1 Terreinverkenning informatie- en documentbeheer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Terreinverkenning informatie- en documentbeheer"

Transcriptie

1 00_b_bibliotheken.fm Page 7 Thursday, January 16, :28 PM INHOUD 1 Terreinverkenning informatie- en documentbeheer 1.1 Bibliotheken en documentatiecentra Openbare bibliotheken Wetenschappelijke bibliotheken en schoolbibliotheken Erfgoedbibliotheken Vlaanderen Speciale bibliotheken en documentatiecentra Relatie met knowledgemanagement en met archiefbeheer Van informatiebeheer naar kennisbeheer: hoe kan de informatiespecialist deze uitdaging aangaan? Inleiding Kennisbeheer: gebakken lucht of een krachtige hefboom om de resultaten van een organisatie te verbeteren? Wat is het verschil tussen kennis- en informatiebeheer? Kennisbeheer veronderstelt een geïntegreerde en systematische aanpak Het opstarten van kennisbeheer in een organisatie: een concreet stappenplan Hulpmiddelen ter ondersteuning van kennisbeheer Kennisbeheer: een nieuwe uitdaging voor de informatiespecialist Besluit Literatuurlijst Een praktische checklist voor de implementatie van kennismanagement Om even kort te recapituleren: wat is kennismanagement of kennisbeheer? Waarom moeten we dit nu doen? Hoe? De organisatie Tot slot Archieven en bibliotheken: twee werelden Inleiding Onderscheiden uitgangspunten Afl. 21, december 2011 Wegwijzer Inhoud / 1

2 00_b_bibliotheken.fm Page 8 Thursday, January 16, :28 PM Het landschap van archieven Archieven ordenen en beschrijven Archieven raadplegen Archieven bewaren Literatuurlijst Het concept informatie Informatie in onze wereld Enkele bizarre eigenschappen van informatie Vormen van informatiebronnen De stroom van documentaire informatie Types van informatiebronnen Retrospectief zoeken versus attendering Eindgebruikers versus informatiemakelaars Vergelijking van publicatiemedia Fundamentele hinderpalen bij het vinden van informatie Basismethodes om informatie op te sporen en te vinden: grasduinen en zoeken Beleid 2.1 Wetgeving Auteurswetgeving Inleiding Wat is een auteursrechtelijk beschermd werk? Wie verkrijgt het auteursrecht? De morele rechten van de auteur De economische rechten van de auteur De uitzonderingen op de economische rechten van de auteur De naburige rechten De beheersvennootschappen Sancties op inbreuken op het auteursrecht en de naburige rechten Privacy in openbare bibliotheken: Stand van zaken Inleiding Beroepsethiek en wetgeving De situatie in Nederland en België Onderzoek Conclusie Bibliografie Wegwijzer Inhoud / 2 Afl. 21, december 2011

3 00_b_bibliotheken.fm Page 9 Thursday, January 16, :28 PM Privacy in openbare bibliotheken: Praktische richtlijnen Privacywetgeving Gebruiksregistratie: leners- en uitleenadministratie Camerabewaking Checklist voor het opstellen van een privacybeleid Bibliografie Formele motiveringsverplichting en openbaarheid van bestuur De toepassing van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen De toepassing van de openbaarheidsregelgeving Selecte bibliografie Decreet lokaal cultuurbeleid* Erfgoeddecreet* Algemeen beleid Algemeen beleid en management Management een hype? Hedendaags managementdenken Pragmatische benadering Bibliotheeksector grotendeels overtuigd Informatiebehoeften bepalen Wat zijn informatiebehoeften? Informatiebehoeften van het individu Informatiebehoeften van de organisatie Procesmanagement, een noodzakelijk kwaad? Theorie Praktijk Duurzame ontwikkeling Ecocultuur Bibliotheken zijn duurzaam Duurzame ontwikkeling in de praktijk Verdere lectuur Duurzaam bouwen als katalysator voor een nieuwe preventieve conservatie Duurzame ontwikkeling Duurzaam bouwen in de praktijk Referenties Financieel beheer Economische aspecten... 1 Inleiding Bibliotheekstatistieken Bibliotheekbudgetten en meerjarenbegrotingen Jaarverslagen Afl. 30, november 2013 Wegwijzer Inhoud / 3

4 00_b_bibliotheken.fm Page 10 Thursday, January 16, :28 PM Injectiebudgetten Waarde van de collectie Bibliografische referenties Prijsstrategie bij openbare bibliotheken Waarom nadenken over prijzen? Wat is geen goede prijsstrategie? Waarde-gebaseerde prijszetting: EVC-analyse Het meten van de differentiatiewaarde Gesegmenteerde prijszetting Besluit Bibliografie Personeelsbeleid Competentieprofielen en competentiemanagement Inleiding Omvang en evolutie van de tewerkstelling Vergrijzing van het personeel Opleiding Evolutie van het takenpakket Competentiemanagement in BAD-diensten What s in a name? In hoeverre wordt competentiemanagement toegepast in BAD? Wat betekent competentiemanagement voor het HR-beleid? Selectiecriteria personeel Besluit Bibliografie De beroepscompetentieprofielen voor de bibliotheek- en documentatiesector Definities Werkwijze van de SERV Beroepenstructuur Taken en competenties Beroepscompetentieprofielen vanaf Competent Deontologie Waarom een beroepscode voor informatieprofessionals? Beroepscode voor informatieprofessionals in bibliotheken en documentatiecentra Communicatiebeleid Online communicatiekanalen Inleiding... 1 Wegwijzer Inhoud / 4 Afl. 30, november 2013

5 00_b_bibliotheken.fm Page 11 Thursday, January 16, :28 PM Hoe kan je het web op? Advies van aanpak Besluit Bibliografie Scanbaar schrijven voor het web Lijn eerst de toptaken van je bezoekers af Deel je informatie op in zapklare brokjes Schermstijl Maak je webtekst vooral vlot scanbaar Checklist: hoe scanbaar is je webtekst? Relevant schrijven voor sociale media Gebruiksvriendelijkheid & toegankelijkheid van websites* Vindbaarheid van websites* Afl. 30, november 2013 Wegwijzer Inhoud / 4 1

6 00_b_bibliotheken.fm Page 12 Thursday, January 16, :28 PM

7 00_b_bibliotheken.fm Page 13 Thursday, January 16, :28 PM Activiteiten en evenementen van en in de bibliotheek/het documentatiecentrum: stappenplan Inleiding De planfase: goed begonnen is half gewonnen De organisatiefase: mensen en middelen? De uitvoeringsfase De evaluatiefase Besluit Literatuurlijst Gebouw Bibliotheken, toegankelijk voor iedereen! Wat is een toegankelijke omgeving? De ketting van toegankelijkheid Basisprincipes Advisering Toegankelijkheid, een evidentie? Architectuur en inrichting van bibliotheken Inleiding Programma, inrichting en zonering Functionaliteit en flexibiliteit Kleurgebruik, materiaal en sfeer Verlichting en akoestiek Inspirerende voorbeelden Openbare bibliotheken en veiligheid Wat is veiligheidszorg? Wetgeving Risicoanalyse Beveiliging van gebouwen en goederen Incident, calamiteit, ramp Risicobeheer en verzekeringen Verhuis van een collectie. Praktijkvoorbeeld de Boekentoren Voorbereiding De collectie Aspecten van de verhuis Stand van zaken mei Bibliotheekautomatisering 1 Inleiding Probleemstelling Eerste vorm van automatisering De bestaande automatisering volstaat niet meer Wat is goede bibliotheeksoftware? Web-based Een interface met moderne webfaciliteiten... 4 Afl. 28, juli 2013 Wegwijzer Inhoud / 5

8 00_b_bibliotheken.fm Page 14 Thursday, January 16, :28 PM Integratie met andere documentaire bestanden Integratie met andere belangrijke softwareplatforms Enkele misverstanden Misverstand 1: Je hebt per se een geïntegreerd bibliotheekpakket nodig Misverstand 2: Je installeert altijd software wanneer je een bibliotheek automatiseert Misverstand 3: Er zijn slechts enkele pakketten waaruit gekozen moet worden Soorten software in bibliotheken Soorten software om documentaire informatie te beheren Geïntegreerde bibliotheekpakketten Textretrievalsoftware Bibliografische pakketten Thesaurussoftware Documentarchiveringssoftware Conversiesoftware Opensourcesoftware en gratis pakketten Opensourcesoftware (OSS) Vrije en gratis bibliotheekpakketten Normen en standaarden Waarom normen en standaarden? Twee voorbeelden Keuzecriteria Overzichten en evaluaties van pakketten Bibliografie Processen 3.1 Collectiemanagement Collectiemanagement Uitgangspunten en criteria Aanbodgericht, vraaggericht, vraaggestuurd Collectie of connectie Collectieprofielen en collectieontwikkelingsplannen Verantwoordelijkheden bij het collectiemanagement Budgetteren Technische en administratieve procedures Acquisitiemethodes Collectie-evaluatie Wegwijzer Inhoud / 6 Afl. 28, juli 2013

9 00_b_bibliotheken.fm Page 15 Thursday, January 16, :28 PM Bewaren en afvoeren Bibliografie en verder lezen Case: een uitgewerkt collectiebeleidsplan Tijdschriftenadministratie Inleiding Opsporing, selectie en verwerving van het aanbod Beschikbaarstelling: ontsluiting en abonnementsopvolging Collectieverzorging: preservatie en conservatie Collectie-evaluatie van tijdschriften en kranten Tot slot Bibliografie en dankwoord Het beheer van elektronische tijdschriften Inleiding Aanschaffen van elektronische tijdschriften Beschikbaarstelling en beheer van toegangen ERM-systemen Statistieken en evaluatie van het gebruik Besluit Open Access Inleiding Wat is open access? Open access: context Open access praktisch Bibliografie Documenten digitaliseren Inleiding Waarom digitaliseren? Voor wie digitaliseren? Afl. 28, juli 2013 Wegwijzer Inhoud / 6 1

10 00_b_bibliotheken.fm Page 16 Thursday, January 16, :28 PM

11 00_b_bibliotheken.fm Page 17 Thursday, January 16, :28 PM Kwaliteitscriteria Technische parameters Opslagcapaciteit Bestandsnamen en mappenstructuren Scannen Software Materiële voorbereiding Digitaliseren Meer informatie Bibliografie Digitaal archiveren en digitale duurzaamheid Inleiding Een risicovol reconstructieproces Digitale objecten Digitale documenten Digitale archiefdocumenten Besluit Digitaal aanbieden* Linked Library Data Open Data Linked Data Linked Library Data Conclusie Achtergrondinformatie Formele en inhoudelijke ontsluiting Inleiding Formeel en inhoudelijk beschrijven Precoördinatie en postcoördinatie De juiste methode? Formele documentbeschrijving Welke documenttypes zijn er? De catalogus als werk- en zoekinstrument voor formele ontsluiting ISBD, hét beschrijvingsformaat voor bibliotheken!? MARC, machineleesbare catalografie Beschrijvingsformaten voor de (digitale) toekomst? Tools om documenten terug te vinden FRBR, nieuw concept voor formele documentbeschrijving? Numerieke systemen Wat is een classificatie? Wat is een goede classificatie? Hoe is een classificatie opgebouwd? Voorbeelden Afl. 24, oktober 2012 Wegwijzer Inhoud / 7

12 00_b_bibliotheken.fm Page 18 Thursday, January 16, :28 PM Zijn alle classificaties geschikt als plaatsingssysteem? Hebben classificaties een digitale toekomst? Facetzoeken Inleiding Definities: facet, facetwaarde, facetclassificatie, facetzoeken Van facetclassificaties tot online facetzoeken Facetanalyse: ontwerp van een facetclassificatie voor facetzoeken Facetzoeken als alternatief voor klassieke zoekmethodes Aandachtspunten bij online facetdesign Besluit Literatuurlijst Woordsystemen De rol van inhoudelijke ontsluiting van documenten Gecontroleerde woordsystemen Tagging Tags: de stem van de massa Folksonomies: de taal van het volk Tagging: overal waar de mensen zijn Taggen: brood en spelen Tagging vergeleken met andere ontsluitingssystemen Tagging en bibliotheken Besluit Literatuurlijst Retrieval-techniek: technologieën voor het terugvinden van tekstuele informatie Inleiding information retrieval Retrieval-technieken Problemen van free-text search (recall en precisie) Verbeteren van recall en precisie door taaltechnologie Terugkoppeling door gebruikers Relevantieordening van resultaten Semantisch zoeken Bibliografie Automatische ontsluiting Wat is automatische ontsluiting? Waarom automatisch ontsluiten? Hoe gebeurt automatische ontsluiting? Hoe goed werkt automatische ontsluiting? Recente ontwikkelingen in automatische ontsluiting Referenties Preservatie, conservatie en restauratie 1 Wegwijzer Inhoud / 8 Afl. 30, november 2013

13 00_b_bibliotheken.fm Page 19 Thursday, January 16, :28 PM Preservatie en geïntegreerd preservatiebeleid Begripsomschrijving Verantwoordelijkheden bij het preservatiebeleid Uitgangspunten voor een geïntegreerd preservatiebeleid Methodiek van het preservatiebeleid Preserverende maatregelen Conservatie- en restauratiebeleid Begripsomschrijving Verantwoordelijkheden Uitgangspunten Atelier en behandelingen Bibliografie Cd-rom Duurzaamheid van papier Inleiding Historiek Samenstelling Bedreigingen Hete hangijzers Besluit Onderhoudsbeleid voor ICT-apparatuur Belang van een regelmatig onderhoud Aanpak van een efficiënt onderhoud Gebruiksregistratie Gebruiksregistratie De lenersadministratie (Zelf)registratie van de uitleenbare collectie Registratie gebruik niet-uitleenbare collectie Maningen Diefstalbeveiliging Betaalverkeer binnen de gebruiksregistratie Bijlage: de maningsbrieven van de openbare bibliotheken Antwerpen RFID Wat is RFID? Voordelen van RFID ten opzichte van andere technologieën Beperkingen van RFID Praktische toepassingen van RFID Op welke werkprocessen in BDI heeft RFID impact? Hoe pak je de invoering van RFID aan? Communicatie en verantwoording Bibliografie en nuttige links Afl. 30, november 2013 Wegwijzer Inhoud / 8 1

14 00_b_bibliotheken.fm Page 20 Thursday, January 16, :28 PM 3.5 Kwantitatieve managementtechnieken in bibliotheken en documentatiecentra Rapportering Standaarden en normen Doelstellingen van en eisen voor statistieken Doelstellingen van statistieken Eisen voor statistieken Indicatoren Aspecten van dataverzameling Dataverzameling in een elektronische omgeving Welke data verzamelen in een bibliotheek? Collectie Gebruikersdiensten Automatiseringsaspecten en catalogus Personeel Externe relaties Budgetten Data over firma's die betrokken zijn bij de bibliotheekactiviteit Volledige en onvolledige data (steekproeven) Hoe steekproeven nemen? Willekeurige steekproeven (random sampling) Systematische steekproeven De Fussler-steekproefmethode Algemene opmerkingen Elementaire verwerking van data: samenvattende maten Het gemiddelde Percentiles, waaronder kwartielen en mediaan De standaardafwijking en de variantie Staafdiagram en puntenwolk Staafdiagram en puntenwolk Histogram en frequentieveelhoek Betrouwbaarheidsintervallen voor gemiddelden Wegwijzer Inhoud / 8 2 Afl. 30, november 2013

15 00_b_bibliotheken.fm Page 21 Thursday, January 16, :28 PM Statistisch vergelijken van twee steekproefgemiddelden Steekproefgroottes Geraadpleegde literatuur Bronnen 4.1 Overzicht van documentaire bronnen Klassieke bronnen Quick reference (QR-materiaal) Op zoek naar boeken Catalogi Op zoek naar overheidspublicaties, statistieken en patenten Op zoek naar artikelen [in kranten en tijdschriften] Grijze literatuur Digitale bronnen Informatiebronnen gebaseerd op het internet en het Interessegroepen gebaseerd op het internet Interbibliothecair leenverkeer en documentlevering Evaluatie van de kwaliteit van informatiebronnen Besluit Bedrijfseconomische bronnen Ondernemingen Financiële markten Markten en producten Landen Pers Productie en verspreiding van externe bronnen Indeling Functies die externe bronnen kunnen vervullen voor de gebruiker Functies die externe bronnen kunnen vervullen voor de producent Van creator naar verbruiker Boek Dagblad Publiekstijdschriften Vaktijdschriften Internet Afl. 19, september 2011 Wegwijzer Inhoud / 9

16 00_b_bibliotheken.fm Page 22 Thursday, January 16, :28 PM Overzichtsschema Rol van de producent Rol van de tussenhandel Wie betaalt de informatie? Tot slot Het wettelijk depot Inleiding Wettelijke regeling Welke publicaties? Hoe neerleggen? Inschrijving in het register Aparte regeling voor tijdschriften Meer informatie Diensten 5.1 Terbeschikkingstelling Terbeschikkingstelling in de fysieke bibliotheek Gesloten en open opstelling Plaatsingssystemen Presentatie van materialen Signatuur Bewegwijzering Virtuele terbeschikkingstelling Wat we zelf doen, doen we beter? De evolutie van gegevensdragers en distributie Vergelijking van publicatiemedia Van analoge naar digitale media Informatie op cd-rom Multimedia en hypermedia Computernetwerken en het internet Informatie op maat Inleiding Taken Primaire taken Secundaire taken Alternatieve taakverdeling Benaderingswijzen Minimale benadering... 6 Wegwijzer Inhoud / 10 Afl. 19, september 2011

17 00_b_bibliotheken.fm Page 23 Thursday, January 16, :28 PM Maximale benadering Gematigde benadering Het zoekproces Oriëntatie Interview Zoeken Evaluatie Literatuur Informatievaardigheden Inleiding Informatie zoeken Zoeksystemen Zoekstrategie Zoektechniek Selectie en evaluatie Waarde van de informatiebron Criteria in verband met bron Criteria in verband met de auteur Conclusies en tips Verwerking van informatie Refereren Citeren en parafraseren Voetnoten en eindnoten Literatuurlijst Literatuurlijst Gebruik en gebruikers* Doelgroepenwerking Doelgroepen in een bibliotheek Doelgroepen in het marktdenken Doelgroepen in het strategisch denken Klassieke indeling van de bibliotheekdoelgroepen De klassieke valkuil voor de bedrijfsbibliotheek of documentatiedienst: alles doen voor niemand De klassieke valkuil voor de openbare bibliotheek: alles doen voor iedereen Kansengroepen en sociale uitsluiting De doelgroep van je bibliotheek bepalen De juiste dienst voor de juiste doelgroep De doelgroep bereiken Werken met persona's en moodboards Op zoek naar niet-gebruikers van de bibliotheek Inspraak Doelgroepen worden stakeholders Afl. 22, maart 2012 Wegwijzer Inhoud / 11

18 00_b_bibliotheken.fm Page 24 Thursday, January 16, :28 PM Doelgroepen worden profielen Besluit Bibliografie Interbibliothecair leenverkeer en documentleverantie Inleiding Nieuwe trends E-informatie Open Access (OA) Auteurswet en licenties Gebruikers Is er nog toekomst voor IBL? Interbibliothecair leenverkeer in de praktijk Indienen van aanvragen Identificeren van publicaties en keuze van de leverancier Versturen van aanvragen Ontvangen aanvragen van andere bibliotheken Facturatie Statistieken Overzicht online catalogi en bestelsystemen België Nederland Verenigd Koninkrijk Duitsland Frankrijk Andere landen Internationale overzichten Literatuur Bibliotheek 2.0, een wissel op de toekomst? Voorgeschiedenis The Long Tail Web Bibliotheek De elementen van Bibliotheek Blogs RSS Wiki s Online communities Social networking Social bookmarking Instant messaging De mobiele revolutie Podcasting Wegwijzer Inhoud / 12 Afl. 22, maart 2012

19 00_b_bibliotheken.fm Page 25 Thursday, January 16, :28 PM Screencasting en vodcasting Gaming Elektronische leeromgevingen Second Life Besluit Bibliografie Bibliotheek 2.0 is dood, leve Bibliotheek Bibliotheek 2.0 als modewoord Bibliotheek 2.0 als waarmerk Bibliotheek 2.0 als komen en gaan Besluit Literatuurlijst Evenementen en activiteiten* 1 Bijlagen Bijlage 1 Begrippen en termen Bijlage 2 Encyclopedie van de sector: adviesorganen en verenigingen, samenwerkingsverbanden, opleiding, toeleveringsbedrijven 1. BIBNET 1 2. FARO Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw 3 3. LOCUS Steunpunt voor het lokaal cultuurbeleid 5 4. SBB Het streekgerichte bibliotheekbeleid van de provincies en de Vlaamse gemeenschapscommissie Streekgericht bibliotheekbeleid provincie Antwerpen Provinciaal steunpunt Limburgse bibliotheken Streekgericht bibliotheekbeleid provincie Oost-Vlaanderen Streekgericht bibliotheekbeleid provincie Vlaams-Brabant Afl. 30, november 2013 Wegwijzer Inhoud / 13

20 00_b_bibliotheken.fm Page 26 Thursday, January 16, :28 PM 4.5 Streekgericht bibliotheekbeleid provincie West-Vlaanderen (WINOB) Het streekgericht bibliotheekbeleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie VVBAD Vlaamse vereniging voor bibliotheek, archief & documentatie Zorgbib vzw Rode Kruis-vlaanderen Luisterpuntbibliotheek Stichting lezen Vlaamse erfgoedbibliotheek vzw 33 Trefwoordenregister Wegwijzer Inhoud / 14 Afl. 30, november 2013

1 Terreinverkenning informatie- en documentbeheer

1 Terreinverkenning informatie- en documentbeheer INHOUD 1 Terreinverkenning informatie- en documentbeheer 1.1 Bibliotheken en documentatiecentra 1 1.1.1 Visie en missie... 1 1.1.2 Soorten bibliotheken en documentatiecentra... 4 1.1.2.1 Bibliotheken volgens

Nadere informatie

INHOUD Voorwoord 1. Terreinverkenning informatie- en documentbeheer

INHOUD Voorwoord 1. Terreinverkenning informatie- en documentbeheer Voorwoord Wegwijzer/1 1. Terreinverkenning informatie- en documentbeheer 1.1 Bibliotheken en documentatiecentra 1.1/1 1.1.1 Missie en visie 1.1/1 1.1.2 Soorten bibliotheken en documentatiecentra 1.1/5

Nadere informatie

1 Terreinverkenning informatie- en documentbeheer

1 Terreinverkenning informatie- en documentbeheer 00_b_bibliotheken.fm Page 7 Wednesday, December 16, 2015 9:04 AM INHOUD 1 Terreinverkenning informatie- en documentbeheer 1.1 Bibliotheken en documentatiecentra 1 1.1.1 Openbare bibliotheken... 1 1.1.2

Nadere informatie

Actieplan 2009 VLAAMSE VERENIGING VOOR BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEWEZEN VZW 1. SITUERING

Actieplan 2009 VLAAMSE VERENIGING VOOR BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEWEZEN VZW 1. SITUERING Actieplan 2009 VLAAMSE VERENIGING VOOR BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEWEZEN VZW 1. SITUERING De VVBAD sloot in 2002 een beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap. De VVBAD zal structureel overleg

Nadere informatie

Hoofdstuk I.2 Organisatie Inleiding 1 Organisatie van het archiefbeheer Schematisch overzicht van de verantwoordelijkheden 2

Hoofdstuk I.2 Organisatie Inleiding 1 Organisatie van het archiefbeheer Schematisch overzicht van de verantwoordelijkheden 2 INHOUDSTAFEL WEGWIJZER Ten geleide van de redactie 5 De redactieleden en auteurs 7 Gebruikte afkortingen 11 DEEL I: BASISREGELS Hoofdstuk I.1 Begrippen en regelgeving 1. Begrippen 2 1.1 Definitie van archief

Nadere informatie

Stappenplan zoeken en verwerken van informatie

Stappenplan zoeken en verwerken van informatie Stappenplan zoeken en verwerken van informatie Oriëntatie op het onderwerp Wat is het onderwerp Welke zoektermen Welke bronnen Zoeken naar informatie Welke informatiebronnen Kiezen en beoordelen van informatie

Nadere informatie

Office managers, secretariaatsmedewerkers en medewerkers office- en managementsupport

Office managers, secretariaatsmedewerkers en medewerkers office- en managementsupport Office managers, secretariaatsmedewerkers en medewerkers office- en managementsupport Inhoudsopgave GOopleidingen.nl/doelgroep-OF Office managers,secretariaatsmedewerkersen medewerkers office- enmanagementsupport

Nadere informatie

Een kwaliteitshandboek voor de juridische bibliotheek

Een kwaliteitshandboek voor de juridische bibliotheek Een kwaliteitshandboek voor de juridische bibliotheek Wat is het nut van een kwaliteitshandboek? Gezien door de bril van de bibliothecaris Een praktisch instrument om processen en kwaliteit van eigen bibliotheek

Nadere informatie

Stappenplan zoeken en verwerken van informatie

Stappenplan zoeken en verwerken van informatie Stappenplan zoeken en verwerken van informatie Oriëntatie op het onderwerp Wat is het onderwerp? Welke zoektermen? Welke bronnen? Zoeken naar informatie Welke informatiebron gebruik je? Hoe zoek je digitale

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Opleiding Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde BO BD 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud

Nadere informatie

Onderzoek: Het gebruik van Social Media in bibliotheken

Onderzoek: Het gebruik van Social Media in bibliotheken Onderzoek: Het gebruik van Social Media in bibliotheken Persoonlijk gebruik van Social Media is de afgelopen jaren explosief gestegen. Op professioneel vlak worden Social Media gezien als een nieuwe manier

Nadere informatie

Toelichting kwaliteitslabel

Toelichting kwaliteitslabel Toelichting kwaliteitslabel Toelichting kwaliteitslabels Waarom worden er kwaliteitslabels toegekend? Binnen welk kader worden kwaliteitslabels toegekend? Wie komt in aanmerking? Wat zijn de voorwaarden

Nadere informatie

Weet wat je in huis hebt

Weet wat je in huis hebt Weet wat je in huis hebt Hoe maak ik een goede inventaris? maart 2007 Nut en doel van registratie Wat is een museum? "Een museum is een permanente instelling ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling,

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG RLLL/EXT/ADV/006bijl9 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG Opleiding Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde BO PZ 002 (Ontwerp) Informatiekunde Versie {1.0} Bijlage

Nadere informatie

Een moderne dienstverlening voor musea en erfgoedinstellingen

Een moderne dienstverlening voor musea en erfgoedinstellingen Een moderne dienstverlening voor musea en erfgoedinstellingen Wat is Heron? Heron of Heritage Online staat voor: Een moderne softwaretoepassing voor het beheren, duurzaam bewaren en ontsluiten van al uw

Nadere informatie

aan de slag met archief en documentatie lessenreeks over archief- en documentatiebeheer voor de lokale erfgoedhouder

aan de slag met archief en documentatie lessenreeks over archief- en documentatiebeheer voor de lokale erfgoedhouder aan de slag met archief en documentatie lessenreeks over archief- en documentatiebeheer voor de lokale erfgoedhouder Steeds meer mensen in Vlaanderen zijn geboeid door geschiedenis en erfgoed. Er wordt

Nadere informatie

3. Ontsluiting. 1.Inleiding 2. Collectievorming

3. Ontsluiting. 1.Inleiding 2. Collectievorming 3. Ontsluiting 1.Inleiding 2. Collectievorming 3. Ontsluiting 3.1. Belang - Ontsluiting = vormelijke, gestructureerde beschrijving van het bezit in de catalogus - Resultaat ontsluiting = zoekvraag levert

Nadere informatie

BRONNENONDERZOEK 2010/2011

BRONNENONDERZOEK 2010/2011 Bronnenonderzoek Namen Begeleiders Informatie verzamelen : inleiding Om informatie te verzamelen zul je verschillende bronnen moeten raadplegen. Al zoekende zul je merken dat er bronnen zijn waarvan je

Nadere informatie

Deel 2: Endnote bibliografische software gebruiken als databasemanager en editor

Deel 2: Endnote bibliografische software gebruiken als databasemanager en editor Deel 2: Endnote bibliografische software gebruiken als databasemanager en editor Versie feb. 2015 pag. 38 Endnote output: 1. Organiseer je database 2. Doorzoek de referenties in je database 3. Publiceren,

Nadere informatie

BEROEPSKWALIFICATIEDOSSIER Bibliotheekmedewerker/Informatie bemiddelaar

BEROEPSKWALIFICATIEDOSSIER Bibliotheekmedewerker/Informatie bemiddelaar BEROEPSKWALIFICATIEDOSSIER Bibliotheekmedewerker/Informatie bemiddelaar ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 1. Globaal 1.1 TITEL Bibliotheekmedewerker/Informatiebemiddelaar

Nadere informatie

Vlaams Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen vzw

Vlaams Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen vzw 1 Situering De VVBAD sloot in 2002 een beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap. De VVBAD zal structureel overleg in de sector organiseren en ontvangt hiervoor een jaarlijkse subsidie van 0.000 euro

Nadere informatie

VOORWOORD 11. Deel I. Wetenschappelijk werk en informatie 13

VOORWOORD 11. Deel I. Wetenschappelijk werk en informatie 13 I N H O U D VOORWOORD 11 INLEIDING Deel I. Wetenschappelijk werk en informatie 13 HOOFDSTUK 1. Kenmerken van wetenschappelijk werk 19 1. Internet, informatie en onderzoek 19 2. Kenmerken en verwachtingen

Nadere informatie

1. Introductie...3 2. Verleden...4 2.1 De ENIAC... 4 2.2 ARPANET... 6

1. Introductie...3 2. Verleden...4 2.1 De ENIAC... 4 2.2 ARPANET... 6 DEEL 1 E-LEARNING IN DE TIJD 1. Introductie...3 2. Verleden...4 2.1 De ENIAC... 4 2.2 ARPANET... 6 3. Heden... 10 3.1 Voor- en nadelen van e-learning...10 3.1.1 Voordelen van e-learning...10 3.1.2 Nadelen

Nadere informatie

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0162)

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0162) BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0162) Bibliotheekmedewerker/Informatiebemiddelaar (m/v) 1. GLOBAAL 1.1 Titel Bibliotheekmedewerker/Informatiebemiddelaar (m/v) 1.2 Definitie Het verzorgen en toegankelijk maken

Nadere informatie

Standaarden in het (digitaal) beschrijven van vormgevingsarchieven Bernadine Ypma, zelfstandig onderzoeker

Standaarden in het (digitaal) beschrijven van vormgevingsarchieven Bernadine Ypma, zelfstandig onderzoeker Standaarden in het (digitaal) beschrijven van vormgevingsarchieven Bernadine Ypma, zelfstandig onderzoeker Deze samenvatting geeft de resultaten van een onderzoek naar ontsluitingsmethoden van vormgevingsarchieven

Nadere informatie

Publicatie erfgoedstandaarden. 17 februari 2010

Publicatie erfgoedstandaarden. 17 februari 2010 Publicatie erfgoedstandaarden 17 februari 2010 inhoud use cases doelstellingen deliverables projectorganisatie use cases use case_1 Religie en kolonisatie: Congo 2010 transcripties geluidsopnamen geografische

Nadere informatie

Alle wetenschappelijke output van de UvA komt (min of meer automatisch) in de digitale bibliotheek

Alle wetenschappelijke output van de UvA komt (min of meer automatisch) in de digitale bibliotheek Ambitie 1. Ambitie 2. Ambitie 3. Alle wetenschappelijke output van de UvA komt (min of meer automatisch) in de digitale bibliotheek terecht. Zoveel mogelijk informatie die onderzoekers nodig hebben voor

Nadere informatie

Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014

Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014 Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014 Deze brochure geeft een overzicht van de cursussen op het gebied van informatievaardigheid die worden aangeboden

Nadere informatie

Agenda. About Mediamatic Mediamatic voor Naturalis Vormgeving Techniek Netwerk Community Naturalis fysiek virtueel

Agenda. About Mediamatic Mediamatic voor Naturalis Vormgeving Techniek Netwerk Community Naturalis fysiek virtueel Agenda About Mediamatic Mediamatic voor Naturalis Vormgeving Techniek Netwerk Community Naturalis fysiek virtueel About Mediamatic Mediamatic LAB, gespecialiseerd in informatiesystemen en community websites

Nadere informatie

Synergieën zoeken. VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK vzw. A. Netwerk van erfgoedbibliotheken I. ORGANISATIE. II. PROJECTEN III.

Synergieën zoeken. VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK vzw. A. Netwerk van erfgoedbibliotheken I. ORGANISATIE. II. PROJECTEN III. VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK vzw Synergieën zoeken I. ORGANISATIE II. PROJECTEN III. DO s AND DON Ts 30.05.11 - Genk Eva Wuyts I. ORGANISATIE A. Netwerk van erfgoedbibliotheken A. Netwerk B. Missie C. Doelstellingen

Nadere informatie

MODULE Evidence Based Midwifery

MODULE Evidence Based Midwifery VZW Vlaamse Organisatie van Vroedvrouwen vzw MODULE Evidence Based Midwifery Van Schoonbekestraat 143 Sint-Jacobsmarkt 84 2018 Antwerpen 2000 Antwerpen Programma Overzicht Dag 1: maandag 8 november 2010

Nadere informatie

RESULTATEN ONDERZOEK VLAAMS BIBLIOTHEEKSYSTEEM

RESULTATEN ONDERZOEK VLAAMS BIBLIOTHEEKSYSTEEM Haalbaarheidsstudie Consolidatie Bibliotheeksystemen RESULTATEN ONDERZOEK VLAAMS BIBLIOTHEEKSYSTEEM 24 november2015 Karin Zwiggelaar VRAAGSTELLING Onderzoek haalbaarheid Vlaams geconsolideerd biebsysteem.

Nadere informatie

A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5

A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5 INHOUD A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5 B. ALGEMEEN 1. Het Decreet Lokaal Sociaal Beleid en de ministeriële omzendbrief 3 2. Algemene bepalingen en definities 3 3. Planning 5 4. Coördinatie

Nadere informatie

OUD IS IN. 12 september 2013

OUD IS IN. 12 september 2013 OUD IS IN 12 september 2013 David Coppoolse Vlaamse Erfgoedbibliotheek Marleen Vandenreyt Provinciale Bibliotheek Limburg Welkom 2 In deze presentatie Realisering Flandrica.be 2011-2012 Ervaringen van

Nadere informatie

Informatievaardigheden Oefenboek Bronnen en Refereren Caroline Neckebroeck i.s.m. Luk Gheysen Benedict Wydooghe

Informatievaardigheden Oefenboek Bronnen en Refereren Caroline Neckebroeck i.s.m. Luk Gheysen Benedict Wydooghe Informatievaardigheden Oefenboek Bronnen en Refereren Caroline Neckebroeck i.s.m. Luk Gheysen Benedict Wydooghe Academiejaar 2013-2014 Vooraf : Na deze opdracht dien je onderstaande doelstellingen te bereiken.

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

Module 1. Welke soorten informatiebronnen zijn er? www.thomasmore.be/bibliotheek

Module 1. Welke soorten informatiebronnen zijn er? www.thomasmore.be/bibliotheek www.thomasmore.be/bibliotheek Module 1 Welke soorten informatiebronnen zijn er? Gebaseerd op de tutorials informatievaardigheden van Bibliotheek Letteren - K.U.Leuven Module 1 In deze module maak je kennis

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN VOOR DE STRUCTUUR VAN DE WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

UITGANGSPUNTEN VOOR DE STRUCTUUR VAN DE WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN UITGANGSPUNTEN VOOR DE STRUCTUUR VAN DE WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN I. ORGANISATIESTRUCTUUR Er is één bibliotheekvoorziening binnen de universiteit. Deze

Nadere informatie

Voorstudie CAHF-beleid omtrent digitale duurzaamheid. Bert Lemmens PACKED vzw 17 september 2013 S.M.A.K. Gent

Voorstudie CAHF-beleid omtrent digitale duurzaamheid. Bert Lemmens PACKED vzw 17 september 2013 S.M.A.K. Gent Voorstudie CAHF-beleid omtrent digitale duurzaamheid Bert Lemmens PACKED vzw 17 september 2013 S.M.A.K. Gent DIGITALISERING digitale communicatie > publiek # doelgroepen # kanalen # presentatievormen DIGITALISERING

Nadere informatie

ONDERZOEK EN PUBLICEREN

ONDERZOEK EN PUBLICEREN ONDERZOEK EN PUBLICEREN Stappenplan Bronnen / databanken Refworks Gastvrijheidsovereenkomsten Auteursrecht Open access HBO Kennisbank, lectoren.nl, Narcis Stappen onderzoeksvaardigheden 1. onderzoeksvraag

Nadere informatie

Portals en Leernetwerken

Portals en Leernetwerken Portals en Leernetwerken Marcel Wigman, Henry Hermans 7 juni 2009 Inleiding In het kader van het 3-lensus project rond Leren voor Duurzame Regionale Ontwikkeling is aan CELSTEC gevraagd een korte notitie

Nadere informatie

Zoeken binnen Pleio Moderne zoektechnologie in een sociale omgeving

Zoeken binnen Pleio Moderne zoektechnologie in een sociale omgeving Zoeken binnen Pleio Moderne zoektechnologie in een sociale omgeving Next2Know, maart 2014 Inhoud Zoeken op Pleio... 1 De pijlers van Pleio... 1 Information Retrieval als sociale activiteit... 1 Geavanceerd

Nadere informatie

Involve WegWijsCard Interactieve Media in Interne Communicatie

Involve WegWijsCard Interactieve Media in Interne Communicatie Inhoud 1. Involve met Interactieve Media 2 2. Involve WegWijsCard 4 Organisaties Waarom Involve met Interactieve Media? IMPLEMENTATIE Ontwikkelingen in samenleving en techniek hebben gezorgd voor middelen

Nadere informatie

PRODUCT SHEET WHAT WE DO

PRODUCT SHEET WHAT WE DO ESDNOW, onderdeel van DISC BV, is dé Europese specialist als het gaat om het beheren, beveiligen, verkopen, toegang verschaffen tot, en distributie van digitale content. ESDNOW helpt uitgevers bij het

Nadere informatie

Een workshop rond het maken van beschrijvingen op collectieniveau

Een workshop rond het maken van beschrijvingen op collectieniveau COMETA STAP VOOR STAP Een workshop rond het maken van beschrijvingen op collectieniveau 31 januari 2012 Versie 1.0 IN DEZE WORKSHOP Wat is het Cometa-model? Waarom beschrijven op collectieniveau? Wat is

Nadere informatie

Archiefzorg en beheer 2013/2014

Archiefzorg en beheer 2013/2014 T Archiefzorg en beheer 2013/2014 Verslag aan de raad ten behoeve van de horizontale verantwoording van de zorg over en het beheer van (analoge en digitale) archieven conform de Archiefwet 1995 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - erfgoedbibliotheken Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten en Erfgoed

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - archieven Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten en Erfgoed en FARO.

Nadere informatie

Workshop Informatievaardigheden

Workshop Informatievaardigheden Workshop Informatievaardigheden Domeindeskundigendag 26 mei en 4 juni 2009 Nathalie van den Eerenbeemt Francesca Louwers Erik Oomen Esther Tonnaer Jelka van der Velden Barbara Vermaas Nicole van de Wiel

Nadere informatie

AVG Routeplanner voor woningcorporaties

AVG Routeplanner voor woningcorporaties AVG Routeplanner voor woningcorporaties 24 oktober 2017 Versie 1.0 24 oktober 2017 0 Inleiding Aedes wil haar leden ondersteunen bij de implementatie van de privacywetgeving. Daarvoor biedt zij onder andere

Nadere informatie

Allemaal rond de tafel bij kunst- en museumbibliotheken. Inforum, 18 mei 2017 Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen (OKBV)

Allemaal rond de tafel bij kunst- en museumbibliotheken. Inforum, 18 mei 2017 Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen (OKBV) Allemaal rond de tafel bij kunst- en museumbibliotheken Inforum, 18 mei 2017 Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen (OKBV) OKBV: wie zijn wij? Museumbibliotheken: MSK Gent MIAT Designmuseum Gent Musea Brugge

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - museum - regionaal ingedeeld Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten

Nadere informatie

Documentbeheerdag. Inleiding. WTCB Virtueel Bouwen Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw KMO-IT 2007

Documentbeheerdag. Inleiding. WTCB Virtueel Bouwen Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw KMO-IT 2007 Documentbeheerdag WTCB Virtueel Bouwen 2007-06-14 Inleiding Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw Wie is de VZW KMO-IT centrum? > Onafhankelijke begeleiding en klankbord voor ICT projecten binnen KMO s >

Nadere informatie

Pas op: instrumenten!!

Pas op: instrumenten!! DE TOOLBOX VAN COMPETENTIEONTWIKKELING 2009 Dirk Vandecruys itineris bvba Hogedries 29 3990 PEER Tel.: 0497/441.365 1 Voor mens en organisatie Pas op: instrumenten!! Veiligheidswaarschuwing (lezen voor

Nadere informatie

Medisch Informatieprofessional 3.0 Waar sta jij (be)sta jij nog? Miebet Wilhelm St. Antonius ziekenhuis dinsdag 9 mei 2017

Medisch Informatieprofessional 3.0 Waar sta jij (be)sta jij nog? Miebet Wilhelm St. Antonius ziekenhuis dinsdag 9 mei 2017 Medisch Informatieprofessional 3.0 Waar sta jij (be)sta jij nog? Miebet Wilhelm St. Antonius ziekenhuis dinsdag 9 mei 2017 Waar sta ik? Antonius Academie Medische Opleidingen, R&D en KIC Verpleegkundige

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: coördinator(mens, vrije tijd, bibliotheek & kenniscentrum)

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: coördinator(mens, vrije tijd, bibliotheek & kenniscentrum) Functie Functie Graadnaam: Administratief medewerker Functienaam: Bibliotheekassistent Afdeling: Mens Dienst: Bibliotheek & Kenniscentrum Functiefamilie: Administratief personeel Functionele loopbaan:

Nadere informatie

Leermanagement Systeem 10 tips voor georganiseerd leren

Leermanagement Systeem 10 tips voor georganiseerd leren Leermanagement Systeem 10 tips voor georganiseerd leren 1 Leermanagement Systeem Leermanagement Ondanks dat het vaak gedacht wordt, is een Leer management Systeem (LMS) geen leermanagement. Leermanagement

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - museum - regionaal ingedeeld Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten

Nadere informatie

Het museum: - beschikt over een kwaliteitslabel als museum - heeft tijdig een aanvraag ingediend voor Vlaamse indeling en subsidiëring

Het museum: - beschikt over een kwaliteitslabel als museum - heeft tijdig een aanvraag ingediend voor Vlaamse indeling en subsidiëring Museum voor Industriële Archeologie en Textiel (MIAT), Gent 1. Gemotiveerd advies van de beoordelingscommissie Collectiebeherende Cultureel-erfgoedorganisaties over indeling bij het Vlaamse niveau en toekenning

Nadere informatie

Veel Gestelde Vragen over InterBibliothecair Leenverkeer via Web Impala aangevraagd via OpenVlacc

Veel Gestelde Vragen over InterBibliothecair Leenverkeer via Web Impala aangevraagd via OpenVlacc Veel Gestelde Vragen over InterBibliothecair Leenverkeer via Web Impala aangevraagd via OpenVlacc Laatste aanpassing: 3 oktober 2007 Meer details over het IBL leenverkeer in de handleiding van Impala http://anet.ua.ac.be/impala/

Nadere informatie

Nu een paar bibliotheekbepalingen in de Wet specifiek cultuurbeleid 1994, rudimenten uit de Welzijnswet 1987 en de Bibliotheekwet 1975.

Nu een paar bibliotheekbepalingen in de Wet specifiek cultuurbeleid 1994, rudimenten uit de Welzijnswet 1987 en de Bibliotheekwet 1975. Wetsvoorstel stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen Aad van Tongeren @AadvanTongeren VOB Bibliotheekwet als kans! 17 november 2014 Waarom een nieuwe bibliotheekwet? Nu een paar bibliotheekbepalingen

Nadere informatie

Choral + Spraaktechnologie: ingezet voor de ontsluiting van audiovisuele

Choral + Spraaktechnologie: ingezet voor de ontsluiting van audiovisuele Choral + Spraaktechnologie: ingezet voor de ontsluiting van audiovisuele archieven De benadering Doel van het NWO CATCH project CHoral (2006-2011): onderzoek en ontwikkel geautomatiseerde annotatieen zoek

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Het Archiefdecreet nu en in de toekomst. COP Documentbeheer en archivering 10 maart 2010

Het Archiefdecreet nu en in de toekomst. COP Documentbeheer en archivering 10 maart 2010 Het Archiefdecreet nu en in de toekomst COP Documentbeheer en archivering 10 maart 2010 Even voorstellen Departement Bestuurszaken Afdeling Proces- en Informatiebeleid Coördinerende archiefdienst business

Nadere informatie

Informatievaardigheden Introductie EndNote

Informatievaardigheden Introductie EndNote Informatievaardigheden Introductie EndNote TU Delft Library Delft University of Technology Challenge the future TU Delft Library HowInformatievaardigheden to find and use scientific / EndNote information

Nadere informatie

is verantwoordelijk voor de collectievorming pleegt overleg met partnerinstellingen van de brede school over de collectievorming

is verantwoordelijk voor de collectievorming pleegt overleg met partnerinstellingen van de brede school over de collectievorming Instrument Casanova: Taakverdeling brede mediatheek Hieronder staan de meest voorkomende taken in de mediatheek in een brede school. Het schema is gebaseerd op een soortgelijk overzicht dat is opgesteld

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Functienaam: assistent-dienstleider. Dienst: Bibliotheek

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Functienaam: assistent-dienstleider. Dienst: Bibliotheek Functie Graadnaam: assistent-dienstleider Functienaam: assistent-dienstleider Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Vrije tijd Dienst: Bibliotheek Subdienst: Administratie

Nadere informatie

1. Probleemstelling formuleren en sleutelwoorden bepalen.

1. Probleemstelling formuleren en sleutelwoorden bepalen. 1. Probleemstelling formuleren en sleutelwoorden bepalen. Vooraleer je aan een literatuuronderzoek begint, is het belangrijk om voldoende informatie over je onderwerp te verzamelen via vakwoordenboeken,

Nadere informatie

DUTO Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie

DUTO Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie DUTO Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie Erik Saaman (projectleider DUTO) NORA Gebruikersraad, 9 juni 2015 normenkader@nationaalarchief.nl Duurzaam toegankelijke overheidsinformatie

Nadere informatie

SLIM 3.0. Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden ONDERDEEL: RDA. NOTITIE 2f Work records SLIM 3.0

SLIM 3.0. Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden ONDERDEEL: RDA. NOTITIE 2f Work records SLIM 3.0 Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden ONDERDEEL: RDA 2012 NOTITIE 2f Work records Datum 6 januari 2013 Documentgeschiedenis 10 oktober 2012: 1 e versie Peter Schouten 18 november 2012

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, Ministerieel besluit van 29 mei 2002 houdende vastlegging van de structuur van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan, een beleidsplan van een bibliotheek en een beleidsplan van een cultuurcentrum DE VLAAMSE

Nadere informatie

Wij bieden u de beste service voor tevreden klanten.

Wij bieden u de beste service voor tevreden klanten. Wij bieden u de beste service voor tevreden klanten. DPD Network DPD ParcelShop dicht bij de consument De B2C markt is groeiende en de verwachtingen van de consument stijgen. van de consumenten wil vooraf

Nadere informatie

Samenwerken rond collecties Voorbeelden uit de erfgoedbibliotheken An Renard (Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience)

Samenwerken rond collecties Voorbeelden uit de erfgoedbibliotheken An Renard (Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience) Voorbeelden uit de erfgoedbibliotheken An Renard (Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience) Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience Vlaamse erfgoedbibliotheek vzw Voorbeelden uit de praktijk Centraal in werking

Nadere informatie

Lokale besluiten als gelinkte Open Data

Lokale besluiten als gelinkte Open Data Lokale besluiten als gelinkte Open Data Over de sessie Mijn overtuigingen voor die van jullie 2 Even kennismaken Programma manager Digitalisering Geen technische achtergrond Jurist Vroeger: Behandelaar

Nadere informatie

Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale. collecties en archieven. #informatieplan

Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale. collecties en archieven. #informatieplan Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale collecties en archieven #informatieplan Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale collecties

Nadere informatie

Network-centric approach of sustainable digital archives

Network-centric approach of sustainable digital archives Network-centric approach of sustainable digital archives 1. Partners Het consortium: de onderzoekers: IBBT-project office: Nico Verplancke IBBT-MMLAB-UGent: Rik Van de Walle IBBT-SMIT-VUB: Caroline Pauwels

Nadere informatie

Belééf het Erfgoed. Modules. Framework. Diensten. Portaalsoftware

Belééf het Erfgoed. Modules. Framework. Diensten. Portaalsoftware Belééf het Erfgoed Atlantis is een flexibel en betrouwbaar systeem voor collectiebeheer en portaalbouw. Dus wilt u op een professionele en verantwoorde wijze uw erfgoedbronnen beheren en beschikbaar stellen?

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl17 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 15 januari 2011 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Opleiding Behoudsmedewerker

Nadere informatie

Databank Digitale Dagbladen

Databank Digitale Dagbladen Databank Digitale Dagbladen Astrid Verheusen Projectmanager Afdeling Research & Development Koninklijke Bibliotheek Belemmert het auteursrecht de ontsluiting van de 20 ste eeuw? Vereniging voor Auteursrecht

Nadere informatie

Openbare bibliotheek Ingelmunster Actieplan 2006

Openbare bibliotheek Ingelmunster Actieplan 2006 Openbare bibliotheek Ingelmunster Actieplan 2006 1 1. Cultuurparticipatie 1.1. De bibliotheek moet de culturele participatie van de inwoners verhogen: - Leesclub : praktische organisatie Minimaal 6 leden,

Nadere informatie

Data Governance van visie naar implementatie

Data Governance van visie naar implementatie make connections share ideas be inspired Data Governance van visie naar implementatie Frank Dietvorst (PW Consulting) deelprogrammamanager Caesar - Vernieuwing Applicatie Landschap Leendert Paape (SAS

Nadere informatie

18/09/2013. LIBIS aan zee. Update LIBIS. Informatie aan zee 12 & 13 September 2013

18/09/2013. LIBIS aan zee. Update LIBIS. Informatie aan zee 12 & 13 September 2013 18/09/2013 LIBIS aan zee Update LIBIS Informatie aan zee 12 & 13 September 2013 1 Voor bibliotheken Unified Resource Discovery & Delivery Unified Resource Management Schaalvergroting = kostenverlaging

Nadere informatie

Onderzoek in de praktijk

Onderzoek in de praktijk Onderzoek in de praktijk 1. Praktijkgericht onderzoek 1.1 Omschrijving praktijkgericht onderzoek 1.2 Onderzoek onderwijs werkveld 1.3 Meerwaarde van praktijkgericht onderzoek 1.4 Meer weten over praktijkgericht

Nadere informatie

TU Delft Library. Een open source. TU Delft Library

TU Delft Library. Een open source. TU Delft Library TU Delft Library Een open source TU Delft Library TU Delft Library Een open source De wereld digitaliseert. Dat geldt dus ook voor een bibliotheek als TU Delft Library. Een steeds groter deel van onze

Nadere informatie

ECM - Enterprise Content Management. Daniel Kucharski

ECM - Enterprise Content Management. Daniel Kucharski ECM - Enterprise Content Management Daniel Kucharski IT vraagstukken in de KMO Nood aan gebruiksvriendelijke software afgestemd op specifieke behoeften Geen grote investering in software en hardware Typische

Nadere informatie

De beroepscompetentieprofielen in de sector informatievoorzieningen

De beroepscompetentieprofielen in de sector informatievoorzieningen De beroepscompetentieprofielen in de sector informatievoorzieningen Sociaal- Economische Raad van Vlaanderen Anne Roose Leen Verachtert SERV Beroepsprofielen Structuur van de uiteenzetting SERV Achtergrond

Nadere informatie

Voorstudie van de implementatie en organisatie van een kennisbeheersysteem voor de FOD Financiën

Voorstudie van de implementatie en organisatie van een kennisbeheersysteem voor de FOD Financiën Voorstudie van de implementatie en organisatie van een kennisbeheersysteem voor de FOD Financiën Informatie (Proces 44) versus Kennismanagement (Proces 78) Versie gevalideerd door de stuurgroep van 23

Nadere informatie

Vaststellen van informatiebehoeften in een bed rijfscontext

Vaststellen van informatiebehoeften in een bed rijfscontext Vaststellen van informatiebehoeften in een bed rijfscontext Infoforum 2006, 27 April 2006, ABD-BVD De informatiespecialist en zijn klanten Mia Brugmans, Business Intelligence, InBev Copyright 2005 InBev

Nadere informatie

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0163)

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0163) BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0163) Bibliotheekdeskundige/Informatiedeskundige (m/v) 1. GLOBAAL 1.1 Titel Bibliotheekdeskundige/Informatiedeskundige (m/v) 1.2 Definitie Het coördineren en het operationeel leiden

Nadere informatie

J.H. van den Berg. Versie 1.0 Mei 2011

J.H. van den Berg. Versie 1.0 Mei 2011 Versie 1.0 Mei 2011 J.H. van den Berg B U S I N E S S C O N T I N U I T Y M A N A G E M E N T Business Continuity Plan Handboek Vertrouw niet altijd op iemands blauwe ogen. Meiberg Consultancy Bronkhorsterweg

Nadere informatie

Periodiekenviewer. Jaargangen digitaal inzichtelijk

Periodiekenviewer. Jaargangen digitaal inzichtelijk Periodiekenviewer Jaargangen digitaal inzichtelijk Periodiekenviewer Kranten, tijdschriften, raadsnotulen, archieven en bibliotheek- en bedrijfsarchieven zijn de secondewijzer van de geschiedenis. Hierin

Nadere informatie

Samenwerkingstraject Op handen gedragen Erfgoed van processies

Samenwerkingstraject Op handen gedragen Erfgoed van processies Samenwerkingstraject Op handen gedragen Erfgoed van processies Julie Aerts Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw (CRKC) Congres Schaalvergroting in de erfgoedsector 26 februari 2016 Wat 2013: opstart

Nadere informatie

Masterclass SharePoint Online. in het onderwijs. APS IT-diensten, Utrecht Pagina 1

Masterclass SharePoint Online. in het onderwijs. APS IT-diensten, Utrecht Pagina 1 Masterclass Office 365 - SharePoint Online in het onderwijs APS IT-diensten, Utrecht Pagina 1 Office 365 in het onderwijs Microsoft Office 365 biedt besturen en scholen de unieke mogelijkheid om samenhang

Nadere informatie

A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5

A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5 INHOUD A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5 B. ALGEMEEN 1. Het Decreet Lokaal Sociaal Beleid en de ministeriële omzendbrief 3 2. Algemene bepalingen en definities 3 3. Planning 5 4. Coördinatie

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2: Positie van de leidinggevenden op middenkaderniveau

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2: Positie van de leidinggevenden op middenkaderniveau Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1: Managen versus leidinggeven... 13 1.1 Management... 13 1.2 Leiding geven... 13 1.3 Competenties en taakaspecten van de leidinggevende... 16 1.4 Samenvattend... 16 Hoofdstuk

Nadere informatie

BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT Hoe kunt u uw onderneming beschermen voor gevaren.

BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT Hoe kunt u uw onderneming beschermen voor gevaren. BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT Hoe kunt u uw onderneming beschermen voor gevaren. Business Continuity Plan Handboek J.H. van den Berg M. Baas B U S I N E S S C O N T I N U I T Y M A N A G E M E N T Business

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Presentatie e-depot: het archief van de toekomst. Chantal Keijsper 22 januari 2015

Presentatie e-depot: het archief van de toekomst. Chantal Keijsper 22 januari 2015 Presentatie e-depot: het archief van de toekomst Chantal Keijsper 22 januari 2015 Context van de pilot: landelijke ontwikkelingen Een veranderende samenleving Samenwerking in de archiefsector en breder

Nadere informatie

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag De probleemstelling is eigenlijk het centrum waar het werkstuk om draait. Het is een precieze formulering van het onderwerp dat je onderzoekt. Omdat de probleemstelling

Nadere informatie