij?

Dienstverleningsdocument. Wie zijn wij? Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer BAAS Tiel B.V. BAAS Makelaars & Assurantiekantoor

Dienstenwijzer BAAS Tiel B.V. BAAS Makelaars & Assurantiekantoor Dienstenwijzer BAAS Tiel B.V. BAAS Makelaars & Assurantiekantoor Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In deze dienstenwijzer staat

Nadere informatie

HGS administratie- en assurantiekantoor

HGS administratie- en assurantiekantoor HGS administratie- en assurantiekantoor Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze dienstverlening

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze dienstverlening Dienstenwijzer Met deze dienstenwijzer maken wij u wegwijs bij Baljeu en Staal. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen

Nadere informatie

In geval van nood kunt u buiten kantoortijden inspreken op ons antwoordapparaat. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.

In geval van nood kunt u buiten kantoortijden inspreken op ons antwoordapparaat. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact op. Dienstenwijzer Naast algemene informatie over vindt u in deze Dienstenwijzer uitgebreide informatie over onze dienstverlening en onze klachtenregeling. Wie zijn wij? Bezoekadressen Markt 2a Rijksweg 130

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Dienstenspecificatie TDA Assurantiën B.V. 2014

Dienstenspecificatie TDA Assurantiën B.V. 2014 Dienstenspecificatie TDA Assurantiën B.V. 2014 Het team van de TDA groep is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. De persoonlijke situatie en wensen van u als klant staan in onze werkwijze centraal.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer Concordia de Keizer Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer Concordia de Keizer Januari 2015 1 Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag

Nadere informatie

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Dienstenwijzer Dit document is een puur informatief document. Dat betekent dat u door dit document op generlei wijze verplicht bent om bepaalde diensten van ons kantoor af te nemen of om een bepaalde overeenkomst,

Nadere informatie

Geachte cliënt, A. Inleiding

Geachte cliënt, A. Inleiding Fiën Adviesgroep Rijsenburg B.V. Hoofdstraat 118-120 3972 LD Driebergen-Rijsenburg www.fien.nl Tel: 0343-518561 Fax: 0343-518669 info@fien.nl Geachte cliënt, A. Inleiding 1. Financiële dienstverleners

Nadere informatie

GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Gedragscode GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair DNA Adviesgroep B.V. Willemskade 18 D 3016 DL Rotterdam Telefoon: 010-2909343 Fax: 010-2909345 Website: www.dna-adviesgroep.nl

Nadere informatie

In geval van nood kunt u buiten kantoortijden inspreken op ons antwoordapparaat. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.

In geval van nood kunt u buiten kantoortijden inspreken op ons antwoordapparaat. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact op. Dienstenwijzer Naast algemene informatie over vindt u in deze Dienstenwijzer uitgebreide informatie over onze dienstverlening en onze klachtenregeling. Wie zijn wij? Bezoekadres Correspondentieadres Tramstraat

Nadere informatie

Dienstenwijzer All Finance BV. Een goede reden om klant te zijn bij All Finance!

Dienstenwijzer All Finance BV. Een goede reden om klant te zijn bij All Finance! Dienstenwijzer All Finance BV Ons kenmerk: Dienstenwijzer Behandeld door: J.C.W. de Laat Telefoonnummer: 040-257 49 40 E-mail: info@all-finance.nl Versie: 01 april 2015 / 2015.01 Onderwerp: Dienstenwijzer

Nadere informatie

2. Verzekeringen die een (vaste) som geld uitkeren als u of één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden.

2. Verzekeringen die een (vaste) som geld uitkeren als u of één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden. Bovensmilde, maart 2012 Onderwerp: Dienstenwijzer Combivé Verzekeringen en www.hondengeleiderspolis.nl A. Inleiding Via dit document geven wij weer op welke manier wij werken. Wij geven hierin bij u aan

Nadere informatie

Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten?

Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten? Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten? Wie zijn wij? Folkertsma Financiële Diensten Franeker is een onafhankelijke assurantie- en hypothekenadviseur. Wij adviseren en bemiddelen bij de totstandkoming

Nadere informatie

D I E N S T E N W I J Z E R

D I E N S T E N W I J Z E R D I E N S T E N W I J Z E R Voor u ligt de dienstenwijzer van B & R Advies BV. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Volkert Assurantiën BV

Dienstenwijzer. Volkert Assurantiën BV Dienstenwijzer Volkert Assurantiën BV Dienstenwijzer Introductie: Ons kantoor is ondermeer gespecialiseerd in het verlenen van financiële diensten. Op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft)

Nadere informatie