Bouwdienst Rijkswaterstaat titel: LEIDRAAD VOORSPANNEN VAN ANKERS EN REKBOUTEN document : NBD pagina : 1 van 9 uitgave :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bouwdienst Rijkswaterstaat titel: LEIDRAAD VOORSPANNEN VAN ANKERS EN REKBOUTEN document : NBD 00800 pagina : 1 van 9 uitgave : 28-10-2004"

Transcriptie

1 pagina : 1 van 9 LEIDRAAD VOORSPANNEN VAN ANKERS EN REKBOUTEN Document : NBD Uitgave : Afd./opsteller * toetser * vastgesteld * uitgave * status NIQ/J.den Toom * NIQ/J.J.Taal * NIQ/ * *definitief

2 pagina : 2 van 9 INHOUDSOPGAVE pagina 1 ONDERWERP EN TOEPASSINGSGEBIED 3 2 INSTRUCTIEBLAD 1 4 MOMENTGESTUURD AANDRAAIEN VAN BOUTEN 2.1 Toepassingsgebied: boutverbindingen in werktuigonderdelen 4 3 INSTRUCTIEBLAD 2 5 MOMENTGESTUURD AANDRAAIEN VAN BOUTEN IN TWEE FASEN 3.1 Toepassingsgebied: boutverbindingen in werktuigonderdelen 5 t/m M42 4 INSTRUCTIEBLAD 3 6 HET AANDRAAIEN VAN BOUTEN VOLGENS DE MOMENT-HOEKMETHODE 4.1 Toepassingsgebied: Voornamelijk voor boutverbindingen in 6 staalconstructies. 5 INSTRUCTIEBLAD 4 7 HYDRAULISCH VOORSPANNEN VAN BOUTEN 5.1 Toepassingsgebied: Werktuigbouw en staalbouwkundige 7 constructies 6 INSTRUCTIEBLAD 5 8 HET AANDRAAIEN VAN BOUTEN WAARBIJ GEEN SPECIFIEKE VOORSPANKRACHT IS VEREIST 6.1 Toepassingsgebied : boutverbindingen in werktuigonderdelen 8 waarin geen specifieke voorspankracht wordt vereist 7 VERWIJZINGEN 9

3 pagina : 3 van 9 1 ONDERWERP EN TOEPASSINGSGEBIED Dit document bevat eisen met betrekking tot het voorspannen van ankers en rekbouten in werktuigbouwkundige constructies. In de werktuigbouw wordt de voorspankracht veelal verkregen door het aandraaien van de bouten door middel van momentsleutels en moeraanzetters. Bij deze methode van voorspannnen wordt men geconfronteerd met wrijvingscoëfficiënten die zelfs bij overeenkomstige condities een relatief grote spreiding vertonen. De wrijvingscoëfficiënt wordt daarnaast bepaald door het toegepaste smeermiddel, de oppervlaktebehandeling van de bouten (al of niet thermisch verzinkt) het materiaal van de bouten en de te klemmen delen, de reinheid van de oppervlakken die ten opzichte van elkaar bewegen en het al of niet gesmeerd zijn van de spiegel van moer of boutkop. Daar men er enerzijds van verzekerd wil zijn dat de benodigde voorspankracht ook daadwerkelijk wordt bereikt, is het zaak een zo groot mogelijk aandraaimoment toe te passen. Anderzijds mag het niet zo zijn dat de bout door het aandraaien zodanig hoog wordt belast dat gevaar voor afdraaien (breuk) of afschuiven van de schroefdraad ontstaat. Als geen speciale (rek)metingen worden uitgevoerd, is hydraulisch voorspannen, met name bij korte bouten en ankers, riskant. Tijdens het ontlasten van de vijzel wordt de voorspankracht overgebracht naar de moer. Daarbij zullen vervormingen optreden, die de voorspankracht in belangrijke mate kunnen reduceren. Ook het niet zuiver haaks staan van de ankers en bouten op de te klemmen delen, alsmede het toepassen van niet geheel vlakke onderlegringen, kunnen een belangrijke invloed hebben. Naar aanleiding van boven geschetste problematiek zijn de instructiebladen samengesteld. Op de instructiebladen is aangegeven hoe de vereiste voorspankracht op verantwoorde wijze tot stand kan worden gebracht.

4 pagina : 4 van 9 2 INSTRUCTIEBLAD 1 MOMENTGESTUURD AANDRAAIEN VAN BOUTEN 2.1 Toepassingsgebied: boutverbindingen in werktuigonderdelen Benodigd aandraaimoment M A = k. F p;d. d waarin M A aandraaimoment, in Nm F p;d voorspankracht, in kn d middellijn van de bout, in mm k factor k = 0,15 k = 0,12 voor bouten met gewone metrische schroefdraad, schoon en licht geolied, zoals de fabrikant die in het algemeen aflevert. voor bouten met gewone metrische schroefdraad waarvan de schroefdraad en de spiegel van de moer (licht) zijn ingevet met een Molykote schroefdraadpasta. Thermisch verzinkte bouten dienen steeds met dit smeermiddel te zijn behandeld. De onderdelen moeten schoon zijn. Indien op de boutkop wordt aangedraaid moet deze ook zijn ingevet. Om voldoende zekerheid te hebben betreffende de grootte van de voorspankracht in de bout, moet deze met behulp van een boutkrachtmeter worden gecontroleerd. De gemeten waarde van de voorspankracht moet liggen tussen: F p;d min. = 0,75 F p;d en F p;d max. = 0,9 F p;d Bovenstaande geldt voor bouten waarvan de voorspankracht F p;d werd bepaald volgens "NEN 6786 Voorschriften voor het Ontwerpen van Beweegbare Bruggen (VOBB)". Procedure voor het aandraaien Bouten voorspannen met behulp van momentsleutel of moeraanzetter, beide met afwijkingen van maximaal 5%. De voorspankracht moet d.m.v. een boutkrachtmeter vooraf worden gecontroleerd. De voorspankracht moet liggen tussen de waarden die op de betreffende detailtekening zijn aangegeven. Indien dat niet het geval is, moet het aandraaimoment worden aangepast. Per verbinding en per nieuwe partij moeten tenminste 3 bouten worden beproefd. Bij 1 en 2 bouten per verbinding, moeten 1 resp. 2 bouten worden beproefd. De bouten tenminste tweemaal aandraaien tot het vastgestelde moment (M A ). Bouten voorspannen volgens instructieblad 1 M A =... Nm F p;d min =.... kn controleren m.b.v. boutkrachtmeter F p;d max =.. kn Smeermiddel...

5 pagina : 5 van 9 3 INSTRUCTIEBLAD 2 MOMENTGESTUURD AANDRAAIEN VAN BOUTEN IN TWEE FASEN 3.1 Toepassingsgebied: boutverbindingen in werktuigonderdelen t/m M 42 Benodigd aandraaimoment M A = k. F p;d.d waarin: M A aandraaimoment, in Nm F p;d voorspankracht, in kn d middellijn van de bout, in mm k factor k = 0,15 k = 0,12 voor bouten met gewone metrische schroefdraad. schoon en licht geolied, zoals de fabrikant die in het algemeen aflevert; voor bouten met gewone metrische schroefdraad waarvan de schroefdraad en de spiegel van de moer (licht) zijn ingevet met een Molykote schroefdraadpasta. Thermisch verzinkte bouten dienen steeds met dit smeermiddel te zijn behandeld. De onderdelen moeten schoon zijn. Indien op de boutkop wordt aangedraaid, moet deze ook zijn ingevet. De voorspankracht F p;d dient te worden bepaald volgens NEN 6786 Voorschriften voor het Ontwerpen van Beweegbare Bruggen (VOBB)". Procedure voor het aandraaien Fase 1: Fase 2: De bouten aandraaien tot het moment M 1 = 0,7 M A is bereikt. Dit dient tenminste éénmaal te worden herhaald. Merkstrepen aanbrengen zodanig dat de nadraaihoek (globaal) kan worden afgelezen en vervolgens het moment opvoeren tot M A. Het aandraaien tot M A tenminste éénmaal herhalen. Daarbij dient er op te worden gelet dat in deze fase de moer of bout, al naar gelang op de moer of op de boutkop wordt aangedraaid, wel verdraait doch in het uiterste geval niet meer dan de hieronder gegeven hoek. Let wel: Zolang die hoek niet wordt bereikt, is het aandraaimoment M A bepalend. De werkelijke hoek zal in het algemeen aanzienlijk kleiner zijn! Bij bouten met normale afmetingen en gewone (grove) spoed mag de gemeten hoek in fase 2 bij te klemmen stalen onderdelen, niet meer zijn dan 90 o. De uiterste hoekverdraaiing van bouten en ankers langer dan 250 mm, dient door berekening te worden bepaald uit de rek van de bout (anker) en de indrukking van de te klemmen onderdelen ten gevolge van 0,3 F p;d, vermeerderd met 70 o. Echter niet minder dan 90 o. Bouten aandraaien in twee fasen volgens instructieblad 2 Fase 1: M 1 =...Nm Smeermiddel:... Fase 2: M A =...Nm Gemeten hoek in fase 2: <... o

6 pagina : 6 van 9 4 INSTRUCTIEBLAD 3 HET AANDRAAIEN VAN BOUTEN VOLGENS DE MOMENT - HOEKMETHODE 4.1 Toepassingsgebied: Voornamelijk voor boutverbindingen in staalconstructies. De hoek van 90 o geldt voor bouten M 12 t/m M 36 en stalen onderdelen met een klemlengte tot ca. 100 mm. 3/4 F p;d + 90 o Vereiste en toegestane voorspankracht De vereiste voorspankracht en de toegestane voorspankracht F p;d dienen te worden bepaald volgens de daarvoor geldende voorschriften (NEN 6786). Onderstaande regels gelden voor bouten van tenminste klasse 8.8. De verbindingen moeten zijn voorzien van H.V. sluitringen. Smeertoestand a) Zwarte bouten: Schoon en licht geolied zoals de fabrikant die in het algemeen aflevert. Het toepassen van een additioneel smeermiddel volgens b) is eveneens toegestaan. b) Thermisch verzinkte bouten: De schroefdraad alsmede de spiegel van de moer moeten vóór montage zijn voorzien van een Molykote schroefdraadpasta. Indien op de boutkop wordt aangedraaid moet ook deze zijn ingevet. De onderdelen moeten schoon zijn. Bepaling benodigd aandraaimoment of afstelling moeraanzetter - Bepaal met een boutkrachtmeter waarop het moment van de momentsleutel of de kracht waarop de moeraanzetter moet worden afgesteld om een voorspankracht van 3/4 F p;d in de bouten op te wekken. - Aan te houden aandraaimoment: M Ag = (M A min + M A max ) / 2 M A min en M A max mogen niet meer dan 20% afwijken van M Ag. - De afstelling van de moeraanzetter moet zodanig zijn dat het gemiddelde van de gemeten boutkrachten zo dicht mogelijk 3/4 F p;d benadert. Alle boutkrachten moeten binnen het interval 0,6 F p;d - 0,85 F p;d liggen. - Aantal te beproeven bouten: 5 % met een minimum van 3 en een maximum van 10, van elke partij nieuwe bouten die op een bepaalde dag moeten worden aangebracht. Daarnaast geldt dat per verbinding ten minste 3 bouten moeten worden beproefd - De afwijkingen van het aandraaigereedschap mogen niet meer zijn dan 5%. Procedure voor het aandraaien - Na het afstellen van momentsleutel of moeraanzetter volgens dit instructieblad, de bouten aandraaien tot 3/4 F p;d. Het aandraaien dient tenminste éénmaal te worden herhaald. - Merkstrepen aanbrengen op zodanige wijze dat de nadraaihoek (globaal) kan worden afgelezen. - Bouten nadraaien over een hoek van 90 o. Bouten voorspannen: 3/4 F p;d + 90 o volgens instructieblad 3: F p;d =...kn

7 pagina : 7 van 9 5 INSTRUCTIEBLAD 4 HYDRAULISCH VOORSPANNEN VAN BOUTEN 5.1 Toepassingsgebied: werktuigbouw en staalbouwkundige constructies Algemeen Hydraulisch voorspannen kan worden toegepast bij lange bouten en ankers waar de rek t.g.v. het voorspannen een aantal malen groter is dan de invloeden die bij het overnemen van de belasting door de moer de voorspankracht reduceren. Reducerende invloeden zijn: vervormingen, zettingen, het niet zuiver haaks staan van moer of boutkop op de te klemmen onderdelen, het toepassen van niet geheel vlakke sluitringen etc. Als ter controle van de voorspankracht rekmetingen worden uitgevoerd, kan deze methode ook worden toegepast bij kortere bouten. Tijdens het spannen mag het rekken van ankers niet belemmerd worden door hechting aan beton. Vereiste en toegestane voorspankracht De vereiste voorspankracht en de toegestane (toelaatbare) voorspankracht moeten zijn bepaald volgens NEN 6786 Voorschriften voor het Ontwerpen van Beweegbare Bruggen (VOBB)". Daarnaast moet bij ankers in beton rekening worden gehouden met spanningsverlies t.g.v. kruip en krimp. Als de voorspankracht door rekmetingen wordt gecontroleerd moet voor de factor X (zoals gedefinieerd in genoemde norm) 1,25 in rekening worden gebracht. Indien bij ankers en bouten langer dan 1 m geen controle wordt uitgevoerd, moet voor X tenminste 1,65 worden aangehouden. Deze waarde mag worden gereduceerd tot 1,5 als de klemlengte 2m of meer is. Bovenstaande geldt slechts als de onderdelen van de verbinding op de relevante plaatsen schoon zijn en sluitringen worden toegepast waarvan de vlakheidstolerantie 0.2 mm of minder bedraagt. Hydraulisch voorspannen zonder controle van de voorspankracht wordt voor kortere bouten en ankers niet geschikt geacht. Procedure voor het voorspannen - Bouten of ankers spannen d.m.v. hydraulische vijzels met afwijkingen van maximaal 5%. Tijdens het spannen mag de spankracht de toelaatbare voorspankracht niet meer dan 10% overschrijden. - Vervolgens de moeren licht aandraaien op zodanige wijze dat de spankracht daardoor niet meer dan 10% toeneemt. - Vijzels ontlasten. De procedure dient ten minste éénmaal te worden herhaald. In veel gevallen zal het gewenst zijn meerdere bouten gelijktijdig te spannen. Bouten (ankers) hydraulisch voorspannen volgens instructieblad 4;... F p;d =... kn

8 pagina : 8 van 9 6 INSTRUCTIEBLAD 5 HET AANDRAAIEN VAN BOUTEN WAARBIJ GEEN SPECIFIEKE VOORSPANKRACHT IS VEREIST. 6.1 Toepassinggebied : boutverbindingen in werktuigonderdelen waarin geen specifieke voorspankracht wordt vereist. Algemeen Het gaat hierbij om boutverbindingen die gebruikt worden om b.v. deksels vast te zetten, waarbij een specifieke voorspankracht niet van belang is. Benodigd aandraaimoment M A = k. F p;d. d waarin M A aandraaimoment, in Nm F p;d voorspankracht, in kn d middellijn van de bout, in mm k factor k = 0,15 k = 0,12 voor bouten met gewone metrische schroefdraad, schoon en licht geolied, zoals de fabrikant die in het algemeen aflevert. voor bouten met gewone metrische schroefdraad waarvan de schroefdraad en de spiegel van de moer (licht) zijn ingevet met een Molykote schroefdraadpasta. Thermisch verzinkte bouten dienen steeds met dit smeermiddel te zijn behandeld. De onderdelen moeten schoon zijn. Indien op de boutkop wordt aangedraaid moet deze ook zijn ingevet. F p;d = circa 50% van de maximaal toelaatbare voorspankracht voor deze boutverbinding. De maximaal toelaatbare voorspankracht dient bepaald te worden volgens NEN 6786 Voorschriften voor het Ontwerpen van Beweegbare Bruggen (VOBB). Procedure voor het aandraaien Na het afstellen van de momentsleutel of moeraanzetter de bouten aandraaien totdat het moment Ma is bereikt. Dit dient tenminste éénmaal te worden herhaald. Bouten aandraaien volgens instructieblad 5 Ma =.. Nm Smeermiddel:.

9 pagina : 9 van 9 7 VERWIJZINGEN De volgende normatieve documenten bevatten bepalingen die, doordat ernaar wordt verwezen, tevens bepalingen van deze norm zijn. Op het ogenblik van publicatie van de onderhavige norm waren de vermelde versies van kracht. Alle normatieve documenten kunnen echter worden herzien; partijen die overeenkomsten sluiten op basis van deze norm wordt daarom aanbevolen na te gaan of het mogelijk is, de meest recente versie van onderstaande normatieve documenten toe te passen. Normnummer: jaar van uitgifte NEN 6786:2001 NEN 6786:2001/A1:2002 Titel van de norm. Voorschriften voor het ontwerpen van beweegbare bruggen (VOBB) Voorschriften voor het ontwerpen van beweegbare bruggen (VOBB) Internationaal equivalent

EISEN HANDELSPRODUCTEN Handelsproducten zoals toegepast in werktuigbouwkundige installaties van kunstwerken. document:: NBD 00100 uitgave : 28-10-2004

EISEN HANDELSPRODUCTEN Handelsproducten zoals toegepast in werktuigbouwkundige installaties van kunstwerken. document:: NBD 00100 uitgave : 28-10-2004 Handelsproducten zoals toegepast in pagina :1 van 7 EISEN HANDELSPRODUCTEN Handelsproducten zoals toegepast in werktuigbouwkundige installaties van kunstwerken document:: NBD 00100 uitgave : 28-10-2004

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Bouwdienst

Rijkswaterstaat Bouwdienst Leveringsvoorwaarden, kwaliteitseisen en pagina : 1 van 11 EISEN STAALKABELS Leveringsvoorwaarden, kwaliteitseisen en keuringseisen voor staalkabels. document : NBD 00639 uitgave : 10-03-2005 afd./opsteller

Nadere informatie

Betrouwbaar voorspannen (met toelichting).

Betrouwbaar voorspannen (met toelichting). Dit artikel is al eerder zonder de toelichting verschenen in het december 2013 nummer van het blad Bouwen met Staal en is gebaseerd op een uitgebreid wetenschappelijk document dat is op te halen van: www.bouwenmetstaal.nl

Nadere informatie

Technische informatie

Technische informatie Technische informatie Inhoudsopgave Klasse-aanduiding: bouten en schroeven...2 Omschakeling DIN naar ISO normering....3 Schroefdraad...3 - Schroefdraadlengten...3 - Metrisch grove schroefdraad (standaard)...3

Nadere informatie

3. Boutverbindingen en Borging

3. Boutverbindingen en Borging 3. Boutverbindingen en Borging 3.1 Inleiding Boutverbinding en Borging Schroefdraadverbindingen worden ingedeeld naar belasting. Men onderscheidt: a. Licht belast Er worden geen hoge eisen aan de verbinding

Nadere informatie

structural bolting assemblies

structural bolting assemblies structural bolting assemblies Europese Richtlijn Bouwproducten De Europese Richtlijn 89/106/EEG, ofwel de Construction Products Directive, werd gehandhaafd door de lidstaten van de Europese Unie ten behoeve

Nadere informatie

EN t/m 10 Verbindingen met hoge voorspanning in staalconstructies (type HV en HR, technische eisen en producten)

EN t/m 10 Verbindingen met hoge voorspanning in staalconstructies (type HV en HR, technische eisen en producten) EN 14399 EUROPESE NORM VOOR HOGE VOORSPANNING EN 14399-1 t/m 10 Verbindingen met hoge voorspanning in staalconstructies (type HV en HR, technische eisen en producten) EN 15048 Europese norm voor niet-voorgespannen

Nadere informatie

Even voorstellen: - Arjan Ali - Smits Neuchâtel - Boyd vd Broek - edilon)(sedra contracting - Paul Lange - edilon)(sedra contracting

Even voorstellen: - Arjan Ali - Smits Neuchâtel - Boyd vd Broek - edilon)(sedra contracting - Paul Lange - edilon)(sedra contracting Even voorstellen: - Arjan Ali - Smits Neuchâtel - Boyd vd Broek - edilon)(sedra contracting - Paul Lange - edilon)(sedra contracting Onderwerpen: Waar lopen we tegenaan waar zijn we tegenaan gelopen: (her

Nadere informatie

CE-MARKERING VOOR BOUTVERBINGEN IN STAALCONSTRUCTIES (EN 15048 en EN 14399)

CE-MARKERING VOOR BOUTVERBINGEN IN STAALCONSTRUCTIES (EN 15048 en EN 14399) CE-MARKERING VOOR BOUTVERBINGEN IN STAALCONSTRUCTIES (EN 15048 en EN 14399) Historie / Achtergrond: De Europese Richtlijn voor Bouwproducten is opgezet om te komen tot een uniforme wetgeving binnen de

Nadere informatie

Opleiding momentsleutels. January 8, An Oshkosh Corporation Company

Opleiding momentsleutels. January 8, An Oshkosh Corporation Company Opleiding momentsleutels. January 8, 2015 En wie zijn jullie? Voornaam? Functie en ervaring in ons bedrijf? Ervaring met momentsleutels? Modules Kwaliteit Bout-moer verbindingen Hydraulische verbindingen

Nadere informatie

Montagehandleiding. Voordat u start met het plaatsen van het Twist-Fix lijnsysteem, controleer of de volgende artikelen aanwezig zijn:

Montagehandleiding. Voordat u start met het plaatsen van het Twist-Fix lijnsysteem, controleer of de volgende artikelen aanwezig zijn: Montagehandleiding Het Twist-Fix lijnsysteem is conform de EN-795C voor platte daken en geschikt voor vier gebruikers tegelijkertijd. Het lijnsysteem wordt middels ankerpunten mechanisch bevestigd aan

Nadere informatie

7.B.1 Vergokan stijgkabelladders met functiebehoud volgend art 104 van het AREI.

7.B.1 Vergokan stijgkabelladders met functiebehoud volgend art 104 van het AREI. Lastenboekbeschrijvingen in het kader van het nieuwe artikel 104 van het AREI. Deze teksten zijn gebaseerd op certificaten die Vergokan behaalde volgens norm DIN 4102-12. Onderstaande teksten zijn slechts

Nadere informatie

TECHNISCHE STEEKKAART nr FTS 40/01-A. Bouten, moeren en sluitringen in roestvrij staal

TECHNISCHE STEEKKAART nr FTS 40/01-A. Bouten, moeren en sluitringen in roestvrij staal Belgische Federatie voor de Watersector vereniging zonder winstoogmerk Kolonel Bourgstraat, 127 BE - 1140 Brussel Tel: + 32 (0)2 706 40 90 - Fax: + 32 (0)2 706 40 99 E-mail: info@belgaqua.be http//:www.belgaqua.be

Nadere informatie

Schöck Isokorb type QS 10

Schöck Isokorb type QS 10 Schöck Isokorb type Schöck Isokorb type 10 Inhoud Pagina Bouwkundige aansluitsituaties 152 Afmetingen 153 Kopplaat staalconstructie/bijlegwapening 154 Capaciteiten/Voegafstanden/Inbouwtoleranties 155 Inbouwhandleiding

Nadere informatie

GASTEC QA Keuringseis 191 Maximum debiet beveiligingskleppen

GASTEC QA Keuringseis 191 Maximum debiet beveiligingskleppen Januari 2001 GASTEC QA Keuringseis 191 Maximum debiet beveiligingskleppen COLOFON GASTEC NV, Centrum voor Gastechnologie, werkt voor energiebedrijven, fabrikanten en andere opdrachtgevers met behoefte

Nadere informatie

BESTEK. Ten behoeve van: INTALTHERM 77. Datum: 16 oktober 2015

BESTEK. Ten behoeve van: INTALTHERM 77. Datum: 16 oktober 2015 BESTEK Ten behoeve van: Datum: 16 oktober 2015 Dit bestek is opgesteld met de STABU-systematiek, uitgave: 2014-II onder licentienummer: ------------------ INHOUDSOPGAVE ------------------ INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Metaalstructuren 3. Inleiding. Standaardprofielen. Staalkwaliteit

Metaalstructuren 3. Inleiding. Standaardprofielen. Staalkwaliteit 3 METAALSTRUCTUREN Metaalstructuren 3 Inleiding De helft van de realisaties van Willy Naessens Industriebouw wordt gebouwd met metaalstructuren. Die worden o.a. toegepast in KMO-gebouwen, agrarische gebouwen,

Nadere informatie

Themabijeenkomst geluidarme voegovergangen

Themabijeenkomst geluidarme voegovergangen Themabijeenkomst geluidarme Overzicht Nederlandse toepassingen in staal Frank van Beek (Sr) Adviseur/Specialist (GPO) Afdeling Constructies Wegenbouw Inhoud Nederlandse toepassingen met sinusplaten GROEP

Nadere informatie

Boutverbindingen. Combinatie van verbindingen op basis van wrijvingskracht

Boutverbindingen. Combinatie van verbindingen op basis van wrijvingskracht Algemene informatie over boutverbindingen Algemene informatie over boutverbindingen Boutverbindingen kunnen worden gemaakt als verbindingen op basis van wrijvingskracht, klemverbindingen of een combinatie

Nadere informatie

BETONSCHROEF W-BS. Aanzetten, inschroeven, vast! De snelste bevestigingsoplossing in beton. NIEUW!

BETONSCHROEF W-BS. Aanzetten, inschroeven, vast! De snelste bevestigingsoplossing in beton. NIEUW! BETONSCHROEF W-BS Aanzetten, inschroeven, vast! De snelste bevestigingsoplossing in beton. NIEUW! BETONSCHROEF W-BS De snelste bevestigingsoplossing in beton Het toppunt van een efficiënte bevestiging

Nadere informatie

GEWAPEND BETONSTAAL TRALIELIGGERS

GEWAPEND BETONSTAAL TRALIELIGGERS OCBS Vereniging zonder winstoogmerk Pleinlaan 5 B 1050 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV 305 Herz. 3 2009/3 PTV 305/3 2009 GEWAPEND BETONSTAAL TRALIELIGGERS HERZIENING 3 Goedgekeurd

Nadere informatie

De voornaamste karakteristieken van British Standard Whitworth (BSW) schroefdraad is de hoek van 55 tussen de flanken.

De voornaamste karakteristieken van British Standard Whitworth (BSW) schroefdraad is de hoek van 55 tussen de flanken. Het productiejaar van uw oldtimer geeft u een goede indicatie van welk type bouten er gebruikt werden: Europa (zonder UK) metrisch (99%) Azië metrisch (99%) UK tot 1976 imperial UK na 1976 metrisch US

Nadere informatie

Nokkenas vervangen (M52TU / M54 / M56)

Nokkenas vervangen (M52TU / M54 / M56) 11 31 001 Nokkenas vervangen (M52TU / M54 / M56) Benodigd speciaal gereedschap: 00 9 250 11 2 300 11 3 240 11 3 244 11 3 250 11 3 260 11 3 292 11 4 220 11 6 150 11 6 180 (zo nodig inlaat- of uitlaatzijde)

Nadere informatie

Handleiding. Bij het installeren en / of samenbouwen van de apparatuur moet voor de ingebruikname alle veiligheidscomponenten zijn aangebracht.

Handleiding. Bij het installeren en / of samenbouwen van de apparatuur moet voor de ingebruikname alle veiligheidscomponenten zijn aangebracht. Woord vooraf Handleiding Het doel van deze handleiding is de gebruiker een inzicht te geven in de werking, montage en het onderhoud van de door Geha bv geleverde apparaten. Voordat u begint met de plaatsing

Nadere informatie

PRODUCTEN VOOR DE STAALBOUW. Overzicht, verbindingselementen en toebehoren

PRODUCTEN VOOR DE STAALBOUW. Overzicht, verbindingselementen en toebehoren PRODUCTEN VOOR DE STAALBOUW Overzicht, verbindingselementen en toebehoren PRODUCTEN VOOR D Inhoudsopgave 1. HV boutverbindingen, voor planmatig voorgespannen boutverbindingen. 1.1 Algemene informatie 5-9

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING. :metselwerk of beton

MONTAGEHANDLEIDING. :metselwerk of beton MONTAGEHANDLEIDING model type :ZEELAND :metselwerk of beton => Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. = => Volg gedurende de montage de 6 stappen in

Nadere informatie

Doyma dl schakelkettingen

Doyma dl schakelkettingen Een ketting met voordelen! Leidingen en kabels die door boven- en ondergrondse buitenwanden, door vloeren, mantelbuizen en kernboringen worden doorgevoerd, moeten op de plaats van doorvoering dusdanig

Nadere informatie

Toepassing Combi-Seal-G: Combi-Seal-TW: Toepassing:

Toepassing Combi-Seal-G: Combi-Seal-TW: Toepassing: Combi-Seal isolatiepakkingen in combinatie met bout isolatiesets zijn een belangrijke functionele schakel voor flens isolatiesystemen. De isolatiepakkingen garanderen een veilige afdichting voor onder

Nadere informatie

Lichte inhaak arm (type CL) Geboute arm (type CB) Zware inhaak arm (type CH) Geklemde arm (type CP)

Lichte inhaak arm (type CL) Geboute arm (type CB) Zware inhaak arm (type CH) Geklemde arm (type CP) Montagehandleiding draagarmstellingen Type: Lichte inhaak arm (type CL) Geboute arm (type CB) Zware inhaak arm (type CH) Geklemde arm (type CP) Geachte klant, Bij de ontwikkeling van deze draagarmstelling

Nadere informatie

De draai- en transportkoppeling is betrouwbaar en veilig.

De draai- en transportkoppeling is betrouwbaar en veilig. Toepassing van de draai-en transportkoppeling bij de productie van buizen in diverse afmetingen. De draai- en transportkoppeling is betrouwbaar en veilig. De draai- en transportkoppeling kan ook worden

Nadere informatie

Productontwikkeling 3EM

Productontwikkeling 3EM Vragen Productontwikkeling 3EM Les 8 Sterkteleer (deel 1) Zijn er nog vragen over voorgaande lessen?? Paul Janssen 2 Doel van de sterkteleer Berekenen van de vereiste afmetingen van constructieonderdelen

Nadere informatie

Sinds 1982 ervaring in roestvast stalen reparatieklemmen

Sinds 1982 ervaring in roestvast stalen reparatieklemmen Sinds 1982 ervaring in roestvast stalen reparatieklemmen Leenders Repair clamps Type L3A Type L1A, L2A en L3A klemmen zijn roestvast stalen reparatie klemmen met aftakking voor het repareren van gebroken

Nadere informatie

Uitzetbare bouten en hulzen Bouten en moeren

Uitzetbare bouten en hulzen Bouten en moeren Uitzetbare bouten en hulzen Bouten en moeren Uitzetbare bouten Voor bevestigingen in beton FSA bouten De FSA uitzetbare bouten zijn moment-gecontroleerde spreidankers met uitwendige draad en worden gebruikt

Nadere informatie

ERREM. Handleiding. Steigerkoppelingen. Kruiskoppelingen Draaikoppelingen Laskoppelingen + laspen Parallelkoppelingen

ERREM. Handleiding. Steigerkoppelingen. Kruiskoppelingen Draaikoppelingen Laskoppelingen + laspen Parallelkoppelingen Handleiding ERREM Steigerkoppelingen Kruiskoppelingen Draaikoppelingen Laskoppelingen + laspen Parallelkoppelingen van Thiel United b.v. Pagina: 1 van 8 Met een koppeling kunt u twee buizen tijdelijk met

Nadere informatie

HEICO-LOCK borgmoer

HEICO-LOCK borgmoer HEICO-LOCK borgmoer WWW.HEICO-LOCK.DE HEICO-LOCK borgmoer de HEICO-LOCK borgmoer is een kwalitatief hoogwaardige en gebruikersvriendelijke manier om in veeleisende toepassingen bouten te borgen en is ideaal

Nadere informatie

BA-richtlijn 3.1 Versie januari 2007

BA-richtlijn 3.1 Versie januari 2007 Techniek BA-richtlijn 3.1 Metalen bevestigingsmiddelen voor het afhangen van verlaagde plafonds in beton, cellenbeton en andere steenachtige materialen Metalen bevestigingsmiddelen voor het afhangen van

Nadere informatie

STARTING AN INDUSTRIAL REVOLUTION IN BOLTING

STARTING AN INDUSTRIAL REVOLUTION IN BOLTING WASHER SYSTEEM STARTING AN INDUSTRIAL REVOLUTION IN BOLTING ONGEACHT WELKE FUNCTIE U HEEFT: Safety Manager Engineer Productivity Manage Plant Manager Bolting Contractor Asset Owner Procedure Manager Reliability

Nadere informatie

Controle van de neerwaartse beweging van de automatische kap bij de WD6

Controle van de neerwaartse beweging van de automatische kap bij de WD6 Controle van de neerwaartse beweging van de automatische kap bij de WD6 1 Controleer of de gasveren en de watercilinders in de juiste tapgaten in het chassis zijn bevestigd, zie ook laatste pagina. 2 Controleer

Nadere informatie

(overige afmetingen op aanvraag leverbaar) Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage t d [mm] Boordiameter d o [mm] - - 10

(overige afmetingen op aanvraag leverbaar) Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage t d [mm] Boordiameter d o [mm] - - 10 1 2 3 1. Bevestingen in hoog corrosieve omgevingen (FAZ II C) (bijv. duikplanken of hekwerken in zwembaden) 2. Bevestigen van kabelgoten 3. Bevestigen van vluchttrappen 4. Bevestigen van stalen profielen,

Nadere informatie

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een holle wand

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een holle wand Type: Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 5 stappen in deze handleiding tijdens de montage. De montage dient uitgevoerd te worden door een

Nadere informatie

INLEIDING. Veiligheidsconcept belastingen. F rep = F ru,m / γ tot γ tot = γ f * γ m = 5

INLEIDING. Veiligheidsconcept belastingen. F rep = F ru,m / γ tot γ tot = γ f * γ m = 5 Technisch document INLEIDING Constructieve verankeringen in kalkzandsteen Dit technisch document is de tweede uitgave van bevestigingen in kalkzandsteen. Dit document is opgesteld met de kalkzandsteenleveranciers

Nadere informatie

Gereedschaptheorie. Draadsnijden. E. Zewuster

Gereedschaptheorie. Draadsnijden. E. Zewuster Gereedschaptheorie Draadsnijden E. Zewuster Draadsnijden Voor het vervaardigen van schroefdraad gebruiken we draadsnijgereedschap. Schroefdraad behoort tot de losneembare verbindingen. Schroefdraad komt

Nadere informatie

"VINGERLASHOEKVERBINDINGEN VOOR HOUTEN GEVELELEMENTEN"

VINGERLASHOEKVERBINDINGEN VOOR HOUTEN GEVELELEMENTEN d.d. 01-05-1995 "VINGERLASHOEKVERBINDINGEN VOOR HOUTEN GEVELELEMENTEN" Uitgever: Stichting Keuringsbureau Hout SKH Huizermaatweg 29 1273 NA Huizen Postbus 50 1270 AB Huizen Telefoon: (035) 526 87 37 Fax:

Nadere informatie

fischer Betonschroeven FBS en FSS

fischer Betonschroeven FBS en FSS fischer Betonschroeven FBS en FSS Voor tijdelijke en permanente bevestiging in gescheurd en ongescheurd beton. Brandweerstandsklasse R 120 Ankerafmetingen zie testrapport Z-21.8-2015 Betonschroef Dé veelzijdige

Nadere informatie

fischer Betonschroeven FBS en FBS II

fischer Betonschroeven FBS en FBS II fischer Betonschroeven FBS en FBS II IJzersterk. Seismic performance category Seismische goedkeuring C1, C2 C1 en C2 Optie Option 1 voor 1 for gescheurd cracked Concrete beton ETA-11/0093 ETAG 001-6 Voor

Nadere informatie

Standaardprogramma. Lateien Geveldragers. Enkelvoudige console ter plaatse van het kozijn

Standaardprogramma. Lateien Geveldragers. Enkelvoudige console ter plaatse van het kozijn Standaard Standaardprogramma Lateien Enkelvoudige console ter plaatse van het kozijn Enkelvoudige console ter plaatse van het doorgaande metselwerk Dubbele console ter plaatse van het houten binnenblad

Nadere informatie

PBT Fasteners: Uw totaalleverancier. Catalogus

PBT Fasteners: Uw totaalleverancier. Catalogus PBT Fasteners: Uw totaalleverancier Catalogus 1 Bevestigingsmaterialen PBT Fasteners heeft een uitgebreid assortiment bevestigingsmaterialen voor de meest uiteenlopende toepassingen. Bouten, moeren, sluitringen,

Nadere informatie

Reparatiehandleiding voor. koppelschotel JSK 26 D

Reparatiehandleiding voor. koppelschotel JSK 26 D Reparatiehandleiding voor koppelschotel JSK 26 D ZDE 199 7 17 6/213 1 Voorwoord Inhoudsopgave Pagina Koppelschotels zijn mechanische koppelinrichtingen voor voertuigen welke onderhevig zijn aan typegoedkeuring

Nadere informatie

Systeemnummer : PD 1-1-2

Systeemnummer : PD 1-1-2 Systeemnummer : PD 1-1-2 Omschrijving : Membraan-éénlaagse gietasfaltconstructie losliggend, voor personenauto's tot 2000 kg. Toepassing : Dit systeem wordt toegepast t.b.v. gelijktijdige afdichting en

Nadere informatie

CENTUM. De oplossing voor zware lasten. Praktijk voorbeelden

CENTUM. De oplossing voor zware lasten. Praktijk voorbeelden CENTUM De oplossing voor zware lasten Praktijk voorbeelden CENTUM - De oplossing voor zware lasten CENTUM is de ideale oplossing voor zware beugelmontage en industriele montage. Bij zware montages, zoals

Nadere informatie

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een metselwerk- of betonmuur

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een metselwerk- of betonmuur Type: Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 6 stappen in deze handleiding tijdens de montage. De montage dient uitgevoerd te worden door een

Nadere informatie

BETONSTAAL MECHANISCHE VERBINDINGEN VAN BETONSTAAL

BETONSTAAL MECHANISCHE VERBINDINGEN VAN BETONSTAAL OCBS Vereniging zonder winstoogmerk Keizerinlaan 66 B 1000 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV 309 Herz. 0 2014/9 PTV 309/0 2014 BETONSTAAL MECHANISCHE VERBINDINGEN VAN BETONSTAAL HERZIENING

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE MATERIAAL VOORSCHRIFTEN

GEMEENSCHAPPELIJKE MATERIAAL VOORSCHRIFTEN ~ GEMEENSCHAPPELIJKE MATERIAAL VOORSCHRIFTEN A WW - IMWV ISWA IWV A - IWVB PWPA TMVW VMW WERKGROEP MATERIALEN Document nummer: T. V./O92/l-A üpmaakdatum: 29.11.01 Aantal bladzijden: 13 BOUTEN, MOEREN EN

Nadere informatie

Bevestig de kraanhaak van het hefwerktuig in het hijsoog van de klem. Indien de kraanhaak te groot is voor het hijsoog gebruik dan een voorloper.

Bevestig de kraanhaak van het hefwerktuig in het hijsoog van de klem. Indien de kraanhaak te groot is voor het hijsoog gebruik dan een voorloper. DEZE GEBRUIKSAANWIJZING DIENT VOLLEDIG GELEZEN EN BEGREPEN TE ZIJN VOOR AANVANG VAN DE WERKZAAMHEDEN gebruiksaanwijzing voor BSV mechanische dakelementenklem type 253050A 1. GESCHIKT VOOR Het hijsen en

Nadere informatie

Montagehandleiding voor Squarish Type: wandmontage voor een holle wand

Montagehandleiding voor Squarish Type: wandmontage voor een holle wand Type: Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 4 stappen in deze handleiding tijdens de montage. De montage dient uitgevoerd te worden door een

Nadere informatie

Bepaal de vrije ruimte, liftkooi op de laatste stopplaats, zorg dat de lift op stuit staat.

Bepaal de vrije ruimte, liftkooi op de laatste stopplaats, zorg dat de lift op stuit staat. Installatie handleiding SEF Bepaal de vrije ruimte, liftkooi op de laatste stopplaats, zorg dat de lift op stuit staat. Controleer of het juiste SEF hekwerk aanwezig is: SEF 700 minimale vrije ruimte 650mm

Nadere informatie

Montagehandleiding voor betonnen wasbak Taludes Type: wandmontage voor een holle wand

Montagehandleiding voor betonnen wasbak Taludes Type: wandmontage voor een holle wand Type: Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 5 stappen in deze handleiding tijdens de montage. De montage dient uitgevoerd te worden door een

Nadere informatie

Figuur 6 Indeling vloerafscheiding ter plaatse van een hoogteverschil

Figuur 6 Indeling vloerafscheiding ter plaatse van een hoogteverschil NEN-normen NEN-normen zijn normen waaraan methodes en materialen moeten voldoen. Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over het toepassen van in het Bouwbesluit genoemde NEN-normen.

Nadere informatie

Couplerbox Doorkoppelsysteem met moffen

Couplerbox Doorkoppelsysteem met moffen Couplerbox Doorkoppelsysteem met moffen Couplerbox Doorkoppelsysteem voor betonstaven Het doorkoppelsysteem Couplerbox verenigt veiligheid en technische prestaties dankzij het speciaal type draad, nl.

Nadere informatie

DICTATOR HOMELIFT DHM 300

DICTATOR HOMELIFT DHM 300 DICTATOR HOMELIFT DHM 300 De lift volgens machinerichtlijn De DICTATOR Homelift DHM 300 is de ideale oplossing wanneer er in een woning of bedrijf een lift moet worden in - of aangebouwd - om het dagelijkse

Nadere informatie

SBV draagarmstellingen_nl Haarlem. Versie : 1.1.5 ; NDP : NL Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-11-2015 printdatum : 23-01-2013

SBV draagarmstellingen_nl Haarlem. Versie : 1.1.5 ; NDP : NL Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-11-2015 printdatum : 23-01-2013 berekening van SBV draagarmstellingen volgens Eurocode h.o.h. staanders a4= 1000 project projectnummer omschrijving project projectnummer omschrijving algemeen veiligheidsklasse = CC1 - ontwerplevensduur

Nadere informatie

WATERWERKBLAD. AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Bevestiging van leidingen

WATERWERKBLAD. AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Bevestiging van leidingen WATERWERKBLAD AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Bevestiging van leidingen WB 3.6 DATUM: JUNI 2004 Auteursrechten voorbehouden Met betrekking tot de bevestiging van leidingen is in artikel 3.6 van NEN

Nadere informatie

Doyma DL SCHAKELKETTINGEN. Een ketting met voordelen

Doyma DL SCHAKELKETTINGEN. Een ketting met voordelen Doyma DL SCHAKELKETTINGEN Een ketting met voordelen DOYMA Een ketting met voordelen Buis en kabels die door boven en ondergrondse vloeren of wanden afgedicht moeten worden door mantelbuizen of kernboringen

Nadere informatie

Handleiding. Bij het installeren en / of samenbouwen van de apparatuur moet voor de ingebruikname alle veiligheidscomponenten zijn aangebracht.

Handleiding. Bij het installeren en / of samenbouwen van de apparatuur moet voor de ingebruikname alle veiligheidscomponenten zijn aangebracht. Woord vooraf Handleiding Het doel van deze handleiding is de gebruiker een inzicht te geven in de werking, montage en het onderhoud van de door Geha bv geleverde apparaten. Voordat u begint met de plaatsing

Nadere informatie

VOORSPANSTAAL - STRENGEN

VOORSPANSTAAL - STRENGEN OCBS Vereniging zonder winstoogmerk Ravensteinstraat 4 B 1000 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV 311 Herz. 5 2012/6 PTV 311/5 2012 VOORSPANSTAAL - STRENGEN HERZIENING 5 BENOR vzw Goedgekeurd

Nadere informatie

CATALOGUS producten met specificaties 04-mei-04 11: Info'aktief

CATALOGUS producten met specificaties 04-mei-04 11: Info'aktief CATALOGUS producten met specificaties 04-mei-04 11:53 In deze catalogus zijn alle mogelijke artikelen opgenomen. Bedrijfs-afhankelijke catalogi worden met speciale rapporten gemaakt, maar volgens hetzelfde

Nadere informatie

Module 5 Uitwerkingen van de opdrachten

Module 5 Uitwerkingen van de opdrachten Module 5 Uitwerkingen van de opdrachten Opdracht 1 Deze oefening heeft als doel vertrouwd te raken met het integreren van de diverse betrekkingen die er bestaan tussen de belasting en uiteindelijk de verplaatsing:

Nadere informatie

TAKELS, VIJZELS EN DOMMEKRACHTEN 1984 blz.1

TAKELS, VIJZELS EN DOMMEKRACHTEN 1984 blz.1 blz.1 1. INLEIDING Vrij regelmatig verzoeken fabrikanten, leveranciers en gebruikers van takels, vijzels en dommekrachten de Arbeidsinspectie, deze hefwerktuigen uit een oogpunt van veiligheid aan een

Nadere informatie

bevestigingsmiddelen Ratering technische groothandel Tel: 0315-69 59 00 Fax: 0315-69 59 09 De Hogenkamp 1 7071 EC Ulft

bevestigingsmiddelen Ratering technische groothandel Tel: 0315-69 59 00 Fax: 0315-69 59 09 De Hogenkamp 1 7071 EC Ulft Ratering technische groothandel De Hogenkamp 1 7071 EC Ulft Tel: 0315-69 59 00 Fax: 0315-69 59 09 Website: www.ratering.nl Email: verkoop@ratering.nl 2 Raadpleeg het actuele assortiment in onze webshop

Nadere informatie

MULTI-MONTI Technische gegevens

MULTI-MONTI Technische gegevens MULTI-MONTI Technische gegevens Editie 04/2013 Technische gegevens HECO-MULTI-MONTI Inhoudsopgave Montage handleiding P. 3 Hoofdstuk 1: Toegestane belastingen in beton alsmede P. 4 kengetallen voor MMS-6

Nadere informatie

Montage handleiding FAS K-105 Versie 2.0 Maart 2015 Bijlage 1.

Montage handleiding FAS K-105 Versie 2.0 Maart 2015 Bijlage 1. Montage handleiding FAS K-105 Bijlage 1. 1 Uitleg bij de montage handleiding Deze handleiding laat duidelijk zien hoe de montage van de FAS K-105 in zijn werk gaat. Tussen de tekst zijn verschillende illustraties

Nadere informatie

Horizontale levenslijn SECUROPE. Bevestiging op geïsoleerd dak en zinken dak

Horizontale levenslijn SECUROPE. Bevestiging op geïsoleerd dak en zinken dak November 2012 Email : marketing@fallprotec.com Horizontale levenslijn SECUROPE Bevestiging op geïsoleerd dak en zinken dak 1 1. Inhoudstafel 1. Inhoudstafel... 2 2. Homologatie... 3 3. Bevestigingsgeheel

Nadere informatie

DUTCH NEDERLANDS. Nord-Lock borgringen. Product informatie

DUTCH NEDERLANDS. Nord-Lock borgringen. Product informatie DUTCH NEDERLANDS Nord-Lock borgringen Product informatie Uniek op vele vlakken Sinds de Nord-Lock Group in 1982 met zijn activiteiten is begonnen, hebben we ons toegelegd op de ontwikkeling van het meest

Nadere informatie

STAMPWERK. Handleiding. Steigerkoppelingen. Kruiskoppelingen Draaikoppelingen Laskoppelingen + laspen Parallelkoppelingen

STAMPWERK. Handleiding. Steigerkoppelingen. Kruiskoppelingen Draaikoppelingen Laskoppelingen + laspen Parallelkoppelingen Handleiding STAMPWERK Steigerkoppelingen Kruiskoppelingen Draaikoppelingen Laskoppelingen + laspen Parallelkoppelingen Van Thiel United b.v. Pagina: 1 van 8 Met een koppeling kunt u twee buizen tijdelijk

Nadere informatie

Engineering werktuigbouw

Engineering werktuigbouw BAM Speciale Technieken Engineering werktuigbouw Voorbouwbrug voor de Hartelfietsbrug in Spijkenisse Met de afdeling Engineering werktuigbouw beschikt BAM Speciale Technieken over de kennis en kunde om

Nadere informatie

april 2009 FLENSVERBINDINGEN VGWM Veiligheid Milieu A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert!

april 2009 FLENSVERBINDINGEN VGWM Veiligheid Milieu A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert! april 2009 VGWM A WAY OF LIVING Veiligheid Gezondheid Welzijn Milieu VGWM Standaards voor professionals, wees alert! Werk veilig of werk niet Leer de situatie op de installatie waar je gaat werken, zo

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Festec FNS hydraulische moerensplijter

Gebruikershandleiding Festec FNS hydraulische moerensplijter 1 1.0 Ontvangstcontrole Controleer alle onderdelen op transportschade. Indien er sprake is van transportschade waarschuw dan onmiddellijk de vervoerder. Transportschade valt niet onder de garantie. De

Nadere informatie

Montage- en gebruikershandleiding Sta-op hulp

Montage- en gebruikershandleiding Sta-op hulp Technische gegevens Netspanning : 230 V / 50 Hz, 16A Vermogen : 160 W Stuurstroomspanning : 24 V Snoerlengte : 1,2 m Beschermingsklasse : IP 56 Gewicht : 60 kg Afmeting Met vaste armleggers : 630 x 630

Nadere informatie

04 DIN en Norm artikelen

04 DIN en Norm artikelen 04 DIN en Norm artikelen Bouten en schroeven.......................................... 2 Draadeinden.................................................. 32 Parkers.........................................................

Nadere informatie

Nord-LockAG (eenbedrijfvoorheengenaamdvorspannsystemeag) info@nord-lock.ch www.nord-lock.ch

Nord-LockAG (eenbedrijfvoorheengenaamdvorspannsystemeag) info@nord-lock.ch www.nord-lock.ch Nord-LockAG (eenbedrijfvoorheengenaamdvorspannsystemeag) info@nord-lock.ch www.nord-lock.ch 1. Aantrekprocedure 1.1 Controle Welk spankoppel toepassen? M = 100% spankoppel, zie uw interne instructies goedkeuringsformulier

Nadere informatie

F v,rd = De maximale toelaatbare schuifkracht α v = 0,6 veiligheidsfactor bij afschuiven f u,b = nominale treksterkte

F v,rd = De maximale toelaatbare schuifkracht α v = 0,6 veiligheidsfactor bij afschuiven f u,b = nominale treksterkte Het berekenen van de belasting op bouten door trek, stuik en afschuiving. Zie tabellen voor gegevens: gat minimum minimum minimum voorkeurs voorkeurs voorkeurs diameter Steel Spannings afstand afstand

Nadere informatie

TRUSTED FIXINGS SINCE SORMAT S-KA DOORSTEEKANKER ETA OPTIE 1

TRUSTED FIXINGS SINCE SORMAT S-KA DOORSTEEKANKER ETA OPTIE 1 TRUSTED FIXINGS SINCE 1970. SORMAT S-KA DOORSTEEKANKER ETA OPTIE 1 ÉÉN IS GENOEG ALS HET SORMAT IS SORMAT S-KA DOORSTEEKANKER ETA OPTIE 1 Sormat s nieuwe S-KA doorsteekanker met ETA optie 1 waarborgt maximale

Nadere informatie

A WAY OF LIVING FLENSVERBINDINGEN. Standaards voor professionals, wees alert!

A WAY OF LIVING FLENSVERBINDINGEN. Standaards voor professionals, wees alert! V G W M A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert! Werk veilig of werk niet Leer de situatie op de installatie waar je gaat werken, zo snel mogelijk kennen; wie/wat bevindt zich waar? Lees

Nadere informatie

Fig. 1 NOODDEURCONCEPTEN EN 1125 DB-PPES1 PPES1.280815. t 088 500 2800 f 088 500 2899 73 MODELLEN E-PPES1, E-APPES1

Fig. 1 NOODDEURCONCEPTEN EN 1125 DB-PPES1 PPES1.280815. t 088 500 2800 f 088 500 2899 73 MODELLEN E-PPES1, E-APPES1 NOODDEURCONCEPTEN EN 5 MODELLEN E-PPES, E-APPES DB-PPES PPES.8085 ALGEMEEN Uitsluitend originele onderdelen mogen worden gebruikt. De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd persoon

Nadere informatie

HEICO FASTENING SYSTEMS HEICO-LOCK BORGINGSSYSTEMEN

HEICO FASTENING SYSTEMS HEICO-LOCK BORGINGSSYSTEMEN HEICO FASTENING SYSTEMS HEICO-LOCK BORGINGSSYSTEMEN WWW.HEICOBENELUX.NL HEICO-LOCK PRODUCT PORTFOLIO HEICO-LOCK BORGINGSSYSTEMEN Hèt kwaliteits borgingsysteem voor de meest veeleisende boutverbindingen!

Nadere informatie

OPBOUW- EN GEBRUIKSHANDLEIDING

OPBOUW- EN GEBRUIKSHANDLEIDING OPBOUW- EN GEBRUIKSHANDLEIDING CUSTERS TRUCKSTEIGER OKTOBER 2008 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. ONDERDELEN 4 3. SAMENSTELLING 7 4. MONTAGE 9 5. GEBRUIK. 17 6. VERPLAATSEN. 18 7. ONDERHOUD. 19 Custers Hydraulica

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING. :holle wand

MONTAGEHANDLEIDING. :holle wand MONTAGEHANDLEIDING model type :LIMBURG :holle wand => Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. = => Volg gedurende de montage de 7 stappen in deze handleiding.

Nadere informatie

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een cellenbeton- of gipsblokkenmuur

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een cellenbeton- of gipsblokkenmuur Type: Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 7 stappen in deze handleiding tijdens de montage. De montage dient uitgevoerd te worden door een

Nadere informatie

Technische handleiding. Fallnet. Veiligheid voor de daktuinhovenier. Brengt leven op het dak! Ingenieursbureau + daktuinsystemen 13

Technische handleiding. Fallnet. Veiligheid voor de daktuinhovenier. Brengt leven op het dak! Ingenieursbureau + daktuinsystemen 13 Technische handleiding Fallnet Veiligheid voor de daktuinhovenier Brengt leven op het dak! Ingenieursbureau + daktuinsystemen 13 Voer uw werkzaamheden op het dak veilig uit! Deze technische handleiding

Nadere informatie

NHC Singelborch te Utrecht. Datum 20 januari 2011

NHC Singelborch te Utrecht. Datum 20 januari 2011 over NHC Singelborch te Utrecht Datum 20 januari 2011 Inhoud Het afvijzelen van een vloerveld met een oppervlak ca 1.500 m2 over een hoogte van 415 mm in Singelborch te Utrecht. 1. Vijzelen, waarom? 2.

Nadere informatie

MCB Fasteners: Uw totaalleverancier. Verbindingstechniek

MCB Fasteners: Uw totaalleverancier. Verbindingstechniek MCB Fasteners: Uw totaalleverancier Verbindingstechniek Bevestigingsmaterialen Bevestigingsmaterialen MCB Fasteners heeft een uitgebreid assortiment bevestigingsmaterialen voor de meest uiteenlopende toepassingen.

Nadere informatie

Montage-instructies: Speed Triple (vanaf VIN ) - Speed Triple R - Street Triple - Street Triple R (vanaf VIN ) A en A

Montage-instructies: Speed Triple (vanaf VIN ) - Speed Triple R - Street Triple - Street Triple R (vanaf VIN ) A en A Nederlands Montage-instructies: Speed Triple (vanaf VIN 461332) - Speed Triple R - Street Triple - Street Triple R (vanaf VIN 471042) A9638059 en A9638060 Hartelijk dank dat u voor deze originele Triumph-accessoireset

Nadere informatie

INHOUD. 1 Inleiding 3. 2 Samenvatting en conclusies 4. 3 Controle Berekening Gording Controle Hoofdligger 17

INHOUD. 1 Inleiding 3. 2 Samenvatting en conclusies 4. 3 Controle Berekening Gording Controle Hoofdligger 17 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Samenvatting en conclusies 4 2.1 Algemene gegevens 6 2.2 Materiaalgegevens 7 2.3 Vervormingen 7 2.4 Overzicht belastingen en gewichten 8 2.5 Windbelastingen. 11 3 Controle Berekening

Nadere informatie

DUTCH NEDERLANDS. Nord-Lock borgringen. Product informatie

DUTCH NEDERLANDS. Nord-Lock borgringen. Product informatie DUTCH NEDERLANDS Nord-Lock borgringen Product informatie Uniek op vele vlakken Sinds de Nord-Lock Group in 1982 met zijn activiteiten is begonnen, hebben we ons toegelegd op de ontwikkeling van het meest

Nadere informatie

Postbus ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid NZ Bleiswijk

Postbus ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid NZ Bleiswijk Postbus 554-2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16-2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com T.a.v. dhr. A. Schouteten Postbus 5036 5004 EA TILBURG Onze referentie Rijswijk, Uw referentie -

Nadere informatie

Installatie-, onderhouds- en bedrijfsvoorschriften voor elektromotoren.

Installatie-, onderhouds- en bedrijfsvoorschriften voor elektromotoren. Installatie-, onderhouds- en bedrijfsvoorschriften voor elektromotoren. - Aanbouwmaten. Download hiervoor onze motoren App (app-store). Hierin zijn alle aanbouwmaten van motoren maar ook bij behorende

Nadere informatie