SAMENWERKINGSVERBANDEN VRIJWILLIGERSORGANISATIES IN DE ZORG NOORD-HOLLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMENWERKINGSVERBANDEN VRIJWILLIGERSORGANISATIES IN DE ZORG NOORD-HOLLAND"

Transcriptie

1 SAMENWERKINGSVERBANDEN VRIJWILLIGERSORGANISATIES IN DE ZORG NOORD-HOLLAND

2 Colofon PRIMO nh 2009 Overname of openbaarmaking van (gedeelten van) deze uitgave is toegestaan met bronvermelding. Purmerend, maart 2009 Oplage: 600 Tekst: Kor Berghuis en Danielle Schriek Eindredactie: Danielle Schriek Beeldmateriaal: Wil Spanjer Vormgeving: Studio Stevens Bestellen: Deze uitgave kost 10,00 euro exclusief verzendkosten en is te bestellen bij: PRIMO nh Postbus 106, 1440 AC PURMEREND T: F: Meer informatie? Neem contact op met PRIMO nh via of mail naar: Deze verwijsgids is gemaakt door PRIMO nh in opdracht van het Provinciaal platform vrijwilligerswerk in de zorg. De provincie Noord-Holland heeft financiële middelen ter beschikking gesteld, omdat zij vrijwilligerswerk in de zorg belangrijk vindt.

3 Zorg van mens tot mens Het vrijwilligerswerk in de zorg is de zorg van mens tot mens. Vrijwilligerswerk in de zorg heeft een eigen waarde naast de betaalde professionele zorg en de mantelzorg. Dat is het uitgangspunt van de deelnemende organisaties aan het Provinciaal platform vrijwilligersorganisaties in de zorg. Het werk van vrijwilligers in de zorg maakt het mogelijk dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Het vrijwilligerswerk is ook belangrijk als het gaat om de kwaliteit van het leven van mensen thuis. Vrijwilligerwerk in de zorg levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Tot nu toe wordt nog onvoldoende van de vrijwilligersorganisaties in de zorg gebruik gemaakt. Meer samenwerking met de lokale en regionale samenwerkingsverbanden vrijwilligersorganisaties in de zorg is een eerste stap om hier verandering in te brengen. Met deze Verwijsgids samenwerkingsverbanden vrijwilligersorganisaties in de zorg Noord-Holland willen wij bereiken dat het vrijwilligerswerk in de zorg meer bekendheid krijgt. We sporen beleidsmakers van gemeenten, bestuurders en politici, leden van Wmo adviesraden, verwijzers en professionele zorgaanbieders aan om contact te zoeken met de samenwerkingsverbanden vrijwilligersorganisaties in de zorg. Provinciaal platform vrijwilligersorganisaties in de zorg, maart

4 Inhoudsopgave tekst Colofon 2 Zorg van mens tot mens 3 1 Vrijwilligerswerk in de zorg 6 2 Vrijwilligersorganisaties in de zorg 8 3 samenwerkingsverbanden 12 Kaart Noord-Holland 12 Lokale en regionale samenwerkingsverbanden vrijwilligersorganisaties in de zorg Noord-Holland 13 Provinciaal platform vrijwilligersorganisaties in de zorg 21 Landelijk samenwerkingsverband vrijwilligersorganisaties in de zorg (Overleg Zorg) 22 4 Ondersteuningsorganisaties 22 Lokale, provinciale en landelijke ondersteuningsorganisaties 22 4

5

6 1 Vrijwilligerswerk in de zorg De vraag naar vrijwilligers in de zorg neemt toe. Doordat mensen langer thuis blijven wonen, door de vergrijzing, de stijgende kosten in de zorg en de toename van het aantal alleenstaanden. Met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is het belang van zorgen voor elkaar, sociale samenhang en vrijwillige inzet (in de zorg) toegenomen. Vrijwilligers in de zorg Vrijwilligers in de zorg voldoen aan deze vraag. Zij verrichten onbetaald werk in georganiseerd verband voor anderen die zorg en ondersteuning nodig hebben. Vrijwilligers in de zorg houden zich bezig met een breed scala aan activiteiten: van bezoeken afleggen en gezelschap bieden tot praktische dienstverlening en het bieden van vervoer. Vrijwilligersorganisaties in de zorg Voor het doen van dit vrijwilligerswerk hebben de vrijwilligers zich aangesloten bij een vrijwilligersorganisatie zoals bijvoorbeeld De Zonnebloem, het Nederlandse Rode Kruis, Humanitas of WonenPlus. Deze vrijwilligersorganisaties hebben een groot ondersteuningsaanbod. Dit heeft ook een keerzijde; er is vaak een gebrek aan overzicht, zowel bij de zorgvragers en gemeenten als bij verwijzers en zorgaanbieders. Daarnaast vinden zorgvrijwilligers het lastig om van elkaars aanbod op de hoogte te blijven. Samenwerkingsverbanden Een groot ondersteuningsaanbod is belangrijk. Maar de verscheidenheid in het aanbod mag er niet toe leiden dat mensen de hulp niet weten te vinden. Daarom hebben vrijwilligersorganisaties in de zorg zich provinciaal aaneengesloten in het Provinciaal platform vrijwilligersorganisaties in de zorg (zie bladzijde 21). Landelijk treffen de vrijwilligersorganisaties elkaar in het Overleg Zorg van het NOV (zie bladzijde 22). En op veel plekken is er een lokaal of regionaal platform of overleg actief (zie bladzijde 13). De vertegenwoordigers van organisaties komen een aantal keren per jaar bijeen in deze samenwerkingsverbanden om informatie uit te wisselen. Het platform of het overleg is veelal het aanspreekpunt voor de diverse overheden en treedt op als belangenbehartiger voor de deelnemende organisaties. Soms gaat de samenwerking een stap verder en worden ook activiteiten op elkaar afgestemd en gezamenlijk activiteiten ondernomen. Verwijsgids Deze Verwijsgids brengt alle samenwerkingsverbanden in kaart, zowel lokaal, regionaal, provinciaal als landelijk. Zo kunnen gemeenten, Wmo adviesraden, verwijzers en zorgaanbieders eenvoudig de weg vinden naar de vrijwilligersorganisaties in de zorg. Het Provinciaal platform vrijwilligersorganisaties in de 6

7 zorg wil dat het vrijwilligerswerk in de zorg meer bekendheid krijgt en dat de platforms of overleggen gesprekspartners worden bij de ontwikkeling en uitvoering van het Wmo-beleid. Kaart Noord-Holland In deze gids staat een kaart van Noord-Holland. Hierop is in één oogopslag te zien waar in Noord-Holland een platform of overleg van vrijwilligersorganisaties in de zorg actief is. Verwijsgids online Op en op van het Provinciaal platform steunpunten vrijwilligerswerk Noord-Holland is een digitale versie van deze gids te vinden. 7

8 2 Vrijwilligersorganisaties in de zorg In Nederland kennen we veel vrijwilligersorganisaties in de zorg waarin mensen samenwerken om anderen te helpen. Hierbij gaat het om hulp aan zieken, ouderen en mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Vrijwilligers in de zorg houden zich bezig met een breed scala aan activiteiten die zich vaak bevinden op het snijvlak van zorg en welzijn. Denk hierbij aan het afleggen van bezoeken en gezelschap houden, vervoer en begeleiding, bestuurlijke taken en het meegaan en begeleiden bij evenementen, excursies, dagtochten en vakanties. Hieronder volgt een korte beschrijving van de vrijwilligersorganisaties in de zorg die actief zijn in de hele provincie Noord-Holland en/of heel Nederland. Humanitas Humanitas is de vereniging voor maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw. Bij Humanitas zijn zo n 9000 vrijwilligers actief. Deze zijn verdeeld over ruim 90 afdelingen in heel Nederland, die weer gebundeld zijn in vijf regionale districten. De vrijwilligers worden door beroepskrachten ondersteund en houden zich bezig met vrijwillige thuishulp, ouderenzorg, vluchtelingwerk, jeugdwelzijn waaronder Home-Start en BOR (begeleide omgangsregeling) en maatschappelijke opvang. In Noord-Holland zijn dertien afdelingen van Humanitas actief met een kleine 1100 vrijwilligers. Voor meer informatie: Kerkgenootschap Leger des Heils Het Leger des Heils is een internationale organisatie. De hulpverlening van het Leger des Heils richt zich op de meest kwetsbaren in de samenleving met een complexe problematiek. Het Leger des Heils in Nederland bestaat sinds In1988 vond er een herstructurering plaats, waardoor het nu uit een viertal stichtingen en het kerkgenootschap bestaat. Landelijk heeft het kerkgenootschap leden en vrijwilligers. De inzet in (deel)sectoren betreft: geestelijke groei, evangelisatie, verbondenheid en dienstbaarheid. Tot de functie dienstbaarheid wordt de hulp-, zorg- en dienstverlening vanuit het kerkgenootschap gerekend. Vrijwilligers houden zich actief bezig met bezoekwerk, raad en daad, maaltijdprojecten, open huis en andere ontmoetingsactiviteiten. In Noord-Holland zijn elf afdelingen van het Leger des Heils actief. Voor meer informatie: Mezzo Mezzo is de landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg. Mezzo zet zich in voor iedereen die langdurig en onbetaald voor een ander zorgt. Naast bijna mantelzorgers zijn er 250 lokale en regionale organisaties bij Mezzo aangesloten. Van deze organisaties bieden er 161 vrijwillige hulp. Hierbij gaat het om intensieve vrijwilligerszorg bij mensen in kwetsbare situaties; een-op-een contact. Er zijn drie typen organisaties bij Mezzo aan- 8

9 gesloten: de Vrijwillige Thuishulp, Buddyzorg en de Vriendendienst. Bij deze organisaties werken betaalde coördinatoren zodat kwaliteit en continuïteit gewaarborgd zijn. Vrijwillige ThuisHulp (VTH) is de hulp van een vaste vrijwilliger aan iemand met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking of chronische ziekte. De vrijwilligers bieden praktische hulp en kunnen ingezet worden om mantelzorgers te ondersteunen. Buddyzorg is het ondersteunen van iemand met een ernstige, chronische of levensbedreigende ziekte. De buddy helpt de ander om hier beter mee om te gaan en probeert zijn of haar zelfstandigheid te vergroten. Een buddy is vooral gesprekspartner en biedt een luisterend oor of helpt bij het opbouwen van een sociaal netwerk. Tot slot is er de Vriendendienst. De organisaties van de Vriendendienst zetten vrijwilligers in bij iemand met psychische of psychiatrische problemen. De vrijwilligers helpen contacten te leggen om zo sociaal isolement te voorkomen of te doorbreken. In Noord- Holland zijn twaalf VTH organisaties, zes buddyorganisaties en negen vriendendiensten actief. Voor meer informatie: Het Nederlandse Rode Kruis (NRK) Het Nederlandse Rode Kruis is een landelijke organisatie met meer dan vrijwilligers die hulp bieden aan de meest kwetsbaren in de samenleving. In iedere gemeente van Noord-Holland zijn vrijwilligers actief om mensen te helpen die om een of andere reden geïsoleerd zijn geraakt. Onder de naam sociale hulp biedt het Nederlandse Rode Kruis vrijwilligerswerk in de zorg aan. Er zijn twee soorten activiteiten: vriendendiensten en recreatieve activiteiten. Bij vriendendiensten gaat het om een-op-een contacten voor mensen die vereenzaamd zijn en/of in een sociaal isolement verkeren in de thuissituatie. zijn: huisbezoek, oppashulp (mantelzorgondersteuning), internetles (instructie en les geven aan mensen die aan huis gebonden zijn), contactcirkels (internet- / telefooncirkel), coaching om mensen in ernstig isolement weer in de gangbare maatschappij terug te brengen en/ of zelfredzaam te maken. Bij recreatieve activiteiten gaat het om groepsgerichte activiteiten voor mensen die hun netwerk willen vergroten en in contact willen komen met andere mensen. Onder recreatieve activiteiten vallen aangepaste vakanties, uitstapjes, begeleiding sport en spel en contactbijeenkomsten. Voor meer informatie: Stichting Samenwerkende Vrijwillige Hulpdiensten (SSVH) De SSVH is een landelijke organisatie voor bevordering en ondersteuning van vrijwilligerswerk op het terrein van de thuishulp en mantelzorgondersteuning. Bij de SSVH zijn landelijk honderden organisaties aangesloten die lokaal of regionaal actief zijn en niet direct deel uitmaken van een landelijke organisatie. In Noord-Holland zijn 38 hulpdiensten aangesloten bij de SSVH. Samen zijn ze goed voor de inzet van 1000 vrijwilligers. Al deze hulpdiensten zijn er op gericht mensen te helpen die wegens ziekte, handicap of ouderdom niet (meer) alles zelf kunnen doen. De SSVH bestempelt het werk van haar leden ook wel als georganiseerde burenhulp. Het werk dat de vrijwilligers doen is zeer gevarieerd, van het bezoeken van een oudere tot een dagje uit met een groep gehandicapten die in een instelling woont. Voor meer informatie: bel Stichting WonenPlus Noord-Holland De stichting WonenPlus Noord-Holland (stichting WPNH) is in de zomer van 2002 van start gegaan als overkoepelend orgaan van WonenPlus organisaties 9

10 in Noord-Holland. In Noord-Holland zijn 23 WonenPlus organisaties actief in 41 gemeenten. Ruim 2300 vrijwilligers helpen jaarlijks bijna klanten met onder andere klusjes, hand- en spandiensten, tuinonderhoud, boodschappen, vervoer, contact en ontmoeting. In 2008 kwamen er ruim hulpvragen binnen bij de meldpunten. Voor meer informatie: Unie Van Vrijwilligers (UVV) De Unie Van Vrijwilligers is een landelijke organisatie die in 2005 haar 60-jarig bestaan vierde. Bij de UVV zijn in heel Nederland ruim vrijwilligers werkzaam, verdeeld over 103 plaatselijke afdelingen. Deze afdelingen bieden praktische zorg en ondersteuning bij individuele hulpvragers. Vóór iedereen en dóór iedereen. De uitvoering van deze zorg en ondersteuning vindt voornamelijk plaats in de zorg- en welzijnssector. De Unie van Vrijwilligers in Noord- Holland telde in 2007 twaalf lokale afdelingen. In datzelfde jaar waren 2181 vrijwilligers actief in de provincie, in zowel intramurale als extramurale activiteiten. In totaal hebben al deze vrijwilligers een maatschappelijke bijdrage geleverd van uur. Voor meer informatie: bijstaan. In Noord-Holland zijn 24 organisaties bij de VPTZ aangesloten met 1500 vrijwilligers. Voor meer informatie: De Zonnebloem De Zonnebloem heeft in Nederland bijna afdelingen en bijna vrijwilligers. De organisatie geeft mensen met een fysieke beperking of voor wie eenzaamheid dreigt, mogelijkheden om contacten te leggen en eropuit te trekken door huisbezoek, dagactiviteiten en vakanties. De Zonnebloemvrijwilligers brengen zieken, gehandicapten en hulpbehoevende ouderen per jaar één miljoen bezoekjes en bieden hen mogelijkheden om eropuit te trekken. Zo draagt de Zonnebloem bij aan de strijd tegen de eenzaamheid. In 2007 telde Noord-Holland 4704 Zonnebloemvrijwilligers. Voor meer informatie: Vrijwilligers Palliatieve en Terminale Zorg Nederland (VPTZ Nederland) Op 1 januari 2005 zijn Vrijwilligers Terminale Zorg Nederland (VTZ) en Vrijwilligers Hospicezorg Nederland (VHN) gefuseerd tot VPTZ Nederland. In 2006 sloot de Stichting Elckerlijck zich aan bij VPTZ Nederland. Er is een landelijke vereniging waar 200 VPTZ organisaties bij zijn aangesloten die ondersteuning bieden aan mensen in de laatste levensfase. De vrijwilligers van deze organisaties verlenen hulp aan huis of in een hospice of bijna-thuis-huis. Zij kunnen ondermeer: waken bij de patiënt, hulp geven bij lichte lichamelijke verzorging, emotionele steun verlenen en mantelzorgers 10

11

12 8 5 ALKMAAR 4 6 DEN HELDER PURMEREND VELSEN ZAANSTAD HAARLEM AMSTERDAM HOORN g1 Gemeente Medemblik Werkgroep maatschappelijk sterk g2 Gemeente Langedijk Sociaal Café g3 Gemeente Enkhuizen Overleg Hulpdiensten Enkhuizen g4 Gemeente Alkmaar Alkmaars Platform Vrijwilligersorganisaties in Zorg en Welzijn g5 Gemeente Heiloo Platform Vrijwilligersorganisaties Heiloo g6 Gemeente Castricum Zorgoverleg g7 Gemeente Edam-Volendam Platform Edam-Volendam g8 Regio Zuid-Kennemerland Platform Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland g9 Gemeente Amsterdam De vrijwilligersacademie g10 Gemeente Landsmeer Platform Landsmeer g11 Gemeente Diemen Klankbordgroep vrijwilligers en mantelzorg g12 Gemeente Amstelveen Platform vrijwilligers in de zorg Amstelveen g13 Regio Meerlanden Overleg Vrijwilligerswerk Meerlanden g14 Gemeente Huizen Praktisch Overleg g 15 Gemeente Hilversum Netwerk coördinatoren Vrijwillige Thuishulp HAARLEMMERMEER AMSTELVEEN HILVERSUM 15 > INWONERS

13 3 samenwerkingsverbanden Lokale en regionale samenwerkingsverbanden vrijwilligersorganisaties in de zorg Noord-Holland De lokale en regionale samenwerkingsverbanden van vrijwilligersorganisaties in de zorg komen één of meerdere keren per jaar bijeen. Sommige komen enkel bijeen om elkaar te informeren. Andere samenwerkingsverbanden maken ook afspraken over hoe zij - in het kader van de Wmo - gezamenlijk optrekken richting de gemeente of pakken gezamenlijk een activiteit op. 1 Werkgroep maatschappelijk sterk Gemeente Medemblik Stichting Welzijn Ouderen Westfriesland Regionaal Dienstencentum Westfriesland Het Rode Kruis Ouderenbonden De Seniorenraad Bestuurders, professionals en alle belangstellenden zijn welkom Gemeente Medemblik Postbus AA Medemblik Informatie uitwisseling 13

14 2 Sociaal Café 3 Overleg Hulpdiensten Enkhuizen Langedijk Gemeente Langedijk West-Friesland Gemeente Enkhuizen De volgende organisaties worden uitgenodigd, maar nemen niet per definitie Regionaal Dienstencentrum West-Friesland Vrijwilligerscentrale Hoorn structureel deel aan de bijeenkomsten. bijeenkomsten: Stichting Welzijnswerk Enkhuizen BelMobiel De Zonnebloem Helpende handen Handen MEE Noordwest Holland Gemeente Langedijk, Wmo-loket Gemeente Langedijk De Omring, locatie Overvest Het Rode Kruis Unie van Vrijwilligers Beleid Stichting Welzijn Ouderen / WonenPlus Humanitas mantelzorgondersteuning Mantelzorgmakelaar Geestelijke GezondheidsZorg Noord-Holland Noord Magenta Zorg Stichting Viola Vrouwenbuurthuis De Wering Bestuurders, professionals en vrijwilligers Bestuurders en professionals Commandeur Ravenstraat TE Hoorn Gemeente Langedijk Vroedschap GX Zuid-Scharwoude en/of Postbus ZG Noord-Scharwoude Belangenbehartiging Informatie uitwisseling Afstemming Promotie Innovatie Informatie uitwisseling Afstemming 14

15 4 Alkmaars Platform Vrijwilligersorganisaties in Zorg en Welzijn 5 Platform Vrijwilligersorganisaties Heiloo Gemeente Alkmaar Gemeente Heiloo Humanitas WonenPlus Het Rode Kruis De Zonnebloem Het Leger des Heils Stichting Ouderenwerk Heiloo Unie van Vrijwilligers De Zonnebloem Viva!Zorggroep Stichting Rolstoelbus Samenwerkende Bonden van Ouderen Het Rode Kruis Humanitas Alkmaar en omstreken Vrijwillige Palliatieve Terminale Bestuurders en professionals Thuiszorg Per adres Zijperstraat CX Alkmaar Bestuurders, professionals en vrijwilligers Postbus AK Alkmaar Abraham du Bois-hof EZ Heiloo Belangenbehartiging Informatie uitwisseling Afstemming Scholing Meldpunt (in oprichting) Belangenbehartiging Informatie uitwisseling Afstemming Promotie 15

16 6 Zorgoverleg 7 Platform Edam-Volendam Gemeente Castricum Gemeente Edam-Volendam Het Rode Kruis De Zonnebloem Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen WonenPlus Edam-Volendam Wonen Zorg en Welzijn, adviseur Zorgcirkel Tandem Stichting Welzijn Castricum Waterland, afdeling extramurale zorg Woningbouwvereniging de Vooruitgang Wooncompagnie EVEAN, wijkverpleging Maatschappelijk Werk Omring Geestelijke GezondheidsZorg, sociaal psychiatrisch verpleegkundige Bestuurders, professionals en vrijwilligers Mantelzorgondersteuning Edam-Volendam MEE, consulent Wijkagent Edam- Volendam Gemeente Edam-Volendam, Wmo-loket Geesterduinweg CB Castricum Professionals Informatie uitwisseling Afstemming Innovatie WonenPlus Edam-Volendam Foksiastraat 1B 1135 HG Volendam Belangenbehartiging Informatie uitwisseling Afstemming 16

17 8 Platform Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland 9 De vrijwilligersacademie Regio Zuid-Kennemerland Gemeente Amsterdam De Baan DOCK Haarlem Welzijnsorganisatie Haarlem Effect Haarlemmers Helpen De vrijwilligersacademie Amsterdam is een initiatief van de convenantpartners: Haarlemmers De Hartekampgroep Humanitas Zuid-Kennemerland e.o. Stichting Steunpunt Mantelzorg Markant De Schorerstichting Stichting Amsterdamse Informatiesteunpunt in de 1e lijn, GGZ Katholieke Bond voor Ouderen, afdeling Vriendendiensten Stichting De Regenboog AMOC Stichting Kuria Haarlem Loket Haarlem Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Parochiegemeenschap Schoten Present Haarlem Het Rode Kruis, afdeling Haarlem e.o. Rolmobiel / Stichting AVZK Seniorenpastoraat van het RK Dekenaat Haarlem Sensoor Professionals Haarlem Stem in de Stad Steunpunt Ouderenwerk Haarlem Centrum en Zuid-West Steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede Tandem Stichting Thuiszorg Gehandicapten Midden- en Zuid-Kennemerland Unie van Vrijwilligers Vluchtelingenwerk Nederland Keizersgracht EZ Amsterdam Voedselbank Haarlem e.o. Vrijwilligerscentrale Haarlem t WEB Wmo Raad De Zonnebloem Platform Vrijwilligershulp Belangenbehartiging Informatie uitwisseling Afstemming Scholing Bestuurders, professionals en vrijwilligers Wilhelminastraat VJ Haarlem Belangenbehartiging Informatie uitwisseling Afstemming Promotie Innovatie 17

18 10 Platform Landsmeer 11 Klankbordgroep vrijwilligers en mantelzorg Gemeente Landsmeer Gemeente Diemen WonenPlus Landsmeer Diensten Centrum Landsmeer Zorgcirkel Landsmeer Cordaan Markant Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen Protestants Zorgcentrum De Keern, afdeling extramurale zorg Algemeen Maatschappelijk Werk Christelijke OuderenBond Amsterdamse Vriendendiensten Stichting Welzijn Gemeente Landsmeer, Wmo loket Diemen Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging Diakonie van de protestantse en katholieke kerken Cliënten Informatie Punt Gemeente Diemen Professionals Professionals, vrijwilligers en soms bestuurders WonenPlus Landsmeer Dorpsstraat BX Landsmeer Postbus AD Diemen Belangenbehartiging Informatie uitwisseling Afstemming Belangenbehartiging Informatie uitwisseling Afstemming Promotie Scholing Innovatie 18

19 12 Platform vrijwilligers in de zorg Amstelveen Opgesplitst in intramuraal en extramuraal 13 Overleg Vrijwilligerswerk Meerlanden Regio Meerlanden Gemeente Amstelveen Algemene Hulpdienst Nieuw-Vennep Verzorgingshuis Eijkenhove Steunpunt Mantelzorg Meerwaarde Ouderenwerk Stichting Epilepsie Instellingen Nederland Intramuraal: alle zorginstellingen in Amstelveen Stichting Brentano (3 huizen) Voedselbank Haarlemmermeer Humanitas Haarlemmermeer Hulpdienst Zonnehuisgroep (2 huizen) Nieuw Vredeveld Sinaïcentrum Groenelaan Zwanenburg Het Rode Kruis De Zonnebloem Stichting Verpleeghuiszorg Bornholm Ons Tweede Thuis Vrijwilligerscentrale Haarlemmermeer Stichting Extramuraal: Het Rode Kruis Humanitas Belklus Buurthulpdienst Algemene Senioren Assistentie Stichting Vrijwillige Hulpdienst Stichting Vrijwillige Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland Steunpunt Mantelzorg ROADS Hulpdienst Rijsenhout Centrum Buitenlanders Amsterdam Gemeente Haarlemmer- VITA welzijn en advies De Zonnebloem meer Unie Van Vrijwilligers Wethouder van Welzijn en Gezondheid Bestuurders, professionals en vrijwilligers Bestuurders, professionals en een gemeentelijk ambtenaar Laan Nieuwer Amstel JR Amstelveen Dr. Van Dorstenstraat JR Hoofddorp Postbus BA Amstelveen Postbus AK Hoofddorp Belangenbehartiging Informatie uitwisseling Afstemming Promotie Innovatie Belangenbehartiging Informatie uitwisseling Afstemming Promotie 19

20 14 Praktisch Overleg 15 Netwerk Coördinatoren Vrijwillige Thuishulp Gemeente Huizen Gemeente Hilversum Versa Welzijn Vrijwillige Terminale Thuiszorg Inloophuis t Punt Christelijk Bureau VrijwilligersWerk - Vrijwillige ThuisHulp Hilversum De Stad Gods Maatschappelijk Werk Diakonale Welzijnscommissie van de Hervormde Kerk Humanitas t Gooi Leger des Heils Maatjesproject Gooi en Vechtstreek De Zonnebloem Unie Van Vrijwilligers Het Rode Kruis Vrijwilligers Terminale Zorg De Zonnebloem Professionals en vrijwilligers Bestuurders, professionals en vrijwilligers Plein 2000 nr KK Huizen Contactpersoon: Anneke Bijleveld Larenseweg CN Hilversum Postbus BL Hilversum Informatie uitwisseling Informatie uitwisseling Afstemming Promotie Scholing Aanvullende informatie Naast dit overleg is er ook een regionale netwerkbijeenkomst van coördinatoren van vrijwilligers in de zorg (De Klankbordgroep). Aan dit overleg wordt deelgenomen door coördinatoren van zorgcentra uit Gooi en Vechtstreek: Weesp, Loosdrecht, Kortenhoef, Hilversum, Bussum, Baarn, Huizen, Laren, Blaricum en Lage Vuursche 20

21 Provinciaal platform vrijwilligersorganisaties in de zorg De vrijwilligersorganisaties in de zorg - die actief zijn in heel Noord- Holland - komen vier keer per jaar als platform bijeen. Momenteel nemen vertegenwoordigers van Humanitas, Leger des Heils, Mezzo, het Nederlandse Rode Kruis, Stichting Samenwerkende Vrijwillige Hulpdiensten, Unie van Vrijwilligers en De Zonnebloem deel aan het Provinciaal platform. Het Nederlandse Rode Kruis Postbus AJ BUSSUM Humanitas district Noordwest Brouwerstraat BP ALMERE Het Provinciaal platform vrijwilligersorganisaties in de zorg vindt dat vrijwilligerswerk in de zorg een eigen waarde heeft naast de betaalde professionele zorg en mantelzorg. Vrijwilligers van deze organisaties zorgen voor welzijn in situaties waar sprake is van meer dan gebruikelijke zorg. Vrijwilligers in de zorg zijn een belangrijke schakel tussen professionele zorgverleners en mantelzorgers. Zij verdienen daarom een eigen plaats naast de betaalde professionele zorg en de mantelzorg. Het doel van het Provinciaal platform is het zichtbaar maken en versterken van de positie van het vrijwilligerswerk in Noord-Holland. Het Provinciaal platform wil dit doel bereiken door: op te treden als gesprekspartner en belangenbehartiger van het vrijwilligerswerk en in het bijzonder het vrijwilligerswerk in zorg en welzijn richting provincie Noord-Holland, gemeenten en professionele instellingen in Noord- Holland; informatie en advies te geven; samenwerking te stimuleren tussen zowel vrijwilligersorganisaties onderling als tussen vrijwilligersorganisaties en professionele instellingen; scholing aan te bieden aan de achterban van de eigen organisatie. Hoofdkwartier Leger des Heils Spoordreef GN ALMERE Stichting Samenwerkende Vrijwillige Hulpdiensten Postbus KC DEN HAAG De Zonnebloem Zorgvlietstraat NH BREDA Unie van Vrijwilligers Brouwersgracht 270/b 1013 HG AMSTERDAM MEZZO, landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg John F. Kennedylaan GB Bunnik

22 Landelijk samenwerkingsverband vrijwilligersorganisaties in de zorg (Overleg Zorg) Landelijk werken de vrijwilligersorganisaties in de zorg ook samen. De organisaties treffen elkaar in het Overleg Zorg van het NOV. Het NOV (Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) behartigt de belangen van vrijwilligers in Nederland. Vrijwilligersorganisaties, koepels van organisaties en ondersteuningsorganisaties, waaronder de Steunpunten Vrijwilligerswerk, kunnen lid worden. De vrijwilligersorganisaties in de zorg hebben zich binnen het NOV apart georganiseerd als het Overleg Zorg van het NOV. aan het Overleg Zorg zijn: Leger des Heils, AGORA (het landelijk ondersteuningspunt palliatieve zorg), Vereniging Humanitas, Johannieter Hulpverlening, Nederlandse Patiënten Vereniging, Het Nederlandse Rode Kruis, Protestantse Kerken Nederland, Stichting Samenwerkende Vrijwillige Hulpdiensten, Stichting Vriendendiensten Nederland, Unie Van Vrijwilligers, Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg en Nationale Vereniging de Zonnebloem. Het Overleg Zorg biedt een platform waar vrijwilligersorganisaties inhoudelijk kennis en ervaring uitwisselen, inspiratie opdoen en op deelterreinen binnen het vrijwilligerswerk in de zorg samenwerkingsverbanden opzetten. Alle deelnemende organisaties hebben als doel de zorg in de samenleving te verbeteren met medewerking van vrijwilligers. Het Overleg Zorg komt vijf keer per jaar bijeen. In de bijeenkomsten komen actuele thema s aan de orde en worden signalen uit het veld gebundeld. Deze worden vervolgens onder de aandacht gebracht van het bestuur van het NOV of het Overleg Zorg spreekt zelf, onder de vlag van het NOV, met ambtenaren van ministeries of professionele zorgaanbieders. Voor meer informatie: 4 Lokale, provinciale en landelijke ondersteuningsorganisaties Hieronder treft u een overzicht aan van organisaties die het vrijwilligerswerk ondersteunen. Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties kunnen hier terecht voor informatie, advies en cursussen. Niet zelden zorgen de hieronder genoemde organisaties ook voor de organisatie van de samenwerkingsverbanden van vrijwilligersorganisaties in de zorg. Steunpunten Vrijwilligerswerk Noord-Holland telt drieëntwintig Steunpunten Vrijwilligerswerk. Samen zorgen deze steunpunten voor de ondersteuning van de vrijwilligers en de vrijwilligersorganisaties in Noord-Holland. Vrijwilligersorganisaties, vrijwilligers (in de zorg) en zij die overwegen vrijwilliger te worden, kunnen hier terecht met allerlei vragen. Alle steunpunten bieden hulp bij het vinden van vrijwilligerswerk. Daarnaast geven ze informatie over allerlei zaken die het vrijwilligerswerk betreffen. Dit doen ze via websites of spreekuren. Ook zorgen de steunpunten voor bekendheid en waardering van het vrijwilligerswerk. Daarnaast verzorgen de meeste steunpunten cursussen, stimuleren ze op lokaal of regionaal niveau vernieuwing en treden ze op als gesprekspartner van de gemeente en andere organisaties over zaken die het totale vrijwilligerswerk betreffen. Voor meer informatie en een overzicht van de Steunpunten Vrijwilligerswerk bij u in de buurt, zie of bestel de Verwijsgids Vrijwilligerswerk Noord-Holland. Deze is te bestellen bij PRIMO nh via

23 PRIMO nh PRIMO nh is een adviesorganisatie op sociaal terrein. Met vragen over onder andere vrijwilligerswerk in de zorg - die de gemeente en/of regio overstijgen - kunnen organisaties en gemeenten bij PRIMO nh terecht. PRIMO nh geeft ondersteuning via advies, cursus en training, onderzoek, procesbegeleiding en het geven van informatie. De adviseurs van PRIMO nh zijn goed op de hoogte van het vrijwilligerswerk in Noord-Holland. Er zijn directe relaties met de lokale en regionale Steunpunten Vrijwilligerswerk, maar ook met de landelijke ondersteuningsorganisaties Vilans en MOVISIE. PRIMO nh zorgt voor de organisatie van het Provinciaal platform vrijwilligersorganisaties in de zorg (zie bladzijde 21) en verzorgt diverse cursussen en trainingen voor vrijwilligers en coördinatoren van de deelnemende organisaties aan het Provinciaal platform. Daarnaast wordt samengewerkt met de organisaties bij de realisatie van diverse projecten, zoals de invoering van maatschappelijke stages. Voor meer informatie, zie Vilans Vilans is het landelijk kenniscentrum op het gebied van de langdurige zorg. Vilans werkt aan de verbetering van deze zorg door werkers en organisaties toe te rusten met praktische toepasbare kennis. Vilans zet zich ook in voor het versterken van de rol en de bijdrage van vrijwilligers als onmisbare schakel in de keten van zorg. De ondersteuning voor deze groep wordt uitgevoerd door medewerkers van het projectteam Vrijwilligerswerk in de zorg. Het projectteam heeft ook een aparte website met veel praktische en actuele informatie. De ondersteuning richt zich in de eerste plaats op de coördinatoren vrijwilligerswerk, omdat zij vaak de schakel vormen tussen de vrijwilligers en de organisatie. Maar ook voor beleidsmakers en directeuren van zorginstellingen met vrijwilligers is het aanbod interessant. Voor meer informatie, zie Landelijk Steunpunt Vrijwillige Thuishulp (LSVT) Het LSVT is een samenwerking tussen de Stichting Samenwerkende Vrijwillige Hulpdiensten (georganiseerde burenhulp) en Het Nederlandse Rode Kruis (sociale hulp). Het LSVT biedt informatie, advies en ondersteuning aan alle aangesloten vrijwilligersorganisaties, hulpdiensten en meldpunten. Aansluiting bij het LSVT biedt de organisaties voordelen zoals korting op collectieve verzekeringspakketten, lage tarieven voor training- en scholingsaanbod en het kwartaalblad De Hulppost. Voor meer informatie, bel AGORA landelijke beroepsvereniging vrijwilligerswerk AGORA is de beroepsvereniging voor coördinatoren vrijwilligerswerk. AGORA is begonnen als beroepsvereniging van coördinatoren vrijwilligerswerk in de sector zorg en welzijn. Sinds kort wil AGORA zich verbreden tot een beroepsvereniging voor alle professionele coördinatoren binnen het vrijwilligerswerk. AGORA maakt zich sterk voor de verdere professionalisering van het beroep Coördinator vrijwilligerswerk. In samenwerking met de Hogeschool Utrecht biedt zij een beroepsopleiding aan op post HBO niveau. Verder behartigt de vereniging de belangen van haar leden, geeft voorlichting en bevordert het netwerk tussen de coördinatoren in het land. Voor meer informatie, zie 23

24 deelnemende organisaties SAMENWERKINGSVERBANDEN VRIJWILLIGERSORGANISATIES IN DE ZORG NOORD-HOLLAND

Manifest. van de mantelzorger

Manifest. van de mantelzorger Manifest van de mantelzorger Manifest van de Mantelzorger Mantelzorgers zijn mensen die onbetaald en vanuit een persoonlijke band zorgen voor een hulpbehoevende oudere, chronische zieke of gehandicapte

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 van het platform Landelijk Overleg Vrijwilligersorganisaties in de Zorg (LOVZ)

Jaarverslag 2009 van het platform Landelijk Overleg Vrijwilligersorganisaties in de Zorg (LOVZ) Het platform LOVZ behoort tot het landelijk netwerk van Vereniging NOV Jaarverslag 2009 van het platform Landelijk Overleg Vrijwilligersorganisaties in de Zorg (LOVZ) Het LOVZ Het LOVZ is een platform

Nadere informatie

een helpende hand luisterend oor steun in de rug NETWERK VRIJWILLIGE THUISHULP ZEIST

een helpende hand luisterend oor steun in de rug NETWERK VRIJWILLIGE THUISHULP ZEIST een helpende hand luisterend oor steun in de rug NETWERK VRIJWILLIGE THUISHULP ZEIST NETWERK VRIJWILLIGE THUISHULP ZEIST Wie zijn wij? In het Netwerk Vrijwillige Thuishulp werken een tiental organisaties

Nadere informatie

Vrijwillige Thuishulp als onderdeel van het sociale domein

Vrijwillige Thuishulp als onderdeel van het sociale domein Vrijwillige Thuishulp als onderdeel van het sociale domein preventief, signalerend en klant centraal Cintha Tubbing, december 2013 Een korte kennismaking met de organisatie Versa Welzijn de dienst VTH

Nadere informatie

Zorgwijzer. 030 6915000 Laan van Vollenhove 1014 3706 AH Zeist

Zorgwijzer. 030 6915000 Laan van Vollenhove 1014 3706 AH Zeist Zorgwijzer voor senioren in de gemeente Zeist Stichting MeanderOmnium MeanderOmnium is de lokale welzijnsorganisatie in de gemeente Zeist. Deze organisatie levert naast diensten en activiteiten voor mensen

Nadere informatie

Beste mensen, I Tel: I Fax: PRIMO nh 1 Ernmakade ET Purmerend I Postbus AC Purmerend

Beste mensen, I Tel: I Fax: PRIMO nh 1 Ernmakade ET Purmerend I Postbus AC Purmerend Beste mensen, Ook in uw gemeente zijn tientallen vrijwilligersgroepen, samen met beroepskrachten en mantelzorgers, actief in de hulp- en dienstverlening aan mensen. Deze vrijwilligers verrichten hun onbetaald

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 120 Haarlem, 14 november 2006 Onderwerp: Wet maatschappelijke ondersteuning Ondersteuningsprogramma provincie Noord-Holland 2007 2008 Bijlagen: - ontwerpbesluit

Nadere informatie

Hoe stevig is het cement?

Hoe stevig is het cement? Hoe stevig is het cement? Positie van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in de zorg Drs. Esther Plemper Drs. Cecil Scholten Dr. Dick Oudenampsen Drs. Riki van Overbeek Drs. Fabian Dekker Drs. Geraldine

Nadere informatie

MantelzorgWijzer. Ommen

MantelzorgWijzer. Ommen MantelzorgWijzer Ommen Voorwoord U zorgt voor uw partner, ouder, kind of bekende die uw hulp kan gebruiken. Vanwege de persoonlijke band nam u waarschijnlijk vanzelfsprekend de zorgtaak op u. Hoe uw zorgsituatie

Nadere informatie

Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13

Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13 Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13 1 Wat is Mezzo? Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg Visie: Wij maken het mogelijk dat mensen op eigen wijze voor elkaar

Nadere informatie

GESCAND OP 2 7 APR, Page 1 of 3. Zant, Tim j. Van: Ellen Bartels j Gemeente Oostzaan

GESCAND OP 2 7 APR, Page 1 of 3. Zant, Tim j. Van: Ellen Bartels j Gemeente Oostzaan 27-4-2011 GESCAND OP 2 7 APR, 2011 Zant, Tim j. Page 1 of 3 Van: Ellen Bartels [e.bartels@mezzo.nl] j Gemeente Oostzaan Verzonden: dinsdag 26 april 2011 16:07 " ~" ~~" CC- Hanneke VenA/eij; Karin Verbeek;

Nadere informatie

ONDERDERSTEUNING BIJ THUISADMINISTRATIE & SCHULDEN

ONDERDERSTEUNING BIJ THUISADMINISTRATIE & SCHULDEN OVERZICHT ORGANISATIES DIE INFORMELE ZORG & ONDERSTEUNING BIEDEN IN AMSTERDAM CENTRUM Per oktober 2016 ONDERDERSTEUNING BIJ THUISADMINISTRATIE & SCHULDEN PROBLEEMGEBIED Hulp bij de thuis administratie,

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn Werkplan 2011 Haarlem, 11 juni 2010 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Wilhelminastraat 23 2011 VJ Haarlem telefoon:

Nadere informatie

Nieuws in 2013: Eerste (O)ma-vrijwilligers in. gezet: ervaren vrouwen als maatje voor jonge. moeders met een verstandelijke beperking / 10

Nieuws in 2013: Eerste (O)ma-vrijwilligers in. gezet: ervaren vrouwen als maatje voor jonge. moeders met een verstandelijke beperking / 10 Nieuws in 2013: Eerste (O)ma-vrijwilligers in gezet: ervaren vrouwen als maatje voor jonge moeders met een verstandelijke beperking / 10 vrouwen die deelnamen aan AMWAHT-opleiding krijgen hun certificaat,

Nadere informatie

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg P a g i n a 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Begrippen 1-2 3. Verschillen tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk 2 4. Mantelzorg in Rotterdam 2-3 5. Visie van Fener Zorg op mantelzorg en vrijwilligers

Nadere informatie

Postcode Gem.CODE Gemeentenaam Cor.CODE Coropgebied Prov.CODE Provincie Regio geb.code Leegwaardegebied Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27

Postcode Gem.CODE Gemeentenaam Cor.CODE Coropgebied Prov.CODE Provincie Regio geb.code Leegwaardegebied Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27 1000 363 Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27 Noord-Holland W 363 Gemeente Amsterdam 1001 363 Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27 Noord-Holland W 363 Gemeente Amsterdam 1005 363 Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27

Nadere informatie

MEE Zuid-Holland Noord Praktische Thuishulp In de regio s Delft, Westland, Oostland, Den Haag en randgemeenten Jaarverslag 2010

MEE Zuid-Holland Noord Praktische Thuishulp In de regio s Delft, Westland, Oostland, Den Haag en randgemeenten Jaarverslag 2010 Praktische Thuishulp In de regio s Delft, Westland, Oostland, Den Haag en randgemeenten Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Praktische Thuishulp 4 Samenwerking en externe contacten 6 PR Activiteiten 8 Praktische

Nadere informatie

vrijwilligerszorg midden-limburg Groene Kruis Vrijwilligerszorg Er kijkt iemand naar u uit!

vrijwilligerszorg midden-limburg Groene Kruis Vrijwilligerszorg Er kijkt iemand naar u uit! Groene Kruis Vrijwilligerszorg Er kijkt iemand naar u uit! vrijwilligerszorg midden-limburg Vrijwilligerszorg Er kijkt iemand naar u uit! Heeft u of een van uw naasten een verstandelijke en/of lichamelijke

Nadere informatie

NPV-afdeling Bommelerwaard. beleidsplan 2014

NPV-afdeling Bommelerwaard. beleidsplan 2014 NPV-afdeling Bommelerwaard beleidsplan 2014 Ten geleide De Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) is de enige algemeen-christelijke vereniging in Nederland die zich vanuit patiëntenperspectief bezighoudt

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 10 maart 2015, nummer 552841/552832, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie projecten regionale sociale agenda s Noord-Holland 2012 Gedeputeerde

Nadere informatie

Mantelzorg en ander vrijwilligerswerk

Mantelzorg en ander vrijwilligerswerk Mantelzorg en ander vrijwilligerswerk Wat is mantelzorg? Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend

Nadere informatie

Algemene vragen(1) Algemene vragen(2)

Algemene vragen(1) Algemene vragen(2) Algemene vragen(1) 1. Wat is uw naam? 2. Wat is uw telefoonnummer? 3. Wat is uw e-mailadres? 4. Heeft u zelf een achtergrond in de mantelzorg of in de intensieve vrijwilligerszorg (meerdere Algemene vragen(2)

Nadere informatie

Dagbesteding. WMO en dagbesteding regio Amsterdam

Dagbesteding. WMO en dagbesteding regio Amsterdam Dagbesteding WMO en dagbesteding regio Amsterdam Samenwerken biedt kansen In uw gemeente wonen cliënten die voor het merendeel al jaren gebruik maken van Heliomare Dagbesteding. Met deze folder willen

Nadere informatie

informatie en advies. De samenwerking tussen formele en informele zorg wordt steeds belangrijker. We helpen zorgorganisaties om de samenwerking

informatie en advies. De samenwerking tussen formele en informele zorg wordt steeds belangrijker. We helpen zorgorganisaties om de samenwerking Jaaroverzicht 2014 Hoe gaan die veranderingen in de zorg en in het gemeentelijk beleid uitpakken in mijn persoonlijke situatie? Die vraag horen onze mantelzorgmakelaars regelmatig. De behoefte aan informatie

Nadere informatie

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2014 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. De Mantelzorg Adviesraad... 4 3. PR en communicatie... 4 4. Activiteiten... 4 5. Advisering... 5 6. Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

Wegwijzer voor mantelzorgers

Wegwijzer voor mantelzorgers Wegwijzer voor mantelzorgers in Kaag en Braassem Inhoud Inleiding 2 Het WMO-loket: de beste vraagbaak 2 Respijtzorg: vervangende mantelzorg thuis 3 Respijtzorg: vervangende zorg buitenshuis 4 Mantelzorg

Nadere informatie

Vrijwillige hulp Maatjes Ontmoeten Mantelzorg

Vrijwillige hulp Maatjes Ontmoeten Mantelzorg Met elkaar, voor elkaar! Vrijwillige hulp Vrijwilligers zijn mannen en vrouwen die om een ander denken. Zij voelen zich betrokken bij hun medemens. Vrijwilligerswerk is voor hen een keuze. Ze zijn blij

Nadere informatie

Dagbesteding. WMO en dagbesteding

Dagbesteding. WMO en dagbesteding Dagbesteding WMO en dagbesteding Samenwerken biedt kansen In uw gemeente wonen cliënten die voor het merendeel al jaren gebruik maken van Heliomare Dagbesteding. Met deze folder willen we u informeren

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2011 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord 2 2. De Mantelzorg Adviesraad 2 3. PR en communicatie 3 4. Activiteiten 3 5. Advisering 3 6. Deskundigheidsbevordering 3 7. Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Welkom. Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013. Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent

Welkom. Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013. Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent Welkom Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013 Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent Inhoud presentatie Informatie en kengegevens Steunpunt Mantelzorg De praktijk aan het

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn Werkplan 2010 Vrijwilligers zijn onbetaalbaar Maar goed dan dat je ze ook niet hoeft te betalen Loesje Haarlem, 14 juli 2009

Nadere informatie

Zorg, ondersteuning werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, ondersteuning werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, ondersteuning werk en inkomen Hulp bij het Huishouden zodanig te ondersteunen dat u zo lang mogelijk en zo prettig mogelijk in uw eigen omgeving kunt blijven en goed kunt deelnemen aan de samenleving.

Nadere informatie

Inleiding Informatie en advies

Inleiding Informatie en advies Inleiding We hebben allemaal behoefte aan vriendschappelijk contact, aan een luisterend oor, of praktische steun. Soms blijven mensen daarvan verstoken. Of wordt zorgen voor een ander een zorg voor jezelf.

Nadere informatie

VERWIJSGIDS VRIJWILLIGERSWERK NOORD-HOLLAND

VERWIJSGIDS VRIJWILLIGERSWERK NOORD-HOLLAND VERWIJSGIDS VRIJWILLIGERSWERK NOORD-HOLLAND VERWIJSGIDS VRIJWILLIGERSWERK NOORD-HOLLAND VERWIJSGIDS VRIJWILLIGERSWERK NOORD-HOLLAND Veel lokale en regionale organisaties ondersteunen het vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

MaS IZ Schitterend! Wij, in de Informele Zorg, zijn heel erg blij met de Maatschappelijke. Stage (MaS). Binnen de maatschappelijke stage leveren

MaS IZ Schitterend! Wij, in de Informele Zorg, zijn heel erg blij met de Maatschappelijke. Stage (MaS). Binnen de maatschappelijke stage leveren MaS IZ Schitterend! Tips voor een maatschappelijke stage in de informele zorg Wij, in de Informele Zorg, zijn heel erg blij met de Maatschappelijke Stage (MaS). Binnen de maatschappelijke stage leveren

Nadere informatie

Mantelzorg waardering en ondersteuning

Mantelzorg waardering en ondersteuning 6 juli 2017 Mantelzorg waardering en ondersteuning Betreft: kadernota 2017-2021 Beste leden van de gemeenteraad, burgemeester, wethouder en andere aanwezigen, Vanavond wordt de kadernota 2017-2021 van

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Uitwerking basisfuncties. Intensieve vrijwilligerszorg in de samenleving

Uitwerking basisfuncties. Intensieve vrijwilligerszorg in de samenleving Uitwerking basisfuncties Intensieve vrijwilligerszorg in de samenleving Voorwoord Het ministerie van VWS publiceerde op 30 maart 2009 de basisfuncties lokale ondersteuning vrijwilligerswerk en mantelzorg.

Nadere informatie

Dé mantelzorger bestaat niet

Dé mantelzorger bestaat niet Dé mantelzorger bestaat niet Deze notitie over mantelzorg is opgesteld is samenwerking met: Stichting Pulse, Plaatselijk Overleg Gehandicapten, het Nederlandse Rode Kruis, de Zonnebloem IJsselstein, de

Nadere informatie

EVEN VRIJAF VOOR DE MANTELZORGER

EVEN VRIJAF VOOR DE MANTELZORGER Communicatieplan: EVEN VRIJAF VOOR DE MANTELZORGER Week van de Respijtzorg Noord-Holland 19 25 januari 2009 Inhoudsopgave 1. UITGANGSSITUATIE 3 Week van de Respijtzorg Noord-Holland Doelgroep en doelstelling

Nadere informatie

Noord-Holland. Projectlijst 2014

Noord-Holland. Projectlijst 2014 Noord-Holland Projectlijst 2014 Eenzaamheid Alkmaar Stichting De Wering tweede jaar project "Levensvragen" 15.000 Amsterdam Stichting Karel project "Zelfstandig wonende ouderen aktief in de stad" 4.500

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp Vrijwilligerswerk Mantelzorg Vrijwillige hulp Burenhulp Maak samen het verschil. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil. Hun inzet op het gebied van onder andere cultuur, zorg, sport, natuur

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling subsidie projecten regionale sociale agenda's Noord-Holland 2012

Uitvoeringsregeling subsidie projecten regionale sociale agenda's Noord-Holland 2012 CVDR Officiële uitgave van Noord-Holland. Nr. CVDR208493_6 22 november 2016 Uitvoeringsregeling subsidie projecten regionale sociale agenda's Noord-Holland 2012 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Overwegende

Nadere informatie

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Organisatie Programma Cluster ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Verlening 2017 Vaststelling 2017 Aangevraagd bedrag - Budgetsubsidie: 340.007

Nadere informatie

Wij wensen u de komende tijd veel succes met het invullen van prestatieveld 4 van de Wmo, zodat ook uw gemeente in 2012 kan zeggen:

Wij wensen u de komende tijd veel succes met het invullen van prestatieveld 4 van de Wmo, zodat ook uw gemeente in 2012 kan zeggen: Goed Voor Elkaar Checklist basisfuncties lokale ondersteuning mantelzorg Toelichting Voor u ligt een vragenlijst over mantelzorgondersteuning binnen uw gemeente. Deze vragenlijst ligt er niet zomaar. Vanuit

Nadere informatie

Intensieve Vrijwillige Thuiszorg/Buddyzorg aantal personen

Intensieve Vrijwillige Thuiszorg/Buddyzorg aantal personen 27.677 inwoners Intensieve Vrijwillige Thuiszorg/Buddyzorg aantal personen Individuele ondersteuning 2015 2014 Intake cliënt 46 33 Intake zorgvrijwilliger (incl. VPTZ) 14 19 Matching 47 28 Enkelvoudige

Nadere informatie

Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid. Kom Erbij

Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid. Kom Erbij Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid Kom Erbij Meer dan een miljoen Nederlanders sterk eenzaam Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. De invloed van eenzaamheid is groot en leidt

Nadere informatie

Sterven hoort bij het leven, maar

Sterven hoort bij het leven, maar Sterven hoort bij het leven, maar Sterven hoort bij het leven, maar... Ervaar je persoonlijk de ruimte om na te denken over je levenseinde en neem je die ook?... Is er ruimte voor een eigen invulling van

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

Stichting Seniorenraad Baarn

Stichting Seniorenraad Baarn De gemeente heeft een aantal 'adviseurs': groepen inwoners die de gemeente adviseren over onderwerpen die belangrijk zijn voor bepaalde doelgroepen, gebieden of wijken. De Contactcommissie Lage Vuursche

Nadere informatie

Prestatieplan 2017 STG

Prestatieplan 2017 STG Prestatieplan 2017 STG Midden en Zuid-Kennemerland Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Telefoon: 023-5516368 Mobiel: 06-22707400 stg@thuiszorg-gehandicapten.nl www.thuiszorg-gehandicapten.nl Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Zorgt u voor een ander?

Zorgt u voor een ander? Zorgt u voor een ander? Doe de test: bent u mantelzorger? 1. Bent u mantelzorger? Doe de test! Beantwoord deze vragen om te zien of u mantelzorger bent. 1. Zorgt u voor een familielid, vriend of goede

Nadere informatie

Sterven hoort bij het leven, maar

Sterven hoort bij het leven, maar Sterven hoort bij het leven, maar Sterven hoort bij het leven, maar... Ervaar je persoonlijk de ruimte om na te denken over je levenseinde en neem je die ook?... Is er ruimte voor een eigen invulling van

Nadere informatie

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem 2012 Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten September 2011 Aanleiding

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning in de gemeente Veere. Goed voor elkaar

Zorg en ondersteuning in de gemeente Veere. Goed voor elkaar Zorg en ondersteuning in de gemeente Veere Voorwoord In deze folder vindt u een overzicht van de belangrijkste Veerse professionele -en vrijwilligersorganisaties op het gebied van welzijn, zorg en ondersteuning.

Nadere informatie

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar!

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar! Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011 Aanpakken Maar! INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. RONDETAFELGESPREKKEN 2.1 Algemene uitkomsten van de rondetafelgesprekken 2.2 Aanbevelingen professor Meijs

Nadere informatie

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Inleiding De overheid heeft besloten over te gaan het scheiden van de financiering van wonen en zorg. De overheid heeft ook besloten tot hervormingen van

Nadere informatie

Bewoner met vragen en waar kan hij of zij hiermee terecht voor een goed antwoord

Bewoner met vragen en waar kan hij of zij hiermee terecht voor een goed antwoord Bewoner met vragen en waar kan hij of zij hiermee terecht voor een goed antwoord Gemeente Dorpsgericht Samenwerken Woningbouw verenigingen Vrijwilligers organisaties Sociale partners Politie en brandweer

Nadere informatie

Verspreidingsgebied. Wilt u meer informatie over adverteren in deze regio? Bel:

Verspreidingsgebied. Wilt u meer informatie over adverteren in deze regio? Bel: Verspreidingsgebied Regio Noord-Holland Selecteer een uitgave: Alkmaars Weekblad Amstelveen Nieuwsblad CTR Hollands Kroon - Anna Paulowna en Wieringen CTR Hollands Kroon - Niedorp en Wieringermeer De Duinstreek

Nadere informatie

Kanteling Wmo Iedereen doet mee

Kanteling Wmo Iedereen doet mee Kanteling Wmo Iedereen doet mee Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Een brochure voor iedereen die ondersteuning nodig heeft vanuit de Wmo. Vrijwillige ouderenadviseur uit Gelderland

Nadere informatie

Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein?

Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein? Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein? 11 juni 2014 Bijeenkomst SBO provincie Utrecht NUZO Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen presentatie door Anneke van Heertum directeur Cosbo-Stad-Utrecht

Nadere informatie

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid'

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' 'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' Voor Mekaar is de titel van het Rotterdamse actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid (december 2014). Het volledige

Nadere informatie

gemeente venray Gasenr.

gemeente venray Gasenr. O CM de Zorgondersteuner gemeente venray Gasenr. afdeling Proteion Welzijn De Zorgondersteuner Bezoek- en postadres: Dorpstraat 32 6095 AH Baexem Bezoekadres Venlo: Alberickstraat 3c 5922 BL Venlo College

Nadere informatie

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016 Beleidsplan 2013 2016 Er zijn. Zorg in de laatste levensfase Pagina 1 Inleiding Al meer dan 20 jaar wordt door vrijwilligers in onze gemeenschap aanvullende zorg geboden aan mensen in hun laatste levensfase.

Nadere informatie

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Organisatie Programma Cluster ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Verlening 2016 Vaststelling 2016 Aangevraagd bedrag - Budgetsubsidie: 376.930,-

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2017

Beleidsplan 2012-2017 TERMINALE THUISHULP NOORDWEST OVERIJSSEL Beleidsplan 2012-2017 Pagina 1 van 5 Inhoud 1. Inleiding 2. De missie van de Stichting Terminale Thuishulp NWO 3. Beleidsdoelen Stichting Terminale thuishulp Noordwest

Nadere informatie

Zorgt u voor een ander?

Zorgt u voor een ander? Zorgt u voor een ander? Doe de test: bent u mantelzorger? 1. Bent u mantelzorger? Doe de test! Beantwoord deze vragen om te zien of u mantelzorger bent. 1. Zorgt u voor een familielid, vriend of goede

Nadere informatie

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten

Nadere informatie

NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug

NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug Dit beleid is in eerste instantie opgesteld voor intramurale cliënten van ISZ De Brug. De vertaalslag naar extramurale cliënten moet nog worden gemaakt. Inleiding

Nadere informatie

Wegwijzer voor mantelzorgers

Wegwijzer voor mantelzorgers Wegwijzer voor mantelzorgers Zorgt u voor uw partner, vader, moeder, kind, vriend of vriendin? Dan bent u mantelzorger. Vaak gaat het zorgen goed, maar na verloop van tijd kan de zorg (te) zwaar voor u

Nadere informatie

uw partner in toegankelijkheid

uw partner in toegankelijkheid Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland uw partner in toegankelijkheid Werkplan OLGA 2012 1. Inleiding. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Aandacht! d. Bewustwording 2. Activiteiten 2012. a. Extern

Nadere informatie

Adviseur Wonen Zorg Welzijn. Informatie, advies en ondersteuning JAARVERSLAG 2012

Adviseur Wonen Zorg Welzijn. Informatie, advies en ondersteuning JAARVERSLAG 2012 Adviseur Wonen Zorg Welzijn Informatie, advies en ondersteuning JAARVERSLAG 2012 R. Groot WZW Advies 20-2-2013 Adviseur Wonen Zorg Welzijn Informatie, advies en ondersteuning Jaarverslag 2012 Edam, februari

Nadere informatie

uw partner in toegankelijkheid

uw partner in toegankelijkheid uw partner in toegankelijkheid Werkplan OLGA 2011-2012 (april) 1. Inleiding a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Aandacht! d. Bewustwording 2. Activiteiten 2011 a. Extern overleg b. Uitgankelijkheid c. Politiek

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen Beleidsnotitie Hulpdienst Nijmegen 2012-2016 2 INLEIDING Stichting Hulpdienst Nijmegen is een vrijwilligersorganisatie die zinvolle en nuttige ontmoetingen organiseert tussen vrijwilligers, hulpbehoevenden

Nadere informatie

Coalitie Erbij wil de eenzaamheid in Nederland verminderen door:

Coalitie Erbij wil de eenzaamheid in Nederland verminderen door: Structuur Coalitie Erbij -12 oktober 2017 Inleiding - ambitie Coalitie Erbij wil de eenzaamheid in Nederland verminderen door: - de gemiddelde Nederlander bewuster te maken van de aanwezigheid van de problematiek

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

HUIS-AAN-HUISKRANTEN. TARIEFKAART 2016 De gegevens op deze tariefkaart gelden t/m 31 december 2016, wijzigingen voorbehouden.

HUIS-AAN-HUISKRANTEN. TARIEFKAART 2016 De gegevens op deze tariefkaart gelden t/m 31 december 2016, wijzigingen voorbehouden. Bereik/1.000) BASIS 40,00 Regionaal 30,00 Bovenregionaal 26,50 Totaal 22,50 CONTACTEN BEREIK/1.000) 01A Helders Weekblad 35.600 1.424,00 854,40 455,68 227,84 78,32 01B CTR Hollands Kroon - Anna Paulowna

Nadere informatie

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, s en Piet Haker Platform Netwerk Vrijwilligerswerk 13 mei 2014 2 Aanleidingen transitie Nieuwe taken voor gemeenten per 2015 Decentralisatie Awbz Decentralisatie

Nadere informatie

Mantelzorg in Valkenburg aan de Geul

Mantelzorg in Valkenburg aan de Geul 1 Mantelzorg in Valkenburg aan de Geul Wat is mantelzorg? Er is een essentieel verschil tussen mantelzorgers en vrijwilligers: mantelzorg overkomt je als het ware, terwijl vrijwilligerswerk een bewuste

Nadere informatie

Landelijk symposium op 11 november 2013 De Meervaart, Amsterdam. Hoe haalt de mantelzorg 2020?

Landelijk symposium op 11 november 2013 De Meervaart, Amsterdam.  Hoe haalt de mantelzorg 2020? Landelijk symposium op 11 november 2013 De Meervaart, Amsterdam www.chronischziek.nl Hoe haalt de mantelzorg 2020? www.chronischziek.nl Vragen Mantelzorg dóe je gewoon Mantelzorglijn 0900-2020496 (10cpm),

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad Haarlemmermeer Postbus li83

Aan de leden van de gemeenteraad Haarlemmermeer Postbus li83 , iiaaremmermeer cjeriit'ei~tt? Aan de leden van de gemeenteraad Haarlemmermeer Postbus 250 21 30 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Beleid

Nadere informatie

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Datum: maart 2015 Afdeling: Samenlevingszaken In- en aanleiding Voor u ligt de startnotitie voor de aankomende beleidsnota van de gemeente

Nadere informatie

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Jaarverslag 2010 Tel: 06-51.45.11.30 Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik www.thuissterven.info De inhoudsopgave

Nadere informatie

Feiten en cijfers mantelzorg

Feiten en cijfers mantelzorg Feiten en cijfers mantelzorg Hieronder leest u de meest belangrijke feiten en cijfers op het gebied van mantelzorg in Nederland uit het SCP-rapport 'Informele hulp: wie doet er wat?' (2015). Aantal mantelzorgers

Nadere informatie

plaatsbepaling 18 Vrijwillige Inzet Onderzocht Michael Kerkhof, manager Organisatie en Ontwikkeling bij Humanitas Landelijk Bureau

plaatsbepaling 18 Vrijwillige Inzet Onderzocht Michael Kerkhof, manager Organisatie en Ontwikkeling bij Humanitas Landelijk Bureau 18 Vrijwillige Inzet Onderzocht 2 Vrijwilligers(werk) in de zorg in beeld plaatsbepaling De komst van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning veroorzaakte al ruim voor de wet er was de nodige onrust in vrijwilligersland.

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg versie 1: werkdocument Bespreking in de bestuursvergadering d.d. 19 januari 2015 Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn

Nadere informatie

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Wmo monitor 2011 - uw organisatie Vraag 1 Welk type organisatie vertegenwoordigt u? (meerdere antwoorden mogelijk) Professionele organisaties Welzijnsorganisatie Vrijwilligerscentrale

Nadere informatie

Lokale coördinatie: de onmisbare schakel

Lokale coördinatie: de onmisbare schakel Lokale coördinatie: de onmisbare schakel Adviezen aan vrijwilligersorganisaties in zorg en welzijn Marian van der Klein Dick Oudenampsen Met medewerking van: Huub Braam Gerda Leusink Dirk Witteveen Juli

Nadere informatie

Mantelzorg bij kleinschalig wonen. Handreiking bij film

Mantelzorg bij kleinschalig wonen. Handreiking bij film Mantelzorg bij kleinschalig wonen Handreiking bij film Colofon Datum: september 2012 Auteurs: Ilse de Bruijn (MOVISIE) en Nienke Blijham (Vilans) Met medewerking van: De Rinnebeek (locatie van zorgorganisatie

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Aanpak Eenzaamheid in Teylingen - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Aanpak Eenzaamheid in Teylingen - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 22 december 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00987 Onderwerp: Raadsmededeling over: Aanpak Eenzaamheid in Teylingen - Besluitvormend Beknopte samenvatting: In de raad van

Nadere informatie

projectplan Centrum voor Levensvragen Noord-Kennemerland en Kop van Noord-Holland Organisatie: Netwerk Palliatieve Zorg Noord-Kennemerland

projectplan Centrum voor Levensvragen Noord-Kennemerland en Kop van Noord-Holland Organisatie: Netwerk Palliatieve Zorg Noord-Kennemerland projectplan Centrum voor Levensvragen Noord-Kennemerland en Kop van Noord-Holland Organisatie: Netwerk Palliatieve Zorg Noord-Kennemerland en Kop van Noord-Holland Auteur: Patricia Appeldoorn Datum: Maandag

Nadere informatie

Stem en steun samen sterk. Voor belangenbehartigers en organisaties informele zorg

Stem en steun samen sterk. Voor belangenbehartigers en organisaties informele zorg Stem en steun samen sterk Voor belangenbehartigers en organisaties informele zorg Stem en steun samen sterk Ondersteuningsorganisaties voor informele zorg en belangenbehartigers van mantelzorgers streven

Nadere informatie

Invulling mantelzorgcompliment in Asten en Someren

Invulling mantelzorgcompliment in Asten en Someren Invulling mantelzorgcompliment in Asten en Someren Inleiding Tot 1 januari 2015 ontvingen mantelzorgers die aan bepaalde criteria voldeden via het SVB het mantelzorgcompliment. Per 1-1-2015 is deze regeling

Nadere informatie

Zorgen voor een ander

Zorgen voor een ander Zorgen voor een ander Ruggesteun en het Steunpunt voor Mantelzorgers R U GGESTE U N Zorgen voor een ander Steunpunt voor Mantelzorgers Soms hebben mensen meer nodig dan goede zorg alleen; een extra luisterend

Nadere informatie

Gemeente Emmen ^^Q^ku 8 APR >? "2

Gemeente Emmen ^^Q^ku 8 APR >? 2 ^npufi?? Geadresseerde Gemeente Emmen ^^Q^ku 8 APR -2009 3>? "2 HET STEUNPUNT IS ER VOOR U MAAK ER GEBRUIK VAN Drenthe Het Haagje 131 7902 LE Hoogeveen Telefoon (0522) 27 39 25 Internet www.mantelzorg.info

Nadere informatie

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Programma Welkom en korte kennismaking Pluspunt aan het werk Ouderen Mantelzorgers Visie Pluspunt op ontwikkelingen in sociaal domein Pluspunt aan het werk

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie