Remco Meisner droeg nationaal en internationaal verscheidene verantwoordelijkheden:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Remco Meisner droeg nationaal en internationaal verscheidene verantwoordelijkheden:"

Transcriptie

1 personalia correspondentieadres Geddingmoor 32, 2151 DK Nieuw Vennep telefoon profiel Remco Meisner is een ervaren manager. Hij deed zowel binnen Nederland als internationaal ervaring op in onder meer de financiële sector, petrochemie, reisbranche, dienstverlening, consultancy, bij nationale en lokale overheden. Hij was onder meer verantwoordelijk voor klassiek (interim) management, reorganisaties, organisatieontwikkeling, maar deed daarnaast ook geregeld technologische projecten (migraties van ICT systemen, software ontwikkeling, informatie analyse, business analyse en dergelijke). Van oorsprong technisch geschoold (informatietechnologie), verkreeg hij in 2005 de graad van Master of Business Administration (MBA) aan de University of Liverpool en in 2008 deze van Certified Change Management Master bij de Vrije Universiteit in Amsterdam. Bij deze laatste instelling voert hij sinds 2010 een promotieonderzoek uit naar de verbetering van de bijdrage van medewerkers aan de waarde van organisaties. Remco is in staat organisaties en medewerkers gestructureerd en op professionele wijze tot succesvolle samenwerking en blijvende verbeteringen te verleiden. Hij legt gemakkelijk contact op alle niveaus in organisaties en brengt de rust terug, werkt methodisch en doelgericht. kenmerkende resultaten Remco Meisner droeg nationaal en internationaal verscheidene verantwoordelijkheden: Succesvol gerealiseerde organisatie- en cultuurveranderingen, andere visie bij leidinggevenden, onder meer bij overheidsinstellingen. Ontwikkelde diverse op de menselijke maat (Quinn, MINCE, Hardjono, Cozijnsen) gebaseerde lesboeken, leergangen, instructiefilms. Uitwerking van adequate Business Cases, regelmatig op grond van initiele voorgenomen, schier gordiaanse bedrijfsdoelstellingen. Succesvol manager, leidinggevend aan het gehele palet van kleine tot zeer grote groepen medewerkers. Het realiseren van de beoogde resultaten, binnen tijd en budget, ten behoeve van zowel eenvoudige als uitermate complexe (schijnbaar onbeheersbare) projecten. Verbeteringen aan het functioneren van individuen, afdelingen en organisaties, bijv. met inzet van methodieken (PRINCE2, ITIL, BiSL, RUP, MINCE, PI, ASL, TMAP etc.) Ontwikkelde het MINCE model voor organisatievolwassenheid, publiceerde daarover de internationale standaard. kenmerkende klanten Financiële wereld: ABN AMRO Dealingroom; ING; Nationale Nederlanden; Banque Labouchère; Sociale Verzekeringsbank SVB; Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) (semi)overheid: Ministerie van Justitie en Veiligheid; Gemeente Amsterdam; Vlaamse Regering 1 ; Gemeentelijke Sociale Dienst; ICT Bedrijf Rechterlijke Organisatie (ICTRO); Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI); Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA); Rijkswaterstaat; 1 België

2 UWV; Politie; Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen; Gemeentelijk Vervoer Bedrijf Dienstverlening en consultancy: Atribit; Getronics; PinkRoccade; Logica; Andarr; XTEC; TNO; SAGEM 2 ; Eclips; Voice Data Systems Reisbranche/toerisme: TUI GmbH 3 ; Preussag 3 ; Intersystems; Flughafen Leipzig-Halle 3 ; Changi Airport 4 ; Holland International; Thomson Travel 5 ; Luchthaven Schiphol; Arlanda Airport 6 ; Ben Goerion Airport 7 ; Alma Ata Airport 8 Telecommunicatie & internet: TELE2; KPN; PTT Telecom; T-Mobile Energiesector: Nuon Non-profit: MINCE2 Foundation; IPMA; diverse literaire organisaties Zorg: Jeroen Bosch Ziekenhuis; Sint Maartenskliniek Media: PCM Uitgevers; Van Haren Publishing; Academic Services Industrie: KONE Liften; Canon Europe; Nissan Europe; Omegam; Holec Petrochemie: Shell International Exploration and Production (SIEP); Shell Services International Onderwijs: Hogeschool Laudius; Entrac; Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten kenmerkende opdrachten (excerpt tot 1994) Interim Management-leergang Ten behoeve van de Hogeschool Laudius ontwikkelt Remco in 2011 de leergang Interim Management, die bestaat uit twaalf in boekvorm uitgebrachte modules. Elke maand wordt een compleet boek opgeleverd, inclusief oefenvraagstukken, toetsing en antwoordindicatie. Invoering Vestigingsmodel DJI (schriftelijke referentie!, zie blz. 13) In de periode tussen februari 2009 en april 2011 heeft Remco in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie als programma manager bij alle gevangenissen in Nederland het Vestigingsmodel ingevoerd. Managementlagen werden opgeheven, de kostenplaatsstructuur vereenvoudigd en men ging van 20 Clusters naar 29 Vestigingen. Een zeer complexe organisatieverandering met impact op alle medewerkers, de informatiesystemen, processen en procedures. Professionalisering projectmanagement TELE2 In januari 2009 is Remco als projectmanager gestart met de professionalisering van het zake- 2 Frankrijk 3 Duitsland 4 Singapore 5 United Kingdom 6 Zweden 7 Israel 8 Kazachstan pagina 2

3 curriculum vitae Remco Meisner lijke projectmanagement bij TELE2. Portfoliomanagement en enige tools werden ingevoerd, medewerkers werden door hem gecoacht en opgeleid. Inmiddels wordt de afdeling projectmanagement onder de aandacht gebracht bij de rest van de organisatie met behulp van door Remco (in de rol van projectmanager en producent) ten behoeve van de elearning-omgeving gemaakte video s, presentaties en certificeringstoetsen. Professionalisering projectmatig werken TNO In de laatste maanden van 2008 was Remco als projectmedewerker betrokken in het met goed resultaat analyseren van de wijze waarop TNO projectmatig en afdelingsoverstijgend functioneert en het op grond daarvan genereren van verbetersuggesties. Programma manager AAHG Tussen april en augustus 2008 was Remco verantwoordelijk voor het opstarten van het programma inzake de veranderingen met de multi-branding presentatie van ABN AMRO Hypotheken Groep via het web en de media. Uiteindelijk is e.e.a. verder geïmplementeerd door ABN AMRO zelf. Project manager KPN Tussen december 2007 en maart 2008 zette Remco met goed gevolg de projectmatige veranderingen in gang die verband hielden met diverse aanpassingen bij (deels ge-outsourced) computercentra van KPN op diverse plekken in Nederland. Bidmanager overheidsaanbestedingen Acteerde als bidmanager inzake meerdere ICT gerelateerde (primair procesgeoriënteerde) Europese aanbestedingstrajecten vanuit Getronics en ook vanuit PinkRoccade aan onder meer het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), de Vlaamse Regering en de Gemeente Amsterdam. Senior project manager T-Systems Diverse succesvolle, veelal technische, bid- en projectmanagementtrajecten bij T-Systems (onderdeel van T-Mobile), onder meer in verband met de ICT infrastructuur, en aanpassingen van de aanpak van het service management, dus in verband met de primaire bedrijfsprocessen ten behoeve van o.m. PontMeyer en TomTom, spelend in de periode tussen juli en november Programma manager Gevangeniswezen Als manager van ruim 45 medewerkers, een groot deel afkomstig van verschillende externe dienstverleners, was Remco tussen november 2005 en juli 2007 verantwoordelijk voor het ontwerpen, bouwen, testen en implementeren van de Basisregistratie bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). In dit systeem worden de gegevens van justitiabelen vanuit diverse bronnen verzameld en ontsloten. Een buitengewoon complexe omgeving met tientallen externe en interne stakeholders, talloze agenda s. Succesvolle afloop. Programma manager Nationale Nederlanden Implementatie van aangepaste profilering van Nationale Nederlanden in het kader van de ING integratie, waarbij diverse uitingen op gecoördineerde wijze gelijkgetrokken en gecommuniceerd moesten worden aan de diverse belanghebbende partijen. Zowel ICT (primaire systemen en bedrijfsprocessen) als organisatiekundig. De inventarisatie van de systemen waarop e.e.a. betrekking had was hiervan een eerste onderdeel. Interim manager Sint Maartenskliniek Interim manager ter ondersteuning van de technische afdeling (m.n. ICT) van dit gespecialiseerde ziekenhuis. Bijdragen aan de ITIL implementatie en professionalisering, o.m. m.b.v. workflow management. Projectmatige implementatie van gedigitaliseerde röntgensystemen (Agfa Healthcare) in nauwe samenwerking met diverse betrokken bedrijven en optreden als projectleider van enkele andere trajecten. Senior project & interim manager bij Getronics Remco heeft in de jaren talloze grote en kleine, nationale en internationale projecten succesvol gerealiseerd, intern ten behoeve van Getronics zelf en daarnaast ook als inge- pagina 3

4 huurde projectmanager voor Getronics-klanten. Was bezig met infrastructurele verhuizingen, software ontwikkeling en implementatie, interim manager voor afdelingen van Getronics en voor klanten van Getronics etcetera. Interim manager Intersystems Remco was tussen 1994 en 1995, bij deze ontwikkelaar en leverancier van Flight Information Display Systems (FIDS), tegelijkertijd zowel interim manager van de afdeling Research & Development als senior project manager inzake enige complexe en voordien uit de hand gelopen internationale projecten. De projecten kwamen weer onder controle en ze werden succesvol afgerond. De afdeling kwam weer terug tot de kerntaken en draaide nadien soepeler dan tevoren. kenmerkend leiderschap/innovatie Remco coacht enkele leidinggevenden langs Socratische weg, helpt hen met het wegnemen van blokkeringen en het vrijmaken van hun mogelijkheden. Remco ontwikkelde de PI-methodiek voor het via het web coördineren van geografisch verspreide projecten en programma s. Dat gebeurde in de tijd waarin het internet nog niet voor eenieder gemeengoed was. Hij publiceerde daarover in 2000 het boek Projectmanagement via internet bij Academic Services. Ook het MINCE model voor organisatie volwassenheid is door Remco ontwikkeld en op schrift gesteld. Reeds voorafgaand de publicatie van het boek MINCE A Framework for Organizational Maturity in 2007 bij Van Haren Publishing past Remco zijn eigen methodiek veelvuldig in de praktijk toe. De door hem opgerichte MINCE2 Foundation certificeert op vier niveaus voor de toepassing van dit model. Sinds 2010 is Remco bij de Vrije Universiteit (Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde, onder prof.dr. Erik van de Loo en prof.dr. Anton Cozijnsen) bezig met het VIPpromotieonderzoek dat zich toespitst op de correlatie tussen medewerkers flow en organisatie value. In 1979, nog op de middelbare school, richtte Remco een stichting op, waarmee hij sedertdien boeken, films en muziek van oorspronkelijk Nederlandstalige bodem uitbrengt. werkgevers jan heden pr1ma (eigenaar) 2007-jan Andarr Getronics PinkRoccade PinkRoccade Atribit Getronics Intersystems Ingenieurs Bureau Meisner (eigenaar) XTEC Computer Systems/Getronics Desktop Automation free lance bij o.m. Holec, GVB, Entrac opleidingen en cursussen opleidingen Vrije Universiteit VIP-promotieonderzoek <2014 Certified Change Management Master (CCMM) 2008 University of Liverpool Master of Business Administration (MBA) 21st Century Business 2005 HTS Amsterdam Electrotechniek/Informatietechnologie 1983 MTS Patrimonium Electrotechniek/Installatietechniek 1979 MAVO-4 Plesman wiskunde/natuurkunde/scheikunde 1976 pagina 4

5 curriculum vitae Remco Meisner cursussen Open Studio cameravoering en cameratechniek post-productie en Final Cut Pro 2011 Frits Philips Junior open onderhandelen Het Notuleercentrum steno 2008 Getronics leergang algemeen management 2000 cursus standaard Getronics basis vorming 9 Syntegra time management 1999 Pink Elephant Education PRINCE2 expert Exin; Pink Elephant ITIL essentials, ITIL service manager, ITIL service support, Education & Development ITIL service delivery (ITES, ITOA, ITOB) 1997 Oracle Education OPM: managen van Oracle projecten SO1: Oracle en SQL voor applicatie gebruikers 1995 OTO: Oracle technical overview Ingres Ingres voor applicatie ontwikkelaars 1994 Open Universiteit informatiesystemen I 1994 DCA DCA select 1992 Positronika 3+open installatie & beheer 1991 SAGEM 10 ELTEX V 1989 overig Remco is bereisd, woonde en werkte in diverse landen en beheerst de Nederlandse, Engelse, Duitse en Franse taal vloeiend. Hij is zeer ervaren in toepassingen zoals onder meer MS Word, MS Excel, MS Powerpoint, MS Project, MS Outlook, MS Access, Numbers, Keynote, Merlin, ConceptDraw, VMware e.v.a. Remco kan goed overweg met talen zoals o.m. Oracle, Clipper, dbase, C, C++, FORTRAN, Cobol, Assembly en BASIC en operating systems zoals o.m. Windows, DOS, OS X, ios. Remco is creatief, speelt saxofoon, schreef diverse artikelen 11 en boeken 12, zowel binnen zijn vakgebied als in de vorm van fictie, heeft talloze presentaties 13 en workshops gegeven en ondergaan, produceert o.m. filmdocumentaires. referenties op LinkedIn 9 negen onderdelen: (1)gespreks- en intervisietechniek; (2)commerciële vaardigheden; (3)presenteren; (4)schriftelijk rapporteren; (5)beoordelingsgesprekken; (6)leidinggeven & samenwerken; (7)onderhandelen & conflicthantering; (8)financieel management; (9)offertes/juridisch 10 Parijs; Remco woonde en werkte tussen 1989 en 1991 in Parijs en Rouen 11 o.a. in International Journal of Applied Management and Technology (IJAMT, 2005), PM Magazine (USA, 2009), IT Beheer Magazine (2007) 12 o.a. Projectmanagement via Internet (Academic Services) en MINCE (Van Haren Publishing) maar ook meermalen in Ganymedes (Bruna) 13 bijv. tijdens het 16 e IPMA World Congress, Berlijn in 2002 pagina 5

6 pagina 6

7 curriculum vitae Remco Meisner pagina 7

8 pagina 8

9 curriculum vitae Remco Meisner pagina 9

10 pagina 10

11 curriculum vitae Remco Meisner pagina 11

12 pagina 12

13 curriculum vitae Remco Meisner pagina 13

14 pagina 14

Curriculum Vitae E. A. Nijboer

Curriculum Vitae E. A. Nijboer Curriculum Vitae E. A. Nijboer Personalia Naam : Drs. E.A. Nijboer (Lilian) Woonplaats : Leusden Geboortedatum : 10-01-1975 : Projectmanager Geslacht : V Nationaliteit : Nederlandse E-mail : l.nijboer@activeconsulting.nl

Nadere informatie

MBO Systeem Beheer MKB Level 4 Unit ROC Leiden, Leiden Behaald 2002

MBO Systeem Beheer MKB Level 4 Unit ROC Leiden, Leiden Behaald 2002 Nico Harteveld TEL +31 (0) 6 452 422 06 E-MAIL nico.harteveld@nrise.nl WWW www.nrise.nl nl.linkedin.com/in/harteveld PROFIEL Dynamisch, pragmatisch, resultaat gedreven adviseur en manager die toegewijd

Nadere informatie

Drs. Michel Verweij MBA Ed Hoornikweg 7 1628 VA, Hoorn NH, Nederland e-mail: Michel@MichelVerweij.nl telefoon: 06 49 362 301

Drs. Michel Verweij MBA Ed Hoornikweg 7 1628 VA, Hoorn NH, Nederland e-mail: Michel@MichelVerweij.nl telefoon: 06 49 362 301 PERSOONLIJKE GEGEVENS Drs. Michel Verweij MBA Ed Hoornikweg 7 1628 VA, Hoorn NH, Nederland e-mail: Michel@MichelVerweij.nl telefoon: 06 49 362 301 Functies: Projectmanager, Veranderingsmanager, CMMI Implementatiemanager,

Nadere informatie

Curriculum Vitae Michiel Oudegeest d.d. december 2014 Pagina 1 van 8

Curriculum Vitae Michiel Oudegeest d.d. december 2014 Pagina 1 van 8 Pagina 1 van 8 Curriculum Vitae Michiel Oudegeest Personalia Naam : Michiel Oudegeest Geboortedatum : 6 juni 1974 Woonplaats : Meteren (Geldermalsen) Nationaliteit : NL Burgerlijke staat : Gehuwd Werk

Nadere informatie

PERSOONLIJKHEIDSPROFI ERSOONLIJKHEIDSPROFIEL NAAM WOONPLAATS. Roy van Gellekom Valkenswaard. VIER5 Ooistraat 1 5555 KB Valkenswaard

PERSOONLIJKHEIDSPROFI ERSOONLIJKHEIDSPROFIEL NAAM WOONPLAATS. Roy van Gellekom Valkenswaard. VIER5 Ooistraat 1 5555 KB Valkenswaard PERSOONLIJKHEIDSPROFI ERSOONLIJKHEIDSPROFIEL EL NAAM WOONPLAATS Roy van Gellekom Valkenswaard VIER5 Ooistraat 1 5555 KB Valkenswaard T: +31 (0) 6 205 62 842 E: info@vier5.nl W: www.vier5.nl KvK 17.277.384

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Burgerlijke staat: Ongehuwd GEBOORTEDATUM: 16-03-1979

CURRICULUM VITAE. Burgerlijke staat: Ongehuwd GEBOORTEDATUM: 16-03-1979 CURRICULUM VITAE NAAM: Engelhart VOORNAAM: Vanessa Marissa Titel: Ing. Burgerlijke staat: Ongehuwd GEBOORTEDATUM: 16-03-1979 Nationaliteit: Nederlandse Woonplaats Den Haag Rijbewijs: Ja TELEFOON: (+31)

Nadere informatie

Curriculum Vitae. MDE ICT Managing Dynamic Environments PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIELSCHETS

Curriculum Vitae. MDE ICT Managing Dynamic Environments PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIELSCHETS Curriculum Vitae MDE ICT Managing Dynamic Environments PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam : B. van de Beld Adres : Nocturnestraat 12 Woonplaats : Apeldoorn Telefoon : 055 360 36 76 GSM-nummer : 06 2289 75 90 E-mailadres

Nadere informatie

Curriculum vitae Ir. Erik Verheul Scrum master en Agile coach / project- en interim manager

Curriculum vitae Ir. Erik Verheul Scrum master en Agile coach / project- en interim manager Curriculum vitae Ir. Erik Verheul Scrum master en Agile coach / project- en interim manager Personalia: Naam: Nationaliteit: Erik H.J.M.Verheul Nederlandse Contact: Woonplaats: Amsterdam Telefoon: 06-5149

Nadere informatie

Curriculum Vitae van Dick Bins

Curriculum Vitae van Dick Bins Persoonlijke gegevens Algemeen Algemeen Naam : Dick Bins Woonplaats : Noordwijk GN Nationaliteit : Nederlands Telefoon (0594) 65 75 45 / (06) 19 610 380 E-mail : dickbins@gmail.com Websites : www.db-advies.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Ambitie. Profielbeschrijving. Kernvaardigheden. Vincent Grobben. Geboorte Datum: 17-08-1982

Curriculum Vitae. Personalia. Ambitie. Profielbeschrijving. Kernvaardigheden. Vincent Grobben. Geboorte Datum: 17-08-1982 Curriculum Vitae Personalia Naam: Vincent Grobben Nationaliteit: Nederlands, Australisch Geboorte Datum: 17-08-1982 Woonplaats: Zaltbommel Email: vgrobben@testassist.com Mobiel: 06-55895240 Talen: Nederlands,

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Erik Diepstraten. CSM Projecten

Curriculum Vitae. Erik Diepstraten. CSM Projecten Curriculum Vitae Erik Diepstraten CSM Projecten CSM Projecten is de bedrijfsnaam, waaronder Erik Diepstraten zijn diensten aanbiedt als zelfstandig project- en programmamanager. Erik is vooral in te zetten

Nadere informatie

C u r r i c u l u m v i t a e Persoonlijke gegevens

C u r r i c u l u m v i t a e Persoonlijke gegevens C u r r i c u l u m v i t a e Persoonlijke gegevens Naam Peter-Paul Gras Geboortejaar 1964 Woonplaats Berlicum Opleiding 1984-1987 HEAO Hogeschool s-hertogenbosch (Geen diploma) 1981-1984 MEAO Katholieke

Nadere informatie

Personalia. Branch ervaring. Skills samenvatting. Carrière samenvatting. Curriculum Vitae

Personalia. Branch ervaring. Skills samenvatting. Carrière samenvatting. Curriculum Vitae Personalia Naam: Drs. Dennis Janssen Adres: Haya van Someren Downerstraat 6 Postcode Woonplaats: 1067 WR Amsterdam Geboortedatum: 21-09-1969 Telefoon: 020-4634493 Telefoon mobiel: 06-41340346 E-mail: Dennisj@xs4all.nl

Nadere informatie

PORTFOLIO CV BAS MULDER

PORTFOLIO CV BAS MULDER PORTFOLIO CV BAS MULDER ERVAREN PROJECT / VERANDER MANAGER Maarten Lutherweg 112 1185 AR AMSTELVEEN (06) 212 82 480 b.mulder@promain.nl www.promain.nl Ervaren en gedreven service-, project-, en procesmanager.

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE (UPDATE NOV 2014) Technische Hogeschool Rijswijk Nederlands (goed), Engels (goed), Duits (redelijk), Frans (basis)

CURRICULUM VITAE (UPDATE NOV 2014) Technische Hogeschool Rijswijk Nederlands (goed), Engels (goed), Duits (redelijk), Frans (basis) CURRICULUM VITAE (UPDATE NOV 2014) PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam Geboorteplaats Burgelijke staat Woonplaats E- mail Telefoon LinkedIn Opleiding Talen Ing. M.V. (Mark) van Buuren Rijswijk Gehuwd Berkel en

Nadere informatie

(In overleg uitbreidbaar naar 36 of 40 uur)

(In overleg uitbreidbaar naar 36 of 40 uur) Curriculum Vitae Personalia Naam Geboorte Woonplaats Rijbewijs Huwelijkse staat Beschikbaarheid Michael Floris Zandstra 27 augustus 1981 te Voorburg Delft B Getrouwd 32 uur per week (In overleg uitbreidbaar

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff

CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff Woonplaats : Den Haag Geboortedatum : 20 oktober 1958 Nationaliteit : Nederlands Rijbewijs : B Active Professionals is dé dienstverlener voor interim-oplossingen en werving

Nadere informatie

Uitgebreid Curriculum Vitae Andy Oppelaar

Uitgebreid Curriculum Vitae Andy Oppelaar Persoonlijke gegevens Uitgebreid Curriculum Vitae Andy Oppelaar Naam : Andy Oppelaar Adres : Dr. J. Presserstraat 129 2552 LS Den Haag Burgerlijke staat : Gehuwd Geboortedatum : 23 maart 1963 (47) Telefoon

Nadere informatie

Curriculum Vitae drs. Klaas Hoek jr.

Curriculum Vitae drs. Klaas Hoek jr. Curriculum Vitae drs. Klaas Hoek jr. Naam Klaas Hoek jr. Geboorte datum 21 maart 1962 Functie Senior Projectmanager Woonplaats Zaandam Mobiel 06-44492748 Email klaas@klaashoekjr.nl profiel Ik ben Senior

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens Naam : Winnie (E.J.) Weintré Geboortedatum : 21 juli 1963 Burgerlijke staat : Gehuwd met P.M.C. (Paula) ten Thij (1965) Kinderen : Katja (1997), Marit (1999) en Thijs (2003) Nationaliteit

Nadere informatie

Geslacht : Man Geboortedatum : 28 augustus 1966 Burgerlijke staat : Gehuwd, vader van twee jongens Nationaliteit : Nederlandse

Geslacht : Man Geboortedatum : 28 augustus 1966 Burgerlijke staat : Gehuwd, vader van twee jongens Nationaliteit : Nederlandse A. Samenvatting Zeer ervaren (>15 jaar) consultant op het gebied van Service Management, met een sterke focus op onderliggende infrastructuur en tooling en dan met name gericht op HP Service Manager en

Nadere informatie

Speciale editie Portfolio Active Professionals

Speciale editie Portfolio Active Professionals M A G A Z I N E Speciale editie Portfolio Active Professionals AFVAL & MILIEU DETACHERING ICT CRM PERFORMANCE MANAGEMENT TEST CONSULTANCY V o o r w o o r d Active Professionals is sinds de oprichting in

Nadere informatie

Martijn van der Sluis

Martijn van der Sluis CV Martijn van der Sluis Naam Martijn van der Sluis Plaats Hilversum GSM 06-83245013 Mail martijnvdsluis@gmail.com Algemeen Resultaat behalen, daar wordt Martijn blij van. Helemaal als dat ook nog eens

Nadere informatie

CV - Emile van Diermen

CV - Emile van Diermen Personalia Naam Ing. E. (Emile) van Diermen Geboortedatum 27 augustus 1973 Woonplaats Zeewolde IT-Ervaring sinds 1998 Huidige functie Senior Software Engineer Persoonlijkheidsprofiel Vriendelijk, positief,

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Burgerlijke staat : gehuwd Rijbewijs : Hardlopen, Audio/Video

Curriculum Vitae. Burgerlijke staat : gehuwd Rijbewijs : Hardlopen, Audio/Video Curriculum Vitae Personalia Achternaam : Timmerman Voornamen : Frederik Hendrik Roepnaam : Henk Adres : Sluiswachtershoeve 205 Postcode : 7326 ZC Woonplaats : Apeldoorn Telefoon : 055-5340876 Mobiel :

Nadere informatie

Curriculum Vitae van Sijtsche Smeman

Curriculum Vitae van Sijtsche Smeman PERSONALIA Curriculum Vitae van Sijtsche Smeman NAAM: VOORNAAM: Smeman Sijtsche GEBOORTEDATUM: 24 april 1979 GEBOORTEPLAATS: GESLACHT: BURGERLIJKE STAAT: NATIONALITEIT: ADRES: Leeuwarden Vrouw Gehuwd Nederlandse

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Karakteristiek. Kees Booman. Geboorte datum 16 December 1962. Project en interim management;

Curriculum Vitae. Personalia. Karakteristiek. Kees Booman. Geboorte datum 16 December 1962. Project en interim management; Curriculum Vitae Personalia Naam Kees Booman Woonplaats Santpoort Geboorte datum 16 December 1962 Nationaliteit Nederlandse Rijbewijs A en B Burgerlijke staat gehuwd, 2 kinderen Email; info@kbnc.nl GSM;

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Maurice van den Hout September 2014

CURRICULUM VITAE Maurice van den Hout September 2014 CURRICULUM VITAE Maurice van den Hout September 2014 Personalia Naam Maurice Quirine van den Hout Geboortedatum 20 juli 1975 Woonplaats Boxtel (Noord-Brabant) Persoonlijke eigenschappen Talen (vloeiend)

Nadere informatie