Presentatiemiddag onderzoek AOS-West Brabant

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Presentatiemiddag onderzoek AOS-West Brabant"

Transcriptie

1 Presentatiemiddag onderzoek AOS-West Brabant Roncalli Scholengemeenschap te Bergen op Zoom, 18 juni 2015 Georganiseerd door de Academische Opleidingsschool West-Brabant Academische Opleidingsschool West-Brabant Postbus 1648, 4700 BP Roosendaal

2

3 Voorwoord Geachte lezer, Wat is geluk vraagt Seligman zich af in het boek Authentic Happiness? Volgens hem zijn er drie soorten geluk. 1. 'Het plezierige leven': het ervaren van zoveel mogelijk positieve emoties. Een groot deel van het vermogen tot ongecompliceerd genieten is aangeboren. Aan dit onderdeel van je geluk, kun je dus weinig veranderen. 2. 'Het goede leven': je persoonlijke talenten en overige sterke punten gebruiken in werk- en privéactiviteiten, waarbij je dingen doet met/in 'flow'. Deze vorm van geluk kun je vergroten door de dingen die je doet. 3. 'Het betekenisvolle leven': jezelf en je talenten/vaardigheden in dienst stellen van iets wat groter is dan jezelf. Deze vorm van geluk is beïnvloedbaar door de keuzes die je maakt in werk en privéleven. Bij de tweede en derde vorm van geluk hoeft er geen sprake te zijn van doorlopende blijheid, maar is er wel sprake van tevredenheid met het leven als geheel. De hoogste kunst is het op één lijn brengen van de drie vormen van geluk. Met plezier die dingen doen waar je goed in bent en daarmee bijdragen aan een betere wereld. 'Het volle leven' noemt Seligman dit. Het doen van onderzoek is inspirerend, soms ook taai en lastig. Voor u liggen de resultaten van ons praktijktheoretisch onderzoek van dit jaar. Ik hoop dat we met ons onderzoek onze persoonlijke talenten hebben gebruikt om keuzes te laten zien voor onszelf en onze scholen. Dat we met andere woorden deze drie vormen van geluk op een lijn brengen en ons werk met heel veel voldoening kunnen voortzetten. Marijke Broodbakker, penvoerder AOS-WB Juni 2015

4

5 Onderzoek binnen de AOS-West Brabant Op 18 juni vindt op het Roncalli te Bergen op Zoom de presentatiemiddag van het onderzoek binnen de Academische Opleidingsschool West-Brabant plaats. De Academische Opleidingsschool is een samenwerkingsverband tussen OMO scholen, de Universitaire Lerarenopleiding Tilburg (ULT), de Fontys Lerarenopleiding (FLOT) en de Lerarenopleiding van de Hogeschool Rotterdam. Op de onderzoeksmiddag komt het palet van onderzoek door docenten en studenten voor het voetlicht. Het gepresenteerde onderzoek is het praktijkonderzoek van de docentonderzoekers, het lesontwerp- of leeronderzoek van ULT-studenten en het vakdidactisch onderzoek van studenten van de FLOT dan wel de Hogeschool Rotterdam. Doelgroep De presentatiemiddag is bedoeld voor schoolleiders, opleidingsdocenten, schoolpracticumdocenten, collega-docenten, docenten en studenten van de lerarenopleidingen. Contact Roncalli Tuinderspad CA Bergen op Zoom Kitty Leuverink Rian Aarts Universitaire Lerarenopleiding Tilburg tilburguniversity.edu tilburguniversity.edu Het programma 14:00 14:30 ontvangst deelnemers 14:30 14:40 opening door Ludo Heesters en Marijke Broodbakker 14:40-15:40 presentaties (in drie rondes) 15:40 16:00 pauze Maarten van Boxtel Academische Opleidingsschool West- Brabant Norbertuscollege.nl 16:00 17:00 presentaties (in twee rondes) 17:00 - afsluiting met borrel

6 Lokaal 008 Lokaal 009 Lokaal 020 Lokaal 021 Lokaal :00 14:30 14:30 14:40 Inloop Opening door Ludo Heesters en Marijke Broodbakker 14:40 15:00 Ward van den Berg (p.1) Jolanda de Jonge (p.2) Bahadir Bahtiyar (p.3) Harmen Verboord (p.4) Ellie Maas & 15:00 15:20 Gwen Schouteren (p.6) Henriëtte Steijn (p.7) Hennie van den Heuvel (p.8) Monika Jakubowska (p.9) Jérôme Maatjens (p.5) 15:20 15:40 Annette van Ham (p.10) Jeroen van den Meijdenberg (p.11) Jan van der Welle (p.12) Nardus Proost (p.13) 15:40 16:00 Pauze 16:00 16:20 Loes Rullens (p.14) Nicole de Weert (p.15) Bart Zwijnenburg (p.16) Marianne Wiersema (p.17) 16:20 16:40 Jacqueline Konijn (p.18) Pieternel van Keijzerswaard (p.19) Monique van Santwijk (p.20) Kyra Nelissen (p.21) 16:40 17:00 Cisca Langenberg (p.22) Maartje Keizer (p.23) Reinart Bragt (p.24) Rens Smolders (p.25) 17:00 - Afsluiting met borrel

7 De deelnemers Bahadir Bahtiyar Ward van den Berg Reinart Bragt Cisca Van Gastel Annette van Ham Hennie van den Heuvel Monika Jakubowska Jolanda de Jonge Pieternel van Keijzerswaard Maartje Keizer Jacqueline Konijn Ellie Maas Jérôme Maatjens Jeroen van den Meijdenberg Kyra Nelissen Nardus Proost Loes Rullens Monique van Santwijk Gwen Schouteren Rens Smolders Henriëtte Steijn Harmen Verboord Nicole de Weert Jan van der Welle Marian Wiersema Bart Zwijnenburg Norbertuscollege Mollerlyceum Heerbeeck College Roncalli Munnikenheidecollege Norbertuscollege Mollerlyceum Gertrudiscollege Mencia de Mendoza Lyceum Roncalli Jan Tinbergen College Norbertuscollege Norbertuscollege Norbertuscollege Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur Mollerlyceum Norbertus College en Kellebeek College Da Vincicollege Mollerlyceum dr. Mollercollege Gertrudiscollege Dr. Mollercollege Avans Hogeschool Breda Develsteincollege Da Vincicollege Jan Tinbergen College

8 Leerstijlen en profielkeuze De verschillen in leerstijlen van 4 havo leerlingen van het Mollerlyceum te Bergen op Zoom is het centrale onderwerp van dit leeronderzoek. David Kolb ontwikkelde een belangrijke theorie met betrekking tot leerstijlen. Volgens Kolb zijn er vier leerstijlen te onderscheiden: doener, dromer, beslisser en denker. Recente literatuur heeft aangetoond dat veel leerlingen inderdaad de voorkeur geven aan een bepaalde leerstijl en dat deze voorkeuren verschillen per leerling. In dit leeronderzoek wordt gekeken of er een verband is tussen de profielkeuze (CM, EM, NG, NT) van 4 havo leerlingen op het Mollerlyceum te Bergen op Zoom en hun voorkeursleerstijl. Met andere woorden, zal bijvoorbeeld een leerling die als voorkeursleerstijl doener heeft, eerder kiezen voor een profiel met vakken waarbij concrete ervaringen centraal staan (muziek, tekenen etc.). Wanneer blijkt dat bij bepaalde profielen bepaalde leerstijlen oververtegenwoordigd zijn, wordt onderzocht of de leerlingen met de desbetreffende leerstijl ook daadwerkelijk beter presteren dan leerlingen met een andere leerstijl binnen ditzelfde profiel. Zowel de school als ikzelf krijg op deze manier een indicatie in hoeverre leerlingen hun profielkeuze baseren op basis van hun voorkeursleerstijl en of dit van invloed is op hun prestaties. Mijn naam is Ward van den Berg, 26 jaar oud. Momenteel volg ik de universitaire lerarenopleiding M&O aan de Universiteit van Tilburg. Afgelopen jaar heb ik, eveneens in Tilburg, mijn master Accountancy afgerond. Ik ben momenteel werkzaam op het Mollerlyceum te Bergen op Zoom. Ik heb gekozen om in het onderwijs te gaan werken omdat ik graag een uitdagende, verantwoordelijke en sociale functie wil uitoefenen en dit wil combineren met mijn bedrijfseconomische kennis. Lokaal :40 15:00 1

9 Studievaardiger met OBIT? Een praktijkonderzoek naar het verbeteren van studievaardigheden van bovenbouwleerlingen in het voortgezet onderwijs. Vanuit een vermoeden van een aantal biologiedocenten dat leerlingen een tekort aan studievaardigheden hebben, ontstond het idee om deze studievaardigheden te verbeteren met behulp van het OBIT model. De hoofdvraag: In hoeverre gaan leerlingen van de bovenbouw havo en vwo gedurende een schooljaar nieuwe/ andere studievaardigheden gebruiken als ze inzicht krijgen in het OBIT model? Door middel van het inoefenen van studievaardigheden tijdens de biologieles en het gebruiken van verschillende OBIT toepassingen in de les, worden leerlingen versterkt in hun metacognitieve vaardigheden. Door deze aanpak blijkt 24 tot 44% van de leerlingen het OBIT model te gebruiken bij de metacognitieve vaardigheden, 87 tot 96% van de bovenbouwleerlingen neemt studievaardigheden over die in de les ingeoefend zijn en 59 tot 84% van de leerlingen blijft ze gedurende het schooljaar gebruiken. De verschillende toepassingen van OBIT kunnen nu geoptimaliseerd worden en breed ingevoerd worden binnen de school. Jolanda de Jonge Docent biologie Gertrudiscollege Roosendaal. Dit onderzoek is geschreven in het kader van de Master opleiding tot leraar biologie. Door dit onderzoek heb ik meer inzicht gekregen in de manier waarop leerlingen leren en hoe docenten leerlingen kunnen helpen om van reproductieve studievaardigheden tot inzichtgerichte studievaardigheden te komen. Het OBIT model blijkt hierbij een waardevol hulpmiddel te zijn. Lokaal :40 15:00 2

10 Het morele aspect in relatie tot het gebruik van secret-app Het Norbertuscollege karakteriseert zich als een school waar hoogwaardig onderwijs wordt gegeven. Zo worden de opleidingen vwo+, gymnasium, atheneum en havo aangeboden. Ten behoeve van de profilering van de school als kwaliteitsschool wordt naast hoogwaardig onderwijs ook nadrukkelijk aandacht besteed aan de persoonlijke vorming van leerling. Een van de onderdelen m.b.t. de persoonlijke vorming van leerlingen is het morele aspect. Onder de morele houding wordt verstaan dat leerlingen een positieve houding hebben ten opzichte van pluriformiteit en dat zij leren en kunnen omgaan met onderlinge verschillen. De aanleiding om de morele vorming van leerlingen ter discussie te stellen was een gebeurtenis waarbij leerlingen van het Norbertuscollege elkaar bedreigden en pestten via de Secret-app waarop anoniem berichten werden uitgewisseld. De schoolleiding had na het incident expliciet haar ongenoegen geuit over het gedrag van de leerlingen. De uitkomsten van dit onderzoek zouden de schoolleiding handvaten moeten bieden om de schoolactiviteiten en schoolcultuur dermate vorm te geven zodat er aan de morele ontwikkeling van leerlingen bijgedragen kan worden. Voor leerlingen kunnen de uitkomsten een beeld geven van de doeleinden van de activiteiten waaraan ze deelnemen en wat zij daaruit zouden moeten leren. Dit onderzoek zal daar meer inzicht in proberen te brengen. Mijn naam is Bahadir Bahtiyar en ik ben 27 jaar oud. Momenteel volg ik de universitaire lerarenopleiding maatschappijleer/maatschappijwetenschappen. Ik loop stage op het Norbertuscollege in Roosendaal. Ik heb de stap naar het onderwijs gemaakt omdat ik zelf al bijles gaf in mijn vrije tijd aan kinderen met een leerachterstand. Naarmate ik dit langer deed voelde ik mij erg prettig bij het lesgeven waarbij ik ook veel voldoening kreeg. Lokaal :40 15:00 3

11 Zomerschool De centrale vraag bij mijn leeronderzoek is onderzoeken hoe zomerscholen kunnen bijdragen aan het vergroten van het rendement op het dr. Mollercollege. Het dr. Mollercollege wil met ingang van dit schooljaar deelname aan zomerscholen aanbieden. Middels het aanbieden van de zomerschool willen zij leerlingen, die anders zouden blijven zitten, in de zomer van 2015 in de gelegenheid stellen om extra onderwijs te volgen, met als doel alsnog over te gaan naar de volgende klas. De zomerschool maakt het mogelijk voor leerlingen die hiervoor in aanmerking komen op maat een pedagogische, vakinhoudelijke en vakdidactische interventie te plegen waardoor zij de kans krijgen alsnog de overgang naar het volgende leerjaar te realiseren. De zomerschool wordt verzorgd door een externe partij die gedurende 6 dagen een intensief programma opstelt met de leerlingen dat wordt afgesloten met een toets. Op basis van de toets wordt bepaald of de leerling alsnog bevorderd wordt naar het volgende leerjaar. Daarnaast werkt het dr. Mollercollege hard om het rendement op de school te verbeteren. De schoolleiding en personeel hebben de doelstelling geformuleerd om het rendement op de school te verhogen. De doelstelling om het rendement te verhogen en het plan om te starten met zomerscholen vormen de aanleiding om het verband tussen een zomerschool en rendement te onderzoeken. Hallo, ik ben Harmen Verboord en ik loop momenteel stage bij het Dr. Mollercollege in Waalwijk. Ik volg de lerarenopleiding economie / management en organisatie. Hiervoor heb ik na het afronden van mijn master logistics and operations management vier jaar gewerkt bij verschillende bedrijven in verschillende functies. Lokaal :40 15:00 4

12 Nieuwsgierigheid brengt ons verder Nee, wij zijn niet werkzaam bij Shell, maar onderschrijven wel de boodschap. Wij hebben een ontwerponderzoek gedaan om tegemoet te komen aan de behoeften van de leerlingen die door hun kennis en vaardigheden in een vwoplus-brugklas geplaatst zijn. Onze opdracht was een lessenreeks te ontwerpen die ruimte geeft aan verwondering en nieuwsgierigheid en leert hoe deze twee in te zetten in een onderzoeksproces. Onderzoekend leren biedt de uitdaging die begaafde leerlingen nodig hebben om tot leren te komen en zich te ontwikkelen tot een potentiële wetenschapper. Vanuit de veronderstelde en gewenste kenmerken van de leerling met een wetenschappelijke onderzoekende houding, zijn we op zoek gegaan naar een leerlijn en opdrachten die deze ontwikkeling in gang zetten. De koppeling van de theorie aan de uit te voeren lessen en de feedback van de leerlingen, de uitvoerende docenten en de observerende mentoren hebben geleid tot een curriculum dat we graag presenteren. Wij zijn Jérôme Maatjens en Ellie Maas van het Norbertuscollege en we mogen ons sinds dit schooljaar wetenschapslesdocenten noemen en daar zijn we trots op. Dankzij dit onderzoek hebben we ons kunnen verdiepen in het bijzondere van begaafde leerlingen, weten we wat het wetenschappelijk onderwijs verwacht en mogen wij met deze leerlingen werken. Waar zo n onderzoek niet goed voor is! Lokaal :40 15:20 5

13 Keuzemotieven van mavo-leerlingen Iedereen maakt keuzes in het dagelijkse leven, maar met de huidige overvloed aan keuzes in de maatschappij kom je er niet meer onderuit. Op de ZoomMavo moeten leerlingen vanaf klas 2 keuzes maken over hun vakkenpakket en sector. De reden waarom leerlingen een bepaalde keuze maken in hun schoolcarrière inspireerde mij om dit te gaan onderzoeken. Hoe komt het dat een leerling het vak Aardrijkskunde wel of niet kiest? Wat is het motief voor deze keuze en wordt er gekeken naar de toekomst? Hebben klasgenoten invloed, of gaat het om de voorkeur van de docent, de inbreng van de ouders of juist het resultaat van het vak? Door de motieven van een bepaalde vakkenkeuze te doorgronden kan de school hierop inspelen om het keuzeproces in goede banen te leiden. Waar heeft de leerling behoefte aan en waar maakt de leerling gebruik van? De juiste keuze in het LOB; het gaat niet om wat je kiest, maar hoe je kiest. Mijn naam is Gwen Schouteren. Ik ben werkzaam op de ZoomMavo te Bergen op Zoom als docent aardrijkskunde. Daarnaast ben ik ook decaan op deze school. In het kader van de Academische Opleidingsschool heb ik, begeleid door de Universiteit Tilburg, onderzoek gedaan naar de keuze motieven van de mavo-leerlingen gericht op hun vakkenpakket. Lokaal :00 15:20 6

14 Van differentiëren kun je leren! Differentiëren met gebruikmaking van OBIT in 4 HAVO op het Gertrudiscollege. Tijdens mijn lessen wilde ik nog beter aansluiten op de verschillen tussen leerlingen. Ik wilde mijn lessen gaan verbeteren met gebruikmaking van differentiatie. Iedere leerling heeft namelijk unieke eigenschappen, interesses, mogelijkheden en behoeften. Met differentiëren kun je rekening houden met deze verschillen. Differentiëren kan plaatsvinden op instructie, leerstof en leertijd. Alle drie de onderdelen wilde ik terug laten komen in de lessen. Ik ben Henriëtte Steijn, biologiedocente op het Gertrudiscollege te Roosendaal. Lokaal :00 15:20 Sinds vorig jaar wordt er op het Gertrudiscollege gebruik wordt gemaakt van de nieuwe taxonomie OBIT. OBIT staat voor Onthouden, Begrijpen, Integreren en Toepassen. Het is een instrument om beter zicht te krijgen op de kwaliteit van onderwijsdoelen en toetsen. OBIT wilde ik ook gaan gebruiken bij het vormgeven van de lessen waarin ik gedifferentieerd heb. De volgende onderzoeksvraag is hieruit voort gekomen: Hoe kan differentiëren vormgegeven worden in 4 HAVO biologie op het Gertrudiscollege met gebruikmaking van OBIT? Tijdens dit onderzoek in 4 HAVO bij het vak biologie is er gedurende één hoofdstuk Voortplanting gedifferentieerd gewerkt. OBIT is gebruikt bij de indeling in subgroepen, het vormen van leerdoelen, aanvullende opdrachten en verschillen in leerstof. Bijzonder aan dit onderzoek is de mening van leerlingen. Bent u benieuwd naar de invulling van de lessen en de mening van de leerlingen kom dan naar deze presentatie 7

15 Eigenzinnig hoogbegaafd in een wereld van hoogbegaafden Het onderzoek is tweeledig en heeft niet te maken met onderzoek naar onderwijs in de praktijk, maar met eigen onderzoek in het kader van een cultuurwetenschappelijke opleiding. Het onderzoek is tweeledig, omdat het enerzijds zich richt op de gebeurtenissen tijdens de puberteit van Hermann Hesse en anderzijds hoe die gebeurtenissen zijn verwerkt in tien verschillende biografieën. Is er een ontwikkeling in de beschrijving en verklaring van de gebeurtenissen tijdens de puberteit van Hermann Hesse waar te nemen in zijn biografieën? Tijdens mijn presentatie zal ik een uitleg geven van de opzet en uitwerking van het onderzoek. Behalve over de opzet en uitwerking krijgt u tijdens deze presentatie ook informatie over hoogbegaafdheid, over een onderwijssysteem in Duitsland dat voor een aantal onder u volledig onbekend zal zijn en over puberale problemen die u misschien kunnen helpen tijdens uw onderwijspraktijk. Tijdens deze presentatie zal ik ook een pleidooi proberen te houden voor verdieping. Verdieping in de zin om bij de AOS onderzoek te gaan doen, maar ook over de waarde die verdieping kan hebben voor de persoonlijke ontwikkeling van de docent en de mens die daarachter zit. Hennie van den Heuvel. Docent geschiedenis en maatschappijwetenschappen en mentor op het Norbertuscollege. Bij geschiedenis en maatschappijwetenschappen staat onderzoek doen en nieuwe perspectieven verwerken in de lessen hoog aangeschreven en vandaar is de mogelijkheid om onderzoek te doen naar het hierboven beschreven onderwerp een presentje. Lokaal :00 15:20 8

16 Opbrengstgericht werken Opbrengstgericht werken is gericht op het verbeteren van de onderwijskwaliteit. De kern is dat leerkrachten hun onderwijs aanpassen aan de hand van meetbare resultaten (bv. cijfers). Het is al het tweede jaar dat ik bezig ben met dit onderwerp. Een jaar geleden heb ik verschillende scholen bezocht en gevraagd hoe ze cijfergegevens verzamelen (hoe vaak, welke gegevens, met welke programma s enz.). De resultaten van mijn onderzoek voer ik dit jaar uit: ik verzamel regelmatig de cijfergegevens voor de secties, maar ze moeten zelf een analyse maken van de achterliggende oorzaken van tegenvallende resultaten. Dit doen ze het met behulp van de vragenlijst van onze schoolleiding. Na de analyse van de ingevulde vragenlijsten heb ik geconstateerd dat opbrengstgericht werken niet echt leeft op onze school. Sommige secties zijn er uitstekend mee bezig, maar andere secties veel minder. Ik heb besloten om de secties te bevragen naar hun mening en daarna heb ik geprobeerd om een nieuwe vorm te geven aan de cijfergegevens en hun verslagen. Hoofdvraag van dit tweede onderzoek is: Wat moet de inhoud van het sectieoverleg zijn opdat de cijferanalyse bijdraagt aan hogere opbrengsten? De bijbehorende deelvragen zijn: Mijn naam is Monika Jakubowska en ik ben trotse moeder van het schattige peutertje Nina. Ik ben al 12 jaar werkzaam op het Mollerlyceum in Bergen op Zoom als docente wiskunde en kwaliteitsmedewerker. In het kader van de Academische Opleidingsschool ben ik, begeleid door de Universiteit Tilburg, bezig met een onderzoek naar opbrengstgericht werken. Lokaal :00 15:20 a. Hoe analyseren de secties de aangeleverde cijfers? b. Hoe ervaren ze de cijferanalyse? c. Hoe kan ik de aangeleverde cijfergegevens en de bijbehorende vragenlijst verbeteren zodat de secties er beter mee kunnen werken? Tijdens mijn presentatie wil ik wat meer vertellen over de stappen die ik heb gemaakt tijdens mijn onderzoek en hoe de nieuwe vorm is van de aangeleverde cijfergegevens en de vragenlijst. 9

17 Nieuwe examenprogramma s vmbo De beroepsgerichte examenprogramma s in het vmbo gaan veranderen. Vanaf het schooljaar zal gewerkt worden met beroepsgerichte profiel- en keuzevakken. Het Munnikenheide College is een vmbo-school en om te gaan werken met de nieuwe beroepsgerichte examenprogramma s zal er in de bovenbouw een grootschalige verandering moeten plaatsvinden. Het wordt voor leerlingen mogelijk om hun eigen programma samen te stellen uit het aanbod van de school. Mijn onderzoek richt zich op het organisatorische aspect van deze verandering. Het gaat over de vraag hoe het onderwijs georganiseerd en ingericht kan worden, zodat er optimaal gewerkt kan worden met het nieuwe examenprogramma. Door een literatuurstudie, interviews met diverse medewerkers en gesprekken met andere scholen is vanuit verschillende invalshoeken informatie verzameld. Deze informatie is gebundeld in het onderzoek en daarmee is een advies uitgebracht aan de school. Dit advies geeft de school handvatten om in het komende schooljaar te starten binnen het nieuwe organisatiemodel. Annette van Ham Ik ben werkzaam als beleidsmedewerker op het Munnikenheide College, ook geef ik daar Engels aan één mavo klas. Vanuit mijn achtergrond als onderwijskundige ben ik geïnteresseerd in praktijkgericht onderzoek. Met mijn onderzoek wil ik een bijdrage leveren aan onderwijsinnovatie op onze school en tevens mijn eigen onderzoeksvaardigheden verdiepen. Lokaal :20 15:40 10

18 RTTI binnen het vak Maatschappij wetenschappen op het Norbertuscollege Uit gesprekken met de verschillende secties (eind december, begin januari) is naar voren gekomen dat er grote verschillen zijn in het werken met RTTI. Tijdens de studiemiddag op 20 januari 2015 gaven bovendien verschillende docenten aan dat ze grote moeite hadden met de praktische toepasbaarheid van de RTTI-methode Onderzoeksdoel: Op dit moment is niet inzichtelijk in welke mate binnen het vak Maatschappijwetenschappen RTTI ingezet en toegepast wordt. Het doel van het onderzoek is dan ook om inzicht te krijgen over de inzet en toepassing van RTTI binnen het vak Maatschappijwetenschappen op het Norbertuscollege in Roosendaal. Onderzoeksvraag: Op welke manier wordt RTTI (hogere en lagere denkvaardigheden) ingezet en toegepast bij het vak Maatschappijwetenschappen op het Norbertuscollege in het collegejaar ? Praktische relevantie: De uitkomsten van het onderzoek kunnen input bieden voor toekomstig handelen binnen het vak maatschappijwetenschappen en een aanzet geven voor het handelen binnen het vak maatschappijleer. De resultaten kunnen daarnaast als een hulpmiddel gaan dienen voor andere vakken of secties. Het onderzoek biedt mij een uitgelezen mogelijkheid om te achterhalen hoe de invoering van RTTI in de praktijk binnen het vak Maatschappijwetenschappen gerealiseerd is. Jeroen van den Meijdenberg (37 jaar) Opleiding: ULT Tilburg University, vak maatschappij- wetenschappen/-leer Afgeronde opleiding: organisatiewetenschappen (2006) Studie: Technische Bedrijfskunde (2001) Stageschool: Sg Tongerlo, Norbertuscollege te Roosendaal Waarom het onderwijs? Als vrijwilliger begeleid ik al meer dan 10 jaar pubers, jongeren. Het coachen, begeleiden en opleiden van jongeren geeft me zo veel energie dat ik van mijn hobby graag mijn werk wilde maken. Het onderwijs biedt me deze mogelijkheid. Lokaal :20 15:40 11

19 Waardenonderwijs in de gammavakken Het thema van mijn leeronderzoek is waardenonderwijs in de gammavakken. Ik vind dit een uiterst interessant thema, omdat waardenonderwijs een manier is om veel van je eigen ideeën door te laten klinken in je onderwijs. Ik heb voor het onderzoek interviews gehouden met docenten die vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, economie of maatschappijleer geven. Ik ben op het moment van schrijven nog bezig met deze gegevensverzameling. Voor mijzelf hoop ik duidelijk te krijgen wat een gezonde houding is ten opzichte van waardenonderwijs. Mijn naam is Jan van der Welle. Ik ben 24 jaar oud, heb eerder een master Bestuurskunde afgerond en zit nu op de Universitaire Lerarenopleiding Tilburg met als richting maatschappijleer/maatschappijwetenschappen. In het kader van deze studie loop ik stage op het Develsteincollege in Zwijndrecht. Ik heb voor het onderwijs gekozen, omdat ik het prachtig vind om kennis en vaardigheden die ik bezit door te geven aan anderen. Lokaal :20 15:40 12

20 Hoe kunnen de opbrengsten worden verhoogd? Een onderzoek naar de mogelijkheden van OGW in een schoolorganisatie. Op het Mollerlyceum te Bergen op Zoom heeft het bovenbouwteam havo zich als doel gesteld de opbrengsten te verhogen. Hiermee wordt het bovenbouwrendement, het gemiddelde CE en het verschil tussen SE en CE bedoeld. Het onderzoek geeft uitspraken vanuit de literatuur en aanbevelingen van de Inspectie om de opbrengsten te verhogen, tezamen met een praktijkonderzoek. In dit praktijkonderzoek zijn scholen aangeschreven die excellent scoren op gebieden als de resultaten, visie en zelflerend vermogen. Uit dit praktijkonderzoek komt duidelijk naar voren dat scholen zich hebben verbeterd door opbrengstgericht te werken. Een directie die duidelijk de lijnen uitzet en de resultaten monitort blijkt hierbij essentieel te zijn. Dit is ook vanuit de literatuur bekend. Een docententeam dat zich wil verbeteren door analyses te maken van de resultaten en hierop te reflecteren is een vereiste in dit proces. Ook is uit de literatuur bekend dat een onderzoekende cultuur belangrijk is. Tijdens de presentatie wordt verder ingegaan op aanbevelingen vanuit de literatuur, Inspectie en scholen die excellent scoren om opbrengsten te verhogen. Mijn naam is Nardus Proost en ik geef met veel plezier biologie op het Mollerlyceum. Toen ik aan het eind van het schooljaar besloten had een onderzoek te verrichtten aan de AOS en het bovenbouwteam havo zich doelen had gesteld omtrent het verhogen van opbrengsten, was mijn onderzoeksrichting helder. Ik hoop dat met de aanbevelingen die dit onderzoek geeft, het Mollerlyceum een stap verder komt om wederom een Bolwerk in de stad te worden. Lokaal :20 15:40 13

21 De Verzorgingsstaat Actueel Vanuit mijn nieuwsgierigheid naar het effect van het systematisch gebruik van de actualiteit op leerrendement heb ik een lessencyclus gemaakt voor 4 Havo leerlingen bij het thema Verzorgingsstaat. Ik maak bij een klas, gedurende 6 lessen gebruik van actuele contexten als mantelzorg, opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers, basisinkomen, robotisering van bijbaantjes e.d. Daaraan koppel ik opdrachten om de transfer naar de lesstof te maken (vaak activerende werkvormen). Bij de controlegroep maak ik geen gebruik van actualiteit, maar geef ik aantekeningen. Wel maak ik ook bij deze groep gebruik van activerende werkvormen, maar dan meer gericht op de theorie. Het leerrendement zal ik testen aan de hand van een formatieve toets waarin ik zowel droge reproductievragen als toepassings- en inzichtsvragen vanuit actuele contexten stel. Ook laat ik leerlingen reageren op stellingen die gericht zijn op de subjectieve perceptie omtrent het behalen van de cognitieve doelstellingen. Eind mei ben ik pas klaar met mijn lessencyclus, daardoor kan ik op dit moment nog niks zinnigs zeggen over de uitkomsten. Voor mij ook nog een verrassing. Ik ben ervan overtuigd dat de resultaten nuttig zijn voor mijn sectiegenoten, alsmede voor andere docenten die lesgeven vanuit een context-concept benadering. Graag tot de 18e, mocht u ervaring hebben met actuele contexten dan vind ik het ook interessant om van uw ervaring en inzichten te mogen leren! Mijn naam is Loes Rullens (23). Ik ben afgestudeerd cultureel antropoloog aan de RU Nijmegen. Ik volg momenteel de docentenopleiding Maatschappijleer/ Maatschappijwetenschappen via de ULT. Ik loop stage op het Norbertus College en Kellebeek College in Roosendaal. Onderwijs fascineert mij omdat je als leraar een verschil van betekenis kunt maken je hebt iedere dag de kans om jongeren kennis te laten maken met boeiende en belangrijke onderwerpen en hierover met ze van gedachten te wisselen. Lokaal :00 16:20 14

22 Van vooraf aan! Aansluitingsproblematiek in onderwijs in spelling en formuleren tussen vooropleiding en hbo Communicatie De opleiding waar ik werk heeft een talige insteek. We hechten veel waarde aan foutloos taalgebruik van onze studenten. Veel eerstejaars studenten hebben, ondanks de lessen Nederlands die ze krijgen, moeite met spellen en formuleren in werkstukken. Ik ben gaan onderzoeken of het aangeboden programma bij Nederlands in de eerste periode van jaar 1 aansluit op de voorkennis van de studenten. Voor het onderzoek zijn zes studenten geïnterviewd die in 2013 gestart zijn met de opleiding. Daarnaast zijn de resultaten van hun schriftelijke opdrachten uit periode 1 van de propedeuse geanalyseerd op taalfouten. Die fouten zijn gecategoriseerd volgens het taalprotocol van de opleiding. De resultaten van de interviews en de analyses zijn deels onderbouwd op basis van het theoretisch kader dat geschetst is in het onderzoek. Een van de resultaten was dat de mbo ers beduidend minder presenteren op het hbo dan studenten met een havo- vwoachtergrond. Dat kan deels te wijten zijn aan het feit dat Nederlands nog geen verplicht examenonderdeel op het mbo was. Dat is inmiddels wel zo. Studenten met een vwo-achtergrond presteren het best op taal. Een reden daarvoor kan zijn dat zij al op C1 niveau zitten qua taal als zij van de middelbare school afkomen. Havisten en mbo s zitten op B2 na het verlaten van de vooropleiding. B2 is tevens het niveau dat in periode 1 van de propedeuse moet worden behaald. Andere resultaten wezen op hiaten in het curriculum van het vak Correct Nederlands uit periode 1 van de propedeuse. Deze kunnen meegenomen worden ter aanpassing van de lessen van volgend collegejaar. Nicole de Weert Docent Nederlands en Communicatie, opleiding Communicatie Avans Hogeschool Breda Na een uitstapje van 6 jaar als communicatieadviseur heb ik opnieuw gekozen voor het onderwijs. Dit omdat ik van 2010 t/m 2013 met veel plezier les heb gegeven als eerstegraads docent Nederlands op een havo/vwo-school op Curaçao. Eenmaal Weer terug weer in Nederland terug in Nederland besloot ik om besloot mijn eerstegraads ik om mijn eerstegraads bevoegdheid ook daadwerkelijk te gaan halen. Ik ben momenteel werkzaam als docent in het hbo- onderwijs. Lokaal :00 16:20 15

DE STAAT VAN DE LEERLING

DE STAAT VAN DE LEERLING DE STAAT VAN DE LEERLING De Staat van de Leerling Voorwoord In deze Staat van de Leerling beschrijven leerlingen hun ervaringen op school. Ze zeggen wat hen motiveert. Je proeft hun enthousiasme als ze

Nadere informatie

Excellentie en differentiatie

Excellentie en differentiatie Excellentie en differentiatie Met praktijkvoorbeelden van vo-scholen uit het netwerk van het Junior College Utrecht Dr. Ton van der Valk Met dank aan: Judith Schenzel, voor haar bijdrage aan de research

Nadere informatie

Differentiëren in de klas wat doe ik eigenlijk?

Differentiëren in de klas wat doe ik eigenlijk? Differentiëren in de klas wat doe ik eigenlijk? Bas de Koning Profielproduct Ontwikkelaar Instituut voor de Lerarenopleiding, UvA Open Schoolgemeenschap Bijlmer Begeleiders: Tanja Janssen (ILO) Jos van

Nadere informatie

BEGINNENDE LERAREN KIJKEN TERUG ONDERZOEK ONDER AFGESTUDEERDEN. DEEL 1: DE PABO

BEGINNENDE LERAREN KIJKEN TERUG ONDERZOEK ONDER AFGESTUDEERDEN. DEEL 1: DE PABO BEGINNENDE LERAREN KIJKEN TERUG ONDERZOEK ONDER AFGESTUDEERDEN. DEEL 1: DE PABO Utrecht, 10 maart 2015 Voorwoord De kwaliteit van onderwijs begint met de kwaliteit van leraren. En de lerarenopleidingen

Nadere informatie

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes Dit is een uitgave van Eerst de Klas Maart 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 De eerste week voor de klas. Maak kennis met de deelnemers! Wat is Eerst de Klas? 6 7 Lerarenopleiding. Leiderschapsprogramma.

Nadere informatie

TAAL X VAK = SUCCES 2

TAAL X VAK = SUCCES 2 TAAL X VAK = SUCCES 2 Eindverslag van het project 'Docenten aan zet bij taal in alle vakken' 2012/2013 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Opbrengsten 6 Evaluatie 11 Conclusie en aanbevelingen 14 Bijlage 1

Nadere informatie

Talentontwikkeling op de havo

Talentontwikkeling op de havo Talentontwikkeling op de havo Verhalen uit de praktijk regionale talentnetwerken Talentontwikkeling op de havo Verhalen uit de praktijk Talentontwikkeling op de havo Inhoudsopgave 1. Over deze publicatie

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

EN NU DE DOCENT NOG...!

EN NU DE DOCENT NOG...! EN NU DE DOCENT NOG...! kernredacteur van dit nummer: Prof. Dr. J.G.L.C. Lodewijks MesoConsult B.V. Tilburg april 1996 1996 MesoConsult B.V. Tilburg Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

STRETCHEN: de lat hoger leggen

STRETCHEN: de lat hoger leggen STRETCHEN: de lat hoger leggen Verslag van een Praktijkgericht Onderzoek in het kader van de Opleiding leraar VHO wiskunde (code 68516), Universiteit Utrecht. Ir. G.M.J.M. (Tinus) Coppens (studentnr. 3727602)

Nadere informatie

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Marijke van Son Studentnummer: 2171084 Juni 2012, Beek en Donk Onderzoeksbegeleider:

Nadere informatie

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Naam: Sylvia Hagen-Sinnema Studentnummer: 21761959 Opleiding: Master Special Educational

Nadere informatie

Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs

Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Dini van Donselaar APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto English corner op de Paulusschool in Hilversum augustus 2012 Deborah van Loon Wim Setz Onder begeleiding van prof.dr. Rick de Graaff Universiteit Utrecht in opdracht

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

Werken op dezelfde golflengte

Werken op dezelfde golflengte Onderwijsprofessionals kiezen steeds vaker voor onderzoek om beter inzicht te krijgen in hun onderwijspraktijk. Vaak blijven de onderzoeksresultaten echter nog beperkt tot de school in kwestie. De ontwikkel-

Nadere informatie

Leren met meer effect: de onderzoeksresultaten

Leren met meer effect: de onderzoeksresultaten KENNISNET ONDErZOEKSrEEKS n ICT IN HET ONDERWIJS Leren met meer effect: de onderzoeksresultaten Tien scholen, tien projecten, tien onderzoeken Voorwoord Voor u ligt de dertiende publicatie in de Kennisnet

Nadere informatie

[WE ZIJN GEEN LANGSTUDEERDERS OMDAT WE LUI ZIJN]

[WE ZIJN GEEN LANGSTUDEERDERS OMDAT WE LUI ZIJN] 2013 Universiteit Utrecht Faculteit Geesteswetenschappen Riva Godfried Irfaanah Pahladsingh Een onderzoek in het kader van het G5-project: In de wieg gelegd voor de wetenschap? Begeleider: Jan D. ten Thije

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

Jacquelien Bulterman & Bram de Muynck. is alles van waarde meetbaar? Toetsing en vorming in het onderwijs

Jacquelien Bulterman & Bram de Muynck. is alles van waarde meetbaar? Toetsing en vorming in het onderwijs Jacquelien Bulterman & Bram de Muynck is alles van waarde meetbaar? Toetsing en vorming in het onderwijs Is alles van waarde meetbaar? is geschreven in samenspraak met mbo- en hbo-docenten die studenten

Nadere informatie

Onderpresteren onder de loep

Onderpresteren onder de loep 8 Doorlopende leerlijnen José van der Hoeven, Esther de Boer en Gert ten Hove Onderpresteren onder de loep Onderzoeksrapportage project Beroepsidentiteit en Persoonlijkheidsontwikkeling havo-vwo 28-21

Nadere informatie

And yet all different. Handreiking voor een curriculum Engels op de pabo

And yet all different. Handreiking voor een curriculum Engels op de pabo And yet all different Handreiking voor een curriculum Engels op de pabo And yet all different Handreiking voor een curriculum Engels op de pabo Op dit werk is de volgende Creative Commons Licentie van

Nadere informatie

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren.

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm Dit is een uitgave van Eerst de Klas December 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 Stimulans voor onderwijs. Terugblik op het eerste jaar met Els Pelzer.

Nadere informatie

Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan

Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan Utrecht, maart 2013 Kim Schut, Marinka Kuijpers, Maarten

Nadere informatie

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan?

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Onderzoeksrapport De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Resultaten van een onderzoek op twaalf Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs Universiteit Utrecht Onderwijsadvies

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Een verkenning Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Monica Robijns APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie