GfK FINANCIAL MARKET INSIGHTS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GfK FINANCIAL MARKET INSIGHTS"

Transcriptie

1 GfK FINANCIAL MARKET INSIGHTS Maart 2015 GfK 2015 GfK Financial Market Insights 1

2 Inhoudsopgave 1. Wat zijn GfK Financial Market Insights? 2. De GfK onderzoekskalender 3. Themarapporten Alles over 4. De Tafel van GfK 5. Marktmonitoren 6. Onderzoeksbijlagen 7. Contact informatie GfK 2015 GfK Financial Market Insights 2

3 Wat zijn GfK Financial Market Insights? GfK 2015 GfK Financial Market Insights 3

4 De basis van GfK Financial Market Insights uitgelegd Uitgangspunt: drie panels GfK heeft 3 panels: consumenten ( ), bedrijven (10.000) en intermediairs (1.000). Dit is het hart van de GfK Financial Market Insights TOF (Totaal Onderzoek Financiële diensten) De TOF onderzoeken vormen de basis van GfK Financial Market Insights. Informatie uit deze onderzoeken is het uitgangspunt. Meer informatie over de TOF onderzoeken is te vinden in de bijlage. Aanvullende bronnen en onderzoeken Media Efficiency Panel Consumenten in het Media Efficiency Panel hebben software geïnstalleerd op hun computer, laptop, tablet en/of smartphone. Deze software registreert exact de bezochte websites, zoekopdrachten, zoekresultaten, advertenties, clicks op advertenties, bekeken video s en pre-rolls. Meer informatie is te vinden in de bijlage. Ad hoc onderzoek Als marktonderzoeksbureau is GfK uiteraard gespecialiseerd in verschillende specifieke ad hoc onderzoekstechnieken. Deze kennis wordt gebruikt om aanvullingen te doen op de reeds beschikbare data. (Klanttevredenheid, Conjunctmetingen, Concepttesten etc.) Deskresearch Er zijn verschillende openbare bronnen beschikbaar met zeer bruikbare informatie. In de rapportages worden ook deze inzichten meegenomen om een compleet beeld te krijgen. GfK Financial Market Insights De GfK Financial Market Insights bestaan uit drie verschillende typen rapportages, waarbij de verschillende bronnen van onderzoek met elkaar gecombineerd worden. Zo ontstaat er een totaalplaatje over een bepaald onderwerp, op maat gemaakt naar uw wensen. Op de volgende pagina worden de drie verschillende typen rapportages verder uitgelegd. GfK 2015 GfK Financial Market Insights 4

5 GfK Financial Market Insights: drie varianten In dit voorstel De GfK Financial Market Insights bestaan uit drie varianten, waarbij de verschillende bronnen van onderzoek met elkaar gecombineerd worden. Op deze manier ontstaat er een totaalplaatje over een bepaald onderwerp, op maat gemaakt naar uw wensen. De drie varianten worden hieronder verder uitgelegd Zoals u van ons gewend bent kunt u ook met specifieke onderzoeksvragen bij ons terecht. In dat geval maken we een volledig op maat onderzoek voor uw organisatie. 1. Themarapporten Alles over Dit zijn grootschalige rapporten waar één bepaald onderwerp uitgelicht wordt. Het kan een specifiek product zijn, maar ook bijvoorbeeld een doelgroep. Door het combineren van verschillende onderzoeken, aangevuld met onze kennis van de financiële markt, krijgt u een toegankelijk rapport met daarin bruikbare inzichten specifiek voor uw organisatie. 2. Tafel van GfK Waardevolle doelgroepen (bv intermediairs, specialisten binnen bedrijven of consumenten met een uniek profiel) zijn steeds lastiger te bereiken voor onderzoek. Via de Tafel van GfK (online groepsdiscussie) ontsluiten wij deze doelgroepen voor u, op een manier die voor hen ook leuk, relevant en tijdsefficiënt is. Gedurende een online sessie van 1½ uur worden al uw vragen voor deze doelgroep beantwoord. U kunt deze sessies bijwonen op onze locatie, maar tevens thuis of op uw werk. Een kalender met de geplande onderwerpen is reeds beschikbaar. 3. Marktmonitoren GfK heeft een aantal monitoren waarmee op kwartaalbasis een aantal onderwerpen worden onderzocht. Deze monitoren zijn gebaseerd op de TOF onderzoeken, maar wijken af door: Een grotere steekproef en/of Verdere verdieping en/of Cross market vergelijking GfK 2015 GfK Financial Market Insights 5

6 De GfK onderzoekskalender GfK 2015 GfK Financial Market Insights 6

7 Kalender 2015: wat biedt GfK aan? Themarapporten Q1 Themarapporten Q2 Themarapporten Q3 Themarapporten Q4 Consumptief krediet Uitvaartverzekeringen Smartphone en tablet gebruik Purchase Journey consumptief krediet Woning en hypotheek Forecasting hypotheekmarkt Purchase Journey woonverzekeringen Overlijdensrisicoverzekeringen zzp Credit Cards Premie en privacy De toekomst van betalen Pensioenmarkt (werkgever en werknemer) (betaald) advies Beleggen AM Barometer Tafel van GfK Tafel van GfK Tafel van GfK Tafel van GfK De rol van mobiele devices bij banken en verzekeraars nu en in de toekomst Starters op de woningmarkt Wensen van de zzp er Jongeren (12-18) over geldzaken Ontwikkelingen in pensioenmarkt en wetgeving Intermediair en betaald advies Q1 Q2 Q3 Q4 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Start Market Monitor Elke eerste week van het nieuwe kwartaal starten de volgende monitoren: ORV monitor Hypotheek monitor Thuiswinkel marktmonitor GfK 2015 GfK Financial Market Insights 7

8 Themarapporten Alles over GfK 2015 GfK Financial Market Insights 8

9 Themarapporten Alles over op één pagina Achtergrond GfK en Alles over GfK houdt sinds de jaren 70 de trends in de financiële markt bij, via verschillende grootschalige onderzoeken met uiteenlopende onderwerpen. Als belangrijkste pijler gebruiken we hiervoor onze TOF onderzoeken (zie bijlage I). Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van andere GfK onderzoeken en openbare bronnen. Door onderzoek te combineren met onze kennis van de financiële markt, bieden we, naast achterliggende cijfers, bruikbare inzichten in een toegankelijk rapport. Het aanbod Het centrale thema is: Alles over. altijd een gerichte insteek (product, klantsegment, distributiekanaal, concurrent etc.) samen met u, als afnemer, bepalen we de inhoud aanvullingen op maat zijn mogelijk uw eigen organisatie is het uitgangspunt Wij hebben reeds een kalender met themarapporten gevuld. Daarnaast is het mogelijk om op maat Alles over rapporten te ontwikkelen. Wat levert het u op? U krijgt een rapport met één duidelijk verhaal en heldere management summary Maatwerkrapport tegen relatief lage kosten; Rapport is een heldere vertaling van grote hoeveelheden informatie naar praktische handvatten; Makkelijk te verspreiden rapport binnen de organisatie, bijvoorbeeld richting productmanager of (doelgroep)marketeer. Op maat voor uw organisatie met handvatten om zowel op strategisch als operationeel vlak beslissingen te nemen. Wij komen het uiteindelijke rapport bij u bespreken. Op de volgende twee pagina s wordt een voorbeeld getoond wat u kunt verwachten in een Alles over rapport. Investering Afhankelijk van afgenomen modules. Neem contact op met GfK voor offerte Rapportage In overeenstemming te bepalen GfK 2015 GfK Financial Market Insights 9

10 Voorbeeld uit Alles over de pensioenmarkt : Interessante resultaten vertaald in heldere grafieken GfK 2015 GfK Financial Market Insights 10

11 Voorbeeld uit Alles over uitvaartverzekeringen : Interessante resultaten vertaald in heldere grafieken GfK 2015 GfK Financial Market Insights 11

12 1 e kwartaal Alles over rapporten Consumptief krediet Uitvaartverzekeringen Smartphone en tablet gebruik (Apps) Purchase Journey consumptief krediet GfK 2015 GfK Financial Market Insights 12

13 Inhoud: Alles over consumptief krediet De kredietmarkt SWOT analyse en aanbevelingen voor uw organisatie Penetratie verschillende typen kredieten Marktomvang (aantallen en volume) Nieuwe productie en portefeuille Gemiddelde restschuld per kredietvorm Gemiddelde looptijd Ontwikkeling in de tijd (vanaf 2002) Marktposities Marktaandelen (aantallen en volume) Vanaf 1996 Productieaandelen (aantallen en volume) Vanaf 2009 Royementsaandelen en percentage In- en uitstroom Redenen keuze maatschappij Redenen royeren Oriëntatie Oriëntatieaandelen maatschappijen Aantal acties (on- en offline) in het oriëntatieproces Medium van oriënteren (online, call, f2f) Website van oriëntatie Bereik, aantal sessies en duur van het bezoek aan websites van kredietaanbieders % search naar lenen via smartphone/tablet Afsluiten Doel afsluiten krediet Medium van afsluiten (online, call, f2f) Portefeuille Nieuwe productie Tijd tussen eerste oriëntatie en afsluiten Website van afsluiten Aandeel online gesloten per maatschappij Distributiekanaal (intermediair, retailer, vergelijker, bank, financieringsmaatschappij) Doelgroepen Switchers Redenen switch Profiel bezitters krediet Profiel sluiters krediet Vergelijking klanten eigen maatschappij versus concurrentie Optioneel Extra opties die niet meegenomen in de kosten zijn: Verder ad-hoc vervolgonderzoek; Diepgaandere vergelijking van specifieke doelgroepen / meer doelgroepen; Toevoegen andere (interne) bronnen; Geven van een workshop Investering Neem contact op met GfK voor offerte Timing 4 weken na opdrachtverlening GfK 2015 GfK Financial Market Insights 13

14 Inhoud: Alles over uitvaartverzekeringen De markt Penetratie / bezit Marktgrootte en -omvang Bestaande portefeuille versus nieuwe productie Marktposities Aanbieders: aanbod, propositie en kerncijfers Marktaandelen (per regio/provincie) Productieaandelen (aantal & volume) Royementen en royementspercentage In- en uitstroom analyse Redenen keuze maatschappij Redenen royeren Oriëntatie Overwogen maatschappijen Distributiekanaal van oriëntatie Medium van oriëntatie Type device bij online afsluiten Websites van oriëntatie (rol vergelijkers) Conversiegraad Website statistieken: bereik, duur van bezoek, aantal pagina s, profiel bezoekers Motivatie om bij maatschappij te sluiten Afsluiten Distributiekanaal van afsluiten Medium van afsluiten Rapportcijfers distributiekanalen (verzekeraar, bank, intermediair) Imago distributiekanalen Doelgroepen Sociodemografisch (leeftijd, gezinsfase, inkomen) Profielen van bezitters van een uitvaartverzekering naar aanbieder (sociodemografisch) Invloed van life-events op aanschaf uitvaartverzekering Indien mogelijk en in overleg: Uitsplitsing eigen klanten Cross-sell mogelijkheden Optioneel Extra opties die niet meegenomen zijn in de kosten zijn: Verder ad-hoc vervolgonderzoek; Diepgaandere vergelijking van specifieke doelgroepen / meer doelgroepen; Toevoegen andere (interne) bronnen; Geven van een workshop Investering Neem contact op met GfK voor offerte Timing 4 weken na opdrachtverlening GfK 2015 GfK Financial Market Insights 14

15 Inhoud: Alles over smartphone en tablet gebruik (Apps) Gebruik smartphone en tablet in het algemeen Wat zijn de ontwikkelingen rondom de verschillende devices in bezit en gebruik? Hoe ervaart men het gebruik en waarvoor gebruikt men smartphones en tablets? Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst? Wat zijn ontwikkelingen in andere sectoren? Gebruik van apps Welke apps heeft men geïnstalleerd en welke worden ook gebruikt? Wat is daarbij gebruiksfrequentie, op welk moment gebruikt men een app? Wat is het verschil in gebruik tussen een app en een mobiele site? Wat verwacht men van een app, wat is de reden een app te gebruiken? Zijn er hierbij verschillen tussen soorten device of besturingssysteem? Verdieping naar de financiële sector Hoe worden de verschillende devices en apps gebruikt in het proces (oriëntatie, afsluit & beheer) Hoe vaak worden verzekeringssites bezocht, apps geïnstalleerd en gebruikt? Hoe verhouden verzekeringssites en apps zich met andere sectoren, bijvoorbeeld banken? Werkt men voor verzekeringen liever via een mobiele site of een app? Deskresearch Een belangrijk deel van de rapportage wordt ontwikkeld op basis van deskresearch. De volgende bronnen worden hierbij ingezet: Trends in digitale media Media Efficiency Panel E-commerce Payment Monitor TOF Tracker Diverse online bronnen Aanvullend ad hoc onderzoek Een deel van de gegevens in dit rapport is afkomstig uit een ad hoc onderzoek Screening op GfK panel (n ) t.b.v. steekproefsamenstelling en profilering van subgroepen Netto n= ers in Nederland met smartphone en/of tablet. Lengte vragenlijst: 7 minuten De afgenomen vragenlijst is beschikbaar op aanvraag Pilot invullen vragenlijst via mobiele device In aansluiting bij het thema van dit onderzoek, voeren we een pilot uit naar de effecten van invullen van de vragenlijst via mobiele devices. De vragenlijst is helemaal geschikt gemaakt voor invullen via de mobiel. Ruim 300 respondenten vullen de vragenlijst op een tablet of smartphone in Naast de overall onderzoeksresultaten, wordt er een paragraaf met de effecten van het invullen per device toegevoegd Investering Neem contact op met GfK voor offerte Timing Vanaf 20 februari Onderzoek snel beschikbaar Gezien de relevantie in de markt, heeft GfK dit onderzoek voor eigen rekening reeds uitgevoerd GfK 2015 GfK Financial Market Insights 15

16 Inhoud: Purchase Journey consumptief krediet Inleiding GfK voert sinds enkele jaren grootschalige onderzoeken uit naar aankoopprocessen van verschillende financiële producten. Dit gebeurde voor een groot deel door feitelijke data te gebruiken van huishoudens waarop software is geïnstalleerd die het online gedrag exact doormeet. Omdat het aantal aankopen voor financiële producten relatief laag is, was de doorlooptijd van een Purchase Journey vaak lang (meer dan een jaar) en liepen de kosten op. Om deze reden heeft GfK een alternatieve methode ontwikkelt om dit onderzoek in een veel kortere tijd, met een lager kostenniveau, te realiseren. Investering Neem contact op met GfK voor offerte Timing 12 weken na opdrachtverlening Op welke manier voeren we dit onderzoek uit? Dit onderzoek kent een aantal stappen en bronnen Om te beginnen zal GfK zal een panel werven (n=250) en uitrusten met software om online oriëntatiegedrag te meten Aan deze panelleden zal worden gevraagd om binnen een week een nieuw consumptief krediet te openen Op een 5-tal met de participanten te overleggen momenten, krijgen de panelleden een pop-up vragenlijst, met een 3-tal vragen over de site die ze hebben bezocht Na deze week wordt de data verzameld, en wordt het online deel van de Purchase Journey in kaart gebracht, denk aan bezoek bepaalde sites, inzet van search, etc. De respondenten krijgen dan ook een online vragenlijst met ongeveer 10 vragen om te bepalen waar men uiteindelijk de consumptief krediet heeft geopend Onderdeel van de rapportage zal zijn dat we van een zestal individuele personen, de individuele online klantreis weer zullen geven, wat waren de letterlijke stappen die zij hebben genomen Deze 6 personen zullen vervolgens worden uitgenodigd voor een individueel kwalitatief gesprek. (f2f, telefonisch of webcam). Tijdens dit gesprek zal de individuele klantreis worden doorlopen, om meer beeld te krijgen bij het waarom van bepaalde beslissingen. 3 deelnemers Dit onderzoek gaat door bij minimaal 3 deelnemers Online data + mobiele data + pop up enquête + online enquête + kwalitatief onderzoek = Inzicht in de Purchase Journey GfK 2015 GfK Financial Market Insights 16

17 2 e kwartaal Alles over rapporten Overlijdensrisicoverzekeringen Woning en hypotheek Forecasting hypotheekmarkt Purchase Journey woonverzekeringen GfK 2015 GfK Financial Market Insights 17

18 Inhoud: Alles over overlijdensrisicoverzekeringen De markt Penetratie / bezit Marktgrootte en -omvang Nieuwe productie per kwartaal vanaf Voorgaande jaren historische ontwikkelingen per jaar Hypotheek- en niethypotheekgerelateerde ORV s ORV variant Nieuwe productie op 1 of 2 levens Marktposities Aanbieders: aanbod en propositie Marktaandelen (per regio/provincie) Productieaandelen (aantal & volume) Overlap hypotheekaanbieder en ORVaanbieder Royementen en royementspercentage Oriëntatie en betaald advies Overwogen maatschappijen Distributiekanaal van oriëntatie Medium van oriëntatie Websites van oriëntatie Type device bij online oriëntatie Advies ingewonnen? Digitaal, persoonlijk of hybride advies Kosten voor advies Afsluiten en nazorg Distributiekanaal van afsluiten (+ type intermediair) Medium van afsluiten Execution-only of via adviseur Reden maatschappijkeuze + royementskeuze Breder advies (vermogen, leven, inkomen) Nazorg geregeld Doelgroepen Sociodemografisch (leeftijd, gezinsfase, inkomen) Roker / niet-roker Indien mogelijk en in overleg: Uitsplitsing eigen klanten Cross-sell mogelijkheden Optioneel Extra opties die niet meegenomen in de kosten zijn: Verder ad-hoc vervolgonderzoek; Diepgaandere vergelijking van specifieke doelgroepen / meer doelgroepen; Toevoegen andere (interne) bronnen; Geven van een workshop Investering Neem contact op met GfK voor offerte Timing 4 weken na opdrachtverlening GfK 2015 GfK Financial Market Insights 18

19 Inhoud: Alles over woning & hypotheek De woningmarkt Woningbezit Soort woning, bouwjaar Bestaande- of nieuwbouw / verbouwing Totale en gemiddelde woningwaarde Consumentenvertrouwen Aantal verkochte woningen Verhouding koop - huur De hypotheekmarkt Ontwikkeling hypotheekschuld Gemiddelde restschuld per doelgroep Ratio s: Loan to Income & Loan to Value Doel hypotheek NHG Ontwikkeling hypotheekvormen Marktaandelen (per regio/provincie) Productieaandelen (aantal & volume) Oriëntatie en advies Advies ingewonnen? Digitaal, persoonlijk of hybride advies Kosten voor advies Distributiekanaal van oriëntatie Medium van oriëntatie Websites van oriëntatie Type device bij online oriëntatie Overwogen maatschappijen Afsluiten en nazorg Execution-only of via adviseur Reden maatschappijkeuze + royementskeuze Distributiekanaal van afsluiten (+ type intermediair) Medium van afsluiten Kosten bemiddeling distributiekosten Breder advies (vermogen, leven, inkomen) Nazorg geregeld Tevredenheid advies- en afsluitproces Doelgroepen Starter Doorstromer Oversluiter Verhoger Sociodemografisch (leeftijd, gezinsfase, inkomen) Invloed life events Koopquote (% inkomen kwijt aan wonen) Indien mogelijk en in overleg: Uitsplitsing eigen klanten Cross-sell mogelijkheden Optioneel Extra opties die niet meegenomen in de kosten zijn: Verder ad-hoc vervolgonderzoek; Diepgaandere vergelijking van specifieke doelgroepen / meer doelgroepen; Toevoegen andere (interne) bronnen; Geven van een workshop Investering Neem contact op met GfK voor offerte Timing 4 weken na opdrachtverlening GfK 2015 GfK Financial Market Insights 19

20 Inhoud: Forecasting hypotheekmarkt Ontwikkelingen Hypotheekmarkt Marktomvang nieuw gesloten hypotheken (validatie met kadastercijfers) Historische ontwikkeling (vanaf 2004) Penetratiecijfers oriënteerders, afsluiters, veranderaars Nieuwe productieaandelen Distributieontwikkeling Online ontwikkelingen Ontwikkelingen betaald advies Type hypotheeksluiters (starters, doorstromer, verlenger etc.) Reden van oversluiten/switchen Ontwikkeling hypotheekvorm(en) Ratio s: Loan to Income & Loan to Value Bestaande- of nieuwbouw / verbouwing Doelstelling Voor het maken van toekomstplannen hebben hypotheekverstrekkers inzicht nodig in hoe markten zich gaan ontwikkelen in de (nabije) toekomst. GfK Advanced Business Solutions heeft veel ervaring in het voorspellen van marktontwikkelingen. Het forecasting model is in staat het aantal nieuw verkochte hypotheken voor 2015 te voorspellen en inzichtelijk te maken welke drivers hiervoor het belangrijkst zijn. We hanteren een regressie model om aan de hand van de drivers die gezamenlijk bepaald worden de toekomst te voorspellen. Als input wordt ook GfK data vanaf 2004 gebruikt (TOF Tracker). Aanpak forecasting In kaart brengen marktontwikkelingen op basis van TOF Tracker, Hypotheekmonitor en Kadaster. In kaart brengen potentiële drivers Demografisch Sociaal economisch Huisbezit en verkopen Maatschappelijk trends Etc. Per driver bepalen welke impact deze heeft op basis van historische data Toekomstscenario ontwikkeling per relevante driver Op basis van de invloed van de driver en de ontwikkeling per driver; forecast van de markt van nieuw gesloten hypotheken voor de aankomende jaren Investering Neem contact op met GfK voor offerte Timing 5 weken na opdrachtverlening GfK 2015 GfK Financial Market Insights 20

21 Inhoud: Purchase Journey woonverzekering Inleiding GfK voert sinds enkele jaren grootschalige onderzoeken uit naar aankoopprocessen van verschillende financiële producten. Dit gebeurde voor een groot deel door feitelijke data te gebruiken van huishoudens waarop software is geïnstalleerd die het online gedrag exact doormeet. Omdat het aantal aankopen voor financiële producten relatief laag is, was de doorlooptijd van een Purchase Journey vaak lang (meer dan een jaar) en liepen de kosten op. Om deze reden heeft GfK een alternatieve methode ontwikkelt om dit onderzoek in een veel kortere tijd, met een lager kostenniveau, te realiseren. Investering Neem contact op met GfK voor offerte Timing 12 weken na opdrachtverlening Op welke manier voeren we dit onderzoek uit? Dit onderzoek kent een aantal stappen en bronnen Om te beginnen zal GfK zal een panel werven (n=250) en uitrusten met software om online oriëntatiegedrag te meten Aan deze panelleden zal worden gevraagd om binnen een week een woonverzekering te sluiten Op een 5-tal met de participanten te overleggen momenten, krijgen de panelleden een pop-up vragenlijst, met een 3-tal vragen over de site die ze hebben bezocht Na deze week wordt de data verzameld, en wordt het online deel van de Purchase Journey in kaart gebracht, denk aan bezoek bepaalde sites, inzet van search, etc. De respondenten krijgen dan ook een online vragenlijst met ongeveer 10 vragen om te bepalen waar men uiteindelijk de woonverzekering heeft gesloten. Onderdeel van de rapportage zal zijn dat we van een zestal individuele personen, de individuele online klantreis weer zullen geven, wat waren de letterlijke stappen die zij hebben genomen Deze 6 personen zullen vervolgens worden uitgenodigd voor een individueel kwalitatief gesprek. (f2f, telefonisch of webcam). Tijdens dit gesprek zal de individuele klantreis worden doorlopen, om meer beeld te krijgen bij het waarom van bepaalde beslissingen. 3 deelnemers Dit onderzoek gaat door bij minimaal 3 deelnemers Online data + mobiele data + pop up enquête + online enquête + kwalitatief onderzoek = Inzicht in de Purchase Journey GfK 2015 GfK Financial Market Insights 21

22 3 e kwartaal Alles over rapporten ZZP Credit Cards De toekomst van betalen Premie & Privacy GfK 2015 GfK Financial Market Insights 22

23 Inhoud: Alles over zzp Profielschets Productbezit Oriëntatie en advies Totaal aantal Zelfstandigen Zonder Personeel (zzp ers) in Nederland Profielschets op basis van bedrijfskenmerken (o.a branche, omzetklasse, rechtsvorm, geografische spreiding, premievolume) Penetratiegraad (voor alle individuele producten binnen de deelmarkten: schade/leven/inkomen/pensioen) Gemiddelde polisdichtheid en premiebedrag Markt- en productieaandelen binnen de genoemde deelmarkten Share-of-wallet analyse Bankrelaties (privé en zakelijk) Distributiekanaal van oriëntatie Medium van oriëntatie Websites van oriëntatie Info waarnaar online gezocht Op wiens initiatief uiteindelijk afgesloten Gebruikmaking van één of meerdere adviseurs voor bedrijfssituatie en privésituatie? Afsluiten Medium van afsluiten Distributiekanaal van afsluiten Maatschappij van afsluiten Conversieratio Redenen wel/niet online afsluiten zzp en het bedrijf Redenen om zelfstandige te worden Gemiddeld aantal werkuur en type dienstverband De (financiële) issues die een zzp er bezighouden Stemming onder zzp ers zzp ers en de toekomst van hun bedrijf Mate van integratie privé en zakelijke bankzaken Redenen om verzekeringen wel/niet te nemen Aanvullend ad hoc onderzoek Een deel van de gegevens in dit rapport is afkomstig uit een kwantitatief ad hoc onderzoek met de volgende specificaties: Onderzoeksmethode: online onderzoek Doelgroep: zzp ers die minimaal 20uur per week werkzaam zijn als zzp er Aantal respondenten: 600 Invulduur vragenlijst: ongeveer 15 minuten Inhoud vragenlijst: De versie uit 2014 vormt het startpunt voor de nieuwe vragenlijst. Investering Neem contact op met GfK voor offerte Timing 12 weken na opdrachtverlening 3 deelnemers Dit onderzoek gaat door bij minimaal 3 deelnemers GfK 2015 GfK Financial Market Insights 23

24 Inhoud: Alles over Credit Cards De credit card markt Bezit van creditcards Marktaandelen (algemeen en naar primaire bankrelatie) Type creditcard (Mastercard, VISA, American Express) Gebruik uitgestelde betaling; aantal, bedrag, naar type kaart en aanbieder Credit card bezitter vergeleken met uw klant Marktaandelen Type kaart Sociodemografische achtergrondkenmerken Beeld van de totale markt versus uw eigen klanten Bezit van de creditcard bij de hoofdbank of elders Indien bezit elders: welke aanbieder Gebruiksfrequentie Oriëntatie en gebruik Aanvullend ad hoc onderzoek Gebruikerstype: heavy, medium, light en no users Sociodemografische achtergrondkenmerken Informatie inwinnen bij aanschaf en belang van criteria Gebruiksfrequentie en gebruiksredenen Gebruikerstype naar aanbieder en type kaart Houding ten aanzien van uitgestelde betaling Belang van creditcards bij online betalingen Verschil tussen betalen met creditcard en via ideal Deel van de gegevens is afkomstig uit een ad hoc onderzoek met de volgende specificaties: Onderzoeksmethode: online onderzoek Doelgroep: Alle Nederlandse huishoudens Aantal respondenten: Invulduur vragenlijst: ongeveer 10 minuten Inhoud vragenlijst: Onderzoek naar het gebruik van credit cards en (online) betalingsvoorkeuren. In overleg met afnemers wordt specifieke inhoud bepaald. Investering Neem contact op met GfK voor offerte Timing 12 weken na opdrachtverlening 3 deelnemers Dit onderzoek gaat door bij minimaal 3 deelnemers GfK 2015 GfK Financial Market Insights 24

25 Inhoud: Alles over de toekomst van betalen De huidige markt Penetratie betaalrekeningen Gemiddelde voeding per maand Markt- en productieaandelen betaalrekeningen Gebruik mobiel bankieren app Ontwikkelingen Ontwikkelingen bezit en gebruik apparaten (smartphone, tablet, pc etc.) Gebruik van betaalmiddelen in de winkel Gebruik van betaalmiddelen online Bereik mobiele websites en apps banken Bereik populaire shoppingsites (wehkamp, zalando etc.) Oriëntatie Hoe betaalt men via de: Smartphone Tablet Laptop/pc Online in de winkel Verschillen per branche Profielen van de ideal, creditcard, PayPal etc. gebruiker Gemiddeld besteed bedrag per betaalmiddel en per apparaat Deskresearch Voorbeelden van internationale succesvolle mobiele cases (Finance markt) Shopping 2020 ecommerce Payment Monitor Internationaal beeld ontwikkelingen betalen (o.a. US en UK) vanuit GfK netwerk Onderzoek Aanvullend op de beschikbare onderzoeken en het deskresearch volgt kwalitatief onderzoek: Houding tov nieuwe toetreders: Apple Pay, Google Wallet, Facebook Drivers en barrières voor mobiel betalen Achteraf betalen vs direct afrekenen Privacy issues Behoeftes consument Rol van de banken Investering Neem contact op met GfK voor offerte Timing 4-8 weken na opdrachtverlening 3 deelnemers Dit onderzoek gaat door bij minimaal 3 deelnemers GfK 2015 GfK Financial Market Insights 25

26 Inhoud: Premie en Privacy Inhoud Achtergrond en vraagstukken van dit onderzoek Er zijn steeds meer devices waarmee het gedrag van consumenten bij kan worden gehouden (de slimme meter, beveiligingsapparatuur, plug in devices voor in auto s et cetera) Hoever zijn deze doorgedrongen in het leven van consumenten die de nieuwste snufjes gebruiken? Welke impact heeft dit op hun leven? Relevantie voor de financiële branche Hoe wil deze groep mensen financiële zaken regelen? Is daarbij plaats voor devices en zo ja welke plaats? Hoe ziet de ideale verzekering er voor hen uit en hoe speelt the Internet of Things daar een rol in? Premie en Privacy Zijn consumenten bereid om privacy in te leveren? Wat moet daar tegenover staan? Welke voorwaarden hebben ze? Advies en beheer Is er belangstelling voor het genereren inzicht op basis van de devices en - daaraan gekoppeld advies. Kwalitatief onderzoek In dit onderzoek gaan we samen met de respondenten op zoek naar een vernieuwend financieel product (co-creatie). Afhankelijk van de afnemers kan de focus hierbij worden verschoven van bancair naar verzekeringenn. De globale specificaties zijn als volgt: doelgroep: Leading Edge Consumers 3 co-creatiesessies 6 8 respondenten per sessie 3 uur per sessie (1 per dag) met een 1 urige workshop na de sessie Onderzoekslocatie: Hilversum, meekijken is mogelijk Gesprekspuntengids in overleg bepalen Exacte inhoud bepaald met afnemers Wij gaan uit van de onderzoeksvragen van de opdrachtgever. We plannen een kick-off in om de invalshoek van de afnemers te verwerken in de vraagstelling. Investering Neem contact op met GfK voor offerte Timing 12 weken na opdrachtverlening 3 deelnemers Dit onderzoek gaat door bij minimaal 3 deelnemers GfK 2015 GfK Financial Market Insights 26

27 4 e kwartaal Alles over rapporten Pensioenmarkt (werkgever en werknemer) (betaald) advies Beleggen AM Barometer GfK 2015 GfK Financial Market Insights 27

28 Inhoud: Alles over de pensioenmarkt 1. Marktbeschrijving Werknemers en Werkgevers (TOF P/Z) Ontwikkeling marktaandelen fondsen en verzekeraars Ontwikkeling soort pensioenfonds Ontwikkeling distributiekanalen Ontwikkeling soort regeling Ontwikkeling bijspaarmogelijkheden Ontwikkeling excedentregelingen Afnemend risico of niet Partner- en wezenpensioen Individueel of collectief pensioen Verhouding pensioen werknemers en directie Ontwikkeling meeverzekeren arbeidsongeschiktheid en ANW hiaat Manier om te oriënteren voor pensioen Verhouding betaling premie werkgever en werknemer Verhouding vrijwillige of verplichte regeling Betaalde premie versus loonsom Alles op marktniveau en waar mogelijk op aanbiederniveau. Deze gegevens komen uit TOF Particulier en TOF (Tracker) Zakelijk. 2. Trends en actualiteiten Werknemers (Pensioenmonitor) Trends in pensioenbewustzijn en opschuiven pensioenleeftijd Pensioen attitude Bijsparen voor pensioen Pensioen communicatie, informatie en distributiekanalen Performance pensioenaanbieders (binding en imago) Impact verlaging pensioenopbouw Collectief versus individueel Bekendheid met fee- advisering Attitude tav pensioen in natura Attitude tav beschikbare premiestelling Uitruilen partnerpensioen Door het koppelen aan TOF data is het mogelijk te benchmarken langs de lijn van regeling of op pensioenaanbieder. Lengte van de vragenlijst 15 minuten (ca. 45 vragen), n = 1200 werknemers 3. Trends en actualiteiten Werkgevers (Pensioenmonitor) Pensioenissues/zorgen en attitude Behoeften t.a.v. producten en dienstverlening en voorgenomen wijzigingen Beoordeling huidige pensioenaanbieder Imago en vertrouwen huidige pensioenaanbieder PPI: bekendheid en interesse Multi OPF: bekendheid en interesse Hybride regelingen; interesse Fee advisering : bekendheid en gebruik Vergunningsplicht; bekendheid en gedragsintentie Pensioenopbouw: collectief vs. Individueel Pensioenversobering; bekendheid en attitudes Belang bijspaarmogelijkheden Langer doorwerken; attitudes en gedragsintentie Verplichtstelling regeling: attitude en gedrag Door het koppelen aan TOF data is het mogelijk te benchmarken. Lengte van de vragenlijst 15 minuten (ca. 45 vragen), n = 500 werkgevers Investering Neem contact op met GfK voor offerte Timing 12 weken na opdrachtverlening 3 deelnemers Dit onderzoek gaat door bij minimaal 3 deelnemers GfK 2015 GfK Financial Market Insights 28

29 Inhoud: Alles over betaald advies Inleiding De afgelopen 3 jaar heeft GfK een uitgebreid onderzoek uitgevoerd met betrekking tot het provisieverbod In 2012 is daarbij vooral gekeken naar het verwachte gedrag, in 2013 en 2014 is het feitelijke gedrag gemeten Hieruit blijkt dat het verbod een stevige impact heeft op de relatie tussen consumenten en de financiële sector, adviseurs maar ook aanbieders Consumenten blijken de kosten niet goed in te kunnen schatten en zeggen de voorkeur te hebben om het zelf te doen als ze moeten betalen Toch lijkt de consument in de praktijk anders te acteren Het provisieverbod is inmiddels echter een duidelijk gegeven in de markt. Voor 2015 zullen wij daarom, samen met de afnemers, het onderzoek verder uitdiepen op het thema betaald advies Wat zijn de modellen van de toekomst en welke bedragen en inkomsten horen daarbij? Aanpak betaald advies 2015 Het onderzoek naar provisieverbod van de afgelopen 3 jaar vormt de basis van het nieuwe onderzoek betaald advies Het grootste deel van het onderzoek bestaat uit een uitgebreid online onderzoek onder 1000 consumenten die informatie over complexe producten hebben gezocht. Daarnaast worden 400 tussenpersonen ondervraagt via internet en telefoon De vragenlijst van 8 minuten wordt zoveel mogelijk gelijk gehouden aan de vorige meting Verder vindt er een kleine analyse plaats op basis van TOF gegevens, om de effecten van het verbod op de distributieverhoudingen in kaart te brengen Beide onderdelen worden beschreven in een PowerPointrapportage met uitgebreide managementsummary. Vraagpunten De vragenlijst zal in overleg met de deelnemers worden samengesteld, waarbij wederom de vragenlijst van de metingen rondom het provisieverbod de basis vormen. Belangrijk onderdeel zal zijn in te zoomen op nieuwe beloningsmodellen; hoe reageert de consument op alternatieve beloningsmodellen, welke modellen hebben daarbij de voorkeur? Uiteraard zal ook aandacht worden besteed aan de prijsverwachting, in hoeverre deze uitkomt en welk effect dit heeft op de manier waarop men producten wil aanschaffen. Ook van de kant van het intermediair willen we weten welk men inzet, hoe dit bevalt en welke bedragen men rekent. Investering Neem contact op met GfK voor offerte Timing 12 weken na opdrachtverlening 3 deelnemers Dit onderzoek gaat door bij minimaal 3 deelnemers GfK 2015 GfK Financial Market Insights 29

30 Inhoud: Alles over beleggen Hoe ziet de beleggingsmarkt eruit? Penetratie beleggingsproducten en wijze van beleggen (zelf, met, door). Marktaandelen fondsen en regelende instellingen Kanaal en wijze van beleggen Share of wallet Concurrentieanalyse Ontwikkelingen in het sentiment Wat is de invloed op beleggingsgedrag van: life-events Koersontwikkeling Fiscale regelgeving en (perceptie van) bestendigheid daarvan Recente en komende maatregelen (afschaffen traditioneel advies, TER, afschaffing retrocessies) Risicoperceptie en risicobereidheid Motivaties en bewegingen Verschillen beleggers, ex-beleggers, potentiële beleggers? Waarom kiest iemand een bepaalde aanbieder? (profilering type belegger) Waarom kiest iemand voor een bepaald product (profilering type belegger) Hoe oordelen beleggers over de begrijpelijkheid van beleggingsproducten? Aanleiding en doel om te gaan beleggen? Substitutie: voor welke andere financiële strategieën ziet men beleggen als een alternatief, en vice versa? Heeft men intentie om van aanbieder te switchen en waarom? Wat is het vertrouwen in en de tevredenheid over aanbieders? Waar belegt uw klant (nog meer)? Wat is het belang van duurzaamheid? Doelgroepen Profielen van beleggers versus gemiddeld Nederland. Verschil tussen uw klanten, gemiddeld Nederland en uw concurrenten Inzicht in belegd vermogen ten opzichte van totaal besteedbaar vermogen Aanvullend ad hoc onderzoek Een deel van de gegevens in dit rapport is afkomstig uit een ad hoc onderzoek (beleggersmonitor) Online onderzoek (circa 10 minuten) N = 1500 Nederlanders (1.000 beleggers en 500 niet-beleggers met belangstelling voor beleggen) uit GfK panel Lengte vragenlijst: 10 minuten Vragen die aan bod komen worden afgestemd met de deelnemers Investering Neem contact op met GfK voor offerte Timing 9 weken na opdrachtverlening 3 deelnemers Dit onderzoek gaat door bij minimaal 3 deelnemers GfK 2015 GfK Financial Market Insights 30

31 Inhoud: AM Barometer 2015 Ontwikkeling imago distributiekanalen Waarom AM Barometer 2015 Het distributielandschap is de afgelopen jaren sterk in beweging. Zo bieden steeds meer traditionele intermediairmaatschappijen hun producten ook via het directe kanaal aan. In onze TOF-onderzoeken zien we daarnaast dat de introductie van het provisieverbod een verschuiving laat zien in de kanaalvoorkeur van consumenten. Consumenten sluiten ook steeds vaker complexere producten direct via internet af. Welke invloed hebben deze ontwikkelingen op het imago van de diverse distributiekanalen? Onderwerpen AM Barometer 2015 Wat is de algemene indruk van de diverse distributiekanalen Welk belang wordt er toegekend aan de diverse dienstverleningsaspecten? In hoeverre zijn de dienstverleningsaspecten van toepassing op elk van de distributiekanalen? Hoe verhoudt het imago van de eigen bank/verzekeraar zich vergeleken met het imago van deze distributiekanalen in algemene zin? Op basis waarvan wordt een keuze gemaakt voor een bepaald distributiekanaal? In overleg met de deelnemers worden nieuwe onderwerpen toegevoegd Onderzoeksopzet Onderzoeksmethode: kwantitatief online onderzoek Doelgroep: consumenten van 18 jaar en ouder representatief voor de Nederlandse bevolking Aantal respondenten: 1000 Invulduur vragenlijst: ongeveer 15 minuten Oplevering resultaten: databestand in SPSS, een tabellenrapportage in Excel en een PowerPointrapportage Timing De resultaten zijn de tweede helft van november beschikbaar Investering Neem contact op met GfK voor offerte GfK 2015 GfK Financial Market Insights 31

32 De Tafel van GfK GfK 2015 GfK Financial Market Insights 32

33 De Tafel van GfK op één pagina Aanleiding Veel waardevolle doelgroepen (bv intermediairs, specialisten binnen bedrijven of consumenten met een uniek profiel) zijn steeds lastiger te bereiken voor onderzoek. GfK heeft via haar panel van meer dan leden en haar netwerk toegang tot deze groepen. Waar nodig vullen we dit nog aan met bestanden van de deelnemers. Daarnaast vinden dergelijke specifieke mensen of doelgroepen het niet altijd leuk om mee te werken aan traditioneel onderzoek of zij hebben hier geen tijd voor. Echter, zij vinden het wel leuk elkaar te ontmoeten en van gedachten te wisselen over voor hen relevante thema s. Het idee GfK heeft een oplossing ontwikkeld om toch in contact te treden met deze lastige doelgroepen. Via een maandelijkse Tafel (online chatsessie) ontsluiten wij deze doelgroepen voor u, op een manier die voor hen ook leuk, relevant en tijdsefficiënt is. Gedurende een online sessie van 1 ½ uur worden al uw vragen voor deze doelgroep beantwoord. De doelgroepen kunnen zowel b-to-b als b-to-c zijn. Het aanbod Wij hebben reeds een kalender met relevante onderwerpen gevuld. Daarnaast kunt u zelf ook onderwerpen aandragen. Hiervoor zullen we aanvullende momenten in de kalender inruimen. De chatsessie kan fysiek worden bijgewoond op onze locatie in Dongen en/of Hilversum. Uiteraard kunt u ook op afstand meekijken (thuis, op uw werk). Tevens is het mogelijk voor een onbeperkt aantal collega s om online mee te kijken. U kunt op ieder moment tijdens de sessie direct invloed uitoefenen op de discussie. GfK neemt het volledige proces inclusief werving en moderatie uit handen. Wat levert het u op? U krijgt toegang tot voor u moeilijk bereikbare doelgroepen. U, maar vooral ook collega s binnen uw organisatie (marketeers, directie) krijgen een direct zicht op de klant, maken het gesprek live mee en kunnen hier zelfs invloed op uitoefenen. U doet relevante inzichten op waar u direct mee aan de slag kunt. Hiermee ontstaat direct draagvlak binnen de organisatie als het gaat om actiepunten die relevant zijn vanuit klantperspectief. Investering Neem contact op met GfK voor offerte Rapportage PowerPoint rapportage met de belangrijkste inzichten binnen een week GfK 2015 GfK Financial Market Insights 33

34 Thema s Tafel van GfK nader toegelicht De rol van mobiele devices bij banken en verzekeraars nu en in de toekomst Starters op de woningmarkt Wensen van zzp ers Sessie met consumenten die voorop lopen in het gebruik van mobiele devices in de financiële sector. Wat zijn hun ervaringen bij het gebruiken van tablet en smartphone voor bank- en verzekeringszaken? De exacte gesprekspuntenlijst zal worden afgestemd met deelnemers Sessie met starters op de woningmarkt over hun ervaringen en behoeftes in het oriëntatie- en afsluitproces. Hoe hebben ze het advies ervaren? Waar liepen ze tegenaan? Wat kan er beter? De exacte gesprekspuntenlijst zal worden afgestemd met deelnemers. Een online groepsdiscussie met zzp ers over hun wensen met betrekking tot bank- en verzekeringsproducten. Hoe kunnen zij beter bediend worden? De exacte gesprekspuntenlijst zal worden afgestemd met deelnemers. Jongeren (12-18) over geldzaken Intermediair en betaald advies Ontwikkelingen in pensioenmarkt en - wetgeving Hoe kijkt de consument van de toekomst aan tegen financiële zaken. Wat verwacht men van banken en verzekeringsmaatschappijen? Hoe kan een bank of verzekeraar de jonge consument binden? De exacte gesprekspuntenlijst zal worden afgestemd met deelnemers. Mogelijkheid om verschillende doelgroepen te ondervragen: intermediairs die hybride adviesmodel toepassen of juist niet. Wat zijn de uitdagingen? Hoe kunnen ze meerwaarde blijven leveren? Op welk vlak willen ze ondersteund worden? De exacte gespreks-puntenlijst zal worden afgestemd met deelnemers. Sessie mogelijk met meerdere doelgroepen: werkgevers, werknemers en adviseurs. Hoe gaat men om met ontwikkelingen in de pensioenmarkt? Speciale aandacht hierbij voor commerciële kansen die hierdoor ontstaan, bv voor bijspaarproducten. De exacte gesprekspuntenlijst zal worden afgestemd met deelnemers GfK 2015 GfK Financial Market Insights 34

35 Het proces Voorbereiding Vaststellen doelgroep en topic (GfK). Deels komt dit vanuit de generieke kalender, voor een deel kunt u eigen onderwerpen aandragen. Deelnemers hebben de gelegenheid om vragen aan te leveren ten behoeve van de vraagpuntenlijst. Uitnodigen Bepalen kenmerken respondenten (GfK, in overleg met de opdrachtgevers). Uitnodigen deelnemers (GfK). Deelnemers vullen online biografie in. Tafel Chatsessie zelf, moderatie, anderhalf uur in gesprek met de doelgroep (GfK). Opdrachtgevers hebben de gelegenheid om in overleg met de moderator additionele vragen in de discussie in te brengen. Debrief aan het einde van de sessie. Rapportage Conclusies & aanbevelingen worden binnen een week opgeleverd. GfK 2015 GfK Financial Market Insights 35

36 Marktmonitoren GfK 2015 GfK Financial Market Insights 36

37 ORV monitor GfK 2015 GfK Financial Market Insights 37

38 Het voorstel op één pagina Concurrentiestrijd en daarmee premiedaling nog steeds gaande Waarom de ORV Monitor 2015? Onderwerpen ORV Monitor 2015 Marktbeschrijving Oriëntatie Afsluiten Timing Rapportage per kwartaal Investering Neem contact op met GfK voor offerte Bron: Amweb 25 januari 2015 Kerncijfers ORV s Betaald advies / distributiekosten Segmentatie en life events Scherp inzicht in alle relevante ontwikkelingen vanuit het standpunt van de consument Koppeling met harde marktinformatie uit TOF. Tevens historische informatie vanaf 2010 Gefundeerd kunnen inspelen op ontwikkelingen en actualiteit Inzicht in de nieuwe productieaandelen van uw eigen maatschappij en die van de concurrentie Ontwikkeling gemiddelde looptijden en verzekerde bedragen Hoeveel consumenten overwegen u wel, maar sluiten elders? Rol van online versus persoonlijk afsluiten Motivaties waarom consumenten switchen Hoe ver staat uw achterdeur open (% royementen) Hoeveel betalen consumenten voor advies en hoeveel voor advies- en distributiekosten Hoeveel % neemt een abonnement voor nazorg Gevolg van differentiatie: gemiddelde premie en verzekerd bedrag per segment (m/v, roker/niet roker, leeftijd) GfK 2015 GfK Financial Market Insights 38

Pensioenmonitor 2013. GfK, september 2013

Pensioenmonitor 2013. GfK, september 2013 Pensioenmonitor 2013 GfK, september 2013 Inhoudsopgave Het voorstel op één pagina Achtergrond Beschrijving modules Toegevoegde waarde Planning Investering Bijlagen 2 Het voorstel op één pagina Pensioenmonitor

Nadere informatie

OVERZICHT TOTAAL ONDERZOEK FINANCIELE DIENSTEN

OVERZICHT TOTAAL ONDERZOEK FINANCIELE DIENSTEN OVERZICHT TOTAAL ONDERZOEK FINANCIELE DIENSTEN Inzicht in de financiële markt Tracker Portefeuille Productie Tracker GfK 2016 1 ( P) Doelstellingen Het registreren van het complete scala aan financiële

Nadere informatie

OVERZICHT TOTAAL ONDERZOEK FINANCIELE DIENSTEN

OVERZICHT TOTAAL ONDERZOEK FINANCIELE DIENSTEN OVERZICHT TOTAAL ONDERZOEK FINANCIELE DIENSTEN Inzicht in de financiële markt Particulier Particulier Tracker Particulier Portefeuille Productie Zakelijk Tracker Zakelijk GfK 2016 Zakelijk 1 Zakelijk (

Nadere informatie

OVERZICHT TOTAAL ONDERZOEK FINANCIELE DIENSTEN

OVERZICHT TOTAAL ONDERZOEK FINANCIELE DIENSTEN OVERZICHT TOTAAL ONDERZOEK FINANCIELE DIENSTEN Inzicht in de financiële markt Tracker Portefeuille Productie Tracker GfK 2016 1 Tracker ( Tracker P) Doelstellingen Tracker P Het registreren van het complete

Nadere informatie

OVERZICHT TOTAAL ONDERZOEK FINANCIELE DIENSTEN

OVERZICHT TOTAAL ONDERZOEK FINANCIELE DIENSTEN OVERZICHT TOTAAL ONDERZOEK FINANCIELE DIENSTEN Inzicht in de financiële markt Particulier Particulier Tracker Particulier Portefeuille Productie Zakelijk Tracker Zakelijk GfK 2016 Zakelijk 1 Tracker Zakelijk

Nadere informatie

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Type beleggingsverzekering en wijze van afsluiten Kennis van- en informatie over de

Nadere informatie

SCHADEVERZEKERINGEN: ORIËNTATIE, AFSLUITEN EN BEHEREN

SCHADEVERZEKERINGEN: ORIËNTATIE, AFSLUITEN EN BEHEREN SCHADEVERZEKERINGEN: ORIËNTATIE, AFSLUITEN EN BEHEREN Onderzoek onder MKB bedrijven (1-99 werknemers) GfK 2015 Januari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten A. Zakelijke schademarkt

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Hypotheken. December 2011

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Hypotheken. December 2011 AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Hypotheken December 2011 Leeswijzer 2 Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het najaar van 2011. Het betreft hier het deelonderwerp hypotheken.

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Q1 2010 Afsluitproces Hypotheken

AFM Consumentenmonitor Q1 2010 Afsluitproces Hypotheken AFM Consumentenmonitor Q1 2010 Afsluitproces Hypotheken GfK Marcel Cools Joris van Dongen Indeling Rapportage Afsluitproces Hypotheken 1 Inleiding 1. Achtergrond 2. Onderzoeksverantwoording 2 Resultaten

Nadere informatie

MOBILITEITSCONCEPTEN. Kwantitatief onderzoek naar de bekendheid van en interesse voor (auto)mobiliteitsconcepten

MOBILITEITSCONCEPTEN. Kwantitatief onderzoek naar de bekendheid van en interesse voor (auto)mobiliteitsconcepten MOBILITEITSCONCEPTEN Kwantitatief onderzoek naar de bekendheid van en interesse voor (auto)mobiliteitsconcepten Peter Mulder & Jeroen Barten April 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Resultaten grootschalige

Nadere informatie

Impact Crisis op Pensioen Gedrag

Impact Crisis op Pensioen Gedrag Impact Crisis op Pensioen Gedrag Een onderzoek onder het Klankbord Geld & Toekomst panel (en de NetPanel Adviesraad) In opdracht van: Joris de Jongh Martijn van der Veen INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Resultaten

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Hypotheken Juni 2013. GfK 2013 AFM Consumentenmonitor Juni 2013 1

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Hypotheken Juni 2013. GfK 2013 AFM Consumentenmonitor Juni 2013 1 AFM Consumentenmonitor voorjaar 201 Hypotheken Juni 201 GfK 201 AFM Consumentenmonitor Juni 201 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Hypotheeksluiters Oriëntatie- en

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Hypotheken

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Hypotheken AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Hypotheken Augustus 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Hypotheeksluiters Oriëntatie-

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2013 Hypotheken

AFM Consumentenmonitor najaar 2013 Hypotheken AFM Consumentenmonitor najaar 1 Hypotheken December 1 GfK 1 AFM Consumentenmonitor December 1 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Hypotheeksluiters Oriëntatie- en afsluitproces

Nadere informatie

Thuiswinkelen en tablet gaan goed samen

Thuiswinkelen en tablet gaan goed samen DDMM Nieuwsbrief 4, augustus 2014 Mobiele metingen stabiel Bereiksopbouw van sites en apps Bancaire apps vergeleken Over het DDMM- onderzoek 3 4 5 6 Thuiswinkelen en tablet gaan goed samen Consumenten

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen. augstus 2011

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen. augstus 2011 AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen augstus 2011 Leeswijzer 2 Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het mei van 2011. Het betreft hier het deelonderwerp

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2014 Hypotheken

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2014 Hypotheken AFM Consumentenmonitor voorjaar 2014 Hypotheken Juni 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor Juni 2014 1 Leeswijzer Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het voorjaar van 2014.

Nadere informatie

HOE TEVREDEN ZIJN KLANTEN OVER HUN INTERMEDIAIR? Klanttevredenheidsonderzoek in opdracht van Meetingpoint

HOE TEVREDEN ZIJN KLANTEN OVER HUN INTERMEDIAIR? Klanttevredenheidsonderzoek in opdracht van Meetingpoint HOE TEVREDEN ZIJN KLANTEN OVER HUN INTERMEDIAIR? Klanttevredenheidsonderzoek in opdracht van Meetingpoint GfK 2013 Oktober 2013 GfK 2013 Klanttevredenheidsonderzoek onder klanten van Intermediairs 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De bediening van de nieuwe consument

De bediening van de nieuwe consument IG&H Consulting & Interim Zeist, 17 september 2014 Make strategy work! De bediening van de nieuwe consument AM:INNOSURANCE IG&H de bediening van de nieuwe consument Agenda Trends - DE NIEUWE CONSUMENT

Nadere informatie

De Imago Blauwdruk Hypotheekdistributie. IB Hypotheekdistributie 2015 Blauw Research

De Imago Blauwdruk Hypotheekdistributie. IB Hypotheekdistributie 2015 Blauw Research De Imago Blauwdruk Hypotheekdistributie 2015 Imago Blauwdruk Hypotheekdistributie 2015 In 2015 start het negentiende onderzoeksjaar van de Imago Blauwdruk HypotheekDistributie, uitgevoerd door Blauw Research.

Nadere informatie

Mobiele marketing. Hoe mobiele apparaten de rol van marketing veranderen. E. de Haan M.Sc. Rapport RUGCIC-2015-03 ISBN 978-90-367-8258-6

Mobiele marketing. Hoe mobiele apparaten de rol van marketing veranderen. E. de Haan M.Sc. Rapport RUGCIC-2015-03 ISBN 978-90-367-8258-6 Mobiele marketing Hoe mobiele apparaten de rol van marketing veranderen E. de Haan M.Sc. Rapport RUGCIC-2015-03 ISBN 978-90-367-8258-6 CIC 2 Inhoudsopgave Samenvatting pag. 6 Mobiele ontwikkelingen pag.

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Bloemlezing Provisieverbod

Bloemlezing Provisieverbod Bloemlezing Provisieverbod Legal & General Nederland GfK Februari 2016 1 Inhoudsopgave 1 Setting the scene 2 Algemeen beeld 3 Kosten advies Onafhankelijk advies Voorkeur afsluiten Bekendheid Provisieverbod

Nadere informatie

Thuiswinkel Markt Monitor Het onderzoek naar de markt van het online thuiswinkelen

Thuiswinkel Markt Monitor Het onderzoek naar de markt van het online thuiswinkelen Thuiswinkel Markt Monitor Het onderzoek naar de markt van het online thuiswinkelen De thuiswinkel markt monitor in het kort Betrouwbare marktcijfers online thuiswinkelmarkt; Onderzoek onder online webwinkels

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Hypotheken. Juli 2011

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Hypotheken. Juli 2011 AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Hypotheken Juli 2011 Leeswijzer 2 Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het voorjaar van 2011. Het betreft hier het deelonderwerp hypotheken.

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor

AFM Consumentenmonitor AFM Consumentenmonitor Beleggers Voorjaar 2016 GfK Juni 2016 1 Inhoudsopgave 1 Marktontwikkelingen 2 Beleggersprofiel 3 Kwaliteit dienstverlening Beleggers in Nederland Rol lage rentestand Beleggingswijze

Nadere informatie

THUISWINKEL MARKT MONITOR BRANCHERAPPORTEN

THUISWINKEL MARKT MONITOR BRANCHERAPPORTEN THUISWINKEL MARKT MONITOR BRANCHERAPPORTEN De TMM Brancherapporten geven antwoord op de vragen: Wie zijn de online kopers in mijn branche? Wie zijn de belangrijkste spelers in mijn branche? Wat zijn de

Nadere informatie

In deze brochure treft u nadere uitleg aan over de Imago Blauwdruk HypotheekDistributie 2010 en over de inschrijfprocedure.

In deze brochure treft u nadere uitleg aan over de Imago Blauwdruk HypotheekDistributie 2010 en over de inschrijfprocedure. De Imago Blauwdruk Hypotheekdistributie 2010 imago blauwdruk hypotheekdistributie 2010 In 2010 start het veertiende onderzoeksjaar van de Imago Blauwdruk HypotheekDistributie, uitgevoerd door Blauw Research.

Nadere informatie

MOBILITEITSCONCEPTEN. Kwantitatief onderzoek naar de bekendheid van en interesse voor (auto)mobiliteitsconcepten

MOBILITEITSCONCEPTEN. Kwantitatief onderzoek naar de bekendheid van en interesse voor (auto)mobiliteitsconcepten MOBILITEITSCONCEPTEN Kwantitatief onderzoek naar de bekendheid van en interesse voor (auto)mobiliteitsconcepten Peter Mulder & Jeroen Barten April 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Resultaten grootschalige

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder pensioenleeftijdsverwachting. In opdracht van GfK Intomart 2013 33213 Delta

Nadere informatie

AnyLife 2011. Pensioenmodel van de toekomst o.b.v. PPI

AnyLife 2011. Pensioenmodel van de toekomst o.b.v. PPI Pensioenmodel van de toekomst o.b.v. PPI Consolidatie heeft de pensioenmarkt overzichtelijk gemaakt slide 2 3 maar de PPI is aanleiding voor veel nieuwe toetreders. Soort Joint Venture pensioenuitvoerder

Nadere informatie

Vijf veranderingen per 1 januari 2013

Vijf veranderingen per 1 januari 2013 Advies over financiële producten? December 2012 Vijf veranderingen per 1 januari 2013 U overweegt een financieel product aan te schaffen en daarover advies in te winnen? Dan gaan er bij de advisering van

Nadere informatie

Is uw klantervaring consistent? CSB voert na zomer cross channel onderzoek uit

Is uw klantervaring consistent? CSB voert na zomer cross channel onderzoek uit Is uw klantervaring consistent? De kanalen waarlangs klanten en organisaties met elkaar in verbinding staan ontwikkelen zich snel en worden steeds diverser. lenen zich in toenemende mate voor gebruik in

Nadere informatie

Een aantal opmerkelijke berichten uit de media de afgelopen tijd:

Een aantal opmerkelijke berichten uit de media de afgelopen tijd: De Imago Blauwdruk Hypotheekdistributie 2011 imago blauwdruk hypotheekdistributie 2011 In 2011 start het vijftiende onderzoeksjaar van de Imago Blauwdruk HypotheekDistributie, uitgevoerd door Blauw Research.

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor

AFM Consumentenmonitor AFM Consumentenmonitor Hypotheken Voorjaar 2016 GfK April 2016 1 Achtergrond & Leeswijzer Achtergrond Leeswijzer De AFM, de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de financiële markten, streeft ernaar

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument ten behoeve van bemiddeling op basis van fee en serviceabonnement

Dienstverleningsdocument ten behoeve van bemiddeling op basis van fee en serviceabonnement Dienstverleningsdocument: Frank Verzekeringen en Hypotheken b.v. Achterweg 42 1822 AM Alkmaar www.fdg-online.nl frank@fdg-online.nl tel. 072-5623209 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Dr. Fred de Jong. Toegankelijkheid van financieel advies en het belang van onafhankelijkheid.

Dr. Fred de Jong. Toegankelijkheid van financieel advies en het belang van onafhankelijkheid. Dr. Fred de Jong Toegankelijkheid van financieel advies en het belang van onafhankelijkheid. www.freddejong.eu @Jongfred Onderzoek, beleid en advies Specialisatie: distributie van financiële producten

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

SUCCES IN DE PRAKTIJK

SUCCES IN DE PRAKTIJK SUCCES IN DE PRAKTIJK Wat u kunt leren van uw klant en concullega s Jonneke Heins - GfK GfK 2013 Succes in de praktijk Textilia Mode Experience 2013 1 Inhoud Markt Koper Toekomst Kansen Jonneke Heins Consultant

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over hoe bewust werknemers zich voorbereiden op hun pensioen op verschillende thema s, waaronder aanpak werkgevers bij langer doorwerken. In opdracht van

Nadere informatie

Tariefkaart Commandeur & Dammes financieel adviseurs De Factorij 35A 1689 AK Zwaag T (0229) 57 10 10 www.comdam.nl E info@comdam.

Tariefkaart Commandeur & Dammes financieel adviseurs De Factorij 35A 1689 AK Zwaag T (0229) 57 10 10 www.comdam.nl E info@comdam. Tariefkaart Commandeur & Dammes financieel adviseurs De Factorij 35A 1689 AK Zwaag T (0229) 57 10 10 www.comdam.nl E info@comdam.nl In deze tariefkaart vindt u informatie over de dienstverlening en de

Nadere informatie

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen?

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over hoe bewust werknemers zich voorbereiden op hun pensioen op verschillende thema s, waaronder aanpak werkgevers bij langer doorwerken opdracht

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Marktonderzoek

Hoofdstuk 7 Marktonderzoek Hoofdstuk 7 Marktonderzoek Leerdoelen Uitleggen hoe belangrijk informatie is voor het bedrijf, om inzicht te krijgen in de markt. Het marketinginformatiesysteem definiëren en de onderdelen daarvan bespreken.

Nadere informatie

Licht op de energiemarkt. Inzicht in markt en consument door de tijd heen. GfK Panel Services Benelux

Licht op de energiemarkt. Inzicht in markt en consument door de tijd heen. GfK Panel Services Benelux GfK Panel Services Benelux GfK Energie Monitor Licht op de energiemarkt Inzicht in markt en consument door de tijd heen GfK Panel Services Benelux Nederland: Middellaan 25 NL 5102 PB DONGEN Tel.: +31 (0)162-384

Nadere informatie

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS Uitstelgedrag onder financiële consumenten Juni 2015 1 Inhoudsopgave 3 6 Management Summary Grafische samenvatting Opvallende resultaten Onderzoeksresultaten Uitstelgedrag Zorg

Nadere informatie

8. Nederlandse Samenvatting

8. Nederlandse Samenvatting 8. Nederlandse Samenvatting 164 Chapter 8: Nederlandse Samenvatting Marketeers hebben over het algemeen veel moeite met het verdedigen van de marketinguitgaven, ze ontbreken de kunde of de wil om de impact

Nadere informatie

DELTA LLOYD Hoe gaat NL met pensioen? - Landenvergelijking. September 2015

DELTA LLOYD Hoe gaat NL met pensioen? - Landenvergelijking. September 2015 DELTA LLOYD Hoe gaat NL met pensioen? - Landenvergelijking September 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Management Summary 3. Resultaten BIJLAGEN Onderzoeksverantwoording Certificering Contact 2 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Uitkomsten Inzicht Verdienmodel voor Intermediairbedrijven

Uitkomsten Inzicht Verdienmodel voor Intermediairbedrijven Uitkomsten Inzicht Verdienmodel voor Intermediairbedrijven Intermediairs Verwacht u dat uw product- en dienstenportefeuille ingrijpend gaat wijzigen? Verwacht u dat uw klant-markt combinaties ingrijpend

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Hypotheken

AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Hypotheken AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Hypotheken November 2015 GfK 2015 AFM Consumentenmonitor November 2015 1 Leeswijzer Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het najaar van

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst VFI. P.M. Mallekoote Algemeen Directeur Currence. Den Haag, 8 april 2008

Voorlichtingsbijeenkomst VFI. P.M. Mallekoote Algemeen Directeur Currence. Den Haag, 8 april 2008 Introductie ideal Voorlichtingsbijeenkomst VFI P.M. Mallekoote Algemeen Directeur Currence Den Haag, 8 april 2008 Agenda Achtergrond Currence Wat is ideal? Het succes van ideal in Nederland Naar een Europese

Nadere informatie

Daarom kiest u voor RegioBank

Daarom kiest u voor RegioBank Daarom kiest u voor RegioBank Bij u in de buurt U bent geen rekeningnummer. U wordt altijd geholpen door iemand die u kent. Een complete bank Wij zijn een bank waar u terecht kunt voor betalen, sparen,

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Hypotheek Advies Kantoor is een handelsnaam van Financiën Winkel B.V.

Dienstenwijzer. Hypotheek Advies Kantoor is een handelsnaam van Financiën Winkel B.V. Dienstenwijzer Wie zijn wij? Financiën Winkel B.V. handelt onder de naam Hypotheek Advies Kantoor en is gevestigd te Helmond. Het postadres van de onderneming is Postbus 137, 5730 AC Mierlo. U kunt ons

Nadere informatie

Kopers komen te kort. Colloquium Expertisecentrum Woningwaarde 17 februari 2016. Naar een evenwichtige toepassing van de LTV-normen

Kopers komen te kort. Colloquium Expertisecentrum Woningwaarde 17 februari 2016. Naar een evenwichtige toepassing van de LTV-normen Colloquium Expertisecentrum Woningwaarde 17 februari 2016 Kopers komen te kort Naar een evenwichtige toepassing van de LTV-normen Auteurs: Peter Boelhouwer; TU-Delft Karel Schiffer; zelfstandig adviseur

Nadere informatie

Trends in Digitale Media december 2014. SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT

Trends in Digitale Media december 2014. SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT Trends in Digitale Media december 2014 SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT TV kijken via smartphone 75% gegroeid Vorig jaar december concludeerde SPOT dat TV kijken

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Beleggers November 2015. GfK 2015 AFM Consumentenmonitor November 2015 1

AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Beleggers November 2015. GfK 2015 AFM Consumentenmonitor November 2015 1 AFM Consumentenmonitor najaar 1 Beleggers November 1 GfK 1 AFM Consumentenmonitor November 1 1 Percentage beleggers in Nederland stabiel 90 0 0 60 0 40 30 3 3 4 1 1 16 1 1 1 0 Voorjaar 1 (n = 934) Najaar

Nadere informatie

Tariefkaart Commandeur & Dammes financieel adviseurs De Factorij 35A 1689 AK Zwaag T (0229)

Tariefkaart Commandeur & Dammes financieel adviseurs De Factorij 35A 1689 AK Zwaag T (0229) Tariefkaart Commandeur & Dammes financieel adviseurs De Factorij 35A 1689 AK Zwaag T (0229) 57 10 10 www.comdam.nl info@comdam.nl In deze tariefkaart vindt u informatie over de dienstverlening en de tarieven

Nadere informatie

Kosten- en beloningstransparantie 2011

Kosten- en beloningstransparantie 2011 Kosten- en beloningstransparantie 2011 Achtergrond Intermediairorganisaties zeer bezorgd over nieuw wetsvoorstel Bgfo De Federatie FIDIN en de OvFD zijn zeer bezorgd over het nieuwe wetsvoorstel Bgfo,

Nadere informatie

Beste Advies Beste Beheer

Beste Advies Beste Beheer Beste Advies Beste Beheer 1 Onderzoeksopzet Hypotheek Awards Verdieping en benchmarking Kosten rapport Bijlagen: Nederlandse Index voor Financeel advies 2 Beste Advies Online onderzoek op GfK consumentenpanel

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen?

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s. In opdracht van. GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland met pensioen? Januari

Nadere informatie

Alles over de kosten van ons advies

Alles over de kosten van ons advies Alles over de kosten van ons advies Alles wat u vooraf wilt weten over de kosten van onze dienstverlening bij advies en bemiddeling van uw verzekeringen en financiële producten. Advies en abonnementstarieven

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening Dienstenwijzer Alles over onze financiële dienstverlening Wie zijn wij A1 Hypotheken is een onafhankelijk landelijk werkende financiële dienstverlener, gespecialiseerd in hypotheken, verzekeringen, kredieten,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Special: Is data een kritische succesfactor? 3

Inhoudsopgave. Special: Is data een kritische succesfactor? 3 Inhoudsopgave Special: Is data een kritische succesfactor? 3 1. DM Barometer 4 Onderzoeksopzet 4 Special: Is data een kritische succesfactor 4 Respondenten 4 2. Resultaten 6 Klantdata & dialoog 6 Datamanagement

Nadere informatie

INNOVATIE in de financiële dienstverlening en PRIVACY

INNOVATIE in de financiële dienstverlening en PRIVACY INNOVATIE in de financiële dienstverlening en PRIVACY Onderzoeksvoorstel in het kort Ank Hobbes, Martin de Bruin en Michiel Elshout Juni 2016 1 Management Summary Doel van het project Hoe kan u als financiële

Nadere informatie

NIDAP Bedrijfsopleidingen en trainingenonderzoek 2014-2015 Research design & pricing

NIDAP Bedrijfsopleidingen en trainingenonderzoek 2014-2015 Research design & pricing NIDAP Bedrijfsopleidingen en trainingenonderzoek 2014-2015 Research design & pricing Een betere focus op groei en verandering door marktinformatie van NIDAP NIDAP bedrijfsopleidingen en trainingen 2014-2015

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions Onderzoeksopzet Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 12 September 2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 28 t/m 39 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 29 september 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

start om 19:00 uur 1

start om 19:00 uur 1 start om 19:00 uur 1 Certifications Google AdWords (Fundamentals, Display, Search) Google Analytics DoubleClick (DCM, DBM, DRM) 2 1. Voorstellen 2. Google Analytics 3. Analytics rapportages 4. Doelen instellen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Alle verzekeraars die het Keurmerk Klantgericht Verzekeren voeren laten jaarlijks binnen dezelfde normen klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. De onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Het Onderzoek: Van Bladbereik naar Merkenbereik. Marion Appel, Intomart GfK

Het Onderzoek: Van Bladbereik naar Merkenbereik. Marion Appel, Intomart GfK Het Onderzoek: Van Bladbereik naar Merkenbereik Marion Appel, Intomart GfK Intomart GfK DMS 2013 1 Uniek in bereiksonderzoek in Nederland: Het Media Merk Centraal 2 Nieuwe aanpak van de Decision Maker

Nadere informatie

Registratie bij de Autoriteit Financiële Markten Heddema Verzekeringen is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12006728.

Registratie bij de Autoriteit Financiële Markten Heddema Verzekeringen is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12006728. DIENSTENWIJZER Welkom bij Heddema Verzekeringen U heeft de zorg voor uw verzekering en/of andere financiële voorziening aan ons kantoor toevertrouwd. U kunt ervan overtuigd zijn dat uw belangen bij ons

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers Juni 2013 GfK 2013 AFM Consumentenmonitor Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Onderzoeksresultaten in detail Zorgplicht Beleggersprofiel Bijlagen Achtergrond Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Heeft de klant van de toekomst nog wel behoefte aan financieel advies?

Heeft de klant van de toekomst nog wel behoefte aan financieel advies? Heeft de klant van de toekomst nog wel behoefte aan financieel advies? Het nu gepresenteerde verhaal berust volledig op waargebeurde feiten Elke mogelijke vergelijking met uw eigen markt kan meer zijn

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 40 t/m 51 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 27 december 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

AFM ConsumentenMonitor Q1 2009: Beleggingsobjecten. GfK Michel van der List Marcel Cools

AFM ConsumentenMonitor Q1 2009: Beleggingsobjecten. GfK Michel van der List Marcel Cools AFM Consumentenmonitor Q1 2009 Beleggingsobjecten GfK Michel van der List Marcel Cools Indeling 1 AFM & Achtergrond Onderzoek 2 Onderzoeksverantwoording 3 Profiel bezitters beleggingsobjecten 4 Informatie

Nadere informatie

Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden Nationale-Nederlanden DGA Onderzoek Risicobeheersing en mogelijkheden voor pensioenopbouw Juli 2011 Judith de Roij van Zuijdewijn 27555 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Managementsamenvatting 3 Resultaten Pensioen

Nadere informatie

financiële dienstverlening

financiële dienstverlening Algemene gegevens cliënt Algemene gegevens partner Naam : Naam : Geboortedatum : Geboortedatum : Algemene Kennis en Ervaring 1. Wat weet u van hypotheken? 2. Wat weet u van beleggingsproducten? 3. Wat

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder duurzame inzetbaarheid In opdracht van. GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland

Nadere informatie

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Second screen breekt definitief door Het aantal bezitters van ipads en andere tablets is per december 2011 gestegen tot 1.7 miljoen Nederlanders (14%

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER versie 2015.11

DIENSTENWIJZER versie 2015.11 DIENSTENWIJZER versie 2015.11 Dit document wordt u aangeboden door Van Ekeren financieel advies BV. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Wie zijn wij?

DIENSTENWIJZER. Wie zijn wij? DIENSTENWIJZER U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze Dienstenwijzer vindt u informatie over ons kantoor, onze dienstverlening, onze werkwijze en de beloning die

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT inclusief dienstenwijzer versie 1.0, 26 april 2013

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT inclusief dienstenwijzer versie 1.0, 26 april 2013 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT inclusief dienstenwijzer versie 1.0, 26 april 2013 Met dit Dienstverleningsdocument (DVD) maken wij u wegwijs bij Dierks Financieel Advies. Naast algemene informatie over ons kantoor

Nadere informatie

Klantprofiel Hypotheken

Klantprofiel Hypotheken Klantprofiel Hypotheken Klant 1 Klant 2 Naam.. Ondernemer ja nee ja nee Sinds.. Sinds. Dienstverband Fulltime Fulltime Part-time uur Part-time uur Vast Vast Flex/uitzend Flex/uitzend Bepaalde tijd Bepaalde

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten.

DIENSTENWIJZER. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. DIENSTENWIJZER In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie zijn wij? AV risico- en assurantieadviseurs is een onafhankelijke intermediair voor

Nadere informatie

Resultaten Wie zoekt Wie op het internet onderzoek April 2016 www.mijnonlineidentiteit.nl

Resultaten Wie zoekt Wie op het internet onderzoek April 2016 www.mijnonlineidentiteit.nl Resultaten Wie zoekt Wie op het internet onderzoek April 2016 www.mijnonlineidentiteit.nl Enkele resultaten uit het onderzoek 98% heeft wel eens informatie over anderen op het internet gezocht We zoeken

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder duurzame inzetbaarheid In opdracht van GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland

Nadere informatie

Publiek in zicht inzicht in publiek

Publiek in zicht inzicht in publiek VAN DATA NAAR INZICHT NAAR ACTIE Publiek in zicht inzicht in publiek Kansrijke doelgroepen voor popconcerten en dance-events bij jou in de buurt VNPF-congres 2014 Hedon Zwolle Onderwerpen 2 Gebruiken data

Nadere informatie

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact Veldwerk Doel van de Exact MKB Cloud Barometer Hoeveel waarde haalt het MKB uit de cloud? Hoe kunnen

Nadere informatie

WENSEN EN BEHOEFTEN HUIDIGE EN POTENTIËLE HARDLOPERS

WENSEN EN BEHOEFTEN HUIDIGE EN POTENTIËLE HARDLOPERS WENSEN EN BEHOEFTEN HUIDIGE EN POTENTIËLE HARDLOPERS In opdracht van NOC*NSF Bijlage bij rapportage Sportdeelname Index November 01 GfK 014 Sportdeelname Deelname Index Hardlooprapportage 1 Inleiding GfK

Nadere informatie

Veranderende rol van financieel advies. 26 juni 2014

Veranderende rol van financieel advies. 26 juni 2014 Veranderende rol van financieel advies 26 juni 2014 Programma 14.00 uur: Opening 14.05 uur: Effecten van het provisieverbod op de toegankelijkheid van financieel advies. Door dr. Fred de Jong (UvA/ACIS)

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand AFM Consumentenmonitor voorjaar 20 Roodstand Juni 20 GfK 20 AFM Consumentenmonitor Juni 20 1 Management Summary Bijna de helft van alle Nederlanders staat wel eens rood. Diegenen die niet rood kunnen staan,

Nadere informatie

Plannen op WordFeud, het kan nu!

Plannen op WordFeud, het kan nu! DDMM Nieuwsbrief 2, augustus 2014 Bereik en time spent per platform Online Bankieren Bereik per VINEX- participant Over het DDMM- onderzoek 2 3 6 8 Plannen op WordFeud, het kan nu! Grafiek 1: profiel Wordfeudspeler

Nadere informatie

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen!

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Introductie In een wereld die op alle vlakken steeds meer digitaal verbonden raakt,

Nadere informatie

In deze dienstenwijzer leggen wij uit wie wij zijn en wat u van ons kan en mag verwachten.

In deze dienstenwijzer leggen wij uit wie wij zijn en wat u van ons kan en mag verwachten. In deze dienstenwijzer leggen wij uit wie wij zijn en wat u van ons kan en mag verwachten. Wie zijn wij? Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële diensten. Wij zijn een onafhankelijke tussenpersoon

Nadere informatie

Verzekeren Met advies. Goed om te weten

Verzekeren Met advies. Goed om te weten Verzekeren Met advies Goed om te weten Zoekt u de juiste verzekering, voor uzelf, voor uw bedrijf of voor uw personeel? De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij

Nadere informatie

Kopers komen te kort. Naar een evenwichtige toepassing van de LTV-normen. Peter Boelhouwer; TU Delft Karel Schiffer; zelfstandig adviseur

Kopers komen te kort. Naar een evenwichtige toepassing van de LTV-normen. Peter Boelhouwer; TU Delft Karel Schiffer; zelfstandig adviseur Kopers komen te kort Naar een evenwichtige toepassing van de LTV-normen Auteurs: Peter Boelhouwer; TU Delft Karel Schiffer; zelfstandig adviseur 1 Inhoud Aanleiding Maximale lening Gevolgen aanscherping

Nadere informatie

Klantgegevens naam: te Dienstverleningsdocument [] uitgereikt: d.d. [] gemaild d.d.

Klantgegevens naam: te Dienstverleningsdocument [] uitgereikt: d.d. [] gemaild d.d. Klantprofiel Hypotheken Datum :... Klantgegevens naam: te Dienstverleningsdocument [] uitgereikt: d.d. [] gemaild d.d. 1. Doel van het gesprek : [ ] financieren nieuwe woning [ ] financieren aanpassen

Nadere informatie

Workshop. Zoekgedrag anno 2012: Wat is de impact op de Search strategie? Copyright 2012, iprospect, Inc. All rights reserved.

Workshop. Zoekgedrag anno 2012: Wat is de impact op de Search strategie? Copyright 2012, iprospect, Inc. All rights reserved. Workshop Zoekgedrag anno 2012: Wat is de impact op de Search strategie? EVEN VOORSTELLEN E: Joost.Verest@iProspect.com T: +31 (0) 6 27 02 32 89 AGENDA 1. Toen & Nu 2. Gebruik van de zoekmachine 3. Search

Nadere informatie