Kennis maken met het T1000 NetSet frankeersysteem.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kennis maken met het T1000 NetSet frankeersysteem."

Transcriptie

1 Inhoud Kennis maken met het T1000 NetSet frankeersysteem Flexiscale en T1000 aansluiten... 3 Flexiscale inschakelen... 4 Parameters instellen voor het modem... 5 Porto laden NetSet... 6 Grenswaarde voor restbedragwaarschuwing instellen... 9 Hoge portowaarde instellen Portowaarde met de hand invoeren Foutmeldingen en tips voor zelfhulp Meldingen en foutcodes T1000 NetSet frankeermachine Foutmeldingen Flexiscale brievenweger Foutmeldingen vanuit het Teleset Data Center (TDC-NL) "CALL-FP xx" waarschuwingen Tips voor zelfhulp Informatie Pagina 1

2 T1000 NetSet Kennis maken met het T1000 NetSet frankeersysteem. T1000 NetSet is een frankeersysteem voor kleine hoeveelheden post. Het frankeersysteem bestaat uit eent1000 Frankeermachine gecombineerd met een Flexiscale brievenweger. Voor de datatransmissie zijn de weegschaal en frankeermachine permanent door middel van een datatransmissiekabel met elkaar verbonden. Het gebruik van de frankeermachine zonder de weegschaal is niet mogelijk. Bedieningswijze Het te frankeren bedrag wordt ingesteld door de Flexiscale. U legt de brief op het weegplateau en stelt op de Flexiscale de gewenste verzendgegevens in (bestemming, soort en speciale services). De Flexiscale bepaalt het gewicht en berekent het juiste portobedrag. Het bedrag wordt automatisch aan de T1000 overgedragen. Een pieptoon meldt het voltooien van de gegevensoverdracht. Instellingen voor b.v. het reclamestempel verricht u direct op de T1000. NetSet Met NetSet en het modem kunt u snel en comfortabel en 24 uur per dag het frankeertegoed bijladen. Pagina 2

3 Flexiscale en T1000 aansluiten 9- polige aansluiting voor T1000 Waarschuwing! Gebruik de door Ruys geleverde netvoedings en datatransmissiekabel. (controleer op beschadigingen). Bij de set voor aansluitng van de T1000, het modem en de Flexiscale is een Y datatransmissiekabel gevoegd welke is voorzien van twee 9 polige pluggen, gemerkt SCALE en MODEM en een 25 polige plug gemerkt T1000/1. Schroef de 21 pins plug "T1000/1" aan de T1000. Schroef de plug met de aanduiding "SCALE" aan de Flexiscale en die met de aanduiding "MODE" aan het externe modem. Waarschuwing! Gebruik de meegeleverde netvoedingskabel. Vervang een beschadige netvoedingskabel meteen. Steek de plug van het voedingsapparaat in de aansluiting aan de achterzijde van de Flexiscale. Sluit de netvoedingskabel aan op de aansluiting aan de achterzijde van de T1000. Pagina 3

4 T1000 NetSet Flexiscale inschakelen Attentie! De Flexiscale wordt bij het inschakelen automatisch getarreerd. Het weegplateau mag hierbij niet worden belast. De Flexiscale geeft anders onjuiste gewichten en bedragen aan. Zet de hoofdschakelaar aan de achterzijde van de Flexiscale op 1. Terwijl de startroutine wordt doorlopen,verschijnt in het display de systeeminformatie (o.a. de software versie van de Flexiscale). De Flexiscale wordt getarreerd. Het display toont de standaardinstelling voor de portoberekening, de speciale services die ter keuze worden aangeboden en het gewicht 0 gr. De Flexiscale is nu gebruiksklaar. Ruststand Tijdens bedieningspauzes schakelt de displayverlichting na circa 2½ minuut uit. Bij het plaatsen van een poststuk op de weegschaal of in de invoer van de T1000 wordt de verlichting weer ingeschakeld. T1000 inschakelen. Steek de sleutel in het slot aan de achterzijde van de T1000. Draai de sleutel naar de horizontale stand (1 = aan). De T1000 meldt zich met pieptonen en in het display zijn kort alle aanduidingen zichtbaar. Na deze zelftest toont de T1000 de actuele datum, na 3 seconden verschijnt op het display de laatst ingestelde frankeerwaarde en het weegschaalsymbool. Pagina 4

5 Parameters instellen voor het modem Buitenlijn parameters Optie Optie aansluitng via de centrale ) Pagina 5

6 T1000 NetSet Porto laden NetSet Procedure NetSet is de procedure waarmee u de gewenste portoreserve per modem laadt bij het Teleset Data center (TDC NL). De T1000 is hiervoor voorzien van een extern modem. Na de invoer van de PIN (Personal Identification Number) en het gewenste bedrag zorgt de T1000 voor het eigenlijke laden door een korte verbinding met het Teleset Data Center (TDC NL). De geladen portoreserve wordt afgerekend volgens het contract dat u heeft afgesloten met TPG POST. Toegelaten bedragen Laden starten Het minimum en maximum te laden bedrag is in een contract tussen TPG Post en de klant overeengekomen. Voor het maximum te laden bedrag geldt dat dit per week niet mag worden overschreden. Technische aanwijzing: Gebruik tijdens het laden geen telefoon die op dezelfde telefoonaansluiting is aangesloten. Er kunnen onnodig hoge kosten ontstaan, als tijdens het laden de telefoon wordt opgenomen en niet wordt opgehangen, het modem kan de verbinding dan niet meer beëindigen. Attentie! Na 8 pogingen om een verkeerde PINcode in te voeren blokkeert de T1000. Alleen RUYS Customer Support kan de machine opnieuw vrijgeven voor frankeren en laden. Controleer of de T1000 op de telefoonlijn is aangesloten. Schakel de T1000 op de gebruikelijke wijze in en wacht tot in het display de laatst ingestelde frankeerwaarde verschijnt. Pagina 6

7 Weegschaalfunctie uitschakelen Druk op toets. Het weegschaalsymbool in het display gaat uit, de verbinding naar de weegschaal is nu verbroken. PIN invoeren Voer nu de 8 cijfers van uw PIN code in ( in het voorbeeld ' ). De PIN is vermeld op het u toegestuurde document. Bevestig de PIN code met de groene toets De T1000 is nu in de NetSet mode Het bij de laatste lading gebruikte bedrag is vooringesteld (in het voorbeeld 1000 euro) Wilt u dit wijzigen ga dan nu door naar een ander bedrag laden... Bedrag behouden Het vooringestelde bedrag behouden Bevestig het vooringestelde bedrag met toets:. OF Een ander bedrag laden Bedrag wijzigen Voer het gewenste nieuwe bedrag in (in het voorbeeld 500 euro) Bevestig het nieuwe bedrag met. Ontoelaatbare bedragen of verkeerde invoer accepteert de T1000 niet. Op het display verschijnt dan het laatst gebruikte bedrag. Pagina 7

8 T1000 NetSet Verbindingsopbouw Op het display ziet u afwisselend het woord "Change" en het bedrag. De T1000 brengt de verbinding naar het Teleset Data Center (TDC NL) tot stand. Als de T1000 gereed is om te laden, verschijnt in het display afwisselend de tekst "Reset" en het bedrag dat moet worden geladen. Om het aangeduide bedrag werkelijk te laden, dient u dit binnen 30 seconden te bevestigendoor het indrukkenvan toets. Bevestiging Gereed De terugtel-indicatie geeft de resterende tijd in seconden aan waarbinnen u met de toets moet bevestigen dat u het bedrag daadwerkelijk wilt laden. Als een pieptoon klinkt en op het display verschijnt opnieuw de porto-indicatie is het laden voltooid. Het geladen bedrag is als portoreserve in uw T1000 beschikbaar. Pagina 8

9 Grenswaarde voor restbedragwaarschuwing instellen (Alleen T1000 plus) De functie "Restbedragwaarschuwing" van de T1000 reageeert als de portoreserve onder de ingestelde waarde ligt. Standaard is de restwaarde ingesteld op 100,00 euro. Voer de gewenste restwaarde in in eurocenten (in het voorbeeld voor een bedrag van 150,00 euro). Druk op toets. Het bedrag verdwijnt uit het display. Druk na elkaar de toetsen en. De T1000 geeft nu de nieuwe grenswaarde aan (register 6R). Keer met toets terug naar de frankeerwaarde. Pagina 9

10 T1000 NetSet Hoge portowaarde instellen De functie "Hoge Portowaarde" (HP) geeft aan dat het ingestelde bedrag de ingestelde grenswaarde overschrijdt. Standaard is de HP waarde ingesteld op 2,00 euro. Voer de gewenste "Hoge Portowaarde" in eurocenten in ( in het voorbeeld 300 voor een grensbedrag van 3,00 euro). Druk op toets. Het bedrag verdwijnt uit het display. Druk op. Het nieuwe grensbedrag is nu opgeslagen. In het display verschijnt de frankeerwaarde. De ingestelde "Hoge Portowaarde" (register 5R) oproepen doorna elkaar de toetsen en te drukken. Pagina 10

11 Portowaarde met de hand invoeren Er kunen speciale gevallen optreden waarin de Flexiscale de vereiste verzendgegevens voor de portoberekening niet aanbiedt en daarom geen porto kan berekenen. In een dergelijk geval kunt u op de Flexiscale de portowaarde invoeren met de cijfertoetsen. Druk ongeveer 2 seconden op de toets. De Flexiscale toont het startmenu voor de portoberekening. Blader met de pijltjestoetsen verder. Druk op de selectietoets voor "OVERIG". Plaats het poststuk of een willekeurig voorwerp op het weegplateau. Het weegplateau moet belast zijn, d.w.z. het display moet een gewicht groter dan 0 gram aanduiden. Pas dan opent de Flexiscale het venster voorde porto-invoer. Voer nu het porto in (maximaal cent). Bevestig de invoer met de toets. De Flexiscale draagt het ingevoerde bedrag over naar de T1000 zodat u kunt frankeren. Pagina 11

12 T1000 NetSet Foutmeldingen en tips voor zelfhulp. Attentie! Demonteer geen delen van de ommanteling. Laat onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uitvoeren door daartoe opgeleid personeel. Bij ondeskundige reparatie komt de aanspraak op garantie en de toelating bij TPG in gevaar. Hieruit voortkomende schade is voor eigen rekening. Kleine storingen en problemen bij het werken met de T1000 NetSet kunt u zelf oplossen. In dit hoofdstuk vindt u tips en hulp voor het oplossen en vermijden van storingen. De volgende servicenummers zijn beschikbaar: RUYS Customer Support : Service TPG-NetSet : Meldingen en foutcodes T1000 NetSet frankeermachine Het zelfdiagnose-systeem van de T1000 geeft u informatie over de actuele toestand van de machine. Akoestisch signaal Foutmelding in het display Bij verkeerde bediening volgt een akoestisch signaal (pieptoon). Waarschuwingen en storingen worden door de T1000 met de betreffende foutmeldingen in het display aangegeven. Foutmelding Mogelijke oorzaak en oplossing "Service" zonder foutcode of symbool: service-interval is bereikt (meestal na prints): Bel RUYS Customer Support. Pagina 12

13 Foutmelding Mogelijke oorzaak en oplossing "Service" + foutcode met twee cijfers: Bij codes van 0 tot > ALTIJD RUYS Customer Support waarschuwen! Foutcode 19 verschijnt kort in het display: Waarden in het kostenplaatsengeheugen worden foutief opgeslagen. Wis alle kostenplaatsen of bel RUYS Customer Support! Foutcode 19 verschijnt en de T1000 blokkeert: Bel RUYS Customer Support! De T1000 uitschakelen, even wachten en weer inschakelen. Is de storing na herhaald in- en uitschakelen nog niet opgelost: Bel RUYS Customer Support! Als bij het inschakelen foutcode 21 verschijnt: Bij het inschakelen was er al een poststuk ingestoken. Poststuk verwijderen. Met de toets de foutmelding wissen. Attentie! Poststuk vastgelopen! In geen geval het poststuk met geweld verwijderen. Het inktlint kan daarbij afscheuren. Los deze storing altijd als volgt op: Druk op een willekeurige toets (niet!) of schakel de T1000 uit. De T1000 geeft dan bij het opnieuw inschakelen het poststuk vrij. Vervolgens de inktlintcasstte uitnemen het inktlint eventueel aanspannen en terugplaatsen. Pagina 13

14 T1000 NetSet Foutmelding Mogelijke oorzaak en oplossing (vervolg) Is er géén sprake van een vastgelopen poststuk, dan is de cassette opgebruikt. Druk dan op toets, de T1000 beëindigt het frankeren en werpt het poststuk uit. Vervang de inktlintcassette. Geen lintcassette geplaatst of de cassette is defect. Plaats een nieuwe lintcasette. Met toets de foutmelding wissen. Het klepje van het cassettevak is niet goed gesloten. Frankeertegoed is verbruikt. De ingestelde waarde kan niet worden gefrankeerd. Nieuw tegoed laden. Bel RUYS Customer Support! Attentie! De T1000 is nog slechts voor 3000 frankeringen of 3 maanden te gebruiken en blokkeert dan zelfstandig. Pagina 14

15 Foutmeldingen Flexiscale brievenweger Foutmelding Mogelijke oorzaak en oplossing FOUT Geen verzending mogelijk met de geselecteerde verzendgegevens. - de geselecteerde verzendwijze is slechts mogelijk in combinatie met nog een andere instelling (bijv. voor "B.V.ONTVST" moet ook "AANTEKENEN" zijn geselecteerd). - de combinatie van verzendwijzen is postaal niet toegestaan. Controleer de ingestelde verzendgegevens en corrigeer deze zonodig. TEVEEL ONDER WAARDE OVERGEWICHT Poststuk is voor de gekozen verzendwijze te zwaar (overgewicht). Controleer de ingestelde verzendgegevens en corrigeer deze zonodig. Minimum gewicht is nog niet bereikt. Bij "BOEKEN INTL" is een minimum gewicht van 2000 gr vereist. Ingevoerde waarde bij "VERZEKEREN" en "WAARDE AANGIFTE" is te hoog (maximaal euro). Corrigeer de waarde. De weegschaal is overbelast. Ontlast de weegschaal. Niet zwaarder dan 5 kg belasten. Pagina 15

16 T1000 NetSet Foutmeldingen vanuit het Teleset Data Center (TDC-NL) Als tijdens het laden van het frankeertegoed een storing optreedt wordt een foutcode getoond. Er zijn twee soorten foutcodes: - voorbijgaande problemen bij de opbouw van de verbinding. Deze foutcodes beginnen met "C". - fouten die het afbreken van het laden tot gevolg hebben. Deze foutcodes beginnen met "E". "C"-codes De verbinding naar het Teleset Data Center (TDC-NL) is tijdelijk gestoord. De handeling wordt automatisch tot 3x herhaald. Fout code Oorzaak Oplossing Op te lossen door: Bediener Ruys TPG C 13 C 18 Verbinding uitgevallen Slechte verbinding Opnieuw proberen Opnieuw proberen C 14 C 23 C 26 C 29 Verwerking in TDC nu niet mogelijk Modem heeft geen kiestoon of onjuiste parameters Later nog eens proberen Telefoonlaansluiting en kiesparameters controleren C 27 C 28 C 31 Nummer bezet of neemt niet op Telefoonnummer is gewijzigd Opnieuw proberen Inbellen wordt automatisch met nieuw nummer herhaald C 39 Verwerking in TDC nu niet mogelijk Later nog eens proberen Pagina 16

17 "E"-Codes Met "E" beginnende foutcodes signaleren het afbreken van het NetSet laden. Handel als volgt: Wis de foutmelding met toets. Stel de oorzaak vast aan de hand van de foutcodelijst, lukt dit niet bel dan RUYS Customer Support. Start het frankeertegoed laden opnieuw. Fout code Oorzaak Oplossing Op te lossen door: Bediener Ruys TPG E 16 E 17 E 19 E 20 E 21 E 24 E 25 E 26 Modemfout kiesparameters Interne fout Handeling door de bediener afgebroken Modemfout 9 mislukte kiesherhalingen Controleer Datakabel en parameters Opnieuw proberen Handeling herhalen Verbindingskabel controleren Zie E16 E 29 Verbinding NIET in 70 seconden opgebouwd Telefoonaansluiting en kiesparameters controleren E 30 E 32 Verbinding met TDC-NL nu niet mogelijk Bel RUYS Customer Support Pagina 17

18 T1000 NetSet Fout code Oorzaak Oplossing Op te lossen door: Bediener Ruys TPG E 33 E 34 E 35 E 37 E 38 E 40 E 41 E 42 E 43 E 44 E 45 E 46 E 50 E 51 E 52 Onjuiste PIN machine is niet aangemeld T1000 is buiten gebruik T1000 nog niet vrijgegeven Gewenst bedrag is hoger dan frankeertegeod Portoberekening geblokkeerd Register R3 =(R1+R2) is ONJUIST Gewenst bedrag ontoelaatbaar Maximaal frankeertegoed bereikt Protocolfout Onjuiste PIN ingevoerd Bel RUYS Customer Support Bel RUYS Customer Support Bel RUYS Customer Support Bel TPG-NetSet service Bel TPG-NetSet service Bel RUYS Customer Support Met Nieuw bedrag herhalen, bel indien nodig TPG-NetSet service Bel RUYS Customer Support Bel RUYS Customer Support Voer correcte PIN in, bel zonodig RUYS Customer Support Pagina 18

19 "CALL-FP xx" waarschuwingen Uit veiligheidsoverwegingen eist TPG dat de T1000 met regelmatige tussenpozen contact opneemt met het Teleset Data Center. Het Teleset Data Center (TDC-NL) controleert daarbij de registers en andere waarden. Als de melding "CALL-FP xx" verschijnt (de meldingen FP44, FP45, FP46, FP47 zijn mogelijk) is het tijd om verbinding te maken met het Teleset Data Center (zie "Porto laden" op pagina 6 van deze handleiding). Als er op dit moment geen frankeertegoed nodig is kan een tegoed van 0,00 euro worden geladen. Als u niet op deze meldingen reageert blokkeert de T1000 belangrijke functies, totdat de T1000 weer verbinding met het TDC-NL heeft. Wanneer de T1000 in het display "no Credit" aangeeft neem dan contact op met de TPG- NetSet service. Pagina 19

20 T1000 NetSet Tips voor zelfhulp Probleem Mogelijke oorzaak en oplossing...aan de Flexiscale brievenweger Op het display is na het inschakelen geen indicatie. De stekker van het aansluitsnoer zit niet goed in het stopcontact. Corrigeer dit. Apparaatstekker niet correct in de aansluiting aan de achterzijde van de Flexiscale gestoken. Corrigeer dit (pag.3). De Flexiscale geeft voor het gewogen poststuk geen portobedrag aan. Op het display verschijnt bij een leeg weegplateau een gewicht > 000 gram. De aangeduide waarden voor het gewicht zijn onrealistisch. Onvolledige verzendgegevens. Controleer in het display of de ingestelde verzendgegevens volledig zijn. Verkeerde nulstelling. Met de toets opnieuw tarreren. Transportbeveiliging is niet verwijderd. Neem het weegplateau af en verwijder de transportbeveiliging....aan de T1000 frankeermachine Het Display blijft leeg. De T1000 frankeert niet. Geen netaansluiting. Controleer het netsnoer, schakel de machine in. Frankeertegoed opgebruikt. Nieuw frankeertegoed laden. Weegfunctie is ingeschakeld maar er is nog geen frankeerwaarde overgedragen. Leg een brief op de weegschaal. Pagina 20 Kostenplaats MO is ingesteld. Stel een kostenplaats in tussen 1 en 9 en bevestig dit met toets M.

21 (vervolg) Probleem Mogelijke oorzaak en oplossing De T1000 frankeert niet. Het datumsymbool knippert: Stel datum en tijd opnieuw in. Als dit vaak gebeurt: bel RUYS Customer Support. Het door de Flexiscale berekende portobedrag mag niet worden gefrankeerd (postzegelpost). De T1000 is niet vrijgegeven om te frankeren. Controleer de verzendinstelling aan de Flexiscale. De T1000 neemt de frankeerwaarde vanuit de Flexiscale niet over. De datatransmissiekabel is niet correct aangesloten. Controleer de kabel. De datatransmissie is gestoord. Schakel de frankeermachine en weegschaal uit, wacht even en schakel alles weer in. De frankeermachine is niet gereed om de gegevens vanuit de weegschaal over te nemen. Controleer of de T1000 correct is ingesteld voor het overnemen van de gegevens (is het weegschaalsymbool in het T1000 display zichtbaar? Nee?: Druk op ). Bij de weegschaal: weegplateau leeg-maken en het poststuk opnieuw opleggen. De Flexiscale is niet correct geconfigureerd. Controleer in de Flexiscale de aangesloten frankeermachine en kies hier T1000. De T1000 neemt de verzendwijze-instelling vanuit de Flexiscale niet automatisch over. Automatische instelling van de verzendwijzeafdruk is uitgeschakeld. Activeer dit. Er is geen passende verzendwijze-afdruk beschibaar voor de geselecteerde verzendingsinstelling. Pagina 21

22 T1000 NetSet Probleem Mogelijke oorzaak en oplossing De T1000 blokkeert. Poststuk is vastgelopen, opeenhoping van poststukken De T1000 uitschakelen. Wacht even en schakel de T1000 dan weer in. Attentie! In GEEN geval het vastgelopen poststuk met geweld verwijderen. Los deze storing altijd op als volgt: Druk op een willekeurige toets (niet! ). of schakel de T1000 uit. De T1000 geeft dan bij het opnieuw inschakelen het poststuk vrij. Vervolgens de inktlintcassette controleren: Inktlintcasstte uitnemen eventueel aanspannen en terugplaatsen. Datum en/of tijd niet correct. Datum en/of tijd opnieuw instellen. Pagina 22

23 Aantekeningen: Pagina 23

24 T1000 NetSet Informatie Fabrikant: Francotyp-Postalia AG & Co. KG Birkenwerder D Importeur/Leverancier: Ruys Handelsvereniging B.V. Grote Beerstraat BZ Den Haag tel: fax: internet: Correspondentie: Postbus CC Den Haag Customer Support: tel: fax: Toebehoren: tel: fax: Service TPG NetSet tel: Pagina 24

optimail NetSet Frankeersysteem Handleiding

optimail NetSet Frankeersysteem Handleiding 2 Betreffende deze handleiding Lees deze handleiding door, voordat u met het frankeersysteem Optimail gaat werken. Zorg dat deze gebruiksaanwijzing steeds in de nabijheid van de Optimail ligt. optimail

Nadere informatie

Bijlage bij de handleiding NLD

Bijlage bij de handleiding NLD Frankeersysteem Bijlage bij de handleiding 2 PostBase Bijlage bij de handleiding Wat u beslist moet weten Deze bijlage is een aanvulling bij de handleiding voor het PostBase frankeersysteem. Dit document

Nadere informatie

Installatiehandleiding. MyMail Frankeermachine

Installatiehandleiding. MyMail Frankeermachine Installatiehandleiding MyMail Frankeermachine versie 01-2011 Installatiehandleiding MyMail Uitpakken (machine nog niet inschakelen) De kartonnen verpakkingsdoos aan de bovenzijde openen. De toebehoren

Nadere informatie

Bijlage bij de handleiding NLD

Bijlage bij de handleiding NLD Frankeermachine Bijlage bij de handleiding 2 PostBase Mini Bijlage bij de handleiding Wat u beslist moet weten Deze bijlage is een aanvulling bij de handleiding voor de PostBase Mini frankeermachine. Dit

Nadere informatie

Bijlage bij de handleiding BEL

Bijlage bij de handleiding BEL Frankeersysteem Bijlage bij de handleiding 2 PostBase Bijlage bij de handleiding Wat u beslist moet weten Deze bijlage is een aanvulling bij de handleiding voor het frankeersysteem PostBase. Dit document

Nadere informatie

mymail Frankeermachine Handleiding 2 Betreffende deze handleiding

mymail Frankeermachine Handleiding 2 Betreffende deze handleiding 2 Betreffende deze handleiding Lees deze handleiding door, voordat u met de frankeermachine mymail gaat werken. Zorg dat deze gebruiksaanwijzing steeds bij de hand is, in de nabijheid van de mymail. mymail

Nadere informatie

optimail 30 Frankeermachine Installatiehandleiding

optimail 30 Frankeermachine Installatiehandleiding optimail 30 Frankeermachine Installatiehandleiding 2 Installatiehandleiding optimail 30 Overzicht van de inbedrijfstelling Het volgende overzicht toont de stappen bij de eerste inbedrijfstelling van de

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Marsden Weegindicator. Stimag B.V. Meer en Duin 64a 2163 HC Lisse tel. (023) fax.

GEBRUIKSAANWIJZING. Marsden Weegindicator. Stimag B.V. Meer en Duin 64a 2163 HC Lisse tel. (023) fax. GEBRUIKSAANWIJZING Marsden Weegindicator Stimag B.V. info@stimag.nl Meer en Duin 64a 2163 HC Lisse tel. (023) 562 62 65 fax. (023) 562 97 44 Voor verdere vragen kunt u contact met ons opnemen Inhoudsopgave

Nadere informatie

PCG/2761 Bediening tarreer, printen INDICATOR 2761 Toets bediening BEDIENING TARREER, PRINTEN Omschrijving TARREREN (= nulstellen) T Last opleggen, tarreertoets bedienen, òf 1 2, 5 T Tarra gewicht intoetsen

Nadere informatie

De BeoCom 6000 extra handset kunt u overal in huis en tuin met u meenemen.

De BeoCom 6000 extra handset kunt u overal in huis en tuin met u meenemen. B E O C O M 6 0 0 0 De BeoCom 6000 extra handset kunt u overal in huis en tuin met u meenemen. De handset kan in het basisstation, of in de kleine tafel- en wandladers worden geplaatst. Raadpleeg de handleiding

Nadere informatie

Art-No NL Handleiding

Art-No NL Handleiding Art-No. 18141 NL Handleiding Art-No. 18142 Digitale momentsleutel Art.nr. 18141 3/8 aandrijving, 17-170 Nm Art.nr. 18142 1/2 aandrijving, 20-200 Nm Handleiding Inhoud verpakking: Momentsleutel Batterijen,

Nadere informatie

Boston 630. Gebruiksaanwijzing. Digitale draadloze telefoon. Extra handset met lader

Boston 630. Gebruiksaanwijzing. Digitale draadloze telefoon. Extra handset met lader Boston 630 Digitale draadloze telefoon Gebruiksaanwijzing Extra handset met lader Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet

Nadere informatie

Bijlage bij de handleiding BEL

Bijlage bij de handleiding BEL Frankeermachine Bijlage bij de handleiding 2 PostBase Mini Bijlage bij de handleiding Wat u beslist moet weten Deze bijlage is een aanvulling bij de handleiding voor de PostBase Mini frankeermachine. Dit

Nadere informatie

PMS 5410 Medische weegschaal Gebruiksaanwijzing

PMS 5410 Medische weegschaal Gebruiksaanwijzing info@prior-medical.com PMS 5410 Medische weegschaal Gebruiksaanwijzing 0 INHOUD LCD SYMBOOL OMSCHRIJVING... 2 DISPLAY... 2 BELANGRIJKE FUNCTIES... 3 GEBRUIK WEEGSCHAAL... 4 INSTRUCTIE OPLADEN / VERVANGEN

Nadere informatie

Afbeelding 1: Schakelklok met alle segmenten

Afbeelding 1: Schakelklok met alle segmenten Art.-Nr.:..5201 DTST.. Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Als de handleiding niet wordt

Nadere informatie

optimail 30 NS2 Frankeermachine Installatiehandleiding

optimail 30 NS2 Frankeermachine Installatiehandleiding optimail 30 NS2 Frankeermachine Installatiehandleiding 2 Installatiehandleiding optimail 30 NS2 Overzicht van de inbedrijfstelling Het volgende overzicht toont de stappen bij de eerste inbedrijfstelling

Nadere informatie

Inleiding. Inhoudsopgave: Omschrijving. 1.1 Het toetsenbord 1. 1.2 De displays 1. 1.3 Lampjes 1. 2.0 Vaste programma's 2. 3.0 Vrije programma's 3.

Inleiding. Inhoudsopgave: Omschrijving. 1.1 Het toetsenbord 1. 1.2 De displays 1. 1.3 Lampjes 1. 2.0 Vaste programma's 2. 3.0 Vrije programma's 3. Inleiding. Deze regelaar is in samenwerking met een Nederlands elektronica bedrijf door TOMA ontwikkeld. Daarbij is gebruik gemaakt van de nieuwste technieken, en gedacht aan bedieningsgemak en mogelijkheden.

Nadere informatie

Inhoudstafel pagina. Gebruikte symbolen, inbouw batterij / batterij vervangen.. 3

Inhoudstafel pagina. Gebruikte symbolen, inbouw batterij / batterij vervangen.. 3 Inhoudstafel pagina Flash-versie TULOX 100, Typ 4.17.0010.0 2 Gebruikte symbolen, inbouw batterij / batterij vervangen.. 3 Openen / Openen na vierogen-identificatie / Sluiten, blokkeertijd 4 Code veranderen,

Nadere informatie

Lagarde BV - Voorthuizerstraat 69c - 3881 SC Putten - Tel : 0341-375757 www.lagarde.nl - info@lagarde.nl

Lagarde BV - Voorthuizerstraat 69c - 3881 SC Putten - Tel : 0341-375757 www.lagarde.nl - info@lagarde.nl Lagarde BV - Voorthuizerstraat 69c - 3881 SC Putten - Tel : 0341-375757 www.lagarde.nl - info@lagarde.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Het Bedieningspaneel 3 PIN-code voor toegang tot het systeem 4 Het

Nadere informatie

Handleiding Electronisch slot Elostar (Cawi Insys)

Handleiding Electronisch slot Elostar (Cawi Insys) Handleiding Electronisch slot Elostar (Cawi Insys) Type slot: 7215 De Raat Brandkasten www.deraat.eu Verkorte handleiding Belangrijke aanwijzingen 1.Wijzig bij ontvangst om veiligheidsredenen onmiddellijk

Nadere informatie

Verwijder de pincode van de simkaart met behulp van uw mobiele telefoon

Verwijder de pincode van de simkaart met behulp van uw mobiele telefoon Waleli 1 HANDLEIDING IN HET KORT Verwijder de pincode van de simkaart met behulp van uw mobiele telefoon Hoe moet u: De GSM-deurbel handmatig inschakelen: Druk kort op de doorschakelknop van de GSM-deurbel.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing CODE COMBI K VDS-KL.1

Gebruiksaanwijzing CODE COMBI K VDS-KL.1 Gebruiksaanwijzing CODE COMBI K VDS-KL.1 Code Combi K is een electronisch cijfer/combinatieslot voor VDS gekeurde toepassingen. Het slot heeft tweede code voor nood- en/of controle openingen. Voordat U

Nadere informatie

SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding

SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding NETVOEDING/BATTERIJEN De psense-ii gebruikt vier oplaadbare penlite (AA) batterijen. Om de batterijen te plaatsen of te vervangen moet je met een schroevendraaier

Nadere informatie

COPYRIGHT GARANTIEBEPERKINGEN

COPYRIGHT GARANTIEBEPERKINGEN COPYRIGHT SLC BV 1996. All rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgebracht, opgeslagen in een opslagsysteem of doorgegeven in welke vorm of op welke manier ook - elektronisch,

Nadere informatie

mymail Frankeermachine Installatiehandleiding

mymail Frankeermachine Installatiehandleiding mymail Frankeermachine Installatiehandleiding 2 mymail Installatiehandleiding Overzicht van de installatieprocedure Het volgende overzicht toont de stappen die uit te voeren zijn bij de eerste indienststelling

Nadere informatie

Gids bij de installatie (verkort)

Gids bij de installatie (verkort) Gids bij de installatie (verkort) Voor de installatie Dit apparaat moet worden geplaatst op een bureau of tafel in de buurt van een 220 Volt stopcontact met randaarde. Zet de voorkant van de machine zo

Nadere informatie

Mauer GmbH Technologie voor beveiliging. Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard

Mauer GmbH Technologie voor beveiliging. Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard Informatie over de bediening: Mauer GmbH Technologie voor beveiliging Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard Bedieningsinstructies Lees deze instructies aandachtig door voordat u het slot

Nadere informatie

ultimail Frankeersysteem Handleiding

ultimail Frankeersysteem Handleiding ultimail Frankeersysteem Handleiding 2 Het bedieningspaneel display en toetsenblok Multifunctionele toetsen (softkeys) Display (verlicht) Multifunctionele toetsen (softkeys) Pijltjestoetsen in lijsten

Nadere informatie

GPS repeater. Inleiding

GPS repeater. Inleiding NASA GPS repeater Inleiding De Clipper GPS repeater wordt geleverd met 10 meter kabel, een 9 pins RS 232 connector en een 12 Volt voedingkabel. Het apparaat neemt gegevens over zoals verzonden door een

Nadere informatie

Verkorte Gebruiker Handleiding

Verkorte Gebruiker Handleiding Verkorte Gebruiker Handleiding Inhoud Algemeen... 3 Het keypad... 3 Functietoetsen... 4 Cijfertoetsen... 4 Navigatietoetsen... 4 LCD scherm... 4 Signalisatie LED s... 6 Noodtoetsen... 6 De verschillende

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING VORKHEFTRUCKWEEGSTEMEN

GEBRUIKSAANWIJZING VORKHEFTRUCKWEEGSTEMEN GEBRUIKSAANWIJZING VORKHEFTRUCKWEEGSTEMEN N320 indicator Stimag B.V. Parellaan 22 2132 WS Hoofddorp tel. (023) 562 62 65 fax. (023) 562 97 44 Voor verdere vragen kunt u contact met ons opnemen VORKHEFTRUCK

Nadere informatie

TOMA. De TOMA regelaar is gebouwd volgens de strenge Europese veiligheidseisen en voorzien van een CE keurmerk.

TOMA. De TOMA regelaar is gebouwd volgens de strenge Europese veiligheidseisen en voorzien van een CE keurmerk. Inleiding. Deze regelaar is in samenwerking met een Nederlands elektronica bedrijf door TOMA ontwikkeld. Daarbij is gebruik gemaakt van de nieuwste technieken, en gedacht aan bedieningsgemak en mogelijkheden.

Nadere informatie

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

Bedieningsinstructie

Bedieningsinstructie Bedieningsinstructie Kamerthermostaat ModuLine 00 763 7600 (203/08) NL 763 7600-000.TD Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg van de symbolen................. 2 2 Inleiding.............................. 2

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing & Installatiehandleiding. TC - 6 Telecontroller

Gebruiksaanwijzing & Installatiehandleiding. TC - 6 Telecontroller Gebruiksaanwijzing & Installatiehandleiding TC - 6 Telecontroller Algemene informatie TC - 6 Met de TC-6 telecontroller is het mogelijk om op afstand via de telefoonlijn een 6- tal elektrische apparaten

Nadere informatie

Oplossingen voor niet-functionerende Bridgemate Pro

Oplossingen voor niet-functionerende Bridgemate Pro Document revisie: 1.3 Publicatiedatum: mei 2006 Oplossingen voor niet-functionerende Bridgemate Pro Het kan voorkomen dat een Bridgemate niet functioneert naar behoren. Er kunnen hier verschillende oorzaken

Nadere informatie

Bridgemate Correctiemogelijkheden met WL-sleutel

Bridgemate Correctiemogelijkheden met WL-sleutel Bridgemate Correctiemogelijkheden met WL-sleutel 1 Start Bridgemate Het aanzetten van een "Bridgemate pro" gebeurt door het drukken van de [JA]-knop. Bij de allereerste start of na een reset wordt het

Nadere informatie

Sinthesi Deuropenermodule

Sinthesi Deuropenermodule Sinthesi Deuropenermodule 1105/3 met numeriek toetsenbord Elbo Technology b.v. Versie 1.1 - juni 2009 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Handleiding Sinthesi

Nadere informatie

Veiligheidsinformatie

Veiligheidsinformatie Veiligheidsinformatie Dit product mag uitsluitend worden gebruikt in landen waarvoor door de bevoegde wetgeving specifieke toestemming is afgegeven. Dit is herkenbaar aan de sticker aan de achterzijde

Nadere informatie

Forum 3000 Voicemail Gebruiksaanwijzing

Forum 3000 Voicemail Gebruiksaanwijzing Forum 3000 Voicemail Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Voicemail faciliteiten...3 2.1 Begroeting...3 2.2 Wachtwoord...3 2.3 Doorschakelen naar voicemail...3 2.4 Doorverbinden naar voicemail...3

Nadere informatie

Bedienings- en servicehandleiding

Bedienings- en servicehandleiding Voor de gebruiker Bedienings- en servicehandleiding Kamerthermostaat ModuLine 100 Zorgvuldig lezen vóór bediening en servicewerkzaamheden Beknopt overzicht Beknopt overzicht bedieningsmogelijkheden Legenda

Nadere informatie

Extra handset met lader. Gebruiksaanwijzing

Extra handset met lader. Gebruiksaanwijzing Boston 520 Extra handset met lader Gebruiksaanwijzing Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING T8530

GEBRUIKERSHANDLEIDING T8530 MASTER MENU Het Master Menu geeft de bezitter van de Master Code toegang tot de volgende functies: Tijd en Datum instellen Tijdslot (T.S.) instellen (standaard week en bijzondere gebeurtenissen) Code wijzigen

Nadere informatie

ASA espeed B25.14 en B45.14 Vanaf firmware versie D29

ASA espeed B25.14 en B45.14 Vanaf firmware versie D29 ASA espeed B25.14 en B45.14 Vanaf firmware versie D29 Installatiehandleiding Benodigde gereedschappen: - Torx T20 - Inbussleutel 8 mm - Telefoontang - Heteluchtpistool - ISIS crank trekker Verwijder voor

Nadere informatie

BE 1000 Brand BEDIENINGS INSTRUCTIE INHOUDSOPGAVE 30.0221.9535 A3

BE 1000 Brand BEDIENINGS INSTRUCTIE INHOUDSOPGAVE 30.0221.9535 A3 BEDIENINGS INSTRUCTIE BE 1000 Brand 30.0221.9535 A3 INHOUDSOPGAVE Inleiding en aanwijzingen voor de veiligheid............. 2 Toelichting weergave en bedieningselementen Display en toetsen.....................................

Nadere informatie

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity 1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity Installatiehandleiding Versie 1.2 - januari 2007 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Technische

Nadere informatie

HENKELMAN BV. Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland. Postadres Postbus 2117 5202 AE s-hertogenbosch Nederland

HENKELMAN BV. Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland. Postadres Postbus 2117 5202 AE s-hertogenbosch Nederland HANDLEIDING VOOR DE DEALER DIGITAAL BEDIENINGSPANEEL JUMBO-SERIE 0,6 0,4 VACUUM 0,8-1 0 0,2 SEAL HENKELMAN BV Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland Postadres Postbus 2117 5202 AE

Nadere informatie

Weergave Oproeper. gebruiksaanwijzing

Weergave Oproeper. gebruiksaanwijzing PROFOON PCI-27B Weergave Oproeper gebruiksaanwijzing INTRODUCTIE Met de Profoon PCI-27B kunt u zien door wie u gebeld wordt. Naar keuze kunt u zo ongewenste telefoontjes onbeantwoord laten en alleen de

Nadere informatie

Beknopte handleiding voor de Nucleus CP910 en CP920 geluidsprocessors. Eerste stappen Beknopte handleiding

Beknopte handleiding voor de Nucleus CP910 en CP920 geluidsprocessors. Eerste stappen Beknopte handleiding Beknopte handleiding voor de Nucleus CP910 en CP920 geluidsprocessors Eerste stappen Beknopte handleiding Beschrijving De Cochlear Nucleus CP910 of CP920 geluidsprocessor werkt samen met het cochleaire

Nadere informatie

Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700

Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700 HANDLEIDING Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700 www.tempolec.be 01. INTRODUCTIE Ontvanger met : - een GSM-transmissie - een uitgang (contact NO / NF spanningsvrij). Mogelijke functie van de uitgang :

Nadere informatie

Oplossingen voor niet-functionerende Bridgemate

Oplossingen voor niet-functionerende Bridgemate Document revisie: 1.1 Publicatiedatum: juli 2004 Oplossingen voor niet-functionerende Bridgemate Het kan voorkomen dat een Bridgemate niet functioneert naar behoren. Er kunnen hier verschillende oorzaken

Nadere informatie

HANDLEIDING MOTOR CONNECTOR SET. Gebruikershandleiding voor in hoogte verstelbare bureau s cm

HANDLEIDING MOTOR CONNECTOR SET. Gebruikershandleiding voor in hoogte verstelbare bureau s cm HANDLEIDING MOTOR CONNECTOR SET Gebruikershandleiding voor in hoogte verstelbare bureau s 62-82 cm Voor ingebruikname van het systeem lees aandachtig deze handleiding en bewaar het voor naslag Type motor:

Nadere informatie

A&E Trading b.v. Lineaire aandrijftechniek. Montage handleiding TM262

A&E Trading b.v. Lineaire aandrijftechniek. Montage handleiding TM262 A&E Trading b.v. Lineaire aandrijftechniek Montage handleiding TM262 Let op: Speciale droge geleiding niet smeren of schoonmaken met schoonmaakmiddelen. Attentie: maximaal gewicht 400 kg inclusief constructie

Nadere informatie

Verkorte handleiding S4 Combo Secual / S4 Combo Vid Secual

Verkorte handleiding S4 Combo Secual / S4 Combo Vid Secual Verkorte handleiding S4 Combo Secual / S4 Combo Vid Secual www.etiger.com NL 1 Vaste telefoonlijn of SIM-kaart? Hoe wilt u communiceren met het bedieningspaneel? - Een vaste telefoonlijn maakt standaard

Nadere informatie

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4 Art.-Nr.: Art.-Nr.: Montage handleiding Inhoud Algemene omschrijving...p. Montage handleiding en functies...p. Instellingen van magneet contacten...p. Aansluiting met draadloos magneet contact...p. Aansluiting

Nadere informatie

Handleiding frisdrankautomaat. Vendo 100/217/254

Handleiding frisdrankautomaat. Vendo 100/217/254 Handleiding frisdrankautomaat Vendo 100/217/254 1 Inhoudsopgave 2 Pagina Omschrijving 2 Inhoudsopgave 3 Gebruik van deze handleiding 4 De automaat 5 In bedrijf stellen 6 Vullen van wisselgeldbuizen 7 Leegmaken

Nadere informatie

Het instellen van de ControlBox 3.0 moet worden uitgevoerd door gekwalificeerde mensen.

Het instellen van de ControlBox 3.0 moet worden uitgevoerd door gekwalificeerde mensen. Gebruikers handleiding Algemeen De ControlBox 3.0 bedient een standaard High Security Slot (HSS). Er zijn 3 opties om de firmware in te stellen. Zowel het type als de modus moeten worden geselecteerd:

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings-

Nadere informatie

Snel op weg met e.dentifier2

Snel op weg met e.dentifier2 Snel op weg met e.dentifier2 U kunt uw e.dentifier2 gekoppeld of los gebruiken. De verschillen tussen beide methoden leggen we hier uit. Ook vindt u hier antwoord op de veelgestelde vragen. Gekoppeld gebruik

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING R320

GEBRUIKSAANWIJZING R320 GEBRUIKSAANWIJZING R320 R320 indicator Stimag B.V. Meer en Duin 64 A 2163HC Lisse tel. 088 4224 410 Voor verdere vragen kunt u contact met ons opnemen INHOUD 1) TOETSEN EN LAMPJES pagina 3 2) BEDIENING

Nadere informatie

Afstandsbedieningshandleiding IR NED: Cassette model airconditioner CTS-12-SET CTS-18-SET CTS-24-SET

Afstandsbedieningshandleiding IR NED: Cassette model airconditioner CTS-12-SET CTS-18-SET CTS-24-SET Afstandsbedieningshandleiding IR NED: Cassette model airconditioner CTS-12-SET CTS-18-SET CTS-24-SET CTS Afstandsbediening Infrarood Let op! 1 Zorg ervoor dat er niets tussen de ontvanger en de afstandsbediening

Nadere informatie

Elektronisch slot 7202

Elektronisch slot 7202 Elektronisch slot 722 Gebruikershandleiding nr. 9999-4- Inhoud:. Belangrijke opmerkingen. Verklaring van terminologie.2 Algemeen 2. Het elektronisch slot openmaken 3. Het elektronisch slot sluiten 4. Onderbreking

Nadere informatie

TC 60/8. Handleiding

TC 60/8. Handleiding TC 60/8 ovenbesturing Handleiding Ve-Ka Ovenbouw b.v. Industrieweg 7 6621 BD Dreumel, Nederland Telefoon (0487) 57 17 03 Fax (0487) 57 17 03 info@ve-ka.nl www.ve-ka.nl 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Algemeen Met behulp

Nadere informatie

CP-508 GEBRUIKERS-HANDLEIDING

CP-508 GEBRUIKERS-HANDLEIDING CP-508 GEBRUIKERS-HANDLEIDING 1. BEDIENING... blz. 2 1.1 Bedieningspaneel... blz. 2 1.1 a) De LED's 1 t/m 10... blz. 2 1.1 b) De middelste punt... blz. 3 1.1 c) De rechter punt... blz. 3 2. SCHAKELEN VAN

Nadere informatie

Waarom kan ik geen telefoongesprekken voeren of ontvangen (draadloze telefoons)?

Waarom kan ik geen telefoongesprekken voeren of ontvangen (draadloze telefoons)? Waarom kan ik geen telefoongesprekken voeren of ontvangen (draadloze telefoons)? Hieraan kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen. Volgt u onderstaande adviezen in de aangegeven volgorde alstublieft

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing voor Afstandbediening Low Vision Design

Gebruiksaanwijzing voor Afstandbediening Low Vision Design Gebruiksaanwijzing voor Afstandbediening Low Vision Design 1. Algemene beschrijving De universele afstandsbediening is multifunctioneel. Deze biedt het volgende: 1. Mogelijkheid om 7 apparaten te bedienen

Nadere informatie

IMPRESSA CARD Gebruiksaanwijzing

IMPRESSA CARD Gebruiksaanwijzing IMPRESSA CARD Gebruiksaanwijzing Art. Nr. 63094 1/01 Jura Card Legende: = Displayaanduiding = Uitvoeren = Aanwijzing Jura Elektroapparate AG, CH-4626 Niederbuchsiten, Internet http://www.juraworld.com

Nadere informatie

Gefeliciteerd met uw nieuwe autoalarm! Inhoud

Gefeliciteerd met uw nieuwe autoalarm! Inhoud Gefeliciteerd met uw nieuwe autoalarm! Lees de gebruikershandleiding voor gebruik zorgvuldig door en maak u vertrouwd met de verschillende functies van uw autoalarm. Deze handleiding beschrijft de functies

Nadere informatie

InteGra Gebruikershandleiding 1

InteGra Gebruikershandleiding 1 InteGra Gebruikershandleiding 1 Algemeen Met dank voor de keuze van dit product aangeboden door SATEL. Hoge kwaliteit en vele functies met een simpele bediening zijn de voordelen van deze inbraak alarmcentrale.

Nadere informatie

Hallo, laten we beginnen. Sound Rise Draadloze Speaker & Wekkerklok

Hallo, laten we beginnen. Sound Rise Draadloze Speaker & Wekkerklok Hallo, laten we beginnen. Sound Rise Draadloze Speaker & Wekkerklok Welkom bij uw nieuwe Sound Rise! Wij hebben Sound Rise ontwikkeld voor muziekliefhebbers zoals u. Begin de dag met uw favoriete muziek,

Nadere informatie

HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO

HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO www.-ices-electronics.com VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Uitleg van symbolen: Dit symbool geeft aan dat er belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies zijn opgenomen in de

Nadere informatie

Multi Level Software Sloten

Multi Level Software Sloten Multi Level Software Sloten EM2050 EM3050 EM3550 Gebruikershandleiding V01 NE M LOCKS BV Vlijtstraat 40 7005 BN Doetinchem Nederland www.m-locks.com 2 www.m-locks.com Multi Level Software Locks V01 NE

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit / Dimmen * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator

Nadere informatie

A = display B = 4-tal bedieningstoetsen A B. Functie toets. Instelmenu activeren; naar volgende stap in het submenu; waardeverandering bevestigen

A = display B = 4-tal bedieningstoetsen A B. Functie toets. Instelmenu activeren; naar volgende stap in het submenu; waardeverandering bevestigen 6.1 Algemene verklaring bedieningspaneel Op het display kan uitgelezen worden wat de van het toestel is. Met een 4-tal bedieningstoetsen zijn instellingen in de programmatuur van de besturingsunit op te

Nadere informatie

Handleiding voor spraaksynthese

Handleiding voor spraaksynthese Digipass Comfort Voice Handleiding voor spraaksynthese Download deze handleiding op: www.fortis.be/info/pcb/documentatie 2006 Fortis Bank nv BNP Paribas Fortis is de handelsnaam van Fortis Bank nv, Warandeberg

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding 353000 Module Toetsenbord Sfera Installatiehandleiding 06/12-01 PC 2 Module Toetsenbord Sfera Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Mededelingen en tips 4 Installatiehandleiding 2 Beschrijving 5 2.1 Hoofdfuncties

Nadere informatie

gebruikershandleiding Elektronisch slot met noodsleutel think safe

gebruikershandleiding Elektronisch slot met noodsleutel think safe gebruikershandleiding Elektronisch slot met noodsleutel think safe 2 Gebruikershandleiding elektronisch slot met noodsleutel think safe Belangrijke aandachtspunten Lees de handleiding voordat u het elektronische

Nadere informatie

11 Oplossen van problemen

11 Oplossen van problemen 11 Oplossen van problemen De Accu-Chek Inform II-meter controleert de onderdelen van het systeem voortdurend op onverwachte en ongewenste problemen. Hieronder volgt een tabel met oplossingen van problemen,

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding LC-Products B.V. tel. (+31) 088-8111000 email: info@lc-products.nl website: www.lc-products.nl LC-Products. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means

Nadere informatie

SemaScript 800. Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. Gebruiksaanwijzing

SemaScript 800. Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. Gebruiksaanwijzing SemaScript 800 Gebruiksaanwijzing Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen: - SemaScript 800-1

Nadere informatie

CC400 Gebruikershandleiding

CC400 Gebruikershandleiding CC400 Gebruikershandleiding Ft. Atkinson, Wisconsin USA Panningen, Nederland www.digi-star.com D3674-NL Rev C Mei 2011 Cab Control 400 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave In gebruik nemen... 1 Installatie

Nadere informatie

Analoge Uitgang 4 20mA

Analoge Uitgang 4 20mA Analoge Uitgang 4 20mA (optioneel 0-5V) Handleiding Gebruikers/installateurs (Voor softwareversie EZ2 7.0 en hoger) Ft. Atkinson, Wisconsin USA Panningen, Nederland www.digi-star.com D3708-NL Rev E Mei

Nadere informatie

Vox Alliance. Handleiding standaardtoestellen, softwareversie 7

Vox Alliance. Handleiding standaardtoestellen, softwareversie 7 Vox Alliance Handleiding standaardtoestellen, softwareversie 7 Inhoud 1 Algemeen...................................... 3 1.1 Over deze handleiding............................. 3 1.2 Nummerplan toestellen.............................

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING STL-(H)/R320 IJK

GEBRUIKSAANWIJZING STL-(H)/R320 IJK GEBRUIKSAANWIJZING STL-(H)/R320 IJK Augustus 2009 R320 indicator Stimag B.V. Parellaan 22 2132 WS Hoofddorp tel. (023) 562 62 65 fax. (023) 562 97 44 Voor verdere vragen kunt u contact met ons opnemen

Nadere informatie

Handleiding GSM kiezer V2.03

Handleiding GSM kiezer V2.03 Voor GSM kiezers geleverd vanaf augustus 2014 Plaatsen SIM kaart / Installatie PIN code van SIM kaart uitschakelen. Let erop dat de SIM kaart voldoende bel- en SMS-tegoed heeft. Tijdens opstartfase van

Nadere informatie

Chipknip Oplaadpunt TR5000 CK. Gebruikershandleiding

Chipknip Oplaadpunt TR5000 CK. Gebruikershandleiding Chipknip Oplaadpunt TR5000 CK Gebruikershandleiding bestandsnaam: revisiedatum: 22-07-2010 MAN0 TR5000CK NLED 0103.doc Voor meer informatie: Kijk op de website van Magna Carta http://www.magnacarta.nl/

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. voor hydraulisch weegsysteem model STH / R320 Pro. met uitleesinstrument R320 V1.60

GEBRUIKSAANWIJZING. voor hydraulisch weegsysteem model STH / R320 Pro. met uitleesinstrument R320 V1.60 GEBRUIKSAANWIJZING voor hydraulisch weegsysteem model STH / R320 Pro met uitleesinstrument R320 V1.60 Stimag B.V. Meer en Duin 64a 2163 HC Lisse Nederland tel. +31 23 562 62 65 fax. +31 23 562 97 44 Voor

Nadere informatie

Welkom. philips. Korte bedieningshandleiding. Aansluiten. In gebruik nemen. Telefoneren

Welkom. philips. Korte bedieningshandleiding. Aansluiten. In gebruik nemen. Telefoneren Welkom Korte bedieningshandleiding 1 2 3 Aansluiten In gebruik nemen Telefoneren philips + Verpakkingsinhoud Basisstation CD440 OF Handset CD440/CD445 Basisstation CD445 Netsnoer voor het basisstation

Nadere informatie

ELVA Security 03 886 66 56 www.elva.be

ELVA Security 03 886 66 56 www.elva.be Gebruikershandleiding INIM Smartline brandmeldcentrale. 1. Front brandmeldcentrale 1 2. Bediening: A Sleutel Niveau 1 Niveau 2 Toetsen B C 4 scroll toetsen Stop sirene D Reset E F Evacuatie Onderzoek deze

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

INTRATONE Gebruiksaanwijzing 1 knop met 9 toetsenbord deurtelefoons

INTRATONE Gebruiksaanwijzing 1 knop met 9 toetsenbord deurtelefoons INTRATONE Gebruiksaanwijzing 1 knop met 9 toetsenbord deurtelefoons Algemene omschrijving The INTRATONE interface is een intercom systeem voor een telefoonsysteem (intern PABX of telefoonlijn). Het systeem

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 1 Inhoudsopgave 1. 2. 3. Installatie Gebruik van uw toestel Problemen oplossen Basis IP321 en IP331 telefoon Voeding (24Volt, 500mA) Ethernet kabel Telefoonhoorn

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING ST-B/U/PL met R320

GEBRUIKSAANWIJZING ST-B/U/PL met R320 GEBRUIKSAANWIJZING ST-B/U/PL met R320 November 2014 R320 indicator Stimag B.V. Meer en Duin 64a 2163 HC Lisse tel. Algemeen 088 4224 410 tel. Technische Dienst 088 4224 430 Voor verdere vragen kunt u contact

Nadere informatie

Extra handset met lader. Gebruiksaanwijzing

Extra handset met lader. Gebruiksaanwijzing Phoenix 300 Extra handset met lader Gebruiksaanwijzing Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

Nadere informatie

Electronische PINcode Schakelaar. Gebruikers & Installatie Handleiding

Electronische PINcode Schakelaar. Gebruikers & Installatie Handleiding Electronische PINcode Schakelaar Gebruikers & Installatie Handleiding Inhoud Algemene Beschrijving...3 Mogelijkheden:...3 Tot 99 individuele programmeerbare gebruiker (PIN) codes... 3 Electrische gegevens...3

Nadere informatie

BE.REC L Rev. 10/07/02 BE.PLAY L Rev. 05/06/03 BE.PLAY BE.REC INSTALLATIEHANDLEIDING

BE.REC L Rev. 10/07/02 BE.PLAY L Rev. 05/06/03 BE.PLAY BE.REC INSTALLATIEHANDLEIDING BE.REC L8542778 - Rev. 10/07/02 BE.PLAY L8542759 - Rev. 05/06/03 BE.PLAY BE.REC INSTALLATIEHANDLEIDING BE.PLAY CODEPANEEL WANDMONTAGE Buitenste afdichting Binnenste afdichting Kabeldoorgang Sleufgaten

Nadere informatie

2014-03-21 GSM500 PROGRAMMATIE HANDLEIDING

2014-03-21 GSM500 PROGRAMMATIE HANDLEIDING 2014-03-21 GSM500 PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema 2. Specificaties Voedingsspanning 7-32 Vdc GSM frequentie GSM 850/900/1800/1900 MHz Werkingstemperatuur -20 C tot + 55 C Gewicht 220 gr Afmetingen

Nadere informatie

1. Installatie van de e-thermostaat 3. 2. Installatie van de hub 8

1. Installatie van de e-thermostaat 3. 2. Installatie van de hub 8 v.120110 1. Installatie van de e-thermostaat 3 2. Installatie van de hub 8 3. De webportal en smart phone app 10 Webportal...10 Smart phone App...10 4. Problemen oplossen - E-thermostaat 11 Het display

Nadere informatie

ENA 50-60 Bijlage. Installatie- en bedieningsinstructies. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60 Bijlage. Installatie- en bedieningsinstructies. Flamco www.flamcogroup.com ENA 50-60 Bijlage Installatie- en bedieningsinstructies Flamco www.flamcogroup.com Editie 2010 / NL Inhoud Pagina 1. Inbedrijfstelling 3 1.1. Inbedrijfstelling ENA 50/60 3 1.2. Parameters instellen voor

Nadere informatie

Electronische loep "One"

Electronische loep One Electronische loep "One" Eenvoudige, betaalbare, elektronische loep voor mensen met visuele beperkingen Deze draagbare elektronische loep geeft een scherp beeld en hoog contrast met een vergroting van

Nadere informatie