OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 1 van 36

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 1 van 36"

Transcriptie

1 Opleidingsschool Rotterdam OSR Standaardlijst jaarverslag opleiden Versie november 2014 Naam van de School Melanchthon Betreft periode * Augustus 2014 juli 2015 A. Organisatiebeschrijving opleidingsfunctie van de school 1a. Verantwoordelijken voor organisatie en coördinatie van opleiden Naam Functie Schoolleider Harry van Alphen Directeur onderwijs Algemene coördinatie Stephan Rothuizen Begeleider op School 1b. Wie fungeert/fungeren als aanspreekpunt voor de organisatie en coördinatie van de begeleiding van de verschillende categorieën studenten in het algemeen? Categorie Naam Functie Locatie/organisatie Voltijdstudenten regulier (3 e en 4 e jaars) hbo 2 e graad (categorie a) Voor alle categorieën geldt indien van toepassing Erik van Idsinga Freya Martijn Liesbeth van Terwisga Ingrid Nicodem Theo de Bruijn Mari Vrijhof Brigitte Jacobs Ebert Calister BoS BoS BoS BoS BoS BoS BoS BoS Bergschenhoek Berkroden De Blesewic M. Business School Prinses Irene Schiebroek Kralingen OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 1 van 36

2 Mathenesse Voltijd-OidS-studenten (v/h dualen) hbo 2 e graad (categorie a) Studenten kopopleiding hbo 2 e graad (categorie b) Universitaire masterstudenten (categorie c en d) Educatieve minoren (categorie e) Zij-instromers (categorie f) Bevoegde docenten studerend voor hogere of andere bevoegdheid (categorie g) idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem 2. Bij OidS betrokken locaties Naam locatie Melanchthon Bergschenhoek Melanchthon de Blesewic Melanchthon Business School Melanchthon Berkroden Melanchthon Prinses Irene Melanchthon Kralingen Melanchthon Mavo Schiebroek Naam van persoon die als aanspreekpunt optreedt Stephan Rothuizen Stephan Rothuizen Stephan Rothuizen Stephan Rothuizen Stephan Rothuizen Stephan Rothuizen Stephan Rothuizen OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 2 van 36

3 3. Bijeenkomsten met studenten, anders dan begeleidingsgesprekken vis-á-vis V = verplicht volgen K = keuze Alles wordt aangeboden binnen de Melanchthon Academie Soort bijeenkomst (bijv. introductie, LWT, BiS-groep, intervisie, interne professionalisering, etc.) Aantal per jaar V K Locatie Onder leiding van Introductie bijeenkomst 2 X Schiekade BoS Klassenmanagement 1 X In overleg Melanchthon Academie trainers Activerende didactiek 1 X Idem Idem Samenwerkend leren 1 X Idem Idem De bijzondere leerling 1 X Idem Idem Ken je Talent 3 X idem Idem Pedagogische Tact 2 X idem Idem Rekendidactiek 4 X enzovoorts enzovoorts Formatief beoordelen 3 X DOT Flipping the 8 X classroom Teach like a champion 4 X Pubers van Nu 4 X E-training GIS (AK) 2 X RET jezelf! 2 X Its-learning 2 X Executieve functies en Passend onderwijs 2 X Lesgeven aan kinderen die moeilijk leren 1 X OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 3 van 36

4 Feedback geven en 1 X ontvangen Gespreks- en 5 X coachingsvaardigheden Differentiëren is te leren 3 X 4. Bijeenkomsten met vakcoaches Soort bijeenkomst (bijv. intervisie, training, etc.) Aantal per jaar Locatie Onder leiding van Coach bijeenkomst 4 Bleiswijk Stephan Rothuizen 5. Overleg tussen schoolleiding en opleidingscoördinator(en)/bos(sen) Naam overleg Aantal per jaar Deelnemers BoS overleg 3 Alle BoSsen olv Stephan Rothuizen BoS overleg met directie 4 Elke BoS op de vestiging 6. Deelname vanuit de school aan overleg met andere instanties over OidS, zoals partnerscholen, lerarenopleidingen, etc. Soort overleg Coördinatie commissie Overleg met de HR Overleg ICLON Betrokken geleding uit de school (bijv. schoolleiding, BoS, vakcoaches, etc,) Stephan Rothuizen Zo vaak als nodig Zo vaak als nodig OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 4 van 36

5 7. Opleidingsplan of opleidingshandboek van de school Toelichting: Een opleidingsplan of opleidingshandboek bevat alle afspraken, planningen, instrumenten en gegevens die relevant zijn voor de organisatie van OidS in de school. Locatie Aanwezig: ja/nee In gebruik: ja/nee Melanchthon Bergschenhoek ja ja Melanchthon de Blesewic ja ja Melanchthon Business School ja ja Melanchthon Berkroden ja ja Melanchthon Prinses Irene ja ja Melanchthon Kralingen ja ja Melanchthon Schiebroek ja ja Melanchthon Mathenesse ja ja Melanchthon Mavo Schiebroek ja ja 8. Update van opleidingsplan of opleidingshandboek van de school* Datum van laatste update Augustus 2013 Wijze van verspreiding onder betrokkenen Elke BoS plaatst het handboek op een voor studenten toegankelijke digitale plek. B. Kwantitatieve gegevens OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 5 van 36

6 Vak 9. Inzet vakcoaches* Aantal en verschil t.o.v. vorige periode bijv.: [+2] Aardrijkskunde 1 4 (+3) 1 Geschiedenis 4 5 (+1) 1 Beeldende vorming 3 1 (-2) 3 Engels 6 7 (+2) Maatschappijleer 4 1 (-3) Economie Frans 3 1 (-2) 1 Nederlands 5 6 (+1) 3 Natuurkunde 1 3 (+2) Techniek 2 0 (-2) Biologie Duits 2 1 (-1) Wiskunde 2 5 (+3) Filosofie 1 Muziek 1 (+1) Scheikunde 1 (+1) Gecertificeerd aantal en verschil t.o.v. vorige periode bijv: [+1] 10. Inzet Opleidingscoördinatoren/Bossen* Aantal en verschil t.o.v. vorige periode bijv.: [+2] Gecertificeerd aantal en verschil t.o.v. vorige periode bijv: [+1] 8 BoSsen 9 (+1) 3 (BoS opleiding ICLON) OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 6 van 36

7 Voltijdstudenten regulier (3 e en 4 e jaars) hbo 2 e graad (categorie a) Voltijd-OidS-studenten (v/h dualen) hbo 2 e graad (categorie a) Studenten kopopleiding hbo 2 e graad (categorie b) Universitaire masterstudenten (categorie c en d) Educatieve minoren (categorie e) Zij-instromers (categorie f) Bevoegde docenten studerend voor hogere of andere bevoegdheid (categorie g) 11. Is de taaktoedeling (uren per student voor vakcoach en opleidingscoördinator/bos per jaar) geheel conform het besluit van de Stuurgroep OSR van 4 april 2012 (zie ook bijlage)?* Nee, niet wat betreft: het vermelden van uren binnen de jaartaak (werkplekcoaches voor OidS uitgezonderd) Afwijkingen: Binnen het personeelsbeleid van CVO wordt ervan uitgegaan dat in het takenpakket van LC en LD docenten in opgesloten, het begeleiden van studenten. Om die reden zijn de begeleidingsuren niet expliciet in de jaartaak van deze vakcoaches. Reden van de afwijkingen: binnen Melanchthon zijn wij de mening toegedaan dat het begeleiden van studenten behoort tot de taak van docent. Dit conform het personeelsbeleid van het CVO. Van werkplekcoaches wordt een andere inspanning verwacht dan vakcoaches. Om die reden krijgen de werkplekcoaches uren toegekend. 12a. Gerealiseerde opleidingsplaatsen studenten HR, ICLON en TULO en alleen in schoolvakken VO, per categorie in aantallen* Vak Aardrijkskunde Nederlands OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 7 van 36

8 Wiskunde Biologie Engels Geschiedenis 4 1 Frans 1 Maatschappijleer Beeldende vorming 1 Economie 1 4 Natuurkunde Techniek Filosofie Taalwetenschappen Duits 1 OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 8 van 36

9 Voltijdstudenten regulier hbo 2 e graad Voltijd-OidS-studenten (v/h dualen) hbo 2 e graad Studenten kopopleiding hbo 2 e graad Universitaire masterstudenten Educatieve minoren Zij-instromers Bevoegde docenten studerend voor hogere of andere bevoegdheid Deeltijd 12b. Gerealiseerde opleidingsplaatsen studenten die niet meetellen voor de tegemoetkoming volgens de Regeling OidS van OCW. Dit betreft voltijdstudenten regulier van leerjaar 1 en 2 van de HR en verder alle studenten van andere lerarenopleidingen, uitgesplitst naar categorie in aantallen per vak in het VO* Vak Aardrijkskunde 1 Nederlands 2 1 Wiskunde 1 Biologie 1 Engels 2 Geschiedenis Frans 1 Maatschappijleer Beeldende vorming Economie 1 OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 9 van 36

10 Natuurkunde Techniek Filosofie Taalwetenschappen Bewegingsonderwijs 3 Pedagogiek 2 1 Duits 1 Levensbeschouwing 2 Doorstroomgegevens en uitstroomgegevens van studenten in aantallen* OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 10 van 36

11 Code Totaal van deze periode Succes in studie, blijft op deze school Succes in studie, naar elders in OSR Succes in studie, naar elders binnen CVO, BOOR, LMC Succes in studie, naar elders buiten CVO, BOOR, LMC Blijft in OSR met studievertraging (verlenging toegestaan) Niet succesvol in studie, uit OSR Gediplomeerd, blijft op deze school Gediplomeerd, naar elders binnen CVO, BOOR, LMC Gediplomeerd naar elders buiten CVO, BOOR, LMC Categorie Voltijd hbo lj 3 a 5 Voltijd hbo lj 4 a 15 OidS hbo (duaal) a 4 lj 1 OidS hbo (duaal) a 3 lj 2 OidS hbo (duaal) a 3 lj 3 OidS hbo (duaal) a 2 lj 4 Kopopleiding hbo b 5 Universitaire c, d 4 master Educatieve e 2 minoren Zij-instromers f 2 Studerend voor hogere,of andere bevoegdheid g 12 Totaal OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 11 van 36

12 Gegevens bevoegde docenten in de school die opgeleid zijn binnen OSR-verband of haar voorgangers (PDS-Rijnmond, Samenscholing.nu): eigen kweek * Periode Aantal * en verschil t.o.v. vorige periode bijv.: [+2] afgestudeerde OidS studenten C. Kwalitatieve gegevens Gegevens uit de tevredenheidenquête die bij de studenten op de school is afgenomen A. Algemene gegevens* Aantal ingevulde enquêtes voor verschillende categorieën studenten, uitgesplitst naar studerend aan een van de instituten van het samenwerkingsverband of eventueel van daarbuiten. Categorie studenten Code HR, ICLON, TULO Buiten OSRverband Voltijd hbo lj 3 a 3 0 Voltijd hbo lj 4 a 3 0 OidS hbo (duaal) lj 1 a 0 0 OidS hbo (duaal) lj 2 a 0 0 OidS hbo (duaal) lj 3 a 0 0 OidS hbo (duaal) lj 4 a 1 0 OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 12 van 36

13 Kopopleiding hbo b 0 0 Universitaire master c, d 2 0 Educatieve minoren e 2 0 Zij-instromers f 1 0 Studerend voor hogere,of andere bevoegdheid g 0 0 Overigen 3 0 Totaal 15 0 B. Welke conclusies trekt de school uit het tevredenheidonderzoek onder de studenten m.b.t. opleiden?* Tabellen t.b.v. B 1: Conclusies m.b.t. de tevredenheid over de begeleiding bij opleiden in de school (vragen B11, B12 en B15 en C16 t/m C23 van de enquête, voor vragen C21 en C22: zie tabel 10 en 11) Tabel 1 Beschrijvende analyses tevredenheid over de school (vraag B11, 5-puntsschaal: 1= zeer ontevreden, 5 = zeer tevreden) Tevredenheid over de school wat betreft: N Minimum waarde Maximum waarde Gemiddelde Standaarddeviati e de organisatie van je stage door de school 16 1,00 5,00 4,13,957 de inhoud van je stage door de school 16 2,00 5,00 4,31,793 OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 13 van 36

14 de informatievoorziening over je stage door de school 16 1,00 5,00 4,13 1,024 de communicatie over je stage van de school 16 2,00 5,00 4,13,806 De studenten zijn gemiddeld tevreden tot zeer tevreden over: - de organisatie van de stage door de school - de inhoud van de stage door de school - de informatievoorziening over de stage door de school - de communicatie over de stage door de school. In vergelijking met 2013 zijn de studenten nu relatief meer tevreden over de organisatie van de stage door de school (gem: 4,00 in 2013), de inhoud van de stage door de school (gem: 3,90 in 2013), de informatievoorziening over de stage door de school (gem: 3,80 in 2013) en de communicatie over de stage van de school (gem: 3,90 in 2013). Ik ben tevreden over de waardering door de studenten. Goed te zien dat de inhoud van de stage gewaardeerd wordt. Dat betekent dat we op de werkvloer kwaliteit bieden. OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 14 van 36

15 Tabel 2 Begeleiding op school door vakcoach en/of BoS (vraag C16, n=16) Begeleiding door: Aantal % vakcoach 11 68,8% begeleider op school (BoS) 11 68,8% anders, namelijk: 2 12,5% Docent collega Geen Tweederde (68,8%) van de studenten wordt begeleid door een vakcoach en nogmaals tweederde (68,8%) van de studenten wordt begeleid door de Begeleider op School (BoS). Een aantal studenten wordt begeleid door zowel de vakcoach als de BoS. Twee studenten geven aan op een andere manier begeleid te worden: door een collega of niet. In vergelijking met 2013 worden nu iets minder studenten begeleid door een vakcoach (70% in 2013) en meer studenten begeleid door een BoS (60% in 2013). Goed te lezen dat de BoS (9, op elke vestiging 1) meer betrokken worden bij de begeleiding. OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 15 van 36

16 Tabel 3 Beschrijvende analyses tevredenheid over de vakcoach op school (vraag C18, 5-puntsschaal: 1= zeer ontevreden, 5 = zeer tevreden) Tevredenheid over vakcoach wat betreft: N Minimum waarde Maximum waarde Gemiddelde Standaarddeviatie begeleiding van je leerproces ,18 1,168 frequentie van de begeleiding ,36 1,206 duidelijkheid in eisen ,00 1,095 visie op het beroep ,09 1,136 inhoudelijke expertise ,18 1,168 enthousiasme ,36 1,206 betrokkenheid ,45 1,214 bereikbaarheid ,09 1,136 feedback ,18 1,168 Met betrekking tot de vakcoach op school zijn de studenten gemiddeld tevreden tot zeer tevreden over de: begeleiding van het leerproces frequentie van de begeleiding duidelijkheid in eisen visie op het beroep inhoudelijke expertise OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 16 van 36

17 enthousiasme betrokkenheid bereikbaarheid. feedback. Het hoogst wordt gescoord op de betrokkenheid en (relatief) het laagst op duidelijkheid in eisen. In vergelijking met 2013 zijn de studenten nu minder tevreden over: begeleiding van het leerproces (gem: 4,43 in 2013) frequentie van de begeleiding (gem: 4,71 in 2013) duidelijkheid in eisen (gem: 4,43 in 2013) visie op het beroep (gem: 4,86 in 2013) inhoudelijke expertise (gem: 4,71 in 2013) enthousiasme (gem: 4,42 in 2013) betrokkenheid (gem: 4,57 in 2013) bereikbaarheid (gem: 4,57 in 2013) feedback (gem: 4,57 in 2013). Over het geheel genomen scoort Melanchthon hier goed. Waar actie vereist is, is duidelijkheid in eisen. Tijdens het BoSsen overleg zal ik dit ter sprake brengen. Helder moet worden of dit Melanchthon gerelateerde zaken betreft of zaken die linken aan het opleidingsinstituut. OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 17 van 36

18 Tabel 4 Beschrijvende analyses tevredenheid over de begeleider op school (BoS) op school (vraag C20, 5-puntsschaal: 1= zeer ontevreden, 5 = zeer tevreden) Tevredenheid over BoS wat betreft: N Minimum waarde Maximum waarde Gemiddelde Standaarddeviatie begeleiding van je leerproces 11 3,00 5,00 4,09,539 frequentie van de begeleiding 11 3,00 4,00 3,36,505 duidelijkheid in eisen 11 3,00 5,00 4,09,701 visie op het beroep 11 3,00 5,00 4,18,751 inhoudelijke expertise 11 3,00 5,00 4,00,775 enthousiasme 11 3,00 5,00 4,18,603 betrokkenheid 11 3,00 5,00 4,18,603 bereikbaarheid 11 3,00 5,00 4,09,701 feedback 11 3,00 5,00 4,45,688 Met betrekking tot de BoS zijn de studenten neutraal tot tevreden over de: frequentie van de begeleiding OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 18 van 36

19 De studenten zijn tevreden tot zeer tevreden over de: begeleiding van het leerproces duidelijkheid in eisen visie op het beroep inhoudelijke expertise enthousiasme betrokkenheid bereikbaarheid. Het hoogst wordt gescoord op feedback en (relatief) het laagst op frequentie van de begeleiding. In vergelijking met 2013 zijn de studenten nu minder (maar nog steeds) tevreden over: frequentie van de begeleiding (gem: 3,83 in 2013) visie op het beroep (gem: 4,50 in 2013) inhoudelijke expertise (gem: 4,50 in 2013) betrokkenheid (gem: 4,33 in 2013) bereikbaarheid (gem: 4,33 in 2013) De studenten zijn nu meer tevreden dan in 2013 over: begeleiding van het leerproces (gem: 4,00 in 2013) duidelijkheid in eisen (gem: 4,00 in 2013) enthousiasme (gem: 4,17 in 2013) feedback (gem: 4,33 in 2013) OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 19 van 36

20 De lage score mbt frequentie van begeleiden door de BoS is het gevolg van de begeleidingsinfrastructuur die we binnen Melanchthon hanteren. De BoS coördineert de stages binnen de vestiging. Het is niet de taak van de BoS te begeleiden. Gegevens uit exitinterviews * Bij studenten die hun opleiding voortijdig beëindigen wordt een exitinterview afgenomen. Welke verschillende motieven voeren de studenten aan voor hun vertrek en hoe vaak wordt dit motief aangevoerd? 16 A. Aantal Aantal exitinterviews in deze periode: 2 (OidS) 16 B. Motieven voor vertrek Nr. Motief voor vertrek Aantal keren aangevoerd 1 Te lang uitlopen in studietijd, overgang naar de voltijd 2 OidS als te zwaar ervaren, overgang naar de voltijd OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 20 van 36

21 16 C. Conclusies uit exitinterviews voor organisatie en uitvoering van OidS in deze school Conclusies voor deze school uit exitinterviews a. Redenen van vertrek zijn niet te herleiden tot het in gebreke zijn van Melanchthon maar naar de studievoortgang van de student. Ondanks goede begeleiding en gedoceerde druk door de werkplekcoach blijft het de student die de achterkant in orde moet hebben. b. Wat aandacht behoeft is de werkdruk. Studenten vinden alles leuk wat in een school gebeurt en willen dit ook allemaal doen. Soms gebeurt het dat de werkplekcoach onvoldoende zicht heeft op de inzet van de student. De schoolleiding vraagt veel, is best ook wel makkelijk de student doet het toch wel. Er wordt bij gezegd: als het niet gaat, laat het me dan weten. De student laat dat niet weten en ongemerkt gaat deze achterlopen. Het komt als een boemerang terug bij de student. Het blijft lastig deze zaken op afstand (als BoS van 9 vestigingen) te monitoren. Ik hoor het vaak achteraf. 16 D. Conclusies uit exitinterviews voor organisatie en uitvoering van OidS in de OSR als geheel Conclusies voor de OSR uit exitinterviews a. Bij een duidelijke en bewijsbare studie achterstand studenten tijdig uit het OidS traject begeleiden. Studenten denken over het algemeen dat zij de achterstand goed kunnen maken maar dat blijkt in alle gevallen een utopie. Dit zou voor het 3 e studiejaar moeten gebeuren. b. Misschien zou elke vraag mbt uitbreiding van taken van OidS studenten gefilterd moeten worden door de werkplekcoach. Deze kan de regie houden en voorkomen dat een student te zwaar wordt belast. OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 21 van 36

22 17 Tevredenheid van vakcoaches m.b.t. OidS zoals dit in de school georganiseerd en uitgevoerd wordt. Op welke punten is extra aandacht nodig en welke motivering geven de vakcoaches hiervoor?* 17 A. Aantal Aantal coaches dat zijn/haar mening gegeven heeft: Zie de uitgewerkte enquete hieronder. Ik heb uitsluitend de WPC s bevraagd. 17 B. Aandachtspunten Aandachtspunten t.a.v. tevredenheid bij vakcoaches Motiveringen Aantal keren genoemd 17 C. Op welke wijze is de mening van de vakcoaches gepeild (bijv. gezamenlijk evaluatiegesprek, vragenlijst, individuele gesprekken, etc.) Via de heb ik verzocht de ervaringen te delen. OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 22 van 36

23 Vragenlijst werkplekcoaches met betrekking tot de OSR Versie november = onvoldoende Gm = gemiddeld Gd = goed U = uitstekend Ingevuld door 6 van de 10 werkplekcoaches. Niet elke vraag kon door allen ingevuld worden. Tevredenheid met betrekking tot. O Gm Gd U 1 Organisatie van de stages op Melanchthon Inhoud van de stages op Melanchthon Informatievoorziening mbt de stages op Melanchthon 6 4 De communicatie over de stages 5 1 Opmerkingen over bovenstaande vragen Melanchthon heeft bovenstaande zaken goed geregeld. Begeleiding door / contacten met. O Gm Gd U 1 De Melanchthon BoS De vestigingsdirectie 6 Opmerkingen over bovenstaande vragen Begeleiding door / contacten met. O Gm Gd U 1 BiS van de Hogeschool Rotterdam (jaar 2,3,4) Stagebegeleider Hogeschool Rotterdam (jaar 1) Wat vind je van het aantal lesbezoeken door de Hogeschool 3 2 Rotterdam 4 Hoe waardeer je de kwaliteit van de lesbezoeken door de 2 2 Hogeschool Rotterdam OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 23 van 36

24 Opmerkingen over bovenstaande vragen Wisselend over de jaren. Vaak toch een verplicht nummer waar weinig inhoudelijke informatie uitgewisseld wordt. Vraag 2 niet ingevuld, heb ik geen zicht op Ik hoor nooit iets van de Hogeschool; ik kan onmogelijk een oordeel geven over de kwaliteit van de lesbezoeken. Ik heb weinig ervaring met lesbezoeken van de HR, behalve die van Eric van Caem en daar was altijd goed contact over. Met Claudia Manetsgruber is over mail en telefoon contact geweest en dat liep ook goed. Ik zou het wel prettig vinden om meer contact te hebben met de begeleiders van de HR, zodat hogeschool en opleidingsschool gerichter kunnen samenwerken. Hoe waardeer je. O Gm Gd U 1 De kwaliteit van de BiS bijeenkomsten De kwaliteit van het begeleidingsmateriaal van de Hogeschool Rotterdam 3 2 Opmerkingen over bovenstaande vragen Materiaal is aardig maar ook nodeloos gecompliceerd en uitgebreid. Vraag 1 niet beantwoord. Durf ik geen gefundeerd antwoord op te geven Ik vind dat er te weinig contact is vanuit de Hogeschool Rotterdam met de werkplekcoach. Complimenten aan de BOS. Algemene opmerkingen van de BoS van Melanchthon nav de opbrengst van de enquete Komend jaar zal ik tijdens de WPC bijeenkomsten van Melanchthon de rode items doornemen. 18 Tevredenheid van de Begeleider(s) op School (BoS)/opleidingscoördinatoren m.b.t. OidS zoals dit in de school uitgevoerd wordt. Welke aandachtspunten noemen zij ter verbetering van het functioneren en welke motivering geven zij hiervoor?* Zie de uitgewerkte enquête hieronder. Ik heb uitsluitend de BoSsen bevraagd. OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 24 van 36

25 Vragenlijst BoSsen met betrekking tot de OSR Versie november = onvoldoende Gm = gemiddeld Gd = goed U = uitstekend Deze enquête is ingevuld door 4 van de 9 BoSsen binnen Melanchthon. Tevredenheid met betrekking tot. O Gm Gd U 1 Organisatie van de stages op Melanchthon Inhoud van de stages op Melanchthon 4 3 Informatievoorziening mbt de stages op Melanchthon 4 4 De communicatie over de stages 4 Opmerkingen over bovenstaande vragen Bovenstaande is goed geregeld op Melanchthon Begeleiding door / contacten met. O Gm Gd U 1 De vakcoaches (sectie) 3 2 De Melanchthon BoS De vestigingsdirectie 4 Opmerkingen over bovenstaande vragen De kwaliteit van de begeleiding door vakcoaches is sterk wisselend. Misschien moeten we hier een keer naar kijken. Ik denk niet dat alle vakdocenten een volledig beeld hebben van de eisen van de Hogeschool etc. Begeleiding door / contacten met. O Gm Gd U 1 De stagecoördinatoren Hogeschool Rotterdam De stagecoördinatoren ICLON / TULO 2 1 OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 25 van 36

26 3 Wat vind je van het aantal lesbezoeken door de Hogeschool Rotterdam / ICLON / TULO 4 Hoe waardeer je de kwaliteit van de lesbezoeken door de Hogeschool Rotterdam / ICLON / TULO 3 2 Opmerkingen over bovenstaande vragen Ook hier geldt : ik heb nauwelijks contact met de Hogeschool. Weinig ervaring met contacten met stagecoördinatoren, behalve met Eric van Caem en dat loopt goed. Bovenstaande o s zijn gebruikt omdat van het een en ander nauwelijks tot geen sprake is, maar anderzijds is de behoefte bij de bos ook niet aanwezig. Hoe waardeer je. O Gm Gd U 1 De kwaliteit van de BoS bijeenkomsten 4 2 De kwaliteit van het begeleidingsmateriaal van de Hogeschool 2 2 Rotterdam 3 De kwaliteit van het begeleidingsmateriaal van het ICLON / TULO De inhoud van het handboek voor studenten 4 5 De toepasbaarheid van het handboek voor studenten 4 6 De inhoud van het handboek voor docenten 4 7 De toepasbaarheid van het handboek voor docenten 4 Opmerkingen over bovenstaande vragen Mbt minoren: M.i. is een half jaar op de werkvloer te kort om een 2 e graads bevoegdheid te halen. Daarvoor is het vak te veelomvattend en gecompliceerd. In een half jaar kan men niet voldoende vlieguren maken en heeft een student te weinig tijd om zich te ontwikkelen. Algemene opmerkingen van de BoS van Melanchthon nav de opbrengst van de enquête Komend jaar zal ik tijdens de BoS bijeenkomsten van Melanchthon de rode items doornemen. OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 26 van 36

27 Aandachtspunten van de BoS(sen) Motiveringen - Het protocol rondom intake en begeleiding/opleiding moet aangescherpt worden, zodat voor zowel de stagair als voor mijzelf en de vakcoach duidelijk is hoe de gang van zaken is. - De vakcoaches moeten een duidelijke instructie krijgen over wat de bedoeling is. Opleiden is meer dan alleen maar begeleiden en daar moet men de instrumenten voor in handen krijgen. - Ik ga zelf het handboek stagaires (usb-stick) duidelijk inzetten bij de coaching, zodat men er ook daadwerkelijk mee gaat werken. - Ik moet er op letten dat stagaires goede instructie krijgen met betrekking tot het gebruik van SOM en Dit protocol is helder. Er is een stappenplan voor de BoS van de vestiging. De BoS van de vestiging verzorgt dit. Blijft een aandachtspunt. Het handboek studenten en handboek docenten staat op een digitale plek waar het bereikbaar is voor studenten en docenten. Instructie staat in het handboek. Smartschool is vervangen door It s Learning. OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 27 van 36

28 Smartschool. Ook een taak van de coaches, maar die moeten dan wel goed geïnstrueerd worden. - In overleg met de directie komt er een moment, liefst dit jaar nog, dat ik met de mensen die nu vakcoach zijn om de tafel kan en hen kan leren werken met een aantal modellen. Ik denk hierbij aan Korthagen, Roos van Leary en verschillende observatiemodellen. Ook het gebruik van de koppelkaarten zal gestimuleerd worden. Dit is ingezet. OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 28 van 36

29 19 Tevredenheid m.b.t. de samenwerking tussen scholen en instituten binnen de OSR* Aandachtspunten voor de samenwerking in de OSR. Motivering D. Sterkte-zwakteanalyse. Uit de verzamelde kwalitatieve gegevens trekt de school de volgende conclusies* 20 De school is m.b.t. OidS sterk in: De begeleidingsinfrastructuur De regie mbt stages door de BoS van Melanchthon Het begeleidingsmateriaal De inzet van acht BoSsen op de vestigingen OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 29 van 36

30 21 De school is m.b.t. OidS minder sterk in: In de breedte, de Melachthon BoS is de enige die echt goed ingevoerd is in de OSR Afgelopen jaar is het onderwijsplein van het stafbureau ingepraat mbt de OSR. De BoS heeft inmiddels een back/up. Daarnaast is het aantal werkplek coaches beperkt. Het zijn er precies tien. Bij ziekte of uitval zijn we kwetsbaar Afgelopen jaar zijn drie nieuwe werkplekcoaches opgeleid. De werkplekcoach en vakcoach zijn regelmatig verschillende personen, voordeel is dat we studenten van veel vakken kunnen plaatsen. Nadeel is dat de begeleiding van beroepsvaardigheden en het vak uit elkaar worden getrokken. Slecht één persoon is VELON geregistreerd Op dit moment is de back/up BoS bezig met de registratie In februari 2015 gaat de Melanchthon BoS voor herregistratie Er wordt onvoldoende gebruik gemaakt van het materiaal uit het handboek voor studenten Wordt gestimuleerd door de WPC s en de BoSsen. Tijdens gesprekken met studenten wordt mij duidelijk dat er regelmatig gebruik gemaakt wordt van het begeleidingsmateriaal. OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 30 van 36

31 E. Ontwikkeldoelen. De school formuleert op basis van het kwalitatieve deel van de aandachtspuntenlijst en de sterktezwakteanalyse de volgende ontwikkeldoelen m.b.t. OidS* Twee tot drie extra werkplekcoaches laten opleiden Zie boven Een goed back-up persoon vinden voor de Melanchthon BoS Zie boven BoSsen goed invoeren in de inhoud van de USB stick en het gebruik van het materiaal Zie boven Verwerking van de gegevens a. De school verwerkt bovenstaande aandachtspunten en gegevens in haar reguliere beleidsdocumenten van de jaarlijkse verantwoording. b. De ontwikkeldoelen neemt de school op in haar PDCA-cyclus. c. De gegevens uit bovenstaande Standaardlijst stelt zij ter beschikking van de projectleiding van de OSR om daaruit voorstellen voor het beleid van de OSR te formuleren. d. De gegevens uit bovenstaande Standaardlijst dienen als basis voor de informatie aan de bezoekende school en de vertegenwoordiger namens de opleidende instituten ter voorbereiding op de peer review-light. OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 31 van 36

32 Bijlage Besluit inzet begeleidingsuren per student per jaar naar categorie, Stuurgroep 4 april 2012: Categorie 1 (36/24) Coach BoS Totaal Duaal hbo leerjaar Voltijd hbo leerjaar Master wo-dio-1jarig Master wo-dio-2jarig kopopleiding hbo Categorie 2 (36/14) Duaal hbo leerjaar 1+Lio Voltijd Lio Educatieve minor WO Categorie 3 (maatwerk) Zij-instromers Hogere of andere bevoegdh OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 32 van 36

33 Ervaringen van Melanchthon met de opleidingsinstituten ICLON / TULO / HR. Positief: 1. De lijnen tussen Melanchthon en de opleidingsinstituten zijn kort. s worden snel beantwoord, de coördinatoren van de opleidingsinstituten zijn telefonisch goed bereikbaar. 2. De coördinatoren van de opleidingsinstituten zetten zich ruim voldoende in voor Melanchthon. Vragen en verzoeken worden direct in behandeling genomen. De antwoorden volgen snel en zijn meestal duidelijk en afdoende. 3. Melanchthon is zeer tevreden over het OidS traject. Aandachtspunten: 1. Voor ons gevoel is er een flinke kloof tussen de beleving van de realiteit op Melanchthon en de opleidingsinstituten. De gedachte bestaat dat de BoS in maart kan aangeven voor welk vak stageplaatsen beschikbaar zijn in september. De realiteit is dat dit per dag, soms per uur verandert. Globaal is er een indruk te geven, niet meer dan dat. Er zijn veel variabelen die invloed hebben op de stageplekken. Zwangerschapsverlof, of er veel nieuwe docenten binnen een sectie komen, ziekte van vakdocenten, krimpen of groeien van vestigingen enz. 2. Het is lastig dat Melanchthon soms stageplaatsen aanbiedt en deze, op het moment dat er een student komt, de plaats terugtrekt. 3. Het is lastig dat, als er een intake heeft plaatsgevonden en er een plaats is gereserveerd, de betreffende student zich terugtrekt en op een andere school gaat stagelopen. 4. Melanchthon (en de studenten) worden geconfronteerd met een kloof tussen de beeldvorming van het VO binnen de HR en de realiteit op de stageschool. Docenten van de HR weten onvoldoende hoe het onderwijs op de werkvloer eruit ziet. Melanchthon docenten weten onvoldoende hoe een en ander werkt binnen de opleidingsinstituten. OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 33 van 36

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

Resultaat- en procesevaluatie SKG3 Studiekeuzegesprekken

Resultaat- en procesevaluatie SKG3 Studiekeuzegesprekken Resultaat- en procesevaluatie SKG3 Studiekeuzegesprekken ten behoeve van cross case analyse Pilot intake assessment binnen Domein Techniek, Ontwerpen en Informatica van Hogeschool Inholland Auteur/Projectleider:

Nadere informatie

ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN

ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN Voorwoord Onbevoegd lesgeven is al jaren een bron van zorg in het voortgezet onderwijs. Tot nu toe is vooral

Nadere informatie

Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs

Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Dini van Donselaar APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

BEGINNENDE LERAREN KIJKEN TERUG ONDERZOEK ONDER AFGESTUDEERDEN. DEEL 1: DE PABO

BEGINNENDE LERAREN KIJKEN TERUG ONDERZOEK ONDER AFGESTUDEERDEN. DEEL 1: DE PABO BEGINNENDE LERAREN KIJKEN TERUG ONDERZOEK ONDER AFGESTUDEERDEN. DEEL 1: DE PABO Utrecht, 10 maart 2015 Voorwoord De kwaliteit van onderwijs begint met de kwaliteit van leraren. En de lerarenopleidingen

Nadere informatie

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Zwolle juni 2008 Adriaan Souman Agnes Veld Henriët Teerling Wan tat Li Levien Rademaker (docent M&L)) Frans Werkhoven (ESI) Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Werken op dezelfde golflengte

Werken op dezelfde golflengte Onderwijsprofessionals kiezen steeds vaker voor onderzoek om beter inzicht te krijgen in hun onderwijspraktijk. Vaak blijven de onderzoeksresultaten echter nog beperkt tot de school in kwestie. De ontwikkel-

Nadere informatie

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL - eindrapport - Auteurs: Regioplan drs. F.E.M. Berndsen dr. M.C. Paulussen-Hoogeboom Hogeschool van

Nadere informatie

TAAL X VAK = SUCCES 2

TAAL X VAK = SUCCES 2 TAAL X VAK = SUCCES 2 Eindverslag van het project 'Docenten aan zet bij taal in alle vakken' 2012/2013 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Opbrengsten 6 Evaluatie 11 Conclusie en aanbevelingen 14 Bijlage 1

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

De zeggenschap van leraren Nulmeting in het po, vo, mbo en hbo

De zeggenschap van leraren Nulmeting in het po, vo, mbo en hbo De zeggenschap van leraren Nulmeting in het po, vo, mbo en hbo ResearchNed, in opdracht van het Ministerie van OCW Lette Hogeling Froukje Wartenbergh-Cras Jessica Pass Joyce Jacobs Sil Vrielink Marlies

Nadere informatie

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto English corner op de Paulusschool in Hilversum augustus 2012 Deborah van Loon Wim Setz Onder begeleiding van prof.dr. Rick de Graaff Universiteit Utrecht in opdracht

Nadere informatie

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Stand van zaken ict infrastructuur en verwachtingen over ontwikkelingen Kennisnet, juli 2014 1 Inhoud INLEIDING EN DOEL...

Nadere informatie

De kracht van goed bestuur

De kracht van goed bestuur Bestuur, management en onderwijskwaliteit Daniëlle Verschuren en Berber Vreugdenhil De kracht van goed bestuur Eindrapportage De kracht van goed bestuur Eindrapportage Daniëlle Verschuren Berber Vreugdenhil

Nadere informatie

STRETCHEN: de lat hoger leggen

STRETCHEN: de lat hoger leggen STRETCHEN: de lat hoger leggen Verslag van een Praktijkgericht Onderzoek in het kader van de Opleiding leraar VHO wiskunde (code 68516), Universiteit Utrecht. Ir. G.M.J.M. (Tinus) Coppens (studentnr. 3727602)

Nadere informatie

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Een beschrijving van een van de maatwerkroutes van het Kennemer College in Heemskerk SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Van vmbo-tl via mbo versneld

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Inhoud Wat zijn de uitdagingen voor leraren en lerarenopleidingen tot 2020? 4 De lerarenagenda 6 1. Hogere kennis- en geschiktheidseisen aan aankomende

Nadere informatie

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO/VO Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling Hessel de Boer Zeger van Hoffen Gert Kamphof Tseard Veenstra Josée von Weijhrother Visitatie; een

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Colofon Opdrachtgever A+O fonds Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl Projectleider Drs. Marieke de Feyter Andere betrokkenen

Nadere informatie

Professionele organisatie 94

Professionele organisatie 94 KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 94 (Onder)wijs in techniek? Onderzoek naar de houding en praktijk van leraren ten aanzien van onderwijs in techniek drs. Martina van Uum (ESoE) drs.

Nadere informatie

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages)

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) In opdracht van PRIMO nh augustus 2008 Onderzoeksburo Jan Waalen Pagina 1 augustus 2008 Inhoudsopgave Inleiding...3 Centrale vragen in het onderzoek:...4

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Docenten uit het MBO over voortijdig schoolverlaten Onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Nadere informatie

Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht

Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht Stichting Onderwijs Evaluatie Rapport, juni 2006 Studievertraging?

Nadere informatie

Loopbaanbegeleiding bij de doorstroom van MBO naar HBO

Loopbaanbegeleiding bij de doorstroom van MBO naar HBO Loopbaanbegeleiding bij de doorstroom van MBO naar HBO Onderzoeksrapport in het kader van de pilot Economie binnen het project Flexibilisering aansluiting MBO-HBO T. Luken I. Newton Amsterdam: NOA/VU februari

Nadere informatie