SAMEN DEN HAAG OPSCHUDDEN PETER STRUIK ONTMOET MARIJKE VAN KAN: OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE BALANS AAN DE BZW DOE-TAFEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMEN DEN HAAG OPSCHUDDEN PETER STRUIK ONTMOET MARIJKE VAN KAN: OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE BALANS AAN DE BZW DOE-TAFEL"

Transcriptie

1 PUNT BZW BZW IS DE REGIONALE WERKGEVERSVERENIGING VAN VNO-NCW LEDENMAGAZINE BZW JAARGANG 12 - NUMMER PETER STRUIK ONTMOET MARIJKE VAN KAN: SAMEN DEN HAAG OPSCHUDDEN OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE BALANS AAN DE BZW DOE-TAFEL ROBOTS: EEN FRISSE BLIK OP UW PRODUCTIEPROCES BZW EN ZLTO SLAAN HANDEN INEEN BIJ PROVINCIALE VERKIEZINGEN

2 VOORZITTER AAN het WOORD laat u Zien IN Doen en loslaten Promoot uw bedrijf, producten en diensten binnen hét ondernemersnetwerk BZW. Stel u voor in de rubriek Wie is Wie, adverteer of plaats een advertorial in PUNT BZW en bereik duizenden decisionmakers in uw regio. PUNT BZW is een uitgave van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging BZW en verschijnt zes maal per jaar. Via dit ledenmagazine informeren ADVERTENTIE 1 we leden van BZW, stakeholders, beleidsmakers en politici over de activiteiten van de vereniging, maar we brengen ook nieuws en achtergronden van en voor ondernemers. PUNT BZW is een blad voor ondernemers die elkaar tegenkomen, ontmoeten en nieuws, wetenswaardigheden en successen met elkaar delen. Verspreidingsgebied: Noord-Brabant en Zeeland. Oplage: 3500 VOOr meer informatie kunt u contact opnemen met De Winter media groep: We gaan het doen. Dat zijn de woorden waarmee ik als nieuwe voorzitter van de Brabants- Zeeuwse Werkgeversvereniging tijdens de BZW LENTEPRIKKEL van vorig jaar de start van de BZW doe-tafels aankondigde. De achterliggende gedachte is even eenvoudig als belangrijk. We leven in een tijd waarin de omstandigheden voor ondernemers doorlopend veranderen. Juist nu is het enorm belangrijk dat de stem van werkgevers doorklinkt bij de lokale, provinciale en landelijke overheden. De beste manier om dat als werkgeversvereniging te bereiken, is door actief input te leveren aan de politiek; door met concrete voorstellen voor actuele problemen te komen. Die voorstellen genereert de BZW nu onder andere aan haar doe-tafels en daarbij maken we gebruik van de ervaring, kennis en het ondernemerschap van de leden. Het afgelopen jaar zijn twee doe-tafels opgestart rondom twee belangrijke ondernemersthema s: energie en arbeidsmarkt. Tijdens de BZW LENTEPRIKKEL van 17 maart zullen de resultaten van de doe-tafel energie worden gepresenteerd in de vorm van een voorstel dat een significante impuls kan geven aan de productie en consumptie van duurzame energie in Brabant en Zeeland. Niet lang daarna volgt de doe-tafel arbeidsmarkt met zijn aanbevelingen aan de politiek (zie ook het artikel op pagina 8, 9, 10 en 11). Ook op dit thema komen we met concrete en bewezen werkzame oplossingen. Tegelijkertijd wordt de lat hoog gelegd en zullen we ambitieus insteken op de doelen die we willen bereiken. regels staan vernieuwing in de weg, bijvoorbeeld op het gebied van decentrale energieopwekking en hervorming van de arbeidsmarkt, maar ook bij het in de markt zetten van vernieuwende diensten en producten. Wetgeving loopt per definitie een stap achter op innovatie, en dat zit de ontwikkeling van bedrijven en onze welvaart in de weg. Dit wordt inmiddels erkend in de hoogste regionen van het ministerie van Economische Zaken. Zo stelde secretaris-generaal Maarten Camps onlangs dat ondernemers tegen instituties aanlopen die op een achterhaalde manier economische belangen borgen. Om deze situatie te doorbreken, moet de overheid volgens Camps durf tonen door meer los te laten. Dat kan bijvoorbeeld door het opstellen van minder gedetailleerde wetgeving; door als overheid doelen te stellen, maar het vervolgens aan andere partijen overlaten om die te realiseren. Vooruitlopend op de BZW LENTEPRIKKEL zie ik de woorden van Camps alvast als winst. Het is een bemoedigend signaal van een overheid, die zich steeds meer bewust wordt dat meer vertrouwen in ondernemers en minder regelzucht essentieel is voor een land dat zijn geld verdient met innovatie. Uiteraard brengt die constatering ook uitdagingen voor het bedrijfsleven met zich mee. Wie vertrouwen krijgt moet dat waarmaken. En als je als een gelijkwaardige partner wordt behandeld, dan moet je je ook een goed partner tonen. En meedenken over oplossingen, zoals wij dat doen aan de BZW doe-tafels, maakt daar een belangrijk onderdeel van uit. TAmArA VAN HOORN Media-adviseur Een terugkerend thema tijdens de discussies aan de doe-tafels was regelgeving. Allerhande Peter struik 3

3 De PaRtneRs van de BZW rubrieken column > Ton Wilthagen 6 Met de Doorstartbeurs van werk naar werk inhoud Nieuws 46 BZW-lid in het nieuws > joost Meijs 49 Punt.uit > jeroen Bergen 54 Rechtens > Rassers Advocaten 6 Failliet? Dacht het niet! De Rekensom > BDO 7 Bezwaar tegen WOZ 20 artikelen Verder met financieren > ABN AMRO 7 Op zoek naar een nieuwe balans aan de BZW doe-tafel 8 Financieringsvormen in de TMT-sector BZW-voorzitter Peter Struik kondigde vorig jaar bij zijn aantreden een nieuw initiatief van de BZW-prioriteiten 2015 > Michiel van campen 13 Hoe is het nu met > Philip Morris 19 werkgeversvereniging aan: de opzet van thematische doe-tafels waaraan leden concrete voorstellen voor de politiek formuleren. In juni startte de doe-tafel arbeidsmarkt. Na vier prikkelende bijeenkomsten wordt de gang naar de provincies en Den Haag voorbereid. Struik en Van kan gaan Den Haag opschudden 20 chatten met > Arie de Bode 25 De Stelling > 27 Energie is te duur in Nederland 28 In november vorig jaar vernieuwden de BZW en Jong Management (JM) hun samenwerkingsconvenant. Leden van de JM-kringen in Brabant en Zeeland zijn vanaf dit jaar automatisch lid van de BZW en kunnen deelnemen aan BZW-activiteiten. De twee voorzitters van beide verenigingen ontmoeten elkaar bij Fujifilm in Tilburg. BZW-projectpartner: column > hans de Boer 31 Wij gaan ervoor in 2015 Provinciale Statenverkiezingen 18 maart 2015 Enorme groeimogelijkheden voor robotisering 28 Je kunt er op twee manieren naar kijken. Eén: robots nemen arbeidsplaatsen weg. Twee: robots helpen om personeelstekorten op te lossen en bedrijven concurrerender te maken. Beide be- Business updates Tias Operationele excellentie weringen zijn waar. Maar wat weegt het zwaarst? De Oosterhoutse systeemintegrator op het gebied van robotisering WWA belooft u in elk geval één ding: een frisse blik op uw productieproces. BZW is de regionale werkgevers vereniging van VNO-NcW BZW aanspreek.punt > Ronald slaats 34 Activiteitenkalender 35 Nieuwe leden BZW en ZLTO vragen ruimte om te ondernemen 33 In de aanloop naar de verkiezingen voor Provinciale Staten op 18 maart hebben de lijsttrekkers van de politieke fracties in Brabant een topdelegatie van het bedrijfsleven ontmoet. Tijdens de bijeenkomst, die op initiatief van de BZW en ZLTO werd georganiseerd, waren de belangrijkste ondernemersthema s onderwerp van gesprek. 4 5

4 OPINIE TON Wilthagen DE REkENsOM Bezwaar tegen WOZ Voorbeeld WOZ-waarde voor bezwaar: Met de Doorstartbeurs van werk naar werk De WOZ-beschikkingen vallen binnenkort weer op de mat. De WOZwaarde van onroerend goed wordt in diverse wetten gebruikt als maatstaf op basis waarvan belasting wordt geheven. Onder andere de hoogte van WOZ-waarde na bezwaar: Lagere grondslag De aanhoudende reorganisaties en bedrijfssluitingen maken pijnlijk duidelijk dat Nederland onvoldoende daarom dringend vóórzorg worden, met als uitgangspunt preventie van werkloosheid en behoud van vak- bij een andere werkgever, voor een deel of de hele tijd van de aanstelling. De eigen werkgever zou in ruil de onroerendezaakbelasting hangt ervan af, maar ook de hoogte van uw hypotheekrenteaftrek en het afschrijvingspotentieel bij zakelijk vastgoed wordt mede bepaald door de WOZ-waarde. Onroerendezaakbelasting (afhankelijk van de gemeente). Stel tarief 1 0 /0 Lagere OZB laten oversteken van mensen van werk naar ander werk. Bij grote bedrijven worden soms sociale plannen opgesteld, maar dat gebeurt pas in Het nieuwe instrument de Doorstartbeurs moet twee gaten dichten. In de eerste plaats beschikken te weinig mensen over eigen mid- vergoeding hoeven betalen of kan de opzegtermijn hiervoor ter beschikking stellen aan de werknemer. Ook kunnen regionale transitie- Ton Wilthagen, hoogleraar ReflecT/Tilburg University Als u van mening bent dat de WOZ-waarde van het pand te hoog is, kan het zeer lonend zijn om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. Houd daarbij wel de termijnen in de gaten. Een onafhankelijk taxatierapport kan een belangrijk bewijsmiddel zijn. Een verlaging van de Zakelijk vastgoed Extra afschrijvingspotentieel Maximaal Vpb-voordeel (25 0 /0) infrastructuur kent voor het veilig manschap op de arbeidsmarkt. daarvoor geen ontslag- of transitie- een laat stadium. Voor werknemers in het midden- en kleinbedrijf is niets delen om zich tijdig voor te bereiden op een vervolgstap door middel van bedrijven worden opgericht, waar met ontslag bedreigde werknemers, verricht. Zweden en Finland kennen transitiefondsen, waaraan alle be- WOZ-waarde kan gevolgen hebben voor meerdere jaren. Privé vastgoed Eigen woning Lager eigenwoningforfait (0,75 0 /0) 750 geregeld. Er zijn lokale initiatieven, aanvullende scholing en arbeids- op basis van de Doorstartbeurs nieu- drijven bijdragen, die op succesvolle Meer informatie: ook in Brabant, maar teveel mensen vallen uit de boot en keren vervol- marktoriëntatie. Ten tweede zouden mensen ermee geholpen zijn als zij we werkervaring kunnen opdoen. Bij het verder vormgeven van de wijze mobiliteit faciliteren. Oostenrijk kent Arbeidsstichtingen die ge- Deze rubriek wordt mede mogelijk gemaakt door BZW-partner BDO. Beleggingspand Minder Box 3 belasting (1,2 0 /0) de arbeidsmarkt. Dat betekent veel een ander bedrijf in een andere sec- en financiële zin, is lering te trekken we ook in Brabant snel werk maken Minder schenk- of erfbelasting (20 0 /0) gens niet of moeizaam terug naar eerder contact kunnen leggen met Doorstartbeurs, in organisatorische richt zijn op een tussenstap. Laten druk op de uitkeringssystemen, zo- tor. Dat kan bijvoorbeeld door het uit het onderzoek dat binnen ons van het aanleggen van voldoende wel WW als bijstand. Nazorg moet mogelijk maken van proefwerken onderzoeksinstituut ReflecT wordt zebrapaden op de arbeidsmarkt. Rechtens VERDER MET FinancieRen Failliet? Dacht het niet! De pre-pack is een goed voorbeeld Iedere rechtbank hanteert een andere van hoe de rechtspraktijk vooruitloopt aanpak, nu er eigenlijk geen op de wetgever. Bij een pre- wettelijke basis voor dit fenomeen bruik (misbruik!) door de doorstarter om ongewenste passiva en werknemers te dumpen en met de Financieringsvormen in de TMT-sector pack verzoekt een noodlijdende is. gewenste activa en werknemers Bent u actief in technologie, bevindt en welke financierings- Wij zoeken samen naar de juiste onderneming de rechtbank om een De praktijk is enthousiast over de dezelfde onderneming voort te zet- media en telecom en op zoek mogelijkheden daarbij passen, combinatie en bekijken met de stille bewindvoerder te benoemen pre-pack. Het grote voordeel voor ten ( cherry picking ). Ook wordt mr. Taco van der Dussen naar financiering? Dan kunt u een vertelt Steven Peters, Sector ondernemer welke oplossing het Steven Peters voordat zij haar eigen faillissement de onderneming is dat de bui- er vaak aangevoerd dat de pre- kredietaanvraag bij ABN AMRO Banker Technologie, Media en beste bij de situatie past. aanvraagt. Deze bewindvoerder tenwereld weinig merkt van het pack niet transparant is, waardoor Gezien de argumenten voor en te- doen. Maar hoe kijkt de bank Telecom. De TMT-sector kenmerkt bereidt achter de schermen een faillissement van de onderneming, schuldeisers in het faillissement min- gen zal het niet eenvoudig worden naar uw financieringsaanvraag? zich door snelle veranderingen en Meer informatie over zakelijke doorstart voor. Als de rechtbank zodat er geen onnodig deel van de der opbrengst tegemoet kunnen een wettelijke regeling tot stand te Bij een kredietaanvraag zijn veel innovatieve, snel groeiende kredietverlening voor het mkb: het faillissement uitspreekt zal zij business verloren gaat. Bij een nor- zien. De opkoper van de failliete on- brengen. Ondertussen zijn door- niet alleen de cijfers van belang, bedrijven van klein tot groot. de stille bewindvoerder benoemen male faillissementssituatie ligt de be- derneming stond immers al klaar. starts, met of zonder pre-pack, aan maar ook een analyse van Tegelijkertijd neemt het aantal tot curator. De rol van de curator bij drijfsvoering een tijd stil en klanten Belangrijkste argument vóór deze de orde van de dag. het bedrijf, de ondernemer en financieringsopties toe. Als bank Deze rubriek wordt mede mogelijk een succesvolle pre-pack is echter en leveranciers stappen al snel over constructie is het behoud van zo marktontwikkelingen. willen we in elke levensfase gemaakt door BZW-partner beperkt, omdat de doorstart op of vlak na de datum van het faillisse- naar concurrenten, wat doorstarten belemmert. veel mogelijk werkgelegenheid en continuering van de afgeslankte on- Deze rubriek wordt mede mogelijk gemaakt door BZW-partner Ook brengen we in kaart in welke levensfase het bedrijf zich - startend, groeiend, volwassen - een goede gesprekspartner zijn. ment zal worden gerealiseerd. Bezwaren tegen de pre-pack: ge- dernemersactiviteiten. 6 7

5 Er wordt op heel veel plekken heel wat afgepraat over allerhande opgaven voor de toekomst. Maar waar we behoefte aan hebben zijn concrete oplossingen. Met die woorden kondigde BZW-voorzitter Peter Struik vorig jaar bij zijn aantreden een nieuw initiatief van de werkgeversvereniging aan: de opzet van thematische doe-tafels waaraan leden concrete voorstellen voor de politiek formuleren. In juni startte de doe-tafel Arbeidsmarkt. Na vier prikkelende bijeenkomsten wordt de gang naar de provincies en Den Haag voorbereid. Op zoek naar een nieuwe balans aan de BZW doe-tafel Arbeidsmarkt foto s Bram Saeys 8 9

6 Als je als werkgeversvereniging een verschil wilt maken en de belangen van ondernemers optimaal wilt vertegenwoordigen, dan past wordt gebouwd op de maakindustrie. Andere belangrijke pijlers zijn bijvoorbeeld de landbouw en veeteelt, maintenance en logistiek. maar je praat ook op het niveau van branches en cao s, en over het huidige systeem van regelgeving en beleid. Daarom hebben LIJST VAN DEELNEMERS AAN DE TAFEL geen reactieve houding, stelt Struik. Het is van groot belang dat de stem van het bedrijfsleven goed doorklinkt in de politiek. De Bedrijven in al die sectoren hebben te maken met sterke schommelingen in de vraag. Daarin moeten ze kunnen meebewegen. Dat we Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt en directeur van ReflecT (onderzoeksinstituut van Tilburg University), gevraagd de discussie Jeroen de Bree Sligro Food Group Nederland BV wereld verandert immers snel en dat brengt complexe uitdagingen met zich mee. Je kunt het als BZW eens of oneens zijn met de antwoorden die anderen formuleren, maar het is veel sterker om zelf met voorstellen te ko- betekent dat er een grote behoefte is aan een flexibele arbeidsmarkt. In Nederland zijn de kosten voor arbeid altijd hoog geweest. Dat compenseren we met een hoge arbeidsproductiviteit. Om die te behouden is de opti- tijdens de vierde sessie verder te kanaliseren. Daarnaast hebben we de groep uitgebreid met diverse mkb-ondernemers die hun visie vanuit werkgeversperspectief deelden. Frank Bussmann Philips Nederland BV Michiel van Campen BZW men. Die uitdaging pakken we op met onze doe-tafels. male match tussen functies en de competenties van werknemers zeer belangrijk. Wil een Balans Als Struik een leitmotiv van de discussie die Charissa Freese Tilburg University Topprioriteit Middels de BZW doe-tafels wordt een beroep gedaan op de kennis, ervaring en inzet van de leden. Aan de hand van actuele onderne- bedrijf geen marktaandeel verliezen en kunnen concurreren op internationale markten, dan is het kortom van groot belang op het juiste moment te beschikken over het juiste aantal mensen met de juiste kwaliteiten. En het afgelopen jaar is gevoerd moet noemen, dan heeft hij het over het opnieuw passend maken van het arbeidsmarktsysteem. Waar de markt om steeds meer flexibiliteit vraagt, is de drang om vast te houden aan Rolf van der Gaast Vlisco Netherlands BV Marjolein ten Hoonte Randstad Groep Nederland BV mersthema s bespreken ze ontwikkelingen, signaleren ze problemen en komen ze vervol- dat wordt steeds lastiger. oude zekerheden en rechten vaak net zo sterk. Een van onze leden karakteriseerde het Esther Janssen Sagenn Diensten gens met praktische oplossingen die worden voorgedragen aan de provinciale en landelijke politiek. Volgens Struik is het logisch dat een van de eerste tafels zich op de arbeidsmarkt focust. Visie De BZW doe-tafel Arbeidsmarkt startte vorig jaar juni en is inmiddels vier keer bij elkaar geweest. Een groep BZW-leden en HRMspecialisten van beeldbepalende Brabantse schisma waarin we zitten op een mooie manier. Iedereen wil graag vrij zijn in de avonduren en in het weekend. Tegelijkertijd vinden diezelfde mensen het doodnormaal als ze na vijven en op zondag boodschappen kunnen Han Kandelaars Bosch Transmission Technology BV Ton de Kok Wissenraet Van Spaendonck BV Uit onze periodieke ledenenquêtes blijkt steevast dat het aanpakken van de arbeidsmarkt voor ondernemers een topprioriteit is. Dat is ook niet vreemd, al helemaal niet in provincies als Zeeland en Brabant. Onze economie en Zeeuwse ondernemingen uit verschillende sectoren, kwamen bijeen om problemen te inventariseren en prioriteiten te bepalen. Struik: Dan blijkt hoe breed het gesprek uitwaaiert als het thema arbeidsmarkt aan de orde is. Je hebt het over tastbare HR-thema s, doen. Nederland draait 24 uur per dag door, de economie globaliseert, markten fluctueren en vernieuwen doorlopend. Flexibiliteit in de organisatie is een steeds belangrijkere voorwaarde voor succes. Maar de principes onder het arbeidsmarktbeleid stammen nog uit de tijd van Vadertje Drees. We moeten dus op De PRinciPes OnDeR het input van de BZW-leden te trechteren in een concreet voorstel aan de politiek. Dat daarvoor keuzes moeten worden gemaakt over de onderwerpen en het niveau waarop wordt ingestoken is evident. Dat proces wordt vormgegeven binnen de BZW door Struik en Anne Robbie Pastoor Perfetti Van Melle Benelux BV Peter Seelt ASSA ABLOY Nederland BV Peter Struik Fujifilm Manufacturing Europe BV zoek naar een nieuwe balans, het systeem opnieuw passend maken aan de omstandigheden van deze tijd. Natuurlijk mogen we daarbij het principe van wederkerigheid niet opgeven. Waar aanpassingsvermogen, mobiliteit en kwaliteit belangrijke thema s voor werkgevers zijn, zullen werknemers blijven arbeidsmarkt- BeleiD stammen Zouridis-Veldhoven, manager belangenbehartiging. De uitkomsten daarvan zullen weer worden getoetst onder een aantal BZW-leden en deelnemers aan de doe-tafel. Voortgang De BZW komt waarschijnlijk rondom Prinsjesdag Wendy Tasseron Interpolis, NV Paul Vermeij Bosch Security Systems BV Gerdi Vogels Vogel s Products BV hechten aan zaken als werkzekerheid en een financieel vangnet. Beide belangen moeten worden gediend. En dat is ook mogelijk. Kijk maar naar de manier waarop landen als Denemarken en Oostenrijk de arbeidsmarkt hebben ingericht. nog uit De tijd van met haar voorstellen naar buiten, maar Struik wil nog niet vooruitlopen op de inhoud. Wel is duidelijk dat niemand behoefte heeft aan een herhaling van zetten. Het ligt dus niet voor de hand om in te voegen in bestaande discussies zoals die over het tekort aan technische mensen. Onze voorstellen zullen concreet, praktisch Gaby Westelaken GWS d.e. schoonmaker Ton Wilthagen Tilburg University Hélène van der Zande-van der Kruijs BZW Ambitie Nu de fase van inventarisatie van de doe-tafel Arbeidsmarkt is afgesloten, is het tijd om de vadertje DRees en aantoonbaar werkzaam zijn, tegelijkertijd mogen we wat mij betreft de lat hoog leggen; verrassen, prikkelen en ambitie tonen. Anne Zouridis-Veldhoven BZW 10 11

7 Vijftig jaar Zwitserse kwaliteit en Brabantse nuchterheid BZW-PRIORITEITEN 2015 Daadkracht in de lobby, focus op de leden Wij beschikken bij Wesselman over een kundig contactpersoon, bij wie we voor ieder financieel en fiscaal vraagstuk kunnen ADVERTENTIE aankloppen. Op weg naar de volgende 50 jaar is dat een fijne gedachte. Beter inspelen op de behoeftes van de individuele leden en de lobby nog effectiever vormgeven. Die doelen liggen ten grondslag aan de transitie die de BZW al in 2012 inzette. Dat heeft zich anno 2015 vertaald in een vernieuwde organisatie en concrete programma s die naadloos aansluiten op de wensen van het Brabantse en Zeeuwse bedrijfsleven. Daarmee is de BZW, als een belangrijk en relevant werkgeversnetwerk en een eigentijdse belangenbehartiger, sterker dan ooit, aldus directeur Michiel van Campen. BZW-directeur Michiel van Campen De BZW is het krachtigste ondernemerscol- Clusters Haarvaten lectief in Brabant en Zeeland, en een ge- Sinds begin 2015 kent de BZW drie clusters: On- Naast de herstructurering van de BZW-orga- waardeerde partner van overheden, ken- dernemerschap, Lobby en Facilitair. Binnen die nisatie in drie nieuwe clusters, heeft de werk- nisinstellingen en andere stakeholders in clusters worden respectievelijk ondernemerschaps- geversvereniging de lokale en regionale focus de Zuid-Nederlandse economie. Die positie programma s ontwikkeld met meer specialistische verscherpt. Kleine dedicated teams van zo n neemt de werkgeversvereniging al decennia kennis, de inzet van de lobby bepaald en externe vier BZW-medewerkers geven invulling aan in. Maar resultaten uit het verleden vormen organisaties ondersteund. de kring- en regioactiviteiten, de lokale lobby geen garanties voor de toekomst, zo weet Van Campen: Dat gebeurt vanuit het besef dat en secretariaten van de industriële contacten. Van Campen. individuele belangen vaak het beste worden ge- Van Campen: We werken hard aan vernieu- diend door het organiseren van samenwerking. wing en efficiency in het vertegenwoordigen Wesselman. Wezenlijk anders. Herstructurering Als de wereld om je heen in een razend tempo verandert, dan is stilzitten geen optie. Neem de BZW Academy, waar we medio maart mee van start gaan, en BZW Connect. In het kader van onderlinge kennisuitwisseling ondersteu- van het Brabantse en Zeeuwse bedrijfsleven. Maar dat doen we in de wetenschap dat het allemaal op lokaal en regionaal niveau ge- Het vermogen om je aan te passen bepaalt nen zij individuele leden in hun ontwikkeling en beurt. De ondernemers die daar iedere dag Henk Groenen Machinefabriek G. Jansen BV in sterke mate je succes. Ondernemers ervaren dat iedere dag. Dit is een tijd van radicale economische transitie; verduurzaming, andere samenwerkingsvormen, schuivende mark- die van hun bedrijf. Wat betreft de lobby blijven we uiteraard inzetten op complexe trajecten die vaak jaren in beslag nemen, bijvoorbeeld op het gebied van infrastructuur en arbeidsmarkt. Tege- hard aan de weg timmeren, vormen de haarvaten de BZW; de basis van onze vereniging. Zij smeden verbindingen - onderling en binnen de triple helix die een belangrijk fun- ten, nieuwe maatschappelijke verhoudingen, lijkertijd maken we steeds meer gebruik van de dament onder onze economie vormen. Vaak globalisering, technologische revolutie, noem kennis en inzet van leden bij het vormgeven van gebeurt dat vanuit onze kringen. Maar de le- maar op. Dat heeft nogal wat consequenties korte en krachtige lobbytrajecten. De BZW doe- den die binnen die kringen actief zijn, willen voor de bedrijfsvoering van onze leden. Ze tafels die we sinds kort organiseren zijn daarvan ook samenwerken in boven-lokaal verband, hebben nieuwe vragen en behoeftes. Wil de een prachtig voorbeeld. BZW-leden bespreken bijvoorbeeld bij het organiseren van activi- BZW de leden optimaal bedienen, dan moe- belangrijke ondernemersthema s en komen sa- teiten en de lobby. Door te werken met BZW ten wij ons dus ook aanpassen aan die nieuwe men tot concrete voorstellen voor de politiek. De regio-teams, kunnen we hen daar nu optimaal Eindhoven Helmond realiteiten. Vandaar onze herstructurering BZW stapt daarmee naar de provincies en het Rijk om noodzakelijke acties aan te kaarten. in faciliteren. >> 13

8 ADVERTORIAl VERVOlg: BZW-PRIORITEITEN 2015 Mindconnection: Door de bomen het bos weer zien Dit is alweer het derde artikel over Mindconnection. Na Mindconnection als strategisch voordeel en Mindconnection als speerpunt in uw MVO strategie, volgt nu een hele andere belichting van dit thema. Mindconnection: Door de bomen het bos weer zien. Een artikel voor gevorderden. Wat zijn de voorwaarden om te doen wat nodig is? En hoe bereik je dat? DElphi MiNDcONNEctiON Maasdijk KP Nederhemert (T) (E). (I). Doen wat nodig is, is voor elke ondernemer een keiharde noodzaak. Toch is het erg lastig, omdat ondernemers worden afgeleid door randzaken: onnodige drukte, telefoon, personal branding, zorgen, angst voor verlies, persoonlijke ego-doelen, ontevredenheid over van alles en nog wat, streven naar controle, et cetera. We belasten onszelf met allerlei zaken die niet direct te maken hebben met het succes van het bedrijf. Door de emotionele belasting ziet de ondernemer niet meer wat er echt nodig is om succesvol te zijn. De ondernemer is zelden in balans, is zelden gelukkig en is zelden rustig. We zien door de bomen het bos niet meer en worden gedreven door emoties. We weten inmiddels dat emoties slechte raadgevers zijn. Waarnemen waar de situatie om vraagt Om goed te kunnen aanvoelen wat er nu nodig is, is rust een noodzaak. Alleen vanuit rust kun je zien wat er echt aan de hand is. Handelen vanuit wilskracht is soms nodig, maar je houdt het niet lang vol. Timing is essentieel en tegen de stroom inroeien lukt niet. De markt laat zich niet dwingen. Deze fase van de besluitvorming kun je nauwelijks plannen. Intuïtie is hier belangrijk. We gaan meer op gevoel, dan op ratio of emotie. Intuïtie bereik je pas als de balans is hersteld en de emoties zijn gestild. Doelgericht en daadkrachtig handelen Op het moment dat duidelijk is waar de situatie om vraagt, is het volle kracht vooruit. De besluiten zijn genomen en nu is het uitvoeren geblazen. In deze fase kunnen we managen, actielijsten afwerken, efficiënt werken, et cetera. Verbinding met jezelf en met de buitenwereld Door persoonlijke ontwikkeling komt de ondernemer dichter bij zichzelf en dichter bij zijn intuïtie. Dit levert de rust en balans om te zien wat nodig is. Dat blijkt uit deze quote van een ondernemer: Voorheen was ik ontzettend druk in mijn hoofd als zich iets voordeed. Ik reageerde direct en probeerde alle problemen zo snel mogelijk af te handelen of te verwerken. Hierbij was ik direct bezig met het eindresultaat. Ik handelde vaak in een reflex, op mijn automatisch piloot. Ik was altijd op zoek naar het hoogst haalbare (op mijn manier) in een zo kort mogelijke tijd. Nu ben ik veel minder met mezelf bezig. Ik bied minder weerstand naar anderen en ik rechtvaardig mijn eigen gedrag veel minder. Dit levert mij veel energie op. Oplossingen hoeven niet per se in mijn wereldbeeld te passen. Ik probeer te handelen naar hetgeen de situatie op dat moment vraagt. Dit geeft mij rust. Delphi Mindconnection helpt ondernemers, managers en professionals effectiever te zijn in hun job. Dit doen we door deze mensen te helpen met hun persoonlijke ontwikkeling. Het doel is altijd RESULTAATGE- RICHTE SAMENWERKING. Kijk voor meer info op of mail naar PRIORITEITEN 2015 Onderwijs en arbeidsmarkt Milieu en duurzaam ondernemen Industriebeleid Regelgeving/dienstverlening Infrastructuur en ruimte De activiteiten van de BZW worden vormgegeven rond de prioriteiten van de leden die doorlopend worden geïnventariseerd. In PUNT.BZW geven we een beknopte weergave van de inzet voor Kijk voor het volledige overzicht op Onderwijs & Arbeidsmarkt De BZW maakt zich hard voor een goed functionerende regionale arbeidsmarkt. Zo pleiten we binnen de arbeidsmarktregio s voor uniforme en werkbare regelingen ten aanzien van het plaatsen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op het HRM-vlak bieden we via het project Excelleren in Brabant concrete ondersteuning aan mkb-werkgevers. En via de BZW doe-tafel Arbeidsmarkt wil de BZW meer mobiliteit en flexibiliteit op de regionale arbeidsmarkt bewerkstelligen. Milieu & Duurzaam ondernemen De markt verlangt maatschappelijk verantwoord gedrag van bedrijven, bijvoorbeeld in de vorm van duurzame processen. Ondernemers nemen die verantwoordelijkheid graag. Maar milieu wet- en regelgeving mogen niet belemmerend werken op de ontwikkelruimte van bedrijven. De BZW zet op provinciaal niveau in op het maken van werkbare afspraken, bijvoorbeeld op het gebied van luchtkwaliteit. BZW wil beter functionerende omgevingsdiensten: overheidsinstellingen die verantwoordelijk zijn voor vergunningverlening, handhaving en toezicht. Industriebeleid Met een aandeel van maar liefst dertig procent van de Nederlandse industrie zijn Brabant en Zeeland niet alleen een regionale, maar ook een nationale economische factor van betekenis. Daarom hecht de BZW veel aandacht aan het vestigingsklimaat voor de industrie. Twee aandachtspunten staan daarbij bovenaan: internationalisering en kredietverlening. Zo streven we naar het tot stand komen van een echt provinciaal industriebeleid en zijn we betrokken bij de start van Kredietunies. Regelgeving & Regeldruk De overheid erkent dat regeldruk een groot probleem voor het bedrijfsleven is. Tegelijkertijd ontstaan na elk incident nieuwe regels. Daarom besteedt de BZW onverminderd aandacht aan deregulering. We spreken gemeenten aan op het belang van het beperken van administratieve lasten en roepen ze daarnaast op om de OZB met maximaal de inflatiecorrectie aan te passen. Bij aanbestedingen mogen de regels bovendien niet zo complex zijn dat kleine en middelgrote bedrijven vrijwel onmogelijk mee kunnen dingen. Infrastructuur & Ruimte Op het gebied van bereikbaarheid zet de BZW - naast diverse regionale en lokale knelpunten - vooral in op de regio Eindhoven (Ruit, N279, A67), uitbreiding van de A27 (knooppunt Hooipolder richting Gorinchem) en een snelwegverbinding Gent- Terneuzen. Daarnaast is de BZW direct betrokken bij InnovA58 en onderzoeken naar de mogelijkheden van smart mobility voor het beter benutten van bestaande infrastructuur. BZW pleit voor een selectieve uitgave van nieuwe bedrijventerreinen en meer aandacht voor de verbetering van de kwaliteit van bestaande terreinen

2015-2016: WE GAAN HET DOEN!

2015-2016: WE GAAN HET DOEN! 2015-2016: WE GAAN HET DOEN! De BZW is het krachtigste ondernemerscollectief in Zuid-Nederland en het regionale netwerk van VNO-NCW. De BZW is een inspirerende plek voor ontmoeting en samenwerking, succesvol

Nadere informatie

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland VERBINDT VERSTERKT VERTEGENWOORDIGT BRABANT ZEELAND IS HET STERKSTE ONDERNEMINGSNETWERK VAN UW REGIO. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie,

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

De scorelijst competenties collectieve belangenbehartiger

De scorelijst competenties collectieve belangenbehartiger De scorelijst competenties collectieve belangenbehartiger De scorelijst bestaat uit de twaalf competenties van de collectieve belangenbehartiger met daarbij steeds vier stellingen. Per stelling kunt u

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 19 May 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie De Europese lobby van vno-ncw richt zich zowel op de Europese spelers in Brussel (Europese Commissie, Europees Parlement) als op de Nederlandse politiek (in Den Haag en via de Permanente Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Werving en contractering van kandidaten. Administratie, subsidies en voorzieningen

Werving en contractering van kandidaten. Administratie, subsidies en voorzieningen Introductie Business case en visie op inclusief ondernemen Communicatie en interne organisatie Analyse van processen, rollen en taken voor plaatsing Werving en contractering van kandidaten Administratie,

Nadere informatie

WERKEN 3.0. Voordelen van werken 3.0

WERKEN 3.0. Voordelen van werken 3.0 WERKEN 3.0 Het Nieuwe Werken Aangeboden door HKA Voordelen van werken 3.0 Werken van 09:00 tot 17:00 doen de meeste mensen al niet meer. We leven wereldwijd in een 24 uur economie die continu verandert.

Nadere informatie

Regionaal netwerk heeft de toekomst op de arbeidsmarkt

Regionaal netwerk heeft de toekomst op de arbeidsmarkt pagina 1 van 5 Klik hier als u deze nieuwsbrief niet goed ziet. OKTOBER 2016 Regionaal netwerk heeft de toekomst op de arbeidsmarkt Een haperende arbeidsmarkt wordt gezien als de achilleshiel van de economie.

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Employee Support en Menea

Employee Support en Menea Employee Support en Menea Sinds de aankondiging in april heb je de adviseurs van Employee Support bij Philip Morris kunnen zien om jou en je collega's te ondersteunen en bij te staan. Gelukkig hebben veel

Nadere informatie

Kortom, van visie naar werkelijkheid!

Kortom, van visie naar werkelijkheid! Wie zijn wij Scopeworks is een internationaal bureau wat zich richt op executive search, interim management en consulting. Ons kantoor is gevestigd in Nederland en vanuit hier worden onze diensten wereldwijd

Nadere informatie

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies Organisatie naam: Full Management Support Plaats: Breda Aantal medewerkers: 25 en een netwerk van ZZP ers Soort arbeidsflexibiliteit: zelfsturende teams, ondernemerschap door functionele flexibiliteit

Nadere informatie

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel!

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel! Gaby Remmers: senior onderzoeker Blauw Research Drijfveer: organisaties helpen inzicht te krijgen in de kansen op een nog klantgerichtere dienstverlening Andre Heeling: onderzoeker Blauw Research Drijfveer:

Nadere informatie

Van groei- of financieringsvraagstuk naar warme zakelijke en persoonlijke relaties en toekomstbestendige groei

Van groei- of financieringsvraagstuk naar warme zakelijke en persoonlijke relaties en toekomstbestendige groei Van groei- of financieringsvraagstuk naar warme zakelijke en persoonlijke relaties en toekomstbestendige groei 7 Vragen om jezelf te stellen als je je balans in het financieren van toekomstbestendige groei

Nadere informatie

Professionele en persoonlijke groei?

Professionele en persoonlijke groei? + Professionele en persoonlijke groei? Samen naar meer resultaat, meer gemak en meer plezier! Han Oei Oei voor Groei - www.oeivoorgroei.nl info@oeivoorgroei.nl 0633794681 + Meer resultaat, meer gemak en

Nadere informatie

Personeelsvoorziening van de toekomst

Personeelsvoorziening van de toekomst Personeelsvoorziening van de toekomst een transitienetwerk voor Noordoost-Brabant Food & Feed Noordoost-Brabant Wie doet over tien jaar het werk? Waar staat uw bedrijf over tien jaar? De crisis voorbij,

Nadere informatie

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen 3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen en die het managen veel simpeler en succesvoller maken! Door Esther Mallant 2012 Esther Mallant www.hrmallant.nl Introductie De 3 vragen die managers

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 3 April 2017 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Loyalis als deskundige partner Inzicht in uw organisatie en uw werknemers

Loyalis als deskundige partner Inzicht in uw organisatie en uw werknemers Loyalis als deskundige partner Inzicht in uw organisatie en uw werknemers De expertise van Loyalis is mensenwerk U wilt altijd het beste voor uw werknemers. Als HR-professional neemt u uw verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken?

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Platform Bèta Techniek Connect 05 2015 Chemiedag 2015 Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Succesvolle samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is de basis voor groei van

Nadere informatie

TRAININGEN VOOR AFDELINGS- BESTUREN LEREN LOONT

TRAININGEN VOOR AFDELINGS- BESTUREN LEREN LOONT TRAININGEN VOOR AFDELINGS- BESTUREN 2017-2018 LEREN LOONT LEREN LOONT De wereld verandert snel. Als afdelingsbestuur is het belangrijk dat u op de juiste manier blijft aanhaken en u als bestuur blijft

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werken is meedoen

Nieuwsbrief Werken is meedoen Nieuwsbrief Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken

Nadere informatie

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-ondernemers MKB-Nederland

Nadere informatie

Datum: 10 januari 2011

Datum: 10 januari 2011 Kandidaat: Voorbeeld Ondernemer Datum: 10 januari 2011 DilemmaConsult biedt full-service dienstverlening bij inzetbaarheidsvraagstukken, organisatie-ontwikkeling, executive-coaching en leiderschapsontwikkeling.

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING MENSEN MAKEN HET VERSCHIL Als ze op de juiste plek zitten. In het juiste team. Als zij hun talent kunnen omzetten in toegevoegde waarde. Wij adviseren, ondersteunen

Nadere informatie

Wat is? Alles zelf doen is uit, ga samen aan de slag.

Wat is? Alles zelf doen is uit, ga samen aan de slag. Wat is? Alles zelf doen is uit, ga samen aan de slag. CrossOver brengt young en experienced professionals van verschillende organisaties bij elkaar om van elkaar te leren en samen te innoveren. Doe ook

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief September 2014

Nieuwsbrief September 2014 Nieuwsbrief September 2014 Netwerkgroep45plus: ontstaan en doel De Netwerkgroep45plus Nijmegen is een zelfregiegroep van gemotiveerde 45-plussers, met zeer ruime en uiteenlopende werkervaringen. Naast

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

MODERN WERKNEMERSCHAP

MODERN WERKNEMERSCHAP STECR Werkwijzer MODERN WERKNEMERSCHAP Een actuele kijk op werknemerschap 2 stecr WerkWijzer stecr WerkWijzer 3 - - - stecr WerkWijzer 4 5 stecr WerkWijzer 1 stecr WerkWijzer 2 1 Evers, G. en T. Wilthagen

Nadere informatie

ING, partner van familiale ondernemers

ING, partner van familiale ondernemers ING, partner van familiale ondernemers Familiebedrijven, de motor van de economie Leidt u een familiebedrijf? Familiebedrijven professionaliseren In België vertegenwoordigen familiebedrijven maar liefst

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Winst behalen met PPSconstructies

Winst behalen met PPSconstructies Winst behalen met PPSconstructies Er valt veel winst te behalen met PPS-constructies. Maar dan moeten opdrachtgever en opdrachtnemer goed samenwerken. Daar komt wel wat bij kijken. Het denken in PPS is

Nadere informatie

Samenstelling bestuur

Samenstelling bestuur Presentatie KvO 2.0 Samenstelling bestuur Krachtteam Peter Beckers : voorzitter Jan van Loon : initiatiefnemer Theo Vinken : initiatiefnemer Paul Jansen : aanvoerder werkorganisatie 2a Karel Jan van Kesteren

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Eversheds Faasen. Grensoverschrijdende juridische dienstverlening vanuit een sterke thuismarkt

Eversheds Faasen. Grensoverschrijdende juridische dienstverlening vanuit een sterke thuismarkt Eversheds Faasen Grensoverschrijdende juridische dienstverlening vanuit een sterke thuismarkt Wat verlangt u van Of u nu een sterke partner zoekt op uw eigen thuismarkt of als buitenlandse onderneming

Nadere informatie

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Organiseren werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Inhoud 1. Organiseren is keuzes maken 6. Planning en digitaal organiseren 7. E-mail organiseren Pagina

Nadere informatie

ZES VORMEN VAN GEZAG

ZES VORMEN VAN GEZAG ZES VORMEN VAN GEZAG OVER LEIDERSCHAP VAN DE ONDERNEMINGSRAAD Gezag is in de moderne maatschappelijke verhoudingen steeds minder vanzelfsprekend. Er is sprake van een verschuiving van verkregen gezag (op

Nadere informatie

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET TEKST: JUDITH KATZ, KARIN BOJORGE ILLUSTRATIE EN INFOGRAPHICS: MAREN BRUIN FORUM-ONDERZOEK WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET Wat vinden ondernemers nou het leukste aan het

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

Meet the global leader with the personal touch

Meet the global leader with the personal touch Meet the global leader with the personal touch Wereldwijd toonaangevend op het gebied van werving & selectie Sinds Michael Page in 1976 in Londen werd opgericht, heeft zij zich ontwikkeld tot een toonaangevende

Nadere informatie

WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN?

WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? Dat is een akelige situatie. WERKEN AAN WERK helpt je graag om zo snel mogelijk weer aan de slag

Nadere informatie

... VERBINDT. Wij denken in een keten benadering. De organisatie van het TIC is opgebouwd door professionals uit de markt.

... VERBINDT. Wij denken in een keten benadering. De organisatie van het TIC is opgebouwd door professionals uit de markt. WELKOM VERBINDT Wij denken in een keten benadering. De organisatie van het TIC is opgebouwd door professionals uit de markt. Ondernemers ondernemen voor Ondernemers. Zij weten als geen ander, hoe een brug

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

Jong Talent Programma s

Jong Talent Programma s Kennis van de Overheid Jong Talent Programma s Investeer in de toekomst van uw organisatie Jong talent heeft de toekomst Ze zijn er gelukkig volop: jonge mensen die kiezen voor een carrière bij de overheid.

Nadere informatie

Alles VERANDERT Nu jij nog zakenw zer

Alles VERANDERT Nu jij nog zakenw zer Alles VERANDERT Nu jij nog zakenw zer passie voor mensen. 2 3 WIJ Succes is geen geheim, het is veranderen passie voor mensen proactief van betekenis zijn uniek en anders win-win Als je kunt veranderen

Nadere informatie

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel?

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Blad 1 van 20 Hoe goed ben jij momenteel? Iedereen kan zijn leiderschapsvaardigheden aanzienlijk verbeteren met een beetje denkwerk en oefening. Met deze test krijg je

Nadere informatie

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL DE VOORHOEDE VAN DIGITAL Betalingen vormen het hart van e-commerce. Maar de digitalisering heeft voor banken veel meer potentie dan alleen betalingen. Daarom investeert ABN AMRO in de ontwikkeling van

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een toekomstig ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever,

Nadere informatie

Toekomst HR in logistiek

Toekomst HR in logistiek Toekomst HR in logistiek Seminar 13 februari 2012 Bart Banning, Sector Banker Transport en Logistiek Logistieke arbeidsmarkt, úw uitdaging! uw meest waardevolle asset is sterk in beweging ABN AMRO Sectorrapport

Nadere informatie

Dit is MKB-Nederland. Aanbod lokaal partners

Dit is MKB-Nederland. Aanbod lokaal partners Dit is MKB-Nederland Aanbod lokaal partners Samen haar lokaal partners werkt MKB- Nederland aan krachtige en effectieve lobby op lokaal niveau. Dit document legt uit wat het lokaal partnerschap precies

Nadere informatie

WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN?

WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? Dat is een akelige situatie. WERKEN AAN WERK helpt je graag om zo snel mogelijk weer aan de slag

Nadere informatie

MOTIVEER UW MEDEWERKERS, INNOVEER UW ORGANISATIE! Eenvoudig kennismaken met de nieuwe generatie slimme robots.

MOTIVEER UW MEDEWERKERS, INNOVEER UW ORGANISATIE! Eenvoudig kennismaken met de nieuwe generatie slimme robots. MOTIVEER UW MEDEWERKERS, INNOVEER UW ORGANISATIE! Eenvoudig kennismaken met de nieuwe generatie slimme robots www.robot-academie.nl UW ORGANISATIE IN TRANSITIE De wereld om ons heen verandert snel: kunstmatige

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken

Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken LEREND VERANDEREN IN HAARLEMMERMEER Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman Wie in een organisatie succesvol veranderingen wil realiseren,

Nadere informatie

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012 . Winstgevendheid door wenbaarheid Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst 24 april 2012 wie zijn wij Optines Consultancy is als HRM business partner gespecialiseerd in verandermanagement,

Nadere informatie

Maken dat natuur tegen een stootje kan Natuur combineren met

Maken dat natuur tegen een stootje kan Natuur combineren met Vooruit met natuur Stelt u zich voor een sterke, fitte, sprankelende natuur, waarvan je volop kunt genieten. Natuur dichtbij, die ontspant en die maakt dat je je prettig voelt op de plek waar je woont.

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever, om

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Financieel Medewerker. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Financieel Medewerker. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 8 June 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

Welvarend Westfriesland

Welvarend Westfriesland Welvarend Westfriesland De visie van het bedrijfsleven op de regio. Ter inspiratie voor uw beleid in 2018 Welvarende Regio Onze regio kent een rijke geschiedenis van welvaart met ondernemende Westfriezen

Nadere informatie

Arbeidsmarkt 2.0 Woensdag 14 december 2016 Regionaal Platform Jos van Bree/ Paul van Leeuwen

Arbeidsmarkt 2.0 Woensdag 14 december 2016 Regionaal Platform Jos van Bree/ Paul van Leeuwen Arbeidsmarkt 2.0 Woensdag 14 december 2016 Regionaal Platform Jos van Bree/ Paul van Leeuwen Werkplaats arbeidsmarkt 2016-2017 Iedereen arbeidsfit op de arbeidsmarkt Harder nodig dan ooit met wind in de

Nadere informatie

Projectplan normcommissie Human Resource Management

Projectplan normcommissie Human Resource Management Projectplan normcommissie Human Resource Management Introductie In het vakgebied Arbeid en HRM zijn zowel op nationaal als internationaal niveau een aantal grote trends en verschuivingen zichtbaar. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Deltapoort

Uitvoeringsprogramma Deltapoort Stuurgroep DP/LT 10 juli 2014 Bijlage 6.2 Bestuurlijke trekker: A. Kamsteeg Ambtelijke trekker: Myra Zeldenrust Uitvoeringsprogramma Deltapoort Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt Conceptversie Myra Zeldenrust

Nadere informatie

Road to Growth is een individueel begeleidingstraject voor ambitieuze ondernemers die nieuwe uitdagingen willen aanpakken om zo succesvol te groeien

Road to Growth is een individueel begeleidingstraject voor ambitieuze ondernemers die nieuwe uitdagingen willen aanpakken om zo succesvol te groeien Road to Growth Als ambitieuze ondernemer sta je vaak voor nieuwe uitdagingen. Die hoef je niet alleen aan te pakken. Ontdek hier een individueel begeleidingstraject om te groeien in wat je doet en hoe

Nadere informatie

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EEN KENNISUPDATE OVER DE BELANGRIJKSTE STRATEGISCHE CONCEPTEN EN REFERENTIEKADERS 2 VOORWOORD In deze economische realiteit

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie

HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT

HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT Exact Online CASE STUDY HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT En daarna dat van ondernemers Onze branche staat

Nadere informatie

De interne communicatieadviseur

De interne communicatieadviseur De interne communicatieadviseur Dit zijn de kenmerken van een complex Verschillende ideeën Kleine wijzigingen kunnen grote gevolgen hebben Beweeglijke doelen Het pad ontrolt zich met iedere stap??? Geen

Nadere informatie

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten AVONTURENKAART Reflectieopdrachten Je hebt aangegeven dat je het niet weet; je hangt niet erg aan je huidige baan maar hebt ook niet de ambitie om naar een andere baan op zoek te gaan. Geef hieronder kort

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost Beantwoord eerst de volgende vragen: 1. Welke inzichten heb je gekregen n.a.v. het vorige deel en de oefeningen die je hebt gedaan? 2. Wat heb je er in de praktijk mee gedaan? 3. Wat was het effect op

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

beleef het ZEEUWSE BINNEN & BUITEN

beleef het ZEEUWSE BINNEN & BUITEN beleef het ZEEUWSE BINNEN & BUITEN We willen u als gast graag een WOW-ervaring of beleving bezorgen. We doen dit door kennis te delen, kennis toe te voegen en aan te bieden. Maar ook door aan onze gasten

Nadere informatie

Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap

Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap 10 Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap Kim van der Hoeven 1. Inleiding Ontwikkelingen in maatschappij en samenleving denk met name aan de

Nadere informatie

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek KvK Ondernemerspanel onderzoek Smart Industry Algemene gegevens: Start- en einddatum onderzoek: 02-07-2014 tot 22-07-2014 Aantal deelnemende ondernemers: 484 (doelgroep mkb-topsectoren) In dit document

Nadere informatie

Het Mens Effect. hetmenseffect.nl

Het Mens Effect. hetmenseffect.nl Het Mens Effect hetmenseffect.nl Uw organisatiedoelen & het effect van talent In deze dynamische tijd vormt de mens weer de kern van succesvolle organisaties. Welke uitdaging ook, ICT-systemen, processen

Nadere informatie

VERNIEUWEND SAMENWERKEN

VERNIEUWEND SAMENWERKEN VERNIEUWEND SAMENWERKEN Samen vernieuwen we de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden 12 PUNTEN VOOR VERNIEUWEND SAMENWERKEN Beter samenwerken betekent veranderen. Maar hoe doe je dat? In deze

Nadere informatie

Association for Corporate Growth Holland

Association for Corporate Growth Holland Association for Corporate Growth Holland Lunchmeeting 12March 2014 www.acg.org Stille bewindvoering De Rotterdamse werkwijze mr. drs. J.C.A.T. Frima Rechter-commissaris faillissementen Teamvoorzitter Insolventie

Nadere informatie

Inspiratie voor Nieuwe Business Modellen

Inspiratie voor Nieuwe Business Modellen Inspiratie voor Nieuwe Business Modellen Bijeenkomst bij Eneco in kader van onderzoek naar Nieuwe Business Modellen De noodzaak om te veranderen is onmiskenbaar. Burgers, bedrijven en overheid zoeken naar

Nadere informatie

ZZP Netwerk Nederland

ZZP Netwerk Nederland ZZP Netwerk Nederland sinds 11 juni 2009 voor, door en met ondernemende ZZP ers Postbus 9706 1006 GE AMSTERDAM www.zzpnetwerknederland.nl info@zzpnetwerknederland.nl rapportage n.a.v. onderzoek 15 januari

Nadere informatie

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009 Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Rotterdam, 6 oktober 2009 INSCOPE: Research for Innovation heeft in opdracht

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Agribusiness Economie & Logistiek Recreatie & Toerisme maandag 15 juni 2015, bijeenkomst voor raadsleden Naar een nieuw Programma Jaar 2011-2014 2015 2015 2015

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Afstudeerstageplaats Marketing & Communicatie. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Afstudeerstageplaats Marketing & Communicatie. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Afstudeerstageplaats Marketing & Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 7 July 2017 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod

Nadere informatie

PE,PEPP en Samen Werken

PE,PEPP en Samen Werken PE,PEPP en Samen Werken Permanente Educatie Platform voor Pedagogische Professionals Begeleiding, Ondersteuning, Tijd en Moeite 15-10-2015 Alex Cornellissen Kleine Ikke lid AGOOP 1 Permanente Educatie

Nadere informatie

Functieprofiel directeur Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra

Functieprofiel directeur Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra Functieprofiel directeur Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra directeur Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) is een landelijke koepel van zelfstandige

Nadere informatie

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan 08540 LerenLoopbaanBurgerschap 10-04-2008 08:28 Pagina 1 ontwikkelingsproces 1+2 1 2 3 4 5 6 7 Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan Leren, Loopbaan en Burgerschap Wat laat

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie