GfK FINANCIAL MARKET INSIGHTS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GfK FINANCIAL MARKET INSIGHTS"

Transcriptie

1 GfK FINANCIAL MARKET INSIGHTS Maart 2015 GfK 2015 GfK Financial Market Insights 1

2 Inhoudsopgave 1. Wat zijn GfK Financial Market Insights? 2. De GfK onderzoekskalender 3. Themarapporten Alles over 4. De Tafel van GfK 5. Marktmonitoren 6. Onderzoeksbijlagen 7. Contact informatie GfK 2015 GfK Financial Market Insights 2

3 Wat zijn GfK Financial Market Insights? GfK 2015 GfK Financial Market Insights 3

4 De basis van GfK Financial Market Insights uitgelegd Uitgangspunt: drie panels GfK heeft 3 panels: consumenten ( ), bedrijven (10.000) en intermediairs (1.000). Dit is het hart van de GfK Financial Market Insights TOF (Totaal Onderzoek Financiële diensten) De TOF onderzoeken vormen de basis van GfK Financial Market Insights. Informatie uit deze onderzoeken is het uitgangspunt. Meer informatie over de TOF onderzoeken is te vinden in de bijlage. Aanvullende bronnen en onderzoeken Media Efficiency Panel Consumenten in het Media Efficiency Panel hebben software geïnstalleerd op hun computer, laptop, tablet en/of smartphone. Deze software registreert exact de bezochte websites, zoekopdrachten, zoekresultaten, advertenties, clicks op advertenties, bekeken video s en pre-rolls. Meer informatie is te vinden in de bijlage. Ad hoc onderzoek Als marktonderzoeksbureau is GfK uiteraard gespecialiseerd in verschillende specifieke ad hoc onderzoekstechnieken. Deze kennis wordt gebruikt om aanvullingen te doen op de reeds beschikbare data. (Klanttevredenheid, Conjunctmetingen, Concepttesten etc.) Deskresearch Er zijn verschillende openbare bronnen beschikbaar met zeer bruikbare informatie. In de rapportages worden ook deze inzichten meegenomen om een compleet beeld te krijgen. GfK Financial Market Insights De GfK Financial Market Insights bestaan uit drie verschillende typen rapportages, waarbij de verschillende bronnen van onderzoek met elkaar gecombineerd worden. Zo ontstaat er een totaalplaatje over een bepaald onderwerp, op maat gemaakt naar uw wensen. Op de volgende pagina worden de drie verschillende typen rapportages verder uitgelegd. GfK 2015 GfK Financial Market Insights 4

5 GfK Financial Market Insights: drie varianten In dit voorstel De GfK Financial Market Insights bestaan uit drie varianten, waarbij de verschillende bronnen van onderzoek met elkaar gecombineerd worden. Op deze manier ontstaat er een totaalplaatje over een bepaald onderwerp, op maat gemaakt naar uw wensen. De drie varianten worden hieronder verder uitgelegd Zoals u van ons gewend bent kunt u ook met specifieke onderzoeksvragen bij ons terecht. In dat geval maken we een volledig op maat onderzoek voor uw organisatie. 1. Themarapporten Alles over Dit zijn grootschalige rapporten waar één bepaald onderwerp uitgelicht wordt. Het kan een specifiek product zijn, maar ook bijvoorbeeld een doelgroep. Door het combineren van verschillende onderzoeken, aangevuld met onze kennis van de financiële markt, krijgt u een toegankelijk rapport met daarin bruikbare inzichten specifiek voor uw organisatie. 2. Tafel van GfK Waardevolle doelgroepen (bv intermediairs, specialisten binnen bedrijven of consumenten met een uniek profiel) zijn steeds lastiger te bereiken voor onderzoek. Via de Tafel van GfK (online groepsdiscussie) ontsluiten wij deze doelgroepen voor u, op een manier die voor hen ook leuk, relevant en tijdsefficiënt is. Gedurende een online sessie van 1½ uur worden al uw vragen voor deze doelgroep beantwoord. U kunt deze sessies bijwonen op onze locatie, maar tevens thuis of op uw werk. Een kalender met de geplande onderwerpen is reeds beschikbaar. 3. Marktmonitoren GfK heeft een aantal monitoren waarmee op kwartaalbasis een aantal onderwerpen worden onderzocht. Deze monitoren zijn gebaseerd op de TOF onderzoeken, maar wijken af door: Een grotere steekproef en/of Verdere verdieping en/of Cross market vergelijking GfK 2015 GfK Financial Market Insights 5

6 De GfK onderzoekskalender GfK 2015 GfK Financial Market Insights 6

7 Kalender 2015: wat biedt GfK aan? Themarapporten Q1 Themarapporten Q2 Themarapporten Q3 Themarapporten Q4 Consumptief krediet Uitvaartverzekeringen Smartphone en tablet gebruik Purchase Journey consumptief krediet Woning en hypotheek Forecasting hypotheekmarkt Purchase Journey woonverzekeringen Overlijdensrisicoverzekeringen zzp Credit Cards Premie en privacy De toekomst van betalen Pensioenmarkt (werkgever en werknemer) (betaald) advies Beleggen AM Barometer Tafel van GfK Tafel van GfK Tafel van GfK Tafel van GfK De rol van mobiele devices bij banken en verzekeraars nu en in de toekomst Starters op de woningmarkt Wensen van de zzp er Jongeren (12-18) over geldzaken Ontwikkelingen in pensioenmarkt en wetgeving Intermediair en betaald advies Q1 Q2 Q3 Q4 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Start Market Monitor Elke eerste week van het nieuwe kwartaal starten de volgende monitoren: ORV monitor Hypotheek monitor Thuiswinkel marktmonitor GfK 2015 GfK Financial Market Insights 7

8 Themarapporten Alles over GfK 2015 GfK Financial Market Insights 8

9 Themarapporten Alles over op één pagina Achtergrond GfK en Alles over GfK houdt sinds de jaren 70 de trends in de financiële markt bij, via verschillende grootschalige onderzoeken met uiteenlopende onderwerpen. Als belangrijkste pijler gebruiken we hiervoor onze TOF onderzoeken (zie bijlage I). Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van andere GfK onderzoeken en openbare bronnen. Door onderzoek te combineren met onze kennis van de financiële markt, bieden we, naast achterliggende cijfers, bruikbare inzichten in een toegankelijk rapport. Het aanbod Het centrale thema is: Alles over. altijd een gerichte insteek (product, klantsegment, distributiekanaal, concurrent etc.) samen met u, als afnemer, bepalen we de inhoud aanvullingen op maat zijn mogelijk uw eigen organisatie is het uitgangspunt Wij hebben reeds een kalender met themarapporten gevuld. Daarnaast is het mogelijk om op maat Alles over rapporten te ontwikkelen. Wat levert het u op? U krijgt een rapport met één duidelijk verhaal en heldere management summary Maatwerkrapport tegen relatief lage kosten; Rapport is een heldere vertaling van grote hoeveelheden informatie naar praktische handvatten; Makkelijk te verspreiden rapport binnen de organisatie, bijvoorbeeld richting productmanager of (doelgroep)marketeer. Op maat voor uw organisatie met handvatten om zowel op strategisch als operationeel vlak beslissingen te nemen. Wij komen het uiteindelijke rapport bij u bespreken. Op de volgende twee pagina s wordt een voorbeeld getoond wat u kunt verwachten in een Alles over rapport. Investering Afhankelijk van afgenomen modules. Neem contact op met GfK voor offerte Rapportage In overeenstemming te bepalen GfK 2015 GfK Financial Market Insights 9

10 Voorbeeld uit Alles over de pensioenmarkt : Interessante resultaten vertaald in heldere grafieken GfK 2015 GfK Financial Market Insights 10

11 Voorbeeld uit Alles over uitvaartverzekeringen : Interessante resultaten vertaald in heldere grafieken GfK 2015 GfK Financial Market Insights 11

12 1 e kwartaal Alles over rapporten Consumptief krediet Uitvaartverzekeringen Smartphone en tablet gebruik (Apps) Purchase Journey consumptief krediet GfK 2015 GfK Financial Market Insights 12

13 Inhoud: Alles over consumptief krediet De kredietmarkt SWOT analyse en aanbevelingen voor uw organisatie Penetratie verschillende typen kredieten Marktomvang (aantallen en volume) Nieuwe productie en portefeuille Gemiddelde restschuld per kredietvorm Gemiddelde looptijd Ontwikkeling in de tijd (vanaf 2002) Marktposities Marktaandelen (aantallen en volume) Vanaf 1996 Productieaandelen (aantallen en volume) Vanaf 2009 Royementsaandelen en percentage In- en uitstroom Redenen keuze maatschappij Redenen royeren Oriëntatie Oriëntatieaandelen maatschappijen Aantal acties (on- en offline) in het oriëntatieproces Medium van oriënteren (online, call, f2f) Website van oriëntatie Bereik, aantal sessies en duur van het bezoek aan websites van kredietaanbieders % search naar lenen via smartphone/tablet Afsluiten Doel afsluiten krediet Medium van afsluiten (online, call, f2f) Portefeuille Nieuwe productie Tijd tussen eerste oriëntatie en afsluiten Website van afsluiten Aandeel online gesloten per maatschappij Distributiekanaal (intermediair, retailer, vergelijker, bank, financieringsmaatschappij) Doelgroepen Switchers Redenen switch Profiel bezitters krediet Profiel sluiters krediet Vergelijking klanten eigen maatschappij versus concurrentie Optioneel Extra opties die niet meegenomen in de kosten zijn: Verder ad-hoc vervolgonderzoek; Diepgaandere vergelijking van specifieke doelgroepen / meer doelgroepen; Toevoegen andere (interne) bronnen; Geven van een workshop Investering Neem contact op met GfK voor offerte Timing 4 weken na opdrachtverlening GfK 2015 GfK Financial Market Insights 13

14 Inhoud: Alles over uitvaartverzekeringen De markt Penetratie / bezit Marktgrootte en -omvang Bestaande portefeuille versus nieuwe productie Marktposities Aanbieders: aanbod, propositie en kerncijfers Marktaandelen (per regio/provincie) Productieaandelen (aantal & volume) Royementen en royementspercentage In- en uitstroom analyse Redenen keuze maatschappij Redenen royeren Oriëntatie Overwogen maatschappijen Distributiekanaal van oriëntatie Medium van oriëntatie Type device bij online afsluiten Websites van oriëntatie (rol vergelijkers) Conversiegraad Website statistieken: bereik, duur van bezoek, aantal pagina s, profiel bezoekers Motivatie om bij maatschappij te sluiten Afsluiten Distributiekanaal van afsluiten Medium van afsluiten Rapportcijfers distributiekanalen (verzekeraar, bank, intermediair) Imago distributiekanalen Doelgroepen Sociodemografisch (leeftijd, gezinsfase, inkomen) Profielen van bezitters van een uitvaartverzekering naar aanbieder (sociodemografisch) Invloed van life-events op aanschaf uitvaartverzekering Indien mogelijk en in overleg: Uitsplitsing eigen klanten Cross-sell mogelijkheden Optioneel Extra opties die niet meegenomen zijn in de kosten zijn: Verder ad-hoc vervolgonderzoek; Diepgaandere vergelijking van specifieke doelgroepen / meer doelgroepen; Toevoegen andere (interne) bronnen; Geven van een workshop Investering Neem contact op met GfK voor offerte Timing 4 weken na opdrachtverlening GfK 2015 GfK Financial Market Insights 14

15 Inhoud: Alles over smartphone en tablet gebruik (Apps) Gebruik smartphone en tablet in het algemeen Wat zijn de ontwikkelingen rondom de verschillende devices in bezit en gebruik? Hoe ervaart men het gebruik en waarvoor gebruikt men smartphones en tablets? Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst? Wat zijn ontwikkelingen in andere sectoren? Gebruik van apps Welke apps heeft men geïnstalleerd en welke worden ook gebruikt? Wat is daarbij gebruiksfrequentie, op welk moment gebruikt men een app? Wat is het verschil in gebruik tussen een app en een mobiele site? Wat verwacht men van een app, wat is de reden een app te gebruiken? Zijn er hierbij verschillen tussen soorten device of besturingssysteem? Verdieping naar de financiële sector Hoe worden de verschillende devices en apps gebruikt in het proces (oriëntatie, afsluit & beheer) Hoe vaak worden verzekeringssites bezocht, apps geïnstalleerd en gebruikt? Hoe verhouden verzekeringssites en apps zich met andere sectoren, bijvoorbeeld banken? Werkt men voor verzekeringen liever via een mobiele site of een app? Deskresearch Een belangrijk deel van de rapportage wordt ontwikkeld op basis van deskresearch. De volgende bronnen worden hierbij ingezet: Trends in digitale media Media Efficiency Panel E-commerce Payment Monitor TOF Tracker Diverse online bronnen Aanvullend ad hoc onderzoek Een deel van de gegevens in dit rapport is afkomstig uit een ad hoc onderzoek Screening op GfK panel (n ) t.b.v. steekproefsamenstelling en profilering van subgroepen Netto n= ers in Nederland met smartphone en/of tablet. Lengte vragenlijst: 7 minuten De afgenomen vragenlijst is beschikbaar op aanvraag Pilot invullen vragenlijst via mobiele device In aansluiting bij het thema van dit onderzoek, voeren we een pilot uit naar de effecten van invullen van de vragenlijst via mobiele devices. De vragenlijst is helemaal geschikt gemaakt voor invullen via de mobiel. Ruim 300 respondenten vullen de vragenlijst op een tablet of smartphone in Naast de overall onderzoeksresultaten, wordt er een paragraaf met de effecten van het invullen per device toegevoegd Investering Neem contact op met GfK voor offerte Timing Vanaf 20 februari Onderzoek snel beschikbaar Gezien de relevantie in de markt, heeft GfK dit onderzoek voor eigen rekening reeds uitgevoerd GfK 2015 GfK Financial Market Insights 15

16 Inhoud: Purchase Journey consumptief krediet Inleiding GfK voert sinds enkele jaren grootschalige onderzoeken uit naar aankoopprocessen van verschillende financiële producten. Dit gebeurde voor een groot deel door feitelijke data te gebruiken van huishoudens waarop software is geïnstalleerd die het online gedrag exact doormeet. Omdat het aantal aankopen voor financiële producten relatief laag is, was de doorlooptijd van een Purchase Journey vaak lang (meer dan een jaar) en liepen de kosten op. Om deze reden heeft GfK een alternatieve methode ontwikkelt om dit onderzoek in een veel kortere tijd, met een lager kostenniveau, te realiseren. Investering Neem contact op met GfK voor offerte Timing 12 weken na opdrachtverlening Op welke manier voeren we dit onderzoek uit? Dit onderzoek kent een aantal stappen en bronnen Om te beginnen zal GfK zal een panel werven (n=250) en uitrusten met software om online oriëntatiegedrag te meten Aan deze panelleden zal worden gevraagd om binnen een week een nieuw consumptief krediet te openen Op een 5-tal met de participanten te overleggen momenten, krijgen de panelleden een pop-up vragenlijst, met een 3-tal vragen over de site die ze hebben bezocht Na deze week wordt de data verzameld, en wordt het online deel van de Purchase Journey in kaart gebracht, denk aan bezoek bepaalde sites, inzet van search, etc. De respondenten krijgen dan ook een online vragenlijst met ongeveer 10 vragen om te bepalen waar men uiteindelijk de consumptief krediet heeft geopend Onderdeel van de rapportage zal zijn dat we van een zestal individuele personen, de individuele online klantreis weer zullen geven, wat waren de letterlijke stappen die zij hebben genomen Deze 6 personen zullen vervolgens worden uitgenodigd voor een individueel kwalitatief gesprek. (f2f, telefonisch of webcam). Tijdens dit gesprek zal de individuele klantreis worden doorlopen, om meer beeld te krijgen bij het waarom van bepaalde beslissingen. 3 deelnemers Dit onderzoek gaat door bij minimaal 3 deelnemers Online data + mobiele data + pop up enquête + online enquête + kwalitatief onderzoek = Inzicht in de Purchase Journey GfK 2015 GfK Financial Market Insights 16

17 2 e kwartaal Alles over rapporten Overlijdensrisicoverzekeringen Woning en hypotheek Forecasting hypotheekmarkt Purchase Journey woonverzekeringen GfK 2015 GfK Financial Market Insights 17

18 Inhoud: Alles over overlijdensrisicoverzekeringen De markt Penetratie / bezit Marktgrootte en -omvang Nieuwe productie per kwartaal vanaf Voorgaande jaren historische ontwikkelingen per jaar Hypotheek- en niethypotheekgerelateerde ORV s ORV variant Nieuwe productie op 1 of 2 levens Marktposities Aanbieders: aanbod en propositie Marktaandelen (per regio/provincie) Productieaandelen (aantal & volume) Overlap hypotheekaanbieder en ORVaanbieder Royementen en royementspercentage Oriëntatie en betaald advies Overwogen maatschappijen Distributiekanaal van oriëntatie Medium van oriëntatie Websites van oriëntatie Type device bij online oriëntatie Advies ingewonnen? Digitaal, persoonlijk of hybride advies Kosten voor advies Afsluiten en nazorg Distributiekanaal van afsluiten (+ type intermediair) Medium van afsluiten Execution-only of via adviseur Reden maatschappijkeuze + royementskeuze Breder advies (vermogen, leven, inkomen) Nazorg geregeld Doelgroepen Sociodemografisch (leeftijd, gezinsfase, inkomen) Roker / niet-roker Indien mogelijk en in overleg: Uitsplitsing eigen klanten Cross-sell mogelijkheden Optioneel Extra opties die niet meegenomen in de kosten zijn: Verder ad-hoc vervolgonderzoek; Diepgaandere vergelijking van specifieke doelgroepen / meer doelgroepen; Toevoegen andere (interne) bronnen; Geven van een workshop Investering Neem contact op met GfK voor offerte Timing 4 weken na opdrachtverlening GfK 2015 GfK Financial Market Insights 18

19 Inhoud: Alles over woning & hypotheek De woningmarkt Woningbezit Soort woning, bouwjaar Bestaande- of nieuwbouw / verbouwing Totale en gemiddelde woningwaarde Consumentenvertrouwen Aantal verkochte woningen Verhouding koop - huur De hypotheekmarkt Ontwikkeling hypotheekschuld Gemiddelde restschuld per doelgroep Ratio s: Loan to Income & Loan to Value Doel hypotheek NHG Ontwikkeling hypotheekvormen Marktaandelen (per regio/provincie) Productieaandelen (aantal & volume) Oriëntatie en advies Advies ingewonnen? Digitaal, persoonlijk of hybride advies Kosten voor advies Distributiekanaal van oriëntatie Medium van oriëntatie Websites van oriëntatie Type device bij online oriëntatie Overwogen maatschappijen Afsluiten en nazorg Execution-only of via adviseur Reden maatschappijkeuze + royementskeuze Distributiekanaal van afsluiten (+ type intermediair) Medium van afsluiten Kosten bemiddeling distributiekosten Breder advies (vermogen, leven, inkomen) Nazorg geregeld Tevredenheid advies- en afsluitproces Doelgroepen Starter Doorstromer Oversluiter Verhoger Sociodemografisch (leeftijd, gezinsfase, inkomen) Invloed life events Koopquote (% inkomen kwijt aan wonen) Indien mogelijk en in overleg: Uitsplitsing eigen klanten Cross-sell mogelijkheden Optioneel Extra opties die niet meegenomen in de kosten zijn: Verder ad-hoc vervolgonderzoek; Diepgaandere vergelijking van specifieke doelgroepen / meer doelgroepen; Toevoegen andere (interne) bronnen; Geven van een workshop Investering Neem contact op met GfK voor offerte Timing 4 weken na opdrachtverlening GfK 2015 GfK Financial Market Insights 19

20 Inhoud: Forecasting hypotheekmarkt Ontwikkelingen Hypotheekmarkt Marktomvang nieuw gesloten hypotheken (validatie met kadastercijfers) Historische ontwikkeling (vanaf 2004) Penetratiecijfers oriënteerders, afsluiters, veranderaars Nieuwe productieaandelen Distributieontwikkeling Online ontwikkelingen Ontwikkelingen betaald advies Type hypotheeksluiters (starters, doorstromer, verlenger etc.) Reden van oversluiten/switchen Ontwikkeling hypotheekvorm(en) Ratio s: Loan to Income & Loan to Value Bestaande- of nieuwbouw / verbouwing Doelstelling Voor het maken van toekomstplannen hebben hypotheekverstrekkers inzicht nodig in hoe markten zich gaan ontwikkelen in de (nabije) toekomst. GfK Advanced Business Solutions heeft veel ervaring in het voorspellen van marktontwikkelingen. Het forecasting model is in staat het aantal nieuw verkochte hypotheken voor 2015 te voorspellen en inzichtelijk te maken welke drivers hiervoor het belangrijkst zijn. We hanteren een regressie model om aan de hand van de drivers die gezamenlijk bepaald worden de toekomst te voorspellen. Als input wordt ook GfK data vanaf 2004 gebruikt (TOF Tracker). Aanpak forecasting In kaart brengen marktontwikkelingen op basis van TOF Tracker, Hypotheekmonitor en Kadaster. In kaart brengen potentiële drivers Demografisch Sociaal economisch Huisbezit en verkopen Maatschappelijk trends Etc. Per driver bepalen welke impact deze heeft op basis van historische data Toekomstscenario ontwikkeling per relevante driver Op basis van de invloed van de driver en de ontwikkeling per driver; forecast van de markt van nieuw gesloten hypotheken voor de aankomende jaren Investering Neem contact op met GfK voor offerte Timing 5 weken na opdrachtverlening GfK 2015 GfK Financial Market Insights 20

21 Inhoud: Purchase Journey woonverzekering Inleiding GfK voert sinds enkele jaren grootschalige onderzoeken uit naar aankoopprocessen van verschillende financiële producten. Dit gebeurde voor een groot deel door feitelijke data te gebruiken van huishoudens waarop software is geïnstalleerd die het online gedrag exact doormeet. Omdat het aantal aankopen voor financiële producten relatief laag is, was de doorlooptijd van een Purchase Journey vaak lang (meer dan een jaar) en liepen de kosten op. Om deze reden heeft GfK een alternatieve methode ontwikkelt om dit onderzoek in een veel kortere tijd, met een lager kostenniveau, te realiseren. Investering Neem contact op met GfK voor offerte Timing 12 weken na opdrachtverlening Op welke manier voeren we dit onderzoek uit? Dit onderzoek kent een aantal stappen en bronnen Om te beginnen zal GfK zal een panel werven (n=250) en uitrusten met software om online oriëntatiegedrag te meten Aan deze panelleden zal worden gevraagd om binnen een week een woonverzekering te sluiten Op een 5-tal met de participanten te overleggen momenten, krijgen de panelleden een pop-up vragenlijst, met een 3-tal vragen over de site die ze hebben bezocht Na deze week wordt de data verzameld, en wordt het online deel van de Purchase Journey in kaart gebracht, denk aan bezoek bepaalde sites, inzet van search, etc. De respondenten krijgen dan ook een online vragenlijst met ongeveer 10 vragen om te bepalen waar men uiteindelijk de woonverzekering heeft gesloten. Onderdeel van de rapportage zal zijn dat we van een zestal individuele personen, de individuele online klantreis weer zullen geven, wat waren de letterlijke stappen die zij hebben genomen Deze 6 personen zullen vervolgens worden uitgenodigd voor een individueel kwalitatief gesprek. (f2f, telefonisch of webcam). Tijdens dit gesprek zal de individuele klantreis worden doorlopen, om meer beeld te krijgen bij het waarom van bepaalde beslissingen. 3 deelnemers Dit onderzoek gaat door bij minimaal 3 deelnemers Online data + mobiele data + pop up enquête + online enquête + kwalitatief onderzoek = Inzicht in de Purchase Journey GfK 2015 GfK Financial Market Insights 21

22 3 e kwartaal Alles over rapporten ZZP Credit Cards De toekomst van betalen Premie & Privacy GfK 2015 GfK Financial Market Insights 22

23 Inhoud: Alles over zzp Profielschets Productbezit Oriëntatie en advies Totaal aantal Zelfstandigen Zonder Personeel (zzp ers) in Nederland Profielschets op basis van bedrijfskenmerken (o.a branche, omzetklasse, rechtsvorm, geografische spreiding, premievolume) Penetratiegraad (voor alle individuele producten binnen de deelmarkten: schade/leven/inkomen/pensioen) Gemiddelde polisdichtheid en premiebedrag Markt- en productieaandelen binnen de genoemde deelmarkten Share-of-wallet analyse Bankrelaties (privé en zakelijk) Distributiekanaal van oriëntatie Medium van oriëntatie Websites van oriëntatie Info waarnaar online gezocht Op wiens initiatief uiteindelijk afgesloten Gebruikmaking van één of meerdere adviseurs voor bedrijfssituatie en privésituatie? Afsluiten Medium van afsluiten Distributiekanaal van afsluiten Maatschappij van afsluiten Conversieratio Redenen wel/niet online afsluiten zzp en het bedrijf Redenen om zelfstandige te worden Gemiddeld aantal werkuur en type dienstverband De (financiële) issues die een zzp er bezighouden Stemming onder zzp ers zzp ers en de toekomst van hun bedrijf Mate van integratie privé en zakelijke bankzaken Redenen om verzekeringen wel/niet te nemen Aanvullend ad hoc onderzoek Een deel van de gegevens in dit rapport is afkomstig uit een kwantitatief ad hoc onderzoek met de volgende specificaties: Onderzoeksmethode: online onderzoek Doelgroep: zzp ers die minimaal 20uur per week werkzaam zijn als zzp er Aantal respondenten: 600 Invulduur vragenlijst: ongeveer 15 minuten Inhoud vragenlijst: De versie uit 2014 vormt het startpunt voor de nieuwe vragenlijst. Investering Neem contact op met GfK voor offerte Timing 12 weken na opdrachtverlening 3 deelnemers Dit onderzoek gaat door bij minimaal 3 deelnemers GfK 2015 GfK Financial Market Insights 23

24 Inhoud: Alles over Credit Cards De credit card markt Bezit van creditcards Marktaandelen (algemeen en naar primaire bankrelatie) Type creditcard (Mastercard, VISA, American Express) Gebruik uitgestelde betaling; aantal, bedrag, naar type kaart en aanbieder Credit card bezitter vergeleken met uw klant Marktaandelen Type kaart Sociodemografische achtergrondkenmerken Beeld van de totale markt versus uw eigen klanten Bezit van de creditcard bij de hoofdbank of elders Indien bezit elders: welke aanbieder Gebruiksfrequentie Oriëntatie en gebruik Aanvullend ad hoc onderzoek Gebruikerstype: heavy, medium, light en no users Sociodemografische achtergrondkenmerken Informatie inwinnen bij aanschaf en belang van criteria Gebruiksfrequentie en gebruiksredenen Gebruikerstype naar aanbieder en type kaart Houding ten aanzien van uitgestelde betaling Belang van creditcards bij online betalingen Verschil tussen betalen met creditcard en via ideal Deel van de gegevens is afkomstig uit een ad hoc onderzoek met de volgende specificaties: Onderzoeksmethode: online onderzoek Doelgroep: Alle Nederlandse huishoudens Aantal respondenten: Invulduur vragenlijst: ongeveer 10 minuten Inhoud vragenlijst: Onderzoek naar het gebruik van credit cards en (online) betalingsvoorkeuren. In overleg met afnemers wordt specifieke inhoud bepaald. Investering Neem contact op met GfK voor offerte Timing 12 weken na opdrachtverlening 3 deelnemers Dit onderzoek gaat door bij minimaal 3 deelnemers GfK 2015 GfK Financial Market Insights 24

25 Inhoud: Alles over de toekomst van betalen De huidige markt Penetratie betaalrekeningen Gemiddelde voeding per maand Markt- en productieaandelen betaalrekeningen Gebruik mobiel bankieren app Ontwikkelingen Ontwikkelingen bezit en gebruik apparaten (smartphone, tablet, pc etc.) Gebruik van betaalmiddelen in de winkel Gebruik van betaalmiddelen online Bereik mobiele websites en apps banken Bereik populaire shoppingsites (wehkamp, zalando etc.) Oriëntatie Hoe betaalt men via de: Smartphone Tablet Laptop/pc Online in de winkel Verschillen per branche Profielen van de ideal, creditcard, PayPal etc. gebruiker Gemiddeld besteed bedrag per betaalmiddel en per apparaat Deskresearch Voorbeelden van internationale succesvolle mobiele cases (Finance markt) Shopping 2020 ecommerce Payment Monitor Internationaal beeld ontwikkelingen betalen (o.a. US en UK) vanuit GfK netwerk Onderzoek Aanvullend op de beschikbare onderzoeken en het deskresearch volgt kwalitatief onderzoek: Houding tov nieuwe toetreders: Apple Pay, Google Wallet, Facebook Drivers en barrières voor mobiel betalen Achteraf betalen vs direct afrekenen Privacy issues Behoeftes consument Rol van de banken Investering Neem contact op met GfK voor offerte Timing 4-8 weken na opdrachtverlening 3 deelnemers Dit onderzoek gaat door bij minimaal 3 deelnemers GfK 2015 GfK Financial Market Insights 25

26 Inhoud: Premie en Privacy Inhoud Achtergrond en vraagstukken van dit onderzoek Er zijn steeds meer devices waarmee het gedrag van consumenten bij kan worden gehouden (de slimme meter, beveiligingsapparatuur, plug in devices voor in auto s et cetera) Hoever zijn deze doorgedrongen in het leven van consumenten die de nieuwste snufjes gebruiken? Welke impact heeft dit op hun leven? Relevantie voor de financiële branche Hoe wil deze groep mensen financiële zaken regelen? Is daarbij plaats voor devices en zo ja welke plaats? Hoe ziet de ideale verzekering er voor hen uit en hoe speelt the Internet of Things daar een rol in? Premie en Privacy Zijn consumenten bereid om privacy in te leveren? Wat moet daar tegenover staan? Welke voorwaarden hebben ze? Advies en beheer Is er belangstelling voor het genereren inzicht op basis van de devices en - daaraan gekoppeld advies. Kwalitatief onderzoek In dit onderzoek gaan we samen met de respondenten op zoek naar een vernieuwend financieel product (co-creatie). Afhankelijk van de afnemers kan de focus hierbij worden verschoven van bancair naar verzekeringenn. De globale specificaties zijn als volgt: doelgroep: Leading Edge Consumers 3 co-creatiesessies 6 8 respondenten per sessie 3 uur per sessie (1 per dag) met een 1 urige workshop na de sessie Onderzoekslocatie: Hilversum, meekijken is mogelijk Gesprekspuntengids in overleg bepalen Exacte inhoud bepaald met afnemers Wij gaan uit van de onderzoeksvragen van de opdrachtgever. We plannen een kick-off in om de invalshoek van de afnemers te verwerken in de vraagstelling. Investering Neem contact op met GfK voor offerte Timing 12 weken na opdrachtverlening 3 deelnemers Dit onderzoek gaat door bij minimaal 3 deelnemers GfK 2015 GfK Financial Market Insights 26

27 4 e kwartaal Alles over rapporten Pensioenmarkt (werkgever en werknemer) (betaald) advies Beleggen AM Barometer GfK 2015 GfK Financial Market Insights 27

28 Inhoud: Alles over de pensioenmarkt 1. Marktbeschrijving Werknemers en Werkgevers (TOF P/Z) Ontwikkeling marktaandelen fondsen en verzekeraars Ontwikkeling soort pensioenfonds Ontwikkeling distributiekanalen Ontwikkeling soort regeling Ontwikkeling bijspaarmogelijkheden Ontwikkeling excedentregelingen Afnemend risico of niet Partner- en wezenpensioen Individueel of collectief pensioen Verhouding pensioen werknemers en directie Ontwikkeling meeverzekeren arbeidsongeschiktheid en ANW hiaat Manier om te oriënteren voor pensioen Verhouding betaling premie werkgever en werknemer Verhouding vrijwillige of verplichte regeling Betaalde premie versus loonsom Alles op marktniveau en waar mogelijk op aanbiederniveau. Deze gegevens komen uit TOF Particulier en TOF (Tracker) Zakelijk. 2. Trends en actualiteiten Werknemers (Pensioenmonitor) Trends in pensioenbewustzijn en opschuiven pensioenleeftijd Pensioen attitude Bijsparen voor pensioen Pensioen communicatie, informatie en distributiekanalen Performance pensioenaanbieders (binding en imago) Impact verlaging pensioenopbouw Collectief versus individueel Bekendheid met fee- advisering Attitude tav pensioen in natura Attitude tav beschikbare premiestelling Uitruilen partnerpensioen Door het koppelen aan TOF data is het mogelijk te benchmarken langs de lijn van regeling of op pensioenaanbieder. Lengte van de vragenlijst 15 minuten (ca. 45 vragen), n = 1200 werknemers 3. Trends en actualiteiten Werkgevers (Pensioenmonitor) Pensioenissues/zorgen en attitude Behoeften t.a.v. producten en dienstverlening en voorgenomen wijzigingen Beoordeling huidige pensioenaanbieder Imago en vertrouwen huidige pensioenaanbieder PPI: bekendheid en interesse Multi OPF: bekendheid en interesse Hybride regelingen; interesse Fee advisering : bekendheid en gebruik Vergunningsplicht; bekendheid en gedragsintentie Pensioenopbouw: collectief vs. Individueel Pensioenversobering; bekendheid en attitudes Belang bijspaarmogelijkheden Langer doorwerken; attitudes en gedragsintentie Verplichtstelling regeling: attitude en gedrag Door het koppelen aan TOF data is het mogelijk te benchmarken. Lengte van de vragenlijst 15 minuten (ca. 45 vragen), n = 500 werkgevers Investering Neem contact op met GfK voor offerte Timing 12 weken na opdrachtverlening 3 deelnemers Dit onderzoek gaat door bij minimaal 3 deelnemers GfK 2015 GfK Financial Market Insights 28

29 Inhoud: Alles over betaald advies Inleiding De afgelopen 3 jaar heeft GfK een uitgebreid onderzoek uitgevoerd met betrekking tot het provisieverbod In 2012 is daarbij vooral gekeken naar het verwachte gedrag, in 2013 en 2014 is het feitelijke gedrag gemeten Hieruit blijkt dat het verbod een stevige impact heeft op de relatie tussen consumenten en de financiële sector, adviseurs maar ook aanbieders Consumenten blijken de kosten niet goed in te kunnen schatten en zeggen de voorkeur te hebben om het zelf te doen als ze moeten betalen Toch lijkt de consument in de praktijk anders te acteren Het provisieverbod is inmiddels echter een duidelijk gegeven in de markt. Voor 2015 zullen wij daarom, samen met de afnemers, het onderzoek verder uitdiepen op het thema betaald advies Wat zijn de modellen van de toekomst en welke bedragen en inkomsten horen daarbij? Aanpak betaald advies 2015 Het onderzoek naar provisieverbod van de afgelopen 3 jaar vormt de basis van het nieuwe onderzoek betaald advies Het grootste deel van het onderzoek bestaat uit een uitgebreid online onderzoek onder 1000 consumenten die informatie over complexe producten hebben gezocht. Daarnaast worden 400 tussenpersonen ondervraagt via internet en telefoon De vragenlijst van 8 minuten wordt zoveel mogelijk gelijk gehouden aan de vorige meting Verder vindt er een kleine analyse plaats op basis van TOF gegevens, om de effecten van het verbod op de distributieverhoudingen in kaart te brengen Beide onderdelen worden beschreven in een PowerPointrapportage met uitgebreide managementsummary. Vraagpunten De vragenlijst zal in overleg met de deelnemers worden samengesteld, waarbij wederom de vragenlijst van de metingen rondom het provisieverbod de basis vormen. Belangrijk onderdeel zal zijn in te zoomen op nieuwe beloningsmodellen; hoe reageert de consument op alternatieve beloningsmodellen, welke modellen hebben daarbij de voorkeur? Uiteraard zal ook aandacht worden besteed aan de prijsverwachting, in hoeverre deze uitkomt en welk effect dit heeft op de manier waarop men producten wil aanschaffen. Ook van de kant van het intermediair willen we weten welk men inzet, hoe dit bevalt en welke bedragen men rekent. Investering Neem contact op met GfK voor offerte Timing 12 weken na opdrachtverlening 3 deelnemers Dit onderzoek gaat door bij minimaal 3 deelnemers GfK 2015 GfK Financial Market Insights 29

30 Inhoud: Alles over beleggen Hoe ziet de beleggingsmarkt eruit? Penetratie beleggingsproducten en wijze van beleggen (zelf, met, door). Marktaandelen fondsen en regelende instellingen Kanaal en wijze van beleggen Share of wallet Concurrentieanalyse Ontwikkelingen in het sentiment Wat is de invloed op beleggingsgedrag van: life-events Koersontwikkeling Fiscale regelgeving en (perceptie van) bestendigheid daarvan Recente en komende maatregelen (afschaffen traditioneel advies, TER, afschaffing retrocessies) Risicoperceptie en risicobereidheid Motivaties en bewegingen Verschillen beleggers, ex-beleggers, potentiële beleggers? Waarom kiest iemand een bepaalde aanbieder? (profilering type belegger) Waarom kiest iemand voor een bepaald product (profilering type belegger) Hoe oordelen beleggers over de begrijpelijkheid van beleggingsproducten? Aanleiding en doel om te gaan beleggen? Substitutie: voor welke andere financiële strategieën ziet men beleggen als een alternatief, en vice versa? Heeft men intentie om van aanbieder te switchen en waarom? Wat is het vertrouwen in en de tevredenheid over aanbieders? Waar belegt uw klant (nog meer)? Wat is het belang van duurzaamheid? Doelgroepen Profielen van beleggers versus gemiddeld Nederland. Verschil tussen uw klanten, gemiddeld Nederland en uw concurrenten Inzicht in belegd vermogen ten opzichte van totaal besteedbaar vermogen Aanvullend ad hoc onderzoek Een deel van de gegevens in dit rapport is afkomstig uit een ad hoc onderzoek (beleggersmonitor) Online onderzoek (circa 10 minuten) N = 1500 Nederlanders (1.000 beleggers en 500 niet-beleggers met belangstelling voor beleggen) uit GfK panel Lengte vragenlijst: 10 minuten Vragen die aan bod komen worden afgestemd met de deelnemers Investering Neem contact op met GfK voor offerte Timing 9 weken na opdrachtverlening 3 deelnemers Dit onderzoek gaat door bij minimaal 3 deelnemers GfK 2015 GfK Financial Market Insights 30

31 Inhoud: AM Barometer 2015 Ontwikkeling imago distributiekanalen Waarom AM Barometer 2015 Het distributielandschap is de afgelopen jaren sterk in beweging. Zo bieden steeds meer traditionele intermediairmaatschappijen hun producten ook via het directe kanaal aan. In onze TOF-onderzoeken zien we daarnaast dat de introductie van het provisieverbod een verschuiving laat zien in de kanaalvoorkeur van consumenten. Consumenten sluiten ook steeds vaker complexere producten direct via internet af. Welke invloed hebben deze ontwikkelingen op het imago van de diverse distributiekanalen? Onderwerpen AM Barometer 2015 Wat is de algemene indruk van de diverse distributiekanalen Welk belang wordt er toegekend aan de diverse dienstverleningsaspecten? In hoeverre zijn de dienstverleningsaspecten van toepassing op elk van de distributiekanalen? Hoe verhoudt het imago van de eigen bank/verzekeraar zich vergeleken met het imago van deze distributiekanalen in algemene zin? Op basis waarvan wordt een keuze gemaakt voor een bepaald distributiekanaal? In overleg met de deelnemers worden nieuwe onderwerpen toegevoegd Onderzoeksopzet Onderzoeksmethode: kwantitatief online onderzoek Doelgroep: consumenten van 18 jaar en ouder representatief voor de Nederlandse bevolking Aantal respondenten: 1000 Invulduur vragenlijst: ongeveer 15 minuten Oplevering resultaten: databestand in SPSS, een tabellenrapportage in Excel en een PowerPointrapportage Timing De resultaten zijn de tweede helft van november beschikbaar Investering Neem contact op met GfK voor offerte GfK 2015 GfK Financial Market Insights 31

32 De Tafel van GfK GfK 2015 GfK Financial Market Insights 32

33 De Tafel van GfK op één pagina Aanleiding Veel waardevolle doelgroepen (bv intermediairs, specialisten binnen bedrijven of consumenten met een uniek profiel) zijn steeds lastiger te bereiken voor onderzoek. GfK heeft via haar panel van meer dan leden en haar netwerk toegang tot deze groepen. Waar nodig vullen we dit nog aan met bestanden van de deelnemers. Daarnaast vinden dergelijke specifieke mensen of doelgroepen het niet altijd leuk om mee te werken aan traditioneel onderzoek of zij hebben hier geen tijd voor. Echter, zij vinden het wel leuk elkaar te ontmoeten en van gedachten te wisselen over voor hen relevante thema s. Het idee GfK heeft een oplossing ontwikkeld om toch in contact te treden met deze lastige doelgroepen. Via een maandelijkse Tafel (online chatsessie) ontsluiten wij deze doelgroepen voor u, op een manier die voor hen ook leuk, relevant en tijdsefficiënt is. Gedurende een online sessie van 1 ½ uur worden al uw vragen voor deze doelgroep beantwoord. De doelgroepen kunnen zowel b-to-b als b-to-c zijn. Het aanbod Wij hebben reeds een kalender met relevante onderwerpen gevuld. Daarnaast kunt u zelf ook onderwerpen aandragen. Hiervoor zullen we aanvullende momenten in de kalender inruimen. De chatsessie kan fysiek worden bijgewoond op onze locatie in Dongen en/of Hilversum. Uiteraard kunt u ook op afstand meekijken (thuis, op uw werk). Tevens is het mogelijk voor een onbeperkt aantal collega s om online mee te kijken. U kunt op ieder moment tijdens de sessie direct invloed uitoefenen op de discussie. GfK neemt het volledige proces inclusief werving en moderatie uit handen. Wat levert het u op? U krijgt toegang tot voor u moeilijk bereikbare doelgroepen. U, maar vooral ook collega s binnen uw organisatie (marketeers, directie) krijgen een direct zicht op de klant, maken het gesprek live mee en kunnen hier zelfs invloed op uitoefenen. U doet relevante inzichten op waar u direct mee aan de slag kunt. Hiermee ontstaat direct draagvlak binnen de organisatie als het gaat om actiepunten die relevant zijn vanuit klantperspectief. Investering Neem contact op met GfK voor offerte Rapportage PowerPoint rapportage met de belangrijkste inzichten binnen een week GfK 2015 GfK Financial Market Insights 33

34 Thema s Tafel van GfK nader toegelicht De rol van mobiele devices bij banken en verzekeraars nu en in de toekomst Starters op de woningmarkt Wensen van zzp ers Sessie met consumenten die voorop lopen in het gebruik van mobiele devices in de financiële sector. Wat zijn hun ervaringen bij het gebruiken van tablet en smartphone voor bank- en verzekeringszaken? De exacte gesprekspuntenlijst zal worden afgestemd met deelnemers Sessie met starters op de woningmarkt over hun ervaringen en behoeftes in het oriëntatie- en afsluitproces. Hoe hebben ze het advies ervaren? Waar liepen ze tegenaan? Wat kan er beter? De exacte gesprekspuntenlijst zal worden afgestemd met deelnemers. Een online groepsdiscussie met zzp ers over hun wensen met betrekking tot bank- en verzekeringsproducten. Hoe kunnen zij beter bediend worden? De exacte gesprekspuntenlijst zal worden afgestemd met deelnemers. Jongeren (12-18) over geldzaken Intermediair en betaald advies Ontwikkelingen in pensioenmarkt en - wetgeving Hoe kijkt de consument van de toekomst aan tegen financiële zaken. Wat verwacht men van banken en verzekeringsmaatschappijen? Hoe kan een bank of verzekeraar de jonge consument binden? De exacte gesprekspuntenlijst zal worden afgestemd met deelnemers. Mogelijkheid om verschillende doelgroepen te ondervragen: intermediairs die hybride adviesmodel toepassen of juist niet. Wat zijn de uitdagingen? Hoe kunnen ze meerwaarde blijven leveren? Op welk vlak willen ze ondersteund worden? De exacte gespreks-puntenlijst zal worden afgestemd met deelnemers. Sessie mogelijk met meerdere doelgroepen: werkgevers, werknemers en adviseurs. Hoe gaat men om met ontwikkelingen in de pensioenmarkt? Speciale aandacht hierbij voor commerciële kansen die hierdoor ontstaan, bv voor bijspaarproducten. De exacte gesprekspuntenlijst zal worden afgestemd met deelnemers GfK 2015 GfK Financial Market Insights 34

35 Het proces Voorbereiding Vaststellen doelgroep en topic (GfK). Deels komt dit vanuit de generieke kalender, voor een deel kunt u eigen onderwerpen aandragen. Deelnemers hebben de gelegenheid om vragen aan te leveren ten behoeve van de vraagpuntenlijst. Uitnodigen Bepalen kenmerken respondenten (GfK, in overleg met de opdrachtgevers). Uitnodigen deelnemers (GfK). Deelnemers vullen online biografie in. Tafel Chatsessie zelf, moderatie, anderhalf uur in gesprek met de doelgroep (GfK). Opdrachtgevers hebben de gelegenheid om in overleg met de moderator additionele vragen in de discussie in te brengen. Debrief aan het einde van de sessie. Rapportage Conclusies & aanbevelingen worden binnen een week opgeleverd. GfK 2015 GfK Financial Market Insights 35

36 Marktmonitoren GfK 2015 GfK Financial Market Insights 36

37 ORV monitor GfK 2015 GfK Financial Market Insights 37

38 Het voorstel op één pagina Concurrentiestrijd en daarmee premiedaling nog steeds gaande Waarom de ORV Monitor 2015? Onderwerpen ORV Monitor 2015 Marktbeschrijving Oriëntatie Afsluiten Timing Rapportage per kwartaal Investering Neem contact op met GfK voor offerte Bron: Amweb 25 januari 2015 Kerncijfers ORV s Betaald advies / distributiekosten Segmentatie en life events Scherp inzicht in alle relevante ontwikkelingen vanuit het standpunt van de consument Koppeling met harde marktinformatie uit TOF. Tevens historische informatie vanaf 2010 Gefundeerd kunnen inspelen op ontwikkelingen en actualiteit Inzicht in de nieuwe productieaandelen van uw eigen maatschappij en die van de concurrentie Ontwikkeling gemiddelde looptijden en verzekerde bedragen Hoeveel consumenten overwegen u wel, maar sluiten elders? Rol van online versus persoonlijk afsluiten Motivaties waarom consumenten switchen Hoe ver staat uw achterdeur open (% royementen) Hoeveel betalen consumenten voor advies en hoeveel voor advies- en distributiekosten Hoeveel % neemt een abonnement voor nazorg Gevolg van differentiatie: gemiddelde premie en verzekerd bedrag per segment (m/v, roker/niet roker, leeftijd) GfK 2015 GfK Financial Market Insights 38

Digitaal en gebruikersperspectief

Digitaal en gebruikersperspectief Digitaal en gebruikersperspectief In opdracht van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Publicatienummer: 2013.127-1404 Datum: Utrecht, februari 2014 Auteurs: Robbin te Velde Jaap Veldkamp

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Special: De marketeer in 2011 4 2.3. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Special: De marketeer in 2011 4 2.3. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Special: De marketeer in 2011 4 2.3. Respondenten 4 3. Hoe gaat de marketeer 2011 in? 5 3.1. De marketeer is behoedzaam 5 4.

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 4 2 Belang van CRM 5 Definitie CRM 5 Klantcontact en CRM 5 De klantrelatie centraal 5 Van spreadsheet naar CRM software

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2.

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2. Inhoudsopgave 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3 2. De kengetallen 5 3. Hoe gaat de marketeer 2010 in? 6 3.1. Vol vertrouwen 6 3.2. Google

Nadere informatie

Sectorplan Boekhandel. Op weg naar een vitale toekomst

Sectorplan Boekhandel. Op weg naar een vitale toekomst Sectorplan Boekhandel Op weg naar een vitale toekomst Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Marktanalyse... 4 3. Arbeidsmarktanalyse... 9 4. Doelen en maatregelen... 15 5. Uitwerking van de maatregelen...

Nadere informatie

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat Een praktisch stappenplan voor verzekeraars en intermediairs bij het omschakelen van massale marketing naar een persoonlijke benadering via

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

De waarde van financieel advies. Onderzoek Adviesbureau Fred de Jong, uitgevoerd in opdracht van

De waarde van financieel advies. Onderzoek Adviesbureau Fred de Jong, uitgevoerd in opdracht van De waarde van financieel advies Onderzoek Adviesbureau Fred de Jong, uitgevoerd in opdracht van Nowadays people know the price of everything and the value of nothing. Oscar Wilde De waarde van financieel

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Stand van zaken ict infrastructuur en verwachtingen over ontwikkelingen Kennisnet, juli 2014 1 Inhoud INLEIDING EN DOEL...

Nadere informatie

Dossier. zoekmachinemarketing

Dossier. zoekmachinemarketing Dossier zoekmachinemarketing Voorwoord Branchevereniging IAB Nederland verbindt, inspireert en ontwikkelt de interactieve branche. Momenteel hebben 179 exploitanten, advertentienetwerken, internetbureaus,

Nadere informatie

Thuiswinkel Markt Monitor 2012

Thuiswinkel Markt Monitor 2012 Thuiswinkel Markt Monitor 2012 Online verkopen t/m december 2012 In opdracht van: In samenwerking met Gesponsord door: Thuiswinkel Markt Monitor 2012 B15069 / april 2013 Pag. 1 Copyright 2013 Blauw Research

Nadere informatie

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma.

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma. wensen wensen beleggen beleggen geld geld Zwolle Zwolle Amsterdam Amsterdam vragen mening vragen mening Den Bosch financiële sector Den Bosch financiële sector Op 17, 24 en 26 september hebben de eerste

Nadere informatie

Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten

Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten In opdracht van: OPTA Project: 2010.130 Publicatienummer: 2010.130-1109 Datum: Utrecht, 2 mei 2011 Auteurs: ir. ing. Reg Brennenraedts ir. ing. Jurgen Verweijen

Nadere informatie

REALITEITEN 2 WAAR MOET IK ZIJN ALS IK MEER WIL WETEN OVER DE VAAK VERGETEN VRAGEN CAMPAGNE? ZONDER HERSTELADVIES KOMT DE KLANT NIET IN ACTIE

REALITEITEN 2 WAAR MOET IK ZIJN ALS IK MEER WIL WETEN OVER DE VAAK VERGETEN VRAGEN CAMPAGNE? ZONDER HERSTELADVIES KOMT DE KLANT NIET IN ACTIE REALITEITEN 2 NIEUWSBRIEF VOOR FINANCIEEL ADVISEURS. 2013 WAAR MOET IK ZIJN ALS IK MEER WIL WETEN OVER DE VAAK VERGETEN VRAGEN CAMPAGNE? > zie pagina 4 ZONDER HERSTELADVIES KOMT DE KLANT NIET IN ACTIE

Nadere informatie

DM Barometer. Special: De stand van loyalty. Onderzoeksrapport 3 e kwartaal 2013

DM Barometer. Special: De stand van loyalty. Onderzoeksrapport 3 e kwartaal 2013 DM Barometer Special: De stand van loyalty Onderzoeksrapport 3 e kwartaal 2013 Inhoudsopgave DM Barometer 3 Special: De stand van loyalty Algemeen (alle respondenten) 7 Over loyalty marketing 8 Trends

Nadere informatie

Marktonderzoek. Mirjam Broekhoff, Harm Stumpel, Roel Kooiker. Negende druk

Marktonderzoek. Mirjam Broekhoff, Harm Stumpel, Roel Kooiker. Negende druk Marktonderzoek Mirjam Broekhoff, Harm Stumpel, Roel Kooiker Negende druk Noordhoff Uitgevers bv Marktonderzoek Mirjam Broekhoff Harm Stumpel Roelof Kooiker Negende druk Noordhoff Uitgevers bv Groningen

Nadere informatie

boodschappen doen in de toekomst

boodschappen doen in de toekomst boodschappen doen in de toekomst de supermarkt anno 2015 boodschappen doen in de toekomst de supermarkt anno 2015 inhoud 3 Voorwoord 5 Inleiding 6 Wat 8 Verandering Bevolkingssamenstelling 10 Time Management

Nadere informatie

Jaarverslag BNP Paribas Cardif B.V.

Jaarverslag BNP Paribas Cardif B.V. Jaarverslag BNP Paribas Cardif B.V. Inhoud 1. KEY FIGURES BNP PARIBAS CARDIF SCHADEVERZEKERINGEN N.V... 3 2. KEY FIGURES BNP PARIBAS CARDIF LEVENSVERZEKERINGEN N.V.... 4 3. VERSLAG VAN DE RADEN VAN COMMISSARISSEN.....

Nadere informatie

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten februari 2014 Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten TransitieBureau Wmo Een digitale versie van de toolkit is te vinden op http://zorgendestad.digitalestedenagenda.nl/toolkit en op www.invoeringwmo.nl.

Nadere informatie

Marketingadvies Boorsma Marketing tomorrow becoming a consultant. Lionel Teeuw Tim Damstra Astin van Weezel Errens Koen Zwaan

Marketingadvies Boorsma Marketing tomorrow becoming a consultant. Lionel Teeuw Tim Damstra Astin van Weezel Errens Koen Zwaan Marketingadvies Boorsma Marketing tomorrow becoming a consultant. Lionel Teeuw Tim Damstra Astin van Weezel Errens Koen Zwaan Marketing Tomorrow Hogeschool van Amsterdam 20 november 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Informatievoorziening ontrafeld

Informatievoorziening ontrafeld In opdracht van: Eindrapport Informatievoorziening ontrafeld Analyse van informatievoorziening aan burgers in het sociaal domein Den Haag, 18 juli 2014 Opdrachtgever In samenwerking met: Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

De klant achter het stuur

De klant achter het stuur De klant achter het stuur Een onderzoek naar de te implementeren verbeteringen op het gebied van klanttevredenheid bij een autodealer Bas Leus 1 De klant achter het stuur Een onderzoek naar de te implementeren

Nadere informatie

Thuiswinkel Markt Monitor

Thuiswinkel Markt Monitor Thuiswinkel Markt Monitor Online verkopen januari t/m juni 2012 In opdracht van: In samenwerking met Gesponsord door: Thuiswinkel Mark Monitor 2012-1 B13936 / september 2012 Pag. 1 Copyright 2012 Blauw

Nadere informatie

Handleiding Klantervaring in kaart (KEK) De burger centraal bij dienstverlening

Handleiding Klantervaring in kaart (KEK) De burger centraal bij dienstverlening Handleiding Klantervaring in kaart (KEK) De burger centraal bij dienstverlening Colofon Programma Dienstverlening, Regeldruk en Informatiebeleid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en. aanbodzijde. Conclusie

De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en. aanbodzijde. Conclusie Opdrachtgever SZW De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en aanbodzijde Opdrachtnemer Panteia / S. de Visser, F. Volker, R. Hoevenagel, A. Witkamp, M. Engelen Onderzoek De markt

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie