OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 1 van 36

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 1 van 36"

Transcriptie

1 Opleidingsschool Rotterdam OSR Standaardlijst jaarverslag opleiden Versie november 2014 Naam van de School Melanchthon Betreft periode * Augustus 2014 juli 2015 A. Organisatiebeschrijving opleidingsfunctie van de school 1a. Verantwoordelijken voor organisatie en coördinatie van opleiden Naam Functie Schoolleider Harry van Alphen Directeur onderwijs Algemene coördinatie Stephan Rothuizen Begeleider op School 1b. Wie fungeert/fungeren als aanspreekpunt voor de organisatie en coördinatie van de begeleiding van de verschillende categorieën studenten in het algemeen? Categorie Naam Functie Locatie/organisatie Voltijdstudenten regulier (3 e en 4 e jaars) hbo 2 e graad (categorie a) Voor alle categorieën geldt indien van toepassing Erik van Idsinga Freya Martijn Liesbeth van Terwisga Ingrid Nicodem Theo de Bruijn Mari Vrijhof Brigitte Jacobs Ebert Calister BoS BoS BoS BoS BoS BoS BoS BoS Bergschenhoek Berkroden De Blesewic M. Business School Prinses Irene Schiebroek Kralingen OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 1 van 36

2 Mathenesse Voltijd-OidS-studenten (v/h dualen) hbo 2 e graad (categorie a) Studenten kopopleiding hbo 2 e graad (categorie b) Universitaire masterstudenten (categorie c en d) Educatieve minoren (categorie e) Zij-instromers (categorie f) Bevoegde docenten studerend voor hogere of andere bevoegdheid (categorie g) idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem 2. Bij OidS betrokken locaties Naam locatie Melanchthon Bergschenhoek Melanchthon de Blesewic Melanchthon Business School Melanchthon Berkroden Melanchthon Prinses Irene Melanchthon Kralingen Melanchthon Mavo Schiebroek Naam van persoon die als aanspreekpunt optreedt Stephan Rothuizen Stephan Rothuizen Stephan Rothuizen Stephan Rothuizen Stephan Rothuizen Stephan Rothuizen Stephan Rothuizen OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 2 van 36

3 3. Bijeenkomsten met studenten, anders dan begeleidingsgesprekken vis-á-vis V = verplicht volgen K = keuze Alles wordt aangeboden binnen de Melanchthon Academie Soort bijeenkomst (bijv. introductie, LWT, BiS-groep, intervisie, interne professionalisering, etc.) Aantal per jaar V K Locatie Onder leiding van Introductie bijeenkomst 2 X Schiekade BoS Klassenmanagement 1 X In overleg Melanchthon Academie trainers Activerende didactiek 1 X Idem Idem Samenwerkend leren 1 X Idem Idem De bijzondere leerling 1 X Idem Idem Ken je Talent 3 X idem Idem Pedagogische Tact 2 X idem Idem Rekendidactiek 4 X enzovoorts enzovoorts Formatief beoordelen 3 X DOT Flipping the 8 X classroom Teach like a champion 4 X Pubers van Nu 4 X E-training GIS (AK) 2 X RET jezelf! 2 X Its-learning 2 X Executieve functies en Passend onderwijs 2 X Lesgeven aan kinderen die moeilijk leren 1 X OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 3 van 36

4 Feedback geven en 1 X ontvangen Gespreks- en 5 X coachingsvaardigheden Differentiëren is te leren 3 X 4. Bijeenkomsten met vakcoaches Soort bijeenkomst (bijv. intervisie, training, etc.) Aantal per jaar Locatie Onder leiding van Coach bijeenkomst 4 Bleiswijk Stephan Rothuizen 5. Overleg tussen schoolleiding en opleidingscoördinator(en)/bos(sen) Naam overleg Aantal per jaar Deelnemers BoS overleg 3 Alle BoSsen olv Stephan Rothuizen BoS overleg met directie 4 Elke BoS op de vestiging 6. Deelname vanuit de school aan overleg met andere instanties over OidS, zoals partnerscholen, lerarenopleidingen, etc. Soort overleg Coördinatie commissie Overleg met de HR Overleg ICLON Betrokken geleding uit de school (bijv. schoolleiding, BoS, vakcoaches, etc,) Stephan Rothuizen Zo vaak als nodig Zo vaak als nodig OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 4 van 36

5 7. Opleidingsplan of opleidingshandboek van de school Toelichting: Een opleidingsplan of opleidingshandboek bevat alle afspraken, planningen, instrumenten en gegevens die relevant zijn voor de organisatie van OidS in de school. Locatie Aanwezig: ja/nee In gebruik: ja/nee Melanchthon Bergschenhoek ja ja Melanchthon de Blesewic ja ja Melanchthon Business School ja ja Melanchthon Berkroden ja ja Melanchthon Prinses Irene ja ja Melanchthon Kralingen ja ja Melanchthon Schiebroek ja ja Melanchthon Mathenesse ja ja Melanchthon Mavo Schiebroek ja ja 8. Update van opleidingsplan of opleidingshandboek van de school* Datum van laatste update Augustus 2013 Wijze van verspreiding onder betrokkenen Elke BoS plaatst het handboek op een voor studenten toegankelijke digitale plek. B. Kwantitatieve gegevens OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 5 van 36

6 Vak 9. Inzet vakcoaches* Aantal en verschil t.o.v. vorige periode bijv.: [+2] Aardrijkskunde 1 4 (+3) 1 Geschiedenis 4 5 (+1) 1 Beeldende vorming 3 1 (-2) 3 Engels 6 7 (+2) Maatschappijleer 4 1 (-3) Economie Frans 3 1 (-2) 1 Nederlands 5 6 (+1) 3 Natuurkunde 1 3 (+2) Techniek 2 0 (-2) Biologie Duits 2 1 (-1) Wiskunde 2 5 (+3) Filosofie 1 Muziek 1 (+1) Scheikunde 1 (+1) Gecertificeerd aantal en verschil t.o.v. vorige periode bijv: [+1] 10. Inzet Opleidingscoördinatoren/Bossen* Aantal en verschil t.o.v. vorige periode bijv.: [+2] Gecertificeerd aantal en verschil t.o.v. vorige periode bijv: [+1] 8 BoSsen 9 (+1) 3 (BoS opleiding ICLON) OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 6 van 36

7 Voltijdstudenten regulier (3 e en 4 e jaars) hbo 2 e graad (categorie a) Voltijd-OidS-studenten (v/h dualen) hbo 2 e graad (categorie a) Studenten kopopleiding hbo 2 e graad (categorie b) Universitaire masterstudenten (categorie c en d) Educatieve minoren (categorie e) Zij-instromers (categorie f) Bevoegde docenten studerend voor hogere of andere bevoegdheid (categorie g) 11. Is de taaktoedeling (uren per student voor vakcoach en opleidingscoördinator/bos per jaar) geheel conform het besluit van de Stuurgroep OSR van 4 april 2012 (zie ook bijlage)?* Nee, niet wat betreft: het vermelden van uren binnen de jaartaak (werkplekcoaches voor OidS uitgezonderd) Afwijkingen: Binnen het personeelsbeleid van CVO wordt ervan uitgegaan dat in het takenpakket van LC en LD docenten in opgesloten, het begeleiden van studenten. Om die reden zijn de begeleidingsuren niet expliciet in de jaartaak van deze vakcoaches. Reden van de afwijkingen: binnen Melanchthon zijn wij de mening toegedaan dat het begeleiden van studenten behoort tot de taak van docent. Dit conform het personeelsbeleid van het CVO. Van werkplekcoaches wordt een andere inspanning verwacht dan vakcoaches. Om die reden krijgen de werkplekcoaches uren toegekend. 12a. Gerealiseerde opleidingsplaatsen studenten HR, ICLON en TULO en alleen in schoolvakken VO, per categorie in aantallen* Vak Aardrijkskunde Nederlands OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 7 van 36

8 Wiskunde Biologie Engels Geschiedenis 4 1 Frans 1 Maatschappijleer Beeldende vorming 1 Economie 1 4 Natuurkunde Techniek Filosofie Taalwetenschappen Duits 1 OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 8 van 36

9 Voltijdstudenten regulier hbo 2 e graad Voltijd-OidS-studenten (v/h dualen) hbo 2 e graad Studenten kopopleiding hbo 2 e graad Universitaire masterstudenten Educatieve minoren Zij-instromers Bevoegde docenten studerend voor hogere of andere bevoegdheid Deeltijd 12b. Gerealiseerde opleidingsplaatsen studenten die niet meetellen voor de tegemoetkoming volgens de Regeling OidS van OCW. Dit betreft voltijdstudenten regulier van leerjaar 1 en 2 van de HR en verder alle studenten van andere lerarenopleidingen, uitgesplitst naar categorie in aantallen per vak in het VO* Vak Aardrijkskunde 1 Nederlands 2 1 Wiskunde 1 Biologie 1 Engels 2 Geschiedenis Frans 1 Maatschappijleer Beeldende vorming Economie 1 OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 9 van 36

10 Natuurkunde Techniek Filosofie Taalwetenschappen Bewegingsonderwijs 3 Pedagogiek 2 1 Duits 1 Levensbeschouwing 2 Doorstroomgegevens en uitstroomgegevens van studenten in aantallen* OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 10 van 36

11 Code Totaal van deze periode Succes in studie, blijft op deze school Succes in studie, naar elders in OSR Succes in studie, naar elders binnen CVO, BOOR, LMC Succes in studie, naar elders buiten CVO, BOOR, LMC Blijft in OSR met studievertraging (verlenging toegestaan) Niet succesvol in studie, uit OSR Gediplomeerd, blijft op deze school Gediplomeerd, naar elders binnen CVO, BOOR, LMC Gediplomeerd naar elders buiten CVO, BOOR, LMC Categorie Voltijd hbo lj 3 a 5 Voltijd hbo lj 4 a 15 OidS hbo (duaal) a 4 lj 1 OidS hbo (duaal) a 3 lj 2 OidS hbo (duaal) a 3 lj 3 OidS hbo (duaal) a 2 lj 4 Kopopleiding hbo b 5 Universitaire c, d 4 master Educatieve e 2 minoren Zij-instromers f 2 Studerend voor hogere,of andere bevoegdheid g 12 Totaal OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 11 van 36

12 Gegevens bevoegde docenten in de school die opgeleid zijn binnen OSR-verband of haar voorgangers (PDS-Rijnmond, Samenscholing.nu): eigen kweek * Periode Aantal * en verschil t.o.v. vorige periode bijv.: [+2] afgestudeerde OidS studenten C. Kwalitatieve gegevens Gegevens uit de tevredenheidenquête die bij de studenten op de school is afgenomen A. Algemene gegevens* Aantal ingevulde enquêtes voor verschillende categorieën studenten, uitgesplitst naar studerend aan een van de instituten van het samenwerkingsverband of eventueel van daarbuiten. Categorie studenten Code HR, ICLON, TULO Buiten OSRverband Voltijd hbo lj 3 a 3 0 Voltijd hbo lj 4 a 3 0 OidS hbo (duaal) lj 1 a 0 0 OidS hbo (duaal) lj 2 a 0 0 OidS hbo (duaal) lj 3 a 0 0 OidS hbo (duaal) lj 4 a 1 0 OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 12 van 36

13 Kopopleiding hbo b 0 0 Universitaire master c, d 2 0 Educatieve minoren e 2 0 Zij-instromers f 1 0 Studerend voor hogere,of andere bevoegdheid g 0 0 Overigen 3 0 Totaal 15 0 B. Welke conclusies trekt de school uit het tevredenheidonderzoek onder de studenten m.b.t. opleiden?* Tabellen t.b.v. B 1: Conclusies m.b.t. de tevredenheid over de begeleiding bij opleiden in de school (vragen B11, B12 en B15 en C16 t/m C23 van de enquête, voor vragen C21 en C22: zie tabel 10 en 11) Tabel 1 Beschrijvende analyses tevredenheid over de school (vraag B11, 5-puntsschaal: 1= zeer ontevreden, 5 = zeer tevreden) Tevredenheid over de school wat betreft: N Minimum waarde Maximum waarde Gemiddelde Standaarddeviati e de organisatie van je stage door de school 16 1,00 5,00 4,13,957 de inhoud van je stage door de school 16 2,00 5,00 4,31,793 OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 13 van 36

14 de informatievoorziening over je stage door de school 16 1,00 5,00 4,13 1,024 de communicatie over je stage van de school 16 2,00 5,00 4,13,806 De studenten zijn gemiddeld tevreden tot zeer tevreden over: - de organisatie van de stage door de school - de inhoud van de stage door de school - de informatievoorziening over de stage door de school - de communicatie over de stage door de school. In vergelijking met 2013 zijn de studenten nu relatief meer tevreden over de organisatie van de stage door de school (gem: 4,00 in 2013), de inhoud van de stage door de school (gem: 3,90 in 2013), de informatievoorziening over de stage door de school (gem: 3,80 in 2013) en de communicatie over de stage van de school (gem: 3,90 in 2013). Ik ben tevreden over de waardering door de studenten. Goed te zien dat de inhoud van de stage gewaardeerd wordt. Dat betekent dat we op de werkvloer kwaliteit bieden. OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 14 van 36

15 Tabel 2 Begeleiding op school door vakcoach en/of BoS (vraag C16, n=16) Begeleiding door: Aantal % vakcoach 11 68,8% begeleider op school (BoS) 11 68,8% anders, namelijk: 2 12,5% Docent collega Geen Tweederde (68,8%) van de studenten wordt begeleid door een vakcoach en nogmaals tweederde (68,8%) van de studenten wordt begeleid door de Begeleider op School (BoS). Een aantal studenten wordt begeleid door zowel de vakcoach als de BoS. Twee studenten geven aan op een andere manier begeleid te worden: door een collega of niet. In vergelijking met 2013 worden nu iets minder studenten begeleid door een vakcoach (70% in 2013) en meer studenten begeleid door een BoS (60% in 2013). Goed te lezen dat de BoS (9, op elke vestiging 1) meer betrokken worden bij de begeleiding. OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 15 van 36

16 Tabel 3 Beschrijvende analyses tevredenheid over de vakcoach op school (vraag C18, 5-puntsschaal: 1= zeer ontevreden, 5 = zeer tevreden) Tevredenheid over vakcoach wat betreft: N Minimum waarde Maximum waarde Gemiddelde Standaarddeviatie begeleiding van je leerproces ,18 1,168 frequentie van de begeleiding ,36 1,206 duidelijkheid in eisen ,00 1,095 visie op het beroep ,09 1,136 inhoudelijke expertise ,18 1,168 enthousiasme ,36 1,206 betrokkenheid ,45 1,214 bereikbaarheid ,09 1,136 feedback ,18 1,168 Met betrekking tot de vakcoach op school zijn de studenten gemiddeld tevreden tot zeer tevreden over de: begeleiding van het leerproces frequentie van de begeleiding duidelijkheid in eisen visie op het beroep inhoudelijke expertise OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 16 van 36

17 enthousiasme betrokkenheid bereikbaarheid. feedback. Het hoogst wordt gescoord op de betrokkenheid en (relatief) het laagst op duidelijkheid in eisen. In vergelijking met 2013 zijn de studenten nu minder tevreden over: begeleiding van het leerproces (gem: 4,43 in 2013) frequentie van de begeleiding (gem: 4,71 in 2013) duidelijkheid in eisen (gem: 4,43 in 2013) visie op het beroep (gem: 4,86 in 2013) inhoudelijke expertise (gem: 4,71 in 2013) enthousiasme (gem: 4,42 in 2013) betrokkenheid (gem: 4,57 in 2013) bereikbaarheid (gem: 4,57 in 2013) feedback (gem: 4,57 in 2013). Over het geheel genomen scoort Melanchthon hier goed. Waar actie vereist is, is duidelijkheid in eisen. Tijdens het BoSsen overleg zal ik dit ter sprake brengen. Helder moet worden of dit Melanchthon gerelateerde zaken betreft of zaken die linken aan het opleidingsinstituut. OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 17 van 36

18 Tabel 4 Beschrijvende analyses tevredenheid over de begeleider op school (BoS) op school (vraag C20, 5-puntsschaal: 1= zeer ontevreden, 5 = zeer tevreden) Tevredenheid over BoS wat betreft: N Minimum waarde Maximum waarde Gemiddelde Standaarddeviatie begeleiding van je leerproces 11 3,00 5,00 4,09,539 frequentie van de begeleiding 11 3,00 4,00 3,36,505 duidelijkheid in eisen 11 3,00 5,00 4,09,701 visie op het beroep 11 3,00 5,00 4,18,751 inhoudelijke expertise 11 3,00 5,00 4,00,775 enthousiasme 11 3,00 5,00 4,18,603 betrokkenheid 11 3,00 5,00 4,18,603 bereikbaarheid 11 3,00 5,00 4,09,701 feedback 11 3,00 5,00 4,45,688 Met betrekking tot de BoS zijn de studenten neutraal tot tevreden over de: frequentie van de begeleiding OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 18 van 36

19 De studenten zijn tevreden tot zeer tevreden over de: begeleiding van het leerproces duidelijkheid in eisen visie op het beroep inhoudelijke expertise enthousiasme betrokkenheid bereikbaarheid. Het hoogst wordt gescoord op feedback en (relatief) het laagst op frequentie van de begeleiding. In vergelijking met 2013 zijn de studenten nu minder (maar nog steeds) tevreden over: frequentie van de begeleiding (gem: 3,83 in 2013) visie op het beroep (gem: 4,50 in 2013) inhoudelijke expertise (gem: 4,50 in 2013) betrokkenheid (gem: 4,33 in 2013) bereikbaarheid (gem: 4,33 in 2013) De studenten zijn nu meer tevreden dan in 2013 over: begeleiding van het leerproces (gem: 4,00 in 2013) duidelijkheid in eisen (gem: 4,00 in 2013) enthousiasme (gem: 4,17 in 2013) feedback (gem: 4,33 in 2013) OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 19 van 36

20 De lage score mbt frequentie van begeleiden door de BoS is het gevolg van de begeleidingsinfrastructuur die we binnen Melanchthon hanteren. De BoS coördineert de stages binnen de vestiging. Het is niet de taak van de BoS te begeleiden. Gegevens uit exitinterviews * Bij studenten die hun opleiding voortijdig beëindigen wordt een exitinterview afgenomen. Welke verschillende motieven voeren de studenten aan voor hun vertrek en hoe vaak wordt dit motief aangevoerd? 16 A. Aantal Aantal exitinterviews in deze periode: 2 (OidS) 16 B. Motieven voor vertrek Nr. Motief voor vertrek Aantal keren aangevoerd 1 Te lang uitlopen in studietijd, overgang naar de voltijd 2 OidS als te zwaar ervaren, overgang naar de voltijd OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 20 van 36

21 16 C. Conclusies uit exitinterviews voor organisatie en uitvoering van OidS in deze school Conclusies voor deze school uit exitinterviews a. Redenen van vertrek zijn niet te herleiden tot het in gebreke zijn van Melanchthon maar naar de studievoortgang van de student. Ondanks goede begeleiding en gedoceerde druk door de werkplekcoach blijft het de student die de achterkant in orde moet hebben. b. Wat aandacht behoeft is de werkdruk. Studenten vinden alles leuk wat in een school gebeurt en willen dit ook allemaal doen. Soms gebeurt het dat de werkplekcoach onvoldoende zicht heeft op de inzet van de student. De schoolleiding vraagt veel, is best ook wel makkelijk de student doet het toch wel. Er wordt bij gezegd: als het niet gaat, laat het me dan weten. De student laat dat niet weten en ongemerkt gaat deze achterlopen. Het komt als een boemerang terug bij de student. Het blijft lastig deze zaken op afstand (als BoS van 9 vestigingen) te monitoren. Ik hoor het vaak achteraf. 16 D. Conclusies uit exitinterviews voor organisatie en uitvoering van OidS in de OSR als geheel Conclusies voor de OSR uit exitinterviews a. Bij een duidelijke en bewijsbare studie achterstand studenten tijdig uit het OidS traject begeleiden. Studenten denken over het algemeen dat zij de achterstand goed kunnen maken maar dat blijkt in alle gevallen een utopie. Dit zou voor het 3 e studiejaar moeten gebeuren. b. Misschien zou elke vraag mbt uitbreiding van taken van OidS studenten gefilterd moeten worden door de werkplekcoach. Deze kan de regie houden en voorkomen dat een student te zwaar wordt belast. OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 21 van 36

22 17 Tevredenheid van vakcoaches m.b.t. OidS zoals dit in de school georganiseerd en uitgevoerd wordt. Op welke punten is extra aandacht nodig en welke motivering geven de vakcoaches hiervoor?* 17 A. Aantal Aantal coaches dat zijn/haar mening gegeven heeft: Zie de uitgewerkte enquete hieronder. Ik heb uitsluitend de WPC s bevraagd. 17 B. Aandachtspunten Aandachtspunten t.a.v. tevredenheid bij vakcoaches Motiveringen Aantal keren genoemd 17 C. Op welke wijze is de mening van de vakcoaches gepeild (bijv. gezamenlijk evaluatiegesprek, vragenlijst, individuele gesprekken, etc.) Via de heb ik verzocht de ervaringen te delen. OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 22 van 36

23 Vragenlijst werkplekcoaches met betrekking tot de OSR Versie november = onvoldoende Gm = gemiddeld Gd = goed U = uitstekend Ingevuld door 6 van de 10 werkplekcoaches. Niet elke vraag kon door allen ingevuld worden. Tevredenheid met betrekking tot. O Gm Gd U 1 Organisatie van de stages op Melanchthon Inhoud van de stages op Melanchthon Informatievoorziening mbt de stages op Melanchthon 6 4 De communicatie over de stages 5 1 Opmerkingen over bovenstaande vragen Melanchthon heeft bovenstaande zaken goed geregeld. Begeleiding door / contacten met. O Gm Gd U 1 De Melanchthon BoS De vestigingsdirectie 6 Opmerkingen over bovenstaande vragen Begeleiding door / contacten met. O Gm Gd U 1 BiS van de Hogeschool Rotterdam (jaar 2,3,4) Stagebegeleider Hogeschool Rotterdam (jaar 1) Wat vind je van het aantal lesbezoeken door de Hogeschool 3 2 Rotterdam 4 Hoe waardeer je de kwaliteit van de lesbezoeken door de 2 2 Hogeschool Rotterdam OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 23 van 36

24 Opmerkingen over bovenstaande vragen Wisselend over de jaren. Vaak toch een verplicht nummer waar weinig inhoudelijke informatie uitgewisseld wordt. Vraag 2 niet ingevuld, heb ik geen zicht op Ik hoor nooit iets van de Hogeschool; ik kan onmogelijk een oordeel geven over de kwaliteit van de lesbezoeken. Ik heb weinig ervaring met lesbezoeken van de HR, behalve die van Eric van Caem en daar was altijd goed contact over. Met Claudia Manetsgruber is over mail en telefoon contact geweest en dat liep ook goed. Ik zou het wel prettig vinden om meer contact te hebben met de begeleiders van de HR, zodat hogeschool en opleidingsschool gerichter kunnen samenwerken. Hoe waardeer je. O Gm Gd U 1 De kwaliteit van de BiS bijeenkomsten De kwaliteit van het begeleidingsmateriaal van de Hogeschool Rotterdam 3 2 Opmerkingen over bovenstaande vragen Materiaal is aardig maar ook nodeloos gecompliceerd en uitgebreid. Vraag 1 niet beantwoord. Durf ik geen gefundeerd antwoord op te geven Ik vind dat er te weinig contact is vanuit de Hogeschool Rotterdam met de werkplekcoach. Complimenten aan de BOS. Algemene opmerkingen van de BoS van Melanchthon nav de opbrengst van de enquete Komend jaar zal ik tijdens de WPC bijeenkomsten van Melanchthon de rode items doornemen. 18 Tevredenheid van de Begeleider(s) op School (BoS)/opleidingscoördinatoren m.b.t. OidS zoals dit in de school uitgevoerd wordt. Welke aandachtspunten noemen zij ter verbetering van het functioneren en welke motivering geven zij hiervoor?* Zie de uitgewerkte enquête hieronder. Ik heb uitsluitend de BoSsen bevraagd. OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 24 van 36

25 Vragenlijst BoSsen met betrekking tot de OSR Versie november = onvoldoende Gm = gemiddeld Gd = goed U = uitstekend Deze enquête is ingevuld door 4 van de 9 BoSsen binnen Melanchthon. Tevredenheid met betrekking tot. O Gm Gd U 1 Organisatie van de stages op Melanchthon Inhoud van de stages op Melanchthon 4 3 Informatievoorziening mbt de stages op Melanchthon 4 4 De communicatie over de stages 4 Opmerkingen over bovenstaande vragen Bovenstaande is goed geregeld op Melanchthon Begeleiding door / contacten met. O Gm Gd U 1 De vakcoaches (sectie) 3 2 De Melanchthon BoS De vestigingsdirectie 4 Opmerkingen over bovenstaande vragen De kwaliteit van de begeleiding door vakcoaches is sterk wisselend. Misschien moeten we hier een keer naar kijken. Ik denk niet dat alle vakdocenten een volledig beeld hebben van de eisen van de Hogeschool etc. Begeleiding door / contacten met. O Gm Gd U 1 De stagecoördinatoren Hogeschool Rotterdam De stagecoördinatoren ICLON / TULO 2 1 OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 25 van 36

26 3 Wat vind je van het aantal lesbezoeken door de Hogeschool Rotterdam / ICLON / TULO 4 Hoe waardeer je de kwaliteit van de lesbezoeken door de Hogeschool Rotterdam / ICLON / TULO 3 2 Opmerkingen over bovenstaande vragen Ook hier geldt : ik heb nauwelijks contact met de Hogeschool. Weinig ervaring met contacten met stagecoördinatoren, behalve met Eric van Caem en dat loopt goed. Bovenstaande o s zijn gebruikt omdat van het een en ander nauwelijks tot geen sprake is, maar anderzijds is de behoefte bij de bos ook niet aanwezig. Hoe waardeer je. O Gm Gd U 1 De kwaliteit van de BoS bijeenkomsten 4 2 De kwaliteit van het begeleidingsmateriaal van de Hogeschool 2 2 Rotterdam 3 De kwaliteit van het begeleidingsmateriaal van het ICLON / TULO De inhoud van het handboek voor studenten 4 5 De toepasbaarheid van het handboek voor studenten 4 6 De inhoud van het handboek voor docenten 4 7 De toepasbaarheid van het handboek voor docenten 4 Opmerkingen over bovenstaande vragen Mbt minoren: M.i. is een half jaar op de werkvloer te kort om een 2 e graads bevoegdheid te halen. Daarvoor is het vak te veelomvattend en gecompliceerd. In een half jaar kan men niet voldoende vlieguren maken en heeft een student te weinig tijd om zich te ontwikkelen. Algemene opmerkingen van de BoS van Melanchthon nav de opbrengst van de enquête Komend jaar zal ik tijdens de BoS bijeenkomsten van Melanchthon de rode items doornemen. OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 26 van 36

27 Aandachtspunten van de BoS(sen) Motiveringen - Het protocol rondom intake en begeleiding/opleiding moet aangescherpt worden, zodat voor zowel de stagair als voor mijzelf en de vakcoach duidelijk is hoe de gang van zaken is. - De vakcoaches moeten een duidelijke instructie krijgen over wat de bedoeling is. Opleiden is meer dan alleen maar begeleiden en daar moet men de instrumenten voor in handen krijgen. - Ik ga zelf het handboek stagaires (usb-stick) duidelijk inzetten bij de coaching, zodat men er ook daadwerkelijk mee gaat werken. - Ik moet er op letten dat stagaires goede instructie krijgen met betrekking tot het gebruik van SOM en Dit protocol is helder. Er is een stappenplan voor de BoS van de vestiging. De BoS van de vestiging verzorgt dit. Blijft een aandachtspunt. Het handboek studenten en handboek docenten staat op een digitale plek waar het bereikbaar is voor studenten en docenten. Instructie staat in het handboek. Smartschool is vervangen door It s Learning. OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 27 van 36

28 Smartschool. Ook een taak van de coaches, maar die moeten dan wel goed geïnstrueerd worden. - In overleg met de directie komt er een moment, liefst dit jaar nog, dat ik met de mensen die nu vakcoach zijn om de tafel kan en hen kan leren werken met een aantal modellen. Ik denk hierbij aan Korthagen, Roos van Leary en verschillende observatiemodellen. Ook het gebruik van de koppelkaarten zal gestimuleerd worden. Dit is ingezet. OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 28 van 36

29 19 Tevredenheid m.b.t. de samenwerking tussen scholen en instituten binnen de OSR* Aandachtspunten voor de samenwerking in de OSR. Motivering D. Sterkte-zwakteanalyse. Uit de verzamelde kwalitatieve gegevens trekt de school de volgende conclusies* 20 De school is m.b.t. OidS sterk in: De begeleidingsinfrastructuur De regie mbt stages door de BoS van Melanchthon Het begeleidingsmateriaal De inzet van acht BoSsen op de vestigingen OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 29 van 36

30 21 De school is m.b.t. OidS minder sterk in: In de breedte, de Melachthon BoS is de enige die echt goed ingevoerd is in de OSR Afgelopen jaar is het onderwijsplein van het stafbureau ingepraat mbt de OSR. De BoS heeft inmiddels een back/up. Daarnaast is het aantal werkplek coaches beperkt. Het zijn er precies tien. Bij ziekte of uitval zijn we kwetsbaar Afgelopen jaar zijn drie nieuwe werkplekcoaches opgeleid. De werkplekcoach en vakcoach zijn regelmatig verschillende personen, voordeel is dat we studenten van veel vakken kunnen plaatsen. Nadeel is dat de begeleiding van beroepsvaardigheden en het vak uit elkaar worden getrokken. Slecht één persoon is VELON geregistreerd Op dit moment is de back/up BoS bezig met de registratie In februari 2015 gaat de Melanchthon BoS voor herregistratie Er wordt onvoldoende gebruik gemaakt van het materiaal uit het handboek voor studenten Wordt gestimuleerd door de WPC s en de BoSsen. Tijdens gesprekken met studenten wordt mij duidelijk dat er regelmatig gebruik gemaakt wordt van het begeleidingsmateriaal. OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 30 van 36

31 E. Ontwikkeldoelen. De school formuleert op basis van het kwalitatieve deel van de aandachtspuntenlijst en de sterktezwakteanalyse de volgende ontwikkeldoelen m.b.t. OidS* Twee tot drie extra werkplekcoaches laten opleiden Zie boven Een goed back-up persoon vinden voor de Melanchthon BoS Zie boven BoSsen goed invoeren in de inhoud van de USB stick en het gebruik van het materiaal Zie boven Verwerking van de gegevens a. De school verwerkt bovenstaande aandachtspunten en gegevens in haar reguliere beleidsdocumenten van de jaarlijkse verantwoording. b. De ontwikkeldoelen neemt de school op in haar PDCA-cyclus. c. De gegevens uit bovenstaande Standaardlijst stelt zij ter beschikking van de projectleiding van de OSR om daaruit voorstellen voor het beleid van de OSR te formuleren. d. De gegevens uit bovenstaande Standaardlijst dienen als basis voor de informatie aan de bezoekende school en de vertegenwoordiger namens de opleidende instituten ter voorbereiding op de peer review-light. OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 31 van 36

32 Bijlage Besluit inzet begeleidingsuren per student per jaar naar categorie, Stuurgroep 4 april 2012: Categorie 1 (36/24) Coach BoS Totaal Duaal hbo leerjaar Voltijd hbo leerjaar Master wo-dio-1jarig Master wo-dio-2jarig kopopleiding hbo Categorie 2 (36/14) Duaal hbo leerjaar 1+Lio Voltijd Lio Educatieve minor WO Categorie 3 (maatwerk) Zij-instromers Hogere of andere bevoegdh OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 32 van 36

33 Ervaringen van Melanchthon met de opleidingsinstituten ICLON / TULO / HR. Positief: 1. De lijnen tussen Melanchthon en de opleidingsinstituten zijn kort. s worden snel beantwoord, de coördinatoren van de opleidingsinstituten zijn telefonisch goed bereikbaar. 2. De coördinatoren van de opleidingsinstituten zetten zich ruim voldoende in voor Melanchthon. Vragen en verzoeken worden direct in behandeling genomen. De antwoorden volgen snel en zijn meestal duidelijk en afdoende. 3. Melanchthon is zeer tevreden over het OidS traject. Aandachtspunten: 1. Voor ons gevoel is er een flinke kloof tussen de beleving van de realiteit op Melanchthon en de opleidingsinstituten. De gedachte bestaat dat de BoS in maart kan aangeven voor welk vak stageplaatsen beschikbaar zijn in september. De realiteit is dat dit per dag, soms per uur verandert. Globaal is er een indruk te geven, niet meer dan dat. Er zijn veel variabelen die invloed hebben op de stageplekken. Zwangerschapsverlof, of er veel nieuwe docenten binnen een sectie komen, ziekte van vakdocenten, krimpen of groeien van vestigingen enz. 2. Het is lastig dat Melanchthon soms stageplaatsen aanbiedt en deze, op het moment dat er een student komt, de plaats terugtrekt. 3. Het is lastig dat, als er een intake heeft plaatsgevonden en er een plaats is gereserveerd, de betreffende student zich terugtrekt en op een andere school gaat stagelopen. 4. Melanchthon (en de studenten) worden geconfronteerd met een kloof tussen de beeldvorming van het VO binnen de HR en de realiteit op de stageschool. Docenten van de HR weten onvoldoende hoe het onderwijs op de werkvloer eruit ziet. Melanchthon docenten weten onvoldoende hoe een en ander werkt binnen de opleidingsinstituten. OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 33 van 36

OSR-Jaarverslag kwaliteit opleiden-model2015 Pagina 1 van 20

OSR-Jaarverslag kwaliteit opleiden-model2015 Pagina 1 van 20 Opleidingsschool Rotterdam OSR Jaarverslag opleiden Versie september 2015 Naam van de School Melanchthon Betreft periode * September 2014 september 2015 A. Organisatiebeschrijving opleidingsfunctie van

Nadere informatie

OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 1 van 13

OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 1 van 13 Opleidingsschool Rotterdm OSR Stndrdlijst jrverslg opleiden Versie december 2012 [Algemene instructie (s.v.p. geel gemrkeerde tekst verwijderen n invullen): Vul de vrgen in deze lijst zo volledig mogelijk

Nadere informatie

Digitale tevredenheidsenquête Studenten Opleidingsschool Rotterdam

Digitale tevredenheidsenquête Studenten Opleidingsschool Rotterdam Digitale heidsenquête Studenten Opleidingsschool Rotterdam LimeSurvey, ID 467591 A: ALGEMEEN Noteer je voor- en achternaam (deze gegevs worden later verwijderd ivm anonieme verwerking) v999 Noteer invuldatum

Nadere informatie

Kenmerken van de opleidingsvarianten in de OSR

Kenmerken van de opleidingsvarianten in de OSR Kenmerken van de opleidingsvarianten in de OSR Versie 3-12 september 2012 In onderstaande tabellen zijn de belangrijkste kenmerken weergegeven van de varianten van Opleiden in de school (OidS) waarop de

Nadere informatie

OSR-regeling peer review-light Pagina 1 van 5

OSR-regeling peer review-light Pagina 1 van 5 Kwaliteit en keurmerk Regeling Peer review-light Versie 4, vastgesteld 19 december 2012 Schooljaar 2012-2013 Inleiding De scholen voor voortgezet onderwijs die vertegenwoordigd zijn in de Stuurgroep OSR

Nadere informatie

Begeleiding Startende Leraren

Begeleiding Startende Leraren Begeleiding Startende Leraren Afgestudeerd en minder dan twee jaar bevoegd (2015 2017) Melanchthon christelijke scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs Rotterdam en Lansingerland Postbus 28211 3003

Nadere informatie

BUITENHOUT COLLEGE Scholingsplan schooljaar 2015-2016

BUITENHOUT COLLEGE Scholingsplan schooljaar 2015-2016 BUITENHOUT COLLEGE Scholingsplan schooljaar 2015-2016 Scholingsplan Buitenhout College schooljaar 2015-2016 1 1. Inleiding De wettelijke verplichting tot het maken van een scholingsplan is de formele reden

Nadere informatie

Hbo tweedegraadslerarenopleiding

Hbo tweedegraadslerarenopleiding Hbo tweedegraadslerarenopleiding Verkort traject www.saxionnext.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Een bijzondere opleiding 4 Opbouw 5 Toelating en inschrijving 7 Beste student, Je hebt een afgeronde hbo- of

Nadere informatie

A. Organisatiebeschrijving academische functie van de school

A. Organisatiebeschrijving academische functie van de school Acdemische opleidingsschool OSR Stndrdlijst jrverslg onderzoek Versie december 2012 [Algemene instructie (s.v.p. geel gemrkeerde tekst verwijderen n invullen): Vul de vrgen in deze lijst zo volledig mogelijk

Nadere informatie

Gezamenlijk opleidingsplan (Academische) Opleidingsschool Rotterdam

Gezamenlijk opleidingsplan (Academische) Opleidingsschool Rotterdam Gezamenlijk opleidingsplan (Academische) Opleidingsschool Rotterdam Pagina 1 van 27 Gezamenlijk opleidingsplan (Academische) Opleidingsschool Rotterdam Inhoudsopgave 1. Inleiding pagina 3 2. Beschrijving

Nadere informatie

Monitor Haagse Lerarenbeurs. peildatum januari 2015

Monitor Haagse Lerarenbeurs. peildatum januari 2015 Monitor Haagse Lerarenbeurs peildatum januari 2015 Den Haag, april 2015 1 Introductie In december 2011 deed De Rode Loper onderzoek naar het percentage onbevoegd gegeven lessen in de Haagse regio. 1 Uit

Nadere informatie

5-stappenplan verbetering examenresultaten op sectieniveau

5-stappenplan verbetering examenresultaten op sectieniveau 5-stappenplan verbetering examenresultaten op sectieniveau Aanbod dbp-onderwijs 2012 Ritzema Boskade 7 2101 GL Heemstede 023 5314459 info@dbp-onderwijs.nl www.dbp-onderwijs.nl Overzicht in één pagina dbp-onderwijs

Nadere informatie

De volgende afgeronde vooropleiding geven recht tot toelating tot de volgende kopopleiding:

De volgende afgeronde vooropleiding geven recht tot toelating tot de volgende kopopleiding: Kopopleiding Voltijd In de kopopleiding mag alleen de beroepscomponent worden aangeboden. (dus geen vak!!) De maximale duur van de kopopleiding is 1 jaar (60 credits) die in voltijd met studiefinanciering

Nadere informatie

Veel gestelde vragen - Studenten

Veel gestelde vragen - Studenten Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters PO Veel gestelde vragen - Studenten Vraag Aanmelding en voorwaarden 1 Wanneer moet ik zijn afgestudeerd aan de pabo om in aanmerking te komen voor de regeling?

Nadere informatie

Nieuwsbrief najaar 2012

Nieuwsbrief najaar 2012 Nieuwsbrief najaar 2012 In deze nieuwsbrief aandacht voor afgestudeerden binnen de OSH en voor de lerarenopleidingen die participeren binnen de OSH. Door Willem van der Wolk, ICLON Binnen de OSH zijn vier

Nadere informatie

BSL De Zuid-Hollandse variant van het project Begeleiden Startende Leraren

BSL De Zuid-Hollandse variant van het project Begeleiden Startende Leraren BSL De Zuid-Hollandse variant van het project Begeleiden Startende Leraren Willem van der Wolk Leontine van den Berg BSL Lerarenagenda Verminderen uitval starters Ontwikkelen driejarige begeleidingstrajecten

Nadere informatie

Voorlichtingsavond ILO

Voorlichtingsavond ILO Interfacultaire Lerarenopleidingen (POWL) Voorlichtingsavond ILO 14 februari 2017 Typ hier de footer 2 Didactief Special december 2016 3 Typ hier de footer 4 Onderzoek & de onderwijpraktijk eerstegraads

Nadere informatie

Informatiebrief voor scholen

Informatiebrief voor scholen Informatiebrief voor scholen Aan: Van : Datum: Onderwerp: Scholen die informatie willen over werkplekleren/begeleiding van deeltijdstudenten van Instituut Archimedes Bureau Ondersteuning Leerlijnen, Instituut

Nadere informatie

Interfacultaire Lerarenopleidingen (POWL) Voorlichtingsavond ILO

Interfacultaire Lerarenopleidingen (POWL) Voorlichtingsavond ILO Interfacultaire Lerarenopleidingen (POWL) Voorlichtingsavond ILO 14 februari 2017 Typ hier de footer 2 3 Didactief Special december 2016 Typ hier de footer 4 Onderzoek & de onderwijpraktijk 5 eerstegraads

Nadere informatie

Dit is een wettelijk vastgestelde rol met een beroepsprofiel waar ieder zich mee bemoeit: politiek niet in de laatste plaats. Waarom.

Dit is een wettelijk vastgestelde rol met een beroepsprofiel waar ieder zich mee bemoeit: politiek niet in de laatste plaats. Waarom. 1 Dit is een wettelijk vastgestelde rol met een beroepsprofiel waar ieder zich mee bemoeit: politiek niet in de laatste plaats. Waarom.// 2 Maar er is meer. Het gaat om opgroeiende jongeren die op hun

Nadere informatie

Vragenlijst voor Begeleiders

Vragenlijst voor Begeleiders Competentie Vakinhoud Overzicht vakken Vragenlijst voor Begeleiders Alfa Cijfer Sterk Zwak Nederlands Engels Duits Frans Grieks Latijn Beta Cijfer Sterk Zwak Wiskunde Natuurkunde Scheikunde Biologie Gamma

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder BPV-bedrijven/instellingen van ROC Friese Poort 2015

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder BPV-bedrijven/instellingen van ROC Friese Poort 2015 Rapportage tevredenheidsonderzoek onder BPV-bedrijven/instellingen van ROC Friese Poort 2015 Juli 2015 Samenvatting Van april tot en met eind juni 2015 heeft er een tevredenheidsonderzoek onder BPVbedrijven/instellingen

Nadere informatie

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Professionaliseringsaanbod Pabo 2010 2011 OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Inleiding Nieuw in ons aanbod! Een vervolg op de Post-HBO Coach en opleider in de school!

Nadere informatie

Vragenlijst voor leerlingen

Vragenlijst voor leerlingen Competentie Vakinhoud Vragenlijst voor leerlingen Zet in het onderstaande overzicht je gemiddelde cijfer voor elk vak. Daarnaast kun je opschrijven waar je sterk en zwak in bent. Overzicht vakken Alfa

Nadere informatie

pagina 1 van 6 Afdruk Voorbeeld Enquête. Enquête Groep Referentie Unit/Locatie Aantal vragen 30 WPL '13-'14 Voorbeeld Instelling (HAN Instituut voor Leraar en School) 1. In welke variant volg je je opleiding?

Nadere informatie

Omgaan met verschillen

Omgaan met verschillen Omgaan met verschillen De ZAOS ontwikkelt een kenniskring binnen de opleidingsschool waar het thema 'omgaan met verschillen' in samenwerking met de opleidingsinstituten concreet zal worden uitgewerkt.

Nadere informatie

Verantwoording gebruik leerlijnen

Verantwoording gebruik leerlijnen Verantwoording gebruik leerlijnen In de praktijk blijkt dat er onder de deelnemers van Samenscholing.nu die direct met elkaar te maken hebben behoefte bestaat om de ontwikkeling van de beroepsvaardigheden

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Tussenmeting 2015 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, oktober

Nadere informatie

Plan van Aanpak. en Edutrainers samen op weg. Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016

Plan van Aanpak. <naam school> en Edutrainers samen op weg. Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016 Plan van Aanpak en samen op weg Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016 De Expeditie Er gaan 85 docenten samen op pad. Doel: De docenten en leerlingen ervaren dat de inzet van ICT een meerwaarde

Nadere informatie

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 De ILO leidt op voor eerstegraads leraar in 23 verschillende vakken. Je kunt voor de meeste opleidingen zowel in augustus als in februari beginnen. Voor Arabisch, Hebreeuws,

Nadere informatie

Kinderopvang Heyendael

Kinderopvang Heyendael Hoofdstuk: 5.5 (Personeel) Titel: Werkwijze en beleid tav stagiaires Procesbewaker: Praktijkopleider Bladzijden: 1 t/m 4 Kinderopvang Heyendael Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Soorten stageplekken 3. Organisatie

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2015-2016

OVERGANGSNORMEN 2015-2016 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl Website: www.stedelijk-college.nl

Nadere informatie

Geregeld. Instituut Theo Thijssen. Juni 2015, jaargang 5, nr. 5

Geregeld. Instituut Theo Thijssen. Juni 2015, jaargang 5, nr. 5 Geregeld Instituut Theo Thijssen Juni 2015, jaargang 5, nr. 5 Website voor de schoolopleiders: www.werkvelditt.hu.nl Agenda: 7 oktober: Opleidingsraad 15 september: BOIS overleg Redactie Geregeld: Henk

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2014-2015

OVERGANGSNORMEN 2014-2015 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids 2014-2015 SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl

Nadere informatie

Veel gestelde vragen - Studenten

Veel gestelde vragen - Studenten Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters PO Veel gestelde vragen - Studenten Vraag Aanmelding en voorwaarden 1 Wanneer moet ik zijn afgestudeerd aan de pabo om in aanmerking te komen voor de regeling?

Nadere informatie

master leraar voortgezet onderwijs

master leraar voortgezet onderwijs DEEL JE KENNIS! master leraar voortgezet onderwijs JOUW PROGRAMMA IN EEN NOTENDOP De master Leraar voortgezet onderwijs van de VU is een eenjarige master (voltijd*) waarin je een eerstegraads onderwijsbevoegdheid

Nadere informatie

Veel gestelde vragen - Studenten

Veel gestelde vragen - Studenten Versie 02-11-2015 Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters PO Veel gestelde vragen - Studenten Vraag Aanmelding en voorwaarden 1 Wanneer moet ik zijn afgestudeerd aan de pabo om in aanmerking te komen

Nadere informatie

Met Sprongen Vooruit. Begeleiding startende leraren in regio Oost

Met Sprongen Vooruit. Begeleiding startende leraren in regio Oost Met Sprongen Vooruit Begeleiding startende leraren in regio Oost Deze brochure is een uitgave van de lerarenopleidingen van de Universiteit Twente en Hogeschool Windesheim. Enschede, februari 2014. Deze

Nadere informatie

Competentie Vakinhoud

Competentie Vakinhoud Competentie Vakinhoud Overzicht vakken Alfa Cijfer Sterk Zwak Nederlands Engels Duits Frans Grieks Latijn Beta Cijfer Sterk Zwak Wiskunde Natuurkunde Scheikunde Biologie Gamma Cijfer Sterk Zwak Aardrijkskunde

Nadere informatie

FAQ s tegemoetkoming kosten aspirant-opleidingsscholen Versie 21 augustus 2015

FAQ s tegemoetkoming kosten aspirant-opleidingsscholen Versie 21 augustus 2015 FAQ s tegemoetkoming kosten aspirant-opleidingsscholen Versie 21 augustus 2015 Deze FAQ s richten zich alleen op de uitbreiding van het aantal bekostigde opleidingsscholen en niet op de verlenging en/of

Nadere informatie

Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject geformuleerd:

Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject geformuleerd: projectplan professionaliseringstraject Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Mendelcollege Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject

Nadere informatie

STAGEBELEID SAMENWERKINGSVERBAND VO KOP VAN NOORD HOLLAND

STAGEBELEID SAMENWERKINGSVERBAND VO KOP VAN NOORD HOLLAND STAGEBELEID SAMENWERKINGSVERBAND VO KOP VAN NOORD HOLLAND Juni 2016 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten stage 4 3. Stage aanbod 4 4. Wat kan de stagiaire verwachten 4 5. Aanmelding en

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken over ontvlechting van de Educatieve Faculteit Amsterdam

Bestuurlijke afspraken over ontvlechting van de Educatieve Faculteit Amsterdam Bestuurlijke afspraken over ontvlechting van de Educatieve Faculteit Amsterdam Bijlage bij brief HO/BL/2005/6586 1. Preambule Het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam en het College van

Nadere informatie

Bijlage 1. Format Paspoort Pas voor de Klas

Bijlage 1. Format Paspoort Pas voor de Klas 1 Bijlage 1. Format Paspoort Pas voor de Klas Paspoort Inductie Als startend nieuwe docent bereid je je als volgt voor op het intakegesprek met je begeleider: Diploma Lerarenopleiding Hogeschool Rotterdam:

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Beginmeting 2014 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, september

Nadere informatie

MET SPRONGEN VOORUIT BEGELEIDING STARTENDE LERAREN IN REGIO OOST

MET SPRONGEN VOORUIT BEGELEIDING STARTENDE LERAREN IN REGIO OOST MET SPRONGEN VOORUIT BEGELEIDING STARTENDE LERAREN IN REGIO OOST Met sprongen vooruit 2 Deze brochure is een uitgave van de lerarenopleidingen van de Universiteit Twente en Hogeschool Windesheim. Enschede,

Nadere informatie

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie.

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. ROWF Les op locatie in de beroepsopdracht van de HvA. De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. Het doel is de

Nadere informatie

Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2008 2009

Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2008 2009 Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2008 2009 Tabellenbijlage hogeschool: opleidingsrapportage: naam opleiding studiejaar: 2008 2009 bron: Aansluitingsmonitor Noordoost Nederland 2008 2009, sept

Nadere informatie

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018.

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Naast de rapporten die u dit schooljaar ontvangt, is het voor u belangrijk op de hoogte te zijn van de normen

Nadere informatie

Erasmus Universiteit Rotterdam, Van scholier naar student BIJLAGE 1 VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN

Erasmus Universiteit Rotterdam, Van scholier naar student BIJLAGE 1 VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN Erasmus Universiteit Rotterdam, Van scholier naar student BIJLAGE 1 VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM VWO-6 Over de vragenlijst Deze vragenlijst

Nadere informatie

De driejarige begeleiding van startende leraren

De driejarige begeleiding van startende leraren De driejarige begeleiding van startende leraren Informatie over deelname aan een project in uw regio April 2014 Voorwoord M De driejarige begeleiding van startende leraren Met behulp van inwerkprogramma

Nadere informatie

Veel gestelde vragen. Versie 11 mei Ik wil een deeltijdopleiding volgen. Op welke dagen heb ik les?

Veel gestelde vragen. Versie 11 mei Ik wil een deeltijdopleiding volgen. Op welke dagen heb ik les? Veel gestelde vragen Versie 11 mei 2017 1. Ik wil een deeltijdopleiding volgen. Op welke dagen heb ik les? Onderstaand vind je de lesdagen per opleiding en leerjaar. Let wel; dit betreft het studiejaar

Nadere informatie

Regionaal samenwerken voor het Professionaliseren en Opleiden van leraren in Rijnmond

Regionaal samenwerken voor het Professionaliseren en Opleiden van leraren in Rijnmond Regionaal samenwerken voor het Professionaliseren en Opleiden van leraren in Rijnmond Leren van de leraar, leren door de leraar Samen opleiden tot startbekwame leraar Professionaliseren tot vakbekwame

Nadere informatie

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat Starters-enquête 9 september 2014 Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat 1 EEN STROEVE START Een fantastische baan, maar heel erg zwaar. De Groene Golf de jongerenafdeling

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Stichtse Vrije School

Stichtse Vrije School Studiewijzer Eindwerkstuk Stichtse Vrije School Klas 11A / 11B Schooljaar 2014-2015 Algemeen Je sluit je vrijeschooltijd af door een eindwerkstuk te maken. Je bent vrij in de keuze van de vorm en inhoud

Nadere informatie

Leraar worden in de Haagse regio. Informatie voor potentiële zij-instromers met een vooropleiding in het hoger onderwijs

Leraar worden in de Haagse regio. Informatie voor potentiële zij-instromers met een vooropleiding in het hoger onderwijs Leraar worden in de Haagse regio Informatie voor potentiële zij-instromers met een vooropleiding in het hoger onderwijs Wil jij je vakkennis overbrengen? Kun je goed omgaan met tieners? Trekt het werken

Nadere informatie

Kiezen voor de toekomst! oktober

Kiezen voor de toekomst! oktober Kiezen voor de toekomst! oktober 2017 1 2 Qompas Kiezen zien als een proces Wat wil ik? Wat kan ik? Hoe ben ik? Zakelijke informatie over profielen, vakken, opleidingen, beroepen Koppelen Hulp van thuis

Nadere informatie

Inductietraject koppelen aan werkplekleren

Inductietraject koppelen aan werkplekleren Inductietraject koppelen aan werkplekleren Marcelle Hobma Kwaliteitsreeks opleidingsscholen Praktijk In-Zicht STEUNPUNT OPLEIDINGSSCHOLEN PO-R A AD VO-R A AD Inhoudsopgave Inleiding 5 1. Werkgroepen 6

Nadere informatie

Accent en de opleidingsschool Versie maart 2013. ACCENT en de opleidingsschool

Accent en de opleidingsschool Versie maart 2013. ACCENT en de opleidingsschool 1 ACCENT en de opleidingsschool Visie op opleiden Accentscholen staan midden in een dynamische samenleving. Van de medewerkers in de scholen wordt verwacht dat ze blijvend inzetbaar zijn. Accent voert

Nadere informatie

IN GESPREK MET MARION DUINMEIJER OVER DE LEERWERKGROEP INDUCTIE

IN GESPREK MET MARION DUINMEIJER OVER DE LEERWERKGROEP INDUCTIE NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2013 INHOUD In gesprek met Marion Duinmeijer over de leerwerkgroep Inductie Professioneel Lerend Netwerk Utrecht (Blended Learning) TweedegraadsPLUS, professionaliseren op masterniveau

Nadere informatie

Competentie Vakinhoud

Competentie Vakinhoud Competentie Vakinhoud Overzicht vakken Alfa Cijfer Sterk Zwak Nederlands Engels Duits Frans Grieks Latijn Beta Cijfer Sterk Zwak Wiskunde Natuurkunde Scheikunde Biologie Gamma Cijfer Sterk Zwak Aardrijkskunde

Nadere informatie

SAMEN-SCHOLING SAMEN-SCHOLING. Scholen en opleidingen, elkaars natuurlijke partners. doorjaapbuitinkensjoukewouda

SAMEN-SCHOLING SAMEN-SCHOLING. Scholen en opleidingen, elkaars natuurlijke partners. doorjaapbuitinkensjoukewouda SAMEN-SCHOLING Scholen en opleidingen, elkaars natuurlijke partners doorjaapbuitinkensjoukewouda De Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) en het Universitair Centrum voor de Universitaire Lerarenopleiding

Nadere informatie

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie.

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie. Rapportageformat Instrument Keurmerk HAN ILS en samenwerkingsscholen Versie VO, oktober 2014 Standaard 1. De samenwerkingsschool in relatie tot de kwaliteit van de leerwerkomgeving van de lerende Deze

Nadere informatie

Kopopleiding. Word in één jaar leraar na je hbo- of wo-bachelor!

Kopopleiding. Word in één jaar leraar na je hbo- of wo-bachelor! Kopopleiding Word in één jaar leraar na je hbo- of wo-bachelor! Leraar worden met een kopopleiding van een jaar Een interessante kans voor hbo-bachelors en wo-bachelors: word leraar! Als werken met jongeren

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2017-2018 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

Excellente docent in de mbo-praktijk

Excellente docent in de mbo-praktijk Excellente docent in de mbo-praktijk Uitwisseling scholen HU 7 maart 2014 ROCMN P&O 5-3-2014 1 ROC Midden Nederland Profiel: Kwaliteit, kleinschaligheid en persoonlijk contact Nauwe verbinding met regionale

Nadere informatie

Overgangsnormen 2008-2013. JUNIOR LEERWERKHUIS (onderbouw vmbo)

Overgangsnormen 2008-2013. JUNIOR LEERWERKHUIS (onderbouw vmbo) Overgangsnormen 2008-2013 JUNIOR LEERWERKHUIS (onderbouw vmbo) 01 Inhoud: 1. Algemene gegevens leerjaar 1 en 2 2. Regionale zorgonderwijsvoorziening Maasland K/T met LWO leerjaar 1 Regionale zorgonderwijsvoorziening

Nadere informatie

Vragenlijst voor minorstudenten

Vragenlijst voor minorstudenten Vragenlijst voor minorstudenten Digitale toetsing en beoordeling in de universitaire lerarenopleiding Intro Het komende studiejaar besteden opleiders van alle universitaire lerarenopleidingen speciale

Nadere informatie

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Studentnummer: Naam aanmelder: Stap 1. Welkom heten en uitleggen wat het onderzoek inhoudt (Tijd: 5 minuten) Landelijk en bij de FEM is er sprake van een hoge

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Samenvatting en conclusies Inleiding In het kader van de Monitor en evaluatie Tweede Fase HAVO / VWO heeft het ITS voor het Ministerie van OCenW, directie voortgezet onderwijs, onderzoek gedaan in het

Nadere informatie

Stages in het buitenland

Stages in het buitenland Stages in het buitenland Ben jij op zoek naar een spetterende buitenlandervaring? Of zoek je gewoon een stage? AIESEC helpt je hierbij. In dit document vind je alle informatie, die je nodig hebt om het

Nadere informatie

Voor intern gebruik bij een opleiding wordt gerapporteerd over alle stellingen, vragen, toelichtingen enz.

Voor intern gebruik bij een opleiding wordt gerapporteerd over alle stellingen, vragen, toelichtingen enz. Standaardisatie en formulering stellingen en vragen voor module evaluaties VHL versie 27 maart 2011 Inleiding In het voorjaar van 2010 is het project Standaardiseren module evaluaties VHL breed o.l.v.

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

Vragenlijst voor masterstudenten

Vragenlijst voor masterstudenten Vragenlijst voor masterstudenten Digitale toetsing en beoordeling in de universitaire lerarenopleiding Intro Het komende studiejaar besteden opleiders van alle universitaire lerarenopleidingen speciale

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT School : Basisschool De Lockaert Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 63530 Datum schoolbezoek : 16 december 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Versie Schooljaar 2016-2017 Definitief vastgesteld sept. 2016 Bevorderingsnormen Inclusief: - Herkansingsregeling 4 havo, 4 vwo en 5 vwo - Protocol doorstroom 4 mavo naar 5 havo - Protocol doorstroom 5

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

Partnerschap. en scholen werken op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met studenten aan hun ontwikkeling tot professional.

Partnerschap. en scholen werken op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met studenten aan hun ontwikkeling tot professional. Sinds een tiental jaren hebben we opleidingsvormen ontwikkeld die recht doen aan zowel vakbekwaamheid als praktijkkennis van aanstaande leraren. In toenemende mate doen we dat op basis van opleiden in

Nadere informatie

HANDLEIDING MINOR LEREN LESGEVEN

HANDLEIDING MINOR LEREN LESGEVEN FACULTY OF BEHAVIOURAL, MANAGEMENT AND SOCIAL SCIENCES HANDLEIDING MINOR LEREN LESGEVEN UT LERARENOPLEIDING ELAN 2015/2016 Inhoud 1. De Minor Leren Lesgeven... 3 2. Studieprogramma van de 15 en 30 EC

Nadere informatie

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Evaluatie Pastiel Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Pastiel Drs. Jan Dirk Gardenier MBA Erik Geerlink, MSc Lotte Piekema, MSc Februari 2014

Nadere informatie

De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid. Voorloper Kwaliteit van lerarenopleiders

De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid. Voorloper Kwaliteit van lerarenopleiders De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid Voorloper Kwaliteit van lerarenopleiders Véronique van de Reijt en Quinta Kools Fontys Lerarenopleiding Tilburg Context van de

Nadere informatie

Intern Kwaliteitsbeleid

Intern Kwaliteitsbeleid Bijlage 5 bij Kritische Reflectie ROSRijnland 2015 Intern Kwaliteitsbeleid Inhoudsopgave 1. ROSRijnland stelt kwaliteit centraal 1.1. Kwaliteit in opleiding 1.2. Kwaliteit in begeleiding 1.3. Kwaliteit

Nadere informatie

Factsheet maatregel 7: het vergroten van kwaliteit

Factsheet maatregel 7: het vergroten van kwaliteit Factsheet maatregel 7: het vergroten van kwaliteit Verder bouwen aan kwaliteit van het onderwijs door de maatregel vergroten van kwaliteit gaat over het faciliteren van professionaliseringstrajecten door

Nadere informatie

Landelijke kennistoetsen als onderdeel van peer-review? Landelijke constructieteamdag 20 april Henk Fuchs en Gitte Hoogland

Landelijke kennistoetsen als onderdeel van peer-review? Landelijke constructieteamdag 20 april Henk Fuchs en Gitte Hoogland Landelijke kennistoetsen als onderdeel van peer-review? Landelijke constructieteamdag 20 april 2017 - Henk Fuchs en Gitte Hoogland Programma Voorstelronde Peer-review: hoe werkt het precies? Toelichting

Nadere informatie

De leukste plek om te. leren. Versterken van het contact tussen docenten en coaches op de leerafdeling. Verbetering van de communicatie werkt!

De leukste plek om te. leren. Versterken van het contact tussen docenten en coaches op de leerafdeling. Verbetering van de communicatie werkt! De leukste plek om te leren Versterken van het contact tussen docenten en coaches op de leerafdeling Verbetering van de communicatie werkt! Aanleiding In opdracht van het ROC Midden Nederland (ROC MN)

Nadere informatie

Lesson Study in de Lerarenopleiding RuG. Carien Bakker vakdidactica Nederlands

Lesson Study in de Lerarenopleiding RuG. Carien Bakker vakdidactica Nederlands 1 Lesson Study in de Lerarenopleiding RuG Carien Bakker vakdidactica Nederlands c.h.w.bakker@rug.nl 2 Eerstegraads Lerarenopleiding RUG 4 jaar vakmaster + 1 jaar lerarenopleiding bevoegdheid schoolvak

Nadere informatie

LeerWerkPlan VLO fase 2, Zwolle

LeerWerkPlan VLO fase 2, Zwolle 12-10-2010 VLO fase 2, Zwolle Leerwerkplan leerjaar 1 Opmerkingen Werkplekbegeleider Handtekening Opdracht 1 Competentie gericht leren B4 Organisatorisch gedragsindicator: B 4.5 B6 Competent in het samenwerken

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2016 2017 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS)

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) Voor wie? Je bent al leraar, maar je wil je onderwijsbevoegdheid uitbreiden? Dan ben je bij AP aan het juiste adres! De verkorte trajecten voor

Nadere informatie

PROFIELKEUZE HAVO. Januari 2017

PROFIELKEUZE HAVO. Januari 2017 PROFIELKEUZE HAVO Januari 2017 H. de Heus Decaan 3-4-5 HAVO & 3-4 Mavo heu@llr.nl Wilt u het geluid van uw telefoon uitzetten? Onderwerpen Nederlands onderwijsstelsel De Tweede Fase en de profielen Profielkeuze

Nadere informatie

Lesson Study in de Lerarenopleiding RUG

Lesson Study in de Lerarenopleiding RUG 1 Lesson Study in de Lerarenopleiding RUG Carien Bakker vakdidactica Nederlands c.h.w.bakker@rug.nl Charlotte Speekenbrink eerstegraadsdocente Nederlands (in opleiding) Marjolein Gielstra eerstegraadsdocente

Nadere informatie

De indeling van de sector Onderwijs

De indeling van de sector Onderwijs De indeling van de sector Onderwijs Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in acht subsectoren: 1 Lerarenopleiding basisonderwijs 2 Tweedegraads lerarenopleiding

Nadere informatie

Inhoud: Opdracht 1 pagina 2 Opdracht 2 pagina 3 Opdracht 3 pagina 4 Opdracht 4 pagina 5 Opdracht 5 pagina 6

Inhoud: Opdracht 1 pagina 2 Opdracht 2 pagina 3 Opdracht 3 pagina 4 Opdracht 4 pagina 5 Opdracht 5 pagina 6 Leerwerkplan leerjaar 2 2007 2008 Handtekening instituutbegeleider Naam student : Erik Postema Student nummer : 1006851 Klas : DLO2 metaal Opmerkingen werkplekbegeleider Opmerkingen en eindoordeel instituutbegeleider

Nadere informatie

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013 Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 21 Oktober 21 1 Inhoudsopgave H1 Inleiding H2 Aantal vrijwilligers per sector/locatie en respons H Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten en interpretatie klanttevredenheidsonderzoek 2009

Onderzoeksresultaten en interpretatie klanttevredenheidsonderzoek 2009 Onderzoeksresultaten en interpretatie klanttevredenheidsonderzoek 2009 1 Inleiding: In dit resumé geven wij u inzicht in de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek van 2009. Het gehele rapport omvat

Nadere informatie

Analyse NSE 2016 opleiding ergotherapie. Inhoud. 1 Inleiding

Analyse NSE 2016 opleiding ergotherapie. Inhoud. 1 Inleiding Analyse NSE 2016 opleiding ergotherapie Inhoud Analyse NSE 2016 opleiding ergotherapie... 1 1 Inleiding... 1 2 Aandachtspunten... 2 2.1 Algemene items... 2 2.2 Onderliggende items... 3 2.3 Organisatie

Nadere informatie

Determinatie en Bevordering 2013-2014

Determinatie en Bevordering 2013-2014 Determinatie en Bevordering 2013-2014 Aug. 2013 versie 4 1 Algemeen klas 1, klas 2 en Mavo Als tekort geldt: 5 = 1 tekort, 4 = 2 tekorten Een rapportcijfer lager dan 4 is niet toegestaan. Bij het eindrapport

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer stagebegeleiders en leidinggevenden In 2012 heeft de gemeente Emmen besloten een proactief stagebeleid te gaan voeren. Het actief aanbieden van

Nadere informatie

AANVULLING SCHOOLGIDS

AANVULLING SCHOOLGIDS Aanvulling van de Schoolgids 2015-2016 Resultaten 2014-2015 1 AANVULLING SCHOOLGIDS 2015-2016 1. Ter inleiding In het begin van het schooljaar plaatst de school haar schoolgids op de website van de school.

Nadere informatie