Hoe verleid je de veranderde consument?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe verleid je de veranderde consument?"

Transcriptie

1 OmniSense RemarKable Marketing & Media solutions Hoe verleid je de veranderde consument? Frans Hendrikx In deze white paper worden voor het kleinbedrijf de belangrijkste veranderingen in het consumentengedrag benoemd en tips aangereikt om effectief op die veranderingen in te spelen. O m n i S e n s e R e m a r K a b l e M a r k e t i n g & M e d i a s o l u t i o n s OmniSense new Media & Marketing Oktober 2014 Pagina 0

2 Hoe verleid je de veranderde consument? Marketing Communicatie Optimalisatie (MCO) voor het kleinbedrijf Marketing communicatie is een van de belangrijkste functies van uw onderneming. Het maakt uw producten en/of diensten vindbaar en zichtbaar. Toch laat het effect van uw marketing, ondanks de gemaakte kosten en inspanningen, heel vaak te wensen over. MCO kan daarin snel en voordelig verandering brengen. MCO is een door OmniSense ontwikkelde multidisciplinaire methode om de effectiviteit van uw marketing te inventariseren en daarin, waar mogelijk met bescheiden middelen, verbetering(en) aan te brengen. In deze white paper vindt u een aantal essentiële onderdelen van het MCO programma en tips om uw online-en offline marketing communicatie te verbeteren. U aangeboden door: Frans Hendrikx Marketing Communicatie Innovator OmniSense REMARkABLE MARKETING & MEDIA solutions OMNISENSE REMARkABLE MARKETING & MEDIA Solutions Oktober 2014 Pagina 1

3 Inhoudsopgave: INLEIDING 3 VERANDERDE CONSUMENT 4 CROSS- EN OMNI CHANNEL 5 VERANDERDE VERKOOP 6 DE PLAATS VAN MARKETING COMMUNICATIE VOOR UW ONDERNEMING 6 PRODUCTEN OF DIENSTEN 7 PRIJS 7 DE PLAATS WAAR HET PRODUCT OF DE DIENST WORDT AANGEBODEN 7 INTERNET EN DE CUSTOMER JOURNEY 7 MOBILE MARKETING 8 VERANDERDE PROMOTIE 9 VERANDERDE SERVICE 10 TEVREDEN KLANTEN 10 TIME IS MONEY! 11 VAN VISSER TOT JAGER 11 DE CENTRALE BOODSCHAP: MOTOR VAN UW COMMUNICATIE 12 HOE KRIJGT U VOOR DIE BOODSCHAP HET MEEST EFFECTIEVE BEREIK? 13 VIA WELKE MEDIA KAN MIJN BOODSCHAP HET BEST GEDISTRIBUEERD WORDEN? 13 DIGITALE COUPONS 15 VOORDELEN VAN EEN EIGEN DIGITAAL COUPONSYSTEEM 16 TOT SLOT 17 ONAFHANKELIJK 17 OMNISENSE REMARkABLE MARKETING & MEDIA Solutions Oktober 2014 Pagina 2

4 Inleiding Het gedrag van de Consument is in korte tijd veel verandert door de economische omstandigheden, het toenemende gebruik van internet, de opkomst en invloed van sociale media en de explosieve groei van het aantal smartphone- en tabletgebruikers. Al deze factoren hebben ertoe geleid dat consumenten zich anders zijn gaan gedragen, anders met elkaar communiceren en last but not least anders kopen. Dat die veranderingen ook gevolgen hebben voor de manier waarop u uw marketing communicatie moet inrichten spreekt bijna vanzelf, maar in hoeverre is dat echt waar? Natuurlijk verandert niet alles en blijven de kernwaarden van marketing in stand. Zo staat de klant nog steeds centraal en is de belangrijkste functie van marketing communicatie om die klant in contact te brengen met het aanbod van uw onderneming zodat er online, offline of beiden een actie of transactie kan plaatsvinden. Marketing communicatie is door alle nieuwe mogelijkheden (en onmogelijkheden) een gecompliceerd onderdeel van het ondernemers vak geworden, dat niet voor iedereen is weggelegd en steeds meer het werkterrein van specialisten. OMNISENSE REMARkABLE MARKETING & MEDIA Solutions Oktober 2014 Pagina 3

5 Desondanks kunnen kleine, eenvoudige ingrepen vaak tot verbluffende resultaten leiden. Zo worden er dagelijks honderdduizenden kopjes koffie geserveerd met een koekje of chocolaatje erbij, suiker en melk. Maar waar is het glaasje water? Het glaasje water hoort er namelijk bij om de smaak van de koffie beter tot zijn recht te laten komen. Het glaasje water kost helemaal niets, maar laat aan de gast zien dat de horecaondernemer zijn vak verstaat en de gast optimaal wilt bedienen. Toch wordt aanbieden van een glaasje water bij de koffie slechts zelden gedaan en blijft een kans om het verschil te maken gemist. Er zijn vele mogelijkheden om met een kleine aanpassing het verschil te maken en betere resultaten te boeken. Herkennen van die mogelijkheden is voor veel ondernemers echter lastig of zelfs onmogelijk omdat vanuit het eigen perspectief naar de onderneming wordt gekeken. Tip 1: Marketing communicatie behelst talloze gespecialiseerde vakgebieden die grote bedrijven eenvoudig kunnen mobiliseren en betalen. Kleine en middelgrote ondernemingen kunnen dat meestal niet. Hierdoor worden vaak verkeerde of ontoereikende marketing keuzes gemaakt, met alle gevolgen van dien. Als u wilt weten hoe het geheel van uw marketing communicatie activiteiten presteert, laat dan een onafhankelijke partij met een generale kijk op marketing communicatie de mogelijkheden voor u boven water brengen. Veranderde consument Het succes van uw onderneming hangt af van uw klant en de manier waarop u die klant benadert. Hiervoor zult u eerst zijn of haar wensen en behoeften moeten kennen, zodat u de dialoog met hem of haar kunt aangaan en uw oplossing voorleggen. Klanten zijn door de veranderde omstandigheden vloeibaar geworden. Ze hebben het roer in eigen handen genomen en willen zelf kiezen waar zij een product of dienst kopen, ontvangen of afhalen. Degene die hen op het juiste moment de beste oplossing biedt, wint. Onderscheidend vermogen Het aanbod van producten en diensten is de afgelopen jaren gelijk gebleven of hier en daar zelfs nog toegenomen. De vraag is echter sterk gereduceerd, waardoor de concurrentie steeds verder toeneemt. Meer dan ooit gaat het erom de consument op het juiste moment, met het juiste aanbod op een onderscheidende manier aan te spreken en te verleiden bij u te kopen in plaats van bij uw concurrent. Dat vereist onderscheidend vermogen. Het net even anders, beter te doen dan de ander en dat verschil communiceren. Dat betekent dat ook u, net als de consument, moet veranderen, van het geëffende pad moet afstappen om onderscheidend te zijn. OMNISENSE REMARkABLE MARKETING & MEDIA Solutions Oktober 2014 Pagina 4

6 Cross- en omni channel Zo biedt internet consumenten veel gemak en keuzemogelijkheid, maar maakt het voor de individuele ondernemer gelijker tijd een stuk lastiger om in beeld te komen en te blijven. Toch schept internet ook voor u nieuwe mogelijkheden om hen te bereiken en aan te spreken zodat ze bij u kopen en niet bij een ander. Met dit document wil ik u laten zien waar veranderingen in relatie tot marketing zich onder meer voordoen en hoe u door cross- en omni channel communicatietechnieken toe te passen kunt anticiperen op die veranderingen, in de hoop dat u daarmee uw voordeel kunt doen. Hier en daar zult u open deuren herkennen. Negeer ze niet, maar zie ze als een geheugensteuntje. Pak er uit wat voor u van belang is of kan zijn. Veel leesplezier! Frans Hendrikx P.s: Als u deze paper de moeite waard vindt, deel het dan gerust met uw netwerk. Dat zou ik leuk vinden. OMNISENSE REMARkABLE MARKETING & MEDIA Solutions Oktober 2014 Pagina 5

7 Veranderde Verkoop Het belangrijkste doel van uw onderneming is: Producten of diensten verkopen. Verkoop heeft in de traditionele zin van het woord in het afgelopen decennium echter een andere betekenis gekregen. Consumenten zijn immers veel mondiger geworden en trekken zich veel minder aan van de directe invloed die u als aanbieder, via reclame bijvoorbeeld, wilt uitoefen. Door internet heeft de consument, waar dan ook, direct toegang tot welke informatie of informatiebron dan ook. Vergelijken van producten of diensten is daardoor een stuk eenvoudiger geworden. Het gevolg daarvan is dat de uiteindelijke aankoopkeuze steeds vaker wordt gemaakt op grond van de herkenbare meerwaarde die u de consument kunt bieden. Meer verkopen zal dus mede afhangen van de wijze waarop u in staat bent meerwaarde te creëren en die meerwaarde door gerichte communicatie weet over te brengen aan de consument, uw klant of prospect. De plaats van marketing communicatie voor uw onderneming Nota bene: Alles wat met uw onderneming te maken heeft communiceert! De producten en/of diensten zelf De prijs De toegankelijkheid De verpakking De plaats waar het product of de dienst kan worden verkregen De geboden service Uw medewerkers Garanties De manier waarop het product of de dienst aangeboden en verkocht wordt De breedte en diepte van het assortiment De beschikbaarheid De waardering door anderen De aantrekkelijkheid De noodzakelijkheid Degene die de transactie verricht De wijze waarop uw bedrijf zich presenteert Enzovoort OMNISENSE REMARkABLE MARKETING & MEDIA Solutions Oktober 2014 Pagina 6

8 Producten of diensten Van u wordt verwacht dat u tegen een acceptabele vergoeding de best mogelijke producten en/of diensten levert die aantrekkelijk zijn en passen bij de wens van uw klant. Tip 2: Toets uw product- of dienstaanbod regelmatig aan de klantenwens. Behalve het bijhouden van de omzet kan het zinvol zijn het rechtstreeks te vragen in uw directe omgeving, aan klanten of potentiele klanten. Door een enquête of een pol te houden en/of reacties op sociale media te onderzoeken. Prijs Consumenten zijn in meer of mindere mate prijsgevoelig. De prijs moet in ieder geval, in de vergelijking met andere aanbieders, in verhouding staan tot de toegevoegde waarde die uw onderneming biedt. Tip 3: Door internet is de prijs voor een product of dienst bijna helemaal transparant geworden en prijzen vergelijken kinderspel. De prijs is daarom een veel minder doorslaggevend marketinginstrument geworden. De keuze voor de ene of andere leverancier komt steeds meer tot stand door de zichtbare meerwaarde die uw onderneming kan bieden. Laat dus zien wat uw meerwaarde is! De plaats waar het product of de dienst wordt aangeboden De plaats waar uw product of dienst wordt aangeboden kan doorslaggevend zijn voor de aankoopkeuze. Moet iemand naar een fysieke winkel of kan er (in de winkel) ook op (mobiel) internet worden gekocht? Is het verkooppunt ver weg of dichtbij. Kan er in de buurt geparkeerd worden en wat kost parkeren dan? Hoe lang duurt het voordat ik mijn op internet gekochte product in huis heb? Enzovoort. Internet en de customer journey Internet is voor de consument in de loop van de jaren de belangrijkste informatiebron geworden en in toenemende mate ook de plek waar de aankoop plaatsvind. Van de oriëntatiefase tot aan het uiteindelijke aankoopmoment is internet leidend. Het is niet voor niets dat elke zichzelf respecterende onderneming wel informatie of een digitaal filiaal in de vorm van een website of webwinkel op internet heeft staan. Hierdoor is informatie- en/of het productaanbod van uw onderneming het hele jaar door dag en nacht beschikbaar. Traditionele media zoals folders, flyers, advertenties in bladen en dergelijke hebben als communicatieinstrument sterk aan invloed ingeboet. Maar moet u ze dan niet meer inzetten? Het antwoord op die vraag is simpel: Nee. OMNISENSE REMARkABLE MARKETING & MEDIA Solutions Oktober 2014 Pagina 7

9 Mobile Marketing Ruim 90% van de top 500 adverteerders heeft in 2013 Mobile Marketing ingezet als onderdeel van hun marketing communicatiestrategie. Bij MKB ondernemers ligt dat percentage gevoelig lager. Zelfs het begrip Mobile Marketing doet bij 90% geen bellen rinkelen, laat staan dat er op de mobiele gebruiker gerichte actie wordt ondernomen. Dat hierdoor kansen worden gemist mag duidelijk zijn omdat meer dan 78% van de Nederlandse consumenten zich oriënteert via mobiele apparaten. Tip 4: Laat géén kansen verloren gaan. Richt u met uw communicatie ook op consumenten die zich oriënteren en beslissingen nemen (kopen) via hun mobieltje of tablet. Tip 5: De kracht en de effectiviteit van uw marketingactiviteit ligt in de combinatie, de verbinding tussen traditionele media: Persbericht, krantenadvertentie, folder, flyer, enz. en de mogelijkheden van (mobiel) internet. Smart apps zoals de QR code, Augmented reality, weblinks en digitale coupons maken die combinatie mogelijk. Ze vergroten het bereik van uw boodschap aanzienlijk en versterken daardoor de effectiviteit van uw marketinginspanningen enorm. Tip 6: Iedere onderneming heeft inmiddels wel een website. De kwaliteit van de meeste websites, met name bij kleine ondernemers, is echter bedroevend slecht of ruim onder de maat. Durf te investeren in uw internetfiliaal! Het is tenslotte uw digitale visitekaartje en moet in alle opzichten representatief zijn voor uw fysieke onderneming. U neemt toch ook de kosten voor uw stenen winkel? Staan die in verhouding met uw digitale filiaal? Zorg er ten minste voor dat de informatie die u op internet beschikbaar stelt visueel aantrekkelijk, actueel, gemakkelijk leesbaar is en een z.g. call to action bevat. Ook voor mensen die de informatie met een mobiel apparaat willen bekijken. Tip 7: Storytelling: Vertel uw persoonlijke verhaal. Sociale media bijvoorbeeld zijn NIET geschikt voor commerciële boodschappen! Mensen vinden het vooral leuk om een persoonlijk verhaal te lezen dat ze beweegt of iets bijbrengt. Natuurlijk gerelateerd aan uw vakgebied en over persoonlijke interesses. Dingen wellicht die mensen ook thuis kunnen uitproberen of toepassen. Laat gerust uw persoonlijke voorkeur(en) kennen. Vertel over een leuke wijn of wijnstreek, over bier en waarom u die zo speciaal vindt. Vertel iets over de nieuwe spijskaart. Waarom u voor deze gerechten hebt gekozen en hoe die keuze tot stand is gekomen bijvoorbeeld. Kortom, betrek mensen bij uw verhaal. (Deze tip betreft de horeca, maar kan evengoed over kleding of andere producten of diensten gaan.) OMNISENSE REMARkABLE MARKETING & MEDIA Solutions Oktober 2014 Pagina 8

10 Tip 8: Werk samen. Natuurlijk bent u primair verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van uw eigen onderneming. Samenwerken met een collega kan echter kostenbeperkingen en schaalvoordelen met zich meebrengen. U kunt samen grootser uitpakken en daardoor een groter effect sorteren. Denk even aan de Senseo koffiezetmachine van Philips die samen met Douwe Egberts werd ontwikkeld en op de markt gezet. De ideale match kan het best gemaakt worden tussen twee (elkaar niet beconcurrerende) partijen. Dat neemt niet weg dat u ook als partijen binnen dezelfde branche tot goed werkbare samenwerkingen kunt komen. Tip 9: Showrooming: Géén probleem! Show off! Het is een natuurlijke reactie dat u showrooming van uw klanten wilt tegengaan. Het is echter onmogelijk dit veranderde klantgedrag te voorkomen. Ruim 75% van uw klanten maakt tijdens de zoektocht naar een product of dienst dagelijks gebruik van internet. Met draadloos internet heeft uw klant waar dan ook en op elk tijdstip de mogelijkheid om producten en diensten met elkaar te vergelijken. Draai de rollen om. Toon uw servicebereidheid, vakmanschap en respect voor uw klant. Maak het uw klant gemakkelijk om de keuze op u te laten vallen door gratis Wi-Fi in de zaak aan te bieden, beeldschermen te plaatsen met uw informatie of aanbod op de beginpagina en/of stel tablets beschikbaar. Het zal duidelijk zijn dat de vindbaarheid van uw informatie of productaanbod op internet erg belangrijk is. Door zoekmachine optimalisatie (SEO) van uw website en regelmatig adverteren (SEA) (op Google of Facebook bijvoorbeeld) kan die positie gemaximaliseerd worden. Veranderde Promotie U hebt het beste, goedkoopste, mooiste of gemakkelijkste te kopen product of een geweldige dienst. Als u die waarden niet of onvoldoende weet te communiceren naar uw doelgroep verkoopt u niets. Zelfs als alle andere marketingcomponenten perfect op uw doelgroep zijn afgestemd zal er geen actie, geen transactie plaatsvinden. Promotie is een van de belangrijkste marketingmix componenten, maar door de vele mogelijkheden van internet en de veranderingen die zich daarbij voordoen ook het meest ingewikkelde onderdeel. Zo is door het overal toegankelijk worden van internet via mobiele apparaten de relevantie van de plaats (medium) waar informatie wordt aangeboden belangrijker dan ooit. Ook de wijze waarop de informatie voor de mobiele internetgebruiker aangeboden wordt kan bepalend zijn voor de actie die daarop volgt. Tip 10: Marketing via Mobiel internet schept nieuwe kansen voor u. Denk maar eens aan de mogelijkheden van digitale coupons en beacons die de consument direct tot actie kunnen aanzetten. Verdiep u in de mogelijkheden die passen bij uw bedrijf of organisatie. OMNISENSE REMARkABLE MARKETING & MEDIA Solutions Oktober 2014 Pagina 9

11 Veranderde Service Het service element wordt vaak onderschat. Een goede service is voor de klant de slagroom op de taart, een eerste aanzet tot een vervolgaankoop of upsell. Tip 11: a-voor de aankoop: Vakbekwaamheid wordt nog steeds erg gewaardeerd. Geef daar tijdens het aankoopproces blijk van door de klant eerlijk van advies te dienen, te demonstreren, alternatieven aan te reiken, etc. b-bij de aankoop: Verras en Geef! Iets extra s. Iets wat de klant niet had verwacht. Dat kan iets kleins zijn, monsters van nieuwe producten bijvoorbeeld, een uitnodiging voor een evenement, een gratis kopje koffie (bij een collega ondernemer), extra punten op de spaarkaart, bedenk maar wat, het zal gewaardeerd worden. Tevreden klanten Ook wel de ambassadeurs van uw onderneming. Hun goedkeuring bepaalt in belangrijke mate het koopgedrag van anderen. Consumenten laten zich steeds meer leiden door wat een ander van uw producten of diensten vindt. Vooral de rol van sociale media is bij de beoordeling van merken, producten of diensten niet te onderschatten. Door sociale media kunnen zowel positieve als negatieve beoordelingen zich razendsnel verspreiden. Tip 12: Door actief deel te nemen aan sociale media zoals Facebook en Twitter kunt u niet alleen reacties peilen, maar ook anticiperen op negatieve reacties of commentaren. Actieve deelname kan er ook voor zorgen dat uw zichtbaarheid toeneemt en daardoor het vertrouwen in uw merk, product of dienst. Vergeet niet: Het is veel eenvoudiger om klanten te behouden dan nieuwe klanten voor u te winnen, OMNISENSE REMARkABLE MARKETING & MEDIA Solutions Oktober 2014 Pagina 10

12 Time is money! Dat geld niet alleen voor u, maar ook voor consumenten. Niemand heeft nog tijd of men lijkt tenminste tijd te kort te komen. Men zal er dus alles aan doen om tijd te winnen en kiezen voor de snelste bediening of aflevering, de snelste verbinding, de rapste website, en highspeed informatievoorziening in-store of online. Tip 13: Houdt uw informatie kort en bondig. Het loont de moeite om uw centrale boodschap zo te definiëren dat onmiddellijk duidelijk wordt wat u kunt betekenen voor de waarnemer van uw boodschap. (Verderop in dit document leest u hoe dat het beste kunt doen.) Van visser tot jager Er zijn ondernemers die zich nog gedragen als vissers. Ze gooien een hengeltje uit in een grote vijver en wachten af, in de hoop vis te vangen. Vroeger ging dat nog. Toen was er nog volop vis en waren er niet zoveel vissers. Vandaag de dag levert vissen niets meer op. De visser moet jager worden en zich aanpassen aan de veranderde omstandigheden. Hij moet met alle beschikbare middelen actief op jacht gaan naar zijn prooi. In de analogie geldt dit ook voor modern ondernemerschap, voor uw onderneming. Tip 14: Het is onmogelijk om alle marketing communicatiemiddelen in te zetten. Er moet dus een keuze worden gemaakt die zich verhoudt tot de gewenste doelen en het beschikbare budget. Daarom is het goed eerst doelen te stellen en dan te bekijken hoe en met welke middelen die doelen gerealiseerd kunnen worden. OMNISENSE REMARkABLE MARKETING & MEDIA Solutions Oktober 2014 Pagina 11

13 De centrale boodschap: motor van uw communicatie Een goed geformuleerde centrale boodschap slaat feilloos de brug tussen wat u beoogt en wat de doelgroep weet, denkt, voelt, doet en dat wat ze van u verwacht. Het bedenken van een concrete marketingboodschap (die zowel de doelgroep aanspreekt als begrijpelijk is) is een intensieve en tijdrovende klus en meestal niet iets wat u in een paar uurtjes brainstormen voor elkaar krijgt. Toch is het meer dan die moeite waard om tot een heldere centrale boodschap te komen. Stap 1. Wees kort maar duidelijk Zoals in zoveel persoonlijke relaties heeft ook de relatie tussen aanbieder en zijn klant baat bij een duidelijke en eerlijke manier van communiceren. Het blijkt dat 84 procent van alle consumenten eerder merken en bedrijven vertrouwt die in hun uitingen gebruik maken van correct en begrijpelijk taalgebruik. Jargon kunt u dus beter zoveel mogelijk vermijden. Begin met het opschrijven van de kernkwaliteiten van uw bedrijf, product, dienst of merk: waarin blinkt uw organisatie uit? Is dat een uniek of innoverend product? Of juist uw uitgebreide klantenservice? Wat maakt datgene wat u aanbiedt onmisbaar en wat is het voordeel voor de klant? Waarin streeft u uw concurrenten voorbij? Over het algemeen kunt u een marketingboodschap onderverdelen in vier elementen: Hoe helpt u met uw bedrijf, merk of product/dienst de klant of opdrachtgever Voor welk probleem biedt u de oplossing? Hoe gaat u dit probleem oplossen? Wat levert deze oplossing uw klanten op? Stap 2. Breng een actieve boodschap Probeer bovenstaande kwaliteiten in een aantal treffende steekwoorden samen te vatten. Met deze steekwoorden gaat u vervolgens aan de slag om een pakkende marketingboodschap samen te stellen. Het opschrijven van relevante steekwoorden is ook belangrijk wanneer u voor de campagne een professioneel bureau wilt inhuren, omdat u dan zelf al een goed idee krijgt van wat u wilt en samen met de professionals een geschikte vorm en inhoud kunt bepalen. Met het juiste woordgebruik kunt u in veel gevallen een concretere boodschap uitdragen dan u misschien zou denken. Een goede slogan roept namelijk op tot actie. Hiervoor geldt vaak: hoe korter de boodschap, des te sneller en beter deze zal blijven hangen bij de ontvanger. Streep bij de beoogde boodschap bijvoeglijke naamwoorden indien mogelijk weg, zodat u een korte maar toch duidelijke en aantrekkelijke zin overhoudt. Probeer de zinnen zo kort mogelijk te houden. Hoe meer komma's, hoe sneller de gemiddelde ontvanger zijn interesse zal verliezen. Afhankelijk van uw specifieke sector en doelgroep scoort creativiteit doorgaans ook goed. Vermijd in dat geval liever dooddoeners als 'beste' en 'grootste' en ga voor een originele leus of woordspeling. Maar als u bijvoorbeeld een discountwinkel heeft, scoren juist weer de klassieke marketingboodschappen, zoals 'Topmerken tegen bodemprijzen en 'op = op!', vaak nog het best. OMNISENSE REMARkABLE MARKETING & MEDIA Solutions Oktober 2014 Pagina 12

14 Stap 3. Creëer een positief beeld Met woorden kunt u in een marketingboodschap dus veel bereiken, maar de kracht van beeld moet uiteraard ook niet worden onderschat. Opvallend genoeg kunt u met de juiste tekstuele boodschap een mooi beeld oproepen bij de ontvanger dat ook nog eens goed blijft hangen. Verkoopt u in uw webshop populaire streekproducten uit uw regio of provincie? Dan roepen de reclamekreten 'rechtstreeks uit de natuur' en 'ambachtelijk gemaakt' bij de consument al snel het plaatje op van zonovergoten akkers, boomgaarden of graanvelden. Levert u een duurzame dienst of houdt uw stichting zich actief bezig met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)? Dan kunt u marketingtechnisch gezien ook op dat gebied 'punten scoren' bij de doelgroep. Wanneer u op de verpakking melding maakt van het feit dat uw bedrijf het product in samenwerking met boeren of andere lokale ondernemers in de derde wereld heeft gemaakt, zijn sommige klanten geneigd om eerder uw product te kopen dan dat van uw concurrent. U moet er wel voor zorgen dat u de idealen die u nastreeft ook daadwerkelijk realiseert of deze oprecht probeert te verwezenlijken. Bij het verkondigen van een loze marketingboodschap valt u vroeg of laat door de mand en dat is natuurlijk dodelijk voor uw reputatie! Stap 4. Zet een objectieve bril op Klaar? Laat dan nog niet meteen een stapel brochures, visitekaartjes of billboards afdrukken en online advertenties ontwerpen, maar neem alsnog een paar dagen de tijd om met een objectieve en kritische blik naar het eindresultaat te kijken en te bepalen of u de boodschap nog moet verfijnen. Dit is altijd aan te raden, ook wanneer u voor het samenstellen van de campagne een professioneel bureau heeft ingehuurd. Probeer naar de marketingboodschap te kijken met een blik van een potentiële klant die nog niet eerder van uw bedrijf of merk heeft gehoord. Komt u woorden of omschrijvingen tegen die voor deze persoon niet in één keer volstrekt duidelijk zijn of zelfs enige verwarring oproepen? Probeer hiervoor dan een vervangende term te bedenken of - vaak nog beter - streep deze woorden gewoon helemaal weg. Zo'n controle neemt vaak wel enige tijd in beslag, maar een goede marketingboodschap kan jaren meegaan en uw naamsbekendheid onder de kerndoelgroep aanzienlijk vergroten. Zie het aanscherpen van deze boodschap daarom vooral als een langdurige investering in de identiteit van uw bedrijf en de markt waarin u acteert. Hoe krijgt u voor die boodschap het meest effectieve bereik? Er van uitgaande dat de boodschap klopt en de ontvanger van die boodschap er beter van kan worden is het zaak die boodschap via zoveel mogelijk mediakanalen te publiceren. Via welke media kan mijn boodschap het best gedistribueerd worden? Op die vraag is moeilijk antwoord te geven. De keuze voor het ene of het andere medium is afhankelijk van een aantal zaken zoals: De doelstelling (Wie en wat u wilt bereiken?) Welke media geschikt zijn om uw doelgroep te bereiken Het beschikbare budget. OMNISENSE REMARkABLE MARKETING & MEDIA Solutions Oktober 2014 Pagina 13

15 Tip 15: Hoe groter het bereik, hoe groter de kans dat uw boodschap aankomt bij de doelgroep en het gewenste resultaat oplevert. Zoals eerder gezegd is internet een belangrijk, zo niet het belangrijkste medium om de doelgroep te bereiken. Het probleem met internet is echter dat de informatie die u op internet zet niet altijd (snel) gevonden wordt. Zeker voor consumenten die zich onderweg oriënteren via mobiele apparaten (met name smartphones) kan een zoektocht lastig of zelfs ondoenlijk zijn en snel afgebroken worden. Zorg er dus voor dat uw informatie ook gemakkelijk en snel toegankelijk is voor smartphone gebruikers. Advertenties in traditionele gedrukte media zoals kranten, publiekstijdschriften of huis-aan-huisbladen, maar ook folders, flyers, affiches en dergelijke zijn nog goed bruikbaar voor promotiedoeleinden, maar zijn door het productieproces en de fysieke distributie relatief kostbaar. Tip 16: Cross-of omni mediaal toepassen van scan apps op papieren media kan heel veel toegevoegde waarde leveren aan de effectiviteit van uw promotiecampagne. Scan apps maken het namelijk mogelijk om de informatie op het papieren medium te verrijken met uw dynamische informatie en toepassingen op het internet. Hierdoor kan het effectieve bereik enorm toenemen en uw boodschap zelfs viraal gaan. OMNISENSE REMARkABLE MARKETING & MEDIA Solutions Oktober 2014 Pagina 14

16 Digitale coupons Directe verkoop stimuleren, klantloyalteit laten toenemen of uw naamsbekendheid vergroten? Het kan allemaal met digitale coupons. Nederlanders zijn dol op speciale aanbiedingen, kortingen of cadeautjes. Zo blijkt uit onderzoek van de Telegraaf. Zo blijkt dat 49,6% van de Nederlandse consumenten een vermindering van de prijs aantrekkelijk vindt en 21,7% een percentage korting wel attractief. Een cadeau wordt zelfs door 64% van de vrouwen en door 36% van de mannen erg op prijs gesteld! Niet voor niets dat de digitale coupons als promotiemiddel steeds populairder worden. Met digitale coupons kan immers perfect ingespeeld worden op die (mobiele) klantbehoeften. Een eigen digitaal couponplatform laten bouwen is voor de meeste MKB ondernemers echter een brug te ver. Reden waarom het digitaal verspreiden van aanbiedingscoupons tot voor kort meestal werd gedaan via algemene coupon makelaars zoals Groupon, Scoopy en anderen. En dat zijn coupon distributiesystemen voor (meestal grote) adverteerders. Het nadeel van deze systemen is dat de aanbiedingen van de individuele adverteerders bij elkaar staan en onder de merknaam van Groupon en Scoopy b.v. worden gepubliceerd. Daar komt nog bij dat ze relatief kostbaar zijn en de functionaliteit(en) beperkt. Sinds kort kan het ook anders. Er is nu een uitgebreid coupon-/loyaltysysteem dat werkt op basis van licenties. Je huurt als het ware de techniek om zelf (of geholpen) mobiele- of digitale coupons aan te (laten) maken en te distribueren. Consumenten zijn tegenwoordig bijna altijd verbonden met het internet en maken zowel thuis als onderweg steeds meer gebruik van een smartphone of tablet om onder meer (lokale) informatie te vinden over acties, speciale aanbiedingen of kortingen. OMNISENSE REMARkABLE MARKETING & MEDIA Solutions Oktober 2014 Pagina 15

17 Voordelen van een eigen digitaal couponsysteem De consument vindt promoties en aanbiedingen van een bekende aanbieder leuker, zeker als er een game-effect aan toe wordt gevoegd. Een in de eigen huisstijl gepersonaliseerde coupon valt meer op en wordt door de consument veel beter beoordeeld dan een coupon uit een algemeen couponsysteem. De eigen digitale coupon is snel en flexibel inzetbaar en kent verschillende toepassingsmogelijkheden, waardoor deze aantrekkelijk blijft. Een couponaanbieding in eigen beheer maakt het mogelijk om een aanbieding op elk gewenst moment via verschillende media onder de eigen bekende doelgroep(en) te verspreiden. Een eigen systeem maakt het mogelijk om mensen via social media te motiveren de coupon te delen met hun contactkringen, vrienden of volgers. De keuze voor een product of dienst wordt vooral bepaald door de acceptatie of aanbeveling van de sociale groep. De eigen digitale coupon kan op meerdere, zowel digitale- als op traditionele gedrukte mediakanalen en gericht worden ingezet. Het bereik van de aanbieding via traditionele media (krant, flyer, folder etc.) kan enorm vergroot worden door een verbinding via een QR code of weblink op de uiting te maken naar de digitale coupon. Hierdoor worden het bereik en de effectiviteit van een marketingcampagne aanzienlijk vergroot en bovendien meetbaar. De kosten kunnen beperkt blijven tot de prijs voor de licentie van de (web based) coupon software. Een couponaanbieding wordt exclusief door de aanbieder, zonder omringende, concurrerende (grote) aanbieders gepubliceerd. De aandacht voor de aanbieding wordt daardoor niet verzwakt door het aanbod van andere aanbieders. En last, but not least: Er zijn géén zogenaamde transactiekosten per afgesloten deal aan derden verschuldigd. Tenzij anders wordt afgesproken natuurlijk. OMNISENSE REMARkABLE MARKETING & MEDIA Solutions Oktober 2014 Pagina 16

18 Tot slot We hebben in het voorgaande gezien dat traditionele (analoge) media samen met digitale media een uitstekende basis vormen voor cross-of omni mediale toepassing. Door weblinks (URL s) of QR codes te gebruiken kunnen die media aan elkaar gekoppeld worden en daarmee de communicatiekracht en het beoogde effect versterken. De digitale coupon is daar een goed voorbeeld van. Ik hoop door het delen van mijn inzichten u kansen te bieden waardoor u uw klanten in deze uitdagende marktomstandigheden niet alleen beter kunt bereiken, maar ook behouden. Onafhankelijk OmniSense is primair marketing communicatie adviseur/consultant/coach. Een onafhankelijke adviseur die behalve de hiervoor beschreven producten en diensten levert u ook toegang verschaft tot een groot netwerk van specialisten in de marketing-en communicatiebranche. Topspecialisten die tegen een geringe vergoeding aanvullende diensten kunnen leveren zoals: Design, drukwerk, websiteontwikkeling, webcare, foto, film & video, (web)copywriting, QR code en augmented reality software, zoekmachine optimalisatie (SEO), webadverteren (SEA), kortom alles wat de effectiviteit van uw marketing en communicatie kan verbeteren. Bent u geïnteresseerd geraakt in één of meerdere mogelijkheden van marketing communicatie optimalisatie voor uw onderneming of hebt u er vragen over? Neem dan gerust vrijblijvend contact met me op of maak direct een afspraak voor een MCO-scan. OMNISENSE REMARkEBLE MARKETING & MEDIA Solutions Frans Hendrikx Marketing Innovator P.s: Meer gedetailleerde informatie over Mobile Marketing en MCO vindt u op de website van OMNISENSE OMNISENSE REMARkABLE MARKETING & MEDIA Solutions Oktober 2014 Pagina 17

Effectief inzetten! Praktijkgids en inspiratieboek voor de ondernemer/marketeer die de ware kracht van QR codes wil ontdekken

Effectief inzetten! Praktijkgids en inspiratieboek voor de ondernemer/marketeer die de ware kracht van QR codes wil ontdekken QR codes Effectief inzetten! Praktijkgids en inspiratieboek voor de ondernemer/marketeer die de ware kracht van QR codes wil ontdekken QR codes Effectief inzetten! Frans Hendrikx Schrijver: Frans Hendrikx

Nadere informatie

boodschappen doen in de toekomst

boodschappen doen in de toekomst boodschappen doen in de toekomst de supermarkt anno 2015 boodschappen doen in de toekomst de supermarkt anno 2015 inhoud 3 Voorwoord 5 Inleiding 6 Wat 8 Verandering Bevolkingssamenstelling 10 Time Management

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers Pinterest Marketing deserves your interest Handboek voor marketeers en ondernemers Geschreven door: Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Pinterest?... 5 De kracht

Nadere informatie

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 1 ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 3 Voorwoord 4 Inleiding 8 Waarde 12 Wat 16 Waar 2 Wie 26 Waarom 34 Conclusie: Voor u telt rendement

Nadere informatie

cross channel retail de toekomst

cross channel retail de toekomst cross channel retail de toekomst 2015 inleiding 1 De manier waarop mensen winkelen verandert in razend tempo. Consumenten kopen en oriënteren zich zowel in de winkel als online. We noemen dit cross channel

Nadere informatie

Introductie... 3. Waarom Facebook?... 5. 2. Adverteer met Facebook... 14. 3.Starten met Facebook... 18. 4. Facebook Status Updates...

Introductie... 3. Waarom Facebook?... 5. 2. Adverteer met Facebook... 14. 3.Starten met Facebook... 18. 4. Facebook Status Updates... Inhoud Introductie... 3 Waarom Facebook?... 5 2. Adverteer met Facebook... 14 3.Starten met Facebook... 18 4. Facebook Status Updates... 29 5.Opbouwen & Versterken van uw Bedrijf... 34 6. Overzicht - Facebook

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

De kleine marketinggids voor schildersbedrijven. Igor Asselbergs en Pieter Smit

De kleine marketinggids voor schildersbedrijven. Igor Asselbergs en Pieter Smit De kleine marketinggids voor schildersbedrijven Igor Asselbergs en Pieter Smit De kleine marketinggids voor schildersbedrijven Igor Asselbergs en Pieter Smit Deze publicatie is uitgegeven door colorjive.com,

Nadere informatie

Haal 42% meer resultaat uit je Marketing met12 Direct Mail strategieën. Bonus:

Haal 42% meer resultaat uit je Marketing met12 Direct Mail strategieën. Bonus: Haal 42% meer resultaat uit je Marketing met12 Direct Mail strategieën Bonus: Hoe verzamel je adressen zonder te spammen. Prijs 29,95 wwwwwwwwwwww De auteur Jan Kosters is geboren in 1980 en vanaf 1998

Nadere informatie

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 door Richard van Hooijdonk MarketingMonday januari 2011 inhoud Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Pagina 01 social media benutten met weinig tijd 4 02 wie is

Nadere informatie

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat Een praktisch stappenplan voor verzekeraars en intermediairs bij het omschakelen van massale marketing naar een persoonlijke benadering via

Nadere informatie

THE RULES OF ENGAGEMENT

THE RULES OF ENGAGEMENT Exact Online THE RULES OF ENGAGEMENT Een introductie in de wereld van Engagement marketing www.exactonline.nl 02 THE RULES OF ENGAGEMENT WELKOM IN EEN NIEUW MARKETING TIJDPERK De opkomst van internet heeft

Nadere informatie

magazine NIEUWE KLANT = ZILVER TROUWE KLANT = GOUD DE DO'S EN DON'TS VAN KLANTBEHOUD HOE ZET U E-MAIL- MARKETING IN VOOR KLANTBEHOUD?

magazine NIEUWE KLANT = ZILVER TROUWE KLANT = GOUD DE DO'S EN DON'TS VAN KLANTBEHOUD HOE ZET U E-MAIL- MARKETING IN VOOR KLANTBEHOUD? Jaargang 3 nr.2 magazine HOE ZET U E-MAIL- MARKETING IN VOOR KLANTBEHOUD? BEZORG UW KLANT VERTROUWD GEVOEL DE ZEVEN GEBODEN VAN KLANTBEHOUD DE BOUWSTENEN VOOR EEN STEVIGE KLANTRELATIE TERUGBLIK OP DE E-COMMERCE

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT. De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten.

BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT. De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten. BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten. Afstudeeropdracht BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten Naam: Studentennummer:

Nadere informatie

Internet Marketing. Word online marktleider in uw branche. Alex van Ginneken

Internet Marketing. Word online marktleider in uw branche. Alex van Ginneken Internet Marketing Word online marktleider in uw branche Alex van Ginneken 1 Van dezelfde auteur: - Internet Marketing, Word online marktleider in uw branche - E-mail Marketing, Opzetten van succesvolle

Nadere informatie

e-mail marketing webwinkeliers voor Voor praktische professionals

e-mail marketing webwinkeliers voor Voor praktische professionals e-mail marketing voor webwinkeliers Voor praktische professionals Alle grote webwinkels doen aan e-mail marketing. Dat doen ze natuurlijk niet voor niets. Ze weten namelijk dat e-mail marketing meer oplevert

Nadere informatie

E-book Contentmarketing

E-book Contentmarketing E-book Contentmarketing Max Euwelaan 51 3062 MA Rotterdam T 010 206 69 96 www.bouwkennis.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Is contentmarketing een meerwaarde voor de bouw? 4 Vijf stappen naar een effectieve

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

Jouw marketingplan in acht stappen

Jouw marketingplan in acht stappen Jouw marketingplan in acht stappen Werkboek voor ondernemers in de multifunctionele landbouw 1 INHOUD Inleiding... 3 Wat is marketing en waarom een marketingplan?... 4 Stap 1. Formuleren van doelstellingen...

Nadere informatie

9 tips om meer klanten naar uw tuincentrum te trekken via het internet

9 tips om meer klanten naar uw tuincentrum te trekken via het internet 9 tips om meer klanten naar uw tuincentrum te trekken via het internet Exclusief voor tuincentra John Stanley en Edwin Meijer 9 tips om meer klanten naar uw tuincentrum te trekken via het internet J. Stanley

Nadere informatie

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Remo Hollaar Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Auteur: Remo Hollaar Studentnummer: 0786232 E-mailadres: remo19@gmail.com Website: http://www.remohollaar.nl Hogeschool

Nadere informatie

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC)

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC) Marketing op sociale netwerken Emmauscollege 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Waar(om) adverteren?... 5 Waarom adverteren op sociale netwerken?... 5 Kiezen van het juiste

Nadere informatie

Business Builder. 360* Online. Masters in Web Business. Ian Muller

Business Builder. 360* Online. Masters in Web Business. Ian Muller Masters in Web Business Ian Muller 360* Online Business Builder Met deze 360* Online Business Builder ontwikkel je een business model, je (online) marketing strategie, producten, diensten, communicatie

Nadere informatie

Profile. de fietsspecialist. combineert het beste van on- en offline. pag. 8. 7 tips om uw online zichtbaarheid te vergroten

Profile. de fietsspecialist. combineert het beste van on- en offline. pag. 8. 7 tips om uw online zichtbaarheid te vergroten nr.2 2012 4,95 pag. 8 Profile de fietsspecialist combineert het beste van on- en offline 7 tips om uw online zichtbaarheid te vergroten Biedt Facebook commerciële kansen? 6 12 16 Sloggies.nl: snelheid

Nadere informatie

BULLDOG MEDIA FULL SERVICE INTERNET & RECLAMEBUREAU

BULLDOG MEDIA FULL SERVICE INTERNET & RECLAMEBUREAU BULLDOG MEDIA FULL SERVICE INTERNET & RECLAMEBUREAU ui j e D e w e t s a a gn cc u rs!! es inhoud Wie zijn wij? ICt Waarborg Logo en huisstijl Websites Webshop Starterspakketen A-B-C-D Backup en support

Nadere informatie

NLMPStappenplan. NLMP 10 Stappenplan VOOR. In10 stappen naar Succes op internet! FOTOGRAFEN! Succesvol op internet? Ik help je graag!

NLMPStappenplan. NLMP 10 Stappenplan VOOR. In10 stappen naar Succes op internet! FOTOGRAFEN! Succesvol op internet? Ik help je graag! NLMPStappenplan In10 stappen naar Succes op internet! VOOR FOTOGRAFEN! 1 Heb je de nieuwste versie van dit E-book? Dit is de 1.0 versie van dit e-book Succesvol op internet? Ik help je graag Er worden

Nadere informatie

0900-0024 (R 0,10 per minuut) abnamro.nl. de consument van 2015. cross channel retail

0900-0024 (R 0,10 per minuut) abnamro.nl. de consument van 2015. cross channel retail 0900-0024 (R 0,10 per minuut) abnamro.nl de consument van 2015 cross channel retail de consument van 2015 cross channel retail 1 De manier waarop mensen winkelen verandert in razend tempo. Consumenten

Nadere informatie

Samen Online Ondernemen Startersgids

Samen Online Ondernemen Startersgids Samen Online Ondernemen Startersgids Google Adwords voor Ondernemers Editie 2015 Index Index... 1 1. Hoe past Google AdWords binnen mijn marketingstrategie?... 2 1.1 Het bepalen van een goede AdWords-strategie...

Nadere informatie