Masterstress in het hbo, een onderzoek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Masterstress in het hbo, een onderzoek"

Transcriptie

1 Masterstress in het hbo, een onderzoek In het hoger beroepsonderwijs zijn prestatie-afspraken gemaakt. Het rendement moet omhoog, het personeel hoger geschoold. Onderwijsblad-medewerkers Yvonne van de Meent en Miro Lucassen deden onderzoek naar de effecten. Voor het verhaal spraken zij met tientallen mensen en enquêteerden hbo-leden van de Algemene Onderwijsbond. De enquête De enquête werd begeleid door Nico van Kessel en uitgevoerd door het ITS van de Universiteit Nijmegen. De respons was hoog: 19 procent van de aangeschreven AObleden vulden de enquête in. Aan de enquête begonnen ruim 500 deelnemers, daarvan bleven 411 volledig ingevulde vragenlijsten over. Naast vragen over de kwaliteitsafspraken kwamen ook andere onderwerpen aan het bod over de kwaliteit van de hogeschool, flexwerk, werkdruk en werknemerstevredenheid. Kenmerken deelnemers De deelnemers werken verspreid over het hele land en zijn werkzaam in alle hbosectoren. Een kwart werkt bij een educatieve opleiding, 86 procent doceert in de bachelorfase. Gemiddeld hebben de deelnemers 16 jaar werkervaring als hbo-docent en zijn ze gemiddeld 51 jaar oud. Er zijn ietsje meer vrouwen (51%) dan mannen. De gemiddelde aanstellingsduur is vier dagen per week en 36 procent van de deelnemers werkt full time. Driekwart van de deelnemers heeft een masterdiploma. Daarvan heeft 60 procent een wo-master en 17 procent een hbo-master. 16 procent studeert voor een mastertitel of is van plan dat op zeer korte termijn te gaan doen. Inhoud pagina 2 pagina 8 Artikel HBO zucht onder masterstress Tabellen enquête Het journalistiek onderzoek voor dit artikel is deels bekostigd uit een werkbeurs, beschikbaar gesteld door het Onderwijsfonds COCMA. Meer informatie op 1

2 Docent zonder titel belandt op dood spoor HBO zucht onder masterstress Het niveau van het hbo moet omhoog. Daarom moeten duizenden docenten terug naar de collegebankjes om een mastertitel te halen. Wie in deze diplomarace achterblijft, riskeert een bestaan in de marge. Bij de uitvoering van de prestatieafspraak over docentkwaliteit komt het hbo stevig in de greep van de masterstress, blijkt uit onderzoek van het Onderwijsblad. Het onderwijs wordt er volgens docenten niet altijd beter van. De grootste hark kan voor de klas staan als hij maar master is. Tekst Miro Lucassen en Yvonne van de Meent Beeld Typetank Maximaal een uur kan Hester van der Ent vrijmaken voor een gesprek over haar masterstudie. De docent marketingcommunicatie bij Saxion heeft komende zomer geen vakantie, want haar scriptie moet nu echt af. Niemand doet deze studie binnen twee jaar, helemaal niemand. Het is gewoon heel erg zwaar. Ik heb een dag studieverlof en daarnaast kost het me nog twaalf tot veertien uur per week. Sinds 2008 hebben bijna 3500 hbo-docenten een lerarenbeurs aangevraagd voor een masterstudie. Het aantal aanvragen neemt elk jaar toe. Want het liefst zien politici en bestuurders alle hbo-docenten in het bezit van het masterpapiertje. Meer masters voor de klas zijn nodig om het niveau van het hbo te verhogen, luidt de mantra. Daarom hebben hogescholen in de prestatieafspraken met het ministerie van Onderwijs vastgelegd dat het opleidingsniveau van hun docenten omhooggaat. Om druk op de ketel te zetten, staan er sancties op het niet waarmaken van die afspraken. Hogescholen die de streefcijfers in 2016 niet halen, kunnen 7 procent van de bekostiging verspelen. Voor een grote hogeschool als Avans komt dat neer op 10 miljoen per jaar. De Hogeschool van Amsterdam kan zelfs 16 miljoen kwijtraken. Alleen nog masters voor de klas is voorlopig geen haalbare kaart, blijkt uit een inventarisatie van het Onderwijsblad. In 2012, het jaar waarin de teller ging lopen, had bij de tien grootste hogescholen 62,5 procent van de docenten een mastertitel. Dat moet volgens de prestatieafspraken met 13 procent toenemen tot 74,5 procent in Hogeschool Utrecht is het meest ambitieus en wil dat over twee jaar 86 procent van de docenten master is, om daarna door te stoten naar 100 procent in Een op de vijf HU-docenten moet dan bovendien gepromoveerd zijn. Hogeschool Inholland is van de tien grote hogescholen het minst ambitieus en vindt 61 procent masters voorlopig genoeg. 2

3 Kantklossen Hogescholen halen alles uit de kast om hun beloften waar te maken. Bij nieuwe benoemingen is een master meestal vereist. Ervaren en gewaardeerde flexdocenten zonder titel krijgen geen vaste aanstelling meer na de maximale periode van drie jaar in tijdelijke dienst. Als ik een master kantklossen had gehad, was ik nu nog hbo-docent, zegt een 43-jarige bachelor agrarische bedrijfskunde. Ondanks zijn twintig jaar ervaring in het bedrijfsleven en het onderwijs komt hij niet meer aan het werk in het hbo. Zzp ers die van de Belastingdienst niet meer ingezet mogen worden als invaldocent, kunnen alleen een tijdelijke aanstelling krijgen als ze master zijn. Bachelors moeten op eigen kosten en in hun eigen tijd de onontbeerlijke titel zien te bemachtigen. De bachelors in vaste dienst worden stevig aangemoedigd een titel te halen. Zelfs bij opleidingen waar het afgesproken masterquotum al binnen handbereik is voelen zij zich toch genoodzaakt een titel te halen. Ze zijn bang op dood spoor te belanden zonder master. De feiten voeden die angst. Vast personeel hoeft niet meteen te vrezen voor degradatie, maar taken als onderwijsontwikkeling, begeleiden van afstudeerders, het coördineren van een team zijn steeds meer voorbehouden aan masters. Bachelors mogen binnenkort alleen nog onderwijs uitvoeren dat door anderen is bedacht. Diepgaande vakkennis, onderzoeksvaardigheden, over de grenzen van het vakgebied kijken: die academische kwaliteiten dragen allemaal bij aan het verhogen van het niveau, vinden hogescholen. Ze geven daarom meestal de voorkeur aan een universitaire master. Maar hbo-docenten volgen het liefst een hbo-master, blijkt uit een enquête onder AOb-leden waaraan dit voorjaar ruim 400 hbo-docenten meededen. Hbo-masters zijn sowieso geliefd bij leraren. Van de ruim lerarenbeurzen die sinds 2008 zijn toegekend aan masterstudenten, wordt 85 procent verzilverd bij een hogeschool. Schakelcursus Dat een hbo-master in principe in twee jaar een diploma oplevert, draagt waarschijnlijk bij aan die populariteit. Hoe sneller de titel binnen is, hoe beter. Een universitaire master duurt langer omdat een hbo-bachelor meestal een schakelcursus moet doen om toegelaten te worden. Ik heb natuurlijk gekeken naar een universitaire master in mijn eigen vakgebied. In het schakeltraject zou ik daar vakken moeten volgen waar ik nu zelf 3

4 les in geef, zegt journalistiekdocent Tanja van Bergen, werkzaam bij de Hogeschool van Utrecht. Zij koos voor de master coaching van de particuliere hogeschool NCOI, in de verwachting daarvan profijt te hebben als studieloopbaanbegeleider. Het is een semiwetenschappelijke verkenning, dus geen opleiding om daadwerkelijk te coachen. De academici onder mijn collega s kijken er met welwillende spot naar. Maar toch merk ik dat ik wel degelijk een betere docent word en mijn onderzoeksvaardigheden verbeter. Opnieuw iets leren is heerlijk, zeggen vrijwel alle docenten die bezig zijn met hun master, maar tegelijkertijd is het uiterst intensief. In de hbo-cao is afgesproken dat masterstudenten maximaal twee dagen per week studieverlof kunnen krijgen, waarvan anderhalve dag door de werkgever wordt betaald en een halve dag via de lerarenbeurs wordt gefinancierd. Het lijkt een riante regeling. Ik ben nog nooit in mijn loopbaan zo goed gefaciliteerd, zegt Marga Bron, docent HRM en stagecoördinator bij de Hogeschool van Amsterdam. Maar direct daarna: Het lukt me niet altijd die dagen echt op te nemen. In september moesten honderd studenten een stageplaats krijgen, dan kom je niet aan het studieverlof toe. Vertraging De tientallen studerende docenten die voor dit onderzoek zijn ondervraagd, bezweren dan ook dat het vrijwel niemand lukt in twee jaar een diploma te halen. Monique van den Heuvel, onderzoeker en docent schrijfvaardigheid bij de master leren & innoveren van de Hogeschool Rotterdam, de opleiding die zij zelf volgde: De studiebelasting is bijna irreëel. Dat zie je ook aan de cijfers. Aan deze opleiding beginnen ongeveer veertig studenten per jaar. Twee jaar later zijn er misschien tien klaar. Inhoudelijk kan het er ook pittig aan toe gaan. Van den Heuvel: Ik ben zelf de beste ambassadeur voor deze opleiding, het heeft mij persoonlijk heel veel opgeleverd, maar niet iedereen is zo enthousiast. De overgang van bachelor naar master is groter dan waar men bij de opleiding van uitgaat. Je moet als masterstudent een behoorlijk stuk kunnen schrijven, maar dat kan niet iedereen. Dat studenten over academische en onderzoeksvaardigheden beschikken, wordt gewoon aangenomen. Zelfstandigheid is de norm, maar als student voel je je in het diepe gegooid. Ook perikelen met roosters en onverwachte gebeurtenissen thuis of op het werk verstoren gemakkelijk de fragiele balans tussen werk, studie en zorgtaken. Sil de Nijs, docent social work bij de Hogeschool Utrecht, heeft zijn studie rechten bij de Open Universiteit op een laag pitje gezet omdat hij ondanks afspraken niet twee dagen in de week is vrij geroosterd. Ik zou dus in mijn vrije tijd moeten studeren, maar ik heb een vrouw en vier kinderen en die gaan bij mij voor. Een collega die het wel is gelukt een masterdiploma te halen, heeft haar relatie mede door de werkdruk, zien stuklopen. Docenten die geen studie erbij doen, hebben ook last van extra werkdruk. Zij moeten de taken overnemen die de ingevlogen flexdocenten niet zomaar kunnen uitvoeren. Geen wonder dat een ruime meerderheid van de geënquêteerde AOb-leden meldt dat de masterstress in hun team matig tot hoog is. Volgens driekwart is hun hogeschool als geheel stevig in de greep van de masterstress. 4

5 Sportschool De cursusaanbieders laten ook wel eens een steek vallen. Zo is het bij NCOI heel gewoon om de masterclasses op locatie te vervangen door digitaal afstandsonderwijs als er te weinig deelnemers zijn. Journalistiekdocent Tanja van Bergen: En dan betaalt mijn hogeschool dus euro voor elektronisch leren. Ik doe dat niet, het is al zwaar genoeg naast een baan. Zo n bijeenkomst om de twee weken heeft het motiverende effect van de sportschool: als je een afspraak hebt, ga je ook echt. Klagen helpt niet, merkte Saxion-docent Hester van der Ent. Als er te weinig mensen in een groep zijn, krijg je gewoon geen les en moet je alles thuis doen. Ik vind de begeleiding echt minimaal. Heel slecht voor zo n ontzettend dure opleiding. Volgens directeur onderwijs Eric Verduyn biedt NCOI zoveel mogelijk een alternatief aan op een andere dag of locatie als groepen te klein zijn. Lukt dat niet, dan is e-learning de oplossing om de cursus door te laten gaan. We ondervangen de ontbrekende contacturen met interessante casuïstiek, maar we weten dat onze studenten voor iets anders komen. Hoe vaak dit soort perikelen leiden tot studievertraging of uitval is onbekend. Bij de tien grootste hogescholen staat een handvol afhakers geregistreerd. Volgens tussentijdse evaluaties stopt 7 procent van de leraren met een beurs ermee. Aan de andere kant: van slechts een kwart van de docenten die de afgelopen zes jaar een lerarenbeurs hebben aangevraagd, staat vast dat ze een diploma hebben gehaald. Maar die cijfers zijn 5

6 nog lang niet compleet, blijkt uit navraag bij de Dienst Uitvoering Onderwijs, verantwoordelijk voor de lerarenbeurs. Het Centraal Planbureau begint dit jaar met onderzoek naar de effecten van de lerarenbeurs en het studierendement. Zes van de tien grote hogescholen verwachten dat ze de prestatieafspraken gaan halen of zelfs iets over het streefcijfer heen gaan. Hogeschool Inholland kan geen stand van zaken geven vanwege een reorganisatie. De Hogeschool Rotterdam ligt op schema als de honderd docenten meetellen die in augustus aan een master beginnen maar eind 2015 nog geen diploma zullen hebben. Fontys wijst erop dat het in bepaalde sectoren, bijvoorbeeld bij de snelgroeiende ict-opleidingen, lastig is om nieuwe masteropgeleide docenten te werven. En de HAN ziet de 80 procent er wel van komen, maar mogelijk iets voorbij de deadline. Finland De prestatieafspraken worden eerder net wel dan net niet gehaald. Maar is de operatie daarmee een succes? Is een master een betere docent dan een bachelor? Een masterdiploma is geen garantie, maar als over een jaar of twintig vrijwel alle hbodocenten een master hebben, is het niveau van het onderwijs gewoon hoger, stelt Olchert Brouwer, lid van de reviewcommissie die beoordeelt of universiteiten en hogescholen de prestatieafspraken hebben gehaald. In een land dat investeert in het opleidingsniveau van docenten, gaat de kwaliteit van het onderwijs omhoog, zegt ook de Tilburgse hoogleraar onderwijssociologie Marc Vermeulen, die als lid van de commissie-rinnooy Kan aan de wieg stond van de lerarenbeurs. Hij baseert zich op internationale vergelijkingen waaruit blijkt dat landen als Finland, waar alle leraren een universitaire opleiding hebben, de beste onderwijsprestaties leveren. Klaas van Veen, hoogleraar onderwijskunde in Groningen, analyseerde in 2011 voor het ministerie van Onderwijs alle wetenschappelijke studies naar het opleidingsniveau van leraren en de kwaliteit van het onderwijs. Een verband tussen die twee blijkt er niet te zijn. De kwaliteit van een docent is belangrijk, dat weten we. Maar daarbij gaat het niet om het opleidingsniveau, maar om de kwaliteit van het lesgeven. Zaken als contact leggen met leerlingen, de leerstof goed kunnen uitleggen, weten hoe leerlingen leren. Het draait om communicatie en vakdidactiek. Dat leer je niet in een master. Uit de internationale vergelijkingen is veel te makkelijk de conclusie getrokken dat het masterniveau van doorslaggevende betekenis is, meent Van Veen. Dat is echt een denkfout. Er is in Finland veel meer aan de hand. Finse docenten krijgen ruimte en vertrouwen, terwijl het Nederlandse onderwijs - en zeker het hbo bol staat van de procedures en regeltjes, controle en verantwoordingsdrift. In die cultuur gedijt een academisch gevormde docent niet. Gechargeerd: in het hbo moet je als docent vooral goed zijn in het invullen van formulieren. In zo n organisatie loont het helemaal niet om master te zijn. Treurig Onder de enquêtedeelnemers houden voor- en tegenstanders van meer masters voor de klas elkaar vrijwel in evenwicht. Een op de drie vindt dat een bachelor net zo goed een excellent docent kan zijn. En een op de acht heeft liever een collega met praktijkervaring dan een master. 6

7 Veel vertrouwen dat de masterstress tot beter onderwijs leidt, hebben de geïnterviewde docenten niet. HU-docent Sil de Nijs: Het is natuurlijk allemaal begonnen om het vergroten van de deskundigheid van docenten, maar bij de HU gaat het alleen nog maar om zoveel mogelijk masterdiploma s. Maar collega s die er niets van bakken voor de klas, bakken er nog steeds niets van als ze een mastertitel hebben gehaald. Rop Verheijen, docent opleidingskunde bij de HAN, volgt een master begeleidingskunde waarmee hij erkend supervisor wordt. Er blijkt weinig ruimte om dat in te zetten voor curriculumontwikkeling, zoals zijn bedoeling was. Er is nauwelijks tijd om nieuwe kennis te delen met collega s. Verheijen noemt het treurig dat de HAN afscheid neemt van invaldocenten die geen master hebben, met het argument dat bachelors onvoldoende onderzoeksvaardigheden hebben om studenten te begeleiden. Onderzoeksvaardigheden zijn wel belangrijk, maar slechts een klein onderdeel van de expertise die je als hbodocent nodig hebt, stelt hij. Wij rennen in Nederland achter één dingetje uit het Finse model aan, die titels. Maar er zit geen visie achter over onderwijskwaliteit. We zouden het eens moeten hebben over wie er voor de klas staat, niet over wat er voor de klas staat. Het gaat in het onderwijs om de relatie tussen docent en student. Er moet een klik zijn, anders werkt het niet. Kennis is daar ondergeschikt aan. Maar wij doen het nu precies andersom. De grootste hark kan voor de klas staan, als hij maar master is. 7

8 Tabellen enquête 1. Masters en hbo Vindt u het belangrijk dat er meer masters voor de klas komen in het hbo? Ja, een docent met een masterdiploma is een betere docent 12% Ja, mits het om een vakinhoudelijke master gaat 27% Ja, maar alleen als het om een academische master gaat 16% Nee, een docent met een bachelordiploma kan ook excellent functioneren 32% Nee, het is belangrijker dat er mensen met recente praktijkervaring voor de klas staan 13% Bent u bezig met een masteropleiding of heeft u de wens om dit in de nabije toekomst te doen? Ja, ik ben bezig met een master hbo 6% Ja, ik ben bezig met een master wo 3% Ja, ik ben in de nabije toekomst van plan een master te doen 7% Nee, ik heb al een masterdiploma 70% Nee, ik ben bachelor en vind mezelf voldoende opgeleid 10% Nee, ik wil wel maar mijn instelling biedt me onvoldoende studiefaciliteiten 4% Met welk doel zouden hbo-docenten volgens u een masteropleiding moeten volgen? Om hun vakkennis te vergroten en verdiepen 54% Om hun pedagogisch-didactische kennis en vaardigheden te vergroten 16% Om onderzoeksvaardigheden op te doen 24% Om meer te leren over onderwijsontwikkeling 7% Zijn er collegas in uw team bezig met een opleiding, bijvoorbeeld tot master of een promotietraject? Ja, op aandringen van onze leidinggevende 52% Ja, op eigen initiatief 37% Nee, iedereen is voldoende geschoold 8% Nee, onze collega s met een bachelordiploma hebben geen extra titel nodig 4% Wie bepaalt welke opleiding u of uw collega's volgen? De leidinggevende 10% De docent zelf 32% In gezamenlijk overleg, maar het hogeschoolbeleid is kaderstellend 58% Bij welke instelling volgen de meeste collega's een masteropleiding? Bij een universiteit 36% Bij de Open Universiteit 3% Bij de eigen hogeschool 26% Bij een andere hogeschool 24% Bij een particuliere hogeschool zoals NCOI of LOI 1% Niet van toepassing, er zijn geen collega s die een masteropleiding volgen 10% 8

9 Volgens de cao-hbo krijgen docenten die een opleiding volgen voor 75 procent van de officiële studielast vrij en betaalt de werkgever de studiekosten. Ja, precies zoals de cao het voorschrijft 58% Onze hogeschool biedt zelfs wat ruimere faciliteiten 5% Niet helemaal volgens cao 30% Nee, er zijn geen extra faciliteiten 7% Worden de collega's in uw team tijdens hun opleiding vervangen? Ja, helemaal 12% Ja, maar alleen de contactenuren 20% In principe wel, mits er voldoende vervangers zijn 27% Wij moeten het als team zelf opvangen 41% Bij het invullen van vacatures zou de voorkeur moeten uitgaan naar kandidaten met een mastertitel. Solliciteren er voldoende gekwalificeerde kandidaten? Ja, het lukt altijd om goede docenten met een mastertitel te vinden 50% Nee, bij ons worden er nog steeds bachelors aangenomen 29% Uiteindelijk wel, maar vacatures blijven soms lang open staan 20% 9

10 2. Effect master-eis op werk Zijn er in uw team taken gewijzigd doordat er hogere opleidingseisen gelden voor docenten? Zittende docenten blijven doen wat ze altijd al deden helemaal van toepassing 25% van toepassing 34% neutraal 20% niet van toepassing 15% helemaal niet van toepassing 6% Docenten zonder master mogen geen stagiairs en afstudeerders meer begeleiden helemaal van toepassing 10% van toepassing 8% neutraal 14% niet van toepassing 33% helemaal niet van toepassing 35% Docenten zonder master worden niet meer ingezet bij de onderwijsontwikkeling helemaal van toepassing 5% van toepassing 8% neutraal 17% niet van toepassing 39% helemaal niet van toepassing 31% Zonder master kun je geen studieloopbaanbegeleider meer zijn helemaal van toepassing 1% van toepassing 2% neutraal 14% niet van toepassing 35% helemaal niet van toepassing 48% Docenten zonder master mogen alleen nog maar lesgeven helemaal van toepassing 4% van toepassing 7% neutraal 17% niet van toepassing 39% helemaal niet van toepassing 32% 10

11 3. Masterstress? De prestatieafspraken over het verhogen van het opleidingsniveau van docenten kunnen leiden tot masterstress. Geef het niveau van deze masterstress aan Voor uzelf nihil 57% laag 14% matig 15% hoog 14% Voor uw team nihil 15% laag 25% matig 35% hoog 24% Voor uw hogeschool nihil 9% laag 16% matig 49% hoog 26% 11

12 4. Kwaliteit hogeschool Wat vindt u van de kwaliteit van het onderwijs binnen uw instelling? Goed 32% Voldoende 53% Onvoldoende 13% Slecht 2% Is de kwaliteit binnen uw instelling veranderd sinds er twee jaar geleden prestatieafspraken zijn gemaakt? De kwaliteit is toegenomen 23% De kwaliteit is gelijk gebleven 57% De kwaliteit is afgenomen 20% Het aandeel hbo-docenten met minimaal een masteropleiding was in 2012 al gestegen naar zestig procent en moet door de prestatieafspraken snel toenemen Ja, het eindniveau van studenten is verbeterd 17% Nee, het niveau gaat eerder achteruit 14% Ik merk geen verschil 68% Het eindniveau van het hbo wordt scherper bewaakt. Wat merkt u daarvan? Meer studenten halen de eindstreep niet 15% Ik heb meer werk door alle herkansingen die studenten nodig hebben 30% Helemaal niets, het gaat alleen om bureaucratie 32% De kwaliteit van de afstudeerwerkstukken neemt zienderogen toe 22% Hogescholen hebben prestatieafspraken gemaakt over het verhogen van het aantal contacturen. Wat vindt u daarvan? Prima, bij ons kregen studenten veel te weinig les 15% Goed plan, maar ik merk er in de praktijk weinig van 52% Onzin, het aantal contacturen wordt alleen op papier verhoogd 16% Onzin, het leidt er toe dat studenten nog minder tijd besteden aan zelfstudie 17% 12

13 5. Blended learning Blended learning, waarbij het campusonderwijs wordt gecombineerd met online leren, is in opkomst. Hoe kijkt u tegen deze ontwikkeling aan? Het werd tijd, het hoger onderwijs loopt enorm achter met het inzetten van online leren helemaal mee eens 9% mee eens 28% neutraal 35% mee oneens 20% helemaal mee oneens 7% Prima, digitalisering kan voor een kwaliteitsimpuls zorgen helemaal mee eens 10% mee eens 38% neutraal 34% mee oneens 13% helemaal mee oneens 6% Goede ontwikkeling, door het aanbieden van online colleges ontstaat er meer ruimte voor individuele begeleiding helemaal mee eens 11% mee eens 33% neutraal 28% mee oneens 20% helemaal mee oneens 8% Een hype, de mogelijkheden van online leren worden zwaar overschat helemaal mee eens 12% mee eens 35% neutraal 29% mee oneens 18% helemaal mee oneens 7% Gevaarlijk, digitalisering is weer een nieuwe manier om te bezuinigen op onderwijs helemaal mee eens 12% mee eens 34% neutraal 23% mee oneens 20% helemaal mee oneens 10% 13

14 6. Studierendement Het studierendement moet omhoog. Welke uitwerking hebben de rendementsbevorderende maatregelen in de praktijk? De druk om studenten een positieve beoordeling t egeven wordt groter helemaal mee eens 8% mee eens 30% neutraal 22% mee oneens 32% helemaal mee oneens 8% De eisen die aan studenten worden gesteld gaan omlaag helemaal mee eens 8% mee eens 11% neutraal 20% mee oneens 48% helemaal mee oneens 11% Studenten maken steeds vaker bezwaar tegen een negatieve beoordeling helemaal mee eens 16% mee eens 36% neutraal 29% mee oneens 17% helemaal mee oneens 3% Studenten steken eindelijk meer tijd en energie in hun studie helemaal mee eens 2% mee eens 20% neutraal 35% mee oneens 32% helemaal mee oneens 11% 14

15 7. Aanstelling en rechtspositie Wat voor aanstelling heeft u? Voor onbepaalde tijd 93% Tijdelijk contract 4% Ingehuurd als zzp er/freelancer 0% Anders 2% Bent u tevreden met uw rechtspositie? Helemaal 67% Niet echt 28% Helemaal niet 6% Heeft u buiten de hogeschool nog een andere baan? Ik werk nog bij een andersoortige, niet-onderwijsinstelling (bedrijfsleven, overheid) 10% Ik werk nog op een andere onderwijsinstelling 5% Ik ben zelfstandige en de hogeschool is één van mijn opdrachtgevers 3% Nee 82% Geef een schatting van het aandeel collega's zonder vast dienstverband in uw team. Minder dan tien procent 28% Tussen tien en twintig procent 33% Tussen twintig en dertig procent 25% Meer dan dertig procent 14% Neemt het aandeel van collega's zonder vast dienstverband in uw team toe? Ja, het aandeel zonder vast dienstverband neemt toe 48% Nee, het aandeel zonder vast dienstverband neemt juist af 19% Het aandeel zonder vast dienstverband blijft gelijk 16% Weet niet 18% Krijgen collega's met een tijdelijke aanstelling na drie jaarcontracten een vaste baan? Altijd 13% Alleen als ze de didactische cursus voor hbo-docenten hebben afgerond 20% Alleen als ze de didactische cursus hebben afgerond en een masterdiploma hebben 40% Zelden of nooit, na een periode in de WW krijgen ze vaak opnieuw een tijdelijk contract 28% Wie zorgt er voor het inwerken van nieuwe (tijdelijke) collega's? Er is een instellingsbreed inwerktraject 10% Een ervaren collega treedt op als coach 46% Ze worden helemaal niet ingewerkt 36% Ze volgen alleen een spoedcursus didactiek 9% 15

16 Zijn docenten met een tijdelijke aanstelling volwaardig lid van uw team? Ja, ze doen met alle taken mee 69% Nee, docenten met een vast dienstverband zetten de lijnen uit 14% Nee, flexdocenten durven zich meestal niet uit te spreken 5% Nee, ze hebben geen uren voor teamoverleg en taken buiten het lesgeven 11% Het kabinet wil het inhuren van zzp'ers/freelancers voor onderwijstaken aan banden leggen. Wat vindt u daarvan? Helemaal mee eens, structurele taken moeten uitgevoerd worden door vast personeel 39% Mee eens, er lopen in het hbo veel freelancers rond die liever in loondienst zouden zijn 24% Jammer, dan raken we docenten kwijt die de beroepspraktijk in de klas brengen 26% Jammer, freelancedocenten zorgen voor het ondernemende klimaat waar grote behoefte aan is 10% 16

17 8. Werkdruk en sfeer Wat is uw algemene oordeel over de instelling waar u werkt? Heel positief 8% Prima 26% Voldoende 47% Niet goed 19% Hoe beoordeelt u de samenwerking en sfeer in uw team? Heel positief 20% Prima 38% Voldoende 30% Niet goed 12% Hoe ervaart u de werkdruk? Het werk is goed te doen in de tijd die ervoor staat 4% De werkdruk is vooral in piekperioden hoog 50% De werkdruk is voortdurend onaanvaardbaar hoog 45% Welke uitwerking hebben de prestatieafspraken en flexibilisering op de werkdruk en samenwerking in uw team? Door de prestatieafspraken is de werkdruk enorm toegenomen helemaal mee eens 20% mee eens 45% neutraal 27% mee oneens 6% helemaal mee oneens 2% Door de prestatieafspraken ontstaan er spanningen in het team helemaal mee eens 12% mee eens 32% neutraal 29% mee oneens 23% helemaal mee oneens 4% Door de toename van het aantal flexwerkers moeten steeds nieuwe collega's worden ingewerkt en neemt de werkdruk toe helemaal mee eens 13% mee eens 35% neutraal 26% mee oneens 19% helemaal mee oneens 7% Door de toename van het aantal flexwerkers hangt ons team als los zand bij elkaar helemaal mee eens 7% mee eens 17% neutraal 32% mee oneens 31% helemaal mee oneens 13% 17

18 18

INHOUD llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllll iilllll\1111 , OMA IN HET WITTE HUIS

INHOUD llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllll iilllll\1111 , OMA IN HET WITTE HUIS INHOUD llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllll iilllll\1111, OMA IN HET WITTE HUIS HILLARY CLINTONS SEKSE BLIJKT HAAR GROOTSTE TROEF: VROUW, OMA

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

De effecten van de prestatieafspraken

De effecten van de prestatieafspraken De Landelijks Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) presenteren: De effecten van de prestatieafspraken Een vervolg onderzoek naar de effecten van de prestatieafspraken

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

ZIEK DOOR ONZEKERHEID. verslag van een onderzoek door FNV Bondgenoten

ZIEK DOOR ONZEKERHEID. verslag van een onderzoek door FNV Bondgenoten ZIEK DOOR ONZEKERHEID verslag van een onderzoek door FNV Bondgenoten Jan Warning* FNV Bondgenoten Utrecht, februari 2009 * met dank aan Jan Popma, Frans de Beer, Patrick Greveling en Hester Konijnenberg

Nadere informatie

Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht

Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht Stichting Onderwijs Evaluatie Rapport, juni 2006 Studievertraging?

Nadere informatie

De lat kan hoger. Een onderzoek naar de mening van onderwijspersoneel over de actieplannen beter presteren

De lat kan hoger. Een onderzoek naar de mening van onderwijspersoneel over de actieplannen beter presteren De lat kan hoger Een onderzoek naar de mening van onderwijspersoneel over de actieplannen beter presteren Robert Sikkes (AOb) en Nico van Kessel (ITS) Juni 2011 1 2 De lat kan hoger Samenvatting 1. Rapportcijfer

Nadere informatie

9 Wet studievoorschot hoger onderwijs

9 Wet studievoorschot hoger onderwijs 9 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering

Nadere informatie

STC komt landelijk als beste uit de bus, gezien de examenresultaten. Terschelling, Delfzijl en Vlissingen zijn stukken minder in kwaliteit..

STC komt landelijk als beste uit de bus, gezien de examenresultaten. Terschelling, Delfzijl en Vlissingen zijn stukken minder in kwaliteit.. In het najaar van 2008 betaalde ik 4.200,- voor een opleiding van 3 maanden op het STC (Scheepvaart en Transport College) in Rotterdam aan de Lloydkade. Ik had het in mijn hoofd gehaald dat ik wel weer

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren.

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm Dit is een uitgave van Eerst de Klas December 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 Stimulans voor onderwijs. Terugblik op het eerste jaar met Els Pelzer.

Nadere informatie

DE STAAT VAN DE LEERLING

DE STAAT VAN DE LEERLING DE STAAT VAN DE LEERLING De Staat van de Leerling Voorwoord In deze Staat van de Leerling beschrijven leerlingen hun ervaringen op school. Ze zeggen wat hen motiveert. Je proeft hun enthousiasme als ze

Nadere informatie

7 juni 2013. Onderzoek naar werkdruk en taken

7 juni 2013. Onderzoek naar werkdruk en taken 7 juni 2013 Onderzoek naar werkdruk en taken Inhoudsopgave Onderzoek naar werkdruk en taakbeleid (Onderzoeksverantwoording) 3 Onderzoek werkdruk en taken primair onderwijs 4 Onderzoek werkdruk en taken

Nadere informatie

Loopbaanbegeleiding bij de doorstroom van MBO naar HBO

Loopbaanbegeleiding bij de doorstroom van MBO naar HBO Loopbaanbegeleiding bij de doorstroom van MBO naar HBO Onderzoeksrapport in het kader van de pilot Economie binnen het project Flexibilisering aansluiting MBO-HBO T. Luken I. Newton Amsterdam: NOA/VU februari

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

MASTERSPECIAL. de hbo-master. doorstroomminors & MEESTERLIJKE TIPS

MASTERSPECIAL. de hbo-master. doorstroomminors & MEESTERLIJKE TIPS MASTERSPECIAL de hbo-master doorstroomminors & MEESTERLIJKE TIPS PROFIELEN INFORMATIE- EN OPINIEBLAD VOOR DE HOGESCHOOL ROTTERDAM 1 Redactioneel Belangstelling universitaire master loopt terug Elk jaar

Nadere informatie

straks 10 tips invallen Juf Esmaa s (Meiden van Halal) naughty children O jee, een kind met adhd De plussen en minnen van

straks 10 tips invallen Juf Esmaa s (Meiden van Halal) naughty children O jee, een kind met adhd De plussen en minnen van straks Straksvoordeklas Tijdschrift voor studenten op lerarenopleidingen Een uitgave van de Algemene Onderwijsbond mei 2007 Juf Esmaa s (Meiden van Halal) naughty children De plussen en minnen van invallen

Nadere informatie

Brieven. Schooljournaal 2

Brieven. Schooljournaal 2 Nr. 9 11.05.2013 Wilt u uw mening geven? U kunt een brief van maximaal 200 woorden mailen naar schooljournaal@cnvo.nl. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen niet te plaatsen of in te korten.

Nadere informatie

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Inhoud Wat zijn de uitdagingen voor leraren en lerarenopleidingen tot 2020? 4 De lerarenagenda 6 1. Hogere kennis- en geschiktheidseisen aan aankomende

Nadere informatie

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand.

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Je zit in de leegte Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Michi Almer, februari 2015 *Het traject kantooromgeving van Herstelling Werk en

Nadere informatie

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Colofon Opdrachtgever A+O fonds Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl Projectleider Drs. Marieke de Feyter Andere betrokkenen

Nadere informatie

Raet HR Benchmark: Onderwijs special

Raet HR Benchmark: Onderwijs special Raet HR Benchmark: Onderwijs special Actuele HR-trends door de ogen van medewerkers en HR-managers uit het onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 Inleiding 5 1 HR prioriteiten in het onderwijs

Nadere informatie

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT ACCOUNTANT WORDEN 2014-2015 magazine over accountancy DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS RA AnneMartine deelt een dag

Nadere informatie

werk & carrière Op weg naar je droombaan Leuk werk moet je zelf creëren Goed idee? Wacht niet te lang Wees gepast brutaal

werk & carrière Op weg naar je droombaan Leuk werk moet je zelf creëren Goed idee? Wacht niet te lang Wees gepast brutaal werk & carrière Een uitgave van LOI Hogeschool over arbeidsmarkt en carrièrekansen jaargang 4 2012 8 Op weg naar je droombaan Leuk werk moet je zelf creëren Filmmaker/presentatrice Fidan Ekiz Goed idee?

Nadere informatie

Zaken Doen oktober 2007

Zaken Doen oktober 2007 Zaken Doen oktober 2007 Het tweemaandelijkse nieuwsblad van uw onafhankelijke IIB-bedrijfsadviseur Ondernemers hebben er lol in! Bron: Postbank, Het Financieele Dagblad, CBS Meer dan 90% van de ondernemers

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Advies van de Commissie Leraren September 2007. LeerKracht!

Advies van de Commissie Leraren September 2007. LeerKracht! September 2007 LeerKracht! Nederland staat aan de vooravond van een dramatisch kwantitatief tekort aan kwalitatief goede leraren. Dit dubbele lerarenprobleem definieert het werkterrein van de Commissie

Nadere informatie