Formaatbeschrijving CAMT.053 Versie 1.0. Rabo Internetbankieren (Professional)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Formaatbeschrijving CAMT.053 Versie 1.0. Rabo Internetbankieren (Professional)"

Transcriptie

1 Formaatbeschrijving CAMT.053 Versie 1.0 Rabo Internetbankieren (Professional)

2 Inhoudsopgave 1.1 CAMT.053 Beschrijving CAMT.053 Structuur Introductie Technische indeling Tekenset Berichtstructuur Group Header Statement Entry Entry Details SCT scenario s SDD scenario s Formaatbeschrijving CAMT.053 februari

3 1 CAMT.053 Exportformaat In 2013 introduceert Rabobank, voor het exporteren van rekeningafschriften, het exportformaat CAMT.053. Voor Rabo Internetbankieren (Professional) is dit formaat vanaf eind februari 2014 beschikbaar. Het formaat is gebaseerd op de richtlijn vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De richtlijn is hier 1 beschikbaar. 1.1 CAMT.053 Beschrijving Het CAMT.053 Bank to Customer Statement bericht wordt gebruikt om een rekeninghouder of door de rekeninghouder geautoriseerde ontvanger te informeren over transacties en saldo op een rekening. Het bericht kan afschriften bevatten voor meerdere rekeningen en over meerdere boekdagen. Het bevat alleen transacties geboekt op de rekening. Het CAMT.053 export formaat wordt altijd gedownload in één file. 1.2 CAMT.053 Structuur Introductie De modellen van de CAMT.053 document in ML worden beschreven in schema's. Er wordt gebruik gemaakt van een specifieke beschrijvingstaal (SD) in het schema. Aan de hand van de schema's kan een beschrijving worden gegeven van de tags in het document, de structuur en de aaneenschakeling van die bakens (rangorde van de tags) evenals de voor bepaalde gegevens toegestane codes, het aantal mogelijke gevallen, het verplichte of facultatief karakter van bepaalde gegevens. De SD voor camt is hier 2 beschikbaar Technische indeling De gebruiksregels moeten worden nageleefd om te vermijden dat het bericht niet ingelezen kan worden in uw boekhoudpakket of dat elementen uit het bericht niet geïmporteerd worden. Bericht elementen die ontbreken in hoofdstuk 2 zijn niet beschikbaar in het CAMT.053 exportformaat zoals beschikbaar gesteld door RIB (Pro) Formaatbeschrijving CAMT.053 februari

4 De beschrijving van elk berichtelement bevat: Kolom ISO-referentie Niveau Naam ML-tag Aanwezigheid Omschrijving Nummering volgens de ISO standaard. Niet alle velden hebben een nummer. Velden zonder nummer vallen onder het bovenliggende element. Gaten in de nummering kunnen ontstaan doordat niet alle elementen van ISO20022 gebruikt worden binnen het CAMT.053 bericht zoals beschikbaar gesteld via RIB (Pro). Niveau van het element binnen het CAMT.053 bericht <Top> <Niveau 1> <Niveau 2> <Enz.></Enz.> </Niveau 2> </Niveau 1> </Top> Naam van het element binnen het CAMT.053 bericht. Verkorte naam die een element identificeert in een ML-bericht, staat tussen haakjes, bijv. <Bedrag>. Dit geeft aan of een element optioneel is of verplicht en hoeveel keer het element kan worden herhaald. Bijvoorbeeld: [0..1] Toont dat het element 0 keer of 1 keer aanwezig kan zijn. Het element is optioneel. [0..n] Toont dat het element 0 tot n keer aanwezig kan zijn. Het element is optioneel. [1..1] Toont dat het element verplicht is en een keer aanwezig moet zijn. [1..n] Toont dat het element verplicht is en minimaal 1 keer aanwezig moet zijn. Het element kan tot n keer aanwezig zijn. Formaat Lengte Omschrijving Pas wanneer een optioneel element aanwezig is, waarvoor op onderliggend niveau een verplicht element bestaat, dient dit verplichte element voor te komen. Typeaanduiding van het veld: Numeriek: mag alleen cijfers bevatten Alfanumeriek: mag cijfers en toegestane letters (zie Tekenset) bevatten Datum: EEJJ-MM-DD Bedrag: cijfers, met een punt als scheidingsteken. De weergave van het aantal decimalen is in overeenstemming met ISO4217. Bedragen in Euro s moeten altijd 2 decimalen bevatten. Booleaans: veld met twee opties true of false. Maximaal aantal karakters van het veld. Bevat de definitie van het berichtsegment of element. Aanvullende informatie over het gebruik van dit element. Alleen tag geeft aan dit element altijd wordt gevolgd door een volgende tag (subtag). Formaatbeschrijving CAMT.053 februari

5 1.2.3 Tekenset In UNIFI berichten wordt de UTF8 tekenset gebruikt: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z / -? : ( )., ' + spatie Berichtstructuur Het CAMT.053 bericht bevat altijd twee segmenten, een Group Header en in ieder geval één Statement (afschrift). Elk Statement bevat in ieder geval een begin- en eindsaldo en kan één of meer Entries (transacties) bevatten. Elke Entry kan één of meer Entry Details (transactiedetails) bevatten. De opbouw van een CAMT.053 bericht wordt hieronder weergegeven. Meer informatie over de berichtstructuur is hier beschikbaar. CAMT.053 Bericht GroupHeader Elke CAMT.053 bevat één Group Header Statement Elke CAMT.053 bevat minstens één Statement Balance Entry Elk Statement bevat minstens een begin- en eindsaldo Elk Statement kan één of meer Entries bevatten Entry details Elk Entry kan één of meer Entry details bevatten Statement Elk CAMT.053 kan meer dan één Statement bevatten Formaatbeschrijving CAMT.053 februari

6 2 Inhoudelijke beschrijving 2.1 Group Header De Group Header blok bevat gegevens die betrekking hebben op het bestand waarin de CAMT053 wordt geleverd. ISOreferentie Niveau Naam <ML Tag> Aanwezig Type Lengte Omschrijving TOP Document <Document [1..1] Wordt altijd gevuld met <Document xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/mlschema-instance" xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt "> TOP Message root <BkToCstmrStmt> [1..1] Alleen tag 1.0 TOP GroupHeader <GrpHdr> [1..1] Alleen tag MessageIdentification <MsgId> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 <CAMT053>+<RIB>+<000000>+<sub volgnummer 6 posities> <subvolgnummer 6 posities>: Dit wordt gevuld met het unieke requestnummer. Het bevat geen numerieke volgorde CreationDateTime <CreDtTm> [1..1] Datum Tijd Bijvoorbeeld: CAMT053RIB Dit is de datum en tijdstip waarop de CAMT.053 is gegenereerd. Bijvoorbeeld: T17:00: Formaatbeschrijving CAMT.053 februari

7 2.2 Statement Het statement blok bevat gegevens zoals het rekeningnummer, begin- en eindbalans en diverse transactie samenvattingen. ISOreferentie Niveau Naam <ML Tag> Aanwezig Type Lengte Omschrijving Statement <Stmt> [1..n] Alleen tag Identification <Id> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 <Boekdagnummer 3 posities> + <muntsoort 3 posities> + <ibannummer max. 29 posities>. Bijvoorbeeld: Het ID ziet er als volgt uit: 010EURNL88RABO CreationDateTime <CreDtTm> [1..1] Datum Tijd Datum en tijdstip waarop de statement is gegenereerd. Bijvoorbeeld: T17:00: Account <Acct> [1..1] Alleen tag Identification <Id> [1..1] Alleen tag IBAN <IBAN> [1..1] {OR Alfanumeriek Max. lengte 34 Het IBAN rekeningnummer in elektronisch formaat is zonder spaties Currency <Ccy> [0..1] Code Lengte van 3 Muntsoort van de rekening in ISO4217 muntsoortcode Balance <Bal> [1..n] Alleen tag Type <Tp> [1..1] Alleen tag CodeOrProprietary <CdOrPrtry> [1..1] Alleen tag Code <Cd> [1..1] Code Lengte van 4 RIB rapporteert uitsluitend de volgende codes: CLBD = eindsaldo OPBD = beginsaldo Het beginsaldo is gelijk aan het eindsaldo van de vorige boekdag Amount <Amt> [1..1] Valutacode Bedrag Max. lengte 18, max. 5 decimalen Decimalen worden met een punt (.) weergegeven. Voorbeelden: <Amt Ccy="EUR">500.00</Amt> <Amt Ccy="KWD">1.000</Amt> <Amt Ccy="JPY">100</Amt> CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [1..1] Code Vaste lengte 4 Waarde CRDT of DBIT Saldo = nul, dit wordt gezien als credit. Formaatbeschrijving CAMT.053 februari

8 ISOreferentie Niveau Naam <ML Tag> Aanwezig Type Lengte Omschrijving Date <Dt> [1..1] Alleen tag Date <Dt> [1..1] Datum Vaste lengte 10 Notatie: EEJJ-MM-DD Datum van saldo waarover wordt gerapporteerd TransactionsSummary <TxsSummry> [0..1] Alleen tag TotalEntries <TtlNtries> [0..1] Alleen tag NumberOfEntries <NbOfNtries> [0..1] Numeriek Max. lengte 15 Aantal entries op het statement Sum <Sum> [0..1] Numeriek Max. lengte 18, max. 17 decimalen TotalNetEntryAmount <TtlNetNtryAmt> [0..1] Bedrag Max. lengte 18, max. 17 decimalen Som van alle entries ongeacht debet of credit. Decimalen worden met een punt (.) weergegeven Voorbeelden: 100,00 debet 50,10 debet 75,15 credit De genetteerde som is 74,95 debet Genetteerde som van alle entries. Decimalen worden met een punt (.) weergegeven CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [0..1] Code Vaste lengte 4 Waarde CRDT of DBIT Saldo = nul, dit wordt gezien als credit TotalCreditEntries <TtlCdtNtries> [0..1] Alleen tag NumberOfEntries <NbOfNtries> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 15 Totaal aantal credit entries Sum <Sum> [0..1] Numeriek Max. lengte 18, max. 17 decimalen TotalDebitEntries <TtlDbtNtries> [0..1] Alleen tag Som van alle credit entries. Decimalen worden met een punt (.) weergegeven NumberOfEntries <NbOfNtries> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 15 Totaal aantal debet entries Sum <Sum> [0..1] Numeriek Max. lengte 18, max. 17 Som van alle debet entries. Decimalen worden met een punt (.) weergegeven decimalen TotalEntriesPerBankTransacti <TtlNtriesPerBkTxCd> [0..n] Alleen tag oncode NumberOfEntries <NbOfNtries> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 15 Totaal aantal entries per transactiesoortcode. Formaatbeschrijving CAMT.053 februari

9 Som van alle entries per transactiesoortcode. Decimalen worden met een punt (.) weergegeven Genetteerde som van alle entries per transactiesoortcode. Decimalen worden met een punt (.) weergegeven CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [0..1] Code Vaste lengte 4 Waarde CRDT of DBIT Saldo = nul, dit wordt gezien als credit BankTransactionCode <BkTxCd> [1..1] Alleen tag Proprietary <Prtry> [0..1] Alleen tag Code <Cd> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Alle Entries met dezelfde transactiesoortcode. Wordt gevuld met het driecijferig transactiesoortcode. Voor een overzicht, raadpleeg: https://www.rabotransact.com/rtpubeu/contentintegration Portlet/images/Transaction%20description%20RCM%20v2.0 %20(Dutch)_tcm pdf 2.3 Entry Het Entry blok bevat ongedetailleerde transactiegegevens. De detailgegevens worden getoond in H2.4 EntryDetails. ISOreferentie Niveau Naam <ML Tag> Aanwezig Type Lengte Omschrijving Sum <Sum> [0..1] Numeriek Max. lengte 18, max. 17 decimalen TotalNetEntryAmount <TtlNetNtryAmt> [0..1] Numeriek Max. lengte 18, max. 17 decimalen ISOreferentie Niveau Naam <ML Tag> Aanwezig Type Lengte Omschrijving Entry <Ntry> [0..n] Alleen tag Amount <Amt> [1..1] Valutacode Bedrag Max. lengte 18, Max. 5 decimalen Decimalen worden met een punt (.) weergegeven. Voorbeelden: <Amt Ccy="EUR">500.00</Amt> <Amt Ccy="KWD">1.000</Amt> <Amt Ccy="JPY">100</Amt> Formaatbeschrijving CAMT.053 februari

10 Status <Sts> [1..1] Code Bevat altijd de waarde BOOK. Dit geeft aan dat de transactie is geboekt. Reserveringen worden niet verantwoord in de CAMT BookingDate <BookgDt> [0..1] Alleen tag Date <Dt> [1..1] Datum Vaste lengte 10 Notatie: EEJJ-MM-DD Dit is de boekdatum ValueDate <ValDt> [0..1] Alleen tag Date <Dt> [1..1] Datum Vaste lengte 10 Notatie: EEJJ-MM-DD Dit is de valutadatum BankTransactionCode <BkTxCd> [1..1] Alleen tag Proprietary <Prtry> [0..1] Alleen tag Code <Cd> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Wordt gevuld met het driecijferig transactiesoortcode. Voor een overzicht, raadpleeg: https://www.rabotransact.com/rtpubeu/contentintegration Portlet/images/Transaction%20description%20RCM%20v2.0 %20(Dutch)_tcm pdf 2.4 Entry Details De Entry Details tonen de Batch gegevens ( ) OF detail transactiegegevens (2.142 e.v.) zoals de gegevens van de tegenrekeninghouder, specifieke transactiereferenties maar koppelt ook de reden van terugboeking terug. ISOreferentie Niveau Naam <ML Tag> Aanwezig Type Lengte Omschrijving CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [1..1] Code Vaste lengte 4 Waarde CRDT of DBIT Saldo = nul, dit wordt gezien als credit ReversalIndicator <RvslInd> [0..1] Code Bevat waarde: true of false ISOreferentie Niveau Naam <ML Tag> Aanwezig Type Lengte Omschrijving EntryDetails <NtryDtls> [0..n] Alleen tag Batch <Btch> [0..1] Alleen tag Formaatbeschrijving CAMT.053 februari

11 ISOreferentie Niveau Naam <ML Tag> Aanwezig Type Lengte Omschrijving PaymentInformationIdentific ation <PmtInfId> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Verantwoording van de SEPA Batch ID meegegeven vanuit initiatie TransactionDetails <TxDtls> [0..n] Alleen tag References <Refs> [0..1] Alleen tag EndToEndIdentification <EndToEndId> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Uniek kenmerk, toegekend door de initiator dat doorgegeven wordt aan de tegenpartij MandateIdentification <MndtId> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Machtigingskenmerk dat door de incassant is opgegeven bij de SEPA Direct Debet AmountDetails <AmtDtls> [0..1] Alleen tag Wordt gevuld indien het afwijkt van het geboekte bedrag, Dit is muntsoort onafhankelijk InstructedAmount <InstdAmt> [0..1] Alleen tag Amount <Amt> [1..1] Valuta Bedrag Max. lengte 18, max. 5 decimalen BankTransactionCode <BkTxCd> [0..1] Alleen tag Proprietary <Prtry> [0..1] Alleen tag Decimalen worden met een punt (.) weergegeven. Voorbeelden: <Amt Ccy="EUR">500.00</Amt> <Amt Ccy="KWD">1.000</Amt> <Amt Ccy="JPY">100</Amt> Code <Cd> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Wordt gevuld met het driecijferig transactiesoortcode. Voor een overzicht, raadpleeg: https://www.rabotransact.com/rtpubeu/contentintegration Portlet/images/Transaction%20description%20RCM%20v2.0 %20(Dutch)_tcm pdf RelatedParties <RltdPties> [0..1] Alleen tag Debtor <Dbtr> [0..1] Alleen tag Alleen beschikbaar als de tegenpartij de debiteur is Name <Nm> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 140 Naam van de tegenpartij PostalAddress <PstlAdr> [0..1] Alleen tag Country <Ctry> [0..1] Code Vaste lengte 2 Landcode van de tegenpartij AddressLine <AdrLine> [0..7] Alfanumeriek Max. lengte 70 Adres van de tegenpartij. Formaatbeschrijving CAMT.053 februari

12 ISOreferentie Niveau Naam <ML Tag> Aanwezig Type Lengte Omschrijving Identification <Id> [0..1] Alleen tag OrganisationIdentification <OrgId> [1..1] Alleen tag Other <Othr> [0..n] Alleen tag Identification <Id> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Identificatie van de tegenpartij DebtorAccount <DbtrAcct> [0..1] Alleen tag Alleen beschikbaar als de tegenpartij de debiteur is Identification <Id> [1..1] Alleen tag IBAN <IBAN> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 34 Het IBAN rekeningnummer in elektronisch formaat zonder spaties Other <Othr> [1..1] Alleen tag Identification <Id> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 34 Indien er geen IBAN rekeningnummer is, dan wordt het non- IBAN rekeningnummer verantwoord UltimateDebtor <UltmtDbtr> [0..1] Alleen tag Name <Nm> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte Identification <Id> [0..1] Alleen tag OrganisationIdentification <OrgId> [1..1] Alleen tag Other <Othr> [0..n] Alleen tag Identification <Id> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte Creditor <Cdtr> [0..1] Alleen tag Alleen beschikbaar als de tegenpartij de crediteur is Name <Nm> [0..1] Alfanumeriek Naam van de tegenpartij PostalAddress <PstlAdr> [0..1] Alleen tag Country <Ctry> [0..1] Code Vaste lengte 2 Landcode van de tegenpartij AddressLine <AdrLine> [0..7] Alfanumeriek Max. lengte 70 Adres van de tegenpartij Identification <Id> [0..1] Alleen tag OrganisationIdentification <OrgId> [1..1] Alleen tag Other <Othr> [0..n] Alleen tag Formaatbeschrijving CAMT.053 februari

13 ISOreferentie Niveau Naam <ML Tag> Aanwezig Type Lengte Omschrijving Identification <Id> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 70 Identificatie van de tegenpartij CreditorAccount <CdtrAcct> [0..1] Alleen tag Alleen beschikbaar als de tegenpartij de crediteur is Identification <Id> [1..1] Alleen tag IBAN <IBAN> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 34 Het IBAN rekeningnummer in elektronisch formaat zonder spaties Other <Othr> [1..1] Alleen tag Identification <Id> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 34 Indien er geen IBAN rekeningnummer is, dan wordt het non- IBAN rekeningnummer verantwoord UltimateCreditor <UltmtCdtr> [0..1] Alleen tag Name <Nm> [0..1] Code Max. lengte Identification <Id> [0..1] Alleen tag OrganisationIdentification <OrgId> [1..1] Alleen tag Other <Othr> [0..n] Alleen tag Identification <Id> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte RelatedAgents <RltdAgts> [0..1] Alleen tag DebtorAgent <DbtrAgt> [0..1] Alleen tag Alleen beschikbaar als de tegenpartij de debiteur is FinancialInstitution <FinInstnId> [1..1] Alleen tag Identification BIC <BIC> [0..1] Alfanumeriek Lengte 8 of 11 BIC van de financiële instelling van de debiteur CreditorAgent <CdtrAgt> [0..1] Alleen tag Alleen beschikbaar als de tegenpartij de crediteur is FinancialInstitution <FinInstnId> [1..1] Alleen tag Identification BIC <BIC> [0..1] Alfanumeriek Lengte 8 of 11 BIC van de financiële instelling van de crediteur Purpose <Purp> [0..1] Alleen tag Code <Cd> [1..1] Code Max. lengte 4 Voor een overzicht van de meest actuele codes, raadpleeg de lijst op RemittanceInformation <RmtInf> [0..1] Alleen tag Formaatbeschrijving CAMT.053 februari

14 ISOreferentie Niveau Naam <ML Tag> Aanwezig Type Lengte Omschrijving Unstructured <Ustrd> [0..n] Alfanumeriek Max. lengte 140 Bevat niet-gestructureerde omschrijvingsregels Structured <Strd> [0..n] Alleen tag CreditorReference <CdtrRefInf> [0..1] Alleen tag Information Type <Tp> [0..1] Alleen tag CodeOrProprietary <CdOrPrtry> [1..1] Alleen tag Code <Cd> [1..1] Code Vaste lengte 4 Indien aanwezig dan wordt dit gevuld met de code SCOR Issuer <Issr> [0..1] Code Max. lengte 35 Alleen het Currence betalingskenmerk CURR wordt ondersteund Reference <Ref> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Bevat het Acceptgiro kenmerk (Currence betalingskenmerk) ReturnInformation <RtrInf> [0..1] Alleen tag Reason <Rsn> [0..1] Alleen tag Code <Cd> [1..1] Code Max. lengte 4 Reden van return/recall/reject AdditionalInformation < AddtlInf> [0..n] Alfanumeriek Max. lengte 105 Vertaling van de reasoncode (Engelstalig) AdditionalTransactionInform ation <AddtlTxInf> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 500 Bevat het Creditor scheme ID van de Sepa Direct Debet. De Creditor Scheme ID wordt voorafgegaan met /CSID/. Formaatbeschrijving CAMT.053 februari

15 3 Scenario s SDD en SCT De tags die in de SCT en SDD scenario s worden genoemd, worden nog niet geheel geleverd door de diverse kanalen. In Hoofdstuk 2 Inhoudelijke Beschrijving staat per kanaal beschreven wat de status is van de desbetreffende tag. Scenario 1a 1b Verantwoording van een SEPA afschrijving, geld werd afgeschreven omdat: U een uitgaande SEPA betaalopdracht heeft verstuurd tlv uw rekening U een uitgaande SEPA betaalbatch heeft verstuurd tlv uw rekening (batchbooking TRUE) 2 Een tegenpartij bij u heeft geïncasseerd 3 Een eerder bijgeschreven SEPA creditering geretourneerd is 4 Een eerder bijgeschreven incasso geretourneerd is 5 Verantwoording van Een tegenpartij via een SEPA betaalopdracht aan u betaald heeft een SEPA bijschrijving, 6 geld werd bijgeschreven omdat: U heeft geïncasseerd bij een tegenpartij via een SEPA incasso (altijd batchbooking TRUE) 7 Een eerdere uitgaande SEPA betaalopdracht geretourneerd is 8 U bent eerder geïncasseerd, deze SEPA incasso is geretourneerd 9a 9b 10a 10b Verantwoording van een niet-sepa afschrijving, geld werd afgeschreven omdat: Verantwoording van een niet-sepa bijschrijving, geld werd bijgeschreven omdat: U een betaalopdracht heeft verstuurd tlv uw rekening Een tegenpartij bij u heeft geïncasseerd Een tegenpartij via een SEPA betaalopdracht aan u betaald heeft U heeft geïncasseerd bij een tegenpartij via een NL-incasso Formaatbeschrijving CAMT.053 februari

16 Scenario 1a SCT debit (single) Scenario 1b SCT debit (batch) Scenario 7 Reverse booking SCT credit Scenario 5 SCT credit Scenario 3 Reverse booking SCT debit Scenario 9a CT (non-sepa) Debit booking Scenario 10a CT (non-sepa) Credit booking 3.1 SCT scenario s Nr Fields Usage rule Rabobank 2.78 Amount 2.79 CreditDebitIndicator DBIT DBIT CRDT CRDT DBIT DBIT CRDT 2.80 ReversalIndicator Required, value true 2.81 Status BOOK BOOK BOOK BOOK BOOK BOOK BOOK 2.82 BookingDate 2.83 ValueDate 2.91 BankTransactionCode Rabobank specific transaction code 38 PaymentInformation Identification Equivalent value from pain EndToEndIdentification Equivalent value from pain.001 Equivalent value from pain.001 of original SCT transaction Passed through on statement information beneficiary AmountDetails If transaction amount is different from entry amount BankTransactionCode Rabobank Specific transaction Code Debtor Details of originator of received payment Details of beneficiary of original SCT DebtorAccount Details of originator account of received payment Details of beneficiary account of original SCT Formaatbeschrijving CAMT.053 februari

17 Scenario 1a SCT debit (single) Scenario 1b SCT debit (batch) Scenario 7 Reverse booking SCT credit Scenario 5 SCT credit Scenario 3 Reverse booking SCT debit Scenario 9a CT (non-sepa) Debit booking Scenario 10a CT (non-sepa) Credit booking Nr Fields Usage rule Rabobank UltimateDebtor Details of originator reference party of SCT Details of beneficiary reference party of original SCT Details of originator reference party of received SCT Creditor Details of beneficiary of payment 3 Details of originator of original SCT CreditorAccount Details of beneficiary account of payment Details of originator account of original SCT UltimateCreditor Details of beneficiary reference party of SCT 3 Details of originator reference party of original SCT Details of beneficiary reference party of received SCT DebtorAgent Details of the originator bank of received payment Details of the beneficiary bank of the original SCT CreditorAgent Details of beneficiary bank of payment Details of originator bank of 3 3 Not in case of a batch booking Formaatbeschrijving CAMT.053 februari

18 Scenario 1a SCT debit (single) Scenario 1b SCT debit (batch) Scenario 7 Reverse booking SCT credit Scenario 5 SCT credit Scenario 3 Reverse booking SCT debit Scenario 9a CT (non-sepa) Debit booking Scenario 10a CT (non-sepa) Credit booking Nr Fields Usage rule Rabobank original SCT Purpose Equivalent value from pain.001 Equivalent value from pain.001 of original SCT transaction Purpose of received SCT passed through to beneficiary RemittanceInformation Equivalent value from payment Equivalent value from pain.001 of original SCT transaction Passed through on statement information beneficiary ReturnInformation Required, value YES Reason Reasoncode Formaatbeschrijving CAMT.053 februari

19 Scenario 6 SDD Credit (batch) Scenario 4 Reverse booking SDD Debit Scenario 2 SDD Debit Scenario 8 Reverse booking SDD Credit Scenario 9b DD (non-sepa) Debit booking Scenario 10b DD (non-sepa) Credit booking 3.2 SDD scenario s Nr Fields Usage rule Rabobank 2.78 Amount 2.79 CreditDebitIndicator CRDT DBIT DBIT CRDT DBIT CRDT 2.80 ReversalIndicator required, value true 2.81 Status BOOK BOOK BOOK BOOK BOOK BOOK 2.82 BookingDate 2.83 ValueDate 2.91 BankTransactionCode Rabobank specific transaction code PaymentInformationIdentification Equivalent value from pain EndToEndIdentification Equivalent value from pain.008 of original SDD Passed through on statement information of debtor MandateIdentification Equivalent value from pain.008 of original SDD Passed through on statement information of debtor AmountDetails BankTransactionCode Rabobank Specific transaction Code Debtor Details of debtor of DD 4 Details of creditor of original SDD DebtorAccount Details of debtor account of DD 4 4 Not in case of a batch booking Formaatbeschrijving CAMT.053 februari

20 Scenario 6 SDD Credit (batch) Scenario 4 Reverse booking SDD Debit Scenario 2 SDD Debit Scenario 8 Reverse booking SDD Credit Scenario 9b DD (non-sepa) Debit booking Scenario 10b DD (non-sepa) Credit booking Nr Fields Usage rule Rabobank Details of creditor account of original SDD UltimateDebtor Details of debtor reference party of SDD Details of creditor reference party of original SDD Creditor Details of creditor of SDD passed through to debtor Creditor identifier from pain.008 Details of debtor of original SDD CreditorAccount Details of creditor account of SDD passed through to debtor Details of debtor account of original SDD UltimateCreditor Details of creditor reference party of SDD Details of debtor reference party of original SDD DebtorAgent Details of creditor agent of original SDD CreditorAgent Details of creditor agent of SDD passed through to debtor Details of debtor agent of original SDD Purpose Equivalent value from pain.008 of original SDD Purpose of SDD passed through to debtor RemittanceInformation Remittance information of DD 4 Equivalent value from pain.008 of original SDD Formaatbeschrijving CAMT.053 februari

21 Scenario 6 SDD Credit (batch) Scenario 4 Reverse booking SDD Debit Scenario 2 SDD Debit Scenario 8 Reverse booking SDD Credit Scenario 9b DD (non-sepa) Debit booking Scenario 10b DD (non-sepa) Credit booking Nr Fields Usage rule Rabobank Remittance information passed through on statement of debtor ReturnInformation Required, value YES Reason Reasoncode AdditionalTransactionInformation - Creditor schem id: codeword /CSID/<value> Formaatbeschrijving CAMT.053 februari

22 Bijlage 1 SEPA Returncodes Als een SEPA betaling of incasso geretourneerd wordt dan wordt de opdracht voorzien van een returncode. In deze tabel staan de meest verwachte returncodes vermeld inclusief een omschrijving. Returncode AC01 AC04 AC06 AC13 AG01 AG02 AGNT AM04 AM05 BE04 BE05 CURR CUST CUTA DUPL FF01 FF05 FOCR MD01 MD02 MD06 MD07 MS02 MS03 RC01 RR01 RR02 RR03 RR04 SL01 TM01 UPAY Omschrijving Rekeningnummer onjuist Rekeningnummer gesloten Rekeningnummer blokkade Rekeningsoort particulier Administratieve reden Fout bestandsformaat BIC bank incorrect Administratieve reden Dubbele incasso Adres begunstig. mist Crediteur ID onjuist Muntsoort incorrect Op verzoek crediteur Afkeuring Dubbele transactie Fout bestandsformaat Onjuist producttype N.a.v. uw annulering Onjuiste machtiging Onjuiste machtiging Oneens met incasso Administratieve reden Oneens met incasso Administratieve reden Onbekende BIC Administratieve reden Administratieve reden Administratieve reden Administratieve reden Administratieve reden Intrekking onmogelijk Opdracht niet toegestaan Formaatbeschrijving CAMT.053 februari

23 Bijlage 2 Change log Eind februari 2014 vindt in Rabo Internetbankieren (Professional) de implementatie plaats van het nieuwe formaat, de CAMT.053. In de eerder gepubliceerde formaatbeschrijving van de CAMT.053 ontbrak de vermelding van de tags (Batch) en (PaymentInformationIdentification). Deze twee tags zijn in dit document alsnog toegevoegd. Formaatbeschrijving CAMT.053 februari

Formaatbeschrijving CAMT.053

Formaatbeschrijving CAMT.053 Formaatbeschrijving CAMT.053 Rabo Internetbankieren (Professional) Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Rabo Internetbankieren (Professional) Oktober 2015 Versie 1.1 1 Inhoudsopgave 1 CAMT.053 Exportformaat

Nadere informatie

CAMT.053 versie 1.1.1. Formaatbeschrijving

CAMT.053 versie 1.1.1. Formaatbeschrijving CAMT.053 versie 1.1.1 Formaatbeschrijving Oktober 2015 Inhoud 1. CAMT.053 EPORT FORMAAT 3 1.1 CAMT.053 beschrijving 3 1.2 CAMT.053 structuur 3 1.3 Technische indeling 3 1.1 Tekenset 4 1.2 Berichtstructuur

Nadere informatie

Formaatbeschrijving CAMT.053

Formaatbeschrijving CAMT.053 Rabo Cash Management Colofon Titel Versie, datum 1.5, april 2014 Namens FL-Services Contact adres Rabobank Nederland, Croeselaan 18, Postbus 2626 3500 HG Utrecht Rabobank, 2014 Niets uit dit werk mag worden

Nadere informatie

ISO Formaat Beschrijving CAMT.053. SNS Bank

ISO Formaat Beschrijving CAMT.053. SNS Bank ISO 20022 Formaat Beschrijving CAMT.053 SNS Bank Version 2.0 Publicatie datum februari 2014 1. Wat is CAMT.053? CAMT.053 (Bank to Customer Statement) bericht is het XML bericht formaat uit de ISO20022

Nadere informatie

Van Lanschot addendum op de XML message for Bank to Customer Statement (camt.053) Implementation Guidelines for the Netherlands.

Van Lanschot addendum op de XML message for Bank to Customer Statement (camt.053) Implementation Guidelines for the Netherlands. Van Lanschot addendum op de XML message for Bank to Customer Statement (camt.053) Implementation Guidelines for the Netherlands. Inleiding De exportformaten die u kunt gebruiken in Online Bankieren zijn

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat. Rabo Cash Management

Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat. Rabo Cash Management Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat Rabo Cash Management Inhoudsopgave 1 Algemeen 4 1.1 Beschrijving 4 1.2 Algemene kenmerken 4 1.3 Verschil tussen Importeren opdrachten en Importeren batches 5 2

Nadere informatie

Formaatbeschrijving XML SEPA CT. Rabo Internetbankieren (Professional)

Formaatbeschrijving XML SEPA CT. Rabo Internetbankieren (Professional) Formaatbeschrijving XML SEPA CT Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 3 3 3 4 4 4 6 6 6 8 8 9 14 19 21 Formaatbeschrijving XML SEPA CT maart 2014 2 1 Algemeen Rabobank ondersteunt het importeren

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured. Rabo Internetbankieren Professional (RIB (Pro))

Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured. Rabo Internetbankieren Professional (RIB (Pro)) Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Rabo Internetbankieren Professional (RIB (Pro)) COLOFON Titel Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie, datum 1.1 november 2013 Namens Contact adres

Nadere informatie

Formaatbeschrijving CAMT.052 versie Rabo Internetbankieren (Professional)

Formaatbeschrijving CAMT.052 versie Rabo Internetbankieren (Professional) Formaatbeschrijving CAMT.052 versie 1.1.1 Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 CAMT.052 Exportformaat 3 1.1 CAMT.052 Beschrijving 3 1.2 CAMT.052 Structuur 3 1.2.1 Introductie 3 1.2.2 Technische

Nadere informatie

MT940 Structured versie 1.3.1. Formaatbeschrijving

MT940 Structured versie 1.3.1. Formaatbeschrijving MT940 Structured versie 1.3.1 Formaatbeschrijving Inhoud 1. HET SWIFT MT940 STRUCTURED EXPORTFORMAAT 3 1.1 Algemene informatie 3 1.2 Formaatstructuur 3 2. TECHNISCHE BESCHRIJVING 4 3. VELD 86: OMSCHRIJVING

Nadere informatie

Formaatbeschrijving pain.002, technisch. Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect, Rabo Internetbankieren (Pro) & SWIFT FileAct

Formaatbeschrijving pain.002, technisch. Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect, Rabo Internetbankieren (Pro) & SWIFT FileAct Formaatbeschrijving pain.002, technisch Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect, Rabo Internetbankieren (Pro) & SWIFT FileAct Inhoudsopgave 1 Pain.002 exportformaat... 3 1.1 Pain.002 beschrijving...

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat. Rabo Cash Management

Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat. Rabo Cash Management Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat Rabo Cash Management Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 1.1 Beschrijving 3 1.2 Algemene kenmerken 3 1.3 Verschil tussen Importeren opdrachten en Importeren batches 3 2

Nadere informatie

MT942 Structured versie 1.3.1. Formaatbeschrijving

MT942 Structured versie 1.3.1. Formaatbeschrijving MT942 Structured versie 1.3.1 Formaatbeschrijving Oktober 2015 2015 INHOUD 1. MT942 STRUCTURED INTERIM TRANSACTIE RAPPORT 3 1.1 Algemene informatie 3 1.2 MT942S structuur 3 1.3 Formaatstructuur 3 2. TECHNISCHE

Nadere informatie

Formaatbeschrijving XML SEPA CT

Formaatbeschrijving XML SEPA CT Formaatbeschrijving XML SEPA CT RDC (Rabobank Direct Connect) Rabobank Formaatbeschrijving XML SEPA CT - RDC (Rabobank Direct Connect) November 2015 Versie 2.1 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Structuur 4 Segmentbeschrijving

Nadere informatie

Formaatbeschrijving XML SEPA DD

Formaatbeschrijving XML SEPA DD Formaatbeschrijving XML SEPA DD Inhoudsopgave 3 3 3 4 4 4 6 6 7 9 9 10 16 25 27 28 Formaatbeschrijving XML SEPA CT maart 2014 2 1 Algemeen Rabobank ondersteunt het importeren van Euro-incasso s in het

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SEPA DD importformaat. Rabo Cash Management

Formaatbeschrijving SEPA DD importformaat. Rabo Cash Management Formaatbeschrijving SEPA DD importformaat Rabo Cash Management Inhoudsopgave 1 Algemeen 5 1.1 Beschrijving 5 1.2 Algemene kenmerken 5 1.3 Verschil tussen Importeren opdrachten en Importeren batches 6 2

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Structured. Rabo Internetbankieren (Professional)

Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Structured. Rabo Internetbankieren (Professional) Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Structured Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Technische formaatbeschrijving 4 Bijlage 1: SEPA structuur in veld 86 van SWIFT MT942 Structured

Nadere informatie

Formaatbeschrijving CT-XML importformaat. Rabo Cash Management

Formaatbeschrijving CT-XML importformaat. Rabo Cash Management Formaatbeschrijving CT-XML importformaat Rabo Cash Management Inhoud 1 Algemeen... 4 1.1 Beschrijving... 4 1.2 Algemene kenmerken... 4 2 Structuur... 5 2.1 Inleiding... 5 2.2 Technische indeling... 5 2.3

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Structured Versie Rabo Internetbankieren (Professional)

Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Structured Versie Rabo Internetbankieren (Professional) Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Structured Versie 1.1.1 Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Technische formaatbeschrijving 4 3 Veld 86: Omschrijving 9 Bijlage 1: SEPA Returncodes

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured

Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Rabo Cash Management Colofon Titel Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie, datum 3.33, November 2014 Namens Zakelijke Klantkanalen Contact adres Rabobank

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SEPA DD importformaat. Rabo Cash Management

Formaatbeschrijving SEPA DD importformaat. Rabo Cash Management Formaatbeschrijving SEPA DD importformaat Rabo Cash Management Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 1.1 Beschrijving 3 1.2 Algemene kenmerken 3 1.3 Verschil tussen Importeren opdrachten en Importeren batches 3 2

Nadere informatie

Formaatbeschrijving MT940. Rabo Cash Management

Formaatbeschrijving MT940. Rabo Cash Management Formaatbeschrijving MT940 Rabo Cash Management COLOFON Titel Formaatbeschrijving MT940 Versie, datum 2.4, 1 januari 2013 Namens Contact adres Rabobank FL-Services Rabobank Nederland, Croeselaan 18, Postbus

Nadere informatie

GMU01 / GMU02. Formaatbeschrijving SEPA-toelichting

GMU01 / GMU02. Formaatbeschrijving SEPA-toelichting GMU01 / GMU02 Formaatbeschrijving SEPA-toelichting GMU01 / GMU02 Formaatbeschrijving SEPA-toelichting Consumenten en bedrijven maken steeds vaker gebruik van SEPA-betalingen. Daarom is het belangrijk dat

Nadere informatie

Vraag en antwoord over testen bestandsformaten

Vraag en antwoord over testen bestandsformaten Vraag en antwoord over testen bestandsformaten SWIFT MyStandards Readiness Portal In dit document vindt u een kort en praktisch overzicht van de meest gestelde vragen over en meest voorkomende fouten bij

Nadere informatie

Formaatbeschrijving XML SEPA CT

Formaatbeschrijving XML SEPA CT Formaatbeschrijving XML SEPA CT SWIFT FileAct Rabobank Formaatbeschrijving XML SEPA CT - SWIFT FileAct November 2015 Versie 2.2 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Structuur 4 Segmentbeschrijving 7 Bijlage A: Identificatie

Nadere informatie

XML-bericht voor overschrijvingsopdracht

XML-bericht voor overschrijvingsopdracht Standard-CreditTransfer-v2-NL.docx version 2 DW 04/01/2012 XML-bericht voor overschrijvingsopdracht Implementatierichtlijnen Versie 2.0 Belgische Federatie van de financiële sector Aarlenstraat 82 B-1040

Nadere informatie

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Dit document Klanten van Van Lanschot Bankiers kunnen SEPA incasso-opdrachten (SDD,

Nadere informatie

XML-bericht voor overschrijvingsopdracht

XML-bericht voor overschrijvingsopdracht XML-bericht voor overschrijvingsopdracht Implementatierichtlijnen Versie 3.1 Inhoudstafel 1 Inleiding... 4 1.1 Toepassingsgebied... 5 1.2 Gebruik van deze richtlijnen... 6 1.3 Karakterset... 7 1.4 Berichtstructuur...

Nadere informatie

Formaatbeschrijving XML SEPA CT. Rabo Internetbankieren (Professional)

Formaatbeschrijving XML SEPA CT. Rabo Internetbankieren (Professional) Formaatbeschrijving XML SEPA CT Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN... 3 1.1 BESCHRIJVING... 3 1.1.1 Algemene kenmerken... 3 1.2 SEPA CT STRUCTUUR... 3 1.2.1 Inleiding... 3 1.2.2

Nadere informatie

Formaatbeschrijving XML SEPA CT. Rabo Cash Management (RCM)

Formaatbeschrijving XML SEPA CT. Rabo Cash Management (RCM) Formaatbeschrijving XML SEPA CT Rabo Cash Management (RCM) Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN... 3 1.1 BESCHRIJVING... 3 1.1.1 Algemene kenmerken... 3 1.1.2 Verschil tussen Importeren opdrachten en Importeren batches...

Nadere informatie

Formaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942

Formaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942 Formaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942 Version 1.0 - June 2012 Van toepassing op Access Direct, Access Online, Internet Bankieren en Swift ABN AMRO Bank N.V. 2012 Hoewel de informatie in dit

Nadere informatie

Formaatbeschrijving CAMT.053. Rabo Cash Management

Formaatbeschrijving CAMT.053. Rabo Cash Management Formaatbeschrijving CAMT.053 Rabo Cash Management COLOFON Titel Formaatbeschrijving CAMT.053 Versie, datum 1.1, maart 2013 Namens Contact adres FL-Services Rabobank Nederland, Croeselaan 18, Postbus 2626

Nadere informatie

Formaatbeschrijving CT-XML importformaat. Rabo Cash Management

Formaatbeschrijving CT-XML importformaat. Rabo Cash Management Formaatbeschrijving CT-XML importformaat Rabo Cash Management Inhoud 1 Algemeen... 4 1.1 Beschrijving... 4 1.2 Algemene kenmerken... 4 2 Structuur... 5 2.1 Inleiding... 5 2.2 Technische indeling... 5 2.3

Nadere informatie

Handleiding XML-formaat voor Europese overschrijvingen in België. versie januari 2014. www.ing.be/sepa

Handleiding XML-formaat voor Europese overschrijvingen in België. versie januari 2014. www.ing.be/sepa Financial Supply Chain SEPA Handleiding XML-formaat voor Europese overschrijvingen in België versie januari 2014 www.ing.be/sepa Inleiding 1 Vaak gestelde vragen 2 Hoe wordt CreationDateTime correct gevormd?

Nadere informatie

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Dit document Klanten van Van Lanschot Bankiers kunnen SEPA incasso-opdrachten (SDD,

Nadere informatie

XML-bericht voor overschrijvingsopdracht

XML-bericht voor overschrijvingsopdracht XML-bericht voor overschrijvingsopdracht Implementatierichtlijnen Versie 3.0 Inhoudstafel 1 Inleiding... 4 1.1 Toepassingsgebied... 5 1.2 Gebruik van deze richtlijnen... 6 1.3 Karakterset... 7 1.4 Berichtstructuur...

Nadere informatie

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 6.

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 6. Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 6.0 Dit document Klanten van Van Lanschot Bankiers kunnen SEPA Credit

Nadere informatie

Formaatbeschrijving XML SEPA DD. Rabo Internetbankieren (Professional)

Formaatbeschrijving XML SEPA DD. Rabo Internetbankieren (Professional) Formaatbeschrijving XML SEPA DD Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN... 3 1.1 BESCHRIJVING... 3 1.1.1 Algemene kenmerken... 3 1.2 SEPA DD STRUCTUUR... 3 1.2.1 Inleiding... 3 1.2.2

Nadere informatie

XML-bericht voor overschrijvings-opdracht

XML-bericht voor overschrijvings-opdracht XML-bericht voor overschrijvings-opdracht Implementatierichtlijnen Versie 1.3 XML-bericht voor overschrijvingsopdracht 2 Inhoudstafel 1 Inleiding...4 1.1 Toepassingsgebied...5 1.2 Gebruik van deze richtlijnen...6

Nadere informatie

Formaatbeschrijving CAMT.053

Formaatbeschrijving CAMT.053 Rabo Cash Management Colofon Titel Versie, datum 1.5, april 2014 Namens FL-Services Contact adres Rabobank Nederland, Croeselaan 18, Postbus 2626 3500 HG Utrecht Rabobank, 2014 Niets uit dit werk mag worden

Nadere informatie

Formaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942

Formaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942 Formaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942 Version 1.4 January 2014 Van toepassing op Access Direct, Access Online, Internet Bankieren en SWIFT ABN AMRO Bank N.V. 2013 Hoewel de informatie in dit

Nadere informatie

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 2017 v1.

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 2017 v1. Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 2017 v1.0 Dit document Klanten van Van Lanschot Bankiers kunnen SEPA Credit

Nadere informatie

Formaatbeschrijving CAMT.052

Formaatbeschrijving CAMT.052 Rabo Cash Management Colofon Titel Versie, datum 1.01, februari 2015 Namens FL-Services Contact adres Rabobank Nederland, Croeselaan 18, Postbus 2626 3500 HG Utrecht Rabobank, 2015 Niets uit dit werk mag

Nadere informatie

Formaatbeschrijving MT940 Structured versie 2.2. Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct

Formaatbeschrijving MT940 Structured versie 2.2. Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct Formaatbeschrijving MT940 Structured versie 2.2 Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct September 2017 Inhoud 1. MT940 STRUCTURED EXPORTFORMAAT 3 1.1 Algemene informatie 3 1.2 Formaatstructuur 3 1.3 Valutair

Nadere informatie

PAIN.002 Formaatbeschrijving functioneel

PAIN.002 Formaatbeschrijving functioneel Januari 2015 Inhoud 1. PAIN.002 STATUS EXPORTFORMAAT 3 2. PAIN.002 SCENARIO S 4 BIJLAGE 1: EXPORTEREN VAN PAIN.002 IN RCM 13 BIJLAGE 2: DOWNLOADEN VAN PAIN.002 IN RDC 14 BIJLAGE 3: DOWNLOADEN VAN PAIN.002

Nadere informatie

Formaatbeschrijving XML SEPA CT

Formaatbeschrijving XML SEPA CT Formaatbeschrijving XML SEPA CT Rabo Cash Management (RCM) 1 Inhoud 1 Algemeen...3 1.1 Beschrijving... 3 1.1.1 Algemene kenmerken...3 1.1.2 Verschil tussen Importeren opdrachten en Importeren batches...3

Nadere informatie

UNIFI Formatenboek. Versie, datum Project. 1.02, 3 februari 2011 Rabo Cash Management

UNIFI Formatenboek. Versie, datum Project. 1.02, 3 februari 2011 Rabo Cash Management UNIFI Formatenboek Versie, datum Project 1.02, 3 februari 2011 Rabo Cash Management 1 Colofon Titel UNIFI Formatenboek Versie, datum 1.02, 3 februari 2011 Onze referentie UNIFI Formatenboek COS Namens

Nadere informatie

XML-bericht voor een Europese domiciliëringsopdracht

XML-bericht voor een Europese domiciliëringsopdracht standard - SDD - initiation - v1 2 - NL.doc version 1.2.a DW 13/08/2010 XML-bericht voor een Europese domiciliëringsopdracht Richtlijn voor Core en Business-to-Business toepassing Versie 1.2.a Belgian

Nadere informatie

Formaatbeschrijving XML SEPA DD. Rabo Direct Connect (RDC)

Formaatbeschrijving XML SEPA DD. Rabo Direct Connect (RDC) Formaatbeschrijving XML SEPA DD Rabo Direct Connect (RDC) Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN... 3 1.1 BESCHRIJVING... 3 1.1.1 Algemene kenmerken... 3 1.2 SEPA DD STRUCTUUR... 3 1.2.1 Inleiding... 3 1.2.2 Technische

Nadere informatie

Formaatbeschrijving XML SEPA DD

Formaatbeschrijving XML SEPA DD Formaatbeschrijving XML SEPA DD SWIFT FileAct Rabobank Formaatbeschrijving XML SEPA DD - SWIFT FileAct November 2015 Versie 2.2 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Structuur 4 Segmentbeschrijving 7 Bijlage A: Identificatie

Nadere informatie

MT940. Formaatbeschrijving SEPA-toelichting voor Mijn ING Zakelijk

MT940. Formaatbeschrijving SEPA-toelichting voor Mijn ING Zakelijk MT940 Formaatbeschrijving SEPA-toelichting voor Mijn ING Zakelijk MT940 Formaatbeschrijving SEPA-toelichting voor Mijn ING Zakelijk Consumenten en bedrijven maken steeds vaker gebruik van SEPA-betalingen.

Nadere informatie

XML-bericht voor een Europese domiciliëringsopdracht

XML-bericht voor een Europese domiciliëringsopdracht Standard-XML-SDD-Initiation- v2c-nl.doc versie 2.0.c DW 08/06/2012 XML-bericht voor een Europese domiciliëringsopdracht Richtlijnen voor Core en Business-to-Business toepassing Versie 2.0.c Belgian Finance

Nadere informatie

Rabo Internetbankieren (Pro) Formaat beschrijving CSV (kommagescheiden nieuw)

Rabo Internetbankieren (Pro) Formaat beschrijving CSV (kommagescheiden nieuw) Formaat beschrijving CSV (Kommagescheiden Nieuw ) Rabo Internetbankieren (Pro) COLOFON Titel Formaat Beschrijving CSV (kommagescheiden nieuw) Versie date 1.1, Namens Contact adres Rabobank Rabobank Nederland,

Nadere informatie

Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens. Tekst-bestanden

Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens. Tekst-bestanden Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens Tekst-bestanden Versie 2.00 Juli 2015 Exportformaten Inleiding Exportformaten Online Bankieren @ Van Lanschot Bankiers N.V. 2015 Alle rechten

Nadere informatie

PAIN.002. Formaatbeschrijving functioneel

PAIN.002. Formaatbeschrijving functioneel PAIN.002 Formaatbeschrijving functioneel Januari 2015 Inhoud 1. PAIN.002 STATUS EXPORTFORMAAT 3 2. PAIN.002 SCENARIO S 4 BIJLAGE 1: EXPORTEREN VAN PAIN.002 IN RCM 13 BIJLAGE 2: DOWNLOADEN VAN PAIN.002

Nadere informatie

Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens

Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens MT940 - SEPA Versie 1.01 November 2012 Exportformaten Van Lanschot Online Bankieren Pagina 1 Exportformaten Online Bankieren Van Lanschot Bankiers

Nadere informatie

Globale boeking 2. Niet uitgevoerde transacties 2. PaymentInformationIdentification 3. EndToEndIdentification 3. Voorbeelden 5

Globale boeking 2. Niet uitgevoerde transacties 2. PaymentInformationIdentification 3. EndToEndIdentification 3. Voorbeelden 5 Financial S upp ly C hai n SEPA Handleiding CODA2.3 voor Europese overschrijvingen SEPA (SCT) Versie april 2013 ing.be/sepa https://www.ing.be/nl/business/pages/sepa.aspx?wt. xmenusource=language_nl&wt.xmenusource

Nadere informatie

Angela Vermulst, Raoul van Neer, Bert Cleveringa Hoevelaken, 17 september 2013. Implementeren en testen

Angela Vermulst, Raoul van Neer, Bert Cleveringa Hoevelaken, 17 september 2013. Implementeren en testen Angela Vermulst, Raoul van Neer, Bert Cleveringa Hoevelaken, 17 september 2013 Implementeren en testen Test strategie Implement. Guidelines Example Files Format Validation Tool ING Reporting Simulator

Nadere informatie

MT940 Formaatbeschrijving

MT940 Formaatbeschrijving MT940 beschrijving MT940 Customer Statement Message is een internationale standaard voor elektronische rekeningafschriften. Triodos Bank verstrekt afschriften in dit formaat aan haar klanten, zodat zij

Nadere informatie

ING IBP Structured and Unstructured MT940 and MT942 Format Description v3.2

ING IBP Structured and Unstructured MT940 and MT942 Format Description v3.2 Leeswijzer ING IBP Structured and Unstructured MT940 and MT942 Format Description v3.2 March 2014 Version 3.2 Leeswijzer: voor ING IBP Structured and Unstructured MT940 and MT942 Format Description 1 Introductie

Nadere informatie

Formaatbeschrijving MT942. Rabo Cash Management

Formaatbeschrijving MT942. Rabo Cash Management Formaatbeschrijving MT942 Rabo Cash Management COLOFON Titel Formaatbeschrijving MT942 Versie, datum 2.0, 1 oktober 2012 Namens Contact adres FL-Services Rabobank Nederland, Croeselaan 18, Postbus 2626

Nadere informatie

Formaatbeschrijving XML SEPA DD. Rabobank Cash Management (RCM)

Formaatbeschrijving XML SEPA DD. Rabobank Cash Management (RCM) Formaatbeschrijving XML SEPA DD Rabobank Cash Management (RCM) Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN... 3 1.1 BESCHRIJVING... 3 1.2 ALGEMENE KENMERKEN... 3 1.3 VERSCHIL TUSSEN IMPORTEREN OPDRACHTEN EN IMPORTEREN BATCHES...

Nadere informatie

Formaatbeschrijving XML SEPA DD

Formaatbeschrijving XML SEPA DD Formaatbeschrijving XML SEPA DD Rabo Cash Management (RCM) Rabobank Formaatbeschrijving CT-XML importformaat 2 oktober 2017 Versie 2.2 1 Inhoud 1 Algemeen...3 1.1 Beschrijving... 3 1.2 Algemene kenmerken...

Nadere informatie

Aanleveren SEPA-overboeking Checklist. SEPA Expert Desk 11 december 2013 Versie 1.0

Aanleveren SEPA-overboeking Checklist. SEPA Expert Desk 11 december 2013 Versie 1.0 Aanleveren SEPA-overboeking Checklist 11 december 2013 Versie 1.0 1 Inleiding 3 2 GroupHeader (bestand) niveau 4 3 PaymentInformation (batch) niveau 5 4 CreditTransferTransactionInformation (transactie)

Nadere informatie

Formaatbeschrijving CSV-bestanden voor het incasso-adresboek. Rabo Internetbankieren Professional

Formaatbeschrijving CSV-bestanden voor het incasso-adresboek. Rabo Internetbankieren Professional Formaatbeschrijving CSV-bestanden voor het incasso-adresboek Rabo Internetbankieren Professional Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Het CSV-formaat voor het incasso-adresboek 3 3. Change Log 6 Rabobank Formaatbeschrijving

Nadere informatie

Access Online Betaalformatenboek. Februari 2012

Access Online Betaalformatenboek. Februari 2012 Access Online Betaalformatenboek Februari 2012 Hebt u vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit document, dan kunt u contact opnemen met de afdeling: ABN AMRO Bank N.V. COO C&MB / E-Channels / Global

Nadere informatie

SEPA testevent voor softwareleveranciers. ABN AMRO dinsdag 19 juni 2012

SEPA testevent voor softwareleveranciers. ABN AMRO dinsdag 19 juni 2012 SEPA testevent voor softwareleveranciers ABN AMRO dinsdag 19 juni 2012 Agenda SEPA presentatie ABN AMRO 1 Wat moet ik aanpassen? 2 Waar moet ik op letten? 3 Welke ondersteuning kan ik verwachten? 4 Bij

Nadere informatie

Reason-/foutcodes bij Europese incasso: Informatie voor incassanten hoe hiermee om te gaan.

Reason-/foutcodes bij Europese incasso: Informatie voor incassanten hoe hiermee om te gaan. Informatie voor incassanten hoe hiermee om te gaan Inleiding Incassanten vragen regelmatig hoe zij moeten handelen als zij van hun Nederlandse bank de (nieuwe) SEPA reasoncodes ontvangen Dit wordt met

Nadere informatie

CSV Formaatbeschrijving Mijn ING Zakelijk

CSV Formaatbeschrijving Mijn ING Zakelijk CSV Formaatbeschrijving Mijn ING Zakelijk CSV Formaatbeschrijving CSV (Comma Separated Values) is het oudste en eenvoudigste bestandsformaat dat er bestaat. Het bestaat uitsluitend uit tekstgegevens, die

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SWIFT MT942

Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Rabo Cash Management Colofon Titel Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Versie, datum 2.3, november 2014 Namens Zakelijke Klantkanalen Contactadres Rabobank Nederland Croeselaan

Nadere informatie

SEPA testen bij Rabobank

SEPA testen bij Rabobank SEPA testen bij Rabobank SEPA testevent 25 september 2012 Agenda Stand van zaken Rabobank Lessons learned Planning Rabobank formaten Online SEPA testtool Domeinen voor klanten Bankproducten Begeleiding

Nadere informatie

Aanleveren SEPA-incassobatch Checklist. SEPA Expert Desk 28 november 2013 Versie 1.1

Aanleveren SEPA-incassobatch Checklist. SEPA Expert Desk 28 november 2013 Versie 1.1 Checklist 28 november 2013 Versie 1.1 1 Inleiding 3 2 GroupHeader (bestand) niveau 4 3 PaymentInformation (batch) niveau 5 4 DirectDebitTransactionInformation (transactie) niveau 8 5 Bijlage pain.008 voorbeeldbestand

Nadere informatie

SEPA testevent voor softwareleveranciers. ABN AMRO 25 september 2012

SEPA testevent voor softwareleveranciers. ABN AMRO 25 september 2012 SEPA testevent voor softwareleveranciers ABN AMRO 25 september 2012 Agenda SEPA presentatie ABN AMRO 1 Welke ondersteuning kan ik verwachten? 2 Technische documentatie en voorbeeldbestanden 3 Validatie

Nadere informatie

SEPA Kennisevent. Paul de Blok. Hoevelaken, 17 september 2013. SEPA Expert Desk ABN AMRO

SEPA Kennisevent. Paul de Blok. Hoevelaken, 17 september 2013. SEPA Expert Desk ABN AMRO SEPA Kennisevent Hoevelaken, 17 september 2013 Paul de Blok SEPA Expert Desk ABN AMRO Agenda 1. SEPA-migratie, waar staat ABN AMRO nu? Migratie Systemen Producten Bijzonderheden 2. Test Faciliteiten 3.

Nadere informatie

Formaatbeschrijving Generic Payment File importformaat v1.31. Rabo Direct Connect

Formaatbeschrijving Generic Payment File importformaat v1.31. Rabo Direct Connect Formaatbeschrijving Generic Payment File importformaat v1.31 Rabo Direct Connect Contents 1 Algemeen... 4 1.1 Algemene kenmerken... 4 2 Structuur... 5 2.1 Inleiding... 5 2.2 Technische indeling... 5 2.3

Nadere informatie

Formaatbeschrijving betalen-adresboek in CSV bestand

Formaatbeschrijving betalen-adresboek in CSV bestand Formaatbeschrijving betalen-adresboek in CSV bestand Rabo Internetbankieren Professional Formaatbeschrijving CSV-bestanden voor het betalen-adresboek in RIB Professional Oktober 2016 Versie 1.0 1 Inhoud

Nadere informatie

Whitepaper Bespaar tijd met de export MT940

Whitepaper Bespaar tijd met de export MT940 Whitepaper Bespaar tijd met de export MT940 Inhoudsopgave INLEIDING... 2 MT940 ALGEMEEN.... 3 MT940 EXPORT FILE... 3 AUTOMATISCHE KOPPELING... 4 WELKE BOEKHOUDSYSTEMEN?... 4 SPECIFICATIES MT940 EXPORT...

Nadere informatie

Transactiesoortcodes Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct

Transactiesoortcodes Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct Transactiesoortcodes Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct Colofon Titel Transactiesoortcodes Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct Versie, datum 2.6, juni 2015

Nadere informatie

Handleiding XML-formaat voor Europese Domiciliëringen in België. versie januari 2014. www.ing.be/sepa

Handleiding XML-formaat voor Europese Domiciliëringen in België. versie januari 2014. www.ing.be/sepa Financial Supply Chain SEPA Handleiding XML-formaat voor Europese Domiciliëringen in België versie januari 2014 www.ing.be/sepa Inleiding 1 Vaak gestelde vragen 2 Hoe wordt CreationDateTime correct gevormd?

Nadere informatie

Welke gevolgen heeft een migratie van DOM80 naar SDD (SEPA) in CODA2.3?

Welke gevolgen heeft een migratie van DOM80 naar SDD (SEPA) in CODA2.3? Financial S upp ly C hai n SEPA Handleiding CODA2.3 voor Europese domiciliëringen versie maart 2014 www.ing.be/sepa Deze beknopte handleiding is een hulpmiddel bij uw migratie van Belgische domiciliëringen

Nadere informatie

XML-bericht voor een Europese domiciliëringsopdracht

XML-bericht voor een Europese domiciliëringsopdracht XML-bericht voor een Europese domiciliëringsopdracht Richtlijnen voor Core en Business-to-Business toepassing Versie 4.0 Belgian Finance sector Federation rue d Arlon 82 B-1040 Brussels http://www.febelfin.be

Nadere informatie

Impact van SEPA op de MT940-942 rapportering (België) versie augustus 2014. ing.be/sepa

Impact van SEPA op de MT940-942 rapportering (België) versie augustus 2014. ing.be/sepa Financial Supply Chain SEPA Impact van SEPA op de T940-942 rapportering (België) versie augustus 2014 ing.be/sepa Introductie 1 Welke impact heeft de migratie naar SCT en SDD (SEPA) op T940/T942? 1 Customer

Nadere informatie

Transactiesoortcodes. Rabo Cash Management

Transactiesoortcodes. Rabo Cash Management Transactiesoortcodes Rabo Cash Management COLOFON Titel Transactiesoortcodes Rabo Cash Management Versie, datum 2.1, 7 mei 2013 Namens FL-Services Rabobank, 2013 Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

CSV Formaatbeschrijving

CSV Formaatbeschrijving CSV Formaatbeschrijving CSV Formaatbeschrijving CSV (Comma Separated Values) is het oudste en eenvoudigste bestandsformaat dat er bestaat. Het bestaat uitsluitend uit tekstgegevens, die worden gescheiden

Nadere informatie

Handleiding en Voorschriften Europese Incasso

Handleiding en Voorschriften Europese Incasso Handleiding en Voorschriften Europese Incasso Inhoudsopgave Inleiding 1. Wat zijn de kenmerken van Europese Incasso? 2. Hoe stel ik een machtiging samen? 3. Hoe lever ik Europese Incasso aan? 4. Wat zijn

Nadere informatie

Verschillen tussen de formaten MT940 Structured en MT940 Unstructured. Rabo Internetbankieren Professional

Verschillen tussen de formaten MT940 Structured en MT940 Unstructured. Rabo Internetbankieren Professional Verschillen tussen de formaten MT940 Structured en MT940 Unstructured Rabo Internetbankieren Professional Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Beschrijving van de verschillen 4 Bijlage: Change Log 8 Rabobank Verschillen

Nadere informatie

Formaatbeschrijving CSV-bestanden voor het incasso-adresboek. Rabo Internetbankieren Professional

Formaatbeschrijving CSV-bestanden voor het incasso-adresboek. Rabo Internetbankieren Professional Formaatbeschrijving CSV-bestanden voor het incasso-adresboek Rabo Internetbankieren Professional Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Het CSV-formaat voor het incasso-adresboek 3 3. Change Log 5 2 1 Algemeen

Nadere informatie

Formaatbeschrijving Exportformaten BNG Betalingsverkeer 2014

Formaatbeschrijving Exportformaten BNG Betalingsverkeer 2014 Formaatbeschrijving Exportformaten BNG Betalingsverkeer 2014 Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl oktober-2014 Contactpersoon BeB Productmanagement T 070 3750 750 F 070 3750

Nadere informatie

MRI IN CSV FORMAAT. Beschrijving bestandsindeling. Definitieve versie. Equens SE 25 juli 2014. Versie 1.7

MRI IN CSV FORMAAT. Beschrijving bestandsindeling. Definitieve versie. Equens SE 25 juli 2014. Versie 1.7 MRI IN CSV FORMAAT Beschrijving bestandsindeling Definitieve versie Equens SE 25 juli 2014 Classificatie: Versie 1.7 Openbaar Versie geschiedenis Versie no. Versie datum Status Auteur Belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

Wijzigingen in. Money Manager. Bestandsbeschrijving

Wijzigingen in. Money Manager. Bestandsbeschrijving Wijzigingen in Bestandsbeschrijving Documentversie: 3.1 Datum: 22 november 2011 Versie 3.0 Transactie importbestanden Pagina 2 van 9 Transactie importbestanden: Wijzigingen betaal bestandsformaat EDI/Payext:

Nadere informatie

Internet Bankieren. De voorwaarden voor een correct BTL91 bestand.

Internet Bankieren. De voorwaarden voor een correct BTL91 bestand. Internet Bankieren De voorwaarden voor een correct BTL91 bestand. Deze formaatspecificatie is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van buitenlandse betaalopdrachten in ABN AMRO Internet Bankieren. 1.

Nadere informatie

Betalingsverkeer Elektronische Berichtgeving juni 2013

Betalingsverkeer Elektronische Berichtgeving juni 2013 Aanpassingen MT940 & MT942 berichtgeving in kader van SCT en SDD Hoe worden Europese overschrijvingen en Europese domiliciëringen gerapporteerd in Swift MT940/942-berichten van rekeningen van KBC België

Nadere informatie

Reasoncodes bij Europese incasso: Informatie voor incassanten hoe hiermee om te gaan.

Reasoncodes bij Europese incasso: Informatie voor incassanten hoe hiermee om te gaan. Reasoncodes bij Europese incasso: Informatie voor incassanten hoe hiermee om te gaan. Inleiding Bij Europese incasso verandert de terugmelding In de praktijk Uitgangspunten en generieke adviezen Welke

Nadere informatie

ABN AMRO Voorschriften SEPA Incasso

ABN AMRO Voorschriften SEPA Incasso ABN AMRO Voorschriften SEPA Incasso December 2013 Inhoudsopgave Voorschriften SEPA Incasso In deze Voorschriften leest u meer regels en instructies over onderwerpen uit de Voorwaarden SEPA Incasso. 1.

Nadere informatie

Verschillen tussen de bestandsformaten ERI/MUT.ASC en CSV nieuw. Rabo Internetbankieren Professional

Verschillen tussen de bestandsformaten ERI/MUT.ASC en CSV nieuw. Rabo Internetbankieren Professional Verschillen tussen de bestandsformaten ERI/MUT.ASC en CSV nieuw Rabo Internetbankieren Professional Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN 3 2 BESCHRIJVING VAN DE VERSCHILLEN 4 BIJLAGE: CHANGE LOG 7 Rabobank Verschillen

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SWIFT MT942

Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Rabo Cash Management Colofon Titel Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Versie, datum 2.2, april 2014 Namens FL-Services Contactadres Rabobank Nederland, Croeselaan 18, Postbus

Nadere informatie

SETUP SEPA Setup SEPA 2013 Newminds

SETUP SEPA Setup SEPA 2013 Newminds SETUP SEPA Setup SEPA 2013 Newminds Inhoud 1.0 Installatie SEPA (Credit Transfer)... 3 2.0 Installatie SEPA (Direct Debit)... 4 Setup SEPA 2013 Newminds 2 1.0 Installatie SEPA (Credit Transfer) Gebruik

Nadere informatie

Handleiding. Bedrijven SEPA Machtiging

Handleiding. Bedrijven SEPA Machtiging Handleiding Bedrijven SEPA Machtiging Inhoud 1. INLEIDING 2. INLOGGEN BEDRIJVEN SEPA MACHTIGING 3. RAADLPLEGEN MACHTIGING 4. AANMAKEN MACHTIGING 5. WIJZIGEN MACHTIGING 6. VERWIJDEREN OF INTREKKEN VAN EEN

Nadere informatie

Oranje is Samen ondernemen WELKOM

Oranje is Samen ondernemen WELKOM Oranje is Samen ondernemen WELKOM Juni 2013 Oranje is kansen zien Oranje is ING ING zet zich in voor Ondernemend Nederland. Dit doen we door het bieden van financiële oplossingen en het gemakkelijk maken

Nadere informatie

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank.

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. 1 Over op IBAN en SEPA Op dezelfde manier betalen in heel Europa, dat is het doel van SEPA (Single Euro Payments Area). Vanaf

Nadere informatie