Studiegids FEB

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids 2007-2008 FEB"

Transcriptie

1 Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Economie en Bedrijfskunde

2 Adresgegevens Bezoekadressen: WSN-gebouw Landleven 5 Zernikecomplex Paddepoel DRS-gebouw Dierenriemstraat 100 Postadres: Postbus AV Groningen Telefoon & fax: (050) / (050) Website: Colofon Deze studiegids is een uitgave van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde en wordt gratis verspreid onder studenten en medewerkers. Gedrukte ex.: 200 CD-ROM: Redactie: Opmaak en druk: Els Brilman Annemieke van der Kolk Ineke Molenkamp Peter van Rooij Livi Ruffle Alieda van der Sluis Janke van der Veen Marieke Wiersema Facilitair Bedrijf Uitgave: juni 2007 Ernstige ongevallen, brand of andere calamiteiten: RUG-alarmnummer:

3 Voorwoord Voorwoord Geachte student(e), Het collegejaar markeert een nieuwe fase voor onze studenten en onze medewerkers. 1 september 2007 is namelijk de startdatum van de nieuwe Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB). Een periode van intensieve samenwerking tussen de Faculteit der Economische Wetenschappen (FEW) en de Faculteit der Bedrijfskunde (FBK) ging vooraf aan deze fusie. Voor je ligt de eerste studiegids van deze nieuwe faculteit. Het is de gids voor onze Nederlandstalige bacheloropleidingen en de masteropleidingen die daarop aansluiten. Namens alle medewerkers van FEB wens ik je een succesvol studiejaar toe. Dat succes is afhankelijk van een aantal factoren. Allereerst van de kwaliteit van de docenten en de opleiding. Wij zorgen ervoor dat we goede docenten inzetten en dat het onderwijs van hoge kwaliteit is. Die kwaliteit wordt bewaakt middels een zorgvuldig kwaliteitszorgsysteem. Daarnaast is het succes natuurlijk ook afhankelijk van jouw inzet als student. Wij vragen jouw actieve inzet en betrokkenheid, zodat we samen werken aan een succesvol jaar! Dit houdt in concreto in dat we van je verwachten dat je regelmatig studeert, actief participeert bij het uitvoeren van opdrachten, aanwezig bent tijdens onderwijsbijeenkomsten en op de hoogte bent van relevante studie-informatie. Wat dit laatste betreft raad ik je aan om regelmatig op onze zogenaamde startpagina van de electronische leeromgeving Nestor te kijken. Het komende academisch jaar krijg je (weer) te maken met de grote verbouwing van ons gebouw en het Zernikegebouw. Dit is een onderdeel van een renovatie van 300 miljoen van de gehele Zernikecampus. Het modern vormgegeven interieur en het aangenamer binnenklimaat zorgen voor een goede uitstraling, een betere sfeer en meer studeerplezier. Bij het Zernikegebouw zijn inmiddels nieuwe collegezalen gebouwd. Eind 2007 is ook de zuidkant van het FEB-gebouw gereed. Op de benedenverdieping van dit gebouw komt een prachtige grote hal met verschillende faciliteiten voor studenten, zoals een Career Office, een International Student Centre en een café. Op het terrein van internationalisering is het aantal buitenlandse studenten toegenomen naar ruim 600, uit 60 landen. Er zijn meer dan 100 uitwisselingscontracten afgesloten met buitenlandse universiteiten. We werken aan het verder intensiveren van deze contacten en het uitbreiden met nieuwe contacten, zodat we een nog aantrekkelijker en omvangrijker aanbod aan buitenlandse studieplaatsen kunnen aanbieden aan studenten. Ik hoop dat je je thuis voelt bij onze nieuwe faculteit en dat je met succes en plezier je studie doorloopt. Prof. Dr. Henk G. Sol, Decaan Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) 3

4 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inhoudsopgave 4 Deel A Algemene Informatie 10 A1 De Faculteit Economie en Bedrijfskunde 10 A1.1 Bestuursstructuur 10 A1.2 Overzicht opleidingen 12 A1.3 Kiezen van een (specialisatie binnen een) masteropleiding 14 A2 Inschrijving en aanmelding 15 A2.1 (Her)inschrijven en uitschrijven voor een opleiding 15 A2.2 Adreswijziging 15 A2.3 Aanmelden voor cursussen 16 A2.4 Aanmelden voor tentamens 16 A2.5 Afwezigheid 17 A2.6 Jaarindeling, college- en tentamenroosters 17 A2.7 Onderwijs- en toetsvormen 20 A3 Regels, rechten en plichten 21 A3.1 Onderwijs- en Examenregeling (OER) 21 A3.2 Regels en Richtlijnen 21 A3.3 Tentamens 21 A3.4 Vrijstellingen 22 A3.5 Richtlijnen voor studiebelasting 22 A3.6 Plagiaat 23 A3.7 Individuele afwijking van regels 24 A3.8 Beroepregeling 25 A4 Studiebegeleiding 26 A4.1 Studie Loopbaan Begeleiding (SLB) 26 A4.2 Studenten Service Centrum (SSC) en Centrale Studentenbalie (CSB) 27 A4.3 Bureau studieadvisering FEB 29 A4.4 Studietips en advies 30 A4.5 Twijfel over je studie 31 A4.6 Persoonlijke omstandigheden 31 A4.7 Aanpassingen onderwijs en/of tentamens 32 A4.8 Andere mogelijkheden voor advies en ondersteuning 32 A5 Studeren in het buitenland 33 A5.1 Bureau Internationale Samenwerking (BIS) 33 A5.2 Exchange Office 33 4

5 Inhoudsopgave A6 Afstuderen 34 A6.1 Goedkeuring bachelorprogramma 34 A6.2 Goedkeuring masterprogramma 34 A6.3 Aanvraag propedeusebul 34 A6.4 Aanvraag bachelorbul 34 A6.5 Aanvraag masterbul 35 A6.6 Wetenschapswinkel 36 A6.7 Na je studie 37 A7 Honours Bachelor trajecten 38 A7.1 Honours Bachelor Bedrijfskunde 38 A7.2 Honours Bachelor Economie en Technologiemanagement 39 A8 (Studie)financiering 40 A8.1 Studiekostenbeleid 40 A8.2 Prestatiebeurs 40 A8.3 1-februari-regeling 40 A8.4 Afstudeerfonds 40 A8.5 Noodfonds 41 A9 Kwaliteitszorg 42 A9.1 Onderwijsevaluaties 42 A9.2 Klachten 42 A10 Voorzieningen 44 A10.1 Bibliotheken 44 A10.2 Computerfaciliteiten 44 A10.3 Nestor 46 A10.4 Belangrijke mededelingen 47 A10.5 Syllabuswinkel 47 A10.6 Boekenverkoop 47 A10.7 Kopiëren 47 A11 Adressen 48 A11.1 Algemeen 48 A11.2 Onderwijsadministratie 48 A11.3 Bureau Studieadvisering 48 A11.4 International Office 49 A11.5 Vakgroep- en opleidingssecretariaten 49 A11.6 Examencommissie 52 A11.7 Onderzoek 52 A11.8 Bibliotheken 52 A11.9 Donald Smits Centrum voor Informatietechnologie (CIT) 53 A11.10 Centrale organen 53 A12 Studieverenigingen en studentenorganisaties 55 5

6 A12.1 Inleiding 55 A12.2 Economische en Bedrijfskundige Faculteitsvereniging 55 A12.3 Stichting Internationaal Studieproject 59 A12.4 Groninger Fiscale Eenheid (GFE) 59 A12.5 MARUG 60 A12.6 Pro Memorie 60 A12.7 Quest 61 A12.8 Alumniverenigingen 61 Deel B Bacheloropleidingen 63 B1 BSc Accountancy & Controlling 63 B1.1 Programmabeschrijving 63 B1.2 Overzicht studieprogramma 64 B1.3 Substitutieregeling 66 B1.4 Regels en keuzes 67 B2 BSc Bedrijfskunde 69 B2.1 Programmabeschrijving 69 B2.2 Overzicht studieprogramma 72 B2.3 Substitutieregeling 75 A B2.4 Regels en keuzes 77 B3 BSc Economie & Management 78 B3.1 Programmabeschrijving 78 B3.2 Overzicht studieprogramma 80 B3.3 Substitutieregeling 82 B3.4 Regels en keuzes 83 B4 BSc Fiscale Economie 84 B4.1 Programmabeschrijving 84 B4.2 Overzicht studieprogramma 85 B4.3 Substitutieregeling 87 B4.4 Regels en keuzes 88 B5 BSc Technologiemanagement 89 B5.1 Programmabeschrijving 89 B5.2 Overzicht studieprogramma 90 B5.3 Substitutieregeling 93 B5.4 Regels en keuzes 94 B6 Verbreding binnen de bacheloropleiding 96 B6.1 Algemeen Vormende Vakken (AVV) 96 B6.2 Economie en Bedrijf, Communicatie en Educatie 96 Deel C HBO-schakelprogramma s 97 6

7 Inhoudsopgave C1 Toelating en inschrijving 97 C2 HBO-schakelprogramma Accountancy & Controlling (voor BE) 98 C2.1 Programmabeschrijving 98 C2.2 Overzicht studieprogramma 99 C2.3 Regels en keuzes 99 C3 HBO-schakelprogramma BSc Bedrijfskunde 101 C3.1 Programmabeschrijving 101 C3.2 Overzicht studieprogramma doorstroom naar MSc BA 102 C3.3 Overzicht studieprogramma doorstroom naar MSc HRM 103 C3.4 Regels en keuzes 103 C4 HBO-schakelprogramma BSc Economie & Management 104 C4.1 Programmabeschrijving 104 C4.2 Overzicht studieprogramma 105 C4.3 Regels en keuzes 105 C5 HBO-schakelprogramma BSc Technologiemanagement 107 C5.1 Programmabeschrijving 107 C5.2 Overzicht studieprogramma s 108 C5.3 Regels en keuzes 110 Deel D Masteropleidingen 111 D1 Toelating en inschrijving 111 D2 MSc Accountancy & Controlling 113 D2.1 Programmabeschrijving MSc A&C 113 D2.2 Overzicht studieprogramma s 114 D2.3 Regels en keuzes 114 D2.4 Programmabeschrijving MSc Accountancy voor HBO-AC 115 D2.5 Overzicht studieprogramma 116 D2.6 Regels en keuzes 116 D2.7 Programmabeschrijving MSc Controlling voor HBO-AC 116 D2.8 Overzicht studieprogramma 117 D2.9 Regels en keuzes 118 D3 MSc in Business Administration Introduction 119 D4 MSc BA Business Development 125 D4.1 Programme description 125 D4.2 Degree programme 126 D4.3 Rules and choices 127 D5 MSc BA Business & ICT 128 7

8 D5.1 Programme description 128 D5.2 Degree programme 129 D5.3 Rules and choices 130 D6 MSc BA Change Management 131 D6.1 Programme description 131 D6.2 Degree programme 132 D6.3 Rules and choices 133 D7 MSc BA Finance 134 D7.1 Programme description 134 D7.2 Degree programme 135 D7.3 Rules and choices 136 D8 MSc BA Marketing 137 D8.1 Programme description 137 D8.2 Degree programme Marketing Management 138 D8.3 Degree programme Marketing Research 138 D8.4 Rules and choices 140 D9 MSc BA Operations & Supply Chains 141 D9.1 Programme description 141 D9.2 Degree programme 142 D9.3 Rules and choices 143 D10 MSc BA Organizational & Management Control 144 D10.1 Programme description 144 D10.2 Degree programme 145 D10.3 Rules and choices 147 D11 MSc BA Small Business & Entrepreneurship 148 D11.1 Programme description 148 D11.2 Degree programme 149 D11.3 Rules and choices 150 D12 MSc BA Strategy & Innovation 151 D12.1 Programme description 151 D12.2 Degree programme 152 D12.3 Rules and choices 153 D13 MSc Fiscale Economie 154 D13.1 Programmabeschrijving 154 D13.2 Overzicht studieprogramma 155 D13.3 Regels en keuzes 155 D14 MSc Human Resource Management 156 D14.1 Programme description 156 8

9 Inhoudsopgave D14.2 Degree programme 157 D14.3 Rules and choices 159 D15 MSc Technology Management 160 D15.1 Programme description 160 D15.2 Degree programme 161 D15.3 Rules and choices 162 D16 MSc Lerarenopleiding Economie en Bedrijfswetenschappen 164 D16.1 Programmabeschrijving 164 D16.2 Overzicht studieprogramma 165 D16.3 Regels en keuzes 165 D17 Research Master in Economics & Business 167 D17.1 Programme description 167 D17.2 Degree programme 168 Deel E Vakbeschrijvingen 170 Index 475 9

10 Deel A Algemene Informatie A1 De Faculteit Economie en Bedrijfskunde A1.1 Bestuursstructuur De universiteit heeft de zorg voor kwalitatief hoogwaardig academisch onderwijs, voor studeerbare programma s en voor goede onderwijs- en studentenvoorzieningen. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor de inrichting en de verzorging van het onderwijs liggen op het faculteitsniveau. De bestuursstructuur van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde kent in dit verband een aantal belangrijke organen, met een nadrukkelijke deelname van studenten. De faculteit heeft een bestuur van vijf personen. Aan het bestuur zijn twee studenten als adviseurs toegevoegd. De medezeggenschap van personeel en studenten is geregeld via de faculteitsraad. De ene helft van de leden wordt gekozen door en uit het personeel en de andere helft door en uit de studenten. Voor de opleidingen van de faculteit zijn opleidingsdirecteuren aangesteld. De opleidingsdirecteuren zijn namens het faculteitsbestuur belast met de organisatie en de coördinatie van de uitvoering van de onderwijsprogramma s en de kwaliteit ervan. Daarnaast adviseren zij het faculteitsbestuur over inhoud, samenstelling en programmering van de verschillende onderwijsactiviteiten, alsmede over het systeem van kwaliteitszorg. Belangrijke commissies op het gebied van het onderwijs zijn de opleidingscommissies. Voor elk van de opleidingen kent de faculteit een dergelijke commissie. Een opleidingscommissie heeft als taak gevraagd of uit eigener beweging te adviseren over alle aangelegenheden die het onderwijs betreffen. De helft van elke opleidingscommissie bestaat uit studenten. Voor hun inbreng in de bestuurlijke processen in de faculteit zijn de studenten georganiseerd in een stichting. Op de volgende pagina tref je de namen aan van opleidingsdirecteuren en - coördinatoren van alle opleidingen van de FEB. 10

11 Algemene Informatie Bacheloropleidingen Eco/Bus Directeur Coördinator Accountancy & Controlling Bus/Eco Jeltje van der Meer Dick Assink Bedrijfskunde Bus Jan de Vries - Economics Eco Hans van Ees Paul Elhorst Economie & Management Eco Peter Smid Carel Huijgen Econometrics Eco Maarten van der Vlerk Maarten van der Vlerk Fiscale Economie Eco Peter Smid Marianne Christen Honours Bachelor traject Eco/Bus Bart Los Honours Bachelor traject Bedrijfskunde Bus Onne Janssen / Maryse Brand International Economics & Business Eco Hans van Ees Beppo van Leeuwen International Business & Management Bus Henk Ritsema Hester Huizinga (variant binnen BSc Bedrijfskunde) Technologiemanagement Bus Jan Riezebos Gejo Nanninga Technische Bedrijfskunde FWN/Bus Herman Balsters Harm Kloosterman HBO zij-instroom Eco/Bus Peter Smid Jan Schipperijn Masteropleidingen Eco/Bus Directeur Coördinator Accountancy & Controlling Bus/Eco Jeltje van der Meer Dick Assink Business Administration, met de trajecten: Business & ICT Business Development Change Management Finance Marketing Operations & Supply Chains Organizational & Management Control Small Business & Entrepreneurship Strategy & Innovation Bus/Eco Albert Boonstra Egon Berghout Derk Jan Kiewiet Ben Emans Auke Plantinga Karel-Jan Alsem Manda Broekhuis Henk ter Bogt Clemens Lutz Gerda Gemser Economics Eco Hans van Ees Paul Elhorst Econometrics, Operations Research and Actuarial Studies Eco Maarten van der Vlerk Maarten van der Vlerk Fiscale Economie Eco Peter Smid Marianne Christen Human Resource Management Bus Onne Janssen Hans van Polen International Business & Management Bus Henk Ritsema Hester Huizinga Specialisatie International Financial Bus Niels Hermes Hester Huizinga Management International Economics & Business Eco Hans van Ees Beppo van Leeuwen Lerarenopleiding Eco/Bus Peter Smid Geert Hoevers / Louwrens Wouda Technische Bedrijfskunde FWN/Bus Herman Balsters Harm Kloosterman Technology Management Bus Jan Riezebos Gwenny Ruël Research Master in Economics and Business Eco/Bus Jakob de Haan Bart Los 11

12 A1.2 Overzicht opleidingen De figuur op de volgende pagina geeft een overzicht van alle bachelor- en masteropleidingen van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Met pijlen is aangegeven welke bacheloropleidingen toelating geven tot de masteropleidingen. Elke bacheloropleiding geeft automatisch toegang tot minimaal één masteropleiding, de zogeheten doorstroommaster. De Toelatingscommissie (verzoek via het Admissions Office) behandelt verzoeken om toelating tot niet-doorstroommasters. In bijna alle gevallen stelt een master specifieke toelatingseisen. Dit betekent meestal dat studenten op het masterprogramma moeten voorsorteren door in het derde bachelorjaar de juiste specialization course en Engels te kiezen. De bacheloropleidingen duren voor alle opleidingen van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde drie jaar. Elke bacheloropleiding biedt een onderzoeksvariant, het zogenaamde Honours Bachelor traject (zie hoofdstuk A7). De masteropleidingen duren één jaar, met uitzondering van de Lerarenopleiding Economie en Bedrijfswetenschappen en de Research Master in Economics & Business. Deze opleidingen duren twee jaar. Vanaf 1 september 2007 zijn alle doctoraalopleidingen vervallen. Voor de overstap van jouw doctoraalopleiding naar de overeenkomende bacheloropleiding is een substitutieregeling0 opgesteld. Je vindt deze regeling bij de desbetreffende bachelor in deel B van deze studiegids. Het substitutieschema geeft aan welke vakken van jouw doctoraalopleiding gebruikt kunnen worden als vervanging van vakken in het tweede en derde jaar van de bachelor. Voor vragen over de overstap naar de bachelor en master alsmede de substitutieregelingen kun je terecht bij de aangegeven studieadviseurs. 12

13 Algemene Informatie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Aanbod bacheloropleidingen met direct daarop aansluitende masteropleidingen Bacheloropleidingen Bedrijfskunde N International Business & Management E Masteropleidingen Business Administration E - Business & ICT - Business Development - Change Management - Finance - Marketing - Operations & Supply Chains - Organizational & Management Control - Small Business & Entrepreneurship - Strategy & Innovation HBO Economie en Management N Human Resource Management E International Economics & Business E International Business & Management E - Specialization International Financial Management, Double Degree with Uppsala, 1,5 year International Economics & Business E Accountancy & Controlling N Accountancy & Controlling N - Accountancy - Controlling Econometrics E Econometrics, Operations Research and Actuarial Studies E - Econometrics - Operations Research - Actuarial Studies Economics E Economics E Fiscale Economie N Lerarenopleiding Economie en Bedrijfswetenschappen N 2 jarig met stage Fiscale economie N Technologiemanagement N selectief Technology management E Research Master Economics and Business E 2 jarig N= Nederlandstalig E= Engelstalig 13

14 A1.3 Kiezen van een (specialisatie binnen een) masteropleiding Stap 1: begin met het doorlezen van de korte beschrijvingen van de masters. Je kunt hiervoor op de facultaire website terecht. Dit resulteert vaak al in een eerste selectie. Stap 2: bezoek de mastervoorlichting. Hier kun je meer inhoudelijke informatie over de masteropleidingen krijgen en vragen stellen. Tevens zijn hier brochures verkrijgbaar. De data van de eerstvolgende voorlichtingsevenementen zijn: Mastervoorlichting FEB: november en mei Masterbeurs Utrecht: 22 & 23 februari 2008 Mastervoorlichting RUG: februari 2008 Stap 3: neem de vakomschrijvingen van de masteropleidingen uit je tweede selectie door en kijk eventueel vast eens enkele boeken uit de literatuurlijsten in. 14

15 Algemene Informatie A2 Inschrijving en aanmelding A2.1 (Her)inschrijven en uitschrijven voor een opleiding Wil je veranderen van opleiding of je inschrijven voor een tweede opleiding, ga dan naar de Centrale Studentenbalie (CSB; voor adresgegevens zie A11). Daar weet men alles over o.a.: aanmelding en plaatsing; inschrijving/uitschrijving; betaling of teruggave collegegeld; aanvraag colloquium doctum; afgifte verklaringen voor externe instanties; vertalingen van de afgelegde examens in het Engels, Duits of Frans. In juni ontvangt iedere aan de RUG ingeschreven student een zogenaamd herinschrijvingsformulier van de Centrale Studentenadministratie. Gebruik dit formulier om je in te schrijven voor het volgende studiejaar van je opleiding. Ook voor inschrijving van een masteropleiding waartoe je bacheloropleiding rechtstreeks toelating geeft (zie de OER van je opleiding), kun je gebruik maken van dit her-inschrijvingsformulier. Inschrijven voor een andere masteropleiding kan alleen na toestemming van de toelatingscommissie. Hiervoor moet je eerst een verzoek indienen bij het Admissions Office. Zie ook hoofdstuk D1. Voor sommige opleidingen wordt gevraagd je in ProgRESS WWW aan te melden voor een bepaald profiel of traject, bijvoorbeeld voor het eerste jaar van IB&M en voor de trajecten van de masteropleiding Business Administration. Een dergelijke aanmelding in ProgRESS WWW kan nooit de officiële (her)inschrijving voor een opleiding vervangen. Dus als je wilt beginnen met de MSc BA, moet je dit altijd aangeven op het herinschrijvingsformulier van de RUG. Daarnaast geef je via Aanmeldingen in ProgRESS WWW aan welk traject je binnen de MSc BA wilt gaan volgen. A2.2 Adreswijziging Een adreswijziging moet je doorgeven aan de Centrale Studentenbalie (CSB). Dit is van belang in verband met het ontvangen van belangrijke informatie van de faculteit over je studie. Je kunt je adres ook wijzigen via ProgRESS WWW of per met vermelding van je naam en studentnummer. Je dient adreswijzigingen dus niet door te geven aan de administratie van je faculteit. 15

16 A2.3 Aanmelden voor cursussen Het is verplicht om je via ProgRESS WWW in te schrijven voor alle cursussen die je wilt volgen. Dit geldt voor alle opleidingen en alle studiejaren. Je kunt voor het inschrijven de computers in de Theaterzaal/pc-zalen gebruiken, maar je kunt je ook thuis via internet inschrijven. Het inschrijven voor de cursussen is niet vrijblijvend. Eenmaal ingeschreven wordt van je verwacht dat je de cursus volgt. Uiteraard kun je je gedurende de inschrijfperiode afmelden voor een cursus. Voor de start van de cursus moet je hebben voldaan aan eventuele algemene en vakspecifieke ingangseisen, anders mag je niet deelnemen. Zie voor algemene eisen o.a. het overzicht van Regels en keuzes aan het eind van de informatie over je opleiding. Vakspecifieke ingangseisen vind je in de vakbeschrijvingen in deze studiegids en op Het is je eigen verantwoordelijkheid na te gaan of je voldoet aan de ingangseisen van een vak. Je kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat de docent je heeft toegelaten. Inschrijfperiode De inschrijfperiode voor cursussen is open vanaf zeven weken tot één week voor de start van de collegeperiode. Inschrijving na deze periode biedt geen garantie op deelname. NB: andere faculteiten hanteren andere aanmeldingstermijnen. Vergeten in te schrijven voor een cursus? Als je een goede reden hebt kun je een schriftelijk verzoek indienen bij de Examencommissie van je opleiding om alsnog ingeschreven te worden. A2.4 Aanmelden voor tentamens Het is verplicht je via ProgRESS WWW in te schrijven voor tentamens die je wilt gaan doen. Je kunt hiervoor de computers in het Rekencentrum gebruiken, maar je kunt je ook thuis via internet inschrijven. Om je te kunnen inschrijven voor tentamens en cursussen gebruik je het accountnummer en het password dat je van de universiteit hebt ontvangen. Tijdens de tentamenzitting moet je een bewijs van inschrijving (studentenkaart) kunnen tonen. Inschrijfperiode De inschrijfperiode loopt van vier weken voor de tentamenperiode tot één week voor de start van de tentamenperiode van het betreffende blok. Vergeten in te schrijven voor een tentamen? Meld je voor aanvang van het tentamen bij de aanwezige examinator. Deze beslist ter plekke (op basis van beschikbare ruimte en formulieren) of je alsnog kunt meedoen. 16

17 Algemene Informatie A2.5 Afwezigheid Als je door ziekte of een andere bijzondere omstandigheid niet aanwezig kunt zijn bij een practicum, een werkcollege of een tutorbijeenkomst, meld dat dan bij de betreffende docent of de practicumcoördinator vóór de betreffende bijeenkomst. Lijkt de afwezigheid een lange periode te gaan bestrijken, meld dit dan ook bij de afdeling studieadvisering. Zie voor adresgevens hoofdstuk A11. A2.6 Jaarindeling, college- en tentamenroosters Alle roosters zijn te vinden op de website. Groepsindelingen voor werkcolleges en practica worden bekendgemaakt via Nestor, De meeste vakken worden één keer per jaar aangeboden. Er zijn ook vakken die twee keer per jaar worden aangeboden, o.a. de specialization courses, de Bachelor s thesis en het Management Game. Niet alle vakken duren even lang. De meeste vakken in het eerste en tweede bachelorjaar duren een half-semester. Veel vakken in het derde bachelorjaar en het masterjaar duren een semester. Tentamens kunnen in principe één keer per jaar herkanst worden: aan het einde van het blok direct volgend op het blok waarin de eerste tentamenafname is. Uitzondering: herkansingen van blok 2.2 worden in augustus afgenomen. Voor de tentaminering van vakken die twee keer per jaar worden aangeboden, gelden afwijkende regels. Raadpleeg de vakbeschrijvingen in Ocasys. De colleges en tentamens vinden plaats op verschillende locaties. Colleges worden gegeven in de Collegehal, of in een van de vele zalen in het Zernike- of WSN-gebouw. Tentamens worden afgenomen in de Examenhal of in de Tennishal van het ACLO-gebouw. Elk studiejaar is onderverdeeld in twee semesters, beide opgesplitst in twee blokken (in totaal vier onderwijsblokken dus). Een blok, ook wel halfsemester genoemd, wordt aangeduid met jaar-, semester- en bloknummer (bijv = het 1e studiejaar, het 1e semester en daarvan het 2e blok). Eén blok duurt 10 of 11 weken, waarvan acht collegeweken, en twee of drie tentamenweken. Eén blok omvat 15 ECTS credits aan vakken (European Credit Transfer System; 1 ECTS credits staat voor 28 studie-uren). Schematisch ziet de jaarindeling er als volgt uit: 17

18 K C/T Data Bijz.heden Activiteiten Vakinschr. Tent.inschr. 36 C1 ma. 3/09 37 C2 ma. 10/09 38 C3 ma. 17/09 39 C4 ma. 24/09 Start: 24/9 40 C5 ma. 1/10 Economen Congres 5/10 Start: 1/10 41 C6 ma. 8/10 42 C7 ma. 15/10 Deadline: 21/10 43 C8 ma 22/10 44 T1 ma. 29/10 RT S1.1 Deadline: 4/11 45 T2 ma. 5/11 46 C1 ma. 12/11 47 C2 ma. 19/11 48 C3 ma. 26/11 49 C4 ma. 3/12 50 C5 ma. 10/12 51 C6 ma. 17/12 52 Kerstvakantie: ma. 24/12 t/m Start 24/12 Start: 24/ C7 ma. 7/01 Deadline: 13/01 3 C8 ma. 14/01 4 T1 ma. 21/01 HT S1.1 5 T2 ma. 28/01 RT S1.2 & S1 Deadline: 3/02 6 T3 ma. 04/02 tot. K = kalenderweek; C = collegeweek; T = tentamenweek; S = semester; RT = Reguliere tentamens; HT = Hertentamens 18

19 Algemene Informatie K C/T Data Bijz.heden Activiteiten Vakinschr. Tent.inschr. 7 C1 ma. 11/02 8 C2 ma. 18/02 9 C3 ma. 25/02 10 C4 ma. 3/03 11 C5 ma. 10/03 Start: 10/03 Start: 10/03 12 C6 ma. 17/03 13 C7 ma. 24/03 14 C8 ma. 31/03 15 T1 ma. 7/04 21/03 Goede Vrijdag 24/03 Tweede Paasdag Deadline: 30/03 HT S1.2 & S1 16 T2 ma. 14/04 tot. Deadline: 20/04 17 T3 ma. 21/04 RT S C1 ma. 28/04 30/04 Koninginnedag 1/05 Hemelvaart 19 C2 ma. 5/05 20 C3 ma. 12/05 5/05 Bevrijdingsdag 12/05 Tweede Pinksterdag 21 C4 ma. 19/05 22 C5 ma. 26/05 Start: 26/05 23 C6 ma. 2/06 24 C7 ma. 9/06 Deadline: 15/06 25 C8 ma. 16/06 26 T1 ma. 23/06 27 T2 ma. 30/06 28 T3 ma. 07/07 29 HT S2.1 RT S2.2 & S2 tot. 30 Start: 21/07 31 Zomervakantie: ma. 14 juli t/m vr. 15 aug. 32 Deadline: 10/ T4 ma. 18/08 35 T5 ma. 25/08 HT S2.2 en S2 tot. K = kalenderweek; C = collegeweek; T = tentamenweek; S = semester; RT = Reguliere tentamens; HT = Hertentamens Dagen waarop colleges (mogelijk) worden verplaatst Economen Congres vrijdag 5 oktober 2007 Bedrijfskundig Congres raadpleeg de website Centrale Voorlichtingsdag vrijdag 2 november 2007 Eén Dag Student do. 6 december 2007 en do. 3 april 2008 College Carrousel en april 2008 Open Dag op Locatie RUG vrijdag 7 maart 2008 Ouderdag RUG vrijdag 30 mei

20 A2.7 Onderwijs- en toetsvormen Er zijn globaal genomen drie verschillende soorten vakken. Collegevakken waarbij het onderwijs alleen bestaat uit hoorcolleges (in de roosters aangeduid met HC), meestal wekelijks één college van twee uur op een vaste tijd. Een collegevak wordt in de regel getoetst met een schriftelijk tentamen (meerkeuze en/of open vragen). Vakken waarbij de hoorcolleges worden ondersteund met werkcolleges (aangeduid met WC). Tijdens de werkcolleges wordt de collegestof nader uitgewerkt en in praktijk gebracht middels oefeningen, sommen of andere kleine opdrachten. Aanwezigheid is meestal niet verplicht, maar wel zeer wenselijk om je de leerstof beter eigen te maken. Deze vakken worden meestal ook afgesloten met een schriftelijk tentamen. Soms kan door voldoende deelname aan de werkcolleges alvast een half of heel punt van het tentamencijfer worden verdiend. Practica (al dan niet in combinatie met hoor- of werkcolleges). Een practicum is de meest intensieve onderwijsvorm. Onder begeleiding van een staflid werk je alleen of in een kleine groep een probleem uit. Je bevindingen leg je vast in een verslag. Practicumbijeenkomsten zijn meestal verplicht. Toetsing vindt plaats middels beoordeling van (de presentatie van) je werkstuk(ken), al dan niet in combinatie met een schriftelijk tentamen. Voor werkcolleges en practica worden de studenten die zich voor het vak hebben ingeschreven opgesplitst in groepen. Deze groepsindeling vindt in de regel plaats voorafgaand aan de start van het blok. Soms worden de groepen ingedeeld tijdens een eerste plenaire bijeenkomst (bijvoorbeeld het eerste college). Tijd en plaats van de werkcolleges/practicumbijeenkomsten verschillen per groep. Informatie over groepsindelingen vind je op Nestor. Als de dag of het tijdstip van werkcolleges/practicumbijeenkomsten van de groep waarin je bent ingedeeld jou erg slecht uitkomt, kun je in overleg met de coördinator van het vak proberen in een andere groep ingedeeld te worden. Doe dit tijdig: bij voorkeur voor de start van het vak. Bij de vakbeschrijvingen in Ocasys kun je bij ieder vak zien welke onderwijs- en toetsvorm wordt gehanteerd. 20

21 Algemene Informatie A3 Regels, rechten en plichten A3.1 Onderwijs- en Examenregeling (OER) In de Onderwijs- en Examenregeling is de inhoud van een onderwijsprogramma vastgelegd. De regeling biedt een overzicht van de rechten en plichten die studenten hebben. De OERen van de verschillende bachelor- en masteropleidingen van FEB zijn te vinden op de CD-ROM met de studiegidsen A3.2 Regels en Richtlijnen In de Regels en Richtlijnen staat de praktische uitwerking van de OER. De Regels en Richtlijnen vind je op de CD-ROM met de studiegidsen A3.3 Tentamens De termijn waarop de uitslag wordt gepubliceerd is maximaal 10 werkdagen na de dag waarop het tentamen is afgelegd. Uitsluitend de door de Onderwijsadministratie gepubliceerde tentamenuitslagen zijn rechtsgeldig. Uitslagen van tentamens worden gepubliceerd op ProgRESS WWW. Je moet je identificeren met je studentnummer en het persoonlijke wachtwoord. Iedere nieuwe eerstejaars student ontvangt een brief waarin een wachtwoord wordt toegekend. Als je dit wachtwoord niet meer in bezit hebt, kun je dat opnieuw aanvragen bij de Helpdesk op de begane grond. In verband met de privacyregels worden telefonisch geen mededelingen over tentamenuitslagen of over uitslagen aan derden gedaan. Je kunt op elk gewenst moment je studieresultaten op ProgRESS WWW bekijken. Tot uiterlijk vier weken na publicatie van een tentamenuitslag kun je het door jou gemaakte tentamen inzien. Binnen de genoemde termijn kun je kennis nemen van vragen of opdrachten van het desbetreffende tentamen, als mede van de normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden. Mogelijkheden voor inzage van het tentamen worden via Nestor bekendgemaakt. Bij onduidelijkheden of onjuistheden kun je naar de Onderwijsbalie gaan. Neem dan je collegekaart mee. Hertentamens Tentamens kunnen in beginsel worden herhaald in het eerstvolgende halfsemester nadat het reguliere tentamen is afgenomen. Voor vakken die twee keer per jaar worden aangeboden gelden afwijkende regelingen, zie de individuele vakbeschrijvingen zoals die in deze studiegids en in de vakkendatabase op de website (Ocasys) zijn opgenomen. 21

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 5

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 5 ! "#$ $% Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren 9 1.1 Algemene inleiding 9 1.2 Organisatie van de faculteit 11 1.2.1 Doelstellingen van de faculteit 11 1.2.2 Faculteitsbestuur 11 1.2.3 Medezeggenschap

Nadere informatie

Studiegids. Economie en bedrijfseconomie. Faculteit der Managementwetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen 2015-2016

Studiegids. Economie en bedrijfseconomie. Faculteit der Managementwetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen 2015-2016 Studiegids Economie en bedrijfseconomie Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen 2015-2016 Disclaimer De informatie in de studiegids is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Aan

Nadere informatie

Studiegids Commerciële Economie, International Business and Languages 2007-2008

Studiegids Commerciële Economie, International Business and Languages 2007-2008 STUDIEGIDS FEM 2007 2008 Institute for Marketing & Commerce Hoofdfase Commerciële Economie International Business and Languages 1/93 Voorwoord Beste student(e), Van harte welkom! Institute for Marketing

Nadere informatie

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2011-2012 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Studiegids Business Management Hoofdfase 2009-2010 STUDIEGIDS FEM. Hoofdfase. Business Management 1/83. Hogeschool Utrecht, 30 juni 2009

Studiegids Business Management Hoofdfase 2009-2010 STUDIEGIDS FEM. Hoofdfase. Business Management 1/83. Hogeschool Utrecht, 30 juni 2009 STUDIEGIDS FEM 2009 2010 Hoofdfase Business Management 1/83 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 1.1.3 Bachelor- en Masterstelsel...

Nadere informatie

Professionele master ICT

Professionele master ICT Professionele master ICT! Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren 11 1.1 Algemene inleiding 11 1.2 Organisatie van de faculteit 12 1.2.1 Doelstellingen van de faculteit en waardenproject 12 1.2.2 Faculteitsbestuur

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2013-2014. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2013-2014 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Opleidingsgids bachelor college major Bouwkunde eerste studiejaar 2012 2013 aangepaste versie

Opleidingsgids bachelor college major Bouwkunde eerste studiejaar 2012 2013 aangepaste versie Opleidingsgids bachelor opleiding Opleidingsgids bachelorcollege Major Bouwkunde 1 e studiejaar 2012-2013 Voor een uitgebreide beschrijving van de vakken die genoemd zijn in deze brochure wordt verwezen

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

OER Civiele Techniek

OER Civiele Techniek OER Civiele Techniek Woord vooraf Dit document is het Studentenstatuut CiT, verder te noemen SS-CiT en bestaat uit: Studiehandleiding Civiele techniek Onderwijs- en Examenregeling UT (OER: artikel 1 t/m

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014 ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2013 2014 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015

Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015 Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015 Faculteit Geowetenschappen Willem C. van Unnikgebouw Heidelberglaan 2 Postbus 80115 3508 TC UTRECHT Tel. 030 253 9559 Utrecht, juli 2014 1 Adressen

Nadere informatie

Studiegids 2014-2015. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2014-2015. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2014-2015 Bachelor- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science Bedrijfskunde. Examenreglementen 2012 2013

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science Bedrijfskunde. Examenreglementen 2012 2013 Rotterdam School of Management Erasmus University Bachelor of Science Bedrijfskunde Examenreglementen 2012 2013 eindredactie mw.mr. C.M. Dirks van den Broek Secretaris Examencommissie Rotterdam School

Nadere informatie

Managementwetenschappen

Managementwetenschappen Managementwetenschappen Bacheloropleiding Masteropleidingen studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Voorwoord 03 Studeren aan de Open Universiteit Nederland Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

2.BESTUURSSTRUCTUUR... 6 3. ONDERWIJSORGANISATIE... 7

2.BESTUURSSTRUCTUUR... 6 3. ONDERWIJSORGANISATIE... 7 Faculty for Accounting Finance & Marketing Studiegids 2014-2015 INHOUD 1. ALGEMENE INFORMATIE... 5 1.1 DOELSTELLINGEN VAN DE UNIVERSITEIT... 5 2.BESTUURSSTRUCTUUR... 6 2.1 RECTOR... 6 2.3 DAGELIJKS BESTUUR...

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Business Administration Bestuurskunde Economics Politicologie Planologie Human Geography Milieu-Maatschappijwetenschappen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE COLLEGEJAAR 2014-2015 Colofon Editie Redactie Bedrijfskunde, Rotterdam School of Management, Erasmus University september 2014 M.O. Bakker C.A. Rijnsburger T.

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Scheikundige Technologie van de Technische Universiteit

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Financial Services Management Chroho: 34414 voltijd /duaal Accreditatie: 30 juni 2014 t/m 29 juni 2018 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs Deze regeling is vastgesteld door het college van bestuur d.d. 19-06-2014 met instemming van de MR Domein: programma Doc.nr:

Nadere informatie

MANAGEMENT WETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit www.ou.nl

MANAGEMENT WETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit www.ou.nl 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011

Nadere informatie

Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1. College Sociale Wetenschappen

Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1. College Sociale Wetenschappen Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1 College Sociale Wetenschappen Inhoudsopgave (klikbaar) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel A.1.1 Toepasselijkheid van de regeling... 3

Nadere informatie