Kennis maken met het T1000 NetSet frankeersysteem.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kennis maken met het T1000 NetSet frankeersysteem."

Transcriptie

1 Inhoud Kennis maken met het T1000 NetSet frankeersysteem Flexiscale en T1000 aansluiten... 3 Flexiscale inschakelen... 4 Parameters instellen voor het modem... 5 Porto laden NetSet... 6 Grenswaarde voor restbedragwaarschuwing instellen... 9 Hoge portowaarde instellen Portowaarde met de hand invoeren Foutmeldingen en tips voor zelfhulp Meldingen en foutcodes T1000 NetSet frankeermachine Foutmeldingen Flexiscale brievenweger Foutmeldingen vanuit het Teleset Data Center (TDC-NL) "CALL-FP xx" waarschuwingen Tips voor zelfhulp Informatie Pagina 1

2 T1000 NetSet Kennis maken met het T1000 NetSet frankeersysteem. T1000 NetSet is een frankeersysteem voor kleine hoeveelheden post. Het frankeersysteem bestaat uit eent1000 Frankeermachine gecombineerd met een Flexiscale brievenweger. Voor de datatransmissie zijn de weegschaal en frankeermachine permanent door middel van een datatransmissiekabel met elkaar verbonden. Het gebruik van de frankeermachine zonder de weegschaal is niet mogelijk. Bedieningswijze Het te frankeren bedrag wordt ingesteld door de Flexiscale. U legt de brief op het weegplateau en stelt op de Flexiscale de gewenste verzendgegevens in (bestemming, soort en speciale services). De Flexiscale bepaalt het gewicht en berekent het juiste portobedrag. Het bedrag wordt automatisch aan de T1000 overgedragen. Een pieptoon meldt het voltooien van de gegevensoverdracht. Instellingen voor b.v. het reclamestempel verricht u direct op de T1000. NetSet Met NetSet en het modem kunt u snel en comfortabel en 24 uur per dag het frankeertegoed bijladen. Pagina 2

3 Flexiscale en T1000 aansluiten 9- polige aansluiting voor T1000 Waarschuwing! Gebruik de door Ruys geleverde netvoedings en datatransmissiekabel. (controleer op beschadigingen). Bij de set voor aansluitng van de T1000, het modem en de Flexiscale is een Y datatransmissiekabel gevoegd welke is voorzien van twee 9 polige pluggen, gemerkt SCALE en MODEM en een 25 polige plug gemerkt T1000/1. Schroef de 21 pins plug "T1000/1" aan de T1000. Schroef de plug met de aanduiding "SCALE" aan de Flexiscale en die met de aanduiding "MODE" aan het externe modem. Waarschuwing! Gebruik de meegeleverde netvoedingskabel. Vervang een beschadige netvoedingskabel meteen. Steek de plug van het voedingsapparaat in de aansluiting aan de achterzijde van de Flexiscale. Sluit de netvoedingskabel aan op de aansluiting aan de achterzijde van de T1000. Pagina 3

4 T1000 NetSet Flexiscale inschakelen Attentie! De Flexiscale wordt bij het inschakelen automatisch getarreerd. Het weegplateau mag hierbij niet worden belast. De Flexiscale geeft anders onjuiste gewichten en bedragen aan. Zet de hoofdschakelaar aan de achterzijde van de Flexiscale op 1. Terwijl de startroutine wordt doorlopen,verschijnt in het display de systeeminformatie (o.a. de software versie van de Flexiscale). De Flexiscale wordt getarreerd. Het display toont de standaardinstelling voor de portoberekening, de speciale services die ter keuze worden aangeboden en het gewicht 0 gr. De Flexiscale is nu gebruiksklaar. Ruststand Tijdens bedieningspauzes schakelt de displayverlichting na circa 2½ minuut uit. Bij het plaatsen van een poststuk op de weegschaal of in de invoer van de T1000 wordt de verlichting weer ingeschakeld. T1000 inschakelen. Steek de sleutel in het slot aan de achterzijde van de T1000. Draai de sleutel naar de horizontale stand (1 = aan). De T1000 meldt zich met pieptonen en in het display zijn kort alle aanduidingen zichtbaar. Na deze zelftest toont de T1000 de actuele datum, na 3 seconden verschijnt op het display de laatst ingestelde frankeerwaarde en het weegschaalsymbool. Pagina 4

5 Parameters instellen voor het modem Buitenlijn parameters Optie Optie aansluitng via de centrale ) Pagina 5

6 T1000 NetSet Porto laden NetSet Procedure NetSet is de procedure waarmee u de gewenste portoreserve per modem laadt bij het Teleset Data center (TDC NL). De T1000 is hiervoor voorzien van een extern modem. Na de invoer van de PIN (Personal Identification Number) en het gewenste bedrag zorgt de T1000 voor het eigenlijke laden door een korte verbinding met het Teleset Data Center (TDC NL). De geladen portoreserve wordt afgerekend volgens het contract dat u heeft afgesloten met TPG POST. Toegelaten bedragen Laden starten Het minimum en maximum te laden bedrag is in een contract tussen TPG Post en de klant overeengekomen. Voor het maximum te laden bedrag geldt dat dit per week niet mag worden overschreden. Technische aanwijzing: Gebruik tijdens het laden geen telefoon die op dezelfde telefoonaansluiting is aangesloten. Er kunnen onnodig hoge kosten ontstaan, als tijdens het laden de telefoon wordt opgenomen en niet wordt opgehangen, het modem kan de verbinding dan niet meer beëindigen. Attentie! Na 8 pogingen om een verkeerde PINcode in te voeren blokkeert de T1000. Alleen RUYS Customer Support kan de machine opnieuw vrijgeven voor frankeren en laden. Controleer of de T1000 op de telefoonlijn is aangesloten. Schakel de T1000 op de gebruikelijke wijze in en wacht tot in het display de laatst ingestelde frankeerwaarde verschijnt. Pagina 6

7 Weegschaalfunctie uitschakelen Druk op toets. Het weegschaalsymbool in het display gaat uit, de verbinding naar de weegschaal is nu verbroken. PIN invoeren Voer nu de 8 cijfers van uw PIN code in ( in het voorbeeld ' ). De PIN is vermeld op het u toegestuurde document. Bevestig de PIN code met de groene toets De T1000 is nu in de NetSet mode Het bij de laatste lading gebruikte bedrag is vooringesteld (in het voorbeeld 1000 euro) Wilt u dit wijzigen ga dan nu door naar een ander bedrag laden... Bedrag behouden Het vooringestelde bedrag behouden Bevestig het vooringestelde bedrag met toets:. OF Een ander bedrag laden Bedrag wijzigen Voer het gewenste nieuwe bedrag in (in het voorbeeld 500 euro) Bevestig het nieuwe bedrag met. Ontoelaatbare bedragen of verkeerde invoer accepteert de T1000 niet. Op het display verschijnt dan het laatst gebruikte bedrag. Pagina 7

8 T1000 NetSet Verbindingsopbouw Op het display ziet u afwisselend het woord "Change" en het bedrag. De T1000 brengt de verbinding naar het Teleset Data Center (TDC NL) tot stand. Als de T1000 gereed is om te laden, verschijnt in het display afwisselend de tekst "Reset" en het bedrag dat moet worden geladen. Om het aangeduide bedrag werkelijk te laden, dient u dit binnen 30 seconden te bevestigendoor het indrukkenvan toets. Bevestiging Gereed De terugtel-indicatie geeft de resterende tijd in seconden aan waarbinnen u met de toets moet bevestigen dat u het bedrag daadwerkelijk wilt laden. Als een pieptoon klinkt en op het display verschijnt opnieuw de porto-indicatie is het laden voltooid. Het geladen bedrag is als portoreserve in uw T1000 beschikbaar. Pagina 8

9 Grenswaarde voor restbedragwaarschuwing instellen (Alleen T1000 plus) De functie "Restbedragwaarschuwing" van de T1000 reageeert als de portoreserve onder de ingestelde waarde ligt. Standaard is de restwaarde ingesteld op 100,00 euro. Voer de gewenste restwaarde in in eurocenten (in het voorbeeld voor een bedrag van 150,00 euro). Druk op toets. Het bedrag verdwijnt uit het display. Druk na elkaar de toetsen en. De T1000 geeft nu de nieuwe grenswaarde aan (register 6R). Keer met toets terug naar de frankeerwaarde. Pagina 9

10 T1000 NetSet Hoge portowaarde instellen De functie "Hoge Portowaarde" (HP) geeft aan dat het ingestelde bedrag de ingestelde grenswaarde overschrijdt. Standaard is de HP waarde ingesteld op 2,00 euro. Voer de gewenste "Hoge Portowaarde" in eurocenten in ( in het voorbeeld 300 voor een grensbedrag van 3,00 euro). Druk op toets. Het bedrag verdwijnt uit het display. Druk op. Het nieuwe grensbedrag is nu opgeslagen. In het display verschijnt de frankeerwaarde. De ingestelde "Hoge Portowaarde" (register 5R) oproepen doorna elkaar de toetsen en te drukken. Pagina 10

11 Portowaarde met de hand invoeren Er kunen speciale gevallen optreden waarin de Flexiscale de vereiste verzendgegevens voor de portoberekening niet aanbiedt en daarom geen porto kan berekenen. In een dergelijk geval kunt u op de Flexiscale de portowaarde invoeren met de cijfertoetsen. Druk ongeveer 2 seconden op de toets. De Flexiscale toont het startmenu voor de portoberekening. Blader met de pijltjestoetsen verder. Druk op de selectietoets voor "OVERIG". Plaats het poststuk of een willekeurig voorwerp op het weegplateau. Het weegplateau moet belast zijn, d.w.z. het display moet een gewicht groter dan 0 gram aanduiden. Pas dan opent de Flexiscale het venster voorde porto-invoer. Voer nu het porto in (maximaal cent). Bevestig de invoer met de toets. De Flexiscale draagt het ingevoerde bedrag over naar de T1000 zodat u kunt frankeren. Pagina 11

12 T1000 NetSet Foutmeldingen en tips voor zelfhulp. Attentie! Demonteer geen delen van de ommanteling. Laat onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uitvoeren door daartoe opgeleid personeel. Bij ondeskundige reparatie komt de aanspraak op garantie en de toelating bij TPG in gevaar. Hieruit voortkomende schade is voor eigen rekening. Kleine storingen en problemen bij het werken met de T1000 NetSet kunt u zelf oplossen. In dit hoofdstuk vindt u tips en hulp voor het oplossen en vermijden van storingen. De volgende servicenummers zijn beschikbaar: RUYS Customer Support : Service TPG-NetSet : Meldingen en foutcodes T1000 NetSet frankeermachine Het zelfdiagnose-systeem van de T1000 geeft u informatie over de actuele toestand van de machine. Akoestisch signaal Foutmelding in het display Bij verkeerde bediening volgt een akoestisch signaal (pieptoon). Waarschuwingen en storingen worden door de T1000 met de betreffende foutmeldingen in het display aangegeven. Foutmelding Mogelijke oorzaak en oplossing "Service" zonder foutcode of symbool: service-interval is bereikt (meestal na prints): Bel RUYS Customer Support. Pagina 12

13 Foutmelding Mogelijke oorzaak en oplossing "Service" + foutcode met twee cijfers: Bij codes van 0 tot > ALTIJD RUYS Customer Support waarschuwen! Foutcode 19 verschijnt kort in het display: Waarden in het kostenplaatsengeheugen worden foutief opgeslagen. Wis alle kostenplaatsen of bel RUYS Customer Support! Foutcode 19 verschijnt en de T1000 blokkeert: Bel RUYS Customer Support! De T1000 uitschakelen, even wachten en weer inschakelen. Is de storing na herhaald in- en uitschakelen nog niet opgelost: Bel RUYS Customer Support! Als bij het inschakelen foutcode 21 verschijnt: Bij het inschakelen was er al een poststuk ingestoken. Poststuk verwijderen. Met de toets de foutmelding wissen. Attentie! Poststuk vastgelopen! In geen geval het poststuk met geweld verwijderen. Het inktlint kan daarbij afscheuren. Los deze storing altijd als volgt op: Druk op een willekeurige toets (niet!) of schakel de T1000 uit. De T1000 geeft dan bij het opnieuw inschakelen het poststuk vrij. Vervolgens de inktlintcasstte uitnemen het inktlint eventueel aanspannen en terugplaatsen. Pagina 13

14 T1000 NetSet Foutmelding Mogelijke oorzaak en oplossing (vervolg) Is er géén sprake van een vastgelopen poststuk, dan is de cassette opgebruikt. Druk dan op toets, de T1000 beëindigt het frankeren en werpt het poststuk uit. Vervang de inktlintcassette. Geen lintcassette geplaatst of de cassette is defect. Plaats een nieuwe lintcasette. Met toets de foutmelding wissen. Het klepje van het cassettevak is niet goed gesloten. Frankeertegoed is verbruikt. De ingestelde waarde kan niet worden gefrankeerd. Nieuw tegoed laden. Bel RUYS Customer Support! Attentie! De T1000 is nog slechts voor 3000 frankeringen of 3 maanden te gebruiken en blokkeert dan zelfstandig. Pagina 14

15 Foutmeldingen Flexiscale brievenweger Foutmelding Mogelijke oorzaak en oplossing FOUT Geen verzending mogelijk met de geselecteerde verzendgegevens. - de geselecteerde verzendwijze is slechts mogelijk in combinatie met nog een andere instelling (bijv. voor "B.V.ONTVST" moet ook "AANTEKENEN" zijn geselecteerd). - de combinatie van verzendwijzen is postaal niet toegestaan. Controleer de ingestelde verzendgegevens en corrigeer deze zonodig. TEVEEL ONDER WAARDE OVERGEWICHT Poststuk is voor de gekozen verzendwijze te zwaar (overgewicht). Controleer de ingestelde verzendgegevens en corrigeer deze zonodig. Minimum gewicht is nog niet bereikt. Bij "BOEKEN INTL" is een minimum gewicht van 2000 gr vereist. Ingevoerde waarde bij "VERZEKEREN" en "WAARDE AANGIFTE" is te hoog (maximaal euro). Corrigeer de waarde. De weegschaal is overbelast. Ontlast de weegschaal. Niet zwaarder dan 5 kg belasten. Pagina 15

16 T1000 NetSet Foutmeldingen vanuit het Teleset Data Center (TDC-NL) Als tijdens het laden van het frankeertegoed een storing optreedt wordt een foutcode getoond. Er zijn twee soorten foutcodes: - voorbijgaande problemen bij de opbouw van de verbinding. Deze foutcodes beginnen met "C". - fouten die het afbreken van het laden tot gevolg hebben. Deze foutcodes beginnen met "E". "C"-codes De verbinding naar het Teleset Data Center (TDC-NL) is tijdelijk gestoord. De handeling wordt automatisch tot 3x herhaald. Fout code Oorzaak Oplossing Op te lossen door: Bediener Ruys TPG C 13 C 18 Verbinding uitgevallen Slechte verbinding Opnieuw proberen Opnieuw proberen C 14 C 23 C 26 C 29 Verwerking in TDC nu niet mogelijk Modem heeft geen kiestoon of onjuiste parameters Later nog eens proberen Telefoonlaansluiting en kiesparameters controleren C 27 C 28 C 31 Nummer bezet of neemt niet op Telefoonnummer is gewijzigd Opnieuw proberen Inbellen wordt automatisch met nieuw nummer herhaald C 39 Verwerking in TDC nu niet mogelijk Later nog eens proberen Pagina 16

17 "E"-Codes Met "E" beginnende foutcodes signaleren het afbreken van het NetSet laden. Handel als volgt: Wis de foutmelding met toets. Stel de oorzaak vast aan de hand van de foutcodelijst, lukt dit niet bel dan RUYS Customer Support. Start het frankeertegoed laden opnieuw. Fout code Oorzaak Oplossing Op te lossen door: Bediener Ruys TPG E 16 E 17 E 19 E 20 E 21 E 24 E 25 E 26 Modemfout kiesparameters Interne fout Handeling door de bediener afgebroken Modemfout 9 mislukte kiesherhalingen Controleer Datakabel en parameters Opnieuw proberen Handeling herhalen Verbindingskabel controleren Zie E16 E 29 Verbinding NIET in 70 seconden opgebouwd Telefoonaansluiting en kiesparameters controleren E 30 E 32 Verbinding met TDC-NL nu niet mogelijk Bel RUYS Customer Support Pagina 17

18 T1000 NetSet Fout code Oorzaak Oplossing Op te lossen door: Bediener Ruys TPG E 33 E 34 E 35 E 37 E 38 E 40 E 41 E 42 E 43 E 44 E 45 E 46 E 50 E 51 E 52 Onjuiste PIN machine is niet aangemeld T1000 is buiten gebruik T1000 nog niet vrijgegeven Gewenst bedrag is hoger dan frankeertegeod Portoberekening geblokkeerd Register R3 =(R1+R2) is ONJUIST Gewenst bedrag ontoelaatbaar Maximaal frankeertegoed bereikt Protocolfout Onjuiste PIN ingevoerd Bel RUYS Customer Support Bel RUYS Customer Support Bel RUYS Customer Support Bel TPG-NetSet service Bel TPG-NetSet service Bel RUYS Customer Support Met Nieuw bedrag herhalen, bel indien nodig TPG-NetSet service Bel RUYS Customer Support Bel RUYS Customer Support Voer correcte PIN in, bel zonodig RUYS Customer Support Pagina 18

19 "CALL-FP xx" waarschuwingen Uit veiligheidsoverwegingen eist TPG dat de T1000 met regelmatige tussenpozen contact opneemt met het Teleset Data Center. Het Teleset Data Center (TDC-NL) controleert daarbij de registers en andere waarden. Als de melding "CALL-FP xx" verschijnt (de meldingen FP44, FP45, FP46, FP47 zijn mogelijk) is het tijd om verbinding te maken met het Teleset Data Center (zie "Porto laden" op pagina 6 van deze handleiding). Als er op dit moment geen frankeertegoed nodig is kan een tegoed van 0,00 euro worden geladen. Als u niet op deze meldingen reageert blokkeert de T1000 belangrijke functies, totdat de T1000 weer verbinding met het TDC-NL heeft. Wanneer de T1000 in het display "no Credit" aangeeft neem dan contact op met de TPG- NetSet service. Pagina 19

20 T1000 NetSet Tips voor zelfhulp Probleem Mogelijke oorzaak en oplossing...aan de Flexiscale brievenweger Op het display is na het inschakelen geen indicatie. De stekker van het aansluitsnoer zit niet goed in het stopcontact. Corrigeer dit. Apparaatstekker niet correct in de aansluiting aan de achterzijde van de Flexiscale gestoken. Corrigeer dit (pag.3). De Flexiscale geeft voor het gewogen poststuk geen portobedrag aan. Op het display verschijnt bij een leeg weegplateau een gewicht > 000 gram. De aangeduide waarden voor het gewicht zijn onrealistisch. Onvolledige verzendgegevens. Controleer in het display of de ingestelde verzendgegevens volledig zijn. Verkeerde nulstelling. Met de toets opnieuw tarreren. Transportbeveiliging is niet verwijderd. Neem het weegplateau af en verwijder de transportbeveiliging....aan de T1000 frankeermachine Het Display blijft leeg. De T1000 frankeert niet. Geen netaansluiting. Controleer het netsnoer, schakel de machine in. Frankeertegoed opgebruikt. Nieuw frankeertegoed laden. Weegfunctie is ingeschakeld maar er is nog geen frankeerwaarde overgedragen. Leg een brief op de weegschaal. Pagina 20 Kostenplaats MO is ingesteld. Stel een kostenplaats in tussen 1 en 9 en bevestig dit met toets M.

21 (vervolg) Probleem Mogelijke oorzaak en oplossing De T1000 frankeert niet. Het datumsymbool knippert: Stel datum en tijd opnieuw in. Als dit vaak gebeurt: bel RUYS Customer Support. Het door de Flexiscale berekende portobedrag mag niet worden gefrankeerd (postzegelpost). De T1000 is niet vrijgegeven om te frankeren. Controleer de verzendinstelling aan de Flexiscale. De T1000 neemt de frankeerwaarde vanuit de Flexiscale niet over. De datatransmissiekabel is niet correct aangesloten. Controleer de kabel. De datatransmissie is gestoord. Schakel de frankeermachine en weegschaal uit, wacht even en schakel alles weer in. De frankeermachine is niet gereed om de gegevens vanuit de weegschaal over te nemen. Controleer of de T1000 correct is ingesteld voor het overnemen van de gegevens (is het weegschaalsymbool in het T1000 display zichtbaar? Nee?: Druk op ). Bij de weegschaal: weegplateau leeg-maken en het poststuk opnieuw opleggen. De Flexiscale is niet correct geconfigureerd. Controleer in de Flexiscale de aangesloten frankeermachine en kies hier T1000. De T1000 neemt de verzendwijze-instelling vanuit de Flexiscale niet automatisch over. Automatische instelling van de verzendwijzeafdruk is uitgeschakeld. Activeer dit. Er is geen passende verzendwijze-afdruk beschibaar voor de geselecteerde verzendingsinstelling. Pagina 21

22 T1000 NetSet Probleem Mogelijke oorzaak en oplossing De T1000 blokkeert. Poststuk is vastgelopen, opeenhoping van poststukken De T1000 uitschakelen. Wacht even en schakel de T1000 dan weer in. Attentie! In GEEN geval het vastgelopen poststuk met geweld verwijderen. Los deze storing altijd op als volgt: Druk op een willekeurige toets (niet! ). of schakel de T1000 uit. De T1000 geeft dan bij het opnieuw inschakelen het poststuk vrij. Vervolgens de inktlintcassette controleren: Inktlintcasstte uitnemen eventueel aanspannen en terugplaatsen. Datum en/of tijd niet correct. Datum en/of tijd opnieuw instellen. Pagina 22

23 Aantekeningen: Pagina 23

24 T1000 NetSet Informatie Fabrikant: Francotyp-Postalia AG & Co. KG Birkenwerder D Importeur/Leverancier: Ruys Handelsvereniging B.V. Grote Beerstraat BZ Den Haag tel: fax: internet: Correspondentie: Postbus CC Den Haag Customer Support: tel: fax: Toebehoren: tel: fax: Service TPG NetSet tel: Pagina 24

optimail 30 NS2 Frankeermachine Handleiding

optimail 30 NS2 Frankeermachine Handleiding optimail 30 NS2 Frankeermachine Handleiding 2 optimail 30 NS2 display en toetsenblok Display Multifunctionele toetsen (softkeys) Pijltjestoetsen navigeren bladeren waarden verhogen / verlagen Invoer bevestigen

Nadere informatie

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v.

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v. AlphaVision 16 Gebruikershandleiding Alphatronics b.v. AlphaVision 16 - Gebruikershandleiding 2000 Alphatronics b.v., Nijkerk Uitgave januari 2000 - REV. 0 25-01-2000PV AV16GEBR.QXD INHOUDSOPGAVE Inleiding

Nadere informatie

SmartLine D710 / D720. Gebruiksaanwijzing

SmartLine D710 / D720. Gebruiksaanwijzing SmartLine D710 / D720 Gebruiksaanwijzing De SmartLine D710 / D720: overzicht De bedieningselementen De SmartLine D710 / D720: overzicht Tekens en symbolen in het display De geactiveerde functies worden

Nadere informatie

Athene Gebruiksaanwijzing

Athene Gebruiksaanwijzing Athene 25 Gebruiksaanwijzing Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen: a Hoorn b Toestel c Krulsnoer

Nadere informatie

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding.

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. Over Megakeuze Megakeuze is opgericht in 2010 en is een vergelijkingswebsite op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is professioneel gereviewd en beschikt over vele specificaties en duidelijke

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING PDX_797(B)

GEBRUIKSAANWIJZING PDX_797(B) GEBRUIKSAANWIJZING 1 PDX_797(B) ALGEMEEN toets MENU PHONEBOOK HANDSET BASE KEY LOCK BABYCALL REGISTER 2 naar: GEHEUGENS * invoeren (pagina 13) * wissen (pagina 13) * corrigeren (pagina 13) naar: INSTELLINGEN

Nadere informatie

Gigaset. Gigaset A580 - A585. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset A580 - A585. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset A580 - A585 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2008 All rights

Nadere informatie

FAXBERICHTEN VERZENDEN

FAXBERICHTEN VERZENDEN Beste klant, U heeft een faxtoestel gekocht, dat het gebruik van extra telefoons, in het bijzonder, draadloze telefoons, ondersteunt. Verder is uw faxtoestel met functies uitgerust waarmee het voor u makkelijk

Nadere informatie

Frankeersysteem. Handleiding Eerste stappen

Frankeersysteem. Handleiding Eerste stappen Frankeersysteem Handleiding Eerste stappen 2 PostBase frankeersysteem Betreffende deze handleiding Lees deze handleiding door, voordat u het PostBase frankeersysteem opstelt en in gebruik neemt. Zorg dat

Nadere informatie

Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Laad de handset min. 24 uur voor gebruik.

Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Laad de handset min. 24 uur voor gebruik. Voor registratie van uw product en ondersteuning kunt u terecht op www.philips.com/welcome CD250 SE250 NL Telefoon Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Laad de handset min. 24 uur voor

Nadere informatie

Zie Aan de slag op pagina 9 voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Zie Aan de slag op pagina 9 voordat u het apparaat in gebruik neemt. TG1611_1711NL(du-du).book Page 1 Wednesday, March 16, 2011 10:01 AM Gebruiksaanwijzing Digitale Draadloze Telefoon Model KX-TG1611NL KX-TG1612NL KX-TG1613NL KX-TG1614NL KX-TG1711NL Afgebeeld model is de

Nadere informatie

Motorola D200 series Digitale draadloze telefoon

Motorola D200 series Digitale draadloze telefoon Allegro_CIDbook Page 1 Wednesday, February 27, 2008 12:01 PM Motorola D200 series Digitale draadloze telefoon Allegro_CIDbook Page 2 Wednesday, February 27, 2008 12:01 PM Welkom Overzicht van uw digitale

Nadere informatie

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Ga voor registratie en ondersteuning van uw product naar www.philips.com/welcome CD145 NL Digitale Draadloze Telefoon Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen! Gebruik uitsluitend batterijen

Nadere informatie

Overzicht van de Denver 16

Overzicht van de Denver 16 Overzicht van de Denver 16 @ # ) $ % ^ & *! ( Hoorn! Aansluitpunt krulsnoer Toestel, bovenaanzicht @ Haakcontact # Afdekklepje notitiekaart nummergeheugen $ M1 - M6 Geheugentoetsen %1, 2 en 3 tijdens belsignaal:

Nadere informatie

tiptel Gebruiksaanwijzing

tiptel Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing (nl) Professionele telefoonbeantwoorder met USB-interface, geheugenkaart, headset, alarmingang en een aansluiting voor een voetschakelaar tiptel 570 SD tiptel Veiligheidsaanwijzingen

Nadere informatie

Belgacom Maestro 2056

Belgacom Maestro 2056 Belgacom Maestro 2056 Handleiding Met deze telefoon kan u een tweede oproep beheren, de naam en het nummer van de beller zien voor u opneemt, oproepen doorverbinden en conferentiegesprekken organiseren.

Nadere informatie

Laat handset(s) 24 uur op voor gebruik.

Laat handset(s) 24 uur op voor gebruik. Onis 300 Onis 300 Vox Onis 300 Duo Vox! Laat handset(s) 24 uur op voor gebruik. Menuoverzicht U kunt met de Pilot-key aan de zijkant van de handset, in de menu's bladeren. Extra's VIP Melodie Functie p.25

Nadere informatie

ION handleiding Inhoud

ION handleiding Inhoud ION handleiding Inhoud 1 Gebruikersinstructies... 5 1.1 Onderdelen... 5 1.2 Batterijpakket opladen... 8 1.3 Instructies voor batterijpakket onder bagagedrager... 11 2 Vierkant display... 14 2.1 Losmaken

Nadere informatie

Oplossingen voor niet-functionerende Bridgemate

Oplossingen voor niet-functionerende Bridgemate Document revisie: 1.1 Publicatiedatum: juli 2004 Oplossingen voor niet-functionerende Bridgemate Het kan voorkomen dat een Bridgemate niet functioneert naar behoren. Er kunnen hier verschillende oorzaken

Nadere informatie

SOPHO ErgoLine D325/D330 ErgoLine@Net

SOPHO ErgoLine D325/D330 ErgoLine@Net SOPHO ErgoLine D325/D330 ErgoLine@Net GEBRUIKSAANWIJZING SOPHO ErgoLine D325/D330 ErgoLine@Net GEBRUIKSAANWIJZING Uitgave: 0506 Een uitgave van PHILIPS BUSINESS COMMUNICATIONS HILVERSUM, NEDERLAND Order

Nadere informatie

Gebruik de telefoon niet in een explosieve omgeving. Neem de restricties in acht, en volg alle voorschriften en reglementen op.

Gebruik de telefoon niet in een explosieve omgeving. Neem de restricties in acht, en volg alle voorschriften en reglementen op. AAN DE SLAG HET EERSTE GEBRUIK Controleer de inhoud van de verpakking VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Voor uw veiligheid: Lees deze richtlijnen. Het niet opvolgen ervan kan gevaarlijk en/of (bij wet) verboden zijn.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Nieaf-Smitt NEN 3140 meetapparatuur en software INHOUDSOPGAVE

Veelgestelde vragen Nieaf-Smitt NEN 3140 meetapparatuur en software INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE Nieaf-Smitt EazyPAT Nieaf-Smitt EazyPAT 3140 Nieaf-Smitt EazyPAT 3140 plus Nieaf-Smitt EazyPAT XE plus Nieaf-Smitt MultiPAT Nieaf-Smitt MultiPAT 3140 Nieaf-Smitt MultiPAT XE Nieaf-Smitt PAT

Nadere informatie

Doro PhoneEasy. 100w/105wr

Doro PhoneEasy. 100w/105wr Doro PhoneEasy 100w/105wr 1 2 3 4 5 6 M1 M2 R w 0 C O a1 3 2A B C 4 7 r 5 8 L D E F 6 G H I J K L M N O 9 P Q R S T U V W X Y Z * L 0 # 13 12 11 10 9 8 7 PhoneEasy 105wr 14 J 16 15 1. Audioboost 2. Direct

Nadere informatie

Motorola D1010 series

Motorola D1010 series Motorola D1010 series Voor de D1011, D1012, D1013 en D1014 Digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Welkom... Dit is uw nieuwe Motorola D1010

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP UX-D50 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4358477

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP UX-D50 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4358477 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Facsimile OFX 520 GEBRUIKERSHANDLEIDING

Facsimile OFX 520 GEBRUIKERSHANDLEIDING Facsimile OFX 520 GEBRUIKERSHANDLEIDING Copy-ol.p65 2 28/04/00, 15.17 PUBLICATIE UITGEGEVEN DOOR: Olivetti Lexikon, S.p.A. Via Jervis, 77-10015 Ivrea (Italy) Samenstelling: Olivetti Lexikon, S.p.A. Documentazione

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding epoint 5164 Bedankt voor uw aankoop van de epoint 5164 betaalautomaat. Lees deze handleiding met aandacht en bewaar hem binnen handbereik voor toekomstige raadpleging. Alvira Services

Nadere informatie

Eenpublikatievan PHILIPS BUSINESS COMMUNICATIONS HILVERSUM, THE NETHERLANDS

Eenpublikatievan PHILIPS BUSINESS COMMUNICATIONS HILVERSUM, THE NETHERLANDS Eenpublikatievan PHILIPS BUSINESS COMMUNICATIONS HILVERSUM, THE NETHERLANDS Order Nr : 9504 404 20302 Datum : Januari 2001 De informatie in deze handleiding is zo nauwkeurig en volledig mogelijk samengesteld.

Nadere informatie

Draadloze telefoon. Gebruiksaanwijzing

Draadloze telefoon. Gebruiksaanwijzing Draadloze telefoon Gebruiksaanwijzing Inhoud 1. Welkom 6 2. De telefoon leren kennen 7 2.1 De inhoud van de verpakking controleren 7 2.2 Werking van de telefoon 8 2.3 Verklaring van de onderdelen 9 2.4

Nadere informatie

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2)

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) Internet Control Station Kijk op www.klikaanklikuit.nl /page/ mijn-ics-1000/ voor de meest recente gebruiksaanwijzing en updates. Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) ICS-1000 Het grootste gemak

Nadere informatie