Johannes Boudewijn (Hans) Stolk Lingedal CK Capelle aan den IJssel. Personalia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Johannes Boudewijn (Hans) Stolk Lingedal 14 2904 CK Capelle aan den IJssel. Personalia"

Transcriptie

1 blad 1/10 Personalia Johannes Boudewijn (Hans) Stolk Lingedal CK Capelle aan den IJssel (telefoon) (mobiel) (fax) 29 januari 1947 (geboortedatum) Nederlands (nationaliteit) Gehuwd Opleiding Ervaring Branches Werkterreinen Privé HBS-B Meteorologie (Koninklijke Luchtmacht) Bedrijfseconomie (tot kandidaatsexamen) Automatiseringsopleidingen Marketing- & salestrainingen Managementtrainingen Sinds 1985: Diverse directiefuncties, commissariaten en adviesopdrachten in Nederland, België, Luxemburg, Duitsland en Brazilië Voor 1985: Interim-management, projectmanagement en systeemontwikkeling Participatiemaatschappijen Zakelijke dienstverlening Automatisering Overheid, Sociale zekerheid & Nutsbedrijven Logistiek Onroerend goed en bouwsector Smeermiddelen - en olie-industrie Aerosolindustrie en Milieutechniek Toezicht & begeleiding bestuur Relatiebeheer aandeelhouders & investeerders Managementselectie en training Interim-management Business planning Financiële planning Reorganisaties Contractonderhandelingen Marketing & sales management Troubleshooter interkerkelijk jongerencentrum Sociale woningbouw Brazilië

2 blad 2/10 I. Management - en Consultancydiensten Vanaf medio 2006 beweeg ik mij zelfstandig (Nova Volta Consultancy B.V.) op de markt van advies - en managementopdrachten. Daarbij richt ik mij op parttime adviesopdrachten, commissariaten of projectmatige opdrachten op managementniveau waarvan de doorlooptijd overzienbaar is. In Brazilië, een land waarmee ik door familiebanden een speciale band heb, onderhoud ik zakelijke contacten. Daarnaast bekijk ik opties om te participeren in bedrijven, waarvoor ik groeimogelijkheden zie (portfolio en/of markten). Ik wil dan wel mijn kennis en expertise actief inbrengen in de vorm van betaalde dienstverlening. De werkterreinen: 1. Toezicht & begeleiding bestuur Sinds 1985 heb ik een veelheid aan bestuursfuncties bekleed in meerdere landen en in de loop van de tijd ben ik steeds meer in de rol van toezichthoudend bestuurder terechtgekomen. Het operationele bestuur van ondernemingen en organisaties is daarom mijn primaire focus. Daarbij zijn toezicht op armslengte en balans van belangen essentiële toepasbare principes. Daar waar de belangen van de aandeelhouders, het bestuur en het personeel in samenhang afgestemd te zijn, blijkt het belang van iedere factor afzonderlijk optimaal gediend te zijn. In de praktijk echter blijkt verstandig en doordacht beleid steeds weer op gespannen voet te staan met de waan van de dag en de ambities van de diverse actoren. Ik zie het als mijn missie om bij te dragen aan de verbetering van het functioneren van organisaties en de kwaliteit van bestuur. 2. Relatiebeheer aandeelhouders & investeerders Een wezenlijke plaats moet ingeruimd worden voor aandeelhouders en investeerders. De relatie met het bestuur behoeft vaak de inbreng van een extra onafhankelijke teamspeler, bijvoorbeeld als commissaris. Aan de orde kan daarbij zijn het verwerven van nieuw kapitaal. Het proces om zulke kapitaalsuitbreiding (eigen of vreemd) te verkrijgen en te valideren, vraagt de nodige ervaring. Mijn ervaring in dit type relatiebeheer (NB Niet beurs genoteerde ondernemingen) is breed. Naast aandeelhouders en investeerders strekt die zich ook uit tot andere betrokkenen zoals ondernemingsraden en vakbonden. 3. Managementselectie en training Mijn vorming als bestuurder is geïnitieerd tijdens mijn loopbaan bij een Engels - Nederlands ITC - bedrijf in de periode De bewaking van de bedrijfscultuur en managementstijl werd door de Raad van Bestuur persoonlijk uitgevoerd. Directieleden van de werkmaatschappijen werden gerekruteerd uit de bedrijven en opgeleid door de eigen directeuren. Uitgebreide rollenspelen (waar ook klanten bij werden betrokken) uitgevoerd door ervaren managers en leden van de Raad van Bestuur toetsten de kandidaten voor posities in de diverse directieniveaus. Dit spel van ontdekken van managementpotentieel, opleiden en toetsen is sindsdien door mij, naar mijn mening met succes en met veel genoegen, toegepast. Hoewel niet exclusief, heb ik een sterke voorkeur om management uit jongere generaties van de eigen organisaties te selecteren.

3 blad 3/10 4. Interim-management Bedrijfsvoering gaat niet zonder problemen en dat is meestal maar goed ook. Gladjes verlopende trajecten zijn veelal te wantrouwen. Binnen organisaties kosten veranderingsprocessen altijd meer tijd en geld dan verwacht. Tegenslag kan ook van buiten komen. We hebben externe omstandigheden nu eenmaal niet in de hand. Vanuit vele bronnen gevoed kunnen crisissen de continuïteit van organisaties bedreigen. Crisissen zijn de ultieme toetsing voor het management. Helaas is dat meestal niet een zuiver proces: Belanghebbenden proberen zekerheden te verwerven of voordelen te behalen. Die situatie is bij uitstek een uitdaging om een verstandige en wijze oplossingen te vinden. Met wat zich in de markt doorgaans onder het etiket crisismanagers afficheert kan ik mij zelden identificeren. Mijn aanpak richt zich meer op duurzaamheid. 5. Business planning Tijdens mijn carrière heb ik mij uitgebreid verdiept in business planning. Doordat ik deel uitmaakte van het management van grotere internationale bedrijven ( ) waarin op dit gebied zich een bewustwordingsproces afspeelde, ben ik uitgebreid getraind en in gelegenheid geweest het geleerde in de praktijk onder begeleiding toe te passen. In de laatste 10 jaren heb ik daar uitgebreid gebruik van kunnen maken. Ik ben een voorstander van strategische planning met behulp van SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats) - analyses en Boston Consulting Group portfolio - analyses. Belangrijk bij dit alles is het draagvlak bij het management en de sleutelfiguren binnen marketing & sales. Actieve betrokkenheid van deze functionarissen is een essentiële voorwaarde voor succes. 6. Financiële planning Haast obligaat lijkt het om het belang van de financiële planning te benadrukken. Helaas is het in de praktijk steeds weer een zwak punt van organisaties en management. Het spel van begroten, budgetteren, boekhouden, evalueren en prognosticeren moet met grote ernst en discipline uitgevoerd worden door het management zelf. Vooral in de laatste 10 jaren heb ik op dat terrein mij met veel inzet bezig gehouden met het verbeteren van financiële informatiehuishouding en waar nodig het realiseren van een cultuuromslag bij het management. 7. Reorganisaties Reorganisaties zijn een onvermijdelijk gevolg van veranderingen hoe deze ook worden geïnitieerd. Te vaak worden reorganisaties echter technisch ambtelijk en zonder bezieling uitgevoerd. Het vermogen van een organisatie om te veranderen en het tempo wat daarin mogelijk is, staat vaak op gespannen voet met de opgelegde doelstellingen. Het is kunst om een optimaal resultaat daarin te bereiken. Kunst die ik gaarne beoefen.

4 blad 4/10 8. Contractonderhandelingen In de loop van mijn carrière was ik actief en in leidende rollen betrokken bij complexe onderhandelingen. Daarbij ging het ondermeer om samenwerkingsverbanden, distributiecontracten, joint venture contracten, due diligences en licentiecontracten. Op dit terrein heb ik ervaring in Nederland, België, Luxemburg, Duitsland en de UK. Ik heb in dat kader naast de betrokken partijen ook veel ervaring opgedaan met vele juristen en notarissen. Een goed en helder contract is een lust voor het oog en een succeswaarborg in ingewikkelde zakelijke relaties. 9. Marketing & sales management Voor grote ITC - bedrijven was ik verantwoordelijk in diverse rollen voor marketing & sales. Het bepalen van de strategie, de afstemming met de hogere echelons en de aansturing van sales is een voortdurend proces. In het bijzonder het contact met large accounts en de afstemming op hun kritische en vernieuwende bedrijfsprocessen was daarbij aan de orde. Daarnaast is een heroriëntatie van de organisatie door een gewijzigde rol of veranderde product of marktomstandigheden aanleiding tot het ontwikkelen van een geheel nieuwe marktvisie, ook in het midden en kleinbedrijf. Dit soort veranderingen hebben mij altijd beziggehouden en hebben geleid tot actieve betrokkenheid op dit vlak in diverse rollen.

5 blad 5/10 II. Carrièreoverzicht 1. Advies- en managementpraktijk Advies Insights International B.V. Medio 2009 heb ik de partners van dit projectmanagementadvies en opleidingenbedrijf begeleid bij de evaluatie van hun onderlinge samenwerking in een aantal individuele en gezamenlijke gesprekken. Advies Marlot Management B.V. Vanaf medio 2008 begeleid ik dit managementbedrijf, een vehikel van investeerders, in een aantal dossiers. Het gaat daarbij o.a. om participaties in internationale bedrijven met vennootschappelijke structuurproblemen (internationale zetelverplaatsingen, emissies e.d.), financieringsproblemen (onduidelijkheid over kosten, crediteurendruk en budgettering) en contractonderhandelingen (overdracht patenten). Tot de werkzaamheden behoren de voorbereiding en bijwoning van aandeelhoudersvergaderingen, het opstellen van budgets, overleg met patentbureaus en overleg met advocaten, fiscalisten en trustkantoren. Advies Belvoir Deelnemingen B.V. Vanaf medio 2008 begeleid ik deze participatiemaatschappij in een aantal dossiers. Het gaat daarbij o.a. de inrichting en begeleiding van een Due Diligence bij de verkoop van onroerend goed in Duitsland, het opstellen van een aantal jaarrekeningen, het begeleiden van potentiële kopers van ondernemingen en de regie in een juridisch procesdossier. Advies Raad van Toezicht stichting B4KIDS Begin 2008 heb ik een advies uitgebracht aan de Raad van Toezicht van de stichting B4KIDS. Het betrof de toetsing van een voorstel inzake een beoogde gewijzigde arbeidrechterlijke positie van de directie en de formulering van een voorstel van de zijde van de Raad van Toezicht. Plan van Aanpak UWV In de tweede helft van 2007 heb ik als interim-manager voor het UWV een Plan van Aanpak opgesteld voor de invoering van de nieuwe wet WIA binnen de vernieuwde organisatie van het UWV. De wet WIA is daarbij de eerste invulling van de Vernieuwing. Voor de wet WIA is een groot automatiseringsproject opgezet met een budget van meer dan 100 miljoen op basis van architecturen met de ambitie om ook andere wetten in de toekomst te kunnen uitvoeren met behulp van een volledig gedigitaliseerd dossier. Advies Constructions Métalliques Desquenne S.A. Vanaf 2006 adviseer ik dit Franse bedrijf bij haar participatiebeleid en vertegenwoordig het bedrijf in aandeelhoudersvergaderingen van de participaties. Directie PTP Pressure Control GmbH Vanaf 2005 ben ik directeur van dit Duits bedrijf waarin licentierechten in de aerosolindustrie zijn ondergebracht.

6 blad 6/10 Vennootschappelijke casus Sinds 2003 ben ik als adviseur betrokken bij een conflict tussen twee zakelijke partners in een groep van bedrijven, werkzaam in de bouwsector. Naast twee persoonlijke holdings maken elf vennootschappen deel uit van deze groep bedrijven. Tot de adviesactiviteiten behoren: 1) Het inrichten en analyseren van de dossiers. 2) Het adviseren in de te volgen strategie. 3) Het vertegenwoordigen van een van de partners in aandeelhoudersvergaderingen, onderhandelingen en een enquêteprocedure. 4) Het voorbereiden en begeleiden van juridische procedures (kort gedingen, incasso s en een procedure bij de Ondernemingskamer). Sociale woningbouw Brazilië Door het overlijden van mijn zoon in september 2006, de managing partner van Melferha Incorporações e Construções ltda, een Braziliaanse vennootschap waarin ik participeer, ben ik intensief betrokken geraakt bij een sociaal woningbouwproject in Rio de Janeiro in Brazilië. Het betreft een pilot project waarin vijf woningen worden gerealiseerd voor de middenklasse. Thor Granitos Op een bijzondere wijze ben ik berokken geraakt bij de activiteiten van de grootste natuursteenproducent en exporteur van Brazilië, Thor Granitos. Een zoon van mij is na een groot aantal jaren sociaalwerk in de sloppenwijk van Rio de Janeiro voor Thor Granitos gaan werken. Na een start als marketing consultant is hij opgeklommen tot de internationale salesmanager van het bedrijf. In dat proces heb ik hem geholpen met name wat betreft informatie over en ingangen in de Europese markt, waarbij ik uiteraard ook de eigenaren van het bedrijf heb leren kennen. Adviezen aandeelhouders Diverse aandeelhouders in de aërosolindustrie adviseer ik inzake de risico s verbonden aan emissies van nieuwe aandelen. Voorts adviseer ik deze aandeelhouders in de beoordeling van het verloop van wereldwijde licentiecontracten en de juridische implicaties van complexe internationale contractverhoudingen. Commissariaat / Adviseur Ik ben actief als adviseur Entec Holland B.V. Een management buy out heb ik als enig commissaris begeleid. Projectontwikkeling Van Hackfort Bandeira B.V. is een projectontwikkelingvennootschap die ik adviseer in een project waarin luxe villa s in de omgeving van Den Haag gerealiseerd zullen worden. Voorts onderhoudt de vennootschap contacten met een grote projectontwikkelaar in Oost-Nederland. Bouwsector Sinds 2002 adviseer ik CAE Nederland B.V., een ingenieurbureau in de bouwsector, en haar houdstermaatschappij Sharehold B.V. De adviesactiviteiten behelzen: 1) Strategie van de ondernemingen. 2) Analyse en adviezen inzake de financiële huishouding. 3) Training en selectie management.

7 blad 7/10 2. Aërosolindustrie Van 2000 tot en met begin 2006 heb ik voor een internationale investeringsgroep leidinggegeven aan de wereldwijde introductie van innovatieve producten. Het betreft drukregelingsystemen voor verpakkingen die (ondermeer) toepasbaar zijn bij spuitbussen. Naast toezicht, als gedelegeerd bestuurder, op een Belgisch R & D Bedrijf, Press- Tech N.V., was ik gedelegeerd bestuurder van een tweetal Luxemburgse vennootschappen, Packaging Technology Holding S.A. en Packaging Technology Participation S.A., en een Nederlandse vennootschap, Packaging Technology Holding B.V. In deze vennootschappen zijn de patenten, Know-how en afgeleide rechten ondergebracht. In dit kader heb ik met strategische partners (licentienemers) samenwerkingsverbanden opgezet voor toepassingen in de wereldmarkt. Met een Nederlandse partner is gewerkt aan de massaproductie van een aantal concrete viskeuze toepassingen, gefinancierd door grote marktpartijen (merken). Met een Duitse partner (marktleider in deksels van spuitbussen in de wereld) is een Duitse joint venture, PTP Pressure Control GmbH (voorheen: Thomas Pressure Control GmbH) aangegaan waarop ik (ondermeer) als commissaris toezicht hield. Met een nieuwe partner (toeleverancier plastic delen zoals kappen) wordt een aangepast concept voorbereid. In eerste instantie is dit toegesneden op een grote traditionele aërosoltoepassing, waarbij de marktleider in de wereld van het werkbare product nauw betrokken is. 3. Smeermiddelen / Logistiek / Onroerend goed Van 1998 tot en met begin 2006 heb ik voor twee investeringsmaatschappijen leidinggegeven aan een project in Duisburg. Begin 1998 werd een smeermiddelenfabriek, Swd Lubricants GmbH & Co.KG (voorheen Schmierstoff Werk Duisburg GmbH ), samen met grond en gebouwen, gekocht van Fina Deutschland. Van andere oliemaatschappijen (Total en Addinol) werden smeermiddelenfabrieken overgenomen. Een nieuw logistiek bedrijf, Cld Chemie Logistik Duisburg GmbH, werd opgezet, dat zich specialiseerde in de opslag en transport van smeermiddelen en andere chemische producten. Ten behoeve van het logistieke bedrijf werden hoogwaardige (geschikt voor gevaarlijke stoffen) hallen gebouwd. Als (ondermeer) voorzitter van de raad van commissarissen van de Duitse holdings, Swd Beteiligungsverwaltung GmbH en Swd Lubricants Verwaltung GmbH, heb ik op de directies toezicht gehouden. De bouw van de hallen heb ik als gevolmachtigde van de (Luxemburgse) eigenaar, Duisburg Realty Investments I S.A., gerealiseerd. Het project is als een samenhangend kringloopconcept opgezet, waarvan ook de inzameling en opwerking van gebruikte smeermiddelen deel uitmaakte. Het project is diverse malen in zwaar weer terechtgekomen.

8 blad 8/10 4. Milieutechniek Vanaf 1997 houd ik als (ondermeer) commissaris toezicht op een milieutechnisch ingenieursbureau, Entec Holland B.V. In een uitzichtloze situatie werd de directie gewisseld, waarbij nieuw management uit het bedrijf zelf werd geselecteerd en onder begeleiding werd opgeleid tot een zelfstandig opererend niveau. In de crisisperiode werd de directie korte tijd parttime door mijzelf gevoerd. Een reddingsplan op het niveau van markten, producten en organisatie werd succesvol uitgevoerd. Betekenisvolle projecten op het gebied van beluchting en mengen van biomassa werden bij zuiveringsschappen en industrieën binnengehaald. In de markt voor geurbestrijding werd in het bijzonder vele gemeentes als klant gewonnen. In 2008 heb ik een management buy out begeleid en treed ik verder op als adviseur. 5. Participatiemaatschappijen c.s. In de periode ben ik directeur geweest van een aantal participatiemaatschappijen: Acquimer Holding Rotterdam B.V., Belvoir Deelnemingen B.V. en Slotboom Holding B.V. In deze periode zijn meerdere participaties afgehandeld. Het betreft hier o.a. een opleidingenbedrijf, een automatiseringsbedrijf op het gebied van het beheer van ITC-infrastructuur, een automatiseringsbedrijf in de Rotterdamse haven, een assurantiënbedrijf, een smeermiddelenhandels-bedrijf en een plantenexportbedrijf. Tevens was ik in deze periode directeur van een projectontwikkelingvennootschap, Plevier B.V., waarin de renovatie van een winkelcentrum was ondergebracht. 6. Reorganisatie en verkoop automatiseringsbedrijf In de periode heb ik voor een investeerder een automatiseringsbedrijf, ICS Projecten B.V. c.q. ICS Producten B.V., gereorganiseerd. Aanvankelijk betrof dit een fulltime inzet, later gebeurde dit op parttimebasis. Het bedrijf was medio 1994 in doodsnood door een mislukte fusie met een andere partij en een voortdurende machtsstrijd tussen investeerder en het zittende management. Na een periode van intensieve maatregelen waarbij de directie integraal werd vervangen en het vertrouwen met en tussen het personeel werd hersteld, is het bedrijf geleidelijk aan uit de crisis geraakt. Belangrijke distributiecontracten (softwareontwikkeling) werden ondanks pogingen tot beëindiging van de zijde van de leveranciers (geïnitieerd door het oude management) voor het bedrijf behouden. Door dat medio 90-er jaren belangrijke ontwikkelingen op ITC gebied plaatvonden, was een heroriëntatie op de markt noodzakelijk. Nieuwe ontwikkelingsproducten werden met ondersteuning van een strategische leverancier succesvol in de markt gebracht. Een probleemvolle productentak (logistieke applicatie) werd succesvol gesaneerd. Een uit 1991 stammend niet geëffectueerd werknemersparticipatieplan (12%) werd succesvol juridisch en fiscaal gerestaureerd. Het bedrijf is na de reorganisatie verkocht aan een beursfonds. Het bedrijf is gedurende een earn out periode intensief begeleid samen met bestuurders van het beursfonds.

9 blad 9/10 7. Algemeen directeur joint venture IBM / Volmac In de periode ben ik directeur geweest van een in geografische informatiesystemen gespecialiseerd automatiseringsbedrijf, Vigis B.V., een nieuw opgezette joint venture van IBM Nederland en de Volmac Software Groep. Dit bedrijf verleende diensten en verkocht systemen in het bijzonder aan de telecomsector en nutsbedrijven. Mislukte productintroducties van de zijde van IBM op het niveau van applicatiesoftware op werkstations hebben geleid tot de uiteindelijke ontmanteling. Tot in de loop van 1994 ben ik vervolgens voor Volmac Nederland werkzaam geweest in een aantal bijzondere projecten. 8. Sectormanagement Volmac Nederland Voor Volmac Nederland B.V. heb ik in de periode de directie gevoerd over de Sector Dienstverlening. De PTT en de grote nutsbedrijven waren de large accounts in deze sector, waartoe verder ook de waterschappen, de gezondheidszorg en de non profit bedrijven behoorden. In deze periode werd een branchegerichte organisatie bij Volmac ingevoerd waarbij commerciële en operationele kennis en expertise werden gebundeld. Tijdens de verzelfstandiging van de PTT en de splitsing van het post- en telecombedrijf heb ik de PTT, een van de grootste klanten van Volmac, actief begeleid. Kritische projecten op het gebied van personeel (salarissen en pensioenen), marketing (klantsystemen) en telematica (voorbode Internet) werden door Volmac uitgevoerd. Op het gebied van geografische informatiesystemen werd een doorbraak bereikt bij de invoering van de eerste grote applicaties op dit gebied (o.a. bij waterleidingbedrijven). 9. Directeur CMG Van een van de automatiseringsbedrijven, CMG Utrecht B.V. van de Engels / Nederlandse Computer Management Group ben ik adjunct-directeur respectievelijk directeur geweest in de periode Dit bedrijf bood automatiseringsdiensten aan gemeentes, provincies, waterschappen, nutsbedrijven en gezondheidszorg aan. In deze periode heb ik een meerjaren-investeringsprogramma opgezet voor geografische informatiesystemen en een samenwerkingsverband, Stichting Clovis, tussen overheid (VROM / Kadaster), wetenschap (TU Delft) en bedrijfsleven (IT - bedrijven en ingenieursbureaus) opgezet. 10. Interim-manager regionaal computercentrum In de periode ben ik als interim-manager (in dienst van CMG Den Haag B.V.) in een aantal stappen verantwoordelijk geweest voor een regionaal computercentrum, het Centrum voor Automatisering Oost-Nederland (CON). Dit centrum trad als het automatiseringscentrum voor de gemeenten in Gelderland en Overijssel, alsook de provincies zelf op.

10 blad 10/ Rijksoverheid Bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ben ik gedurende 1969 tot begin 1983 werkzaam geweest als automatiseerder in de respectievelijke functies: programmeur, systeemanalist, informatieanalist, groepsleider en automatiseringsadviseur. 12. Militaire dienst In de periode ben ik opgeleid tot (dienstplichtig) meteorologisch officier van de Koninklijke Luchtmacht. Na de opleiding (18 maanden) ben ik werkzaam geweest als documentalist bij het Technisch en Wetenschappelijk Documentatiecentrum voor de Krijgsmacht (TDCK).

Overwegingen voor verkoop

Overwegingen voor verkoop VERTROUWELIJK VOOR DISCUSSIE Overwegingen voor verkoop Presentatie Navius Corporate Finance & Strategy Utrecht, februari 2006 AGENDA Introductie Navius Rationale van verkoop Het verkoopproces Enkele suggesties

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Naam: Roland G. Koster Tel: 071 513 7136 Mobiel: 06 1269 6855 Email: rg.koster@redvalley.nl

Curriculum Vitae. Personalia. Naam: Roland G. Koster Tel: 071 513 7136 Mobiel: 06 1269 6855 Email: rg.koster@redvalley.nl Curriculum Vitae Personalia Naam: Roland G. Koster Tel: 071 513 7136 Mobiel: 06 1269 6855 Email: rg.koster@redvalley.nl Werkterrein Allround business en IT manager met als werkterrein: Organisatieadvies

Nadere informatie

AGENDA. 2. Bespreking notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 24 april 2008.

AGENDA. 2. Bespreking notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 24 april 2008. GENDA AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van DNC De Nederlanden Compagnie N.V. ( DNC ) wordt gehouden op 4 november 2008

Nadere informatie

DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL

DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL VanSoestDolmans & Associates VanSoestDolmans is een onafhankelijke business management organisatie die pragmatische en sterk oplossingsgerichte ondersteuning biedt aan

Nadere informatie

Update ' toezicht op bestuur in relatie tot de rol van participatiemaatschappijen in hun portefeuillebedrijven'

Update ' toezicht op bestuur in relatie tot de rol van participatiemaatschappijen in hun portefeuillebedrijven' Update ' toezicht op bestuur in relatie tot de rol van participatiemaatschappijen in hun portefeuillebedrijven' 1 Toezicht op bestuur Op 31 mei 2011 is het wetsvoorstel bestuur en toezicht (het "Wetsvoorstel")

Nadere informatie

Toonaangevend in accountancy en fiscale adviezen

Toonaangevend in accountancy en fiscale adviezen Blömer accountants en adviseurs Toonaangevend in accountancy en fiscale adviezen Als professional op het gebied van accountancy en fiscale advisering zijn we u graag van dienst. Deskundig en betrokken

Nadere informatie

Uw bedrijf verkopen? U staat er niet alleen voor

Uw bedrijf verkopen? U staat er niet alleen voor Uw bedrijf verkopen? U staat er niet alleen voor INTRODUCTIE Uw bedrijf verkopen? U staat er niet alleen voor U hebt een mooi bedrijf opgebouwd. Maar er komt een moment dat u de teugels uit handen wilt

Nadere informatie

Profiel. Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV. Voorzitter Raad van Commissarissen

Profiel. Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV. Voorzitter Raad van Commissarissen Profiel Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV Voorzitter Raad van Commissarissen 1 Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV Voorzitter Raad van Commissarissen Algemeen Ontwikkelingsmaatschappij

Nadere informatie

Een bedrijf kopen? U staat er niet alleen voor

Een bedrijf kopen? U staat er niet alleen voor Een bedrijf kopen? U staat er niet alleen voor INTRODUCTIE Een bedrijf kopen? U staat er niet alleen voor U hebt carrière gemaakt. Door de jaren heen hebt u veel kanten van de bedrijfsvoering gezien. Dat

Nadere informatie

Het door Regal toegekende leveranciersnummer (indien van toepassing):

Het door Regal toegekende leveranciersnummer (indien van toepassing): Aanwijzingen: DEZE DUE DILIGENCE-VRAGENLIJST MET VERKLARING DIENT TE WORDEN INGEVULD EN ONDERTEKEND DOOR EEN GEVOLMACHTIGD VERTEGENWOORDIGER VAN DE EXTERNE PARTIJ. ALLE GEVRAAGDE INFORMATIE MOET WORDEN

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 16 april 2013, s morgens om 11.00 uur in de Hermitage

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering)

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) April 2016 DE ORGANISATIE Stichting is een onafhankelijke Nederlandse stichting die zich wereldwijd richt

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

De gegevens als bedoeld in artikel 2: 142 lid 3 Burgerlijk Wetboek, zijn gepubliceerd op de website van de vennootschap en luiden als volgt:

De gegevens als bedoeld in artikel 2: 142 lid 3 Burgerlijk Wetboek, zijn gepubliceerd op de website van de vennootschap en luiden als volgt: Onderstaand zijn de gegevens vermeld als bedoeld in artikel 2: 142 lid 3 Burgerlijk Wetboek betreffende mevrouw C.M.C. Mahieu, in verband met de voorgenomen benoeming van mevrouw Mahieu tot lid raad van

Nadere informatie

Kunst & culturele sector Ontwikkelingswerk, non-profit Fotografie Zakelijke en Financiële dienstverlening Detailhandel

Kunst & culturele sector Ontwikkelingswerk, non-profit Fotografie Zakelijke en Financiële dienstverlening Detailhandel Profiel Sinds begin jaren tachtig heb ik een schat aan kennis en ervaring opgebouwd op het gebied van automatisering, veelal bij de grootste financiële instellingen van deze wereld. Van hardcore programmering,

Nadere informatie

Een bedrijf kopen? U staat er niet alleen voor. Indus_Corp.Broch_Kopers_FC_HiRes.indd 1

Een bedrijf kopen? U staat er niet alleen voor. Indus_Corp.Broch_Kopers_FC_HiRes.indd 1 Een bedrijf kopen? U staat er niet alleen voor Indus_Corp.Broch_Kopers_FC_HiRes.indd 1 07-02-11 12:50 Indus_Corp.Broch_Kopers_FC_HiRes.indd 2 07-02-11 12:50 INTRODUCTIE Een bedrijf kopen? U staat er niet

Nadere informatie

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN. bedrijfseconomisch profiel

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN. bedrijfseconomisch profiel TWENTE MILIEU NV LID RAAD VAN COMMISSARISSEN bedrijfseconomisch profiel September 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE Twente Milieu richt zich op inzameling van diverse soorten grondstof uit huishoudens, op

Nadere informatie

Andere dingen kunnen ons veranderen, maar we beginnen en eindigen met onze familie. Anthony Brandt.

Andere dingen kunnen ons veranderen, maar we beginnen en eindigen met onze familie. Anthony Brandt. Exitstrategieën Als er geen volgende generatie familieleden klaarstaat, bereid of in staat is het bedrijf voort te zetten, kan het zinvoller zijn een uittreedplan op te stellen in plaats van een opvolgingsplan.

Nadere informatie

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING MENSEN MAKEN HET VERSCHIL Als ze op de juiste plek zitten. In het juiste team. Als zij hun talent kunnen omzetten in toegevoegde waarde. Wij adviseren, ondersteunen

Nadere informatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie PERSBERICHT Bussum, 5 november 2015 In aanvulling op het persbericht IEX gaat naar de beurs, dat hedenmorgen is gepubliceerd, informeert MTY Holdings NV middels onderstaand bericht haar aandeelhouders

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides

in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides 1 Governance principes De ondernemers hebben hun bedrijf nog niet in een vennootschapsstructuur ondergebracht. De ondernemers activeren een raad van

Nadere informatie

Raymond Paulus Johannes Noël Wijnands Adres Romenkamp 18 6438 JH Oirsbeek Telefoonnummer +31 6 52 65 78 75 rm.wijnands@planet.nl

Raymond Paulus Johannes Noël Wijnands Adres Romenkamp 18 6438 JH Oirsbeek Telefoonnummer +31 6 52 65 78 75 rm.wijnands@planet.nl Curriculum Vitae Raymond P.J.N. Wijnands Persoonlijke gegevens Naam Raymond Paulus Johannes Noël Wijnands Adres Romenkamp 18 6438 JH Oirsbeek Telefoonnummer +31 6 52 65 78 75 E-mail rm.wijnands@planet.nl

Nadere informatie

Marktlink Fusies & Overnames

Marktlink Fusies & Overnames Marktlink Fusies & Overnames Workshop Zoeken en vinden van een koper / verkoper Jeroen Oldengarm j.oldengarm@marktlink.nl 06 30 39 42 11 Mei 2013 Inhoud Doel Introductie Marktlink Marktontwikkelingen en

Nadere informatie

Nieuwe Steen Investments n.v. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V.

Nieuwe Steen Investments n.v. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. (Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) te houden op donderdag 15 oktober 2009 om 10.30 uur in Schouwburg Het Park te

Nadere informatie

Reorganisatie met personele gevolgen Visie en aanpak Berenschot, 2015

Reorganisatie met personele gevolgen Visie en aanpak Berenschot, 2015 Reorganisatie met personele gevolgen Visie en aanpak Berenschot, 2015 Reorganisatie Wat nu?! Staat u aan de vooravond van een reorganisatie of zit u er middenin? Misschien herkent u de volgende kopzorgen

Nadere informatie

Imtech Traffic & Infra. Veel gestelde commerciële vragen

Imtech Traffic & Infra. Veel gestelde commerciële vragen Imtech Traffic & Infra Veel gestelde commerciële vragen Royal Imtech N.V. organisatie: opheldering Royal Imtech NV (holding) Divisies Gebaseerd op landen Benelux Duitsland & Oost-Europa Nordic Spanje Verenigd

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Uitgangspunten 1. Deze profielschets wordt gehanteerd: bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; bij de discussie over de

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Samenvatting. Profielschets

Curriculum Vitae. Samenvatting. Profielschets Curriculum Vitae Naam:!! Jolanda Sappelli Geboortedatum:! 11 juni 1963 Adres:!! Johan van Oldenbarneveltlaan 48!!! 2582 NV Den Haag Telefoon privé:! 070 3226470 Telefoon mobiel:! 06 51334137 E-mail:!!

Nadere informatie

Ervaring Interimmanagement en coaching bij GEA, vanaf 2011. Openbaar Ministerie maart 2015 - juli 2015

Ervaring Interimmanagement en coaching bij GEA, vanaf 2011. Openbaar Ministerie maart 2015 - juli 2015 Persoon & aanpak Mijn expertise ligt in HRM en managementvraagstukken, specifiek mobiliteit, talentmanagement en verander- en professionaliseringstra jecten. Op strategisch en operationeel niveau, met

Nadere informatie

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014 Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN 1. Kerntaken van de raad van commissarissen

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil Workshop Derk K. Kremer Derk Kremer Even voorstellen. TUD Civiele Techniek en Bedrijfskunde Directeur Eestum Management, een onafhankelijk adviesbureau

Nadere informatie

Kadernota xteme inhuur

Kadernota xteme inhuur Kadernota Externe inhuur Stuknummer: b!07.00560 gemeente Den Helder Concept Kadernota xteme inhuur Inhoudsopgave Kadernota Externe inhuur 1. Inleiding 3 2. Kaders 3 2.1. Definitie 3 2.2. Reikwijdte van

Nadere informatie

Ingenieursbureau (Mechanical Engineering) Zakelijke dienstverlening Overheid Banken & Verzekeringen Olie- & Gasindustrie Zorginstellingen

Ingenieursbureau (Mechanical Engineering) Zakelijke dienstverlening Overheid Banken & Verzekeringen Olie- & Gasindustrie Zorginstellingen Curriculum Vitae A.B.Dijkema Naam Geboortedatum Adres PC & Woonplaats Telefoon E-mail adres Werkervaring vanaf Talen Opleiding Bram Dijkema 03 februari 1957 Niekerkerdiep Noordzijde 21 9805 TG BRILTIL

Nadere informatie

De full service juridische en strategische huisadviseur voor ondernemers met visie

De full service juridische en strategische huisadviseur voor ondernemers met visie De full service juridische en strategische huisadviseur voor ondernemers met visie LexPartners: uw full service juridische sparringpartner en huisadviseur Door het sterk gestegen belang voor ondernemingen

Nadere informatie

Drs. F.M. (Frank) Tromp

Drs. F.M. (Frank) Tromp Drs. F.M. (Frank) Tromp Algemeen Directeur / bestuurder Directeur Advies a.i. 4 april 1966 Nederland 06 263 50 305 frank.tromp@dyade.nl Profiel Sinds 2006 ben ik werkzaam in het onderwijs; de eerste 5

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter

Nadere informatie

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over:

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over: Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl Lees hieronder verder over: Het werk van ondernemingsraden. Het werk van de trainer/adviseur. De ideale trainer/adviseur.

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

voor meer resultaat uit uw vastgoedonderneming

voor meer resultaat uit uw vastgoedonderneming Hoe haalt u meer resultaat uit uw vastgoedonderneming? Wie ondernemerschap koppelt aan creativiteit en een effectief bedrijfsproces met transparante besluitvorming, behaalt de beste resultaten. HouVast

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

PRESENTATIE HARVEY REYNALDS LEGAL DIENSTVERLENING VOORBEELDEN KLANTEN FEES CV

PRESENTATIE HARVEY REYNALDS LEGAL DIENSTVERLENING VOORBEELDEN KLANTEN FEES CV 2013 PRESENTATIE HARVEY REYNALDS LEGAL DIENSTVERLENING VOORBEELDEN KLANTEN FEES CV Reinoud van Servellen +31 613 966 281 rvanservellen@harveyreynalds.com Pagina 2 WIE ZIJN WE EN WAT DOEN WE? Harvey Reynalds

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Algemeen (conform governancecode 2006) De Raad van Commissarissen (RvC) heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie

Nadere informatie

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n Directie Reglement Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Artikel 1. Structuur 1. De directie is belast met de dagelijkse leiding van de W&MD-onderneming en de door het bestuur aan de directie gedelegeerde

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14 Profielschets Raad van Toezicht juni 14 : De Raad van Toezicht van de stichting Caransscoop is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Bestuurder

Nadere informatie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie 1. Opening AGENDA Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Brill NV te houden op woensdag 13 mei 2015 om 14.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Plantijnstraat 2, Leiden

Nadere informatie

1997 Stichting NLnet. Stichting NLnet Beknopt Jaarverslag 1996

1997 Stichting NLnet. Stichting NLnet Beknopt Jaarverslag 1996 Stichting NLnet Beknopt Jaarverslag 1996 jaarverslag 1996 1 Stichting NLnet Beknopt Jaarverslag Stichting NLnet 1996 NLnet Holding B.V. en haar werkmaatschappijen In de realisatie van haar doel, het ondersteunen

Nadere informatie

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Doel Bijdragen aan de formulering van het strategische en tactische (financieel-)economische beleid van de instelling of onderdelen daarvan, alsmede vorm en

Nadere informatie

Change. Making Change Happen!

Change. Making Change Happen! Change MANaGEMENT Making Change Happen! 2 Uw organisatie verandert. Vaak onder druk van de markt, aandeelhouders of belanghebbenden. Maar soms gewoon omdat u zelf gelooft dat het beter kan. Het merendeel

Nadere informatie

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

Project Management. De expertise om ambities waar te maken

Project Management. De expertise om ambities waar te maken Project De expertise om ambities waar te maken Topwind Betrek Topwind bij uw project en verzeker u ervan dat uw ambities waar worden. Topwind is een pragmatisch, servicegericht bedrijf met veel ervaring

Nadere informatie

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 19 mei 2011 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan

Nadere informatie

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse

Nadere informatie

Directeur (0,8 wtf) bouwend verbindend

Directeur (0,8 wtf) bouwend verbindend Functieprofiel Directeur SWV Passend Onderwijs (PO) IJmond Functienaam: Directeur Organisatie: Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Dienstverband: 0,8 WTF Salarisschaal: conform CAO-PO

Nadere informatie

Profiel Bestuur Stichting Muziekschool Barneveld (SMB) 1 e concept

Profiel Bestuur Stichting Muziekschool Barneveld (SMB) 1 e concept Profiel Bestuur Stichting Muziekschool Barneveld (SMB) 1 e concept Barneveld, september 2012 1 Inhoudsopgave Blz. 1.Inleiding 3 2.Kort profiel SMB 3 3.Profiel bestuur 3 3.1 Omvang van het bestuur 3 3.2

Nadere informatie

Innovatie support gids

Innovatie support gids Innovatie support gids Uw gids naar resultaat 1 Uw gids naar resultaat Innovatief duurzaam drukwerk Het drukwerk van deze gids is uitgevoerd in waterloos offset met inkt op plantaardige basis, dit resulteert

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Beleidsplan. Organisatie : VanenvoorNL B.V. Auteurs : Maurice Smit & Willemien Visser Datum : Versie : 2.4 Status : Definitief

Beleidsplan. Organisatie : VanenvoorNL B.V. Auteurs : Maurice Smit & Willemien Visser Datum : Versie : 2.4 Status : Definitief Beleidsplan Organisatie : VanenvoorNL B.V. Auteurs : Maurice Smit & Willemien Visser Datum : 01-11-2016 Versie : 2.4 Status : Definitief Inleiding VanenvoorNL staat voor sociaal ondernemen. Dit betekent

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT Naheffing tsvorm Jaarreken Vergunningen De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT maart 2013 DE MKB-ACCOUNTANT: EEN GOEDE ADVISEUR Elke ondernemer heeft behoefte aan een goede adviseur,

Nadere informatie

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op woensdag 16 mei 2012 om 13.30 uur in het Beatrixtheater, Jaarbeursplein te Utrecht 1. Opening

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie

Mediatrainingen Engels (spreekvaardigheid) Klantgericht Resultaatgericht Sterke onderhandelaar Samenbindend

Mediatrainingen Engels (spreekvaardigheid) Klantgericht Resultaatgericht Sterke onderhandelaar Samenbindend Curriculum Vitae Naam Geboortejaar Woonplaats Opleiding Trainingen Profiel Mr. H.W. (Henk) van Heuven 1950 Rotterdam Nederlands Recht; eerste graads onderwijsbevoegdheid economie (Vrije Universiteit 1975)

Nadere informatie

Specifiek Kader voor de Verbonden Partij Waalfront BV

Specifiek Kader voor de Verbonden Partij Waalfront BV Specifiek Kader voor de Verbonden Partij Waalfront BV Gemeente Nijmegen Opgesteld door: DWS, P110, Diana van Eldik Datum: 13 januari 2011 Uiterste datum van actualisatie: 13 januari 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Dr. Projects Management B.V.

Dr. Projects Management B.V. --009 Dr. Projects Management B.V. Printversie van gepresenteerde beelden van de website www.drprojects.nl Dr. Projects Management Dit is de bundeling van de website presentaties per onderdeel. De diensten

Nadere informatie

Uniting Expertise, Accelerating Ambitions. Ervaar het verschil tussen werken en carrière maken.

Uniting Expertise, Accelerating Ambitions. Ervaar het verschil tussen werken en carrière maken. Uniting Expertise, Accelerating Ambitions Ervaar het verschil tussen werken en carrière maken. Onze focus? Jouw persoonlijke ambities overtreffen. De beste zijn in ons vakgebied. Dat is waar de specialisten

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Crown Van Gelder N.V. gevestigd te Velsen

Crown Van Gelder N.V. gevestigd te Velsen Crown Van Gelder N.V. gevestigd te Velsen Agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (Vergadering) van Crown Van Gelder N.V. (de Vennootschap) te houden op 19 maart 2015 om 14:00

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

Profielschets voor omvang en samenstelling Raad van Commissarissen

Profielschets voor omvang en samenstelling Raad van Commissarissen Profielschets voor omvang en samenstelling Raad van Commissarissen Samenstelling De raad van commissarissen zal zich - binnen de grenzen van zijn bevoegdheden - er voor inzetten dat de raad van commissarissen

Nadere informatie

Beleidsplan Organisatie : VANenVOOR.nl B.V. Auteurs : Maurice Smit & Willemien Visser Datum : Versie : 2.1 Status : Definitief

Beleidsplan Organisatie : VANenVOOR.nl B.V. Auteurs : Maurice Smit & Willemien Visser Datum : Versie : 2.1 Status : Definitief Beleidsplan 2015 Organisatie : VANenVOOR.nl B.V. Auteurs : Maurice Smit & Willemien Visser Datum : 21-01-2015 Versie : 2.1 Status : Definitief Inleiding VANenVOOR.nl staat voor maatschappelijk ondernemen.

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (de Vennootschap ) te houden op 17 maart

Nadere informatie

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2017 22 MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. TE HOUDEN OP WOENSDAG 22 MAART 2017 OM 10.30 UUR TEN KANTORE VAN

Nadere informatie

1. Opening. 2. Mededelingen. 3. Samenstelling raad van bestuur (ter beslissing) 4. Samenstelling raad van commissarissen (ter beslissing)

1. Opening. 2. Mededelingen. 3. Samenstelling raad van bestuur (ter beslissing) 4. Samenstelling raad van commissarissen (ter beslissing) Agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders ( BAVA ) van Koninklijke Ten Cate N.V., die wordt gehouden op donderdag 25 augustus 2016 om 14.00 uur ten kantore van de vennootschap,

Nadere informatie

Gevolgen voor de werkgelegenheid

Gevolgen voor de werkgelegenheid KRACHTIG ADVISEREN BIJ FUSIES EN OVERNAMES Met een divers team van organisatieadviseurs ondersteunen we ondernemingsraden bij het beoordelen van voorgenomen verkoop, fusies en overnames van bedrijven.

Nadere informatie

Denkt u dat mensen gedreven worden door hun managers? Ik niet!

Denkt u dat mensen gedreven worden door hun managers? Ik niet! Denkt u dat mensen gedreven worden door hun managers? Ik niet! Webseminar Ritsen vanaf hier 27 oktober 2009 Janny den Bakker Organisatie & Change Consultant ING Janny den Bakker-Knottnerus Organisatie

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Protocol onafhankelijkheid accountant WormerWonen

Protocol onafhankelijkheid accountant WormerWonen Pagina 1 van 5 Protocol onafhankelijkheid accountant WormerWonen Pagina 2 van 5 PROTOCOL INZAKE DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE ACCOUNTANT IN HET KADER VAN DE DIENSTVERLENING DOOR DE ACCOUNTANT AAN WORMERWONEN

Nadere informatie

Vraagprijs of prijsvraag?

Vraagprijs of prijsvraag? Vraagprijs of prijsvraag? NCD bijeenkomst Beghotel Amersfoort 12 september, 2017 Index Introductie Waardebepalende factoren Aankoop proces Casus: bod formuleren Introductie DGMC Problematiek Directeur

Nadere informatie

Van familiebedrijf naar familiekapitaal Vóór en na de bedrijfsoverdracht

Van familiebedrijf naar familiekapitaal Vóór en na de bedrijfsoverdracht Objectief Onafhankelijk Overzichtelijk & ondernemend Van familiebedrijf naar familiekapitaal Vóór en na de bedrijfsoverdracht Praktijkdag: 'De Switch naar Advieskantoor' Bunnik, 18 november 2014 drsj.j.a.

Nadere informatie

Statistieken voor vraag 1 : Wat voor organisatie is het?

Statistieken voor vraag 1 : Wat voor organisatie is het? In totaal legden 20 respondenten deze enquête af. Statistieken voor vraag 1 : Wat voor organisatie is het? 1. Gemeente 41,67% 10. Rechtbank 8,33% 2. Provincie 0,00% 11. Bureau Jeugdzorg 0,00% 3. Deurwaarderskantoor

Nadere informatie

inzicht in uw bedrijf

inzicht in uw bedrijf Niet zomaar cijfers inzicht in uw bedrijf accounting - auditing - consulting Kennis en maatwerk voor uw business Over Baker Tilly Belgium Baker Tilly Belgium is de merknaam van een groep vennootschappen

Nadere informatie

Agenda. Aanvang 11:00 uur.

Agenda. Aanvang 11:00 uur. Agenda voor de buitengewone vergadering van aandeelhouders van Vivenda Media Groep N.V., statutair gevestigd te Hilversum (de Vennootschap ), te houden op vrijdag 15 november 2013 in Triple Ace World Trade

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim (Project) Controller WO BE RC

Curriculum Vitae. Interim (Project) Controller WO BE RC Curriculum Vitae Interim (Project) Controller WO BE RC Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: 06-52376775 E- mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer K164 Aantal jaren ervaring

Nadere informatie

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline.

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline. BUSINESS CASE Exact Online MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING De 5 tips van Marc Vosse www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY DE 5 TIPS VAN MARC VOSSE Voor

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Het realiseren van een MBO - 10 veel gestelde vragen en antwoorden 1

Het realiseren van een MBO - 10 veel gestelde vragen en antwoorden 1 Het realiseren van een MBO - 10 veel gestelde vragen en antwoorden PricewaterhouseCoopers Corporate Finance heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van teams bij het succesvol realiseren van management

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Opleidingen /cursussen:

CURRICULUM VITAE. Opleidingen /cursussen: CURRICULUM VITAE Naam Bogers, P.A. (Peter) Geboren: 1958 Adres: Eigendomweg 7, 3765EA Soest Telefoon: 06-51290050 Mail: Facomnlbv@planet.nl Opleidingen /cursussen: 2004 Training Coachingsvaardigheden Universiteit

Nadere informatie

Reglement Directie Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen

Reglement Directie Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen Reglement Directie Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen Vastgesteld door het Toezichthoudend Bestuur op 14 juli 2016 Gebaseerd op modelreglement MO-groep (2009) Artikel 1. Structuur 1. De directie is belast

Nadere informatie

Rekenvoorbeeld Management Buy Out

Rekenvoorbeeld Management Buy Out Rekenvoorbeeld Management Buy Out Introductie Bedankt voor uw interesse in de management buy-out! Om u een beter beeld te laten krijgen in wat een management buy-out inhoudt heeft Lingedael Corporate Finance

Nadere informatie

10 Tips bij een reorganisatie

10 Tips bij een reorganisatie Marianne Eisma advocaat legal 10 Tips bij In het Arbeidsrecht gaat het erom het juiste proces te volgen om het uiteindelijke doel te bereiken. U moet daarvoor de tijd nemen, te snelle en niet goed voorbereide

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 19 May 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

INNOVATION MANAGEMENT BY YOU. Interim- Change- & Kennis management

INNOVATION MANAGEMENT BY YOU. Interim- Change- & Kennis management INNOVATION MANAGEMENT BY YOU Interim- Change- & Kennis management 1 Introductie Wat doet IMBY? Wie is IMBY? Waarom IMBY? IMBY als het gaat om 2 Wat doet IMBY? IMBY ZORGT DAT UW ORGANISATIE (NOG) BETER

Nadere informatie

Masterclasscyclus: Besturen en toezicht van organisaties

Masterclasscyclus: Besturen en toezicht van organisaties in Business info@vrouwenontmoetenvrouwen.nl www.vrouwenontmoetenvrouwen.nl Masterclasscyclus: Besturen en toezicht van organisaties Was vroeger een bestuur een mannenbolwerk, waar onder het genot van koffie

Nadere informatie

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Finding the optimal solution is An our open standard mind comes standard... Burdock is de verbindende schakel tussen opdrachtgevers

Nadere informatie