Stichting ProSea Verslag activiteiten 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting ProSea Verslag activiteiten 2014"

Transcriptie

1 Stichting ProSea Verslag activiteiten 2014 SCHEEPVAART IMO model course 1. Inbedding model course bij Nederlandse zeevaartscholen ProSea benadert zeevaartscholen in Nederland, voert gesprekken en maakt (meerjarige) afspraken over de inbedding (educatief pakket, train de trainer, coaching) van marine environmental awareness training op de scholen. Indien gewenst voert ProSea de cursussen tegen betaling uit op school. Het educatieve materiaal is in schooljaar kosteloos aan alle Nederlandse zeevaartscholen aangeboden, dankzij een subsidie van het O en O fonds zeescheepvaart. Op 23 september 2014 werd een studiedag over mariene ecologie georganiseerd voor elf docenten van visserijscholen en zeevaartscholen. Tijdens de studiedag verworven de deelnemers meer achtergrondkennis over algemene ecologische principes en over 'onze' Noordzee en Waddenzee, en werd met experts gesproken over actuele ecologische thema's zoals invasieve soorten, beschermde gebieden en microplastics in zee. Inbedding per school: Maritiem Instituut Willem Barentz (HBO), Terschelling. Drie docenten hebben deelgenomen aan een Train de Trainer programma van ProSea in 2012 en aan de studiedag over ballastwater in Sinds 2012 voeren deze docenten de cursus zelfstandig op school uit. In 2014 heeft een medewerker van ProSea bij deze cursus geobserveerd en verzorgde een lezing over mariene ecologie. Hogeschool Amsterdam (HBO), Amsterdam. Twee docenten hebben deelgenomen aan een Train de Trainer programma van ProSea in 2012, een docent nam deel aan de studiedag over ballastwater in Het uitvoeren van de cursus is geleidelijk aan de docenten overgedragen. In 2012 heeft ProSea een cursus gegeven aan de studenten, docenten waren daarbij aanwezig. In 2013 en 2014 voerden de docenten de cursus zelfstandig uit. Daarbij maakten ze gebruik van de educatieve materialen van ProSea. ProSea verzorgde lezingen over mariene ecologie en ballast water. Noorderpoortcollege (MBO), Delfzijl. Een docent nam in 2014 deel aan de studiedag over ballastwater. In 2012, 2013 en 2014 heeft ProSea een cursus gegeven aan de studenten, docenten waren daarbij aanwezig. Hogeschool voor de Scheepvaart (HBO), Rotterdam. Twee docenten hebben in 2012 deelgenomen aan een Train de Trainer programma van ProSea. In 2013 en 2014 deden alle leerlingen mee aan de door ProSea gegeven marine environmental awareness cursussen. Deze werden gegeven in Diergaarde Blijdorp en werden gefinancierd door het haven-bedrijf Rotterdam. In 2014 hebben ook leerlingen van de HBO scheepsbouw opleiding meegedaan aan deze cursus. Twee docenten namen in 2014 deel aan de studiedag mariene ecologie.

2 Scheepvaart en Transport college (MBO), Rotterdam. Drie docenten hebben in 2012 deelgenomen aan een Train de Trainer programma van ProSea en in 2013 deden twee docenten mee aan de studiedag over ballastwater. In 2013 en 2014 deden alle leerlingen mee aan de ProSea marine environmental awareness cursussen. Deze werden gegeven in Diergaarde Blijdorp en werden gefinancierd door het havenbedrijf Rotterdam. Maritiem Instituut de Ruyter (HBO), Vlissingen. Twee docenten hebben deelgenomen aan een Train de Trainer programma van ProSea in 2012 en aan de studiedag over ballastwater in De cursus is geleidelijk overgedragen. In 2012 heeft ProSea een cursus gegeven aan de studenten, docenten waren daarbij aanwezig. In 2013 en 2014 gaven de docenten de cursus zelf. Maritiem Instituut de Ruyter (MBO), Vlissingen. Een docent heeft deelgenomen aan een Train de Trainer programma van ProSea. De docent geeft sindsdien geen aparte cursus, maar gebruikt de materialen van ProSea in de lessen. NOVA College, IJmuiden en Harlingen. Een docent heeft deelgenomen aan de studiedag over ballastwater in 2013 en aan de studiedag over mariene ecologie in NOVA gaat de cursus pas in het schoolprogramma opnemen als de verplichting in de kwalificatiedossiers wordt opgenomen. ROC Kop van Noord-Holland, Den Helder. Een docent heeft deelgenomen aan de studiedag over mariene ecologie in Deltion College, Zwolle. Twee docenten hebben deelgenomen aan de studiedag over mariene ecologie in Inbedding model course bij buitenlandse zeevaartscholen ProSea levert op aanvraag een bijdrage aan de inbedding van marine environmental awareness op buitenlandse zeevaartscholen. In 2013 heeft ProSea een lezing gegeven over marine environmental awareness en de IMO model course voor International Association of Maritime Institutions, een organisatie van Europese zeevaartscholen. Eveneens in 2013 heeft ProSea, in het kader van een project in het Middellandse zeegebied, een informatiepakket met brochure en alle educatieve materialen gestuurd naar alle zeevaartscholen in Griekenland. In het voorjaar van 2014 heeft een docente van het Fleetwood Offshore Survival Centre Black-pool and the Fylde College deelgenomen aan een open cursus. Die zeevaartschool heeft vervolgens ook de materialen afgenomen. In het najaar van 2014 heeft ProSea een marine environmental awareness cursus verzorgd voor studenten en een Train de Trainer programma voor docenten van de Warsash maritime academy in Southampton. Die zeevaartschool heeft vervolgens ook de materialen afgenomen. 3. Aanbieden ProSea educatief pakket bij model course ProSea geeft jaarlijks een set educatieve materialen uit, als hulpmiddel voor docenten van de zeevaartscholen om de IMO model course Marine Environmental Awareness te kunnen uitvoeren. Deze set bestaat uit een serie achtergrondartikelen, alle lezingen/workshops en een aantal filmpjes. Najaar 2013 is de derde versie (update 2013/2014) van deze set educatieve materialen geproduceerd en uitgegeven.

3 De CD-ROM met educatieve materialen behorende bij de IMO model course bieden we te koop aan voor 750 euro. Scholen kunnen ook een abonnement nemen, zodat ze jaarlijks een update krijgen (eerste jaar 500 euro, daarna 350 euro per jaar). Sinds de eerste uitgave van het ProSea is dit 34 keer verstrekt aan: Elf Nederlandse zeevaartscholen Tien Griekse zeevaartscholen Twee Engelse zeevaartscholen Tien reders en trainingsinstituten Videotel (provider van Computer Based Training/CBT) 4. Cursussen met OPEN inschrijving ProSea schrijft jaarlijks een cursus uit voor individuele deelnemers uit de maritieme sector. Deze cursus gaat door als er minimaal 8 deelnemers zijn en is met name geschikt voor reders die een keer kennis willen maken met de marine environmental awareness cursus. In 2014 hebben er twee cursussen plaatsgevonden met totaal 25 deelnemers van onder andere Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Amsterdam, de scheepvaartinspectie, drie scheepvaartbedrijven en twee trainingsinstituten. 5. Cursussen Havenbedrijf Rotterdam In 2014 heeft ProSea negen tweedaagse marine environmental awareness cursussen in Blijdorp georganiseerd voor medewerkers van havenbedrijf Rotterdam en leerlingen van het Scheepvaart en Transport College. Totaal namen 272 mensen deel. Deze cursussen werden gefinancierd door het havenbedrijf Rotterdam. 6. Cursussen voor Heerema Marine Contractors In het kader van de ISO certificering van Heerema Marine Contractors verzorgt ProSea marine environmental awareness workshops. Vooralsnog niet voor STCW functies (zeevarenden), omdat HMC er zeker van wil zijn dat deze cursus door de NL overheid zal worden geaccepteerd, zodat de toekomstige STCW verplichting is afgedekt. Dat is nu nog niet het geval. ProSea heeft in 2014 wel zes cursussen van een dag georganiseerd voor 53 deelnemers in niet-stcw functies van Heerema. Door deze marine environmental awareness cursussen voor het personeel leeft het onderwerp duurzaamheid bij HMC meer dan voorheen. Omdat de verschillende kantoorafdelingen moeite hebben om goede milieudoelstellingen en plannen op te nemen in hun jaarplannen heeft ProSea, in opdracht van HMC, een korte workshop ontwikkelt om ze daarbij te helpen en deze uitgevoerd op 26 september 2014 en 1 oktober Cursussen voor Boskalis Evenals in 2013, heeft ProSea ook in 2014 twee marine environmental awareness cursussen georganiseerd en gegeven aan medewerkers van Boskalis, in april en in oktober. Totaal waren er 33 deelnemers.

4 SCHEEPVAART overige projecten 8. Stichting Noordzee project Clean Shipping Stichting Noordzee heeft van het project Clean Shipping uitgevoerd waarin aandacht werd besteed aan verschillende aspecten van duurzame scheepvaart. Onderdeel van dit project was het in de scheepvaartsector vragen van aandacht voor bewustwording van scheepsbemanning en studenten van zeevaartscholen. Stichting ProSea heeft dit onderdeel van het project ingevuld voor stichting Noordzee, onder andere door het voeren van gesprekken met reders en het inbedden van de ProSea marine environmental awareness cursus in de scheepvaartsector en het onderwijs. In 2013 heeft ProSea een artikel geschreven over de Profit P, een van de drie P s van duurzaamheid. Hierin wordt speciaal aandacht besteed aan de rol van ladingeigenaren bij het bereiken van duurzaamheid. 9. Ballast Water Opportunity ProSea was van 2011 tot 2014 subpartner in het Interreg project rondom de invoering van het Ballastwater verdrag in Europa. ProSea speelde een rol in de disseminatie van de projectresultaten en bij het maken van educatieve materialen. In 2013 heeft ProSea een trainingsdag voor reders ontwikkeld over het probleem van de introductie van invasieve soorten door ballastwater. Deze trainingsdag is in 2013 en 2014 vier keer uitgevoerd, twee keer in Nederland en twee keer in Duitsland (66 deelnemers). Tijdens deze trainingsdagen werd aandacht besteed aan de uitdagingen die reders zien bij het invoeren van ballast water management. Experts uit het ballast water opportunity project werden ingezet om met de deelnemers in gesprek te gaan over uitdagingen als handhaving en controle, retrofit, testen van systemen en de regelgeving in Amerika. ProSea heeft daarnaast een leidende rol gespeeld in de organisatie van een conferentie van twee dagen over ballast water management tijdens Europort, de grote maritime beurs in Ahoy in Rotterdam. Tijdens deze conferentie was aandacht voor het probleem van invasive species, de resultaten van het Ballast Water Opportunity project en de zorgen van reders. Ook tijdens de Europort conferentie gingen experts uit het project in gesprek met de deelnemers. Totaal waren er ruim 100 conferentiebezoekers. 10. MBO opleiding Duurzaam Werken op Zee Samen met ROC Kop van Noord-Holland en wetenschappelijk instituut IMARES is in 2013 en 2014 gewerkt aan de opzet en aan de ontwikkeling van een opleiding van 1 jaar over verschillende aspecten van het gebruik van de Noordzee. Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers van bedrijven die op zee actief zijn. Het geeft de deelnemers kennis over de zee, duurzaamheid en de verschillende gebruikers van de zee. Omdat er steeds meer menselijke activiteiten op zee plaatsvinden biedt de opleiding ook vaardigheden om effectiever te opereren in deze steeds drukker wordende werkomgeving. De oorspronkelijk ontwikkelde cursus bestaat uit 40 cursusdagen. Naar aanleiding van een proefcursus in 2013 van 5 cursusdagen is besloten ook een kortere cursus van 15 dagen aan te bieden. 11. Project Vasco da Gama In het Vasco da Gama project is door een consortium van partners een 'environmental' module ontwikkeld voor een post-graduate Master opleiding. Doelgroep zijn maritiem officieren met bachelor degree en mogelijk ook andere marine professionals (bedrijfsdeelnemers). In dit

5 project heeft ProSea een rol als extern deskundige gespeeld, en hebben we onze kennis van het trainen van mariene professionals op het gebied van marine environmental awareness gedeeld. Eindresultaat van dit project is het draaien van een pilot in Zweden met daarin 210 studie-uren (7,5 ECTs) over milieu. 12. Faciliteren workshop stichting Noordzee In het kader van het opstellen van een gezamenlijke visie over de Noordzee (Blue Vision), heeft stichting Noordzee in 2014 twee workshops georganiseerd voor NGO s die zich bezighouden met de Noordzee. ProSea heeft deze workshop procesmatig begeleid.. VISSERIJ diverse projecten 13. Bedrijfssurvey project De bestandschatting voor tong en schol in de Noordzee zijn onder andere gebaseerd op de onderzoeksresultaten van de onderzoeksschepen Isis en Tridens. Het meenemen van vangstresultaten van commerciële schepen (met name de vangstsamenstelling) kan de bestandschatting verbeteren. Sinds 2010 vissen commerciële schepen mee met de onderzoekschepen. Dit is de zogenaamde bedrijfssurvey. De projecten in het kader van de bedrijfssurvey lopen tot en met het jaar ProSea speelt in deze projecten een rol bij de communicatie van de resultaten naar de sector, met name via visserijnieuws. 14. Innovatienetwerk Zuid-West Nederland ProSea maakt onderdeel uit van de kerngroep van het visserij innovatienetwerk in Zuid-West Nederland. Een van de aandachtpunten in innovatienetwerk Zuid-West Nederland is onderwijs en scholing. ProSea heeft van februari tot en met mei 2014 een serie van drie workshops voor vissers georganiseerd over EU beleid en communicatie. Daarnaast leidde ProSea in juli 2014 een dag over kennisuitwisseling rondom de pulskor. 15. Kadergroep Visketen De deelnemersgroep aan het kaderprogramma van ProSea heeft zichzelf georganiseerd als kadergroep Visketen. Voor het uitvoeren van hun plannen hebben ze subsidie gekregen. ProSea is bij het project betrokken als adviseur en als deskundige op het gebied van scholing. In 2014 werd duidelijk dat de kadergroep zelf (te) weinig tijd heeft om de geplande werkzaamheden uit te voeren en hebben ze ProSea gevraagd hier een grotere rol in te spelen. ProSea is daarom vanaf het najaar van 2014 nadrukkelijker betrokken bij de organisatie van een aantal activiteiten, zoals de samenwerking met de Youth Food Movement, de communicatie met het Jongerennetwerk, het opzetten van een project met Hogeschool Dronten en de planning van een tweedaagse workshop in Internationalisering visserijcursussen In het kader van het internationaal uitrollen van onze visserijcursussen heeft een medewerker van ProSea deelgenomen aan een conferentie in 2013 in Engeland. Hieruit is een samenwerkingsverband ontstaan tussen ProSea, de Engelse visserijorganisatie Seafish, het Responsible Fishing Scheme van de International Sustainability Unit uit Engeland, de Schotse

6 visserijorganisatie en GMRI, educatieclub uit de Verenigde Staten. Met een startsubsidie van de Lighthouse Foundation hebben we in dit samenwerkingsverband de eerste stappen gezet naar het ontwikkelen van een cursusprogramma, tijdens een werksymposium in Schotland. 17. Decentraal Aalbeheer in Friesland In het kader van het verduurzamen van de palingvisserij, voert Friese Bond voor Binnenvissers een proefproject uitvoeren om duurzaam aalbeheer in Friesland op te zetten. ProSea geeft een serie workshops om de 12 leden van de bond te trainen op het gebied van duurzaamheid. De eerste tweede workshops met als thema s Maatschappelijk verantwoord ondernemen in de palingvisserij en Onderzoek en monitoren op weg naar een wetenschappelijk quotum zijn succesvol uitgevoerd in 2013 en Inbedding duurzaamheid in de visserij De afdeling Agrokennis van het ministerie van Economische Zaken wil meer aandacht besteden aan het inbedden van duurzame visserij en hebben een project uitgeschreven om het lesmateriaal te herschrijven, de scholen te helpen met duurzaamheid structureel in het onderwijs te verankeren, en ook modules voor de sector te ontwikkelen. Uit de offertes van vier partijen is de offerte van ProSea uitgekozen. Het project is begonnen in december 2014 en loopt door tot mei In de startfase voeren we gesprekken met een groot aantal belanghebbenden. 19. Kenniskringen in de visserij In de visserij zijn al jaren kenniskringen actief, groepen vissers die kennis delen over bijvoorbeeld visserijmethoden. Deze groepen vissers worden begeleid door medewerkers van het LEI en IMARES. In 2014 en 2015 gaan de kenniskringen een nieuwe periode in en ProSea gaat hierin een rol spelen. ProSea zorgt onder ander voor de koppeling met het onderwijs, en meedoen aan de organisatie en uitvoering van een training rondom vaardigheden in de visketen. In 2014 zijn afspraken gemaakt en is een voorzichtige start gemaakt met de voorbereidingen van een boekje over keteninitiatieven en de organisatie van de bootcamp De Nieuwe Visserij. 20. Platform Innofish In het kader van de visserijsubsidies van EZ (EVF gelden) is een subsidie verkregen door een groep visserijondernemers rondom de invoering van de aanlandplicht. ProSea draagt aan dit project bij door het meedenken in de kerngroep van het project, het schrijven van een kennisdocument waarin kennis over de aanlandplicht wordt samengebracht, het samenbrengen van organisaties die iets aan educatie doen in de visserij, het afstemmen van dit aanbod en het ontwikkelen van nieuwe educatieve materialen. 21. Filmpjes over afval Van het ministerie van I&M (Rijkswaterstaat) heeft ProSea opdracht gekregen twee educatieve filmpjes te maken over vast afval en de visserij. Een filmpje van 3 minuten over het probleem van microplastics, een filmpje van 3 minuten over oplossingen. De filmpjes zijn zeer bruikbaar om bewustwording te bereiken over de gevolgen en oplossingen van zwerfafval en om te gebruiken tijdens onze visserijcursussen.

Stichting ProSea Verslag activiteiten 2013

Stichting ProSea Verslag activiteiten 2013 Stichting ProSea Verslag activiteiten 2013 SCHEEPVAART IMO model course 1. Inbedding model course bij Nederlandse zeevaartscholen ProSea benadert zeevaartscholen, voert gesprekken en maakt (meerjarige)

Nadere informatie

Stichting ProSea Verslag activiteiten 2015

Stichting ProSea Verslag activiteiten 2015 Stichting ProSea Verslag activiteiten 2015 SCHEEPVAART IMO model course 1. Inbedding model course bij Nederlandse zeevaartscholen ProSea benadert zeevaartscholen in Nederland, voert gesprekken en maakt

Nadere informatie

Inleiding MCN. Cees van Duyvendijk, Voorzitter Bestuur MCN Maritime Maintenance Conferentie, Den Helder 28 november 2013. www.maritimecampus.

Inleiding MCN. Cees van Duyvendijk, Voorzitter Bestuur MCN Maritime Maintenance Conferentie, Den Helder 28 november 2013. www.maritimecampus. Inleiding MCN Cees van Duyvendijk, Voorzitter Bestuur MCN Maritime Maintenance Conferentie, Den Helder 28 november 2013 Missie: Het duurzaam aanwenden van de zee en haar omgeving ten behoeve van het langdurig

Nadere informatie

Organiseer Jezelf. Workshop 1 Jongerennetwerk Visserij. Marieke Verweij 25 mei 2013 IJmuiden

Organiseer Jezelf. Workshop 1 Jongerennetwerk Visserij. Marieke Verweij 25 mei 2013 IJmuiden Organiseer Jezelf Workshop 1 Jongerennetwerk Visserij Marieke Verweij 25 mei 2013 IJmuiden Officiële opening cursus organiseer jezelf Stefan Tijssen, voorzitter JNV 2 Workshop 1 1. Inleiding - even voorstellen

Nadere informatie

Regulier onderwijs Locatie(s) Richting(en) HAVO/VWO Technasium Lindenborg Leek, Groningen HAVO/VWO met technische afdeling (technasium)

Regulier onderwijs Locatie(s) Richting(en) HAVO/VWO Technasium Lindenborg Leek, Groningen HAVO/VWO met technische afdeling (technasium) Overzicht maritieme opleidingen in Nederland Regulier onderwijs Locatie(s) Richting(en) HAVO/VWO Technasium Lindenborg Leek, Groningen HAVO/VWO met technische afdeling (technasium) VMBO 12 VMBO scholen

Nadere informatie

Spreektekst minister Schultz bij jaarvergadering KVNR, 13 november in Rotterdam. [Mw. T. Netelenbos heeft eerst woord van welkom)

Spreektekst minister Schultz bij jaarvergadering KVNR, 13 november in Rotterdam. [Mw. T. Netelenbos heeft eerst woord van welkom) 1 Spreektekst minister Schultz bij jaarvergadering KVNR, 13 november in Rotterdam [Mw. T. Netelenbos heeft eerst woord van welkom) Dames en heren, Wat een geweldige dynamische wereld is de maritieme sector!

Nadere informatie

Decentraal aal beheer Friesland

Decentraal aal beheer Friesland Decentraal aal beheer Friesland Duurzaam quotum, oogsten na draagkracht. Reahus, 31 oktober 2012 Friese Bond van Binnenvissers Secretariaat: Mevrouw A. van der Meulen Bongapaed 1 8736 JE Reahûs alidatini@planet.nl

Nadere informatie

16 mei 2013. Netwerkbijeenkomst MCN. Wessel Schinkel

16 mei 2013. Netwerkbijeenkomst MCN. Wessel Schinkel 16 mei 2013 Netwerkbijeenkomst MCN Wessel Schinkel Veiligheidstrainingen in Den Helder DHTC en de ontwikkeling van veiligheidstrainingen in Den Helder. Noodzaak offshore / Maritieme veiligheids trainingen

Nadere informatie

KO N I N K L I J K E V E R E N I G I N G VA N N E D E R L A N D S E R E D E R S

KO N I N K L I J K E V E R E N I G I N G VA N N E D E R L A N D S E R E D E R S KO N I N K L I J K E V E R E N I G I N G VA N N E D E R L A N D S E R E D E R S Werken op zee betekent: - De hele wereld zien. - Na de zeevaartschool ben je zeker van een baan. - Een hoog salaris. - Snel

Nadere informatie

Duurzaam Middelbaar Beroepsonderwijs. Rob de Vrind Duurzaamheidscoördinator Koning Willem I College en voorzitter van DMBO (www.duurzaammbo.

Duurzaam Middelbaar Beroepsonderwijs. Rob de Vrind Duurzaamheidscoördinator Koning Willem I College en voorzitter van DMBO (www.duurzaammbo. Duurzaam Middelbaar Beroepsonderwijs Rob de Vrind Duurzaamheidscoördinator Koning Willem I College en voorzitter van DMBO (www.duurzaammbo.nl) Position Paper We hebben gevraagd te tekenen voor Basis module

Nadere informatie

Stichting ProSea Verslag activiteiten 2012

Stichting ProSea Verslag activiteiten 2012 Stichting PrSea Verslag activiteiten 2012 SCHEEPVAART IMO mdel curse 1. Inbedding mdel curse bij Nederlandse zeevaartschlen PrSea is in 2012 gestart met het benaderen van alle zeevaartschlen, het veren

Nadere informatie

Brochure Synergy Enterprise Key User

Brochure Synergy Enterprise Key User Brochure Synergy Enterprise Key User Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische

Nadere informatie

overzicht open opleidingen, cursussen, seminars, workshops en trainingen

overzicht open opleidingen, cursussen, seminars, workshops en trainingen Beccaria Instituut B.V. overzicht open opleidingen, cursussen, seminars, workshops en trainingen 2011 Dit kan gegarandeerd anders! Efficiënter én effectiever! Hoe? Zie ons opleidingsaanbod. www.beccaria.nl

Nadere informatie

Welkom op de netwerkbijeenkomstvan MCN

Welkom op de netwerkbijeenkomstvan MCN Welkom op de netwerkbijeenkomstvan MCN Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 20 september 2012 Enys House (NLDA/KIM)

Nadere informatie

IenM EFMZV GMB project 3: School education and public awareness on marine environment, sustainable use and prevention of (waste) pollution.

IenM EFMZV GMB project 3: School education and public awareness on marine environment, sustainable use and prevention of (waste) pollution. IenM EFMZV GMB project 3: School education and public awareness on marine environment, sustainable use and prevention of (waste) pollution. Opdracht 1: Het agenderen en intensiveren van de aandacht voor

Nadere informatie

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended)

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) 8 Maanden ICM biedt u de mogelijkheid om het Lean Six Sigma Black Beltdiploma als pakket in 8 maanden tijd te te behalen. U start met Lean Six Sigma Green

Nadere informatie

Zomerschool ROC van Twente

Zomerschool ROC van Twente 2014 Zomerschool ROC van Twente College voor Educatie ROC van Twente 27-3-2014 INHOUD aanleiding... 2 opzet zomercursussen... 3 programma zomercursussen... 4 financieel... 5 Pagina 1 AANLEIDING Het ROC

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Opleidingen. Opleidingsprogramma Continu Verbeteren

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Opleidingen. Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Ministerie van Veiligheid en Justitie Strafrechtk ten Opleidingen versterkt & versnelt Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Het programma SV&V is gestart in 2011.

Nadere informatie

Brochure Synergy Enterprise Basis Training

Brochure Synergy Enterprise Basis Training Brochure Synergy Enterprise Basis Training Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan

Nadere informatie

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH Roadmap Institute for Positive Health April 2016 Stichting IPH INTRODUCTIE VAN DE IPH ROADMAP De IPH roadmap schetst de resultaten die IPH de komende jaren wil realiseren. De weg naar de resultaten toe

Nadere informatie

Maatwerk & opleidingsadvies

Maatwerk & opleidingsadvies WO Maatwerk & opleidingsadvies HBO IS DE WATERKENNIS VAN JOUW ORGANISATIE OP PEIL? MBO H2O www.wateropleidingen.nl Lifelong Learning in de watersector Wat zijn de voorwaarden en gevolgen van doorstroming

Nadere informatie

MET MICROSOFT IT ACADEMY. effectiever gebruik van ICT middelen in het onderwijs. kwaliteits- en tijdswinst voor onderwijsprofessionals en leerlingen

MET MICROSOFT IT ACADEMY. effectiever gebruik van ICT middelen in het onderwijs. kwaliteits- en tijdswinst voor onderwijsprofessionals en leerlingen kwaliteits- en tijdswinst voor onderwijsprofessionals en leerlingen betere aansluiting op de arbeidsmarkt met wereldwijd erkende certificaten MET MICROSOFT IT ACADEMY effectiever gebruik van ICT middelen

Nadere informatie

Voorbereidingscursussen

Voorbereidingscursussen Voorbereidingscursussen Biologie Natuurkunde Scheikunde Wiskunde Studeren aan de Open Universiteit voorbereidings cursussen Het systeem van eindexamenprofielen in het voortgezet onderwijs brengt met zich

Nadere informatie

Ik en de EU Workshop 1. Marieke Verweij (ProSea) Bruinisse 1 maart 2014

Ik en de EU Workshop 1. Marieke Verweij (ProSea) Bruinisse 1 maart 2014 Ik en de EU Workshop 1 Marieke Verweij (ProSea) Bruinisse 1 maart 2014 Welkom! Richard Martens 2 Wie ik ben 3 Even voorstellen Wie ben je Type bedrijf Wat verwacht je van deze workshop(s)? (Wat hoop je

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Nederlands Debat Instituut Januari 2013 t/m augustus 2014 (verlengd 1 e boekjaar)

Jaarverslag Stichting Nederlands Debat Instituut Januari 2013 t/m augustus 2014 (verlengd 1 e boekjaar) Jaarverslag Stichting Nederlands Debat Instituut Januari 2013 t/m augustus 2014 (verlengd 1 e boekjaar) Van 1998 tot en met 2013 heeft het Nederlands Debat Instituut BV als bedrijf jaarlijks debattoernooien

Nadere informatie

MBO HBO. Maritieme techniek. Deeltijdopleidingen voor professionals WWW.STC-GROUP.NL

MBO HBO. Maritieme techniek. Deeltijdopleidingen voor professionals WWW.STC-GROUP.NL MBO HBO Maritieme techniek Deeltijdopleidingen voor professionals WWW.STC-GROUP.NL DEELTIJD MBO- EN HBO-OPLEIDINGEN Nederlandse scheeps- en jachtwerven horen tot de absolute wereldtop. De voorsprong op

Nadere informatie

Voor Arbeid en Kansen (VAK) Plan van aanpak bij een gemeente. Het succes van samenwerking

Voor Arbeid en Kansen (VAK) Plan van aanpak bij een gemeente. Het succes van samenwerking Voor Arbeid en Kansen (VAK) Plan van aanpak bij een gemeente Het succes van samenwerking Het project VAKwerk Doel van het project: het optimaliseren van kansen op werk door te investeren in de kansen door

Nadere informatie

Kunsteducatie projecten voortgezet onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie

Kunsteducatie projecten voortgezet onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie Kunsteducatie projecten voortgezet onderwijs Utrecht Een stevige basis voor cultuurparticipatie Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Schoolabonnement 7 2 Kunstprojecten voor VMBO/HAVO/VWO 9 2.1 Kies je Kunst 9

Nadere informatie

Naam en Voornaam: Organisatie: Werkadres: Email: Telefoonnummer:

Naam en Voornaam: Organisatie: Werkadres: Email: Telefoonnummer: Naam en Voornaam: Organisatie: Werkadres: Email: Telefoonnummer: Houden wij u op de hoogte van de conclusies van het KPT-project? Ja Neen 1. Bent u werknemer bij een instelling voor voortgezet of hoger

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 1 Marketing/PR/Communicatiemedewerker Specialisatie Social Media SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding aan.

Nadere informatie

ANGRY. De verbeelding van de radicaal. Informatie over de educatieve modules bij een fotografie en nieuwe media project over radicaliserende jongeren.

ANGRY. De verbeelding van de radicaal. Informatie over de educatieve modules bij een fotografie en nieuwe media project over radicaliserende jongeren. ANGRY De verbeelding van de radicaal Informatie over de educatieve modules bij een fotografie en nieuwe media project over radicaliserende jongeren. Jasper Groen, Jeffrey, 2008 Paradox, het Nederlands

Nadere informatie

Taskforce Informatiebeveiligingsbeleid.

Taskforce Informatiebeveiligingsbeleid. Taskforce Informatiebeveiligingsbeleid. Cursus 1 2015-2016 plus overnachting Aanleiding: Om het deskundigheidsniveau van instellingen te vergroten, zal een masterclass Privacy georganiseerd worden. Deze

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Verslag cursus Organiseer Jezelf

Verslag cursus Organiseer Jezelf Verslag cursus Organiseer Jezelf Cursusdag 1, 25 mei 2013 Hotel Augusta, IJmuiden (10.00 16.30) Het Jongerennetwerk Visserij heeft aan Stichting ProSea gevraagd een cursus op maat te maken, gericht op

Nadere informatie

autonoom varende schepen, op afstand bewaakte of bestuurde schepen, onbemand varende schepen

autonoom varende schepen, op afstand bewaakte of bestuurde schepen, onbemand varende schepen Visie KVNR op autonoom varende schepen, op afstand bewaakte of bestuurde schepen, onbemand varende schepen Introductie KVNR Collectieve belangenbehartiging van: meer dan 400 Nederlandse reders en scheepsbeheerders

Nadere informatie

Brochure ASL2 Foundation

Brochure ASL2 Foundation Brochure ASL2 Foundation Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische Universiteit

Nadere informatie

MCN en Efro Rotterdam, 28 mei 2013

MCN en Efro Rotterdam, 28 mei 2013 MCN en Efro Rotterdam, 28 mei 2013 MCN is een koepel waarbinnen de vier O s samenwerken op het gebied van marien, maritiem & milieu en zich bezig houden met oa: duurzame offshore energie: olie & gas, arctic

Nadere informatie

Leren & Innoveren. Informatiedossier ten behoeve van en verzoek tot inschrijving voor de masteropleiding

Leren & Innoveren. Informatiedossier ten behoeve van en verzoek tot inschrijving voor de masteropleiding (niet invullen) Inschrijfnummer: datum van binnenkomst: datum intakegesprek: Informatiedossier ten behoeve van en verzoek tot inschrijving voor de masteropleiding Leren & Innoveren Hogeschool Inholland

Nadere informatie

RECHTSORDE LOKAAL Het kantoorbrede contentintegratiesysteem. Het Overleg Februari 2007

RECHTSORDE LOKAAL Het kantoorbrede contentintegratiesysteem. Het Overleg Februari 2007 RECHTSORDE LOKAAL Het kantoorbrede contentintegratiesysteem Het Overleg Februari 2007 Inhoud van de presentatie Introductie C-CONTENT Introductie Rechtsorde Ontwikkelaar en toeleverancier van informatieontsluitingstechnologie

Nadere informatie

Rotterdam 25 november 2011 TKN, aanpassing aan de toekomst

Rotterdam 25 november 2011 TKN, aanpassing aan de toekomst Rotterdam 25 november 2011 TKN, aanpassing aan de toekomst Herijking TKN exameneisen en -opzet Aanleiding. Geleidelijke afname aantal examenkandidaten Aanpassing aan de tijd nodig Verzoeken uit het veld

Nadere informatie

Onderwijs en Kennisoverdracht

Onderwijs en Kennisoverdracht Onderwijs en Kennisoverdracht Ontwikkelingen in de duurzame landbouw in Suriname Prof. Tiny van Boekel, Decaan voor Onderwijs/Vice-rector, Wageningen University & Research Centre, NL Inhoud lezing Ontwikkelingen

Nadere informatie

LEREN DOOR TE DOEN DESIGN THINKING TRAINING VOOR COMMUNICATIE PROFESSIONALS

LEREN DOOR TE DOEN DESIGN THINKING TRAINING VOOR COMMUNICATIE PROFESSIONALS DESIGN THINKING TRAINING VOOR COMMUNICATIE PROFESSIONALS Deze energieke, tweedaagse training resulteert in hands-on ervaring en meer inzicht in de Design Thinking principes, de belangrijkste tools en terminologie.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage. Geachte Voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage. Geachte Voorzitter, Directie Visserij De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 4 september 2008 2070828790 Viss. 2008/5042 25 september

Nadere informatie

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Intensieve Training Sociale Media voor marketing-en communicatie professionals in het onderwijs Met 2 interessante praktijkpresentaties van: Ingmar Volmer : Sociale Media

Nadere informatie

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Professionaliseringsaanbod Pabo 2010 2011 OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Inleiding Nieuw in ons aanbod! Een vervolg op de Post-HBO Coach en opleider in de school!

Nadere informatie

in Indonesië arbeidshygiënische tools

in Indonesië arbeidshygiënische tools NVvA Symposium Zeist april 2009 Buitenlandbeurs NVvA 2008 Trainen van collega s in Indonesië in het gebruik van praktische arbeidshygiënische tools Joost van Rooij & Daan Huizer 1 Waarom Indonesië? Indonesië

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Tussenmeting 2015 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, oktober

Nadere informatie

Kunsteducatie projecten voortgezet onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie

Kunsteducatie projecten voortgezet onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie Kunsteducatie projecten voortgezet onderwijs Utrecht Een stevige basis voor cultuurparticipatie Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Schoolabonnement 7 2 Kunstprojecten voor alle klassen 9 3 Kunstproject voor VMBO

Nadere informatie

Behoefteonderzoek Maritieme maatlatten Maritiem Innovatie Impuls Project. Juni 2015, Michaela Scholl e.a.

Behoefteonderzoek Maritieme maatlatten Maritiem Innovatie Impuls Project. Juni 2015, Michaela Scholl e.a. Behoefteonderzoek Maritieme maatlatten Maritiem Innovatie Impuls Project. Juni 2015, Michaela Scholl e.a. Waarom dit onderzoek? 2011: Actie op milieu-indices 2012/13: IMARES/TNO-onderzoek naar milieu-indices

Nadere informatie

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Vastgesteld door het college van bestuur op 4 januari 2016 Positief advies beleidsoverleg 13 oktober 2015 Goedgekeurd door de raad van toezicht 18 december 2015

Nadere informatie

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Accreditatie opleiding Officier van Dienst Geneeskundig Nieuwe GHORdiaanse basisopleiding Actualisatie kennispublicatie GHOR Save the date: Relatiemiddag

Nadere informatie

Opwegnaarschool.nl. Veiliger naar school: educatie & onderzoek in één pakket

Opwegnaarschool.nl. Veiliger naar school: educatie & onderzoek in één pakket Opwegnaarschool.nl Veiliger naar school: educatie & onderzoek in één pakket Winnaar Nationale Verkeersveiligheidsprijs 2010 Opwegnaarschool.nl Een verkeersveilige schoolomgeving en een veilige schoolroute.

Nadere informatie

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Bijpraten Raadsleden Vlissingen, 10 april 2017 Agenda > Welkom: Harry van der Maas (voorzitter stuurgroep) > Stand

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor ouders/verzorgers, 12 september 2017

Nieuwsbrief voor ouders/verzorgers, 12 september 2017 Nieuwsbrief voor ouders/verzorgers, 12 september 2017 De kop is eraf. De introductieweek zit erop. Maandag zijn de lessen weer volgens rooster gestart. Maar liefst 178 leerlingen starten dit nieuwe schooljaar

Nadere informatie

12 augustus 2011 Aan : Van : Afdeling/functie : VTO, opleider Betreft. : OMA scholing leerlingen en stagiaires. Management samenvatting

12 augustus 2011 Aan : Van : Afdeling/functie : VTO, opleider Betreft. : OMA scholing leerlingen en stagiaires. Management samenvatting 12 augustus 2011 Aan : Van : Afdeling/functie : VTO, opleider Betreft : OMA scholing leerlingen en stagiaires Management samenvatting Binnen Mondriaan is het de afspraak dat alle medewerkers in de directe

Nadere informatie

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta BZW Bijeenkomst Middelburg, 4 april 2017 Inhoudsopgave 1. Campus Zeeland 2. Bèta College 3. Kennis & Innovatie Netwerken

Nadere informatie

Kennismanagement CARMABI - Caribbean Research & Management of Biodiversity Foundation Vanaf 1955

Kennismanagement CARMABI - Caribbean Research & Management of Biodiversity Foundation Vanaf 1955 Kennismanagement CARMABI - Caribbean Research & Management of Biodiversity Foundation Vanaf 1955 www.carmabi.org 1. Inleiding 2. Financiering 3. Kennismanagement 4. Spin-off kennismanagement INLEIDING

Nadere informatie

Boskalis Beach Cleanup Tour. van Stichting De Noordzee

Boskalis Beach Cleanup Tour. van Stichting De Noordzee Boskalis Beach Cleanup Tour van Stichting De Noordzee 2014 MyBeach Cleanup Challenge 2013 2 Resultaten MyBeach Cleanup Challenge 2013 350 km Noordzeekust schoonmaken in één maand Een team van Stichting

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

ETFAM INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT CENTRE WORKSHOP & TRAINING SERVICES

ETFAM INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT CENTRE WORKSHOP & TRAINING SERVICES INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT CENTRE WORKSHOP & TRAINING SERVICES MAART, 2010 ETFAM INTERNATIONAL - BUSINESS DEVELOPMENT CENTRE INLEIDING Het, in het kort ETFAM-BDC, biedt verschillende ondersteunde

Nadere informatie

Meervoudig ruimtegebruik op zee

Meervoudig ruimtegebruik op zee Windturbineparken en aquacultuur Theo Reijs, senior adviseur Kader Ontwerp Nationaal Waterplan (min V&W, coördinerend), en daarbinnen Ontwerp Beleidsnota Noordzee (dec 2008) afstemming tussen gebruikers

Nadere informatie

Brochure ISO 27002 Foundation

Brochure ISO 27002 Foundation Brochure ISO 27002 Foundation Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische

Nadere informatie

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering In iedere FAQ-lijst vindt u eerst de lijst met vragen, zodat u de voor u interessante vragen en antwoorden op de pagina s hierna makkelijk terug kunt

Nadere informatie

Maritieme ontwikkelingen vanuit de maritieme logistieke keten en de wind op zee keten.

Maritieme ontwikkelingen vanuit de maritieme logistieke keten en de wind op zee keten. Maritieme ontwikkelingen vanuit de maritieme logistieke keten en de wind op zee keten. Verslag van workshop 1 tijdens de bijeenkomst Denk mee over nieuwe project ideeën voor het noordelijk grensoverschrijdend

Nadere informatie

TECHNOLOGIE IN DE ZORG

TECHNOLOGIE IN DE ZORG TECHNOLOGIE IN DE ZORG MET DE MAATWERKMODULES VAN ZORGTECHNIEK LIMBURG ZIJN UW OPLEIDINGEN IN ÉÉN KLAP UP-TO-DATE KENNISMAKING ZORGTECHNOLOGIE ZORG OP AFSTAND ONDERSTEUNENDE TECHNOLOGIEËN EN HULPMIDDELEN

Nadere informatie

Evaluatie. SECTORPLAN MEUBEL Duurzame inzetbaarheid op de kaart

Evaluatie. SECTORPLAN MEUBEL Duurzame inzetbaarheid op de kaart Evaluatie SECTORPLAN MEUBEL 2014-2016 Duurzame inzetbaarheid op de kaart Inhoud Inhoudsopgave Duurzame inzetbaarheid op de kaart...... 3 Relevante instrumenten aanbieden...... 4 Grafiek resultaten......

Nadere informatie

Duurzame scheepvaart omdat het loont Tekst: Ingrid Zeegers

Duurzame scheepvaart omdat het loont Tekst: Ingrid Zeegers 47 magazine over de zee # 1 october 2013 Tekst: Ingrid Zeegers De scheepvaartsector is druk in de weer met duurzaamheid. Deels vanwege internationale regelgeving, maar ook om de milieuvriendelijke reputatie

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten Tweede meting werkgevers en werknemers 2 Inleiding In deze brochure vindt u de belangrijkste resultaten van de benchmark Opleiden en Ontwikkelen. De benchmark

Nadere informatie

Leer- en Ontwikkelingsspel

Leer- en Ontwikkelingsspel SPEELWIJZE LEER- EN ONTWIKKELINGSSPEL - Bladzijde 1 / 13 SPEELWIJZE Leer- en Ontwikkelingsspel Leren en ontwikkelen spelen een belangrijke rol in onze samenleving. Veranderingen op allerlei gebied volgen

Nadere informatie

Het ondersteuningsaanbod LEA najaar 2009

Het ondersteuningsaanbod LEA najaar 2009 Het ondersteuningsaanbod LEA najaar 2009 1. Cursusmodules a. Basismodule: Thema s op de LEA (1 dag) b. Basismodule: Lokale Educatieve Agenda (2 dagen) c. Module: Monitoring en evaluatie van de LEA (Blauwe

Nadere informatie

MUST MARITIME CONSORTIUM of ENVIRONMENTAL SCIENCE and TECHNOLOGY

MUST MARITIME CONSORTIUM of ENVIRONMENTAL SCIENCE and TECHNOLOGY Global Ocean Innovation Independent shared research for sustainable exploitation of ocean resources MARITIME CONSORTIUM of ENVIRONMENTAL SCIENCE and TECHNOLOGY 10 miljard mensen in 2050 grondstoffen -

Nadere informatie

BEKNOPT INFORMATIEBOEKJE VOOR DOCENTEN

BEKNOPT INFORMATIEBOEKJE VOOR DOCENTEN BEKNOPT INFORMATIEBOEKJE VOOR DOCENTEN Aantrekkelijk schoolprofiel Taakverlichting docenten Motivatie en toekomstperspectief voor leerlingen Onderwijs met hoge kwaliteit 2012, Worldschool. Aaltje Bakstraat

Nadere informatie

Brochure BISL Foundation

Brochure BISL Foundation Brochure BISL Foundation Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische Universiteit

Nadere informatie

JAARREKENING Vaste activa Leningen aan korpsen

JAARREKENING Vaste activa Leningen aan korpsen JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 2016 2015 Vaste activa Leningen aan korpsen 45.300 48.700 45.300 48.700 Vlottende activa Voorraden 2.036 2.454 Vorderingen op korpsen 841 1.558 Overlopende

Nadere informatie

Stichting Sounds of Change

Stichting Sounds of Change Stichting Sounds of Change Meerjaren beleidsplan 2017 2020 Februari, 2017 Sounds of Change is een organisatie die de helende kracht van muziek brengt naar (getraumatiseerde) kinderen in en uit conflictgebieden,

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Behandeld door Gert Koot T.a.v. Addie Weenk E Van

Behandeld door Gert Koot T.a.v. Addie Weenk E Van Aan Agentschap NL Behandeld door Gert Koot T.a.v. Addie Weenk E Gert.Koot@MWHGlobal.COM Van Gert Koot en Marianne Zegwaard T +31(0)15 7512990 Betreft Maatwerkplan aanpak zwerfafval omgeving Insula College

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst schone scheepvaart. SHIP, 1 november Henri van der Weide

Informatiebijeenkomst schone scheepvaart. SHIP, 1 november Henri van der Weide Informatiebijeenkomst schone scheepvaart SHIP, 1 november Henri van der Weide Vluchtige organische stoffen (VOS), geur van lading en geluid bij overslag Kooldioxide (CO2),Stikstofoxiden (NO X), Zwaveloxiden

Nadere informatie

TWINAXLES Technische Trainingen

TWINAXLES Technische Trainingen Veelgestelde vragen 1. Wat betekent Twinaxles? Twinaxles betekent dubbele assen of twee-assig in het Engels. Twin staat voor tweeling, dubbel of twee en axles staat voor assen. De twee assen hebben betrekking

Nadere informatie

Eindrapport. Onderzoek naar de opslag van huisvuil aan boord van vissersschepen

Eindrapport. Onderzoek naar de opslag van huisvuil aan boord van vissersschepen Eindrapport Onderzoek naar de opslag van huisvuil aan boord van vissersschepen Opgemaakt door: B. Veerman Secretaris KIMO Nederland en België December 2014 2 INHOUD 1.0 Inleiding en probleemstelling 4

Nadere informatie

De kracht van sociale media in het onderwijs

De kracht van sociale media in het onderwijs De kracht van sociale media in het onderwijs Maak onderwijs effectiever met sociale media Tweedaagse leergang en eendaagse workshop Uw studenten maken volop gebruik van sociale media. Ze ontmoeten er hun

Nadere informatie

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering In iedere FAQ-lijst vindt u eerst de lijst met vragen, zodat u de voor u interessante vragen en antwoorden op de pagina s hierna makkelijk terug kunt

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015 en begroting van de basisactiviteiten. Aantoonbaar toegankelijk. Versie 1 2014-11-17 SDdb2014/50

Activiteitenplan 2015 en begroting van de basisactiviteiten. Aantoonbaar toegankelijk. Versie 1 2014-11-17 SDdb2014/50 Activiteitenplan 2015 en begroting van de basisactiviteiten Aantoonbaar toegankelijk Versie 1 2014-11-17 SDdb2014/50 Inhoudsopgave Activiteitenplan 2015 en begroting van de basisactiviteiten... 1 Inleiding...

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 14001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 14001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

opleidingen Versie

opleidingen Versie Doelstelling ADR-certificaat basis (stukgoed), 1 e opleiding / herhaling De chauffeur die met zijn vrachtauto of tankwagen gevaarlijke stoffen vervoert, zal van de ADR voorschriften het nodige moeten weten.

Nadere informatie

Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID

Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID Groeien in gezondheid door kennis Onze gezondheid is ons belangrijkste bezit. Daarom is het goed dat we ons er steeds meer van bewust worden dat

Nadere informatie

EFFECTIEF SCHRIJVEN. Scriptplus biedt kwaliteit in schrijven

EFFECTIEF SCHRIJVEN. Scriptplus biedt kwaliteit in schrijven EFFECTIEF SCHRIJVEN Scriptplus biedt kwaliteit in schrijven Het levert je veel op als je begrijpelijk, overtuigend en efficiënt kunt schrijven. Je boodschap komt duidelijker over en je krijgt met je tekst

Nadere informatie

Effectief Actief interventie beschrijving GB bijlage Menukaart Sportimpuls 2015 MSI. Beweegkriebels

Effectief Actief interventie beschrijving GB bijlage Menukaart Sportimpuls 2015 MSI. Beweegkriebels Beweegkriebels A) Kosten en uren Hieronder het aantal uur dat de lokale professional (aanvrager) kwijt is aan de uitvoer van de activiteiten voor de einddoelgroep. De rol van de professional (trainer,

Nadere informatie

ÉÉN VAN ONZE EXPERTS

ÉÉN VAN ONZE EXPERTS ÉÉN VAN ONZE EXPERTS Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste uit

Nadere informatie

Cursusprogramma s. Taaltrainingen voor de AGF-sector. In samenwerking met het AGF-groothandelsfonds

Cursusprogramma s. Taaltrainingen voor de AGF-sector. In samenwerking met het AGF-groothandelsfonds Cursusprogramma s 2013 Taaltrainingen voor de AGF-sector In samenwerking met het AGF-groothandelsfonds : 1 Introductie Iber Lengua 2 Korte uitleg procedure 3 Individuele taaltraining 30 uur 4 Individuele

Nadere informatie

E-mailhulp in de zorgstructuur van het MBO

E-mailhulp in de zorgstructuur van het MBO E-mailhulp in de zorgstructuur van het MBO Conferentie Gebundelde kracht in een kansrijk MBO 10 januari 2013, de Reehorst, Ede Programma workshop Digitale hulp en e-mailhulp Twee invalshoeken Pilot op

Nadere informatie

Betreft. Besluitenlijst VIP-vergadering Datum Vrijdag 6 februari 2009 Tijdstip Locatie Aanwezig

Betreft. Besluitenlijst VIP-vergadering Datum Vrijdag 6 februari 2009 Tijdstip Locatie Aanwezig Betreft Besluitenlijst VIP-vergadering Datum Vrijdag 6 februari 2009 Tijdstip Locatie Aanwezig 10.00 14.00 uur VNO-NCW-gebouw, Den Haag Bram Bierens, Joanneke Kruijsen, Wil van der Fliert, Leo Jansen,

Nadere informatie

CERTIFIED EDUCATION ORGANIZATION

CERTIFIED EDUCATION ORGANIZATION CERTIFIED EDUCATION ORGANIZATION Gecertificeerde Social Media Opleidingen en Basiscursussen Hands-on trainingen Social Media Projecten Gecertificeerde docenten Gecertificeerde consultants Gecertificeerde

Nadere informatie

Bachelor of SPI. SPIDER meets HBO. Inleiding door Esther Hageraats. Bachelor of SPI, 20 nov 2007 1

Bachelor of SPI. SPIDER meets HBO. Inleiding door Esther Hageraats. Bachelor of SPI, 20 nov 2007 1 Bachelor of SPI SPIDER meets HBO Inleiding door Esther Hageraats Bachelor of SPI, 20 nov 2007 1 Saxion Hogescholen Vestigingen in Enschede, Deventer en Apeldoorn 18000 studenten, 1800 medewerkers waarvan

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

School Ex rapportage. Oktober 2010

School Ex rapportage. Oktober 2010 School Ex rapportage Oktober 2010 Inleiding School Ex is een onderdeel van het actieplan jeugdwerkloosheid. Het doel is tweeledig. Enerzijds MBO-jongeren stimuleren om langer door te leren en anderzijds

Nadere informatie

LOG IN ON. De professionaliseringswebsite voor iedere docent, bestuurder en directeur

LOG IN ON. De professionaliseringswebsite voor iedere docent, bestuurder en directeur LOG IN ON De professionaliseringswebsite voor iedere docent, bestuurder en directeur 2 De school is een dynamische omgeving waar altijd geleerd wordt. Hoe zorgt u ervoor dat u hierin mee blijft gaan? Met

Nadere informatie

CV Bob Wolters Communicatiemakelaars

CV Bob Wolters Communicatiemakelaars CV Bob Wolters Communicatiemakelaars Suikersilo West 22, 1165MP Halfweg 020-4071052 communicatiemakelaars.nl info@communicatiemakelaars.nl PERSOONLIJKE GEGEVENS: CURRICULUM VITAE Voornaam: Bob Achternaam:

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Beginmeting 2014 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, september

Nadere informatie