Portfolio Petra Portengen Ontwikkelexpert en be-ge-leiding Transformatieprocessen bij Mens en Bedrijf. Opdrachtgevers 2011 / 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Portfolio Petra Portengen Ontwikkelexpert en be-ge-leiding Transformatieprocessen bij Mens en Bedrijf. Opdrachtgevers 2011 / 2012"

Transcriptie

1 Opdrachtgevers 2011 / 2012 Hogeschool van Rotterdam (november 2011 mei 2012) Opdracht : Advies ontwikkeling & implementatie UcanPass, programma ter bevordering Studiesucces bij studenten op Hogeschool Rotterdam. Tevens bij opleiding Vrijetijdsmanagement (VTM) Coach de studieloopbaancoach in Mentale Weerbaarheid bij Hbo-studenten; 15 studieloopbaancoaches /UcanPass programma Hogeschool Amsterdam (december 2011 juni 2012) Opdracht: begeleiding (nieuwe) opleidingscoördinator en team deeltijd Logistics. Advies docent 2.0 traject en ontwikkeling voltijd opleiden bij het Domein Techniek. Diverse individuele,- en team coaching trajecten bij management / op directieniveau en zelfstandig ondernemers Opdrachtgevers 2010 /2011 Hogeschool van Rotterdam (december 2010 december 2011) Opdracht: Bij het instituut Communicatie, Media en Informaticatechnologie (CMI) Coach de studieloopbaancoach in Mentale Weerbaarheid bij Hbo-studenten. 50 Hbo-studenten MTQ48 test afgenomen die door 7 studieloopbaancoaches worden begeleid (groep). Het Coach de Studieloopbaancoach is een op maat gemaakt traject; training en intervisie vormen de basis van het te ontwikkelen UcanPass programma. Hogeschool van Amsterdam (september 2010 november 2011) Opdracht: Projectleider en Procesbegeleider bij vernieuwingslag deeltijdopleiding Logistics (domein Techniek). Meer aansluiting bij het bedrijfsleven en antwoord kunnen geven op vergrijzingsproblematiek in logistiek bedrijvenveld. Verandering in Visie waardoor aanpassing onderwijsprogramma (inhoudelijk), onderwijsvorm (Blended-learning) doelgroep beleid en organisatie (front & backoffice, docent & externe partijen). Hernieuwde opleiding start op 1 september Tevens coaching en begeleiding 25 zorglogistiek studenten (4 de jaars Hbo) in extern zorglogistiekproject. (10 weeks traject)

2 GGZ in Geest (maart 2010 april 2011) Opdracht: advies en coördinatie project Organisatorische Implementatie, Opleiding en Handmatige Conversie Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Ontwikkeling en Implementatie nieuwe opleidingstrategie met als onderdeel het nieuwe EPD (Quarant) voor GGZ medewerkers. De wens van GGZ ingeest was om e-learning te ontwikkelen en daarbij een nieuwe opleidingstrategie (opleidingsvorm, inhoud & ontwikkeling medewerkers) advies en begeleiding van dit transformatieproces. Aansturing 15 circuitverantwoordelijken, 10 opleiders en 25 trainers on the job en projectmedewerkers. Tevens verantwoordelijk voor aansturing projectleiders Handmatige Conversie. Diverse individuele,- en team coaching trajecten bij management / op directieniveau en zelfstandig ondernemers Opdrachtgevers 2009 / 2010 AV Startbaan (mei 2009 februari 2010) Opdracht: ontwikkelen en professionaliseren van vrijwilligersmanagement. Advies en ondersteuning aan bestuur en werving & selectie vrijwilligerscommissie. Ontwikkeling training & coaching en implementatie van het traject het visitekaartje van de vereniging Hogeschool van Amsterdam (juni 2009 januari 2010) Opdracht: onderzoek, advies, ontwikkeling en het implementeren van het vak competentieontwikkeling / competentiemanagement voor de opleiding Logistiek (Domein Techniek en Vervoerskunde). Bij het onderzoek zijn alle stakeholders intensief betrokken. Het volledige advies is aangenomen en in het curriculum opgenomen. Q-Search (januari 2009 december 2011) Diverse samenwerkingsverbanden en vormen ont-wikkelen vanuit Kans-denken, Krachtvoelen, Kwaliteit-doen en Kennis-delen. Ook het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. InHolland Hogeschool Diemen (mei juni 2009) Opdracht: Gasttraining en teamcoach Trendwatching & Conceptdevelopment (domein communicatie en media) eerstejaarsstudenten (internationaal) trainen en coachen op gebied van Trendwatching, Conceptdevelopment & projectmanagement. 2

3 Hogeschool Rotterdam (januari juni 2009) Opdracht: Ontwikkeling, regie en uitvoering Bedrijfscoaching CMI Naar aanleiding van een succesvolle pilot (start september 2008), heeft de Hogeschool Rotterdam de opdracht gegeven een vervolgonderzoek te doen onder studenten en bedrijfscoaches. Dit onderdeel als basis voor het implementeren van het project StudieSucces aan Hogeschool Rotterdam. InHolland Hogeschool Diemen (februari 2009 april 2009) Opdracht: gasttrainingen Creativiteit & Innovatie (domein communicatie en media) Tweedejaarsstudenten coachen en begeleiden in hun creatieve proces en bij hun ontwikkeling op het gebied van innovatieve. IK-Identity (juni december 2009) Opdracht: ontwikkeling en strategisch meedenker spiegelseminars. In een reeks van 9 seminars krijgen gasten een spiegel voorgehouden. De spiegel van identiteit, inspiratie en (persoonlijk) leiderschap. Nieuwe initiatieven Petra Portengen 2009 Het Diamantgilde (www.diamantgilde.com) Het Diamantgilde heeft een strategie ontwikkeld voor Mensbetrokken bedrijven (MBB). Een strategie die de continuïteit van het bedrijf waarborgt onder meer door het innoverend vermogen te versterken, het bouwen aan duurzame relaties te bewerkstelligen en werken aan de - en met de spirit van het bedrijf. Het Diamantgilde geeft met MBB een visie op de mens achter Het nieuwe werken 3.0 en gebruikt het slijpproces van ruwe diamanten als metafoor. Het Diamantgilde faciliteert, begeleidt en ondersteunt bedrijven bij de verschillende stadia van dit proces. Stichting Blauweneuzen (www.stichtingblauweneuzen.nl) Met Stichting Blauweneuzen verzorgen clowns en lachpsychologen een Blauweneuzenparade op (basis)scholen, bij verenigingen en in het bedrijfsleven. De blauwe neus staat voor; met plezier in verbinding plezier maken zodat andere ook plezier in hun leven hebben! Het geld dat met de Blauweneuzenparade wordt ingezameld gaat naar projecten ter ondersteuning en ontwikkeling van kinderen wereldwijd. (Note- Stichting is in 2005 opgericht onder de naam stichting Snuzuluze / per 2010 Stichting Blauweneuzen en in 2009 is Blauweneuzenparade als initiatief opgezet) 3

4 Q-StudieSucces (www.qstudiesucces.nl) Q-StudieSucces zijn 4 zelfstandig ondernemers die zich afzonderlijk en met elkaar inzetten voor een hoger studierendement in het Mbo en Hbo - op ieder niveau vanaf het eerste contact met de student. Vanuit holistisch vermogen advies, ondersteuning, implementatie en begeleiding. MM&P boardroomcounseling (www.boardroomcounseling.nl) Per 1 september 2009 heeft Petra Portengen samen met Marjolein Hins een andere vorm van counseling in de markt gezet. Het doel van boardroomcounseling is om meer balans in de boardrooms te creëren. Het gaat hierbij om mannelijke en vrouwelijke waarden en dus om menselijk leiderschap. Hierdoor ontstaat er meer balans in de top. MM&P boardroomcounseling begeleidt deze transformatieprocessen door middel van counseling en coaching. Diverse workshops 2009 Haagse Vrouwenzaken (oktober 2009) Opdracht: 60 Haagse Zakenvrouwen op een andere manier kennis met elkaar te laten maken. Daarop aansluitend een actieve workshop met als onderwerp over meer vrouwen aan de top! NLP Master te Antwerpen (mei 2009) Opdracht: een groep van 25 aankomende NLP master de workshop welke clown schuilt in mij geven. Movements netwerk (februari 2009) Opdracht: eenmalige NetWorkShopping tijdens een netwerkavond voor geïnteresseerde in Movements. Opdrachtgevers Q-Search PPort BV is per september 2008 management en development partner bij Q-Search. Partners verbonden aan Q-Search leveren diensten op het gebied van Personeel, Management en Organisatie en de ontwikkeling daarvan. De partners zijn verdeeld in 3 segmenten. Zij voldoen aan vooraf vastgestelde criteria en worden periodiek getoetst. Management en development partners zijn werkzaam op het gebied van secretariële ondersteuning, projectassistentie, projectmanagement, veranderingsmanagement en interimmanagement. Advies, begeleiding, uitvoering en het implementeren van diverse projecten en veranderingen binnen organisaties in alle bedrijfsgrootten en branches. 4

5 Verdieping 10 (juni mei 2008) Opdracht: begeleiding en advies bij herstart van ondernemer met de creatieve producten BusinessMAPPING, PersonalMAPPING en E-MAPPING. Begeleiding en advies bij onder andere, nieuwe organisatiestructuur (van eenmanszaak naar meermens bedrijf en BV constructie), financiële en logistieke structuren aanbrengen, communicatiemiddelen, marketingstrategie en ontwikkeling product. Stichting Onderzoek Horeca, Recreatie en Catering (december januari 2008) Opdracht: interim manager. Gedurende twee maanden alle taken overgenomen van een door ziekte uitgeschakelde manager. FNV Horecabond (september augustus 2008) Opdracht: het opzetten en implementeren van nieuwe vormen van ledenbinding. Denk hierbij aan onder andere het opnieuw opzetten van ledencard aanbiedingen, nieuwe structuur, nieuwe producten en diensten. Het organiseren van diverse workshops voor werknemers binnen de sectoren horeca, recreatie en catering en loopbaanbegeleiding door de vakbond. FNV Horecabond (januari augustus 2007) Opdracht: Interim manager afdeling Marketing & Communicatie. Herstructureren van de afdeling en daarnaast de dagelijkse werkzaamheden continueren, de nieuwe huisstijl ontwikkelen en interactieve website ontwikkelen (zie Platform-21 Amsterdam (maart april 2006) Opdracht: conflictbemiddeling. Bemiddeling tussen twee kunstenaressen die na jaren samenwerking een conflict kregen, toen één van beiden zeer succesvol werd en de ander meende niet erkend te worden in de ontwikkeling van dat succes. Doel van de bemiddeling was de gebrouilleerde kunstenaressen weer met elkaar in gesprek te laten komen en de financiële aspecten op te lossen. Bovendien was het voor de opdrachtgever van belang te weten of er in de nabije toekomst nog samenwerking mogelijk was. Na een drietal gesprekken waren de financiële zaken afgehandeld en gingen de partijen tevreden uit elkaar. Samenwerking in de nabije toekomst leek echter niet haalbaar. FNV Horecabond (maart december 2006) Opdracht: projectleider van 3 projecten Carrière nu en later een onderzoek naar pensioenkennis bij medewerkers in de Horecabranche. Vanuit dit onderzoek een marktgericht voorlichtingstraject opgezet en geïmplementeerd (vervolg in 2007). 5

6 Het ontwikkelen van magazines (6 specials) voor medewerkers in de horeca-, recreatie- en cateringbranche. Thema s van deze specials waren, Horeca CAO, Catering CAO en Recreatie CAO Passie, Trots en Vakmanschap in de horeca Durf en Groei - commercialisering in de catering Dynamisch en Energiek - flexibilisering in de recreatie Het organiseren van evenementen voor medewerkers in de drie sectoren met de thema s Vakmanschap (horeca), Commercialisering (catering) en Flexibilisering (recreatie). Voorafgaand aan deze evenementen door middel van ronde tafelgesprekken met werknemers en werkgevers de thema s verder uitgediept om vraaggericht in te kunnen spelen op deze thema s. Apotheek Roosendaal (april december 2006) Opdracht: na een fusie van 8 kleine apotheken advies bij het ontwikkelen van een human resources beleid, het schrijven van een personeelshandboek HR en ondersteuning bij het ontwikkelen van competentiemanagement binnen de nieuwe organisatie. Diverse workshops WebBep NetWorkShopping te Utrecht en Amsterdam (maart en oktober 2008) Gezamenlijke Secretaresseverenigingen Noord-Nederland - Workshop netwerken voor 100 personen (mei 2008) BusinessMAPPING en PersonalMAPPING bij diverse bedrijven en verenigingen onder anderen; - Nederlands vrouwenhockeyteam (Olympische spelen) - Lady s Circle te Leiden - Netwerk PPort BV - Montae te Rijswijk - Amsterdamse Hockey Club Netwerk Movements Opdracht: deelnemers anders laten denken oude patronen doorbreken door middel van de workshop Welke clown schuilt in mij? 6

Jong Talent. om de nabije toekomst van onze maatschappij en - meer specifiek - uw organisatie vorm te geven.

Jong Talent. om de nabije toekomst van onze maatschappij en - meer specifiek - uw organisatie vorm te geven. Jong Talent Jong Talent Ze zijn er gelukkig volop. Jonge mensen die geloven in de publieke zaak en zich daarvoor willen inzetten. Startende hbo ers en academici die bewust kiezen voor een carrière bij

Nadere informatie

de han op de kaart gezet

de han op de kaart gezet de han op de kaart gezet Ook in 2007 is de Raad van Toezicht op adequate wijze door het College van Bestuur geïnformeerd over de ontwikkelingen en resultaten van de HAN. De viermaandelijkse managementrapportages,

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2012..Kennis delen = Samenwerken

Sociaal Jaarverslag 2012..Kennis delen = Samenwerken Sociaal Jaarverslag 2012.Kennis delen = Samenwerken In 2012 stond Kennis delen = Samenwerken centraal binnen Aon. Kennis delen betekent het actief delen van kennis, behaalde successen en andere ervaringen,

Nadere informatie

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren.

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. PROJECTPLAN Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. GEINITIEERD DOOR IN SAMENWERKING MET Stichting DBF Anno

Nadere informatie

HBO bedrijfskunde leergang Facility Management

HBO bedrijfskunde leergang Facility Management FM Academy HBO bedrijfskunde leergang Facility Management De FM Academy biedt u een functiegerichte opleiding met specifieke aandacht voor Facility Management. In deze leergang doen de deelnemers zelf

Nadere informatie

ERK&OPLEIDING. Organisatieveranderingen. Management- en leiderschapsontwikkeling. Erkende maatwerkopleidingen. NCOI als kritische partner

ERK&OPLEIDING. Organisatieveranderingen. Management- en leiderschapsontwikkeling. Erkende maatwerkopleidingen. NCOI als kritische partner FEBRUARI 2012 - NUMMER 3 speciale uitgave VAN NCOI Opleidingsgroep ERK&OPLEIDING Organisatieveranderingen NCOI als kritische partner Management- en leiderschapsontwikkeling Case van Timeos Erkende maatwerkopleidingen

Nadere informatie

Flexibiliseren en uitwisselen als nooit tevoren. 1 april 2006 30 augustus 2008

Flexibiliseren en uitwisselen als nooit tevoren. 1 april 2006 30 augustus 2008 Titel project Flexibiliseren en uitwisselen als nooit tevoren Projectnummer Contactpersoon Begin- en einddatum van het project IA05010 Dhr. J. Berkhout 1 april 2006 30 augustus 2008 A. Uitgangspunten voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek 1 Factoren Vestigingsklimaat Zwaartepunten van 1 e tranche

Nadere informatie

the best CRM Bachelor Customer Relationship Management HBO Bedrijfskunde met speciale aandacht voor CRM

the best CRM Bachelor Customer Relationship Management HBO Bedrijfskunde met speciale aandacht voor CRM The Best CRM biedt in samenwerking met Hogeschool SDO een functiegerichte leergang met een specifieke aandacht voor Customer Relationship Management. Door ontwikkeling van competenties bij eigen medewerkers

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

Maritieme Academie Holland: samen sterker. Businessplan / meerjarenbeleidsplan 2013-2015 / jaarplan

Maritieme Academie Holland: samen sterker. Businessplan / meerjarenbeleidsplan 2013-2015 / jaarplan Maritieme Academie Holland: samen sterker Businessplan / meerjarenbeleidsplan 2013-2015 / jaarplan april 2013 1. INLEIDING 3 1.1. WIE? 3 1.2. BELANGHEBBENDEN 4 1.3. GROEIMODEL PARTNERS 5 1.4. POSITIE TECHNIEK

Nadere informatie

CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode 1 april 31 december 2011

CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode 1 april 31 december 2011 Van Postbus 74744, 1070 BS Amsterdam Bachstraat 15, 1077 GE Amsterdam Telefoon (020) 669 90 66 Fax (020) 669 64 76 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Rapport CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode

Nadere informatie

Intervisie of Roddel en Achterklap? door Emy van Tilburg (manager Training & Education bij Swets & Zeitlinger)

Intervisie of Roddel en Achterklap? door Emy van Tilburg (manager Training & Education bij Swets & Zeitlinger) Intervisie of Roddel en Achterklap? door Emy van Tilburg (manager Training & Education bij Swets & Zeitlinger) Zal ik ons even voorstellen? Het bedrijf: Swets is wereldleider op het gebied van abonnementenservices.

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening Drijfveren in de zakelijke dienstverlening INHOUDSOPGAVE De methode 2 In gesprek met: Pierre Mellegers - Manager Management & Human Resource Development bij Eneco 6 Edwin Kist - Senior Vice President Human

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie.

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie. Voor u ligt de derde uitgave van Noviteiten. De externe nieuwsbrief van Novius met een inspirerend aanbod van artikelen. We zullen u op deze wijze regelmatig bijpraten over voor u relevante onderwerpen

Nadere informatie

Interim Permanent Ontwikkelprogramma 2012

Interim Permanent Ontwikkelprogramma 2012 Interim Permanent Ontwikkelprogramma 2012 Interim Permanent Ontwikkelprogramma In het opleidingsprogramma wordt invulling gegeven aan de aspecten van de ontwikkeling volgens het programma permanente educatie

Nadere informatie

Voorwoord. Het college van bestuur van De Haagse Scholen,

Voorwoord. Het college van bestuur van De Haagse Scholen, Jaarverslag 2014 Voorwoord Voor De Haagse Scholen was 2014 in de eerste plaats een jaar van herbezinning. De jaren ervoor was succesvol gebouwd aan een stevig fundament en werden op diverse terreinen zeer

Nadere informatie

Evaluatie Centres of Entrepreneurship

Evaluatie Centres of Entrepreneurship Evaluatie Centres of Entrepreneurship 1 Evaluatie Centres of Entrepreneurship Evaluatiecommissie Centres of Entrepreneurship prof. dr. M. van der Steen dr. M.J.M. van den Berg H.C.W. Verhoeven-van Lierop

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@SAMEN.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

I. INTRO... 3 II. ANDERE TIJDEN... 4 III. ONTWIKKELINGEN IN DE CULTUURSECTOR... 5 IV. DE MISSIE VAN CULTUUR-ONDERNEMEN... 8 V. ONZE KRACHT...

I. INTRO... 3 II. ANDERE TIJDEN... 4 III. ONTWIKKELINGEN IN DE CULTUURSECTOR... 5 IV. DE MISSIE VAN CULTUUR-ONDERNEMEN... 8 V. ONZE KRACHT... Inhoud I. INTRO... 3 II. ANDERE TIJDEN... 4 III. ONTWIKKELINGEN IN DE CULTUURSECTOR... 5 IV. DE MISSIE VAN CULTUUR-ONDERNEMEN... 8 V. ONZE KRACHT... 9 VI. ONZE DOELGROEPEN... 11 VII. ONZE KERNACTIVITEITEN...

Nadere informatie

Onderwijs. referenties. brochure. Your business technologists. Powering progress

Onderwijs. referenties. brochure. Your business technologists. Powering progress Onderwijs referenties brochure Your business technologists. Powering progress Proposities Voorwoord De onderwijssector verandert in hoog tempo door de toenemende (kwaliteits-) eisen van zowel de studenten

Nadere informatie

Welzijnswerk is een vak

Welzijnswerk is een vak Welzijnswerk is een vak Naar een landelijk programma professionalisering welzijnswerk Katja van Vliet Nanne Boonstra Rally Rijkschroeff Eindrapportage, juli 2007 Opdrachtgever: FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 25 maart 2013 VOORWOORD 2 INLEIDING / LEESWIJZER 3 TOELICHTING OP BELEIDSTHEMA S CULTUURPLAN 2009-2012 4

Jaarverslag 2012 25 maart 2013 VOORWOORD 2 INLEIDING / LEESWIJZER 3 TOELICHTING OP BELEIDSTHEMA S CULTUURPLAN 2009-2012 4 Jaarverslag 2012 25 maart 2013 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 2 INLEIDING / LEESWIJZER 3 TOELICHTING OP BELEIDSTHEMA S CULTUURPLAN 2009-2012 4 1. Kunsteducatie in de vrije tijd 4 2. Activiteiten op beleidsdoelstellingen

Nadere informatie

Verkenning beroepspraktijk Toegepaste Psychologie Hogeschool Leiden

Verkenning beroepspraktijk Toegepaste Psychologie Hogeschool Leiden Verkenning beroepspraktijk Toegepaste Psychologie Hogeschool Leiden Eindrapportage Katja van Vliet Myriam Vandenbroucke Met medewerking van Hans Boutellier April 2009 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 2.

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

AGENDA 2013. Lust of last? Incl. bijeenkomsten. Organisaties kopen binnenkort geen stoelen of inrichtingen meer THREE PEAKS CHALLENGE

AGENDA 2013. Lust of last? Incl. bijeenkomsten. Organisaties kopen binnenkort geen stoelen of inrichtingen meer THREE PEAKS CHALLENGE * Antwoordkaart op pagina 25 ocus! Magazine van Fier.fm over facilitaire activiteiten jaargang 2 nr 1 2013 Digitale versie? Scan hier: 1 2013 Incl. bijeenkomsten AGENDA 2013 DIV benchmark ook in 2013 Beheersing

Nadere informatie

Gastheerschapcursussen voor agrotoeristische ondernemers. Inventarisatie van vraag en aanbod

Gastheerschapcursussen voor agrotoeristische ondernemers. Inventarisatie van vraag en aanbod Gastheerschapcursussen voor agrotoeristische ondernemers Inventarisatie van vraag en aanbod Gastheerschapcursussen voor agrotoeristische ondernemers Inventarisatie van vraag en aanbod Colofon Kenniscentrum

Nadere informatie

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD EEN ADVIESRAPPORT VOOR DE KNCV Suzanne Vrancken Masterstudent Research and Development in Science Education Universiteit Utrecht Begeleiding: Judith

Nadere informatie