Beschrijving. Management Information nv Kortrijksesteenweg 1007 Ninoofsesteenweg 1078 (bus 1) B-9000 Gent B-1080 Brussel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beschrijving. Management Information nv Kortrijksesteenweg 1007 Ninoofsesteenweg 1078 (bus 1) B-9000 Gent B-1080 Brussel"

Transcriptie

1 Beschrijving FeWeb vzw Management Information nv Kortrijksesteenweg 1007 Ninoofsesteenweg 1078 (bus 1) B-9000 Gent B-1080 Brussel Voor meer informatie: neem contact op met Management Information via Verena Berlanger, account manager FeWeb, Tel of per Beschrijving WebScan by Qfor v2 1/12

2 Leidraad bij de WebScan by Qfor 1. Waarom een kwaliteitslabel? What s in it for me? 2 2. Wat is WebScan by Qfor? 2 3. Welke domeinen kunnen doorgelicht worden in een WebScan by Qfor? 3 4. Wat zijn de stappen tot het verkrijgen van het kwaliteitslabel WebScan by Qfor? 6 5. Wat zijn de financiële implicaties? 7 6. Welke indicatoren van de Qfor ProcessScan norm zijn van toepassing voor de WebScan by Qfor? 8 7. Welke zijn de bijkomende sectorale vereisten door FeWeb gesteld? 12 [Dit document werd opgemaakt door Management Information nv in samenwerking met de Werkgroep Kwaliteit van FeWeb. De Raad van Bestuur van FeWeb heeft dit document op 7 november 2011 goedgekeurd en aanvaard als de officiële leidraad voor de WebScan by Qfor. ] Beschrijving WebScan by Qfor v2 2/12

3 1. Waarom een kwaliteitslabel? What s in it for me? Het kwaliteitslabel WebScan by Qfor dragen is een signaal naar (potentiële) klanten dat uw organisatie aan bepaalde kwalitatieve vereisten beantwoordt. Elk webbedrijf dat een WebScan by Qfor behaalt en daarmee aangeeft voor één of meerdere domeinen bijzondere kwaliteitsgaranties te kunnen bieden, geniet van een commercieel voordeel op vier verschillende niveaus: 1. Het kwaliteitssysteem WebScan by Qfor zorgt voor een betere interne werking van uw bedrijf. Het doel is zich bewustworden van het belang van kwaliteitszorg, het in kaart brengen van uw organisatie en de daarbij horende evaluatie en bijsturing van uw interne processen. Door het kwaliteitssysteem in te voeren zorgt u ervoor dat u de kwaliteit van uw diensten en producten verbetert op een duurzame manier met aandacht voor continue verbetering (= intrinsiek voordeel). 2. Het kwaliteitssysteem zorgt ervoor dat u in optimale omstandigheden en met groter kwaliteitsrendement uw projecten kunt realiseren. U kan niet alleen een professionelere relatie aangaan met uw klant, het projectverloop zal efficiënter en performanter zijn, en tot slot zal het eindresultaat tot een grotere tevredenheid bij de klant leiden (= operationeel voordeel). 3. Het kwaliteitslabel WebScan by Qfor creëert voor potentiële klanten een volledige transparantie over welke diensten en producten u aanbiedt en het professionalisme waarmee u projecten realiseert. Het publieke karakter van het kwaliteitslabel WebScan by Qfor zorgt voor een objectieve en correcte positionering van uw bedrijf ten opzichte van de concurrentie met betrekking tot de doorgelichte domeinen (= concurrentieel voordeel). 4. Het kwaliteitssysteem WebScan by Qfor zorgt voor een publieke (h)erkenning door diverse actoren zoals leveranciers en potentiële partners die voor uw bedrijf essentieel zijn. Een betere perceptie van de volledige sector leidt bovendien tot een beter inzicht in de mogelijkheden die het internet kan bieden, wat elk webbedrijf ten goede komt (= sectoraal voordeel). 2. Wat is WebScan by Qfor? WebScan by Qfor is een sectorspecifiek kwaliteitssysteem exclusief voor de leden van FeWeb waar als algemeen uitgangspunt voor de audit, de standaard Qfor ProcessScan norm gehanteerd wordt. Het Qfor kwaliteitslabel bestaat reeds meer dan 20 jaar en heeft als doelstelling transparantie te brengen binnen de markt van Learning en Consulting. In de Qfor ProcessScan norm zijn verschillende indicatoren opgenomen rond uitvoering van projecten, human resources, materiële middelen en interne werking. In bijlage vindt u een verduidelijkend overzicht van de verschillende indicatoren. Beschrijving WebScan by Qfor v2 3/12

4 In de WebScan by Qfor worden acht indicatoren uit deze standaard Qfor ProcessScan norm gehanteerd om het aspect van expertise of specialisatie van uw organisatie af te bakenen. Daarnaast zijn er een aantal specifieke, sectorgebonden vereisten die niet in de indicatoren van de Qfor ProcessScan norm zijn terug te vinden. Het kwaliteitslabel differentieert in functie van een aantal domeinen die bij de klant als concrete diensten, posten of projecten beschouwd kunnen worden. Naar de eindgebruiker toe biedt dat het voordeel dat er een vergelijking op het niveau van aangeboden diensten tussen bedrijven mogelijk is. Deze informatie zal onder meer terug te vinden zijn op de website van FeWeb. 3. Welke domeinen kunnen doorgelicht worden in een WebScan by Qfor? In het geval van een Webscan by Qfor geeft het bedrijf aan een doorlichting te willen voor één of meerdere domeinen waarin het gespecialiseerd is en waarvoor het bijzondere kwaliteitsgaranties kan bieden. Het gaat om de volgende acht domeinen: 1. Strategisch advies (consultancy) Dit domein omvat allerlei consultancyopdrachten die het traject, voorafgaand aan de effectieve uitvoering, helpen vormgeven. In het bijzonder wordt hier gedacht aan haalbaarheidsstudies, vergelijkende analyses met het oog op het bepalen van een strategie of een specifieke keuze inzake technologie, alsook alles wat met informatiearchitectuur te maken heeft. In het bijzonder gaat het om: - Conceptuele analyse: uitstippelen van de algemene doelstellingen van de website/webapplicatie, rekening houdend met diverse factoren zoals doelgroepen, business alignment,. - Functionele analyse: bepalen van functionaliteiten die een wezenlijk onderdeel zullen maken van de website/webapplicatie, rekening houdend met elementen van usability, SEO,. - Technische analyse: keuze van technisch platform, infrastructuur, programmeertalen, software,. 2. Grafische diensten Dit domein omvat de uitwerking van alle grafische onderdelen die bij een website/webapplicatie noodzakelijk zijn. Dit gaat van louter creatieve aspecten zoals conceptueel ontwerp, tot meer technisch en grafische internetaspecten zoals consistentie, typografie, schermresoluties, font rendering, CSS design. Kennis van Beschrijving WebScan by Qfor v2 4/12

5 usability- en toegankelijkheidseisen is ook hier van belang. Daarnaast gaat het ook om de uitwerking van alle grafische elementen die gebruikt kunnen worden bij online marketing diensten zoals het aanmaken van banners, landingpages,. 3. Websites Dit domein omvat het ontwikkelen van websites in de ruimste zin, zonder onderscheid naar technische complexiteit (HTML vs. CMS sites), of technologie (Flash, silverlight, HTML5, Ajax, Flex). Functioneel betreft het websites die informatie over een bedrijf of een organisatie geven. Responsive websites met ontsluiting via diverse devices, waaronder ook mobile vallen hier ook onder. 4. Webapplicaties en mobiele applicaties Dit domein omvat applicaties die in vergelijking met websites complexere toepassingen zijn gebouwd op of gebruikmakend van webtechnologie naast applicaties die specifiek voor mobile devices zijn ontwikkeld (apps voor Iphone, Android, ) voorbeelden: webdriven business opvolgingssystemen (bv. time of projectmanagement), administratieve programmatuur, loketfuncties (bv. e-gov), online CRM/ERP, decision support systemen, complexe contentwebsites (bv.uitgebreid intranet, kenniscentrum ). In deze toepassingen is een factor van complexiteit aanwezig, hetzij van functionele of technologische aard, hetzij door de koppeling aan of integratie met andere applicaties of offline back office toepassingen. 5. E-Commerce (via web of app) Dit domein omvat allerlei web- of mobiele applicaties waarbij de online verkoopsdoelstelling centraal staat. Door de specifieke eigenschappen en perceptie van e- commerce door de klant is het verantwoord om dit domein afzonderlijk te nemen. Los van de technisch-functionele aspecten, spelen bij dergelijke toepassingen bijzondere juridische aspecten (bv. wetgeving op verkoop op afstand), naast typische consumenten - issues (bv. online betalingsafhandeling, klachtenbeheer, ). 6. Opvolgingsdiensten (beheer) Dit domein omvat een verzameling van diensten die een webbedrijf aanbiedt om een website/webapplicatie/mobiele applicatie na oplevering draaiende te houden. Dit kan onder de vorm een abonnement of in regie en kan zowel eenmalig of terugkerend zijn. We denken hierbij aan het beheer van content (copywriting, vertaling, ingeven van content met de daarbijhorende grafische elementen), de opvolging van de performantie Beschrijving WebScan by Qfor v2 5/12

6 (bv. analyse van bezoekersstatistieken), webcare (opvolging van comments, ), opvolging van inspanningen op het vlak van social media,. 7. Online marketing Dit domein omvat alle aspecten van marketing via webtechnologie (zowel via websites als mobile apps). Concreet verstaan wij hieronder alle inspanning inzake het uittekenen, uitvoeren, analyseren en opvolgen van marketing campagnes, SEA/SEM, marketinggericht gebruik van sociale media. In tegenstelling tot het domein webmasteringdiensten, zullen deze diensten meer gefocust zijn op specifieke campagnes gekoppeld aan het behalen van gerichte resultaten. 8. Hosting en infrastructuur Dit domein omvat alle activiteiten die ervoor zorgen dat de technische infrastructuur (hard- en software) voorhanden zijn om websites/webapplicaties/online marketingacties op het internet te connecteren. Hierbij spelen allerlei aspecten inzake serverbeheer (incl. virtualisatie, cloud, ), security issues (back-up, firewall, antispam, ), technische support procedures, 4. Wat zijn de stappen tot het verkrijgen van het kwaliteitslabel WebScan by Qfor? Stap 1. Voorbereiding van de audit Na de afronding van de verkoop, neemt een auditor van Management Information telefonisch contact met u op voor praktische afspraken en om de auditdatum vast te leggen. Via de auditor van Management Information krijgt u de nodige documenten en toelichting om de audit voor te bereiden. Uw voorbereiding bestaat onder meer uit het invullen van de Web DataScan en Web ProcessScan in de webapplicatie van Management Information. Stap 2. Auditbezoek Het auditbezoek start met de validatie door de auditor van de aangeleverde gegevens in de Web Datascan en Web ProcessScan. Vervolgens gaat de auditor over tot de controle van de aantoonbaarheid en systematiek met betrekking tot de 8 indicatoren van de Web ProcessScan en van de specifieke door FeWeb gestelde vereisten. Stap 3. Voorwaarden om het kwaliteitslabel WebScan by Qfor te behalen De beslissing tot het al dan niet verlenen van het kwaliteitslabel WebScan by Qfor berust volledig bij Management Information. Binnen de 10 werkdagen na het Beschrijving WebScan by Qfor v2 6/12

7 auditbezoek krijgt u de beslissing toegestuurd. Het resultaat van de audit kan zijn dat u slaagt, voorwaardelijk slaagt of niet slaagt. Stap 4. Na het verlenen van het kwaliteitslabel WebScan by Qfor FeWeb zal een specifiek logo ter beschikking stellen voor haar leden die het kwaliteitslabel verkregen hebben. Na het afleveren van het kwaliteitslabel, kunt u dit opnemen in uw communicatie. Uw erkenning zal drie jaar geldig zijn. Op de website van FeWeb zal een overzicht te vinden zijn van alle erkende organisaties, met precisering van de scope (de domeinen waarvoor de organisatie een erkenning heeft behaald) en duur van de erkenning. 5. Wat zijn de financiële implicaties? A. WebScan by Qfor De basisprijs voor een WebScan by Qfor wordt berekend op basis van het aantal domeinen dat wordt doorgelicht. In de prijsberekening wordt ook rekening gehouden met het aantal juridische entiteiten en vestigingen. Onderstaande basisprijzen zijn gebaseerd op één juridische entiteit met één vestiging en worden uitgedrukt in dagdelen. WebScan by Qfor (excl. BTW) Eénmanszaak (max.1 voltijdsequivalent) Meer dan 1 voltijdsequivalent 1 domein 2.3 dd 2 domeinen 2.8 dd 2.8 Extra domeinen n.v.t. 0.5 dd /domein Certificatie- en registratiekosten 0,5dd 0,5dd 1 dd (dagdeel) = 570 Euro Tussentijdse - / opvolgings audit Indien een organisatie voorwaardelijk slaagt of niet slaagt, heeft ze de mogelijkheid om een tussentijdse - / opvolgingsaudit audit te laten uitvoeren. De basisprijs bedraagt 2 dagdelen. B. Bijkomende mogelijkheden 1. Uitbreiding van bestaand Qfor certficaat met de WebScan by Qfor Organisaties die reeds in het bezit zijn van een geldig Qfor certificaat kunnen dit uitbreiden met een WebScan by Qfor. De basisprijs voor een uitbreiding met één domein is 2 dagdelen. Beschrijving WebScan by Qfor v2 7/12

8 2. Qfor Web Als organisatie kunt u er ook voor kiezen om uw volledige organisatie te laten doorlichten. In dit geval kiest u voor een Qfor Web. De organisatie doorloopt een volledige Qfor audit, ProcessScan of ClientScan, samen met een WebScan by Qfor. De basisprijs voor een Qfor Web op basis van de ProcessScan is 5,5 dagdelen. De basisprijs voor een Qfor Web op basis van de ClientScan is 8,5 dagdelen. In beide gevallen zijn 2 FeWeb domeinen inbegrepen. De registratie- en certificatiekosten bedragen 715 Euro. 3. Vernieuwingsaudit De geldigheid van een certifcaat is drie jaar. Vóór de vervaldatum van het certificaat moet de organisatie die erkend wenst te blijven een nieuwe audit laten uitvoeren. De kostprijs van deze audit is afhankelijk van de keuze die de organisatie maakt. Neem contact op met Management Information via Verena Berlanger, account manager FeWeb, op het nummer of per voor meer inlichtingen en het opmaken van een samenwerkingsvoorstel. 6. Welke indicatoren van de Qfor ProcessScan norm zijn van toepassing voor de WebScan by Qfor? In de WebScan by Qfor worden acht indicatoren uit de standaard Qfor ProcessScan norm gehanteerd om het aspect van expertise of specialisatie van uw organisatie in een specifiek domein af te bakenen. Daarnaast zijn er een aantal sectorgebonden vereisten die niet in de indicatoren van de Qfor ProcessScan norm zijn terug te vinden. Hieronder vindt u, in de linkerkolom, een overzicht van alle indicatoren van de Qfor ProcessScan norm met hun definitie en, in de rechterkolom, meer uitleg rond de acht indicatoren die van toepassing zijn voor de WebScan by Qfor. Ter verduidelijking zullen we de van toepassing zijnde Qfor indicatoren herbenoemen tot FeWeb indicatoren. De tekst in het grijs aangeduid, heeft betrekking op bijkomende of expliciete vereisten gesteld door FeWeb. Beschrijving WebScan by Qfor v2 8/12

9 Qfor PROCESSSCAN NORM A - UITVOERING VAN PROJECTEN A-1 Informatie en communicatie A-11. Communicatiekanalen De organisatie beschikt over communicatietools en - kanalen om aan potentiële klanten een vlotte toegang te verlenen tot gestructureerde en volledige informatie over de specifieke kenmerken van de organisatie en haar aanbod. A-12. Inhoud en vorm A-2 Projectadministratie A-21. Opdracht, wijziging en annulatie A-22. Administratie, relatiemanagement en afrekening A-3 Projectbeheer A-31. Voorbereiding en uitvoering van het project A-32. Beheerssysteem van klantendossiers, registratie- en archiefsysteem 1) De organisatie houdt systematisch klantendossiers bij die alle documenten en informatie groeperen over de lopende projecten en tussenkomsten en alle belangrijke informatie over de reeds afgewerkte opdrachten. 2) Het systeem maakt de opgebouwde expertise vlot toegankelijk en voorziet de aangepaste middelen om de duurzaamheid van de expertise te verzekeren en de vertrouwelijkheid van bepaalde informatie te garanderen. A-33. Beheerssysteem van projecten A-34. Beheerssysteem van de middelen De organisatie beschikt over een planningsysteem om de menselijke en materiële middelen optimaal aan te wenden. Dit systeem zorgt ook voor een duidelijke communicatie naar de consultants en de andere WEBSCAN BY Qfor FeWeb indicator 1 Communicatiekanalen Toelichting: De organisatie communiceert duidelijk naar haar klanten en over het domein waarin ze haar dienstverlening aanbiedt. Uit de communicatie blijkt duidelijk dat het domein als een aparte dienst kan worden aangeboden. FeWeb indicator 2 Beheerssysteem van klantendossiers, registratie- en archiefsysteem De klantendossiers die hier zullen gecontroleerd worden, hebben enkel betrekking op de domeinen waarvoor de organisatie een erkenning wenst. Deze indicator bestaat uit twee delen die elk apart zullen worden beoordeeld. Toelichting: Een vlotte toegang tot de opgebouwde expertise toont aan dat de organisatie ervaring heeft in een welbepaald domein en dat ze op deze ervaring steeds kan terugvallen voor andere, soortgelijke opdrachten, eventueel bij andere klanten. Deze ervaring moet kunnen gedeeld worden met de medewerkers binnen de organisatie en binnen de grenzen van het vertrouwelijke. De organisatie garandeert op een vertrouwelijke manier om te gaan met klantinformatie en kan de maatregelen die zij hieromtrent neemt aantonen. FeWeb indicator 3 - Beheerssysteem van de middelen Toelichting: De organisatie beschikt over transparante procedures wanneer zij werkt met freelancers of toeleveranciers die worden ingeschakeld voor dienstverlening met betrekking tot de door te lichten Beschrijving WebScan by Qfor v2 9/12

10 medewerkers over de taken die ze moeten uitvoeren en de middelen die ze moeten hanteren. A-4 Evaluatie en nazorg A-41. Tussentijds feedbacksysteem De organisatie voorziet de nodige maatregelen om de klant op de hoogte te houden van het verloop van het project, zowel tijdens de ontwikkeling als tijdens de uitvoering van het project. Ze vraagt feedback aan de klant om het verloop van het project te optimaliseren. A-42. Evaluatiesysteem A-43. Opvolgingsprocedure domeinen. De organisatie beschikt eveneens over een systeem dat inzicht geeft in de planning en beschikbaarheid van haar (freelance) consultants en de middelen die ze dienen aan te wenden voor de uitoefening van hun opdracht gelinkt aan het door te lichten domein. FeWeb indicator 4 - Tussentijds feedbacksysteem Toelichting: Deze indicator bestaat uit twee delen die elk apart zullen worden gescoord. 1. De organisatie voorziet de nodige maatregelen om de klant op de hoogte te houden van het verloop van het project, zowel tijdens de ontwikkeling als tijdens de uitvoering van het project. De organisatie houdt de klant op de hoogte informatie uitwisseling tussen klant en organisatie, hoofdzakelijk beperkt tot operationele en technische informatie. Dit kan doorheen het project onder meer aantoonbaar gemaakt worden aan de hand van briefings, follow up documenten, neerslag van formele en informele meetings, De organisatie vraagt feedback. Deze feedback overstijgt de uitvoering van het project en bevraagt de tevredenheid met betrekking tot de samenwerking in het algemeen en overschrijdt de operationele en technische aangelegenheden. De organisatie wint regelmatig en op een formele manier feedback in over de geleverde dienstverlening aan klanten van het door te lichten domein. Deze klantenbevraging kan onder meer aangetoond worden aan de hand van evaluatiedocumenten, neerslag van klantentevredenheidsenquêtes die mondeling of telefonisch worden gevoerd, klachtenopvolging,. Aan de hand van deze informatie kan de organisatie haar projecten bijsturen en een lange termijn relatie uitbouwen met haar klanten. B - HUMAN RESOURCES B-1 Medewerkers en onderaannemers B-11. Rekrutering, selectie en integratie B-12. Beheers- en opvolgingssysteem van competenties en ervaring B-13. Evaluatiesysteem B-14. Permanente vorming, begeleiding en FeWeb indicator 5 - Permanente vorming, begeleiding en Beschrijving WebScan by Qfor v2 10/12

11 bijscholing De organisatie voorziet een aangepaste begeleiding voor de medewerkers. Zij stimuleert het op peil houden en verder ontwikkelen van hun competenties en volgt dit systematisch op. B-15. Samenwerkingsakkoorden Er worden duidelijke afspraken gemaakt tussen de organisatie en de freelance medewerkers of organisaties waarmee ze samenwerkt voor de realisatie van bepaalde projecten om aan de klanten een aangepaste dienstverlening te bieden. C - MATERIELE MIDDELEN C-1 Materiaal en documentatie C-11. Materiaal C-12. Documentatie De organisatie ziet erop toe dat de inhoud van de ondersteunende documentatie voor de dienstverleners en de begunstigden aangepast is en regelmatig bijgewerkt wordt in functie van het activiteitendomein en het soort dienstverlening. Ze zorgt ervoor dat in de documentatie de voorziene informatie op een duidelijke, volledige, gestructureerde en toegankelijke manier wordt voorgesteld. C-2 Infrastructuur en accommodatie C-21. Vereisten Er worden duidelijke afspraken gemaakt tussen de organisatie en de klant omtrent de aangepaste vereisten met betrekking tot de infrastructuur, de accommodatie en de aanverwante diensten bij de uitvoering van het project. De nodige maatregelen worden genomen met de verschillende betrokkenen om de naleving van de afspraken en de kwaliteit van de dienstverlening te verzekeren. C-22. Ligging en bereikbaarheid D - INTERNE WERKING D-1 Interne organisatie en communicatie D-11. Werking en taakverdeling D-12. Administratieve organisatie en beheer van bijscholing Toelichting: Voor de medewerkers en consultants die opdrachten uitvoeren gelinkt aan een specifiek domein beschikt de organisatie over labels, certificaten, bewijzen van gevolgde opleidingen of andere mechanismen die erop wijzen dat de organisatie bekend en begaan is met vorming, begeleiding en bijscholing van haar consultants. FeWeb indicator 6 - Samenwerkingsakkoorden Toelichting: De afspraken die bestaan tussen de verschillende partijen zijn duidelijk omschreven, evenals hun verantwoordelijkheden. Deze engagementen kunnen onder meer opgenomen zijn in een samenwerkingscontract, een SLA, mailverkeer,... en blijken uit de selectieprocedure van een consultant of leverancier. FeWeb indicator 7 - Documentatie Toelichting: De organisatie beschikt over procedures die het mogelijk maken om de overdracht van een project op een vlotte manier te laten verlopen. De overdracht kan zowel intern (tussen collega-consultants) als extern (naar ander bedrijf) gebeuren. FeWeb indicator 8 Infrastructuur en accommodatie: vereisten Toelichting: De organisatie maakt eveneens duidelijke afspraken met toeleveranciers van kritieke diensten die tussenkomen bij de uitvoering van opdrachten bij/aan de klant. Deze afspraken kunnen onder meer betrekking hebben op hosting, security issues, back ups,... De gemaakte afspraken zijn aantoonbaar. Beschrijving WebScan by Qfor v2 11/12

12 documenten en materiaal D-2 Kwaliteitsbeheer D-21. Betrokkenheid van management en medewerkers D-22. Kwaliteitssysteem en continue verbetering D-23. Klachtenbeheer 7. Welke zijn de bijkomende sectorale vereisten door FeWeb gesteld? 1. De organisatie kan per domein waarvoor de audit wordt aangevraagd minimum 75 gefactureerde mandagen tijdens het afgelopen boekjaar voorleggen (zie DataScan Vormen van dienstverlening, Domeinen en Omvang en thema s van de doorgelichte activiteiten ). Zelfstandigen/eenmanszaken kunnen een label vragen voor maximum 2 domeinen. 2. De organisatie kan duidelijk aantonen dat het domein als een aparte dienst wordt aangeboden (zie DataScan Vormen van dienstverlening, Domeinen en Omvang en thema s van de doorgelichte activiteiten ). 3. Externe risicobeheersing: - Als onderdeel van een groter technisch gegeven is het belangrijk aandacht te hebben voor externe elementen die, al dan niet, via samenwerkingsakkoorden of andere afspraken geregeld zijn; - In kaart gebracht hebben van liabilities (risico-analyse); Dit kan onder meer aangetoond worden door versioningsystemen, back up s, formele afspraken met klanten, neerslag rond de waarborgen van continuïteit bij de uitvoering van een opdracht, archiveringsprocedure, Deontologie: Alle leden van FeWeb worden verondersteld de FeWebgedragscode ondertekend te hebben en ook toe te passen. Specifieke vereisten, die ook op domeinniveau, aantoonbaar moeten zijn: - Beperking van de activiteit tot de specialisatie: indien de klant bepaalde zaken vraagt die niet uitvoerbaar zijn door het lid van FeWeb zal hij zich hiervan onthouden en desnoods doorverwijzen naar een collega die dit wel kan uitvoeren. - De beperking van de activiteit tot de specialisatie komt tot uiting in de scope van de audit. Beschrijving WebScan by Qfor v2 12/12

Een dienstverlener van de kmo-portefeuille word je niet zomaar!

Een dienstverlener van de kmo-portefeuille word je niet zomaar! Een dienstverlener van de kmo-portefeuille word je niet zomaar! Inhoud 1. Waarom een nieuwe erkenningsmethodiek? 3 2. Wat houdt de nieuwe erkenningsmethode in? 3 3. Hoe een erkenning aanvragen? 4 4. Hoeveel

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

GETTING CRM RIGHT. Tips & Tricks voor een succesvolle CRM WHITE PAPER

GETTING CRM RIGHT. Tips & Tricks voor een succesvolle CRM WHITE PAPER WHITE PAPER GETTING CRM RIGHT Tips & Tricks voor een succesvolle CRM CRM (Customer Relationship Management) vindt vandaag de dag ook in de KMO steeds meer ingang bij de automatisering en stroomlijning

Nadere informatie

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Auteur: ReTiBo Projectteam Datum Uitgifte: 16/03/2011 Versie: 03.00 TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Dit document vervangt integraal Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden 1. Inleiding 1.1. Samenvatting

Nadere informatie

ICT plan voor de uitvoering van Coperfin

ICT plan voor de uitvoering van Coperfin Federale Overheidsdienst 29 januari 2003 FINANCIËN Financietoren - Bus 45 1010 Brussel Uw correspondent : Louis Collet Telefoon : 02.210.41.92 Fax : 02.210.40.11 Email : louis.collet@minfin.fed.be Website

Nadere informatie

De mkb-accountant en Cloud Computing

De mkb-accountant en Cloud Computing De mkb-accountant en Cloud Computing November 2014 De tekst van deze brochure is tot stand gekomen met medewerking van NEMACC, het mkb kenniscentrum waarin NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument

Aanbestedingsdocument Aanbestedingsdocument Gecorrigeerde versie Ten behoeve van de Europese aanbesteding van Werkplekken ICT door middel van de Openbare procedure Intern kenmerk: 741046-A Gemeente Amersfoort, Sector Dienstverlening,

Nadere informatie

Whitepaper. Web to print in de Cloud

Whitepaper. Web to print in de Cloud Whitepaper Web to print in de Cloud Albert Noppen en Roelof Janssen, Media Alliantie Juni 2011 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING 3 2. MARKETING RESOURCE MANAGEMENT 4 2.1 Organisaties willen meer

Nadere informatie

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 9 280 74 21 E-mail: info@mobius.eu Web: www.mobius.eu BTW/TVA/VAT: BE 0472 582 515 RPR Gent Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 13-2-2013 Eindrapport Möbius

Nadere informatie

DE ORGANISATIE VAN EEN CONTACTCENTER

DE ORGANISATIE VAN EEN CONTACTCENTER Inhoudstafel DE ORGANISATIE VAN EEN CONTACTCENTER 1. Inleiding... 3 2. Methodologie... 5 3. Variatie in contactcenter activiteiten... 6 4. Functies & processen binnen een contactcenter... 8 5. Een structureel

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening personeel & financiën Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening

Nadere informatie

AVW Algemene voorwaarden 2Mpact

AVW Algemene voorwaarden 2Mpact AVW Algemene voorwaarden 2Mpact v5.0 (2013) --- 1/7 AVW Algemene voorwaarden 2Mpact Copyright 2Mpact nv, Kortrijksesteenweg 1007, 9000 Gent, BELGIE, tel. 09 233 48 66, fax 09 233 51 19, e-mail: info@2mpact.be

Nadere informatie

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Klaar voor digitale handtekening - infosessie februari 2014 Voorwoord Voorwoord 2 3 Voorwoord 4-10 Virtuele centrumsteden: 4 Noord 5 SOCiAL 6 STAD 7 Hageland

Nadere informatie

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011 Governance memorandum van Ergo Insurance nv Versie op 27/06/2011 3 1. Aandeelhouderstructuur ERGO Insurance NV maakt deel uit van de ERGO verzekeringsgroep. ERGO Versicherungsgruppe AG, een vennootschap

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Deze syllabus is geschreven in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Gemeenschap. Hij is bedoeld als ondersteuning voor de lokale besturen

Nadere informatie

Handboek Online Dienstverlening

Handboek Online Dienstverlening Handboek Online Dienstverlening Ook op internet het belang van de klant centraal Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek. (januari 2014)

De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek. (januari 2014) De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek (januari 2014) De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra Slim Samenwerken aan ICT Cloud computing en shared service centra Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Optimalisatie van de salescyclus in een business-to-business omgeving Case: Easynet Belgium

Optimalisatie van de salescyclus in een business-to-business omgeving Case: Easynet Belgium Hogeschool Gent Departement Bedrijfsmanagement Mercator Henleykaai 84 9000 Gent Optimalisatie van de salescyclus in een business-to-business omgeving Case: Easynet Belgium Naam: Ben Vander Vennet Studierichting:

Nadere informatie

Second opinion. transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden. Engagementnummer: 29365147. Definitief. 6 september 2013

Second opinion. transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden. Engagementnummer: 29365147. Definitief. 6 september 2013 Second opinion transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden Engagementnummer: 29365147 Definitief 6 september 2013 Frank Harmsen Joost Clarenbeek Dirk Bakker Albert Stevens Inhoudsopgave Conclusies

Nadere informatie

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap Pagina 2

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap Pagina 2 Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 314 Werkzoekenden naar Ondernemerschap Prioriteit uit OP: 1 loopbaanbeleid curatief investeringsprioriteit 8iii Ondernemerschap De fiche van

Nadere informatie

RAPPORT: Behoeftenbevraging gemeenschappelijke ICT-dienstverlening 2015. Classificatie: Publiek

RAPPORT: Behoeftenbevraging gemeenschappelijke ICT-dienstverlening 2015. Classificatie: Publiek RAPPORT: Behoeftenbevraging gemeenschappelijke ICT-dienstverlening 2015 Classificatie: Publiek Inhoudsopgave 1. Doelstelling... 3 2. Opzet en aanpak... 3 3. Doelgroep en antwoorden... 5 4. Overkoepelende

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces BUSINESS PROCESS LEARNING Solution paper Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces Inhoud 1 De kracht van Business Process Learning 3 1.1 Visie 3 1.2 Onderbouwing visie 4 2 Beschrijving

Nadere informatie

LoopbaanApp Rijk. Haalbaarheidsonderzoek. In opdracht van: Versie 1.0

LoopbaanApp Rijk. Haalbaarheidsonderzoek. In opdracht van: Versie 1.0 LoopbaanApp Rijk Haalbaarheidsonderzoek In opdracht van: Versie 1.0 Status definitief Datum 27 juni 2013 Management samenvatting In opdracht van het ministerie van BZK heeft ICTU een haalbaarheidsonderzoek

Nadere informatie