Afstudeeropdracht : Autocad Plot Utility Student : Gerard Creemers Afstudeeradres : GTI Infratechniek bv Willingestraat AN Rotterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afstudeeropdracht : Autocad Plot Utility Student : Gerard Creemers Afstudeeradres : GTI Infratechniek bv Willingestraat 4 3087 AN Rotterdam"

Transcriptie

1 Engineering & Automatisering, locatie Rotterdam Willingestraat AN Rotterdam Postbus AG Rotterdam Tel.: Fax: Autocad Plot Utility gever Afstudeeropdracht : Autocad Plot Utility Student : Gerard Creemers Afstudeeradres : Willingestraat AN Rotterdam Onderwijsinstelling : TEC cadcollege Kerkenbos 1018b 6546 BA Nijmegen Opleiding : Autocad Systeem Manager Docent : R. Boeklagen Afstudeerperiode : tot Opgesteld: Gezien: Gecontroleerd: Naam: G.J. Creemers Naam: F.L. Braemer Naam: B.F. Maas Paraaf Paraaf Paraaf Statutaire Zetel Wormerveer, Handelsregister Amsterdam Onderdeel van GTI nv

2 gever Voorwoord Als deeltijd student aan de opleiding Autocad Systeem Manager wordt ik opgeleid tot specialist op het gebied van Autocad en Visual Basic voor Applications. Bij is er behoefte aan een geheel nieuw tekening plot programma met eigen functionaliteit. Dit was voor mij de ideale gelegenheid om het geleerde in de praktijk toe te passen. Tijdens het schrijven van dit programma heb ik de kans gekregen het plot programma te ontwikkelen en toe te passen bij GTI Infratechniek. In dit verslag beschrijf ik hoe dit is gerealiseerd. Voordat ik hiermee begin bedank ik de mensen die ervoor gezorgd hebben dat dit programma kon worden uitgevoerd. Allereerst mijn docent Dhr. R. Boeklagen voor zijn ondersteuning en begeleiding tijdens mijn opleiding. De medewerkers van de afdeling Engineering, voor hun ondersteuning en het testen van het programma en het naar voren brengen van adviezen en wensen. Gerard Creemers, Hoogvliet, 0 Pagina 1 van 18

3 gever Samenvatting GTI Infratechniek is een landelijk opererende organisatie die complete technische dienstverlening aanbiedt op het gebied van verkeer, logistiek en vervoer. GTI Infratechniek beschikt over een eigen Engineeringafdeling. Binnen de engineeringafdeling bestond er een plot programma, nl. Batchplot van Autodesk waarmee binnen de afdeling niet optimaal gewerkt kon worden. Om beter gebruik te kunnen maken van een plot programma was er meer functionaliteit nodig. Deze functionaliteit is toegevoegd in het nieuwe Autocad Plot Utility namelijk; Plotstyle table selecteren Printer/plotter selecteren Script bewerking uitvoeren. VBA routines uitvoeren. Deze functionaliteit is met succes toegevoegd en de gebruikers zijn zeer tevreden over het resultaat. Tijdens de uitvoering is er een probleem naar voren gekomen. Het probleem was de tussentijdse verandering van Visual Basic 6.0 naar Visual Studio.Net na het converteren naar de nieuwe versie bleek na uitvoering dat het programma niet meer werkte, na enige aanpassingen in het programma lukte het om deze plot Utility weer werkend te krijgen. Pagina 2 van 18

4 gever Inhoudsopgave 1. INLEIDING GTI nv Afdeling Engineering Doelstelling afstuderen ONTWIKKELING AUTOCAD PLOT UTILITY Plot Utility start Tekeningen Selecteren Plot settings selecteren Printer en Plotstyle selecteren Bewerkingen kiezen Printen tekeningen Plot Utility afsluiten CONCLUSIE UITBREIDINGEN PROGRAMMA CODE...FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. Pagina 3 van 18

5 gever 1. Inleiding 1.1 GTI nv GTI richt zich op technische dienstverlening in de utiliteit, industrie en infrastructuur in de Benelux. GTI ontwikkelt integrale oplossingen: van ontwerp tot en met realisatie, onderhoud en beheer, in alle voorkomende technische disciplines. GTI vervult deze functies voor haar opdrachtgevers via een netwerk van eigen werkmaatschappijen, samenwerkingsverbanden en strategische allianties. GTI heeft de kennis, ervaring en omvang om de meest uiteenlopende projecten uit te kunnen voeren. GTI ontwikkelt zich tot een marktgerichte organisatie waarin alle aspecten van technische dienstverlening geïntegreerd of op deelgebieden kunnen voorkomen. GTI-bedrijven behandelen zowel grote en complexe projecten als kleinere en eenvoudigere projecten. Kernbegrippen in de dienstverlening van GTI zijn betrouwbaarheid, kwaliteit, flexibiliteit en verantwoordelijkheid. GTI heeft bijna medewerkers in dienst en beschikt over een netwerk van 90 bedrijven in Nederland en België. Deze bedrijven zijn georganiseerd in de sectoren GTI Utiliteit, GTI Industrie, GTI Infratechniek en GTI België. GTI heeft de Benelux als thuismarkt, maar is wereldwijd actief waar opdrachtgevers dat vragen. Hoofddirectie Bunnik Concern P&O Financiële Zaken Juridische Zaken Concernmarketing & Communicatie ICT Procurement Kwaliteit, Arbo & Milieuzaken Utiliteit Industrie Infratechniek Pagina 4 van 18

6 gever 1.2 Ikzelf ben werkzaam bij GTI Infratechniek, afdeling Engineering locatie Rotterdam. GTI Infratechniek is een landelijk opererende organisatie die complete technische dienstverlening aanbiedt op het gebied van verkeer, logistiek en vervoer. Met een breed aanbod in specialismen en disciplines, richt GTI Infratechniek zich op resultaat door een geïntegreerde aanpak. En biedt een dienstenpakket voor alle modaliteiten: openbaar vervoer, wegen, railinfrastructuur, tunnelbouw, havens en luchthavens. Infra NL Commercie1) Engineering Onderst. Stafafdelingen2) Automatisering IOS Hoogspanning Spoor3) Distributie & Droge Infra Natte Infra & Communicatie Mainports Projectteams4) Projectteams4) Projectteams4) Projectteams4) Locaties / Montage ZW Locaties / Montage NW 1)Acquisitie, Consultancy, Cost-engineering/Calculatie 2)P&O, FinAd, Inkoop, ICT, KAM 3)Rapportage aan Spoor Be en Infra NL 4)Projectteams = Projectleider, Werkvoorbereider en Montageleider Pagina 5 van 18

7 gever 1.3 Afdeling Engineering De afdeling Engineering maakt deel uit van een eigentijds bedrijf. Afhankelijk van het project en de wensen van onze opdrachtgever zijn we een integraal onderdeel van een samenwerkingsverband en/of onderdeel van de GTI-(project)organisatie. Het werkterrein van Engineering is breed. Van verkennende studies en strategisch advies tot en met detailontwerp. Vanwege onze kennis, ervaring en schaalgrootte zijn we veelvuldig partner bij ontwikkeling van grote en innovatieve werken. Bijvoorbeeld als partner die een deeltraject voor haar rekening neemt. Onze expertises van de afdeling Engineering zijn het adviseren, specificeren, ontwerpen en tekenen van installaties op de volgende vakgebieden. Laagspanningsinstallaties Middenspanningsinstallaties Noodstroominstallaties Enzovoort De afdeling Engineering bestaat uit ±35 medewerkers waarvan er ±15 tekenaars met Autocad 2002 werken. De marktgebieden waar wij actief zijn: Verkeer en vervoer Rail Haven en overslagbedrijven Tunnelinstallaties Pagina 6 van 18

8 gever 1.4 Doelstelling afstuderen. Op de afdeling Engineering doen we vaak een groot aantal tekeningen uitprinten, hiervoor kunnen we Autocad batchplot gebruiken of we maakten een grote script file aan waar de tekeningen instonden die uitgeprint moesten worden. Omdat we overgestapt zijn van Autocad R14 naar Autocad 2002 is er in Autocad batchplot geen mogelijkheid om met een plotstyle uit te printen en tevens is er ook geen mogelijkheid om bewerkingen te laten uitvoeren. Met bewerkingen wordt bedoeld een script file uitvoeren of een VBA-routine laten uitvoeren voordat deze betreffende tekening wordt uitgeprint. Hierdoor was er een verzoek gekomen van de medewerkers van de Engineeringafdeling voor het ontwikkelen van een nieuw Autocad plot programma. Om het systeem tot een volwaardige Autocad Plot Utility te maken, zijn de volgende functionaliteit toegevoegd. Plotstyle table selecteren Printer/plotter selecteren Script bewerking uitvoeren. VBA routines uitvoeren In de volgende hoofdstukken wordt beschreven hoe deze doelstellingen zijn gerealiseerd en welke methoden hiervoor zijn gebruikt. Dat wil zeggen de manier waarop de opdracht is uitgevoerd en welke problemen naar voren zijn gekomen. Tot slot wordt in het conclusie gedeelte de bevindingen uiteen gezet. Op de volgende pagine vindt u een stroomdiagram van het bestaande Autocad Batchplot en van Autocad Plot Utility. Pagina 7 van 18

9 gever Pagina 8 van 18

10 gever 2. Ontwikkeling Autocad Plot Utility In dit hoofdstuk wordt het ontstaan van het Autocad Plot Utility beschreven. Hiervoor is een verdeling gemaakt in de verschillende onderdelen. Elk onderdeel is in een aparte paragraaf beschreven. 2.1 Plot Utility start Autocad Plot Utility is een standalone programma. De Autocad Plot Utility wordt gestart door middel van een snelkoppeling die te vinden is op de desktop van de computer. Hierdoor wordt automatisch Autocad gestart en daarna de Autocad Plot Utility. Hierdoor is het mogelijk om bepaalde variabelen die door Autocad Plot Utility worden gebruikt uit Autocad op te vragen. Deze variabelen zijn: De printer configuration search path. De plot style table search path. Er zijn nog een paar variabelen die het Autocad Plot Utility nodig heeft. Deze variabelen zijn opgeslagen in een INI bestand. Dit bestand heet plotprog.ini en is terug te vinden in de directory waar ook het Autocad Plot Utility is geïnstalleerd. Het betreft de volgende programma variabelen; Werkdirectory Home directory van de gebruiker. De werkdirectory geeft de directory en schijf aan waar de selecteerbare tekening staan die in het Autocad Plot Utility kunnen worden geselecteerd. De home directory geeft aan waar straks de eventuele tekst bestanden of plot settings files moeten worden neergezet. Bij heeft elke gebruiker op de server een eigen home directory. Hieronder volgt een voorbeeld van plotprog.ini. [werkdir] werkdir=j:\ [homedir] homedir=h:\ Het moeilijkste van het uitlezen van een ini file was het omzetten van de VBA functie naar VB.NET functie. Hieruit volgt dat de long variabele 64 bits is geworden in VB.NET in plaats van 32 bits in VBA. We moeten dan de int32 variabele gaan gebruiken. Hieronder volgt de functie voor het uitlezen van de ini file: Pagina 9 van 18

11 gever Private Declare Unicode Function GetPrivateProfileString Lib "kernel32" _ alias "GetPrivateProfileStringW" (ByVal lpapplicationname As String, _ ByVal lpkeyname As String, ByVal lpdefault As String, ByVal _ lpreturnedstring As String, ByVal nsize As Int32, ByVal lpfilename As String) As Int32 Hieronder volgt een stukje programma om de printer configurations en de plot style table s uit te lezen en in een listbox te zetten. Dim x As Integer Dim plotdevice As Object Dim stylename As Object plotdevice = acadobj.activedocument.activelayout.getplotdevicenames For x = LBound(plotdevice) To UBound(plotdevice) cbbprinter.items.add(plotdevice(x) Next stylename = acadobj.activedocument.activelayout.getplotstyletablenames For x = LBound(stylename) To UBound(stylename) cbbstylename.items.add(stylename(x)) Next 2.2 Tekeningen Selecteren Na het opstarten komen we in het scherm zoals in figuur 1 is weer gegeven. Hier kunnen tekeningen toegevoegd, verwijdert of uitgeprint worden. Door middel van de Exit button kunnen de tekeningen die in de listbox staan opgeslagen worden in een tekst document. De Add button dient er voor om tekeningen te selecteren die uitgeprint moeten worden. Figuur 1 Voor het selecteren van tekeningen wordt gebruik gemaakt van de openfiledialog methode. Hierin is het mogelijk om een filter vast te leggen en er is tevens een multiselect mode mogelijk. De multiselect mode dient ervoor dat er een mogelijkheid is om gebruik te maken van de shift of control toetsen. Voor de openfiledialog methode is een eigen functie gemaakt, zo kunnen er gemakkelijk variabelen mee gegeven worden en soms zijn er al vaste variabelen die door de programmeur van tevoren zijn gedefinieerd. Hieronder volgt een stukje code hoe er gebruik gemaakt wordt van de functie die het aanroepen van een openfiledialog eenvoudiger maakt. In deze functie is te zien, dat niet altijd de variabele multiselect en directory meegegeven dient te worden, deze zijn optioneel in deze functie. Pagina 10 van 18

12 gever Private Function showmenu(byval menu As Object, ByVal title As String, ByVal filter As String, Optional ByVal MultiSelect As Boolean = False, Optional ByVal directory As String = "") As DialogResult With menu If directory = "" Then.InitialDirectory = strhomedir Else.InitialDirectory = directory End If.Title = title.filter = filter.multiselect = MultiSelect.FilterIndex = 2.RestoreDirectory = True showmenu =.ShowDialog() End With End Function In figuur 2 is het resultaat te zien van de openfiledialog methode. Figuur 2 Hieronder volgt de code voor de Del button: Als op de button openen wordt gedrukt dan wordt de listbox gevuld met de geselecteerde tekeningen. De listbox kan bewerkt worden met de Del of Clear button. Met de Del button is het mogelijk om één tekeningnummer te gelijk verwijderen uit de listbox, dit komt omdat de listbox een checkedlistbox is, waardoor multiselect niet gebruikt kan worden. Met de Clear button is het mogelijk om in één keer de listbox leeg te maken. Private Sub delbutton_click(byval sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles delbutton.click Dim fnames As Windows.Forms.ListBox.SelectedObjectCollection Dim x As Integer if lstdrawingfiles.items.count <> 0 Then fnames = lstdrawingfiles.selecteditems Do While fnames.count <> 0 lstdrawingfiles.items.remove(fnames.item(x)) Loop End If End Sub Pagina 11 van 18

13 gever In figuur 3 is het resultaat te zien nadat er tekeningen zijn toegevoegd. Ook te zien is dat er voor elk tekeningnummer een vink boxje staat; dit wordt automatisch aangevinkt wanneer de betreffende tekening wordt uitgeprint. De buttons en de listboxen zijn voorzien van tooltips, deze tooltips gegeven handige tips en beschrijven wat de buttons en listboxen doen en wat de gebruiker eventueel niet mag doen. Figuur Plot settings selecteren In figuur 4 toont het scherm waar de plot settings kunnen worden ingesteld. Het betreft de instellingen, plot area en schaal instelling. De volgende Plot Area s kunnen worden gekozen: Display Extents Limits Window Figuur 4 Als gebruik gemaakt wordt van de optie window, worden de twee textboxen en tevens de pick button geactiveerd. In de eerste textbox wordt de linker onderhoek bepaald en in de tweede textbox de rechter bovenhoek. Met de pick button wordt de eerste tekening van de listbox geladen, als hier nog geen tekeningen in staan wordt er een foutmelding gegeven die aangeeft dat er eerst een tekening toegevoegd moet worden. Hierna is het mogelijk in de desbetreffende tekening Pagina 12 van 18

14 gever het gewenste window te selecteren dat geprint moet worden. Deze waardes worden tevens in de twee desbetreffende textboxen gezet. Verder is er een mogelijkheid om een schaal te kiezen met behulp van een combobox, waar al verschillende schaal waardes in staan. Tevens bestaat de mogelijkheid voor de gebruiker de schaal factor in te vullen met de twee tekstboxen daaronder. Tevens is er de mogelijkheid om een print preview te laten zien van de tekening met de ingestelde plot area, schaal factor en de eventuele plot style table. Na een click op de Print preview button wordt de eerste tekening uit de listbox geladen en krijgt de gebruiker een Autocad print preview te zien zoals deze ook te zien is bij printen full preview. Voorbeeld code van Autocad print preview: Private Sub btnpreview_click(byval sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnpreview.click Dim acaddoc As AutoCAD.AcadDocument Dim i As String Dim strtext As String Dim numerator As Double, denominator As Double Dim spoint(1) As Double Dim epoint(1) As Double If lstdrawingfiles.items.count <> 0 Then acadobj.preferences.system.singledocumentmode() = True acadobj.visible = True acadobj.activedocument.saveas(strhomedir & "test.dwg") acaddoc = acadobj.activedocument.open(lstdrawingfiles.items.item(0)) acadobj.activedocument.sendcommand("filedia" & vbcr & "1" & vbcr) acadobj.activedocument.activelayout.stylesheet = Me.cbbStylename.Text If cbbschaal.text = "Scaled to Fit" Then acadobj.activedocument.activelayout.standardscale = AutoCAD.AcPlotScale.acScaleToFit Else acadobj.activedocument.activelayout.paperunits = AutoCAD.AcPlotPaperUnits.acMillimeters numerator = txtunits.text denominator = txtdrawingunits.text acadobj.activedocument.activelayout.paperunits() = AutoCAD.AcPlotPaperUnits.acMillimeters acadobj.activedocument.activelayout.setcustomscale(numerator, denominator) End If If rdbwindow.checked = True Then spoint(0) = Val(Mid(txtLowerpunt.Text, 1, (InStr(1, txtlowerpunt.text, ",")) - 1)) spoint(1) = Val(Mid(txtLowerpunt.Text, (InStr(1, txtlowerpunt.text, ",")) + 1)) epoint(0) = Val(Mid(txtUpperpunt.Text, 1, (InStr(1, txtupperpunt.text, ",")) - 1)) epoint(1) = Val(Mid(txtUpperpunt.Text, (InStr(1, txtupperpunt.text, ",")) + 1)) acadobj.activedocument.activelayout.setwindowtoplot(spoint, epoint) acadobj.activedocument.activelayout.plottype = AutoCAD.AcPlotType.acWindow End If If rdbextents.checked = True Then acadobj.activedocument.activelayout.plottype = AutoCAD.AcPlotType.acExtents End If If rdbdisplay.checked = True Then acadobj.activedocument.activelayout.plottype = AutoCAD.AcPlotType.acDisplay End If If rdblimits.checked = True Then acadobj.activedocument.activelayout.plottype = AutoCAD.AcPlotType.acLimits End If acadobj.activedocument.activelayout.configname = cbbprinter.text acadobj.activedocument.activelayout.paperunits = AutoCAD.AcPlotPaperUnits.acMillimeters Me.Hide() acadobj.activedocument.plot.displayplotpreview(autocad.acpreviewmode.acfullpreview) Me.Show() Else MsgBox("Eerst Tekeningen Toevoegen",, "Plot Utility") End If End Sub Pagina 13 van 18

15 gever De ingestelde instellingen kunnen eventueel opgeslagen worden met de Save button. Deze instellingen worden opgeslagen in een ini georiënteerde file de plot settings file (*.psf) en kunnen met de Load button worden geladen. Hieronder volgt een voorbeeld van ect.psf : [plot area] area=window lowerpunt=10,7 upperpunt=417,296 [plot scale] schaal=1 : 1,46 units=1 drawunits=1,46 [plot device] device=a4 Printer Laserjet 5.pc3 [plot style] style=gti Kleuren (Zwart-Wit).ctb We zien ook dat de printer en de plotstyle worden opgeslagen in de psf-file. 2.4 Printer en Plotstyle selecteren Zoals in figuur 5 is weergegeven kan in dit formulier de printer en de plotstyle geselecteerd worden. Ook is er de mogelijkheid om printers of plotstyles toe te voegen met de desbetreffend buttons. Deze comboboxen worden van te voren geladen zodra het programma wordt opgestart. Deze waardes worden uit de tekening geladen met de twee volgende variabelen: Voor printers in te voegen wordt de variabele GetPlotDeviceNames gebruikt en voor de plotstyle table s Figuur 5 wordt de variabele GetPlotStyleTableNames gebruikt. Pagina 14 van 18

16 gever 2.5 Bewerkingen kiezen Onder het volgende tabje is te zien dat er ook bewerkingen kunnen worden uitgevoerd zoals script files (*.scr) of VBA routines (*.dvb). De routines worden van boven naar beneden één voor één uitgevoerd tot dat ze allemaal zijn bewerkt, dit geldt voor elke tekening die geselecteerd is. Met de add button kunnen we bestaande scripts files of VBA routines toevoegen aan de listbox. De script files worden dan aangestuurd met een sendcommando en de VBA Figuur 6 Commando s worden met loaddvb en runmacro uitgevoerd. Voorbeeld van sendcommando: If strbewerk = "scr" Then acadobj.activedocument.sendcommand("script" & vbcr & lstbewerking.items.item(t) & vbcr) Else End If Het is nog niet mogelijk om VBA routines te laten draaien, omdat de macro namen allemaal het zelfde moeten heten, dit zal ik eerst nog moeten aanpassen. In de script files kunnen geen VBA routines worden geladen met VBAload en uitgevoerd worden met het commando VBArun. Dit werkt niet, omdat VB.NET dan niet meer weet waar hij gebleven is in het programma. Pagina 15 van 18

17 gever 2.6 Printen tekeningen Om de geselecteerde tekeningen te kunnen printen, dient naar het eerste tabje Drawing files te worden gegaan. In deze tab vinden we de Plot button. Zodra op deze button wordt gedrukt worden de tekeningen met de ingestelde waardes uitgeprint. Als er bij bewerkingen iets ingevuld is dan komt er een vraag of u deze bewerkingen wilt uitvoeren. Als ja geantwoord wordt, dan worden deze bewerkingen uitgevoerd en tevens uitgeprint en anders worden de tekeningen uitgeprint zonder dat de bewerkingen zijn uitgevoerd. Na elke tekening die is uitgeprint verschijnt er een vinkje in de checkedbox die voor het tekeningnummer staat, dit betekent dat de tekening goed is uitgeprint en geeft niet aan of de bewerkingen goed zijn uitgevoerd. Bij het uitprinten van de tekeningen ontstond er een probleem dat VB.NET te snel was met het aanroepen van Autocad. Hierdoor ontstond er een fout melding Kan aangeroepen niet uitvoeren. Om dit probleem op te lossen is met een commando VB.NET bewust langzamer gemaakt. Het volgende commando is hiervoor gebruikt: System.Threading.Thread.CurrentThread.Sleep(2500) Hierdoor blijf de computer 2,5 sec wachten en dan is Autocad gereed met laden en wacht op het volgende commando. Er zit ook een fout afhandeling in als er bijvoorbeeld nog een Autocad commando geactiveerd is, dan laat het programma een messagebox zien met daarin een tekst dat Autocad nog een commando heeft geactiveerd. 2.7 Plot Utility afsluiten Zodra alle tekeningen zijn uitgeprint dan kunnen we met de Exit button uit het programma gaan. Het programma komt dan met de vraag of je de tekeningenlijst wilt opslaan. Met nee sluit het programma af en wordt Autocad afgesloten. Met ja komt het scherm zoals in figuur 7 is weergegeven naar voren. Hierin wordt de bestandsnaam en de directory waar het tekst bestand opgeslagen dient te worden bepaald. Met de Import button is het tekst Figuur 7 Pagina 16 van 18

18 gever bestand weer in te lezen, voordeel hiervan is dat de gebruiker de tekeningen die aan een bepaald project gekoppeld zijn kan uitprinten zonder deze stuk voor stuk te hoeven selecteren. Op de afdeling engineering maken we gebruik van verschillende documentenbeheerssystemen die bijvoorbeeld een tekst bestand aan kunnen maken met de eventuele gewijzigde tekeningnummers of complete mappen laten uitprinten. Deze tekst bestanden worden net als het voorgaande met de Import button geïmporteerd. Door enkele printer settings goed te zetten kan de gebruiker dan heel snel en eenvoudig tekeningen uit printen. 3. Conclusie Om het programma te maken heb ik gekozen voor Visual Basic 6.0 en later om gezet naar Visual Basic.NET wat de nodige problemen met zich mee gaf. De reden hiervan is dat ik een executable programma wou maken, zodat niemand de source code kan wijzigen. Op onze afdeling engineering en op verschillende buiten locaties is het programma ongeveer 3 maanden probleemloos in bedrijf. Het resultaat hiervan is dat onze tekenaars makkelijker met de desgewenste instellingen, tekeningen kunnen uitprinten ten opzichte van Autocad Batchplot. 4. Uitbreidingen Zoals gewoonlijk zijn er altijd bepaalde wensen die naar voren komen na het uit testen van Autocad Plot Utility. Deze wensen worden in de volgende versies van Autocad Plot Utility ingevoerd of gewijzigd. De volgende eventuele aanpassingen zijn: VBA routines laten uitvoeren, dit houdt in de gebruikte VBA routines aanpassen dat alle routines het zelfde worden aangeroepen. Verschillende sorteer mogelijkheden voor het uitprinten van tekeningen. Mogelijkheid inbouwen om na het printen de computer te laten afsluiten. Mogelijkheid om op verschillende printers en/of plotstyles uit te printen. Pagina 17 van 18

19 gever Pagina 18 van 18

HBO Traject ACE. Generiek testplan voor AutoCAD. Auteur Ing. M. van Walraven. Datum 11 februari 2014. Docent Ir. Ronald Boeklagen

HBO Traject ACE. Generiek testplan voor AutoCAD. Auteur Ing. M. van Walraven. Datum 11 februari 2014. Docent Ir. Ronald Boeklagen HBO Traject ACE Generiek testplan voor AutoCAD Auteur Ing. M. van Walraven Datum 11 februari 2014 Docent Ir. Ronald Boeklagen Studie HBO traject ACE System Manager Voorwoord In mei 2001 ben ik in vaste

Nadere informatie

Dieper in Visual Basic.Net

Dieper in Visual Basic.Net Visual Basic.NET Dieper in Visual Basic.Net 7.1 Inleiding Dit hoofdstuk is bedoeld om je wat handiger te maken in het programmeren in Visual Basic. Je leert geen nieuwe programmeervaardigheden, maar je

Nadere informatie

GCE cad-app. GCE cad-service 4/16/2012

GCE cad-app. GCE cad-service 4/16/2012 2012 GCE cad-app Student: Begeleider: School: S. van Bueren R. Boeklagen TEC CadCollege Afstudeer datum: 27-04-2012 GCE cad-service 4/16/2012 0 Voorwoord Voor u ligt een verslag van de opleiding AutoCAD

Nadere informatie

Visual Basic.NET. Visual Basic.NET. M. den Besten 0.3 VB. NET

Visual Basic.NET. Visual Basic.NET. M. den Besten 0.3 VB. NET Visual Basic.NET M. den Besten 0.3 VB. NET Inhoud Voorwoord Deel 1 Visual Basic.NET 1.1 Inleiding...13 1.2 De programmeertaal Visual Basic.NET...14 1.3 Microsoft Visual Basic 2010 Express Edition...15

Nadere informatie

Badge it. Inhoudsopgave. 1. Installatie... 3

Badge it. Inhoudsopgave. 1. Installatie... 3 Badge it voor Windows 95/98/NT/2000/XP Inhoudsopgave 1. Installatie... 3 2. Start... 4 2.1. Nieuwe database maken... 5 2.2. De geselecteerde database openen... 5 2.3. De naam van de geselecteerde database

Nadere informatie

ARGO DATA SYSTEMS BV DE OPLOSSING VOOR TOTALE EXPEDITIE EN TRANSPORT AUTOMATISERING. Document Instellingen

ARGO DATA SYSTEMS BV DE OPLOSSING VOOR TOTALE EXPEDITIE EN TRANSPORT AUTOMATISERING. Document Instellingen ARGO DATA SYSTEMS BV DE OPLOSSING VOOR TOTALE EXPEDITIE EN TRANSPORT AUTOMATISERING Document Instellingen Document Instellingen 1. Introductie Met deze optie krijgt u de mogelijkheid om de documentinstellingen

Nadere informatie

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho.

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho. Automatisering voor Financiële Dienstverleners Werken met Queries en Merge Documenten For more information visit our website at www.pyrrho.com Date: Document Nr: 30 maart, 2007 UBizzMerge, Versie 4.0 Status:

Nadere informatie

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie...

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie... ProDoc Bouwstenen voor Word & Outlook 2007 Inhoud Kopiëren bestanden... 2 Hoofdmap Bouwstenen... 2 Bouwsteen.dotm... 2 Installatie Bouwstenenmodule onder Word 2007... 3 Installatie Bouwstenenmodule onder

Nadere informatie

Analyse KeyLock versie 1.1.1 Door MartinJM 08-12-2014

Analyse KeyLock versie 1.1.1 Door MartinJM 08-12-2014 Analyse KeyLock versie 1.1.1 Door MartinJM 08-12-2014 Openbare versie Inleiding Dit document bestaat uit meerdere delen. Voornamelijk de verschillende problemen zijn onderverdeeld in verschillende kopjes.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Versie 1.0. Michiel Bouman - 2010

Gebruiksaanwijzing. Versie 1.0. Michiel Bouman - 2010 Gebruiksaanwijzing Versie 1.0 Michiel Bouman - 2010 Content 1. Installatie... 3 2. Programma overzicht... 6 3. Gebruik... 7 Printers instellen... 7 3.1. Drawing... 8 3.2. Part... 9 3.3. Assembly... 10

Nadere informatie

1. Document Management

1. Document Management 1. Document Management 1.1. Revision Manager Revision Manager is een gescheiden module waarin het aanmaken van afgeleide documenten en het onderhouden van revisies moet gebeuren om de aanwezige Links te

Nadere informatie

Midi PDF Bladmuziek lezer

Midi PDF Bladmuziek lezer Inleiding. Ruim 20 ordners aan bladmuziek, meeste daarvan uitgeprint van een PDF. Even snel een nummer opzoeken wil dan ook niet, terwijl ik alles wel op alfabetische volgorde heb. Dat was het niet helemaal

Nadere informatie

Samenvoegen met Word en Excel 2010

Samenvoegen met Word en Excel 2010 Samenvoegen met Word en Excel 2010 Inhoudsopgave Samenvoegen Word-Excel / Mailingen... 2 Tip Samenvoegvelden automatisch markeren... 4 Tip Installeer PDF-creator... 7 Tip Sla het Word-document en Excel-document

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Plotten & Printen met Autocad:

Plotten & Printen met Autocad: Plotten & Printen met Autocad: 1. Plotten vanuit AutoCAD naar PDF - DWG To PDF.PC3 - A4 2. Een PDF uitprinten op A4 3. Batch-plotten in AutoCAD op A4 of A3 4. Plotten vanuit AutoCAD naar PDF - DWG To PDF.PC3

Nadere informatie

*CADELAT* Studentenversie 7.1

*CADELAT* Studentenversie 7.1 *CADELAT* Studentenversie 7.1 Een AutoCAD-applicatie voor de ELektrische AutomatiseringsTechniek Installatieadvies voor AutoCAD 2010 en 2011 H J Trox Landsteinerweg 34 9761 HH Eelde 050 309 51 13 CADIDACT@home.nl

Nadere informatie

VBA voor doe-het-zelvers

VBA voor doe-het-zelvers VBA voor doe-het-zelvers Handleiding van Auteur: Leofact December 2013 Inleiding VBA is de taal die Microsoft heeft ontwikkeld om taken voor het MS office pakket te automatiseren, of om er nieuwe functies

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

1. Installatie netwerklock

1. Installatie netwerklock 1. Installatie netwerklock Bij het gebruik van een netwerklock wordt de lock op de server in het netwerk geactiveerd. De werkstations (cliënts) voeren de lockverificatie via het netwerk uit met behulp

Nadere informatie

1. Introductie 2. Omschrijving 2 Omschrijving van de onderdelen (voorzijde) 2. 2. Algemeen 3

1. Introductie 2. Omschrijving 2 Omschrijving van de onderdelen (voorzijde) 2. 2. Algemeen 3 HANDLEIDING Digitale Harddisk Recorder DVR DigitAll CCTV Doornseweg 2a Tel.: 0183-4016346 1. Introductie 2 Omschrijving 2 Omschrijving van de onderdelen (voorzijde) 2 2. Algemeen 3 Opstarten systeem 3

Nadere informatie

CAD Standaard Plottool Gebruikershandleiding

CAD Standaard Plottool Gebruikershandleiding CAD Standaard Plottool Gebruikershandleiding Januari 2006 Versie 3.02 Inhoudsopgave............................................................................................. Inhoudsopgave 2 1 CAD Standard

Nadere informatie

RELEASE NOTES. VERSIE 3.3.07 Revisie 1.0. Imtech ICT Application Solutions

RELEASE NOTES. VERSIE 3.3.07 Revisie 1.0. Imtech ICT Application Solutions RELEASE NOTES VERSIE 3.3.07 Revisie 1.0 Imtech ICT Application Solutions Carlo Mertens, Zaltbommel, 28 August 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Documentgegevens... 3 Inleiding... 4 1. Nieuwe / Gewijzigde

Nadere informatie

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server - 4-3. Installatie FTP server - 9-4. Aanmaken account in FileZilla server - 13

Nadere informatie

Installeren en configureren Océ printers in AutoCAD 2000

Installeren en configureren Océ printers in AutoCAD 2000 Installeren en configureren Océ printers in AutoCAD 2000 Met de komst van AutoCAD 2000 is het installeren en configureren van een Océ printer binnen AutoCAD drastisch veranderd. Om de driver juist te installeren

Nadere informatie

Installeren van het programma:

Installeren van het programma: Versie: 1.0 Gemaakt door: Whisper380 Eigenaar: Whisper380-computerhulp.net Datum: 20-2-2011 Inhoudsopgave Installeren van het programma:...3 Configureren van het programma:...7 Mappen aanmaken:...9 Groepen

Nadere informatie

W2105 Import Externe Bestanden

W2105 Import Externe Bestanden W2105 Import Externe Bestanden www.mpluskassa.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Toevoegen artikel import...4 3 Wijzigen artikel import...9 W2105 Import Externe Bestanden 2 1 Inleiding In deze handleiding

Nadere informatie

Hoofdstuk 7: Werken met arrays

Hoofdstuk 7: Werken met arrays Programmeren in Microsoft Visual Basic 6.0, lessenserie voor het voortgezet onderwijs HAVO/VWO David Lans, Emmauscollege, Marnix Gymnasium Rotterdam, januari 2004 Hoofdstuk 7: Werken met arrays 7.0 Leerdoel

Nadere informatie

Handleiding Icespy MR software

Handleiding Icespy MR software Handleiding Icespy MR software Versie 4.40.04 Wij danken u voor de aanschaf van deze IceSpy producten en adviseren u om deze handleiding goed door te nemen. 2 INHOUDSOPGAVE: 1. Installeren van de software...

Nadere informatie

Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook

Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook Brondocument E:\OutLook\InstallerenVBAScriptOutlook.odt Versiebeheer Versie Datum Uitleg 1.0v 21-03-12 1e versie na draaien prototype klant 1.1v

Nadere informatie

Cursus Onderwijs en ICT. Programmeren met Visual Basic

Cursus Onderwijs en ICT. Programmeren met Visual Basic Cursus Onderwijs en ICT Jaargang 2, deel 23 (versie 1.0 NL 2-7-2011) Programmeren met Visual Basic door Serge de Beer Inleiding In sommige gevallen biedt het aanbod op de softwaremarkt niet wat je zoekt.

Nadere informatie

Studenthandleiding Portfolio in Blackboard Learn

Studenthandleiding Portfolio in Blackboard Learn Studenthandleiding Stafbureau onderwijs & onderzoek Functioneel beheer Blackboard Learn. T.b.v. October 2014 release. Versie: 02-12-2014. Handleiding portfolio studenten In deze handleiding wordt het aanmaken

Nadere informatie

Handleiding ISaGRAF. Wil men het programma bewaren, dan is het verstandig een back-up te maken: C9 Back-up / Restore

Handleiding ISaGRAF. Wil men het programma bewaren, dan is het verstandig een back-up te maken: C9 Back-up / Restore Handleiding ISaGRAF C Handleiding ISaGRAF Deze handleiding beoogt een korte samenvatting te geven van handelingen die verricht moeten worden om met behulp van ISaGRAF een PLC-programma te schrijven en

Nadere informatie

Hoofdstuk 4: Nieuwe objecten

Hoofdstuk 4: Nieuwe objecten Programmeren in Microsoft Visual Basic 2010 Express, lessenserie voor het voortgezet onderwijs HAVO/VWO David Lans, Emmauscollege, Vespucci College, Marnix Gymnasium Rotterdam, december 2011 Hoofdstuk

Nadere informatie

Technische Fiche om een commando met een passend icoontje aan te maken in de Ribbon Interface.

Technische Fiche om een commando met een passend icoontje aan te maken in de Ribbon Interface. Technische Fiche om een commando met een passend icoontje aan te maken in de Ribbon Interface. Dit document is gebaseerd op Inventor 2011 & Windows XP. PS: Het kan zijn dat bepaalde zaken verschillen of

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BBLV Applicatie Beveiligingsprogramma Handleiding voor gebruikers van het BBLV Beveiligingsprogramma versie 2.

Gebruikershandleiding BBLV Applicatie Beveiligingsprogramma Handleiding voor gebruikers van het BBLV Beveiligingsprogramma versie 2. Gebruikershandleiding BBLV Applicatie Beveiligingsprogramma Handleiding voor gebruikers van het BBLV Beveiligingsprogramma versie 2.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.1.1 Gegenereerde

Nadere informatie

AutoCAD Plotroutine. Emmtec Engineering. Afdeling bouwkunde civiel

AutoCAD Plotroutine. Emmtec Engineering. Afdeling bouwkunde civiel AutoCAD Plotroutine Emmtec Engineering Afdeling bouwkunde civiel Plaats: Emmen Onderwerp: Afstudeerverslag Datum: 7 februari 2014 School: CAD College Bewerker: R. Talens Richting: AutoCAD System Manager

Nadere informatie

Werken op afstand via internet

Werken op afstand via internet HOOFDSTUK 12 Werken op afstand via internet In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat er nodig is om op afstand met de ROS artikel database te kunnen werken. Alle benodigde programma s kunnen worden gedownload

Nadere informatie

Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten

Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten EDUscope Administratie Versie 1.0 19-04-2016 Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046-4571830 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1.1 Formulier toevoegen... 3

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Hosted Desktop Versie: 15 juli 2011 Mogelijkheden en beperkingen van uw Multrix Hosted Desktop 1. Uw Hosted Desktop... 2 2. Uw Hosted Desktop Documenten opslaan... 3 3. Uw Hosted

Nadere informatie

Instructietekst printen en plotten van inspectietekeningen

Instructietekst printen en plotten van inspectietekeningen Instructietekst printen en plotten van inspectietekeningen De CAD Factory Eerste Tuinsingel 37 3112 ER SCHIEDAM Tel. 010-2467518 Blad 2 Datum 15-Okt-2013 Inhoud Page Setup... 4 De Stufit Page Setup importeren...

Nadere informatie

De standaardtekening Door Nicoline Kievit

De standaardtekening Door Nicoline Kievit De standaardtekening Door Nicoline Kievit Afstudeer opdracht AutoCad System Manager : De Standaard Tekening 2 De standaardtekening Afstudeeropdracht AutoCad System Manager (VBA) HBO-traject 2002-2004 Naam:

Nadere informatie

ASRemote WebService. Via deze webservice kunt u:

ASRemote WebService. Via deze webservice kunt u: ASRemote WebService De ASRemote WebService is een SOAP Webservice die softwarematige communicatie met Exact Globe mogelijk maakt vanaf een willekeurige locatie op het internet. Via deze webservice kunt

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2014

Installatie SQL Server 2014 Installatie SQL Server 2014 Download de SQL Server Express net advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

Hoofdstuk 9: Menu s toevoegen

Hoofdstuk 9: Menu s toevoegen Programmeren in Microsoft Visual Basic 6.0, lessenserie voor het voortgezet onderwijs HAVO/VWO David Lans, Emmauscollege, Marnix Gymnasium Rotterdam, maart 2005 Hoofdstuk 9: Menu s toevoegen 9.0 Leerdoel

Nadere informatie

Het overzetten van WinDigipet data tussen PC (s) of Laptops

Het overzetten van WinDigipet data tussen PC (s) of Laptops Het overzetten van WinDigipet data tussen PC (s) of Laptops (versie ProX.3) Door: Bob vermeulen Versie: 1.1 Datum: 27-03-2009 2009-03-27 1 van 17 INHOUD 1 Inleiding... 3 2 De voorbereiding... 3 2.1 WindigiPet

Nadere informatie

Een eerste applicatie

Een eerste applicatie Een eerste applicatie 2.1 Inleiding Programmeren in Visual Basic.NET doe je niet alleen door regels met code te schrijven. Je begint met het ontwerpen van een venster in de design mode met allerlei controls,

Nadere informatie

Installatie Steam. 2 Open Internet Explorer. 3 Typ de volgende link in de navigatiebar : https://naamvancallcenter.steam.eu.com/tmsteam.

Installatie Steam. 2 Open Internet Explorer. 3 Typ de volgende link in de navigatiebar : https://naamvancallcenter.steam.eu.com/tmsteam. Installatie Steam. 1 Sluit uw headset aan op de computer. Deze headset mag van elke kwaliteit zijn; vanzelfsprekend zal het geluid beter zijn naarmate de headset beter is. De enige vereiste is dat de aansluiting

Nadere informatie

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Inhoudsopgave. Over deze handleiding.... 3 Inleiding... 4 1. Installatie Windows XP/Vista/7/2000/2003 of 2008... 5 2. Backupset maken... 11 3. Extra Backupset

Nadere informatie

2/12/2013 CAAP DRAWING MANAGER SUPPORT DOCUMENT V1.3. Antwoord op al uw vragen! Matthijs van Vliet

2/12/2013 CAAP DRAWING MANAGER SUPPORT DOCUMENT V1.3. Antwoord op al uw vragen! Matthijs van Vliet 2/12/2013 CAAP DRAWING MANAGER SUPPORT DOCUMENT V1.3 Antwoord op al uw vragen! Matthijs van Vliet 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1 Basis Informatie... 4 2 FAQ... 5 2.1 Algemeen... 5 2.2 Installatie

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave blz. 3. Inleiding 4

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave blz. 3. Inleiding 4 Naam : René Bogers Bedrijf : Projekt Techniek adviseurs voor installatietechniek Opleiding : ACE system manager Begeleider : ir. R. Boeklagen (TEC Nijmegen) Datum : 28-04-2001 Voorwoord Sinds een driekwart

Nadere informatie

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified System Integrators Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server -

Nadere informatie

1. Introductie tot SPSS

1. Introductie tot SPSS 1. Introductie tot SPSS Wat is SPSS? SPSS is een statistisch computerprogramma dat door wetenschappers wordt gebruikt om gegevens te verzamelen, analyseren en te bewerken. Het wordt voornamelijk gebruikt

Nadere informatie

CARGO DATA SYSTEMS BV

CARGO DATA SYSTEMS BV CARGO DATA SYSTEMS BV DE OPLOSSING VOOR TOTALE EXPEDITIE EN TRANSPORT AUTOMATISERING Verkoopfacturen Verkoopfacturen Dit document beschrijft het maken en printen van verkoopfacturen. 1. Introductie Facturen

Nadere informatie

de heer ir. R. Boeklagen Inhoudsopgave

de heer ir. R. Boeklagen Inhoudsopgave Afstudeerverslag van: Mentor: Afstudeerrichting: Onderwerp: Inhoudsopgave de heer ir. R. Boeklagen ACE System Maneger ConaX Inleiding blz. 1 Hoofdstuk 1 1.1 Indeling blz. 2 1.2 Beschrijving blz. 2 1.3

Nadere informatie

1 Werken met (keuze)lijstjes: de control listbox

1 Werken met (keuze)lijstjes: de control listbox 1 Werken met (keuze)lijstjes: de control listbox 1.1 Keuzelijstjes: wat en waarom In een educatief programma wordt vaak gebruik gemaakt van keuzelijstjes. Enkele voorbeelden: * bij het opstarten van een

Nadere informatie

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens iphone app - Users Users - iphone App Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie 5.1 of hoger en is uitgevoerd

Nadere informatie

Som Van Twee Getallen

Som Van Twee Getallen Public Class frmsomvantweegetallen Som Van Twee Getallen Private Sub btnberekensom_click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnberekensom.click 'Declareer de variabelen '-----------------------

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.x Voor Windows 2003 / XP / Vista Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Installatie SQL: Server 2008R2

Installatie SQL: Server 2008R2 Installatie SQL: Server 2008R2 Download de SQL Server 2008.exe van onze site: www.2work.nl Ga naar het tabblad: Downloads en meld aan met: klant2work en als wachtwoord: xs4customer Let op! Indien u een

Nadere informatie

Avena Biljart. Programma voor KNBB Biljartkampioenschappen

Avena Biljart. Programma voor KNBB Biljartkampioenschappen Avena Biljart Programma voor KNBB Biljartkampioenschappen Nico Stoffels en Ad Bijvelds Versie 1.0f, 6-12-2000 Avena Biljart 2 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 De werking in grote lijnen...

Nadere informatie

Installatie van sqlserver

Installatie van sqlserver Installatie van sqlserver Download SQLserver 2005 Express basis van de website van 2work: www.2work.nl, tabblad downloads; beveiligde zone. De inlog gegevens kunnen via de helpdesk aangevraagd worden.

Nadere informatie

Printopdrachten sturen vanaf een notebook op de campus en je pc thuis naar de printer/copiers voor studenten

Printopdrachten sturen vanaf een notebook op de campus en je pc thuis naar de printer/copiers voor studenten Printopdrachten sturen vanaf een notebook op de campus en je pc thuis naar de printer/copiers voor studenten Installatie van de Océ printerdriver onder Windows 2000 (NL) Deze informatie is bestemd voor

Nadere informatie

Vergeten wachtwoord in Windows 10

Vergeten wachtwoord in Windows 10 Frank Biesmans - syntra@frankbiesmans.be Vergeten wachtwoord in Windows 10 Syntra Limburg - Campus Genk Kerkstraat 1-3600 GENK Tel: +32 89354616 - Fax; +32 89353042 E-Mail: infogenk@syntralimburg.be Inleiding

Nadere informatie

Planbord installatie instructies

Planbord installatie instructies Planbord installatie instructies Uit Comprise Wiki Inhoud 1 Basis installatie 1.1 Installeren 1.1.1 Microsoft Data Access Components 1.2 De eerste keer starten 2 Veelgestelde vragen 2.1 "Network resource

Nadere informatie

HvA Instituut voor Interactieve Media ActionScript 3.0

HvA Instituut voor Interactieve Media ActionScript 3.0 PPRO 1: OEFENINGEN LES 1 Hierbij de werkgroepoefeningen behorend bij het practicum week 1. Lees de stukken uitleg aandachtig door, zonder deze informatie zullen de principes in de oefeningen moeilijk te

Nadere informatie

Handleiding muziek spelen van een tablet.

Handleiding muziek spelen van een tablet. Handleiding muziek spelen van een tablet. Wat heb je nodig: een tablet minimum 8.4 groot (8.4, 9.7, 10.1, 105, 11.6, 12.2 13.3 zijn geschikt) Wanneer je die nog moet aanschaffen kan ik wel raad geven na

Nadere informatie

Friesland College Leeuwarden

Friesland College Leeuwarden Voorwoord In dit project vertel ik wat Open Source is en wat ik daarover heb gevonden. Ik laat zien hoe ik een Virtuele machine geschikt maak voor Dual Boot. Dan laat ik zien hoe je 2 besturingssystemen

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING

INSTALLATIE HANDLEIDING INSTALLATIE HANDLEIDING Voorwoord Wij danken u voor de aanschaf van SignLab 9. Met behulp van deze Installatie Handleiding wordt u stap voor stap geholpen met de installatie van SignLab 9, waardoor u verzekerd

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van de Cervix module

Handleiding voor het gebruik van de Cervix module Zorgdossier Handleiding voor het gebruik van de Cervix module Versie: 0.1 November 2006 Copyright: Labelsoft Clinical IT INHOUDSOPGAVE CERVIX OPROEPEN MAKEN... 1 Oproepschema 1 Selectie criteria 2 Oproepschema

Nadere informatie

Selenium IDE Webdriver. Introductie

Selenium IDE Webdriver. Introductie Selenium IDE Webdriver Het Wielsem 10, 5231 BW s- Hertogenbosch, telefoon 073-6409311 e- mail info@testwork.nl internet http://www.testwork.nl 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Selenium IDE... 3 3

Nadere informatie

VB Magazine Online 2004 01/08 1 / 6

VB Magazine Online 2004 01/08 1 / 6 Een van de krachtigste elementen binnen Visual Basic 2003 vind ik wel de mogelijkheid om objecten te overerven; ook wel inheritance genoemd. U kunt niet alleen uw eigen classes en business objecten overerven,

Nadere informatie

HANDLEIDING scoolfolio OUDER

HANDLEIDING scoolfolio OUDER HANDLEIDING Inleiding Hoofdmenu pagina 3 Het portfolio pagina 5 Mappen aanmaken pagina 6 Bestanden toevoegen aan het portfolio pagina 7 Een foto bestand bekijken pagina 9 Een niet-foto bestand bekijken

Nadere informatie

In dit artikel zal ik u uitleggen hoe u rechtstreeks vanuit Troublefree Retail kan afdrukken

In dit artikel zal ik u uitleggen hoe u rechtstreeks vanuit Troublefree Retail kan afdrukken Auteur: Evert-Jan Steenvoorden Datum: 24-06-2015 Printers configureren In dit artikel zal ik u uitleggen hoe u rechtstreeks vanuit Troublefree Retail kan afdrukken Wat heb je nodig Om rechtstreeks af te

Nadere informatie

Parallelle Poort Aansturen Met Visual Basic

Parallelle Poort Aansturen Met Visual Basic Parallelle Poort Aansturen Met Visual Basic 1. Waarom? (Voor Beginners) Er zijn geregeld vragen over hoe je nu eigenlijk een parallelle poort moet aansturen. Op het internet is heel wat te vinden, maar

Nadere informatie

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave Handleiding Telewerken met Windows Inhoudsopgave Inleiding Systeemvereisten Software installatie Inloggen op de portal Problemen voorkomen Probleemoplossingen Inleiding Voor medewerkers van de GGD is het

Nadere informatie

mydesktop Anywhere Deze mydesktop Anyhwere oplossing biedt een aantal voordelen:

mydesktop Anywhere Deze mydesktop Anyhwere oplossing biedt een aantal voordelen: mydesktop Anywhere Binnen A-Hak bestaat er de mogelijkheid om te werken op een online virtuele werkplek, dit noemen wij de mydesktop Anyhwere. Deze werkplek bieden wij aan vanuit de A-Hak Private Cloud.

Nadere informatie

Opstarten/instellen Sportlink Bond

Opstarten/instellen Sportlink Bond Opstarten/instellen Sportlink Bond Inhoud 1.1 Inloggen... 2 1.2 Instellen voorkeursseizoen en voorkeur waterpolo... 3 1.3 Menustructuur... 4 1.4 Overzichten: Tabellen... 5 1.5 Overzichten: Kolominstellingen

Nadere informatie

Index. Versie: 5.0 Datum: 17-12-2011

Index. Versie: 5.0 Datum: 17-12-2011 Index Versie: 5.0 Datum: 17-12-2011 1. Inleiding... 2 2. POI Loader downloaden en starten... 2 2.1. Categorieën maken... 3 3. PoiEdit downloaden en starten... 4 3.1. Eenmalig wachtwoord per POI provider...

Nadere informatie

Veel gestelde vragen nieuwe webloginpagina

Veel gestelde vragen nieuwe webloginpagina Veel gestelde vragen nieuwe webloginpagina Op deze pagina treft u een aantal veel gestelde vragen aan over het opstarten van de nieuwe webloginpagina http://weblogin.tudelft.nl: 1. Ik krijg de melding

Nadere informatie

De maker van deze pagina aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud ervan, wel is deze met de grootste zorg samengesteld

De maker van deze pagina aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud ervan, wel is deze met de grootste zorg samengesteld custom maps gebruiken in mapsource De maker van deze pagina aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud ervan, wel is deze met de grootste zorg samengesteld Bij deze handleiding ga ik er vanuit

Nadere informatie

Handleiding: Whitelabel Customersite

Handleiding: Whitelabel Customersite ARGEWEB B.V. Handleiding: Whitelabel Customersite Controlportal.nl Argeweb Support 8-1-2009 Handleiding voor het gebruik maken van de Whitelabel Customersite op controlportal.nl, door Resellers van Argeweb.

Nadere informatie

CAD Standaard Plottool Installatiehandleiding

CAD Standaard Plottool Installatiehandleiding CAD Standaard Plottool Installatiehandleiding Januari 2006 Versie 3.02 Installatiehandleiding CAD Standaard Plottool 1 Inhoudsopgave.............................................................................................

Nadere informatie

Ontwikkeld in opdracht van de Stichting Geïntegreerd Bouwen door CAData systems te Gorinchem.

Ontwikkeld in opdracht van de Stichting Geïntegreerd Bouwen door CAData systems te Gorinchem. GB CAD afsprakenstelsel 4.0 Ontwikkeld in opdracht van de Stichting Geïntegreerd Bouwen door CAData systems te Gorinchem. Distributie en beheer Stichting STABU Postbus 36 6710 BA Ede Telefoon: 0318-633026

Nadere informatie

Factuur2King 2.0.3 Multi User release notes

Factuur2King 2.0.3 Multi User release notes Factuur2King 2.0.3 Multi User release notes Deze nieuwe versie van Factuur2King, versie 2.0.3, bevat nieuwe functionaliteit en oplossingen voor problemen die naar voren zijn gekomen sinds de release van

Nadere informatie

HANDLEIDING PROGRAMMEREN IN PASCAL (LAZARUS)

HANDLEIDING PROGRAMMEREN IN PASCAL (LAZARUS) HANDLEIDING PROGRAMMEREN IN PASCAL (LAZARUS) Vereiste voorkennis Voldoende kennis van het besturingssysteem (in deze handleiding wordt uitgegaan van Windows) De basisprincipes van programmeren Vereiste

Nadere informatie

Handleiding De Biedwedstrijd

Handleiding De Biedwedstrijd Handleiding De Biedwedstrijd Auteur: Marcel Hofstede Versie: 2.1 Handleiding Biedwedstrijd (V2.1) Blz. 1 van 11 INHOUDSOPGAVE Programma Biedwedstrijd...3 1. Installatie en opstarten van het programma...3

Nadere informatie

Quick Reference MS Word Merge Addon SE

Quick Reference MS Word Merge Addon SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference MS Word Merge Addon SE Block: MS Word

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie

Summa Cutter Tools. 1 Cutter tools. Met dit programma kunnen twee dingen geïnstalleerd worden:

Summa Cutter Tools. 1 Cutter tools. Met dit programma kunnen twee dingen geïnstalleerd worden: Summa Cutter Tools 1 Cutter tools Met dit programma kunnen twee dingen geïnstalleerd worden: 1. Plug-in voor Corel (vanaf versie 11) en Adobe Illustrator (vanaf versie CS). De plug-in voor Corel installeert

Nadere informatie

CONFIGURATIE VAN OPENOFFICE.ORG

CONFIGURATIE VAN OPENOFFICE.ORG CONFIGURATIE VAN OPENOFFICE.ORG Stapsgewijze procedure voor de configuratie van de OpenOffice.org programma's zoals in gebruik binnen de administratieve diensten van de Senaat Ing E. FLEMENT 19 november

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2012

Installatie SQL Server 2012 Installatie SQL Server 2012 Download de SQL Server express net Advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29062 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

HANDLEIDING. Terug zoeken en archiveren met de Mobotix Control Center 2.2

HANDLEIDING. Terug zoeken en archiveren met de Mobotix Control Center 2.2 HANDLEIDING Terug zoeken en archiveren met de Mobotix Control Center 2.2 De event player: Selecteer een camera door het desbetreffende beeld 1 keer aan te klikken met de muis. Rondom het live beeld verschijnt

Nadere informatie

Outlook 2010 tips & trucs

Outlook 2010 tips & trucs Outlook 2010 tips & trucs I N H O U D S O P G A V E 1 Algemeen... 1 1.1 Werkbalk snelle toegang... 1 1.2 Snelle stappen... 1 2 E-mail... 2 2.1 Regels... 2 2.2 CC mail onderscheiden... 2 2.3 Verwijderde

Nadere informatie

Handleiding X-keys XK-24 installatie en gebruik

Handleiding X-keys XK-24 installatie en gebruik Handleiding X-keys XK-24 installatie en gebruik Handleiding X-keys XK-24 installatie en gebruik Gebruik deze handleiding voor het installeren en programmeren van het X-keys XK-24 programmeerbaar toetsenbord.

Nadere informatie

Installatie shortform Rodin.NET

Installatie shortform Rodin.NET Installatie shortform Rodin.NET A. Algemeen Met deze installatie beschrijving installeert U Rodin.NET op een PC werkstation (met Stand-alone database) Het installeren van Rodin.NET op een netwerk is mogelijk,

Nadere informatie

Handleiding Pivot docent Wendy Bruins www.wisemice.nl versie 1.2 december 2008

Handleiding Pivot docent Wendy Bruins www.wisemice.nl versie 1.2 december 2008 1 Handleiding Pivot Stickfigure Animator Maak je eigen animated gifjes en laat je poppetje bewegen zoals jij wilt. Je kunt je Pivot invoegen in een mailtje, je website of laten verschijnen op je desktop.

Nadere informatie