SAMEN DEN HAAG OPSCHUDDEN PETER STRUIK ONTMOET MARIJKE VAN KAN: OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE BALANS AAN DE BZW DOE-TAFEL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMEN DEN HAAG OPSCHUDDEN PETER STRUIK ONTMOET MARIJKE VAN KAN: OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE BALANS AAN DE BZW DOE-TAFEL"

Transcriptie

1 PUNT BZW BZW IS DE REGIONALE WERKGEVERSVERENIGING VAN VNO-NCW LEDENMAGAZINE BZW JAARGANG 12 - NUMMER PETER STRUIK ONTMOET MARIJKE VAN KAN: SAMEN DEN HAAG OPSCHUDDEN OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE BALANS AAN DE BZW DOE-TAFEL ROBOTS: EEN FRISSE BLIK OP UW PRODUCTIEPROCES BZW EN ZLTO SLAAN HANDEN INEEN BIJ PROVINCIALE VERKIEZINGEN

2 VOORZITTER AAN het WOORD laat u Zien IN Doen en loslaten Promoot uw bedrijf, producten en diensten binnen hét ondernemersnetwerk BZW. Stel u voor in de rubriek Wie is Wie, adverteer of plaats een advertorial in PUNT BZW en bereik duizenden decisionmakers in uw regio. PUNT BZW is een uitgave van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging BZW en verschijnt zes maal per jaar. Via dit ledenmagazine informeren ADVERTENTIE 1 we leden van BZW, stakeholders, beleidsmakers en politici over de activiteiten van de vereniging, maar we brengen ook nieuws en achtergronden van en voor ondernemers. PUNT BZW is een blad voor ondernemers die elkaar tegenkomen, ontmoeten en nieuws, wetenswaardigheden en successen met elkaar delen. Verspreidingsgebied: Noord-Brabant en Zeeland. Oplage: 3500 VOOr meer informatie kunt u contact opnemen met De Winter media groep: We gaan het doen. Dat zijn de woorden waarmee ik als nieuwe voorzitter van de Brabants- Zeeuwse Werkgeversvereniging tijdens de BZW LENTEPRIKKEL van vorig jaar de start van de BZW doe-tafels aankondigde. De achterliggende gedachte is even eenvoudig als belangrijk. We leven in een tijd waarin de omstandigheden voor ondernemers doorlopend veranderen. Juist nu is het enorm belangrijk dat de stem van werkgevers doorklinkt bij de lokale, provinciale en landelijke overheden. De beste manier om dat als werkgeversvereniging te bereiken, is door actief input te leveren aan de politiek; door met concrete voorstellen voor actuele problemen te komen. Die voorstellen genereert de BZW nu onder andere aan haar doe-tafels en daarbij maken we gebruik van de ervaring, kennis en het ondernemerschap van de leden. Het afgelopen jaar zijn twee doe-tafels opgestart rondom twee belangrijke ondernemersthema s: energie en arbeidsmarkt. Tijdens de BZW LENTEPRIKKEL van 17 maart zullen de resultaten van de doe-tafel energie worden gepresenteerd in de vorm van een voorstel dat een significante impuls kan geven aan de productie en consumptie van duurzame energie in Brabant en Zeeland. Niet lang daarna volgt de doe-tafel arbeidsmarkt met zijn aanbevelingen aan de politiek (zie ook het artikel op pagina 8, 9, 10 en 11). Ook op dit thema komen we met concrete en bewezen werkzame oplossingen. Tegelijkertijd wordt de lat hoog gelegd en zullen we ambitieus insteken op de doelen die we willen bereiken. regels staan vernieuwing in de weg, bijvoorbeeld op het gebied van decentrale energieopwekking en hervorming van de arbeidsmarkt, maar ook bij het in de markt zetten van vernieuwende diensten en producten. Wetgeving loopt per definitie een stap achter op innovatie, en dat zit de ontwikkeling van bedrijven en onze welvaart in de weg. Dit wordt inmiddels erkend in de hoogste regionen van het ministerie van Economische Zaken. Zo stelde secretaris-generaal Maarten Camps onlangs dat ondernemers tegen instituties aanlopen die op een achterhaalde manier economische belangen borgen. Om deze situatie te doorbreken, moet de overheid volgens Camps durf tonen door meer los te laten. Dat kan bijvoorbeeld door het opstellen van minder gedetailleerde wetgeving; door als overheid doelen te stellen, maar het vervolgens aan andere partijen overlaten om die te realiseren. Vooruitlopend op de BZW LENTEPRIKKEL zie ik de woorden van Camps alvast als winst. Het is een bemoedigend signaal van een overheid, die zich steeds meer bewust wordt dat meer vertrouwen in ondernemers en minder regelzucht essentieel is voor een land dat zijn geld verdient met innovatie. Uiteraard brengt die constatering ook uitdagingen voor het bedrijfsleven met zich mee. Wie vertrouwen krijgt moet dat waarmaken. En als je als een gelijkwaardige partner wordt behandeld, dan moet je je ook een goed partner tonen. En meedenken over oplossingen, zoals wij dat doen aan de BZW doe-tafels, maakt daar een belangrijk onderdeel van uit. TAmArA VAN HOORN Media-adviseur Een terugkerend thema tijdens de discussies aan de doe-tafels was regelgeving. Allerhande Peter struik 3

3 De PaRtneRs van de BZW rubrieken column > Ton Wilthagen 6 Met de Doorstartbeurs van werk naar werk inhoud Nieuws 46 BZW-lid in het nieuws > joost Meijs 49 Punt.uit > jeroen Bergen 54 Rechtens > Rassers Advocaten 6 Failliet? Dacht het niet! De Rekensom > BDO 7 Bezwaar tegen WOZ 20 artikelen Verder met financieren > ABN AMRO 7 Op zoek naar een nieuwe balans aan de BZW doe-tafel 8 Financieringsvormen in de TMT-sector BZW-voorzitter Peter Struik kondigde vorig jaar bij zijn aantreden een nieuw initiatief van de BZW-prioriteiten 2015 > Michiel van campen 13 Hoe is het nu met > Philip Morris 19 werkgeversvereniging aan: de opzet van thematische doe-tafels waaraan leden concrete voorstellen voor de politiek formuleren. In juni startte de doe-tafel arbeidsmarkt. Na vier prikkelende bijeenkomsten wordt de gang naar de provincies en Den Haag voorbereid. Struik en Van kan gaan Den Haag opschudden 20 chatten met > Arie de Bode 25 De Stelling > 27 Energie is te duur in Nederland 28 In november vorig jaar vernieuwden de BZW en Jong Management (JM) hun samenwerkingsconvenant. Leden van de JM-kringen in Brabant en Zeeland zijn vanaf dit jaar automatisch lid van de BZW en kunnen deelnemen aan BZW-activiteiten. De twee voorzitters van beide verenigingen ontmoeten elkaar bij Fujifilm in Tilburg. BZW-projectpartner: column > hans de Boer 31 Wij gaan ervoor in 2015 Provinciale Statenverkiezingen 18 maart 2015 Enorme groeimogelijkheden voor robotisering 28 Je kunt er op twee manieren naar kijken. Eén: robots nemen arbeidsplaatsen weg. Twee: robots helpen om personeelstekorten op te lossen en bedrijven concurrerender te maken. Beide be- Business updates Tias Operationele excellentie weringen zijn waar. Maar wat weegt het zwaarst? De Oosterhoutse systeemintegrator op het gebied van robotisering WWA belooft u in elk geval één ding: een frisse blik op uw productieproces. BZW is de regionale werkgevers vereniging van VNO-NcW BZW aanspreek.punt > Ronald slaats 34 Activiteitenkalender 35 Nieuwe leden BZW en ZLTO vragen ruimte om te ondernemen 33 In de aanloop naar de verkiezingen voor Provinciale Staten op 18 maart hebben de lijsttrekkers van de politieke fracties in Brabant een topdelegatie van het bedrijfsleven ontmoet. Tijdens de bijeenkomst, die op initiatief van de BZW en ZLTO werd georganiseerd, waren de belangrijkste ondernemersthema s onderwerp van gesprek. 4 5

4 OPINIE TON Wilthagen DE REkENsOM Bezwaar tegen WOZ Voorbeeld WOZ-waarde voor bezwaar: Met de Doorstartbeurs van werk naar werk De WOZ-beschikkingen vallen binnenkort weer op de mat. De WOZwaarde van onroerend goed wordt in diverse wetten gebruikt als maatstaf op basis waarvan belasting wordt geheven. Onder andere de hoogte van WOZ-waarde na bezwaar: Lagere grondslag De aanhoudende reorganisaties en bedrijfssluitingen maken pijnlijk duidelijk dat Nederland onvoldoende daarom dringend vóórzorg worden, met als uitgangspunt preventie van werkloosheid en behoud van vak- bij een andere werkgever, voor een deel of de hele tijd van de aanstelling. De eigen werkgever zou in ruil de onroerendezaakbelasting hangt ervan af, maar ook de hoogte van uw hypotheekrenteaftrek en het afschrijvingspotentieel bij zakelijk vastgoed wordt mede bepaald door de WOZ-waarde. Onroerendezaakbelasting (afhankelijk van de gemeente). Stel tarief 1 0 /0 Lagere OZB laten oversteken van mensen van werk naar ander werk. Bij grote bedrijven worden soms sociale plannen opgesteld, maar dat gebeurt pas in Het nieuwe instrument de Doorstartbeurs moet twee gaten dichten. In de eerste plaats beschikken te weinig mensen over eigen mid- vergoeding hoeven betalen of kan de opzegtermijn hiervoor ter beschikking stellen aan de werknemer. Ook kunnen regionale transitie- Ton Wilthagen, hoogleraar ReflecT/Tilburg University Als u van mening bent dat de WOZ-waarde van het pand te hoog is, kan het zeer lonend zijn om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. Houd daarbij wel de termijnen in de gaten. Een onafhankelijk taxatierapport kan een belangrijk bewijsmiddel zijn. Een verlaging van de Zakelijk vastgoed Extra afschrijvingspotentieel Maximaal Vpb-voordeel (25 0 /0) infrastructuur kent voor het veilig manschap op de arbeidsmarkt. daarvoor geen ontslag- of transitie- een laat stadium. Voor werknemers in het midden- en kleinbedrijf is niets delen om zich tijdig voor te bereiden op een vervolgstap door middel van bedrijven worden opgericht, waar met ontslag bedreigde werknemers, verricht. Zweden en Finland kennen transitiefondsen, waaraan alle be- WOZ-waarde kan gevolgen hebben voor meerdere jaren. Privé vastgoed Eigen woning Lager eigenwoningforfait (0,75 0 /0) 750 geregeld. Er zijn lokale initiatieven, aanvullende scholing en arbeids- op basis van de Doorstartbeurs nieu- drijven bijdragen, die op succesvolle Meer informatie: ook in Brabant, maar teveel mensen vallen uit de boot en keren vervol- marktoriëntatie. Ten tweede zouden mensen ermee geholpen zijn als zij we werkervaring kunnen opdoen. Bij het verder vormgeven van de wijze mobiliteit faciliteren. Oostenrijk kent Arbeidsstichtingen die ge- Deze rubriek wordt mede mogelijk gemaakt door BZW-partner BDO. Beleggingspand Minder Box 3 belasting (1,2 0 /0) de arbeidsmarkt. Dat betekent veel een ander bedrijf in een andere sec- en financiële zin, is lering te trekken we ook in Brabant snel werk maken Minder schenk- of erfbelasting (20 0 /0) gens niet of moeizaam terug naar eerder contact kunnen leggen met Doorstartbeurs, in organisatorische richt zijn op een tussenstap. Laten druk op de uitkeringssystemen, zo- tor. Dat kan bijvoorbeeld door het uit het onderzoek dat binnen ons van het aanleggen van voldoende wel WW als bijstand. Nazorg moet mogelijk maken van proefwerken onderzoeksinstituut ReflecT wordt zebrapaden op de arbeidsmarkt. Rechtens VERDER MET FinancieRen Failliet? Dacht het niet! De pre-pack is een goed voorbeeld Iedere rechtbank hanteert een andere van hoe de rechtspraktijk vooruitloopt aanpak, nu er eigenlijk geen op de wetgever. Bij een pre- wettelijke basis voor dit fenomeen bruik (misbruik!) door de doorstarter om ongewenste passiva en werknemers te dumpen en met de Financieringsvormen in de TMT-sector pack verzoekt een noodlijdende is. gewenste activa en werknemers Bent u actief in technologie, bevindt en welke financierings- Wij zoeken samen naar de juiste onderneming de rechtbank om een De praktijk is enthousiast over de dezelfde onderneming voort te zet- media en telecom en op zoek mogelijkheden daarbij passen, combinatie en bekijken met de stille bewindvoerder te benoemen pre-pack. Het grote voordeel voor ten ( cherry picking ). Ook wordt mr. Taco van der Dussen naar financiering? Dan kunt u een vertelt Steven Peters, Sector ondernemer welke oplossing het Steven Peters voordat zij haar eigen faillissement de onderneming is dat de bui- er vaak aangevoerd dat de pre- kredietaanvraag bij ABN AMRO Banker Technologie, Media en beste bij de situatie past. aanvraagt. Deze bewindvoerder tenwereld weinig merkt van het pack niet transparant is, waardoor Gezien de argumenten voor en te- doen. Maar hoe kijkt de bank Telecom. De TMT-sector kenmerkt bereidt achter de schermen een faillissement van de onderneming, schuldeisers in het faillissement min- gen zal het niet eenvoudig worden naar uw financieringsaanvraag? zich door snelle veranderingen en Meer informatie over zakelijke doorstart voor. Als de rechtbank zodat er geen onnodig deel van de der opbrengst tegemoet kunnen een wettelijke regeling tot stand te Bij een kredietaanvraag zijn veel innovatieve, snel groeiende kredietverlening voor het mkb: het faillissement uitspreekt zal zij business verloren gaat. Bij een nor- zien. De opkoper van de failliete on- brengen. Ondertussen zijn door- niet alleen de cijfers van belang, bedrijven van klein tot groot. de stille bewindvoerder benoemen male faillissementssituatie ligt de be- derneming stond immers al klaar. starts, met of zonder pre-pack, aan maar ook een analyse van Tegelijkertijd neemt het aantal tot curator. De rol van de curator bij drijfsvoering een tijd stil en klanten Belangrijkste argument vóór deze de orde van de dag. het bedrijf, de ondernemer en financieringsopties toe. Als bank Deze rubriek wordt mede mogelijk een succesvolle pre-pack is echter en leveranciers stappen al snel over constructie is het behoud van zo marktontwikkelingen. willen we in elke levensfase gemaakt door BZW-partner beperkt, omdat de doorstart op of vlak na de datum van het faillisse- naar concurrenten, wat doorstarten belemmert. veel mogelijk werkgelegenheid en continuering van de afgeslankte on- Deze rubriek wordt mede mogelijk gemaakt door BZW-partner Ook brengen we in kaart in welke levensfase het bedrijf zich - startend, groeiend, volwassen - een goede gesprekspartner zijn. ment zal worden gerealiseerd. Bezwaren tegen de pre-pack: ge- dernemersactiviteiten. 6 7

5 Er wordt op heel veel plekken heel wat afgepraat over allerhande opgaven voor de toekomst. Maar waar we behoefte aan hebben zijn concrete oplossingen. Met die woorden kondigde BZW-voorzitter Peter Struik vorig jaar bij zijn aantreden een nieuw initiatief van de werkgeversvereniging aan: de opzet van thematische doe-tafels waaraan leden concrete voorstellen voor de politiek formuleren. In juni startte de doe-tafel Arbeidsmarkt. Na vier prikkelende bijeenkomsten wordt de gang naar de provincies en Den Haag voorbereid. Op zoek naar een nieuwe balans aan de BZW doe-tafel Arbeidsmarkt foto s Bram Saeys 8 9

6 Als je als werkgeversvereniging een verschil wilt maken en de belangen van ondernemers optimaal wilt vertegenwoordigen, dan past wordt gebouwd op de maakindustrie. Andere belangrijke pijlers zijn bijvoorbeeld de landbouw en veeteelt, maintenance en logistiek. maar je praat ook op het niveau van branches en cao s, en over het huidige systeem van regelgeving en beleid. Daarom hebben LIJST VAN DEELNEMERS AAN DE TAFEL geen reactieve houding, stelt Struik. Het is van groot belang dat de stem van het bedrijfsleven goed doorklinkt in de politiek. De Bedrijven in al die sectoren hebben te maken met sterke schommelingen in de vraag. Daarin moeten ze kunnen meebewegen. Dat we Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt en directeur van ReflecT (onderzoeksinstituut van Tilburg University), gevraagd de discussie Jeroen de Bree Sligro Food Group Nederland BV wereld verandert immers snel en dat brengt complexe uitdagingen met zich mee. Je kunt het als BZW eens of oneens zijn met de antwoorden die anderen formuleren, maar het is veel sterker om zelf met voorstellen te ko- betekent dat er een grote behoefte is aan een flexibele arbeidsmarkt. In Nederland zijn de kosten voor arbeid altijd hoog geweest. Dat compenseren we met een hoge arbeidsproductiviteit. Om die te behouden is de opti- tijdens de vierde sessie verder te kanaliseren. Daarnaast hebben we de groep uitgebreid met diverse mkb-ondernemers die hun visie vanuit werkgeversperspectief deelden. Frank Bussmann Philips Nederland BV Michiel van Campen BZW men. Die uitdaging pakken we op met onze doe-tafels. male match tussen functies en de competenties van werknemers zeer belangrijk. Wil een Balans Als Struik een leitmotiv van de discussie die Charissa Freese Tilburg University Topprioriteit Middels de BZW doe-tafels wordt een beroep gedaan op de kennis, ervaring en inzet van de leden. Aan de hand van actuele onderne- bedrijf geen marktaandeel verliezen en kunnen concurreren op internationale markten, dan is het kortom van groot belang op het juiste moment te beschikken over het juiste aantal mensen met de juiste kwaliteiten. En het afgelopen jaar is gevoerd moet noemen, dan heeft hij het over het opnieuw passend maken van het arbeidsmarktsysteem. Waar de markt om steeds meer flexibiliteit vraagt, is de drang om vast te houden aan Rolf van der Gaast Vlisco Netherlands BV Marjolein ten Hoonte Randstad Groep Nederland BV mersthema s bespreken ze ontwikkelingen, signaleren ze problemen en komen ze vervol- dat wordt steeds lastiger. oude zekerheden en rechten vaak net zo sterk. Een van onze leden karakteriseerde het Esther Janssen Sagenn Diensten gens met praktische oplossingen die worden voorgedragen aan de provinciale en landelijke politiek. Volgens Struik is het logisch dat een van de eerste tafels zich op de arbeidsmarkt focust. Visie De BZW doe-tafel Arbeidsmarkt startte vorig jaar juni en is inmiddels vier keer bij elkaar geweest. Een groep BZW-leden en HRMspecialisten van beeldbepalende Brabantse schisma waarin we zitten op een mooie manier. Iedereen wil graag vrij zijn in de avonduren en in het weekend. Tegelijkertijd vinden diezelfde mensen het doodnormaal als ze na vijven en op zondag boodschappen kunnen Han Kandelaars Bosch Transmission Technology BV Ton de Kok Wissenraet Van Spaendonck BV Uit onze periodieke ledenenquêtes blijkt steevast dat het aanpakken van de arbeidsmarkt voor ondernemers een topprioriteit is. Dat is ook niet vreemd, al helemaal niet in provincies als Zeeland en Brabant. Onze economie en Zeeuwse ondernemingen uit verschillende sectoren, kwamen bijeen om problemen te inventariseren en prioriteiten te bepalen. Struik: Dan blijkt hoe breed het gesprek uitwaaiert als het thema arbeidsmarkt aan de orde is. Je hebt het over tastbare HR-thema s, doen. Nederland draait 24 uur per dag door, de economie globaliseert, markten fluctueren en vernieuwen doorlopend. Flexibiliteit in de organisatie is een steeds belangrijkere voorwaarde voor succes. Maar de principes onder het arbeidsmarktbeleid stammen nog uit de tijd van Vadertje Drees. We moeten dus op De PRinciPes OnDeR het input van de BZW-leden te trechteren in een concreet voorstel aan de politiek. Dat daarvoor keuzes moeten worden gemaakt over de onderwerpen en het niveau waarop wordt ingestoken is evident. Dat proces wordt vormgegeven binnen de BZW door Struik en Anne Robbie Pastoor Perfetti Van Melle Benelux BV Peter Seelt ASSA ABLOY Nederland BV Peter Struik Fujifilm Manufacturing Europe BV zoek naar een nieuwe balans, het systeem opnieuw passend maken aan de omstandigheden van deze tijd. Natuurlijk mogen we daarbij het principe van wederkerigheid niet opgeven. Waar aanpassingsvermogen, mobiliteit en kwaliteit belangrijke thema s voor werkgevers zijn, zullen werknemers blijven arbeidsmarkt- BeleiD stammen Zouridis-Veldhoven, manager belangenbehartiging. De uitkomsten daarvan zullen weer worden getoetst onder een aantal BZW-leden en deelnemers aan de doe-tafel. Voortgang De BZW komt waarschijnlijk rondom Prinsjesdag Wendy Tasseron Interpolis, NV Paul Vermeij Bosch Security Systems BV Gerdi Vogels Vogel s Products BV hechten aan zaken als werkzekerheid en een financieel vangnet. Beide belangen moeten worden gediend. En dat is ook mogelijk. Kijk maar naar de manier waarop landen als Denemarken en Oostenrijk de arbeidsmarkt hebben ingericht. nog uit De tijd van met haar voorstellen naar buiten, maar Struik wil nog niet vooruitlopen op de inhoud. Wel is duidelijk dat niemand behoefte heeft aan een herhaling van zetten. Het ligt dus niet voor de hand om in te voegen in bestaande discussies zoals die over het tekort aan technische mensen. Onze voorstellen zullen concreet, praktisch Gaby Westelaken GWS d.e. schoonmaker Ton Wilthagen Tilburg University Hélène van der Zande-van der Kruijs BZW Ambitie Nu de fase van inventarisatie van de doe-tafel Arbeidsmarkt is afgesloten, is het tijd om de vadertje DRees en aantoonbaar werkzaam zijn, tegelijkertijd mogen we wat mij betreft de lat hoog leggen; verrassen, prikkelen en ambitie tonen. Anne Zouridis-Veldhoven BZW 10 11

7 Vijftig jaar Zwitserse kwaliteit en Brabantse nuchterheid BZW-PRIORITEITEN 2015 Daadkracht in de lobby, focus op de leden Wij beschikken bij Wesselman over een kundig contactpersoon, bij wie we voor ieder financieel en fiscaal vraagstuk kunnen ADVERTENTIE aankloppen. Op weg naar de volgende 50 jaar is dat een fijne gedachte. Beter inspelen op de behoeftes van de individuele leden en de lobby nog effectiever vormgeven. Die doelen liggen ten grondslag aan de transitie die de BZW al in 2012 inzette. Dat heeft zich anno 2015 vertaald in een vernieuwde organisatie en concrete programma s die naadloos aansluiten op de wensen van het Brabantse en Zeeuwse bedrijfsleven. Daarmee is de BZW, als een belangrijk en relevant werkgeversnetwerk en een eigentijdse belangenbehartiger, sterker dan ooit, aldus directeur Michiel van Campen. BZW-directeur Michiel van Campen De BZW is het krachtigste ondernemerscol- Clusters Haarvaten lectief in Brabant en Zeeland, en een ge- Sinds begin 2015 kent de BZW drie clusters: On- Naast de herstructurering van de BZW-orga- waardeerde partner van overheden, ken- dernemerschap, Lobby en Facilitair. Binnen die nisatie in drie nieuwe clusters, heeft de werk- nisinstellingen en andere stakeholders in clusters worden respectievelijk ondernemerschaps- geversvereniging de lokale en regionale focus de Zuid-Nederlandse economie. Die positie programma s ontwikkeld met meer specialistische verscherpt. Kleine dedicated teams van zo n neemt de werkgeversvereniging al decennia kennis, de inzet van de lobby bepaald en externe vier BZW-medewerkers geven invulling aan in. Maar resultaten uit het verleden vormen organisaties ondersteund. de kring- en regioactiviteiten, de lokale lobby geen garanties voor de toekomst, zo weet Van Campen: Dat gebeurt vanuit het besef dat en secretariaten van de industriële contacten. Van Campen. individuele belangen vaak het beste worden ge- Van Campen: We werken hard aan vernieu- diend door het organiseren van samenwerking. wing en efficiency in het vertegenwoordigen Wesselman. Wezenlijk anders. Herstructurering Als de wereld om je heen in een razend tempo verandert, dan is stilzitten geen optie. Neem de BZW Academy, waar we medio maart mee van start gaan, en BZW Connect. In het kader van onderlinge kennisuitwisseling ondersteu- van het Brabantse en Zeeuwse bedrijfsleven. Maar dat doen we in de wetenschap dat het allemaal op lokaal en regionaal niveau ge- Het vermogen om je aan te passen bepaalt nen zij individuele leden in hun ontwikkeling en beurt. De ondernemers die daar iedere dag Henk Groenen Machinefabriek G. Jansen BV in sterke mate je succes. Ondernemers ervaren dat iedere dag. Dit is een tijd van radicale economische transitie; verduurzaming, andere samenwerkingsvormen, schuivende mark- die van hun bedrijf. Wat betreft de lobby blijven we uiteraard inzetten op complexe trajecten die vaak jaren in beslag nemen, bijvoorbeeld op het gebied van infrastructuur en arbeidsmarkt. Tege- hard aan de weg timmeren, vormen de haarvaten de BZW; de basis van onze vereniging. Zij smeden verbindingen - onderling en binnen de triple helix die een belangrijk fun- ten, nieuwe maatschappelijke verhoudingen, lijkertijd maken we steeds meer gebruik van de dament onder onze economie vormen. Vaak globalisering, technologische revolutie, noem kennis en inzet van leden bij het vormgeven van gebeurt dat vanuit onze kringen. Maar de le- maar op. Dat heeft nogal wat consequenties korte en krachtige lobbytrajecten. De BZW doe- den die binnen die kringen actief zijn, willen voor de bedrijfsvoering van onze leden. Ze tafels die we sinds kort organiseren zijn daarvan ook samenwerken in boven-lokaal verband, hebben nieuwe vragen en behoeftes. Wil de een prachtig voorbeeld. BZW-leden bespreken bijvoorbeeld bij het organiseren van activi- BZW de leden optimaal bedienen, dan moe- belangrijke ondernemersthema s en komen sa- teiten en de lobby. Door te werken met BZW ten wij ons dus ook aanpassen aan die nieuwe men tot concrete voorstellen voor de politiek. De regio-teams, kunnen we hen daar nu optimaal Eindhoven Helmond realiteiten. Vandaar onze herstructurering BZW stapt daarmee naar de provincies en het Rijk om noodzakelijke acties aan te kaarten. in faciliteren. >> 13

8 ADVERTORIAl VERVOlg: BZW-PRIORITEITEN 2015 Mindconnection: Door de bomen het bos weer zien Dit is alweer het derde artikel over Mindconnection. Na Mindconnection als strategisch voordeel en Mindconnection als speerpunt in uw MVO strategie, volgt nu een hele andere belichting van dit thema. Mindconnection: Door de bomen het bos weer zien. Een artikel voor gevorderden. Wat zijn de voorwaarden om te doen wat nodig is? En hoe bereik je dat? DElphi MiNDcONNEctiON Maasdijk KP Nederhemert (T) (E). (I). Doen wat nodig is, is voor elke ondernemer een keiharde noodzaak. Toch is het erg lastig, omdat ondernemers worden afgeleid door randzaken: onnodige drukte, telefoon, personal branding, zorgen, angst voor verlies, persoonlijke ego-doelen, ontevredenheid over van alles en nog wat, streven naar controle, et cetera. We belasten onszelf met allerlei zaken die niet direct te maken hebben met het succes van het bedrijf. Door de emotionele belasting ziet de ondernemer niet meer wat er echt nodig is om succesvol te zijn. De ondernemer is zelden in balans, is zelden gelukkig en is zelden rustig. We zien door de bomen het bos niet meer en worden gedreven door emoties. We weten inmiddels dat emoties slechte raadgevers zijn. Waarnemen waar de situatie om vraagt Om goed te kunnen aanvoelen wat er nu nodig is, is rust een noodzaak. Alleen vanuit rust kun je zien wat er echt aan de hand is. Handelen vanuit wilskracht is soms nodig, maar je houdt het niet lang vol. Timing is essentieel en tegen de stroom inroeien lukt niet. De markt laat zich niet dwingen. Deze fase van de besluitvorming kun je nauwelijks plannen. Intuïtie is hier belangrijk. We gaan meer op gevoel, dan op ratio of emotie. Intuïtie bereik je pas als de balans is hersteld en de emoties zijn gestild. Doelgericht en daadkrachtig handelen Op het moment dat duidelijk is waar de situatie om vraagt, is het volle kracht vooruit. De besluiten zijn genomen en nu is het uitvoeren geblazen. In deze fase kunnen we managen, actielijsten afwerken, efficiënt werken, et cetera. Verbinding met jezelf en met de buitenwereld Door persoonlijke ontwikkeling komt de ondernemer dichter bij zichzelf en dichter bij zijn intuïtie. Dit levert de rust en balans om te zien wat nodig is. Dat blijkt uit deze quote van een ondernemer: Voorheen was ik ontzettend druk in mijn hoofd als zich iets voordeed. Ik reageerde direct en probeerde alle problemen zo snel mogelijk af te handelen of te verwerken. Hierbij was ik direct bezig met het eindresultaat. Ik handelde vaak in een reflex, op mijn automatisch piloot. Ik was altijd op zoek naar het hoogst haalbare (op mijn manier) in een zo kort mogelijke tijd. Nu ben ik veel minder met mezelf bezig. Ik bied minder weerstand naar anderen en ik rechtvaardig mijn eigen gedrag veel minder. Dit levert mij veel energie op. Oplossingen hoeven niet per se in mijn wereldbeeld te passen. Ik probeer te handelen naar hetgeen de situatie op dat moment vraagt. Dit geeft mij rust. Delphi Mindconnection helpt ondernemers, managers en professionals effectiever te zijn in hun job. Dit doen we door deze mensen te helpen met hun persoonlijke ontwikkeling. Het doel is altijd RESULTAATGE- RICHTE SAMENWERKING. Kijk voor meer info op of mail naar PRIORITEITEN 2015 Onderwijs en arbeidsmarkt Milieu en duurzaam ondernemen Industriebeleid Regelgeving/dienstverlening Infrastructuur en ruimte De activiteiten van de BZW worden vormgegeven rond de prioriteiten van de leden die doorlopend worden geïnventariseerd. In PUNT.BZW geven we een beknopte weergave van de inzet voor Kijk voor het volledige overzicht op Onderwijs & Arbeidsmarkt De BZW maakt zich hard voor een goed functionerende regionale arbeidsmarkt. Zo pleiten we binnen de arbeidsmarktregio s voor uniforme en werkbare regelingen ten aanzien van het plaatsen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op het HRM-vlak bieden we via het project Excelleren in Brabant concrete ondersteuning aan mkb-werkgevers. En via de BZW doe-tafel Arbeidsmarkt wil de BZW meer mobiliteit en flexibiliteit op de regionale arbeidsmarkt bewerkstelligen. Milieu & Duurzaam ondernemen De markt verlangt maatschappelijk verantwoord gedrag van bedrijven, bijvoorbeeld in de vorm van duurzame processen. Ondernemers nemen die verantwoordelijkheid graag. Maar milieu wet- en regelgeving mogen niet belemmerend werken op de ontwikkelruimte van bedrijven. De BZW zet op provinciaal niveau in op het maken van werkbare afspraken, bijvoorbeeld op het gebied van luchtkwaliteit. BZW wil beter functionerende omgevingsdiensten: overheidsinstellingen die verantwoordelijk zijn voor vergunningverlening, handhaving en toezicht. Industriebeleid Met een aandeel van maar liefst dertig procent van de Nederlandse industrie zijn Brabant en Zeeland niet alleen een regionale, maar ook een nationale economische factor van betekenis. Daarom hecht de BZW veel aandacht aan het vestigingsklimaat voor de industrie. Twee aandachtspunten staan daarbij bovenaan: internationalisering en kredietverlening. Zo streven we naar het tot stand komen van een echt provinciaal industriebeleid en zijn we betrokken bij de start van Kredietunies. Regelgeving & Regeldruk De overheid erkent dat regeldruk een groot probleem voor het bedrijfsleven is. Tegelijkertijd ontstaan na elk incident nieuwe regels. Daarom besteedt de BZW onverminderd aandacht aan deregulering. We spreken gemeenten aan op het belang van het beperken van administratieve lasten en roepen ze daarnaast op om de OZB met maximaal de inflatiecorrectie aan te passen. Bij aanbestedingen mogen de regels bovendien niet zo complex zijn dat kleine en middelgrote bedrijven vrijwel onmogelijk mee kunnen dingen. Infrastructuur & Ruimte Op het gebied van bereikbaarheid zet de BZW - naast diverse regionale en lokale knelpunten - vooral in op de regio Eindhoven (Ruit, N279, A67), uitbreiding van de A27 (knooppunt Hooipolder richting Gorinchem) en een snelwegverbinding Gent- Terneuzen. Daarnaast is de BZW direct betrokken bij InnovA58 en onderzoeken naar de mogelijkheden van smart mobility voor het beter benutten van bestaande infrastructuur. BZW pleit voor een selectieve uitgave van nieuwe bedrijventerreinen en meer aandacht voor de verbetering van de kwaliteit van bestaande terreinen

De KnOp in OnZe regio IS Nu ECHT OM. yvonne VAN MIERlO OVER AANPAk JEugDWERklOOSHEID: PROJECT EXCEllEREN IN BRABANT: TAlENT BEHOuDEN ÉN VERBETEREN

De KnOp in OnZe regio IS Nu ECHT OM. yvonne VAN MIERlO OVER AANPAk JEugDWERklOOSHEID: PROJECT EXCEllEREN IN BRABANT: TAlENT BEHOuDEN ÉN VERBETEREN punt BZW BZW IS DE REgIONAlE WERkgEVERSVERENIgINg VAN VNO-NCW ledenmagazine BZW JAARgANg 10 - NuMMER 5-2013 yvonne VAN MIERlO OVER AANPAk JEugDWERklOOSHEID: De KnOp in OnZe regio IS Nu ECHT OM PROJECT

Nadere informatie

DuuRZAME TOEkOMST VRAAgT OM EEN slim energienetwerk

DuuRZAME TOEkOMST VRAAgT OM EEN slim energienetwerk punt BZW BZW IS DE REgIONAlE WERkgEVERSVERENIgINg VAN VNO-NCW ledenmagazine BZW jaargang 11 - NuMMER 6-2014 TON SCHuuRMANS VAN ENExIS BRABANT WEST: DuuRZAME TOEkOMST VRAAgT OM EEN slim energienetwerk BRABANTSE

Nadere informatie

MVO: People, Planet, Profit.

MVO: People, Planet, Profit. MVO: People, Planet, Profit. hét carrièremagazine voor salesprofessionals! september 2011 3 In gesprek met Getronics op jacht naar talent Bewust Bilderberg over MVO Intercity Zakelijk en hun groei Nsecure

Nadere informatie

Big data. in de praktijk CBS CWI NFI RIVM. Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien

Big data. in de praktijk CBS CWI NFI RIVM. Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien 7 m agazine over de digitale overheid p o w e r e d b y A t o s Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien 1 Big data in de praktijk René Penning de Vries Boegbeeld ICT ziet groeikansen

Nadere informatie

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Van Haagen geeft antwoord Geslaagde Ledendag OVPN beelden dat aardig uit.

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Van Haagen geeft antwoord Geslaagde Ledendag OVPN beelden dat aardig uit. ovpn it de gemeente Pijnacker-Nootdorp september 2011 nummer 24 nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp 6 Van Haagen geeft antwoord 10 Geslaagde Ledendag 14 Samenwerking met

Nadere informatie

van nu naar later Samen maken wij het verschil

van nu naar later Samen maken wij het verschil van nu naar later Samen maken wij het verschil BEKIJK HET FILMPJE 1 2 Layar De meeste foto s in dit inspiratiemagazine zijn interactief gemaakt via LAYAR, een app voor ios of Android (www.layar.com) die

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2007

Maatschappelijk Jaarverslag 2007 Maatschappelijk Jaarverslag 2007 Kiezen voor ondernemerschap 2007 was het jaar van de keuzes. En vooral: het uitwerken van die keuzes. Met de voornaamstekeuze debesteprivatebank van Nederland en België

Nadere informatie

ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT. Meer dan 100 nieuwe collega s in 10 maanden!

ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT. Meer dan 100 nieuwe collega s in 10 maanden! ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT Inhoudsopgave T-Splitsing werving 100 nieuwe medewerkers Paradoxale ontwikkelingen Externen voor kernactiviteiten Global mindset en praktische kansen Oprechte interesse

Nadere informatie

MARCOM Magazine.NL. komt eraan!

MARCOM Magazine.NL. komt eraan! MARCOM Magazine.NL komt eraan! H É T C A R R I È R E M A G A Z I N E V O O R S A L E S - & M A R K E T I N G P R O F E S S I O N A L S! J U L I 2 0 0 9 4 In gesprek met Judith Koekenbier, Managing Director

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

MAGAZINE 2014. fit. for the. future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS

MAGAZINE 2014. fit. for the. future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS MAGAZINE 2014 fit for the future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS IN BEELD De telecom en ICT oplossing die u per medewerker per maand kunt aanpassen Alleen bij KPN ÉÉN

Nadere informatie

ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP WETHOUDER HENK KOOL: NAJAAR 2009 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven THEMA:

ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP WETHOUDER HENK KOOL: NAJAAR 2009 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven THEMA: FOCUS HAAGLANDEN jaargang 6 ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: Wij leveren maatwerk voor ondernemers HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP Afgestudeerden boeien en binden THEMA: [werk & ondernemen] WETHOUDER HENK

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

Gerard Kleisterlee: Zorg dat je een heldere strategie hebt

Gerard Kleisterlee: Zorg dat je een heldere strategie hebt LEDENMAGAZINE - JAARGANG 7 nummer 5-2009 Gerard Kleisterlee: Zorg dat je een heldere strategie hebt BZW vertrouwensteam nu ook in s-hertogenbosch Sociale innovatie is de toekomst BZW en MVO Nederland slaan

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat

Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat MEERJARENBELEIDSPLAN (VERKORTE VERSIE) MAKE-A-WISH NEDERLAND 2014 2017 Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat MERKMISSIE 1 Make-A-Wish Nederland

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

Henk Kamp. Maxime Verhagen. Andrée van Es en Carolien Gehrels dubbelinterview wethouders Amsterdam NAJAAR 2011 NUMMER 1 JAARGANG 1

Henk Kamp. Maxime Verhagen. Andrée van Es en Carolien Gehrels dubbelinterview wethouders Amsterdam NAJAAR 2011 NUMMER 1 JAARGANG 1 good COMPANY 1 Henk Kamp over modernisering van de sociale zekerheid en ondernemerschap Maxime Verhagen over brood op de plank en het Ondernemersplein Andrée van Es en Carolien Gehrels dubbelinterview

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid Franchise

dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid Franchise dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid Samen sterk staan Profiteren van knowhow, eenvoudig financieren en gezamenlijke

Nadere informatie

ONDERNEMERS. Bedrijf verkoopklaar maken kan averechts werken WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 5 2010 RIVIERENLAND. Een bedrijfsoverdracht doe je samen

ONDERNEMERS. Bedrijf verkoopklaar maken kan averechts werken WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 5 2010 RIVIERENLAND. Een bedrijfsoverdracht doe je samen NR. 5 2010 ONDERNEMERS RIVIERENLAND Bedrijf verkoopklaar maken kan averechts werken Positief kritische blik op cijfers Unieke en succesvolle combinatie Een bedrijfsoverdracht doe je samen De accountant

Nadere informatie

Topvrouwen. over vrouwen aan de top. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Ineke Dezentjé Hamming: Ik wil geen quotumvrouw zijn!

Topvrouwen. over vrouwen aan de top. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Ineke Dezentjé Hamming: Ik wil geen quotumvrouw zijn! Vierde kwartaal 2012 3,50 Magazine voor deelnemers van Members Benefits Topvrouwen over vrouwen aan de top Ineke Dezentjé Hamming: Ik wil geen quotumvrouw zijn! Angéline Maas: Meer vrouwen in het management?

Nadere informatie

Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid. Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap is nooit saai

Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid. Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap is nooit saai Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Negende jaargang, september 2014 38 Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap

Nadere informatie

Nieuw pand, nieuw elan

Nieuw pand, nieuw elan Wilt u op de hoogte gehouden worden van alle actuele HR ontwikkelingen? Meldt u zich dan nu aan voor de CBE nieuwsbrief op www.cbe.nl CBE GROUP HERENGRACHT 250 1016 BV AMSTERDAM TEL +31 (0)20 5217400 FAX

Nadere informatie

Sales Apps maken het verkoopproces effectief en leuk

Sales Apps maken het verkoopproces effectief en leuk In gesprek met Olivier van Arkel, sales directeur Sharewire Jasper Klootwijk, commercieel directeur SNT Harald de Jongh, verkoopdirecteur Zakelijke Markt PostNL Michael van den Brink, sales director KPN

Nadere informatie

Publiekprivate samenwerking in gebiedsontwikkeling

Publiekprivate samenwerking in gebiedsontwikkeling Publiekprivate samenwerking in gebiedsontwikkeling Verslagen van een bestuurlijk seminar en voorafgaande workshops met gebiedsvertegenwoordigers, ambtenaren en bestuurders. Bijeenkomsten georganiseerd

Nadere informatie

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1 Oktober 2013 Drechtsteden een kansrijke regio Innovatief ondernemen (interne) status quo doorbreken dinnerdaten vorkje prikken in de regen 1 ACTIVITEITEN AGENDA Leerparkpromenade 2013 31 oktober 14 november

Nadere informatie