Plan van aanpak. Revitaliseren industrie gebieden Drechtsteden. Door M.Lermer & R.Baakman

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van aanpak. Revitaliseren industrie gebieden Drechtsteden. Door M.Lermer & R.Baakman"

Transcriptie

1 Plan van aanpak Revitaliseren industrie gebieden Drechtsteden Door M.Lermer & R.Baakman Versie:

2 Inleiding Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Probleemstelling 5 3 Onderzoeksvraag 6 4 De projectgrenzen 7 5 Mogelijk te onderzoeken 9 6 Producten 10 7 Kwaliteit 11 8 Project organisatie 12 9 Planning Kosten en Baten Persoonlijke leerdoelen 17 M.Lermer & R.Baakman Plan van aanpak Pagina 2 van 17

3 Inleiding 1 Inleiding Voordat wij kunnen beginnen met ons afstudeer project moet er een zogenaamd plan van aan pak worden gemaakt. Dit plan zorgt er voor dat wij duidelijk in beeld hebben wat wij gaan doen en hoe wij dit willen bereiken. Tevens zorgt het er ook voor dat we op voorhand al eventuele problemen kunnen. In dit PVA zal de motivatie en onderbouwing voor het onderzoek worden beschreven. Het onderzoeksproject dient als afstudeertraject voor de twee projectleden, en wordt onder begeleiding van de Hogeschool Rotterdam en een marktpartij (VitaNova) uitgevoerd. De taken en verantwoordelijkheden van deze partijen zal in de komende hoofdstukken worden verduidelijkt. Projectleden Dit plan van aanpak en het onderzoek wordt uitgevoerd door twee studenten van de Hogeschool Rotterdam. Om communicatie met andere partijen te vergemakkelijken is een gezamenlijk mailadres aangemaakt: Mathijs Lermer Student#: Tel: Adres: / Straatweg 55d 3051BD Rotterdam Rogier Baakman Student#: Tel: / Adres : Drakensteynlaan RE Dordrecht Afstudeerbergeleiding Hogeschool Rotterdam Docent: Mevrouw H.C. Frederiks Tel: Afstudeerbureau Hogeschool Rotterdam Tel: M.Lermer & R.Baakman Plan van aanpak Pagina 3 van 17

4 Marktpartij (Opdrachtgever) De opdrachtgever is VitaNova. Dit bedrijf is kort geleden opgericht als joint venture tussen een architect, aannemer en een installateur. Door de opzet van deze multidisciplinaire samenwerking, kan een alles omvattend duurzaamheids advies, en uitvoering worden gerealiseerd. Om de communicatie te vergemakkelijken is Ron de Vogel contactpersoon met school. Inleiding Van Es Architecten IZ Pols VitaNova Jefko Techniek VitaNova projecten Contactpersoon: Ron de Vogel Tel: Postbus: DA Dordrecht IZ Pols Contactpersoon: Ron de Vogel Tel: Adres: Jacobus Lipsweg BP Dordrecht Postbus: 3042 Jefko Techniek Contactpersoon: Jeff Jungbeker Tel: Adres: Abraham de Haanstraat HW Bergen op zoom Van Es architecten Contactpersoon: Dirkjan van Es Tel: Adres: Rivierdijk 72a 3361 AR Sliedrecht M.Lermer & R.Baakman Plan van aanpak Pagina 4 van 17

5 Probleemstelling 2 Probleemstelling Probleemstelling in samenwerking met Vita Nova: In Nederland staat bebouwde ruimte zwaar onder toenemende druk. Steeds meer overheden en private partijen zetten in op het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving. Provincie Zuid-Holland wil 10 miljoen euro investeren in de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D). De financiële injectie is aan stringente voorwaarden gebonden die verband houden met de financiering van het grootschalige project Noordoevers in Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. ROM- D is opgericht met als doel het herstructureren en ontwikkelen van bedrijventerreinen. Het revitaliseren, ofwel het doen herleven, van bestaande bedrijventerreinen komt in dit kader niet of nauwelijks aan de orde. Dit terwijl dit mede een belangrijke problematiek is in de Drechtsteden. Met het revitaliseren wordt de ruimtelijke kwaliteit van achterstallig terreinen opgewaardeerd en aangepast aan de eisen van nu en later. Speerpunten bij het revitaliseren zijn kwaliteitsverbeteringen op het gebied van de volgende onderwerpen: - de esthetica van gebouwen en de openbare ruimte - de bereikbaarheid en veiligheid - de samenwerking tussen ondernemers - duurzaam ondernemen Van groot belang bij duurzame revitalisatie zijn participatie van ondernemers en het delen van kennis. Dit afstudeeronderzoek richt zich op dan ook op de problematiek van incourante bedrijventerreinen en de eventuele participatie van ondernemers en de gemeente in dit traject. De Drechtsteden hebben vanuit hun bedrijventerreinenstrategie De Drechtse Poort een herstructureringsopgaven geformuleerd, waarbij een aantal gebieden extra aandacht dienen te krijgen. Om ons onderzoek af te bakenen hebben wij op voorhand al een bedrijven terrein uitgezocht. Het zal de Louterbloem worden. De Louterbloem is een bedrijventerrein in Dordrecht met ca. 70 bedrijven waar bovenliggende problematiek een grote rol speelt. Tijdens het onderzoek zal tevens geïnventariseerd worden welken industriegebieden er nog meer binnen de Drechtsteden voor het revitaliseren in aanmerking komen. M.Lermer & R.Baakman Plan van aanpak Pagina 5 van 17

6 Onderzoeksvraag 3 Onderzoeksvraag Als leidraad voor het onderzoek is de volgende onderzoeks vraag geformuleerd Onderzoeksvraag geleverd door Vita Nova: Hoe kan bedrijventerrein Louterbloemen gerevitaliseerd worden zodat het weer voldoet aan de huidige eisen en wensen en op welke manier kunnen ondernemers in dit traject bijdragen bij het realiseren van kwaliteitsverbeteringen? De uiteindelijke onderzoeksvraag Hoe kan een duurzame revitalisatie bijdragen aan de problematiek van incourante bedrijventerreinen binnen de Drechtsteden? Deelvraag 1 Wat is het beleid op het vlak van bedrijventerreinen en duurzaamheid en hoe kan dit concreet worden vormgegeven? Product: Onderzoek beleid. Deelvraag 2 Zijn er subsidies voor het duurzamer/energiezuiniger maken van een industrie gebied binnen de Drechtsteden en hoe kan er aanspraak op worden gemaakt? Product: Onderzoek subsidies. Deelvraag 3 Welke duurzame technieken zouden toegepast kunnen worden en hoe worden deze technieken in de esthetica van een pand verwerkt? Product: Onderzoek duurzaamheid. Deelvraag 4 Welke criteria kunnen worden gebruikt bij het bepalen van de ruimtelijke kwaliteit van een bedrijventerrein? Product: QuickScan bedrijventerrein. Deelvraag 5 Welke ingrepen zijn bepalend voor het verbeteren van de milieu index gebouwen? Product: QuickScan gebouw. Deelvraag 6 Welke bedrijventerreinen binnen de Drechtsteden komen in aanmerking voor revitalisatie? Product: QuickScan bedrijventerrein met eindscore. Deelvraag 7 Welke problematiek speelt er op het gekozen bedrijventerrein en op welke wijze kunnen ondernemers participeren bij duurzame revitalisatie? Product: Interview ondernemers Deelvraag 8 Welk specifiek bedrijfsgebouw leent zich goed voor een mogelijk verbetervoorstel? Product: QuickScan gebouw met eindscore. Deelvraag 9 Op welke wijze kan voor het geselecteerde bedrijfsgebouw haalbaar revitalisatie plaats vinden? Product: Verbetervoorstel gebouw. M.Lermer & R.Baakman Plan van aanpak Pagina 6 van 17

7 De projectgrenzen 4 De projectgrenzen Om het onderzoek binnen een halfjaar haalbaar te maken moeten er kaders worden opgesteld waartussen wij ons onderzoek zullen uitvoeren. Deze kaders zullen door nieuwe inzichten in het verloop van het proces steeds vernauwen. In het hoofdstuk Planning zullen de kaders per fase worden behandeld. Bij dit onderzoek worden drie kaders genoemd: Het eerste kaders is een geografische kader namelijk de Drechtsteden. Het tweede kader is de milieu index gebouwen, wat kan er worden gedaan om hier een beter score te behalen. Het laatste kader is de haalbaarheid. Het eindproduct moet financieel aantrekkelijk zijn om er uiteindelijk een marktpartij mee akkoord te laten gaan. Haalbaarheid Esthetica duurzaamheid Drechtsteden Duurzaamheid: - Uitstraling. - OZB gaat EPC afhankelijk worden. - Op lange termijn financieel aantrekkelijk. - Verkoop waarde pand. - Medewerking van overheid. Drechtsteden: Zie volgende pagina Esthetica: - Uitstraling. - Beter werkklimaat. - Verkoop waarde pand. Haalbaarheid: Financieel - Rekenmodel - Subsidies - Maximaal 8 jaar terug verdien tijd Bouwkundig - QuickScan - Kennis Motivatie - Interview met ondernemers - Duidelijke weergaven van de voor en nadelen. - Verkoop waarde pand. M.Lermer & R.Baakman Plan van aanpak Pagina 7 van 17

8 De projectgrenzen De Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden M.Lermer & R.Baakman Plan van aanpak Pagina 8 van 17

9 Mogelijk te onderzoeken 5 Mogelijk te onderzoeken Een overzicht van de mogelijk te onderzoeken onderwerpen. Regio Drechtsteden Economische Visie Bedrijvenpeiling Gemeente Dordrecht (Verbeterpunten / gemeentelijke aandacht / prioriteit) De Drechtse Poort (Bedrijventerreinenstrategie voor de Drechtsteden) Overzicht van terreinen / uitvoeringsagenda tot 2020 Natte Bedrijventerreinen Strategie Drechtsteden Herstructureringsopgave / Uitvoeringsprogramma transformatie Projecten Gemeente Dordrecht Hetbestebedrijventerrein.nl (inbo) Mogelijke subsidies (Europees, Rijk, Provincie, Gemeenten) Aanbestedingsvoorwaarden Wetgeving/Standaarden Breeam (Oplevercertificering voor gebouwen) Milieu Index Gebouw (MIG) (Senter Novem) NEN-Normen Wet Milieubeheer Energie PV-panelen Warmte/koude pomp Dieptepomp HR-ketel Warmtepomp Warmtekrachtkoppeling Warmteterugwinning Energiezuinige verlichting Energiezuinige schakeling (plugwise) Warmtepompboiler Zonnecollector Warmte/koudeopslag Maatregelingen Vloerisolatie Dakisolatie Wandisolatie Isolerende beglazing Zonwering Kierdichting Materiaalgebruik Duurzame materialen Esthetische verbeteringen Rekenen Greencalc+ (Software voor het vergelijken van gebouwen op milieukwaliteit ) Financieel rekenmodel DuboCalc Referentie projecten Participatie M.Lermer & R.Baakman Plan van aanpak Pagina 9 van 17

10 Producten 6 Producten Plan van aanpak Dit product zal als handleiding voor het onderzoek dienen, er wordt in beschreven wat de probleemstelling is en wat gewenste eindproducten moet zijn. Ook zal het proces worden beschreven. Samenwerkingsovereenkomst Het plan van aanpak zal tevens dienen als samenwerkings overeenkomst tussen de project leden. Contract met opdrachtgever Het bindende document tussen ons en de markt partij. Analyse rapport Het rapport dat wordt ingeleverd na de Inventarisatie fase. Hierin zal voornamelijk geworven informatie in staan. De volgende producten zullen hier in staan. Onderzoek beleid. Onderzoek subsidies. Onderzoek duurzaamheid. QuickScan bedrijventerrein. QuickScan gebouw. Tussentijdse presentatie De presentatie en verdediging van het analyserapport en plan van aanpak. Concept eindverslag Het concept eindverslag is een volledig onderzoeksrapport, dat bestaat uit de volgende deel producten: Onderzoek beleid. Onderzoek subsidies. Onderzoek duurzaamheid. QuickScan bedrijventerrein. QuickScan gebouw. QuickScan bedrijventerrein met eindscore. Interview ondernemers QuickScan gebouw met eindscore. Verbetervoorstel gebouw. Dit verslag zal door zowel school als het bedrijf zal worden gecontroleerd. Definitief onderzoeksrapport Het eindproduct van het afstuderen is een definitief onderzoeksrapport, waarbij de mogelijke opmerkingen op het concept rapport zijn verwerkt. Tevens zal er een samenvatting van maximaal 2 à 3 A4 tjes worden gemaakt. Afstudeer presentatie De presentatie waarin het onderzoeksrapport en proces wordt gepresenteerd en verdedigt voor een afstudeercommissie. Showcase afstuderen Dit is 1 A4 waarin door middel van foto s illustraties en teksten het afstudeer werk wordt beschreven. Presentatie lagere jaars studenten Dit zal een beknopte versie van de afstudeer presentatie zijn, waar voor de onderzoeks methodiek en anekdotes naar voren zullen komen. M.Lermer & R.Baakman Plan van aanpak Pagina 10 van 17

11 Kwaliteit 7 Kwaliteit Voorafgaand aan het onderzoek worden de kwaliteitsnormen opgesteld. Met deze criteria kan de kwaliteit van het onderzoek worden vastgesteld. Kwaliteit eindproduct Het eindproduct wordt een dossier met daarin alle tussentijdse producten en een eindverslag. Dit dossier zal het verloop van het onderzoeksproces beschrijven en de onderzoeksvragen beantwoorden. Tijdens de afstudeerzitting zullen de resultaten hiervan worden gepresenteerd en verdedigd. Het eindresultaat zal door de Hogeschool Rotterdam worden beoordeeld volgens de criteria van de modulewijzer Afstuderen (bouafs40). Kwaliteit tussentijdse producten De tussentijdsproducten zoals: Plan van aanpak, analyserapport, en concept eindverslag, dienen om de voortgang en aanpak van het onderzoek met school te communiceren. De producten zullen door de Hogeschool Rotterdam worden beoordeeld volgens de criteria van de modulewijzer Afstuderen (bouafs40). Normen en technieken De softwareprogramma s die gebruikt worden, zijn Word, Excel, PowerPoint, Project, Adobe Acrobat en AutoCad. De groep zal communiceren via de en via de telefoon. De product uitwisseling zal via dropbox.com gaan. Alle documentatie wordt gemaakt met lettertype Arial. De grootte van het lettertype is 10. Hoofdstukaanduiding krijgt lettertype 14, dikgedrukt en onderstreept. Kopjes zijn in Arial 12, dikgedrukt. Tevens zullen de hoofdstukken en koppen worden genummerd via het stijlen systeem van Word. De ik en wijvorm zullen waar mogelijk worden vermeden. Bronvermelding Het gebruik van bronnen is een belangrijk onderdeel van ons onderzoek. Om de correctheid van de conclusies te waarborgen en plagiaat te voorkomen zullen de gebruikte bronnen altijd gemeld worden. Controle producten en verloop proces Om de voortgang van het onderzoeksproces te waarborgen wordt er een planning gemaakt. Deze zal goedgekeurd worden door het stage bedrijf en school. Bij achterstand op de gemaakte planning zal dit tijdig aan het stage bedrijf en begeleider van school worden gemeld. Controle producten inhoudelijk Alle producten worden op dropbox.com ge-upload. Deze producten worden gecontroleerd door beide projectleden. Om het stage bedrijf de mogelijkheid te geven gemaakt werk te controleren zal het uiterlijk de maandag voor de inlever week aan hun geleverd worden. Met deze maatregel wordt voorkomen dat een onderdeel ongelezen en ongecorrigeerd in het eindrapport komt. Terugkoppelen Om de kwaliteit te waarborgen zal er na iedere fase de producten en bevindingen teruggekoppeld worden. De afstudeerbegeleider zal feedback geven op de producten, waardoor de projectleden de kwaliteit kunnen waarborgen. M.Lermer & R.Baakman Plan van aanpak Pagina 11 van 17

12 Project organisatie 8 Project organisatie Uitwisselen van bestanden Het opslaan en uitwissel van bestanden onderling zal via dropbox.com gebeuren. Daarnaast moet er ook altijd een offline kopie zijn als back up. De opdrachtgever zal bestanden via mail en/of hardcopy ontvangen. School zal de producten ontvangen zoals aangegeven in de modulen wijzer. Communicatie stage bedrijf Het stage bedrijf staat ter beschikking voor de nodige feedback. De producten zullen ruim op tijd worden geleverd zodat er tijd is om terugkoppeling te realiseren. Communicatie overige partijen. Om bereikbaarheid met andere partijen te vergemakkelijken is een gezamenlijk mailadres aangemaakt Dit zal het mail adres zijn waar via wordt gecommuniceerd. Tevens zullen er visite kaartjes gemaakt worden. Logboek In het logboek zal bijgehouden worden wat er gedaan is, mogelijke opgedane kennis en conclusies, en een uren verantwoording. Hierdoor zal de onderzoeksmethodiek duidelijk worden gedocumenteerd, en zal het tevens als verantwoording richting school en het stage bedrijf dienen. Discretie Door de actualiteit en mogelijke commerciële interesse in het afstudeer plan is met de opdrachtgever afgesproken dat er discreet met de stukken wordt omgegaan. De afstudeerscriptie zal dan ook niet gepubliceerd worden op de HBO-Kennisbank. En mag na afstuderen niet met eventuele nieuwe werkgever worden gedeeld. Problemen Als een project lid zijn afspraken niet na kan komen. Moeten het andere project lid hiervan op de hoogte worden gesteld, zodat het probleem kan worden opgelost. Indien een persoon herhaaldelijk zijn afspraken niet is nagekomen zonder het telefonisch te melden of/en er een duidelijke reden voor te geven, zal dit onderling moeten worden besproken. Deze zal persoon zijn gedrag moeten aanpassen, is dit niet het geval wordt een docent ingelicht. Media Duurzaamheid is een actueel thema waar continue in wordt geïnnoveerd. Om hier van op de hoogte te blijven is het van belang de media in de gaten te houden. Voorbeelden zijn: en BNR DUURZAAM. M.Lermer & R.Baakman Plan van aanpak Pagina 12 van 17

13 Planning 9 Planning Om de kwaliteit en voorgang van het onderzoek te waarborgen is er een planning gemaakt. Het onderzoek is in een aantal fase verdeeld. In elke fase wordt een specifieke doel met de daar bij horende producten verwezenlijkt. Omdat het onderzoek een continue proces is, en iedere fase invloed heeft op de daarop volgende, is de fase beschrijving slechts een verwachting van hoe het gaat lopen. Oriëntatie fase Tijdens deze fase word kennis gemaakt met de organisatie en het werkterrein van de opdrachtgever. Ook zal er een oriënterend onderzoek naar de verschillende aspecten van de opdracht en naar de eisen en wensen van de betrokkenen bij de opdracht worden gedaan. Dit zal de basis vormen voor het plan van aanpak en de daarbij horende planning, dat in deze fase zal worden afgerond. Inventarisatie fase In deze fase zal voornamelijk informatie die op de volgende vragen antwoord moeten geven worden verworven: 1. Wat is het beleid op het vlak van bedrijventerreinen en duurzaamheid en hoe kan dit concreet worden vormgegeven? 2. Zijn er subsidies voor het duurzamer/energiezuiniger maken van een industrie gebied binnen de Drechtsteden en hoe kan er aanspraak op worden gemaakt? 3. Welke duurzame technieken zouden ingezet kunnen worden bij de revitalisatie van bedrijventerreinen? 4. Welke criteria kunnen worden gebruikt bij het bepalen van de ruimtelijke kwaliteit van een bedrijventerrein? 5. Welke ingrepen zijn bepalend voor het verbeteren van de milieu index gebouwen? Oplossingsfase(Projectvoorstel) Aan de hand van de geïnventariseerde informatie zal er een bepaald industrie gebied worden uitgekozen. Binnen dit industriegebied zullen mogelijke oplossingen worden uitgewerkt. Uiteindelijk zullen deze oplossingen met elkaar vergeleken worden en eventueel voorgelecht aan marktpartijen. In deze fase zal antwoord gegeven worden op de volgende vragen: 6. Welke bedrijventerreinen binnen de Drechtsteden komen in aanmerking voor revitalisatie? 7. Welke problematiek speelt er op het gekozen bedrijventerrein en op welke wijze kunnen ondernemers participeren bij duurzame revitalisatie? 8. Welk specifiek bedrijfsgebouw leent zich goed voor een mogelijk verbetervoorstel? Implementatie fase (haalbaarheid) Van de oplossingen in de vorige fase zal er één veder uitgewerkt worden. En zal er om de realiteit van de oplossing te waarborgen met de marktpartijen een terugkoppeling plaatsvinden. De volgende vragen zullen beantwoord worden: 9. Op welke wijze kan voor het geselecteerde bedrijfsgebouw haalbaar revitalisatie plaats vinden? Afronding In de afronding zullen alle doorlopen fase en conclusies worden verwerkt in een onderzoeksrapport en bij behorende presentatie. M.Lermer & R.Baakman Plan van aanpak Pagina 13 van 17

14 M.Lermer & R.Baakman Plan van aanpak Pagina 14 van 17

15 Planning M.Lermer & R.Baakman Plan van aanpak Pagina 15 van 17

16 Kosten en Baten 10 Kosten en Baten Zoals bij ieder project zijn er kosten en baten aan verbonden. Hoeveel deze kosten bedragen en wat de baten zijn voor dit project, zal in dit hoofdstuk zo gedetailleerd mogelijk worden omschreven. Tijd Voor het afstuderen zijn 24ects voorgeschreven iedere ects staat 28 uur. Totaal is er dus per persoon 672 uur voorgeschreven. Het afstudeer traject bedraagt in totaal 20 weken, gemiddeld zal er dus per week 33,5 uur gewerkt moeten worden. Materiaal De kosten voor het te gebruiken materiaal als papier, pennen, inkt, enzovoorts, is zeer lastig te schatten. Daarom is besloten dat alle gemaakte materiaalkosten worden bijgehouden in het logboek en aan het eind zal er een verrekening plaatsvinden. Baten De directe baten bij dit onderzoek zijn de studiepunten (24 ects per groepslid) die te verdienen zijn bij het behalen van een voldoende. Het eindcijfer zal als volgt worden bepaald: Functioneren in de afstudeerorganisatie (20%). Afstudeerverslag (50%). Eindpresentatie (10%). Verdediging (20%). Uiteraard is ook de opdrachtgever gediend bij dit project die na afloop een goed onderbouwde conclusie verwacht. Het naar behoren voltooien van het onderzoek zal ook een goede indruk geven op de potentieel werkgever. Dit kan worden gezien als een extra stimulans om voor een nog beter resultaat te gaan. Tenslotte zijn er gedurende dit onderzoek veel leermomenten voor de studenten te behalen en kunnen competenties aangescherpt worden. M.Lermer & R.Baakman Plan van aanpak Pagina 16 van 17

17 Persoonlijke leerdoelen 11 Persoonlijke leerdoelen Meer inzicht krijgen in onze sterke en zwakke kanten. Ons bewuster worden van onze weerstand. Ons richten op het effectiever maken van onze houding. Ons analytisch vermogen aanscherpen. Beter structuur aanbrengen in ons werk / mijn eigen lijn meer vasthouden. Duidelijker sturen op wat wij belangrijk vinden / positie durven innemen. Vaker het initiatief nemen / minder wachten op iemand anders. Duidelijker nee zeggen, als ik niet kan of wil leveren, wat de ander vraagt. Eerder benoemen wat ons dwarszit / niet opkroppen. Onze conclusies en oordelen beter toetsen aan wat er écht is gebeurd. Beter omgaan met macht, belangen, onderhandelings- en conflictsituaties. Beter luisteren en doorvragen als een ander mij iets vertelt of van mij wil. Kritisch zijn zonder persoonlijk te worden / beter omgaan met feedback. Beter kritiek kunnen ontvangen, zonder mij persoonlijk aangevallen te voelen. Meer openstaan voor de visie van klanten, collega s en mensen uit andere afdelingen. Meer dan de geijkte middelen leren hanteren voor een effectiever resultaat. Meer in staat zijn om anderen mee te nemen in mijn visie en beleid. Meer op een inspirerende en motiverende manier draagvlak kunnen creëren. M.Lermer & R.Baakman Plan van aanpak

Het Sectorwerkstuk. Naam leerling

Het Sectorwerkstuk. Naam leerling Het Sectorwerkstuk Nakijkboekje: Naam leerling Naam docent Titel werkstuk Het werkstuk wordt nagekeken met behulp Van de formulieren in dit boekje door de begeleider en eventueel (afspreken!) een andere

Nadere informatie

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen:

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen: -1- Het profielwerkstuk 1. Inleiding Hier staat hoe u te werk gaat bij het maken van het profielwerkstuk. Ook de eisen waaraan het moet voldoen zijn opgesomd. Verder geeft het u een voorbeeld van een plan

Nadere informatie

Het profielwerkstuk

Het profielwerkstuk 1 Het profielwerkstuk 2014-2015 1. Inleiding Het profielwerkstuk (pws) is een onderdeel van het examendossier. Het profielwerkstuk is een opdracht voor de studenten van de examenklas voor een van de vakken

Nadere informatie

Plan van aanpak Coaching 1

Plan van aanpak Coaching 1 Plan van aanpak Coaching 1 Opdrachtgever: ROC Leiden Ter Haarkade 6a Docent-Mentor ROC Leiden M. Wesseling (m.wesseling@rocleiden.nl) 06-83014442 Opdracht: Het begeleiden/coachen van een eerstejaars student

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk april 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De tijdlijn 3. De verschillende fasen 4. Onderwerp zoeken 5. Informatie zoeken 6. Nog 10 tips 7. De beoordeling

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project: Portfolio Website. Bedrijf: InHolland Haarlem

Plan van aanpak. Project: Portfolio Website. Bedrijf: InHolland Haarlem Plan van aanpak Project: Portfolio Website Bedrijf: InHolland Haarlem Plaats, datum: Haarlem, 18-09-2013 Opgesteld door: Gerardus Vermeulen (536512), 536512@inholland.nl Plan van Aanpak project Portfolio

Nadere informatie

Handleiding sectorwerkstuk

Handleiding sectorwerkstuk . Handleiding sectorwerkstuk Vmbot-4 2016 2017 DA'S MIJN SCHOOL... Inleiding: Je gaat dit jaar een sectorwerkstuk maken. In deze handleiding lees je waaraan een sectorwerkstuk moet voldoen en hoe je begeleid

Nadere informatie

Projectmatig werken. Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden

Projectmatig werken. Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden Projectmatig werken Inleiding...2 Het maken van projecthandleidingen...3 Format Projecthandleiding...4 Procesverslag...5 Problemen bij samenwerking...7 Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden 1 Inleiding In deze

Nadere informatie

Project. 3D-Fraggel. Plan van aanpak. Door: IH1T08 1/1

Project. 3D-Fraggel. Plan van aanpak. Door: IH1T08 1/1 Project 3D-Fraggel Plan van aanpak Door: 1/1 Project 3D-Fraggel Plan van aanpak Datum: 07-05-2001 Plaats: Enschede Opdrachtgever: Saxion Hogeschool Enschede Instituut ICT Afdeling Hogere Informatica Contactpersoon

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool Sectorwerkstuk Kandinsky College locatie Sint Jorisschool schooljaar 2015-2016 1 Wat is het sectorwerkstuk? Het sectorwerkstuk is een werkstuk dat je maakt in klas vier over de door jou gekozen sector.

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam opleiding IAM/CMD. Beoordelingsformulier afstudeerproject Ondertekening. handtekening. Student Studentnr:

Hogeschool van Amsterdam opleiding IAM/CMD. Beoordelingsformulier afstudeerproject Ondertekening. handtekening. Student Studentnr: Beoordelingsformulier afstudeerproject 2011-12 Ondertekening naam handtekening Student Studentnr: Afstudeerdocent Tweede lezer Externe deskundige Organisatie: Datum Toelichting Het afstudeerproject bestaat

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie Communicatie Digitale Media Inleiding Communicatie

Hogeschool Rotterdam Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie Communicatie Digitale Media Inleiding Communicatie 7 september 2010 Versie 1 Opdrachtgever: School: Instituut: Opleiding: Vak: Will Goderie Hogeschool Rotterdam Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie Communicatie Digitale Media Inleiding

Nadere informatie

Formulier Aanvraag start Afstudeeronderzoek

Formulier Aanvraag start Afstudeeronderzoek Bijlage 2. Aanvraag start Afstudeeronderzoek Formulier Aanvraag start Afstudeeronderzoek Opleiding Sport en Bewegen Hierbij het verzoek om onderstaande gegevens in te vullen en in te dienen bij de afstudeercommissie.

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Communicatie

Onderzoeksopzet Communicatie Onderzoeksopzet Communicatie Rekenkamercommissie Heerenveen Februari 2009 Rekenkamercommissie Heerenveen: onderzoeksopzet communicatie 1 Inhoudsopgave A. Wat willen we bereiken 1. Aanleiding en achtergronden

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK. Studentnummer: - Mario Dujic 0810258. - Rajen Gadjradj 0811931. - Meric Dagli 0795533. - Geffrey Barendregt 0813328

PLAN VAN AANPAK. Studentnummer: - Mario Dujic 0810258. - Rajen Gadjradj 0811931. - Meric Dagli 0795533. - Geffrey Barendregt 0813328 PLAN VAN AANPAK Naam: Studentnummer: - Mario Dujic 0810258 - Rajen Gadjradj 0811931 - Meric Dagli 0795533 - Geffrey Barendregt 0813328 1 Inhoudsopgave 1 ) Achtergronden blz. 3 2 ) Project opdracht blz.

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER

BEOORDELINGSFORMULIER Faculteit Geesteswetenschappen Versie maart 2015 BEOORDELINGSFORMULIER MASTER SCRIPTIES Eerste en tweede beoordelaar vullen het beoordelingsformulier onafhankelijk van elkaar in. Het eindcijfer wordt in

Nadere informatie

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Toelichting Hierbij een compilatie van diverse artikelen over motivatie, draagvlak en verandertrajecten voor de interne coördinator cultuureducatie ICC. 1 Hoe werkt

Nadere informatie

Handleiding profielwerkstuk HAVO examen 2016

Handleiding profielwerkstuk HAVO examen 2016 1. INLEIDING. Handleiding profielwerkstuk HAVO examen 216 Een van de onderdelen van het schoolexamen (SE) is het profielwerkstuk (PWS). Het PWS kun je beschouwen als een uitgebreide praktische toets. Het

Nadere informatie

Introduceren thema Broeikaseffect. Startopdracht. gekeken. http://bit.ly/1vqs19u. Thema: Broeikaseffect. laten stoppen? centraal:

Introduceren thema Broeikaseffect. Startopdracht. gekeken. http://bit.ly/1vqs19u. Thema: Broeikaseffect. laten stoppen? centraal: Natuur & Techniek het broeikaseffect Omschrijving van de opdracht: Introductie Thema: Broeikaseffect In deze les staan de volgende hogere- orde denkvragen centraal: 1. Hoe zou je het broeikaseffect kunnen

Nadere informatie

Stappen deelcijfer weging 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 totaalcijfer 10,0 Spelregels:

Stappen deelcijfer weging 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 totaalcijfer 10,0 Spelregels: Stappen deelcijfer weging 1 Onderzoeksvragen 10,0 6% 0,6 2 Hypothese 10,0 4% 0,4 3 Materiaal en methode 10,0 10% 1,0 4 Uitvoeren van het onderzoek en inleiding 10,0 30% 3,0 5 Verslaglegging 10,0 20% 2,0

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project: Portfolio Website. Bedrijf: InHolland

Plan van aanpak. Project: Portfolio Website. Bedrijf: InHolland Plan van aanpak Project: Portfolio Website Bedrijf: InHolland Haarlem, 16-9-14 Opgesteld door: Maurice Wildenberg, 537811 Maurice@softwarehub.nl Instituut: Hogeschool Inholland Plan van Aanpak Portfoliowebsite

Nadere informatie

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren Competenties Luuk van Paridon Overzicht waar ik nu sta: Afbeelding 1: Spinnenweb competenties De groene lijn geeft aan welke competenties ik tot nu toe behaald heb (zie Afbeelding 1). De competenties die

Nadere informatie

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano Informatiebrochure Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano 2011-2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Het profielwerkstuk 4 Beoordelingsmomenten 6 Het schriftelijk verslag 7 Eindbeoordeling profielwerkstuk 8 2

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUKBOEKJE

PROFIELWERKSTUKBOEKJE PROFIELWERKSTUKBOEKJE HAVO/ATHENEUM 2012/2013 Naam: Klas: HET PROFIELWERKSTUK LEERLINGENBOEKJE HAVO4/ATHENEUM 5 2012-2013 Een van de onderdelen van het examen is het profielwerkstuk (PWS). In dit werkstuk

Nadere informatie

Voortgangsverslag werkend leren

Voortgangsverslag werkend leren Voortgangsverslag werkend leren EDP1 Rens Brouwer Voortgangsverslag werkend leren EDP1 Rens Brouwer Delft December 2012 Haagse Hogeschool Voorwoord Op dit moment ben ik duaal student. Dit houdt in dat

Nadere informatie

Instituut Broers. Plan van Aanpak. [Project Steam OS

Instituut Broers. Plan van Aanpak. [Project Steam OS Instituut Broers Plan van Aanpak [Project Steam OS [Zubin Mathoera, Vincent Darwinkel, Tomas Berends] 12-1-2017 VOORWOORD Dit plan van aanpak hebben wij volgens het boek van Roel Grit, Project Management,

Nadere informatie

Handleiding sectorwerkstuk

Handleiding sectorwerkstuk Handleiding sectorwerkstuk Vmbot-4 2016 2017 DA'S MIJN SCHOOL... Inleiding: Je gaat dit jaar een sectorwerkstuk maken. In deze handleiding lees je waaraan een sectorwerkstuk moet voldoen en hoe je begeleid

Nadere informatie

Leerlingboekje Colegio Arubano. Profielwerkstuk VWO. Cursus 2011 2012. Naam leerling:... Klas:... Vak:... Naam begeleider:...

Leerlingboekje Colegio Arubano. Profielwerkstuk VWO. Cursus 2011 2012. Naam leerling:... Klas:... Vak:... Naam begeleider:... Leerlingboekje Colegio Arubano Profielwerkstuk VWO Cursus 2011 2012 Naam leerling:... Klas:... Vak:... Naam begeleider:... Leerlingboekje PWS 2011-2012 Inhoudsopgave 1 I. Inleiding: het profielwerkstuk

Nadere informatie

Project 2 Maze Driver. Plan van Aanpak TI1A

Project 2 Maze Driver. Plan van Aanpak TI1A Plan van Aanpak TI1A 1 Inhoudsopgave Achtergronden... 3 Projectopdracht... 4 Projectactiviteit... 5 Projectgrenzen... 6 Tussenresultaten... 7 Kwaliteit... 8 Projectorganisatie... 9 Planning... 10 Kosten

Nadere informatie

Handleiding bij de AFSTUDEEROPDRACHT

Handleiding bij de AFSTUDEEROPDRACHT Handleiding bij de AFSTUDEEROPDRACHT versie april 2014 Inhoudsopgave Inleiding 1. Wat is een goede afstudeeropdracht? 2. Hoe vind je een afstudeerbedrijf? 3. De gehele procedure 3.1 Vooraf 3.2 Het afstuderen

Nadere informatie

Het Sectorwerkstuk 2015-2016

Het Sectorwerkstuk 2015-2016 Het Sectorwerkstuk 2015-2016 Inhoud Inleiding... 3 Het Sectorwerkstuk... 4 De opbouw... 4 De voorbereiding... 5 Het onderzoek... 6 De verwerking... 7 De presentatie... 7 Het filmpje... 7 Het werkstuk...

Nadere informatie

didiclass 2.0 Opdrachtnemer: E-minor projectgroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opdrachtgever: Walter Geerts, de open universiteit

didiclass 2.0 Opdrachtnemer: E-minor projectgroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opdrachtgever: Walter Geerts, de open universiteit didiclass 2.0 Opdrachtnemer: E-minor projectgroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opdrachtgever: Walter Geerts, de open universiteit Projectgroepleden: Laurens Ruiter: laurens.ruiter@gmail.nl Dévit Schimmel:

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Zubin Mathoera & Tomas Berends. Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Zubin Mathoera & Tomas Berends. Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel Instituut Broers Plan van Aanpak Zubin Mathoera & Tomas Berends Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel 00-00-0000 VOORWOORD Dit plan van aanpak hebben wij volgens het boek van

Nadere informatie

Plan van aanpak Afstudeeropdracht bij METMEER. Dit plan van aanpak is geschreven door Robbin Oerlemans, student aan de Avans Hogeschool te Breda.

Plan van aanpak Afstudeeropdracht bij METMEER. Dit plan van aanpak is geschreven door Robbin Oerlemans, student aan de Avans Hogeschool te Breda. Robbin Oerlemans Studentnummer.: 2060164 Plan van aanpak Afstudeeropdracht bij METMEER Dit plan van aanpak is geschreven door Robbin Oerlemans, student aan de Avans Hogeschool te Breda. Inleiding AANLEIDING

Nadere informatie

Handleiding. Bachelor eindwerk. Civiele Techniek

Handleiding. Bachelor eindwerk. Civiele Techniek Handleiding Bachelor eindwerk Versie : juli 2007 Inhoudsopgave Inleiding Opzet van het eindwerk Voorstudie Conceptvorming/modelvorming/analyse Organisatie van het eindwerk Toelating Aanmelding Aangeboden

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016

informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016 informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016 Inhoud: Inleiding 2 Tijdsplanning 3 Logboek 4 Voorbeeld logboek 5 Verslag 6 Bronvermelding 7 Weging/ eindcijfer 8 pws-informatieboekje

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project : HINT

Plan van aanpak. Project : HINT Plan van aanpak Project : HINT Bedrijf : Hogeschool Rotterdam Plaats, datum: 20-02-2008 Opgesteld door: Jesper Monteny, Camiel Flohr, Rudolf Kromojahjo, Myrene Zuiderwijk Plan van Aanpak project HINT pagina

Nadere informatie

TOTAALBEOORDELING PROFIELWERKSTUK HAVO 5 + SNEL

TOTAALBEOORDELING PROFIELWERKSTUK HAVO 5 + SNEL TOTAALBEOORDELING PROFIELWERKSTUK HAVO 5 + SNEL NAAM LEERLING.. KLAS.. TITEL PWS VAK. NAAM BEGELEIDEND DOCENT DATUM Inhoud inleverdata Formulier 1 keuze van het onderwerp (stap 1) Beoordelingsmoment I

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST T E A M S E C O N D L I F E V E H I C L E

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST T E A M S E C O N D L I F E V E H I C L E Hogeschool Rotterdam Studierichting Autotechniek Second Life Vehicle SAMENWERKINGSOVEREENKOMST T E A M S E C O N D L I F E V E H I C L E Studenten: Adeel Din (0868474) Jacco Hak (0847289) Tom Nispen tot

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project : HINT

Plan van aanpak. Project : HINT Plan van aanpak Project : HINT Bedrijf : Hogeschool Rotterdam Plaats, datum: 20-02-2008 Opgesteld door: Jesper Monteny, Camiel Flohr, Rudolf Kromojahjo, Myrene Zuiderwijk Plan van Aanpak project HINT pagina

Nadere informatie

BEROEPSHOUDING (blok 1 t/m4)

BEROEPSHOUDING (blok 1 t/m4) Eindbeoordeling beroepshouding + stageverslag Opleiding Deelnemer Klas BPV- periode Bedrijf Praktijkopleider/coach Praktijkbegeleider BEROEPSHOUDING (blok 1 t/m4) Blok 1 Representatie 5 6 7 8 9 ziet er

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K INFORMATIE VOOR DE STUDENT

EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K INFORMATIE VOOR DE STUDENT EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K0440 2. INFORMATIE VOOR DE STUDENT Versie 1.0 31.05.2016 Informatie Deze informatie is voor jou omdat je examen gaat doen in het keuzedeel Verrijking

Nadere informatie

Modulewijzer Media en Onderzoek CDM jaar 4 CDMMEO Herfst / winter 2010 / 2011. Media en onderzoek

Modulewijzer Media en Onderzoek CDM jaar 4 CDMMEO Herfst / winter 2010 / 2011. Media en onderzoek Modulewijzer Media en Onderzoek CDM jaar 4 CDMMEO Herfst / winter 2010 / 2011 Media en onderzoek Module beschrijving Moduelecode MEDMEO01-2 CP 2 Belasting 56 klokuren Looptijd 20 weken, twee kwartalen

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

Taken en competenties gecertificeerde secretarissen en coördinatoren

Taken en competenties gecertificeerde secretarissen en coördinatoren Taken en competenties gecertificeerde secretarissen en coördinatoren NVAO 17 augustus 2010 Inhoud 1 Certificering 3 2 Taken en competenties 3 2.1 Rapport 3 2.2 Procesgang 4 2.3 Vaardigheden 5 3 Gedragscode

Nadere informatie

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe Accountmanager Accountmanager onderhoudt relaties met bedrijven en organisaties met het doel voor praktijkleren binnen te halen. Hij kan nagaan welke bedrijven hebben, doet voorstellen voor bij bedrijven

Nadere informatie

stimuleert ondernemerschap BRochure STEVE

stimuleert ondernemerschap BRochure STEVE BRochure STEVE 2015/2016 DreamStorm presenteert STEVE het introductie programma ondernemend leren Steve is een individueel lesprogramma voor studenten in het Middelbaar Beroeps Onderwijs. In 12 lesuren

Nadere informatie

EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K INFORMATIE VOOR DE BEOORDELAAR

EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K INFORMATIE VOOR DE BEOORDELAAR EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K0440 3. INFORMATIE VOOR DE BEOORDELAAR Versie 1.1 31.10.2016 INHOUD Inleiding... 3 Het examen... 3 Cesuur... 3 Afronding... 4 BIJLAGEN... 5 BIJLAGE 1a

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Project: Portfolio Online 18-9-2013. Jeremy de Jager INHOLLAND

Plan van Aanpak. Project: Portfolio Online 18-9-2013. Jeremy de Jager INHOLLAND 18-9-2013 Plan van Aanpak Project: Portfolio Online Jeremy de Jager INHOLLAND Pagina 1 Hoofdstukken 1. Achtergronden - Projectnaam - Opdrachtgever - Opdrachtnemer - Beschrijving organisatie - Geschiedenis

Nadere informatie

Binnen dit thema wordt aandacht besteed aan het. Introduceren thema Sterren en planeten. centraal rondom sterren en planeten:

Binnen dit thema wordt aandacht besteed aan het. Introduceren thema Sterren en planeten. centraal rondom sterren en planeten: Aardrijkskunde Sterren en planeten Omschrijving van de opdracht: Introductie Thema: Sterren en planeten In dit thema staan de volgende hogere orde denkvragen centraal rondom sterren en planeten: 1. Op

Nadere informatie

Marketing met Interactieve Media

Marketing met Interactieve Media HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Marketing met Interactieve Media CDMMIM01-1 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE

Nadere informatie

Communicatie onderzoek Team haarverzorging

Communicatie onderzoek Team haarverzorging Communicatie onderzoek Team haarverzorging Introductiebrief behorende bij de enquête over de interne communicatie Beste collega s, Gedurende het schooljaar doen wij ons uiterste best om de taken te vervullen

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project : Let s Drop. Bedrijf : DropCo BV

Plan van aanpak. Project : Let s Drop. Bedrijf : DropCo BV Plan van aanpak Project : Let s Drop Bedrijf : DropCo BV Plaats, datum: Horn, 28 september 2012 Opgesteld door: 1205366 1205366smit@zuyd.nl Plan van Aanpak project Let s Drop pagina 1 Inhoudsopgave plan

Nadere informatie

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12 Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12 Naam student: Studentnummer: Naam beoordelende docent: Datum: Toets code Osiris: Algemene eisen (voor een voldoende beoordeling van het

Nadere informatie

Onderzoeksplan. Audit Nieuw!Zeeland

Onderzoeksplan. Audit Nieuw!Zeeland Onderzoeksplan Audit Nieuw!Zeeland Nicoline Craste Versie: 9-11-2009 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMENE AANLEIDING EN KADER... 3 1.2 OPDRACHT... 3 2 ONDERZOEKSKADER... 3 2.1 DOELSTELLING... 3

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

Introduceren thema Natuurgeweld. tsunami s. centraal rondom natuurgeweld: Thema: Natuurgeweld. laten ontstaan?

Introduceren thema Natuurgeweld. tsunami s. centraal rondom natuurgeweld: Thema: Natuurgeweld. laten ontstaan? Aardrijkskunde Natuurgeweld Omschrijving van de opdracht: Introductie Thema: Natuurgeweld In dit thema staan de volgende hogere orde denkvragen centraal rondom natuurgeweld: 1. Wat zou er moeten gebeuren

Nadere informatie

Beleef Côte d'or Laat je inspireren door de exotische wereld van cacao

Beleef Côte d'or Laat je inspireren door de exotische wereld van cacao Beleef Côte d'or Laat je inspireren door de exotische wereld van cacao GO! Complimenten Marketingproject periode 2 projectgroep E5 Liza Klok Ayla Teunissen Nicole Tjan Sam de Vuijst Vincent van der Zandt

Nadere informatie

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 BOL SCHOOLJAAR 2015-2016 Summacollege Cluster Welzijn, Cultuur & Onderwijs

Nadere informatie

Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen)

Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen) Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen) Artikel 1 toepassingsbereik 1.- Dit reglement is van toepassing op alle studenten die na 31 augustus 2004 aanvangen

Nadere informatie

Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I. Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie. Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011.

Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I. Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie. Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011. Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011 Naam leerling: klas:. Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Organisatie 4 2. De

Nadere informatie

onvoldoende voldoende goed uitstekend 1 2 3 4 Er is een onderzoeksplan, maar de deelvragen kunnen niet leiden tot een goed antwoord op de hoofdvraag.

onvoldoende voldoende goed uitstekend 1 2 3 4 Er is een onderzoeksplan, maar de deelvragen kunnen niet leiden tot een goed antwoord op de hoofdvraag. Onderzoek Naam leerling:. Onderzoeksplan Er is een onderzoeksplan, maar de hoofdvraag is onduidelijk. Er is een onderzoeksplan, maar de deelvragen kunnen niet leiden tot een goed antwoord op de hoofdvraag.

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde Leerondersteuning Stage (LOS)

Opleiding Verpleegkunde Leerondersteuning Stage (LOS) Opleiding Verpleegkunde Leerondersteuning Stage (LOS) Handleiding Voltijd Jaar 3 Studiejaar 2015-2016 Inleiding Tijdens de stage zijn er zeven leerondersteuningsbijeenkomsten (LOS-bijeenkomsten). Het onderwijs

Nadere informatie

Hogeschool INHolland Haarlem Procesverslag Bewegen en leefstijl, 2014. Namen: Bregman, Sandra Hollander, Joost Den Joosten, Max With, Steffen De

Hogeschool INHolland Haarlem Procesverslag Bewegen en leefstijl, 2014. Namen: Bregman, Sandra Hollander, Joost Den Joosten, Max With, Steffen De Hogeschool INHolland Haarlem Procesverslag Bewegen en leefstijl, 2014 Namen: Bregman, Sandra Hollander, Joost Den Joosten, Max With, Steffen De Docent: Janne de Kan Datum: 30-10-2014 1. Groepsverslag 1.1

Nadere informatie

Stimuleren en beoordelen van een onderzoekende houding. Forra Cornelis docent fontys paramedische hogeschool

Stimuleren en beoordelen van een onderzoekende houding. Forra Cornelis docent fontys paramedische hogeschool Stimuleren en beoordelen van een onderzoekende houding Forra Cornelis docent fontys paramedische hogeschool f.cornelis@fontys.nl Even voorstellen FPH Uniform afstudeertraject (25 EC) Gezamenlijk onderwijs

Nadere informatie

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO / VWO

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO / VWO HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO / VWO SCHOOLJAAR 2017 2018 Inhoudsopgave Algemeen... 3 De presentatie... 3 Het logboek... 3 Begeleiding... 4 Stappenplan... 5 Oriëntatiefase... 5 Onderzoek- en ontwerpfase...

Nadere informatie

Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc

Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc Inleiding De wetenschappelijke stage duurt 14 weken en vindt bij voorkeur plaats in het derde

Nadere informatie

Installatietechniek. Beroepsproduct: Groep: Periode: Blok H1.2. Ingeleverd op: Vrijdag 18 november 2011 om 12.00. Projectleden: Ingeleverd door:

Installatietechniek. Beroepsproduct: Groep: Periode: Blok H1.2. Ingeleverd op: Vrijdag 18 november 2011 om 12.00. Projectleden: Ingeleverd door: Installatietechniek TISD WH1.2 Plan Van Aanpak Beroepsproduct: Groep: Plan Van Aanpak WH11B2 Periode: Blok H1.2 Ingeleverd op: Vrijdag 18 november 2011 om 12.00 Projectleden: Ingeleverd door: Tutor: Luuk

Nadere informatie

Afstudeerproces. Agenda 25-4-2015. HBO ICT Opleidingen een vergelijking

Afstudeerproces. Agenda 25-4-2015. HBO ICT Opleidingen een vergelijking Afstudeerproces HBO ICT Opleidingen een vergelijking Agenda Introductie Doelstelling Werkwijze Resultaten Conclusie / Aanbevelingen Stellingen NIOC 2015 Dia 2 1 Doelstelling In kaart brengen hoe het eindniveau

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Onderzoeksvoorstel Communicatiebeleid Rekenkamercommissie Midden-Delfland

Rekenkamercommissie. Onderzoeksvoorstel Communicatiebeleid Rekenkamercommissie Midden-Delfland Onderzoeksvoorstel Communicatiebeleid Rekenkamercommissie Midden-Delfland 2 september 2009 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en achtergronden onderzoeksvraag... 3 2. Centrale vraagstelling... 3 3. Omschrijving

Nadere informatie

Taken en competenties getrainde secretarissen en coördinatoren

Taken en competenties getrainde secretarissen en coördinatoren Taken en competenties getrainde secretarissen en coördinatoren Februari 2015 Inhoud 1 Training 3 2 Taken en competenties 3 2.1 Rapport 3 2.2 Procesgang 4 2.3 Vaardigheden 4 3 Gedragscode voor opleidingsbeoordelingen

Nadere informatie

Projectplan Duurzaam Inkopen

Projectplan Duurzaam Inkopen Projectplan Duurzaam Inkopen Gemeente Franekeradeel, afdeling Bouwen en Milieu Minke Lotens - Eichhorn Augustus 2010 status: Definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelstellingen projectplan 4 Overige resultaten

Nadere informatie

Beoordeling: Parkinson

Beoordeling: Parkinson Projectgroep 1 Debby Aloserij 500618648 Hogeschool van Amsterdam Leon Borst 500643824 Januari 2014 Hellen Brakkee 500653051 HB- erpleegkunde Carolien Büdgen 500617279 Docent: Josanne Kers Joyce Stuijt

Nadere informatie

Student : Lex Krijgsman maakt voortgangsverslag zoals omschreven in het voorwoord

Student : Lex Krijgsman maakt voortgangsverslag zoals omschreven in het voorwoord Voortgangsverslag blok 5 Naam : Lex Krijgsman Studentnummer : 11071060 Groep : TP29 datum : 10-08-2013 periode : Leerjaar 2 (Propedeuse ) september 2013 augustus 2014 Doel : Het voortgangsverslag is vooral

Nadere informatie

Plan van aanpak. Communicatieonderzoek

Plan van aanpak. Communicatieonderzoek Plan van aanpak Communicatieonderzoek Plan van aanpak Communicatieonderzoek Groep: Vision Versie: 1.0 Datum: Donderdag 23 april 2015 Cursusnummer: JBC-COMON.1V-13 Namen: Studentnummer: Max van der Vlugt

Nadere informatie

Beoordelingsformulier KET 13 (stage 3.2) versie januari 2017

Beoordelingsformulier KET 13 (stage 3.2) versie januari 2017 Beoordelingsformulier KET 13 (stage 3.2) versie januari 2017 Voorwaarden voor het nakijken van het projectplan: De omvang van het plan is maximaal 4000 woorden. (excl. tabellen, figuren, bijlagen, literatuurlijst).

Nadere informatie

Stagereglement Masteropleiding leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Godsdienst en Levensbeschouwing Tilburg School of Catholic Theology

Stagereglement Masteropleiding leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Godsdienst en Levensbeschouwing Tilburg School of Catholic Theology Stagereglement Masteropleiding leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Godsdienst en Levensbeschouwing Artikel 1 De stage 1. De stage is een onderdeel van de Masteropleiding leraar voortgezet

Nadere informatie

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Windows Server

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Windows Server Instituut Broers Plan van Aanpak Windows Server [Zubin Mathoera, Vincent Darwinkel, Tomas Berends] 12-1-2017 VOORWOORD Dit plan van aanpak hebben wij volgens het boek van Roel Grit, Project Management,

Nadere informatie

Beoordelingsmodel Profielwerkstuk Lyceum Elst Deel 1: onderzoeksvoorstel (havo/vwo)

Beoordelingsmodel Profielwerkstuk Lyceum Elst Deel 1: onderzoeksvoorstel (havo/vwo) Beoordelingsmodel Profielwerkstuk Lyceum Elst 2016-2017. Deel 1: onderzoeksvoorstel (havo/vwo) Afspraken Om te worden beoordeeld, moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden: 1) Het onderzoeksvoorstel

Nadere informatie

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie Aanvullende informatie Eindopdracht Dé opleider voor werkend Nederland 2008 Postbus 447 1200 AK Hilversum Tel. (035) 6400 411 Fax. (035) 6400 477 www.ncoi.nl 1 e druk 2008 Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP

Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP Versie 1.0 Wouter van Kuipers 7 7 2008 1 Inhoud 1 Inhoud... 2 2 Inleiding... 2 3 Probleemgebied... 3 3.1 Doelstelling...

Nadere informatie

Handleiding sectorwerkstuk

Handleiding sectorwerkstuk Handleiding sectorwerkstuk Vmbot-4 2013 2014 DA'S MIJN SCHOOL... Inleiding: Je gaat dit jaar een sectorwerkstuk maken. In deze handleiding lees je waaraan een sectorwerkstuk moet voldoen en hoe je begeleid

Nadere informatie

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN REGELS VOOR HET SCHRIJVEN EN BEOORDELEN VAN BACHELORSCRIPTIES BIJ KUNST- EN CULTUURWETENSCHAPPEN (tot 1 september 2015 geldt dit reglement ook voor de BA Religiewetenschappen)

Nadere informatie

Format Businesscase uitgewerkt voor vaardigheidsgerichte modules

Format Businesscase uitgewerkt voor vaardigheidsgerichte modules Format Businesscase uitgewerkt voor vaardigheidsgerichte modules In dit document is ter illustratie het format uitgewerkt voor een businesscase, verbeterplan, waarin vaardigheden een duidelijke rol spelen.

Nadere informatie

Profielwerkstukplus HAVO

Profielwerkstukplus HAVO Profielwerkstukplus HAVO Inleiding Aan het eind van je schoolloopbaan laat je zien dat je klaar bent voor je vervolgopleiding. Het profielwerkstukplus (PWS+) is daar één van de middelen voor. Je maakt,

Nadere informatie

Tweede wereldoorlog:

Tweede wereldoorlog: geschiedenis Tweede wereldoorlog: Auto s en wegen Omschrijving van de opdracht: Wat doe je als leerkracht? Introductie Thema: Tweede Wereldoorlog: auto s en wegen Introduceren thema Tweede Wereldoorlog:

Nadere informatie

Inleiding. Plan Van Aanpak

Inleiding. Plan Van Aanpak Inleiding. Er zijn verschillende mensen en bedrijven betrokken bij dit project. Het bedrijf Chess heeft een grote rol bij dit project. Het geeft de opdracht direct aan de studenten en verzorgt workshops

Nadere informatie

Stagereglement Masteropleiding Theologie Tilburg School of Catholic Theology

Stagereglement Masteropleiding Theologie Tilburg School of Catholic Theology Stagereglement Masteropleiding Theologie Tilburg School of Catholic Theology Artikel 1 De stage 1. De stage is een onderdeel van de Masteropleiding Theologie dat in de stagehandleiding van de respectievelijke

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Campagneproject. Slow Food Rijnzoet. Lili Ujvari 488236 Sean Nauta 472323

Plan van Aanpak. Campagneproject. Slow Food Rijnzoet. Lili Ujvari 488236 Sean Nauta 472323 Campagneproject 2014 Slow Food Rijnzoet Lili Ujvari 488236 Sean Nauta 472323 Inhoudsopgave Inleiding 3 Probleemstelling 4 Probleemoriëntatie 4 Probleemdefinitie 4 Doelstelling 5 Hoofdvraag 5 Deelvragen

Nadere informatie

Vraag 1. Vraag 2. Vraag 3. Vraag 4. Vraag 5. Vraag 6. Feedbackvragen Samenwerken en onderhandelen. Lees de Leerdoelen die bij deze casus horen

Vraag 1. Vraag 2. Vraag 3. Vraag 4. Vraag 5. Vraag 6. Feedbackvragen Samenwerken en onderhandelen. Lees de Leerdoelen die bij deze casus horen Feedbackvragen Samenwerken en onderhandelen Vraag 1 Lees de Leerdoelen die bij deze casus horen Geef per doel aan of je dit al beheerst, waarbij N = nee, O = om verder te ontwikkelen en J = ja. Type achter

Nadere informatie

Introduceren thema Indeling planten- en dierenrijk. fauna in de wereld. Thema: Indeling planten- en dierenrijk. Dierenrijk.

Introduceren thema Indeling planten- en dierenrijk. fauna in de wereld. Thema: Indeling planten- en dierenrijk. Dierenrijk. Natuur & Techniek indeling planten- en dierenrijk Omschrijving van de opdracht: Wat doe je als leerkracht? Introductie Thema: Indeling planten- en dierenrijk Introduceren thema Indeling planten- en dierenrijk

Nadere informatie

PROJECTVOORSTEL VIRTUALISEREN IN AVANS VOLGNUMMER PROJECT: (IN TE VULLEN DOOR DE VIA-PROJECTADMINISTRATIE)

PROJECTVOORSTEL VIRTUALISEREN IN AVANS VOLGNUMMER PROJECT: (IN TE VULLEN DOOR DE VIA-PROJECTADMINISTRATIE) PROJECTVOORSTEL VIRTUALISEREN IN AVANS VOLGNUMMER PROJECT: (IN TE VULLEN DOOR DE VIA-PROJECTADMINISTRATIE) Academie(s): AHB Naam projecteigenaar: Sophia van Hattum Naam andere betrokken docenten (die uren

Nadere informatie

De gemeente als informatiebron!

De gemeente als informatiebron! De gemeente als informatiebron! Auteur: Marije Arah Opleiding: Bachelor of Communication Opdrachtgever: Stichting Burger (Onderzoek) Juni 2008, Den Haag 1 Samenvatting De gemeente fungeert voor veel burgers

Nadere informatie