Positionering Nieuwe Cultuurfuncties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Positionering Nieuwe Cultuurfuncties"

Transcriptie

1 Positionering Nieuwe Cultuurfuncties Discussienota naar aanleiding van werksessie nieuwe cultuurfuncties CAL-XL en LPC, op 1 april 2011 Sikko Cleveringa en Daniëlle Koelemij, 20 april 2011 Dossier nummer 3 1

2 Nieuwe cultuurfuncties en de nieuwe politiek Nieuwe cultuurfuncties 1 spelen een belangrijke rol in het pionieren, inbedden en verankeren van community arts ofwel cultuur nieuwe stijl 2 binnen de culturele en maatschappelijke infrastructuur van (deel)gemeenten. Niet alleen in grotere steden maar ook in het landelijk gebied. De nieuwe cultuurfuncties zijn echter zelf ook de naam zegt het al - een nieuw fenomeen en ontberen in de meeste gevallen ook nog een eigen verankering in regulier beleid. In het nieuwe politieke klimaat biedt dat zowel kansen als bedreigingen, maar in alle gevallen is daar niet direct een antwoord op. Die situatie is zo algemeen dat een landelijk plan van aanpak op z n plaats is. LPC en CAL-XL hebben samen die handschoen opgepakt. Deze notitie is een eerste resultaat van een werksessie met koplopers uit de praktijk van nieuwe cultuurfuncties en een eerste stap om tot een dergelijk plan te komen. Nu lag de focus op de korte termijn. Er wordt ondertussen ook gedacht over en gewerkt aan de wat langere termijn. De eerste bijeenkomst vond plaats op 1 april 2011 tijdens het ICAF in Rotterdam en werd georganiseerd door het LPC i.s.m. CAL- XL. Daniëlle Koelemij heeft het traject gefaciliteerd in opdracht van CAL-XL. Uit de werksessie en de stukken van Daniëlle, aangevuld met enkele andere gespreken rond dit thema, destilleren Daniëlle en ik de volgende prioriteiten. We ontvangen graag reacties / aanvullingen zodat we deze kunnen verwerken in een meer omvattend plan van aanpak. Missie/visie Doelstelling: de volgende statements zitten tussen de oren van bestuurders/opdrachtgevers op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau Nieuwe cultuurfuncties zijn een belangrijke katalysator en spil in het vormgeven van een nieuwe relatie tussen kunst en samenleving, met nieuwe vormen van cultuurproductie; Cultuur nieuwe stijl levert een vitale bijdrage aan persoonlijke emancipatie, beeld-en identiteitsvorming in het publieke domein, sociale cohesie en/of fysieke leefbaarheid vanuit de urgentie van burgers (en op basis van zowel intrinsieke als extrinsieke kwaliteit van de kunsten); Cultuur nieuwe stijl gaat gepaard met co-creatie met burgers, ondernemende coalities en nieuwe verdienmodellen. Dit zijn ook kernwaarden van welzijn nieuwe stijl en de creatieve stad; Co-creatie met burgers: nieuwe cultuurfuncties leiden tot innovatieve vormen van professionele kunsten, erfgoed, kunsteducatie en amateurkunst; Ondernemende coalities: nieuwe cultuurfunctie (ver)leiden tot nieuwe stedelijke netwerken; nieuwe cultuurfuncties vormen geen nieuwe koker voor cultureel aanbod maar leiden juist vraag gestuurd tot ontkokering van aanbod; Nieuwe verdienmodellen: nieuwe cultuurfuncties zijn efficiënt (tegen weinig kosten veel resultaat voor veel organisaties en groepen) en generen relatief veel vreemd vermogen in een mix van overheid, particuliere fondsen, bedrijfsleven en burgers; 1 Het begrip nieuwe cultuurfuncties is geïntroduceerd in een gelijknamige publicatie in 2010 en verwijst naar diverse varianten van cultuuraanjagers die meerjarig worden ingezet op de ontwikkeling van 2 NB. Sikko neigt naar de introductie van het begrip cultuur nieuwe stijl in plaats van community arts. Dat proberen we hier voor het eerst even uit. Reacties zijn welkom. 2

3 Programmatisch werken: nieuwe cultuurfuncties zijn de sleutel om van een projectencarrousel tot een programmatische werkwijze te komen; nieuwe werkwijzen worden ingebed in reguliere voorzieningen; Reguliere kunsten en cultuur nieuwe stijl, reguliere en nieuwe cultuurfuncties, eerste en tweede lijns, zijn complementair, kunnen gecombineerd worden en kunnen elkaar versterken. Dat is een kwestie van goed opdrachtgeverschap. Landelijke kennisinstituten en lokale koplopers hebben inmiddels hun ervaring dusdanig gebundeld in het landelijk Community Arts Lab XL dat er nu voldoende kennis en kunde beschikbaar is om tot een professionele opzet en implementatie van cultuur nieuwe stijl te komen. De fase van pionieren is voorbij. Strategie m.b.t. inhoud: feiten meten en weten Doelstelling: we beschikken over voldoende overtuigende feiten Duidelijk en valide kader bieden van het doel, het resultaat en eventueel het effect van nieuwe cultuurfuncties (en cultuur nieuwe stijl); Duidelijk verschil aangeven met reguliere cultuurfuncties: reguliere consulenten bedienen exclusief één of meerdere culturele sectoren (bijvoorbeeld erfgoed of amateurkunst). Nieuwe cultuurfuncties leggen een verbinding tussen één of meerdere culturele sectoren en één of meerdere maatschappelijke sectoren (b.v. tussen diverse kunstsectoren en stedelijke ontwikkeling/volkshuisvesting); Kwalitatieve en vooral kwantitatieve informatie publiceren en regelmatig actualiseren over nieuwe cultuurfuncties met verschillende datasets die relevant zijn voor landelijk, regionaal en lokaal niveau; Eventueel ook informatie over effecten van cultuurfuncties verzamelen en publiceren. Zal in de regel meer gaan om het aannemelijk maken van beoogde effecten (geloven) dan het aantonen van feitelijke effecten (weten); Strategie m.b.t. vorm: communicatie 2.0 Doelstelling: we beschikken over voldoende aansprekend communicatie middelen Slogan nieuwe cultuurfuncties/ kernboodschap: formuleer kort en bondig het politieke belang van nieuwe cultuurfuncties. Wie, wat, waar en waarom. Videoclip met kernboodschap landelijk (één van 2 en één van 5 minuten); Aansprekend ondersteunend materiaal landelijk gericht op beslissers / opdrachtgevers (website, flyers, posters, Loesje, sociale media, de Oogst); o De noodzaak van cultuurfuncties; o De noodzaak van cultuur nieuwe stijl; o De beschikbaarheid van producten en diensten voor cultuur nieuwe stijl; o Merkbranding met keurmerk CAL-XL (?); Aansprekend ondersteunend materiaal lokaal (documentatie van projecten en programma) Gebruik sociale media ook op lokaal niveau. Lever de juiste ingrediënten voor een pleidooi door je makers en deelnemers richting (nieuwe) partners en opdrachtgevers; Strategie m.b.t. lobby: landelijk, regio en gemeente Doelstelling: nut en noodzaak van nieuwe cultuurfuncties vooral vanuit de praktijk laten zien De boodschap moet zowel hart als verstand aanspreken; 3

4 Slim bewerken van landelijk, regionaal en lokaal niveau zodat het als drietraps raket kan gaan functioneren; Tegelijk top-down en bottum-up werken; lokaal laat zich leiden door landelijke beleidskaders/geldstromen en landelijk laat zich leiden door inspirerende lokale voorbeelden; Laat de deelnemers, makers en partners ieder op een eigen manier onze boodschap overbrengen naar opdrachtgevers en beslissers. Doe deze lobby zo min mogelijk zelf maar vraag anderen een pleidooi te houden over het belang van nieuwe cultuur en help hen door de kernboodschap en argumenten aan te leveren. Op korte termijn overheden niet vergeten (nieuwe nota s cultuur en maatschappelijke ontwikkeling) maar ook gelijk focus op fondsen, bedrijfsleven en publiek. Maakt verhaal bij overheid ook sterker. Redeneren vanuit cultuur oude stijl richting nieuwe stijl of afzetten tegen cultuur oude stijl? Vraagt nog een strategische afweging. Benodigde producten en diensten Doelstelling: CAL XL voorziet nieuwe cultuurfuncties van materiaal en diensten waar men in de beroepspraktijk baat bij heeft Toolkit: handige goody bag voor opdrachtgevers met eenvoudige handreiking om zelf aan de slag te gaan in samenwerking met nieuwe cultuurfuncties. Wat is ieders rol? Hoe voer je m effectief uit? Hoe incasseert ieder zijn succes? De Oogst: format met landelijke allure en met couleur locale dat een platform biedt om nieuwe opdrachtgevers/beslissers uit te nodigen en voor een toolkit te interesseren; In de toolkit zit een gebruiksaanwijzing voor producten en diensten van CAL-XL o Praktijkboek cultuur nieuwe stijl en nieuwe cultuurfuncties met een handreiking hoe je projecten en programma s kan opzetten. o Oogst van 2 de jaar CoP Cultuurimpuls (in ieder geval boekje i.s.m. NICIS) o Inspiratie: links naar inspirerende video s, blogs en literatuur. o Netwerkvorming: site met contactgegevens regionale en landelijke koplopers en voorbeelden. o Scholing: aanbod van een post-hbo (bij-)scholing voor partners (zes dagdelen+ praktijk in vier maanden) en makers (25 dagdelen + praktijk in acht maanden). o Inspiratiedagen: per jaar 6 voor partners en 6 voor makers, 2 voor nieuwe cultuurfuncties; o samenstelling; verdieping van specifiek thema door expert; formele intervisie en informele ontmoeting. o Toegang tot bestaand onderzoek: agenda van relevante conferenties en expertmeetings. o Onderzoeksgroep: platform waar je bij kunt aanhaken als je zelf praktijkonderzoek doet of waar je opdracht kan geven tot een praktijkonderzoek. o Documentatie / zelfevaluatie: databank, projectscan en managementtool met de o mogelijkheid zelf projecten en programma s in te voeren, te vergelijken en te presenteren. o Publicaties: digitale thema dossiers en eventueel online webshop. o Nieuwsbrief en sociale media CAL-XL. Actieplan zomer

5 Doelstelling: in de periode juni september 2011 moet een eerste slag geslagen zijn. Wat staat CAL XL dan nu te doen? Zorgen dat het praktijkboek cultuur nieuwe stijl op tijd af komt; Zorgen dat in juni de website en de belangrijkste producten en diensten van CAL-XL op orde zijn (inclusief flyers met productinformatie); Afstemming zoeken met andere landelijke netwerken die betrokken zijn bij reguliere en nieuwe cultuurfuncties zoals Kunstfactor, Cultuurformatie en de Raad van Twaalf; Begin maken met kwalitatieve en vooral kwantitatieve informatie over nieuwe cultuurfuncties inventariseren. Dat publiceren en regelmatig actualiseren met verschillende datasets die relevant zijn voor landelijk, regionaal en lokaal niveau (actiepunt besproken met Fonds voor Cultuurparticipatie); Kernzin en videoclip maken als begin van landelijk ondersteunend materiaal; Begin maken met lokaal ondersteunend materiaal. Optie: belangrijkste projecten/programma s als praktijkvoorbeelden goed zichtbaar maken op de website CAL-XL i.s.m. regiegroepen; Format van De Oogst verder ontwikkelen, voorbereiden en uitvoeren; Regionale koplopers activeren in het organiseren van De Oogst en samen bewaken dat ze met voldoende verleidingskunsten nieuwe opdrachtgevers en beslissers letterlijk en figuurlijk aan tafel weten te krijgen; Actieplan seizoen formuleren. 5

6 6

Werkplan LKCA 2014 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht 2014

Werkplan LKCA 2014 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht 2014 Werkplan LKCA 2014 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht 2014 Colofon Werkplan 2014, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst Samenstelling: Marlies Tal, Lenie

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Van eerste contact tot arrangement. Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling

Van eerste contact tot arrangement. Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Van eerste contact tot arrangement Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Van eerste contact tot arrangement Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Actieteam Professionalisering Opdrachtgeverschap. Eindverslag

Actieteam Professionalisering Opdrachtgeverschap. Eindverslag Actieteam Professionalisering Opdrachtgeverschap Eindverslag 12 december 2014 Er wordt veel gestuurd op prijs en te weinig op prestatie. Zelfs weerstand om fact-based projecten tegen het licht te houden.

Nadere informatie

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten februari 2014 Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten TransitieBureau Wmo Een digitale versie van de toolkit is te vinden op http://zorgendestad.digitalestedenagenda.nl/toolkit en op www.invoeringwmo.nl.

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Colofon. Vereniging NOV, april 2012

Colofon. Vereniging NOV, april 2012 In veilige handen Hoe begeleid ik vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Voor steunpunten en ondersteuners Colofon Tekst: Saskia Daru, Ronald Hetem, Wendela

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

BoZ! Bewoners op Zuid

BoZ! Bewoners op Zuid BoZ! Bewoners op Zuid Wie zijn wij? Noem ons de ambassadeurs of verbinders op Zuid. We zijn actieve bewoners en ondernemers die zich met plezier en naar eigen vermogen inzetten voor de gebieden IJsselmonde,

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Notitie Uitwerking arbeidsmatige activering en beschut werk in Ede

Notitie Uitwerking arbeidsmatige activering en beschut werk in Ede Notitie Uitwerking arbeidsmatige activering en beschut werk in Ede Status stuk en proces - Deze notitie is een uitwerking van de Themanotitie transitie AWBZ Verder bouwen aan het Sociaal Domein: Kanteling

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal december 2012 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Veilig Thuis HANDREIKING COMMUNICATIE VOOR GEMEENTEN

Veilig Thuis HANDREIKING COMMUNICATIE VOOR GEMEENTEN Veilig Thuis HANDREIKING COMMUNICATIE VOOR GEMEENTEN Colofon De handreiking Veilig Thuis communicatie voor gemeenten is ontwikkeld door het ondersteuningsprogramma Veilig Thuis van de VNG Lay-out Chris

Nadere informatie

Strategische communicatie in netwerkprogramma s

Strategische communicatie in netwerkprogramma s DE NETWERKENDE OVERHEID Strategische communicatie in netwerkprogramma s Het werken in netwerken verandert het werk van de ambtenaar. Maar betekent dit dan dat er een complete systeemverandering nodig is

Nadere informatie

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt Bouwen aan Buurthulp Handboek voor het organiseren van onderlinge hulpverlening in de buurt Auteurs: Wilco Kruijswijk, Kitty van den Hoek en Jan Willem van de Maat Met dank aan: Anita Peters en Annette

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

ALU ATIE MET TUUREDUC

ALU ATIE MET TUUREDUC DE N VA MET E I T UA ATIE WIJS L VA DUC DER E E E DS UUR R ON J I tie T I T a L A N p U tici 2015 SSE G C PRIM r U a T rp pril LIN HET u E u t EG T IN ul 16 A R C L r I 0 E voo 13 2 DE ALITE s d 20 KW

Nadere informatie

Wie zijn die best persons in de achterstandswijken? 1. Ton van der Pennen. Technische Universiteit Delft/ Onderzoeksinstituut OTB

Wie zijn die best persons in de achterstandswijken? 1. Ton van der Pennen. Technische Universiteit Delft/ Onderzoeksinstituut OTB Wie zijn die best persons in de achterstandswijken? 1 Ton van der Pennen Technische Universiteit Delft/ Onderzoeksinstituut OTB 1 Deze monografie is een uitsnede en bewerking van hoofdstuk 5 van het boek

Nadere informatie

Aan de slag met Citymarketing Zutphen!

Aan de slag met Citymarketing Zutphen! Aan de slag met Citymarketing Zutphen! De som van alles wat Zutphen +tot Zutphen maakt ( 1 Aan de slag met Citymarketing Zutphen! De som van alles wat Zutphen tot Zutphen maakt 2 ) ( 3 Notitie over citymarketing

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

HANDREIKING WMO PARTICIPATIE OUDERE MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN

HANDREIKING WMO PARTICIPATIE OUDERE MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN HANDREIKING WMO PARTICIPATIE OUDERE MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN Drs. H. Kosec en N. Wassie (Pharos, Kennis- en adviescentrum Vluchtelingen, Nieuwkomers en Gezondheid) Dr. C. Koning en drs. P. van den Bouwhuijsen

Nadere informatie

Plan 2014. Ook een verre reis begint met een eerste stap

Plan 2014. Ook een verre reis begint met een eerste stap Plan 2014 Ook een verre reis begint met een eerste stap Hé Plan 2014 Ook een verre reis begint met een eerste stap 30 januari 2014 Redactie: Jeroen Hinfelaar Vormgeving: Stip Driebergen Heuvelrug Energie

Nadere informatie

De keien eerst! Actief burgerschap/sociale integratie. met medewerking van Hans Hooghoff en Henk Norder.

De keien eerst! Actief burgerschap/sociale integratie. met medewerking van Hans Hooghoff en Henk Norder. De keien eerst! Actief burgerschap/sociale integratie. Met de AVS op weg. Elaine Toes met medewerking van Hans Hooghoff en Henk Norder. Met dank aan de volgende (bovenschools) directeuren voor hun inbreng

Nadere informatie

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen BETER MINDER, MAAR BETER Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Beter minder, maar beter Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Opdrachtgever:

Nadere informatie

Modellen voor lokale participatie

Modellen voor lokale participatie Modellen voor lokale participatie Een zoektocht naar toekomstbestendige, lokale burger- en cliëntenparticipatie Colofon Uitgave: Koepel Wmo-raden, Movisie, Zorgbelang Noord-Holland Auteurs: Maarten de

Nadere informatie