TCC Opleiding Programma RLDCLASS IWM Management B.V. IWM: The Knowledge Transfer Company Worldclass Royalty Holding N.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TCC Opleiding Programma RLDCLASS. 2008-2015 IWM Management B.V. IWM: The Knowledge Transfer Company. 2013 Worldclass Royalty Holding N.V."

Transcriptie

1 TCC Opleiding Programma IWM: The Knowledge Transfer Company W RLDCLASS 2013 Worldclass Royalty Holding N.V IWM Management B.V.

2 Inleiding De TCC praktijk opleiding leidt op voor de certificering tot IWM Trainer- Coach-Consultant als basisopleiding tot zelfstandig IWM franchisenemer of consultant en levert 8-PE punten op. De opleiding is ook uitstekend geschikt voor een ieder die wil investeren in verdere professionalisering voor toekomstige functies of voor managers die projecten of organisatie veranderingen of verbeteringsprojecten moeten realiseren. De opleiding wordt afgesloten met een tweetal examens, te weten: Persoonlijk Business Plan Multiple choice examen Het Persoonlijk Business Plan wordt gedurende drie maanden op individuele basis ontwikkeld door de deelnemer, gevolgd door de presentatie op de laatste cursusdag. Het multiple choice examen bestaat uit 60 vragen op de laatste cursusdag. Het Persoonlijk Business Plan De opzet en eisen van het PBP Persoonlijk Business Plan worden beschreven op een van de volgende pagina. Het plan dient uiterlijk 10 dagen voor aanvang van blok III bij IWM University te zijn ingeleverd. U heeft dus circa 2,5 maand om uw plan op te stellen. Bij aanvang van de opleiding krijgt u een tweetal digitale templates daarvoor aangeleverd. PBP Consult Er zijn twee terugkomdagen gepland om uw PBP met de docent/consultant te bespreken. Maak daarvoor tijdig een afspraak. Voor iedere deelnemer is circa 2 uur beschikbaar. De opleiding bestaat uit drie blokken van 2 x 3 dagen en 1 x 2 dagen, waarvan de laatste dag bestaat uit de persoonlijke presentatie van het Persoonlijk Business Plan in de ochtend en het TCC examen in de middag, gevolgd door uitreiking van het behaalde TCC Certificaat. De totale studiebelasting is circa 100 uur. Lesuren 55 uur, totaal 20 dagdelen in 10 lesdagen. PBP ca uur Studeren ca. 30 uur Planning 2015 Blok I 14, 15 en 16 september 2015 PBP overleg 30 september 2015 op afspraak Blok II 12, 13 en 14 oktober 2015 PBP overleg 25 november 2015 op afspraak Blok III 10 en 11 december 2015 Lesuren Blok I+II Blok III Maandag 09:00-20:00 Donderdag 09:00-20:00 Dinsdag 09:00-20:00 Vrijdag 09:00-15:00 Woensdag 09:00-15:00 Lesdagindeling 09:00-12:00 Lunch 13:00-16:00 Snack 17:00-20:00 Diner Worldclass / IWM TCC Programma RAM Pag. 2

3 Locatie Hampshire Hotel Landgoed Holthunsche Hof Villa DALHOF Zevenheuvelenweg 48a 6571 CK Berg en Dal (nabij Nijmegen) Telefoon IWM secr IWM mail Versie daagse gecertificeerde TCC Praktijk Training voor IWM consultants & franchisenemers. IWM Trainer - Coach - Consultant BLOK I - Dag 1 1. Inleiding Het IWM Model 1.1. Rondje Wie is Wat? 1.2. Leerdoelen TCC 1.3. Organisatie en verdienmodel 1.4. Opdrachten structuur 1.5. De Leerbarometer 1.6. Opzet Eindpresentatie en Persoonlijk Business Plan 2. IWM Franchise Ondernemer 2.1. IWM Finance & Loans 2.2. IWM Converteerbare Obligaties 2.3. Administratie eisen 3. IWM Scope Team Proces Management 3.1. Baten Management 3.2. Lijnorganisatie 3.3. Keten 3.4. Projecten 3.5. Kolb test: Waar sta ik? 4. Persoonlijke ontwikkeling 4.1. Kennis van trainer & coaching vaardigheden 4.2. Permanente ontwikkeling 5. Natuurlijke rollen van een trainer 5.1. Spreker 5.2. Natuurlijk leider 5.3. Coach 5.4. Regelaar 5.5. Verkoper 5.6. Ontwikkelaar 6. IWM Assessments & Online Testen 8. Gedragsprincipes 8.1. Performance management 8.2. Conflict hantering 8.3. Gedrag van managers 8.4. Gedrag van medewerkers 9. Beïnvloeding 9.1. Teamrollen: BELBIN test 9.2. Attitude veranderen 9.3. Twee manieren van denken 9.4. Alledaagse beïnvloeding 9.5. Consistentie en Resistentie 10. Onderhandelen Waarom onderhandelen? Kenmerken van onderhandelen Interventie technieken Dag Leiderschapsstijlen Stakeholders management Verbeteren van communicatie Luisteren en Spiegelen LSD Formule bij SLG Test: Hersey & Blanchard 12. Opzet Eind presentatie & Persoonlijk Business Plan 13. Performance Measurement Systems De IWM methode in praktijk Praktisch Performance Measurements Her- en erkennen Motivatie Top-10 Dag 2 7. De ontwikkeling van teams 7.1. Taak volwassenheid 7.2. Groepsontwikkeling Dag-4 Terugkomdag ter bespreking Persoonlijk Business Plan Worldclass / IWM TCC Programma RAM Pag. 3

4 BLOK-II Dag Training & Coaching Management Stimuleren van leren veranderen IWM Assessment aanpak Begeleiden van groepsprocessen EQ Emotionele Intelligentie Omgaan met lastige mensen Praktijkoefeningen Communiceren met deelnemers / opdrachtgevers Presenteren aan deelnemers / opdrachtgevers Vormen van terugkoppeling 15. Inleiding en start Knex game Dag Project Management Werken in projecten Project Management Project Planning Knex game 17. Proces Management 18. IWM Organisatie & Eisen Lijnorganisatie versus Keten versus Project Performance meting Kansen & Bedreigingen Succes management Knex game 19. Het IWM 7-SKM Stakeholders Klankbord Model Knex game Dag Valkuilen in projecten Knex game Afsluiting Knex game 21. Financieel Management Waarden kringloop Kostengedrag en kapitaal Financiering Balans lezen Winst- en verliesrekening Cashflowanalyse Oefening Financieel Plan 22. Financiële Kengetallen Presentaties Financieel Plan Dag-8 Terugkomdag ter bespreking Persoonlijk Business Plan. BLOK-III Dag Marketing Management Verzoeknummers IWM Marketing & Sales Gebruik Social Media Direct Marketing 24. IWM Organisatie & Eisen IWM Networking en ondersteuning Overheid & administratie Online Boekhouding 25. Waarom IWM Franchise IWM Consultant IWM Franchisenemer IWM Master Franchise 26. Empowerment Zelfstandig ondernemerschap Overtuigen en motiveren Stress Management Dag Presentaties & beoordeling deelnemers 28. IWM (Online) Examen 90 minuten 29. Uitreiking IWM Certificaten 30. Afsluiting happy hour Worldclass / IWM TCC Programma RAM Pag. 4

5 Kosten opleiding De all-in kosten voor de TCC opleiding bedraagt 8.900,= exclusief BTW, inclusief overnachtingen tijdens de trainingsdagen, trainingsmateriaal en werkboek, PBP templates, ontbijt, lunch, snacks, diner en koffie/thee/drankjes tot 21:00. Overige drankjes zijn voor eigen rekening. Op eigen kosten kan een voorovernachting worden geboekt rechtstreeks bij het hotel onder vermelding van IWM University. Mail naar: Hampshire Hotels (svp niet via de boekingssite, daar gelden andere prijzen). In overleg met IWM Finance B.V. of Interbank NV kan een lening worden afgesloten tot maximaal 6.000,= af te lossen in termijnen van 500,= per maand. Met Interbank N.V. regelt u rechtstreeks uw aflossingswensen, waarbij IWM slechts als intermediair optreedt. Management verandering IWM volgt in haar organisatie ontwikkeling de visie en methodes van MacKAY Business Management van Ir. René A.M. Martens RI Msc destijds verbonden als verantwoordelijk docent voor alle Informatica opleidingen aan o.a. Business Universiteit Nijenrode. Zie ook de casestudies van Thomas DeLong hoogleraar organisatiepsychologie aan de Harvard Business School in Boston USA. De MKL MacKAY Kerning Logic biedt als methode vooral alle ruimte voor ondernemerschap, eigen verantwoordelijkheid en initiatieven in het belang van alle betrokkenen. Middels de MKL procesmodellen wordt een logische en logistieke structuur aangeboden om het geheel van de organisatie te laten functioneren in ieders belang en persoonlijk rendement. Het begrip manager betekent in dit kader dus ook het dragen van eigen verantwoordelijkheid en inspraak en overleg met de betrokken deskundigen of team. Deze methode vindt je inmiddels ook terug bij organisaties als Google en Apple de zogenaamde buy-in aanpak. Auteursrechten Alle rechten voorbehouden. Niets mag uit het trainingsmateriaal verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronische mechanisch, door fotokopieën, opname, hetzij op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Onderdelen van het werkboek zijn tevens ontleend aan andere auteurs en openbare publicaties waaronder internet. Voor zover het maken van kopieën uit het trainingsmateriaal is toegestaan op grond van artikel 16b Auteurswet 1912 juncto het Besluit van 20 juni 1974, Stb. 351, zoals gewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1985, Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht, Postbus 882, 1180 AW Amstelveen. Voor (gedeeltelijke) overneming uit de uitgave in bloemlezingen, readers of andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden. Geregistreerde merken en logo s. CAP S Are Trademarks of IWM Holding Ltd Worldclass / IWM TCC Programma RAM Pag. 5

6 Are Trademarks of stichting Worldclass Privat Foundation SPF Are Trademarks of stichting The HIGHLANDS Foundation Copyright Opdrachtgever IWM Management B.V. Licentiegever Worldclass Royalty Holding N.V. Versie mei 2015 Uitgever IWM Management B.V Worldclass / IWM TCC Programma RAM Pag. 6

7 Is Franchise of IWM Consultants Netwerk iets voor u? Verbreding van uw opdracht portefeuille, internationaal werken en samenwerken binnen de CAPIS projecten is niet zomaar voor iedereen weggelegd. Wij van IWM verwachten behoorlijk veel van u zoals ervaring, inzet, permanente educatie (PE punten) en primair uw financiële investering. De CAPIS projecten hebben als doelstelling het behalen van een meetbaar economisch resultaat voor onze opdrachtgevers, waarbij de investering binnen een jaar na afloop van het initiële project met een factor 3 tot 5 voor de opdrachtgever wordt terugverdient en daarmee een essentiële bedrijfswinst of kostenbesparing wordt gerealiseerd. Dit betekent voor u dat alvorens u als franchisenemer operationeel kan worden ingezet u eerst het stappenplan (fasen) heeft doorlopen en daarna beslist u of u als franchisenemer of als extern consultant als lid het IWM Consultants Netwerk bij projecten en trainingen wordt ingezet. Het IWM 5-stappen plan. In het vijf-stappenplan van IWM doorloopt u een gedegen proces waarbij u na iedere fase bepaald of u doorgaat voor de volgende stap. U bent dus niet verplicht om alle stappen te doorlopen zodat uw investering in IWM over een periode van maximaal twee jaar kunt spreiden. Normaliter kunt u in een periode van drie tot vijf maanden het gehele proces hebben afgerond. Fase-1 Oriëntatie De oriëntatie fase. In deze fase informeren wij u over alle aspecten van onze franchise aanpak. Nadat u zich heeft aangemeld maken wij een afspraak voor een intake gesprek met één van onze consultants en kunt u alle vragen stellen over het IWM franchise concept. Fase-2 Intaketest Deze fase bestaat uit drie stappen: -1- u levert uw CV aan met een of twee zakelijke referenties plus het bewijs van goed gedrag, -2- een online intaketest gevolgd door één of twee gesprekken met uw consultant, -3- u ondertekent de wederzijdse NDA Non Discloser Agreement. Op alle door u aangeleverde informatie is het IWM privacy reglement van toepassing. Het resultaat bepaald of u door gaat naar fase drie. De kosten van deze fase bedraagt 1.000,= exclusief BTW. Fase-3 Opleiding De TCC opleiding fase. In deze fase leiden wij u op tot gecertificeerd Trainer-Coach-Consultant. Gedurende drie maanden volgt u in drie blokken (totaal 10 dagen) de dag- en avondopleiding, welke wordt afgesloten met het TCC-examen. Tijdens en parallel aan de opleiding ontwikkelt u uw Persoonlijk Business Plan waarvan tevens het financiële plan onderdeel uitmaakt. Totale tijdbelasting inclusief huiswerk bedraagt circa uur. Fase-4 Franchise In deze fase bepaalt u of u verder gaat als onafhankelijk IWM consultant of dat u verder gaat als zakelijk IWM franchisenemer voor een periode van telkens 5 jaar. In deze fase ontvangt u alle informatie en franchisecondities onder begeleiding van onze IWM consultant. Fase-5 Realisatie Deze laatste fase betreft de feitelijke inrichting van uw organisatie als franchisenemer. Daarbij wordt u gekoppeld aan uw regionale IWM Franchise Master die zorg draagt voor marketing en sales en biedt alle benodigde projectmanagement ondersteuning bij de IWM opdrachtgevers. Heeft u interesse meld u dan nu aan. Zie contactgegevens op de vorige pagina Worldclass / IWM TCC Programma RAM Pag. 7

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering GROEN MANAGEMENT Introductie cursus GROEN MANAGEMENT Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers 23 e aflevering EEN ANDERE KIJK OP DE BEDRIJFSVOERING MET GROEN MANAGEMENT De in het bedrijf aanwezige vakkennis

Nadere informatie

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management Beschrijving van het leertraject Duurzaam inrichten van Service Management INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 DIT LEERTRAJECT VOOR SERVICE MANAGERS GAAT VERDER DAN DE BES TAANDE TRAININGEN!... 3 LEREN HOE

Nadere informatie

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING info@exellior.com September 2014 Copyrights KNOWLEDGE INTO ACTION 2 GEFELICITEERD! U heeft besloten meer te willen weten over de ontwikkeling

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN INSPIRERENDE EN UITDAGENDE TRAINING EFFECTIEF COMMUNICEREN MET NLP NLP (neurolinguïstisch programmeren) is een methode om effectief te communiceren en is gebaseerd

Nadere informatie

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com Tjong A Hung Consulting N.V. 2 Inhoudsopgave Pagina Auditing 5 Preparing for the

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

PRINCE2 voor professionele projecten. Tanja van den Akker

PRINCE2 voor professionele projecten. Tanja van den Akker PRINCE2 voor professionele projecten Tanja van den Akker Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: 070-378 98 80 www.sdu.nl/service

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Leiderschapstrainingen

Leiderschapstrainingen Leiderschapstrainingen De zorgsector maakt vele veranderingen door: naast veranderingen vanuit de overheid (financiering en andere wetswijzigingen) speelt ook de veranderende zorgvraag een rol. Zorginstellingen

Nadere informatie

Groot Innovatie Modellenboek

Groot Innovatie Modellenboek FRANK KWAKMAN RUUD SMEULDERS (RED.) Groot Innovatie Modellenboek 40 innovatiemodellen voor het versterken van ondernemerschap bij bedrijfsleven en overheid Inhoud Overzicht van de modellen en de auteurs

Nadere informatie

The Independence Company. Programma Trainingen 2015

The Independence Company. Programma Trainingen 2015 The Independence Company Programma Trainingen 2015 Inhoudsopgave Pagina Permanente Educatie TIC: méér dan vaktechniek 2 The Independence Company 3 Wat levert het jou op? 4 Het programma 5 Hoe werkt het?

Nadere informatie

14-daagse NLP Coach & Marketing Bachelor voor Personal Trainers te s-hertogenbosch

14-daagse NLP Coach & Marketing Bachelor voor Personal Trainers te s-hertogenbosch 14-daagse NLP Coach & Marketing Bachelor voor Personal Trainers te s-hertogenbosch De basisopleiding start dit najaar op 1 oktober 2011, en in het voorjaar op 3 maart 2012. Gedoceerd in 7 maal 2 dagen

Nadere informatie

Groot Innovatie Modellenboek

Groot Innovatie Modellenboek FRANK KWAKMAN RUUD SMEULDERS (RED.) Groot Innovatie Modellenboek 40 innovatiemodellen voor het versterken van ondernemerschap bij bedrijfsleven en overheid Inhoud Overzicht van de modellen en de auteurs

Nadere informatie

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl Voorwoord Professionalisering in de school is een belangrijk aspect in de onderwijsontwikkeling. Naast het individuele aanbod krijgt de Fricolore Academy steeds vaker het verzoek voor teamtrainingen vanuit

Nadere informatie

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar Bovendien is dit landelijk Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar te gebruiken: als basis voor het eigen pedagogisch beleidsplan van de instelling; als lesmateriaal in opleidingen en bijscholing; om

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Open Managementtraining EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Ik wens je veel medewerkers is een gevleugelde uitspraak. Meestal wordt deze uitspraak gebruikt om aan te geven dat medewerkers je als manager knap bezig

Nadere informatie

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen Investeren in mensen loont! Vorig jaar was voor veel ondernemers niet eenvoudig. De

Nadere informatie

Leergang mensgericht leidinggeven

Leergang mensgericht leidinggeven Leergang mensgericht leidinggeven Open inschrijving voor managers en leidinggevende professionals in de zorg Opzet: Metaprofiel Analyse : meten van uw denkstijlen Zes trainingsdagen in vier maanden Afsluitende

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRINCE2 IS A REGISTERED TRADE MARK OF AXELOS LIMITED PRINCE2 PRACTITIONER UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 1.690,- Studiemateriaal: 125,- Examenkosten:

Nadere informatie

Informatiepakket Juni 2013 1

Informatiepakket Juni 2013 1 Informatiepakket Juni 2013 1 De Master City Developer opleiding is een topopleiding gericht op stedelijke gebiedsontwikkeling vanuit een integrale benadering. Het is een opleiding die het beste uit praktijk

Nadere informatie

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie.

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Training: Effectieve Projectbeheersing Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@SAMEN.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

GRONDSLAGEN VAN DE MARKETING

GRONDSLAGEN VAN DE MARKETING GRONDSLAGEN VAN DE MARKETING DOCENTENHANDLEIDING Prof. dr. Bronis Verhage Hoogleraar Marketing Georgia State University Atlanta, Georgia, USA Zesde druk (bij overbruggingseditie van het werkboek) 2004

Nadere informatie

Account Management 2.0 - Impact en overtuigingskracht

Account Management 2.0 - Impact en overtuigingskracht 2014 Waarom deze leergang? Wanneer ben je als accountmanager succesvol? In een uitdagende markt waarin je ondernemer, consultant, procesbewaker en onderhandelaar tegelijk hebt te zijn. Waarbij je kansen

Nadere informatie

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden HBO Bedrijfskunde HBO Bedrijfskundige Informatica HBO Payrollopleidingen Korte HBO Leergangen HBO Maatwerk en incompany Erkend door het Ministerie van OCW

Nadere informatie

Trainingskalender 2014

Trainingskalender 2014 Trainingskalender 2014 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com 2 I n h o u d s o p g a ve p a g i n a Au d i t i n g 5 Preparing f or the Audit Fundamentals Internal/Operational

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie