Definitie: Een kenniswerker is iemand die voor het goed uitvoeren van zijn primaire taak permanent en relatief veel moet leren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Definitie: Een kenniswerker is iemand die voor het goed uitvoeren van zijn primaire taak permanent en relatief veel moet leren"

Transcriptie

1 Informatiemanagement Rolf Bruins & Bert Pinkster., 2e ed. 1 De kenniswerker Wat is de volgorde van de informatie ladder Feiten, gegevens, informatie, kennis, wijsheid - Feiten: werkelijke gebeurtenissen of omstandigheden - Gegevens: objectief geregistreerde feiten - Informatie: interpretatie van gegevens in/voor een bepaalde situatie - Kennis: beoordeelde en/of toegepaste informatie - Competentie (wijsheid): inzicht hoe met kennis omgegaan kan worden Wat is een kenniswerker? Definitie: Een kenniswerker is iemand die voor het goed uitvoeren van zijn primaire taak permanent en relatief veel moet leren - Een kenniswerker is iemand die een beroep uitoefent waarbij vooral zijn kennis (opleiding) het hem/haar mogelijk maakt het beroep uit te oefenen. - Voorbeelden: medicus, docent, accountant, ICT-er, onderzoeker,. : een specialist - Rol: het genereren, verwerken en ter beschikking stellen van informatie Pagina 1 van 46

2 Welke vier sectoren in de economie zijn er? En ik welke van de 2 werkt de kenniswerker? Primaire sector: direct op de natuur gericht werk - Landbouw, visserij, olie/gas -> Veel handarbeid Secundaire sector: industrieel verwerken - Metaalindustrie, voedselverwerking, bouw -> Naast handarbeid en ook kennis nodig Tertiaire sector: commerciële dienstverlening - Banken, verzekeringen, accountants, advocaten -> met de kennis kan een dienst verleend worden. Quartaire sector: niet-commerciële diensten - Gemeente, ziekenhuis, onderwijs, universiteiten,.. -> kennis is noodzakelijk De kenniswerker werkt in de tertiaire en quartaire sector Wat zijn de verschillen tussen een kenniswerker vs een manager? - Beide zijn hoger opgeleide professionals - Manager: vooral bezig met zijn organisatiekennis om te ondernemen, te leiden en te regelen van zaken binnen een organisatie - Kenniswerker: vooral bezig met zijn vakkennis om diensten (met name informatieverstrekking) te verlenen aan anderen binnen of buiten een organisatie Pagina 2 van 46

3 Wat zijn de eigenschappen van een kenniswerker? - Beschikt over specialistische kennis door studie en ervaring (specialist) - Inhoudelijk sterk gedreven (passie) - Sterke beroepsethiek (respect voor zijn beroep en vakgebied) - Behoefte aan identificatie (verbonden) - Streeft naar autonomie (eigen keuze kunnen maken) Wat is informatiemanagement? - Alle activiteiten om met informatie waarde toe te voegen waarmee mensen in hun werkzaamheden ondersteund worden. - Onderdelen: --> Informatieverzorging: verzamelen van informatie -->Informatievoorzieningen: beschikbaar stellen van (ICT-)technologie om informatie te verwerken - Bronnen: informatie, mensen, technologie Wat is het verschil tussen informatievoorziening en informatie verzorging en hoe spelen deze op elkaar in? Informatieverzorging: het aggregeren van informatie, het filteren van relevante informatie en het samenvatten van het geheel; Informatievoorzieningen: de verschillende technologische hulpmiddelen (zoals een pc, mobiele telefoon, printers, etc.) Pagina 3 van 46

4 Wat zijn de 3 hoofddoelen van informatiemanagement? - Ondersteunen van alle organisatieprocessen in samenwerking met de ICT afdeling - Zorg dragen voor de informatieverzorging - Zorg dragen voor de beschikbaarheid van informatievoorzieningen die de uitvoering van processen mogelijk maken. Waar zorgt informatiemanagement voor als output voor de organisatie? - Verhoogde waarde - Kwaliteit - Effectiviteit - Efficiency - Lagere kosten - Nieuwe markten - Beheersen van risico s Waar is informatiemangement belangrijk voor binnen de organisatie? - Markt- en klantinformatie - Productinformatie - Specialistische kennis - Bedrijfsprocessen - Managementinformatie - Humanresource - informatie - Leveranciersinformatie - Juridische richtlijnen - Financiële informatie Pagina 4 van 46

5 Voor welke 4 vormen van waarde creatie zorgt informatiemanagement? Direct waarde doordat producten of diensten beter geleverd worden - Bijv. Meer kennis om zuinigere vrachtauto s te maken Door informatie efficiënter kunnen gaan werken - Bijv. Door optimalisatie van afleverroutes minder tijd kwijt per aflevering Met informatie risico s beheersen - Bijv. Door langdurig meten vooraf inschatten van verwachte storing en noodzakelijk onderhoud Informatie maakt nieuwe activiteiten mogelijk - Bijv. verkopen storingsinformatie aan leveranciers Welke 3 bronnen heeft informatiemanagement? Informatie, mensen en technologie Op welke 2 manieren heeft de kenniswerker behoefte aan kennis? Periodieke informatie die hem in staat stelt zijn vak bij te houden ( artikelen, boeken, rapporten); de informatie is niet urgent of direct nodig en is vrijwel altijd van een externe afkomstig Acuut benodigde informatie voor het werk waar men op dat moment mee bezig is; deze informatie kan zowel in interne als externe bronnen zijn opgeslagen Pagina 5 van 46

6 2 De organisatie In het kader van informatiemanagement welke 4 vormen van waarde creatie zijn er? - Verhogen van opbrengsten - Verlagen van de kosten - Verhogen van de kwaliteit voor de klant/medewerkers - Voldoen aan wettelijke verplichtingen -->Compliance Welke 2 bronnen zijn er voor handen om waarde te creëren? - Tastbare bronnen: grondstoffen, medewerkers of machines - Onaantastbare bronnen: kennis en informatie Wat is het verschil tussen interne informatie en externe informatie? Interne informatie - informatie die zich binnen de organisatie bevindt (formulieren, rapporten, intranet, de hoofden van de medewerkers) Externe informatie - informatie die zich buiten de grenzen van de organisatie bevindt (toepassingen op internet, (inter)nationale regelgeving, vergunningen en normen) Pagina 6 van 46

7 Wat is het verschil tussen harde en zachte informatie? Harde informatie : - Kwantitatief - Gegevens die bewezen kunnen worden aan de hand van cijfers of via wetenschappelijke methoden; deze informatie is veelal kwantificeerbaar en objectief en wordt door de organisatie gebruikt om te kunnen plannen en controleren. Zachte informatie : - Kwalitatief - Betreft informatie uit het informele circuit, persoonlijke belevingen en gevoelens, indrukken op grond van non verbale communicatie en andere inzichten. In welke 3 processen zijn de organisatieprocessen op te delen? Primaire processen : gericht op het leveren van een goed of dienst Secundaire processen : ondersteunen de uitvoering van de primaire processen Tertiaire processen : sturen de primaire en secundaire processen aan (de managementof bestuurlijke processen) Welke 3 vormen van primaire processen zijn er? Productieprocessen - Logistiek - Productie Dienstverlenende processen Algemene processen - Marketing en verkoop - Service Pagina 7 van 46

8 Noem 3 voorbeelden van secundaire processen - Financieel management - Informatie/ICT - HR Welke soorten ICT en bedrijfsprocessen zijn er? - E-HRM - E-procurement - CRM - ERP - EDI (electronic data intercharge) - RFID Wat is business intelligence (BI)? Business intelligence is het proces van systematisch verwerven en verwerken van informatie ten behoeve van operationele, tactische en strategische besluitvorming in de organisatie. Pagina 8 van 46

9 Welke systemen zijn er ter ondersteuning van de managementactiviteiten? DecisionSupport System (DSS) - ondersteunend besluitvormingssysteem ten behoeve van het tactisch en strategisch management. -Modellen ter ondersteuning van: Bedrijfsresultaten, Planning en Prognoses Executive Information System (EIS) - Het analyseren, vergelijken en zichtbaar maken van interne en externe trends en patronen waarop het strategisch management zijn beslissingen kan baseren. - Dit systeem maakt gebruik van datawarehouse; een gegevenspakhuis voor de opslag van gegevens met de bedoeling deze te analyseren. (bijvoorbeeld AH bonuskaart) - Op basis van EIS zien bedrijven nieuwe mogelijkheden voor cross-, up- of deepselling. - In plaats van EIS wordt er ook wel gesproken over OLAPtoepassingen: On Line Analytical Processing. Ook wel Query en Report Gerarator genoemd. Welke uitdagingen hebben ICT'ers ter ondersteuning van de behoefte van kenniswerkers? De inhoud beveiligen - ICT moet ervoor zorgen dat vertrouwelijke informatie die deel uitmaakt van de samenwerking tussen teams veilig is. De hulpmiddelen bieden - ICT is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van de hulpmiddelen die kenniswerkers gebruiken om efficiënt samen te werken. Een bedrijfspartner zijn - Om inhoud te kunnen beveiligen en om de beste hulpmiddelen voor samenwerking te bieden, moet IT op bedrijfsniveau een strategisch partner voor het bedrijf zijn, zodat de maner waarop mensen samenwerken wordt verbeterd met de technologie die voldoet aan hun behoeften. Pagina 9 van 46

10 3 Hoe ziet de omgeving van de organisatie eruit Noem 6 ontwikkelingen in de ICT mogelijkheden - Komst van het Internet (1991) - Digitalisering van gegevens - Informatie verzamelen via digitale netwerken - Van papieren boek naar e-book - Web 2.0: samenwerken via het Internet - Cloud computing: geen eigen apparatuur, maar gebruik apparatuur via het internet Noem 4 veranderingen door toepassing van IT - World Wide Web - Vergaande digitalisering van informatie - Verzamelen van informatie via netwerken - Rol van informatieleveranciers Noem 6 veranderingen van nieuwe handelsmarkt ten opzichte van de oude handelsmarkt 1.24-uurseconomie 2.Global village: via webwinkels kun je over de hele wereld winkelen. 3.Toenemende kennis bij de klant (de klant kan zich beter oriënteren op de kwaliteiten van een product). 4.Vertrouwen in product is groter dan vertrouwen in verkoper. 5.Beschikbaarheid van het product (webwinkels kunnen heel snel leveren). 6.De prijs (webwinkels kunnen tegen lagere kosten werken). Pagina 10 van 46

11 Noem de gevolgen voor organisatie's door de komst van het internet Gevolgen voor organisaties: Reclame maken op het Internet (bijv. - In feite is iedereen wereldwijd nu bereikbaar Digitaal verkopen: webshops (bijv. bol.com) - Digitaal assortiment: geen beperkte winkelruimte - 24-uur open: geen openingsproblemen - Wereldwijd thuis beschikbaar: geen plaatsprobleem Noem de gevolgen voor de organisatie van digitalisering van gegevens - Kost minder ruimte: Gegevens digitaal bewaren i.p.v. op papier à minder weggooien - Doordat het zo weinig kost neemt de vastlegging van gegevens explosief toe: hoe te handelen? - Gemakkelijk kopieën te maken (versiebeheer) - Hoe doen jullie dit binnen jullie project? - Zoekbaarheid: Veel sneller te vinden ( google ) - Beschikbaarheid: tegelijk voor iedereen op hetzelfde moment zichtbaar Welke 4 digitale netwerken zijn er om informatie te verzamelen en beschikbaar te stellen? Local Area Network (thuis of in bedrijf): gedeelde netwerkschijf: documenten zichtbaar voor iedereen Intranet: De eigen bedrijfsinformatie via webbrowser benaderbaar (bijv. sharepoint) Extranet: Bedrijfsinformatie delen met partners, via webbrowser benaderbaar (na inloggen) Internet: Bedrijfsinformatie door iedereen op te vragen via webbrowser (anoniem) Pagina 11 van 46

12 Wat houd web 2.0 is? En wat zijn de gevolgen voor organisaties? - Gezamenlijke informatie toepassingen: Wikipedia, Blogger, Twitter, Youtube, Yammer - Content Management Systemen: digitale gegevens (Content) gemakkelijk inbrengen Gevolgen voor organisaties: - Uitgeverijen: Encyclopedieën, Tijdschriften niet meer op papier: wie betaalt nog voor informatie? - Beveiliging: is de informatie wel betrouwbaar? Wat is SAAS? SAAS: Software As A Service: De software applicaties en -gegevens buiten het bedrijf vastleggen op externe servers (in de Cloud ) Wat zijn de gevolgen van Cloud computing voor de organisatie? Gevolgen voor organisaties: - Geen servers - Minder grote ICT beheer afdeling nodig - Wat is de bedrijfszekerheid? Uitval? - Beveiliging: bedrijfsgeheimen Wat zijn de voordelen van Cloud computing? - Kostenbesparend - Schaalbaarheid - Ruimtebesparend - Makkelijk toegankelijk (altijd overal online) - Eenvoudig beheer - De wereldwijde beschikbaarheid van de data Pagina 12 van 46

13 Wat zijn de nadelen van Cloud computing? - Beveiliging van de data (bedrijfskritische gegevens mogen niet in handen komen van de concurrentie). - Je weet niet waar de servers staan - Wet en regelgeving i.c.m. het bedrijf waar het om gaat - Veiligheid (wie kunnen erbij) - Juridisch kader Welke ontwikkelingen zijn er rond ICT in de organisatie? - (Re)organiseren van ICT activiteiten: buiten het bedrijf of in het bedrijf? - Shared Services: ICT buiten de eigen vestiging onderbrengen. - Komst van Datawarehouse en datamining hulpmiddelen: Meer doen met de geregistreerde gegevens. - Internationalisering: bedrijven willen wereldwijd kunnen samenwerken: documentatie in alle talen. - Opkomst van nieuwe economieën: China, India, etc. meer concurrentie, meer afzetmarkt. Noem 3 voordelen en 3 nadelen van outsourcing van data opslag -Postitief: Kosten reductie, Innovatie, Time to market, Kwaliteit, Focus op kernactiviteiten -Negatief: Verborgen Kosten, communicatie, inflexibiliteit, moeilijk te managen, Threat to Security and Confidentiality, QualityProblems Pagina 13 van 46

14 4 Informatieverzorging Wat is informatieverzorging? het systematisch verzamelen en verwerken van gegevens, gericht op het verstrekken van informatie ten behoeve van bedrijfsprocessen - Informatieverzorging is niet statisch maar moet mee kunnen groeien met de organisatie. -Informatieverzorging komt voort uit: Informatieplan. Dit komt voort uit: Informatiebeleid. Dit komt voort uit: Ondernemingsbeleid. Dit komt voort uit: Strategisch plan Wat is IT governance? Afspraken en verantwoordelijkheden voor de ICT-visie en besluitvorming. De sturing van ICT op management niveau. - IT governance is deugdelijk IT-bestuur - Het IT-landschap wordt steeds complexer en ondoorzichtiger - De afhankelijkheid van IT wordt steeds groter - Noodzaak: IT op managementniveau aansturen om de kosten van IT te bewaken en om te kijken welke opbrengsten IT zou kunnen genereren voor de organisatie. - Vooral organisaties die met informatie hun geld verdienen (banken en verzekeraars), onderkenden de noodzaak om IT te besturen; nhiermee is de term IT governance ontstaan. Wat is het hoofddoel van IT governance? - Het zodanig besturen van de informatiefunctie dat deze waarde toevoegt aan de organisatie en de business en dat er een fusie wordt bereikt tussen business en IT: - Strategic alignment of business/it alignment. Pagina 14 van 46

15 Wat is strategic alignment of business/it alignment? De inzet van ICT hulpmiddelen zodanig dat het bedrijfsproces optimaal kan worden uitgevoerd tegen zo laag mogelijke kosten Waar is de CIO voor verantwoordelijk? De CIO is verantwoordelijk voor de gehele informatiefunctie, die zowel de vraag al aanbodfunctie kent. Wat is het informatieplan? - Is gebaseerd op het informatiebeleid van de organisatie. - Bevat doelen, uitgangspunten en randvoorwaarden voor de informatiefunctie. - Concretiseert het informatiebeleid en geeft inventarisatie van de huidige en toekomstige stand van zaken o.h.g.v. informatieverzorging en automatisering. Waarom wordt een informatieplan ontwikkeld? - Oude informatiesystemen voldoen niet meer en belemmeren toekomstige ontwikkelingen. - De kosten van ICT zijn te hoog. - Het management wenst een betere inzet van de huidige ICT. - Er doen zich nieuwe ontwikkelingen voor in de supply chain die van invloed zijn op de samenwerking met ketenpartners en de informatieverzorging. - De organisatie ondervindt knelpunten in de bestaande bedrijfsprocessen en informatieverzorging. Pagina 15 van 46

16 Waardoor wordt de inhoud van het informatieplan beïnvloed? - Het belang van ICT voor de organisatie. - De organisatiecultuur. - Het type organisatie. - De kennis en de ervaring met de toegepaste technologie. - De omgeving waarin de organisatie functioneert. Welke methode zijn er om een informatieplan op te zetten? Verticaal :Laat zien welke aanpak het management hanteert Ontwerpaanpak: - Deze gaat uit van een model dat dient als blauwdruk en probeert dat model te realiseren. Ontwikkelaanpak: - Deze gaat uit van de natuurlijke groei van de organisatie, lopende ontwikkelingen binnen de organisatie dienen als basis voor het plan. Horizontaal: Geeft aan op welke manier naar het proces van informatieplanning wordt gekeken. - Innovatie (vernieuwing) - Substitutie (vervanging) Uit welke onderdelen bestaat een informatieplan? - Mensen - Middelen - Organisatie - Architectuur informatiesystemen - Gegevens Pagina 16 van 46

17 Welke invloed heeft procescomplexiteit op de informatieverzorging? - De complexiteit van de processen is van invloed op de manier waarop de organisatie haar informatie verzorgt. - Naarmate de procescomplexiteit toeneemt zal de complexiteit van de informatieverzorging ook toenemen. Welke rol neemt informatieverzorging in de in de moderne organisatie? Een adequate informatieverzorging ondersteunt de medewerkers van een bedrijf bij het uitvoeren van taken en het nemen van beslissingen Noem 4 kwaliteitseisen van informatiesystemen - Flexibiliteit (het systeem moet in de loop der jaren kunnen worden aangepast) - Onderhoudbaarheid (het systeem moet tegen acceptabele kosten onderhouden kunnen worden) - Connectiviteit (gegevensuitwisseling tussen diverse systemen) - Testbaarheid (systemen moeten vooraf getest kunnen worden) Noem 4 kwaliteitseisen van informatieverzorging - Continuïteit (moet op langere termijn kunnen voldoen aan informatiebehoeften duurzaamheid) - Betrouwbaarheid (juist, tijdig en volledig voorzien in informatiebehoeften) - Efficiëntie (inspanning moet in verhouding zijn met het doel) - Effectiviteit (draagt bij aan het behalen vd organisatiedoelen) Hoe ziet de integratie van informatiesystemen er uit in de organisatie? Zie afbeelding Pagina 17 van 46

18 Wat is service level agreement (SLA)? Een stelsel van afspraken over het kwaliteitsniveau en de kwantiteit van diensten Welke afspraken worden er binnen een contract gemaakt betreffende Service Level Agreement (SLA)? - Looptijd dienstverlening - Inhoud dienstverlening - Levels dienstverlening - Prestatiecriteria - Te betalen prijs - Bijbestellingsprocedure Wat houd Total cost of Ownership in? De totale kosten die gemaakt worden tijdens de gebruiksperiode van een apparaat, inclusief installatie, beheer, onderhoud, reparatie en scholing van de gebruiker 5 Bruikbaarheid van technologie Wat is het voordeel van Technologie? Sneller, doelmatiger, met minder inspanning en minder fouten werken Pagina 18 van 46

19 Welke belemmeringen spelen er voor de invoer van nieuwe technologie? 1: kosten versus verwachte nut / opbrengsten - Nieuwe technologie is aanvankelijk (te) duur 2: de medewerker. Verandercapaciteit. - Leeftijd, opleiding, interesse 3: creativiteit van de markt - Klanten zijn soms moeilijk te overtuigen voor nieuwe zaken 4: overheid - Wetten kunnen invoering van nieuwe technieken belemmeren. Voor het gebruik van mobiele telefoons moesten Nederlandse en ook Europese wetten een aantal keren worden aangepast 5: imago bedrijfstak - Notaris / advocaten veranderen langzamer dan een Webwinkel Welke 3 soorten ICT technologie zijn er? 1: Hardware: de technische componenten 2: Software: de programmatuur/applicaties 3: Connectivity: geautomatiseerde gegevensuitwisseling Wat is RAID? RAID dient voor gegevensopslag -RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks) ook wel Redunant Array of Indenpendant Disks - Maakt standalonesysteem minder kwetsbaar Spiegelen : Automatische kopie bij defect Pagina 19 van 46

20 Wat is een NAS? NAS (Network Attached Storage) - Alle gegevens worden op een netwerkschijf bewaard. - NAS is een schijfruimte die via het netwerk bereikt wordt. - De beheerder geeft via het besturingssysteem aan wie toegang heeft tot welke bestanden, hoeveel ruimte per gebruikers etc.nas (Network Attached Storage) Wat is een SAN? SAN (Storage Area Networks) - Alle gegevens worden op een netwerkschijf bewaard. - Zelfde als NAS maar geavanceerder en werken grotendeels zelfstandig Wat is ene RFID? Artikel herkenning door middel van radiogolven Welke soorten software zijn er? - Systeemsoftware - Applicatiesoftware - Ketenintegratie - Opensourcesoftware - Service Oriënted Architecture: koppelbare softwarecomponenten - ASP: Applicatie Service Provider: de software draait in de cloud Pagina 20 van 46

21 Wat is ketenintegratie? Software over bedrijven heen koppelen, zodat samenwerking gemakkelijk wordt - Systeem waarbij toegang wordt gegevens tot databanken van anderen. Voorbeeld: reisbureau - Via internet wordt er direct in de database gekeken of de geselecteerde reis nog beschikbaar is. Deeplinken - Zonder dat de gebruiker het doorheeft, wordt hij doorgeschakeld naar een achterliggende database bij een andere website. Wat is SOA? SOA staat voor Service-Oriented Architecture ofwel Service-oriëntatie. SOA is een softwarearchitectuurmodel dat als doel heeft dat diensten losgekoppeld raken van besturingssystemen, programmeertalen en andere technieken die onder de applicatie liggen. SOA valt te definiëren als een groep diensten die met elkaar communiceren. Deze communicerende diensten zijn opgebouwd uit functionaliteiten die zijn gegroepeerd rondom bedrijfsprocessen. SOA kun je zien als een digitale herbruikbare lijm die afzonderlijk opererende applicaties en systemen kan verbinden SOA is een vorm van softwarearchitectuur die als doel heeft te komen tot losse koppeling tussen samenwerkende software-agents - SOA is een architectuurmodel, geen technologie op zich. - Centraal bestaat een SOA-opgebouwd systeem uit servicecontracten. - Hierbij is sprake van afnemers van diensten en leveranciers. Pagina 21 van 46

22 Wat is ASP? ASP betekend Application service providing - In het beheer geven van gestandaardiseerde applicaties zoals ERP-pakketten. - ASP-leverancier doet dit voor diverse opdrachtgevers. Het beheer van IT wordt hierdoor efficiënter - ASP-leverancier zorgt voor: Versiebeheer, Upgrades - Er wordt een SLA met de opdrachtgever afgesloten. Wat zijn de kosten van ICT technologie? - Aanschaf, onderhoud, beheer en gebruik kosten allemaal geld (hardware en software) - TCO: Total Cost of Ownership: alle kosten over de gehele levensduur van een technologie - Vervangingstrategie: hoe ouder een apparaat hoe hoger de ondershoudskosten. Wat is communicatie technologie en wat is het doel? - Doel: effectieve communicatie met moderne technologie - CRM: Customer Relationship Management, software voor het registreren en analyseren van klantcontacten - Mobiele apparatuur: betere beschikbaarheid - Direct contact: , Messenger (LINC) - Integratie van (mobiele) telefonie en internet (bijv. Skype): kosten besparing Wat is connectivity technologie? - Internet: Netwerk waarop overal aan te sluiten is en alles gratis levert: software, muziek, films, games, e-books, wegenkaarten, spoorboekjes, - Groei mobiele toepassing: internet via GSM, gratis hotspots, Wifi - Convergentie van communicatienetwerken: telefoon (analoog -> VoIP), internet, CAI (radio/televisie) - Thuis: convergentie van beeld, geluid en data: mediacenters, draadloos internet Pagina 22 van 46

23 6 Ondernemen en innoveren Waar kunnen organisaties op innoveren? - Productinnovatie - Marktinnovatie - Procesinnovatie - Bedrijfsinnovatie - Sociale innovatie Wat houdt productinnovatie in? - Verbeterd product dat voorziet in dezelfde behoeften - Nieuw product dat voorziet in nieuwe behoeften - Productinnovatie dient een meerwaarde op te leveren voor de afnemer - Technologie speelt hierbij een belangrijke rol Wat houdt marktinnovatie in? - Een organisatie wil een nieuwe doelgroep bedienen, nieuwe geografische markten betreden of een nieuwe markt aanboren. - Bijvoorbeeld: bedrijf in spelcomputers wil 60-plussers (Martin) als nieuwe doelgroep. - Rol van technologie is binnen marktinnovatie van minder groot belang. Wat houdt procesinnovatie in? - Innovatie in het leveringsmodel - Nieuwe wijze waarop goederen of diensten worden voortgebracht - Bijvoorbeeld: snelle levering - Vandaag bestellen, morgen in huis Pagina 23 van 46

24 Wat houdt sociale innovatie in? - De vernieuwing van de arbeidsorganisatie - Beter benutten van de talenten van de medewerkers; stelt eisen aan het management - Technologie heeft een ondersteunende rol Wat houdt bedrijfsmodelinnovatie in? - Verandering in het bedrijfsmodel - Bijvoorbeeld: Wehkamp van postorderbedrijf naar 100% online Welke 4 variabelen zijn van invloed op innovatie? - Technologische variabelen - Structurele variabelen - Culturele variabelen - Human resource variabelen Hoe werkt de Blue Ocean Strategy? -Op zoek naar onontgonnen marktgebieden blue oceans - Dit kan alleen als grenzen worden verlegd, radicale innovatie - Deze innovaties hebben betrekking op: Waardepropositie (marktplaats) Financiële model (independer.nl) Leveringsmodel (Dell, computers via internet) Klantinterface (banken,van loket naar website) Wat is kennismanagement? Beheer van kennis binnen de organisatie Pagina 24 van 46

25 Op welke 4 manieren wordt er kennis gevormd? Menselijke kennis (humanware) - Opleiding, ervaring, intuïtie Gedocumenteerde kennis (paperware) - Documenten, tekeningen, handleidingen Gemechaniseerde kennis (hardware) - Werktuigen, apparaten Geautomatiseerde kennis (software) - Informatiesystemen, programma s Wat is het hoofddoel van kennismanagement? Hoofddoel: Kennis activeren waardoor waarde wordt gecreëerd voor de afnemer. - Zonder afnemer is er geen organisatie - Motiveren medewerkers, verbeteren van kwaliteit, flexibel maken vd organisatie, verhogen vh innovatief vermogen Welke 3 stappen moeten er worden ondernomen kennis te activeren waardoor waarde wordt gecreëerd voor de afnemer? 1: Assetmanagement (weten welke kennis er is) 2: Accesmanagement (kennis toegankelijk maken) 3: Accruemanagement (creëren van nieuwe kennis) - Ervoor zorgen dat nieuwe kennis ontstaat die ertoe leidt dat nieuwe producten en diensten worden gemaakt en/of dat processen worden verbeterd. - Kennismanagement is een cyclisch proces - Informatiemanagement/technologie kan een belangrijke rol spelen door te kijken op welke wijze ICT een bij kan dragen aan de verschillende activiteiten binnen kennismanagement. Pagina 25 van 46

26 Wat is business process management (BPM) en wat is het doek? Business process management (BPM) brengt bedrijfsprocessen in kaart. - Maakt processen transparant - Borgt kennis van de processen Doel BPM: - Meetbaar, inzichtelijk, verbeterbaar maken van processen waardoor: - Eigen prestaties kunnen worden verbeterd en het bedrijf beter in staat is om te innoveren. Wat is WMS? Workflowmanagementsystem Zoals visio en bizagi Wat is DMS en CMS en wat is het doel? - Document management systemen (DMS) - Content management systemen (CMS) Doel: documenten centraal op slaan zodat deze gemakkelijk te raadplegen zijn. - Bijvoorbeeld via het internet of intranet. - Hiermee wordt voorkomen dat er fouten of onduidelijkheden optreden in de informatiestromen die de processen ondersteunen. Pagina 26 van 46

27 Wat is E-business? De manier waarop een bedrijf vormgeeft aan zijn werkzaamheden met behulp van informatie- en communicatietechnologie binnen en buiten het bedrijf om de doelstellingen te realiseren - Different business as usual - E-business is een verzamelbegrip van verschillende e-businesscategorieën die alle gebruikmaken van ICT. Wat is E-commerce? - Wordt vaak ten onrechte als synoniem gebruikt voor E-business - Heeft als doel om met behulp van technologie transacties tot stand te brengen.deze transacties kunnen zich tussen verschillende partijen afspelen. - E-commerce heeft een steeds groter aandeel in de totale omzet van Europa Wat is E-learning? - Leidt mensen langs de technologische weg op. - Uitgangspunt: any time, anyplace, anypath, any pace Wat is E-marketing? - Gebruikt technologische hulpmiddelen voor marketingdoeleinden zoals internet, sms, , informatiezuilen, elektronische etalages. - Richt zich voornamelijk op het mogelijk aantrekkelijk maken van transacties - E-marketing is noodzakelijk voorwerk voor e-commerce. Pagina 27 van 46

28 Wat is de waarde van E-business Zie afbeelding Wat zijn de interne en externe uitdagingen van E-business? Interne uitdagingen: - Strategische uitdagingen - Zorg voor medewerkers - Beveiliging Externe uitdagingen - De uitdaging van de digitale afnemer - De politiek-juridische uitgaging - Sociaal-ethische uitdaging - Internationale uitdaging - Ketenintegratie en waardenetwerken - Technologische uitdaging Wat is taakmanagement? Het mogelijk nadeel van technologie elimineren en de medewerker bij de organisatie blijven betrekken. Welke 2 vormen van outsourcing zijn er? - Nearshoring (binnenland) - Offshoring (buitenland) Pagina 28 van 46

29 7 Project en implementatie Welke projectmanagement methode zijn er specifiek voor IT projecten? Specifieke methoden IT projecten - Rapid Application Development (RAD) Op RAD gebaseerde ontwikkelmethoden: - RationalUnifiedProcess (RUP) - Extreme Programming (XP) - SCRUM - Dynamic System Development Methodology (DSDM Wat is de lineaire/ de waterval methode? Watervalmethode Tot in de jaren negentig van de vorige eeuw werden IT-systemen vooral ontwikkeld met behulp van de zogenaamde lineaire of watervalmethoden. Binnen een zuivere (lineaire) watervalaanpak wordt het proces van systeemontwikkeling verdeeld in fasen die achtereenvolgens worden uitgevoerd en afgesloten. Fase na fase werden doorlopen waarbij de output van de ene fase de input vormde voor de andere fase. Vandaar de naam watervalmethode. Om de resultaten van een eenmaal afgesloten fase te kunnen wijzigen moet het gehele project terug worden gezet naar een vorige fase. Waarschijnlijk het in Nederland meest bekende en gebruikte voorbeeld van een watervalmethode is de System Development Methodology (SDM). Pagina 29 van 46

30 Wat is Agile/ incrementele en iteratieve methode? De watervalmethode had in de praktijk nogal wat nadelen. doordat projecten die op basis van die methoden werden uitgevoerd tot problemen leidden, zowel financieel, kwalitatief als qua doorlooptijd, ontstond er een behoefte aan alternatieve systeemontwikkelingsmethoden. Vanuit die behoefte ontstonden de zogenaamde incrementele en iteratieve methoden voor systeemontwikkeling. Vanaf de publicatie door een groep software-ontwikkelaars van het Manifesto for Agile Software Development in 2001 wordt voor deze vorm van systeemontwikkeling in het algemeen de term agile gebruikt. Dit is een: cyclisch proces met incrementele (stapsgewijze) oplevering een klein projectteam met ontwikkelaars en gebruikers die nauw samenwerken sterke betrokkenheid van gebruikers bij het ontwerp (via bijvoorbeeld prototyping) flexibiliteit in projectuitvoering en volgorde van op te leveren incrementen projectbeheersing via timeboxing (hierbij staat de doorlooptijd vast en bepaalt dat, mede met het beschikbare budget, de maximaal te realiseren softwarefuncties). In de laatste twintig jaar zijn de agile methoden meer en meer dominant geworden. Op dit moment is er vrijwel geen vacature op het gebied van systeemontwikkeling te vinden waarin niet gevraagd wordt naar kennis van en ervaring met de moderne variant Agile/Scrum. Welke 3 dingen bevat een projectcontract? - Projectdefinitie - Activiteitenplan - Beheerplan Wat is een activiteitenplan? - Geeft aan wanneer der door wie waaraan gewerkt gaat worden. - Er zijn diverse instrumenten voor het activiteitenplan. - Deze vallen uiteen in drie groepen:structuur, Fasering en Planning Pagina 30 van 46

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 2013 Voogd & Voogd Verzekeringen Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 1 Hoofdstuk 1 De kenniswerker Kennis is in de westerse maatschappij

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Scriptie Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord 2 Samenvatting 3 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 6 ACHTERGROND LEONES... 6 Visie...

Nadere informatie

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Voorwoord Beste lezer, U heeft het producten en diensten portfolio van SSC ICT Haaglanden, Pijler 2 in handen. Het portfolio is bedoeld voor klanten/relaties en

Nadere informatie

INFORMATIEBEVEILIGING

INFORMATIEBEVEILIGING INFORMATIEBEVEILIGING EN HET NIEUWE WERKEN Afstudeerscriptie IT audit opleiding Postgraduate opleiding Vrije Universiteit Amsterdam April 2011 Adriaan van Nieuwmegen Gerlof Miedema 1 VOORWOORD Er is een

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de beheersing van ICT in de financiële sector

Ontwikkelingen in de beheersing van ICT in de financiële sector 59 Ontwikkelingen in de beheersing van ICT in de financiële sector Drs. J.J. van Beek RE RA en drs. F.R. Schut RE RA Ontwikkelingen in de beheersing van ICT van financiële instellingen verlopen stormachtig

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

VOORWOORD... 3. Inleiding... 4

VOORWOORD... 3. Inleiding... 4 VOORWOORD... 3 Inleiding... 4 1.1 Wat is ITIL?... 4 1.2 Examens... 4 1.3 Indeling van deze samenvatting... 5 1.4 Hoe kunt u deze samenvatting gebruiken?... 5 DEEL 1 DE SERVICELEVENSCYCLUS VAN ITIL... 6

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF)

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF) IT Management Group Samenvatting ITIL Processen (ITILF) ITIL is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries. ITIL Trainingen bij de IT Management

Nadere informatie

Risico is goed voor Informatie- en Applicatiemanagement omdat alle winstgevende business het gevolg is van berekend risico.

Risico is goed voor Informatie- en Applicatiemanagement omdat alle winstgevende business het gevolg is van berekend risico. Risico is goed voor Informatie- en Applicatiemanagement omdat alle winstgevende business het gevolg is van berekend risico. SABSA, BiSL en ASL Door: Jeroen van Esch en Jeroen Simons, Management consultants

Nadere informatie

WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Afstudeerverslag. Optimalisering van de IT Service Management

WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Afstudeerverslag. Optimalisering van de IT Service Management WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Afstudeerverslag Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord 2 Inhoudsopgave 1. SAMENVATTING... 4 2. INLEIDING... 5 3. LEONES... 6 VISIE...

Nadere informatie

Principes voor Workspace Management Services

Principes voor Workspace Management Services Scriptie IT Audit VU 2006-2007 Principes voor Workspace Management Services opgesteld door Scriptie team 714 Versie 1.1 AUTEURS : H.J. Hopman; J.M.A. Conquet DATUM : 24 Mei 2007 Principes voor Workspace

Nadere informatie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Virtualisatie en IT-auditing Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Auteur: M.J.Montero Teamnummer: 722 VU begeleider (extern): dr. Rene Matthijsse Bedrijfscoach

Nadere informatie

ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management

ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management ICT portfoliomanagement 1 ICT portfoliomanagement Kenniskring portfolio management Lectoraat ICT governance, Fontys

Nadere informatie

APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel. Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005

APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel. Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005 APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005 Inhoud: WAT IS ASP?... 4 APPLICATION SERVICES... 6 ONTSTAAN VAN ASP... 7 TOEKOMSTVERWACHTINGEN...

Nadere informatie

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Whitepaper Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. 31(0)318-55 20 20 Fax 31(0)318-55 23 55 Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel.

Nadere informatie

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Is het echt nodig om de overstap te maken naar de nieuwste versie van onze applicatie? Volgens

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Over de ITSM Library De uitgaven in deze reeks behandelen de belangrijkste best practices op het gebied van IT Management. De auteurs zijn toonaangevende specialisten in hun vakgebied. In deze reeks zijn

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

Media Logistics biedt kijk in de keuken via klantportal

Media Logistics biedt kijk in de keuken via klantportal m tec Magazine van Magnus, editie 2012 Enterprise mobility business@your fingertips GVB zet nieuw documentmanagementsysteem soepel op de rails Media Logistics biedt kijk in de keuken via klantportal SAP

Nadere informatie

- Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers

- Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers - Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers Afstudeerscriptie Postgraduate IT Audit opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Scriptienummer: 1017 Datum: 23-09-2010 Auteurs: Anouk

Nadere informatie

Groei in organisaties: De relatie met incident- en changemanagement volgens CMM en ITIL

Groei in organisaties: De relatie met incident- en changemanagement volgens CMM en ITIL Groei in organisaties: De relatie met incident- en changemanagement volgens CMM en ITIL Hessel Mooiman Amsterdam, 2008 EDP Audit opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Studiebegeleider: Bedrijfscoach:

Nadere informatie

#trendingtopics. de cloud. In gesprek over. Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools

#trendingtopics. de cloud. In gesprek over. Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools #trendingtopics Magazine voor klanten van KPN Consulting In gesprek over de cloud Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools Benefits Management Zorg dat u écht

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie