Whitepaper DE 6 SUCCESFACTOREN VOOR DATA-DRIVEN E-COMMERCE. Holger Wandt & Esther Labrie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Whitepaper DE 6 SUCCESFACTOREN VOOR DATA-DRIVEN E-COMMERCE. Holger Wandt & Esther Labrie"

Transcriptie

1 Whitepaper DE 6 SUCCESFACTOREN VOOR DATA-DRIVEN E-COMMERCE Holger Wandt & Esther Labrie

2 Management Summary De groei van online verkoop van producten en diensten is de laatste jaren spectaculair toegenomen. Er worden veel verschillende en vaak zeer radicale voorspellingen gedaan over de toekomst van e- commerce, maar over een ding is men het in al deze voorspellingen roerend eens: de groei zal alleen maar blijven toenemen. Zo toonde bijvoorbeeld onderzoek van de vooraanstaande research- en analistenorganisace Forrester aan dat er in de Verenigde Staten voor 2014 bijna 250 miljard dollar aan omzet voor e- commerce wordt verwacht en dat deze omzet de komende vijf jaar gemiddeld met 10% per jaar zal scjgen. In West- Europa wordt, bij een omzet van 144 miljard euro, een jaarlijkse omzetscjging van 11% verwacht. In de andere delen van de wereld is de omzetgroei zelf nog groter. Zo worden er voor Azië- Oceanië en het Midden- Oosten en Noord- Afrika (MENA) zelfs groeicijfers van respeccevelijk 16,7% (met name dankzij de enorme groei van de Chinese markt) en 32,6% verwacht Deze ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor het datamanagement van alle bedrijven en organisaces die zich gedeeltelijk of geheel met e- commerce bezighouden. Deze whitepaper zal ingaan op de succesfactoren van goed datamanagement voor online verkoop van diensten en producten. Wat is de impact van goede en slechte gegevens op de kwaliteit van online retail en online banking? Welke naconale en internaconale aspecten spelen een rol? Hoe worden klantgegevens gevalideerd? Hoe wordt de klantervaring gepersonaliseerd? De antwoorden op deze en andere vragen zullen u inzicht geven in de 6 succesfactoren van data- driven e- commerce. 2

3 Reikwijdte van e- commerce E- commerce bestaat niet alleen uit de online verkoop van producten zoals kleding of boeken, maar ook uit de inzet van technologie om online diensten aan te bieden (denk bijvoorbeeld aan nieuwsbrieven om produccnformace te bieden). Daarnaast zijn er accviteiten die erop gericht zijn een bepaald product of merk te profileren. Deze accviteiten zijn vaak gericht op het opbouwen van een relace met de klant. Onderzoeksbureau Gartner gaat zelfs nog een stapje verder. In hun research note E- commerce becomes digital for those that can adapt fast uit 2013, stellen zij het volgende: E- commerce is being propelled into a new realm of digital commerce, incorpora7ng mobile, social and cloud technology in order to enable an increase in conversions and average order values. Het blijkt dus dat de ontwikkelingen in deze sector niet alleen veelvuldig zijn, maar ook nog eens zeer snel plaatsvinden. Waar wij het enige jaren geleden nog vreemd vonden om geld over te maken voor een product waarvan wij alleen maar een plaatje op een website zagen, pakken we nu onze pc, tablet of mobiel om een reis te boeken, een zonnebril te kopen en de meterstanden aan onze energieleverancier door te geven. Wat wij op dit moment binnen e- commerce wellicht nog wat revoluconair vinden, (een mooi voorbeeld hiervan is Amazon.com, dat klanten producten stuurt, voordat zij deze hebben besteld), zal dus hoogstwaarschijnlijk over enkele jaren (of misschien slechts maanden?) alweer heel gewoon zijn. De reikwijdte van e- commerce is groot en er zullen ongetwijfeld veel discussies zijn over de exacte abakening van online business. Wat echter universeel is in dit hele concept, is het belang van goed klantdatamanagement. Hierbij moeten bedrijven zich onder andere de volgende vragen stellen: Hoe dienen (inter)naconale naam- en adresgegevens te worden vastgelegd? Hoe controleert men of een klant al bekend is? Hoe gaan we om met fouten bij de invoer van gegevens? Hoe worden klantgegevens verrijkt met informace uit andere bronnen en kanalen? Een ding moge duidelijk zijn: zonder goed datamanagement is succesvolle e- commerce onmogelijk. 3

4 De waardeproposice E- commerce maakt het mogelijk dat consumenten en bedrijven goederen en services verhandelen zonder voor de hand liggende beperkingen zoals Cjd of afstand. Dit heec een aantal evidente voordelen en het is dan ook de verwachcng dat de scheidslijn tussen de tradiconele en de nieuwe manier van zaken doen steeds vager zal worden. E- commerce drijc op aspecten als: flexibiliteit efficiency snelheid van processen global reach interaccviteit personalisace standaardisace Zoals eerder genoemd, zijn deze generieke aspecten echter pas echt van waarde, wanneer het management van de klantgegevens op orde is. Want welk nut heec een snelle aflevering van de bestelling als het adres niet klopt en de klant elders blijkt te wonen? Welk nut heec het om klantgegevens te personaliseren wanneer we de klant niet eenduidig kunnen idencficeren? En wat heec u aan een interacceve self- service webpagina waarin de data van de besteller niet worden gevalideerd? Om uw groeicijfers te realiseren en de omzet per klant te verhogen zult u op een slimme manier om moeten gaan met de mogelijkheden (en de valkuilen) die e- commerce u biedt. In de komende paragrafen leest u hoe u dit in de prakcjk brengt aan de hand van de zes succesfactoren van data- driven e- commerce. Succesfactor 1: Herken uw klant Om een toegevoegde waarde te leveren aan alle bedrijfsprocessen, moeten gegevens betrouwbaar en bovendien alcjd en overal beschikbaar zijn. OrganisaCes met substancële klant- en prospectbestanden weten echter, dat de gemiddelde vervuilingsgraad van dergelijke bestanden tussen 10% en 15% procent ligt. De oorzaak van vervuiling ligt vaak bij de mensen die data invoeren (zowel in de webshop als in de back- office). Mensen maken immers fouten en niets menselijks is ons vreemd. Toch is dat een te simpele voorstelling van zaken. Aan de vervuiling van data ligt een complex scala van oorzaken ten grondslag. Denk bijvoorbeeld aan het koppelen van bestanden of verouderde en/of inadequate bedrijfsprocessen. Wanneer we dus de kwaliteit van de gegevens binnen de relevante processen willen beheren en beheersen, dan moeten we de gegevens kunnen idencficeren. 4

5 Dat geldt zeker voor de bedrijfsprocessen binnen e- commerce. Om te toetsen wat de datakwaliteit van klantdata is hanteren we het ACCU- principe, dat ervan uitgaat dat elke record getoetst dient te worden op vier essencële punten: Accuraat: Zijn uw gegevens niet verouderd? Denk hierbij aan adressen die door gemeentelijke herindeling niet meer bestaan, bedrijven die inmiddels failliet zijn gegaan of personen die verhuisd zijn. Compleet: Heec u alle contactelementen die nodig zijn voor uw doel? Akankelijk van uw doel heec u meer of minder informace nodig. Denk aan geslachtsbepalingen, die in veel gevallen geautomacseerd kunnen worden afgeleid uit de voor- of achternaam. Correct: Kloppen de gegevens in uw systemen? Denk hierbij aan een Nederlandse postcode van 4 cijfers en twee lemers, een e- mailadres of een achternaam die niet bestaat. Uniek: Komt iedere klant maar één keer voor? Akankelijk van uw definice van klant (huishouden, ieder individu, organisace) wilt u gerelateerde records samenvoegen. Wanneer we binnen alle bedrijfsprocessen in staat zijn om de gegevens al bij invoer te controleren op correctheid, actualiteit, compleetheid en uniciteit, dan helpen we de klant aan de ene kant om zijn gegevens zo goed mogelijk in te voeren, en zorgen we er aan de andere kant voor dat er geen nieuwe klant wordt ingevoerd, wanneer de klant in kwesce al bekend is in het systeem of de systemen. Op die manier wordt imagoschade voorkomen en beschikt uw organisace over betrouwbare klantdata; een opcmale basis voor relevante klancnteracce. IdenCficaCe van klantgegevens begint dus bij het vergelijken van de ingevoerde gegevens met de gegevens in de relevante systemen. Hoe groot is de mate van overeenkomst tussen de ingevoerde en bestaande data? En hoe kan dit op een betrouwbare manier geautomacseerd vastgesteld worden? Is Bakker De Koning dezelfde als Bakkerij Koning? En is J. Bakker- de Koning dezelfde als Jolanda Bakker? Hoe weet uw medewerker of André Cauwberghs en Andre Koubergs dezelfde persoon zijn? Om goed te kunnen vergelijken zijn er natuurlijk nog meer gegevens nodig, maar de voorbeelden geven al aan dat enig mate van foumolerance uitermate belangrijk is bij een geautomacseerde vergelijking ten behoeve van het vaststellen van de idencteit van de klant. Daarom is een intelligente, geautomacseerde idencficacemethode essenceel voor succesvolle e- commerce. Want als de klant herkend wordt, is het ook mogelijk om zaken als aankoophistorie 5

6 6

7 en betalingsgedrag mee te nemen, valide credit- checks te doen, of de klantdata te verrijken met bijvoorbeeld referencegegevens uit andere bestanden. Het herkennen van de klant zorgt ervoor dat men de klant ook echt kent en dat de klant zich uiteindelijk ook gekend voelt. Dit principe geldt voor alle zakelijke transacces, dus zeker ook voor e- commerce. Succesfactor 2: Ken uw klant Door de correcte, geautomacseerde idencficace van de klantgegevens leert u de klant echt kennen en bent u dus in staat om de data te managen en uw klant persoonlijk en relevant te benaderen. In het bank- en verzekeringswezen bijvoorbeeld, speelt een aantal zaken binnen e- commerce een belangrijke rol. Naast het feit dat banken en verzekeraars binnen het kader van bijvoorbeeld de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme (Wwc) een idencficaceplicht hebben, wordt er door deze bedrijven ook steeds meer geïnvesteerd in het bouwen van portals om hun producten (spaarrekeningen, hypotheken, enz.) via verschillende online- kanalen aan de man of vrouw te brengen. Een goede idencficacemethode zorgt ervoor dat de organisace een eenduidige kijk heec op de klant: over alle kanalen, in elke hoedanigheid en op elk gewenst CjdsCp. Op deze manier krijgt de klant geen aanbod voor een hypotheek of verzekering die hij of zij misschien al heec afgesloten en wordt hij of zij alcjd correct aangesproken. Dit soort details lijken onbeduidend, maar zijn bepalend voor de percepce van kwaliteit van een organisace. Met de inzet van de diverse online kanalen heec u een imago dat u breed kunt uitdragen, maar ook breed moet onderhouden. Door te zorgen voor een maximale betrouwbaarheid van uw klantdata, maakt u alle acces en processen die hierop gebaseerd zijn succesvoller en voorspelbaarder. Daardoor zal uw omzet scjgen en uw groeipotence versneld toenemen. Ook in retail zijn de klantgegevens de verbindende factor tussen de tradiconele winkel en de online shop. Hoewel er bedrijven zijn die zich volledig hebben toegelegd op online verkoop en/of service, maakt het overgrote deel van de winkels nog steeds de keuze om hun klanten zowel offline als online te bedienen. Het spreekt voor zich dat de juiste klantkennis in dit geval grote voordelen biedt bij het benumen van upsell- potenceel. 7

8 Succesfactor 3: First Time Right Het First Time Right principe vormt de derde succesfactor van data- driven e- commerce. Met First Time Right wordt vervuiling al bij de bron voorkomen, waarmee de datakwaliteit van uw systemen gewaarborgd blijc. Aan de hand van duidelijke richtlijnen wordt bij invoer via een self- service portal, door medewerkers van de klantenservice, of via andere input automacsch, snel en betrouwbaar gecontroleerd of de klantdata al aanwezig zijn in de database(s). Daarnaast moeten de data worden gevalideerd en indien nodig gecorrigeerd, aangevuld en gestandaardiseerd. In de prakcjk kan dat er als volgt uitzien: Uw callcentermedewerker voert live de contactgegevens van een nieuwe klant die via cold- calling benaderd is, in uw CRM- systeem in. Bij het intypen van de naam krijgt uw medewerker net als bij het zoeken in Google al na een paar lemers mogelijke suggesces, zodat hij alleen nog maar de juiste opce hoec aan te klikken. Vervolgens vult de FTR- socware automacsch het geslacht in en kan uw medewerker overgaan tot het invoeren van het adres. Door foumolerant zoeken geec zijn spelling van krekstraat de suggesce Kerkstraat, waarbij de straatnaam ook meteen wordt gekapitaliseerd. De socware genereert daarna op basis van de combinace straatnaam/huisnummer automacsch de juiste postcode. Ondertussen wordt het nieuw opgevoerde contact door de socware razendsnel gecheckt op dubbelen: mogelijk komt dit contact al in het systeem voor. In dat geval kunt u ervoor kiezen om deze gevallen automacsch door te laten sturen naar een data steward: hij zal bepalen of de records gemerged mogen worden. Het resultaat van een dergelijke werkwijze is een hoge betrouwbaarheid van uw data. Dit leidt tot hogere klanmevredenheid, de produccviteit neemt toe en daardoor wordt de winst per klant significant groter. First Time Right leidt dus tot een aantoonbaar groeiende customer lifecme value en maakt bovendien interacce op basis van customer incmacy mogelijk. First Time Right biedt een toegevoegde waarde voor allerlei soorten zakelijke doelstellingen: het voorkomen van vervuiling van uw database, het snel zoeken naar de juiste klant, het detecteren van mogelijk frauduleuze applicaces, het vergroten van het klantvertrouwen, het verbeteren van de effeccviteit van uw markecngcampagnes, het verrijken van de informace in uw database(s), of het vinden van cross- en upsellmogelijkheden. 8

9 Customer lifecme value & e- commerce Uw klanten zijn gewend geraakt aan het schakelen tussen de diverse kanalen: oriënteren in het ene en aankopen in het andere is imiddels heel gebruikelijk. De groei van e- commerce biedt de kans maar ook de noodzaak om hier adequaat op in te springen. Voor uw organisace betekent dit dat het koppelen van data uit het oriëntacekanaal aan het transaccekanaal uw verkoop razendsnel kan doen scjgen. Technologie is daarbij geen doel meer op zich, maar een hygiene factor. Toch biedt de mulcmediale wereld wel degelijk kansen voor organisaces om zich te onderscheiden. Niet alleen bij transacces of het geven van service, maar vooral met outside- the- box acces die klanten een meerwaarde bieden: het bezorgen van een mooie dag, inspirace, een glimlach, gemak, of gewoon een goed gevoel. Een reisbureau kan bijvoorbeeld iedereen die er voor een eerste keer boekt na afloop van de reis een fles wijn sturen uit het land van bestemming. Een goede inrichcng van online kanalen maakt dit soort acces voor organisaces mogelijk. Klanten voelen zich extra gewaardeerd en uiteindelijk is dat wat het verschil maakt bij het bereiken van een maximale customer lifecme value. Het uitgangspunt van Customer LifeCme Value is ervoor zorgen dat de input van data correct, geldig, volledig en gestandaardiseerd is. Zo zorgt u ervoor dat de kwaliteit van de data al vanaf de bron op orde is. Dit leidt tot een steeds hogere datakwaliteit in de hele organisace. In de volgende paragraaf zullen we verder ingaan op de user experience: hoe maak je die zo persoonlijk mogelijk? 9

10 Succesfactor 4: Personaliseer de user experience Gartner: Personaliza7on will generate higher conversion rates and sales revenue, as well as improve Net Promoter and customer effort scores. De melkboer had het vroeger goed voor elkaar: hij had de beste band met zijn klanten die hij zich kon wensen, met een servicelevel dat hem een maximale omzet en zijn klanten een gevoel van tevredenheid en erkenning opleverde. In feite proberen we exact ditzelfde effect in 2014 te bereiken, met het grote verschil dat uw database nu niet meer in de hoofden van medewerkers zit en een ongelooflijk grote hoeveelheid aan klantdata bevat die op een of andere manier voor onze medewerkers ontsloten moet worden om net als de melkboer op een persoonlijke en relevante manier met klanten te kunnen interacteren. Wanneer uw datamanagement op orde is stelt dit uw organisace in staat om met elk contact te interacteren als ware dat van mens tot mens. Bijvoorbeeld: wanneer u ook zaken doet in België, is het uitermate handig als de socware ervoor zorgt dat bij een gepersonaliseerde e- mailcampagne naar Nederlandse en Vlaamse klanten de naam in de aanhef wordt aanpast aan de regels van het betreffende land. Want de taal kan weliswaar overeen komen, maar dat geldt niet alcjd voor de schrijfwijze van namen. Anna de Wit uit Groningen wordt dus aangeschreven met Geachte mevrouw de Wit, terwijl de aanhef van Anna de Wit uit Leuven Geachte mevrouw DeWit, moet luiden. Zoals eerder al gezegd lijken dit soort details onbeduidend, maar ze kunnen bepalend zijn voor de percepce van kwaliteit van uw organisace en daarmee kunnen ze het succes van uw e- commerce strategie maken of breken. Daarnaast is het uitermate belangrijk dat u alle kennis die u heec over uw klant- verstopt in al uw systemen en bronnen- bij elkaar brengt en voor uw hele organisace beschikbaar maakt, uiteraard op basis van het ACCU- principe (zie succesfactor 1). We noemen dit het creëren van een centraal klantbeeld. De volgende situace laat zien hoe een centraal klantbeeld uw e- commerce strategie kan beïnvloeden: Stel uw servicedesk krijgt een vraag binnen over de bezorging van een pakketje. Het pakketje zou gisteren zijn aangekomen, maar de klant heec tot op heden nog niets ontvangen. Voor zowel uw medewerker als de klant is het vervolgens belangrijk dat u kunt zien of dezelfde klant dit al eerder meegemaakt heec en wat de bestelgeschiedenis is. Door een zoekacce over de verschillende systemen heen komt uw medewerker direct bij alle gegevens over de klant en krijgt hij in één interface een compleet klantbeeld met zowel 10

11 transaccegegevens als bestelhistorie en interaccedata. Uw medewerker hoec de klant dus geen onnodige vragen te stellen en kan direct werken aan een oplossing. Door het realiseren van een centraal klantbeeld kunnen medewerkers beschikken over betrouwbare, unieke complete informace en hun Cjd spenderen aan persoonlijke en relevante klancnteracce. Alle benodigde informace is voor iedereen zichtbaar en informace gaat naar de juiste persoon of organisace. Dit zorgt voor opcmale retencecijfers en maximale klantwaarde. Meer informace over het realiseren van een centraal klantbeeld kunt u lezen in de whitepaper Start vandaag met uw integraal klantbeeld. Succesfactor 5: Denk interna7onaal Hoewel veel ondernemingen geneigd zullen zijn om zich in eerste instance te focussen op hun lokale markt, kent e- commerce in feite geen grenzen. Dit biedt veel kansen voor aanbieders van online producten en services, maar het brengt ook een aantal forse uitdagingen op het gebied van datamanagement met zich mee. Uiteraard kennen we allemaal de Amerikaanse invoerschermen, waar besteller via een drop- down menu kan kiezen in welk land hij of zij woonachcg is. Vervolgens moet een verplicht veld met de naam STATE worden ingevuld, zodat de besteller uiteindelijk in Alabama, Netherlands woont. Datavervuiling van de eerste orde Bovendien wekt een dergelijke online omgeving bij de Europese gebruiker gevoelens van irritace en twijfel op- komt het bestelde apparaat straks wel bij mij terecht? Maar de valkuilen voor e- commerce over de grenzen zijn vaak nog een stuk subceler. Het formaat van de postcode in een fysiek adres bijvoorbeeld komt in sommige landen overeen, maar er zijn ook duidelijk afwijkende formaten. Voorbeelden hiervan zijn de UK en Nederland. Ook de plaats van de postcode in een fysiek adres is niet alcjd hetzelfde. Of denk bijvoorbeeld aan de variëteit in adrescomponenten in het algemeen. Waar we in Nederland en België het huisnummer ná de straatnaam schrijven, schrijven we dat in Frankrijk vóór de straatnaam. Maar bij Franstalige straatnamen in België staat het huisnummer juist weer achter de straatnaam: Wetstraat 23 Rue de la Loi Rue de la Loi 11

12 Ook de naamgeving van personen en bedrijven, evenals de notace van valuta en datum, lopen internaconaal ver uiteen. Verschillende talen en verschillende naamgevingsconvences zorgen ervoor dat er geen internaconale standaard is voor het sorteren van voorvoegsels, het gebruik van patroniemen, of de voorkeur voor voorlemer of volledige voornaam. GeautomaCseerde landspecifieke kennis van taal, convences, voorschricen en gebruiken is hier dus een must. Zonder deze componenten kunnen de internaconaal opererende e- commerce aanbieders onmogelijk succesvol zijn. Succesfactor 6: e- commerce is strategisch Als leidinggevende in sales, markecng of service staat u voor de uitdaging om uw organisace de aansluicng te laten behouden of creëren met een markt die razendsnel verandert. Uw (pocencële) klanten maken grecg gebruik van de verscheidenheid aan communicace- en distribucekanalen en bedienen zich met een steeds grotere vanzelfsprekendheid voor steeds meer producten en diensten van online kanalen. E- commerce speelt dus zowel in oriëntace en daadwerkelijke aankoop, als in service een steeds grotere rol. Het is voor uw organisace dus van groot belang dat uw medewerkers, of het nu om sales, markecng of service gaat, op uw klantdata kunnen vertrouwen. Alleen dan kunt u de concurrence het hoofd bieden en uw klant bedienen zoals hij dat wenst, ook online. Het is dus zaak om uw kanalen, processen, maar vooral uw systemen en data met elkaar in lijn te brengen. Dat is uw grootse uitdaging als het gaat om uw e- commerce strategie. In haar onderzoek over e- commerce zegt Gartner hierover: Customers will experience an op7mized shopping experience because they can easily find what they need and get a total solu7on to their problems. As apprecia7on for this improvement in their shopping experience, they will become more loyal and spend a greater share of their wallet. Wanneer datakwaliteit en datamanagement niet op orde zijn zullen alle data die u online en offline over uw klanten en prospects verzamelt, in feite waardeloos zijn. Maar als uw e- commerce accviteiten ingebed zijn in de strategische doelstellingen van uw bedrijf, zullen deze accviteiten bijdragen aan de kruisbestuiving van online en offline sales en uw organisace helpen haar missie waar te maken. Met in het achterhoofd de groeivoorspellingen door Forrester is het dus van het grootste belang om e- commerce organisacebreed in te zemen 12

13 13

14 om kansen opcmaal te benumen. Daarbij is het op orde hebben van datamanagement van het grootste belang. Conclusie Onze klanten bewegen zich voor steeds meer producten en diensten richcng online verkoop. Het groeipotenceel voor uiteenlopende branches door middel van e- commerce is enorm. Maar hoewel steeds meer organisaces wel de stap naar online verkoop hebben gezet, laat de uitvoering vaak nog te wensen over. Dit is te verklaren door gebrekkig datamanagement. Bij elke touchpoint en na elke vorm van interacce met de klant zouden we in theorie steeds beter in staat moeten zijn om onze klanten en prospects, on- en offline, op basis van specifieke wensen en gedrag te benaderen. In de prakcjk blijkt dit echter nog lang niet alcjd het geval te zijn. Data zijn incompleet, vervuild en onbetrouwbaar, medewerkers zijn niet in staat om klanten te idencficeren, onze online omgeving is onvoldoende toegerust om internaconale klantdata te verwerken en ondertussen wordt door gebrekkige validace elke dag onbetrouwbare data aan de systemen toegevoegd. Door te zorgen dat u uw klant kent en herkent, door het inzemen van het First Time Right principe bij invoer van data, door het inzemen van internaconale kennis van klantdata en door uw e- commerce accviteiten te embedden in de totale bedrijfsstrategie, zorgt u voor een uniforme beleving door de klant van al uw kanalen en kunt u hem of haar een unieke user experience geven. Door uw datamanagement op orde te brengen beschikken uw medewerkers op elk moment over een accuraat, compleet, correct en uniek beeld van uw klant en zijn zij in staat om uw organisace succesvol te maken. 14

15 Over de auteurs Holger Wandt is principal advisor bij Human Inference. Als specialist op het gebied van datakwaliteitsmanagement en MDM is hij een veelgevraagd spreker op (inter)naconale congressen. Daarnaast publiceert hij regelmacg in verschillende vakbladen en doceert hij aan Nyenrode Business University, Beeckesteyn Business School en de linguïscsche faculteit van de Universiteit Utrecht. Als lid van de Strategische Raad van de DDMA vertegenwoordigt hij het thema datamanagement binnen de dialoogmarkecng. Esther Labrie is als content specialist voortdurend op zoek naar ontwikkelingen en trends in de markt op het gebied van datamanagement en deelt haar bevindingen regelmacg op blogs en fora als Data Value Talk, Frankwatching en icustomer. Voor meer informace of vragen kunt u Holger Wandt of Esther Labrie bereiken via +31 (0) of / 15

16 Over Human Inference Human Inference helpt al meer dan 25 jaar overheid en bedrijfsleven om beter met hun klanten om te gaan, door hen alle pijn rondom klantgegevens en informacekwaliteit uit handen te nemen. De socware is gebaseerd op natuurlijke taalverwerking die gebruikmaakt van landspecifieke kennis. Daarnaast kunnen gegevens vanuit verschillende databronnen geïntegreerd worden. Meer dan 250 bedrijven zemen de Human Inference oplossingen in voor het bereiken en behouden van een eenduidig klantbeeld, voldoen aan regelgeving, opsporing van fraude en efficiënte zoekprocessen in call centers. Zo kan de Belas7ngdienst vooraf uw juiste gegevens invullen. Centerparcs stuurt u een persoonlijk aanbod, waardoor zij 20% meer rendement op hun markecng halen. ING kon pijnloos samengaan met de Postbank. Nutricia realiseerde in 3 maanden de basis voor nog gezondere markecngcampagnes. En Aegon, ING Lease, SNS property finance en vele anderen voorkomen miljoenen aan fraude, ieder kwartaal opnieuw. Meer weten? Als u meer wilt weten over de waarde van datamanagement of een centraal klantbeeld voor uw organisace, of u wilt graag Cps en advies, neemt u dan gerust contact met ons op per telefoon: +31 (0) of per e- mail: / Verdere informace over onze oplossingen en case studies van onze klanten vindt u op onze website: Copyright Human Inference, 2014 Alle rechten voorbehouden. De informace in deze whitepaper is met zorg samengesteld. Toch kan Human Inference geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van het materiaal in deze whitepaper. 16

START VANDAAG MET UW INTEGRAAL

START VANDAAG MET UW INTEGRAAL Whitepaper START VANDAAG MET UW INTEGRAAL KLANTBEELD Vincent van Hunnik HANDBOEK VOOR HET OPZETTEN VAN EEN INTEGRAAL KLANTBEELD Management summary Kunt u uw klant echt helpen? Tegenwoordig wordt het woord

Nadere informatie

magazine NIEUWE KLANT = ZILVER TROUWE KLANT = GOUD DE DO'S EN DON'TS VAN KLANTBEHOUD HOE ZET U E-MAIL- MARKETING IN VOOR KLANTBEHOUD?

magazine NIEUWE KLANT = ZILVER TROUWE KLANT = GOUD DE DO'S EN DON'TS VAN KLANTBEHOUD HOE ZET U E-MAIL- MARKETING IN VOOR KLANTBEHOUD? Jaargang 3 nr.2 magazine HOE ZET U E-MAIL- MARKETING IN VOOR KLANTBEHOUD? BEZORG UW KLANT VERTROUWD GEVOEL DE ZEVEN GEBODEN VAN KLANTBEHOUD DE BOUWSTENEN VOOR EEN STEVIGE KLANTRELATIE TERUGBLIK OP DE E-COMMERCE

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat Een praktisch stappenplan voor verzekeraars en intermediairs bij het omschakelen van massale marketing naar een persoonlijke benadering via

Nadere informatie

CRM meer dan techniek

CRM meer dan techniek JAARGANG 8 NO.4-2008 INHOUD CRM meer dan techniek 1 Inleiding ontwikkelingen hype toepassingen klantentrouw bedrijfsstrategie inzetbaar 2 Hoe werkt CRM? klanten behouden cyclus kostenvoordeel valkuilen

Nadere informatie

Haal meer uit ecommerce dankzij een superieure klantbeleving

Haal meer uit ecommerce dankzij een superieure klantbeleving Haal meer uit ecommerce dankzij een superieure klantbeleving Creëer een unieke Customer Experience met Predictive Analytics. Inhoud Inleiding... pag. 3 Ontwikkelingen en tips... pag. 4 Tips voor het bepalen

Nadere informatie

Review: Het succes van online mond-tot-mond reclame HENK & KLAAS KROEZEN

Review: Het succes van online mond-tot-mond reclame HENK & KLAAS KROEZEN Review: Het succes van online mond-tot-mond reclame HENK & KLAAS KROEZEN VOORWOORD Marco Derksen VOORWOORD Vanaf het moment dat ik begon aan mijn eerste online community heb ik me ook bezig gehouden met

Nadere informatie

CUSTOMER LOYALTY. Als je loyalere klanten wilt moet je ze beter leren kennen NR. 1 MAART 2014 SCAN DE QR-CODE EN LEES MEER OP WWW.LOYALEKLANTEN.

CUSTOMER LOYALTY. Als je loyalere klanten wilt moet je ze beter leren kennen NR. 1 MAART 2014 SCAN DE QR-CODE EN LEES MEER OP WWW.LOYALEKLANTEN. DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE. NR. 1 MAART 2014 SCAN DE QR-CODE EN LEES MEER OP WWW.LOYALEKLANTEN.NL

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 1 ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 3 Voorwoord 4 Inleiding 8 Waarde 12 Wat 16 Waar 2 Wie 26 Waarom 34 Conclusie: Voor u telt rendement

Nadere informatie

E-COMMERCE & CUSTOMER LOYALTY

E-COMMERCE & CUSTOMER LOYALTY DIT IS EEN BIJLAGE BIJ HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID Nummer 1 / Juni 13 E-COMMERCE & CUSTOMER LOYALTY E-COMMERCE DE ONTWIKKELING VAN

Nadere informatie

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 4 2 Belang van CRM 5 Definitie CRM 5 Klantcontact en CRM 5 De klantrelatie centraal 5 Van spreadsheet naar CRM software

Nadere informatie

Datakwaliteit: hét middel voor het verbeteren van bedrijfsprocessen Evolutie van data Data: use it!

Datakwaliteit: hét middel voor het verbeteren van bedrijfsprocessen Evolutie van data Data: use it! Datakwaliteit: hét middel voor het verbeteren van bedrijfsprocessen Datakwaliteit is bepalend voor het succes van de onderneming. Toch staat dit bij veel organisaties niet hoog op de agenda. Dat is jammer,

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model.

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. Whitepaper Collaboration for Business Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. T +31 418 57 07 00, F +31 418 57 07 50 1. Introductie Steeds meer organisaties komen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Special: De marketeer in 2011 4 2.3. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Special: De marketeer in 2011 4 2.3. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Special: De marketeer in 2011 4 2.3. Respondenten 4 3. Hoe gaat de marketeer 2011 in? 5 3.1. De marketeer is behoedzaam 5 4.

Nadere informatie

Profile. de fietsspecialist. combineert het beste van on- en offline. pag. 8. 7 tips om uw online zichtbaarheid te vergroten

Profile. de fietsspecialist. combineert het beste van on- en offline. pag. 8. 7 tips om uw online zichtbaarheid te vergroten nr.2 2012 4,95 pag. 8 Profile de fietsspecialist combineert het beste van on- en offline 7 tips om uw online zichtbaarheid te vergroten Biedt Facebook commerciële kansen? 6 12 16 Sloggies.nl: snelheid

Nadere informatie

De gids voor meer succes met jouw huidige of toekomstige webshop WebshopConsult

De gids voor meer succes met jouw huidige of toekomstige webshop WebshopConsult De WEBSHOP GIDS De gids voor meer succes met jouw huidige of toekomstige webshop WebshopConsult Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat bevat deze gids? 4 De huidige e-commerce markt 5 De 8 belangrijkste trends

Nadere informatie

Ontwikkeling van een webshop

Ontwikkeling van een webshop Ontwikkeling van een webshop Alex Meijer 0805776@student.hr.nl Hogeschool Rotterdam Mediatechnologie (CMI) Minor: Mobile life Afstudeerbegeleider HR: Afstudeerbedrijf: Afstudeerbegeleider: Rimmert Zelle

Nadere informatie

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Oktober 2014 De werkplek anno nu One size fits nobody Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead De transformatie van de ICTafdeling

Nadere informatie

Inhoud. 1 Making Business Personal. 2 Strategische ontwikkelingen Microsoft. 3 Microsoft Dynamics CRM 2013. 4 Microsoft Dynamics

Inhoud. 1 Making Business Personal. 2 Strategische ontwikkelingen Microsoft. 3 Microsoft Dynamics CRM 2013. 4 Microsoft Dynamics Making Business Personal Microsoft Dynamics CRM 2013 Inhoud. 1 Making Business Personal CRM Partners & Persoonlijke relaties 4 2 Strategische ontwikkelingen Microsoft Devices & Services 6 3 Microsoft Dynamics

Nadere informatie

Edwin de Ron van IGEL Technology:

Edwin de Ron van IGEL Technology: het vakblad over cloud computing www.cloudworks.nu Jaargang 4, nr. 9 / 2013 Onderzoek Research in Action/Compuware: Cloud vraagt om andere monitoring tools Hybride cloud-omgeving vereist teamwerk Edwin

Nadere informatie

Wat werkgevers echt willen

Wat werkgevers echt willen Herman Toch Van egomerken naar transformele merken Claire Díaz-Ortiz Twitter is geen reclamekanaal Antal de Waij Dromen over communities pag 6 pag 3 pag 5 Carrièrekrant voor professionals in marketing,

Nadere informatie

in negen stappen naar online engagement marketing gets personal

in negen stappen naar online engagement marketing gets personal in negen stappen naar online engagement marketing gets personal 90% van de leads wordt nooit geclosed - wat doe jij hieraan? Wat gaat er de laatste jaren toch mis met marketing? Vrijwel iedere organisatie

Nadere informatie

Ervaren marketeers, maar wel snakken naar kennis

Ervaren marketeers, maar wel snakken naar kennis Joris Merks Schizofrene marketing pag 7 Jos Veldwijk Gouden tijden voor B2B marketeers Frank van Delft Klantinzicht grootste uitdaging pag 4 pag 6 Carrièrekrant voor professionals in marketing, communicatie,

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

boodschappen doen in de toekomst

boodschappen doen in de toekomst boodschappen doen in de toekomst de supermarkt anno 2015 boodschappen doen in de toekomst de supermarkt anno 2015 inhoud 3 Voorwoord 5 Inleiding 6 Wat 8 Verandering Bevolkingssamenstelling 10 Time Management

Nadere informatie

Whitepaper: Social Strategy Model (c)

Whitepaper: Social Strategy Model (c) Whitepaper: Social Strategy Model (c) Margot Wolfs Pondres Social Marketing Auteur: Sjef Kerkhofs Functie: Social Marketing Manager Whitepaper: Social Strategy Model Uitgever: Pondres Social Marketing

Nadere informatie

INTELLIGENTE MARKETING

INTELLIGENTE MARKETING INTELLIGENTE MARKETING Voor slimme marketeers In 8 stappen naar succesvolle Marketing Automation Voor veel marketeers wordt het steeds complexer om effectief te communiceren met (potentiële) klanten via

Nadere informatie