Hoe verleid je de veranderde consument?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe verleid je de veranderde consument?"

Transcriptie

1 OmniSense RemarKable Marketing & Media solutions Hoe verleid je de veranderde consument? Frans Hendrikx In deze white paper worden voor het kleinbedrijf de belangrijkste veranderingen in het consumentengedrag benoemd en tips aangereikt om effectief op die veranderingen in te spelen. O m n i S e n s e R e m a r K a b l e M a r k e t i n g & M e d i a s o l u t i o n s OmniSense new Media & Marketing Oktober 2014 Pagina 0

2 Hoe verleid je de veranderde consument? Marketing Communicatie Optimalisatie (MCO) voor het kleinbedrijf Marketing communicatie is een van de belangrijkste functies van uw onderneming. Het maakt uw producten en/of diensten vindbaar en zichtbaar. Toch laat het effect van uw marketing, ondanks de gemaakte kosten en inspanningen, heel vaak te wensen over. MCO kan daarin snel en voordelig verandering brengen. MCO is een door OmniSense ontwikkelde multidisciplinaire methode om de effectiviteit van uw marketing te inventariseren en daarin, waar mogelijk met bescheiden middelen, verbetering(en) aan te brengen. In deze white paper vindt u een aantal essentiële onderdelen van het MCO programma en tips om uw online-en offline marketing communicatie te verbeteren. U aangeboden door: Frans Hendrikx Marketing Communicatie Innovator OmniSense REMARkABLE MARKETING & MEDIA solutions OMNISENSE REMARkABLE MARKETING & MEDIA Solutions Oktober 2014 Pagina 1

3 Inhoudsopgave: INLEIDING 3 VERANDERDE CONSUMENT 4 CROSS- EN OMNI CHANNEL 5 VERANDERDE VERKOOP 6 DE PLAATS VAN MARKETING COMMUNICATIE VOOR UW ONDERNEMING 6 PRODUCTEN OF DIENSTEN 7 PRIJS 7 DE PLAATS WAAR HET PRODUCT OF DE DIENST WORDT AANGEBODEN 7 INTERNET EN DE CUSTOMER JOURNEY 7 MOBILE MARKETING 8 VERANDERDE PROMOTIE 9 VERANDERDE SERVICE 10 TEVREDEN KLANTEN 10 TIME IS MONEY! 11 VAN VISSER TOT JAGER 11 DE CENTRALE BOODSCHAP: MOTOR VAN UW COMMUNICATIE 12 HOE KRIJGT U VOOR DIE BOODSCHAP HET MEEST EFFECTIEVE BEREIK? 13 VIA WELKE MEDIA KAN MIJN BOODSCHAP HET BEST GEDISTRIBUEERD WORDEN? 13 DIGITALE COUPONS 15 VOORDELEN VAN EEN EIGEN DIGITAAL COUPONSYSTEEM 16 TOT SLOT 17 ONAFHANKELIJK 17 OMNISENSE REMARkABLE MARKETING & MEDIA Solutions Oktober 2014 Pagina 2

4 Inleiding Het gedrag van de Consument is in korte tijd veel verandert door de economische omstandigheden, het toenemende gebruik van internet, de opkomst en invloed van sociale media en de explosieve groei van het aantal smartphone- en tabletgebruikers. Al deze factoren hebben ertoe geleid dat consumenten zich anders zijn gaan gedragen, anders met elkaar communiceren en last but not least anders kopen. Dat die veranderingen ook gevolgen hebben voor de manier waarop u uw marketing communicatie moet inrichten spreekt bijna vanzelf, maar in hoeverre is dat echt waar? Natuurlijk verandert niet alles en blijven de kernwaarden van marketing in stand. Zo staat de klant nog steeds centraal en is de belangrijkste functie van marketing communicatie om die klant in contact te brengen met het aanbod van uw onderneming zodat er online, offline of beiden een actie of transactie kan plaatsvinden. Marketing communicatie is door alle nieuwe mogelijkheden (en onmogelijkheden) een gecompliceerd onderdeel van het ondernemers vak geworden, dat niet voor iedereen is weggelegd en steeds meer het werkterrein van specialisten. OMNISENSE REMARkABLE MARKETING & MEDIA Solutions Oktober 2014 Pagina 3

5 Desondanks kunnen kleine, eenvoudige ingrepen vaak tot verbluffende resultaten leiden. Zo worden er dagelijks honderdduizenden kopjes koffie geserveerd met een koekje of chocolaatje erbij, suiker en melk. Maar waar is het glaasje water? Het glaasje water hoort er namelijk bij om de smaak van de koffie beter tot zijn recht te laten komen. Het glaasje water kost helemaal niets, maar laat aan de gast zien dat de horecaondernemer zijn vak verstaat en de gast optimaal wilt bedienen. Toch wordt aanbieden van een glaasje water bij de koffie slechts zelden gedaan en blijft een kans om het verschil te maken gemist. Er zijn vele mogelijkheden om met een kleine aanpassing het verschil te maken en betere resultaten te boeken. Herkennen van die mogelijkheden is voor veel ondernemers echter lastig of zelfs onmogelijk omdat vanuit het eigen perspectief naar de onderneming wordt gekeken. Tip 1: Marketing communicatie behelst talloze gespecialiseerde vakgebieden die grote bedrijven eenvoudig kunnen mobiliseren en betalen. Kleine en middelgrote ondernemingen kunnen dat meestal niet. Hierdoor worden vaak verkeerde of ontoereikende marketing keuzes gemaakt, met alle gevolgen van dien. Als u wilt weten hoe het geheel van uw marketing communicatie activiteiten presteert, laat dan een onafhankelijke partij met een generale kijk op marketing communicatie de mogelijkheden voor u boven water brengen. Veranderde consument Het succes van uw onderneming hangt af van uw klant en de manier waarop u die klant benadert. Hiervoor zult u eerst zijn of haar wensen en behoeften moeten kennen, zodat u de dialoog met hem of haar kunt aangaan en uw oplossing voorleggen. Klanten zijn door de veranderde omstandigheden vloeibaar geworden. Ze hebben het roer in eigen handen genomen en willen zelf kiezen waar zij een product of dienst kopen, ontvangen of afhalen. Degene die hen op het juiste moment de beste oplossing biedt, wint. Onderscheidend vermogen Het aanbod van producten en diensten is de afgelopen jaren gelijk gebleven of hier en daar zelfs nog toegenomen. De vraag is echter sterk gereduceerd, waardoor de concurrentie steeds verder toeneemt. Meer dan ooit gaat het erom de consument op het juiste moment, met het juiste aanbod op een onderscheidende manier aan te spreken en te verleiden bij u te kopen in plaats van bij uw concurrent. Dat vereist onderscheidend vermogen. Het net even anders, beter te doen dan de ander en dat verschil communiceren. Dat betekent dat ook u, net als de consument, moet veranderen, van het geëffende pad moet afstappen om onderscheidend te zijn. OMNISENSE REMARkABLE MARKETING & MEDIA Solutions Oktober 2014 Pagina 4

6 Cross- en omni channel Zo biedt internet consumenten veel gemak en keuzemogelijkheid, maar maakt het voor de individuele ondernemer gelijker tijd een stuk lastiger om in beeld te komen en te blijven. Toch schept internet ook voor u nieuwe mogelijkheden om hen te bereiken en aan te spreken zodat ze bij u kopen en niet bij een ander. Met dit document wil ik u laten zien waar veranderingen in relatie tot marketing zich onder meer voordoen en hoe u door cross- en omni channel communicatietechnieken toe te passen kunt anticiperen op die veranderingen, in de hoop dat u daarmee uw voordeel kunt doen. Hier en daar zult u open deuren herkennen. Negeer ze niet, maar zie ze als een geheugensteuntje. Pak er uit wat voor u van belang is of kan zijn. Veel leesplezier! Frans Hendrikx P.s: Als u deze paper de moeite waard vindt, deel het dan gerust met uw netwerk. Dat zou ik leuk vinden. OMNISENSE REMARkABLE MARKETING & MEDIA Solutions Oktober 2014 Pagina 5

7 Veranderde Verkoop Het belangrijkste doel van uw onderneming is: Producten of diensten verkopen. Verkoop heeft in de traditionele zin van het woord in het afgelopen decennium echter een andere betekenis gekregen. Consumenten zijn immers veel mondiger geworden en trekken zich veel minder aan van de directe invloed die u als aanbieder, via reclame bijvoorbeeld, wilt uitoefen. Door internet heeft de consument, waar dan ook, direct toegang tot welke informatie of informatiebron dan ook. Vergelijken van producten of diensten is daardoor een stuk eenvoudiger geworden. Het gevolg daarvan is dat de uiteindelijke aankoopkeuze steeds vaker wordt gemaakt op grond van de herkenbare meerwaarde die u de consument kunt bieden. Meer verkopen zal dus mede afhangen van de wijze waarop u in staat bent meerwaarde te creëren en die meerwaarde door gerichte communicatie weet over te brengen aan de consument, uw klant of prospect. De plaats van marketing communicatie voor uw onderneming Nota bene: Alles wat met uw onderneming te maken heeft communiceert! De producten en/of diensten zelf De prijs De toegankelijkheid De verpakking De plaats waar het product of de dienst kan worden verkregen De geboden service Uw medewerkers Garanties De manier waarop het product of de dienst aangeboden en verkocht wordt De breedte en diepte van het assortiment De beschikbaarheid De waardering door anderen De aantrekkelijkheid De noodzakelijkheid Degene die de transactie verricht De wijze waarop uw bedrijf zich presenteert Enzovoort OMNISENSE REMARkABLE MARKETING & MEDIA Solutions Oktober 2014 Pagina 6

8 Producten of diensten Van u wordt verwacht dat u tegen een acceptabele vergoeding de best mogelijke producten en/of diensten levert die aantrekkelijk zijn en passen bij de wens van uw klant. Tip 2: Toets uw product- of dienstaanbod regelmatig aan de klantenwens. Behalve het bijhouden van de omzet kan het zinvol zijn het rechtstreeks te vragen in uw directe omgeving, aan klanten of potentiele klanten. Door een enquête of een pol te houden en/of reacties op sociale media te onderzoeken. Prijs Consumenten zijn in meer of mindere mate prijsgevoelig. De prijs moet in ieder geval, in de vergelijking met andere aanbieders, in verhouding staan tot de toegevoegde waarde die uw onderneming biedt. Tip 3: Door internet is de prijs voor een product of dienst bijna helemaal transparant geworden en prijzen vergelijken kinderspel. De prijs is daarom een veel minder doorslaggevend marketinginstrument geworden. De keuze voor de ene of andere leverancier komt steeds meer tot stand door de zichtbare meerwaarde die uw onderneming kan bieden. Laat dus zien wat uw meerwaarde is! De plaats waar het product of de dienst wordt aangeboden De plaats waar uw product of dienst wordt aangeboden kan doorslaggevend zijn voor de aankoopkeuze. Moet iemand naar een fysieke winkel of kan er (in de winkel) ook op (mobiel) internet worden gekocht? Is het verkooppunt ver weg of dichtbij. Kan er in de buurt geparkeerd worden en wat kost parkeren dan? Hoe lang duurt het voordat ik mijn op internet gekochte product in huis heb? Enzovoort. Internet en de customer journey Internet is voor de consument in de loop van de jaren de belangrijkste informatiebron geworden en in toenemende mate ook de plek waar de aankoop plaatsvind. Van de oriëntatiefase tot aan het uiteindelijke aankoopmoment is internet leidend. Het is niet voor niets dat elke zichzelf respecterende onderneming wel informatie of een digitaal filiaal in de vorm van een website of webwinkel op internet heeft staan. Hierdoor is informatie- en/of het productaanbod van uw onderneming het hele jaar door dag en nacht beschikbaar. Traditionele media zoals folders, flyers, advertenties in bladen en dergelijke hebben als communicatieinstrument sterk aan invloed ingeboet. Maar moet u ze dan niet meer inzetten? Het antwoord op die vraag is simpel: Nee. OMNISENSE REMARkABLE MARKETING & MEDIA Solutions Oktober 2014 Pagina 7

9 Mobile Marketing Ruim 90% van de top 500 adverteerders heeft in 2013 Mobile Marketing ingezet als onderdeel van hun marketing communicatiestrategie. Bij MKB ondernemers ligt dat percentage gevoelig lager. Zelfs het begrip Mobile Marketing doet bij 90% geen bellen rinkelen, laat staan dat er op de mobiele gebruiker gerichte actie wordt ondernomen. Dat hierdoor kansen worden gemist mag duidelijk zijn omdat meer dan 78% van de Nederlandse consumenten zich oriënteert via mobiele apparaten. Tip 4: Laat géén kansen verloren gaan. Richt u met uw communicatie ook op consumenten die zich oriënteren en beslissingen nemen (kopen) via hun mobieltje of tablet. Tip 5: De kracht en de effectiviteit van uw marketingactiviteit ligt in de combinatie, de verbinding tussen traditionele media: Persbericht, krantenadvertentie, folder, flyer, enz. en de mogelijkheden van (mobiel) internet. Smart apps zoals de QR code, Augmented reality, weblinks en digitale coupons maken die combinatie mogelijk. Ze vergroten het bereik van uw boodschap aanzienlijk en versterken daardoor de effectiviteit van uw marketinginspanningen enorm. Tip 6: Iedere onderneming heeft inmiddels wel een website. De kwaliteit van de meeste websites, met name bij kleine ondernemers, is echter bedroevend slecht of ruim onder de maat. Durf te investeren in uw internetfiliaal! Het is tenslotte uw digitale visitekaartje en moet in alle opzichten representatief zijn voor uw fysieke onderneming. U neemt toch ook de kosten voor uw stenen winkel? Staan die in verhouding met uw digitale filiaal? Zorg er ten minste voor dat de informatie die u op internet beschikbaar stelt visueel aantrekkelijk, actueel, gemakkelijk leesbaar is en een z.g. call to action bevat. Ook voor mensen die de informatie met een mobiel apparaat willen bekijken. Tip 7: Storytelling: Vertel uw persoonlijke verhaal. Sociale media bijvoorbeeld zijn NIET geschikt voor commerciële boodschappen! Mensen vinden het vooral leuk om een persoonlijk verhaal te lezen dat ze beweegt of iets bijbrengt. Natuurlijk gerelateerd aan uw vakgebied en over persoonlijke interesses. Dingen wellicht die mensen ook thuis kunnen uitproberen of toepassen. Laat gerust uw persoonlijke voorkeur(en) kennen. Vertel over een leuke wijn of wijnstreek, over bier en waarom u die zo speciaal vindt. Vertel iets over de nieuwe spijskaart. Waarom u voor deze gerechten hebt gekozen en hoe die keuze tot stand is gekomen bijvoorbeeld. Kortom, betrek mensen bij uw verhaal. (Deze tip betreft de horeca, maar kan evengoed over kleding of andere producten of diensten gaan.) OMNISENSE REMARkABLE MARKETING & MEDIA Solutions Oktober 2014 Pagina 8

10 Tip 8: Werk samen. Natuurlijk bent u primair verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van uw eigen onderneming. Samenwerken met een collega kan echter kostenbeperkingen en schaalvoordelen met zich meebrengen. U kunt samen grootser uitpakken en daardoor een groter effect sorteren. Denk even aan de Senseo koffiezetmachine van Philips die samen met Douwe Egberts werd ontwikkeld en op de markt gezet. De ideale match kan het best gemaakt worden tussen twee (elkaar niet beconcurrerende) partijen. Dat neemt niet weg dat u ook als partijen binnen dezelfde branche tot goed werkbare samenwerkingen kunt komen. Tip 9: Showrooming: Géén probleem! Show off! Het is een natuurlijke reactie dat u showrooming van uw klanten wilt tegengaan. Het is echter onmogelijk dit veranderde klantgedrag te voorkomen. Ruim 75% van uw klanten maakt tijdens de zoektocht naar een product of dienst dagelijks gebruik van internet. Met draadloos internet heeft uw klant waar dan ook en op elk tijdstip de mogelijkheid om producten en diensten met elkaar te vergelijken. Draai de rollen om. Toon uw servicebereidheid, vakmanschap en respect voor uw klant. Maak het uw klant gemakkelijk om de keuze op u te laten vallen door gratis Wi-Fi in de zaak aan te bieden, beeldschermen te plaatsen met uw informatie of aanbod op de beginpagina en/of stel tablets beschikbaar. Het zal duidelijk zijn dat de vindbaarheid van uw informatie of productaanbod op internet erg belangrijk is. Door zoekmachine optimalisatie (SEO) van uw website en regelmatig adverteren (SEA) (op Google of Facebook bijvoorbeeld) kan die positie gemaximaliseerd worden. Veranderde Promotie U hebt het beste, goedkoopste, mooiste of gemakkelijkste te kopen product of een geweldige dienst. Als u die waarden niet of onvoldoende weet te communiceren naar uw doelgroep verkoopt u niets. Zelfs als alle andere marketingcomponenten perfect op uw doelgroep zijn afgestemd zal er geen actie, geen transactie plaatsvinden. Promotie is een van de belangrijkste marketingmix componenten, maar door de vele mogelijkheden van internet en de veranderingen die zich daarbij voordoen ook het meest ingewikkelde onderdeel. Zo is door het overal toegankelijk worden van internet via mobiele apparaten de relevantie van de plaats (medium) waar informatie wordt aangeboden belangrijker dan ooit. Ook de wijze waarop de informatie voor de mobiele internetgebruiker aangeboden wordt kan bepalend zijn voor de actie die daarop volgt. Tip 10: Marketing via Mobiel internet schept nieuwe kansen voor u. Denk maar eens aan de mogelijkheden van digitale coupons en beacons die de consument direct tot actie kunnen aanzetten. Verdiep u in de mogelijkheden die passen bij uw bedrijf of organisatie. OMNISENSE REMARkABLE MARKETING & MEDIA Solutions Oktober 2014 Pagina 9

11 Veranderde Service Het service element wordt vaak onderschat. Een goede service is voor de klant de slagroom op de taart, een eerste aanzet tot een vervolgaankoop of upsell. Tip 11: a-voor de aankoop: Vakbekwaamheid wordt nog steeds erg gewaardeerd. Geef daar tijdens het aankoopproces blijk van door de klant eerlijk van advies te dienen, te demonstreren, alternatieven aan te reiken, etc. b-bij de aankoop: Verras en Geef! Iets extra s. Iets wat de klant niet had verwacht. Dat kan iets kleins zijn, monsters van nieuwe producten bijvoorbeeld, een uitnodiging voor een evenement, een gratis kopje koffie (bij een collega ondernemer), extra punten op de spaarkaart, bedenk maar wat, het zal gewaardeerd worden. Tevreden klanten Ook wel de ambassadeurs van uw onderneming. Hun goedkeuring bepaalt in belangrijke mate het koopgedrag van anderen. Consumenten laten zich steeds meer leiden door wat een ander van uw producten of diensten vindt. Vooral de rol van sociale media is bij de beoordeling van merken, producten of diensten niet te onderschatten. Door sociale media kunnen zowel positieve als negatieve beoordelingen zich razendsnel verspreiden. Tip 12: Door actief deel te nemen aan sociale media zoals Facebook en Twitter kunt u niet alleen reacties peilen, maar ook anticiperen op negatieve reacties of commentaren. Actieve deelname kan er ook voor zorgen dat uw zichtbaarheid toeneemt en daardoor het vertrouwen in uw merk, product of dienst. Vergeet niet: Het is veel eenvoudiger om klanten te behouden dan nieuwe klanten voor u te winnen, OMNISENSE REMARkABLE MARKETING & MEDIA Solutions Oktober 2014 Pagina 10

12 Time is money! Dat geld niet alleen voor u, maar ook voor consumenten. Niemand heeft nog tijd of men lijkt tenminste tijd te kort te komen. Men zal er dus alles aan doen om tijd te winnen en kiezen voor de snelste bediening of aflevering, de snelste verbinding, de rapste website, en highspeed informatievoorziening in-store of online. Tip 13: Houdt uw informatie kort en bondig. Het loont de moeite om uw centrale boodschap zo te definiëren dat onmiddellijk duidelijk wordt wat u kunt betekenen voor de waarnemer van uw boodschap. (Verderop in dit document leest u hoe dat het beste kunt doen.) Van visser tot jager Er zijn ondernemers die zich nog gedragen als vissers. Ze gooien een hengeltje uit in een grote vijver en wachten af, in de hoop vis te vangen. Vroeger ging dat nog. Toen was er nog volop vis en waren er niet zoveel vissers. Vandaag de dag levert vissen niets meer op. De visser moet jager worden en zich aanpassen aan de veranderde omstandigheden. Hij moet met alle beschikbare middelen actief op jacht gaan naar zijn prooi. In de analogie geldt dit ook voor modern ondernemerschap, voor uw onderneming. Tip 14: Het is onmogelijk om alle marketing communicatiemiddelen in te zetten. Er moet dus een keuze worden gemaakt die zich verhoudt tot de gewenste doelen en het beschikbare budget. Daarom is het goed eerst doelen te stellen en dan te bekijken hoe en met welke middelen die doelen gerealiseerd kunnen worden. OMNISENSE REMARkABLE MARKETING & MEDIA Solutions Oktober 2014 Pagina 11

13 De centrale boodschap: motor van uw communicatie Een goed geformuleerde centrale boodschap slaat feilloos de brug tussen wat u beoogt en wat de doelgroep weet, denkt, voelt, doet en dat wat ze van u verwacht. Het bedenken van een concrete marketingboodschap (die zowel de doelgroep aanspreekt als begrijpelijk is) is een intensieve en tijdrovende klus en meestal niet iets wat u in een paar uurtjes brainstormen voor elkaar krijgt. Toch is het meer dan die moeite waard om tot een heldere centrale boodschap te komen. Stap 1. Wees kort maar duidelijk Zoals in zoveel persoonlijke relaties heeft ook de relatie tussen aanbieder en zijn klant baat bij een duidelijke en eerlijke manier van communiceren. Het blijkt dat 84 procent van alle consumenten eerder merken en bedrijven vertrouwt die in hun uitingen gebruik maken van correct en begrijpelijk taalgebruik. Jargon kunt u dus beter zoveel mogelijk vermijden. Begin met het opschrijven van de kernkwaliteiten van uw bedrijf, product, dienst of merk: waarin blinkt uw organisatie uit? Is dat een uniek of innoverend product? Of juist uw uitgebreide klantenservice? Wat maakt datgene wat u aanbiedt onmisbaar en wat is het voordeel voor de klant? Waarin streeft u uw concurrenten voorbij? Over het algemeen kunt u een marketingboodschap onderverdelen in vier elementen: Hoe helpt u met uw bedrijf, merk of product/dienst de klant of opdrachtgever Voor welk probleem biedt u de oplossing? Hoe gaat u dit probleem oplossen? Wat levert deze oplossing uw klanten op? Stap 2. Breng een actieve boodschap Probeer bovenstaande kwaliteiten in een aantal treffende steekwoorden samen te vatten. Met deze steekwoorden gaat u vervolgens aan de slag om een pakkende marketingboodschap samen te stellen. Het opschrijven van relevante steekwoorden is ook belangrijk wanneer u voor de campagne een professioneel bureau wilt inhuren, omdat u dan zelf al een goed idee krijgt van wat u wilt en samen met de professionals een geschikte vorm en inhoud kunt bepalen. Met het juiste woordgebruik kunt u in veel gevallen een concretere boodschap uitdragen dan u misschien zou denken. Een goede slogan roept namelijk op tot actie. Hiervoor geldt vaak: hoe korter de boodschap, des te sneller en beter deze zal blijven hangen bij de ontvanger. Streep bij de beoogde boodschap bijvoeglijke naamwoorden indien mogelijk weg, zodat u een korte maar toch duidelijke en aantrekkelijke zin overhoudt. Probeer de zinnen zo kort mogelijk te houden. Hoe meer komma's, hoe sneller de gemiddelde ontvanger zijn interesse zal verliezen. Afhankelijk van uw specifieke sector en doelgroep scoort creativiteit doorgaans ook goed. Vermijd in dat geval liever dooddoeners als 'beste' en 'grootste' en ga voor een originele leus of woordspeling. Maar als u bijvoorbeeld een discountwinkel heeft, scoren juist weer de klassieke marketingboodschappen, zoals 'Topmerken tegen bodemprijzen en 'op = op!', vaak nog het best. OMNISENSE REMARkABLE MARKETING & MEDIA Solutions Oktober 2014 Pagina 12

14 Stap 3. Creëer een positief beeld Met woorden kunt u in een marketingboodschap dus veel bereiken, maar de kracht van beeld moet uiteraard ook niet worden onderschat. Opvallend genoeg kunt u met de juiste tekstuele boodschap een mooi beeld oproepen bij de ontvanger dat ook nog eens goed blijft hangen. Verkoopt u in uw webshop populaire streekproducten uit uw regio of provincie? Dan roepen de reclamekreten 'rechtstreeks uit de natuur' en 'ambachtelijk gemaakt' bij de consument al snel het plaatje op van zonovergoten akkers, boomgaarden of graanvelden. Levert u een duurzame dienst of houdt uw stichting zich actief bezig met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)? Dan kunt u marketingtechnisch gezien ook op dat gebied 'punten scoren' bij de doelgroep. Wanneer u op de verpakking melding maakt van het feit dat uw bedrijf het product in samenwerking met boeren of andere lokale ondernemers in de derde wereld heeft gemaakt, zijn sommige klanten geneigd om eerder uw product te kopen dan dat van uw concurrent. U moet er wel voor zorgen dat u de idealen die u nastreeft ook daadwerkelijk realiseert of deze oprecht probeert te verwezenlijken. Bij het verkondigen van een loze marketingboodschap valt u vroeg of laat door de mand en dat is natuurlijk dodelijk voor uw reputatie! Stap 4. Zet een objectieve bril op Klaar? Laat dan nog niet meteen een stapel brochures, visitekaartjes of billboards afdrukken en online advertenties ontwerpen, maar neem alsnog een paar dagen de tijd om met een objectieve en kritische blik naar het eindresultaat te kijken en te bepalen of u de boodschap nog moet verfijnen. Dit is altijd aan te raden, ook wanneer u voor het samenstellen van de campagne een professioneel bureau heeft ingehuurd. Probeer naar de marketingboodschap te kijken met een blik van een potentiële klant die nog niet eerder van uw bedrijf of merk heeft gehoord. Komt u woorden of omschrijvingen tegen die voor deze persoon niet in één keer volstrekt duidelijk zijn of zelfs enige verwarring oproepen? Probeer hiervoor dan een vervangende term te bedenken of - vaak nog beter - streep deze woorden gewoon helemaal weg. Zo'n controle neemt vaak wel enige tijd in beslag, maar een goede marketingboodschap kan jaren meegaan en uw naamsbekendheid onder de kerndoelgroep aanzienlijk vergroten. Zie het aanscherpen van deze boodschap daarom vooral als een langdurige investering in de identiteit van uw bedrijf en de markt waarin u acteert. Hoe krijgt u voor die boodschap het meest effectieve bereik? Er van uitgaande dat de boodschap klopt en de ontvanger van die boodschap er beter van kan worden is het zaak die boodschap via zoveel mogelijk mediakanalen te publiceren. Via welke media kan mijn boodschap het best gedistribueerd worden? Op die vraag is moeilijk antwoord te geven. De keuze voor het ene of het andere medium is afhankelijk van een aantal zaken zoals: De doelstelling (Wie en wat u wilt bereiken?) Welke media geschikt zijn om uw doelgroep te bereiken Het beschikbare budget. OMNISENSE REMARkABLE MARKETING & MEDIA Solutions Oktober 2014 Pagina 13

15 Tip 15: Hoe groter het bereik, hoe groter de kans dat uw boodschap aankomt bij de doelgroep en het gewenste resultaat oplevert. Zoals eerder gezegd is internet een belangrijk, zo niet het belangrijkste medium om de doelgroep te bereiken. Het probleem met internet is echter dat de informatie die u op internet zet niet altijd (snel) gevonden wordt. Zeker voor consumenten die zich onderweg oriënteren via mobiele apparaten (met name smartphones) kan een zoektocht lastig of zelfs ondoenlijk zijn en snel afgebroken worden. Zorg er dus voor dat uw informatie ook gemakkelijk en snel toegankelijk is voor smartphone gebruikers. Advertenties in traditionele gedrukte media zoals kranten, publiekstijdschriften of huis-aan-huisbladen, maar ook folders, flyers, affiches en dergelijke zijn nog goed bruikbaar voor promotiedoeleinden, maar zijn door het productieproces en de fysieke distributie relatief kostbaar. Tip 16: Cross-of omni mediaal toepassen van scan apps op papieren media kan heel veel toegevoegde waarde leveren aan de effectiviteit van uw promotiecampagne. Scan apps maken het namelijk mogelijk om de informatie op het papieren medium te verrijken met uw dynamische informatie en toepassingen op het internet. Hierdoor kan het effectieve bereik enorm toenemen en uw boodschap zelfs viraal gaan. OMNISENSE REMARkABLE MARKETING & MEDIA Solutions Oktober 2014 Pagina 14

16 Digitale coupons Directe verkoop stimuleren, klantloyalteit laten toenemen of uw naamsbekendheid vergroten? Het kan allemaal met digitale coupons. Nederlanders zijn dol op speciale aanbiedingen, kortingen of cadeautjes. Zo blijkt uit onderzoek van de Telegraaf. Zo blijkt dat 49,6% van de Nederlandse consumenten een vermindering van de prijs aantrekkelijk vindt en 21,7% een percentage korting wel attractief. Een cadeau wordt zelfs door 64% van de vrouwen en door 36% van de mannen erg op prijs gesteld! Niet voor niets dat de digitale coupons als promotiemiddel steeds populairder worden. Met digitale coupons kan immers perfect ingespeeld worden op die (mobiele) klantbehoeften. Een eigen digitaal couponplatform laten bouwen is voor de meeste MKB ondernemers echter een brug te ver. Reden waarom het digitaal verspreiden van aanbiedingscoupons tot voor kort meestal werd gedaan via algemene coupon makelaars zoals Groupon, Scoopy en anderen. En dat zijn coupon distributiesystemen voor (meestal grote) adverteerders. Het nadeel van deze systemen is dat de aanbiedingen van de individuele adverteerders bij elkaar staan en onder de merknaam van Groupon en Scoopy b.v. worden gepubliceerd. Daar komt nog bij dat ze relatief kostbaar zijn en de functionaliteit(en) beperkt. Sinds kort kan het ook anders. Er is nu een uitgebreid coupon-/loyaltysysteem dat werkt op basis van licenties. Je huurt als het ware de techniek om zelf (of geholpen) mobiele- of digitale coupons aan te (laten) maken en te distribueren. Consumenten zijn tegenwoordig bijna altijd verbonden met het internet en maken zowel thuis als onderweg steeds meer gebruik van een smartphone of tablet om onder meer (lokale) informatie te vinden over acties, speciale aanbiedingen of kortingen. OMNISENSE REMARkABLE MARKETING & MEDIA Solutions Oktober 2014 Pagina 15

17 Voordelen van een eigen digitaal couponsysteem De consument vindt promoties en aanbiedingen van een bekende aanbieder leuker, zeker als er een game-effect aan toe wordt gevoegd. Een in de eigen huisstijl gepersonaliseerde coupon valt meer op en wordt door de consument veel beter beoordeeld dan een coupon uit een algemeen couponsysteem. De eigen digitale coupon is snel en flexibel inzetbaar en kent verschillende toepassingsmogelijkheden, waardoor deze aantrekkelijk blijft. Een couponaanbieding in eigen beheer maakt het mogelijk om een aanbieding op elk gewenst moment via verschillende media onder de eigen bekende doelgroep(en) te verspreiden. Een eigen systeem maakt het mogelijk om mensen via social media te motiveren de coupon te delen met hun contactkringen, vrienden of volgers. De keuze voor een product of dienst wordt vooral bepaald door de acceptatie of aanbeveling van de sociale groep. De eigen digitale coupon kan op meerdere, zowel digitale- als op traditionele gedrukte mediakanalen en gericht worden ingezet. Het bereik van de aanbieding via traditionele media (krant, flyer, folder etc.) kan enorm vergroot worden door een verbinding via een QR code of weblink op de uiting te maken naar de digitale coupon. Hierdoor worden het bereik en de effectiviteit van een marketingcampagne aanzienlijk vergroot en bovendien meetbaar. De kosten kunnen beperkt blijven tot de prijs voor de licentie van de (web based) coupon software. Een couponaanbieding wordt exclusief door de aanbieder, zonder omringende, concurrerende (grote) aanbieders gepubliceerd. De aandacht voor de aanbieding wordt daardoor niet verzwakt door het aanbod van andere aanbieders. En last, but not least: Er zijn géén zogenaamde transactiekosten per afgesloten deal aan derden verschuldigd. Tenzij anders wordt afgesproken natuurlijk. OMNISENSE REMARkABLE MARKETING & MEDIA Solutions Oktober 2014 Pagina 16

18 Tot slot We hebben in het voorgaande gezien dat traditionele (analoge) media samen met digitale media een uitstekende basis vormen voor cross-of omni mediale toepassing. Door weblinks (URL s) of QR codes te gebruiken kunnen die media aan elkaar gekoppeld worden en daarmee de communicatiekracht en het beoogde effect versterken. De digitale coupon is daar een goed voorbeeld van. Ik hoop door het delen van mijn inzichten u kansen te bieden waardoor u uw klanten in deze uitdagende marktomstandigheden niet alleen beter kunt bereiken, maar ook behouden. Onafhankelijk OmniSense is primair marketing communicatie adviseur/consultant/coach. Een onafhankelijke adviseur die behalve de hiervoor beschreven producten en diensten levert u ook toegang verschaft tot een groot netwerk van specialisten in de marketing-en communicatiebranche. Topspecialisten die tegen een geringe vergoeding aanvullende diensten kunnen leveren zoals: Design, drukwerk, websiteontwikkeling, webcare, foto, film & video, (web)copywriting, QR code en augmented reality software, zoekmachine optimalisatie (SEO), webadverteren (SEA), kortom alles wat de effectiviteit van uw marketing en communicatie kan verbeteren. Bent u geïnteresseerd geraakt in één of meerdere mogelijkheden van marketing communicatie optimalisatie voor uw onderneming of hebt u er vragen over? Neem dan gerust vrijblijvend contact met me op of maak direct een afspraak voor een MCO-scan. OMNISENSE REMARkEBLE MARKETING & MEDIA Solutions Frans Hendrikx Marketing Innovator P.s: Meer gedetailleerde informatie over Mobile Marketing en MCO vindt u op de website van OMNISENSE OMNISENSE REMARkABLE MARKETING & MEDIA Solutions Oktober 2014 Pagina 17

Glaasje water bij de koffie?

Glaasje water bij de koffie? Glaasje water bij de koffie? Marketing Communicatie Optimalisatie (MCO) voor het midden- en kleinbedrijf MCO is een door OmniSense ontwikkelde multidisciplinaire methode om de effectiviteit van uw marketing

Nadere informatie

Glaasje water bij de koffie?

Glaasje water bij de koffie? Glaasje water bij de koffie? Marketing Communicatie Optimalisatie (MCO) voor het midden- en kleinbedrijf Marketing communicatie is een van de belangrijkste functies van uw onderneming. Het maakt de producten

Nadere informatie

DIGITALE KRAS & WIN COUPONS. Of je het leuk vindt of niet,

DIGITALE KRAS & WIN COUPONS. Of je het leuk vindt of niet, DIGITALE KRAS & WIN COUPONS Of je het leuk vindt of niet, de meeste consumenten hebben tegenwoordig een smartphone bij en zijn altijd online. Ze willen op de hoogte blijven van wat er in hun omgeving gebeurt,

Nadere informatie

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE COMPLETE WEBSITE voor ondernemers 47,50,- per maand zonder opstartkosten. Een complete website voor uw onderneming en die ook nog goed vindbaar is, dat is wat we willen! Maar hoe? EEN ALL-IN WEBSITE ONZE

Nadere informatie

DIGITALE KRAS & WIN COUPONS

DIGITALE KRAS & WIN COUPONS DIGITALE KRAS & WIN COUPONS Of je het leuk vindt of niet, de meeste bezoekers aan je horecabedrijf hebben tegenwoordig een smartphone bij en zijn altijd online. Ze willen op de hoogte blijven van wat er

Nadere informatie

KRAS & WIN COUPONS SCOREN MET DIGITALE COUPONS VAN OMNISENSE KRAS & WIN COUPON BIEDT ONGEKENDE MOGELIJKHEDEN OM: KRAS & WIN COUPON IS:

KRAS & WIN COUPONS SCOREN MET DIGITALE COUPONS VAN OMNISENSE KRAS & WIN COUPON BIEDT ONGEKENDE MOGELIJKHEDEN OM: KRAS & WIN COUPON IS: KRAS & WIN COUPONS SCOREN MET DIGITALE COUPONS VAN OMNISENSE KRAS & WIN COUPON BIEDT ONGEKENDE MOGELIJKHEDEN OM: Kennis te maken met Mobile Marketing, zowel offline als online in te zetten Klanten naar

Nadere informatie

Het Mobiele Web Waarom is dit belangrijk voor het mkb en in het bijzonder voor uw bedrijf

Het Mobiele Web Waarom is dit belangrijk voor het mkb en in het bijzonder voor uw bedrijf Het Mobiele Web Waarom is dit belangrijk voor het mkb en in het bijzonder voor uw bedrijf OpJeFoon om uw klanten te bereiken: altijd en overal. Bent u klaar voor het Mobiele Web? Technologie ontwikkelt

Nadere informatie

DIGITALE KRAS & WIN COUPONS

DIGITALE KRAS & WIN COUPONS DIGITALE KRAS & WIN COUPONS GASTEN PLEZIERIG VERRASSEN MET DIGITALE COUPONS KRAS & WIN COUPON BIEDT ONGEKENDE MOGELIJKHEDEN OM: Meer klanten naar de horecazaak te krijgen en gasten plezierig te verrassen

Nadere informatie

DIGITALE KRAS & WIN COUPONS

DIGITALE KRAS & WIN COUPONS DIGITALE KRAS & WIN COUPONS GASTEN PLEZIERIG VERRASSEN MET DIGITALE COUPONS KRAS & WIN COUPON BIEDT ONGEKENDE MOGELIJKHEDEN OM: Meer klanten naar de horecazaak te krijgen en gasten plezierig te verrassen

Nadere informatie

KRAS & WIN COUPONS SCOREN MET DIGITALE COUPONS VAN OMNISENSE KRAS & WIN COUPON BIEDT ONGEKENDE MOGELIJKHEDEN OM: KRAS & WIN COUPON IS:

KRAS & WIN COUPONS SCOREN MET DIGITALE COUPONS VAN OMNISENSE KRAS & WIN COUPON BIEDT ONGEKENDE MOGELIJKHEDEN OM: KRAS & WIN COUPON IS: KRAS & WIN COUPONS SCOREN MET DIGITALE COUPONS VAN OMNISENSE KRAS & WIN COUPON BIEDT ONGEKENDE MOGELIJKHEDEN OM: Kennis te maken met Mobile Marketing, zowel offline als online in te zetten Klanten in de

Nadere informatie

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs Wat is marketing Marketing is het proces die je moet doorgaan om de behoeften van uw klanten te bevredigen. Eerst werd marketing gezien als het geheel van activiteiten die de ruil van producten of diensten

Nadere informatie

MIX NATIONALE DHZ SESSIE 2015 ON- EN OFFLINE INTEGRATIE IN RETAIL

MIX NATIONALE DHZ SESSIE 2015 ON- EN OFFLINE INTEGRATIE IN RETAIL MIX NATIONALE DHZ SESSIE 2015 ON- EN OFFLINE INTEGRATIE IN RETAIL @NIELSAARTS 18-03-2015 EVOLVE MOBILE Bij Evolve Mobile combineren we technologische innovaties om de mobiele klantervaring te verbeteren

Nadere informatie

Ameland binnen handbereik

Ameland binnen handbereik Ameland binnen handbereik Gauke Pieter Sietzema Hoofd ontwikkeling, SEO specialist & Sterc partner Hendrik Jan Hofstede Strateeg & internetmarketeer & Sterc partner VVV Ameland mobile - Ameland binnen

Nadere informatie

10 X meer opvallen met uw reclameactie

10 X meer opvallen met uw reclameactie 10 X meer opvallen met uw reclameactie Inhoud Tip 1. Wees er op tijd bij. (Of wees eigenlijk een beetje te vroeg ) 3 Tip 2. Zorg voor stopping power 3 Tip 3. Houd het simpel en rustig 4 Tip 4. Personaliseer

Nadere informatie

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert.

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. 9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. Introductie Een goed ingerichte website met een goed uitgevoerde marketingstrategie is het ideale marketing tool voor ondernemers. Een goede website

Nadere informatie

30 TIPS OM ZELF E-MAILADRESSEN TE VERZAMELEN

30 TIPS OM ZELF E-MAILADRESSEN TE VERZAMELEN 30 TIPS OM ZELF E-MAILADRESSEN TE VERZAMELEN copyright 2011 Blinker BV Inhoudsopgave Inleiding... 2 Algemeen... 3 Website algemeen... 4 Inschrijfpagina... 5 Formulieren... 6 Online communicatie... 7 Offline...

Nadere informatie

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 49% vindt dat mediabureaus tekort schieten in hun advies over online marketing Wat is de werkelijkheid van

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

WHITEPAPER INBOUND MARKETING

WHITEPAPER INBOUND MARKETING WHITEPAPER INBOUND MARKETING TeamForce Web Solutions BV Energieweg 47 4906 CG Oosterhout Nederland Postbus 6015 4900 HA Oosterhout Nederland Tel. +31 (0)162 468190 Fax +31 (0)162 468199 E mail:info@teamforce.com

Nadere informatie

EEN BRIEFING SCHRIJVEN DIE OOK ECHT CREATIVITEIT OPLEVERT?

EEN BRIEFING SCHRIJVEN DIE OOK ECHT CREATIVITEIT OPLEVERT? EEN BRIEFING SCHRIJVEN DIE OOK ECHT CREATIVITEIT OPLEVERT? Strategie Concept Creatie 10 handige stappen waar je elke conceptklus mee kunt starten! Hoe goed, scherp en speels een creatief van je afdeling

Nadere informatie

Wat zijn de doelstellingen van uw. actief zijn? 28-10-2014. Online marketing: het belang van internet en je website. TenZer niet het eerste idee

Wat zijn de doelstellingen van uw. actief zijn? 28-10-2014. Online marketing: het belang van internet en je website. TenZer niet het eerste idee TenZer niet het eerste idee Online marketing: het belang van internet en je website Workshop 27 oktober 2014 Lead to Sale Creative Photostudio Vallen en opstaan En toen.. TenZer Probeer ervaren ondernemers

Nadere informatie

Corporate Branding: hoe zet je jouw vereniging op de kaart?

Corporate Branding: hoe zet je jouw vereniging op de kaart? Cursus Goed besturen : hoe zet je jouw vereniging op de kaart? drs. Sandra Verwaal senior communicatieadviseur Radboud Universiteit Nijmegen Programma: 14.45-15.00 15.00 uur: Voorstellen 15.00-15.20 15.20

Nadere informatie

M201107. Mix and Match. Het gebruik van digitale media in het MKB. drs. R van der Poel

M201107. Mix and Match. Het gebruik van digitale media in het MKB. drs. R van der Poel M201107 Mix and Match Het gebruik van digitale media in het MKB drs. R van der Poel Zoetermeer, maart 2011 Mix and Match Ondernemers moeten goed voor ogen houden welke doelstellingen zij met digitale media

Nadere informatie

TEVREDEN MARKETING VOOR AL UW MARKETING DOELEINDEN!

TEVREDEN MARKETING VOOR AL UW MARKETING DOELEINDEN! TEVREDEN MARKETING VOOR AL UW MARKETING DOELEINDEN! WWW.TEVREDENMARKETING.NL Email: info@tevredenmarketing.nl - Tel: 020-261 9445 U kunt bij ons terecht voor o.a. de volgende diensten 1 Google Adwords

Nadere informatie

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Content marketing De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als gevolg daarvan stijgen

Nadere informatie

GRATIS content TIPS & ideeën die jij zelf kan gebruiken voor je eigen (bedrijfs)website! #SchrijvenVoorBedrijven JasperVerelst.be

GRATIS content TIPS & ideeën die jij zelf kan gebruiken voor je eigen (bedrijfs)website! #SchrijvenVoorBedrijven JasperVerelst.be GRATIS content TIPS & ideeën die jij zelf kan gebruiken voor je eigen (bedrijfs)website! #SchrijvenVoorBedrijven JasperVerelst.be - Ik schreef al meer dan 100 commerciële bedrijfswebsites voor ondernemingen

Nadere informatie

20Tips. woest. aantrekkelijk. voor consumenten. Laat geen klant meer lopen door 'zomaar wat te doen' maar wordt

20Tips. woest. aantrekkelijk. voor consumenten. Laat geen klant meer lopen door 'zomaar wat te doen' maar wordt Laat geen klant meer lopen door 'zomaar wat te doen' maar wordt woest aantrekkelijk voor consumenten 20Tips om uw onderneming (digitaal) aantrekkelijker te maken. Detailhandel heeft de toekomst! Iedereen

Nadere informatie

Effectieve reclametips. Voor meer klanten in uw winkel

Effectieve reclametips. Voor meer klanten in uw winkel Effectieve reclametips Voor meer klanten in uw winkel Inhoud. Direct mail. Huis-aan-huisverspreiding. Facebook advertentie. E-DM 6. Welke uiting kiest u? 7 6. Effectieve tips voor in de reclamemix 8 Inleiding

Nadere informatie

Facebook voor beginners: aan de slag met een Facebook Bedrijvenpagina.

Facebook voor beginners: aan de slag met een Facebook Bedrijvenpagina. Facebook voor beginners: aan de slag met een Facebook Bedrijvenpagina. Auteur: Alle rechten voorbehouden 2012 Inhoud Introductie... 3 Wat is een bedrijvenpagina eigenlijk?... 4 Het aanmaken van een Facebook

Nadere informatie

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners?

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Stelling Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Tim Cosson Internet Strateeg Eigenaar mindworkz 26 jaar oud Woon samen Voetbal Geloof in samenwerken 1.Wat is social media? 2.Welke doelen

Nadere informatie

Succesvol dankzij internet

Succesvol dankzij internet Succesvol dankzij internet Praktische tips voor ondernemers Enschede 7-11-2012 Jorik Heins Deze presentatie komt online beschikbaar op www.marketingman.nl/presentatie Vanavond Wat is een goede website?

Nadere informatie

copyright 2010 Blinker BV

copyright 2010 Blinker BV copyright 2010 Blinker BV H1 Ik wil u beter leren kennen... 2 H2 Start van de relatie: kennismaken... 3 H3 Personalisatie: altijd weten wie ik ben... 4 H4 Profielverrijking: weten wat mij interesseert...

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

strategie concept creatie

strategie concept creatie strategie concept creatie Wij houden van competities, daag ons uit voor uw pitch?tip: Waarom wij? Innovatie in Design Een merk is de spiegel van uw creatie. Het vertegenwoordigt uw product en uw bedrijf.

Nadere informatie

strategie concept creatie

strategie concept creatie strategie concept creatie Wij houden van competities, daag ons uit voor uw pitch!?tip: Waarom wij? INNOVATIE IN DESIGN Een merk is de spiegel van uw creatie. Het vertegenwoordigt uw product en uw bedrijf.

Nadere informatie

10 FACEBOOK TIPS VOOR BEDRIJVEN

10 FACEBOOK TIPS VOOR BEDRIJVEN 10 FACEBOOK TIPS VOOR BEDRIJVEN Introductie Social media wordt steeds vaker door bedrijven gebruikt om beter contact met hun klanten te krijgen en uiteindelijk meer inkomsten te realiseren. Facebook is

Nadere informatie

Van lead naar klant. Alles wat u moet weten over leads

Van lead naar klant. Alles wat u moet weten over leads Van lead naar klant Alles wat u moet weten over leads Leads Voor de meeste websites is hét doel: leads. Ofwel, mensen of bedrijven die interesse hebben in uw product of dienst., potentiële klanten dus.

Nadere informatie

Wat kan B2B leren van B2C

Wat kan B2B leren van B2C Wat kan B2B leren van B2C De 8 belangrijkste learnings over e-commerce en online marketing Dylan Mouthaan & Martijn Stomphorst 17-09-2015 Agenda Totale ontwrichting B2B commerce? Waarom online verkopen?

Nadere informatie

TOP AANBOD. Online Marketing

TOP AANBOD. Online Marketing TOP AANBOD Online Marketing Éen aanspreekpunt voor al uw marketing activiteiten! TAOM is gespecialiseerd in online marketing & zorgt ervoor dat uw bedrijf op een heldere, krachtige en duidelijke manier

Nadere informatie

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk!

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk! 1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips Haal direct meer uit je netwerk! Inleiding Allereerst wil ik u bedanken voor het downloaden van dit e-book. Na weken van voorbereiding kunnen we dan nu eindelijk dit e-book

Nadere informatie

Hoe bouw ik een goede website?

Hoe bouw ik een goede website? Hoe bouw ik een goede website? Inleiding Stel, u heeft een eigen bedrijf en u wilt een website. U hebt gezien dat u zelf een site kunt bouwen met behulp van gratis tools die sommige providers aanbieden.

Nadere informatie

Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen

Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen Vandaag de dag heb je verschillende media ter beschikking om je doelgroep te bereiken. Maar welk medium kies je? Dat hangt af van je doel, doelgroep en de context

Nadere informatie

Stagflatie Alleen wonen wordt de norm Leeftijd als factor Sociale media Sociale community De winkel als showroom Cross-channel oriënteren Winkel Product Offline goes online Www met ons mee Online goes

Nadere informatie

laat mobiele websites en apps voor u werken

laat mobiele websites en apps voor u werken 8 laat mobiele websites en apps voor u werken juni 2012 www.multimove.nl Mobiele website of app? Bedenk wat u uw websitebezoeker wilt bieden en maak dan een keuze. Deze Paper helpt u op weg! 2 introductie

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

Online Marketing. Zoekmachine Marketing - Adverteren

Online Marketing. Zoekmachine Marketing - Adverteren Online Marketing Vraagstuk: Zoekmachine Marketing - Adverteren Datum: juni 2016 Zoekmachine Marketing: Adverteren De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap

Nadere informatie

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Oktober 2013 ONDERWERPEN Managementsamenvatting 2 Introductie 3 Online blijft 4 Waarom is Click-to-Call vandaag de dag relevant? De nieuwe

Nadere informatie

E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT

E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT Leuk en goed dat u een case in wilt dienen. Om de jurering eerlijk, eenvoudig en overzichtelijk te maken, willen we u vragen uw case in te dienen aan de hand

Nadere informatie

Praktische social media tips voor bedrijven!

Praktische social media tips voor bedrijven! Praktische social media tips voor bedrijven! Inhoud: Pagina Voorwoord 2 Wat is social media? 3 Hoe werkt het? 4 De mogelijkheden voor bedrijven 5 Als online vorm van mond-tot-mond reclame 7 Internet optimalisatie

Nadere informatie

MEDIABRANDS RETAIL BUYING STUDY

MEDIABRANDS RETAIL BUYING STUDY MEDIABRANDS RETAIL BUYING STUDY LEGT KOOPGEDRAG EN DE ROL VAN MEDIA BLOOT IN DE NIEUWE OMNI CHANNEL REALITEIT ORIËNTATIE EN KOOPGEDRAG WAS NOG NOOIT ZO COMPLEX Retail zit in een turbulente periode. Winkelketens

Nadere informatie

Hét model voor krachtige online advertising. See. Think. Do. Van Branding tot Performance. PauwR Digital Marketing

Hét model voor krachtige online advertising. See. Think. Do. Van Branding tot Performance. PauwR Digital Marketing Hét model voor krachtige online advertising See. Think. Do. Van Branding tot Performance. PauwR Digital Marketing Je bent adverteerder. Of je helpt adverteerders. Je besteedt veel geld aan offline en online

Nadere informatie

Online Marketing Vraagstuk: Social Media Marketing Datum: juni 2016

Online Marketing Vraagstuk: Social Media Marketing Datum: juni 2016 Online Marketing Vraagstuk: Social Media Marketing Datum: juni 2016 Social Media Marketing De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als gevolg

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Gebruik mobiele apparaten

Gebruik mobiele apparaten Rapport onderzoek Gebruik mobiele apparaten creative studio 1. Voorwoord Wij, Pascal Usmany en Britt Vreeswijk zijn beide werkzaam in de communicatie. Pascal is eigenaar van Drop Alive Creative Studio

Nadere informatie

17 omzetverhogende marketing tips

17 omzetverhogende marketing tips 17 omzetverhogende marketing tips 1. Creëer je eigen youtube kanaal en gebruik het om je producten aan te kondigen, een aanbieding te doen of tips te geven. Kijk maar als voorbeeld naar het succes van

Nadere informatie

PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS

PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS WEBSHOP FEBELNET Versie 2.0 Hoe uw site kenbaar maken? Facebook Google+ account QR-code aanmaken en communiceren (aanmaken kan gratis via: http://goqr.me

Nadere informatie

HAKAPERO. Marketing Software VS Marketing Automatisering

HAKAPERO.  Marketing Software VS Marketing Automatisering Email Marketing Software VS Marketing Automatisering Wij merken in ons dagelijks werk dat er veel verwarring bestaat hoe email marketing zich verhoudt met marketing automatisering. Het blijkt dat veel

Nadere informatie

GOUDEN TIPS voor Professioneel Relatiebeheer

GOUDEN TIPS voor Professioneel Relatiebeheer 10 GOUDEN TIPS voor Professioneel Relatiebeheer www.fokjeritsma.nl info@fokjeritsma.nl 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wees je bewust van je doel... 6 Bellen: een uitstekend instrument... 6 Systeem... 7

Nadere informatie

Succesvol inzetten! Praktijkgids en inspiratieboek voor de marketeer die de ware kracht van QR codes wil ontdekken

Succesvol inzetten! Praktijkgids en inspiratieboek voor de marketeer die de ware kracht van QR codes wil ontdekken QR codes Succesvol inzetten! Praktijkgids en inspiratieboek voor de marketeer die de ware kracht van QR codes wil ontdekken QR codes Succesvol inzetten! Frans Hendrikx Schrijver: Frans Hendrikx Coverontwerp:

Nadere informatie

Event menu Minigids event app

Event menu Minigids event app Event menu Minigids event app Hoe en waarom een mobiele evenementen app? Introductie De evenementenbranche verandert. Een evenement is niet langer een ad hoc activiteit. Het is een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

DE AUTOKOPER 2008-2013 Studie naar trends onder autokopers. AutoTrack.nl - Afdeling marketing E: marketing@autotrack.

DE AUTOKOPER 2008-2013 Studie naar trends onder autokopers. AutoTrack.nl - Afdeling marketing E: marketing@autotrack. DE AUTOKOPER 2008-2013 Studie naar trends onder autokopers AutoTrack.nl - Afdeling marketing E: marketing@autotrack.nl T: 020-5175175 Inhoud De achtergrond Resultaten autokoper Conclusies onderzoek Discussie

Nadere informatie

Brochure n 5. marketing

Brochure n 5.  marketing Brochure n 5 E-MAILmarketing In samenwerking met Brochure n 1 Vooruit met digitale marketing in de autosector pagina 2 Brochure n 5 E-mailmarketing pagina 2 Introductie De relatie met de klant stopt niet

Nadere informatie

Lesbrief: Mediawijs Thema: Mens & Dienstverlenen in de toekomst

Lesbrief: Mediawijs Thema: Mens & Dienstverlenen in de toekomst Lesbrief: Mediawijs Thema: Mens & Dienstverlenen in de toekomst Copyright Stichting Vakcollege Groep 2015. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Dat mensen gebruik maken van media is niet nieuw. Er zijn

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

Succesvol campagne voeren

Succesvol campagne voeren Succesvol campagne voeren Spread the word, spread the feeling! Campagne voeren: íedereen kan het! In deze toolkit vind je tips voor het campagne voeren. Dit is gegarandeerd het leukste onderdeel van jouw

Nadere informatie

Hoe shopt en betaalt Generatie Z? CCV & Innopay! Onderzoek: januari 2015!

Hoe shopt en betaalt Generatie Z? CCV & Innopay! Onderzoek: januari 2015! Hoe shopt en betaalt Generatie Z? CCV & Innopay! Onderzoek: januari 2015! Na 2020 is Generatie Z aan zet Generatie Z Verdeling! Besteedbaar inkomen per maand! 12-15 jaar: 42% 16-19 jaar: 59% 62% 38% >

Nadere informatie

In 9 stappen ondernemer. Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming

In 9 stappen ondernemer. Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming In 9 stappen ondernemer Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming Inhoudsopgave Stap 1: ben ik wel ondernemer? Stap 2: wat wordt mijn product of dienst? Stap 3: wie zijn mijn klanten en waar

Nadere informatie

Business Challenge 2015

Business Challenge 2015 Business Challenge 2015 1 Mr. Erik Doornbos Joost Geurtsen De juiste antwoorden zijn in het ORANJE genoteerd 2 Vraag 1 Welke prominent zei ooit als eerste: Data Is The New Oil A. Neelie Kroes (Eurocommissaris

Nadere informatie

Mobile & Shopping on demand. De nieuwe rol van de mobiele telefoon. tradedoubler.com

Mobile & Shopping on demand. De nieuwe rol van de mobiele telefoon. tradedoubler.com Mobile & Shopping on demand De nieuwe rol van de mobiele telefoon tradedoubler.com Mobiele kanalen voor affiliate marketing vernieuwen de winkelervaring in Europa, door de connected consumers (online actieve

Nadere informatie

Boodschappen doen. In de Toekomst. 14 februari 2012 Michel Koster Sector Banker Retail

Boodschappen doen. In de Toekomst. 14 februari 2012 Michel Koster Sector Banker Retail Boodschappen doen In de Toekomst 14 februari 2012 Michel Koster Sector Banker Retail Inleiding Doelstellingen Schetsen scenario s ondernemer Ontwikkelingen in kaart brengen Kansen in kaart brengen Onderzoeksaanpak

Nadere informatie

Hét full service internet bureau van Nederland

Hét full service internet bureau van Nederland PANGAEA Internet Marketing Bas Kroontje Dennis Hamakers Hét full service internet bureau van Nederland Social Media voor de branche Welke doelgroep is hier aanwezig? Standbouw en/of beursleveranciers Evenementenbureaus

Nadere informatie

Het Marketingconcept: Tevreden klanten: Geintegreerde aanpak:

Het Marketingconcept: Tevreden klanten: Geintegreerde aanpak: Inhoud Inhoud... 1 Het Marketingconcept:... 2 Tevreden klanten:... 2 Geintergreerde aanpak:... 2 Behoeftengeoriënteerd werkterrein:... 3 Concurentieanalyse:... 3 Marktonderzoek:... 3 Winstbijdrage:...

Nadere informatie

30 tips om e- mailadressen te verzamelen

30 tips om e- mailadressen te verzamelen 30 tips om e- mailadressen te verzamelen Welkom bij MailPlus Een digitale nieuwsbrief is een fantastisch medium om te communiceren met (potentiële) klanten. Het is snel, flexibel, goedkoop en uitstekend

Nadere informatie

Verbeter de upselling. Emailmarketing met de Alletha Mailingtool

Verbeter de upselling. Emailmarketing met de Alletha Mailingtool Verbeter de upselling Emailmarketing met de Alletha Mailingtool Brochure: Alletha Mailingtool Versie: 6 uit 2011 introductie Bedankt voor uw interesse in Alletha Mailingtool en de mogelijkheden die het

Nadere informatie

Trek meer bezoekers naar je shop

Trek meer bezoekers naar je shop Trek meer bezoekers naar je shop Je weet nu hoeveel bestellingen je maandelijks nodig hebt om genoeg te verdienen om je ideale leven te leiden (zie dag 1 van deze challenge). Als je de opdracht van gisteren

Nadere informatie

Online distributiekanalen. In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions

Online distributiekanalen. In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions Online distributiekanalen In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions 2 Agenda Hoe kiest & boekt uw gast? Uw logieswebsite Kan uw logies (gemakkelijk) geboekt worden? Hoe kiest & boekt uw gast? 3 Een

Nadere informatie

SHIFT HAPPENS. OOK IN EINDHOVEN..

SHIFT HAPPENS. OOK IN EINDHOVEN.. 1 SHIFT HAPPENS. OOK IN EINDHOVEN.. JAN-WILLEM JANSSEN 9 JANUARI 2014 2 WAT IS EEN SHIFT? EEN KORTE UITLEG EEN SHIFT IS EEN FUNDAMENTELE GEDRAGSVERANDERING, DIE MEESTAL MOGELIJK WORDT GEMAAKT DOOR INTRODUCTIE

Nadere informatie

11 Redenen om te investeren in een nieuwe website

11 Redenen om te investeren in een nieuwe website 11 Redenen om te investeren in een nieuwe website Als je al een website hebt, dan is het handig als je beschikt over een overzicht van redenen wanneer een investering in een nieuwe website gerechtvaardigd

Nadere informatie

MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden

MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden Als uw bedrijf groeit of als één van uw werknemers het bedrijf verlaat, heeft u nieuw personeel nodig. U heeft echter zelf niet de tijd en/of de kennis

Nadere informatie

10 tips voor reclame maken

10 tips voor reclame maken 10 tips voor reclame maken met weinig budget 10 tips voor reclame maken met weinig budget Reclame maken is belangrijk voor het vinden van nieuwe klanten. Maar een grote reclamecampagne of een mooie tv-commercial

Nadere informatie

Beurstips. Naar de beurs?

Beurstips. Naar de beurs? Beurstips 1 Naar de beurs? 2 NL EXPO, laat zien wie U bent! Hollandse nuchterheid & creativiteit in combinatie met jarenlange ervaring in presentatieoplossingen. Met een frisse blik helpen wij u uw bedrijf

Nadere informatie

WORKSHOP SCOREN MET UW TOERISTISCHE WEBSITE

WORKSHOP SCOREN MET UW TOERISTISCHE WEBSITE WORKSHOP SCOREN MET UW TOERISTISCHE WEBSITE Wie zijn wij? Peter Dekker Alfons van Duijvenbode Agenda Belang van online in toerisme Gebruiksvriendelijke websites Online marketing dimensies Vragen & Meer

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

Recente ervaringen bij diverse kapsalons hebben geleerd dat de gemiddelde salon

Recente ervaringen bij diverse kapsalons hebben geleerd dat de gemiddelde salon Don t cut your margin! Recente ervaringen bij diverse kapsalons hebben geleerd dat de gemiddelde salon al snel 30.000 per jaar aan resultaat laat weglopen! Letterlijk wel te verstaan. Gewoon, omdat door

Nadere informatie

WHITEPAPER FASHION 22% VAN NEDERLANDERS IS VOORLOPER OP HET GEBIED VAN KLEDING 75% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN KLEDING

WHITEPAPER FASHION 22% VAN NEDERLANDERS IS VOORLOPER OP HET GEBIED VAN KLEDING 75% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN KLEDING WHITEPAPER FASHION 75% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN KLEDING 22% VAN NEDERLANDERS IS VOORLOPER OP HET GEBIED VAN KLEDING Vooral vrouwen zijn geïnteresseerd in kleding. Zij zoeken

Nadere informatie

Lokale concurrentie in het buitenland

Lokale concurrentie in het buitenland Lokale concurrentie in het buitenland Hoe te anticiperen als exportbedrijf met vindbaarheid Inhoudsopgave Intro Zoekmachine marketing: het idee erachter Zoekmachine adverteren Zoekmachine optimalisatie

Nadere informatie

Social media is onmisbaar in de pensioenwereld!

Social media is onmisbaar in de pensioenwereld! Social media is onmisbaar in de pensioenwereld! Op 10 maart 2014 ben ik gestart met de opleiding LCP. Tijdens de presentatie kregen wij tips over het vinden van een onderwerp voor het essay. Ik heb mijn

Nadere informatie

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22 LIVE PERFORMANCE Bijlage Onderzoek Social Media Sander van de Rijt PTTM22 Inhoudsopgave Social Media onderzoek Heesakkers & Daniels bestrating 3 Wat is social media? 3 Voor- en nadelen social media 3 Voordelen

Nadere informatie

Nieuwe website? Best4u helpt je op weg

Nieuwe website? Best4u helpt je op weg Nieuwe website? Best4u helpt je op weg Optimaal online presteren begint voor jou als ondernemer bij een goede website. Je wilt een mooi design, passende functionaliteiten, overtuigende teksten en je publiek

Nadere informatie

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING ONLINE MARKETING ANGELCOACHING MARCA VAN DEN BROEK Met mijn bedrijf AngelCoaching zet ik me in voor succesvol ondernemen als kunstenaar//creatief. WAAR GAAT HET OM? Zichtbaarheid Onderscheidend (en authentiek)

Nadere informatie

Zoekmachine Optimalisatie (SEO)

Zoekmachine Optimalisatie (SEO) Zoekmachine Optimalisatie (SEO) Dit ebook wordt u geheel gratis aangeboden door Usense - Dé Online Marketing Specialist. Zoekmachine Optimalisatie Zoekmachine optimalisatie, oftewel SEO, gaat over het

Nadere informatie

11 dingen die je nu kunt doen om meer te gaan verkopen

11 dingen die je nu kunt doen om meer te gaan verkopen 11 dingen die je nu kunt doen om meer te gaan verkopen Iedereen met een website komt er vroeg of laat mee in aanraking. Hoe verander ik meer bezoekers in klanten? Met conversie dus. Conversie optimalisatie

Nadere informatie

Inhoud. De achtergrond Resultaten autokoper Conclusies onderzoek Bijlage

Inhoud. De achtergrond Resultaten autokoper Conclusies onderzoek Bijlage Inhoud De achtergrond Resultaten autokoper Conclusies onderzoek Bijlage 2 Autokoper 2008 Onderzoek AutoTrack.nl & Newcom onder n = 1.000 Consumenten hebben vertrouwen in de markt Internet en merkdealers

Nadere informatie

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd Frans de Hoyer GW Management E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive De wereld is veranderd 1 We kopen online We plaatsen alles online 2 Dit onderdeel valt ineens

Nadere informatie

Uw digitale. communicatie

Uw digitale. communicatie Uw digitale communicatie Optieksignage: uw oplossing in Digital Signage Uw digitale communicatie Optieksignage is een unieke totaaloplossing op het gebied van digitale communicatie. Met de door ons ontwikkelde

Nadere informatie

Ik ben hier! Zorg dat je wordt gevonden! De basis van Search Engine Optimization

Ik ben hier! Zorg dat je wordt gevonden! De basis van Search Engine Optimization Ik ben hier! Zorg dat je wordt gevonden! De basis van Search Engine Optimization Is jouw site SEO-proof? Mensen zijn online constant op zoek naar informatie, diensten en producten. Zorg er daarom voor

Nadere informatie

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer 01/05 Websites Nederland over Mobile marketing Mabelie Samuels internet marketeer 02/05 Mobile marketing Kunt u zich uw eerste mobiele telefoon nog herinneren? Die van mij was een Motorola, versie onbekend,

Nadere informatie

10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE

10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE 10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE Is uw website aan vernieuwing toe? Pas deze tips toe en haal meer uit je website De laatste jaren zien we grote veranderingen op het gebied van webdesign.

Nadere informatie