Lectoraat Ideale Haven 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lectoraat Ideale Haven 2012"

Transcriptie

1 Jaarbeeld 2011 Lectoraat Ideale Haven 2012

2 Colofon Titel Jaarverslag Lectoraat Ideale Haven 2012 Tekst & Redactie Brigitte van Tienen, Jamilla Post, Wietske Willemse Vormgeving boek Brigitte van Tienen Logo ontwerp Lemmy Boy Hoogendoorn Fotografie Roy Borghouts Uitgave Lectoraat Ideale Haven Lectoraat Ideale Haven augustus 2012 Beste Lezer, Het afgelopen jaar zijn er binnen het lectoraat Ideale Haven weer veel interessante projecten en activiteiten uitgevoerd rondom de wereld van de fascinerende Rotterdamse haven. Met vele studenten en docenten is gewerkt aan onderwerpen van de haven van morgen. In dit jaaroverzicht komen kort de belangrijkste projecten aan bod. Wat werd er onderzocht en wat waren de resultaten? Onverminderd is het onze doelstelling om studenten, docenten en onderzoekers te boeien, binden en behouden. Oftewel de activiteiten zijn gericht op kennismaken met de haven, kennis te ontwikkelen met bedrijven in de haven en studenten daarmee te verleiden om hun carrière in de Rotterdamse haven te starten. Volgend jaar gaan we met het lectoraat met net zoveel passie en toewijding verder, maar dan onder de vleugels van het nieuwe kenniscentrum Mainport Innovation. Want ook in 2012 en 2013 wordt er gewerkt aan een droomhaven voor de toekomst! Veel leesplezier en... bij wensen, ideeën, vragen: neem gerust contact met ons op. Team Lectoraat Ideale Haven Maartje Berendsen, Anne Bos, Kees Joosten, Jamilla Post, Brigitte van Tienen, Wietske Willemse, Marjon den Hollander (oud collega) & Ilse Teirlinck (oud collega) Henk de Bruijn Lector Lectoraat Ideale Haven Dit jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten waarbij het lectoraat Ideale Haven direct betrokken is geweest. Andere havengerelateerde activiteiten worden kort beschreven en zijn per opleiding geregistreerd.

3 Boeien, Binden en Behouden Dat is waar het om draait Henk de Bruijn - Lector Ideale Haven Op de volgende bladzijdes wordt het jaarbeeld weergegeven. Alle activiteiten waaraan het lectoraat Ideale Haven heeft bijgedragen, zijn kort en bondig beschreven. Wilt u meer informatie over een minor, project of andere activiteit? Neem dan contact op met het lectoraat

4 Activiteitenoverzicht Minor PR 2.0 Minor Maritime and Port Management Project Management Accounting Minor Business and Sports PI-project Minor Management and Consultancy Minor Art and the City Project Ecoport Minor Accountancy Project Mobiliteit en Bereikbaarheid Innovation lab Imageboosters Onderzoek Modal Split K-Line Project Business Intelligence Overige Activiteiten Project Havenconsultancy Personeel en Arbeid Gastcolleges en rondleidingen Innovation lab Empowering Heijplaat

5 Minoren Minor Maritime and Port Management Rotterdam is de grootste haven van Europa. Per jaar passeren er zeeschepen, binnenvaartschepen en 3500 goederentreinen, dit maakt Rotterdam een belangrijke logistieke hub. De minor Maritime and Port Management is de beste voorbereiding voor studenten die willen werken op Bachelor niveau in een internationale Maritieme en Vervoersomgeving. Het programma volgde de logistieke keten van het vervoer van goederen over zee, via de haven over het land en omgekeerd. Aantal studenten: 35 waarvan 15 internationale studenten. Docent HR: Jeroen Visser. Studierichting: diverse opleidingen. Studiejaar: 4. Externe partners: Havenbedrijf Rotterdam Minor Art & The City Studenten van Willem de Kooning Academie kregen de opdracht : maak de haven zichtbaar in de stad. Dit leverde zeer uiteenlopende producten op. De resultaten zijn gepresenteerd in een tijdelijke tentoonstelling bij het havenbedrijf en in de stad. Aantal studenten: 25 Docent HR: Niek Verschoor Studierichting: diverse opleidingen. Studiejaar: 4 Externe Partners: Havenbedrijf Rotterdam Minor PR 2.0 Doel van deze minor was beleids- en communicatiemensen van het havenbedrijf te inspireren tot effectieve communicatie over het onderwerp duurzame haven. Dit werd gedaan door het beantwoorden van de volgende centrale vraag hoe maak je in beeldtaal en boodschap een logische combinatie van de schijnbare tegenstelling haven en duurzaamheid?. Aantal studenten: 20. Docent HR: Agaath Flikweert, Studierichting: diverse opleidingen. Studiejaar: 4 Externe Partners: Havenbedrijf Rotterdam

6 Minoren Minor Business in Sports De minor Business in Sports bestond uit twee opdrachten. De eerste opdracht was een onderzoek of Maasvlakte 1 & 2 geschikt gemaakt kunnen worden als permanente en/of tijdelijke sportfaciliteit. Als tweede opdracht is er onderzocht hoe de rivier, midden in de stad Rotterdam, vier keer per jaar het terrein kan worden voor sportieve activiteiten, ook als toeristische trekpleister. Aantal studenten: 30. Docent HR: Remco Haven. Studierichting: diverse opleidingen. Studiejaar: 4. Externe Partners: Havenbedrijf Rotterdam Minor Management & Consultancy Studenten kregen de opdracht om te bepalen hoe werken in de haven in 2030 eruit ziet en wat dan de benodigde competenties moeten zijn voor hbo-afgestudeerden. Studenten moesten met een concreet advies komen voor Havenbedrijf, Hogeschool Rotterdam, gemeente Rotterdam en andere stakeholders voor de komende jaren. De eindresultaten werden gepresenteerd aan Jeannette Baljeu, wethouder Haven. De twee beste studentengroepen ontvingen een prijs uit handen van lector Henk de Bruijn. Aantal studenten: 47. Docent HR: Annemarie Peters. Studierichting: diverse opleidingen. Studiejaar: 4. Externe Partners: Havenbedrijf Rotterdam Minor Accountancy Deze minor heeft afgelopen schooljaar een pilotversie gedraaid. Tijdens het huidige schooljaar zal er een praktijkopdracht worden uitgevoerd. Deze praktijkopdracht is in de basis gericht op het in kaart brengen van risico s bij het bedrijf in kwestie en de maatregelen gericht op het beheersen van de risico s. Aantal studenten:2, Docent HR: Nadim Bou Rached, Miranda Jansson. Studierichting: Accountancy. Studiejaar: 4. Externe Partners: Havenbedrijf Rotterdam

7 Projecten, stages en afstudeeropdrachten Onderzoek Modal Split K-line Bij dit onderzoek is er onderzocht wat de nieuwe strategie moet worden van K-Line om zich voor te kunnen bereiden op alle veranderingen met de komst van Maasvlakte 2 en de veranderingen beschreven in de Havenvisie Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat het wegtransport aanzienlijk duurder wordt dan de binnenvaart en het railtransport. Met deze conclusie kan een grote verbeterslag gemaakt worden om alternatieven te ontwikkelen. Aantal studenten: 5. Docent: Peter Anker Studierichting: International Business and Languages. Studiejaar: 2. Externe Partners: K-Line Project Ecoport Project Ecoport is een twee weken durend studieprogramma geweest voor internationale studenten over de Rotterdamse haven. Hogeschool Rotterdam coördineerde en organiseerde het project. Aantal studenten: 30, Docent: Cor van Leeuwen. Studierichting: International Business and Management Studies PI-project Alle studenten van het Instituut voor de Gebouwde Omgeving (voorheen Instituut voor Bouw en Bedrijfskunde) voeren in het derde jaar een Praktijk Integratie Project (PI-Project) uit voor een externe opdrachtgever. Dit jaar heeft één groep zich bezig gehouden met de vraag hoe bereikbaarheid van de RDM campus verbeterd kan worden. Aantal studenten: 5, Docent HR: Leo van Gelder. Studierichting: Logistiek en Technische Vervoerskunde, Studiejaar: 3. Externe Partners: Havenbedrijf Rotterdam, RDM Campus

8 Projecten, stages en afstudeeropdrachten Project Management Accounting Dit is een project in het kader van het vak Strategic Management Accounting, dat bij IFM (Instituut voor Financieel Management) en COM (Instituut voor Commercieel Management) wordt gegeven binnen het internationale programma International Business Experience (IBEX). Het project is uitgevoerd bij het Havenbedrijf Rotterdam. Bij de opdracht dienden de studenten het concept van de Balanced Scorecard van Kaplan en Norton toe te passen op de Port Vision Aantal studenten: 50 (meer dan 12 verschillende nationaliteiten), Docent: Mathijs Glerum, Studierichting: Instituut voor financieel management en commercieel management, Studiejaar:3, Externe Partners: Havenbedrijf Rotterdam, jury Henk de Bruijn Innovation Lab Imageboosters Er is een onderzoek uitgevoerd naar het imago van het haven-en industrieel complex en hoe men zich beter kan profileren. Hieruit kwam naar voren dat het belangrijk is om mensen bij de haven te betrekken en te laten zien wat de haven allemaal te bieden heeft. Aantal studenten: 6, Docent: Martin Reekers, Studierichting: diverse opleidingen, Studiejaar: 4, Externe Partners: Deltalinqs, Havenbedrijf Rotterdam Innovation Lab Empowering Heijplaat Gedurende een halfjaar hebben studenten zich bezig gehouden met welke acties en samenwerkingsverbanden ertoe leiden dat de wijk Heijplaat in 2025 een klimaat neutrale wijk is, vanuit het idee dat technische, economische en sociale aspecten daarin gezamenlijk ingezet zullen worden. Aantal studenten: 10, Docent: Hannah Frederiks, Studierichting: diverse opleidingen, Studiejaar: 4, Externe Partners: RDM Campus

9 Projecten, stages en afstudeeropdrachten Project Mobiliteit en Bereikbaarheid Een aantal studenten hebben gewerkt aan een onderzoek naar de ontsluitingscorridor van de Maasvlakte. Het onderzoek richtte zich onder andere op planontwikkeling en vervoersproductie. Aantal studenten: 30, Docent HR: Peter van Rijn, Studierichting: Civiele Techniek, Studiejaar: 4, Externe Partners: Havenbedrijf Rotterdam Project Havenconsultancy Human Resource Management Een aantal studenten hebben een onderzoek uitgevoerd op gebied van arbeidsmartkvraagstukken, bijvoorbeeld welke hbo-functies er beschikbaar zijn in de haven. Aantal studenten: 150, Docent HR: William Polm, Studierichting: Personeel en Arbeid, Studiejaar: 2, Externe Partners: totaal 22 externe opdrachtgevers Project Business Inteligence Dit project richtte zich op het opbouwen van Business Intelligence voor de achterlandvisie en aanpak van Duitsland voor het Havenbedrijf Rotterdam. Aantal studenten: 5, Docent HR: Edwin Langstraat, Studierichting: Logistiek en Technische Vervoerskunde, Studiejaar: 2, Externe Partners: Havenbedrijf Rotterdam

10 Projecten, stages en afstudeeropdrachten Dit jaar zijn er wederom diverse studenten afgestudeerd. Deze studenten hebben stage gelopen bij het Havenbedrijf. Hieronder worden de behandelde onderwerpen vermeld. De naam en studierichting van de betreffende student wordt hierbij aangegeven. Omschrijving: Afstudeeronderzoek Human Resource Student: L. van den Berg Studierichting: Personeel en Arbeid Studiejaar: 4 Omschrijving: Afstudeeronderzoek Communicatie Student: M. Schoenmaker Studierichting: Communicatie Studiejaar: 4 Omschrijving: Afstudeeronderzoek Student: L. van Wijnhoven Studierichting: Logistiek en Technische Vervoerskunde Studiejaar: 4 Omschrijving: Afstudeeronderzoek Bedrijfseconomie Student: A. Titoua Studierichting: Bedrijfseconomie Studiejaar: 4 Bedrijf: KMR Omschrijving: Afstudeeronderzoek Arbeidsmarktcommunicatie Student: K. Özturk Studierichting: Communicatie Studiejaar: 4 Omschrijving: Afstudeeronderzoek Havengelden Student: G. Mohsen Studierichting: Maritiem Officier Studiejaar: 4

11 Gastcolleges en rondleidingen Introductieweek Logistiek Omschrijving: Rondleiding en sponsoring introductiedagen Aantal studenten: 23 (rondleiding) totaal 150 studenten Docent HR: Martien van Hees Studierichting: Logistiek en Economie, Logistiek en Technische Vervoerskunde Studiejaar: 1 Externe Partners: Havenbedrijf Rotterdam Gastcollege als onderdeel van de minor Maritime en Port Management Omschrijving: Gastcollege algemene introductie haven Aantal studenten: 40 Docent HR: Jeroen Visser Studierichting: diverse opleidingen Studiejaar: 4 Externe Partners: Havenbedrijf Rotterdam Gastcollege als onderdeel van de minor Consultancy Omschrijving: Gastcollege over opleidingsbeleid Havenbedrijf Rotterdam Aantal studenten: 30 Docent HR: William Polm Studierichting: Personeel en Arbeid Studiejaar: 4 Externe Partners: Havenbedrijf Rotterdam Havenrondleiding en introductie Omschrijving: Havenintroductie nieuwe personeelsleden Hogeschool Rotterdam, georganiseerd door het lectoraat IH Aantal studenten: 15 Externe Partners: Broekman Groep Gastcollege als onderdeel van de minor Management and Consultancy Omschrijving: Gastcollege haven Aantal studenten: 50 Docent HR: Annemarie Peeters Studierichting: diverse opleidingen Studiejaar: 4 Externe Partners: Havenbedrijf Rotterdam, Jeanette Baljeu- wethouder Rotterdam Gastcollege als onderdeel van het vak Actualiteiten Omschrijving: Gastcollege haven Aantal studenten: 50 Docent HR: Jeroen Visser Studierichting: logistieke opleidingen Studiejaar: 3 Externe Partners: Havenbedrijf Rotterdam, Henk de Bruijn en Kees Joosten International Expercience Latin America symposium Omschrijving: Symposium mbt Latijns Amerika Aantal studenten: niet bekend Docent HR: Peter Anker Studierichting: diverse opleidingen Studiejaar: 3 Externe Partners: Havenbedrijf Rotterdam, sprekers Marc Aartsen en Marc Evertse

12 Gastcolleges en rondleidingen Symposium Hogeschool voor de Zeevaart Omschrijving: Symposium Aantal studenten: niet bekend Docent HR: Monique van der Drift Studierichting: Maritieme Officier Studiejaar: 3 NIBS Case Competition Omschrijving : Internationale wedstrijd middels cases. Georganiseerd door Network of International Business Schools. De case in de halve finale ging over de invulling van Maasvlakte 2 en is speciaal voor deze wedstrijd ontwikkeld door docenten van de hogeschool en het havenbedrijf. Aantal studenten: 40 (meer dan 12 verschillende nationaliteiten) Docent: Birgit van Doorschodt, Gerard van der Star Studierichting: Instituut voor financieel management en commercieel management Studiejaar:3 Externe Partners: Havenbedrijf Rotterdam, jury Henk de Bruijn Rondleiding Havenbedrijf internationale relaties Rotterdam Business School Omschrijving: Rondleiding Havenbedrijf Aantal relaties: 20 Manager Externe Betrekkingen: Marco Kortland Externe Partners: Havenbedrijf Rotterdam

13 Overige Activiteiten Mainport Talentendiner Op maandag 4 juni 2012 vond de tweede editie van het Mainport Talenten Diner plaats. Na het succes van vorig jaar hebben dit jaar 80 studenten en 15 CEO s en HR-managers van Rotterdamse havenbedrijven met elkaar gedineerd. De CEO s kookten voor de studenten. Bij alle aanwezigen was het enthousiasme groot en er zijn dan ook nieuwe contacten gelegd tussen de studenten en het bedrijfsleven. Het lectoraat heeft bijgedragen aan de avond door studenten te werven die mee wilden doen aan dit evenement. Mainport Meewerkdagen In de week van 21 tot en met 25 mei 2012 hebben HBO en WOstudenten (waarvan 30 studenten van de HR) persoonlijk kennis gemaakt met bedrijven in de Rotterdamse haven als potentiële werkgever. Voorafgaand konden deze studenten aangeven bij welk bedrijf en welke functie zij graag eens een dagdeel mee zouden willen kijken. De week werd geopend door wethouder Haven, Verkeer en Regionale Economie, Jeannette Baljeu en Raymond Riemen (CEO Broekman) op het kantoor van Broekman Group en student Jeroen van Dishoeck. Aan het eind van de week werd het evenement gezamenlijk afgesloten met een borrel. Het lectoraat heeft bij de verschillende instituten studenten geworven voor dit project.

14 Overige Activiteiten Praktijkruimte in kaart.. Bij de Hogeschool Rotterdam is er plaats voor praktijkgericht onderwijs. Bedrijven vanuit de omgeving van Rotterdam krijgen de kans om samen te werken met de studenten van de hogeschool. Deze samenwerkingen zorgen voor kennisuitwiseling tussen ervaren deskundigen en leergierige studenten. Om het praktijkonderwijs nog beter te kunnen inrichten, wordt er aan een schema gewerkt. Hierin staan alle praktijkmogelijkheden voor alle opleidingen. Op deze manier zien bedrijven snel welke mogelijkheden er voor hun openliggen. Zij kunnen zien welke opleidingen beschikbaar zijn voor een eventuele opdracht. De praktijkruimte is al aardig in kaart gebracht, maar er wordt nog hard aan gewerkt. De instituten van de hogeschool zijn grotendeels verwerkt, bijvoorbeeld: Instituut voor Sociale Opleidingen, Instituut voor Commercieel Management, Instituut voor Engineering and Applied Science, Instituut voor Financieel Management en het Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnology. Het lectoraat ideale haven werkt hieraan mee om een van de doelstellingen vanuit het hbo in de haven programma, een betere aansluiting tussen het onderwijs en het (haven) bedrijfsleven, te verwezenlijken. Op deze wijze dragen wij bij aan een beter inbedding van de praktijkvraagstukken uit het haven-en industrieel complex in de diverse curricula.

15 Werkbijeenkomsten De werkbijeenkomsten van het Lectoraat vinden gemiddeld 3 keer per jaar plaats. Tijdens elke werkbijeenkomst staan de thema s, zoals omschreven bij projecten, centraal. Dit studiejaar zijn de werkbijeenkomsten georganiseerd op 7 november en 16 april. Het lectoraat organiseert deze bijeenkomsten om de lopende projecten te bespreken en het bedrijfsleven in contact brengen met de studenten, docenten en lectoren van de Hogeschool Rotterdam. Tevens is er de gelegenheid tot netwerken tijdens een gezellige borrel. Overige Activiteiten Hbo in de haven Samen sta je sterker Het programma hbo in de haven is een samenwerkingsverband tussen Hogeschool Rotterdam, Inholland, STC-group, Havenbedrijf Rotterdam, de Jong Havenvereniging, Deltalinqs en KMR. Het doel is de haven binnen de drie hogescholen goed op de kaart te zetten. Bovendien stroomlijnen van allerlei onderwijsactiviteiten. Het programma faciliteert ook de havenmakelaar, die een goed beeld wil geven van de carrièremogelijkheden in de haven. De havenmakelaar is de linkin pin tussen de hogescholen en de onderwijsinstellingen. Hij zorgt voor een goede verbinding met de externe betrekkingen van Hogeschool Rotterdam. Het programma assisteert en faciliteert in de organisatie van activiteiten als de Masterclasses van STC en de Jong Havenvereniging, Jong Haventalent, Het Beste Haven Idee, Mainport Meewerkdagen, diverse minoren en ilabs, etc. Een verslag van de activiteiten van hbo in de haven is op te vragen bij het lectoraat

16 Communicatie Havenbedrijf Rotterdam en lectoraat Ideale Haven komen ook wel eens in het nieuws. Het lectoraat houdt alle berichten over de Rotterdamse Haven goed in de gaten. V.l.n.r: Watertalent.nl, Mainport Talentendiner, /Metro, Nieuwsbrieven schooljaar Het lectoraat heeft afgelopen schooljaar in totaal vijf nieuwsbrieven verzonden, aanmelden is gratis en kan via de website. Hier kan je tevens alle vorige edities lezen.

17 Kenniscentrum Mainport Innovation Per 1 januari 2012 is de ontwikkeling van het Kenniscentrum Mainport Innovation van start gegaan. Dit is 1 van de 6 kenniscentra van de hogeschool met de opdracht praktijkgericht onderzoek te doen voor met name bedrijven. De kennis en kunde van onderzoekers, docenten en studenten van de hogeschool worden ingezet om het innovatievermogen van bedrijven te vergroten. En andersom wordt met de up-to-date kennis van de bedrijven en maatschappelijke organisaties bijgedragen aan vernieuwing en innovatie van het onderwijs. Binnen het Kenniscentrum Mainport Innovation komen 8 lectoren, waarvan de lector Ideale Haven er nu 1 is. Denk aan lectoren op gebieden als maintenance, industrie, logistiek, data in de haven, transitiemanagement, duurzame scheepvaart en maritieme innovatie.

18

ROTTERDAM GREEN CAPITAL

ROTTERDAM GREEN CAPITAL ROTTERDAM GREEN CAPITAL FEBRUARI 2014 Nature as the driving force for innovation COLOFON Titel Eindredactie Redactie Rotterdam Green Capital Activiteiten binnen de minor+ Rotterdam Green Capital Doesjka

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Luc Burggraaff 500654160 15-juni-2015 1 Voorwoord Dit rapport heb ik geschreven om aan te tonen dat ik klaar ben om te mogen afstuderen. Binnen dit

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Hoe kan een Chinese ICT er Amsterdam liken zonder button?

Hoe kan een Chinese ICT er Amsterdam liken zonder button? Eindverslag Afstuderen ------------------------------------------------------------- Hoe kan een Chinese ICT er Amsterdam liken zonder button? Onderzoek naar de mogelijkheden om hoog opgeleide Chinese

Nadere informatie

Strategisch marketingplan De Wijk van Morgen 2009 2013

Strategisch marketingplan De Wijk van Morgen 2009 2013 Strategisch marketingplan De Wijk van Morgen 2009 2013 Maud Romeijn Hogeschool Zuyd, Facility Management Event&Leisure Stageperiode ; februari 2010 juni 2010 Datum publicatie; 18 06 2010 Strategisch marketingplan

Nadere informatie

vitale haven Gerealiseerde projecten op RDM Campus Toekomstig personeel wordt opgeleid door opleidingen én bedrijven

vitale haven Gerealiseerde projecten op RDM Campus Toekomstig personeel wordt opgeleid door opleidingen én bedrijven nummer 01 Januari 2011 1ste jaargang www.rdmcampus.nl Innovatie cruciaal voor vitale haven Made @ RDM Gerealiseerde projecten op RDM Campus Maintenance Toekomstig personeel wordt opgeleid door opleidingen

Nadere informatie

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1 Oktober 2013 Drechtsteden een kansrijke regio Innovatief ondernemen (interne) status quo doorbreken dinnerdaten vorkje prikken in de regen 1 ACTIVITEITEN AGENDA Leerparkpromenade 2013 31 oktober 14 november

Nadere informatie

ERK&OPLEIDING. Organisatieveranderingen. Management- en leiderschapsontwikkeling. Erkende maatwerkopleidingen. NCOI als kritische partner

ERK&OPLEIDING. Organisatieveranderingen. Management- en leiderschapsontwikkeling. Erkende maatwerkopleidingen. NCOI als kritische partner FEBRUARI 2012 - NUMMER 3 speciale uitgave VAN NCOI Opleidingsgroep ERK&OPLEIDING Organisatieveranderingen NCOI als kritische partner Management- en leiderschapsontwikkeling Case van Timeos Erkende maatwerkopleidingen

Nadere informatie

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD EEN ADVIESRAPPORT VOOR DE KNCV Suzanne Vrancken Masterstudent Research and Development in Science Education Universiteit Utrecht Begeleiding: Judith

Nadere informatie

Praktijkgids Marketing & Commerce

Praktijkgids Marketing & Commerce Praktijkgids Marketing & Commerce Het Institute for Marketing & Commerce kent de opleiding Commerciële Economie (CE) met de specialisaties Sales & Marketing Management (SMM), International Marketing Management

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Master Product Design

Master Product Design Master Product Design Master Product Design Master Product Design Inleiding 1. De Master Product Design 1.1 Investering in tijd 1.2 Diploma 1.3 Studiekosten 1.4 Toelating 1.5 Meer informatie en aanmelden

Nadere informatie

Gedragseconomie als Business case voor innovatie

Gedragseconomie als Business case voor innovatie Gedragseconomie als Business case voor innovatie Op welke manier kan het lectoraat Gedragseconomie levensvatbaar gemaakt worden? Auteur: Leander Verkaik Studentnummer: 0796013 Klas: BE49 Opleiding: Bedrijfseconomie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes JAARVERSLAG 2010 Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes Bètatechniekloket en masterclasses brengen bedrijfsleven en onderwijs dichter bij elkaar KNCV laat haar gezicht

Nadere informatie

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening Drijfveren in de zakelijke dienstverlening INHOUDSOPGAVE De methode 2 In gesprek met: Pierre Mellegers - Manager Management & Human Resource Development bij Eneco 6 Edwin Kist - Senior Vice President Human

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

de han op de kaart gezet

de han op de kaart gezet de han op de kaart gezet Ook in 2007 is de Raad van Toezicht op adequate wijze door het College van Bestuur geïnformeerd over de ontwikkelingen en resultaten van de HAN. De viermaandelijkse managementrapportages,

Nadere informatie

Beeldvorming over biologische landbouw onder studenten en docenten in het groen onderwijs. Jorieke Potters en Michaela van Leeuwen

Beeldvorming over biologische landbouw onder studenten en docenten in het groen onderwijs. Jorieke Potters en Michaela van Leeuwen Beeldvorming over biologische landbouw onder studenten en docenten in het groen onderwijs Jorieke Potters en Michaela van Leeuwen Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR Business

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

Bekijk de video van Floortje met Layar. Commerciële Economie. Bachelor of Marketing / voltijd

Bekijk de video van Floortje met Layar. Commerciële Economie. Bachelor of Marketing / voltijd Bekijk de video van Floortje met Layar 2015 2016 Commerciële Economie Bachelor of Marketing / voltijd Deze brochure is verrijkt met Alumnus Gidion Zandbergen bij Infotheek in Leiden Interactive Print Download

Nadere informatie

Oriëntatie op beroepenveld

Oriëntatie op beroepenveld Oriëntatie op beroepenveld Naam: Liza Ossewaarde Klas: 1N Studierichting: Communicatie Docent: Dewi de Hoon Datum: 19-11-2013 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Vacatures + jouw analyse

Nadere informatie

TOP. Talent Ontwikkeling Plan

TOP. Talent Ontwikkeling Plan TOP Talent Ontwikkeling Plan Student: Studentnummer: 2033839 Opleiding: Advanced Business Creation Coach: Koen Demouge Inleverdatum: 18-2-2012 1 Inhoudsopgave pagina 1. Wie ben ik 3 1.1 Curriculum Vitae

Nadere informatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Met de twaalf deelnemende organisaties

Nadere informatie

COLOFON. 2015 RDM Centre of Expertise

COLOFON. 2015 RDM Centre of Expertise COLOFON GRAFISCH ONTWERP Medamo LOGO-ONTWERP &Associates DRUK Veenman+ Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere

Nadere informatie

AGENDA 2013. Lust of last? Incl. bijeenkomsten. Organisaties kopen binnenkort geen stoelen of inrichtingen meer THREE PEAKS CHALLENGE

AGENDA 2013. Lust of last? Incl. bijeenkomsten. Organisaties kopen binnenkort geen stoelen of inrichtingen meer THREE PEAKS CHALLENGE * Antwoordkaart op pagina 25 ocus! Magazine van Fier.fm over facilitaire activiteiten jaargang 2 nr 1 2013 Digitale versie? Scan hier: 1 2013 Incl. bijeenkomsten AGENDA 2013 DIV benchmark ook in 2013 Beheersing

Nadere informatie

GESLAAGD IN HET VAK ONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT VERBINDEN IN HAAGLANDEN

GESLAAGD IN HET VAK ONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT VERBINDEN IN HAAGLANDEN GESLAAGD IN HET VAK ONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT VERBINDEN IN HAAGLANDEN ACTIEAGENDA 2012-2015 Voorwoord Het thema onderwijs-arbeidsmarkt leeft volop in Haaglanden. Werkgevers en scholen maken samen plannen

Nadere informatie

Social Media, het nieuwe communiceren

Social Media, het nieuwe communiceren Social Media, het nieuwe communiceren DE BEREIKBAARHEID VAN DE DOELGROEPEN VAN MPF/PP MET BEHULP VAN SOCIAL MEDIA KA LAI YU 78957 APPLIED BUSINESS ADMINISTRATION STENDEN HOGESCHOOL LEEUWARDEN THE NETHERLANDS

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie.

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie. Voor u ligt de derde uitgave van Noviteiten. De externe nieuwsbrief van Novius met een inspirerend aanbod van artikelen. We zullen u op deze wijze regelmatig bijpraten over voor u relevante onderwerpen

Nadere informatie