Beschrijving. Management Information nv Kortrijksesteenweg 1007 Ninoofsesteenweg 1078 (bus 1) B-9000 Gent B-1080 Brussel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beschrijving. Management Information nv Kortrijksesteenweg 1007 Ninoofsesteenweg 1078 (bus 1) B-9000 Gent B-1080 Brussel"

Transcriptie

1 Beschrijving FeWeb vzw Management Information nv Kortrijksesteenweg 1007 Ninoofsesteenweg 1078 (bus 1) B-9000 Gent B-1080 Brussel Voor meer informatie: neem contact op met Management Information via Verena Berlanger, account manager FeWeb, Tel of per Beschrijving WebScan by Qfor v2 1/12

2 Leidraad bij de WebScan by Qfor 1. Waarom een kwaliteitslabel? What s in it for me? 2 2. Wat is WebScan by Qfor? 2 3. Welke domeinen kunnen doorgelicht worden in een WebScan by Qfor? 3 4. Wat zijn de stappen tot het verkrijgen van het kwaliteitslabel WebScan by Qfor? 6 5. Wat zijn de financiële implicaties? 7 6. Welke indicatoren van de Qfor ProcessScan norm zijn van toepassing voor de WebScan by Qfor? 8 7. Welke zijn de bijkomende sectorale vereisten door FeWeb gesteld? 12 [Dit document werd opgemaakt door Management Information nv in samenwerking met de Werkgroep Kwaliteit van FeWeb. De Raad van Bestuur van FeWeb heeft dit document op 7 november 2011 goedgekeurd en aanvaard als de officiële leidraad voor de WebScan by Qfor. ] Beschrijving WebScan by Qfor v2 2/12

3 1. Waarom een kwaliteitslabel? What s in it for me? Het kwaliteitslabel WebScan by Qfor dragen is een signaal naar (potentiële) klanten dat uw organisatie aan bepaalde kwalitatieve vereisten beantwoordt. Elk webbedrijf dat een WebScan by Qfor behaalt en daarmee aangeeft voor één of meerdere domeinen bijzondere kwaliteitsgaranties te kunnen bieden, geniet van een commercieel voordeel op vier verschillende niveaus: 1. Het kwaliteitssysteem WebScan by Qfor zorgt voor een betere interne werking van uw bedrijf. Het doel is zich bewustworden van het belang van kwaliteitszorg, het in kaart brengen van uw organisatie en de daarbij horende evaluatie en bijsturing van uw interne processen. Door het kwaliteitssysteem in te voeren zorgt u ervoor dat u de kwaliteit van uw diensten en producten verbetert op een duurzame manier met aandacht voor continue verbetering (= intrinsiek voordeel). 2. Het kwaliteitssysteem zorgt ervoor dat u in optimale omstandigheden en met groter kwaliteitsrendement uw projecten kunt realiseren. U kan niet alleen een professionelere relatie aangaan met uw klant, het projectverloop zal efficiënter en performanter zijn, en tot slot zal het eindresultaat tot een grotere tevredenheid bij de klant leiden (= operationeel voordeel). 3. Het kwaliteitslabel WebScan by Qfor creëert voor potentiële klanten een volledige transparantie over welke diensten en producten u aanbiedt en het professionalisme waarmee u projecten realiseert. Het publieke karakter van het kwaliteitslabel WebScan by Qfor zorgt voor een objectieve en correcte positionering van uw bedrijf ten opzichte van de concurrentie met betrekking tot de doorgelichte domeinen (= concurrentieel voordeel). 4. Het kwaliteitssysteem WebScan by Qfor zorgt voor een publieke (h)erkenning door diverse actoren zoals leveranciers en potentiële partners die voor uw bedrijf essentieel zijn. Een betere perceptie van de volledige sector leidt bovendien tot een beter inzicht in de mogelijkheden die het internet kan bieden, wat elk webbedrijf ten goede komt (= sectoraal voordeel). 2. Wat is WebScan by Qfor? WebScan by Qfor is een sectorspecifiek kwaliteitssysteem exclusief voor de leden van FeWeb waar als algemeen uitgangspunt voor de audit, de standaard Qfor ProcessScan norm gehanteerd wordt. Het Qfor kwaliteitslabel bestaat reeds meer dan 20 jaar en heeft als doelstelling transparantie te brengen binnen de markt van Learning en Consulting. In de Qfor ProcessScan norm zijn verschillende indicatoren opgenomen rond uitvoering van projecten, human resources, materiële middelen en interne werking. In bijlage vindt u een verduidelijkend overzicht van de verschillende indicatoren. Beschrijving WebScan by Qfor v2 3/12

4 In de WebScan by Qfor worden acht indicatoren uit deze standaard Qfor ProcessScan norm gehanteerd om het aspect van expertise of specialisatie van uw organisatie af te bakenen. Daarnaast zijn er een aantal specifieke, sectorgebonden vereisten die niet in de indicatoren van de Qfor ProcessScan norm zijn terug te vinden. Het kwaliteitslabel differentieert in functie van een aantal domeinen die bij de klant als concrete diensten, posten of projecten beschouwd kunnen worden. Naar de eindgebruiker toe biedt dat het voordeel dat er een vergelijking op het niveau van aangeboden diensten tussen bedrijven mogelijk is. Deze informatie zal onder meer terug te vinden zijn op de website van FeWeb. 3. Welke domeinen kunnen doorgelicht worden in een WebScan by Qfor? In het geval van een Webscan by Qfor geeft het bedrijf aan een doorlichting te willen voor één of meerdere domeinen waarin het gespecialiseerd is en waarvoor het bijzondere kwaliteitsgaranties kan bieden. Het gaat om de volgende acht domeinen: 1. Strategisch advies (consultancy) Dit domein omvat allerlei consultancyopdrachten die het traject, voorafgaand aan de effectieve uitvoering, helpen vormgeven. In het bijzonder wordt hier gedacht aan haalbaarheidsstudies, vergelijkende analyses met het oog op het bepalen van een strategie of een specifieke keuze inzake technologie, alsook alles wat met informatiearchitectuur te maken heeft. In het bijzonder gaat het om: - Conceptuele analyse: uitstippelen van de algemene doelstellingen van de website/webapplicatie, rekening houdend met diverse factoren zoals doelgroepen, business alignment,. - Functionele analyse: bepalen van functionaliteiten die een wezenlijk onderdeel zullen maken van de website/webapplicatie, rekening houdend met elementen van usability, SEO,. - Technische analyse: keuze van technisch platform, infrastructuur, programmeertalen, software,. 2. Grafische diensten Dit domein omvat de uitwerking van alle grafische onderdelen die bij een website/webapplicatie noodzakelijk zijn. Dit gaat van louter creatieve aspecten zoals conceptueel ontwerp, tot meer technisch en grafische internetaspecten zoals consistentie, typografie, schermresoluties, font rendering, CSS design. Kennis van Beschrijving WebScan by Qfor v2 4/12

5 usability- en toegankelijkheidseisen is ook hier van belang. Daarnaast gaat het ook om de uitwerking van alle grafische elementen die gebruikt kunnen worden bij online marketing diensten zoals het aanmaken van banners, landingpages,. 3. Websites Dit domein omvat het ontwikkelen van websites in de ruimste zin, zonder onderscheid naar technische complexiteit (HTML vs. CMS sites), of technologie (Flash, silverlight, HTML5, Ajax, Flex). Functioneel betreft het websites die informatie over een bedrijf of een organisatie geven. Responsive websites met ontsluiting via diverse devices, waaronder ook mobile vallen hier ook onder. 4. Webapplicaties en mobiele applicaties Dit domein omvat applicaties die in vergelijking met websites complexere toepassingen zijn gebouwd op of gebruikmakend van webtechnologie naast applicaties die specifiek voor mobile devices zijn ontwikkeld (apps voor Iphone, Android, ) voorbeelden: webdriven business opvolgingssystemen (bv. time of projectmanagement), administratieve programmatuur, loketfuncties (bv. e-gov), online CRM/ERP, decision support systemen, complexe contentwebsites (bv.uitgebreid intranet, kenniscentrum ). In deze toepassingen is een factor van complexiteit aanwezig, hetzij van functionele of technologische aard, hetzij door de koppeling aan of integratie met andere applicaties of offline back office toepassingen. 5. E-Commerce (via web of app) Dit domein omvat allerlei web- of mobiele applicaties waarbij de online verkoopsdoelstelling centraal staat. Door de specifieke eigenschappen en perceptie van e- commerce door de klant is het verantwoord om dit domein afzonderlijk te nemen. Los van de technisch-functionele aspecten, spelen bij dergelijke toepassingen bijzondere juridische aspecten (bv. wetgeving op verkoop op afstand), naast typische consumenten - issues (bv. online betalingsafhandeling, klachtenbeheer, ). 6. Opvolgingsdiensten (beheer) Dit domein omvat een verzameling van diensten die een webbedrijf aanbiedt om een website/webapplicatie/mobiele applicatie na oplevering draaiende te houden. Dit kan onder de vorm een abonnement of in regie en kan zowel eenmalig of terugkerend zijn. We denken hierbij aan het beheer van content (copywriting, vertaling, ingeven van content met de daarbijhorende grafische elementen), de opvolging van de performantie Beschrijving WebScan by Qfor v2 5/12

6 (bv. analyse van bezoekersstatistieken), webcare (opvolging van comments, ), opvolging van inspanningen op het vlak van social media,. 7. Online marketing Dit domein omvat alle aspecten van marketing via webtechnologie (zowel via websites als mobile apps). Concreet verstaan wij hieronder alle inspanning inzake het uittekenen, uitvoeren, analyseren en opvolgen van marketing campagnes, SEA/SEM, marketinggericht gebruik van sociale media. In tegenstelling tot het domein webmasteringdiensten, zullen deze diensten meer gefocust zijn op specifieke campagnes gekoppeld aan het behalen van gerichte resultaten. 8. Hosting en infrastructuur Dit domein omvat alle activiteiten die ervoor zorgen dat de technische infrastructuur (hard- en software) voorhanden zijn om websites/webapplicaties/online marketingacties op het internet te connecteren. Hierbij spelen allerlei aspecten inzake serverbeheer (incl. virtualisatie, cloud, ), security issues (back-up, firewall, antispam, ), technische support procedures, 4. Wat zijn de stappen tot het verkrijgen van het kwaliteitslabel WebScan by Qfor? Stap 1. Voorbereiding van de audit Na de afronding van de verkoop, neemt een auditor van Management Information telefonisch contact met u op voor praktische afspraken en om de auditdatum vast te leggen. Via de auditor van Management Information krijgt u de nodige documenten en toelichting om de audit voor te bereiden. Uw voorbereiding bestaat onder meer uit het invullen van de Web DataScan en Web ProcessScan in de webapplicatie van Management Information. Stap 2. Auditbezoek Het auditbezoek start met de validatie door de auditor van de aangeleverde gegevens in de Web Datascan en Web ProcessScan. Vervolgens gaat de auditor over tot de controle van de aantoonbaarheid en systematiek met betrekking tot de 8 indicatoren van de Web ProcessScan en van de specifieke door FeWeb gestelde vereisten. Stap 3. Voorwaarden om het kwaliteitslabel WebScan by Qfor te behalen De beslissing tot het al dan niet verlenen van het kwaliteitslabel WebScan by Qfor berust volledig bij Management Information. Binnen de 10 werkdagen na het Beschrijving WebScan by Qfor v2 6/12

7 auditbezoek krijgt u de beslissing toegestuurd. Het resultaat van de audit kan zijn dat u slaagt, voorwaardelijk slaagt of niet slaagt. Stap 4. Na het verlenen van het kwaliteitslabel WebScan by Qfor FeWeb zal een specifiek logo ter beschikking stellen voor haar leden die het kwaliteitslabel verkregen hebben. Na het afleveren van het kwaliteitslabel, kunt u dit opnemen in uw communicatie. Uw erkenning zal drie jaar geldig zijn. Op de website van FeWeb zal een overzicht te vinden zijn van alle erkende organisaties, met precisering van de scope (de domeinen waarvoor de organisatie een erkenning heeft behaald) en duur van de erkenning. 5. Wat zijn de financiële implicaties? A. WebScan by Qfor De basisprijs voor een WebScan by Qfor wordt berekend op basis van het aantal domeinen dat wordt doorgelicht. In de prijsberekening wordt ook rekening gehouden met het aantal juridische entiteiten en vestigingen. Onderstaande basisprijzen zijn gebaseerd op één juridische entiteit met één vestiging en worden uitgedrukt in dagdelen. WebScan by Qfor (excl. BTW) Eénmanszaak (max.1 voltijdsequivalent) Meer dan 1 voltijdsequivalent 1 domein 2.3 dd 2 domeinen 2.8 dd 2.8 Extra domeinen n.v.t. 0.5 dd /domein Certificatie- en registratiekosten 0,5dd 0,5dd 1 dd (dagdeel) = 570 Euro Tussentijdse - / opvolgings audit Indien een organisatie voorwaardelijk slaagt of niet slaagt, heeft ze de mogelijkheid om een tussentijdse - / opvolgingsaudit audit te laten uitvoeren. De basisprijs bedraagt 2 dagdelen. B. Bijkomende mogelijkheden 1. Uitbreiding van bestaand Qfor certficaat met de WebScan by Qfor Organisaties die reeds in het bezit zijn van een geldig Qfor certificaat kunnen dit uitbreiden met een WebScan by Qfor. De basisprijs voor een uitbreiding met één domein is 2 dagdelen. Beschrijving WebScan by Qfor v2 7/12

8 2. Qfor Web Als organisatie kunt u er ook voor kiezen om uw volledige organisatie te laten doorlichten. In dit geval kiest u voor een Qfor Web. De organisatie doorloopt een volledige Qfor audit, ProcessScan of ClientScan, samen met een WebScan by Qfor. De basisprijs voor een Qfor Web op basis van de ProcessScan is 5,5 dagdelen. De basisprijs voor een Qfor Web op basis van de ClientScan is 8,5 dagdelen. In beide gevallen zijn 2 FeWeb domeinen inbegrepen. De registratie- en certificatiekosten bedragen 715 Euro. 3. Vernieuwingsaudit De geldigheid van een certifcaat is drie jaar. Vóór de vervaldatum van het certificaat moet de organisatie die erkend wenst te blijven een nieuwe audit laten uitvoeren. De kostprijs van deze audit is afhankelijk van de keuze die de organisatie maakt. Neem contact op met Management Information via Verena Berlanger, account manager FeWeb, op het nummer of per voor meer inlichtingen en het opmaken van een samenwerkingsvoorstel. 6. Welke indicatoren van de Qfor ProcessScan norm zijn van toepassing voor de WebScan by Qfor? In de WebScan by Qfor worden acht indicatoren uit de standaard Qfor ProcessScan norm gehanteerd om het aspect van expertise of specialisatie van uw organisatie in een specifiek domein af te bakenen. Daarnaast zijn er een aantal sectorgebonden vereisten die niet in de indicatoren van de Qfor ProcessScan norm zijn terug te vinden. Hieronder vindt u, in de linkerkolom, een overzicht van alle indicatoren van de Qfor ProcessScan norm met hun definitie en, in de rechterkolom, meer uitleg rond de acht indicatoren die van toepassing zijn voor de WebScan by Qfor. Ter verduidelijking zullen we de van toepassing zijnde Qfor indicatoren herbenoemen tot FeWeb indicatoren. De tekst in het grijs aangeduid, heeft betrekking op bijkomende of expliciete vereisten gesteld door FeWeb. Beschrijving WebScan by Qfor v2 8/12

9 Qfor PROCESSSCAN NORM A - UITVOERING VAN PROJECTEN A-1 Informatie en communicatie A-11. Communicatiekanalen De organisatie beschikt over communicatietools en - kanalen om aan potentiële klanten een vlotte toegang te verlenen tot gestructureerde en volledige informatie over de specifieke kenmerken van de organisatie en haar aanbod. A-12. Inhoud en vorm A-2 Projectadministratie A-21. Opdracht, wijziging en annulatie A-22. Administratie, relatiemanagement en afrekening A-3 Projectbeheer A-31. Voorbereiding en uitvoering van het project A-32. Beheerssysteem van klantendossiers, registratie- en archiefsysteem 1) De organisatie houdt systematisch klantendossiers bij die alle documenten en informatie groeperen over de lopende projecten en tussenkomsten en alle belangrijke informatie over de reeds afgewerkte opdrachten. 2) Het systeem maakt de opgebouwde expertise vlot toegankelijk en voorziet de aangepaste middelen om de duurzaamheid van de expertise te verzekeren en de vertrouwelijkheid van bepaalde informatie te garanderen. A-33. Beheerssysteem van projecten A-34. Beheerssysteem van de middelen De organisatie beschikt over een planningsysteem om de menselijke en materiële middelen optimaal aan te wenden. Dit systeem zorgt ook voor een duidelijke communicatie naar de consultants en de andere WEBSCAN BY Qfor FeWeb indicator 1 Communicatiekanalen Toelichting: De organisatie communiceert duidelijk naar haar klanten en over het domein waarin ze haar dienstverlening aanbiedt. Uit de communicatie blijkt duidelijk dat het domein als een aparte dienst kan worden aangeboden. FeWeb indicator 2 Beheerssysteem van klantendossiers, registratie- en archiefsysteem De klantendossiers die hier zullen gecontroleerd worden, hebben enkel betrekking op de domeinen waarvoor de organisatie een erkenning wenst. Deze indicator bestaat uit twee delen die elk apart zullen worden beoordeeld. Toelichting: Een vlotte toegang tot de opgebouwde expertise toont aan dat de organisatie ervaring heeft in een welbepaald domein en dat ze op deze ervaring steeds kan terugvallen voor andere, soortgelijke opdrachten, eventueel bij andere klanten. Deze ervaring moet kunnen gedeeld worden met de medewerkers binnen de organisatie en binnen de grenzen van het vertrouwelijke. De organisatie garandeert op een vertrouwelijke manier om te gaan met klantinformatie en kan de maatregelen die zij hieromtrent neemt aantonen. FeWeb indicator 3 - Beheerssysteem van de middelen Toelichting: De organisatie beschikt over transparante procedures wanneer zij werkt met freelancers of toeleveranciers die worden ingeschakeld voor dienstverlening met betrekking tot de door te lichten Beschrijving WebScan by Qfor v2 9/12

10 medewerkers over de taken die ze moeten uitvoeren en de middelen die ze moeten hanteren. A-4 Evaluatie en nazorg A-41. Tussentijds feedbacksysteem De organisatie voorziet de nodige maatregelen om de klant op de hoogte te houden van het verloop van het project, zowel tijdens de ontwikkeling als tijdens de uitvoering van het project. Ze vraagt feedback aan de klant om het verloop van het project te optimaliseren. A-42. Evaluatiesysteem A-43. Opvolgingsprocedure domeinen. De organisatie beschikt eveneens over een systeem dat inzicht geeft in de planning en beschikbaarheid van haar (freelance) consultants en de middelen die ze dienen aan te wenden voor de uitoefening van hun opdracht gelinkt aan het door te lichten domein. FeWeb indicator 4 - Tussentijds feedbacksysteem Toelichting: Deze indicator bestaat uit twee delen die elk apart zullen worden gescoord. 1. De organisatie voorziet de nodige maatregelen om de klant op de hoogte te houden van het verloop van het project, zowel tijdens de ontwikkeling als tijdens de uitvoering van het project. De organisatie houdt de klant op de hoogte informatie uitwisseling tussen klant en organisatie, hoofdzakelijk beperkt tot operationele en technische informatie. Dit kan doorheen het project onder meer aantoonbaar gemaakt worden aan de hand van briefings, follow up documenten, neerslag van formele en informele meetings, De organisatie vraagt feedback. Deze feedback overstijgt de uitvoering van het project en bevraagt de tevredenheid met betrekking tot de samenwerking in het algemeen en overschrijdt de operationele en technische aangelegenheden. De organisatie wint regelmatig en op een formele manier feedback in over de geleverde dienstverlening aan klanten van het door te lichten domein. Deze klantenbevraging kan onder meer aangetoond worden aan de hand van evaluatiedocumenten, neerslag van klantentevredenheidsenquêtes die mondeling of telefonisch worden gevoerd, klachtenopvolging,. Aan de hand van deze informatie kan de organisatie haar projecten bijsturen en een lange termijn relatie uitbouwen met haar klanten. B - HUMAN RESOURCES B-1 Medewerkers en onderaannemers B-11. Rekrutering, selectie en integratie B-12. Beheers- en opvolgingssysteem van competenties en ervaring B-13. Evaluatiesysteem B-14. Permanente vorming, begeleiding en FeWeb indicator 5 - Permanente vorming, begeleiding en Beschrijving WebScan by Qfor v2 10/12

11 bijscholing De organisatie voorziet een aangepaste begeleiding voor de medewerkers. Zij stimuleert het op peil houden en verder ontwikkelen van hun competenties en volgt dit systematisch op. B-15. Samenwerkingsakkoorden Er worden duidelijke afspraken gemaakt tussen de organisatie en de freelance medewerkers of organisaties waarmee ze samenwerkt voor de realisatie van bepaalde projecten om aan de klanten een aangepaste dienstverlening te bieden. C - MATERIELE MIDDELEN C-1 Materiaal en documentatie C-11. Materiaal C-12. Documentatie De organisatie ziet erop toe dat de inhoud van de ondersteunende documentatie voor de dienstverleners en de begunstigden aangepast is en regelmatig bijgewerkt wordt in functie van het activiteitendomein en het soort dienstverlening. Ze zorgt ervoor dat in de documentatie de voorziene informatie op een duidelijke, volledige, gestructureerde en toegankelijke manier wordt voorgesteld. C-2 Infrastructuur en accommodatie C-21. Vereisten Er worden duidelijke afspraken gemaakt tussen de organisatie en de klant omtrent de aangepaste vereisten met betrekking tot de infrastructuur, de accommodatie en de aanverwante diensten bij de uitvoering van het project. De nodige maatregelen worden genomen met de verschillende betrokkenen om de naleving van de afspraken en de kwaliteit van de dienstverlening te verzekeren. C-22. Ligging en bereikbaarheid D - INTERNE WERKING D-1 Interne organisatie en communicatie D-11. Werking en taakverdeling D-12. Administratieve organisatie en beheer van bijscholing Toelichting: Voor de medewerkers en consultants die opdrachten uitvoeren gelinkt aan een specifiek domein beschikt de organisatie over labels, certificaten, bewijzen van gevolgde opleidingen of andere mechanismen die erop wijzen dat de organisatie bekend en begaan is met vorming, begeleiding en bijscholing van haar consultants. FeWeb indicator 6 - Samenwerkingsakkoorden Toelichting: De afspraken die bestaan tussen de verschillende partijen zijn duidelijk omschreven, evenals hun verantwoordelijkheden. Deze engagementen kunnen onder meer opgenomen zijn in een samenwerkingscontract, een SLA, mailverkeer,... en blijken uit de selectieprocedure van een consultant of leverancier. FeWeb indicator 7 - Documentatie Toelichting: De organisatie beschikt over procedures die het mogelijk maken om de overdracht van een project op een vlotte manier te laten verlopen. De overdracht kan zowel intern (tussen collega-consultants) als extern (naar ander bedrijf) gebeuren. FeWeb indicator 8 Infrastructuur en accommodatie: vereisten Toelichting: De organisatie maakt eveneens duidelijke afspraken met toeleveranciers van kritieke diensten die tussenkomen bij de uitvoering van opdrachten bij/aan de klant. Deze afspraken kunnen onder meer betrekking hebben op hosting, security issues, back ups,... De gemaakte afspraken zijn aantoonbaar. Beschrijving WebScan by Qfor v2 11/12

12 documenten en materiaal D-2 Kwaliteitsbeheer D-21. Betrokkenheid van management en medewerkers D-22. Kwaliteitssysteem en continue verbetering D-23. Klachtenbeheer 7. Welke zijn de bijkomende sectorale vereisten door FeWeb gesteld? 1. De organisatie kan per domein waarvoor de audit wordt aangevraagd minimum 75 gefactureerde mandagen tijdens het afgelopen boekjaar voorleggen (zie DataScan Vormen van dienstverlening, Domeinen en Omvang en thema s van de doorgelichte activiteiten ). Zelfstandigen/eenmanszaken kunnen een label vragen voor maximum 2 domeinen. 2. De organisatie kan duidelijk aantonen dat het domein als een aparte dienst wordt aangeboden (zie DataScan Vormen van dienstverlening, Domeinen en Omvang en thema s van de doorgelichte activiteiten ). 3. Externe risicobeheersing: - Als onderdeel van een groter technisch gegeven is het belangrijk aandacht te hebben voor externe elementen die, al dan niet, via samenwerkingsakkoorden of andere afspraken geregeld zijn; - In kaart gebracht hebben van liabilities (risico-analyse); Dit kan onder meer aangetoond worden door versioningsystemen, back up s, formele afspraken met klanten, neerslag rond de waarborgen van continuïteit bij de uitvoering van een opdracht, archiveringsprocedure, Deontologie: Alle leden van FeWeb worden verondersteld de FeWebgedragscode ondertekend te hebben en ook toe te passen. Specifieke vereisten, die ook op domeinniveau, aantoonbaar moeten zijn: - Beperking van de activiteit tot de specialisatie: indien de klant bepaalde zaken vraagt die niet uitvoerbaar zijn door het lid van FeWeb zal hij zich hiervan onthouden en desnoods doorverwijzen naar een collega die dit wel kan uitvoeren. - De beperking van de activiteit tot de specialisatie komt tot uiting in de scope van de audit. Beschrijving WebScan by Qfor v2 12/12

Management Information nv Kortrijksesteenweg 1007 Ninoofsesteenweg 1078 (bus 1) B-9000 Gent B-1080 Brussel

Management Information nv Kortrijksesteenweg 1007 Ninoofsesteenweg 1078 (bus 1) B-9000 Gent B-1080 Brussel FeWeb vzw Management Information nv Kortrijksesteenweg 1007 Ninoofsesteenweg 1078 (bus 1) B-9000 Gent B-1080 Brussel http://www.feweb.be http://www.maninfo.be Voor meer informatie: neem contact op met

Nadere informatie

Kwaliteitsmodel Qfor

Kwaliteitsmodel Qfor Kwaliteitsmodel Qfor Een kwaliteitsmodel als tool voor kwaliteitsverbetering en certificatie voor organisaties met knowledge based services Beschrijving Versie 2007 Management Information nv Ninoofsesteenweg

Nadere informatie

Leen Poppeliers VOV-beurs Leuven, 16 november 2007 met steun van

Leen Poppeliers VOV-beurs Leuven, 16 november 2007 met steun van Kwaliteitssystemen in opleiding Qfor 2007 Leen Poppeliers VOV-beurs Leuven, 16 november 2007 met steun van Inhoud presentatie Wie is Management Information? Kwaliteitssystemen Verschillende benaderingen

Nadere informatie

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG Vertrouwelijk CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG AT-RECRUITMENT Auditor: Pieter van Galen Datum: 05/08/11 Management Information Ninoofsesteenweg 1078 bus 1 1080 Brussel, Tel. (02) 414 25 00 Informatie over Qfor:

Nadere informatie

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een "Social Business"

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een Social Business Behoeftepiramide van een "" (Naar analogie piramide van Maslow) Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in een hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging

Nadere informatie

software, hardware en diensten Gerechtsdeurwaarders Accounting Handel & Industrie Logistieke Dienstverlening

software, hardware en diensten Gerechtsdeurwaarders Accounting Handel & Industrie Logistieke Dienstverlening software, hardware en diensten Gerechtsdeurwaarders Accounting Handel & Industrie Logistieke Dienstverlening Organi your profit! Actief sedert 1977 en ondertussen uitgegroeid tot een toonaangevende IT-speler

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

Afsprakenkader ICT voor de kmo-portefeuille

Afsprakenkader ICT voor de kmo-portefeuille Afsprakenkader ICT voor de kmo-portefeuille versie van 16/09/2014 1 Inleiding Via de kmo-portefeuille (http://www.kmo-portefeuille.be/) kunnen kmo s subsidies krijgen voor opleiding, advies, strategisch

Nadere informatie

1-6. Het begeleiden van een compleet project tot een optimale oplossing is mijn passie!

1-6. Het begeleiden van een compleet project tot een optimale oplossing is mijn passie! 1-6 Erik Leonard Erik Leonard Oosterhout (NB) 06 4601 5431 erik.leonard@gmail.com www.linkedin.com/in/erikleonard Wie is Erik? Ik houd me graag bezig met projecten en vraagstukken die opgelost kunnen worden

Nadere informatie

10 onderdelen die niet mogen ontbreken in een online briefing

10 onderdelen die niet mogen ontbreken in een online briefing Een goede online briefing past op één A4 [+ checklist] Auteur: Ronald Heijkens, Sabel Online Je wilt een nieuwe website, intranet, online magazine of app. Maar omdat je de expertise zelf niet in huis hebt,

Nadere informatie

Een primeur binnen de private bewaking

Een primeur binnen de private bewaking Een primeur binnen de private bewaking Secure Quality Een primeur binnen de private bewaking Inleiding: Waarom het SECURE QUALITY Kwaliteitscharter Private Bewaking? De BVBO 1 stelt met trots haar nieuwste

Nadere informatie

Customer Experience Management

Customer Experience Management Customer Experience Tele Train Grensverleggend klantcontact Tele Train. Grensverleggend klantcontact. Rendementsverbetering door optimale klantinteractie Een greep uit vragen die bij onze klanten leven

Nadere informatie

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Copyright Datacon www.datacon.nl Wat is een intranetportal? Een intranet is een online gepersonaliseerde en geïntegreerde toegang tot

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

Publishing & Printing Company B.V.

Publishing & Printing Company B.V. STAPPENPLAN WEBSITE Versie 1.3 Publishing & Printing Company B.V. Weth. Sangersstraat 38 (0)46-437 73 11 KVK 140.41959 6191 NA Beek web@pp-company.nl BTW NL 0085.52.861.B01 Algemene voorwaarden www.pp-company.nl

Nadere informatie

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse 1/7 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Operationele entiteit Standplaats Dienstchef Weddenschaal Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse A4a - A4b (of indien van toepassing

Nadere informatie

De type-functies en de bijbehorende competenties

De type-functies en de bijbehorende competenties IRISteam De type-functies en de bijbehorende competenties Le Service Ressources Humaines De type-functies 1. De competenties voor de functies van klasse 0... 3 Logistiek Assistent_Toc374542571 2. De competenties

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Rapport Credit Management Software 2015-2016 Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Credit Expo, 5 november 2015 Agenda 1. Het rapport Credit Management Software 2. CMS. De huidige stand van zaken 3. Hoe ziet

Nadere informatie

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app De zorg app Regie is ontwikkeld om cliënten meer inzicht en controle te geven en tegelijkertijd efficiënter te werken. Veranderingen in de zorg

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

KWALITEITSCOÖRDINATOR

KWALITEITSCOÖRDINATOR 2007.03.31 A1 / administratief AWS1a/AWS1b/AWS2a KWALITEITSCOÖRDINATOR WERVING Bijdragen tot: Ontwikkelen en implementeren van een verbetermanagementsysteem waardoor het OCMW haar missie en visie, inclusief

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 3.2 Gespecialiseerd uitvoerend

FUNCTIEFAMILIE 3.2 Gespecialiseerd uitvoerend Doel van de functiefamilie Diverse vakinhoudelijke taken inherent aan de eigen specialisatie voorbereiden en uitvoeren aan de bevoegde instanties of personen gespecialiseerde informatie, diensten en/of

Nadere informatie

Met het ondertekenen van de offerte verklaart de cliënt dat deze algemene voorwaarden zijn gelezen en akkoord zijn bevonden.

Met het ondertekenen van de offerte verklaart de cliënt dat deze algemene voorwaarden zijn gelezen en akkoord zijn bevonden. Algemene Voorwaarden Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Van Golden Goose Internet Marketing Agency, statutair gevestigd te Leiden en kantoorhoudende te Leiden. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

STUDIEDAG De wereld verandert bent u er klaar voor? Bereid u voor op Continu Verbeteren

STUDIEDAG De wereld verandert bent u er klaar voor? Bereid u voor op Continu Verbeteren STUDIEDAG De wereld verandert bent u er klaar voor? Bereid u voor op Continu Verbeteren Bereid u voor op Continu Verbeteren VERANDERING effect op PROCESSEN Verandering...steeds sneller en dat geldt ook

Nadere informatie

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services E COMMERCE BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar e-business platform. Efficiënt beheer is cruciaal voor de continuïteit

Nadere informatie

Factsheet SECURITY CONSULTANCY Managed Services

Factsheet SECURITY CONSULTANCY Managed Services Factsheet SECURITY CONSULTANCY Managed Services SECURITY CONSULTANCY Managed Services We adviseren u over passende security-maatregelen voor uw digitale platform. Zo helpen we u incidenten als datadiefstal

Nadere informatie

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder.

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder. Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Algemene zaken Dienst: Secretariaat Subdienst:

Nadere informatie

OPI-PMO - PROJECT MANAGER VERANTWOORDELIJKHEDEN I.V.M. INFORMATIEBEVEILIGING EN VERANTWOORD SPEL

OPI-PMO - PROJECT MANAGER VERANTWOORDELIJKHEDEN I.V.M. INFORMATIEBEVEILIGING EN VERANTWOORD SPEL Functiedetail FUNCTIE : OPI-PMO - Project Manager FUNCTIEFAMILIE : Technology AFDELING : Technology DATUM LAATSTE AANPASSING: mei 2010 FUNCTIETITEL DIRECTE LEIDINGGEVENDE: Senior Program Manager OUDE CODE:

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

CertUp. Beschrijving. Versie CertUp nv Ninoofsesteenweg 1078 bus Brussel. Tel :

CertUp. Beschrijving. Versie CertUp nv Ninoofsesteenweg 1078 bus Brussel. Tel : Beschrijving Kwaliteitsmodellen Qfor, ISO9001 en ISO29990 als tool voor kwaliteitsverbetering en certificatie voor organisaties met knowledge related services Versie 4.2.2 CertUp nv Ninoofsesteenweg 1078

Nadere informatie

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary 1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary CUSTOMER migratie Management Technische Transitie Meetings Status Reporting Administratie Technisch Upgegrade Systemen (3-tier) Delta Analyse & Functioneel

Nadere informatie

Voorstel # ECC1501. Voorstel: #ECC1501. Email: info@socialelephant.nl Telefoon: +31(0)641101693 Auteur: Nico van der Zaan

Voorstel # ECC1501. Voorstel: #ECC1501. Email: info@socialelephant.nl Telefoon: +31(0)641101693 Auteur: Nico van der Zaan Voorstel # ECC1501 Inhoudsopgave OPDRACHTOMSCHRIJVING WERKZAAMHEDEN ONTWIKKELEN VAN EEN WEBSITE ONTWERP REALISEREN VAN HET ONTWERP PLAATSEN VAN DE DOOR EUROPEAN CREDIT CONTROL AANGELEVERDE CONTENT VERPLAATSEN

Nadere informatie

Systemat Expert, uw partner in de realisatie van IT delegatiediensten.

Systemat Expert, uw partner in de realisatie van IT delegatiediensten. Systemat Expert, uw partner in de realisatie van IT delegatiediensten. MISSION STATEMENT Systemat Expert wenst haar klanten bij te staan in de realisatie van hun diverse IT projecten door hun te voorzien

Nadere informatie

BeCommerce Kwaliteitslabel. Implementatiehandboek

BeCommerce Kwaliteitslabel. Implementatiehandboek BeCommerce Kwaliteitslabel Implementatiehandboek Inhoud Het BeCommerce label Het digitaal certificaat Grafische weergave van het label Toepassing van het label De website Mobiele weergave Nieuwsbrief Advertentie

Nadere informatie

Sectorrapport: INTERNETONTWIKKELAAR

Sectorrapport: INTERNETONTWIKKELAAR Sectorrapport: INTERNETONTWIKKELAAR 1 Inhoudsopgave 1. Beschrijving van de markt... 3 2. Trends... 5 3. Leveranciers... 7 4. Concurrentie... 8 5. Consument... 9 6. Nuttige websites... 10 7. Financiële

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Functienaam: communicatieambtenaar

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Functienaam: communicatieambtenaar Functiekaart Functie Graadnaam: coördinator Functienaam: communicatieambtenaar Functiefamilie: coördinatoren Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Interne Ondersteuning Dienst: Communicatie & informatie

Nadere informatie

Functiekaart Diensthoofd

Functiekaart Diensthoofd Functiekaart Diensthoofd 1. Hoofddoel van de functie: Leiding geven aan de eigen dienst en een bijdrage leveren aan het beleid van de organisatie teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de cliënten

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING SENIOR PROJECTCOÖRDINATOR (M/V)

FUNCTIEBESCHRIJVING SENIOR PROJECTCOÖRDINATOR (M/V) 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Standplaats Weddeschaal (Loopbaanpad Asse, Brugge, Gent, Ronse C3 C5 / C4 C5 / B1 B2 B3 Projecten) 2. DOEL Instaan voor de coördinatie en realisatie van verschillende (complexere)

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

Internet plan op maat

Internet plan op maat Internet plan op maat Uw Internet Plan: bouwen aan uw onderneming van morgen Bepalen - meten - verbeteren: - Doelstellingen - Doelgroepen - Communicatie mix Herkenbaar voor u? Kiezen voor DG Consult -

Nadere informatie

Curriculum Vitae 2015. Personalia: Opleiding: Cursus: Stages: Achternaam: Van der Peet. Geboortedatum: 6 januari 1985

Curriculum Vitae 2015. Personalia: Opleiding: Cursus: Stages: Achternaam: Van der Peet. Geboortedatum: 6 januari 1985 Curriculum Vitae 2015 Personalia: Titulatuur: Ing. / B.A. Achternaam: Van der Peet Voornaam: Kevin Roepnaam: Kevin Geboortedatum: 6 januari 1985 Nationaliteit: Nederlands Woonplaats: Hoofddorp Opleidingen:

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 5 ERP-systemen: verslaglegging en financiën

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 5 ERP-systemen: verslaglegging en financiën Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 5 ERP-systemen: verslaglegging en financiën Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de administratieve

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

Ga voor maximaal online resultaat

Ga voor maximaal online resultaat N Ga voor maximaal online resultaat 1 Welke resultaten wil jij behalen? D MEER OFFERTE AANVRAGEN & MEER VERKOOP H MEER MERKBELEVING & MEER NAAMSBEKENDHEID A MEER GROEI & MEER INNOVATIE Wil jij ook meer

Nadere informatie

Functiekaart. Dienst: Subdienst:

Functiekaart. Dienst: Subdienst: Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Projectmedewerker Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijdszaken Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De afdeling vrije

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse 1/7 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Operationele entiteit Standplaats Dienstchef Weddenschaal Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse A4a - A4b (of indien van toepassing

Nadere informatie

AnySurfer Voor een toegankelijker internet. Nationaal Congres Digitale Toegankelijkheid Bart Simons, 29 oktober 2014

AnySurfer Voor een toegankelijker internet. Nationaal Congres Digitale Toegankelijkheid Bart Simons, 29 oktober 2014 AnySurfer Voor een toegankelijker internet Nationaal Congres Digitale Toegankelijkheid Bart Simons, 29 oktober 2014 AnySurfer Een project van Blindenzorg Licht en Liefde vzw = dienstverlenende organisatie

Nadere informatie

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant:

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant: Over ons All In Content begeleidt IT & New Media projecten in het domein van Enterprise 2.0 portals en contentmanagement. Onze focus ligt in het bijzonder op het gebied van duurzaam werken met toepassingen

Nadere informatie

W2P.pro Lastenboek en Vragenlijsten

W2P.pro Lastenboek en Vragenlijsten ideeën.doen.groeien W2P.pro Lastenboek en Vragenlijsten 27 januari 2015 De e-commerce in België loopt op vlak van omzet en volume ongeveer 18 maanden achter in vergelijking met onze buurlanden. Bron. Online

Nadere informatie

Allévo. Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat!

Allévo. Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat! Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat! In 2012 heeft Allévo met behulp van Involvit haar twee websites én het intranet vervangen. Daarnaast heeft Allévo ook de eerste verkennende

Nadere informatie

Online marketing en het toepassen van e-commerce

Online marketing en het toepassen van e-commerce Keuzedeel mbo Online marketing en het toepassen van e-commerce gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0519 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer Handel Op: 22-03-2016

Nadere informatie

Rise- Innovatieve start-ups

Rise- Innovatieve start-ups Rise- Innovatieve start-ups Reglement Oproep van mei 2017 A) Ondernemingen die in aanmerking komen Elke onderneming die aan volgende voorwaarden voldoet, kan zich, met oog op de toepassing van een strategisch

Nadere informatie

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar digitaal platform. Efficiënt beheer

Nadere informatie

ECM - Enterprise Content Management. Daniel Kucharski

ECM - Enterprise Content Management. Daniel Kucharski ECM - Enterprise Content Management Daniel Kucharski IT vraagstukken in de KMO Nood aan gebruiksvriendelijke software afgestemd op specifieke behoeften Geen grote investering in software en hardware Typische

Nadere informatie

Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011

Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011 Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011 Geachte heer, mevrouw, Gemeente Amersfoort is in 2010 gestart met het project AmersfoortBreed.

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3 INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave 3 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 3 INHOUDSOPGAVE Auteur 5 Inleiding 7 1 Een website is geen project 9 2 Online strategie 11 1 Voor wie is de website en wat is het doel ervan? 12 2 De website als deel van een multi-omgeving

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Partner for progress Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Even voorstellen - Drs. Petra van Mastrigt - Ing. Gerard Crone - Drs. Willy Limpens Kiwa Nederland B.V. Visie Kiwa B.V.: Kiwa

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Diploma van bachelor Ervaring op vlak van coördineren en leiding geven in een keukenomgeving

FUNCTIEPROFIEL. Diploma van bachelor Ervaring op vlak van coördineren en leiding geven in een keukenomgeving Functie: Verantwoordelijke grootkeuken FUNCTIEPROFIEL A. Functiebeschrijving 1. Doel van de functie Je bent verantwoordelijk voor het coördineren, opvolgen en bijsturen van de algemene werking van de drie

Nadere informatie

SMART- Leerdoel Mathijs de Bok Emotion - RMM42

SMART- Leerdoel Mathijs de Bok Emotion - RMM42 SMART- Leerdoel Mathijs de Bok Emotion - RMM42 Inhoudsopgave 1.0 Inhoudsopgave 1 1.0 Inleiding 2 1.1 Algemeen 2 1.2 Mijn leerdoelen 2 2.0 Beschrijving leerdoel 2 3 2.1 Responsive 3 2.2 Up- to- date HTML&CSS

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder. Datum: 18-08-2011 Versie: 02

Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder. Datum: 18-08-2011 Versie: 02 Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder Datum: 18-08-2011 Versie: 02 Opgesteld door: ing. N.G. van Moerkerk Inhoudsopgave Opbouw niveaus van de MVO Prestatieladder

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3)

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Doel Beschrijving Coördineren en beheren van het communicatieproces vanuit de organisatie in overleg met de verschillende afdelingen en zo de interne

Nadere informatie

Visie op co-sourcing

Visie op co-sourcing Visie op co-sourcing Ed Holtzer Manager Managed Services Meerdere functies bij diverse IT- en adviesorganisaties. O.a. sales manager, (business) consultant, projectleider en programmamanager in profit

Nadere informatie

Staat uw bedrijf online op de kaart?

Staat uw bedrijf online op de kaart? Staat uw bedrijf online op de kaart? Online geld verdienen is een hele onderneming. Een website alleen is niet meer genoeg; er wordt veel meer van u gevraagd om businesskansen te benutten. Uw bestaande

Nadere informatie

Barones Monique van Oldeneel tot Oldenzeel - Venture Philantropy FAQ. Selectiecriteria

Barones Monique van Oldeneel tot Oldenzeel - Venture Philantropy FAQ. Selectiecriteria Barones Monique van Oldeneel tot Oldenzeel - Venture Philantropy FAQ 1. Kandidaten Kan een feitelijke vereniging zich kandidaat stellen? Kan een coöperatieve die werkt met de waarden van de sociale economie

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Vlabus vzw Zuiderlaan 13, 9000 Gent 09 243 12 70 info@vlabus.be www.vlabus.be Beleidsplan 2014-2018 maakt werk van sport! 1 MISSIE Vlabus wil de professionele tewerkstelling van de sportsector in Vlaanderen

Nadere informatie

Case 1: Glasvezel. Resultaat: aangetoond dat een te beperkte focus de uitrol van glasvezel hindert

Case 1: Glasvezel. Resultaat: aangetoond dat een te beperkte focus de uitrol van glasvezel hindert Case 1: Glasvezel Analyse van de ontwikkelingen rond uitrol glasvezel In tegenstelling tot andere onderzoekers heeft Bureau Terdege hier zowel de B2C en de B2B doelgroepen onderzocht. Zodoende kan beter

Nadere informatie

Wees in control over uw digitale landschap

Wees in control over uw digitale landschap Managed Services Managed Services We zorgen ervoor dat uw complete beheerketen soepel functioneert, zodat uw eindgebruikers optimaal worden bediend. Zorgenvrij beheer is cruciaal voor de continuïteit van

Nadere informatie

Online Dialogue Donderdag #5 16 juni 2011. Oei, ik groei! Over de groei van Internet Verkoop binnen SNS Bank. 28 januari 2005

Online Dialogue Donderdag #5 16 juni 2011. Oei, ik groei! Over de groei van Internet Verkoop binnen SNS Bank. 28 januari 2005 Oei, ik groei! Over de groei van Internet Verkoop binnen SNS Bank Reinout Wolfert Online Dialogue Donderdag Utrecht, 16 juni 2011 28 januari 2005 Voorstellen Reinout Wolfert SNS Bank Afdelingshoofd Front

Nadere informatie

Factsheet SECURITY DESIGN Managed Services

Factsheet SECURITY DESIGN Managed Services Factsheet SECURITY DESIGN Managed Services SECURITY DESIGN Managed Services We ontwerpen solide security-maatregelen voor de bouw en het gebruik van digitale platformen. Met onze Security Management diensten

Nadere informatie

Functieomschrijving: hoofd systeemanalist/programmeur

Functieomschrijving: hoofd systeemanalist/programmeur 1. Graad/ Functietitel Functieomschrijving: hoofd systeemanalist/programmeur Hoofd systeemanalist/programmeur 2. Doel van de functie De functie van systeemanalist/programmeur voorziet aspecten van projectleiding

Nadere informatie

ONZE INTERPRETATIE VAN HET KNOOPPUNT PLATFORM

ONZE INTERPRETATIE VAN HET KNOOPPUNT PLATFORM MEMO: ONZE INTERPRETATIE VAN HET KNOOPPUNT PLATFORM Boek.be 1 INHOUDSTAFEL 1 INHOUDSTAFEL... 2 2 ALGEMENE INFORMATIE... 3 2.1 DOCUMENT INFO... 3 2.2 NASCOM INFO... 3 2.3 KLANT INFO... 3 3 INTERPRETATIE

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Office 365 Implementeren. Joël de Bruijn

Office 365 Implementeren. Joël de Bruijn Office 365 Implementeren Joël de Bruijn Programma Inleiding Waar komen we vandaan? Waar willen we heen? Hoe denken we dat te bereiken? Wat is daar voor nodig? Welke uitdagingen zien we? Welk afspraken

Nadere informatie

Projectondersteuning en audit.

Projectondersteuning en audit. WAT DOET CONSULTING-INTELLIGENCE? Selectie van consultants en teams Screening van profielen en referenties Projectondersteuning Audit van opdrachten Projectondersteuning en audit. www.consulting-intelligence.com

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Certificatiereglement. BeCommerce Kwaliteitslabel voor Verkoop op Afstand. January 1

Certificatiereglement. BeCommerce Kwaliteitslabel voor Verkoop op Afstand. January 1 Certificatiereglement BeCommerce Kwaliteitslabel voor Verkoop op Afstand January 1 2014 De vzw BeCommerce heeft als doelstelling het vertrouwen van de consument te verhogen in online en offline verkoop

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden bij interactieve ontwerpen

Aanvullende voorwaarden bij interactieve ontwerpen Aanvullende voorwaarden bij interactieve ontwerpen Onze overeenkomst De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Zuiderlicht is definitief na ondertekening van de offerte. In deze offerte staat een zo compleet

Nadere informatie

In dit Privacybeleid beschrijven we welke persoonlijke gegevens we verwerken en voor welke doeleinden.

In dit Privacybeleid beschrijven we welke persoonlijke gegevens we verwerken en voor welke doeleinden. Shell Privacybeleid Dit is het Privacybeleid behorend bij de Shell Drive Partner Applicatie. Dit Privacybeleid geeft informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens naar aanleiding van het feit

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend Doel van de functiefamilie Interne klanten bijstaan via ontwikkeling en uitbouwen van specifieke dienstverlening die verband houdt met één of meer functionele domeinen ertoe bij te dragen dat de organisatie

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Connect Social Business Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Joey Kaan September 28, 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 1 2 Probleemstelling & Doelstelling 2 2.1 Leren Professioneel Functioneren..................

Nadere informatie

IBM Connections. Magic XPI. Project uren. fiscaal Financieel

IBM Connections. Magic XPI. Project uren. fiscaal Financieel IBM Connections Magic XPI fiscaal Financieel Project uren Dossier DALE MEARE ACCOUNTANCY Het virtuele en innovatieve accountantskantoor Acuity ondersteunt accountantskantoren met consultancy op het gebied

Nadere informatie

Uitvoerend Comité van Deskundigen VCA

Uitvoerend Comité van Deskundigen VCA Document UCvD 2011/03 (07.02.2011) Uitvoerend Comité van Deskundigen VCA Besluitenlijst, interpretaties en verduidelijkingen VCA 2008/05 en VCU 2007/04 VCA 2008/05 en VCA 2008/5.1 Vraag 1.5. Betrokkenheid

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

FysioXcellenT. Serviceclub voor fysiotherapie. Pakketoverzicht. Marketing & Communicatie

FysioXcellenT. Serviceclub voor fysiotherapie. Pakketoverzicht. Marketing & Communicatie FysioXcellenT Serviceclub voor fysiotherapie Pakketoverzicht Marketing & Communicatie Fysio X Press - Online catalogus Fysio X Press is uw eigen online catalogus met al uw verschillende professioneel vormgegeven

Nadere informatie