Expertisecentrum Mantelzorg Jaarbericht 2010 Van uitgelicht naar ingebed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Expertisecentrum Mantelzorg Jaarbericht 2010 Van uitgelicht naar ingebed"

Transcriptie

1 Expertisecentrum Mantelzorg Jaarbericht 2010 Van uitgelicht naar ingebed Expertisecentrum Mantelzorg in 2010 Datum: April 2011

2 Mantelzorg is cruciaal Steeds meer mensen weten wat mantelzorg is. En steeds meer beleidsmakers en politici beseffen dat deze informele zorg cruciaal is voor het Nederlandse zorgsysteem. Dat komt ook naar voren in dit jaarbericht van het Expertisecentrum Mantelzorg. Het ministerie van VWS wil het aantal mantelzorgers op het huidige niveau van 2,6 miljoen houden. Om dat doel te bereiken, zullen de randvoorwaarden en ondersteuning moeten verbeteren. De druk op mantelzorgers neemt toe door de vergrijzing, toenemende arbeidsparticipatie en personeelstekorten in de zorg. Het Expertisecentrum Mantelzorg verzamelt, bewerkt, ontwikkelt en verspreidt kennis en informatie voor beleidsmakers en professionals. Het centrum agendeert vraagstukken en legt verbindingen tussen betrokken partijen. In het meerjarenplan : Van uitgelicht naar ingebed staan de plannen voor deze drie jaren. In dit jaarbericht leest u waaraan het Expertisecentrum Mantelzorg in 2010 bijdraagt. Dit is het Expertisecentrum Mantelzorg Het Expertisecentrum Mantelzorg is hét landelijke kenniscentrum voor mantelzorg en mantelzorgondersteuning. Het centrum werkt met en voor een groot aantal betrokken partijen die mantelzorg en mantelzorgondersteuning op de agenda hebben staan: overheden, zorg- en welzijnssector, financiers, opleidingen, onderzoeksinstellingen, belangenorganisaties. Het Expertisecentrum Mantelzorg draagt bij aan de bekendheid van mantelzorg, aan de verbetering van mantelzorgondersteuning en aan de implementatie van toepasbare kennis in beleidsvelden en werkvelden. Het Expertisecentrum Mantelzorg bestaat sinds 2002 en is ingebed in de landelijke kennisinstituten MOVISIE en Vilans. Het kernteam bestaat uit twaalf adviseurs.

3 Inhoudsopgave 1 Vijf items uit Producten en publicaties in Trainingen & presentaties in Informatie & advies in Onderzoek en samenwerking in Doorkijkje naar

4 1 Vijf items uit 2010 Het Expertisecentrum Mantelzorg biedt actuele kennis over mantelzorgondersteuning aan beleidsmakers en professionals. Ook biedt het centrum een platform voor uitwisseling tussen betrokken partijen. De vijf belangrijke items uit Westerlaken waarschuwt voor overbelasting Op 3 juni 2010 wordt de Nationale Mantelzorglezing: Naast en met elkaar uitgesproken door Anton Westerlaken. De bestuurder van het Erasmus Universitair Medisch Centrum waarschuwt de 275 aanwezigen dat de zorg steeds meer onder druk komt te staan: De zaken lopen vast. Het is mijn diepe overtuiging dat we de mantelzorg beter moeten ondersteunen. Anders redt de professionele zorg het niet of we krijgen te maken met overbelaste mantelzorgers. Het is de vijfde editie van de Nationale Mantelzorglezing. Dit jaar is de lezing voor het eerst gecombineerd met een werkconferentie voor de praktijk. Dat dit een goede formule is, blijkt uit de evaluatie: de dag scoort een 7,6. Alle deelnemers gaan naar huis met een exemplaar van het Impulspakket Samenspel, een verzameling methoden om de relatie tussen formele en informele zorg te verbeteren. 2. Groter bereik door social media Meer websitebezoekers, meer abonnees op E-zine, meer followers op Twitter Social media zorgen in 2010 voor een groter bereik onder beleidsmakers en professionals die zich met mantelzorg bezig houden. De interactieve mogelijkheden van de site slaan goed aan. Maandelijks trekt de site circa drieduizend bezoekers die ook regelmatig reacties plaatsen bij mediaberichten. De digitale nieuwsbrief verschijnt in 2010 vijf keer en telt eind 2010, 1860 abonnees. Vanaf de zomer communiceert het Expertisecentrum ook via Twitter (mantelzorgnl) met negentig followers. Verder wordt de website in 2010 uitgebreid met drie nieuwe dossiers: samenspel, mantelzorg & wonen en interculturele familiezorg. De meest bezochte pagina dit jaar is de mantelzorgquiz met nieuwe vragen die aanzetten tot nadenken over mantelzorg. Tot slot: in 2010 start een gratis attenderingsservice op nieuwe literatuur over mantelzorg. 3. Mantelscan In 2010 start het ontwerp van een mantelscan, op basis van de netwerktypologieën en in samenwerking met Eveline Tonkens van de Universiteit van Amsterdam en het werkveld. De mantelscan wordt een instrument voor Wmo-loketmedewerkers om mantelzorgers en hun sociale netwerk beter in het vizier te krijgen en zo beter in te kunnen spelen op hun behoeften aan ondersteuning. Vanaf 2011 is de scan beschikbaar. 4. Praktijkondersteuners aan de slag Praktijkondersteuners in huisartsenpraktijken kunnen veel doen voor mantelzorgers. Dat blijkt uit een onderzoek dat het Expertisecentrum Mantelzorg in 2010 uitvoert, in samenwerking met de Christelijke Hogeschool Ede. Een overgrote meerderheid van de praktijkondersteuners vindt het belangrijk om mantelzorgers tijdig ondersteuning te bieden. Ze missen hiervoor echter kennis en vaardigheden. In 2010 ontwikkelt het Expertisecentrum Mantelzorg daarom een lespakket mantelzorg, voor en met de hogeschool. Vanwege het succes zal het pakket ook aan andere opleidingen worden aangeboden. Verder verschijnt een achtergrondartikel in het vaktijdschrift voor praktijkondersteuners en nemen dertig praktijkondersteuners tijdens hun jaarcongres deel aan een workshop over mantelzorg.

5 5. Tijd is rijp voor respijt Respijtzorg tijdelijke overname van zorg om de mantelzorger te ontlasten - is één van de basisfuncties lokale mantelzorgondersteuning. Waarom worden de mogelijkheden van respijtzorg nog zo weinig benut? Onbekendheid blijkt de sleutelfactor. Om dit te verbeteren start het Expertisecentrum Mantelzorg in 2010 met het project: Impuls voor respijtzorg. Er wordt een denkmodel ontworpen voor de betekenis en mogelijkheden van respijtzorg. Dit model wordt in een werkatelier met relevante betrokken partijen uitgewerkt. Ook inventariseert het Expertisecentrum Mantelzorg goede voorbeelden van respijtzorg en wordt advies gegeven over de opzet van de digitale respijtwijzer (Mezzo). Verder verschijnt een train-de-trainer module over vrijwillige respijtzorg. In het hele land zijn er presentaties over respijtzorg, zoals een studiemiddag voor alle betrokken partijen in de gemeente Amersfoort en een presentatie voor de werkgroep familie & mantelzorg van de GGZ. 2 Producten en publicaties in 2010 Het Expertisecentrum Mantelzorg helpt beleidsmakers en professionals om mantelzorgondersteuning vorm te geven. Welke producten en publicaties verschijnen er in 2010? Impulspakket Samenspel Waarom het wiel opnieuw uitvinden? Zorgverleners, managers, bestuurders en adviesbureaus hebben al veel materiaal ontwikkeld om het samenspel tussen cliënt, zorgverlener en mantelzorger te verbeteren. In 2010 worden die materialen gebundeld in het Impulspakket Samenspel waarmee zorgverleners en hun managers het samenspel tussen de formele en informele zorg kunnen verbeteren. Het Expertisecentrum Mantelzorg ontwikkelt tevens een samenspelscan: een hulpmiddel om te peilen welke verbeteringen er nodig zijn voor een soepeler samenspel tussen mantelzorgers en beroepskrachten. Mantelzorgspel Verzorgenden hebben veel te maken met mantelzorgers, maar het contact loopt niet altijd soepel. Het bestaande Mantelzorgspel krijgt in 2010 een speciale editie voor helpenden en verzorgenden. Het spel biedt een speelse manier om met elkaar in gesprek te gaan en te zoeken naar mogelijkheden om mantelzorgers te ondersteunen. Dat bewustwording op gang komt, bewijzen de reacties: We moeten hier echt meer mee doen! Brochure voor gemeenten Samen met mantelzorgers beleid opstellen is een brochure voor gemeenten die de stem van mantelzorgers belangrijk vinden. De brochure bevat een concreet stappenplan voor de ontwikkeling van interactief mantelzorgbeleid. Verder in deze brochure: praktijkervaringen, tips en werkvormen. Lespakket voor huisartsen in opleiding Hoe kun je als huisarts voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken? Het Expertisecentrum Mantelzorg ontwikkelt in 2010 een lespakket voor huisartsen in opleiding, samen met het Leids Universitair Medisch Centrum. Het pakket wordt uitgetest in gastcolleges en geïntroduceerd op de huisartsenopleiding van het VU Medisch Centrum. De docenten zullen er nu zelf mee aan de slag gaan.

6 Toolkit voor huisartsen In 2010 wordt een toolkit mantelzorg in de (huisarts)praktijk gemaakt. Hiervoor werken we samen met de Landelijke Huisartsen Vereniging, het Nederlands Huisartsen Genootschap, Mezzo en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Via deze toolkit kunnen huisartsen mantelzorgers eerder in het vizier krijgen en ondersteunen. De toolkit zal in 2011 worden verspreid onder 9000 huisartsen. Lespakket opleiding praktijkondersteuning In 2010 maakt het Expertisecentrum Mantelzorg een lespakket voor de hbo-opleiding voor praktijkondersteuners. Het pakket over mantelzorgondersteuning wordt ontwikkeld samen met de Christelijke Hogeschool Ede. Vanwege het succes zal het pakket in 2011 ook geschikt gemaakt worden voor andere opleidingen voor praktijkondersteuners. In het kader van het landelijk project: Goed voor Elkaar maakt het Expertisecentrum Mantelzorg tien compacte factsheets Hierop staat informatie over interactief mantelzorgbeleid, materiële hulp, werkende mantelzorgers, financiële tegemoetkoming, ontspoorde mantelzorg, aan de slag met mantelzorgbeleid, mantelzorgers van dementerenden, en bezuinigingen, en dan? In 2010 krijgen alle gemeenten krijgen de factsheets toegestuurd. Beter bereiken van mantelzorgers Brochure met tips voor gemeenten die mantelzorgers willen bereiken. De truc: dicht bij het zorgpad van de zorgvrager en dicht bij huis blijven. Alle gemeenten ontvangen een exemplaar van de brochure. Communicatie bij hersenletsel In 2010 schrijft het Expertisecentrum Mantelzorg een hoofdstuk van het boek Communicatie bij hersenletsel. Het gaat om een hoofdstuk over morele en praktische steun voor naasten van mensen met hersenletsel. Het boek is een uitgave van Hogeschool Utrecht/Bohn Stafleu van Loghum. 3 Trainingen & presentaties in 2010 In 2010 verzorgt het Expertisecentrum Mantelzorg meer dan vijftien presentaties, workshops en trainingen. De belangrijkste opbrengsten. Workshop digitale communicatie met mantelzorgers Digitale communicatie is een handig middel voor zorgverleners die goed willen communiceren met familie. Dat is de boodschap van de workshop van het Expertisecentrum Mantelzorg op 9 december In de workshop zet het Expertisecentrum Mantelzorg de digitale mogelijkheden op een rij. De deelnemers bekijken filmpjes en wisselen ervaringen uit over de verschillende digitale communicatiesystemen. De workshop is onderdeel van het symposium: Mantelzorgers in beeld van de Brabantse Raad Informele Zorg. Samenwerken helpt echt Samenwerking is de sleutel bij effectieve mantelzorgondersteuning. Anders gezegd: goed samenspel tussen beroepskrachten en mantelzorgers heeft meerwaarde. In 2010 worden hier vijf lezingen en workshops over verzorgd: - Bijeenkomst over mantelzorg en vrijwilligerswerk in Friesland;

7 - Lezing voor gemeente Leudal; - Presentatie tijdens het symposium Communicatie bij hersenletsel; - Presentatie tijdens het hersenletselcongres; - Workshop tijdens de conferentie SIGRA in Amsterdam; - Workshop tijdens het congres van de Brabantse Raad voor de informele zorg. Training wijkwelzijnswerk In 2010 verzorgt het Expertisecentrum Mantelzorg een tweedaagse training voor Utrechtse wijkwelzijnsorganisaties. Circa 30 ouderenadviseurs, sociaal raadslieden en maatschappelijk werkenden maken kennis met manieren om mantelzorgers te ondersteunen en knelpunten tijdig te signaleren. Gezamenlijk wordt een aanzet gedaan voor een sociale kaart mantelzorgondersteuning. Mantelzorg in de terminale fase Hoe mantelzorgers begeleiden in de palliatieve fase? Hierover verzorgt het Expertisecentrum Mantelzorg in 2010 diverse lezingen. Op 21 juni en 1 juli aan wijkverpleegkundigen van IKZ, tijdens het congres op 5 november bij het Integraal Kankercentrum Zuid in Zaltbommel. Nog meer presentaties in 2010 Regelmatig verzorgt het Expertisecentrum Mantelzorg in 2010 presentaties. Hiermee brengen wij niet alleen kennis naar het veld, we halen er ook kennis op en gaan in debat en discussie. Daarmee kunnen we beter inspelen op de vraagstukken in de diverse sectoren, verbindingen leggen, kennis bewerken en weer verder verspreiden. Het gaat om presentaties: - over kwetsbare groepen, tijdens een conferentie voor gemeenten en cliëntenraden - over kansen voor welzijn, voor de provincie Utrecht - over trends in mantelzorg, voor de provincie Noord-Holland - over pakketmaatregelen AWBZ voor vrijwilligers van de gemeente Velsen en lokale organisaties - over mantelzorg en belangenbehartiging Cosbo - over mantelzorgondersteuning door ouderenadviseurs voor de Hogeschool InHolland en het Centrum Voor Verouderingsonderzoek VU in Amsterdam. 4 Informatie & advies in 2010 Mantelzorg is een kennisgebied in ontwikkeling. Dat merkt het Expertisecentrum Mantelzorg in Er komen veel vragen binnen van organisaties en gemeenten. Wat doen we hiermee? Goed voorbeeld doet goed volgen Er is behoefte aan praktische instrumenten om mantelzorgers te ondersteunen. Dat maakt het Expertisecentrum Mantelzorg in 2010 op uit de vele vragen die hierover binnenkomen. De databank Mantelzorgimpuls op de website bevat succesvolle en inspirerende voorbeelden van projecten, voorzieningen, methodieken en instrumenten. In 2010 wordt de databank uitgebreid met vijftien nieuwe voorbeelden waarmee de teller eind 2010 op 53 staat. Adviezen op verzoek Het Expertisecentrum Mantelzorg adviseert in 2010 politici, gemeenten, adviesraden, kenniscentra, koepelorganisaties en vele ondersteunende organisaties over mantelzorgondersteuning. Zo praten we met zorgverzekeraars over hoe zij aandacht kunnen hebben voor mantelzorgers. We nemen deel

8 aan een expertmeeting van VWS over toekomstig mantelzorgbeleid. We helpen Cordaan Amsterdam met de invulling van hun beleidsplan en we helpen het VU Medisch Centrum met indicatoren voor casemanagement palliatieve zorg. We adviseren ZonMw over de inrichting van hun conferentie over de opzet van een programma mantelzorg. We adviseren ook de ombudsman van het Haarlems Dagblad over de gevolgen van bezuinigingen van de AWBZ voor mantelzorgers. Verder geven we advies over een kennismodule: mantelzorg voor proeftuinen van woonservicesgebieden, een project van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting. We adviseren ActiZ bij hun plannen voor een virtual learning community mantelzorg. En we adviseren de gemeenten tijdens hun bijeenkomst over stedelijke systeeminnovaties zorg en welzijn. Kenniskring wisselt uit Het Expertisecentrum Mantelzorg organiseert in 2010 bijeenkomsten voor Provinciale Centra voor Maatschappelijke Ontwikkelingen. Deze zogenoemde kenniskring bestaat al vele jaren en is uitgegroeid tot een platform waar we met provinciale organisaties kennis en ervaringen delen, in 2010 over respijtzorg, over jonge allochtone mantelzorgers en over mannen en mantelzorg. We spelen trends door, beantwoorden vragen over mantelzorgondersteuning en werken samen in projecten. In de pers In de pers verschijnt steeds meer informatie over het belang van mantelzorg en de noodzaak van goede randvoorwaarden. Het Expertisecentrum Mantelzorg geeft in 2010 interviews aan de algemene en de vakpers over diverse onderwerpen, zoals jonge mantelzorgers, zorgboerderijen en mantelzorg & ziekenhuizen. Zelf schrijven we artikelen voor diverse vakbladen, zoals voor TSG, Vakwerk, Z+W, Oncologica en De Praktijk. 5 Onderzoek en samenwerking in 2010 In 2010 verkent het Expertisecentrum Mantelzorg diverse thema s en werkt daarin samen met verschillende organisaties. Verkenningen In 2010 verkent en beschrijft het Expertisecentrum Mantelzorg acht thema s: 1. Een inventariserende verkenning naar praktijkvoorbeelden en mogelijkheden van de consequenties van het compensatiebeginsel voor de mantelzorg in relatie tot de basisfuncties mantelzorg. 2. Onderzoek naar de rol van praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen bij het vroegtijdig bereiken van mantelzorgers in samenwerking met hbo verpleegkunde. 3. Literatuurverkenning naar de gevolgen voor de belasting van mantelzorg door krimpende families (essay). 4. Een signaleringsstudie naar de stand van zaken in onderzoek, beleid en praktijk op het gebied van mantelzorg, uitgevoerd voor ZonMw. 5. Een inventariserende literatuurverkenning naar ontspoorde mantelzorg. 6. Een beschrijving van de POM-methode (preventieve ondersteuning mantelzorg) voor de databank Effectieve Sociale Interventies en een verkenning, in samenwerking met het Trimbos instituut, naar de implementatiemogelijkheden van deze methode in de huisartsenvoorziening. 7. Een verkenning naar maatschappelijk rendement van informele zorg, in samenspraak met Vilans, de universiteiten van Rotterdam en Amsterdam en het Expertisecentrum Mantelzorg Amsterdam. 8. Samenwerking in internationaal verband met Eurocarers, een Europese netwerkorganisatie voor informele zorg, bestaande uit belangenorganisaties en onderzoeksinstellingen van 24 landen. Uitwisseling met het netwerk van Europarlementariërs (Interest Group) die het thema informele zorg in portefeuille hebben.

9 6 Doorkijkje naar 2011 In 2011 zal het Expertisecentrum Mantelzorg sterk de focus leggen op een integrale benadering van mantelzorgondersteuning. Het Expertisecentrum Mantelzorg wil dat de randvoorwaarden en ondersteuning van mantelzorg verbeteren. Als dat gebeurt, zal de individuele bereidheid tot het verlenen van informele hulp en zorg niet afnemen. Het is positief dat steeds meer partijen actie ondernemen om de ondersteuning van mantelzorg te optimaliseren. Focus In 2011 gaat het centrum sterker de focus leggen op een integrale benadering van mantelzorgondersteuning. Het is nodig om het aanbod van zorg en ondersteuning beter af te stemmen op de behoefte van de cliënt en dit vorm te geven in dialoog met de cliënt en formele en informele helpers. Dat is ook uit noodzaak van financiële beheersbaarheid van het zorgsysteem. Cruciale veranderingen Het Expertisecentrum Mantelzorg legt verbindingen tussen onderzoek, beleid en praktijk en tussen verschillende werk- en beleidsvelden en sectoren om daarvoor onderbouwde kennis te leveren. Onze inzet voor 2011: minimaal het behoud van de capaciteit en de kwaliteit van mantelzorg, waar mogelijk het vergroten en verbeteren van de mantelzorg, met oog voor de positie van mantelzorgers. Voor alle partijen ligt nu de grote opgave om daar handen en voeten aan te geven. Dat vraagt om cruciale veranderingen in het denken over wonen, zorg, welzijn, arbeid en om gedurfde keuzes. Inhoudelijke thema s voor Bereiken van mantelzorgers; - Lokale mantelzorgondersteuning; - Relatie tussen formele en informele zorg; - Respijtzorg.

Mantelzorg bij kleinschalig wonen. Handreiking bij film

Mantelzorg bij kleinschalig wonen. Handreiking bij film Mantelzorg bij kleinschalig wonen Handreiking bij film Colofon Datum: september 2012 Auteurs: Ilse de Bruijn (MOVISIE) en Nienke Blijham (Vilans) Met medewerking van: De Rinnebeek (locatie van zorgorganisatie

Nadere informatie

Betekenis voor beroepsonderwijs

Betekenis voor beroepsonderwijs Betekenis voor beroepsonderwijs Paul Vlaar Landelijk overleg Wmo-werkplaatsen Opbouw inleiding Transities sociale domein Wat zijn Wmo-werkplaatsen? Waar zitten werkplaatsen en wat doen zij? Urgentie van

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Platform Mantelzorg Amsterdam

JAARVERSLAG 2013. Platform Mantelzorg Amsterdam JAARVERSLAG 2013 Het PMA behartigt op basis van een onafhankelijke positie de collectieve belangen van mantelzorgers in Amsterdam. Dit gebeurt onder andere door middel van gevraagde en ongevraagde adviezen

Nadere informatie

Overname van informatie uit deze publicatie is toegestaan onder voorwaarde van bronvermelding. 2014 Expertisecentrum Mantelzorg

Overname van informatie uit deze publicatie is toegestaan onder voorwaarde van bronvermelding. 2014 Expertisecentrum Mantelzorg Jaarverslag 2013 Colofon Auteur(s): Roos Scherpenzeel (Movisie) en Cecil Scholten (Vilans) Interviews: Mariëtte Hermans Overname van informatie uit deze publicatie is toegestaan onder voorwaarde van bronvermelding.

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar!

Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar! Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar! Waarom Goed voor Elkaar? In de Wmo (Wet Maatschappelijke Ontwikkeling) is in prestatieveld 4 vastgelegd dat u als gemeente verantwoordelijk bent voor de ondersteuning

Nadere informatie

Geef inhoud aan gemeentelijk beleid

Geef inhoud aan gemeentelijk beleid Geef inhoud aan gemeentelijk beleid met kennis, advies en trainingen van MOVISIE Decentralisatie van de jeugdzorg, de overheveling van de functie- begeleiding uit de AWBZ, de komst van de Wet Werken naar

Nadere informatie

informatie en advies. De samenwerking tussen formele en informele zorg wordt steeds belangrijker. We helpen zorgorganisaties om de samenwerking

informatie en advies. De samenwerking tussen formele en informele zorg wordt steeds belangrijker. We helpen zorgorganisaties om de samenwerking Jaaroverzicht 2014 Hoe gaan die veranderingen in de zorg en in het gemeentelijk beleid uitpakken in mijn persoonlijke situatie? Die vraag horen onze mantelzorgmakelaars regelmatig. De behoefte aan informatie

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

EVEN VRIJAF VOOR DE MANTELZORGER

EVEN VRIJAF VOOR DE MANTELZORGER Communicatieplan: EVEN VRIJAF VOOR DE MANTELZORGER Week van de Respijtzorg Noord-Holland 19 25 januari 2009 Inhoudsopgave 1. UITGANGSSITUATIE 3 Week van de Respijtzorg Noord-Holland Doelgroep en doelstelling

Nadere informatie

Minters Mantelzorg. Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals. Voor mantelzorgers. Voor professionals. Over mantelzorg

Minters Mantelzorg. Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals. Voor mantelzorgers. Voor professionals. Over mantelzorg Voor mantelzorgers Voor professionals Over mantelzorg Minters Mantelzorg Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals Zorgt u meer dan acht uur per week en/of langer dan drie maanden voor uw partner,

Nadere informatie

Jaarverslag. Utrecht, maart 2007. Mantelzorg bijzonder en gewoon

Jaarverslag. Utrecht, maart 2007. Mantelzorg bijzonder en gewoon Jaarverslag Utrecht, maart 2007 2007 Mantelzorg bijzonder en gewoon Inhoud Ten geleide 3 1 De ontwikkelingen 4 2 Missie 5 3 2007 op hoofdlijnen 6 4 Samenwerking 7 5 Wijs met het web 8 6 Voor het voetlicht

Nadere informatie

Presentaties en workshops door Cora Postema

Presentaties en workshops door Cora Postema Presentaties en workshops door Cora Postema datum wat voor waar link 3 juni 2014 Workshops Plezierig Zorgprofessionals Gouda, Actiz 27 mei 2014 Masterclass Plezierig Medewerkers Middin Voorburg 19, 20,21,22

Nadere informatie

Een open gesprek met de cliënt en het netwerk maakt de samenwerking duurzaam

Een open gesprek met de cliënt en het netwerk maakt de samenwerking duurzaam Inspiratie voor hbo zorg en welzijn Informele zorg & Social Work aan de Christelijke Hogeschool Ede Een open gesprek met de cliënt en het netwerk maakt de samenwerking duurzaam Een open gesprek met de

Nadere informatie

De Verbindende Schakel

De Verbindende Schakel - Nieuwsbrief Maart 2016 Editie 4 S1-WIJKVERPLEEGKUNDIGE VOOR EEN GEZONDE WIJK! Graag willen wij als S1-wijkverpleegkundigen alle zorg- en welzijnsorganisaties binnen de gemeente Apeldoorn op de hoogte

Nadere informatie

Inspiratie voor hbo zorg en welzijn

Inspiratie voor hbo zorg en welzijn Inspiratie voor hbo zorg en welzijn Informele zorg & Ergotherapie aan de Hogeschool van Amsterdam Het gaat om de cliënt én zijn netwerk. Dat zit diepgeworteld in ons vak Het gaat om de cliënt én zijn netwerk.

Nadere informatie

Nr. 29 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nr. 29 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 30169 Mantelzorg 30597 Toekomst AWBZ Nr. 29 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 november 2013 In mijn

Nadere informatie

Mantelzorg. Samenspel met mantelzorg en het netwerk: face to face & online. Inhoud 24-4-2014

Mantelzorg. Samenspel met mantelzorg en het netwerk: face to face & online. Inhoud 24-4-2014 Samenspel met mantelzorg en het netwerk: face to face & online Yvonne de Jong, 11 april 2014 Congres Wijkverpleegkundigen anno nu Inhoud Kennis van mantelzorg Visie op samenspel SOFA-model 4 stappen mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

Programma. 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph uur. 2. Presentatie van organisaties uur Pluspunt MEE Activite

Programma. 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph uur. 2. Presentatie van organisaties uur Pluspunt MEE Activite Programma 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph 19.35-19.55 uur 2. Presentatie van organisaties 19.55-20.10 uur Pluspunt MEE Activite 3. Presentatie 20.15-20.20 uur Gemiva Mezzo LVvm 4. Workshops in

Nadere informatie

Presentaties en workshops door Cora Postema

Presentaties en workshops door Cora Postema Presentaties en workshops door Cora Postema datum wat voor waar 20 april 2016 Workshop Met een mantelzorgers aan het werk, congres Wijkverpleegkundigen Ede V&VN 18 apr 2016 Module Mantelzorg Buurtzorg

Nadere informatie

Intensieve Vrijwillige Thuiszorg/Buddyzorg aantal personen

Intensieve Vrijwillige Thuiszorg/Buddyzorg aantal personen 27.677 inwoners Intensieve Vrijwillige Thuiszorg/Buddyzorg aantal personen Individuele ondersteuning 2015 2014 Intake cliënt 46 33 Intake zorgvrijwilliger (incl. VPTZ) 14 19 Matching 47 28 Enkelvoudige

Nadere informatie

Nieuws in 2013: Eerste (O)ma-vrijwilligers in. gezet: ervaren vrouwen als maatje voor jonge. moeders met een verstandelijke beperking / 10

Nieuws in 2013: Eerste (O)ma-vrijwilligers in. gezet: ervaren vrouwen als maatje voor jonge. moeders met een verstandelijke beperking / 10 Nieuws in 2013: Eerste (O)ma-vrijwilligers in gezet: ervaren vrouwen als maatje voor jonge moeders met een verstandelijke beperking / 10 vrouwen die deelnamen aan AMWAHT-opleiding krijgen hun certificaat,

Nadere informatie

Mantelzorg waardering en ondersteuning

Mantelzorg waardering en ondersteuning 6 juli 2017 Mantelzorg waardering en ondersteuning Betreft: kadernota 2017-2021 Beste leden van de gemeenteraad, burgemeester, wethouder en andere aanwezigen, Vanavond wordt de kadernota 2017-2021 van

Nadere informatie

Toolkit. Familieparticipatie

Toolkit. Familieparticipatie Toolkit Familieparticipatie April 2013, Vilans De materialen en teksten uit deze toolkit kunt u gratis printen en downloaden. Zorgorganisaties kunnen dit materiaal kopiëren, aanpassen en aanvullen met

Nadere informatie

Mobiliseren van mensen met levenservaring

Mobiliseren van mensen met levenservaring Mobiliseren van mensen met levenservaring Zo lang mogelijk je kennis, kunde en levenservaring inzetten. Dat is de beste manier om gezond en plezierig ouder te worden. Ook de samenleving vaart er wel bij

Nadere informatie

Naar een nieuw werkplan Wmo 2015

Naar een nieuw werkplan Wmo 2015 Naar een nieuw werkplan Wmo 2015 Het TransitieBureau Wmo, een samenwerking van VWS en VNG, is volop in ontwikkeling en het werkplan voor de komende periode wordt aangepast aan de actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Meerjarenplan Werkplan 2010

Meerjarenplan Werkplan 2010 Meerjarenplan 2010-2012 Werkplan 2010 Van uitgelicht naar ingebed Expertisecentrum Mantelzorg (MOVISIE en Vilans) In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Utrecht, oktober

Nadere informatie

Betekenis voor praktijk en onderwijs. Theo Roes

Betekenis voor praktijk en onderwijs. Theo Roes Betekenis voor praktijk en onderwijs Theo Roes Voorgeschiedenis 2005-2009 Lectoraten op stoom met praktijkonderzoek Beroepsgroepen (NVMW): meer onderzoek voor evidence/practisebased werken Onderwijs: meer

Nadere informatie

In voor Mantelzorg Juni 2015

In voor Mantelzorg Juni 2015 Tussenrapportage In voor Mantelzorg Juni 2015 Auteurs Cecil Scholten en Anita Peters Redactie en vormgeving Noëlle van Wijgerden Foto s Frank Mulder In voor Mantelzorg: verder in samenwerking! Tussenstand,

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 van het platform Landelijk Overleg Vrijwilligersorganisaties in de Zorg (LOVZ)

Jaarverslag 2009 van het platform Landelijk Overleg Vrijwilligersorganisaties in de Zorg (LOVZ) Het platform LOVZ behoort tot het landelijk netwerk van Vereniging NOV Jaarverslag 2009 van het platform Landelijk Overleg Vrijwilligersorganisaties in de Zorg (LOVZ) Het LOVZ Het LOVZ is een platform

Nadere informatie

AANSTUREN OP BETERE SAMENWERKING TUSSEN PROFESSIONALS EN MANTELZORGERS

AANSTUREN OP BETERE SAMENWERKING TUSSEN PROFESSIONALS EN MANTELZORGERS AANSTUREN OP BETERE SAMENWERKING TUSSEN PROFESSIONALS EN MANTELZORGERS Informatie voor managers en beleidsmedewerkers van thuiszorgorganisaties ZORGNETWERK VAN EEN KWETSBARE OUDERE Team van verpleegkundigen

Nadere informatie

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Een geslaagde transformatie & transitie? Vanaf januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor het preventieve en curatieve jeugdbeleid. Hieronder

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid. Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei

Mantelzorgbeleid. Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei Mantelzorgbeleid Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei 2016-1 Inleiding De Gouden Leeuw Groep hecht veel waarde aan een goede relatie tussen de cliënt, de mantelzorger en de medewerker(s) van De

Nadere informatie

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd Gemeente Landerd Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen Wettelijke verplichting Wmo Adviesraad Convenant Plichten Bevoegdheden Verantwoordelijkheden 1. De leefbaarheid van de gemeente

Nadere informatie

Factsheet Preventie. Trekker: gemeente Den Haag

Factsheet Preventie. Trekker: gemeente Den Haag Factsheet Preventie Trekker: gemeente Den Haag Menzis en gemeenten werken samen aan het voorkomen van uitval van de mantelzorger Wie? Zorgverzekeraar Menzis, de gemeente Den Haag, de (regio)gemeenten Arnhem,

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

In voor Mantelzorg. Uitvloeisel Motie van der Staaij

In voor Mantelzorg. Uitvloeisel Motie van der Staaij In voor Mantelzorg Samenwerking: Vilans en Movisie Financiering: VWS Uitvloeisel Motie van der Staaij Doel: samenwerking met en ondersteuning van mantelzorgers verbeteren in en vanuit zorgorganisaties

Nadere informatie

Kracht Lokaal. Versterking van vrijwilligersorganisaties

Kracht Lokaal. Versterking van vrijwilligersorganisaties Kracht Lokaal Versterking van vrijwilligersorganisaties Versterking van vrijwilligersorganisaties Krachtige vrijwilligersorganisaties zijn onmisbaar in de lokale samenleving. Om deze rol nu én in de toekomst

Nadere informatie

seksueel geweld De interculturele aanpak van huiselijk en Wat heeft TransAct u te bieden?

seksueel geweld De interculturele aanpak van huiselijk en Wat heeft TransAct u te bieden? De interculturele aanpak van huiselijk en seksueel geweld Wat heeft TransAct u te bieden? Huiselijk en seksueel geweld komt in alle lagen van de Nederlandse samenleving voor, onder autochtonen en allochtonen.

Nadere informatie

Uitnodiging Themabijeenkomst 9 juni 2015 De kracht van de mantelzorger

Uitnodiging Themabijeenkomst 9 juni 2015 De kracht van de mantelzorger Uitnodiging Themabijeenkomst 9 juni 2015 De kracht van de mantelzorger Inspirerende bijeenkomst over mantelzorg met aandacht voor: de kracht van zeggenschap van cliënten en mantelzorgers; eigen regie voor

Nadere informatie

Presentatie Natuurlijk, een netwerkcoach! Platform sociale netwerken 4 april 2014 Jeanet Moerings, Mezzo

Presentatie Natuurlijk, een netwerkcoach! Platform sociale netwerken 4 april 2014 Jeanet Moerings, Mezzo Presentatie Natuurlijk, een netwerkcoach! Platform sociale netwerken 4 april 2014 Jeanet Moerings, Mezzo 1 Programma Informatie over Mezzo. Wat is Natuurlijk, een netwerkcoach!? Onderzoek Hogeschool van

Nadere informatie

HOE U DE SAMENWERKING MET MANTELZORGERS VERBETERT

HOE U DE SAMENWERKING MET MANTELZORGERS VERBETERT HOE U DE SAMENWERKING MET MANTELZORGERS VERBETERT Tips voor professionals die voor thuiswonende ouderen zorgen ZORGNETWERK VAN EEN KWETSBARE OUDERE Team van verpleegkundigen en verzorgenden Partner 1 2

Nadere informatie

Manifest. van de mantelzorger

Manifest. van de mantelzorger Manifest van de mantelzorger Manifest van de Mantelzorger Mantelzorgers zijn mensen die onbetaald en vanuit een persoonlijke band zorgen voor een hulpbehoevende oudere, chronische zieke of gehandicapte

Nadere informatie

Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13

Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13 Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13 1 Wat is Mezzo? Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg Visie: Wij maken het mogelijk dat mensen op eigen wijze voor elkaar

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn Werkplan 2011 Haarlem, 11 juni 2010 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Wilhelminastraat 23 2011 VJ Haarlem telefoon:

Nadere informatie

Business Case depressiepreventie in Zuid- Holland Noord. Nicolette van der Zouwe 29 mei 2012

Business Case depressiepreventie in Zuid- Holland Noord. Nicolette van der Zouwe 29 mei 2012 Business Case depressiepreventie in Zuid- Holland Noord Nicolette van der Zouwe 29 mei 2012 Opzet Business Case depressiepreventie (BC dp) Waarom Hoe Veerkracht initiatieven Hoe nu verder in ZHN? GGD NL,

Nadere informatie

Maak werk van mantelzorg

Maak werk van mantelzorg Tips en best practices voor ondersteuning mantelzorgers Maak werk van mantelzorg oktober 13 De ontwikkeling van dit document is tot stand gekomen mede dankzij Instituut Gak Auteur: Stichting Werk&Mantelzorg

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

Kennisplatform Mantelzorg West Friesland. Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015

Kennisplatform Mantelzorg West Friesland. Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015 Kennisplatform Mantelzorg West Friesland Een netwerkorganisatie van gemeenten, zorgaanbieders, hulverlenende instellingen en belangenbehartigers van mantelzorgers Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond Postbus 232 5700 AE HELMOND Helmond, 20 januari 2012 Onderwerp: Advies betreffende evaluatie Seniorenraad 2009-2011 nota Seniorenbeleid 2012

Nadere informatie

V&VN standpunt. Samenwerken met informele zorg

V&VN standpunt. Samenwerken met informele zorg V&VN standpunt Samenwerken met informele zorg Inhoudsopgave 1 Informele zorg voegt waarde toe aan het leven 3 2 De rol van professionals is cliënt en systeem te ondersteunen in het zich samen redden 3

Nadere informatie

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed Welzijn nieuwe stijl Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen 19 oktober 2010 Marjon Breed Presentatie Welzijn nieuwe stijl Welzijn in Geldermalsen De Wmo Welzijn Actuele ontwikkelingen Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

Wat heeft u gisteren gedaan om uw gezondheid op peil te houden?

Wat heeft u gisteren gedaan om uw gezondheid op peil te houden? Wat heeft u gisteren gedaan om uw gezondheid op peil te houden? Nooit te oud om te leren Gelderse bijeenkomst Consultatiebureaus voor Ouderen, 12-01- 2010, Provinciehuis, Arnhem Bankjes, buurtsuper, betaalbaar

Nadere informatie

Werkplan. Raad van de Informele Zorg en de Regionale Platforms Mantelzorg 2006

Werkplan. Raad van de Informele Zorg en de Regionale Platforms Mantelzorg 2006 Werkplan Raad van de Informele Zorg en de Regionale Platforms Mantelzorg 2006 Tilburg, februari 2006 Werkplan Raad van de Informele Zorg, februari 2006 1 Inleiding In 2006 staat de omvorming centraal

Nadere informatie

Informele hulp in Nederland. Mirjam de Klerk Alice de Boer

Informele hulp in Nederland. Mirjam de Klerk Alice de Boer Informele hulp in Nederland Mirjam de Klerk Alice de Boer 26 maart 2015 Beleid Wanneer mensen langer in hun omgeving willen blijven wonen zal er ook meer van die omgeving worden gevraagd De regering zet

Nadere informatie

Wij wensen u de komende tijd veel succes met het invullen van prestatieveld 4 van de Wmo, zodat ook uw gemeente in 2012 kan zeggen:

Wij wensen u de komende tijd veel succes met het invullen van prestatieveld 4 van de Wmo, zodat ook uw gemeente in 2012 kan zeggen: Goed Voor Elkaar Checklist basisfuncties lokale ondersteuning mantelzorg Toelichting Voor u ligt een vragenlijst over mantelzorgondersteuning binnen uw gemeente. Deze vragenlijst ligt er niet zomaar. Vanuit

Nadere informatie

Activiteitenplan FODOK 2016

Activiteitenplan FODOK 2016 Federatie van Ouders van Dove Kinderen - met of zonder CI Postbus 354 3990 GD Houten 030-2900360 1. Algemene informatie Hoofddoelstelling Aan te vragen subsidie voor 2016 De FODOK streeft naar een situatie

Nadere informatie

Het is belangrijk dat studenten ervaren wat informele zorg inhoudt

Het is belangrijk dat studenten ervaren wat informele zorg inhoudt Inspiratie voor hbo zorg en welzijn Informele zorg & Toegepaste Gerontologie aan de hogescholen Windesheim en Fontys Het is belangrijk dat studenten ervaren wat informele zorg inhoudt Het is belangrijk

Nadere informatie

Informare. voor introductie van de Informare in het Netwerk Palliatieve Zorg. Handleiding

Informare. voor introductie van de Informare in het Netwerk Palliatieve Zorg. Handleiding Informare Handleiding voor introductie van de Informare in het Netwerk Palliatieve Zorg Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut Centrum voor medische ethiek Utrechtse weg 1a, 3811 NA Amersfoort (033) 4647779

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek Mantelzorg

Rapportage Onderzoek Mantelzorg Rapportage Onderzoek Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, september 2015 Inhoudsopgave pagina Inleiding - 1-1. Voorbereiding - 2-2. Bevindingen - 3-3. Conclusie & aanbevelingen - 5-4. Dankwoord - 6 - Inleiding

Nadere informatie

Senioren in het verkeer (135) Liesbeth Boerwinkel Projectleider Blijf Veilig Mobiel. s Hertogenbosch. 31 oktober 2012.

Senioren in het verkeer (135) Liesbeth Boerwinkel Projectleider Blijf Veilig Mobiel. s Hertogenbosch. 31 oktober 2012. Senioren in het verkeer (135) Liesbeth Boerwinkel Projectleider Blijf Veilig Mobiel s Hertogenbosch 31 oktober 2012 31 oktober 2012 Senioren in het verkeer Opbouw presentatie: Blijf Veilig Mobiel Waarom

Nadere informatie

Sociale wijkteams. en de lokale aanpak gezondheidsachterstanden. Training voor wijkteamleden

Sociale wijkteams. en de lokale aanpak gezondheidsachterstanden. Training voor wijkteamleden Sociale wijkteams en de lokale aanpak gezondheidsachterstanden Training voor wijkteamleden de training Na deze training hebben de deelnemers kennis en praktische handvatten voor de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden.

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2017

Beleidsplan 2012-2017 TERMINALE THUISHULP NOORDWEST OVERIJSSEL Beleidsplan 2012-2017 Pagina 1 van 5 Inhoud 1. Inleiding 2. De missie van de Stichting Terminale Thuishulp NWO 3. Beleidsdoelen Stichting Terminale thuishulp Noordwest

Nadere informatie

Werkt Guided Care in jouw huisartsenpraktijk? Resultaten van een pilot bij vijf Nederlandse huisartsenpraktijken. multi.

Werkt Guided Care in jouw huisartsenpraktijk? Resultaten van een pilot bij vijf Nederlandse huisartsenpraktijken. multi. Werkt Guided Care in jouw huisartsenpraktijk? Resultaten van een pilot bij vijf Nederlandse huisartsenpraktijken multi morbiditeit Nieuwe werkwijze voor mensen met meerdere chronische aandoeningen Werkt

Nadere informatie

Mantelzorgondersteuning in de palliatieve zorg

Mantelzorgondersteuning in de palliatieve zorg 1 Mantelzorgondersteuning in de palliatieve zorg In gesprek met de mantelzorger Voorkom dat er achter de patiënt nog een patiënt opduikt! Doel en globaal programma Doel: - Informeren over en motiveren

Nadere informatie

MANTELZORGONDERSTEUNING BIJ HERSENLETSEL

MANTELZORGONDERSTEUNING BIJ HERSENLETSEL MANTELZORGONDERSTEUNING BIJ HERSENLETSEL Nieuwsbrief No 5 April 2012 Ontwikkelwerkplaatsen OWP-Groningen Bij OWP-Groningen is de casuïstiekbespreking in volle gang. Daarnaast is het voorstel voor het cliëntvolgsysteem

Nadere informatie

Raads inforrnatiebrief

Raads inforrnatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer o8. Ray 8o. oox Inboeknummer o88stozogg Dossiernummer 848.4o4 zr oktober zoo8 Raads inforrnatiebrief Betreft Impuls mantelzorgondersteuning zoo8-zoog. Inleiding Op voorstel

Nadere informatie

Wilt u lid worden van LOC? Wat doet LOC voor cliëntenraden

Wilt u lid worden van LOC? Wat doet LOC voor cliëntenraden www.loc.nl Wilt u lid worden van LOC? Wat doet LOC voor cliëntenraden 1 Een visie op de zorg Samen met cliënten, cliëntenraden en zorgverleners heeft LOC een visie op de toekomst van de zorg gemaakt. Daarin

Nadere informatie

Jaarplan Netwerk Ouderenzorg Haaglanden 2011

Jaarplan Netwerk Ouderenzorg Haaglanden 2011 Jaarplan Netwerk Ouderenzorg Haaglanden 2011 Inleiding Voor u ligt het jaarplan van het Netwerk Ouderenzorg Haaglanden (NOH) voor 2011. Net als alle andere regio s in Nederland is ook in de regio Haaglanden

Nadere informatie

CMO Flevoland, Ontspoorde Mantelzorg Uit deze uitgave mag, met bronvermelding, gekopieerd worden.

CMO Flevoland, Ontspoorde Mantelzorg Uit deze uitgave mag, met bronvermelding, gekopieerd worden. Start Mz Weerkaatst plezier Compassie moeheid/ overbelasting Ontspoorde Mz In balans onbalans Volledig uit evenwicht Bouwsteen 1a,b 2a b,c,d 3a b,c,d 4a,b,c,d Tekening: Glijdende schaal Mantelzorg G.T.Kamminga

Nadere informatie

Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te verstoppen, ze hebben zo veel kwaliteiten

Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te verstoppen, ze hebben zo veel kwaliteiten Inspiratie voor hbo zorg en welzijn Mantelzorg & Hogeschool Rotterdam Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te verstoppen, ze hebben zo veel kwaliteiten Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te

Nadere informatie

SAMENSPEL FORMELE EN INFORMELE ZORG

SAMENSPEL FORMELE EN INFORMELE ZORG SAMENSPEL FORMELE EN INFORMELE ZORG Nieuwsbrief No 1 Mei 2013 Dit is de eerste nieuwsbrief van het project Samenspel Formele en Informele zorg van de Wmo werkplaatsutrecht. Op de site www.wmowerkplaatsutrecht.nl

Nadere informatie

Doe een beroep op de adviseurs van AVI bij uw voorbereiding op de komende decentralisaties

Doe een beroep op de adviseurs van AVI bij uw voorbereiding op de komende decentralisaties AVI-nieuwsbrief 7 (24 juli 2012) Adviseurs Versterking Wmo ondersteunen bij beleidsbeïnvloeding Doe een beroep op de adviseurs van AVI bij uw voorbereiding op de komende decentralisaties Geachte Het uitstel

Nadere informatie

Op weg naar een diverse en toegankelijke zorg!

Op weg naar een diverse en toegankelijke zorg! Op weg naar een diverse en toegankelijke zorg! diversiteit π kleurrijk π bewustwording mantelzorg π netwerken π zorgaanbod kleurrijk π diversiteit π ondersteuning netwerken π mantelzorg π zorgaanbod bewustwording

Nadere informatie

Zelfmanagement, gedeelde zorg of ontzorgen. Congres Chronische zorg Jacques Loomans (ZB NH) Jeanny Engels (Vilans) 29 juni 2012

Zelfmanagement, gedeelde zorg of ontzorgen. Congres Chronische zorg Jacques Loomans (ZB NH) Jeanny Engels (Vilans) 29 juni 2012 Zelfmanagement, gedeelde zorg of ontzorgen. Congres Chronische zorg Jacques Loomans (ZB NH) Jeanny Engels (Vilans) 29 juni 2012 Programma Inleiding Inleefoefening zelfmanagement met nabespreking Rol patiëntenverenigingen

Nadere informatie

Zicht op goede voorbeelden palliatieve zorg. Jetty Zuidema, senior adviseur palliatieve zorg Kennismarkt, 8 oktober 2015, Nijverdal

Zicht op goede voorbeelden palliatieve zorg. Jetty Zuidema, senior adviseur palliatieve zorg Kennismarkt, 8 oktober 2015, Nijverdal Zicht op goede voorbeelden palliatieve zorg Jetty Zuidema, senior adviseur palliatieve zorg Kennismarkt, 8 oktober 2015, Nijverdal Programma Palliatieve zorg ontwikkelingen Uitdagingen pz binnen VG-sector

Nadere informatie

Feiten en cijfers mantelzorg

Feiten en cijfers mantelzorg Feiten en cijfers mantelzorg Hieronder leest u de meest belangrijke feiten en cijfers op het gebied van mantelzorg in Nederland uit het SCP-rapport 'Informele hulp: wie doet er wat?' (2015). Aantal mantelzorgers

Nadere informatie

Stichting SWOS Welzijn en ondersteuning

Stichting SWOS Welzijn en ondersteuning Stichting SWOS Welzijn en ondersteuning Oranjeplaats 45B 2871 TL Schoonhoven Activiteiten 0182 384550 Welzijnspunt 0182 381227 Mantelzorg 0182-381886 www.swoschoonhoven.nl e-mail: info@swoschoonhoven.nl

Nadere informatie

Workshop Digitale communicatie als éxtra hulpmiddel

Workshop Digitale communicatie als éxtra hulpmiddel Workshop Digitale communicatie als éxtra hulpmiddel Rian Verbakel, Cello; Maaike Dautzenberg, Vrije Universiteit Amsterdam/ Dautzenberg Research & Advice; Yvonne de Jong, senior adviseur Vilans In voor

Nadere informatie

Werkconferentie Kwetsbare ouderen. 31 mei 2016

Werkconferentie Kwetsbare ouderen. 31 mei 2016 Werkconferentie Kwetsbare ouderen 31 mei 2016 Programma 1. Waarom deze werkconferentie? (korte introductie door Leonie Voragen, VGZ) 1. Interactief theaterspel door trainersgroep de Wilde Kastanje 2. Werkgroepen:

Nadere informatie

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2014 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. De Mantelzorg Adviesraad... 4 3. PR en communicatie... 4 4. Activiteiten... 4 5. Advisering... 5 6. Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

Doel. Inleiding. De mantelzorger als samenwerkingspartner MANTELZORGBELEID VIERSTROOM

Doel. Inleiding. De mantelzorger als samenwerkingspartner MANTELZORGBELEID VIERSTROOM MANTELZORGBELEID VIERSTROOM Doel Het doel van deze tekst is een kader beschrijven waarbinnen doelstellingen en randvoorwaarden zijn vastgelegd die de samenwerking met mantelzorgers en ondersteuning van

Nadere informatie

Transferzorg in relatie tot mantelzorg

Transferzorg in relatie tot mantelzorg Transferzorg in relatie tot mantelzorg Het Expertisecentrum Mantelzorg, het landelijk kenniscentrum op het terrein van mantelzorg en mantelzorgondersteuning, organiseerde op 19 mei 2015 een expertmeeting

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg versie 6: werkdocument vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 14 januari 2014 Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn

Nadere informatie

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Presentatie Bijeenkomst KBO Bondsbestuur Herman Eitjes, adviseur programma Aandacht voor Iedereen Programma Aandacht voor iedereen

Nadere informatie

In de Gemeente Marum

In de Gemeente Marum In de Gemeente Marum Gezamenlijk Plan van aanpak ondersteuning mantelzorg en vrijwillige thuishulp van de gemeenten Marum, Grootegast en Leek 27 april 2006 Projectbureau WWZ Mw. H.J. Vrijhof J.J. de Jong

Nadere informatie

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Datum: maart 2015 Afdeling: Samenlevingszaken In- en aanleiding Voor u ligt de startnotitie voor de aankomende beleidsnota van de gemeente

Nadere informatie

De cliënt centraal, maar hoe? Samenwerking tussen zorgmedewerkers, de cliënt en diens naasten in de ouderenzorg.

De cliënt centraal, maar hoe? Samenwerking tussen zorgmedewerkers, de cliënt en diens naasten in de ouderenzorg. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Koopmans, L., Damen, N., Wagner, C. De cliënt centraal, maar hoe? Samenwerking tussen zorgmedewerkers, de cliënt en diens

Nadere informatie

WMO-WERKPLAATS TWENTE

WMO-WERKPLAATS TWENTE WMO-WERKPLAATS TWENTE nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn d e juni 2010 Dit is de tweede nieuwsbrief in een serie van vier over het programma Wmo-werkplaats Netwerkregio Twente. De nieuwsbrieven geven

Nadere informatie

Teamplan samenwerking huisarts - wijkteam

Teamplan samenwerking huisarts - wijkteam Project Het Dorp Samenwerking Huisarts- wijkteam: Teamplan Teamplan samenwerking huisarts - wijkteam Dit document is te vinden op: www.hetdorp.net/aandeslag Inleiding Om de samenwerking met de huisarts

Nadere informatie

Methodieken cliëntenparticipatie

Methodieken cliëntenparticipatie Methodieken cliëntenparticipatie Cliëntenparticipatie Uw cliënten al in een vroeg stadium betrekken bij het ontwikkelen en verbeteren van uw zorgbeleid, zorgt ervoor dat uw beleid goed is afgestemd op

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Van Centrum naar Netwerk. Werkplan Expertisecentrum Mantelzorg 2014 en 2015 december 2013

Van Centrum naar Netwerk. Werkplan Expertisecentrum Mantelzorg 2014 en 2015 december 2013 Van Centrum naar Netwerk Werkplan Expertisecentrum Mantelzorg 2014 en 2015 december 2013 Colofon Auteur(s): Roos Scherpenzeel & Cecil Scholten Datum: december 2013 Overname van informatie uit deze publicatie

Nadere informatie

nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn

nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn WMO-WERKPLAATS TWENTE nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn Editie 6 oktober 2012 Dit is de zesde en laatste nieuwsbrief over het programma Wmo-werkplaats Netwerkregie Twente. De nieuwsbrieven hebben

Nadere informatie

Verbindt Verbetert Versterkt. Wij zijn: Regioadviseurs/account Ouderen ROS Friesland. www.rosfriesland.nl

Verbindt Verbetert Versterkt. Wij zijn: Regioadviseurs/account Ouderen ROS Friesland. www.rosfriesland.nl Verbindt Verbetert Versterkt Wij zijn: Marja Kuik Tryntsje Haga Regioadviseurs/account Ouderen ROS Friesland Verbindt Verbetert Versterkt Deel 1 workshop: ZONMW project Netwerkvorming Kwetsbare ouderen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing voor zorgaanbieders

Gebruiksaanwijzing voor zorgaanbieders Gebruiksaanwijzing voor zorgaanbieders Als zorgaanbieder doet u een beroep op zorgvrijwilligers en mantelzorgers. Binnen zorginstellingen wordt de verbinding met thuis en het gewone leven zoveel mogelijk

Nadere informatie

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda 2012-2013 Inleiding M&S Breda bestaat uit acht organisaties die er voor willen zorgen dat de kwetsbare burger in Breda mee kan doen. De deelnemers in M&S Breda delen

Nadere informatie