Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger"

Transcriptie

1

2 Colofon Samenstelling en redactie: Alice de Koning Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Met bijdragen van: Nuestros Pequeños Hermanos International (NPHI), Bernd Grűn, Pauline Lemberger, Caroline van Gein van der Geest, Yesenia Lindeman, Urita Mual, Danielle Heere van den Tweel, Margreet Gehrels, Robert Vermeulen Met medewerking van: Jan-Kees Houthoff, Dale Anne Bourjaily, Thera Demuynck Fotografie: NPHI, Pauline Lemberger Vormgeving: On My Way, Raymond Mahler Productie: Daams Holding, Eric Daams Drukwerk: Druk Store, Leusden Omslagfoto: Pauline Lemberger, Honduras 2011 Prins Bernhardstraat GK Hilversum T: GIRO 1171 IBAN: NL60INGB BIC: INGBNL2A KvK:

3 Inhoudsopgave Uit de statuten van WereldOuders 4 Woord vooraf door voorzitter bestuur WereldOuders 5 1 Visie, Doelstellingen en Resultaten Missie en Visie Kernwaarden Doelstellingen Resultaten Evaluatie SWOT analyse Toelichting Risico beheerssysteem 11 2 Organisatie Medewerkers Directie Bestuur Verantwoordingsverklaring Comité van aanbeveling CBF Keurmerk ANBI NPHI Zusterorganisaties Samenwerkingsverbanden 22 3 Marketing, Communicatie en Fondsenwerving Fondsenwerving Werving & Binding Communicatie Klachtenprocedure 37 4 Projecten Inleiding familiehuizen en projecten De familiehuizen in Vrijwilligersbeleid 58 5 Jaarrekening 59 6 Toekomst en meerjarenplan 71 3

4 Uit de statuten Stichting WereldOuders heeft tot doel het maatschappelijk werk te ondersteunen en aan te moedigen dat onder zeer arme en behoeftige kinderen en jongeren wordt verricht, in Latijns-Amerika en het Caribische gebied door medewerkers van Nuestros Pequeños Hermanos (NPH) alsmede in de rest van de wereld door andere organisaties. Speciale aandacht te besteden aan de opvang, verzorging en scholing van in de desbetreffende landen verweesde, te vondeling gelegde of anderszins aan hun lot overgelaten kinderen. Het geven van voorlichting over de levensomstandigheden van de hierboven genoemde doelgroep aan het Nederlandse publiek. Voorts al hetgeen dat met het voorgaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting tracht haar doelen onder meer te verwezenlijken door: het werven van fondsen door middel van publiciteit, campagnes en andere activiteiten, welke fondsen binnen het kader van de doelstellingen dienen te worden aangewend; het werven en uitzenden van vrijwilligers die binnen het kader van de doelstelling kunnen worden ingezet; informatie te verstrekken aan derden en hen bewust te maken van de noden onder de armen en behoeftigen van deze wereld; het ontwikkelen, bevorderen en onderhouden van de contacten tussen kinderen en sponsoren. Uit de statuten van de stichting WereldOuders, statutair gevestigd te Hilversum. Het bestuur van de stichting is in 2011 een statutenwijziging overeengekomen. De akte van statutenwijziging is verleden op 10 februari 2012 voor notaris mr. E.J.H. Horst te Hilversum. 4

5 Voorwoord Bestuur Voor WereldOuders was 2011 een jaar vol leerpunten en uitdagingen. We hadden ons gezamenlijk als bestuur en team met groot enthousiasme zeer ambitieuze doelen gesteld. Hoewel het niet de beste tijd is voor goede doelen geloofden wij te kunnen blijven groeien. We hebben mooie doelstellingen behaald zoals een flinke kostendaling en nog verder gaande professionalisering van de organisatie. De verhuizing naar een kleinere locatie in februari 2011 bespaarde niet alleen kosten maar bracht ook het team dichter bij elkaar. In april 2011 heeft het bestuur Pauline Lemberger officieel aangesteld als nieuwe directeur. Dat was een goede beslissing. De lijst met activiteiten die dit jaar ondernomen zijn, is te lang om hier op te noemen. Een bijzonder evenement dat ik zeker even wil uitlichten is Heel Hilversum Helpt. Het heeft de werkdruk voor het team flink verhoogd, maar ook ,- opgebracht voor onze projecten in Honduras. En dan was daar de Nicaragua Volcano Challenge. We zijn er aan begonnen zonder ons te realiseren wat voor werk het met zich mee zou brengen. Zeker, het heeft meer investering in tijd en geld gekost dan verwacht. Maar er is ook een grote opbrengst. Het team is de uitdaging aangegaan en heeft (figuurlijk) de eindstreep gehaald en de twintig deelnemers (waaronder onze eigen directeur) haalden letterlijk de finish! Het bezoek aan de familiehuizen in Nicaragua door de mountainbikers heeft ervoor gezorgd dat we achttien nieuwe ambassadeurs hebben. Zij hebben met eigen ogen gezien hoe onze hulpverlening werkt en zijn daar aanstekelijk enthousiast over! Dit was mijn laatste jaar als voorzitter. Augustus 2012 treed ik af. Vanaf 1998 ben ik verbonden aan WereldOuders. Al die jaren ben ik steeds opnieuw getroffen door de enorme betrokkenheid van het team en de donateurs. De komende jaren zal WereldOuders als fondsenwervende organisatie voor nog meer uitdagingen komen te staan. Maar door het enthousiasme en de tomeloze ambitie van iedereen die WereldOuders een warm hart toedraagt, heb ik er het volste vertrouwen in. Ik dank u namens de kinderen voor uw inzet en support. Bernd Grün Voorzitter Bestuur WereldOuders 5

6 1 Visie, Doelstellingen en Resultaten Als kinderen leren liefhebben, zullen ze worden liefgehad. Dat is de basis die ervoor zorgt dat ze zorgvuldig en bewust te werk gaan. Later zal dat van grote invloed zijn op hun eigen kinderen en de maatschappij waarin ze leven. Een kind moet aan de hand worden genomen, begeleid met aandacht en toewijding. Oprichter van partnerorganisatie Nuestros Pequeños Hermanos: William B. Wasson. 1.1 Missie en Visie De missie van WereldOuders is: De situatie van thuisloze kinderen in Latijns-Amerika structureel verbeteren door ze een kans op een goede toekomst te geven. WereldOuders werft hiertoe fondsen voor haar partnerorganisatie Nuestros Pequeños Hermanos (NPH) die familiehuizen heeft in negen landen in Latijns-Amerika en daar ook medische, educatieve en werkgelegenheidsprojecten opzet. Naast de kinderen in de familiehuizen worden in ieder land ook projecten opgezet om de lokale bevolking te helpen. In de familiehuizen worden verweesde, verlaten en verwaarloosde kinderen en jongeren liefdevol opgenomen. Naast liefde, aandacht, verzorging en medische hulp krijgen ze scholing en een beroepsopleiding. Daarna is er de mogelijkheid te gaan studeren. De jongeren krijgen steun en begeleiding totdat ze op eigen benen kunnen staan. Naar onze visie is dit de enige manier om ze de kans te geven op te groeien tot zelfstandige volwassenen die een bijdrage kunnen leveren aan de sociaal-economische ontwikkeling van hun eigen maatschappij. We spreken over familiehuizen, maar in werkelijkheid zijn dit grote stukken land met meerdere huizen en faciliteiten. De begrippen familie en verantwoordelijkheid zijn heel belangrijk binnen de organisatie. Wij willen de veelal ontwortelde kinderen laten voelen dat zij deel uitmaken van een familie die hen onvoorwaardelijk steunt en waar ze altijd op terug kunnen vallen. Anderzijds leren we hen dat deel uitmaken van een familie ook betekent dat je verantwoordelijkheden hebt: zowel naar elkaar als naar je omgeving. Iedere jongere doet minimaal één servicejaar. Dit is een soort stage binnen de organisatie waarbij de jongeren bijvoorbeeld op kantoor werken, helpen met de verzorging van de jongste kinderen of meedraaien in de keuken. Het servicejaar wordt over het algemeen na middle school *) gevolgd. Gaat een jongere daarna naar high school dan volgt hij of zij nog een servicejaar. Als hij of zij gaat studeren, volgt een derde servicejaar. Het servicejaar is bij uitstek een middel om de jongeren iets terug te laten doen voor het familiehuis waarin ze zijn opgegroeid. Tijdens de middelbare school periode leren de jongeren naast de gewone lesstof ook een praktisch vak zoalals houtbewerken, lassen, kleding maken of aardewerk bakken. Vaardigheden waarmee ze, ook als ze niet verder gaan leren, in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. De duidelijke focus op een zelfstandige toekomst van de jongeren en de rol die zij als volwassene binnen hun gemeenschap kunnen gaan spelen, mede als de projecten die voor de gehele gemeenschap worden ontwikkeld, geeft het werk van WereldOuders een veel grotere meerwaarde dan slechts de opvang van thuisloze kinderen. 1.2 Kernwaarden en competenties De kernwaarden van de hulpverlening in de familiehuizen zijn samen te vatten in de begrippen: Persoonlijk, *) In de familiehuizen wordt gebruikt gemaakt van de schooltermen die ook in de Verenigde Staten gelden. Middle school staat hierbij gelijk aan de eerste jaren van onze middelbare school en high school aan de bovenbouw van onze middelbare school. In hoofdstuk 4 staat een schematisch overzicht. 6

7 Structureel: De donateurs die zich structureel aan de organisatie verbinden, blijven WereldOuders lange tijd steunen. Deze steun duurt gemiddeld langer dan zeven jaar. Deze structurele steun is onontbeerlijk omdat de hulpverlening gericht is op langdurige, kwalitatief hoogstaande zorg en begeleiding. Zoals eerder genoemd blijven kinderen verbonden aan de organisatie totdat het zelfstandige volwassenen zijn. Ook als zij gaan studeren verblijven zij in studentenhuizen van de organisatie. Zelfs als zij helemaal zelfstandig zijn, kunnen zij nog bij de organisatie terecht voor Structureel en Lokaal. Dit zijn ook de kerncompetenties van de organisatie WereldOuders in Nederland. hulp bij bijvoorbeeld het opzetten van een eigen bedrijfje of het zoeken naar woonruimte. Persoonlijk: Het team van WereldOuders besteedt veel aandacht aan het persoonlijk begeleiden van donateurs en sponsoren. Particuliere donateurs kunnen een specifiek kind uit een van de familiehuizen ondersteunen en een persoonlijke band opbouwen door het uitwisselen van brieven. Donateurs krijgen ook de mogelijkheid om een concreet project in het veld te sponsoren dat bij hun past. Vanuit het team wordt desgewenst meegedacht over het opzetten van een actie door de donateur om fondsen voor het project te werven binnen het eigen netwerk. De persoonlijke benadering zorgt ervoor dat zowel particuliere donateurs als sponsoren zich thuis voelen bij WereldOuders. Kinderen komen vaak al op jonge leeftijd in de familiehuizen wonen. Zij blijven aan de organisatie verbonden totdat het zelfstandige volwassenen zijn. In iedere fase van hun leven krijgen de kinderen de aandacht en begeleiding die zij op dat moment nodig hebben. Ook als dit speciaal onderwijs of afwijkende medische zorg betreft. Verder wordt ieder kind individueel begeleid en wordt goed gekeken naar de kansen en kwaliteiten van het kind. Hierdoor kan hij of zij zich persoonlijk ontwikkelen. Lokaal: WereldOuders is al twintig jaar gevestigd in Hilversum. De band met lokale organisaties en bedrijven is hierdoor sterk. De organisatie richt zich met name op het lokale MKB. In de projectlanden wordt voornamelijk gewerkt met lokale medewerkers. Veel van hen zijn zelf opgegroeid in een familiehuis. Zij kennen als geen ander de gebruiken van het land en de behoeften van de kinderen. Ook bij tijdelijke projecten als bouwwerkzaamheden worden lokale mensen ingehuurd om zo de economie van de gemeenschap te stimuleren. 1.3 Doelstellingen 2011 (bron: WereldOuders jaarplan voor 2011) WereldOuders is het jaar 2011 begonnen met ambitieuze doelstellingen die inhaakten op de doelen en resultaten van het jaar ervoor. Ons belangrijkste streven: de continuïteit van het werk in de projectlanden waarborgen en indien mogelijk de projecten uitbreiden. Hiertoe zijn bij aanvang van het jaar de volgende doelstellingen geformuleerd: Visie, doelstellingen en resultaten 7

8 Groei van de inkomsten met 10 %. Van 1,1 miljoen in 2010 naar afgerond 1,2 miljoen in In 2010 bedroegen de inkomsten 1.8 miljoen. In dit bedrag waren echter ook de eenmalige donaties van 0.7 miljoen n.a.v. de ramp in Haïti opgenomen. De reguliere inkomsten in 2010 bedroegen 1.1 miljoen. inkomsten uit fondsen en stichtingen: inkomsten uit bedrijven en spontane giften: inkomsten uit acties derden: vergroting aantal structurele donateurs: 1500 incl. 250 wereldouders vergroting van de naamsbekendheid Verhouding Kosten: Kindwerk op 40:60 minimaal 10 procent kostenbesparing op kantoorkosten Interne Organisatie op Orde concrete procesbeschrijvingen organogram & functieomschrijvingen nieuwe database up & running 1.4 Resultaten Groei van de inkomsten met 10 % naar 1,2 miljoen: behaald De inkomsten waren begroot op 1,2 miljoen, behaald in 2011 is: (Tijdens de halfjaarraming is de begroting bijgesteld naar 1,3 miljoen. Dit is uiteindelijk niet behaald. Zie ook hoofdstuk 5 Jaarrekening) Inkomsten uit fondsen en stichtingen: ,84. Doelstelling was Daarnaast is een premie door Wilde Ganzen toegekend van Dit laatste bedrag is door deze stichting direct overgemaakt aan het veld en daarom niet opgenomen in de jaarrekening van WereldOuders. Inkomsten uit bedrijven en spontane giften: De doelstelling was Deze deeldoelstelling is hiermee niet behaald. Inkomsten uit acties derden: ,07. Doelstelling was % hoger dan begroot Vergroting van het aantal structurele donateurs is niet behaald. Het totaal aantal giftgevers via acceptgiro of machtiging is gedaald van per 1 januari 2011 naar per 31 december Vergroten van de naamsbekendheid: uit oogpunt van kostenbesparing is halverwege 2011 besloten geen officiële meting te laten plaatsvinden. Verhouding Kosten: Kindwerk op 40:60: behaald In 2011 is 67% van de som der baten besteed aan de doelstelling. Zie ook hoofdstuk 5 Jaarrekening. Door een efficiëntere bedrijfsvoering en een scherper kostenbeleid zijn de kosten voor beheer en administratie verlaagd. In de huurkosten is een besparing van ruim 50% doorgevoerd. De huurkosten op jaarbasis zijn van (in 2010) verlaagd naar per 1 februari Ook is een 50% kostenbesparing gerealiseerd bij de inhuur van de externe accountant voor de controle van de jaarrekening. Interne Organisatie op Orde: behaald Concrete procesbeschrijvingen hebben tijdwinst opgeleverd Aangepast organogram en concrete functieomschrijvingen hebben gezorgd voor meer efficiëntie. Nieuwe database is up and running wat tijdwinst oplevert en een hoger rendement in de wervingsacties. 8

9 1.5 Evaluatie: SWOT Analyse Sterke punten: Platte organisatiestructuur Hierdoor kan er snel en doelgericht gehandeld worden. Flexibel, ambitieus en enthousiast team Het team staat voor de doelstellingen van Wereld- Ouders en gelooft in de potentie van de organisatie. Transparante organisatie Het daadwerkelijk volgen van een bepaald kind en het ondersteunen van de leefomgeving is mogelijk vanwege de monitoring en het intranet. WereldOuders kan door de concrete veldprojecten en de inzichtelijke begrotingen transparant zijn over de besteding van het gedoneerde geld. Aansprekende projecten De werkwijze van WereldOuders sluit aan bij waarden in onze samenleving die als belangrijk worden ervaren zoals: familiegevoel en solidariteit. De projecten zijn structureel en zorgen voor aansprekende resultaten. Men kan onze projecten bezoeken. Zwakke punten: Lage naamsbekendheid Vanwege de lage naamsbekendheid is het voor WereldOuders moeilijk om media aandacht te generen voor de projecten. Onbekend maakt onbemind. Beperkingen binnen de organisatie Het team is klein, maar beschikt over een hoge ambitie. De personeelscapaciteit is te beperkt om alle ambities waar te kunnen maken. Focus is een aandachtspunt. Database beheer WereldOuders heeft te weinig kennis in huis om de vele mogelijkheden van de database optimaal te benutten. Kansen: Familie waardes WereldOuders heeft kleinschalige projecten in Latijns-Amerika die een sterk familiegevoel uitstralen. In de tijd van economische teruggang worden waardes als familie hoog gewaardeerd. Meetbaarheid De resultaten van de hulpverlening van WereldOuders zijn goed meetbaar. We kunnen precies aangeven hoeveel kinderen zijn geholpen door onze hulpverlening. Samen met de transparantie is dit een belangrijke geef factor voor mogelijke donateurs. Database werving Op het gebied van gerichte werving met behulp van de mogelijkheden van de database kan WereldOuders zich nog volop ontwikkelen Kleine organisatie Het feit dat WereldOuders een kleine organisatie is, met een transparante organisatiestructuur, is een kans in het huidige klimaat waarin veel kritische geluiden te horen zijn over de grote goede doelen. Als donateur kun je bij WereldOuders nog echt een concreet verschil maken en dit zorgt voor hoge betrokkenheid van donateurs en sponsoren. Bedreigingen: Economische crisis De economische crisis en het stopzetten van overheidssubsidies zorgen ervoor dat steeds meer goede doelen in dezelfde fondsenvijver vissen. Overvloed aan kinderhulp organisaties In Nederland zetten tientallen organisaties zich in voor kinderen in ontwikkelingslanden. Het is voor WereldOuders moeilijk om het onderscheidend vermogen zichtbaar te maken. Gedrag donateur De huidige trend laat zien dat donateurs incidenteel willen geven op een door hun gekozen moment. Daarbij gaan donateurs liever geen structurele verbinding aan, dit geldt voor veel goede doelen en helaas zorgt dit voor een hoog uitvalpercentage. Visie, doelstellingen en resultaten 9

10 1.6 Toelichting bij de SWOT analyse Platte organisatie structuur & Flexibel, ambitieus en enthousiast team. Bij onverwachte kansen of bedreigingen kan snel geschakeld worden. Wel is het zaak dat focus wordt aangebracht en een strakke planning wordt aangehouden. In de jaarplanning voor 2011 was aanvankelijk geen tijd ingeruimd voor onverwachte kansen. In de tweede helft van het jaar is de planning daarom aangepast en is een start gemaakt met het werken in project teams. Dit zorgt bij grote projecten voor heldere taken en een goede verdeling daarvan. Het werken in project teams kan nog verder verbeterd worden. Transparantie De transparantie bij WereldOuders wordt erg gewaardeerd door de donateurs en sponsoren. Het steunen van een concreet veldproject of een specifiek kind is wat mensen aanspreekt. Wereldouders (die een kind steunen voor 25 per maand) hebben de mogelijkheid per post te communiceren met hun sponsorkind. Deze vorm van transparantie wordt erg gewaardeerd. Omdat de post van en naar de projectlanden vertaald moet worden, is dit een zeer arbeidsintensief proces. Daarbij is het werven van nieuwe wereldouders vanwege de relatief hoge maandelijkse bijdrage moeilijk. WereldOuders wil de sponsorouders de mogelijkheid blijven bieden te communiceren met hun kind. Dit proces dient wel vereenvoudigd te worden. Hiertoe wordt gekeken naar de mogelijkheden van communicatie. Ook wordt een nieuwe formule ontwikkeld om donateurs, die voor een lager bedrag de organisatie WereldOuders structureel willen steunen deze mogelijkheid te bieden. Eind 2011 is hier een start mee gemaakt. Dit moet in 2012 verder worden uitgewerkt. Aansprekende projecten In 2011 hebben Nederlandse donateurs de familiehuizen in Nicaragua, Honduras, Mexico, Guatemala, Haïti en de Dominicaanse Republiek bezocht. De mogelijkheid de projecten te bezoeken leidt tot zeer betrokken sponsoren. Deze mogelijkheid willen we in 2012 dan ook zeker verder uitbreiden. Lage naamsbekendheid De lage naamsbekendheid is een groot nadeel voor WereldOuders. Het zorgt voor een vicieuze cirkel. Door de lage naamsbekendheid zijn media vaak niet geïnteresseerd in het werk van WereldOuders; doordat WereldOuders weinig in de media is, is de naamsbekendheid laag. Dit heeft tot gevolg dat het team extra hard moet werken om de groei in inkomsten te bewerkstelligen. WereldOuders is er goed in om mensen aan zich te binden. De naamsbekendheid zal dan ook via het eigen netwerk van enthousiaste ambassadeurs moeten groeien. In 2011 is een ambassadeursplan geschreven dat in 2012 wordt geïmplementeerd. Iedere ambassadeur wordt ingezet op zijn of haar expertise. Beperkingen binnen de organisatie Omdat WereldOuders een beperkte personeelscapaciteit heeft, is het houden van de focus zeer belangrijk. Het maken van kosten - baten analyses voor elk nieuw project zorgt ervoor dat er weloverwogen keuzes gemaakt kunnen worden. Dit zorgt voor rust. Wel moeten meer reflectiemomenten ingebouwd worden, zodat ook steeds opnieuw duidelijk is of de focus nog op de juiste zaken ligt. Database beheer De implementatie van de nieuwe database heeft erg veel tijd gekost. Daarbij is gebleken dat er in huis te weinig database kennis was om de mogelijkheden van het systeem zo optimaal mogelijk te kunnen 10

11 benutten. In 2011 is een externe adviseur ingehuurd om deze kennis te verhogen binnen het team. In 2012 wordt het werken met de database door alle medewerkers van het team verder ontwikkeld. Op deze manier wordt het mogelijk beter te sturen op gewenste resultaten. en branche organisaties zoals het VFI & Partos blijft WereldOuders op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en trends. 1.7 Risicobeheerssysteem Uit de SWOT Analyse blijkt dat de economische crisis, de overvloed aan andere kinderhulp organisaties en het gedrag van de donateur een risico zijn. Om deze risico s op tijd te signaleren en hierop te anticiperen worden de volgende maatregelen getroffen: Maandelijkse financiële rapportage Wordt besproken met de accountant, directie en één bestuurslid. Hieruit blijkt welke posten voor- of achterlopen. Op basis hiervan wordt het beleid bijgestuurd. Structurele rapportages uit de database Op basis van deze informatie worden eventuele trends gesignaleerd en kan hierop gereageerd worden. Voorbeelden van rapportages: - Aantal nieuwe donateurs per maand - Het verlooppercentage per maand - Respons op giftenmailings Dichtraming In mei wordt de dichtraming gemaakt door het team en vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur. Dit geeft WereldOuders de kans om de begroting bij te stellen naar aanleiding van de tot dan toe behaalde resultaten. Trends signaleren Door aanwezig te zijn bij fondsenwervingcongressen en in contact te blijven met collega organisaties Visie, doelstellingen en resultaten 11

12 2 Organisatie Nadat een noodzakelijke reorganisatie in 2010 werd afgerond, was 2011 het eerste jaar waarin de organisatie volgens een nieuw en efficiënter organisatiemodel opereerde. Vanaf februari 2011 gebeurde dit vanuit een nieuwe, goedkopere en efficiëntere huisvesting. 2.1 Medewerkers Veranderingen in het personeelsbestand: Van één medewerker is na de eerste halfjaar evaluatie het contract in overeenstemming met beide partijen niet verlengd. De hierboven bedoelde functie is per 1 april 2011 opnieuw ingevuld. Na een langdurig ziekteverzuim van één medewerker en verschillende gesprekken over een mogelijke reïntegratie van de desbetreffende persoon is eind 2011 in wederzijds overleg besloten het contract met deze medewerker te ontbinden. Dit alles is gebeurd in overleg met de ARBO dienst. Personeelsbeleid: Het personeelsbeleid is gericht op het aansturen van elk personeelslid op zijn of haar eigen verantwoordelijkheden en kwaliteiten. Elk team lid heeft zijn eigen KPI s (Key Performance Indicators) en SLA s (Service Level Agreements). Deze worden goedgekeurd door het bestuur in het jaarplan. De directie stuurt de teamleden aan op basis van de individuele KPI s en doelstellingen. Hiernaast wordt gekeken naar de competenties van alle medewerkers persoonlijk en wordt gestimuleerd mensen in te zetten op hun expertise. Als het team haar eigen sterktes en zwaktes kent, kan het daar optimaal gebruik van maken. Aantal Fte s: Het aantal Fte s is gedaald van 5,32 aan het begin van 2011 naar 5,22 eind Inhuur derden: Interim directeur: gemiddeld 8 uur per week (tot 1 april 2011) Medewerker Werving & Binding: gemiddeld 8 uur per week Accountant: gemiddeld 6 uur per week Database expert: 2 uur per maand Vrijwilligers: Het aantal onbetaalde vrijwilligers is in 2011 gelijk gebleven. Vijf vaste vrijwilligers werkten aan de vertalingen van de sponsorouder-kind post. Daarnaast maakte WereldOuders gebruik van vier vaste vrijwilligers op verschillende andere posities binnen de organisatie zoals administratie en office management. Voor vrijwilligers buitenland zie hoofdstuk 4. Analyse WereldOuders team: Sterke punten: Betrokken en enthousiast Proactief Professioneel Lerend Zelfstandig & samenwerkend Creatief Verbeterpunten: Focus, planning & strategie Resultaatgericht denken Overleg cultuur Database kennis In 2011 is een nieuw salarishuis goedgekeurd door het bestuur en geïmplementeerd. Het personeelshandboek wordt jaarlijks besproken met het team. Enkele punten die hierin staan beschreven zijn: Salaris is op basis van 40 urige werkweek 12

13 22 vakantiedagen op basis van fulltime dienstverband 1 personeelsuitje per jaar 4 teamborrels per jaar 1 evaluatie gesprek per jaar 1 beoordelingsgesprek per jaar Ambassadeurs WereldOuders maakt gebruik van een netwerk met mensen die aantoonbaar betrokken zijn bij het werk van WereldOuders. Deze mensen, ambassadeurs genoemd, worden ingezet om de doelstellingen vergroting van de inkomsten en vergroting van de naamsbekendheid te behalen. Ieder maakt hierbij gebruik van zijn of haar eigen expertise. Het ambassadeurs netwerk van WereldOuders bestond in 2011 uit: Tim Immers, tv presentator en programmamaker. Expertise: vergroten naamsbekendheid, aanboren nieuwe sponsorcontacten op het gebied van productie van beeldmateriaal. Frits Sissing, tv presentator en zanger. Expertise: vergoten naamsbekendheid en creëren van draagvlak voor het werk van WereldOuders. Beate Sass, fondsenwerver. Expertise: werven van fondsen bij particulieren en bedrijven en vergroten van het netwerk van WereldOuders Katja Schutte, eigenaar internetmarketing bureau e-babe. Expertise: ondersteuning bij communicatie activiteiten en het aanbrengen van sponsoren. Interim-directeur Hans Geels heeft de organisatie (volgens plan) per 1 april 2011 verlaten. De functie van directeur is per diezelfde datum overgenomen door Pauline Lemberger. Zij was voorheen werkzaam binnen de organisatie als Hoofd Marketing, Communicatie & Fondsenwerving. Voor de interim-directeur die op free lance basis als derde werd ingehuurd zijn derhalve geen salariskosten opgenomen. In 2011 is een nieuwe salarisschaal geïmplementeerd. Hierbij werden voor de directeursbeloning de richtlijnen van het VFI als leidraad gehanteerd. Onder de personeelskosten is voor de beloning aan de directie een bedrag van opgenomen. Zie voor uitgebreide specificatie van dit bedrag hoofdstuk 5. De samenwerking tussen directie en bestuur verloopt soepel. De directie rapporteert acht keer per jaar aan het bestuur middels een bestuursrapportage. Deze rapportage is begin 2011 geïmplementeerd. De financiële resultaten worden maandelijks besproken. De directie wordt door het bestuur geëvalueerd en beoordeeld op vooraf bepaalde doelstellingen en KPI s. 2.3 Bestuur Het bestuur van WereldOuders bestaat uit zes bestuursleden waarvan vier Nederlandse leden en twee leden uit het bestuur van Nuestros Pequeños Hermanos International. Nevenfuncties bestuursleden: Jan-Kees Houthoff is bestuurslid van de stichting Onderhoudsfonds Oudezijds 100. Oudezijds 100 is een oecumenische christelijke woon en leef gemeenschap die werkt op de Wallen in Amsterdam. Deze nevenfunctie levert WereldOuders indirect een netwerk van belangstellenden voor armoedebestrijding vanuit een Christelijk overtuiging. 2.2 Directie Organisatie 13

14 Het bestuur van WereldOuders wordt gevormd door: Rooster van benoeming: Naam Functie Ingangsdatum Aftreden Dhr. B.A. Grün 19 juni 1943 Adjunct directeur VMBO scholengemeenschap Niet herbenoembaar Voorzitter Portefeuille algemene zaken 25 sept sept sept sept sept sept Mevr. C.J.M. Uitenbroek-ten Hassel Portefeuille 3 okt okt juni 1948 Onderneemster personeel 3 okt okt personeelswerving Niet herbenoembaar Dhr. J.A.C. Houthoff 05 juli 1947 Jurist Mevr. D.A. Bourjailly 21 maart 1950 Adviseur maatschappelijk verantwoord ondernemen Portefeuille financiën Portefeuille communicatie & ontwikkelingssamenwerking 8 juni juni juni juni 2014 Dhr. M.A. Venegas* 13 mei 1969 Executive director, NPH International Namens NPHI 7 juni juni 2014 Mevr. D Treiber* 13 juni 1983 Director of country support NPH International *deze leden worden benoemd door NPHI Namens NPHI opvolging Dhr. B.G. Greer 18 juli juli 2015 Wijziging Statuten De huidige statuten staan de mogelijkheid van een bestuur van zeven leden toe. Het voorstel is om een ledenaantal van 5 (3WO +2 NPHI) ook toe te staan omdat dit meer in verhouding is met de grootte van de organisatie. Ook wordt gedacht over een verbreding van de doelstelling buiten het alleen ondersteunen van de activiteiten van NPH, tot het ondersteunen van behoeftige kinderen elders in de wereld. Het inzetten van vrijwilligers, een van de meest waardevolle activiteiten van WereldOuders verdient vermelding in de statuten. Het bestuur beslist over een eventuele aanpassing begin Uit de Statuten: WereldOuders heeft tot doel het maatschappelijk werk aan te moedigen en te ondersteunen dat medewerkers van Nuestros Pequeños Hermanos (NPH) verrichten onder de armen en behoeftigen in Latijns-Amerika en de rest van de wereld. Speciale aandacht te besteden aan verweesde, te vondeling gelegde en aan hun lot overgelaten kinderen alsmede alles wat daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Bestuur en Directie In 2011 is een nieuwe manier van rapporteren aan het bestuur ontwikkeld waardoor het op hoofdlijnen inzichtelijk wordt waar de organisatie staat ten opzichte van de doelstellingen voor dat jaar. De nieuwe manier van rapporteren zorgt voor overzicht, rust en geeft directe aanleiding tot het stellen van prioriteiten. 14

15 WereldOuders team, najaar Boven: Yesenia Lindeman, coördinator kindsponsoring V.l.n.r.: Danielle Heere-van den Tweel, fondsenwerver particulieren; Pauline Lemberger, directeur; Caroline van Gein van der Geest, hoofd projecten, fondsen en stichtingen; Urita Mual fondsenwerver bedrijven; Alice de Koning, communicatie & pr; Brenda van de Velde, stagiaire; Ineke Voges, hoofd bedrijfsvoering. Niet op de foto: Peggy Vrieze, Financiën en de verschillende vrijwilligers en tweede stagiair. Er heeft in 2011 acht keer een bestuursvergadering plaatsgevonden waarvan alle keren notulen zijn gemaakt. De vergaderingen zijn voorbereid door de directie en de voorzitter van het bestuur. De onderwerpen die besproken worden liggen per vergadering vast, net als de data. Vergaderonderwerpen waren in 2011 o.a.: - Statuten wijziging - Personeelsbeleid - Status doelstellingen - Halfjaar evaluatie en dichtraming - Jaarplan Begroting Accenture sponsort 5S workshop Net als in 2010 heeft management consultant Accenture het WereldOuders team ook in 2011 gesponsord bijgestaan met advies en training. Dit jaar sponsorde het bedrijf onder meer een 5S Workshop. Dit is een praktische training over werkplekorganisatie en standaardisatie. Deze workshop heeft een belangrijke bijdrage in de efficiëntie van het team. 2.4 Verantwoordingsverklaring Stichting WereldOuders Organogram Bestuur Directie 1 fte Bedrijfsvoering 0,8 fte Financiën 0,6 fte Werving & Binding 0,9 fte WereldOuders Donateurs Relatiebeheer Communicatie & PR 0,7 fte Fondsenwerving 1,3 fte Fondsen & stichtingen Projecten informatie actie & ambassadeurs Situatie per 1 april 2011 Organisatie 15

16 Scheiding der functies Bestuur Het bestuur van de stichting, dat bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste zeven personen, waaronder maximaal twee vertegenwoordigers van NPHI, bestuurt en vertegenwoordigt de stichting. Het ontwikkelt, samen met de directie, het beleid en houdt toezicht op de uitvoering van het beleid door de directie. Om effectief te kunnen opereren is het van belang dat verschillende disciplines en achtergronden in het bestuur vertegenwoordigd zijn. In de fase waarin WereldOuders zich nu bevindt zijn dat met name financiën, human resources, marketing en algemeen management. Jaarlijks vindt overleg binnen het bestuur plaats over de samenstelling en het functioneren van het bestuur. Bij een vacature wordt geworven op basis van een profielschets. Bij werving speelt het eigen netwerk een belangrijke rol, maar zo nodig wordt ook openbaar geworven. Het bestuur heeft een beleidsvormend karakter waarbij het accent op ontwikkeling en vaststelling van het algemeen beleid ligt. De dagelijkse operationele leiding is gedelegeerd aan de directie. Het bestuur houdt toezicht op de uitvoering van de strategie en van de actieplannen om de doelstelling op korte en middellange termijn te waarborgen. Dit betekent dat financiën, fondsenwervings-activiteiten en personeelsmanagement tijdens bestuursvergaderingen ruim aandacht krijgen. Het bestuur vergadert minimaal zes maal per jaar. Indien nodig worden meetings over specifieke onderwerpen gehouden en petit comité. Het bestuur wordt mede geïnformeerd over de gang van zaken binnen de stichting door: Het jaarplan; jaarlijks wordt een beleidsplan opgesteld door de directie. Onderdeel van dit beleidsplan vormt de begroting voor het volgend boekjaar en de drie jaren daaropvolgend. Tijdens de budgetvergadering wordt het beleidsplan met de daarbij behorende begroting door het bestuur met de directie behandeld. Het beleidsplan en de begroting dienen door het bestuur goedgekeurd te worden. De financiële maandrapportage met de maandcijfers in vergelijking met de begroting (zowel enkelvoudig als cumulatief). De kwartaal management rapportage met: - De status van vooraf overeengekomen doelstellingen en overige personeelsinformatie. - Financiële cijfers per kwartaal met daarbij de vergelijking met de begroting en het voorgaande jaar. De halfjaarevaluatie die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het bestuur Jaarlijks wordt er een jaarverslag opgesteld dat goedgekeurd dient te worden door het bestuur. Directie De directie bestaat uit één persoon. De voornaamste taak van de directie is het ontwikkelen en realiseren van het beleid (doelen, strategie en meerjaren visie). Dit beleid wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur. De directie is verantwoordelijk voor de realisatie van de gestelde doelen. Daarin zijn te onderscheiden: doelen op het gebied van het veldwerk via NPH (uitgaven doelstellingswerking) en tevens fondsenwerving en communicatie (inkomsten plus uitgaven inkomstenverwerving). De directie is eindverantwoordelijk voor de algehele bedrijfsvoering (Personeel, Organisatie, Financiën, Administratie, Informatie & Service en Database & Automatisering) evenals voor het algehele management van de organisatie. Aangezien het veldwerk uitbesteed is aan de partner NPH gaat de aandacht van de directie vooral uit naar het genereren van inkomsten (fondsenwerving), vergroten van de naamsbekendheid en waardering van WereldOuders als merk. De directeur werkt zelf mee aan operationele en inhoudelijke werkzaamheden op gebied van marketing en fondswerving. Tenminste eenmaal per jaar heeft de voorzitter 16

17 van het bestuur een functioneringsgesprek met de directeur. Hierin komen o.a. aan de orde: de werkverhouding met het bestuur en de wijze waarop de directeur uitvoering geeft aan de aan hem of haar door het bestuur opgedragen werkzaamheden. Team: Naast het bestuur en de directie bestaat de organisatie WereldOuders uit vier units met uitvoerende medewerkers. Unit Fondsenwerving: bestaande uit twee fondsenwervers en de directie. Deze unit vraagt fondsen aan en houdt zich bezig met het aanboren van nieuwe potentiële sponsoren en het onderhouden van de relatie met bestaande sponsoren. De unit begeleidt tevens fondsenwervende activiteiten van derden. Unit Werving & Binding: bestaande uit twee medewerkers en negen vertalers (vrijwilligers). Deze unit heeft tot taak werving en binding van donateurs en wereldouders (structurele donateurs). Er worden nieuwe wervingsmethodes toegepast en een behoudstrategie gehanteerd. in het veld. Ze is mede verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het personeels- en vrijwilligers beleid. De unit wordt zonodig ondersteund door medewerkers van de externe accountant. Iedere unit stelt jaarlijks een actieplan op en draagt budgetverantwoordelijkheid voor de eigen afdeling. Tussen de directie en de individuele teamleden vindt iedere twee weken overleg plaats. Hiernaast vindt wekelijks teamoverleg plaats. Van alle vergaderingen worden notulen opgemaakt. Elke vier weken is er teamoverleg inzake de voortgang en de bewaking van de toegekende budgetten waarbij de directie en de accountant aanwezig zijn. Bij het opstellen van het jaarplan worden per unit doelstellingen geformuleerd. Per half jaar wordt door de directie getoetst of is voldaan aan deze doelstellingen. In 2010 is een personeelshandboek opgesteld en in gebruik genomen. In dit handboek zijn de volgende zaken opgenomen: - Huisregels - Functieomschrijvingen - Communicatie regels Unit Communicatie & PR: bestaande uit één communicatie medewerker, stagiaires en de directie. Deze unit is verantwoordelijk voor de zichtbaarheid van WereldOuders. Ze verzorgt alle communicatie-uitingen voor de organisatie, onderhoudt de website en stuurt stagiaires aan. Unit bedrijfsvoering: bestaande uit een leidingevende, één financiële medewerker, twee vrijwilligers en de directie. Deze unit is belast met het uitvoeren van alle administratieve / facilitaire taken welke nodig zijn voor de bedrijfsvoering van de stichting. Ze zorgt er tevens voor dat processen worden nageleefd en is verantwoordelijk voor de financiële administratie. Ze stuurt vrijwilligers aan en medewerkers Effectiviteit van de Bestedingen Als afgeleide van het meerjarenplan wordt jaarlijks een beleidsplan opgesteld met daarbij een jaarbegroting. Deze stukken worden goedgekeurd door het Bestuur. In juli bestaat de mogelijkheid om de begroting eenmalig bij te stellen. Deze bijstelling behoeft goedkeuring door het Bestuur. Controle Cyclus Maandelijks wordt een financiële rapportage opgesteld conform richtlijn 650. Deze rapportage wordt intern besproken tussen de directie en de budget verantwoordelijken binnen de organisatie. De rapportage bestaat uit maandelijkse informatie en cumulatieve informatie. De informatie wordt vergeleken met de begroting en dezelfde periode Organisatie 17

18 van het voorafgaande verslagjaar. Een analyse van verschillen maakt deel uit van de rapportage. De directie bespreekt de maandrapportages met de financieel verantwoordelijke binnen het bestuur. Per kwartaal wordt een financiële management rapportage opgesteld die directie bespreekt met het Bestuur. Jaarlijks worden de jaarrekening en het financiële deel van het jaarverslag gecontroleerd door een externe accountant. Deze voorziet de jaarrekening en het financiële deel van het jaarverslag van een controle verklaring. Bestedingen Besteed aan doelstelling De inkomsten worden besteed aan de doelstelling van de Stichting. In de jaarbegroting wordt vastgesteld welk deel van de inkomsten aan de doelstelling wordt besteed. Dit houdt in dat een deel van de inkomsten wordt betaald aan NPH International. Het betreft een vast bedrag dat jaarlijks door NPH International wordt voorgesteld aan de diverse landen. Dit voorstel is gebaseerd op de jaarlijkse begroting van NPH International. De controle op de besteding van deze middelen ligt bij NPH International. Bij NPH International zijn continu twee medewerkers werkzaam die aan de hand van financiële en operationele rapportages en waarnemingen uit de diverse landen ter plaatse vast stellen of de gelden correct zijn besteed. Deze twee medewerkers rapporteren direct aan de bestuurders van NPH International. Een ander deel van de inkomsten wordt besteed aan projecten die dagelijks zichtbaar zijn op de website van NPH International en waarop per land kan worden ingeschreven. Nadat op een project is ingeschreven wordt door WereldOuders onder de donateurs geïnformeerd of deze het project willen financieren middels donaties. Afhankelijk van de grootte van de projecten worden de gedoneerde bedragen in één keer of in delen overgemaakt. De projectverantwoordelijken in de landen rapporten schriftelijk aan WereldOuders over de voortgang van de projecten. Tevens worden deze projecten gecontroleerd door de medewerkers van NPH International. Besteed aan kosten eigen fondsenwerving De kosten besteed aan eigen fondsenwerving zijn nodig om de baten uit eigen fondsenwerving op peil te houden. Een belangrijke post die ook jaarlijks wordt begroot en onderbouwd met concrete plannen. De effectiviteit van deze kosten wordt gerelateerd aan de gerealiseerde inkomsten. Maandelijks worden de bestedingen van deze kosten gerapporteerd aan de verantwoordelijken en worden effectiviteit en afwijkingen ten opzichte van de begroting besproken. Tevens wordt maandelijks aan de hand van deze kosten en baten uit eigen fondsenwerving het CBF percentage gemonitord. Besteed aan beheer en organisatie WereldOuders streeft naar een zo efficiënt mogelijk kostenpatroon binnen de organisatie. Ook deze kosten worden jaarlijks in de begroting vastgesteld. Aan de hand van de maandelijkse rapportages worden deze kosten door directie en bestuur nauwlettend gevolgd. Communicatie met Belanghebbenden De stichting heeft zowel intern als extern belanghebbenden. Voor de verschillende groepen belanghebbenden zet WereldOuders de volgende communicatiemiddelen in: Donateurs en wereldouders (sponsorouders): WereldOuders informeert haar donateurs en wereldouders gemiddeld zes keer per jaar middels een gedrukte nieuwsbrief over de projecten van NPH en de campagnes, acties en resultaten. In specifieke situaties, zoals de aardbeving in Haïti in januari 2010, wordt een extra nieuwsbrief via verstuurd met eventueel een giftverzoek. 18

19 Wensen, ideeën en suggesties van donateurs en wereldouders kunnen via de website, schriftelijk of telefonisch worden doorgegeven en worden meegenomen in het teamoverleg. Met klachten wordt omgegaan volgens een klachtenprotocol. Na binnenkomst van een klacht wordt deze in een klachtenregister vastgelegd en door middel van hoor en wederhoor onderzocht. Binnen een vastgestelde termijn krijgt degene die de klacht heeft ingediend schriftelijk de uitkomst van dit onderzoek medegedeeld. Fondsen, stichtingen, bedrijven en major donors: WereldOuders informeert deze sponsors middels toezending van nieuwsbrieven en het jaarverslag (gedrukt of als pdf file). In geval van project sponsoring worden rapportages verstuurd. Medewerkers: De medewerkers worden o.a. geïnformeerd d.m.v: wekelijks teamoverleg, tweewekelijks individueel overleg, vierwekelijks financieel overleg, wekelijkse tamtam, team events en bedrijfsuitjes. Een beperkt aantal medewerkers neemt deel aan de jaarlijkse internationale meeting. Iedere zes weken wordt een interne nieuwsbrief verstuurd. Medewerkers hebben de beschikking over informatie op de intranetsite van partnerorganisatie NPH. Jaarlijkse evaluatie gesprekken vinden plaats in mei en december. Ambassadeurs: WereldOuders informeert de ambassadeurs gemiddeld zes keer per jaar per gedrukte nieuwsbrief over de projecten van NPH en de campagnes, acties en resultaten van WereldOuders. Ambassadeurs ontvangen tevens het jaarverslag. Ambassadeurs worden betrokken bij specifieke acties waarover ze vooraf door WereldOuders zijn geïnformeerd. Publiek: Voor alle algemene informatie omtrent WereldOuders kan het publiek terecht op de website Mensen die gericht interesse hebben om sponsorouder te worden kunnen hiervoor terecht op Sinds 2010 laat WereldOuders jaarlijks onderzoek doen naar de naamsbekendheid en de waardering van het werk van WereldOuders door het Nederlandse publiek. Media: WereldOuders brengt regelmatig persberichten uit over haar werkzaamheden in Nederland of in het veld. Media kunnen ook terecht op de website Evaluaties: Binnen WereldOuders worden alle acties geëvalueerd volgens een standaard procedure. De actie verantwoordelijke medewerker maakt de evaluatie en deze wordt besproken met de directie. De leerpunten worden verwerkt in het daaropvolgende actieplan. Evaluatie gesprekken met de medewerkers en vrijwilligers van WereldOuders worden door de directie gevoerd. De medewerkers hebben twee evaluatie momenten per jaar. In de maand mei vindt een voortgangsgesprek plaats en in december een beoordelingsgesprek. Voor de vrijwilligers is er in augustus een groepsevaluatie bijeenkomst met de directie. Organisatie 19

20 2.5 Comité van Aanbeveling WereldOuders heeft een Comité van Aanbeveling dat passief verbonden is aan de organisatie. De volgende personen hebben hun naam aan Wereld- Ouders verbonden: Ds. Carel ter Linden; Dr. Henk van Os; Mr. Kees van Lede; Prof. Dr. Herman Wijffels en Mevr. Jeltje van Nieuwenhoven. 2.6 CBF Keurmerk 2.7 ANBI WereldOuders heeft geen toezichthoudermodel maar voldoet aan de criteria van het Centraal Bureau Fondsenwerving en draagt sinds 2005 het CBF Keurmerk. WereldOuders is erkend als ANBI, d.w.z. het is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de belastingdienst is aangewezen. Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die zij ontvangt in het kader van het algemeen belang. Uitkeringen die een ANBI doet in het algemeen belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking. Als een instelling door de belastingdienst is aangewezen als een ANBI kan een donateur giften van de inkomsten of vennootschapsbelasting aftrekken. Uiteraard binnen de daarvoor geldende regels. 2.8 NPHI WereldOuders is sinds 1991 verbonden aan Nuestros Pequeños Hermanos International (NPHI) en werft fondsen voor de projecten van de internationale organisatie. Nuestros Pequeños Hermanos betekent letterlijk: onze kleine broertjes en zusjes. WereldOuders is één van de negen fondsenwervende kantoren in Europa die de projecten van NPHI ondersteunen. De organisatie is in 1954 in Mexico opgericht door William B. Wasson. NPHI heeft familiehuizen voor thuisloze kinderen opgezet in: Mexico, Honduras, Haïti, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, de Dominicaanse Republiek, Peru en Bolivia. Daarnaast runt zij medische, educatieve en werkgelegenheidsprojecten voor deze kinderen en hun gemeenschap. Uitgebreide informatie over de familiehuizen en de gemeen- Nuestros Pequeños Hermanos International Organizational Chart FOTO-USA Friends of the Orphans US 501.C.3 Independent NPHI Board NPHI-USA US 501.C.3 OLBS Our Little Brothers and Sisters Europe e.v. European Coordination (non-profit) UNSERE KLEINEN BRÜDER UND SCHWESTERN E.V., Germany UNSERE KLEINEN BRÜDER UND SCHWESTERN, Austria NPHI Executive Committee NOS PETITS FRERES ET SOEURS, France FONDAZIONE FRANCESCA RAVA - N.P.H. Italia ONLUS, Italy NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS, Spain WERELDOUDERS - Stichting Onze Kleine Weeskinderen, Netherlands NPHI-SC Mexico UNSERE KLEINEN BRÜDER UND SCHWESTERN, Switzerland ONZE KLEINE WEESKINDEREN, Belgium OUR LITTLE BROTHERS AND SISTERS, Ireland NPH Consejo de Operaciones Country Directors for NPH Mexico - NPH Honduras - N.P.F.S. Haiti - NPH Dominican Republik NPH El Salvador - NPH Guatemala - NPH Nicaragua - NPH Bolivia - NPH Peru 20

Colofon. Samenstelling en Redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger

Colofon. Samenstelling en Redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Jaarverslag 2010 Colofon Samenstelling en Redactie: Alice de Koning Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Met bijdragen van: NPHI, NPH Mexico, NPH Honduras, NPH Haïti, NPH Guatemala, NPH Nicaragua,

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Voorwoord Voor u ligt het 1 e beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013 en heeft in het ruime jaar waarin het bestaat

Nadere informatie

Geef Prostaatkanker het nakijken. Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016

Geef Prostaatkanker het nakijken. Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016 Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016 Geef Prostaatkanker het nakijken 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Organisatie 2. Strategie a. Statutaire doelstelling b. Afwezigheid van winstoogmerk c. Bestemming

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Introductie Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Luz Alba. Over 2012 is voor het eerst een jaarverslag geschreven, en bij het verder professionaliseren

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Tanzania Ubuntu Academy

Beleidsplan Stichting Tanzania Ubuntu Academy Beleidsplan Stichting Tanzania Ubuntu Academy 2011-2015 Inhoud: 1. Activiteiten van de Stichting Tanzania Ubuntu Academy 2. Wijze werving van gelden 3. Beheer van de stichting Tanzania Ubuntu Academy 4.

Nadere informatie

VERANTWOORDINGSVERKLARING Code Goed Bestuur

VERANTWOORDINGSVERKLARING Code Goed Bestuur VERANTWOORDINGSVERKLARING 2015 Code Goed Bestuur Nationale Vereniging de Zonnebloem wordt bestuurd volgens eisen die de Code Goed Bestuur stelt aan fondsenwervende instellingen. Binnen de Zonnebloem zijn

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Gelukskoffer

Beleidsplan Stichting Gelukskoffer Beleidsplan Stichting Gelukskoffer 2011-2015 Stichting Gelukskoffer te Amersfoort Bezoekadres: Printerweg 16, 3821 AD Amersfoort Handelsregisternummer 32169581 Inhoudsopgave 1 Inleiding p. 3 2 Werkzaamheden

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016

Beleidsplan 2015-2016 Beleidsplan 2015-2016 Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid, onder alle natiën zijn wonderen. Psalm 96:3 Beleidsplan Strijen, juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord...1 1 Stichting Hope 4 the Nations...2

Nadere informatie

Bisschop Bluyssen Fonds

Bisschop Bluyssen Fonds INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Missie en doelstellingen 3. Visie en ambitie 4. Interne ontwikkelingen en organisatie 5. Externe ontwikkelingen en activiteiten 6. Kansen en bedreigingen 7. Strategische keuzes

Nadere informatie

Beleidsplan Carelanka

Beleidsplan Carelanka Beleidsplan Carelanka 2016-2019 Inhoud: 1. Werkzaamheden van de Stichting 2. Wijze werving van gelden 3. Beheer van het vermogen 4. Besteding van het vermogen Beleidsplan Carelanka 2016-2019 2 1. Werkzaamheden

Nadere informatie

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014 Beleidsplan 2015 2016 Stichting Stop Dierenleed Nederland Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313JJ Almere 06-10734354 www.stopdierenleednederland.org info@stopdierenleednederland.org

Nadere informatie

Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Inzamelbank voor dieren Nederland.

Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Inzamelbank voor dieren Nederland. Beleidsplan 2013 2015 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Inzamelbank voor dieren Nederland. In 2013 zijn wij gestart met het helpen van 80 gezinnen eind 2013 worden er 90 gezinnen

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2020 www.kinderfondsennederland.nl Stichting Kinderfondsen Nederland Beleidsplan 2016-2020 Inhoud Pagina 1. Inleiding beleidsplan 1 2. Stichting Kinderfondsen Nederland 1 3. Doelstelling

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Beleidsplan 2014-2017 Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Februari 2014 Inhoudsopgave 1 Onze stichting 3 1.1 Visie, missie, strategie, kernwaarden 3 1.1.1 Missie 1.1.2 Strategie 1.1.3 Kernwaarden

Nadere informatie

Beleidsplan Careyn Zorgfonds

Beleidsplan Careyn Zorgfonds Beleidsplan Careyn Zorgfonds Priscilla Loor Fondsenwerver Careyn Zorgfonds Utrecht, november 2015 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Careyn Zorgfonds... 3 3. Activiteiten... 4 3.1 Fondsenwerving... 4

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Boslaan 25, Lunteren Correspondentieadres: Spikhorst 49, 3927 DC Renswoude KvK 09115100 info@bethesdavoorperu.nl 1. Doelstelling In de statuten is de

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Missie/Visie/Kernboodschap/Doelstelling Missie Het Ronald McDonald Kinderfonds wil een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van kinderen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN WAKIBI 2017

BELEIDSPLAN WAKIBI 2017 BELEIDSPLAN WAKIBI 2017 Wakibi Samen 1 wereld zonder armoede Microfinanciering voor ondernemers in ontwikkelingslanden Inhoudsopgave 1. Introductie. 1 2. Visie & Missie. 1 3. Doelstellingen 2 4. Organisatie..

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting So Logical Foundation

Stichting So Logical Foundation Stichting So Logical Foundation BELEIDSPLAN 2015-2016 Stichting So Logical Foundation Postbus 5823 1410 GA Naarden Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 6 4. Organisatie 7 5. Financiën

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN 2015 2018 Stichting Haarwensen Industrieweg 15 3641 RK Mijdrecht 0297-745300 www.haarwensen.nl info@haarwensen.nl KvK 34290369 Inleiding In dit beleidsplan beschrijft Stichting

Nadere informatie

Directiestatuut oktober 2008, (versie 20 juni 2013). Stichting Wakker Dier & Stichting Beheer Welzijn Landbouwhuisdieren

Directiestatuut oktober 2008, (versie 20 juni 2013). Stichting Wakker Dier & Stichting Beheer Welzijn Landbouwhuisdieren De statutaire doelstelling van deze stichtingen is het bevorderen van het welzijn en de rechtspositie van landbouwhuisdieren, het bestrijden van de bio-industrie en het stimuleren van een mens- dier- en

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds 2016

Beleidsplan Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds 2016 Beleidsplan Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds 2016 Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds is opgericht op 15 december 2016. In onderstaand plan legt het bestuur van de Stichting het beleid van

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Droomdag

Beleidsplan Stichting Droomdag Beleidsplan Stichting Droomdag Inhoud Inleiding Visie Missie Doelstellingen De organisatie De realisatie Vrijwilligersbeleid Organisatiestructuur MVO beleid Beleid t.a.v. klachten en voorkomen verstrengeling

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Sharing is everything

Sharing is everything Sharing is everything Beleidsplan Stichting Periode 2011- januari 2020 Stichting Maliebaan 127 3527 CK Utrecht KvK nummer: 53529170 1. Inleiding Strategie, kernprincipes en uitgangspunten van de instelling

Nadere informatie

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten Jaarverslag 2013/2014 Stichting Simbólica Projecten 1 maart 2013 28 februari 2014 Inhoud Algemeen 3 Beleid 4 Uitgevoerde projecten 6 Financieel overzicht 7 2 Algemeen Dit jaarverslag bestaat uit drie delen

Nadere informatie

Stichting Wirja Beleidsplan

Stichting Wirja Beleidsplan Stichting Wirja Beleidsplan 2016-2017 Inhoud Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Inleiding Doel Stichting Wirja Werkzaamheden Organisatiestructuur Financiering en schenkingsbudget

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Ayesha

Beleidsplan Stichting Ayesha Beleidsplan Stichting Ayesha Inhoud: 1. Werkzaamheden van de Stichting Ayesha 2. Wijze werving van gelden 3. Beheer van de stichting Ayesha 4. Besteding van de financiële middelen 2 1. Werkzaamheden van

Nadere informatie

Beleidsplan 2016-2018

Beleidsplan 2016-2018 Stichting De Zeven Werken Beleidsplan 2016-2018 Eindhoven, november 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 2 2. Stichting De Zeven Werken... 3 2.1. Visie... 3 2.2. Doelstelling... 3 2.3. Werkzaamheden... 3 3. Het

Nadere informatie

Stichting BDO Fonds

Stichting BDO Fonds juli 2017 BELEIDSPLAN Stichting BDO Fonds 2017-2018 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 1. INLEIDING 4 1.1. Doelstelling 4 1.2. Missie 4 1.3. Visie 5 1.4. Interne organisatie 5 2. WERKZAAMHEDEN STICHTING BDO FONDS

Nadere informatie

Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel

Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Jaarverslag 2012 Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel ondersteunt de activiteiten van de Koninklijke Schouwburg

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering)

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) April 2016 DE ORGANISATIE Stichting is een onafhankelijke Nederlandse stichting die zich wereldwijd richt

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477 Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa KvK: 41003000 Adres: Postbus 490, 2240 AL Wassenaar Tel: 070-5178477 Inhoudsopgave. Het Beleidsplan....2 Werkzaamheden van de Stichting....3 Stichting Vrienden

Nadere informatie

Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020. fa ir frie n d s

Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020. fa ir frie n d s Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020 fa ir frie n d s 1. Inleiding Dit beleidsplan is opgesteld om vast te leggen wat de toekomstvisie is van de Stichting Fairfriends Foundation. Hierin willen

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 3. 1. Ciske de Rat Foundation 4. 2. Strategie 4. 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4. 2.2. Statutaire doelstelling 4

Inhoud. Inleiding 3. 1. Ciske de Rat Foundation 4. 2. Strategie 4. 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4. 2.2. Statutaire doelstelling 4 Beleidsplan Ciske de Rat Foundation 2014 2018 1 Inhoud Inleiding 3 1. Ciske de Rat Foundation 4 2. Strategie 4 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4 2.2. Statutaire doelstelling 4 2.3. Afwezigheid van

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan

BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan Datum: 1 januari 2016 Stichting Goede Doelen Week Budel Wollenhoekstraat 7 6021 JJ Budel info@goededoelenweekbudel.nl/ www.goededoelenweekbudel.nl

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2011-2012. Stichting De Burght CT&W

BELEIDSPLAN 2011-2012. Stichting De Burght CT&W BELEIDSPLAN 2011-2012 Stichting De Burght CT&W 2 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inleiding 3 Visie en doelstelling 4 Beleid en bestedingen 6 Fondsenwerving en financieel beheer 8 Nawoord 9 3 Voorwoord

Nadere informatie

Beleidsplan Historisch Festival Almelo

Beleidsplan Historisch Festival Almelo Beleidsplan Historisch Festival Almelo Juni 2014 1 Inhoud 1 Inleiding 2 Uitgangspunten 2.1 De Stichting 2.1 Doelstelling 3 Activiteiten 3.1 ANBI 3.2 Beheer 3.3 Samenwerking 3.4 Activiteiten 4 Organisatie

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland

Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland 1 Inhoud Identiteit van de organisatie Naam, contactgegevens en registraties Doelstelling Visie Missie Waarden Theorie van verandering

Nadere informatie

Stichting 4WD Supporting Bosnia Beleidsplan

Stichting 4WD Supporting Bosnia Beleidsplan Beleidsplan 2015 Mensen met een passie voor 4x4 steunen mensen in Bosnië Kerkstraat 30 6675 BS Valburg Tel: 0488-431422 Mobiel: 06-53885361 Fax: 0488-431883 Mail: info@stichting4wdsupportingbosnia.nl 1

Nadere informatie

STICHTING GOEIE HOOP

STICHTING GOEIE HOOP MEERJARENBELEIDSPLAN STICHTING GOEIE HOOP Onderwerp Meerjarenbeleidsplan Stichting Goeie Hoop KvK 59032049 Opgesteld door Bestuur Stichting Goeie Hoop Datum januari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Smile on a Face

Beleidsplan Stichting Smile on a Face Beleidsplan Stichting Smile on a Face 2016-2018 Beleidsplan Stichting Smile on a Face Januari 2016 Page 2 of 9 INHOUD: 1 VOORWOORD... 3 2 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING... 3 2.1 MISSIE EN DOEL... 3 2.2

Nadere informatie

STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT

STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT JAARVERSLAG 2016 GEDEMPTE SCHALBURGERGRACHT 99 2021AK Haarlem info@daretosharefoundation.com 06-81318513

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN Meerjarenbeleidsplan 2016 2019 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2016-2019 van Stichting Vrienden van MSVN-Fryslân. In dit beleidsplan staan de activiteiten

Nadere informatie

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN.

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN. Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN www.stichtingsamenvoorelkaar.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 3 2. Het doel van de instelling... 3 2.1.Ontstaan, achtergrond en toekomst... 3 2.2 Missie/visie...

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Stichting PO OP P & CO Biesdelselaan13 6881 CA Velp Beleidsplan 2012 1

Stichting PO OP P & CO Biesdelselaan13 6881 CA Velp Beleidsplan 2012 1 Stichting POP & CO Biesdelselaan13 6881 CA Velp Beleidsplan 2012 1 Inhoudsopgave Voorblad 1 Inhoudsopgave 2 Strategie 3 Kernprincipes en uitgangspunten 3 Missie 3 Werkzaamheden van de stichting 3 Beleid

Nadere informatie

Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe. Beleidsplan 2015 2016

Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe. Beleidsplan 2015 2016 Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe Beleidsplan 2015 2016 Inhoudsopgave De doelstelling en het werk van de stichting De wijze waarop de stichting geld werft Het beheer en de besteding van het vermogen

Nadere informatie

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed 2013-2014 Beleidsplan Festivals Tegen Dierenleed Versie 1.1 Jasper Coolen Festivals Tegen Dierenleed 4/27/2013 Inhoud 1. Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Stichting Marianne Center

Stichting Marianne Center Stichting Marianne Center Beleidsplan 2010-2012 Stichting Marianne Center Margriet 19 7772 NC Hardenberg 0523-264845 Bestuur: Dhr. N. van Vuuren, Mevr. M. Janssen, Mevr. T. Velvis Website: www.mariannecenter.org

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Inhoudsopgave:

Jaarplan 2016 Inhoudsopgave: Jaarplan 2016 Inhoudsopgave: Missie en kerndoel Subdoelen om kerndoel te bereiken Doelen en acties 2016 naar aanleiding van de subdoelen Begroting Missie en kerndoel Heerenveen brengt een beweging op gang

Nadere informatie

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 Normen Erkenningsregeling - versie 9 december 2016 Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Bijsluiter bij de normen... 3 Categorie A: 1. Missie/maatschappelijke

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Het Almere Fonds 2015-2016. Wij bouwen mee aan een trotse stad.

Beleidsplan Stichting Het Almere Fonds 2015-2016. Wij bouwen mee aan een trotse stad. Beleidsplan Stichting Het Almere Fonds 2015-2016 Wij bouwen mee aan een trotse stad. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Aanleiding... 4 Doelstellingen en beleid... 5 Verkrijging van vermogen...

Nadere informatie

Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel / /

Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel / / Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel. 0342-471355 / 06-10170034 / e-mail: fred.bakema@gmail.com Rapport inzake de financiële jaarstukken 2016 Voor u ligt het door de penningmeester

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Shade Children Foundation 2014

Beleidsplan Stichting Shade Children Foundation 2014 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Strategie 2 2.1. Kernprincipes 2 2.1.1. Statutaire doelstelling 2 2.1.2. Afwezigheid winstoogmerk 2 3. Beleid 2 3.1. Werkzaamheden SCF NL 2 3.2. Werving en beheer van gelden 2

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT JUNI 2016

DIRECTIESTATUUT JUNI 2016 DIRECTIESTATUUT JUNI 2016 Stichting voordekunst Voorgesteld door de algemeen directeur op: 22 juni 2016 Vastgesteld door het bestuur op: 22 juni 2016 De doelstellingen van stichting voordekunst zijn het

Nadere informatie

Dit is het beleidsplan van De Stichting Ambulante Dagbesteding, opgesteld voor de periode 2015-2016. De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 22 juli 2015 en gevestigd te Utrecht. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Activiteiten verslag 2014

Activiteiten verslag 2014 Activiteiten verslag 2014 Voorwoord Stichting Talud richt zich op het ondersteunen van kleinschalige integrale kinderprojecten die voor ogen hebben de zelfredzaamheid van kinderen te vergoten. Dit doet

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2020 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding 1. Missie, visie en doelstelling a. Missie b. visie c. Doelstelling 2. Achtergrond en toekomst 3. Doelgroepen 4. Activiteiten en projecten 5. Communicatie

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018

Beleidsplan. Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018 Beleidsplan Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018 beleidsplan 2015-2018 pagina 1 Inleiding. In dit beleidsplan legt de Stichting Hart voor Cambodja (Stichting HvC) haar beleidsvoornemens vast voor de

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Beleidsplan

BELEIDSPLAN Beleidsplan Beleidsplan 2017-2019 Christ s Hope Nederland Beleidsplan 2017-2019 November 2016 Dit beleidsplan beschrijft waar Christ s Hope Nederland over drie jaar hoopt te staan. Het is richtinggevend voor de Nederlandse

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2011 2016

Meerjarenbeleidsplan 2011 2016 Meerjarenbeleidsplan 2011 2016 Inhoud Pagina 1: KaliTaman Foundation Meerjaren Beleidsplan Pagina 2: Inhoud Pagina 3: Inleiding Pagina 4: Introductie Pagina 5: Missie en Visie Pagina 6: Werving Pagina

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Beleidsplan Stichting Aloha Foundation Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Pagina 1 van 10 Voorwoord Op 12 maart 2015 is de Stichting Aloha Foundation opgericht. In dit

Nadere informatie

2015 t/m 2017. Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid

2015 t/m 2017. Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid 2015 t/m 2017 In het beleidsplan wordt ingegaan op de doelstellingen, de werkzaamheden, de fondsenwervende activiteiten en het financieel beheer van Stichting Dier&Recht.

Nadere informatie

Beleidsplan. Februari 2010

Beleidsplan. Februari 2010 Beleidsplan 2010 Februari 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Missie en doelen... 4 2.1 Missie en visie... 4 2.2 Uitgangspunten voor de projecten... 4 2.3 Overige waarden en overtuigingen... 5 3. Doelen

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis. Beleidsplan 2014

Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis. Beleidsplan 2014 Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis Beleidsplan 2014 Purmerend, december 2013 1 Inhoud 1. De stichting Statutaire doelstelling Bestuursleden Beloningsbeleid Officiële gegevens 2. Strategie Missie

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 2. TERUGBLIK OP HET JAAR 2014 2.1 INTERNE BESTUURLIJKE ORGANISATIE 2.1.1 BESTUUR 2.1.2 COORDINATIE 2.2

Nadere informatie

Stichting Tempel Europa Beleidsplan 2017

Stichting Tempel Europa Beleidsplan 2017 Beleidsplan Stichting Tempel Europa Stichting Tempel Europa Beleidsplan 2017 februari 2017 Inhoudsopgave Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Strategie... 3 2.1 Statutaire doelstellingen... 3 2.2 Afwezigheid van

Nadere informatie

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 PUBLICATIE BETREFFENDE KALENDERJAAR 2012 STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 Contactgegevens STICHTING HOVERAID NEDERLAND Website: www.hoveraid.nl

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 5 4. Organisatie 6 5. Financiën 7 Pagina 2 van!syntaxisfout,! 1. Inleiding In dit beleidsplan kunt u meer

Nadere informatie

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016 Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015 Beleidsplan 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Missie en Doelstelling 4 1.1 Missie 4 1.2 Doelstelling 4 2. Identiteit 5 3. Organisatie Structuur 6 3.1 Algemeen 6 3.2

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2014 Stichting Terima Kasih Plaggeberg 27 (postadres) 3956 BK Leersum KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane In dit plan wordt het beleid voor de komende jaren vastgelegd. Het geeft inzicht in de manier waarop de Stichting Masibambisane haar doelstellingen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HERMAN VAN VEEN ARTS CENTER FONDS

BELEIDSPLAN STICHTING HERMAN VAN VEEN ARTS CENTER FONDS BELEIDSPLAN STICHTING HERMAN VAN VEEN ARTS CENTER FONDS 1 1 Inleiding In dit beleidsplan leggen het bestuur en de directie van de Stichting Herman van Veen Arts Center Fonds het actuele beleid vast. Dit

Nadere informatie

ANBI STATUS 2015. Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer

ANBI STATUS 2015. Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer ANBI STATUS 2015 Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer Inleiding Stichting The Hang- Out 010 is een nieuwe organisatie. De stichting is begin 2015 opgericht bij

Nadere informatie

Stichting Dogtrailing

Stichting Dogtrailing Stichting Dogtrailing Beleidsplan 2016 2020 Een vermist huisdier is in Nederland voor velen net zo emotioneel en ingrijpend als bij een vermist persoon. Bij het missen van een mens staan er allerlei instanties

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN HET REVIUS LYCEUM DOORN

STICHTING VRIENDEN VAN HET REVIUS LYCEUM DOORN STICHTING VRIENDEN VAN HET REVIUS LYCEUM DOORN Beleidsplan 2014 INHOUDSOPGAVE Revius Lyceum Doorn Stichting Vrienden van het Revius Lyceum Doorn Statutaire doelstelling en middelen om dat doel te bereiken

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Beleidsplan. International End Time Revival Ministries Amsterdam

Beleidsplan. International End Time Revival Ministries Amsterdam Beleidsplan International End Time Revival Ministries Amsterdam International End Time Revival Ministries Amsterdam Eeftink 100 F 1103 AE Amsterdam Postadres: 12915 1100 AX Amsterdam Beleidsplan Vastgesteld

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Stichting Present Assen

Jaarplan 2016 Stichting Present Assen Jaarplan 2016 Stichting Present Assen Als je hulp van een ander accepteert Betekent dat niet dat je hebt gefaald. Het betekent dat je er niet alleen voor staat. 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3

Nadere informatie

BELEIDSPLAN WIM DE GRAAF FOUNDATION

BELEIDSPLAN WIM DE GRAAF FOUNDATION BELEIDSPLAN WIM DE GRAAF FOUNDATION INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Inleiding... 3 1.2. Beleidsplan... 3 2. Missie, doelstelling en werkzaamheden van de instelling... 4 2.1. Missie

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Bachi Amaa

Beleidsplan. Stichting Bachi Amaa Beleidsplan Stichting Bachi Amaa 2014-2018 1. Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Bachi Amaa voor 2014 tot en met 2018. In het beleidsplan wordt het beleid, de missie, de doelstelling en

Nadere informatie

Beleidsplan Liberi Foundation

Beleidsplan Liberi Foundation Beleidsplan 2016 2021 Liberi Foundation Inhoudsopgave 1. Over Liberi Foundation 2. Beleid 3. Ideologische grondslag 4. Communicatie 5. Inkomsten / uitgaven en vermogensbeheer 6. Bestuur Met dit beleidsplan

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie