Online pesten, poging tot online. pesten. aan het woord

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Online pesten, poging tot online. pesten. aan het woord"

Transcriptie

1 De strijd tegen online pesten Vier stakeholders aan het woord DOSSIER SECURITY Stichting Importunus biedt een digitale beveiligings tool die scholieren moet beschermen tegen allerlei cybergevaren. De stichting is opgericht door SLTN Inter Acces-directeur Eugene Tuijnman. In het bestrijden van online wangedrag komen vier stakeholders aan het woord. TEKST: PIM VAN DER BEEK / SANDER HULSMAN BEELD: MARCEL BAKKER Online pesten, poging tot online kindermisbruik, het verspreiden van expliciete foto s, be zoek aan ongepaste websites en allerlei criminele activiteiten op internet, het is aan de orde van de dag. Om cyberpesten aan te pakken is Stichting Importunus opgericht. Die organisatie probeert scholen te helpen om cyberpesten en cyberincidenten aan te pakken. Stichting Importunus is een non-profit organisatie met een ANBI-status (algemeen nut beogende instelling, een instelling die zich voor minstens 90 procent inzet voor het algemeen nut, red.) die zich inzet om digitaal ongewenst gedrag binnen educatieve instellingen tegen te gaan. Niet alleen biedt de stichting geavanceerde tools aan als hulpmiddel om digitaal ongewenst gedrag (met name digitaal pesten) te detecteren, maar tevens is de stichting een platform dat zich in wil zetten in het kader van preventie van digitaal ongewenst gedrag en cyberpesten. Stichting Importunus biedt een clouddienst via een beveiligde server, die gekoppeld is aan het ict-netwerk van de school. De software monitort de activiteiten binnen het schoolnetwerk. Het verkeer tussen de computers, laptops en tablets van leerlingen en leraren wordt gemonitord op pestgedrag en cyberincidenten. De software controleert het netwerkverkeer onder andere op informatie over online pesten, grooming (het digitaal lokken van kinderen, red.), kindermisbruik, expliciete afbeeldingen, depressief of suïcidaal gedrag, discriminatie en gebruik van of handel drugs of wapens. Ook pogingen om de proxyserver van de school te omzeilen om zo verboden of afgeschermde sites te bezoeken worden gedetecteerd. Bij verdachte activiteiten die erop wijzen dat een kind digitaal ongepast benaderd wordt of zelf het protocol cyberpesten of regels overtreedt, wordt een melding verstuurd aan de vertrouwenspersoon van de school. Die krijgt de meldingen binnen met screenshots van een incident. De vertrouwenspersoon is de enige die de informatie te zien krijgt en kan via de stichting hulp krijgen of worden doorverwezen naar de juiste instanties. Bij een eerste pilot op een school in Zuid-Holland werd twee maanden lang het netwerkverkeer van veertienhonderd brugklasleerlingen gescreend. Daaruit kwamen tweehonderd incidenten naar voren. Variërend van drugshandel en wapenbezit tot een incident waarbij een meisje van dertien jaar foto s van haar ontblote bovenlijf via het schoolnetwerk verstuurde. Via Stichting Importunus is een hele keten ontstaan van belanghebbenden in de strijd tegen online wangedrag. Vier van die stakeholders belichten nu hun kant van het verhaal. 29

2 It is meer en meer in ons dagelijks leven verweven en door met name de opkomst van de smartphone in 2007 is dit in een stroomversnelling gekomen. En deze stroomversnelling blijft maar versnellen. Dit komt enerzijds doordat de bandbreedte van internet fors is toegenomen door bijvoorbeeld breedbandproviders als Ziggo en UPC, maar ook door het 3Gen met name 4G-netwerk voor de mobiele telefonie. En, deze technologie is voor iedereen betaalbaar. Dit leidt derhalve tot brede acceptatie in de maatschappij. Parallel aan de snelheid en de betaalbaarheid van het internet is ook de technologie steeds meer verbeterd en is bijvoorbeeld video zeer kwalitatief en ook weer zeer betaalbaar beschikbaar. Door overal betaalbaar en snel internet beschikbaar te hebben op devices gecombineerd met video en toepassingen zoals , sms, Whatsapp, Facebook, Twitter en ga nog maar even door, zijn er ongekende mogelijkheden om altijd en overal met elkaar te kunnen communiceren. Deze enorme groei van digitale communicatie bied enorme positieve mogelijkheden, maar vormt tegelijkertijd qua controle en het beheersbaar houden een enorme uitdaging. It-bedrijven creëren prachtige mogelijkheden, maar deze mogelijkheden hebben ook een keerzijde, zoals cyberpesten en digitaal ongewenst gedrag. Daar wil ik mijn verantwoordelijkheid in nemen. Om deze reden heb ik Stichting Importunus opgericht om, mede met andere partijen hier een oplossing voor te bieden. Binnen de stichting zijn een aantal belangrijke uitgangsposities in ogenschouw genomen. Zo moet de privacy voor de leerling zijn gewaarborgd en het moet een keuze van de school en/of ouders zijn om mee te willen doen of niet. Ook moet de oplossing betaalbaar voor scholen beschikbaar komen, maar indien gewenst ook voor gezinnen thuis. Verder moet het een non-profit instelling zijn zonder winstoogmerk en staan kwaliteit en integriteit voorop. Tot slot is het meedoen van het bedrijfsleven erg wenselijk. Inmiddels zijn de eerste stappen gezet voor Stichting Importunus, zoals het behalen van de ANBI-status, en lopen de eerste pilots bij scholen. De techniek is ingeregeld, er is contact met de landelijke politiek inzake privacy, de eerste contacten met het bedrijfsleven voor sponsoring lopen en het dagelijks management van de Eugene Tuijnman oprichter/voorzitter van Stichting Importunus en directeur van SLTN Inter Access stichting is geregeld. Het schept mij bijzonder veel genoegen om van deze stichting een succes te maken en kinderen te helpen om plezier te hebben van digitale communicatie en ze te beschermen tegen het ongepaste. 30

3 Pauline van Dulken directeur van Stichting Importunus DOSSIER SECURITY Ik vind het belangrijk een positieve bijdrage te leveren aan een betere maatschappij. Door snelle, nieuwe ontwikkelingen in de digitale wereld gaat er echter veel van ons voorbij wat voor een nieuwe omgeving er ontstaat voor jong en oud. Aan de ene kant worden we allen in staat gesteld sneller en efficiënter te werken, aan de andere kant heeft deze ontwikkeling ook een keerzijde. Dat is dat digitaal ongewenst gedrag en cyberpesten steeds meer toenemen en op een grotere schaal voor de samenleving zichtbaar worden. Om deze reden vind ik het goed dat er een tool is om leerlingen te monitoren op digitaal ongewenst gedrag, zodat indien een trend zich voordoet er ingegrepen kan worden. Daarnaast blijft voorlichting en preventie een belangrijke rol spelen waar Stichting Importunus haar verantwoordelijkheid tevens in wil nemen. Veel scholen kampen echter met weinig tijd, waardoor andere prioriteiten de overhand krijgen. Zo zullen er vanuit de stichting filmclips gemaakt worden met bekende Nederlanders die leerlingen zullen waarschuwen voor de effecten van cyberpesten en digitaal ongewenst gedrag. Deze clips kunnen via de school ter beschikking worden gesteld als een school een licentie voor de software heeft afgesloten. Voor leerkrachten kost dit relatief weinig extra tijd en hopelijk zullen leerlingen eerder onder de indruk zijn met betrekking tot wat een aansprekende bekende Nederlander te melden heeft over digitaal ongewenst gedrag en pesten. Naast het probleem tijd, kampen scholen tevens met een gebrek aan geld. Om de licentie mogelijk te maken zoeken we samenwerking zoeken met bedrijven die dit (deels) voor een school mogelijk zouden willen maken. Als tegenprestatie krijgen de ouders van de leerling een informatiebrief waarin aangegeven wordt welk bedrijf deze softwaretool (mede) mogelijk maakt. De doelstelling die we hebben is leerlingen in een zo veilig mogelijke omgeving groot te laten worden. Dit heeft niet alleen direct impact op nu, maar tevens op hoe zij zich als volwassenen verder zullen ontwikkelen. Vele volwassenen die in hun jeugd gepest zijn, ondervinden daar nog dagelijks de gevolgen van. Vaak was er toen nog geen sprake van digitaal pesten. Er is vandaag de dag al een hele lijst betreurenswaardige gebeurtenissen die vaak op digitaal ongewenst gedrag en cyberpesten zijn gebaseerd. Voor ons een taak om mogelijkheden aan te bieden om dit fenomeen terug te dringen. 31

4 Gaby Etman directeur van Brede School De Octopus in Diemen In rap tempo is het onderwijs aan het digitaliseren. Digitale veiligheid is daarbij een veelbesproken onderwerp. Wij hanteren de visie dat het internet voor kinderen beschikbaar en open moet zijn. Toegang tot het internet verbieden of beperken levert in onze ogen niet het gewenste resultaat. We willen de kinderen juist voor vol aanzien en hen verantwoordelijk laten zijn voor hun eigen handelen. Toch lopen we als team wel eens tegen een probleem aan; digitaal pesten, of zoals op een andere school in de buurt grooming. Het pesten lijkt mensen voor altijd te beschadigen. Scholen doen er alles aan om dit te voorkomen. Het pestgedrag moet zichtbaar worden, daar waar het stiekem gebeurt. Anti-pest programma s sluiten tegenwoordig steeds beter aan op dit soort maatschappelijke fenomenen. Op school worden afspraken gemaakt over hoe wij met elkaar omgaan. Leerkrachten geven voorlichting over normen en waarden, over het voorkomen van pesten en verstandig om te gaan met social media. Het monitoren en sturen blijft helaas erg lastig. De software van Stichting Importunus biedt ons de mogelijkheid om de activiteiten binnen het schoolnetwerk te monitoren. De software controleert het netwerkverkeer onder andere op informatie over online pesten, grooming, kindermisbruik, expliciete afbeeldingen, depressief of suïcidaal gedrag, discriminatie en zelfs gebruik van of handel in drugs of wapens. Op de basisschool zal dit laatste gelukkig niet aan de orde zijn, maar we willen het wel graag weten wanneer een kind een website bezoekt waarop anorexia wordt aangemoedigd. Bij verdachte activiteiten die erop wijzen dat een kind digitaal ongepast benaderd wordt of zelf de regels overtreedt, wordt een melding verstuurd aan de vertrouwenspersoon van de school. De vertrouwenspersoon is de enige die de melding en informatie te zien krijgt. Vervolgens kunnen we als school gericht handelen: passende hulp/zorg bieden, uitleg en informatie geven, nieuwe regels vaststellen, met ouders/verzorgers in overleg, de politie inschakelen, et cetera. Op scholen wordt steeds meer gewerkt met leerpleinen, waar veel zelfstandigheid wordt verlangd van leerlingen. Toezicht op het gebruik van computers, laptops en tablets is niet altijd even goed te organiseren. Juist voor die scholen zou de software een waardevolle aanwinst zijn. Helaas ontbreekt het de scholen vaak aan budget. We hopen dat bedrijven willen bijdragen aan de maandelijkse licenties, zodat cyberpesten en cyberincidenten langzaam maar zeker verdwijnen uit de schoolomgeving. 32

5 Op iedere school wordt gepest. Als zorgcoördinator kom ik dit ook vaak tegen bij ons op school. Pesten is heel moeilijk te signaleren; het gebeurt stiekem en vaak buiten het gezichtsveld van de docenten. Een pestslachtoffer komt niet direct vragen om hulp. Hij of zij is bang dat het pesten juist erger wordt als er iets mee gedaan wordt. Met de komst van social media is het probleem cyberpesten alleen maar groter geworden. Iedereen kan anoniem de meest vreselijke dingen zeggen over een ander. Helaas blijft het niet altijd bij woorden, maar worden er ook beelden gebruikt. Wanneer wij dit op school in beeld krijgen, is het vaak al te laat. Het slachtoffer blijft vaker weg van school, de schoolprestaties gaan achteruit en de leerling voelt zich niet meer veilig op school. Het is goed dat er een tool is waarmee school direct kan zien dat er gepest wordt en daardoor direct kan ingrijpen. Het slachtoffer hoeft zelf niet de stap te zetten om hulp te vragen, de pester komt vanzelf in beeld wanneer hij of zij zich schuldig maakt aan dergelijke praktijken. Op die manier kun je als school aan de voorkant van het probleem ingrijpen. Opmerkingen over big brother-praktijken vind ik niet terecht. De leerlingen en ouders weten dat er meegekeken wordt en enkel in geval van online wangedrag wordt er een melding gemaakt en waar nodig ingegrepen. Ik vind ook dat we als school veel meer inzicht krijgen in waar onze leerlingen mee bezig zijn. Op digitaal gebied zijn zij ons vaak ver vooruit. Door dit in beeld te krijgen kun je als school hierop inspelen door bijvoorbeeld het geven van voorlichting aan ouders en leerlin- gen. Heel vaak hebben de leerlingen er geen idee van wat zij aanrichten, wat de gevolgen zijn van hun daden. Vorig schooljaar kregen wij heel veel meldingen van meisjes die naaktfoto s van zichzelf naar jongens stuurden. Dat deze beelden vervolgens de hele school doorgingen en verder konden zij toen niet bedenken. Hierover hebben wij toen veel gesprekken gevoerd met slachtoffers, daders en ouders. Wij hebben hen bewust gemaakt van Liesbeth van Rikxoort zorgcoördinator van het Gemini College in Ridderkerk hun online gedrag. Dit gedrag kwam pas in beeld toen het eigenlijk al te laat was. Door direct inzicht te krijgen in online wangedrag kun je hier veel eerder op inspelen en de schade beperken. 33

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Pesten in het basisonderwijs... 3 2. Organisatie van de ouderavond... 4 2.1 Wat is een goed moment?... 4

Nadere informatie

Alleen als uw kind zich veilig voelt, kan het worden wie het is

Alleen als uw kind zich veilig voelt, kan het worden wie het is Beste ouders en verzorgers. Voor de vakantie zijn we begonnen met een aanpak om het op en rond onze school voor kinderen nog veiliger te maken. Nu, na de vakantie, pakken we de draad met veel élan weer

Nadere informatie

Recht op mediawijsheid

Recht op mediawijsheid Manifest Recht op mediawijsheid @mediawijzer / #WvdM14 Manifest Recht op mediawijsheid De Week van de Mediawijsheid (21 28 november 2014) vestigt dit jaar de aandacht op kinderrechten. Onder meer met dit

Nadere informatie

Het einde van pesten op school in zicht?

Het einde van pesten op school in zicht? KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Pedagogische kwaliteit 77 Het einde van pesten op school in zicht? De effectiviteit van antipestaanpakken op basisscholen Ewoud Roede Charles Felix Het einde van pesten op

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

PESTEN PAST NIET OP EEN VEILIGE SCHOOL

PESTEN PAST NIET OP EEN VEILIGE SCHOOL 360 PESTEN PAST NIET OP EEN VEILIGE SCHOOL Pesten? Dat gebeurt niet in mijn klas. Wie dat zegt, moet zeker verder lezen. Want pesten gebeurt overal waar mensen samen zijn. Preventie en pestgedrag snel

Nadere informatie

Hoe gebruik je sociale media op een verantwoorde manier? Handreiking voor verpleegkundigen en verzorgenden

Hoe gebruik je sociale media op een verantwoorde manier? Handreiking voor verpleegkundigen en verzorgenden Hoe gebruik je sociale media op een verantwoorde manier? Handreiking voor verpleegkundigen en verzorgenden Handreiking voor verpleegkundigen en verzorgenden In het kort 1. Als verpleegkundige/verzorgende

Nadere informatie

Pestprotocol. School met de Bijbel. Maartensdijk

Pestprotocol. School met de Bijbel. Maartensdijk Pestprotocol School met de Bijbel Maartensdijk Aanleiding: De achtergrond van ons pestprotocol In het najaar van 2013 hebben we als personeel van de School met de Bijbel Maartensdijk digitale nascholing

Nadere informatie

Pestprotocol Basisschool Maurice Rose

Pestprotocol Basisschool Maurice Rose Pestprotocol Basisschool Maurice Rose Inhoud 1. Plagen/Pesten 2. Doel Pestprotocol 3. Preventief Pestbeleid 4. Signaleren 5. Het aanpakken van pestgedrag 6. Stappenplan 7. Evaluatie 1. Plagen/Pesten Pesten

Nadere informatie

Hoe veranderen sociale media en smartphones het onderwijs?

Hoe veranderen sociale media en smartphones het onderwijs? Hoe veranderen sociale media en smartphones het onderwijs? 2 Index Onderzoek Tieners en sociale media........... 3 Sociale media in het onderwijs.................. 6 Facebook = liken en leren........................

Nadere informatie

Pestprotocol ontwikkeld voor SBO Sg. Beyaert

Pestprotocol ontwikkeld voor SBO Sg. Beyaert Pestprotocol ontwikkeld voor SBO Sg. Beyaert Met aanvullend lesseries, meetinstrumenten en ideeën om pesten preventief te behandelen. Vastgesteld in team, in MR behandeld. Pestprotocol Sg. Beyaert Pagina

Nadere informatie

lesbrief internet WWW.VOORKOM.NL @VOORKOM.NL

lesbrief internet WWW.VOORKOM.NL @VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL @VOORKOM.NL inhoud KENNISMAKING MET INTERNET JOUW PC PERSOONSGEGEVENS DINGEN DIE JE OP DE PC KUNT DOEN MSN HET GEVAAR VAN DE WEBCAM ONLINE PESTEN GAMEN E MAILEN OP INTERNET SURFEN PROFIELSITES

Nadere informatie

PROTOCOL TEGEN PESTEN

PROTOCOL TEGEN PESTEN PROTOCOL TEGEN PESTEN (WEBVERSIE) 2013 COLOFON Het KMS Protocol tegen Pesten is een uitgave van de Stichting Katholiek Montessori Onderwijs Bussum (Bussum, augustus 2013). Niets van deze uitgave mag in

Nadere informatie

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen Handreiking Social media en de JGZ Een wereld vol kansen Colofon Titel Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen. Een uitgave van NCJ, februari 2012 Auteurs Krijn Pons, Robert Kroon, Alares Marcel

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers Pinterest Marketing deserves your interest Handboek voor marketeers en ondernemers Geschreven door: Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Pinterest?... 5 De kracht

Nadere informatie

Sociale veiligheid. op school en internet

Sociale veiligheid. op school en internet Sociale veiligheid op school en internet VOORWOORD INHOUD ACHTERGROND 4 Naar een sociaal veilig klimaat, offline en online 7 Feiten over jongeren en sociale media Als u wilt dat leerlingen en personeel

Nadere informatie

TU Delft en online media Rob Speekenbrink

TU Delft en online media Rob Speekenbrink Personal brand Networking Friends Photos Status updates Tagging Communication Emotions Social Media TU Delft en online media Rob Speekenbrink Messages Connections Media ISBN/EAN: 978-94-6186-175-7 Vormgeving:

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS De toekomst van de jeugdzorg decentralisatie jeugdzorg door de ogen van bestuurders en professionals

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

FOSTER & FLEMING BUSINESS REVIEW

FOSTER & FLEMING BUSINESS REVIEW FOSTER & FLEMING BUSINESS REVIEW Z O R G S E C T O R ONDERZOEK: SOCIAL MEDIA RISK MANAGEMENT IN DE ZORGSECTOR Twitter momenteel grootste gevaar 10 VRAGEN AAN Medisch directeur Thybout Moojen SOCIAL MEDIA

Nadere informatie

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden?

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden? Waarom ik werd gepest? Ik was anders dan de rest. Had niks met roze en speelde nooit met poppen. Op de middelbare school werd het pesten zo erg dat ik in de pauzes niet meer de kantine in durfde. Als de

Nadere informatie

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs Vier in balans monitor 2013 De laatste stand van zaken van ict en onderwijs 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Onderwijs en ict 1.1 Uitdagingen voor excellent onderwijs 1.2 Ict: nieuwe mogelijkheden met hoge

Nadere informatie

Aadorp, 14 april 2010

Aadorp, 14 april 2010 pestprotocol Aadorp, 14 april 2010 Dit protocol is tot stand gekomen door medewerking van ouders uit groep 7 in samenwerking met het team van basisschool de Kei. Tot de zomervakantie 2010 zal dit protocol

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding 1 Social media 2 Net-generatie 3 Aantrekkingskracht en invloed 4 De leef- en ontwikkelwereld van het oude kind

Inhoudsopgave Inleiding 1 Social media 2 Net-generatie 3 Aantrekkingskracht en invloed 4 De leef- en ontwikkelwereld van het oude kind 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 1 Social media 5 1.1 Wat is social media? 5 1.2 De geschiedenis van de social media 5 1.3 De werking van social media 5 1.4 Varianten van social media 6 1.4.1 Facebook 6 1.4.2

Nadere informatie