Definitie: Een kenniswerker is iemand die voor het goed uitvoeren van zijn primaire taak permanent en relatief veel moet leren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Definitie: Een kenniswerker is iemand die voor het goed uitvoeren van zijn primaire taak permanent en relatief veel moet leren"

Transcriptie

1 Informatiemanagement Rolf Bruins & Bert Pinkster., 2e ed. 1 De kenniswerker Wat is de volgorde van de informatie ladder Feiten, gegevens, informatie, kennis, wijsheid - Feiten: werkelijke gebeurtenissen of omstandigheden - Gegevens: objectief geregistreerde feiten - Informatie: interpretatie van gegevens in/voor een bepaalde situatie - Kennis: beoordeelde en/of toegepaste informatie - Competentie (wijsheid): inzicht hoe met kennis omgegaan kan worden Wat is een kenniswerker? Definitie: Een kenniswerker is iemand die voor het goed uitvoeren van zijn primaire taak permanent en relatief veel moet leren - Een kenniswerker is iemand die een beroep uitoefent waarbij vooral zijn kennis (opleiding) het hem/haar mogelijk maakt het beroep uit te oefenen. - Voorbeelden: medicus, docent, accountant, ICT-er, onderzoeker,. : een specialist - Rol: het genereren, verwerken en ter beschikking stellen van informatie Pagina 1 van 46

2 Welke vier sectoren in de economie zijn er? En ik welke van de 2 werkt de kenniswerker? Primaire sector: direct op de natuur gericht werk - Landbouw, visserij, olie/gas -> Veel handarbeid Secundaire sector: industrieel verwerken - Metaalindustrie, voedselverwerking, bouw -> Naast handarbeid en ook kennis nodig Tertiaire sector: commerciële dienstverlening - Banken, verzekeringen, accountants, advocaten -> met de kennis kan een dienst verleend worden. Quartaire sector: niet-commerciële diensten - Gemeente, ziekenhuis, onderwijs, universiteiten,.. -> kennis is noodzakelijk De kenniswerker werkt in de tertiaire en quartaire sector Wat zijn de verschillen tussen een kenniswerker vs een manager? - Beide zijn hoger opgeleide professionals - Manager: vooral bezig met zijn organisatiekennis om te ondernemen, te leiden en te regelen van zaken binnen een organisatie - Kenniswerker: vooral bezig met zijn vakkennis om diensten (met name informatieverstrekking) te verlenen aan anderen binnen of buiten een organisatie Pagina 2 van 46

3 Wat zijn de eigenschappen van een kenniswerker? - Beschikt over specialistische kennis door studie en ervaring (specialist) - Inhoudelijk sterk gedreven (passie) - Sterke beroepsethiek (respect voor zijn beroep en vakgebied) - Behoefte aan identificatie (verbonden) - Streeft naar autonomie (eigen keuze kunnen maken) Wat is informatiemanagement? - Alle activiteiten om met informatie waarde toe te voegen waarmee mensen in hun werkzaamheden ondersteund worden. - Onderdelen: --> Informatieverzorging: verzamelen van informatie -->Informatievoorzieningen: beschikbaar stellen van (ICT-)technologie om informatie te verwerken - Bronnen: informatie, mensen, technologie Wat is het verschil tussen informatievoorziening en informatie verzorging en hoe spelen deze op elkaar in? Informatieverzorging: het aggregeren van informatie, het filteren van relevante informatie en het samenvatten van het geheel; Informatievoorzieningen: de verschillende technologische hulpmiddelen (zoals een pc, mobiele telefoon, printers, etc.) Pagina 3 van 46

4 Wat zijn de 3 hoofddoelen van informatiemanagement? - Ondersteunen van alle organisatieprocessen in samenwerking met de ICT afdeling - Zorg dragen voor de informatieverzorging - Zorg dragen voor de beschikbaarheid van informatievoorzieningen die de uitvoering van processen mogelijk maken. Waar zorgt informatiemanagement voor als output voor de organisatie? - Verhoogde waarde - Kwaliteit - Effectiviteit - Efficiency - Lagere kosten - Nieuwe markten - Beheersen van risico s Waar is informatiemangement belangrijk voor binnen de organisatie? - Markt- en klantinformatie - Productinformatie - Specialistische kennis - Bedrijfsprocessen - Managementinformatie - Humanresource - informatie - Leveranciersinformatie - Juridische richtlijnen - Financiële informatie Pagina 4 van 46

5 Voor welke 4 vormen van waarde creatie zorgt informatiemanagement? Direct waarde doordat producten of diensten beter geleverd worden - Bijv. Meer kennis om zuinigere vrachtauto s te maken Door informatie efficiënter kunnen gaan werken - Bijv. Door optimalisatie van afleverroutes minder tijd kwijt per aflevering Met informatie risico s beheersen - Bijv. Door langdurig meten vooraf inschatten van verwachte storing en noodzakelijk onderhoud Informatie maakt nieuwe activiteiten mogelijk - Bijv. verkopen storingsinformatie aan leveranciers Welke 3 bronnen heeft informatiemanagement? Informatie, mensen en technologie Op welke 2 manieren heeft de kenniswerker behoefte aan kennis? Periodieke informatie die hem in staat stelt zijn vak bij te houden ( artikelen, boeken, rapporten); de informatie is niet urgent of direct nodig en is vrijwel altijd van een externe afkomstig Acuut benodigde informatie voor het werk waar men op dat moment mee bezig is; deze informatie kan zowel in interne als externe bronnen zijn opgeslagen Pagina 5 van 46

6 2 De organisatie In het kader van informatiemanagement welke 4 vormen van waarde creatie zijn er? - Verhogen van opbrengsten - Verlagen van de kosten - Verhogen van de kwaliteit voor de klant/medewerkers - Voldoen aan wettelijke verplichtingen -->Compliance Welke 2 bronnen zijn er voor handen om waarde te creëren? - Tastbare bronnen: grondstoffen, medewerkers of machines - Onaantastbare bronnen: kennis en informatie Wat is het verschil tussen interne informatie en externe informatie? Interne informatie - informatie die zich binnen de organisatie bevindt (formulieren, rapporten, intranet, de hoofden van de medewerkers) Externe informatie - informatie die zich buiten de grenzen van de organisatie bevindt (toepassingen op internet, (inter)nationale regelgeving, vergunningen en normen) Pagina 6 van 46

7 Wat is het verschil tussen harde en zachte informatie? Harde informatie : - Kwantitatief - Gegevens die bewezen kunnen worden aan de hand van cijfers of via wetenschappelijke methoden; deze informatie is veelal kwantificeerbaar en objectief en wordt door de organisatie gebruikt om te kunnen plannen en controleren. Zachte informatie : - Kwalitatief - Betreft informatie uit het informele circuit, persoonlijke belevingen en gevoelens, indrukken op grond van non verbale communicatie en andere inzichten. In welke 3 processen zijn de organisatieprocessen op te delen? Primaire processen : gericht op het leveren van een goed of dienst Secundaire processen : ondersteunen de uitvoering van de primaire processen Tertiaire processen : sturen de primaire en secundaire processen aan (de managementof bestuurlijke processen) Welke 3 vormen van primaire processen zijn er? Productieprocessen - Logistiek - Productie Dienstverlenende processen Algemene processen - Marketing en verkoop - Service Pagina 7 van 46

8 Noem 3 voorbeelden van secundaire processen - Financieel management - Informatie/ICT - HR Welke soorten ICT en bedrijfsprocessen zijn er? - E-HRM - E-procurement - CRM - ERP - EDI (electronic data intercharge) - RFID Wat is business intelligence (BI)? Business intelligence is het proces van systematisch verwerven en verwerken van informatie ten behoeve van operationele, tactische en strategische besluitvorming in de organisatie. Pagina 8 van 46

9 Welke systemen zijn er ter ondersteuning van de managementactiviteiten? DecisionSupport System (DSS) - ondersteunend besluitvormingssysteem ten behoeve van het tactisch en strategisch management. -Modellen ter ondersteuning van: Bedrijfsresultaten, Planning en Prognoses Executive Information System (EIS) - Het analyseren, vergelijken en zichtbaar maken van interne en externe trends en patronen waarop het strategisch management zijn beslissingen kan baseren. - Dit systeem maakt gebruik van datawarehouse; een gegevenspakhuis voor de opslag van gegevens met de bedoeling deze te analyseren. (bijvoorbeeld AH bonuskaart) - Op basis van EIS zien bedrijven nieuwe mogelijkheden voor cross-, up- of deepselling. - In plaats van EIS wordt er ook wel gesproken over OLAPtoepassingen: On Line Analytical Processing. Ook wel Query en Report Gerarator genoemd. Welke uitdagingen hebben ICT'ers ter ondersteuning van de behoefte van kenniswerkers? De inhoud beveiligen - ICT moet ervoor zorgen dat vertrouwelijke informatie die deel uitmaakt van de samenwerking tussen teams veilig is. De hulpmiddelen bieden - ICT is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van de hulpmiddelen die kenniswerkers gebruiken om efficiënt samen te werken. Een bedrijfspartner zijn - Om inhoud te kunnen beveiligen en om de beste hulpmiddelen voor samenwerking te bieden, moet IT op bedrijfsniveau een strategisch partner voor het bedrijf zijn, zodat de maner waarop mensen samenwerken wordt verbeterd met de technologie die voldoet aan hun behoeften. Pagina 9 van 46

10 3 Hoe ziet de omgeving van de organisatie eruit Noem 6 ontwikkelingen in de ICT mogelijkheden - Komst van het Internet (1991) - Digitalisering van gegevens - Informatie verzamelen via digitale netwerken - Van papieren boek naar e-book - Web 2.0: samenwerken via het Internet - Cloud computing: geen eigen apparatuur, maar gebruik apparatuur via het internet Noem 4 veranderingen door toepassing van IT - World Wide Web - Vergaande digitalisering van informatie - Verzamelen van informatie via netwerken - Rol van informatieleveranciers Noem 6 veranderingen van nieuwe handelsmarkt ten opzichte van de oude handelsmarkt 1.24-uurseconomie 2.Global village: via webwinkels kun je over de hele wereld winkelen. 3.Toenemende kennis bij de klant (de klant kan zich beter oriënteren op de kwaliteiten van een product). 4.Vertrouwen in product is groter dan vertrouwen in verkoper. 5.Beschikbaarheid van het product (webwinkels kunnen heel snel leveren). 6.De prijs (webwinkels kunnen tegen lagere kosten werken). Pagina 10 van 46

11 Noem de gevolgen voor organisatie's door de komst van het internet Gevolgen voor organisaties: Reclame maken op het Internet (bijv. - In feite is iedereen wereldwijd nu bereikbaar Digitaal verkopen: webshops (bijv. bol.com) - Digitaal assortiment: geen beperkte winkelruimte - 24-uur open: geen openingsproblemen - Wereldwijd thuis beschikbaar: geen plaatsprobleem Noem de gevolgen voor de organisatie van digitalisering van gegevens - Kost minder ruimte: Gegevens digitaal bewaren i.p.v. op papier à minder weggooien - Doordat het zo weinig kost neemt de vastlegging van gegevens explosief toe: hoe te handelen? - Gemakkelijk kopieën te maken (versiebeheer) - Hoe doen jullie dit binnen jullie project? - Zoekbaarheid: Veel sneller te vinden ( google ) - Beschikbaarheid: tegelijk voor iedereen op hetzelfde moment zichtbaar Welke 4 digitale netwerken zijn er om informatie te verzamelen en beschikbaar te stellen? Local Area Network (thuis of in bedrijf): gedeelde netwerkschijf: documenten zichtbaar voor iedereen Intranet: De eigen bedrijfsinformatie via webbrowser benaderbaar (bijv. sharepoint) Extranet: Bedrijfsinformatie delen met partners, via webbrowser benaderbaar (na inloggen) Internet: Bedrijfsinformatie door iedereen op te vragen via webbrowser (anoniem) Pagina 11 van 46

12 Wat houd web 2.0 is? En wat zijn de gevolgen voor organisaties? - Gezamenlijke informatie toepassingen: Wikipedia, Blogger, Twitter, Youtube, Yammer - Content Management Systemen: digitale gegevens (Content) gemakkelijk inbrengen Gevolgen voor organisaties: - Uitgeverijen: Encyclopedieën, Tijdschriften niet meer op papier: wie betaalt nog voor informatie? - Beveiliging: is de informatie wel betrouwbaar? Wat is SAAS? SAAS: Software As A Service: De software applicaties en -gegevens buiten het bedrijf vastleggen op externe servers (in de Cloud ) Wat zijn de gevolgen van Cloud computing voor de organisatie? Gevolgen voor organisaties: - Geen servers - Minder grote ICT beheer afdeling nodig - Wat is de bedrijfszekerheid? Uitval? - Beveiliging: bedrijfsgeheimen Wat zijn de voordelen van Cloud computing? - Kostenbesparend - Schaalbaarheid - Ruimtebesparend - Makkelijk toegankelijk (altijd overal online) - Eenvoudig beheer - De wereldwijde beschikbaarheid van de data Pagina 12 van 46

13 Wat zijn de nadelen van Cloud computing? - Beveiliging van de data (bedrijfskritische gegevens mogen niet in handen komen van de concurrentie). - Je weet niet waar de servers staan - Wet en regelgeving i.c.m. het bedrijf waar het om gaat - Veiligheid (wie kunnen erbij) - Juridisch kader Welke ontwikkelingen zijn er rond ICT in de organisatie? - (Re)organiseren van ICT activiteiten: buiten het bedrijf of in het bedrijf? - Shared Services: ICT buiten de eigen vestiging onderbrengen. - Komst van Datawarehouse en datamining hulpmiddelen: Meer doen met de geregistreerde gegevens. - Internationalisering: bedrijven willen wereldwijd kunnen samenwerken: documentatie in alle talen. - Opkomst van nieuwe economieën: China, India, etc. meer concurrentie, meer afzetmarkt. Noem 3 voordelen en 3 nadelen van outsourcing van data opslag -Postitief: Kosten reductie, Innovatie, Time to market, Kwaliteit, Focus op kernactiviteiten -Negatief: Verborgen Kosten, communicatie, inflexibiliteit, moeilijk te managen, Threat to Security and Confidentiality, QualityProblems Pagina 13 van 46

14 4 Informatieverzorging Wat is informatieverzorging? het systematisch verzamelen en verwerken van gegevens, gericht op het verstrekken van informatie ten behoeve van bedrijfsprocessen - Informatieverzorging is niet statisch maar moet mee kunnen groeien met de organisatie. -Informatieverzorging komt voort uit: Informatieplan. Dit komt voort uit: Informatiebeleid. Dit komt voort uit: Ondernemingsbeleid. Dit komt voort uit: Strategisch plan Wat is IT governance? Afspraken en verantwoordelijkheden voor de ICT-visie en besluitvorming. De sturing van ICT op management niveau. - IT governance is deugdelijk IT-bestuur - Het IT-landschap wordt steeds complexer en ondoorzichtiger - De afhankelijkheid van IT wordt steeds groter - Noodzaak: IT op managementniveau aansturen om de kosten van IT te bewaken en om te kijken welke opbrengsten IT zou kunnen genereren voor de organisatie. - Vooral organisaties die met informatie hun geld verdienen (banken en verzekeraars), onderkenden de noodzaak om IT te besturen; nhiermee is de term IT governance ontstaan. Wat is het hoofddoel van IT governance? - Het zodanig besturen van de informatiefunctie dat deze waarde toevoegt aan de organisatie en de business en dat er een fusie wordt bereikt tussen business en IT: - Strategic alignment of business/it alignment. Pagina 14 van 46

15 Wat is strategic alignment of business/it alignment? De inzet van ICT hulpmiddelen zodanig dat het bedrijfsproces optimaal kan worden uitgevoerd tegen zo laag mogelijke kosten Waar is de CIO voor verantwoordelijk? De CIO is verantwoordelijk voor de gehele informatiefunctie, die zowel de vraag al aanbodfunctie kent. Wat is het informatieplan? - Is gebaseerd op het informatiebeleid van de organisatie. - Bevat doelen, uitgangspunten en randvoorwaarden voor de informatiefunctie. - Concretiseert het informatiebeleid en geeft inventarisatie van de huidige en toekomstige stand van zaken o.h.g.v. informatieverzorging en automatisering. Waarom wordt een informatieplan ontwikkeld? - Oude informatiesystemen voldoen niet meer en belemmeren toekomstige ontwikkelingen. - De kosten van ICT zijn te hoog. - Het management wenst een betere inzet van de huidige ICT. - Er doen zich nieuwe ontwikkelingen voor in de supply chain die van invloed zijn op de samenwerking met ketenpartners en de informatieverzorging. - De organisatie ondervindt knelpunten in de bestaande bedrijfsprocessen en informatieverzorging. Pagina 15 van 46

16 Waardoor wordt de inhoud van het informatieplan beïnvloed? - Het belang van ICT voor de organisatie. - De organisatiecultuur. - Het type organisatie. - De kennis en de ervaring met de toegepaste technologie. - De omgeving waarin de organisatie functioneert. Welke methode zijn er om een informatieplan op te zetten? Verticaal :Laat zien welke aanpak het management hanteert Ontwerpaanpak: - Deze gaat uit van een model dat dient als blauwdruk en probeert dat model te realiseren. Ontwikkelaanpak: - Deze gaat uit van de natuurlijke groei van de organisatie, lopende ontwikkelingen binnen de organisatie dienen als basis voor het plan. Horizontaal: Geeft aan op welke manier naar het proces van informatieplanning wordt gekeken. - Innovatie (vernieuwing) - Substitutie (vervanging) Uit welke onderdelen bestaat een informatieplan? - Mensen - Middelen - Organisatie - Architectuur informatiesystemen - Gegevens Pagina 16 van 46

17 Welke invloed heeft procescomplexiteit op de informatieverzorging? - De complexiteit van de processen is van invloed op de manier waarop de organisatie haar informatie verzorgt. - Naarmate de procescomplexiteit toeneemt zal de complexiteit van de informatieverzorging ook toenemen. Welke rol neemt informatieverzorging in de in de moderne organisatie? Een adequate informatieverzorging ondersteunt de medewerkers van een bedrijf bij het uitvoeren van taken en het nemen van beslissingen Noem 4 kwaliteitseisen van informatiesystemen - Flexibiliteit (het systeem moet in de loop der jaren kunnen worden aangepast) - Onderhoudbaarheid (het systeem moet tegen acceptabele kosten onderhouden kunnen worden) - Connectiviteit (gegevensuitwisseling tussen diverse systemen) - Testbaarheid (systemen moeten vooraf getest kunnen worden) Noem 4 kwaliteitseisen van informatieverzorging - Continuïteit (moet op langere termijn kunnen voldoen aan informatiebehoeften duurzaamheid) - Betrouwbaarheid (juist, tijdig en volledig voorzien in informatiebehoeften) - Efficiëntie (inspanning moet in verhouding zijn met het doel) - Effectiviteit (draagt bij aan het behalen vd organisatiedoelen) Hoe ziet de integratie van informatiesystemen er uit in de organisatie? Zie afbeelding Pagina 17 van 46

18 Wat is service level agreement (SLA)? Een stelsel van afspraken over het kwaliteitsniveau en de kwantiteit van diensten Welke afspraken worden er binnen een contract gemaakt betreffende Service Level Agreement (SLA)? - Looptijd dienstverlening - Inhoud dienstverlening - Levels dienstverlening - Prestatiecriteria - Te betalen prijs - Bijbestellingsprocedure Wat houd Total cost of Ownership in? De totale kosten die gemaakt worden tijdens de gebruiksperiode van een apparaat, inclusief installatie, beheer, onderhoud, reparatie en scholing van de gebruiker 5 Bruikbaarheid van technologie Wat is het voordeel van Technologie? Sneller, doelmatiger, met minder inspanning en minder fouten werken Pagina 18 van 46

19 Welke belemmeringen spelen er voor de invoer van nieuwe technologie? 1: kosten versus verwachte nut / opbrengsten - Nieuwe technologie is aanvankelijk (te) duur 2: de medewerker. Verandercapaciteit. - Leeftijd, opleiding, interesse 3: creativiteit van de markt - Klanten zijn soms moeilijk te overtuigen voor nieuwe zaken 4: overheid - Wetten kunnen invoering van nieuwe technieken belemmeren. Voor het gebruik van mobiele telefoons moesten Nederlandse en ook Europese wetten een aantal keren worden aangepast 5: imago bedrijfstak - Notaris / advocaten veranderen langzamer dan een Webwinkel Welke 3 soorten ICT technologie zijn er? 1: Hardware: de technische componenten 2: Software: de programmatuur/applicaties 3: Connectivity: geautomatiseerde gegevensuitwisseling Wat is RAID? RAID dient voor gegevensopslag -RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks) ook wel Redunant Array of Indenpendant Disks - Maakt standalonesysteem minder kwetsbaar Spiegelen : Automatische kopie bij defect Pagina 19 van 46

20 Wat is een NAS? NAS (Network Attached Storage) - Alle gegevens worden op een netwerkschijf bewaard. - NAS is een schijfruimte die via het netwerk bereikt wordt. - De beheerder geeft via het besturingssysteem aan wie toegang heeft tot welke bestanden, hoeveel ruimte per gebruikers etc.nas (Network Attached Storage) Wat is een SAN? SAN (Storage Area Networks) - Alle gegevens worden op een netwerkschijf bewaard. - Zelfde als NAS maar geavanceerder en werken grotendeels zelfstandig Wat is ene RFID? Artikel herkenning door middel van radiogolven Welke soorten software zijn er? - Systeemsoftware - Applicatiesoftware - Ketenintegratie - Opensourcesoftware - Service Oriënted Architecture: koppelbare softwarecomponenten - ASP: Applicatie Service Provider: de software draait in de cloud Pagina 20 van 46

21 Wat is ketenintegratie? Software over bedrijven heen koppelen, zodat samenwerking gemakkelijk wordt - Systeem waarbij toegang wordt gegevens tot databanken van anderen. Voorbeeld: reisbureau - Via internet wordt er direct in de database gekeken of de geselecteerde reis nog beschikbaar is. Deeplinken - Zonder dat de gebruiker het doorheeft, wordt hij doorgeschakeld naar een achterliggende database bij een andere website. Wat is SOA? SOA staat voor Service-Oriented Architecture ofwel Service-oriëntatie. SOA is een softwarearchitectuurmodel dat als doel heeft dat diensten losgekoppeld raken van besturingssystemen, programmeertalen en andere technieken die onder de applicatie liggen. SOA valt te definiëren als een groep diensten die met elkaar communiceren. Deze communicerende diensten zijn opgebouwd uit functionaliteiten die zijn gegroepeerd rondom bedrijfsprocessen. SOA kun je zien als een digitale herbruikbare lijm die afzonderlijk opererende applicaties en systemen kan verbinden SOA is een vorm van softwarearchitectuur die als doel heeft te komen tot losse koppeling tussen samenwerkende software-agents - SOA is een architectuurmodel, geen technologie op zich. - Centraal bestaat een SOA-opgebouwd systeem uit servicecontracten. - Hierbij is sprake van afnemers van diensten en leveranciers. Pagina 21 van 46

22 Wat is ASP? ASP betekend Application service providing - In het beheer geven van gestandaardiseerde applicaties zoals ERP-pakketten. - ASP-leverancier doet dit voor diverse opdrachtgevers. Het beheer van IT wordt hierdoor efficiënter - ASP-leverancier zorgt voor: Versiebeheer, Upgrades - Er wordt een SLA met de opdrachtgever afgesloten. Wat zijn de kosten van ICT technologie? - Aanschaf, onderhoud, beheer en gebruik kosten allemaal geld (hardware en software) - TCO: Total Cost of Ownership: alle kosten over de gehele levensduur van een technologie - Vervangingstrategie: hoe ouder een apparaat hoe hoger de ondershoudskosten. Wat is communicatie technologie en wat is het doel? - Doel: effectieve communicatie met moderne technologie - CRM: Customer Relationship Management, software voor het registreren en analyseren van klantcontacten - Mobiele apparatuur: betere beschikbaarheid - Direct contact: , Messenger (LINC) - Integratie van (mobiele) telefonie en internet (bijv. Skype): kosten besparing Wat is connectivity technologie? - Internet: Netwerk waarop overal aan te sluiten is en alles gratis levert: software, muziek, films, games, e-books, wegenkaarten, spoorboekjes, - Groei mobiele toepassing: internet via GSM, gratis hotspots, Wifi - Convergentie van communicatienetwerken: telefoon (analoog -> VoIP), internet, CAI (radio/televisie) - Thuis: convergentie van beeld, geluid en data: mediacenters, draadloos internet Pagina 22 van 46

23 6 Ondernemen en innoveren Waar kunnen organisaties op innoveren? - Productinnovatie - Marktinnovatie - Procesinnovatie - Bedrijfsinnovatie - Sociale innovatie Wat houdt productinnovatie in? - Verbeterd product dat voorziet in dezelfde behoeften - Nieuw product dat voorziet in nieuwe behoeften - Productinnovatie dient een meerwaarde op te leveren voor de afnemer - Technologie speelt hierbij een belangrijke rol Wat houdt marktinnovatie in? - Een organisatie wil een nieuwe doelgroep bedienen, nieuwe geografische markten betreden of een nieuwe markt aanboren. - Bijvoorbeeld: bedrijf in spelcomputers wil 60-plussers (Martin) als nieuwe doelgroep. - Rol van technologie is binnen marktinnovatie van minder groot belang. Wat houdt procesinnovatie in? - Innovatie in het leveringsmodel - Nieuwe wijze waarop goederen of diensten worden voortgebracht - Bijvoorbeeld: snelle levering - Vandaag bestellen, morgen in huis Pagina 23 van 46

24 Wat houdt sociale innovatie in? - De vernieuwing van de arbeidsorganisatie - Beter benutten van de talenten van de medewerkers; stelt eisen aan het management - Technologie heeft een ondersteunende rol Wat houdt bedrijfsmodelinnovatie in? - Verandering in het bedrijfsmodel - Bijvoorbeeld: Wehkamp van postorderbedrijf naar 100% online Welke 4 variabelen zijn van invloed op innovatie? - Technologische variabelen - Structurele variabelen - Culturele variabelen - Human resource variabelen Hoe werkt de Blue Ocean Strategy? -Op zoek naar onontgonnen marktgebieden blue oceans - Dit kan alleen als grenzen worden verlegd, radicale innovatie - Deze innovaties hebben betrekking op: Waardepropositie (marktplaats) Financiële model (independer.nl) Leveringsmodel (Dell, computers via internet) Klantinterface (banken,van loket naar website) Wat is kennismanagement? Beheer van kennis binnen de organisatie Pagina 24 van 46

25 Op welke 4 manieren wordt er kennis gevormd? Menselijke kennis (humanware) - Opleiding, ervaring, intuïtie Gedocumenteerde kennis (paperware) - Documenten, tekeningen, handleidingen Gemechaniseerde kennis (hardware) - Werktuigen, apparaten Geautomatiseerde kennis (software) - Informatiesystemen, programma s Wat is het hoofddoel van kennismanagement? Hoofddoel: Kennis activeren waardoor waarde wordt gecreëerd voor de afnemer. - Zonder afnemer is er geen organisatie - Motiveren medewerkers, verbeteren van kwaliteit, flexibel maken vd organisatie, verhogen vh innovatief vermogen Welke 3 stappen moeten er worden ondernomen kennis te activeren waardoor waarde wordt gecreëerd voor de afnemer? 1: Assetmanagement (weten welke kennis er is) 2: Accesmanagement (kennis toegankelijk maken) 3: Accruemanagement (creëren van nieuwe kennis) - Ervoor zorgen dat nieuwe kennis ontstaat die ertoe leidt dat nieuwe producten en diensten worden gemaakt en/of dat processen worden verbeterd. - Kennismanagement is een cyclisch proces - Informatiemanagement/technologie kan een belangrijke rol spelen door te kijken op welke wijze ICT een bij kan dragen aan de verschillende activiteiten binnen kennismanagement. Pagina 25 van 46

26 Wat is business process management (BPM) en wat is het doek? Business process management (BPM) brengt bedrijfsprocessen in kaart. - Maakt processen transparant - Borgt kennis van de processen Doel BPM: - Meetbaar, inzichtelijk, verbeterbaar maken van processen waardoor: - Eigen prestaties kunnen worden verbeterd en het bedrijf beter in staat is om te innoveren. Wat is WMS? Workflowmanagementsystem Zoals visio en bizagi Wat is DMS en CMS en wat is het doel? - Document management systemen (DMS) - Content management systemen (CMS) Doel: documenten centraal op slaan zodat deze gemakkelijk te raadplegen zijn. - Bijvoorbeeld via het internet of intranet. - Hiermee wordt voorkomen dat er fouten of onduidelijkheden optreden in de informatiestromen die de processen ondersteunen. Pagina 26 van 46

27 Wat is E-business? De manier waarop een bedrijf vormgeeft aan zijn werkzaamheden met behulp van informatie- en communicatietechnologie binnen en buiten het bedrijf om de doelstellingen te realiseren - Different business as usual - E-business is een verzamelbegrip van verschillende e-businesscategorieën die alle gebruikmaken van ICT. Wat is E-commerce? - Wordt vaak ten onrechte als synoniem gebruikt voor E-business - Heeft als doel om met behulp van technologie transacties tot stand te brengen.deze transacties kunnen zich tussen verschillende partijen afspelen. - E-commerce heeft een steeds groter aandeel in de totale omzet van Europa Wat is E-learning? - Leidt mensen langs de technologische weg op. - Uitgangspunt: any time, anyplace, anypath, any pace Wat is E-marketing? - Gebruikt technologische hulpmiddelen voor marketingdoeleinden zoals internet, sms, , informatiezuilen, elektronische etalages. - Richt zich voornamelijk op het mogelijk aantrekkelijk maken van transacties - E-marketing is noodzakelijk voorwerk voor e-commerce. Pagina 27 van 46

28 Wat is de waarde van E-business Zie afbeelding Wat zijn de interne en externe uitdagingen van E-business? Interne uitdagingen: - Strategische uitdagingen - Zorg voor medewerkers - Beveiliging Externe uitdagingen - De uitdaging van de digitale afnemer - De politiek-juridische uitgaging - Sociaal-ethische uitdaging - Internationale uitdaging - Ketenintegratie en waardenetwerken - Technologische uitdaging Wat is taakmanagement? Het mogelijk nadeel van technologie elimineren en de medewerker bij de organisatie blijven betrekken. Welke 2 vormen van outsourcing zijn er? - Nearshoring (binnenland) - Offshoring (buitenland) Pagina 28 van 46

29 7 Project en implementatie Welke projectmanagement methode zijn er specifiek voor IT projecten? Specifieke methoden IT projecten - Rapid Application Development (RAD) Op RAD gebaseerde ontwikkelmethoden: - RationalUnifiedProcess (RUP) - Extreme Programming (XP) - SCRUM - Dynamic System Development Methodology (DSDM Wat is de lineaire/ de waterval methode? Watervalmethode Tot in de jaren negentig van de vorige eeuw werden IT-systemen vooral ontwikkeld met behulp van de zogenaamde lineaire of watervalmethoden. Binnen een zuivere (lineaire) watervalaanpak wordt het proces van systeemontwikkeling verdeeld in fasen die achtereenvolgens worden uitgevoerd en afgesloten. Fase na fase werden doorlopen waarbij de output van de ene fase de input vormde voor de andere fase. Vandaar de naam watervalmethode. Om de resultaten van een eenmaal afgesloten fase te kunnen wijzigen moet het gehele project terug worden gezet naar een vorige fase. Waarschijnlijk het in Nederland meest bekende en gebruikte voorbeeld van een watervalmethode is de System Development Methodology (SDM). Pagina 29 van 46

30 Wat is Agile/ incrementele en iteratieve methode? De watervalmethode had in de praktijk nogal wat nadelen. doordat projecten die op basis van die methoden werden uitgevoerd tot problemen leidden, zowel financieel, kwalitatief als qua doorlooptijd, ontstond er een behoefte aan alternatieve systeemontwikkelingsmethoden. Vanuit die behoefte ontstonden de zogenaamde incrementele en iteratieve methoden voor systeemontwikkeling. Vanaf de publicatie door een groep software-ontwikkelaars van het Manifesto for Agile Software Development in 2001 wordt voor deze vorm van systeemontwikkeling in het algemeen de term agile gebruikt. Dit is een: cyclisch proces met incrementele (stapsgewijze) oplevering een klein projectteam met ontwikkelaars en gebruikers die nauw samenwerken sterke betrokkenheid van gebruikers bij het ontwerp (via bijvoorbeeld prototyping) flexibiliteit in projectuitvoering en volgorde van op te leveren incrementen projectbeheersing via timeboxing (hierbij staat de doorlooptijd vast en bepaalt dat, mede met het beschikbare budget, de maximaal te realiseren softwarefuncties). In de laatste twintig jaar zijn de agile methoden meer en meer dominant geworden. Op dit moment is er vrijwel geen vacature op het gebied van systeemontwikkeling te vinden waarin niet gevraagd wordt naar kennis van en ervaring met de moderne variant Agile/Scrum. Welke 3 dingen bevat een projectcontract? - Projectdefinitie - Activiteitenplan - Beheerplan Wat is een activiteitenplan? - Geeft aan wanneer der door wie waaraan gewerkt gaat worden. - Er zijn diverse instrumenten voor het activiteitenplan. - Deze vallen uiteen in drie groepen:structuur, Fasering en Planning Pagina 30 van 46

Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

Meerkeuzevragen (40 punten) Vraag Antwoord Verwijzing naar vindplaats in studiemateriaal

Meerkeuzevragen (40 punten) Vraag Antwoord Verwijzing naar vindplaats in studiemateriaal Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Meerkeuzevragen (40 punten) Vraag Antwoord Verwijzing naar vindplaats in

Nadere informatie

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI getronicspinkroccade.nl Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI Machteld Meijer Zeist, 3 oktober 2006 Inhoud Domeinen en modellen Functioneel beheer en BiSL Rol van BiSL in SPI 1 Goed functioneel

Nadere informatie

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing Masterclass Uitbesteden / Outsourcing Agenda Hoe is het begonnen en waar staat outsourcing nu Praktische oefeningen om outsourcing te ervaren Uiteenzetting van de verschillende typen uitbesteding Hulp

Nadere informatie

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen Management van IT Han Verniers PrincipalConsultant Han.Verniers@Logica.com Logica 2008. All rights reserved Programma Management van IT Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

Nadere informatie

Informatiemanagement Examennummer: 62016 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Informatiemanagement Examennummer: 62016 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Informatiemanagement Examennummer: 62016 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY

Nadere informatie

HET GAAT OM INFORMATIE

HET GAAT OM INFORMATIE Aan leiding C OB IT HET GAAT OM INFORMATIE Informatie is belangrijk voor het functioneren van een organisatie Informatie wordt gegenereerd, gebruikt, bewaard, ontsloten, verwijderd Informatietechnologie

Nadere informatie

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce. Cloud Computing, een inleiding ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren 10 december 2013 Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.com 10 december 2013 1 Kenmerken van Cloud

Nadere informatie

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS SERVICE SOLUTIONS ADVISIE SERVICE SOLUTIONS Uw ERP systeem is van essentieel belang voor de dagelijkse bedrijfsvoering. De serviceverlening van Advisie is er daarom op gericht om verstoringen van het systeem

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren!

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! (de mens in het proces) Ronald Vendel Business Development manager Ruim 20 jaar ervaring Gestart in 1990 Software specialisme: Procesmanagement (BPM)

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

Proefexamen ITIL Foundation

Proefexamen ITIL Foundation Proefexamen ITIL Foundation 1. Van welk proces is risicoanalyse een essentieel onderdeel? a. IT Service Continuity Management b. Service Level Management c. Capacity Management d. Financial Management

Nadere informatie

SVHT-IT. Mission statement

SVHT-IT. Mission statement SVHT-IT Mission statement Wij leveren oplossingen en diensten aan het MKB op het gebied van ICT, waarbij service, flexibiliteit en een persoonlijke relatie met de klant voorop staan SVHT-IT is een onderneming

Nadere informatie

Last but not least. Hoofdstuk 35. Bijlagen

Last but not least. Hoofdstuk 35. Bijlagen Last but not least Hoofdstuk 35 Bijlagen V1.2 / 01 februari 2016 Geen copyright! MCTL is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Gebaseerd op een werk van

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

Informatiemanagement Examennummer: 72510 Datum: 29 juni 2013 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Informatiemanagement Examennummer: 72510 Datum: 29 juni 2013 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Informatiemanagement Examennummer: 72510 Datum: 29 juni 2013 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

Een framework voor applicatiebeheer

Een framework voor applicatiebeheer Een framework voor applicatie Mark Smalley ASL-Foundation www.aslfoundation.org SPIder, Utrecht, 10 juni 2003 Agenda Positionering applicatie Wat is ASL Waarom ASL Hoe ziet ASL eruit Samenwerking domeinen

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services E COMMERCE BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar e-business platform. Efficiënt beheer is cruciaal voor de continuïteit

Nadere informatie

14-9-2015. Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling

14-9-2015. Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling Les 1 Docent: Marcel Gelsing Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling Je kunt hier (optioneel) ook een gratis tool downloaden

Nadere informatie

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing Complete en betaalbare MKB-oplossing De Oracle Business Intelligence Suite is een open en complete oplossing waarmee u iedereen binnen de organisatie van de juiste informatie kunt voorzien: De gegevens

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet Ronald.geuze@nl.ibm.com, Ronald.vanteeffelen@nl.ibm.com Consolidatie en Virtualisatie van Intel en UNIX platformen de praktijk 18/03/2009 DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet 2009 IBM

Nadere informatie

Business Process Management

Business Process Management Business Process Management Prof. dr. Manu De Backer Universiteit Antwerpen Katholieke Universiteit Leuven Hogeschool Gent Wat is een bedrijfsproces? Een verzameling van (logisch) gerelateerde taken die

Nadere informatie

Wie is leidend of lijdend?

Wie is leidend of lijdend? Organisatie Medische Technologie en ICT Wie is leidend of lijdend? Martijn Schasfoort Manager Zorg en Informatie Technologie Deze presentatie. Het betreft ervaringen uit Máxima Medisch Centrum Cultuur

Nadere informatie

Waarde creatie door Contract Management

Waarde creatie door Contract Management Waarde creatie door Contract Management Value Next voor opdrachtgever en opdrachtnemer Herman van den Hoogen M: 06-53.96.36.14 www.hoogen- Procurement.com Nick Piscaer M: 06-37.60.03.12 nick.piscaer@ziggo.nl

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app De zorg app Regie is ontwikkeld om cliënten meer inzicht en controle te geven en tegelijkertijd efficiënter te werken. Veranderingen in de zorg

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement De Next Practice Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement Sogeti & ontwikkeling van FB 2005 De Uitdaging 4 e industriële revolutie NU!! Digitale Economie 27% heeft op dit moment een

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com Regie uit een andere Branche Facto Magazine Congres 12 mei 2009 Hoe om te gaan met de vraag en de levering THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION, WHICH IS PROTECTED BY COPYRIGHT. ALL RIGHTS RESERVED.

Nadere informatie

Business & IT Alignment deel 1

Business & IT Alignment deel 1 Business & IT Alignment deel 1 Informatica & Economie Integratie 1 Recap Opdracht 1 Wat is integratie? Organisaties Strategie De omgeving van organisaties AH Bonuskaart AH Bonuskaart Economisch Geïntegreerd

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur.

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. ITIL Wat is ITIL? Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. Begrippen Rol Functie Proces Proceseigenaar Procesmanager Product Dienst Problem Problem

Nadere informatie

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar digitaal platform. Efficiënt beheer

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels.

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens en Adri Cornelissen In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens Alleen een organisatie die

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Driving business agility with open source Innovation fueled from outside

Driving business agility with open source Innovation fueled from outside Driving business agility with open source Innovation fueled from outside Travelcard, project Next Peter Latten, Maarten Küppers Peter Latten Peter Latten Scrum Coach / Sr. Project Manager m: +31 (0)6 23

Nadere informatie

Scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum agileagileagileagileagileagileagileagil

Scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum agileagileagileagileagileagileagileagil Scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum agileagileagileagileagileagileagileagil eagileagileagileagileagileagileagileagi leagileagileagileagileagileagileagileag

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers End-note Sven Noomen Wouter Heutmekers 2 Ok, en morgenvroeg? Voorstellen 25111978 14 8 4 6 23 25031981 12 3 1 1339 3 Think BIG Act SMALL 2011 Scale FAST 4 5 6 Visie & strategie Strategie Ondersteuning

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5. De ITIL-servicelevenscyclus. 5.1 Introductie. MS Office. ITIL V3 een kennismaking ITIL =

HOOFDSTUK 5. De ITIL-servicelevenscyclus. 5.1 Introductie. MS Office. ITIL V3 een kennismaking ITIL = HOOFDSTUK 5 5.1 Introductie een kennismaking ITIL = Information Technology Aan het eind van de vorige eeuw groeide informatievoorziening snel. Het werd nodig dat die informatievoorziening goed beheerd

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1 Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 1 Een basis om inzicht te krijgen in Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen

Nadere informatie

Kennismanagement. Wereldwijde kennis tot waarde maken voor de organisatie, over geografische en functionele grenzen heen.

Kennismanagement. Wereldwijde kennis tot waarde maken voor de organisatie, over geografische en functionele grenzen heen. Kennismanagement Wereldwijde kennis tot waarde maken voor de organisatie, over geografische en functionele grenzen heen. Tony Wegewijs, Business Learning Consultant (voorheen Heineken) AGENDA DE HEINEKEN

Nadere informatie

Seize the cloud?! Seminar Aviodrome, Lelystad 23 maart 2011

Seize the cloud?! Seminar Aviodrome, Lelystad 23 maart 2011 Seize the cloud?! Seminar Aviodrome, Lelystad 23 maart 2011 Cloud computing Waar begin je aan? Piloot Martin van den Berg, Sogeti NL 3 Agenda 4 Kijkje achter de wolken Yes, het werken in de cloud heeft

Nadere informatie

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur 13-01-2017 Agenda Over JorSoft Wat kost het MIS Waarom JorSoft Diensten Het MIS Vervolgstappen IT infrastructuur JorSoft JorSoft is een zelfstandige, financieel onafhankelijke onderneming Sterke financiele

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Managementinformatiesysteem

Managementinformatiesysteem Managementinformatiesysteem (aanvulling bij hele boek) Het opzetten van een managementinformatiesysteem Wanneer je een werkstuk moet maken, bijvoorbeeld over de houding van de Nederlanders ten opzichte

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Introductie 2. ICT in de zorg: kenmerken huidige

Nadere informatie

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Plan Today to be ready for Tomorrow Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Weet u welke risico s uw bedrijf

Nadere informatie

Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 9 maart 2009. Cross reference ISM - COBIT

Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 9 maart 2009. Cross reference ISM - COBIT Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 9 maart 2009 Cross reference ISM - COBIT ME: Monitor & Evaluate Cross reference ISM - COBIT Management summary Organisaties gebruiken doorgaans twee soorten instrumenten

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Rapport Credit Management Software 2015-2016 Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Credit Expo, 5 november 2015 Agenda 1. Het rapport Credit Management Software 2. CMS. De huidige stand van zaken 3. Hoe ziet

Nadere informatie

Optimalisatie. BMC klantendag 4 maart 2010

Optimalisatie. BMC klantendag 4 maart 2010 Applicatie Portfolio Optimalisatie BMC klantendag 4 maart 2010 Introductie Pim van der Kleij consultant applicatieen servicemanagement Benno Faase consultant servicemanagement 2 Sogeti Professioneel ICT-vakbedrijf

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

De kracht van BI & Architectuur

De kracht van BI & Architectuur Samen boeken we succes De kracht van BI & Architectuur in de praktijk Business Intelligence Symposium 2009 Emiel van Bockel BI Awards 2009 2 Voorstellen Emiel van Bockel - Manager Information Services

Nadere informatie

KENSINGTON Business Intelligence

KENSINGTON Business Intelligence De formule voor vooruitgang... Kensington B.I. geeft de formule om uw bedrijf nog beter te besturen... De cockpitsoftware verschaft u alle informatie die u nodig heeft voor het besturen van uw bedrijf.

Nadere informatie

Procesgerichte IT BPM de link tussen bedrijf en IT

Procesgerichte IT BPM de link tussen bedrijf en IT 24 november 2010 Procesgerichte IT BPM de link tussen bedrijf en IT ir. Martin R. Meijer senior BPM/EAI consultant Agenda Business Process Management, een historisch overzicht BPM als bindmiddel geschikte

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de werking van de

Nadere informatie

SmartScrum: Agile én duurzaam

SmartScrum: Agile én duurzaam SmartScrum: Agile én duurzaam SmartScrum: slimmer, sneller, goedkoper! 20% tot 30% snellere time-to-market 20% tot 30% kostenbesparing 100% voorspelbaar 100% duurzaam 100% begrijpelijk PNA Group lanceert

Nadere informatie

ISO/IEC in een veranderende IT wereld

ISO/IEC in een veranderende IT wereld ISO/IEC 20000 in een veranderende IT wereld Dolf van der Haven, Verizon Enterprise Solutions 16 juni 2016 ISO/IEC 20000 in een veranderende IT wereld 1 Achtergrond Dolf van der Haven ITSM Guru with a Human

Nadere informatie

ZIJN DE KOSTEN EN OPBRENGSTEN VAN UW IT-OMGEVING MET ELKAAR IN OVEREENSTEMMING? Krijg inzicht in de kosten en performance van uw ICT-omgeving

ZIJN DE KOSTEN EN OPBRENGSTEN VAN UW IT-OMGEVING MET ELKAAR IN OVEREENSTEMMING? Krijg inzicht in de kosten en performance van uw ICT-omgeving ZIJN DE KOSTEN EN OPBRENGSTEN VAN UW IT-OMGEVING MET ELKAAR IN OVEREENSTEMMING? Krijg inzicht in de kosten en performance van uw ICT-omgeving De meeste organisaties hebben geen idee hoe hoog het verlies

Nadere informatie

IT diensten op maat...

IT diensten op maat... IT diensten op maat... Even voorstellen. Interforce B.V. is een jong, dynamisch, kleinschalig automatisering- en dienstverlenend bedrijf van gedreven, klantgerichte en creatieve professionals, die stuk

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 9 Supply Chain Management en de emarkt

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 9 Supply Chain Management en de emarkt Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 9 Supply Chain Management en de emarkt Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de koppelingen

Nadere informatie

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management Offshore Outsourcing van Infrastructure Management an emerging opportunity dr. Erik Beulen Atos Origin/Tilburg University 1 Agenda Introductie Ontwikkelingen Risicovergelijking Best practices Conclusies

Nadere informatie

Kansrijke E-business toepassingen

Kansrijke E-business toepassingen Kansrijke E-business toepassingen 2001-03 / WhitePaper E-business kan op verschillende manieren toegepast worden. In deze whitepaper wordt een kort overzicht gegeven van de verschillende soorten E-business

Nadere informatie

ISM: BPM voor IT Service Management

ISM: BPM voor IT Service Management ISM: BPM voor IT Service Management ISM: BPM voor IT Service Management Het jonge IT-vakgebied wordt bestookt met allerlei frameworks om grip te krijgen op de input en output: ITIL, ASL, BiSL, COBIT en

Nadere informatie

Aanbesteden van ICT: de business case

Aanbesteden van ICT: de business case Regionale bijeenkomsten Nevi en Pianoo.....< ICT, met de i van inkoop! Aanbesteden van ICT: de business case Mr J.A. (John) Konijn 14 april 2009. Voorstel agenda Business case Fasering in Aanbesteding

Nadere informatie

Antwoordmodel. Case: Almijnaankopen.nl bouwt mega e-commerce distributiecentrum

Antwoordmodel. Case: Almijnaankopen.nl bouwt mega e-commerce distributiecentrum Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Chaffey, D. (2011). E-business en e-commerce. Amsterdam:

Nadere informatie

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Grip-IT Planning & Forecasting Tool Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Wat is Grip-IT? Een snelle en degelijke applicatie voor planning en capaciteitsmanagement, bijvoorbeeld als

Nadere informatie

Het Modellenbos. Machteld Meijer. Getronics PinkRoccade 10 november 2005

Het Modellenbos. Machteld Meijer. Getronics PinkRoccade 10 november 2005 Het Modellenbos Machteld Meijer Getronics PinkRoccade 10 november 2005 CMMI BiSL BiSL DSDM Prince2 Prince2 ITServiceCMM CMM Cobit RUP ASL ASL ITIL 6 sigma BiSL Het modellenbos De modellen ASL INK MSF BiSL

Nadere informatie

Welke van onderstaande factoren bepaalt mede de prioriteit van een incident?

Welke van onderstaande factoren bepaalt mede de prioriteit van een incident? VRAAG 1 Bij welk van onderstaande alternatieven vind je een beschrijving van een afdeling in plaats van een proces? A Change Management B Incident Management D Service Desk VRAAG 2 Welke van onderstaande

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstelling

Nadere informatie

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen 1 Waarom? : Succesvol zijn is een keuze! Organisaties worden door haar omgeving meer en meer gedwongen om beter te presteren. Voornamelijk wordt dit ingegeven door de klant die haar eisen en wensen m.b.t.

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Even voorstellen: M&I/Partners 2. ICT in de zorg:

Nadere informatie

Meerkeuzevragen (40 punten) Vraag Antwoord Verwijzing naar vindplaats in studiemateriaal

Meerkeuzevragen (40 punten) Vraag Antwoord Verwijzing naar vindplaats in studiemateriaal Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Meerkeuzevragen (40 punten) Vraag Antwoord Verwijzing naar vindplaats in

Nadere informatie

Afsprakenkader ICT voor de kmo-portefeuille

Afsprakenkader ICT voor de kmo-portefeuille Afsprakenkader ICT voor de kmo-portefeuille versie van 16/09/2014 1 Inleiding Via de kmo-portefeuille (http://www.kmo-portefeuille.be/) kunnen kmo s subsidies krijgen voor opleiding, advies, strategisch

Nadere informatie

Scrum. Een introductie

Scrum. Een introductie Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 10 Scrum Een introductie Almere 1999 Proud of it Pagina 1 van 10 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Scrum... 4 3 Scrum rollen...

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL WEGWIJZER I. TERREINVERKENNING. Voorwoord 1. Afkortingenlijst 3

INHOUDSTAFEL WEGWIJZER I. TERREINVERKENNING. Voorwoord 1. Afkortingenlijst 3 INHOUDSTAFEL WEGWIJZER Voorwoord 1 Afkortingenlijst 3 I. TERREINVERKENNING Hoofdstuk I.1 Situering van het begrip informatie 1 1.1 Afbakening informatie, data en kennis 1 1.2 De rol van informatie in de

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

Uw specialist in technisch management

Uw specialist in technisch management IP-Solutions Het technisch beheer van installaties staat onder druk. De toenemende concurrentie, kostendruk en veranderende wet- en regelgeving vraagt om grotere transparantie, flexibiliteit en efficiency.

Nadere informatie

Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICT-producten en diensten en het in stand houden van de kwaliteit daarvan, passend binnen

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Kennismaken met de human-resourceprocessen

Nadere informatie

GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE

GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE 2 DIGITALISATIE VEREIST: Toegevoegde waarde Agility en snelheid Security en betrouwbaarheid 3 COMBINATIE BUSINESS & IT BUSINESS TECHNOLOGY

Nadere informatie

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016 Portfoliomanagement Management in Motion 7 maart 2016 PMO Institute Julianalaan 55 3761 DC Soest I: www.pmoinstitute.com I: www.thinkingportfolio.nl E: info@pmoinstitute.com Tjalling Klaucke E: tj.klaucke@pmoinstitute.com

Nadere informatie